Blogy autora Juraj Režo

Hrozí Slovensku zvnútra samo vzdanie sa právomoci súdov, lebo Slovensko chce ísť do „jadra“ EÚ?

Odovzdávam, ako som prevzal mailovou cestou aj s príslušenstvom a zverejňujem so svojím vysvetľujúcim komentárom a poznámkami. „Milí priatelia, podpíšte petíciu Pred Súdnym dvorom Európskej únie prebieha prípad Coman et al, v ktorom sa rozhoduje či  definícia pojmu "manželia" a  "členovia rodiny" v európskej smernici o slobodnom pohybe osôb zahŕňa aj "manželov"…

Moje dodatočné ohlasy na slovenské ne oslavy odmietnutej spoločnej československej štátnosti

Oslavy 99. výročia vzniku samostatnej ČSR, ktorá bola potvrdená aj slobodnou Martinskou deklaráciou o spoločnom československom dvojnárodnom súštátí, boli na Slovensku len symbolické a slabým odrazom osláv českých. Stále kde-tu cítiť animozitu Slovákov k Čechom, na pozadí závisti, lebo Slováci už nemajú čo oslavovať, spoločnú štátnosť opustili, a dnes, okrem automobiliek nám niet príliš…

Voliči verzus nevoliči, voľby a ľudské práva

Každá ľudská bytosť ako individuálna, jedinečná, zvláštna a neopakovateľná ľudská osoba, disponuje súborom základných ľudských, osobných, neodňateľných, nezameniteľných a neodcudziteľných práv. Okrem základného ľudského práva na život od jeho počatia po prirodzenú smrť, vekom a spôsobilosťami nadobúda občianske, politické a náboženské práva a právo na výhradu vo svedomí. A k nim ostatné akcesorické práva, ak takéto…

Zbrojná smernica EK, zbraňové amnestie, slovenská armáda a NATO

Česi sa zbrojnej smernici EK bránia, Poliaci ju ani nezmieňujú, Slováci sa „tešia“ zbrojným amnestiám a hĺbajú nad sprísnením zbrojného zákona v intenciách smernice. V súbehu so strachom z vlastných občanov... Nerobia nič zlé, tak prečo by sa mali báť...? Spolu s EK sa boja vlastných občanov, alebo tých, ktorých…

Supresia a ostrakizácia kresťanstva v Európe sa začala…

V rámci prehľadu dennej tlače mi podbehla správa, že Francúzsko je dôsledný sekulárny štát, a aby potvrdil svoj štatút v praxi, v opore o platný zákon z roku 1905, zakazuje náboženské symboly na verejných miestach. http://sk.radiovaticana.va/news/2015/05/06/v_bret%C3%B3nsku_nariadili_odstr%C3%A1nenie_pam%C3%A4tn%C3%ADka_j%C3%A1na_pavla_ii/1142255 https://dennikn.sk/blog/v-bretonsku-nariadili-odstranenie-pamatnika-sv-jana-pavla-ii-chce-tym-sekularizmus-vytlacit-krestanstvo/ Ide o členský štát EÚ, ktorý je spolutvorcom myšlienky „jadra“ EÚ, ktoré sa tvorí…

Viac, než len pár poznámok k „Vysoká úradníčka MPSVaR opakovane závažne porušuje zákon“

A dodávam, že pod záštitou a z poverenia MPSVaR, s jeho vedomím, aj Ústavu Slovenskej republiky. Vo svojom článku reagujem na tento článok: http://www.hlavnespravy.sk/nadacia-slovakia-christiana-vysoka-uradnicka-ministerstva-prace-olga-pietruchova-opakovane-zavazne-porusuje-zakon/1179122 https://www.facebook.com/slovakiachristiana/ https://www.peticie.com/forum/69322/start/725 Ak sa Hlavné správy odvolávajú na Otvorený list s petíciou z októbra 2013, ktorú podpísalo 14.800 petentov, ide o list a petíciu, ale feedback, reakciu jeho adresátov (vláda a ministerstvo) a…

Aproximácia a negociácia islamského práva šaría s európskym právom a nález Európskeho súdu pre ľudské práva

Do Európy, Európskej únie a nielen do jej budúceho „jadra“ smeruje aj islam. Európska únia mu chce dať rovnaké miesto a postavenie, aké má pôvodné, autochtónne európske kresťanstvo. Z aspektu náročnosti islamu na jeho obslužný servis (plus halal), čo o kresťanstve tvrdiť nemožno, moslimovia budú chcieť mať všetko, čo k svojej viere, uctievaniu, obradu a životu…

Pohne cestná tragédia ľuďmi, alebo ani tá ešte nie?

Toto sú bonusy otvoreného schengenského priestoru a voľného pohybu osôb, tovarov, služieb a kapitálu. Otázkou je, komu vlastne Schengen vyhovuje viac: ľuďom alebo kapitálu? Veď ľudia sa Schengenu tešia, je považovaný za súčasť najvyšších európskych hodnôt. Umožňuje mobilitu pracovnej sily a cestou za prácou a z nej domov, aj tragickú smrť na cestách…

Inštitút GREVIO ako nástroj Istanbulského dohovoru

S odkazom na článok Ak je správa pravdivá, pýtam sa: Majú si Briti sypať popol na hlavu, lebo nezabránili fatálnemu násiliu na bezbrannom dieťati tým, že Istanbulský dohovor neratifikovali a neumožnili tým činnosť monitorovaceho, kontrolného, sankčného a odporúčacieho inštitútu GREVIO? Je súdne rozhodnutie o adopcii detí „v ich najlepšom záujme“ (pochybná mantra)…

Separatizmus v EÚ a jej „jadro“

Rast separátnych nálad v EÚ je zrejmý a má viacero diferencovaných príčin. Separatizmus typu brexit je reakciou na necitlivé alebo pre UK neprijateľné integračné politiky EÚ. UK tiež túži po samostatnosti. Je osobitným prípadom revolty silnej mocnosti mimo európsky kontinent. Ibaže pred vstupom do EÚ a mimo ňu mohlo byť samé a silné,…

V danom prípade som plne na strane USA

Opakované provokatívne a pre Izrael Izrael ponižujúce rezolúcie UNESCO vo veci Chrámovej hory v Jeruzaleme, islamského Skalného domu a Veľkej mešity Al Aksá sú škandalózne. Chrámová hora sa v texte rezolúcie spomína len ako Vznešená svätyňa. Ide pritom pre Izrael, Jeruzalem, ale aj kresťanov o obzvlášť citlivú záležitosť, keďže táto časť Jeruzalema je posvätná rovnako…

Ak je správa pravdivá, pýtam sa…

Pred korunným súdom v Cardiffe stál v pondelok Brit, ktorý podľa prokuratúry zavraždil adoptované osemnásťmesačné dievčatko len dva týždne po tom, čo si dievčatko spolu so svojím registrovaným partnerom osvojil. Nariadená pitva preukázala, že Scully-Hicks dievča v čase, keď bol jeho partner v práci, týral opakovane. Už skôr jej privodil…

Vybrali sme z Hlavných Správ