Klin židov medzi Slovanmi a jeden znalecký posudok…

Pavel Sibyla, riaditeľ nadácie Zastavme korupciu, podal nie na páchateľov „antisemitov“ druhej polovice “slovenského” 19-teho a začiatku 20. storočia, slovenských národovcov, dnes podobných, označovaných ako nacionalistov a populistov in memoriam, teda, nie na Štúrovcov, ktorí ešte nemohli mať šajn o holocauste, ale mali “šajn” o antisemitizme nemeckého filozofa a teológa Friedricha Nietzcheho, ideového a filozofického “otca” Adolfa Hitlera, ale na živého autora, údajne antisemitského článku, ako na „zatiaľ nezisteného páchateľa“ (už to je „na hlavu“) ktorý bol publikovaný v časopise Zem a Vek, trestné oznámenie.

Článok T.E. Rostasa v mesačníku Zem a Vek z mája 2017 sa v archíve ZaV už nenachádza, lebo, ale je trebárs tu:
https://gloria.tv/photo/wefYm1ks4yPs4CLSravYS2KzJ
S radosťou o tom píše a zhovára sa s oznamovateľom Pavlom Sibylom jeden z mnohých „tiež novinárov a antifašistov“ opilec Eugen Korda tu:
https://www.tyzden.sk/spolocnost/39554/rostasov-zidovsky-klin/
https://www.hlavnespravy.sk/opity-korda-leziaci-na-zemi-pozrite-si-dalsiu-cast-na-pranieri-s-marianom-kocnerom/1440280


A čo takto Štefan Hríb?

A čo ten „zaprdený“ kaviarenský pseudo intelektuál a „hlupák“ Michal Havran?
Ľuboš Blaha: „Ten pocit, keď vás už druhý týždeň v SME hejtuje Havran, ktorý sa nevie zmieriť s tým, že ho nikto neberie vážne. Pravičiari ho majú za užitočného idiota. Filozoficky je to len povrchný troll, a pozér, ktorý nestojí za zmienku.“


Ten prvý, vľavo, Havran: „Filipínca zabil kresťan odchovaný na Kuffovom džiháde.“ 🙂
Druhý, vľavo, večne mladý (…) Smatana, ma označil za „starnúceho hlupáka“. 🙂
Tak na jeho FB stránku radšej nepíšem, lebo Hlavné správy, Šmatana je z nich chorý, aby som ho, toho „liberála, demokrata, nestratil z dohľadu“. Blokol by ma. 🙂
Ak Boh dá, ešte si ma, ak kto chce, a pýta si, užije…
Navyše, Havran:


A tiež:

Plus kamaráti, súkmeňovci (umelec Lorinz a “biela vrana” Benčík):

Všetci pod krytím denníkov N, SME a týždenníkom Týždeň…

https://www.youtube.com/watch?v=ONr6uHAD-hM
POZVÁNKA
https://zemavek.sk/video-stanovisko-t-e-rostasa-k-sucasnej-situacii-a-pozvanka-na-narodnu-konferenciu/

Jedna z reakcií s priloženým skenom trestného oznámenia plus normálna diskusia pre alebo proti článku, jeho autorovi a mesačníku, oznamovateľovi a jeho trestnému oznámeniu:
https://nadhlad.com/content/klin-zidov-medzi-slovanmi
Rostasov článok Klin medzi židmi treba nechať v rovine voľných reflexií a úvah,  patriacich do bežného pestrého žánra verejnej publicistiky, aj so židovskými aspektmi slovanských národno-identitárskych a oslobodzovacích hnutí, najmä druhej polovice 19-teho a začiatku 20. storočia, ktoré svojou silou slobodného národného a národno-štátneho identitárstva vyústili nielen do rozpadu Rakúsko-Uhorska, ale v roku 1918, aj do vzniku Československa (tento rok slávime jeho storočnicu), ktoré bolo až 84 rokov „tehotné“ následne dnes už aj  samostatným Slovenskom…
… a to slobodné a samostatné Slovensko sme v roku 2004 (NATO) a 2009 (EÚ) slobodne a samostatne vložili do chomúta Bruselu s jeho po odmietnutí Ústavy EÚ v roku 2006 ďalej pokračujúcimi unitárskymi a federalistickými ambíciami…

Spoločnosťou „fičí“, teda, „lieta“ požiadavka na celú spoločnosť, deti, mladých, mladistvých, aj na starých, na potrebu „samostatného kritického myslenia“ vo vzťahu k informačnej a hybridnej vojne, ktorá už naplno prebieha aj na už riadne rozdelenom a rozhádanom Slovensku, proti mediálnym hoaxom, falošným správam (fake news) a konšpiračným teóriám…
Mantra „samostatné kritické myslenie“ je zavádzajúca. Od „kriticky mysliacej“ osoby (osôb) chce jediný výsledok, ktorým je jednotný názor na také teórie, ktoré boli inými osobami označené nálepkou konšpiračné teórie.
Konšpiračné teórie vznikajú v priestore medzi pravdou a lžou. Sú to neoverené hypotézy, ktorým chýba koncovka: ich potvrdenie alebo vyvrátenie; teda dôkaz pravdy.
Na počiatku „konšpiračných teórií“ je, a vždy bolo, a bude, slovo. To slovo ale nestalo sa telom, ale prebýva medzi nami. Ako nejasná informácia, ktorá sa rada odieva do meniaceho sa satanského hávu neurčitosti, fámy, v informačnej teórii známej ako entropia (neurčitosť), ktorej opakom je redundancia, jasnosť, usporiadanosť informačného systému. Niečo podobné je aj pre porovnanie takzvaný informačný šum; príklady v možnostiach typu:
„…jedna pani povedala, vraj, údajne, vedci dokázali, zistili, vyvrátili, že…“
Spravidla bez uvedenia zdroja. Po zdrojoch konšpirácií sa pátra veľmi ťažko, overovanie hoaxov, fake news (fejky) a bullshitov (v žurnalistike a „žurnalistike“) sa dá pomerne ľahko, ak sa použije metóda krížovej kontroly (jedna zo základných zásad a princípov pravdivej žurnalistiky). Ibaže, komu sa chce? Hmm…
V prípadoch konšpirácií sa dopátrate sa len po druhotných zdrojoch, ktoré informáciu prevzali, pôvodný prototext, odkazujúci na realitu  neexistuje, množia sa len metatexty, ktoré sú textami  o “pôvodných” textoch, rôznym spôsobom spracúvané a odovzdávané ďalej…
Platí ale vždy, že bez vetra sa spravidla nikdy ani lístok na strome nepohne…
A platí aj axióma, teda veta, ktorá sa nedokazuje, že konšpirácia prestáva byť konšpiráciou, ak sa zistí a potvrdí, že fáma je pravdivá a o konšpiráciu nešlo.

Konšpirácie možno prijať alebo odmietnuť. Ale to je asi tak všetko, čo sa v danej veci dá podniknúť.
Konšpirácie spravidla zanikajú, ak sa potvrdí, že sú pravdivé, alebo, ak nastane vo veci jasno.
Zdrojom a udržiavateľom konšpirácií je spravidla najmä mediálny priestor, ktorý sa konšpiráciám spravidla a zväčša nevenuje, len ich popiera a odmieta, a preto na nich, stále živých, nesie svoj leví podiel viny.
Ďalej, a za túto pomyselnú hranicu, alebo nad ňu, sa vôbec nedostala nielen a najmä zo zákona povinná „verejnoprávna“ RTVS, ale ani ostatný „slobodný a nezávislý“ mediálny mainstream.

Trošička sa „povenujem“ osobe súdnej znalkyne v odbore psychológia,vo veci znaleckého posudku Rostasovho článku Klin židov medzi Slovanmi, v priamej opore o záznam rozhovoru…
Znalecký posudok k prečinu hanobenia rasy a národa vypracovala pre Národnú  kriminálnu, protiteroristickú a proti extrémistickú agentúru, profesorka Jana Plichtová z Fakulty sociálnych vied Univerzity Komenského:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=141&v=aiq0_2rtpwE
Profesorka Plichtová je unesená sama sebou a svojou vlastnou úžasnosťou, ako oslovená „znalkyňa“, čo pre ňu znamená akoby ďalší „akademický“ titul, a ktorú „pod jej bradičkou poškrabkali“ OČTK, o ktorých je ale vo veciach boja proti extrémizmu v „priamom prenose“ známe (bývalá ministerka spravodlivosti Žitňanská), že interne nedisponujú kvalifikovanými vyšetrovateľmi, nevyškolili si ich, a simultánne (zároveň) majú „dôkaznú núdzu“ danú taktiež nedostatkom reálnych a nepriestrelných znalcov a špecialistov v odbore, teda a v relácii na osi dopyt – ponuka (možnosti) siahajú po tom, čo im znalecký trh práve ponúka.

Aj súčasná „vyspelá“ psychológia, sama o sebe, sa pohybuje a nezriedka tápa v priestore stále ešte neprebádaných oblastí a zložitostí ľudskej psychiky, a to medzi prísnou exaktnou, pozitivistickou, experimentálnou a empirickou vedou, a psychologickým voluntarizmom.
Znalecký posudok prof. Jany Plichtovej je preto „len“ nebezpečná konšpiračná teória, založená na psychologickom voluntarizme a vanie z neho neofašizmus.
(Voluntae rovná sa vôľa, voluntarizmus je idealistický smer, nielen vo filozofii, tobôž aj a najmä v psychológii, ktorý, znamená čosi ako ľudové: „Čo sa babe chcelo, to sa jej aj snilo“ v opore o otázky a zadania OČTK.)
Slobodný a nezávislý a kvalifikovaný súd by taký znalecký posudok nemal prijať, ale ho odmietnuť, ak ide o slobodný a nezávislý súd, čo sa v prípade slovenskej justície vždy spoľahlivo tvrdiť nedá…
V prípade súdov s „extrémistami“ (Steigauf, Mazurek, Mizík, pre „spestrenie“ Rostas) ide o experimentálnu politickú objednávku, a súdy rozhodujú tiež pod vplyvom „objednaného“ voluntarizmu, ktorý sám o sebe spochybňuje pozitívne právo, dané bezprostredným pozitívny (mechanistický) vzťahom: dikcia zákona verzus realita, plus čosi kamsi klzká pôda toho, čo sme zároveň povinní „ctiť a rešpektovať“ ako slobodu slova, názoru presvedčenia, garantovanú Listinou základných práv a slobôd a ústavou, ale aj judikatúrou Európskeho súdu, a to verbálne, v súkromí, alebo vo verejnom mediálnom priestore.
Ak je súd, ktorý sa vydáva za „slobodný a nezávislý“ súd, ale koná na základe politického zadania a objednávky, vopred poslušne rozhodnutý „usvedčiť“ a odsúdiť obžalovaných „extrémistov“, tak na to nepotrebuje znalecký posudok, ktorý je procesne vyžadovaný trestným zákonom a trestným poriadkom.
Je tu dôvodná “obava” že aj v prípade Rostas, pôjde o procesne a vecne ďalší zbabraný politický súdny proces a pokus s pochybným výsledkom…

Od sudcov sa vyžaduje nielen ich právnické vzdelanie a justičná skúška, ale aj všeobecné a vzdelanie v odbore práva, ktorého sú garantmi. Osobitná súdna špecializácia, podľa jednotlivých druhov práva, je v slovenskej justícii tiež „v plienkach“.
Právny názor súdu sa neopiera len o znalecké posudky, tie nie sú pre súd jediným imperatívom, v rozhodovacej praxi súdov rozhoduje aj rad iných faktorov (informačné pole).
Ale znalecký posudok Plichtovej je zmätočný a v predmete veci nevykazuje znaky znaleckého posudku. Výroky ako: „…je možné, mohlo by, javí sa, indície…“ a podobné  voluntaristické domnienky, by slobodným a nezávislým súdom mali byť neprijateľné…
„Bola som oslovená kvôli tomu, že som už robila takúto znaleckú činnosť, a to v prípade, ktorý sa týkal exkurzie rómskych žiakov, a tiež, vzhľadom na to, že sa zaoberám analýzou textov, pretože to patrí do toho portfólia kvalitatívnej metodológie, takže s tým pracujem dlhodobejšie.“
Nielen „znalkyňa“ má problém aj s odlíšením fašizmu (Taliansko a Musollini) od nacizmu (Nemecko, Hitler).

Len tak „mimochodom“ v mene obvineného klienta ako znalecky „zanalkyňou“ posudzovanej osoby by som si vyprosil aj jej zjavne osobne zaujatú „neznaleckú“ výslovnosť a pŕznenie tvaru priezviska Rostas ako Roštaš alebo Rostás (Denník N) tak, ako (príklad za mnohé) trebárs Režo nerovná sa Rezso alebo Reszö alebo aj, že Juraj nerovná sa Gyuri ani Gyorgyi, či Györgyi.
Ide o neznalosť alebo úmysel. V prípade „nezávislej“ súdnej znalkyne ide o nekalý úmysel; v prípade T.E. Rostasa to robí aj Šmatana, opilec Korda, kaviarenskí pseudo intelektuáli typu Havran, a ďalší „dobráci“ a spol.).
Vsuvka:
Pre úplnosť a objektivitu a po konzultácii a dohode s pánom Tiborom Eliotom Rostasom, k jeho rodným menám a priezvisku, uvádzam, citujem:
„V matrike a občianskom preukaze je moje meno a priezvisko uvedené v tvare Tibor Eliot Rostás, pričom dĺžeň v priezvisku už dlhoročne nepoužívam.“
https://www.infovojna.sk/article/plichtova-verzus-rostas
https://zemavek.sk/plichtova-verzus-rostas/
Aj tým súdna „znalkyňa“ prezentuje svoju „nezávislosť“. K podobným zámenám rodných mien a priezvisk dochádza v maďarskom jazykovom prostredí, ale nemalo by v prostredí korektnej a nezávislej justície.
Španielske auto Pajero nie je „Padžero“ ale Pachero, a Plichtová nie je Pliktová alebo Pličtová. Si rozumieme. Či?
Takéto „cvičenia výslovnosti“ robia len blbci a zlovoľní hlupáci, a zisťujem, že aj „vážené“ osoby a „autority“ s akademickými hovnosťami. Sorry. Preklep: Hodnosťami.
A majú to za svoje „argumenty“. Proti komu, proti čomu? V akej veci? Hmm…

K „trestnej“ veci zrejme chýba aj kvalifikovaný osobnostný profil páchateľa, založený na osobnom kontakte forenzného psychológa, znalca, s domnelým páchateľom vraj, závažného prečinu, lebo prezumpcia neviny, podložený psychologickým rozhovorom a výsledkami špeciálnych psychologických skúmaní a testov domnelého „páchateľa“ aj pre tento typ „trestnej činnosti“.
Na znenie „znaleckého posudku“ môže naletieť, a robí to rada, konšpiračná laická alebo zlovoľná „nezávislá antifašistická“ fašistická (!) verejnosť (okolo liberálov a ich tiež konšpiračných médií typu Denník Na alebo SME alebo tiež konšpiračný  týždenník Týždeň alebo ich opilec Korda…), ale celkom určite nie reálne slobodný, nezávislý (!) a apolitický súd.
Ak súd pri rozhodovaní, rozsudku a jeho judikatúry zahrnie aj fakt, že T.E. Rostas je ozbrojený a vlastní zbrane, a preto zásah a domová prehliadka, vykonaná ozbrojenou proti teroristickou jednotkou bol oprávnený a dôvodný (hoc v prítomnosti dvoch maloletých detí a manželky). Pán Rostas vraj podporuje polovojenskú domobranu, prinajmenej takú nebezpečnú, ako švajčiarska (takmer každá domácnosť je ozbrojená) a, z vlastníctva zbraní vyplýva, že že je potenciálne nebezpečný proti štátny živel, teda, čo vyplýva aj z publicistiky, osobných verbálnych výstupov obvineného, a obsahov Zem a Vek je, a ak nie tu a teraz, ale ak príde “jeho čas”, zrejme aj potenciálny terorista!
A to to je pre OČTK a súd, lebo “európske trendy” a súdny aktivizmus,  justičný voluntarizmus „na entú“…
Požiadavka na „samostatné kritické myslenie“ je vlastne požiadavkou na jednoduché, povrchné, pozitivistické (mechanistické) myslenie, teda také myslenie, ktoré od „samostatne kriticky mysliacej osoby“ (osôb) chce len jednotný, unifikovaný, povinný, všeobecne a bez výhrad prijatý názor bez diskusie. A to je fašizmus.
Taliani svojho „milovaného vodcu“ Musolliniho odmietli, zlynčovali a zavesili dole hlavou. Lebo to bolo a je „na hlavu“. A to, my, ako mierumilovní Slováci, hotové krotké „holubice“ (ale odtál-potál), predsa nechceme!
Ak ale v prvom dejstve dívadla (drámy) na stene visí puška, v treťom, ak ale nepríde Deus ex machina, ten ale v antickej dráme spravidla pravidelne chodil, a ten „sudca“ nespôsobí, že všetko zlé sa na dobré obráti, a nezmení sa na katharsis (očistenie), tá puška vystrelí…
Profesorka Plichtová v rozhovore s Ľubou Lesnou dohovára Rostasovi, že útočí na osoby, čo je v osvetí diskusií vo verejnom mediálnom priestore známe ako ad homine, alebo, v horších prípadoch hate speech, s prípadnými „koncovkami“ ústiacimi až do „hate crime“. Ale to predsa nie Rostas začal, nie on bol „prvým hýbateľom“, šéfredaktor Zem a Vek, ktorý vždy vyzýva a pozýva súperov na korektnú, vecnú a osobnú diskusiu, sa vždy len bráni. Niet v ňom ani štipka ich agresivity. Súdna „znalkyňa“ ale v rozhovore priamo osobne, urážlivo útočí na subjekt (objekt) svojho znaleckého „(po)odsudku“.
V priamom prenose a zo záznamu flagrantne porušuje kódex súdnej znalkyne tým, že sa verejne vyjadruje k „živej“ trestnej veci, a za tento skutok by mal byť súdno-znalecký posudok nielenže anulovaný, ale, profesorke Plichtovej by mal byť zároveň odňatý štatút súdnej znalkyne. Jej osobné právne a profesionálne vedomie a znalosť kódexu sú na bode mínus nula. V rozhovore prezentuje, lebo „má pretlak“ svoje osobné názory. Tá osôbka predpojato odmieta predpojatosť tých druhých…
Profesorka Plichtová ako súdna “znalkyňa” prejavila lucídne snenie (bdelé, jasné a vedomé snívanie) ktorého naratív (príbeh) previedla do písanej podoby “znaleckého posudku).

Odporúčam vo veci pánu Rostasovi, podať sťažnosť (prokuratúra a ministerstvo spravodlivosti) a tú sťažnosť nechať priložiť (s jej evidenciou a číslom prílohy) do vyšetrovacieho spisu.
Okrem toho, Západoslovenská televízia 19.6. a redaktorka Ľuba Lesná porušila kódex – žurnalistky, lebo nechala hovoriť profesorku Plichtovú bez “sparing” diskusného partnera Mgr. Rostasa, ktorý sa osobne nemohol brániť a na jej odsudky reagoval “len” otvoreným listom (zdroj a článok vyššie: Plichtová verzus Rostas). Profesorka Plichtová porušila profesionálny kódex súdnej znalkyne.
Toto je ďalšie ohnivko do reťaze oprávnených otázok – je Slovensko ešte aký-taký právny štát? Je slovenská žurnalistika v poriadku? Je súdne znalectvo “čisté”? Podľa toho, voči komu, proti komu?

Pán Rostas k diskusii (vsuvka po osobnej konzultácii článku):
„Redaktorka Západoslovenskej televízie Ľuba Lesná, ma do diskusie pozvala, ale keďže dátum 21.6. je deň redakčnej uzávierky Zem a Vek pre jeho júlové vydanie, nebolo to možné. Vopred mi poslala objektívne, nezaujaté, profesionálne otázky“:
1. Čo sú základné myšlienky článkov, ktoré vychádzajú v periodiku Zem a Vek?
2. Aký máte názor na to, že sa mnohí pozerajú na Zem a Vek ako na extrémistický, proti židovský časopis, ktorý rozširuje konšpiračné teórie?
3. Prečo sú články, vychádzajúce v Zem a Vek, ladené proti EÚ a NATO, a na druhej strane zastávajú názor, že naša zahraničná politika by mala byť orientovaná aj na RF (Rusko)?
4. V čom sú výhody orientácie na Rusko?
5. Prečo si myslíte, že Vladimir Putin je politik, ktorého treba obdivovať?
6. Aký je Váš názor na súdnu znalkyňu Janu Plichtovú?

Všetkým slobodným, a nezávislým, a spravodlivým sudcom, sudkyniam, a znalcom, či znalkyniam, otázka:
Vieme si predstaviť, že by po zuby ozbrojená maďarská policajná jednotka typu NAKA vtrhla do bytu maďarského premiéra Viktora Orbána, vykonala by mu v ňom, prípadne v prítomnosti maloletých a manželky, pod hlavňami odistených samopalov domovú prehliadku, a osobne mu pri tom odovzdala vznesenie obvinenia z proti sorosovskému antisemitizmu?
Lebo holocááaaaust!
A nechcela by svoje súdne znalectvo prípadne (ponuka) osvedčiť aj Prof. Jana Plichtová?
To by bolo už aj na Nobelovu cenu mieru.

Nečakajme na Godota. Nepríde (Samuel Beckett).
V medzičase si prečítajte Otázka viny (Karl Jaspers).

Zo zdroja blízkeho okruhu okolo znova aktívne politikárčiacej Ivety Radičovej, známej „liberálky a demokratky“ vyšla prejudikácia rozsudku:
Rostas bude podmienečne odsúdený na tri mesiace.“ Fajn. Posuňte to súdu. A čo na to stávkové kancelárie? Stavíme sa o fľašu slivovice ako český prezident Miloš Zeman s Jaroslavom Soukupom v TV Barrandov?
Pekne pozdravujem. 🙂
Autor článku: Juraj Režo alias notorickyobcan


K posudku prof. Plichtovej sa vyjadril JUDr. Štefan Harabin:
„Pri trestnom čine hanobenia rasy a národa nemôže byť vypracovaný posudok na výkladové otázky viažúce sa k formálnym znakom tohto trestného činu, pretože ide o právne otázky a tie vykladá buď vyšetrovateľ, prokurátor alebo v konečnom dôsledku sudca, ale nikdy nie znalec psychológ, pretože platí zásada- iura novit curia.“
Viac o (ne) kompetentnosti a kontra produktivite posudku tu:
https://www.hlavnespravy.sk/harabin-sa-pozrel-na-znalecky-posudok-plichtovej-postup-prokuratora-v-pripade-domovej-prehliadky-u-rostasa/1355200
K bojkotu mesačníka Zem a Vek obchodnými reťazcami:
Žiaľ, každý obchodný reťazec si môže slobodne určiť a rozhodnúť sa, čo bude-nebude, chce-nechce predávať (sortiment).
https://zemavek.sk/ma-obchodny-retazec-pravo-diskriminovat-nejaky-tovar-ci-vyrobcu-z-dovodu-odlisneho-politickeho-nazoru-odpoveda-jan-carnogursky-ml/
Predaj novín a časopisov patrí k vedľajšiemu, len doplnkovému sortimentu.
Príklad – homosexuálnym párom žalobou napadnutého cukrára v USA, ktorý preň odmietol zhotoviť svadobnú tortu, oslobodil Najvyšší súd USA.
Dôvod – právo obchodníka, živnostníka na slobodu podnikania a obchodu, a právo na výhradu vo svedomí.
Billa a pod. si uplatnili právo na “politický názor.”
Antidiskriminačný zákon v tomto a podobných prípadoch nefunguje. Niet o čom.
Ten a každý „teplý“ pár v USA a nielen, mal, má iné možnosti, kde si také právo výrobňa, poskytovateľ služieb, neuplatní…
Dôvod – ľudské, občianske a politické práva, nielen osobné a individuálne, ale aj skupinové (fyzické aj právnické osoby).
Príklad – požiadavky zamestnávateľov (zamestnanecký kódex) alebo školy, na nosenie moslimských šatiek v škole, v práci…
Prednostne sú riešené porušenia práv fyzických osôb:
Riešia ombudsman, všeobecné súdy, ústavný súd, ESĽP.
Názor právnika Jána Čarnogurského ml. je irelevantný.
Nič spoločné ani s etikou.
Ibaže – čím väčší verejný humbug, tým väčší záujem verejnosti o Zem a Vek.
Ak už len zo zvedavosti, čo je ZaV za “horor” (…)
Všetky podobné útoky na Zem a Vek sú a budú len kontraproduktívne.
Hlupáci si to neuvedomujú…
A všetci usilovne a všemožne „pracujú“ na zvýšení záujmu, predaja a čítanosti tohto geopolitického mesačníka…
Pápež František (správa): „Právo na informácie sa vždy musí chrániť. Štáty, ktoré chcú niečo skrývať, vždy zastavia médiá a slobodu tlače. Musíme za ňu bojovať,” uviedol pápež v rozhovore pre Reuters, zverejnenom v piatok.
Denník N sa intenzívne zaoberá Hlavnými správami a ich umiestnením sa na 5. mieste v čerstvom rebríčku čitateľského záujmu a dôveryhodnosti podľa agentúry Reuters, ibaže sám sa v ňom ani neocitol, a akosi, kdesi, sa tam stratil…

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Juraj Režo

O AUTOROVI

MOJE OSOBNÉ VYZNANIE LÁSKY K SYSTÉMU
Ako a eko ďalej? Okrídlené „Pravda a láska zvíťazia nad lžou a nenávisťou“ je nenaplnená hypotéza „Veľkého Novembra“.
Výsledok tu máme dnes, v hektike ostatného a ostávajúceho času poslednej voľby:
Žiadna láska. Len nenávisť, lož, zloba a závisť.
Môj odkaz Európskej únii (prebieha v nej invazívna islamizácia kresťanskej Európy):
Pravda je pravda. Lož je lož. Polopravda je lož. Existuje len pravda alebo lož. Relativizácia pravdy je lož.
Pravda: Liberálna demokracia je orwellizmus. Falošný newspeak.
Liberálna demokracia je podliezavý a sladký podvod, mačkažák (falošné mačacie zlato).
Nie je pravou hodnotou. Pravé hodnoty sa tvoria inak.
Nenastoľuje reálnu slobodu, ale diktatúru falošných slobôd práv. Tretiu totalitu. Neoliberálny fašizmus. New world order.
Európa, chráň svoje rodné a kmeňové kresťanstvo, inak prídeš o život!
Európa, nový svetový poriadok nesmie byť tvojím poriadkom, zachovaj si svoj pôvodný.
New world order je vláda reálneho alebo pomyselného Satana, nastoľovaná neo liberálnou demokraciou, ktorá, ak budeš pokračovať v benevolencii voči nej aj islamu, pod false flag základného práva na náboženské vyznanie, ťa zničí a zotročí. A napokon zlikviduje teba, tvoje kresťanstvo aj islam. A nastolí vládu jediného náboženstva NWO, jednej vlády a jednej meny.
Konflikt judaizmus, kresťanstvo verzus islam sa po domnelom víťazstve islamu zmení na konflikt NWO verzus islam.
A musíš si, vybrať, Európa, čo je pre tvoj život dôležitejšie, či tvoje reálne základné ľudské práva s právom na tvoj dobre udržateľný život od počatia po prirodzenú smrť, alebo otroctvo pod systémom a globálnym metasystémom centrálneho matrixu New world order.
Občania Európy a Slovenska, bojujte s orwellizmami a klamlivým, zaliečavým jazykom a sladkými, zaliečavými rečičkami v bežnom živote a najmä v politike, ktorá vás manipuluje aj pripravenými falošnými prieskumami, a aj nimi vás vťahuje do klamlivých politík, a takto pripravené a „predžuté ovce“ vás vo vašej dobrej viere a nádeji, že sa „konečne“ rozhodnete správne (lebo však aj prieskumy..!) vás posiela k volebným urnám a na budúce krvavé jatky...
To je LOŽ! Klamú vás od rána do večera (aj v noci)!
A používajú, zneužívajú proti vám svojich platených užitočných idiotov.
Pekne pozdravujem. :-)
Autor článkov: Juraj Režo alias notorickyobcan

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 288

Celkové hodnotenie: 12.2

Priemerná čítanosť: 1128

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

  FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Ako sa skončí vládnutie tejto „hodnotovej“ koalície? Jedna vec je istá už teraz

  0icon

  Bratislava 17. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Hovoria o hodnotách. Postavili na tom svoju predvolebnú demagógiu a tým tie voľby vyhrali. Máme tu teda „hodnotovú“…

  Zástancovia Juliana Assangea vyzbierali 53 miliónov dolárov na žalobu CIA a Mikea Pompea. Jeho prípad odhaľuje pokrytectvo anglosaskej „slobody tlače“

  0icon

  Bratislava 17. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Kirsty Wigglesworth, Screenshot)   Julian Paul Assange je austrálsky redaktor, vydavateľ a aktivista, ktorý v roku 2006 založil portál WikiLeaks, ktorý…

  Nathan J. Robinson a Noam Chomsky: Ak chceme, aby ľudstvo prežilo, musíme spolupracovať s Čínou

  0icon

  Bratislava 17. augusta 2022 (HSP/Foto:Pixabay, TASR/AP-Michael Reynolds/Pool via AP, TASR/AP - LM Otero)   Vojna medzi mocnosťami s jadrovými zbraňami by mala byť nemysliteľná. Zhoršenie…

  Prehľad toho najdôležitejšieho z diania na Ukrajine

  0icon

  Bratislava 17. auguta 2022 AKTUALIZUJEME (HSP/Foto:TASR/AP-Kostiantyn Liberov)   V tomto článku vás budeme v priebehu dňa informovať o najdôležitejších udalostiach na frontoch Ukrajiny z pohľadu…

  Rushdie byl jednou z prvních obětí politické korektnosti

  0icon

  Bratislava 17. augusta 2022 (HSP/Sosp/Foto:TASR/AP-Evan Agostini/Invision/AP)   Článok z kategórie Česky   Jestliže si chceme vzpomenout, kdy na Západě začalo omezování svobody projevu a nástup…

  Fico: NAKA klame! To je všetko, čo sa dá k úbohosti Hamranovcov povedať

  0icon

  Bratislava 16. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR)   Kajetán Kičura nikdy nekupoval, nevlastnil ani nezdedil žiadne zlaté tehly. To je všetko, čo sa k tejto včerajšej úbohosti…

  Operácia mala trvať 3 - 4 dni. Pozrite si pôvodný plán ruského útoku. Americké tajné služby o ňom vedeli už v októbri 2021

  0icon

  Bratislava 16. augusta 2022 (HSP/Foto: Facebook)   Americké tajné služby a Biely dom vedeli o plánoch rozsiahlej ruskej invázie na Ukrajinu od októbra 2021, uviedol…

  Poslanec OĽaNO: Oligarchovia sa už dohodli a budú tvrdo pracovať na príprave vlády Hlas - SAS - PS

  0icon

  Bratislava 16. augusta 2022 (HSP/Foto:Foto:TASR-Michal Svítok)   Poslanec Peter Kremský (OĽaNO) tvrdí, že sa cez víkend začala ďalšia fáza dlhodobej kampane za "rozumnú vládu". Začala…

  Dnes mnohí v cirkvi vyronia slzu za kardinála Tomka, ale slzu treba vyroniť hlavne za dnešnú cirkev

  0icon

  Košice 16. augusta 2022 (HSP/Foto: TASR – Milan Kapusta)   Asi naivne, ale myslel som si ešte pred covidom, že našej cirkvi sa nestane to…

  Udalosti na Ukrajine sa vyvinuli nie podľa najoptimálnejšieho scenára. Musíme byť prísnejší, znie z Ruska

  0icon

  Bratislava 16. augusta 2022 (HSP/Foto:Twitter)   Udalosti na Ukrajine sa vyvinuli nie podľa najoptimálnejšieho scenára. Musíme byť prísnejší, uviedol poslanec Štátnej dumy Alexander Boroday "Máme…

  Armádny Magazín

  Ďalší diverzný útok na Krym. V oblasti Džankoj po výbuchu horí elektrická rozvodňa

  0 icon

  Krym, 16.august 2022 (AM) – Nový incident sa udial na Kryme, na okraji mesta Džankoj, horí elektrická rozvodňa, miestni obyvatelia hlásili silný výbuch. Na mieste boli hasičské jednotky.   [video width="480" height="224" mp4="https://admin.armadnymagazin.sk/wp-content/uploads/2022/08/video_2022-08-16_09-20-46.mp4"][/video]   Podľa predbežných

  Republikáni v USA sa obávajú že Rusko a Irán použijú bývalé proamerické afganské špeciálne jednotky

  0 icon

  USA, 16.august 2022 (AM) –  Bývalí afganskí bezpečnostní predstavitelia s tajnými znalosťami o operáciách USA, ktorí zostali po evakuácii Američanov z krajiny, sú náchylní na nábor zo strany Ruska, Číny a Iránu. Uviedli to republikánski zákonodarcovia s tým, že administratíva prezidenta Joea Bidena nedala prednosť ich evakuácii

  Ukrajinský generál varuje: Ruský vojensko-priemyselný komplex na rozdiel od amerického funguje 24/7

  0 icon

  USA, 16.august 2022 (AM) – Ukrajina by sa nemala spoliehať na štedrú vojenskú pomoc zo strany Spojených štátov, keďže ich zásoby zbraní nie sú neobmedzené. Tento názor vyjadril zástupca veliteľa a tvorca Síl pre špeciálne operácie (SOF) Ukrajiny generálmajor Segej Krivonos.   Vysoko postavený ukrajinský vojak zárove

  Rusko má dve možnosti ochrany Záporožskej jadrovej elektrárne

  0 icon

  Ukrajina, 16.august 2022 (AM) – Ozbrojené sily Ukrajiny už týždeň ostreľujú jadrovú elektráreň v Záporoží. Väčšinu nepriateľských úderov dokážu sily protivzdušnej obrany odraziť. Na pozadí rastúcej hrozby jadrovej katastrofy však miestne úrady navrhujú zastaviť prevádzku jadrovej elektrárne. Nakoľko je takýto krok prijateľný z technického, ekonomického a v

  "Ruský ľud je hrdý na svoju armádu a námorníctvo." Vladimir Putin otvoril fórum Armada 2022

  0 icon

  Rusko, 16.august 2022 (AM) – Medzinárodné vojensko-technické fórum "Armáda 2022" sa otvorilo 15. augusta a potrvá do nedele v centre Patriot pri Moskve . Na fóre asi 1,5 tisíca podnikov ruského vojensko-priemyselného komplexu predstaví viac ako 1000 nových modelov vojenskej techniky.   "Naši ľudia sú hrdí na svoju armádu a námorníctvo,…

  FOTO DŇA