• Juraj Režo

  Pozdrav Sulíkovi, SaS a jeho „pseudo liberálom“ a libertariánom, a závislákom na nakupovaní…

  Publikované 31.03. 2018 o 13:38 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Predseda liberálov a libertariánov či „konzervatívnych liberálov“ či čoho, Richard Sulík, reaguje na Veľký veľkonočný piatok so zatvorenými obchodmi takto: „Chceli ste ísť dnes nakupovať? Zabudnite! Tu vidieť obrovský rozdiel medzi nami, liberálmi a kresťanmi/konzervatívcami.“ A pochvaľuje si, aké je dobré byť liberálom. Tým, samozrejme, chce, aby mu voličstvo a jeho SaS padlo k nohám…
  Lebo on „liberál“ Slovensko „chráni pred zlými kresťanmi“.
  Slovensko ale treba chrániť pred ním.

  Ak Sulík tára o sekulárnom štáte verzus náboženstvo, tak vedzte, že Sulík nie je sekularista, ale zjavne len netolerantný kresťanofób.
  Ústava SR Čl. 1 odsek (1) platí pre Sulíka, jeho SaS a všetkých pseudo liberálov, v celom znení, obsahu a význame oboch viet:
  „Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo.“
  Sulíkovcom a ostatným liberálom a tým, ktorí článku neporozumejú, osobitne ešte raz: Slovensko sa neviaže ani na žiadnu ideológiu!
  Liberalizmus je ideológia aj s príslušenstvom ako vyšitá (gender, multikulti, marihuana, ekonomika, zdravotníctvo, školstvo, sociálne veci). Aj v SaS bude zrejmá podpora úplnej slobody antikoncepcie, potratov, pribudne eutanázia, ale nebudú tam podporné politiky rodín, založených manželstvom muža a ženy a na zvrat klesajúcej demografickej krivky, naopak, SaS podporuje registrované partnerstvá gejov a lesieb, po nich pritaká aj ich manželstvám a má zjavne blízo k podpore feminizmu.
  Sulík pošliapava preambulu v časti „cyrilo-metodské dedičstvo“ a Čl. 1 odsek 1 Ústavy SR v časti ideológia.
  Aj na adresu Lucie Nicholson-Ďurišovej spredvlani: Čerstvé (!) mlieko existuje už len v mliekomatoch, ktoré sú likvidované „reťazcami“ a ak vám obom (so Sulíkom) chýbajú teplé rožky, kúpte si ich deň pred dňom nákupného pokoja a v ten deň prihrejte po druhý raz. 🙂
  A ak máte, pán Sulík, problém s časom na návštevu hračkárstiev s vašimi deťmi, odíďte z politiky, Slovensko a vaše deti tým len získajú… deti sú viac, než vaša politika a politická kariéra!
  Čitateľskej verejnosti pripomínam aj toto:
  https://www.topky.sk/cl/100535/1467057/Rozzurena-Sulikova-politicka–Jezis-je-sadomasochista–ktory-do-ebal-ludom-zivot-
  Za svoj posratý život si môže sama.

  Neumrieme hladom ani smädom! Ľudská bytosť nie je živá len nákupmi! Spoločenská potreba (aj nepochopená) nákupného pokoja nemá nič spoločné s liberalizmom ani konzervativizmom! Dni nákupného voľna bezprostredne nesúvisia s náboženstvom!
  Na druhej strane z neho a so starozákonným „Šesť dní budeš pracovať, siedmy budeš svätiť“ a strániť sa práce, ktorá pre život nie je nevyhnutná, lebo ľudia nie sú živí len prácou! Pre život sú nevyhnutné nepretržité prevádzky, a nie super a hypermarkety!
  Sulíkovci, nepodsúvajte ľuďom neoliberalizmus a libertariánstvo! Nákupný pokoj spája v pracovnom týždni rozdelené a frustrované rodiny! Dáva im možnosť venovať sa sebe a deťom! Zdraviu, striedmosti, športu, kultúre a duchovným veciam! Je nástroj duševnej a duchovnej očisty a oslobodenia sa od telesných potrieb hmotárstva aspoň po dobu sviatočného pokoja!
  Právo na nepretržitú možnosť nákupov nie je základné ľudské právo! Obmedzujúcimi opatreniami nie sú porušované základné ľudské práva! 
  Tých zatiaľ 16 dní nákupného pokoja v roku je ten lepší prípad toho, čo je pre celkové zdravie občianskej spoločnosti a kvalitu jej života dobré a správne, a čo nie.
  Za čias socializmu boli obchody otvorené do 12-tej, zvyšok soboty a nedele a sviatky boli obchody zatvorené, každá rodina sa predzásobila v sobotu predpoludním. A myslím si, a je mi úplne jedno, že viacerých z vás „vytočím“ (píšem aj preto!), že by to tak malo byť aj dnes, a úplne by stačilo, ak by obchody boli v sobotu otvorené do jedenástej. 🙂
  Čo, pán Sulík, o čerstvom pečive? Pribúdajú regále s dopekaným tovarom! Tobôž po dobu sviatkov! Aj pekári sú len ľudia, ako vy! Doprajte aj im, nielen sebe! Myslite aj na tie matky v pokladniach a dokladačky tovarov! Sledujem ich, aj empatívne poteším a vyslovím vďaku, úctu, rešpekt a uznanie! Viete, aké sú mi vďačné? A vy hundrete, keď to pri pokladniach viazne! Proti argumentu – „však keď sa im nepáči, nech idú robiť inam“ odpoveď – ak by mali kam, šli by. Hmm…
  Vás, Sulíkovci, tak voliť, no, s pánom bohom! Naopak, v trende treba pokračovať! Nemáte šajn, čo je pravá ľudská sloboda!

  Ľudia, pozor! Túto „rekonštruovanú“ vládu“ máte úplne vo svojej hrsti, a to nie je vrabec na streche! Musí vám jesť z ruky! Racionálne zvážte váš úmysel s predčasnými voľbami! Budete ich trpko ľutovať! SaS, Progresívne Slovensko, SKOK a pseudo liberálov, budú voliť ľudsky, mentálne, občiansky a ľudsko-právne negramotní hlupáci! Závisláci na nákupoch a vlastnom blahobyte vždy, všade a za akýchkoľvek okolností, neschopných zmiernenia a rozumnej vôľovej autoregulácie svojich chúťok a žiadostí… (túžba nakupovať je aj jeden z príznakov neurotizmu a hystérie z večného nedostatku a pocitu, že im stále čosi chýba…).
  Aj s týmto poznatkom, po drobných minciach, rozdávam na chlieb a mlieko núdznym, čakajúcim pred obchodmi…

  Nespokojní člováci a človečice, šliapte radšej na päty a dýchajte na krk staronovej vláde! Obsahovo prázdne bonmoty na transparentoch vymeňte za významovo vecné, konkrétne a termínované požiadavky na okamžitú zmenu legislatívy; politické strany, mimovládky, voľby, petičné právo, referendum, postavenie PZ a inšpekčnej služby MV mimo MV, na úroveň „nezávislej“ prokuratúry! Aj tá potrebuje odstrihnutie od politického systému (politická objednávka, sedem rôznych metrov)! Riešte súdnictvo a právny štát! Dožadujte sa spravodlivosti! Inak budete voliť po starom, v „štandardnom“ systéme matrixu, v ktorom sa točíte ako v bludnom kruhu každé štyri roky a systém matrixu tak znova a znova potvrdzujete a legitimizujete! Spamätajte sa už konečne.
  Príčinou tej mentálnej a mravnej biedy politiky a spoločnosti, je práve tento toľko politikmi  objahovaný „štandardný“ systém, ktorý je v celej EÚ v kríze! Riešte už konečne tú partokraciu prežratú oligarchokraciou a mafiokraciou! Tento systém je zhnitý! Pár dní nákupného kľudu ho nezmení! Ten systém už nemá čo ľuďom ponúknuť! Tak vás klame a podvádza! Zasypáva vás, chlácholí a ohlupuje tovarmi a službami.
  Štát a staronová „štvrtá Ficova“ vláda musí plniť vašu vôľu! Sulíka a jeho neo liberálnu a libertariánsku sektu SaS treba poslať nadobro na západ, a tam, v 24 hodín otvorených  im bude dobre, môžu aj spávať! Mimochodm, nechali ste si predstaviť novú stratégiu a reformu zdravotníctva z dielne liberálnej SaS?
  Do zoznamu závislostí WHO treba pridať reálnu závislosť na nákupoch ako na hracích automatoch (gamblerstvo)! Takto nás deformuje a ničí posvätná mantra „voľného“ (nie slobodného!) trhu! Ekonomickí globalizátori z nás chcú mať konzumnú spoločnosť bez ducha a slobodnej vôle! Ich filozofia a ideológia neo liberalizmu neprináša očakávanú uspokojivú slobodu, ale nárast vnútorného nepokoja a neslobody, neurotizáciu konzumnej a stále nenasýtenej spoločnosti, prináša ľudské otroctvo a koprofágiu vlastných recyklovaných produktov! Zrýchľujúci sa pekelný kolotoč výroby, predaja, nákupu, konzumu! rast rastu a zmnožovanie zmnožovania! Kam, až a kde a aký to bude mať koniec? Žerieme to a pijeme už aj s plastmi v pitnej vode!
  Toto chce ekonomický Globálny Prediktor! To je „na hlavu“! To je zjavne antihumánne!
  https://www.hlavnespravy.sk/sulik-chceli-ste-ist-dnes-nakupovat-zabudnite-tu-vidiet-obrovsky-rozdiel-medzi-nami-liberalmi-krestanmikonzervativcami/1358258
  SaS a Sulíkovci chcú redukovať aj počet sviatkov, aby sa zvýšením ekonomickej produkcie zvýšila životná úroveň, ako mieni tento liberál, a je na hlavu na druhú! Ušetrí na dôchodkoch. Ako? Budete zdochýnať priamo na pracoviskách, a ženy a matky, za výrobnými pásmi a v pokladniach Tesco a Lidl, v sobotu, v nedeľu aj vo sviatok!
  Ale vaše deti, bez vás, samé doma, aj v sobotu, v nedeľu a vo sviatky, budú mať vždy „čerstvé“ mlieko a pečivo! To bude vaša životná úroveň a kvalita života podľa Sulíka!
  https://www.hlavnespravy.sk/na-vianoce-do-prace-sulik-chce-zrusit-sviatky-vraj-to-zvysi-zivotnu-uroven/849927

  Zrejme nevie, netuší, tak ako väčšina ľudsko-právne nedovzdelaných politikov, že Sulíkovci sa pokúsia o redukciu kódexu základných ľudských práv zredukovať v časti náboženské práva! Zároveň sa priblížiť kontroverznému (prezident Kiska):
  „Ľudské práva nesmú byť nadradené obchodným záujmom!“
  Sulík, Sulík, sekulárny štát nerovná sa ateistický štát! Sekulárny štát znamená, že na jeho čele nestojí katolícke klérum! Ak sa dúha domáha manželstiev, lebo (argument!) tiež riadne platia dane, vy nechcete priznať práva (nielen!) veriacim občanom, dane platiacim kresťanom ale aj s vami nesúhlasiacimi ateistami (tiež platcami daní, teda, riadnymi občanmi)! A buďte rád, že svojich občianskych a politických práv sa nedomáha politický islam, ale mierumilovní kresťania! Už by si nepovedal ani slovo a nenapísal ani čiarku!
  Člováci a človenky, dobre zvážte možnosť voľby strany Sloboda a solidarita.
  Odkazuje vám: Otroci, budete makať, alebo zdochnite! Takzvanú vyššiu životnú hovno úroveň a hovno kvalitu života musíte mať, aj keby ste nechceli! Chápete aspoň zbla, kam vás chcú a vedú liberáli? Potrebujú vás v tom kolotoči! Preťahujú vám popod vaše nosy ľúbivé mačkažákové pozlátka slobôd liberalizmu a libertarianizmu!
  Ale libertarianizmus (čo nejmenej štátu) vnímam inak! Práve cez pojmy voľný obchod – slobodný obchod. Regulovaný-neregulovaný (riadený-neriadený). Pamätajte, že voľný obchod nerovná sa slobodný obchod!
  Čo je TTP, TTIP, NAFTA, CETA?
  Nadnárodné „hovno voľné“ obchodné zmluvy, bezcolná obchodná výmena a čo ešte?
  A kam sa podeli malí živnostníci, rodinné podniky, stredná podnikateľská vrstva? Stratili sa v globálnych „voľných“ obchodných reťazcoch?  A kde ste-sme tam vy, my? Blúdime labyrintmi a pomedzi regále jednotiek obchodných reťazcov? Komu slúžime? Sebe? Lebo ONI sú filantropi? A chcú len naše-vaše dobro?
  Tiež som s tým mal problém a pochybnosti. Už nemám. Mám ale o to silnejšie svedomie a zmysel pre mieru vecí.
  Mám zmysel pre reálnu slobodu ľudskej bytosti ako osoby, nie konzumujúce a samé seba a medzi sebou sa vzájomne požierajúce zombie s polomŕtvou dušou bez ducha.
  A varujem, aby sa na nás raz tie regále plné nepotrebných sračiek nezrútili! V Lidl ich zasa poprehadzovali. Ich psychológia (aby sme hľadali a objavovali) je lož a tak nefunguje. Vždy idem za svojimi obvyklými tovarmi (zloženie môjho košíka je obvyklé). Než sa zasa zorientujem, kde ktorý (svoj) tovar mám hľadať, dáky čas to potrvá. Tak, ako po zmene zimného na letný čas. Tiež „na hlavu“. Komu to prospeje?
  Písal som. Čítali-nečítali ste (archív).

  Od Veľkej francúzskej revolúcie k liberalizmu, od neho k povojnovému liberalizmu a súčasnému neo liberalizmu, a od toho k post liberalizmu…
  Neo liberalizmus sa stáva ateistickým náboženstvom.
  Ostrovy liberalizmu liberálnych médií, mimovládnych „neziskoviek“ (dúha) sú vzájomne prepojené. Vytvárajú sieť, systém matrixu, ktorý nás, ani liberálov, ani konzervatívcov, ale normálnych, umiernených, odmietajúcich extrém zľava aj sprava, vťahuje a pohlcuje do seba…
  Povinne. ONI, liberáli, nás ostrakizujú, podrobujú si nás, nesmieme mať vlastný názor, kriminalizujú nás, neo liberálne myslenie nám nariaďujú…
  Neo liberalizmus sa stáva povinnou ideológiou pre všetku spoločnosť v euro a transatlantickom priestore.
  Neoliberáli nás postupne oberajú o naše ľudské slobody a práva.
  Stáva sa povinným náboženstvom pre všetku sekulárnu spoločnosť.
  Zo svojho „Lebensraum“ (životný priestor), porovnateľného s nacistickou filozofiou a ideológiou Tretej ríše, vytláča autochtónne kresťanstvo ako základ filozofie pôvodných európskych hodnôt.
  Post liberalizmus rovná sa je post demokracia, diktatúra liberalizmu.
  SaS, SKOK, Zelení, Spolu, Progresívne Slovensko (spája ich neo a post liberalizmus sprava aj zľava) ak po voľbách obsadia miesta v parlamente, budú pokračovať v supresii a ostrakizácii kresťanstva a v procese oddeľovania kresťanských cirkví od štátu, ale na svoj obraz, pokračujúcim radikálnym vytláčaním kresťanov a kresťanstva z verejného priestoru.
  Postupne nás budú oberať o právo na súkromie, pokračovať v potláčaní práva na výhradu vo svedomí…
  Diktatúra neoliberalizmu, bez hraníc a zmyslu pre zdravý rozum, svedomie a prirodzenú mieru vecí, sa postupne mení na neoliberálny fašizmus.
  Je úžasné ono môcť všetko a nemusieť nič, také blízke vlastnostiam pozemského ateistického božstva, po tom, čo Friedrich Nietzsche, Hitlerov obľúbený filozof, odmietol existenciu židovsko-kresťanského Boha, čím otvoril „všetkému progresívne a pokrokovo zmýšľajúcemu a osvietenému ľudstvu“ jeho cestu k pozemskému seba a samo zbožšteniu ľudských bytostí a k ich večnému a totálnemu oslobodeniu v budúcej, totálne liberálnej a totálne spokojnej a šťastnej, fukuyamovskej „liberálnej“ spoločnosti ako vrcholu a konca dejín ľudstva…
  Až pokým by neskonale šťastní nepomreli. A rozprávky to šťastný koniec. Blbosť. Toto sa nestane. Liberalizácia spoločnosti prinesie konflikt na úrovni ľudské práva a slobody proti ľudským právam a slobodám. To bude reálny koniec dejín ľudstva západnej časti ľudskej civilizácie a kultúry. Bodka. Amen.
  Neoliberalizmus je základom ľúbivej a zmyselnej, zradnej a zákernej ideológie a politík pre novú, ďalšiu, tretiu totalitu Nového svetového poriadku!

  Praví kresťania nie sú z tohto sveta, ale sú jeho riadnymi obyvateľmi a občanmi so všetkými ľudskými, občianskymi a politickými právami.
  Už je neúnosné, koľko urážok, ponižovania a posmechu zažívajú…
  Liberáli prekročili všetky hranice ľudských práv v útokoch, supresii a ostrakizácii kresťanstva. Je čas im čeliť.
  Svetské právo aj kresťanom poskytuje možnosti (inštitút trestného právneho poriadku)
  a/ nutnej obrany,
  b/ krajnej núdze.
  Jediná podmienka, ktorá platí nielen pre kresťanov ale aj ostatných ateistov a inovercov je, že nesmú útočiť ako prví!
  Ibaže útok je vedený proti kresťanom, a sú v záujme kresťanskej viery a kresťanského učenia povinní postaviť sa na svoju osobnú obranu a obranu svojej kresťanskej viery a kresťanského učenia!
  Praví kresťania sa správajú podľa Ježišovho podobenstva o minci a ako ľudské osoby majú ľudské, občianske, politické a náboženské právo a povinnosť, postaviť sa na odpor každému, kto narušuje ústavné zriadenie demokratického štátu, ktorého sú riadnymi a plnohodnotnými občanmi, odvádzajúcimi štátu dane a odvody.
  Pekne pozdravujem. 🙂
  Autor článku: Juraj Režo alias notorickyobcan


  Autor v číslach

  Počet článkov: 288
  Celkové hodnotenie: 12.36
  Priemerná čítanosť: 1108

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Kandidát demokratov Joe Biden odsúdil násilnosti pri rasových protestoch v USA

  Washington 31. mája 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Matt Rourke)   Kandidát na amerického prezidenta Joe Biden odsúdil v nedeľu násilie, ktoré sprevádza rasové protesty, čo v týchto dňoch vypukli po celých Spojených štátoch, aj keď, ako dodáva, Američania právo na demonštrácie majú "Protestovať proti takej brutalite je právom a nevyhnutnosťou. Je to absolútne…

  Dobrý signál: Poľský LGBT škandál skončí na súde. Manažér firmy IKEA sa bude za prepustenie zamestnanca zodpovedať

  Krakov 30. mája 2020 (HSP/Foto:TASR/AP-Frank Rumpenhorst/dpa via AP)   Manažér firmy IKEA v Poľsku bol obvinený z náboženskej diskriminácie za prepustenie zamestnanca, ktorý nazval na internej webovej stránke spoločnosti homosexualitu „ohavnosťou“  Zamestnanec v krakovskom obchode IKEA bol prepustený minulý rok po tom, čo citoval pasáže z Biblie týkajúce sa homosexuality na…

  Z Fondu vzájomnej pomoci, ktorý pred dvomi mesiacmi ohlásil Matovič, sa ešte nevyplatilo ani euro. Financie vložila aj premiérova manželka, nechala odkaz

  Bratislava 31. mája 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA/Úrad vlády SR)   Z Fondu vzájomnej pomoci, ktorého vznik ohlásil na začiatku apríla tohto roka premiér Igor Matovič (OĽaNO) spoločne s koaličnými partnermi, sa ešte nikomu nevyplatilo ani euro. Podľa Úradu vlády SR (ÚV SR) by výsledný systém fungovania mal byť známy v najbližšom období.…

  Umelá inteligencia odhalila mechanizmus pre príbuzenský výber u divých primátov

  Göttingen 31. mája 2020 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Vedci s pomocou umelej inteligencie odhalili mechanizmus príbuzenského výberu u primátov v divočine. Vedci z Deutsches Primatenzentrum (DPZ) v nemeckom Göttingene a francúzskeho Institut des Sciences de l'Evolution de Montpellier (ISEM) s pomocou takzvaného hlbokého učenia zisťovali, či podobné črty medzi príbuznými mandrilmi pestrotvárymi…

  V Moskovskom patriarcháte vysoko ocenili občiansku spoločnosť Východnej a Strednej Európy, ktorá obhajuje tradičné kresťanské hodnoty

  Moskva 31. mája 2020 (HSP/Foto:Orel-eparhia.ru)   V Rusku sa „moderné“ tendencie netradičnej rodiny, gender zvláštností, „nových pohlaví“ a ďalšie iba veľmi ťažko ujímajú. Drvivá väčšina obyvateľstva sa pridržiava tradičných konzervatívnych názorov, postojov a zvykov. Podobný názor ako väčšina obyvateľstva má aj cirkev. Nie je náhodou, že v Moskovskom patriarcháte vysoko…

  Anektuje Putin Slovensko? Saakašvili hovorí, že určite zaútočí niekde v Európe

  Bratislava 30. mája 2020 (HSP/Foto:TASR/AP-Czarek Sokolowski)   Bývalý gruzínsky prezident Michail Saakašvili tvrdí, že otázka nestojí tak, či Putin na niektorú európsku krajinu zaútočí, ale kedy. Myslí si, že by to malo byť asi Fínsko alebo Švédsko, ale Fíni tvrdia, že to nie je pravdepodobné. A tak sa človek s…

  Palko k prieskumu o väčších kompetenciách pre EÚ: Európsky parlament sa zadaním prieskumu správal podľa vtipného hesla: 'Žiadna kríza by nemala byť premárnená!'

  Bratislava 31. mája 2020 (HSP/Foto: TASR- Miroslav Košírer)   Európsky parlament si medzi obyvateľmi EÚ objednal prieskum, z ktorého vyplynulo, že EÚ by mala mať viac kompetencií, aby sa dokázala vysporiadať s krízami, akou je súčasná pandémia ochorenia Covid-17. Na uvedený prieskum reagoval bývalý minister vnútra Vladimír Palko, ktorý poukázal…

  "Nebudeme sa hrať": Polícia v americkom meste Minneapolis prvýkrát zasiahla voči demonštrantom porušujúcim zákaz vychádzania

  Minneapolis 31. mája 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Seth Wenig)   Polícia v americkom meste Minneapolis prvýkrát zasiahla voči demonštrantom porušujúcim nočný zákaz vychádzania. Protestujúcich rozohnala slzotvorným plynom a omračujúcimi granátmi, informovala agentúra AFP Protesty v Minneapolise, opakovane prerastajúce do násilností, trvajú už piaty deň. Vypukli v reakcii na smrť neozbrojeného Afroameričana Georgea Floyda,…

  Raketa Falcon 9 s dvoma americkými astronautmi na palube odštartovala do vesmíru

  Mys Canaveral 31. mája 2020 (HSP/Sputnik/Foto:SITA/AP-David J. Phillip)   Raketu Falcon 9 spoločnosti SpaceX s dvoma americkými astronautmi NASA na palube kozmickej lode Crew Dragon vypravili na Medzinárodnú kozmickú stanicu (ISS). Jej štart odvysielali na webových stránkach SpaceX Pripomeňme, že štart dané rakety sa uskutočnil až na druhý pokus. Pôvodne…

  Bývalý ukrajinský vrcholový politik Turčinov: My sme ani len netušili, že Rusi nám zoberú Krym

  Kyjev 31. mája 2020 (HSP/Foto:Pixabay)   Portál Polit Navigator reaguje na slová ukrajinského politika, "krvavého pastora" Alexandra Turčinova, ktorý spoločne s Porošenkom patrí k zodpovedným za rozpútanie občianskej vojny na východe Ukrajiny Alexander Turčinov v interview spomínal na svoju vrcholovú politickú kariéru. Patril k ukrajinským lídrom, ktorí na americký príkaz…

  Vranka Knošková: Je dôležité, aby sa na Slovensku podporila integrácia cudzincov na lokálnej úrovni. Samosprávy by pre ne mali poskytovať svoje služby

  Bratislava 31. mája 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Firdia Lisnawati)   Je dôležité, aby sa na Slovensku podporila integrácia cudzincov na lokálnej úrovni a samosprávy, aby sa poskytovanie služieb pre cudzincov stalo stabilnou súčasťou ich aktivít. Pre TASR to uviedla výkonná riaditeľka občianskeho združenia (OZ) Marginal a koordinátorka projektu KapaCITY Daša Vranka Knošková Projekt…

  "Zastaraná skupina krajín": Trump odloží summit G7, pozve naň ďalšie krajiny

  Washington 31. mája 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Alex Brandon)   Americký prezident Donald Trump odloží júnový summit skupiny G7 a pozve naň aj ďalšie krajiny. Toto zoskupenie združujúce ekonomicky najvyspelejšie štáty už podľa Trumpa neodráža skutočnú situáciu vo svete, informovala agentúra AFP "Nemyslím si, že by G7 skutočne odrážala to, čo sa deje…

  Fiala: Nelegálni prisťahovalci majú byť deportovaní späť tam, odkiaľ prišli, a tí, ktorí ich pašujú, by mali byť stíhaní

  Praha 31. mája 2020 (HSP/Foto:Facebook-Radim Fiala)   „Európska únia pripravuje prerozdelenie 'utečencov'. Španielsko, Malta, Grécko, Taliansko a Cyprus podporujú plán pre migrantov. Ministri vnútra Nemecka, Francúzska, Talianska a Španielska navrhujú povinný distribučný mechanizmus, ktorý nie je nič iné, ako povinné kvóty pre prisťahovalcov,“ uvádza český poslanec Radim Fiala na svojej…

  Putin zvolal rokovanie o budúcnosti zmluvy START 3

  Moskva 30. mája 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)   Ruský prezident Vladimir Putin v sobotu zvolal zasadnutie ruskej Bezpečnostnej rady. Jeho cieľom bola diskusia o konečnej pozícii Moskvy v súvislosti s rozhodnutím USA odstúpiť od Zmluvy o otvorenom nebi, ako aj o situácii okolo Zmluvy o…

  Prezidentka prednesie správu, plénum má tiež rokovať o úprave voľby šéfa Generálnej prokuratúry

  Bratislava 31. mája 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/Kancelária prezidentky SR)   Novela upravujúca výber kandidátov a voľbu generálneho prokurátora, vystúpenie prezidentky Zuzany Čaputovej o stave republiky, ale aj návrh, ktorým má Slovensko získať možnosť uchádzať sa o pôžičky z nástroja Európskej únie, to sú niektoré z tém, ktorými sa majú poslanci Národnej rady…

  Kobza: Nemecko chce uvaliť sankcie na Rusko kvôli údajnému hackerskému útoku. A čo tak na USA za odposluchy Merkelovej?

  Praha 31. mája 2020 (HSP/Sputnik/Foto:Jiří Kobza Facebook)   Poslanec za SPD Jiří Kobza sa na sociálnej sieti dotkol témy sankcií, ktoré majú byť údajne uvalené na Ruskú federáciu. Dôvodom má byť hackerský útok. Ako sa k problematike postavil? A naozaj Európska únia meria veci dvojakým metrom? Kobza dal najavo, že…

  Po dvoch mesiacoch otvorili jeruzalemskú mešitu al-Aksá

  Jeruzalem 31. mája 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Mahmoud Illean)   Po vyše dvoch mesiacoch otvorili v nedeľu komplex mešity al-Aksá, ktorá sa nachádza na Chrámovej hore vo východnom Jeruzaleme. Informovala o tom agentúra AFP Mešitu, ktorá je tretím najposvätnejším miestom islamu, uzavreli v polovici marca v rámci opatrení proti šíreniu nového koronavírusu. Uzavretá…

  Prototyp americkej kozmickej lode Starship, ktorú vyrábajú v rámci vesmírneho programu miliardára Elona Muska, vybuchol počas skúšok

  Texas 31. mája 2020 (HSP/Foto:Screenshot Spaceflightnow)   Neúspechom skončili skúšky prototypu americkej kozmickej lode Starship, ktorú vyrába spoločnosť SpaceX v rámci vesmírneho programu miliardára Elona Muska. Prototyp lode vybuchol po problémoch s motorom. Skúšky sa konali na polygóne Boca Chica v štáte Texas. Informoval o tom špecializovaný portál Spaceflight Now…

  TopDesat

  Už ma neštvi! Ako sa dá zvládnuť partnerská karanténa?

  0

  Povinná karanténa nahnala partnerské dvojice do zajatia zdieľaného životného priestoru štyroch stien. A to bez ohľadu na to, či ide o manželov, ktorí sú svoji 10 rokov, či páry, ktoré sa nachádzajú ešte len vo fáze vzájomného spoznávania. Psychológovia po celom svete hovoria o tzv. akceleračnom efekte. Pre mnoho dvojíc…

  Jana z Arku alebo Panna Orleánska: 2. časť

  0

  O Johanke z Arku, ako svätej kacírke sme už čo – to porozprávali v rámci prvej časti článku. Je bez pochýb, že Panna Orleánska, patrí medzi najkontroverznejšie postavy európskeho stredoveku. Poďme sa však tentokrát spoločne pozrieť na dievča, ktoré počulo hlas Boha. Pokračujeme druhou časťou článku o Panne Orleánskej. V oku 1422 po smrti svojho…

  Najväčší ľadovec na svete A-68 A zrejme započal svoju plavbu smrti

  0

  Antarktický ľadovec  Iceberg A-68 A , ktorý sa odtrhol od ľadovej poličky Larsen C v roku 2017, v posledných rokoch plával sám. Kolosálny ľadovec sa nakoniec koncom apríla 2020 zlomil a vytvoril si nového spoločníka s názvom A-68C. Keď sa A-68 A prvýkrát oddelil od Antarktídy, zaberal plochu viac ako 6000 štvorcových kilometrov, čo už…

  TOP10: Podivné zákony v krajinách z celého sveta - 2. časť

  0

  Každá krajina je iná a takisto sa v rôznych častiach sveta odlišujú aj zákony. Tieto zákony niekedy hraničia so skutočne smiešnymi vecami a inokedy poukazujú na dôležité kultúrne hodnoty. Pri čítaní znenia sa aj úradníci musia chytať za hlavu, pretože niektoré zákony sú naozaj smiešne. Pri množstve zákonov, ktoré má…

  Nahí stroskotanci čelia veľkej výzve - musia prežiť úplne sami

  0

  Protagonisti relácie Nahí a vystrašení (Naked and Afraid) a Nahí a vystrašení XL (Naked and Afraid XL) sa sami na vlastnú päsť oddajú divočine. V populárnej sérii Nahí a vystrašení boli protagonisti vo dvojiciach a v skupinách vysadení do najodľahlejších oblastí sveta, aby sa spoločne popasovali s prírodnými živlami. Vďaka…

  Čínska vidiečanka a reinkarnácia: 2. časť

  0

  Pokračujeme druhou časťou článku o Čínskej vidiečanke. Keďže je toho skutočne veľa, čo by sme vám radi priniesli, ideme rovno na vec. Existuje reinkarnácia?  Čínsku vidiečanku priviedli ku kresťanskej viere a pokrstili na Filipínach. Predtým, ako ju odviedli na „loď Manila“, ktorá mierila do Acapulca, dali jej meno Katarína zo Svätého Jána. Aj…

  Vo svete IT

  Samsung Galaxy Note 20 – vďaka čínskej 3C certifikácii sa objavujú ďalšie dôležité informácie

  0

  Pripravovaná modelová rada Galaxy Note 20 od juhokórejského Samsungu je jednoznačne jednou z najočakávanejších Android udalostí tohto roka, no pôjde o predstavenie unikátnych, doposiaľ nevidených zariadení, alebo iba o klasické predstavenie už vopred odhaleného smartfónu? Vďaka najnovším informáciám zverejneným na zahraničnom portáli SamMobile to vyzerá tak, že sa aj tentokrát…

  Americká NASA a SpaceX hlási úspešný štart. Teraz nás čaká testovanie dokovacieho systému

  0

  Nevyšlo to v stredu, ale v priebehu soboty už áno. Americká NASA a spoločnosť SpaceX hlásia úspešný štart vesmírnej lode Crew Dragon, ktorá vyniesla astronautov Dough Hurley a Bob Behnken na orbit. Stalo sa tak v priebehu včerajšieho dňa o 21:22 z Kennedyho vesmírneho strediska na Floride. Píše americká NASA…

  Pozrite sa, ako môžete vyriešiť najčastejšie problémy s pripojením s k WiFi prostredníctvom smartfónu

  0

  Pripojenie sa na Wi-Fi sieť s vašim smartfónom môže byť niekedy problémové. Zariadenia, bežiace na operačnom systéme Android sa bežne stretávajú s týmto problémom. Čo treba robiť, ak sa pripojenie na Wi-Fi zasekne pri bode „Získavanie IP adresy“? Skúste vypnúť a zapnúť Wi-Fi Ide o najjednoduchšie riešenie. Ak sa váš smartfón…

  7 užitočných aplikácií, ktoré by nemali chýbať v žiadnom smartfóne

  0

  Aplikácie robia z našich smartfónov chytré zariadenia, ktoré môžeme využívať následne aj za iným účelom, ako je len telefonovanie či písanie správ. Hoci v obchode Google Play nájdeme aktuálne takmer 3 milióny aplikácií a hier, tak mnohé z nich nie sú  v praxi využiteľnými. A práve preto Vám prinášame tip…

  Ako je možné, že na hranici pozorovateľného vesmíru miznú galaxie?

  0

  Vo vzdialených kútoch vesmíru miznú celé galaxie  a všetky hviezdy, planéty, alebo život, ktorý sa na nich ukrýva, miznú. Samozrejme že sa len tak nevyparia, no sú vymrštené do neznámeho priestoru, ktorý vedci nazývajú nepozorovateľný vesmír. Aby sme túto záhadu dokázali pochopiť, musíme sa pozrieť na dva najzarážajúcejšie vesmírne objavy.…

  Facebook: Nechceme byť „rozhodcom pravdy“. Radšej verifikujeme osoby spravujúce veľké stránky

  0

  Americký prezident spravil v priebehu posledných dní vcelku veľký humbug okolo vymazaných a označených statusov špeciálnym znakom naznačujúcim nepravdivosť tvrdení na sociálnej sieti Twitter. Celá situácia vyústila dokonca v to, že americké úrady prijali Výkonný príkaz na zabránenie online cenzúre, ktorého cieľom je posilniť slobodu prejavu. Facebook nechce byť „rozhodcom…

  KAMzaKRÁSOU

  Ako si poradiť v domácnosti bez čistiacich prostriedkov? Tu je zopár tipov

  2

  Máme pre vás zopár tipov, ktoré vám pomôžu zbaviť sa nečistôt i zápachu. Ako si poradiť v domácnosti bez čistiacich prostriedkov z obchodov? 

  Spánkový rozvod: Kedy môžu oddelené spálne vzťahu pomôcť?

  1

  Rozvod vždy nemusí znamenať definitívny koniec vzťahu. Ak požiadate o spánkový rozvod, ktorého podstatou sú oddelené spálne, vzťahu môžete prospieť.

  TEST: NIVEA – Expertný čistiaci pleťový gél s MicellAIR komplexom

  4

  Čistenie, ošetrenie a masáž v jednom? Expertný čistiaci pleťový gél s MicellAIR komplexom z dielne Nivea sľubuje všetky tieto výhody. Ako u nás obstál?

  Reštart pokožky zaťaženej nosením rúška: Krásna pleť na dosah!

  2

  Nosenie ochranného rúška dáva našej pleti priadne zabrať. Ako ju ošetriť po jeho zložení? Reštart pokožky zmáhanej rúško dosiahnete jednoduchými krokmi.

  RECEPT: Grilovaný syrový sendvič s klobáskou a jarnou cibuľkou

  3

  Grilovačka sa nezaobíde bez grilovanej klobásky alebo grilovaného syra, no skúšali ste ich so sendičom? Grilovaný syrový sendvič vrelo odporúčame!

  Prirodzene dlhé riasy? Máme pre teba 3 skvelé domáce recepty!

  3

  Každá z nás po nich túži. Prirodzene dlhé riasy nie sú len snom, ale aj realitou. A to ani nemusíte kupovať drahé prípravky. My máme pre vás niekoľko tipov!

  Svetlo sveta

  Dekan Bohosloveckej fakulty Thurzo: Voľná nedeľa je v záujme človeka

  0

  Od marca sú v nedele v súvislosti so šírením koronavírusu zatvorené obchody a nákupné centrá. V spoločnosti silnie hlas, aby to tak zostalo aj po skončení pandémie. Tlačovej kancelárii Konferencie biskupov Slovenska rozhovor o voľnej nedeli poskytol dekan Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského Vladimír Thurzo.  – Aktuálna situácia koronakrízy nás…

  Posolstvo Svätého Otca na Deň médií: „Aby si rozprával svojim deťom a vnukom“

  0

  V 7. veľkonočnú nedeľu 24. mája bude Cirkev sláviť 54. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. Pri tejto príležitosti vydal Svätý Otec František posolstvo, ktorého mottom je citát z knihy Exodus: „Aby si rozprával svojim deťom a vnukom“ (Ex 10,2). Témou pápežského posolstva na tohtoročnú Nedeľu médií je komunikácia ako rozprávanie…

  Štyridsať dní po Veľkej noci slávime Slávnosť Nanebovstúpenia Pána

  0

  Vo štvrtok 21. mája slávi celý kresťanský svet Slávnosť Nanebovstúpenia Pána. Tento prikázaný sviatok slávime 40 dní po Veľkej noci a desať dní pred Turícami – Zoslaním Ducha Svätého. Pán Ježiš sa na štyridsiaty deň po svojom vzkriesení posledný raz stretol so svojimi učeníkmi a pred ich očami vystúpil do…

  Na Mariánskej hore v Levoči tento rok tradičná mariánska púť nebude

  0

  Tradičná púť, ktorá sa koná pravidelne pri príležitosti sviatku Navštívenia Panny Márie v Bazilike Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore v Levoči, nebude. Rozhodol o tom spišský biskup Mons. Štefan Sečka. “Každoročne počas prvého júlového týždňa prichádza na Mariánsku horu veľmi veľké množstvo pútnikov. Vzhľadom na problematickú situáciu spojenú s…

  Pápež František bude 18. mája sláviť omšu nad hrobom sv. Jána Pavla II.

  0

  Pri stom výročí narodenia svätého pápeža Jána Pavla II. v pondelok 18. mája bude Svätý Otec František o 7. hodine ráno celebrovať svätú omšu nad hrobom svätca v bočnej kaplnke Vatikánskej baziliky. Týmto priamym prenosom sa zároveň uzavrie vyše dvojmesačné obdobie živých strímingových prenosov ranných omší pápeža Františka. Od 18.…

  Svet sa modlí za koniec pandémie – 14. máj je deň pôstu a dobročinnosti

  0

  Vo štvrtok 14. mája sa príslušníci rozličných náboženstiev, každý svojou formou, zameriavajú na vyprosovanie konca pandémie. Výzvu zjednotiť sa s týmto úmyslom iniciatívy vyhlásenej medzináboženským Výborom pre ľudské bratstvo podporil aj pápež František. Svätý Otec František pri generálnej audiencii v stredu 13. mája povzbudil k zapojeniu sa do tohto dňa modlitby,…

  Armádny Magazín

  USA zvažujú vyslanie armády do Tuniska kvôli ruskej podpore Líbye

  0

  USA, 31.máj 2020 ( AM ) - USA môžu poslať do Tuniska pomocnú vojenskú brigádu, pričom tvrdia, že to robia kvôli Rusku, ktoré obviňujú zo zasahovania do záležitostí tohto regiónu. Uvádza to správa Afrického velenia ozbrojených síl USA (AFRICOM). Vele

  Raketa Falcon 9 s dvoma americkými astronautmi na palube odštartovala do vesmíru - historický úspech súkromnej kozmonautiky. Video

  0

  USA, 31.máj 2020 ( AM ) - Raketa Falcon 9 spoločnosti SpaceX s dvoma americkými astronautmi NASA na palube kozmickej lode Crew Dragon sa vypravila na Medzinárodnú kozmickú stanicu (ISS). Jej štart bol vysielaný na webových stránkach SpaceX. Štart rakety

  "Po zuby ozbrojená": čínske médiá zhodnotili novú ruskú ponorku Lajka

  0

  Čína, 31.máj 2020 ( AM ) - Čínske noviny Guangming Daily písali o pripravovanej novej ruskej ponorke piatej generácie projektu 545 Lajka. Ponorka bude mať výtlak 11 340 ton a rýchlosť 35 uzlov. Maximálna hĺbka ponoru Lajky bude 600 metrov a autonómia prevádzky - 90 dní.  

  Ako prinútiť vojenské letectvá Číny a Ruska prestať s „nebezpečným" sprevádzaním prieskumných lietadiel USA pri hraniciach Číny a Ruska..., otázka kto

  0

  USA, 31. máj 2020 (AM, topwar) – Pre posádky amerických prieskumných, alebo otvorene povedané špionážnych lietadiel vraj nastali skutočne ťažké časy. Ruskí a čínski piloti im neumožň

  Nepokoje v Minneapolis vyústili do rabovania obchodov a zatýkania novinárov. Video

  0

  USA, 30.máj 2020 ( AM ) - Minneapolis zasiahla v ostatných dňoch vlna násilných nepokojov, ku ktorej došlo v reakcii na pondelňajšiu smrť Afroameričana pri policajnom zásahu. Afroameričana Georgea Floyda zatkla polícia v pondelok večer – po spáchaní priestupku. Videozáznam zhotovený svedkami incidentu ho zachytáva spú

  Ďalší prototyp rakety spoločnosti SpaceX - Elona Muska explodoval na testovacej rampe. Video

  0

  USA, 30.máj 2020 ( AM  ) - Nehoda údajne nesúvisí s chystaným dnešným štartom lode Crew Dragon. Prototyp kozmickej lode Starship pre medziplanetárne lety vyvinutý spoločnosťou SpaceX explodoval včera počas testov v Texase, keď bol naložený tekutým dusíkom. Zničená raketa vyletela do výšky

  Tvoja Svadba

  Svadobné menovky na stôl: Inšpirácie, ktoré potešia viac ako kartičky

  0

  Ak plánujete vytvoriť zasadací poriadok na svadbu, tak by ste nemali zabúdať ani na menovky na stôl. Čo je aktuálne trendy namiesto papierových kartičiek?

  Ako zariadiť svadbu v zahraničí? Čo všetko je potrebné vybaviť?

  0

  Ďalšia dôležitá vec, ktorú si musíte premyslieť je, či v zahraničí plánujete mať civilný alebo cirkevný sobáš, skutočný sobáš alebo len symbolické požehnanie manželstva.  Pri cirkevnom sobáši si treba vyberať krajiny s vierovyznaním, ktoré je rovnaké ako vaše. My kresťania predsa nebudeme žiadať o sobáš v moslimskom Turecku alebo Egypte. Ak jeden…

  Ako schudnúť do svadobných šiat v priebehu niekoľkých týždňov?

  0

  Blíži sa deň D, no vy máte hlavy v smútku, pretože vaša postava nespĺňa vaše ideály. Zmeňte to! Ako schudnúť do svadobných šiat a byť tou najkrajšou nevestou?

  Civilný sobáš bez svadobnej hostiny: Aké svadobné šaty zvoliť?

  0

  Civilný sobáš bez svadobnej hostiny je jednou z možností, ako si povedať svoje áno s nižším rozpočtom. Aké svadobné šaty zvoliť na takúto svadbu?

  DIY čísla na svadobné stoly: Inšpiruj sa skvelými nápadmi

  0

  Aj taká banálna vec, akou sú čísla na svadobné stoly sú nesmierne dôležité. Potrebné sú najmä pre svadobných hostí, tak ako si ich vytvoriť?

  Kde a ako predať svadobné šaty? Máme tipy, ako na to!

  1

  Buďte trpezlivé. Nečakajte veľmi, že sa vaše svadobné šaty predajú do týždňa. Možno áno, a to v prípade, ak sú vaše šaty od Versaceho a vy ich predávate za úplne smiešnu sumu. Predaj použitých svadobných šiat môže trvať od niekoľkých týždňov do jedného roka. Ak ste už mesiac alebo dva nedostali žiadnu reakciu,…

  Tvoje Zdravie

  Aké sú príznaky zeleného zákalu?A čo je vlastne jeho príčinou?

  0

  Zelený zákal, odborne glaukóm, je chronické očné ochorenie, pri ktorom dochádza k poškodeniu zrakového nervu. To môže viesť postupne k zhoršovaniu zraku a v neskorších fázach to môže spôsobiť až slepotu. Glaukóm predstavuje jednu z najčastejších príčin slepoty. K spomínanému poškodeniu zrakového nervu dochádza spravidla v dôsledku zvýšenia tlaku vo vnútri…

  Živé sny počas pandémie: Prečo ich máme a čo znamenajú?

  0

  Pre nový koronavírus sa v našich životoch zmenilo mnohé a výnimkou nie je ani nástup zvláštnych snov. Čo znamenajú živé sny počas pandémie?

  Ako pripraviť vajcia čo najzdravšie? Takto budú pre nás prospešné!

  0

  Ako pripraviť vajcia čo najzdravšie? Je vhodné ich len variť, alebo je v poriadku, ak si na raňajky pripravíme praženicu? A čo surové vajcia? Zistite viac!

  Poznáte éterický olej pačuli? Takto pôsobí na kožu či nervový systém!

  0

  Dnes sa pozrieme na to, aké účinky má éterický olej pačuli a ako ho využiť pre zdravie aj krásu. Ako pomôže vašej pokožke a ako vplýva na nervový systém?

  Prečo jesť grapefruity? Pre toto sa oplatí obľúbiť si ich horkú chuť!

  0

  Prečo jesť grapefruity? Prečo by sa pravidelne mali objavovať v našom jedálničku a aké živiny a vitamíny ukrývajú? Všetko dôležité sa dozviete v článku!

  Ktoré jedlá znova neohrievať? Týmto opätovné prihrievanie neprospeje!

  0

  V dôsledku opätovného zohrievania sa v prípade niektorých pokrmov len mení chuť, iným sa však i znižuje celková kvalita, v horšom prípade sa môžu stať zdraviu škodlivými. Opätovne zohrievať sa napríklad neodporúča jedlá s obsahom zeleniny, ktorá má vysoký podiel dusičnanov. Varením sa ich objem v zelenine zmenšuje, no pri…