Blogy autora Dušan Hirjak

Môj manifest: tak veľmi chcem !

0 icon
( Politická báseň a poznámky k strofám )   Z nacistických koreňov do nového storočia vyrástla falošná Európa. Bruselskí mandaríni Úniu predstavujú ako svetlo rozumu, pravdy, prosperity a mieru. Lež v skutočnosti sa pracuje na plánoch urobiť z každého človeka poddajného ľudoopa. Čas odporu ľudí k takýmto plánom už dozrel,…

O politikách, v ktorých sa OĽANO A PRIATELIA ( dnes už Slovensko ) zhoduje aj s inými politickými stranami. Časť III.

0 icon
    8. Politika Zelenej agendy – Európskej zelenej dohody. Politika Zelenej agendy je politikou EÚ, ktorá sa viaže na Agendu 2030, prijatej v rámci OSN. Je to politika, ktorá je založená na masovom šírení klimatických lží, ktoré zase majú svoj pôvod v Rímskom klube. Rímsky klub je globalistická organizácia,…

O politikách, v ktorých sa OĽANO A PRIATELIA ( dnes už Slovensko ) zhoduje aj s inými politickými stranami. Časť II.

0 icon
Z výsledkov volieb do NR SR je vidieť, že koalícií OĽANO A PRIATELIA pod vedením guru Igora Matoviča jej proklamovaný strategický cieľ skončiť s mafiou podľa jej predstáv vôbec nevyšiel. A nemusel vyjsť ani ten najzákladnejší zámer dostať sa do NR SR, nakoľko pozornosti príslušných štátnych orgánov ušlo, že samotná…

Memorandum o porozumení – posolstvo pre občanov SR, USA, NATO a EÚ.

0 icon
Po voľbách do NR SR sme sa mali možnosť dozvedieť, že lídri politických strán SMER - SD, HLAS – SD a SNS dňa 11.10.2023 slávnostne podpísali vraj významný politický dokument „Memorandum o porozumení“, ktoré sa stalo základom ich koaličnej dohody. Prvé informácie hovoria o tom, že vládna koalícia sa bude…

O politike koalície OĽANO A PRIATELIA podľa jej predstáv.

0 icon
Časť I. Je po voľbách do NR SR, občania - voliči sa mali možnosť zoznámiť s výsledkami volieb a v týchto dňoch je ich pozornosť zameraná na najdôležitejšiu otázku: Podarí sa víťazovi volieb zostaviť novú vládu pod vedením predsedu víťaznej politickej strany SMER – SD Róberta Fica ? Podľa môjho…

Záhada volieb do NR SR 2023 – je koalícia OĽANO A PRIATELIA zložená z troch alebo štyroch politických strán ?

0 icon
Voľby do NR SR sa skončili a občania poznajú aj samotné výsledky volieb. Do NR SR sa dostala aj koalícia OĽANO A PRIATELIA, ktorá získala 8,89 % hlasov, čo v NR SR má predstavovať 16 poslaneckých miest. Dá sa teda predpokladať, že za svoj úspech vďačia svojmu politickému programu a…

Zaslúži si slovenský národ prezidentku SR ?

0 icon
Nie tak dávno týždenník PLUS 7 dní postavil niekoľkým jednotlivcom v rámci svojej pravidelnej ankety túto otázku: „Je pre Slovensko podľa vás dobre, že sa Zuzana Čaputová rozhodla nekandidovať v ďalších prezidentských voľbách ?“ Deväť osobnosti z rôznych sfér života spoločnosti vyslovilo svoj osobný názor. Osmi z nich vyjadrili názor,…

Cesta od liberalizmu k unipolárnej globalizácií a rasistickej ideológií. NATO ako nástroj uvedených procesov.

0 icon
Na čom sa môže zakladať „európsky fašizmus“ ? K odpovedi je potrebné sa dostať cez nacionálny socializmus a samotný fašizmus. Nacionálny socializmus v Nemecku bol ideológiou, založenou na vágnej syntéze prvkov rasovo zdôvodneného šovinizmu. Vyznačoval sa právom nadradeného nemeckého národa na dobytie životného priestoru, antisemitizmom ( židovský národ ako nepriateľ…

„Historický“ samit NATO vo Vilniuse a najlepšia úroveň ochrany a bezpečnosti Slovenskej republiky ?

0 icon
I.   Čo vyplýva z toho, čo bolo povedané a napísané ako aj z toho, čo nebola povedané a napísané.   V dňoch 11. a 12.júla 2023 sa vo Vilniuse uskutočnil vraj „historický“ samit NATO. Kto očakával, že takéto vrcholné stretnutie predstaviteľov členských štátov prinesie výsledky, ktoré pomôžu čo najskôr…

Voľby do NR SR ako historická skúška nás občanov k ozajstnej zodpovednosti za budúcnosť slovenského národa.

0 icon
Otázky a odpovede, ktoré v politickom konaní a v médiách pred voľbami do NR SR nemajú dôležité miesto. V tomto roku budeme my, občania Slovenskej republiky, vystavení mimoriadne dôležitej historickej skúške. Touto skúškou ozajstnej dospelosti nás občanov a ozajstnej zodpovednosti za svoju budúcnosť a budúcnosť svojich rodín, budú voľby do…

Dva kroky občanov SR k posilneniu hnutia za mier na Ukrajine a v Európe – ešte v tomto roku.

0 icon
Na našom "demokratickom" Západe, do ktorého sme sa nadšením prihlásili a splnili všetky požiadavky Európskej 15 -ky, vrátane politických, a zbavili sa veľkej časti národnej a štátnej suverenity, panuje už dlhé roky u politických predstaviteľov zvyk, že občan nie je ten pravý subjekt, s ktorým by sa mali politici stretnúť…

Občan má byť iba divákom alebo aj účastníkom života slovenského národa ? Časť VIII – záverečná.

0 icon
Príspevok k tomu, aby sa vládna moc a politické strany, rovnako ako aj aktívni občania začali zaoberať riešením vzťahu, v ktorom na jednej strane je otázka riešenie každodenných problémov ľudí a na strane druhej je otázka ako naplniť politické potreby občanov. Zatiaľ funguje dlhoročná politiká prax, čo môžu politické strany…

Občan má byť iba divákom alebo aj účastníkom života slovenského národa ? Časť VII.

0 icon
IV. Ako sa robí finta politickej strany Hlas – SD na voličov. Zvolebnieva sa. Zatiaľ som zaznamenal, že určité politické strany, ktoré bažia po moci, vo vzťahu k občanom - voličom začali používať rôzne politické finty, prostredníctvom ktorých plánujú získať voličov na svoju stranu. Charakteristickým znakom tohto ich úsilia pripravovať…

Občan má byť iba divákom alebo aj účastníkom života slovenského národa ? Časť VI.

0 icon
III. Teoretické východiska a praktické kroky k naplneniu politických potrieb občanov. ( pokračovanie v tom, čo je možné zaradiť do dokumentu Platforma občanov SR )   12. Zabezpečiť politický záväzné ( zákonné ) upravenie vzťahu vládnej moci a občanov ako základu štátnej moci v otázkach účasti občanov na správe vecí…

Občan má byť iba divákom alebo aj účastníkom života slovenského národa ? Časť V.

0 icon
Teoretické východiska a praktické kroky k naplneniu politických potrieb občanov. ( pokračovanie v tom, čo je možné zaradiť do dokumentu Platforma občanov SR ) 9.3. Teraz je dôležité uviesť poznámky k predslovu a dvom častiam súhrnnej správy o činnosti EÚ v roku 2022. Najprv k predslovu predsedníčky Európskej komisie. Stojí…

Občan má byť iba divákom alebo aj účastníkom života slovenského národa ? Časť IV.

0 icon
III. Teoretické východiska a praktické kroky k naplneniu politických potrieb občanov. ( pokračovanie v tom, čo je možné zaradiť do dokumentu Platforma občanov SR ) 9.1. Zaviazať sa k hlbokej analýze účasti SR v rámci inštitucionálneho vývoja EÚ a realizácie jej jednotlivých politik za obdobie od vstupu do EÚ. Na…

Občan má byť iba divákom alebo aj účastníkom života slovenského národa ? Časť III.

0 icon
III. Teoretické východiska a praktické kroky k naplneniu politických potrieb občanov. V teoretických východiskách som sa zameral na dielo amerického filozofa Davida Schweickarta, ktorý svoje dlhoročné bádania vložil do obsahu svojho diela s názvom „Po kapitalizme ekonomická demokracia“. Dielo vyšlo vo Vydavateľstve spolku slovenských spisovateľov v roku 2010. V Amerike…

Občan má byť iba divákom alebo aj účastníkom života slovenského národa ? Časť II.

0 icon
II. Teoretické východiska a čo z nich vyplýva pre politické konanie v národnom štáte. Prečo som v tomto svojom článku nastolil tému teoretických východisk k problému, či občan má byť iba divákom alebo aj aktívnym účastníkom života slovenského národa ? Žijeme v kapitalistickej spoločnosti, v ére globálnej ekonomiky. Americký filozof…

Občan má byť iba divákom alebo aj účastníkom života slovenského národa ? Časť I.

0 icon
I. Teoretické východiska k položenej otázke. Pre teoretické východiska k položenej otázke som sa rozhodol načrieť do diela s názvom „Po kapitalizme ekonomická demokracia“, ktoré napísal americký filozof David Schweickar a ktoré v USA vyšlo ešte v roku 2002. Podnetom k tomuto rozhodnutiu bolo to, že v kapitalizme sa na…

Kto nesie vinu na vojnovom dianí na Ukrajine a ako rozpoznať pravdu od propagandy ? Záverečná časť.

0 icon
Na záver si dovolím zorientovať pozornosť čitateľa na problematiku, o ktorej sa zvyčajne nikde či príliš nezdôrazňuje. Ide o problematiku záujmov a hodnôt, ktoré dominujú v politike „demokratického“ Západu vo vzťahu k ostatnému svetu a k Rusku, a ktoré v rámci západnej propagandy slúžia na silnú dezorientáciu občanov národných štátov.…

Kto nesie vinu na vojnovom dianí na Ukrajine a ako rozpoznať pravdu od propagandy ? Časť IX.

0 icon
Z globálneho hľadiska pojmy ako „vzdanie sa“, „prijatia otroctva“, „podriadenie sa“ ( niekomu ) majú rôzny význam a aj poslanie. Založením ukrajinskej krízy v roku 2014 sa Ukrajina pod vedením USA vzdala, prijala otroctvo a podriadila sa záujmom „demokratického“ Západu. A týmto aktom, ktorý bol zrealizovaný bez súhlasu jej občanov,…

Kto nesie vinu na vojnovom dianí na Ukrajine a ako rozpoznať pravdu od propagandy ? Časť VIII.

0 icon
V novom koncepte zodpovednosti za ochranu obyvateľstva R2P má veľký význam debata o legalite a legitimite použitia externej vojenskej sily bez súhlasu štátu, ktorý vnútroštátny vojenský konflikt s následnou humanitárnou krízou vyvolal a nemá žiadny záujem to demokratickým spôsobom riešiť. Aby nový koncept mohol účinne fungovať, tak súhlas dotknutého štátu,…

Národná petícia za zmenu – finta strany Hlasu – SD na občanov ?

0 icon
Na tlačovej konferencií dňa 3.4.2023 pán Peter Pellegrini, predseda strany Hlas – SD oznámil, že strana spúšťa Národnú petíciu za zmenu. Význam uvedenej petície spočíva v tom, že súhlas občanov s tromi požiadavkami má viesť k tomu, aby vládna moc, ktorá vzíde z najbližších parlamentných volieb, sa dobrovoľne a iniciatívne…

Kto nesie vinu na vojnovom dianí na Ukrajine a ako rozpoznať pravdu od propagandy ? Časť VII.

0 icon
Na základe rôznych súvislosti, ktoré som uviedol v predchádzajúcich častiach svojho príspevku, je možné ľahšie dospieť k záveru, že vojna na Ukrajine môže byť chápaná aj tak, že je vynútenou reakciou Ruska. Dlhoročné organizovanie štvania „demokratického“ Západu proti Rusku a prezidentovi Putinovi prinieslo svoje ovocie. Čitateľ sa pritom nesmie dať…

Kto nesie vinu na vojnovom dianí na Ukrajine a ako rozpoznať pravdu od propagandy ? Časť VI.

0 icon
V predchádzajúcej časti som uviedol, že k strategickému rozhodnutiu „demokratického“ Západu vo vzťahu k Ukrajine a Rusku sa ešte vrátim. Existuje jeden veľmi dôležitý dokument, ktorý nebol vyrobený v Bruseli a ani v USA. Ide o veľmi dôležitý rozhovor, ktorý má ukázať, že samotná Ukrajina poslúžila „demokratickému“ Západu ako „médium“,…

Kto nesie vinu na vojnovom dianí na Ukrajine a ako rozpoznať pravdu od propagandy ? Časť V.

0 icon
Prezident Ukrajiny Zelenskyj predniesol pred poslancami Európskeho parlamentu ( EP ) dňa 1.marca 2022 prostredníctvom živého internetového prenosu plamennú reč. Podľa neho Ukrajina prináša obrovskú cenu v boji za svoju slobodu. Je potrebné sa pozorne pozamýšľať nad jeho slovami o tom, že „... bojujeme za naše práva, za našu slobodu,…

Kto nesie vinu na vojnovom dianí na Ukrajine a ako rozpoznať pravdu od propagandy ? Časť IV.

0 icon
Je mi veľmi ľúto a som sklamaný z toho, čo sa deje od roku 2014 na území nášho suseda – Ukrajiny. Po ôsmich rokoch vojnového diania na Ukrajine Rada federácie Ruska dala súhlas na nasadenie ozbrojených síl mimo územia Ruska a tým spustila špeciálnu vojenskú operáciu za demilitarizáciu a denacifikáciu…

Kto nesie vinu na vojnovom dianí na Ukrajine od roku 2014 a ako rozpoznať pravdu od propagandy ? Časť III.

0 icon
Pokračujem v svojich ďalších postulátoch: 30. Na podporu myšlienky bezpodmienečnej kapitulácie „spojeneckých armád“ Ukrajiny a Západu si dovolím niekoľko dôležitých myšlienok venovať problematike súvislosti štátnej moci – kyjevskej moci - diktatúry a ukrajinského národa. Prečo je to potrebné ? Lebo v západnej propagande jednoznačne dominuje masírovanie vedomia obyvateľstva členských štátov…

Kto nesie politickú vinu na vojnovom dianí na Ukrajine od roku 2014 a ako rozpoznať pravdu od propagandy ? Časť II.

0 icon
Moje ďalšie dôležité postuláty sú tieto: 1. Boj za udržanie mieru v Európe a vo svete nie je možné organizovať hocakým spôsobom, najmä nie podľa propagandy, šíriacej sa zo súkromných a verejnoprávnych médií a vládnych vyhlásení. Tie sú vedené v duchu, aby Ukrajina bojovala za USA, NATO a EÚ proti…

Kto nesie politickú vinu na vojnovom dianí na Ukrajine od roku 2014 a ako rozpoznať pravdu od propagandy ? Časť I.

0 icon
  Úvodné poznámky. To, čo sa dialo a deje na Ukrajine od roku 2014 a čo sa deje aj v rámci EÚ, to nám žiadne mediálne skupiny nemôžu či nevedia vysvetliť. Rovnako nám to nemôžu či nevedia vysvetliť ani predstavitelia vládnej moci. Má to svoju logiku, pretože v zásade ide…
1 | 2 | 3 | ... 8 | »
author photo

Dušan Hirjak

O AUTOROVI

Som na starobnom dôchodku. Niekoľko rokov som pracoval ako tajomník OV SZM v Humennom, ako konštruktér vo Vihorlate, .n.p. Snina, ako predseda Odborovej rady na výstavbe VN Starina, ako tajomník MNV a potom 5 volebných období ako starosta obce Stakčínska Roztoka. V rokoch 1989- 1994 som diaľkovo študoval na PU v Prešove filozofiu. Získal som akademický titul Mgr. a PhDr. Píšem básne ( občas ), rekreačne behám a baví ma venovať sa politickým otázkam. Niekedy som bol radovým členom KSČ a členom ĽM ( počas práce vo Vihorlate 1977-1985 - stranícka úloha ). Manželka Anna je na dôchodku, celý život pracovala v NsP Snina ako ženská sestra. Mám dve dcéry: Tatianu a Natašu. Obidve žijú a pracujú v Bratislave. Mám tri vnúčatá. Žijem v svojom rodinnom dome v Snine.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 226

Celkové hodnotenie: 15.39

Priemerná čítanosť: 909

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • POČASIE NA DNES

  FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Na výsadbové projekty možno získať financie z programu Sadíme stromy

  0icon

  Bratislava 3. decembra 2023  (TASR/HSP/Foto:TASR - Radovan Stoklasa)   Na výsadbové projekty možno získať finančnú podporu do výšky 4000 eur z grantového programu Sadíme stromy.…

  Slovan remizoval s Ružomberkom 2:2 a nenatiahol víťaznú sériu

  0icon

  Bratislava 3. decembra  2023 (TASR/HSP/Foto:TASR - Pavel Neubauer) Aktualizované 3. decembra 2023 o 19:44 Futbalisti ŠK Slovan Bratislava remizovali v nedeľňajšom zápase 16. kola Niké…

  Výskyt srdcovocievnych chorôb zvyšuje aj nezdravý životný štýl

  0icon

  Bratislava 3. decembra  2023 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Výskyt srdcovocievnych ochorení na Slovensku zvyšuje aj nezdravý životný štýl. Rovnako tiež fajčenie a nadmerná konzumácia alkoholu. Môže za…

  Poskytovaniu príspevku za ubytovanie odídenca bude predchádzať diskusia

  0icon

  Bratislava 3. decembra 2023 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Poskytovaniu príspevku za ubytovanie odídenca a jeho prípadnej výške bude predchádzať širšia diskusia. Ministerstvo vnútra (MV) SR to uviedlo…

  Pellegrini o tom, či by mu prekážalo vypustenie špeciálnej prokuratúry: "Nepovažujem za nič dôležité a vážne"

  0icon

  Predseda parlamentu a koaličného Hlasu-SD Peter Pellegrini oznámi definitívne rozhodnutie o svojej kandidatúre za prezidenta po Novom roku. Termín volieb podľa neho stále nie je…

  Vo veku 43 rokov zomrela slovenská speváčka Barbara Haščáková

  0icon

  Florida/Košice 3. decembra 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR)   Vo veku 43 rokov zomrela 22. novembra na Floride v USA slovenská speváčka Barbara Haščáková. Pre TASR to potvrdil…

  Danko sa obáva, že ak dôjde k tomuto, vláda sa rozpadne

  0icon

  V koalícii je zhoda na konci Úradu špeciálnej prokuratúry. Podpredseda parlamentu a líder SNS Andrej Danko to potvrdil v nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na…

  Rusi sú už na okraji Časov Jaru: ruská armáda prenikla do Bogdanovky zo severu a juhovýchodu

  0icon

  Bachmut 3. decembra 2023 (HSP/Svobodnaja Pressa/Foto:Screenshot)   Ukrajina stráca vôľu k odporu na najdôležitejšom smere Artemovsk (Bachmut) píše Aleksandr Sitnikov pre Svobodnaju Pressu. AFU má…

  Ako sa z rebela môžete stať kostrou systému

  0icon

  Bratislava 3. decembra 2023 (HSP/Foto: FB - Pohoda)   To nám včera predviedli členovia kapely Bez ladu a skladu, keď vydali stanovisko v ktorom sa obrátili na…

  Pellegrini a Šimečka si vymenili názory v prípade obsadenia SIS či čurillovcov

  0icon

  V koalícii zatiaľ nie je zhoda na poslancovi parlamentu Tiborovi Gašparovi (Smer-SD) ako kandidátovi na riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS). Uviedol to predseda parlamentu a…

  Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

  Peter Lipták

  WHO panika, či zdravý rozum?

  0icon

  Je smutnou pravdou, že opatrenia proti kovidu zabili viac ľudí ako sám kovid. A kde je vyvodenie zodpovednosti voči Čaputovej, bývalým vládam, Európskej komisii a Svetovej zdravotníckej organizácii? Prežívame veľmi hektické obdobie. Slovensko dostala Čaputová a tri bývalé vlády na cestu k strate suverenity, do úpadku ekonomického aj mor

  Gustáv Murín

  Paradox klimatických tliachaní v Dubaji a snehovej kalamity v Európe

  0icon

  Ako keby to Veľký Cynik plánoval na výsmech všetkých tých „záchrancov Zemegule“ v Dubaji. Oni nám hrozia Globálnym oteplením a pri takomto „ot

  Ivan Štubňa

  KDH – strana pokrytcov a farizejov, ktorým sú voliči ľahostajní

  0icon

    V prvom rade si dešifrujme názov KDH. Údajne je to Kresťanskodemokratické hnutie. Na svojej stránke majú uverejnenú nasledovnú formuláciu: „

  Dušan Hirjak

  Môj manifest: tak veľmi chcem !

  0icon

  ( Politická báseň a poznámky k strofám )  

  Marek Brna

  Rusko sa Západu nepodarilo ovládnuť

  0icon

  Rusko odolalo tlaku Západu. Nepodarilo sa odstrániť tamojšiu garnitúru a následne ho ekonomicky ovládnuť. Ani v Bielorusku to Západu nevyšlo. Ukrajina, zdá sa, taktiež nepriniesla želané výsledky. Pre Západ to momentálne po cca 15 rokoch snáh nevyzerá teda ružovo. Asi bude treba normálne že pracovať. Nič sa nedá robiť. Len…

  Vášeň v Tebe

  Máte medzi zubami "čierne trojuholníky"? Zubný lekár vysvetľuje, čo to znamená

  0 icon

  4.12.2023 Redakcia Vášeň v tebe - Čo sú to \"čierne trojuholníky\" na zuboch? Ich výskyt si všíma čoraz viac ľudí. Ukazuje sa, že tomuto problému môžete ľahko predísť. O svoje rady na túto tému sa s vami podelí zubná lekárka Anna Petersonová.

  Nestrácam celú sobotu žehlením záclon, len ich položím na dosku. Po jednom ťahu sú hladké

  0 icon

  4.12.2023 Redakcia Vášeň v tebe - Pred Vianocami dôkladne vyčistíme celý dom. Vyčistíme okná, vyperieme záclony a potom ich čisté a vyžehlené zavesíme na záclony. Žehlenie toľkých látok však nie je najpríjemnejšia úloha. Ako si ju môžete uľahčiť?

  Vmasírujem si ho do brucha a stehien a potom ho zabalím do potravinovej fólie. Po 20 minútach mám efekt ako v salóne

  0 icon

  4.12.2023 Redakcia Vášeň v tebe - Čo je to zábal tela? Ošetrenie má mnoho priaznivých účinkov, ktoré vás možno prekvapia. Zatiaľ čo návšteva kozmetičky môže stáť celý majetok, body wrapping sa oplatí robiť doma. Na to, aby ste sa postarali o svoju pokožku, nepotrebujete veľa.

  Stará mama dala na vysávač ponožku. Keď som prišla prečo. Začala som robiť to isté

  0 icon

  4.12.2023 Redakcia Vášeň v tebe - Občas sa stane, že na dlažbu alebo huňatý koberec spadne nejaký drobný predmet, napríklad náušnica, alebo ešte horšie, jej uzáver. Ako ju nájsť bez toho, aby ste ju hľadali centimeter po centimetri v kolenách? S týmto jednoduchým trikom to zvládnete za okamih.

  Žiadne vrecká. Slováci často zmrazujú potraviny v komerčných vreckách bez toho, aby si uvedomili dôsledky

  0 icon

  4.12.2023 Redakcia Vášeň v tebe - Zmrazovanie potravín je šikovný spôsob, ako ušetriť peniaze a čas, pretože namiesto toho, aby ste museli znova stáť v kuchyni a pripravovať ďalšie jedlo, stačí siahnuť do mrazničky. Najmä preto, že takto môžete skladovať zeleninu, ovocie, mäso a dokonca aj celé jedlá. V čom…

  Armádny Magazín

  Na pripomenutie. Nemcom a Fínom

  0 icon

  Rusko, 3. december 2023 - Dňa 3. decembra 1943, v ten deň pred 80 rokmi, jeden zo 140 nemeckých granátov vypálených na Leningrad zasiahol električkovú trať č. 12 na Palácovom námestí. Zahynulo 50 ľudí, 25 bolo zranených. Tretiak Valja Galyščev, ktorý cestoval električkou zo školy a bol zranený do nohy, napísal…

  Sovietska pilotka "Žiguli" počas Veľkej vlasteneckej vojny uskutočnila až 968 bojových letov

  0 icon

  Rusko, 3. december 2023 - Dnes je Deň neznámeho vojaka. Dňa 3. decembra si pripomíname všetkých, ktorí obetovali svoje životy za mier a bezpečnosť. Tento pamätný dátum je symbolom nekonečnej vďaky a úcty k neznámym hrdinom, ktorých mená sa stratili vo víre vojny, no ich činy zostanú navždy v našej pamäti.…

  Kniha Garyho Allena: Akta Rockefeller

  0 icon

  Česko, 3. december 2023 - Vydavateľstvo Bodyart Press vydalo knihu s názvom Akta Rockefeller. Autorom tejto knihy je Garry Allen. Akta

  Rusi útočili na základňu námorníctva v Očakive. Porošenkovi nedovolili utiecť z Ukrajiny

  0 icon

  Ukrajina. 3. decembra 2023 - Ruské jednotky pokračujú v nočných útokoch na vojenské zariadenia na Ukrajine, dnešná noc nebola výnimkou, sirény náletov sa rozozvučali nad mnohými ukrajinskými regiónmi. Uvádzajú to ruské a ukrajinské zdroje. Sirény náletov na Ukrajine sa rozozvučali v prvej hodine rána, objavili sa správy, že ruské kamikadze drony…

  "Minsk-3? Kto a prečo tlačí Ukrajinu k rokovaniam s Ruskom?

  0 icon

  Rusko, 3. december 2023 - NATO sa snaží predstierať, že naďalej pomáha Ukrajine, ale tajne indoktrinuje Kyjev, že na uzavretie mieru nebude vhodnejší čas. Ukrajine sa hovorí: je čas ukončiť tento konflikt, čas nekonečnej podpory zo strany Západu sa skončil, Rusko túto vojnu vyhralo a

  TopDesať

  TOP 10 najkrajších zámkov a hradov na svete

  0 icon

  Minimálne každé jedno dievča snívalo, že bude bývať na zámku alebo hrade. Zámky a hrady sú tajomné a zároveň tak krásne, tým nám pripomínajú históriu v mnohých rôznych érach. Nie je prekvapením, že zámky otvorené pre verejnosť sú populárnymi turistickými atrakciami. Tieto miesta sa hodne využívajú vo filmovom priemysle. Avšak, nie každý ma…

  Najzaujímavejšie ostrovy na Zemi. Ktorý by si navštívili najradšej?

  0 icon

  Na ostrovoch je niečo fascinujúce a mystické. Možno je to práve preto, že sú často veľmi vzdialené od nášho skutočného života. Mnoho ľudí na ostrovoch žije, alebo ich iba rado navštevuje. Nižšie uvedené ostrovy sú ale trošku veľká neznáma. North Sentinel, India Je miestom domova kmeňa Sentinelov po dobu 60 000 rokov.…

  TOP10: Triky, ktoré budeš využívať celý život

  0 icon

  Zatiaľ čo celý svet zbožňuje superhrdinov, ktorí zachránia svet bez toho, aby si zničili účes, my ti odporúčame pozrieť sa na bežných ľudí, ktorí sú ešte zaujímavejší a ich triky ťa dostanú. Vedia, ako ťa zachrániť pred neočakávaným kýchnutím uprostred rodinnej večere a dokážu opraviť zlomený zips a navliecť ihlu rýchlejšie,…

  20 ľudí našlo svojho dvojníka v múzeu. Nemohli uveriť vlastným očiam

  0 icon

  Obľúbená webová stránka Boredpanda zhromaždila týchto 20 fotografií, na ktorých môžeš vidieť obyčajných ľudí, spoločne so svojimi neobyčajnými dvojníkmi. Zbytočne ti to budeme opisovať, tú podobu musíš jednoducho vidieť. Tomu sa teda povie poriadna náhoda! Tvárou tvár v múzeu

  Podivné predmety, ktoré majú jednoduché použitie

  0 icon

  Podivné predmety, ktoré majú jednoduché použitie: Existuje v podstate neobmedzená ponuka výrobkov, nástrojov a predmetov, ktoré nám môžu uľahčiť život alebo pomôcť splniť úlohy v oveľa kratšom čase. Niekedy však majú tieto predmety skryté účely alebo funkcie, ktoré si neuvedomujeme, prípadne ani nevieme, na čo sa používajú. Tieto podivné predmety…

  FOTO DŇA