Blogy autora Dušan Hirjak

Hlavná priorita pre SR: založenia Antivojnového frontu obyvateľov SR za udržanie mieru v Európe a vo svete

0 icon
Udalosti na Ukrajine sa nás, občanov SR, bytostne dotýkajú, ale nie v tom istom smere, ako to robí vládna moc a ako to prezentujú média. Vojnový konflikt na Ukrajine, v ktorom proti sebe stoja dve vojenské zoskupenia – „demokratický“ Západ, zastúpený zmiešanými zbormi ukrajinských vojenských síl a ruské ozbrojené sily…

Existuje jednoduché a nenákladné riešenie krízy členských štátov EÚ.

0 icon
I. Kríza „demokratického“ Západu ako výsledok jeho konfrontačnej politiky s Ruskou federáciou. Spojeným štátom, ktoré majú pod svojim poručníctvom Európsku úniu, sa zatiaľ darí presadzovať ich politika, spojená so záchranou unipolárneho sveta pod ich jasným a viditeľným vedením. Spojené štáty si k svojej záchrane vybrali územie Európy, tak územia všetkých…

Otvorene a tvrdo o politike USA v Európe a vo svete ústami Američana. Ako má občan rozpoznať pravdu od propagandy ?

0 icon
V týchto mesiacoch, týždňoch a dňoch si mnoho ľudí kladie otázku: O čo ide na Ukrajine ? Súkromné mediálne skupiny a verejnoprávna RTVS pomáhajú, celkom vedome a zámerne, aby si ľudia odpovedali len v jasnom propagandistickom zameraní „demokratického“ Západu. Všetko, čo sa deje obyvateľom Ukrajiny, má na svedomí iba Ruská…

Organizovaný boj proti „pandémii“ koronavírusu predstavuje realizáciu globálnej ( nadnárodnej ) politiky, ktorá postupne zbavuje členské štáty EÚ štátnej suverenity. Časť III.

0 icon
Pripravuje sa ďalšia strata štátnej suverenity členských štátov EÚ. Politici o tom mlčia a verejnosť nemá kto o tom informovať.   To, v akom štádiu vývoja je proces kapitalistickej globalizácie a aké nebezpečenstva doteraz hrozili a ďalej hrozia obyvateľom národných štátov, je najlepšie pochopiť na informáciách o tom, čo všetko…

Organizovaný boj proti „pandémii“ koronavírusu predstavuje realizáciu globálnej ( nadnárodnej ) politiky, ktorá postupne zbavuje členské štáty EÚ štátnej suverenity. Časť II.

0 icon
Naše životy ovláda kapitalistická globalizácia, v rámci ktorej riadiace procesy sú v rukách minoritnej triedy kapitalistov aj s jej prisluhovačmi. Občanom sa moc tejto triedy zakrýva propagandou o demokratickom a právnom štáte. „Majstrovský“ výkon sa podaril Európskej rade, Európskej komisií a Rade EÚ dohodnúť sa v čase organizovanej „pandémie“ koronavírusu…

Organizovaný boj proti „pandémii“ koronavírusu predstavuje realizáciu globálnej ( nadnárodnej ) politiky, ktorá postupne zbavuje členské štáty EÚ štátnej suverenity. Časť I.

0 icon
Z úst predstaviteľov našej vládnej moci a ani od mnohých ďalších politikov o tom, čo je v nadpise článku, vôbec nepočujeme. A mali by sme, pretože je to jeden zo základných problémov, ktorý vo veľkom rozsahu, politický a mocenský ovplyvňuje životy obyvateľstva národného štátu, lenže nie v pozitívnom smere a…

O tom, prečo je potrebné skončiť s globálnou politikou organizovania strašenia obyvateľstva národných štátov „pandémiou“ koronavírusu. Časť I.

0 icon
   I. Úvodné poznámky   Rozhodol som sa napísať malú príručku pre tých, ktorí chcú rozhodovať o mojom živote a živote všetkých obyvateľov SR do detailov, hrajú sa na vedcov medicíny, scudzili si poskytovanie zdravotnej starostlivosti pod svoju osobnú a súkromnú jurisdikciu, bez hanby a bez strachu sa dobrovoľne inštalovali…

Náčrt prípravy nového zákona o voľbe prezidenta Slovenskej republiky

0 icon
Nedávno som v svojom príspevku predložil návrh na nový systém pre voľby do NR SR, ktorý je konštruovaný tak, aby umožnil občanom – voličom mať rozhodujúci vplyv pre výber kandidátov na poslancov. Teraz predkladám náčrt prípravy nového zákona o voľbe prezidenta SR. Aj v tomto prípade návrh je konštruovaný tak,…

Nastal čas, aby si občania SR presadili nové volebné zákony pod vedením komunálnych politikov.

0 icon
V tomto volebnom období sme sa mohli presvedčiť, že vládna moc, tak ako po minulé roky, ani teraz neplní sľuby, ktoré sú podmienkou pre výkon takých funkcií ako je prezident SR, poslanec NR SR či člen vlády - vrcholného orgánu výkonnej moci. Všetci sľubujú na svoju česť a svedomie v…

Ako zorganizovať masový odpor občanov SR proti diktatúre vládnej moci.

0 icon
I. Východiska projektu pre zorganizovanie masového odporu občanov SR.   Môj projekt s uvedeným názvom pokladám za prioritný a rozhodujúci, ak do budúcnosti chceme, aby Slovensko, a v ňom jeho obyvateľstvo, bolo sebavedomou krajinou. Z môjho pohľadu je potrebné vyriešiť jeden všeobecne zavedený problém, ktorý sa výsostne dotýka oblasti politiky,…

Slovenské národné povstanie 2.0.

0 icon
Rozhodol som sa, že na svojom blogu uverejním aj svoju báseň, ktorú som napísal. Nie som básnik, ale aj týmto spôsobom chcem reagovať na všetky existujúce nepravosti, ktoré súčasná vládna moc pácha na obyvateľstve Slovenskej republiky, pretože realizuje globálny projekt strašenia obyvateľstva národných štátov „pandémiou“ koronavírusu. Ak sa dožijem, tak…

Komu patrí demokratický a právny štát v kapitalizme ? Časť X – záverečná.

0 icon
Triedny boj proletariátu v súčasnosti sa neakceptuje, neexistuje a ani sa nepripravuje v zmysle akéhosi splnenia jeho historickej úlohy. Triedny boj proletariátu zanikol, pretože zvíťazila ideológia liberalizmu a robotnícka trieda už nemá rozhodujúce postavenie vo výrobnom procese. Tak ako niekedy z liberalizmu vyrástol fašizmus, tak v súčasnosti z novšej jeho…

Komu patrí demokratický a právny štát v kapitalizme ? Časť IX.

0 icon
Spoločenské vedomie v kapitalizme nežije predstavou, že ešte stále existujú dve základné triedy v spoločnosti a z tohto dôvodu nie je potrebné riešiť otázku súžitia politickej rovnosti s majetkovou nerovnosťou. Demokratický a právny štát sa občanom predkladá ako také politické teleso, ktoré protirečenia kapitalizmu vyriešilo. Ak neexistujú dve základné triedy…

Komu patrí demokratický a právny štát v kapitalizme ? Časť VIII.

0 icon
Základným zmyslom občianskej neposlušnosti má byť myšlienka ochrany demokratického a právneho štátu a jeho posilňovania v prospech občanov.   Konanie sudcu Miľana má byť pre nás, občanov SR, dostatočným impulzom  k využitiu získanej skúsenosti. Základná skúsenosť z môjho pohľadu je zrejmá: vládna moc skutočne vidí nebezpečenstvo v tom, že s…

Komu patrí demokratický a právny štát v kapitalizme ? Časť VII.

0 icon
Ako sa dá odpovedať na diktatúru triedy kapitalistov, ktorá sa presadzuje cez štátnu moc ako nedemokratickú autoritu ? Obyvateľstvo národných štátov sa razom ocitlo v akomsi novodobom postavení niekdajšieho proletariátu ako námedzných robotníkov, ktorí nevlastnia žiadne výrobné prostriedky a sú nútení predávať svoju pracovnú silu. Novodobé postavenie tak zahŕňa námedzných…

Komu patrí demokratický a právny štát v kapitalizme ? Časť VI.

0 icon
Štátna moc ako demokratická autorita môže významne a pozitívne udržiavať požiadavku politickej rovnosti s majetkovou nerovnosťou. Samotné využitie kritéria osobnej voľby všetkých občanov je veľmi dôležité, pretože môže dávať záruky pre udržanie štátnej suverenity a tým aj udržanie na uzde všetke tie nadnárodné korporácie, ktoré sa hrajú na Boha a…

Komu patrí demokratický a právny štát v kapitalizme ? Časť V.

0 icon
Prečo potrebujeme, aby štát ako mocenská organizácia občanov vytváral podmienky k tomu, aby v spoločnosti efektívnym spôsobom bola udržiavaná politická rovnosť a aby štát túto rovnosť ochraňoval ? Má to úplne praktický význam pre každý národný štát a pre život každého jednotlivca. Medzi zlé stránky kapitalizmu patrí, zásluhou jeho ekonomického…

Komu patrí demokratický a právny štát v kapitalizme ? Časť IV.

0 icon
V predchádzajúcej časti som uviedol, že vízia politického dobra musí počítať s určitým politickým konaním, ktoré vytvorí podmienky pre konkrétne a zásadné zmeny. Okrem toho som uviedol, že s vytvorením vízie politického dobra je potrebné sformovať politickú stranu nového typu a vyriešiť otázku, ako zaktivizovať politický rovnoprávnych občanov. Potreba vytvorenia a realizovania vízie politického dobra akosi…

Komu patrí demokratický a právny štát v kapitalizme ? Časť III.

0 icon
Pod zástavou boja proti „pandémii“ koronavírusu sa pod vedením vlády SR podarilo pomerne efektívne rozvrátiť našu spoločnosť po všetkých stránkach. Vláda SR, ktorá sa v plnej miere o rozvrat zaslúžila, tak tá istá vláda teraz s veľkou slávou rozpráva o novo vytvorenom Fonde obnovy a o tom, ako je možné…

Komu patrí demokratický a právny štát v kapitalizme ? Časť II.

0 icon
V dokumente GPMB – Globálnej rady pre sledovanie pripravenosti „Svet v ohrození“ vo väčšine zo siedmich bodov, čo je potrebné urobiť, je otázka financií na prvom mieste. Je priam neuveriteľné, že tí, čo v tejto svojej Rade reprezentujú bohatých a mocných, určujú národným predstaviteľom, čo všetko musia urobiť a na…

Komu patrí demokratický a právny štát v kapitalizme ? Časť I.

0 icon
Môže sa zdať, že položená otázka, ako nadpis článku, nemá a nedáva žiadny zmysel. Najmä ak si človek uvedomí, že sa praktický nikde nespomína, neuvádza, nezdôrazňuje a nekonštatuje, že všetci žijeme v skutočnej kapitalistickej spoločnosti. Toto úmyselné vynechávanie charakteristiky, v akej spoločnosti žijeme, má ďalekosiahly význam a nie je to…

Ako zistiť, či „pandémia“ koronavírusu je podvodom na globálnej úrovni ? Ak je podvodom, prečo tak musí byť ? Záverečná časť.

0 icon
Vládna moc v podmienkach SR oficiálne realizuje globálny príbeh o „pandémii“ koronavírusu. Tento príbeh bol nastolený z úrovne nadnárodných štruktúr a zástupcov globálneho kapitalizmu aj za pomoci ich spoločných prisluhovačov. Najdôležitejšiu úlohu na strane globálneho príbehu z radov prisluhovačov plnia národné vlády, ktoré sa úplne vzdialili od svojich občanov a…

Ako zistiť, či „pandémia“ koronavírusu je podvodom na globálnej úrovni ? Ak je podvodom, prečo tak musí byť ? Časť IV.

0 icon
Alternatívy ku globálnemu príbehu o ochrane zdravia a životov existujú. Jedna zo zaujímavých alternatív je uvedená v knihe, ktorá má názov „Nacistické korene bruselskej EÚ“. Táto alternatíva sa nikde verejne nespomína, pretože v skutočnosti predstavuje varovanie celému ľudstvu, na čo si ľudia musia dať pozor a o čo by sa…

Ako zistiť, či „pandémia“ koronavírusu je podvodom na globálnej úrovni ? Ak je podvodom, prečo tak musí byť ? Časť III.

0 icon
V tejto časti si dovolím uviesť jednu z rôznych možných hypotéz, prečo môže byť „pandémia“ koronavírusu globálnym podvodom. Zároveň naznačím, že podľa politického liberalizmu sa politické konanie globálnej a národnej moci úplne vzdialilo od konania klasického obdobia kapitalizmu. Boj proti „pandémii“ koronavírusu je dostatočným príkladom toho, ako sa spoločnosť nemá…

Ako zistiť, či „pandémia“ koronavírusu je podvodom na globálnej úrovni ? Ak je podvodom, prečo tak musí byť ? Časť II.

0 icon
Teraz sa pozrime na určité množstvo singulárnych tvrdení, ktoré vyplývajú z idey ochrany globálneho zdravia či z idey boja proti „pandémii“ koronavírusu. Podľa uvedených a ďalších podobných tvrdení pracujú národné vlády a organizujú celé národné spoločnosti do boja proti koronavírusu až do definitívneho víťazstva. Singulárne tvrdenia patria do sféry domnienok…

Ako zistiť, či „pandémia“ koronavírusu je podvodom na globálnej úrovni ? Ak je podvodom, prečo tak musí byť ? Časť I.

0 icon
1. Len tak s humorom som si postavil otázku, ako sa najlepšie brániť proti koronavírusu. A sám pre seba som, rovnako s humorom, našiel aj odpoveď. Najlepšou obranou proti „pandémii“ koronavírusu je prijať vlastné rozhodnutie, že človek nebude pozerať spravodajské relácie takých mediálnych spoločnosti ako Markíza, JOJ, TA3 a aj…

Kto sú nepriatelia ľudu, ako ich identifikovať a viesť proti ním nenásilný odpor. Časť II.

0 icon
Občania SR na svojej strane nemajú ani zákonodarnú moc, ani vládnu moc, ani prezidentský úrad. Nemajú na svojej strane ani Ústavný súd, ktorý rozhodol, že predlženie núdzového stavu je v súlade s Ústavou SR. Toto rozhodnutie Ústavného súdu má svoje zázemie v usmernení, ktoré prezidentka Zuzana Čaputová predložila ešte v…

Kto sú nepriatelia ľudu, ako ich identifikovať a viesť proti ním nenásilný odpor ? Časť I.

0 icon
1. Oficiálne od 11.marca 2020 začal vznikať a dnes existuje už v konsolidovanej forme nový - ôsmy div sveta – obyvateľstvo národných štátov sa dobrovoľne podvoľuje rušeniu základných práv a slobôd a „uvedomelo“ pomáha predstaviteľom globálnej moci na čele s globálnym kapitálom a národnými vládami, aby bolo v mene svojho…

Rodičia, starí rodičia, učitelia, komunálni a regionálni politici, zobuďte sa ! Prečo nechcete pohnúť ani prstom, aby sa deti a mládež vrátili do škôl…

0 icon
Predseda vlády SR verejne tvrdí, že všetko, čo v súčasnosti sa deje v rámci Slovenskej republiky, tak nemá to nič spoločné s politikou, ale sa to týka výlučne ochrany zdravia a životov obyvateľstva krajiny. Je to nehorázna a drzá lož. Bola nastolená na realizáciu nová politika, ktorá je organizovaná z…

Čo má spoločného autoritatívne riadenie spoločnosti v čase organizovanej „pandémie“ koronavírusu s fašistickým Nemeckom ? Časť III.

0 icon
IX. Spisovateľ Michail Gus sa v svojej knihe „Ošiaľ hákového kríža“ dotkol otázky najlepšieho politického zriadenia pre Nemecko, o ktorom sa písalo v novinách New York Times v roku 1932. Z politickej situácie v Nemecku pre korešpondenta z Berlína vyplynulo, že národ obnovuje Bismarckov kult, vymazáva liberálny režim, chce obnoviť…
1 | 2 | 3 | ... 7 | »
author photo

Dušan Hirjak

O AUTOROVI

Som na starobnom dôchodku. Niekoľko rokov som pracoval ako tajomník OV SZM v Humennom, ako konštruktér vo Vihorlate, .n.p. Snina, ako predseda Odborovej rady na výstavbe VN Starina, ako tajomník MNV a potom 5 volebných období ako starosta obce Stakčínska Roztoka. V rokoch 1989- 1994 som diaľkovo študoval na PU v Prešove filozofiu. Získal som akademický titul Mgr. a PhDr. Píšem básne ( občas ), rekreačne behám a baví ma venovať sa politickým otázkam. Niekedy som bol radovým členom KSČ a členom ĽM ( počas práce vo Vihorlate 1977-1985 - stranícka úloha ). Manželka Anna je na dôchodku, celý život pracovala v NsP Snina ako ženská sestra. Mám dve dcéry: Tatianu a Natašu. Obidve žijú a pracujú v Bratislave. Mám tri vnúčatá. Žijem v svojom rodinnom dome v Snine.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 193

Celkové hodnotenie: 15.58

Priemerná čítanosť: 947

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

  FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Národný bezpečnostný úrad varuje pred koordinovanými kybernetickými útokmi na Slovensku

  0icon

  Bratislava 6. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) varuje pred koordinovanými kybernetickými útokmi na Slovensku, za ktorými je ruská skupina anonymus.ru. Informoval…

  Zuzana Čaputová diskutovala na Malte s 11 prezidentmi o vojne, plyne aj migrácii

  0icon

  Bratislava/Valletta 6. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Kancelária prezidenta SR)   Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa vo štvrtok na Malte stretla s ďalšími 11 prezidentmi členských krajín EÚ…

  Káčer: Pre niektorých politikov je naša štátnosť obyčajná rohožka

  0icon

  Bratislava 6. októbra 2022 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Rastislav Káčer by pred 30 rokmi nečakal, že na Slovensku vyrastie generácia…

  Premiér: Ak Putin stratí vplyv na Európu, trh s plynom sa upokojí

  0icon

  Bratislava/Praha 6. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Petr David Josek)   Ak ruský prezident Vladimir Putin stratí vplyv na Európu, zmizne výrazný prvok neistoty, čím sa podľa predsedu…

  Robert Fico odmietol, že by za schôdzou bola snaha zastrašovať OČTK

  0icon

  Bratislava 6. októbra 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer, Jaroslav Novák)   Začala sa mimoriadna schôdza Národnej rady (NR) SR, na ktorej chce Smer-SD presadiť uznesenie k…

  NAKA zadržala členov organizovanej skupiny, pripravovať mali lúpež

  0icon

  Bratislava 6. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Erika Ďurčová)   Národná kriminálna agentúra (NAKA) zadržala členov organizovanej skupiny z regiónu južného Slovenska. Mali pripravovať lúpežné prepadnutie na území…

  Súd rozhodol: Bude opitý Dědeček, ktorý usmrtil 5 ľudí, stíhaný väzobne alebo na slobode?

  0icon

  Bratislava 6. októbra 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Obvinený Dušan D., ktorý v opitosti spôsobil víkendovú tragickú dopravnú nehodu v centre Bratislavy s piatimi obeťami,…

  Po Limane sa hlavná pozornosť upriamuje na Kreminnský smer. Čo sa deje?

  0icon

  Kyjev 6. októbra 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Andrii Marienko)   Po oslobodení Limanu sa Kreminnský smer stal miestom hlavných bojov na frontovej línii, povedal pre Donbas Realii gubernátor…

  "Krym je ruský!": "Lúče smrti" prinútili Muska milovať Rusko

  0icon

  Moskva 6. októbra 2022 (HSP/svpressa/Foto:TASR/AP-Hannibal Hanschke) Americkí experti sa domnievajú, že miliardár sa bojí o svoje satelity Starlink, ktoré už mohli byť zasiahnuté našimi bojovými…

  Sachs zaskočil moderátora, keď obvinil USA zo sabotáže plynovodu Nord Stream. „Jeff, Jeff, v tomto bode musíme prestať..."

  0icon

  Bratislava 6. októbra 2022 (HSP/Daily Mail/Foto:Screenhot)   Ako informuje portál Daily Mail, ekonóm Kolumbijskej univerzity prekvapil, keď počas vysielania uviedol, že za sabotážou plynovodu Nord…

  Vášeň v Tebe

  Peterson porozprával o ženských sexuálnych fantáziách. Akú úlohu v nich zohráva rozprávka Kráska a zviera?

  0 icon

  Uznávaný klinický psychológ, autor kníh 12 pravidiel pre život a Za hranicou poriadku - Jordan Peterson - v jednej zo svojich prednášok porozprával o ženskej sexuálnej fantázii. Jeho vyjadrenia však nie sú založené na rozhovoroch so ženami. Možno vás to prekvapí, ale na ženské sexuálne fantázie sa podľa jeho slov zamerali inžinieri z Googlu.…

  Násilie "Pána Smitha" v realite? Angelina Jolie prezradila, čo sa dialo na palube lietadla

  0 icon

  Americká herečka Angelina Jolie podala žalobu na bývalého manžela Brada Pitta a obvinila ho z domáceho násilia, informuje portál People. Podľa žaloby Pitt počas konfliktu v súkromnom lietadle v roku 2016 chytil jedno z ich detí pod krk a ďalšie mal udrieť päsťou do tváre.

  5 jednoduchých spôsobov ako byť (oveľa) lepšou mamou

  0 icon

  Každá z nás chce byť pre svoje deti tou najlepšou mamou. Mladé mamičky, ale aj tie staršie dostávajú mnoho (niekedy nevyžiadaných) rád, ako vychovávať svoje deti. My vám prinášame 5 jednoduchých spôsobov, ako byť ešte lepšou mamou pre svoje dieťa. Darujte dieťaťu sústredených 15 minút Dvakrá

  Nepríjemná skúsenosť s európskymi lekármi ju vohnala "pod nože" iránskeho doktora. Lela Vémola prehovorila o ceste do Teheránu

  0 icon

  Bývalá slovenská playmate Lela Vémola odcestovala do Iránu. Dôvodom je jej nepríjemná skúsenosť s európskymi lekármi. „Veľmi dlho som zvažovala cestu do ďalekého Iránu, ale toto rozhodnutie neľutujem. Po nepríjemných skúsenostiach s lekármi v Európe, čo sa týka plastiky nosov, som sa zverila do rúk Dr. Farshida Mahboubirada, pretože viem, že…

  Dojemná pieseň Márie Čirovej po tragickej nehode v Bratislave: "Prečo nedá sa žiť bez obáv ako v náručí matky?"

  0 icon

  K tragickej dopravnej nehode na bratislavskej zastávke MHD Zochova uviedla niekoľko úprimných slov aj speváčka Mária Čírová. Zaspievala aj dojemnú pieseň. „V noci som sa vrátila z jedného koncertu a nemohla som zaspať. Vznikli tieto slová a melódia. Zastávka Zochova bola mojou zastávkou 5 študentských rokov. Je to jedna z najfrekventovanejších…

  Armádny Magazín

  Luhanský obrnený transportér pod paľbou zachraňuje posádku druhého poškodeného vozidla. Video

  0 icon

  Ukrajina, 6.október 2022 (AM) – Dôstojník 1. práporu 4. brigády Luhanskej ľudovej republiky s volacím znakom Denčik na svojom BMP-1 napreduje, aby pomohol posádke spriateleného vozidla predtým poškodeného v boji. Dokonca aj potom, čo raketa Javelin zasiahla kapotu jeho vozidla, bol schopný dokončiť úlohu evakuácie druhej posádky. Jeho kolega operátor-strelec 7

  Kniha "Krstní otcovia Hitlera" má čo povedať o súčasných vládcoch politiky

  0 icon

  Slovensko, 6.október 2022 (AM) – Kniha Krstní otcovia Hitlera strháva závoj zahmlievania veľmi tragickej etapy európskych a svetových dejín, ako je nacizmus. Analýzou politických, ekonomických, diplomatických a iných dokumentov n

  Američania bijú na poplach. Kyjevské sily sa nechali vylákať pred ruskou ofenzívou

  0 icon

  USA, 6.október 2022 (AM) – Americké médiá s prekvapením píšu, že ukrajinské jednotky, ktoré vstupujú do „oslobodených“ miest Donbasu, tam prakticky nestretávajú ľudí. Naznačuje to najmä denník The New York Times. Mnoho obyvateľov ukrajinských osád bolo na začiatku špeciálnej operácie evakuovaných. Teraz, s nástupom ozbrojených síl Ukrajiny, sa ľudia sťa

  Aj americká lietadlová loď ide do Japonského mora demonštrovať silu po odpálení severokórejskej rakety

  0 icon

  Južná kórea, 6.október 2022 (AM) –  USS Ronald Reagan, lietadlová loď s jadrovým pohonom, vplávala do Japonského mora po tom, čo Severná Kórea odpálila raketu stredného doletu ponad Japonsko. Vojnová loď sa bude nachádzať východne od Južnej Kórey , uviedla agentúra Yonhap s odvolan

  Už nie na ochranu Ukrajiny. USA sa netaja ďalšou finančnou podporou útočných operácií proti Rusku

  0 icon

  USA, 6.október 2022 (AM) – Washington poskytne Kyjevu nový balík vojenskej pomoci vo výške 625 miliónov dolárov. Uviedol to americký prezident Joe Biden v telefonickom rozhovore s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským podľa správy na webovej stránke Bieleho domu. Na Ukrajinu budú dodané ďalšie zbrane a vybavenie vrátane 4 viacnásobných odpaľovacích rakiet H

  FOTO DŇA