Blogy autora Dušan Hirjak

Stratili sme drahú vlasť

0 icon
( Báseň o tom, čo sme štátnym prevratom v roku 1989 v mene slobody a demokracie súhlasili stratiť. )   V osemdesiatom deviatom sme vyriekli smrteľný ortieľ nad vlasťou štrnganím kľúčov. Vtedy nikto z kričiacich na tribúnach neprezradil, že to bude základná podmienka slobody. Kapitalizmu sme otvorili dvere dokorán v…

Hlavná priorita pre SR: založenia Antivojnového frontu obyvateľov SR za udržanie mieru v Európe a vo svete

0 icon
Udalosti na Ukrajine sa nás, občanov SR, bytostne dotýkajú, ale nie v tom istom smere, ako to robí vládna moc a ako to prezentujú média. Vojnový konflikt na Ukrajine, v ktorom proti sebe stoja dve vojenské zoskupenia – „demokratický“ Západ, zastúpený zmiešanými zbormi ukrajinských vojenských síl a ruské ozbrojené sily…

Existuje jednoduché a nenákladné riešenie krízy členských štátov EÚ.

0 icon
I. Kríza „demokratického“ Západu ako výsledok jeho konfrontačnej politiky s Ruskou federáciou. Spojeným štátom, ktoré majú pod svojim poručníctvom Európsku úniu, sa zatiaľ darí presadzovať ich politika, spojená so záchranou unipolárneho sveta pod ich jasným a viditeľným vedením. Spojené štáty si k svojej záchrane vybrali územie Európy, tak územia všetkých…

Otvorene a tvrdo o politike USA v Európe a vo svete ústami Američana. Ako má občan rozpoznať pravdu od propagandy ?

0 icon
V týchto mesiacoch, týždňoch a dňoch si mnoho ľudí kladie otázku: O čo ide na Ukrajine ? Súkromné mediálne skupiny a verejnoprávna RTVS pomáhajú, celkom vedome a zámerne, aby si ľudia odpovedali len v jasnom propagandistickom zameraní „demokratického“ Západu. Všetko, čo sa deje obyvateľom Ukrajiny, má na svedomí iba Ruská…

Organizovaný boj proti „pandémii“ koronavírusu predstavuje realizáciu globálnej ( nadnárodnej ) politiky, ktorá postupne zbavuje členské štáty EÚ štátnej suverenity. Časť III.

0 icon
Pripravuje sa ďalšia strata štátnej suverenity členských štátov EÚ. Politici o tom mlčia a verejnosť nemá kto o tom informovať.   To, v akom štádiu vývoja je proces kapitalistickej globalizácie a aké nebezpečenstva doteraz hrozili a ďalej hrozia obyvateľom národných štátov, je najlepšie pochopiť na informáciách o tom, čo všetko…

Organizovaný boj proti „pandémii“ koronavírusu predstavuje realizáciu globálnej ( nadnárodnej ) politiky, ktorá postupne zbavuje členské štáty EÚ štátnej suverenity. Časť II.

0 icon
Naše životy ovláda kapitalistická globalizácia, v rámci ktorej riadiace procesy sú v rukách minoritnej triedy kapitalistov aj s jej prisluhovačmi. Občanom sa moc tejto triedy zakrýva propagandou o demokratickom a právnom štáte. „Majstrovský“ výkon sa podaril Európskej rade, Európskej komisií a Rade EÚ dohodnúť sa v čase organizovanej „pandémie“ koronavírusu…

Organizovaný boj proti „pandémii“ koronavírusu predstavuje realizáciu globálnej ( nadnárodnej ) politiky, ktorá postupne zbavuje členské štáty EÚ štátnej suverenity. Časť I.

0 icon
Z úst predstaviteľov našej vládnej moci a ani od mnohých ďalších politikov o tom, čo je v nadpise článku, vôbec nepočujeme. A mali by sme, pretože je to jeden zo základných problémov, ktorý vo veľkom rozsahu, politický a mocenský ovplyvňuje životy obyvateľstva národného štátu, lenže nie v pozitívnom smere a…

O tom, prečo je potrebné skončiť s globálnou politikou organizovania strašenia obyvateľstva národných štátov „pandémiou“ koronavírusu. Časť I.

0 icon
   I. Úvodné poznámky   Rozhodol som sa napísať malú príručku pre tých, ktorí chcú rozhodovať o mojom živote a živote všetkých obyvateľov SR do detailov, hrajú sa na vedcov medicíny, scudzili si poskytovanie zdravotnej starostlivosti pod svoju osobnú a súkromnú jurisdikciu, bez hanby a bez strachu sa dobrovoľne inštalovali…

Náčrt prípravy nového zákona o voľbe prezidenta Slovenskej republiky

0 icon
Nedávno som v svojom príspevku predložil návrh na nový systém pre voľby do NR SR, ktorý je konštruovaný tak, aby umožnil občanom – voličom mať rozhodujúci vplyv pre výber kandidátov na poslancov. Teraz predkladám náčrt prípravy nového zákona o voľbe prezidenta SR. Aj v tomto prípade návrh je konštruovaný tak,…

Nastal čas, aby si občania SR presadili nové volebné zákony pod vedením komunálnych politikov.

0 icon
V tomto volebnom období sme sa mohli presvedčiť, že vládna moc, tak ako po minulé roky, ani teraz neplní sľuby, ktoré sú podmienkou pre výkon takých funkcií ako je prezident SR, poslanec NR SR či člen vlády - vrcholného orgánu výkonnej moci. Všetci sľubujú na svoju česť a svedomie v…

Ako zorganizovať masový odpor občanov SR proti diktatúre vládnej moci.

0 icon
I. Východiska projektu pre zorganizovanie masového odporu občanov SR.   Môj projekt s uvedeným názvom pokladám za prioritný a rozhodujúci, ak do budúcnosti chceme, aby Slovensko, a v ňom jeho obyvateľstvo, bolo sebavedomou krajinou. Z môjho pohľadu je potrebné vyriešiť jeden všeobecne zavedený problém, ktorý sa výsostne dotýka oblasti politiky,…

Slovenské národné povstanie 2.0.

0 icon
Rozhodol som sa, že na svojom blogu uverejním aj svoju báseň, ktorú som napísal. Nie som básnik, ale aj týmto spôsobom chcem reagovať na všetky existujúce nepravosti, ktoré súčasná vládna moc pácha na obyvateľstve Slovenskej republiky, pretože realizuje globálny projekt strašenia obyvateľstva národných štátov „pandémiou“ koronavírusu. Ak sa dožijem, tak…

Komu patrí demokratický a právny štát v kapitalizme ? Časť X – záverečná.

0 icon
Triedny boj proletariátu v súčasnosti sa neakceptuje, neexistuje a ani sa nepripravuje v zmysle akéhosi splnenia jeho historickej úlohy. Triedny boj proletariátu zanikol, pretože zvíťazila ideológia liberalizmu a robotnícka trieda už nemá rozhodujúce postavenie vo výrobnom procese. Tak ako niekedy z liberalizmu vyrástol fašizmus, tak v súčasnosti z novšej jeho…

Komu patrí demokratický a právny štát v kapitalizme ? Časť IX.

0 icon
Spoločenské vedomie v kapitalizme nežije predstavou, že ešte stále existujú dve základné triedy v spoločnosti a z tohto dôvodu nie je potrebné riešiť otázku súžitia politickej rovnosti s majetkovou nerovnosťou. Demokratický a právny štát sa občanom predkladá ako také politické teleso, ktoré protirečenia kapitalizmu vyriešilo. Ak neexistujú dve základné triedy…

Komu patrí demokratický a právny štát v kapitalizme ? Časť VIII.

0 icon
Základným zmyslom občianskej neposlušnosti má byť myšlienka ochrany demokratického a právneho štátu a jeho posilňovania v prospech občanov.   Konanie sudcu Miľana má byť pre nás, občanov SR, dostatočným impulzom  k využitiu získanej skúsenosti. Základná skúsenosť z môjho pohľadu je zrejmá: vládna moc skutočne vidí nebezpečenstvo v tom, že s…

Komu patrí demokratický a právny štát v kapitalizme ? Časť VII.

0 icon
Ako sa dá odpovedať na diktatúru triedy kapitalistov, ktorá sa presadzuje cez štátnu moc ako nedemokratickú autoritu ? Obyvateľstvo národných štátov sa razom ocitlo v akomsi novodobom postavení niekdajšieho proletariátu ako námedzných robotníkov, ktorí nevlastnia žiadne výrobné prostriedky a sú nútení predávať svoju pracovnú silu. Novodobé postavenie tak zahŕňa námedzných…

Komu patrí demokratický a právny štát v kapitalizme ? Časť VI.

0 icon
Štátna moc ako demokratická autorita môže významne a pozitívne udržiavať požiadavku politickej rovnosti s majetkovou nerovnosťou. Samotné využitie kritéria osobnej voľby všetkých občanov je veľmi dôležité, pretože môže dávať záruky pre udržanie štátnej suverenity a tým aj udržanie na uzde všetke tie nadnárodné korporácie, ktoré sa hrajú na Boha a…

Komu patrí demokratický a právny štát v kapitalizme ? Časť V.

0 icon
Prečo potrebujeme, aby štát ako mocenská organizácia občanov vytváral podmienky k tomu, aby v spoločnosti efektívnym spôsobom bola udržiavaná politická rovnosť a aby štát túto rovnosť ochraňoval ? Má to úplne praktický význam pre každý národný štát a pre život každého jednotlivca. Medzi zlé stránky kapitalizmu patrí, zásluhou jeho ekonomického…

Komu patrí demokratický a právny štát v kapitalizme ? Časť IV.

0 icon
V predchádzajúcej časti som uviedol, že vízia politického dobra musí počítať s určitým politickým konaním, ktoré vytvorí podmienky pre konkrétne a zásadné zmeny. Okrem toho som uviedol, že s vytvorením vízie politického dobra je potrebné sformovať politickú stranu nového typu a vyriešiť otázku, ako zaktivizovať politický rovnoprávnych občanov. Potreba vytvorenia a realizovania vízie politického dobra akosi…

Komu patrí demokratický a právny štát v kapitalizme ? Časť III.

0 icon
Pod zástavou boja proti „pandémii“ koronavírusu sa pod vedením vlády SR podarilo pomerne efektívne rozvrátiť našu spoločnosť po všetkých stránkach. Vláda SR, ktorá sa v plnej miere o rozvrat zaslúžila, tak tá istá vláda teraz s veľkou slávou rozpráva o novo vytvorenom Fonde obnovy a o tom, ako je možné…

Komu patrí demokratický a právny štát v kapitalizme ? Časť II.

0 icon
V dokumente GPMB – Globálnej rady pre sledovanie pripravenosti „Svet v ohrození“ vo väčšine zo siedmich bodov, čo je potrebné urobiť, je otázka financií na prvom mieste. Je priam neuveriteľné, že tí, čo v tejto svojej Rade reprezentujú bohatých a mocných, určujú národným predstaviteľom, čo všetko musia urobiť a na…

Komu patrí demokratický a právny štát v kapitalizme ? Časť I.

0 icon
Môže sa zdať, že položená otázka, ako nadpis článku, nemá a nedáva žiadny zmysel. Najmä ak si človek uvedomí, že sa praktický nikde nespomína, neuvádza, nezdôrazňuje a nekonštatuje, že všetci žijeme v skutočnej kapitalistickej spoločnosti. Toto úmyselné vynechávanie charakteristiky, v akej spoločnosti žijeme, má ďalekosiahly význam a nie je to…

Ako zistiť, či „pandémia“ koronavírusu je podvodom na globálnej úrovni ? Ak je podvodom, prečo tak musí byť ? Záverečná časť.

0 icon
Vládna moc v podmienkach SR oficiálne realizuje globálny príbeh o „pandémii“ koronavírusu. Tento príbeh bol nastolený z úrovne nadnárodných štruktúr a zástupcov globálneho kapitalizmu aj za pomoci ich spoločných prisluhovačov. Najdôležitejšiu úlohu na strane globálneho príbehu z radov prisluhovačov plnia národné vlády, ktoré sa úplne vzdialili od svojich občanov a…

Ako zistiť, či „pandémia“ koronavírusu je podvodom na globálnej úrovni ? Ak je podvodom, prečo tak musí byť ? Časť IV.

0 icon
Alternatívy ku globálnemu príbehu o ochrane zdravia a životov existujú. Jedna zo zaujímavých alternatív je uvedená v knihe, ktorá má názov „Nacistické korene bruselskej EÚ“. Táto alternatíva sa nikde verejne nespomína, pretože v skutočnosti predstavuje varovanie celému ľudstvu, na čo si ľudia musia dať pozor a o čo by sa…

Ako zistiť, či „pandémia“ koronavírusu je podvodom na globálnej úrovni ? Ak je podvodom, prečo tak musí byť ? Časť III.

0 icon
V tejto časti si dovolím uviesť jednu z rôznych možných hypotéz, prečo môže byť „pandémia“ koronavírusu globálnym podvodom. Zároveň naznačím, že podľa politického liberalizmu sa politické konanie globálnej a národnej moci úplne vzdialilo od konania klasického obdobia kapitalizmu. Boj proti „pandémii“ koronavírusu je dostatočným príkladom toho, ako sa spoločnosť nemá…

Ako zistiť, či „pandémia“ koronavírusu je podvodom na globálnej úrovni ? Ak je podvodom, prečo tak musí byť ? Časť II.

0 icon
Teraz sa pozrime na určité množstvo singulárnych tvrdení, ktoré vyplývajú z idey ochrany globálneho zdravia či z idey boja proti „pandémii“ koronavírusu. Podľa uvedených a ďalších podobných tvrdení pracujú národné vlády a organizujú celé národné spoločnosti do boja proti koronavírusu až do definitívneho víťazstva. Singulárne tvrdenia patria do sféry domnienok…

Ako zistiť, či „pandémia“ koronavírusu je podvodom na globálnej úrovni ? Ak je podvodom, prečo tak musí byť ? Časť I.

0 icon
1. Len tak s humorom som si postavil otázku, ako sa najlepšie brániť proti koronavírusu. A sám pre seba som, rovnako s humorom, našiel aj odpoveď. Najlepšou obranou proti „pandémii“ koronavírusu je prijať vlastné rozhodnutie, že človek nebude pozerať spravodajské relácie takých mediálnych spoločnosti ako Markíza, JOJ, TA3 a aj…

Kto sú nepriatelia ľudu, ako ich identifikovať a viesť proti ním nenásilný odpor. Časť II.

0 icon
Občania SR na svojej strane nemajú ani zákonodarnú moc, ani vládnu moc, ani prezidentský úrad. Nemajú na svojej strane ani Ústavný súd, ktorý rozhodol, že predlženie núdzového stavu je v súlade s Ústavou SR. Toto rozhodnutie Ústavného súdu má svoje zázemie v usmernení, ktoré prezidentka Zuzana Čaputová predložila ešte v…

Kto sú nepriatelia ľudu, ako ich identifikovať a viesť proti ním nenásilný odpor ? Časť I.

0 icon
1. Oficiálne od 11.marca 2020 začal vznikať a dnes existuje už v konsolidovanej forme nový - ôsmy div sveta – obyvateľstvo národných štátov sa dobrovoľne podvoľuje rušeniu základných práv a slobôd a „uvedomelo“ pomáha predstaviteľom globálnej moci na čele s globálnym kapitálom a národnými vládami, aby bolo v mene svojho…

Rodičia, starí rodičia, učitelia, komunálni a regionálni politici, zobuďte sa ! Prečo nechcete pohnúť ani prstom, aby sa deti a mládež vrátili do škôl…

0 icon
Predseda vlády SR verejne tvrdí, že všetko, čo v súčasnosti sa deje v rámci Slovenskej republiky, tak nemá to nič spoločné s politikou, ale sa to týka výlučne ochrany zdravia a životov obyvateľstva krajiny. Je to nehorázna a drzá lož. Bola nastolená na realizáciu nová politika, ktorá je organizovaná z…
1 | 2 | 3 | ... 7 | »
author photo

Dušan Hirjak

O AUTOROVI

Som na starobnom dôchodku. Niekoľko rokov som pracoval ako tajomník OV SZM v Humennom, ako konštruktér vo Vihorlate, .n.p. Snina, ako predseda Odborovej rady na výstavbe VN Starina, ako tajomník MNV a potom 5 volebných období ako starosta obce Stakčínska Roztoka. V rokoch 1989- 1994 som diaľkovo študoval na PU v Prešove filozofiu. Získal som akademický titul Mgr. a PhDr. Píšem básne ( občas ), rekreačne behám a baví ma venovať sa politickým otázkam. Niekedy som bol radovým členom KSČ a členom ĽM ( počas práce vo Vihorlate 1977-1985 - stranícka úloha ). Manželka Anna je na dôchodku, celý život pracovala v NsP Snina ako ženská sestra. Mám dve dcéry: Tatianu a Natašu. Obidve žijú a pracujú v Bratislave. Mám tri vnúčatá. Žijem v svojom rodinnom dome v Snine.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 194

Celkové hodnotenie: 15.51

Priemerná čítanosť: 953

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

  FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Vedenie v Kyjeve a niektorí jeho stúpenci tvrdia, že tento krok je nevyhnutný pre víťazstvo. Má to ale háčik

  0icon

  Kyjev 4. februára 2023 (HSP/Foto:TASR/AP-Susan Walsh)   Diskusie o možných snahách Ukrajiny o znovudobytie Krymu pokračovali aj tento týždeň po tom, ako denník New York…

  Švajčiarski zákonodarcovia prehodnotili neutralitu pri dodávkach zbraní na Ukrajinu

  0icon

  Bern 4. februára 2023 (HSP/The European Conservative/Foto:Twitter )   Obchádzanie neutrality zakotvenej vo švajčiarskej ústave je pre zákonodarcov v Berne ťažkou úlohou, keďže Ukrajina žiada…

  Na súpiske Slovana pre EKL sú aj všetky tri nové posily

  0icon

  Na súpiske futbalistov Slovana Bratislava pre jarnú fázu Európskej konferenčnej ligy sú aj všetky tri nové posily.

  Odchod do dôchodku vo veku 62 rokov? Francúzi to majú úplne správne

  0icon

  Bratislava 4. februára 2023 (HSP/Ft/Foto:Facebook)   Trasa protestných pochodov v Paríži vedie po našom bulvári, píše Simon Kuper pre Financial Times.  Cyklus francúzskeho života je…

  Na Chopku je aktuálne orkán

  0icon

  Bratislava 4. februára 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR) Aktualizované 4. februára 2023 15:40 Na Chopku je aktuálne orkán. Priemerná rýchlosť vetra podľa Beaufortovej stupnice sily vetra dosiahla na…

  Politická dôvera medzi Pekingom a Moskvou sa po návšteve ministra prehĺbila

  0icon

  Moskva 4. februára 2023 (HSP/TRT World/Foto:Twitter )   Námestník čínskeho ministra zahraničných vecí sa stretol so svojím ruským kolegom a vymenil si názory na bilaterálnu…

  Fico posiela odkaz polícii

  0icon

  Bratislava 4. februára 2023 (HSP/Foto:TASR)   Polícia zverejnila stanovisko k vyjadreniam, ktoré odzneli na tlačovej konferencii politickej strany na prácu príslušníkov Policajného zboru. V sobotu…

  Medvedev: Ak Ukrajina pristúpi k tomuto kroku "nebudú žiadne rokovania", iba "odvetné údery"

  0icon

  Bratislava 4. januára 2023 (HSP/Foto:TASR/AP/Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo)   Námestník tajomníka ruskej bezpečnostnej rady Dmitrij Medvedev sa vyjadril k pravdepodobnosti úderov na Krym…

  Prípadom Budaj by sa mala okamžite zaoberať polícia. Podľa Blahu na kauze niečo nesedí

  0icon

  Bratislava 4. februára 2023 (HSP/Foto:TASR - Jaroslav Novák)   Poslanec Ľuboš Blaha (Smer-SD) sa opäť vrátil ku kauze Jána Budaja. Pri práci na dokumente pre…

  Tento rok má prísť prvé vozidlo 8x8, časť 3D radarov a zvyšné tanky Leopard

  0icon

  Tento rok by mali Ozbrojeným silám SR dodať prvé bojové obrnené vozidlo 8x8. Na prelome rokov by mala prísť aj časť 3D rádiolokátorov. Naďalej sa…

  Vášeň v Tebe

  Ak ste nedopili pivo, zvyšky nevylievajte. Môžu sa hodiť

  0 icon

  Pivo je nápoj, ktorý Slováci majú veľmi radi. Pijú ho nielen v reštauráciách a baroch, ale aj doma. Nebudeme polemizovať či pitie alkoholického piva má pre telo pozitívne účinky, ako to tvrdia niektoré články, alebo telu škodí. Ponúkame vám iný tip. Niekedy sa totiž stane, že ak si doma otvoríte fľašu alebo…

  Má 52 a verejne vykričala, že sa odmieta obliekať podľa svojho veku. Čo si dala na "rande so svojím mestom"?

  0 icon

  52-ročná módna influencerka verejne vykričala do sveta, že sa odmieta „obliekať podľa svojho veku“. Luisa Dunn je modelka a odmieta spĺňať pravidlá štýlu, ktoré tvrdia, že po dosiahnutí určitého veku musíte niektoré kusy oblečenia vyradiť zo svojho šatníka, informuje TheSun. V nedávnom videu na TikToku

  Lyžiarka Mikaela Shiffrinová zverejnila fotografiu plnú lásky, ale aj obrovskej bolesti

  0 icon

  Lyžiarka Mikaela Shiffrinová, najväčšia súperka našej úžasnej Petry Vlhovej, včera na sociálnej sieti Instagram zverejnila dojímavú fotografiu. Fotografia zobrazuje lyžiarku, ako v nemocnici drží svojho otca za ruku. Druhého februára totiž uplynuli tri roky od kedy zomrel jej otec. Nešťastne totiž spadol zo strechy rodinného domu v mestečku Edwards. Žiaľ,…

  Simona Krainová prehovorila o milostnom trojuholníku: Ona – Sagvan Tofi – Dara Rolins

  0 icon

  Slovenská speváčka Dara Rolins mala pred niekoľkými dňami v O2 aréne v Prahe svoj doteraz najväčší koncert. Ľudia sú z neho nadšení. Zúčastnila sa ho aj modelka Simona Krainová, ktorá aktuálne prehovorila o trojuholníku so Sagvanom Tofim. Speváčka Dara Rolins v sobotu 28. januára odspievala svoj doteraz najväčší koncert, ktorý si dala ako darček…

  Prečo ľudia tlieskajú v lietadle?

  0 icon

  Známy cestovateľ, bloger, autor knihy Influencer – Milan Bez Mapy – vo svojom aktuálnom krátkom videu vysvetľuje zvyk tlieskať v lietadle po pristáti. Tlieskate aj vy? „Tlieskanie v lietadle, pravdepodobne, začalo ešte v časoch, keď lietanie nebolo tak široko dostupné, bezpečné a lacné ako je dnes,“ vysvetľuje v úvode cestovateľ. Dodáva, že tiež záleží od…

  Armádny Magazín

  Zelenský sa nakoniec dočkal. Spojené štáty dodajú Ukrajine rakety s doletom do 150 km

  0 icon

  Ukrajina, 4. februára 2023 (AM) – Washington v piatok oznámil nový balík vojenskej pomoci Ukrajine v hodnote približne 2,2 miliardy dolárov. Nový balík vojenskej pomoci pozostáva z podpory vo výške 425 miliónov dolárov, ktorú schválil americký prezident Joe Biden, ako aj z 1,75 miliardy dolárov prostredníctvom Ukrajinského obranného fondu. Hovorca Pentagonu sa

  Kniha Majster a Margaréta - hymna démonizmu alebo evanjelium oddanej viery

  0 icon

  Slovensko, 4. februára 2023 (AM) – Bulgakovov román Majster a Margaréta je považovaný za výnimočný a nadčasový kde sa krížia rôzne uhly pohľadov na morálku a pravdu, kde sa stretáva Islam, Kresťanstvo, navzájom sa pretkávajú a možno aj dopĺňajú. Malomeštiactvo, pokrytectvo, chamtivosť sú aspekty ktorými sa zaoberá a priraďuje ich k jednotlivým…

  Ako dlho bude Izrael bombardovať Iráncov v Sýrii

  0 icon

  Rusko, 4. februára 2023 (AM) – V noci z 29. na 30. januára zaútočil dron na potravinový konvoj na sýrsko-irackej hranici. Oficiálne sa nikto neprihlásil k účasti na incidente, avšak niektoré izraelské médiá oznámili účasť dronov izraelských vzdušných síl na operácii. V roku 2023 ide o tretí raketový útok izraelských obranných…

  Ekonóm Chazin: V Rusku prebieha zúfalý boj s podporovateľmi globálneho dolárového systému

  0 icon

  USA, 4. februára 2023 (AM) –  "Dnes sme svedkami toho, ako sa politický systém začína vymykať zo svojho zaužívaného rámca. Moderné elity sú preto, ako vidíme, vo vzájomnom ostrom konflikte. Po druhej svetovej vojne začal celý americký priemysel stagnovať. Aby sa neopakovala kríza z rokov 1929 - 1930, americký priemysel sa musel…

  (Ne)Mali Nemci pri Stalingrade šancu vyjsť z obkľúčenia?

  0 icon

  Slovensko, 4. februára 2023 (AM) – Niektorí vojenskí odborníci tvrdia, že vojaci Paulusovej 6. armády mali na to celkom reálnu šancu. Iní to vidia sporne. Najviac šírený je názor, že Wehrmacht sa mohol vymaniť z rozdrvenia ak by nebolo neprofesionálneho zásahu Hitlera a neuveriteľnej hlúposti Paulusa.   Mnohí nemeckí generáli trvali na p

  TopDesať

  Kuriózne fotografie zobrazujúce ešte kurióznejšie situácie

  0 icon

  Niekedy sme svedkami skutočne nezvyčajných vecí. Sami seba sa pýtame, ako a prečo sa niečo takéto vlastne deje. Tieto kuriózne fotografie ti takéto situácie trochu priblížia. A ako takéto kuriózne fotografie vlastne vznikajú? Jednoducho. Predsa vytiahnutím mobilného telefónu a odfotografovaním takejto nezvyčajnej veci :). Ale nie, robíme si z teba…

  Otestuj si svoje zdravie jednoducho v pohodlí domova!

  0 icon

  Ak sa chceš naozaj starať o svoje zdravie, mal by si absolvovať lekársku prehliadku aspoň raz ročne. Avšak, svoj zdravotný stav by si mal kontrolovať aj medzi návštevami lekára. Existujú špeciálne testy, ktoré si môžeš urobiť aj sám v pohodlí domova a diagnostikovať tak začínajúce vážnejšie ochorenia ešte pred prvými príznakmi. [the_ad…

  30+ dokonale načasovaných fotografií z celého sveta

  0 icon

  Tie najlepšie životné momenty sú neopakovateľné. Preto ľudstvo vymýšľalo rôzne spôsoby, ako ich zachytiť a uchovať naveky. Práve z toho dôvodu vznikli fotoaparáty, či videokamery. Tie nám slúžia už niekoľko desiatok rokov a za tú dobu sa určite podarilo zachytiť nespočetné množstvo vzácnych okamihov. Avšak fotografie v tomto článku sú…

  TOP10: Tieto fakty ti jedného dňa zachránia život!

  0 icon

  Mnohým zraneniam a dokonca aj úmrtiam by sa dalo predísť, keby ľudia vedeli, ako sa v kritických situáciách správne zachovať. Niekedy poznanie jednoduchej skutočnosti môže zvýšiť tvoje šance na prežitie alebo pomôcť zachrániť život niekoho iného. A tieto fakty by ťa mali naučiť, ako sa správať v život ohrozujúcich situáciách. [the_ad…

  Práčka naozaj kradne tvoje ponožky! Ako to robí?

  0 icon

  Opäť sa to stalo! Vyložil si práčku, vyberieš čistú bielizeň a ponožku nenájdeš, hoci si pamätáš, že si ju dával dovnútra. Na tvojej pamäti nie je nič zlé, iba práčka ti... kradne ponožky. Ako sa ukázalo, ponožky a iné drobné predmety sa môžu jednoducho zaseknúť v častiach práčky a nie je to…

  FOTO DŇA