Blogy autora Dušan Hirjak

Stvoriteľ, Satan, Osud, môj Duch, koróna a vakcína.

0 icon
K všetkému živému sa lepí OSUD ako strážca času. Duch života má povinnosť do času udržiavať všetko v súlade, súhrne a harmónií. Satan je z cudzej dimenzie, je záškodníkom bez citu a ľudského hlasu. Koronavírus je miniplodom patentu z prírody, fyzického tela a v jeho agónií. … Prirodzenosť života sa…

Podnikanie kapitalistov s „pandémiou“ koronavírusu je najväčším extrémom globálneho kapitalizmu. Takéto podnikanie nie je v záujme obyvateľov národných štátov a je potrebné, aby bolo…

0 icon
Motto: „Aj horizonty globálnych problémov sú zrejme znesiteľné len vďaka deľby práce. Problémom pritom je, že človek má len málo dôvodov veriť moderným odborníkom na globálno. Veď na scéne, kde sa koná naozaj s globálnym dosahom, účinkujú najmä ľudia so silnými vlastnými ekonomickými a mocenskopolitickými záujmami. Bolo by potešujúce, keby…

Prečo sa starostovia a primátori v rámci organizovania politiky strašenia obyvateľov „pandémiou“ koronavírusu pridávajú na stranu bezprávia a globálnej diktatúry ? Prečo nepomáhajú obyvateľom…

0 icon
I. Politika „pandémie“ koronavírusom v širších súvislostiach.   Naša kapitalistická spoločnosť je v hlbokej kríze. Zásluhu na tom nemá „pandémia“ koronavírusu, ale ekonomický systém kapitalizmu. Ten je už, vzhľadom aj na svoje pozitívne limity procesu globalizácie, nereformovateľný a preto bohatí a mocní majú veľký strach z toho, že nemusí ostať…

Časť IX. „Pandémiou“ koronavírusu sa obyvateľstvo národných štátov dostáva do otrockej závislosti na petrochemickom a farmaceutickom Karteli a tým sa ľudské právo na zdravie…

0 icon
I. Základné myšlienky pre pochopenie súčasného vývoja v našej spoločnosti a vo svete. 1. Vláda SR v probléme „pandémie“ koronavírusu je viazaná globálnymi záujmami medzinárodného petrochemického a farmaceutického Kartelu, ktorý je zainteresovaný na presadzovaní globálnej diktatúry vo svete. Charakteristika Kartelu je definovaná jeho sústredeným záujmom o multibiliónové investičné trhy s…

„Pandémia“ koronavírusu je o hre globálnych hráčov, ktorí sledujú svoje vlastné, veľmi úzkoprsé lokálne ( triedne ) záujmy, ale s globálnym dosahom. K zastaveniu…

0 icon
I. Úvodné poznámky. A. Najprv je potrebné objasniť, čo chápem pod globálnou mocou a jej „preventívnou vojnou“. Globálna moc je nikým nedelegovaná moc minoritnej triedy skutočných kapitalistov v USA, Európe či inde vo svete, založená na obrovskom bohatstve a vlastnení kapitálu, ktorý je základom ekonomického systému kapitalistickej spoločnosti a ktorý…

VIII. Potrebujeme politické reformy, ktoré zásadne znížia vplyv bohatstva a peňazí na výsledky volieb a na inštitúciu, ktorá patrí všetkým občanom – národný štát.…

0 icon
Zvyčajne berieme na ľahkú váhu všetky informácie, ktoré súvisia s problematikou globalizácie. Globalizáciu berieme ako niečo veľmi potrebné a dôležité pre dnešnú kapitalistickú spoločnosť a vôbec pre život človeka. Nie je to pre nás dôvodom k opatrnosti či k nespokojnosti, že nás môže ako ľudské bytosti úplne zničiť. Nevšímame si,…

Časť VII. Čo sa skrýva za politikou „pandémie“ koronavírusu ? Globálny kapitalizmus má byť koncom histórie ?! Ľudia nesmú ani tušiť, že po kapitalizme…

0 icon
V tomto roku naša vládna moc sa aktívne zapojila do presadzovania politika organizovania strachu obyvateľstva z „pandémie“ koronavírusu. Dostatočne obšírne som sa k tejto politike vyjadril v svojich dvoch predchádzajúcich článkoch. Nezažívame v skutočnosti žiadnu skutočnú pandémiu, ale zažívame či prežívame všetky možné opatrenia, ktoré sú nám v rozpore s…

Časť VI. Prisluhovať globálnej moci a globálnej diktatúre vedie k potrebe potláčať slobodu názoru a slobodu prejavu. Ako brániť slobodu názoru a slobodu prejavu…

0 icon
Je potrebné pripomenúť vládnej moci, že v platnosti existuje taký významný dokument, ktorý má názov „Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach.“ Prečo sa potrebujeme opierať o tento dokument aj v súčasnosti ? Pretože politika organizovania strašenia obyvateľstva „pandémiou“ koronavírusu, tak ako sa vo svete a v SR organizuje a…

Čo je základom globálnej politiky strašenia obyvateľstva národných štátov „pandémiou“ koronavírusu ? Čo je základom globálnej diktatúry, ktorú v SR pomáha presadzovať národný štát…

0 icon
Časť V.   Záväzné usporiadanie záležitosti našej spoločnosti ( ako politiky ) sa deje porušovaním Ústavy SR, autoritárskym spôsobom vládnutia a nerešpektovaním záujmov občanov SR.   Zdôraznil som, že bola rozpracovaná a je realizovaná politika organizovania strachu obyvateľstva z „pandémie“ koronavírusu. To všetko k tomu, aby bolo možné realizovať program…

Čo je základom globálnej politiky strašenia obyvateľstva národných štátov „pandémiou“ koronavírusu ? Čo je základom globálnej diktatúry, ktorú v SR pomáha presadzovať národný štát…

0 icon
Časť IV.   Oligarchizácia politiky v národnom štáte vedie k autoritárskemu riadeniu spoločnosti a k napomáhaniu globálneho riadenia celosvetovej politiky „ochrany zdravia“   Najprv niekoľko zaujímavých informácií:   1. Skupina viacej než 500 lekárov v Nemecku s názvom „Lekári pre informácie“ urobila behom celoštátnej tlačovej konferencie šokujúce prehlásenie: „Korónová panika…

Čo je základom globálnej politiky strašenia obyvateľstva národných štátov „pandémiou“ koronavírusu ? Čo je základom globálnej diktatúry, ktorú v SR pomáha presadzovať národný štát…

0 icon
Časť III. Základná myšlienka globálnej diktatúry – presadzovať autoritu osobnosti. Adolf Hitler by bol spokojný, ako sa od neho učí „demokratický“ Západ. Do života západnej civilizácie bola zavedená prax hľadať vinníka či problémy všade inde len nie vo vnútri samotnej spoločnosti. Žijeme v globálnej ekonomike aj s jej chorým mechanizmom.…

Čo je základom globálnej politiky strašenia obyvateľstva národných štátov „pandémiou“ koronavírusu ? Čo je základom globálnej diktatúry, ktorú v SR pomáha presadzovať národný štát…

0 icon
Časť II. Je svet podľa farmaceutického Kartelu v ohrození ? Kto v skutočnosti ľudí vo svete ohrozuje ? U úvode časti II. chcem pripomenúť, že sloboda názoru a sloboda prejavu je veľmi dôležitá k tomu, aby sa človek či spoločnosť vedeli dopracovať k poznaniu, aká je podstata každej politiky, ktorá…

Čo je základom globálnej politiky strašenia obyvateľstva národných štátov „pandémiou“ koronavírusu ? Čo je základom globálnej diktatúry, ktorú v SR pomáha presadzovať národný štát…

0 icon
Časť I. Úvodné otázky k problematike Ako občania si musíme priznať, že doteraz sa nikto v našom štáte nezaoberal otázkou, ako v praxi sa dá, môže a má zrealizovať článok 32 Ústavy SR. Podobne sa nikto nezaoberal ani prvou vetou článku 30. Článok 32 Ústavy SR hovorí toto: Občania majú…

„Postavme sa zlu, spolu to dokážeme !“

0 icon
Základná téza k posúdeniu, ako je možné naplniť heslo kandidátky Zuzany Čaputovej skutočnými činmi:   Zákonodarná a výkonná moc spoločne s prezidentkou SR majú v zmysle sľubov a Ústavy SR povinnosť postaviť sa skutočnému ZLU vo svete – proti politike organizovania strachu z „pandémie“ koronavírusu. Arogancia mocných a bohatých nepozná…

Koronavírus a tušenia súvislosti. Presadzuje sa vo svete politická ideológia najbohatšej a najmocnejšej „Triedy 1%“ ?

0 icon
Časť II. Otázka: Kto môže za to, ak si nateraz odmyslíme nadnárodných spasiteľov najmä z USA, že svetom sa šíri koronavírus, strach z neho a že si máme dávať pichať injekcie do krvi ? Odpoveď: V prvom rade za terajší stav v priestore EÚ môžu národné vlády, ktoré sa bez…

Koronavírus a tušenia súvislosti. Presadzuje sa vo svete politická ideológia najbohatšej a najmocnejšej „Triedy 1%“ ?

0 icon
Časť I. Všetko, čo sa teraz deje vo svete, a najmä na našom demokratickom Západe, je spojené s jednou veľkou odnožou kapitalistického podnikania – najprv niečo zorganizovať na spôsob vzniku problému a potom s dojemnou starostlivosťou ponúknuť riešenie. Ešte v svojich detských rokoch som videl nemú grotesku s Chaplinom, ktorej…

Ako je to s extrémizmom za holokaust a podporu zločinov politických režimov ( niektorých ) ?

0 icon
XVII.   Čo si už musíme všímať aj mimo koronavírusu a to vo vlastnom záujme.   Nikto nepochybuje, že nový predseda vlády SR pán Igor Matovič nemá v úcte bývalého predsedu vlády SR pána Róberta Fica. A tiež nemožno pochybovať, že terajší poslanec za politickú stranu SMER – SD pán…

Občan SR sa stane zločincom, ak nebude ochotný súhlasiť s rozhodnutím medzinárodného trestného súdu o odsúdení zločincov.

0 icon
Časť XVI. Poznámka: Písal som, vzhľadom na rozvinutie politiky boja proti extrémizmu a šírenia propagandy, že v skutočnosti žijeme v spoločnosti ( kapitalistickej ), ktorá zásluhou bohatých a mocných u nás, občanov, vyvoláva ilúziu demokracie. Teraz, keď je pozornosť sveta sústredená na koronavírus, sa zdá, že už je sformovaná ilúzia…

Trestné činy extrémizmu predstavujú „paškvil“ a treba ich zrušiť.

0 icon
XV.   Poznámka na úvod: Momentálne je súčasný život v našej spoločnosti a vo svete priam zahltený problematikou koronavírusu. Z určitých dôvodov je to pre politické elity na národnej a nadnárodnej úrovni dobre, pretože do pozornosti verejnosti nevstupujú také témy, ktoré sú dostatočne rozpracované a zvyčajne nie v prospech obyvateľstva,…

V politike boja proti extrémizmu politici odhaľujú svoje ( ne ) schopnosti.

0 icon
Časť XIV. Najprv si dovolím pripomenúť niekoľko zaujímavých postojov našich čelných politikov, ktorých extrémizmus občanov najviac desí a možno kvôli tomu nemajú ( či nemali ) pokojný spánok. Podľa pána R. Ondrejcsáka, štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitosti SR, extrémizmus a fašizmus predstavujú najväčšiu hrozbu pre vnútornú bezpečnosť…

Politika boja proti extrémizmu vnáša do spoločnosti totalitu neistoty.

0 icon
Časť XIII. V závere predchádzajúcej časti – XII. som postavil otázku, prečo nie je možné od politikov a vládnej moci očakávať, že budú robiť takú politiku, ktorá urobí demokraciu príťažlivou pre rôzne skupiny obyvateľstva SR. Najjednoduchšia odpoveď je tá, že naši zástupcovia vo vláde a zákonodarnom zbore prijímajú také zákonné…

Volebné kvórum ako nedemokratický politický nástroj na úpravu výsledkov volieb do NR SR je v rozpore s Ústavou SR

0 icon
Poznáme výsledky volieb do NR SR, ktoré sa uskutočnili dňa 29.2.2020. A niektoré fakty šokujú. Od politických strán ( koalície ) a hnutí, ktoré sa do NR SR zásluhou volebného kvóra nedostali, bolo scudzených 43 mandátov v prospech politických strán a hnutí, ktoré sa do NR SR dostali. Na hlasy voličov strán, ktoré sa…

Štát má chrániť svoju suverenitu a občanov pred excesmi moci a majetku

0 icon
Časť XII. Vzhľadom k tomu, že štátna moc pochádza od občanov, tak samotný štát má brániť občanov pred excesmi moci a majetku či uplatňovania práva silnejšieho. Toto je povinnosť štátu, ktorá sa má v jednotlivých záležitostiach konkretizovať. Tak napríklad trvalou úlohou štátu má byť obmedzovanie túžby bohatých po moci  a výsledkom v politickej praxi je…

Máme sa tešiť z reálne existujúceho neoliberalizmu ?

0 icon
XI. Z môjho pohľadu, ak neexistuje pravá demokracia v spoločnosti, neoliberalizmus môže oslavovať víťazstvo. Profesor Rainer Mausfeld je ostrým kritikom neoliberalizmu a ten podľa neho  nemá nič spoločného s historickým liberalizmom. Prechod do extrému súvisí s prehnaným dôrazom na myšlienku sebarealizácie jednotlivca a prílišný dôraz na jednotlivca na úkor spoločného dobra. Je to významná a výrazná finta…

Čo v skutočnosti znamená brániť demokratický právny štát ?

0 icon
Časť X. Oficiálna propaganda hovorí o tom, že žijeme v demokratickom a právnom štáte. Máme teda byť uvedomelí  a spokojní, že túto axiómu nie je možné žiadnym spôsobom napadať, útočiť na ňu, vyslovovať pochybnosti, kritizovať a podobne. Ak sa zo strany obyvateľstva či občanov na uvedenú tézu  niečo povie, hneď sa spustí pokrik o tom, že…

Žijeme v kapitalistickej demokracií, ktorá nemôže existovať bez propagandy

0 icon
Časť IX. Ešte raz zopakujem otázku: Čo si je potrebné uvedomovať, ak nás, občanov, propaganda demokratického Západu oslňuje predstavou o skvelej demokracií ? Odpovede môžeme nájsť u profesora Rainera Mausfelda, ktorý vyštudoval psychológiu, matematiku a filozofiu na univerzite v Bonne a je emeritným  profesorom  všeobecnej psychológie na univerzite Christiana Albrechtsa v nemeckom Kieli. Rozhovor s profesorom Mausfeldom…

Boj proti šíreniu propagandy a triedny boj bohatých proti chudobným.

0 icon
Časť VIII. Tvorcom reformného zámeru „Systematická podpora v boji proti extrémizmu a šíreniu propagandy“  nepostačujú doterajšie aktivity a preto potrebujú ďalej „tlačiť na pílu“ a posunúť politiku boja proti extrémizmu a šíreniu propagandy na vrchol politických aktivít. Pozrime sa, čo bolo doteraz vykonané. Tak napríklad: V roku 2015 bola schválená Koncepcia boja proti extrémizmu na roky…

Náš demokratický právny štát má trhliny, občania si to nesmú všimnúť.

0 icon
Časť VII. Už z prvej vety reformného zámeru vyplýva, že nárast prejavov extrémizmu vedie k odmietaniu základov demokratického právneho štátu. Tvorcovia dokumentu toto tvrdenie zrejme napísali z akejsi zotrvačnosti zavádzať verejnosť, či jednoducho opakovať naučené formulky a frázy. Náš demokratický právny štát má poriadne trhliny  a mocným tohto svet ide len o to, aby si to…

Verejná správa v SR sa má postupne zapojiť do boja proti extrémizmu a šíreniu propagandy.

0 icon
Časť VI. Čo je v súvislosti s bojom proti extrémizmu a šíreniu propagandy zaujímavé ? Vládna moc sa vážne rozhodla zrealizovať určité projekty k tomu, aby verejnú správu v SR odborne či legislatívne prinútila k efektívnemu odhaľovaniu extrémizmu  v radoch občanov a aby  existoval jednotný postup pracovníkov verejnej správy k potieraniu extrémizmu a spolupráca  s orgánmi činnými v trestnom konaní. Vládna moc…

Nie extrémizmus z radov občanov SR ohrozuje základy demokratického právneho štátu.

0 icon
Časť V. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR a Katolíckou univerzitou v Ružomberku pripravujú projekt „Systematická podpora v boji proti extrémizmu a šíreniu propagandy v SR.“ Súčasťou tohto projektu bude aj vznik Koordinačného centra. Prijímateľom projektu bude Akadémia PZ SR v Bratislave.  Ako dôvod vzniku národného projektu  sa uvádza nárast prejavov extrémizmu…
1 | 2 | 3 | ... 6 | »
author photo

Dušan Hirjak

O AUTOROVI

Som na starobnom dôchodku. Niekoľko rokov som pracoval ako tajomník OV SZM v Humennom, ako konštruktér vo Vihorlate, .n.p. Snina, ako predseda Odborovej rady na výstavbe VN Starina, ako tajomník MNV a potom 5 volebných období ako starosta obce Stakčínska Roztoka. V rokoch 1989- 1994 som diaľkovo študoval na PU v Prešove filozofiu. Získal som akademický titul Mgr. a PhDr. Píšem básne ( občas ), rekreačne behám a baví ma venovať sa politickým otázkam. Niekedy som bol radovým členom KSČ a členom ĽM ( počas práce vo Vihorlate 1977-1985 - stranícka úloha ). Manželka Anna je na dôchodku, celý život pracovala v NsP Snina ako ženská sestra. Mám dve dcéry: Tatianu a Natašu. Obidve žijú a pracujú v Bratislave. Mám tri vnúčatá. Žijem v svojom rodinnom dome v Snine.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 161

Celkové hodnotenie: 15.45

Priemerná čítanosť: 962

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Staronovým prezidentom Ugandy sa stal Yoweri Museveni

  0icon

  Kampala 16. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Nicholas Bamulanzeki)   Dlhoročný ugandský prezident Yoweri Museveni si vo štvrtkových všeobecných voľbách víťazstvom nad mladým opozičným vyzývateľom Bobim Wineom zabezpečil…

  Krajčí po rokovaní vlády: Chceme skríningovo otestovať obyvateľov, rokovanie pokračuje v nedeľu. Pomáhať majú aj vojaci

  0icon

  Bratislava 16. januára 2021 AKTUALIZOVANÉ (SITA/HSP/Foto:TASR - Jakub Kotian)   Štát chce skríningovo pretestovať obyvateľstvo Slovenska. Po sobotňajšom rokovaní vlády to povedal minister zdravotníctva Marek…

  Antigénové testy v harmaneckých papierňach ukázali až 46 percent pozitívnych, PCR testy ani jedného. Matovič: Použili testy, ktoré nemajú nič spoločne s testami používanými pri plošnom testovaní

  0icon

  Bratislava 16. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Ján Krošlák)   V harmaneckých papierňach použili na testovanie zamestnancov testy Eko Test Covid od čínskej firmy Assure Tech z Hangzhou,…

  Naďovi sa nepozdáva, že v diskusných reláciách nebude mať OĽaNO zastúpenie a hovorí o cenzúre. Ticho neostal ani premiér: "Keď médiá pravdu nehľadajú, ale vytvárajú"

  0icon

  Bratislava 16. januára 2021 (HSP/Foto:TASR - Dano Veselský)   Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) v svojom statuse upozornil na to, že žiaden poslanec z hnutia…

  Matovič si stojí za svojím. Plošné testovanie je podľa neho "mimoriadne efektívne", ukazuje pritom na skúsenosť zo závodu Jaguar. Testovanie detí kvôli vychádzkam nebude

  0icon

  Bratislava 16. januára 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:SITA/Alexandra Čunderlíková)   Opakované testovanie zamestnancov automobilky v Nitre v predchádzajúcich desiatich dňoch potvrdilo, že plošné testovanie je mimoriadne efektívny…

  Vo Viedni protestovalo proti pandemickým opatreniam zhruba 10.000 ľudí

  0icon

  Viedeň 16. januára 2021 (TASR/TERAZ/HSP/Foto:TASR/AP-Ronald Zak)   Účastníci protestu, z ktorých mnohí nemali rúška, skandovali okrem iných aj heslá vyzývajúce rakúskeho kancelára Sebastiana Kurza, aby…

  Týždne to bublalo pod povrchom, až to prepuklo otvorene: Sudcovia toho už majú dosť. Posielajú Matovičovi a Kolíkovej odkaz

  0icon

  Bratislava 16. januára 2021 (HSP/Foto:Archív Dana Jelinková Dudzíková)   Pokus Matovičovej junty ovládnuť justíciu narazil na problém: časť sudcov otvorene odmietla účelovú „reformu“ súdnictva aj…

  Škoda nebude sponzorovať MS, ak sa budú konať v Bielorusku

  0icon

  Mladá Boleslav 16. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Nikolai Petrov/BelTA Pool Photo via AP)   Automobilka Škoda Auto nebude sponzorovať majstrovstvá sveta v hokeji, pokiaľ sa budú konať…

  Denník SME opäť šíri HOAX o slabosti Putina a nespokojnosti Rusov. Našťastie z Nemecka prichádza „rozbuška“ Navaľnyj

  0icon

  Bratislava 16. januára 2021 (HSP/Foto:SITA/AP-Navalny instagram account via AP)   Liberálno-korporátny mainstream sa vo svojom zdesení zo slabosti amerického establišmentu a hroziacej občianskej vojny v…

  Australian Open: V karanténe 47 hráčov, aj Stephensová či Kerberová

  0icon

  Melbourne 16. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Morgan Sette/AAP Image via AP)   Celkovo 47 tenistov a tenistiek muselo v Melbourne pred prvým grandslamovým turnajom sezóny Australian Open…

  TopDesať

  2021 bude rokom neuveriteľných astronomických udalostí, ktoré to sú?

  0 icon

  Ak hľadáš koníček, ktorému sa budeš venovať, zatiaľ čo budeš čakať na očkovanie alebo koniec pandémie, pohľad na vesmír nie je zlou voľbou. V roku 2021 sa udeje mnoho vzrušujúcich astronomických udalostí! Väčšina z nasledujúcich astronomických udalostí bude viditeľná po celom svete bez potreby akéhokoľvek špeciálneho vybavenia, aj keď v prípade niektorých určite…

  Bojovníci Katalaunských polí 1. časť

  0 icon

  Vráťme sa hlboko do minulosti - do prvej polovice 5. storočia. Európa bola pustošená hrôzostrašnou armádou Hunov pod vedením neporaziteľného vodcu Attilu. Nedokázal im čeliť nik okrem statočných Galov, ktorí ich ako jediní porazili. Bojovali statočne a odvážne a to dokonca aj po smrti... Dva roky potom, čo sa Attila stal najvyšším…

  Prečo sa po prebudení naťahujeme a zívame?

  0 icon

  Budík  nás upozorňuje , aby sme ráno vstali, ale neprebudí naše telo. A tak sa naťahujeme a zívame. Možno práve preto, že to robíme ako mimovoľný proces, tomu ani nevenujeme pozornosť. Avšak tieto 2 akcie robia pre naše telá oveľa viac, ako len zobudenie. 1. Strečing svaly prestaví

  Ako sa mení Zem? NASA odhalila fotografie, ako sa mení podnebie

  0 icon

  Prírodné katastrofy významne zasiahli milióny ľudí na celom svete. Roztrieštené povodne a zosuvy pôdy pochovali milióny domov a požiare spôsobili zničenie pozemkov. Fotografie NASA ti odhalia viac. Každoročný výskyt prírodných katastrof vyvoláva otázky a odborníci na životné prostredie neustále opakujú, že je to spôsobené ľudskými aktivitami na našej planéte. Aj keď sa…

  Malajzia - zaujímavé fakty o tropickom raji 2. časť

  0 icon

  Malajzia sa svojho času umiestnila na 9. mieste ako najnavštevovanejšia krajina na svete z hľadiska turistických aktivít. Môžeme s istotou povedať, že táto autentická multikultúrna krajina si zaslúži aj tvoju pozornosť, pretože v Malajzii existujú jedinečné veci, ktoré nikde inde na svete nenájdeš. Za spev Despacito ti môžu dať pokutu

  Vo svete IT

  Astronómovia objavili 9-miliárd rokov starú galaxiu v procese umierania

  0 icon

  Vesmír obsahuje obrovské množstvo galaxií, ktoré sa radia do niekoľkých kategórií. Ak sa však pozrieme na ich farbu, vo väčšine prípadov narazíme na dva špecifické druhy, tvrdí YouTube kanál SciShow Space. Ide o výrazne modré, alebo výrazne červené galaxie. Výrazne modré galaxie sú tie, v ktorých dochádza k vzniku nových hviezd. Za ich…

  WhatsApp posúva dátum na prijatie aktualizovaných podmienok. Opäť tak reaguje na mylné informácie

  0 icon

  Chatovacia aplikácia WhatsApp má za sebou naozaj niekoľko výnimočne rušných dní, ktoré spôsobila nečakaná zmena v zásadách ochrany osobných údajov, s ktorými musia používatelia súhlasiť. Po vystrašení niektorých používateľov tejto aplikácie a po zverejnení kadejakých hoaxov však spoločnosť reagovala pomerne promptne, pričom všetky obavy z narušenia súkromia používateľov vyvrátila v…

  Ktoré Samsung smartfóny majú dostupný Android 11, a pre ktoré sa očakáva, že bude ešte neskôr uvoľnený?

  0 icon

  Android 10 dnes už pomaly nájdeme na všetkých zariadeniach, ktoré ho mali dostať. Ešte v septembri minulého roka, Google oficiálne uvoľnil Android 11 pre širokú verejnosť. V praxi to znamenalo, že výrobcovia smartfónov začali postupne s naberaním BETA testerov, aby začali testovať nový Android, pričom už dnes je oficiálne dostupných…

  Základňa na Mesiaci môže byť pre ľudstvo kľúčová: Tu je niekoľko dôvodov prečo

  0 icon

  Nášmu Mesiacu sa opäť dostáva veľa pozornosti. Nenachádza sa len v hľadáčiku americkej vesmírnej agentúry NASA, ktorá rozbieha svoj program Artemis, ale aj v hľadáčiku súkromných spoločností, ktoré sa chcú venovať ťažbe mesačných zdrojov, alebo postaviť na našej prirodzenej družici trvalú základňu. Trvalá prítomnosť ľudí na Mesiaci však nie je momentálne istá.…

  Vo Windows 10 bola objavená závažná chyba, ktorá dokáže „odpáliť“ disk zariadenia

  0 icon

  Portál bleepingcomputer.com poukazuje na novú zraniteľnosť vo Windows 10, ktorá je z kategórie vážnejších. Podľa zistení Jonasa Lyka, môže zadaním jednoduchého príkazu dôjsť k poškodeniu NTFS.  „V súčasnosti je v systéme NTFS obzvlášť nepríjemná chyba. Spustí sa otvorením špeciálneho vytvoreného mena (pozn. redakcie: príkazu) v ľubovoľnom priečinku, kdekoľvek. Zraniteľnosť sa okamžite…

  Armádny Magazín

  Tvrdé boje na hraniciach Turecka - Rusi posilňujú svoju prítomnosť. Video

  0 icon

  Sýria, 16. január 2021 (AM)  - Lietadlá ruských vzdušných síl prenášajú svoje jednotky do zóny tvrdých bojov na hraniciach Sýrie s Tureckom. Rusko oficiálne oznámilo rozmiestnenie spoločných rusko-sýrskych postov v oblasti Ain Isa, po prvýkrát to bolo zverejnené 28. decembra 2020.  

  Izraelský analytik Kedmi pomenoval hrozbu, ktorá by mohla zničiť USA

  0 icon

  Izrael, 16. január 2021 (AM) - Súčasné udalosti v USA sú úsvitom Mccarthyzmu. Toto vyhlásenie urobil izraelský politický analytik Jakov Kedmi a hovoril o ohrození štátu.   Odborník nazval to, čo sa deje v Amerike, Mccarthyzmus - hnutie, ktoré bolo v 50. rokoch sprevádzané politickými represiami. Podľa Kedmiho s tým dnes v USA…

  Nikolaj Starikov: Trumpov Shutdown a Washingtonská dohoda

  0 icon

  Rusko, 16. január 2021 (AM) - Historik a politológ Nikolaj Starikov v éteri autorského programu Anny Šafranovej uviedol, že odpojenie súčasného amerického prezidenta od sociálnych sietí „šokovalo miliardy“ ľudí. Odborník odhalil dôvod „verejného bičovania“ Donalda Tru

  Útok ruského „Jarsu“ neprežijú ani šváby

  0 icon

  Rusko, 16. január 2021 (AM) - Ministerstvo obrany RF minulý rok vyhlásilo, že toho roku budú ďalšie dva pluky raketových vojsk strategického určenia prezbrojené na raketové komplexy „Jars“, pričom jeden bude mať mobilné odpaľovacie zariadenie a dr

  Kto vyzbrojuje svet?

  0 icon

  Francúzsko, 16. január 2021 (AM) - V roku 2019 zaznamenala francúzska letecká spoločnosť Dassault nárast predaja o 105% - výsledky boli do veľkej miery spojené s úspechom ich vlajkovej lode Rafale. Ten sa teší veľkému úspechu po mnohých rokoch od jeho zavedenia do aktívnej služby vo Francúzskej armáde (dodaný v 2001,…

  Svetlo sveta

  MÚDROSŤ

  0 icon

  Naši starí otcovia hovorili: Kto dobre rechnuje, dobre gazduje. A neplatí to len na peniaze, ale predovšetkým na čas. Koľko času vieme premárniť pred televíznou obrazovkou? Čítaním rôznych klebiet v novinách alebo na sociálnych sieťach? A potom cítime, že nás to nejako neuspokojuje a nenapĺňa. Podobnú skúsenosť mal i vojak…

  Prečo sa sviatosti Krstu a Prvého svätého prijímania udeľujú väčšinou v apríli a v máji?

  0 icon

  V rannom kresťanstve sa udeľovali sviatosti Krstu, Prvého svätého prijímania a Birmovania spolu v jeden deň a to za prítomnosti biskupa. Dôvodom bolo, že kresťanmi sa väčšinou stávali dospelí ľudia, ktorí konvertovali buď z judaizmu alebo z rôznych pohanských náboženstiev a k tomuto poznaniu konverzie prišli v pokročilejšom veku. Cirkev sa ich preto snažila v Cirkvi prijať plnými sviatosťami a do…

  Dnes bude Slovensku opäť udelené požehnanie relikviou Kristovej krvi z paluby lietadla – VÝZVA K PRIPOJENIU SA V MODLITBE

  0 icon

  V nedeľu Krstu Krista Pána 10. januára 2021 v popoľudňajších hodinách sa opäť uskutoční let lietadla, na ktorého palube sa bude nachádzať generálny vikár Nitrianskej diecézy Mons. Peter Brodek, ktorý Slovensku udelí požehnanie s relikviou Kristovej krvi, ktorá je uchovávaná v Bazilike sv. Benedikta opáta v Hronskom Beňadiku.  Zverejňujeme jeho slová výzvy,…

  Najväčší pápeži v dejinách SV. LEV VEĽKÝ

  0 icon

  (*asi 400, Toskánsko – † 10. november 461, Rím) Jeho ústami hovoril apoštol Peter.             Pápežsky úrad sa po smrti  Sixta III. (†18. augusta 440)  nachádzal v úplnej inej situácii než v predchádzajúcich storočiach: už nereprezentoval navonok kresťanské spoločenstvá roztrúsene v anonymite po území hlavného mesta Rímskej ríše.  Časy veľkých perzekúcií,  ktoré…

  PATRÓNI LEKÁROV – SVÄTÍ KOZMA A DAMIÁN

  0 icon

  SVÄTÍ KOZMA A DAMIÁN. Boli bratia a dvojičky. Vyštudovali lekárstvo. Zo svojho povolania si neurobili výnosný biznis. Neprofitovali na cudzom nešťastí. Liečili všetkých a nezištne – bezplatne. Mnohí, keď videli ich príklad, stali sa kresťanmi. Pohanskí kňazi ich obžalovali, že robia čary, a tak zvádzajú ľudí, aby sa klaňali kresťanskému…

 • icon FOTO DŇA