Blogy autora Dušan Hirjak

Rodičia, starí rodičia, učitelia, komunálni a regionálni politici, zobuďte sa ! Prečo nechcete pohnúť ani prstom, aby sa deti a mládež vrátili do škôl…

0 icon
Predseda vlády SR verejne tvrdí, že všetko, čo v súčasnosti sa deje v rámci Slovenskej republiky, tak nemá to nič spoločné s politikou, ale sa to týka výlučne ochrany zdravia a životov obyvateľstva krajiny. Je to nehorázna a drzá lož. Bola nastolená na realizáciu nová politika, ktorá je organizovaná z…

Čo má spoločného autoritatívne riadenie spoločnosti v čase organizovanej „pandémie“ koronavírusu s fašistickým Nemeckom ? Časť III.

0 icon
IX. Spisovateľ Michail Gus sa v svojej knihe „Ošiaľ hákového kríža“ dotkol otázky najlepšieho politického zriadenia pre Nemecko, o ktorom sa písalo v novinách New York Times v roku 1932. Z politickej situácie v Nemecku pre korešpondenta z Berlína vyplynulo, že národ obnovuje Bismarckov kult, vymazáva liberálny režim, chce obnoviť…

Čo má spoločného autoritatívne riadenie spoločnosti v čase organizovanej „pandémie“ koronavírusu s fašistickým Nemeckom ? Časť II.

0 icon
V internetovom denníku Hlavné správy bola uverejnená správa o zasadaní vlády SR dňa 16.1.2021. Z tejto správy moju pozornosť vzbudilo vyjadrenie ministra obrany Jaroslava Naďa, ktorý okrem iného povedal toto: „Podarilo sa. Zajtra, predpokladám jednohlasne, schválime potrebné uznesenie. Áno, táto vláda spoločne dovládne celé štyri roky, pretože všetci si uvedomujeme,…

Čo má spoločného autoritatívne riadenie spoločnosti v čase organizovanej „pandémie“ koronavírusu s fašistickým Nemeckom ? Časť I.

0 icon
Prijatie ideológie globálnej moci ako základ štátnej ideológie. Vládna moc nedodržiava Ústavu SR, pretože od vstupu SR do EÚ si nemôže zvyknú a dovoliť si neviazať sa na žiadnu ideológiu. Deklarácia SNR o zvrchovanosti SR z roku 1992 tak nemôže byť naplnená, pretože vládna moc nemá záujem prejaviť v mene…

Stvoriteľ, Satan, Osud, môj Duch, koróna a vakcína.

0 icon
K všetkému živému sa lepí OSUD ako strážca času. Duch života má povinnosť do času udržiavať všetko v súlade, súhrne a harmónií. Satan je z cudzej dimenzie, je záškodníkom bez citu a ľudského hlasu. Koronavírus je miniplodom patentu z prírody, fyzického tela a v jeho agónií. … Prirodzenosť života sa…

Podnikanie kapitalistov s „pandémiou“ koronavírusu je najväčším extrémom globálneho kapitalizmu. Takéto podnikanie nie je v záujme obyvateľov národných štátov a je potrebné, aby bolo…

0 icon
Motto: „Aj horizonty globálnych problémov sú zrejme znesiteľné len vďaka deľby práce. Problémom pritom je, že človek má len málo dôvodov veriť moderným odborníkom na globálno. Veď na scéne, kde sa koná naozaj s globálnym dosahom, účinkujú najmä ľudia so silnými vlastnými ekonomickými a mocenskopolitickými záujmami. Bolo by potešujúce, keby…

Prečo sa starostovia a primátori v rámci organizovania politiky strašenia obyvateľov „pandémiou“ koronavírusu pridávajú na stranu bezprávia a globálnej diktatúry ? Prečo nepomáhajú obyvateľom…

0 icon
I. Politika „pandémie“ koronavírusom v širších súvislostiach.   Naša kapitalistická spoločnosť je v hlbokej kríze. Zásluhu na tom nemá „pandémia“ koronavírusu, ale ekonomický systém kapitalizmu. Ten je už, vzhľadom aj na svoje pozitívne limity procesu globalizácie, nereformovateľný a preto bohatí a mocní majú veľký strach z toho, že nemusí ostať…

Časť IX. „Pandémiou“ koronavírusu sa obyvateľstvo národných štátov dostáva do otrockej závislosti na petrochemickom a farmaceutickom Karteli a tým sa ľudské právo na zdravie…

0 icon
I. Základné myšlienky pre pochopenie súčasného vývoja v našej spoločnosti a vo svete. 1. Vláda SR v probléme „pandémie“ koronavírusu je viazaná globálnymi záujmami medzinárodného petrochemického a farmaceutického Kartelu, ktorý je zainteresovaný na presadzovaní globálnej diktatúry vo svete. Charakteristika Kartelu je definovaná jeho sústredeným záujmom o multibiliónové investičné trhy s…

„Pandémia“ koronavírusu je o hre globálnych hráčov, ktorí sledujú svoje vlastné, veľmi úzkoprsé lokálne ( triedne ) záujmy, ale s globálnym dosahom. K zastaveniu…

0 icon
I. Úvodné poznámky. A. Najprv je potrebné objasniť, čo chápem pod globálnou mocou a jej „preventívnou vojnou“. Globálna moc je nikým nedelegovaná moc minoritnej triedy skutočných kapitalistov v USA, Európe či inde vo svete, založená na obrovskom bohatstve a vlastnení kapitálu, ktorý je základom ekonomického systému kapitalistickej spoločnosti a ktorý…

VIII. Potrebujeme politické reformy, ktoré zásadne znížia vplyv bohatstva a peňazí na výsledky volieb a na inštitúciu, ktorá patrí všetkým občanom – národný štát.…

0 icon
Zvyčajne berieme na ľahkú váhu všetky informácie, ktoré súvisia s problematikou globalizácie. Globalizáciu berieme ako niečo veľmi potrebné a dôležité pre dnešnú kapitalistickú spoločnosť a vôbec pre život človeka. Nie je to pre nás dôvodom k opatrnosti či k nespokojnosti, že nás môže ako ľudské bytosti úplne zničiť. Nevšímame si,…

Časť VII. Čo sa skrýva za politikou „pandémie“ koronavírusu ? Globálny kapitalizmus má byť koncom histórie ?! Ľudia nesmú ani tušiť, že po kapitalizme…

0 icon
V tomto roku naša vládna moc sa aktívne zapojila do presadzovania politika organizovania strachu obyvateľstva z „pandémie“ koronavírusu. Dostatočne obšírne som sa k tejto politike vyjadril v svojich dvoch predchádzajúcich článkoch. Nezažívame v skutočnosti žiadnu skutočnú pandémiu, ale zažívame či prežívame všetky možné opatrenia, ktoré sú nám v rozpore s…

Časť VI. Prisluhovať globálnej moci a globálnej diktatúre vedie k potrebe potláčať slobodu názoru a slobodu prejavu. Ako brániť slobodu názoru a slobodu prejavu…

0 icon
Je potrebné pripomenúť vládnej moci, že v platnosti existuje taký významný dokument, ktorý má názov „Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach.“ Prečo sa potrebujeme opierať o tento dokument aj v súčasnosti ? Pretože politika organizovania strašenia obyvateľstva „pandémiou“ koronavírusu, tak ako sa vo svete a v SR organizuje a…

Čo je základom globálnej politiky strašenia obyvateľstva národných štátov „pandémiou“ koronavírusu ? Čo je základom globálnej diktatúry, ktorú v SR pomáha presadzovať národný štát…

0 icon
Časť V.   Záväzné usporiadanie záležitosti našej spoločnosti ( ako politiky ) sa deje porušovaním Ústavy SR, autoritárskym spôsobom vládnutia a nerešpektovaním záujmov občanov SR.   Zdôraznil som, že bola rozpracovaná a je realizovaná politika organizovania strachu obyvateľstva z „pandémie“ koronavírusu. To všetko k tomu, aby bolo možné realizovať program…

Čo je základom globálnej politiky strašenia obyvateľstva národných štátov „pandémiou“ koronavírusu ? Čo je základom globálnej diktatúry, ktorú v SR pomáha presadzovať národný štát…

0 icon
Časť IV.   Oligarchizácia politiky v národnom štáte vedie k autoritárskemu riadeniu spoločnosti a k napomáhaniu globálneho riadenia celosvetovej politiky „ochrany zdravia“   Najprv niekoľko zaujímavých informácií:   1. Skupina viacej než 500 lekárov v Nemecku s názvom „Lekári pre informácie“ urobila behom celoštátnej tlačovej konferencie šokujúce prehlásenie: „Korónová panika…

Čo je základom globálnej politiky strašenia obyvateľstva národných štátov „pandémiou“ koronavírusu ? Čo je základom globálnej diktatúry, ktorú v SR pomáha presadzovať národný štát…

0 icon
Časť III. Základná myšlienka globálnej diktatúry – presadzovať autoritu osobnosti. Adolf Hitler by bol spokojný, ako sa od neho učí „demokratický“ Západ. Do života západnej civilizácie bola zavedená prax hľadať vinníka či problémy všade inde len nie vo vnútri samotnej spoločnosti. Žijeme v globálnej ekonomike aj s jej chorým mechanizmom.…

Čo je základom globálnej politiky strašenia obyvateľstva národných štátov „pandémiou“ koronavírusu ? Čo je základom globálnej diktatúry, ktorú v SR pomáha presadzovať národný štát…

0 icon
Časť II. Je svet podľa farmaceutického Kartelu v ohrození ? Kto v skutočnosti ľudí vo svete ohrozuje ? U úvode časti II. chcem pripomenúť, že sloboda názoru a sloboda prejavu je veľmi dôležitá k tomu, aby sa človek či spoločnosť vedeli dopracovať k poznaniu, aká je podstata každej politiky, ktorá…

Čo je základom globálnej politiky strašenia obyvateľstva národných štátov „pandémiou“ koronavírusu ? Čo je základom globálnej diktatúry, ktorú v SR pomáha presadzovať národný štát…

0 icon
Časť I. Úvodné otázky k problematike Ako občania si musíme priznať, že doteraz sa nikto v našom štáte nezaoberal otázkou, ako v praxi sa dá, môže a má zrealizovať článok 32 Ústavy SR. Podobne sa nikto nezaoberal ani prvou vetou článku 30. Článok 32 Ústavy SR hovorí toto: Občania majú…

„Postavme sa zlu, spolu to dokážeme !“

0 icon
Základná téza k posúdeniu, ako je možné naplniť heslo kandidátky Zuzany Čaputovej skutočnými činmi:   Zákonodarná a výkonná moc spoločne s prezidentkou SR majú v zmysle sľubov a Ústavy SR povinnosť postaviť sa skutočnému ZLU vo svete – proti politike organizovania strachu z „pandémie“ koronavírusu. Arogancia mocných a bohatých nepozná…

Koronavírus a tušenia súvislosti. Presadzuje sa vo svete politická ideológia najbohatšej a najmocnejšej „Triedy 1%“ ?

0 icon
Časť II. Otázka: Kto môže za to, ak si nateraz odmyslíme nadnárodných spasiteľov najmä z USA, že svetom sa šíri koronavírus, strach z neho a že si máme dávať pichať injekcie do krvi ? Odpoveď: V prvom rade za terajší stav v priestore EÚ môžu národné vlády, ktoré sa bez…

Koronavírus a tušenia súvislosti. Presadzuje sa vo svete politická ideológia najbohatšej a najmocnejšej „Triedy 1%“ ?

0 icon
Časť I. Všetko, čo sa teraz deje vo svete, a najmä na našom demokratickom Západe, je spojené s jednou veľkou odnožou kapitalistického podnikania – najprv niečo zorganizovať na spôsob vzniku problému a potom s dojemnou starostlivosťou ponúknuť riešenie. Ešte v svojich detských rokoch som videl nemú grotesku s Chaplinom, ktorej…

Ako je to s extrémizmom za holokaust a podporu zločinov politických režimov ( niektorých ) ?

0 icon
XVII.   Čo si už musíme všímať aj mimo koronavírusu a to vo vlastnom záujme.   Nikto nepochybuje, že nový predseda vlády SR pán Igor Matovič nemá v úcte bývalého predsedu vlády SR pána Róberta Fica. A tiež nemožno pochybovať, že terajší poslanec za politickú stranu SMER – SD pán…

Občan SR sa stane zločincom, ak nebude ochotný súhlasiť s rozhodnutím medzinárodného trestného súdu o odsúdení zločincov.

0 icon
Časť XVI. Poznámka: Písal som, vzhľadom na rozvinutie politiky boja proti extrémizmu a šírenia propagandy, že v skutočnosti žijeme v spoločnosti ( kapitalistickej ), ktorá zásluhou bohatých a mocných u nás, občanov, vyvoláva ilúziu demokracie. Teraz, keď je pozornosť sveta sústredená na koronavírus, sa zdá, že už je sformovaná ilúzia…

Trestné činy extrémizmu predstavujú „paškvil“ a treba ich zrušiť.

0 icon
XV.   Poznámka na úvod: Momentálne je súčasný život v našej spoločnosti a vo svete priam zahltený problematikou koronavírusu. Z určitých dôvodov je to pre politické elity na národnej a nadnárodnej úrovni dobre, pretože do pozornosti verejnosti nevstupujú také témy, ktoré sú dostatočne rozpracované a zvyčajne nie v prospech obyvateľstva,…

V politike boja proti extrémizmu politici odhaľujú svoje ( ne ) schopnosti.

0 icon
Časť XIV. Najprv si dovolím pripomenúť niekoľko zaujímavých postojov našich čelných politikov, ktorých extrémizmus občanov najviac desí a možno kvôli tomu nemajú ( či nemali ) pokojný spánok. Podľa pána R. Ondrejcsáka, štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitosti SR, extrémizmus a fašizmus predstavujú najväčšiu hrozbu pre vnútornú bezpečnosť…

Politika boja proti extrémizmu vnáša do spoločnosti totalitu neistoty.

0 icon
Časť XIII. V závere predchádzajúcej časti – XII. som postavil otázku, prečo nie je možné od politikov a vládnej moci očakávať, že budú robiť takú politiku, ktorá urobí demokraciu príťažlivou pre rôzne skupiny obyvateľstva SR. Najjednoduchšia odpoveď je tá, že naši zástupcovia vo vláde a zákonodarnom zbore prijímajú také zákonné…

Volebné kvórum ako nedemokratický politický nástroj na úpravu výsledkov volieb do NR SR je v rozpore s Ústavou SR

0 icon
Poznáme výsledky volieb do NR SR, ktoré sa uskutočnili dňa 29.2.2020. A niektoré fakty šokujú. Od politických strán ( koalície ) a hnutí, ktoré sa do NR SR zásluhou volebného kvóra nedostali, bolo scudzených 43 mandátov v prospech politických strán a hnutí, ktoré sa do NR SR dostali. Na hlasy voličov strán, ktoré sa…

Štát má chrániť svoju suverenitu a občanov pred excesmi moci a majetku

0 icon
Časť XII. Vzhľadom k tomu, že štátna moc pochádza od občanov, tak samotný štát má brániť občanov pred excesmi moci a majetku či uplatňovania práva silnejšieho. Toto je povinnosť štátu, ktorá sa má v jednotlivých záležitostiach konkretizovať. Tak napríklad trvalou úlohou štátu má byť obmedzovanie túžby bohatých po moci  a výsledkom v politickej praxi je…

Máme sa tešiť z reálne existujúceho neoliberalizmu ?

0 icon
XI. Z môjho pohľadu, ak neexistuje pravá demokracia v spoločnosti, neoliberalizmus môže oslavovať víťazstvo. Profesor Rainer Mausfeld je ostrým kritikom neoliberalizmu a ten podľa neho  nemá nič spoločného s historickým liberalizmom. Prechod do extrému súvisí s prehnaným dôrazom na myšlienku sebarealizácie jednotlivca a prílišný dôraz na jednotlivca na úkor spoločného dobra. Je to významná a výrazná finta…

Čo v skutočnosti znamená brániť demokratický právny štát ?

0 icon
Časť X. Oficiálna propaganda hovorí o tom, že žijeme v demokratickom a právnom štáte. Máme teda byť uvedomelí  a spokojní, že túto axiómu nie je možné žiadnym spôsobom napadať, útočiť na ňu, vyslovovať pochybnosti, kritizovať a podobne. Ak sa zo strany obyvateľstva či občanov na uvedenú tézu  niečo povie, hneď sa spustí pokrik o tom, že…

Žijeme v kapitalistickej demokracií, ktorá nemôže existovať bez propagandy

0 icon
Časť IX. Ešte raz zopakujem otázku: Čo si je potrebné uvedomovať, ak nás, občanov, propaganda demokratického Západu oslňuje predstavou o skvelej demokracií ? Odpovede môžeme nájsť u profesora Rainera Mausfelda, ktorý vyštudoval psychológiu, matematiku a filozofiu na univerzite v Bonne a je emeritným  profesorom  všeobecnej psychológie na univerzite Christiana Albrechtsa v nemeckom Kieli. Rozhovor s profesorom Mausfeldom…
1 | 2 | 3 | ... 6 | »
author photo

Dušan Hirjak

O AUTOROVI

Som na starobnom dôchodku. Niekoľko rokov som pracoval ako tajomník OV SZM v Humennom, ako konštruktér vo Vihorlate, .n.p. Snina, ako predseda Odborovej rady na výstavbe VN Starina, ako tajomník MNV a potom 5 volebných období ako starosta obce Stakčínska Roztoka. V rokoch 1989- 1994 som diaľkovo študoval na PU v Prešove filozofiu. Získal som akademický titul Mgr. a PhDr. Píšem básne ( občas ), rekreačne behám a baví ma venovať sa politickým otázkam. Niekedy som bol radovým členom KSČ a členom ĽM ( počas práce vo Vihorlate 1977-1985 - stranícka úloha ). Manželka Anna je na dôchodku, celý život pracovala v NsP Snina ako ženská sestra. Mám dve dcéry: Tatianu a Natašu. Obidve žijú a pracujú v Bratislave. Mám tri vnúčatá. Žijem v svojom rodinnom dome v Snine.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 165

Celkové hodnotenie: 15.76

Priemerná čítanosť: 961

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Reakcie na nákup vakcíny Sputnik V: Smer oceňuje stopnutie geopolitických hier; SaS je šokovaná, akým spôsobom premiér vakcínu dopravil

  0icon

  Bratislava 2. marca 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/SITA/Foto:TASR-Martin Baumann, SITA-Branislav Bibel, TASR-Michal Svítok, Jaroslav Novák, Radovan Stoklasa)   Politici reagujú na veľkolepý dovoz vakcíny Sputnik V do…

  Politológ Chmelár: "Po dovezení ruskej vakcíny na územie SR sa agenti a dosadení miestodržitelia amerického impéria prestali ovládať a krotiť svoje antiruské šovinistické pudy. Doslova vybuchli"

  0icon

  Bratislava 2. marca 2021 (HSP/Foto:Facebook)   Podľa politológa a vysokoškolského pedagóga Eduarda Chmelára, včerajšie manévre predsedu vlády Igora Matoviča s privezením vakcíny Sputnik-V na Slovensko…

  Prymula bude radiť prezidentovi Zemanovi

  0icon

  Praha 2. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot video)   Českého epidemiológa a exministra zdravotníctva Romana Prymulu zaradil Hrad na zoznam oficiálnych poradcov prezidenta ČR Miloša Zemana. Prymula…

  Biden virtuálne rokoval s mexickým prezidentom Lópezom Obradorom

  0icon

  Washington 2. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Gregory Bull)   Americký prezident Joe Biden absolvoval v pondelok virtuálny rozhovor so svojím mexickým náprotivkom Andrésom Manuelom Lópezom Obradorom. Lídri…

  Spojené štáty sú pripravené stretnúť sa s Iránom, na formáte netrvajú

  0icon

  Washington 2. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Tom Brenner)   Spojené štáty v pondelok oznámili, že sú pripravené na stretnutie s Iránom, nie sú však "dogmatické", čo sa…

  Milan Lasica: K ruskej vakcíne mám prirodzenú nedôveru. Nie som prívržencom sovietskeho tovaru. Ľudia sa majú dobre a sú nespokojní. Demokracia? Áno, ale niektoré názory sú neprípustné

  0icon

  Bratislava 2. marca 2021 (HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Známy slovenský herec a zabávač Milan Lasica sa pochválil, že už absolvoval prvé očkovanie západnou vakcínou proti Covidu-19.…

  Pfizer vakcína má slabú účinnosť u obéznych, ale aj pre nové varianty koronavírusu, ktoré prevládajú

  0icon

  Bratislava 2. marca 2021 (HSP/CBR Europe/Foto:TASR/AP-Boris Grdanoski)   Obézni majú o 50% vyššie riziko úmrtia na COVID-19 a o 113% vyššiu pravdepodobnosť hospitalizácie, hovorí štúdia.…

  ST. NICOLAUS rozširuje výrobu dezinfekcie o KILLVIR

  0icon

  Liptovský Mikuláš 2. marca 2021 (PR článok/Foto:ST. NICOLAUS)   Spoločnosť ST. NICOLAUS od marca 2020 vyrába nepretržite dezinfekčné prostriedky. Pre neutíchajúcu pandémiu sa rozhodla rozšíriť…

  Návratu kresťanov na Ninivskú pláň pomáha vydražené pápežovo Lamborghini

  0icon

  Vatikán 2. marca 2021 (HSP/TK KBS/Foto:TK KBS-SpC-Vatikan)   Zatiaľ čo kresťanská komunita v Iraku očakáva s netrpezlivosťou príchod pápeža Františka, pokračuje dielo Pápežskej nadácie ACN…

  Peking zatiaľ nie je pripravený povoliť lietanie Boeingov 737 Max

  0icon

  Peking 1. marca 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Ted S. Warren)   Čína nie je pripravená napodobniť krok Európy a Spojených štátov amerických v súvislosti s udelením povolenia pre…

  TopDesať

  TOP10: Ľudia, ktorých deň sa jednoducho nevydaril

  0 icon

  Aj tebe sa občas stane, že si myslíš, že tvoj deň už nemohol byť horším? Ľudia, ktorých sa týkajú tieto fotografie, by s tebou určite nesúhlasili. Každý deň sa stretávame so situáciami, ktoré nás dokážu priviesť na pokraj nervového zrútenia. Väčšinou pomáha hlboké dýchanie, chvíľa ticha, či počítanie do desať.…

  Takto znížiš krvný tlak za 10 minút a bez liekov!

  0 icon

  Ak máte ťažké bolesti hlavy, únava, nepravidelný srdcový tep a bolesť na hrudníku, pravdepodobne trpíte hypertenziou, teda vysokým krvným tlakom. Tento stav môže byť spôsobený stresom, nedostatkom spánku, obezitou alebo inými základnými ochoreniami a niekedy majú zvýšený tlak aj zdraví ľudia. Našťastie existuje niekoľko jednoduchých techník, ktoré ti pomôžu uvoľniť krvné cievy…

  Mesto Salem a hon na čarodejnice (2. časť)

  0 icon

  Pokračujeme druhou časťou článku o skutočných udalostiach, ktoré sa stali v 17. storočí v mestečku Salem v Massachusetts. Aby sme vás ďalej nenapínali, poďme rovno do deja. Okrem služby tmavej pleti boli obvinené z bosoráctva ďalšie dve žeby: chudobná a duševne postihnutá Sarah Goodová, ktorá zvykla fajčiť fajku, a telesne postihnutá Sarah Osborneová, ktorá žila s chlapom v jednej…

  Život občas prináša aj netradičné situácie

  0 icon

  Život je plný zaujímavých momentov, pri ktorých sa nestačíme čudovať. Nasledujúce fotografie ti ukážu iba zlomok toho, s čím netradičným sa môžeš stretnúť. Život nám každý deň ukazuje svoju rozmanitosť. Je jedno, akým smerom sa pozrieme, v každej veci v našom okolí môžeme zbadať, že rozmanitosť je to, čo robí…

  Kreativita týchto ľudí je priam neuveriteľná

  0 icon

  Hovorí sa, že ľudská kreativita nemá hranice. Nasledujúce fotografie ti ukážu, ako to dopadne, ak sú ľudia ochotní venovať niečomu dostatok svojho času. Kreativita je jedným zo základov dobrého umenia. V dnešnom svete je však dosť obtiažne byť umelcom. Hlavne, ak túžiš byť za svoju prácu aj adekvátne odmenený. Jedným…

  Vo svete IT

  Zeblaze Ares – športové inteligentné hodinky s vodotesnosťou do 30 metrov aktuálne so šialene nízkou cenou

  0 icon

  Pokukávaš po vhodných inteligentných hodinkách, ktoré by dokonalo sadli ku tvojmu „športovému ja“? Inteligentné hodinky Zeblaze Ares s naozaj parádnym športovým dizajnom, špičkovou konektivitou a vodotesnosťou až do 30 metrov aktuálne kúpiš už za 18,69 eur s bezplatným doručením.  Hodinky Zeblaze Ares za skvelých 18,69 eur nájdeš na TomTop.com Štýlový…

  Skončí takto aj naša Zem? Vedci objavili pozostatky skalnatých planét v atmosférach štyroch nových hviezd

  0 icon

  Astronómom sa podarilo objaviť stopy planetárnych kôr, ktoré sa nachádzajú v atmosférach štyroch blízkych bielych trpaslíkov. Kôry mohli patriť planétam, ktoré sa podobajú na našu Zem. Vedci tvrdia, že vďaka týmto hodnotným pozorovaniam môžu tvrdiť, že planéty podobné Zemi, či Marsu, vznikajú približne rovnako v rôznych častiach galaxie, píše portál…

  Aký tvar má vesmír, v ktorom žijeme?

  0 icon

  Teória všeobecnej relativity tvrdí, že vesmír sa môže zakriviť. Lenže aký má vlastne tvar? Vďaka tejto teórii by mohol mať vesmír jeden z troch tvarov. Mohol by byť rovný ako list papiera, uzavretý ako guľa, alebo by mohol mať tvar sedla, píše portál Astronomy. Lenže geometria vesmíru nie je jednoduchá…

  Nájdete na nových záberoch rover Perseverance? Sonda TGO priniesla zábery z obežnej dráhy

  0 icon

  Okolo roveru Perseverance bolo v posledných dňoch veľké haló. Sledovať ste mohli priamy prenos s pristávania a neskôr americká NASA zverejnila aj prvé fotografie, či dramatické zábery z pristávania. Následne sa roveru podarilo zachytiť prvú nahrávku zvuku z inej planéty. Objavil sa aj ďalší fascinujúci záber, tentokrát zo sondy TGO (pozn.…

  Čo si myslí Bill Gates o investovaní do Bitcoinu?

  0 icon

  Bitcoiny, či digitálne zlato, ako sú vo všeobecnosti virtuálne meny označované, v posledných mesiacoch zažívajú doslova ošiaľ. Postarala sa o to séria viacerých udalostí. Od statusov Elona Muska, až po neustále posilňujúci sa Bitcoin, ktorý za posledný rok podrástol o viac ako 400%. Inými slovami, o virtuálnych menách sa v poslednej…

  Armádny Magazín

  Panika v Nórsku: Ruská spoločnosť plánuje kúpiť ich závod slúžiaci špionážnym lodiam

  0 icon

  Nórsko, 2.marec 2021 (AM) - Nórska vláda je vážne znepokojená skutočnosťou, že spoločnosť, ktorá montuje motory pre hlavnú nórsku špionážnu loď, by mohla kúpiť ruská spoločnosť. Varovanie prišlo do schránky premiérky Erny Solbergovej. Podobný list dostali noviny Bergens Tidende. Odosielateľ

  Nebenzya opäť kriticky v OSN: Vaši priatelia sú iba tí, ktorí vám nemôžu povedať nie

  0 icon

  OSN, USA, 2.marec 2021 (AM) - Vasilij Nebenzya, ruský zástupca pri OSN, odhalil pravdu o Spojených štátoch, ktoré si svojím spôsobom vyberajú svojich „priateľov“. Ruské a svetové médiá dnes súperia o citovanie vyhlásenia stáleho predstaviteľa Ruskej federácie pri OSN Vasilija Nebenzyu, s ktorým odpovedal na vyjadrenie bývalej americkej p

  Bundeswehr: Ako chrániť vojakov, gigantická explózia na švédskom testovacom polygóne

  0 icon

  Švédsko, 2.marec 2021 (AM) - Nemecká a švédska armáda skúmala, ako možno chrániť vojakov pred následkami obrovskej bomby v automobile? Aby to zistili vykonali gigantický trhací test. Za týmto účelom bol vo Švédsku odpálený náves naplnený výbušninami. Pomocou senzorov a špeciálnych kamier sa zaznamenáva obrovské množstvo dát, ktoré sa neskôr vyhodnotia.…

  Budúca základňa: Ruská bojová fregata po prvýkrát vstúpila do Port Sudánu. Video

  0 icon

  Sudán, 2.marec 2021 (AM) - Ruská vojnová loď fregata Admirál Grigorovič vstúpila do sudánskeho prístavu, kde Moskva plánuje vybudovať námornú základňu na pobreží Červeného mora. Je to prvá ruská vojnová loď, ktorá vstúpila do Port Sudánu, uviedla agentúra Interfax s odvolaním sa na vyhlásenie ruskej flotily. Námorníci doplnia potrebné zásoby a

  Čínske lode sa priblížili k sporným ostrovom Senkaku. V minulom roku boli ich návštevy rekordné

  0 icon

  Japonsko, 1.marec 2021 (AM) - Čínske lode sa znovu plavia v okolí ostrovov Senkaku. Správu zverejnila agentúra Kjódó s odkazom na japon

  Svetlo sveta

  25 tajomstiev boja proti diablovi od Ježiša

  0 icon

  2 júna 1938 Ježiš požiadal rehoľnú sestru Faustínu Kowalskú, aby sa na tri dni venovala duchovnej obnove. V tomto čase dostala od Boha 25 rád, ako sa človek s Božou pomocou môže uchrániť pred útokmi diabla. Tieto inštrukcie sa stali nástrojmi sestry Faustíny pri dobrom boji. Ježiš Faustíne povedal: “Dcéra…

  Ján Vojtaššák (14.11.1977-4.8.1965) – spišský biskup a podpredseda Štátnej rady prvej Slovenskej republiky

  0 icon

  Narodil sa v oravskej obci Zákamenné v chudobnej rodine. Bol jedným zo signatárov Martinskej deklarácie. Keď sa dozvedel o skutočnom údele deportovaných Židov na základe anonymného spisu, ktorý mu bol poslaný poštou z Obišoviec, hneď napísal ministrovi vnútra Alexandrovi Machovi list. Požiadal svojho profesora zo spišskom seminára Ladislava Hanusa, aby…

  Používanie učebníc „Láske sa treba učiť“ je na území arcidiecézy i naďalej zakázané

  0 icon

  „Napriek tejto zmene, prezentovanej Mons. Mariánom Chovancom, musím, žiaľ, opätovne zdôrazniť moje negatívne stanovisko a vyjadriť tak moje presvedčenie, že tieto učebnice nie sú vhodné ani ako pomôcky katolíckych pedagógov a rodičov pre sexuálnu výchovu detí predškolského veku, ani ako učebnice pre žiakov katolíckych škôl. Preto som sa rozhodol potvrdiť…

  Svätý Peter – Prvá hlava a základ Cirkvi

  0 icon

  Jeho pôvodne meno bolo Šimon, ale podľa evanjelistov Ježiš mu dal prezývku Kéfa, po aramejsky Kefas, po grécky Πέτρα  (v mužskom rode Πέτρος), čo znamená skala. Bol synom Jonáša a pochádzal z mestečka Betsaida, kde sa živil ako rybár. Keď sa ako mladý muž oženil, presťahoval sa aj s bratom Andrejom o niekoľko kilometrov ďalej…

  V Devíne sme si uctili svätých Cyrila a Metoda

  0 icon

  V nedeľu 14. februára 2021 uplynulo 1152 rokov od smrti Konštantína – sv. Cyrila. Riaditeľka Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave Inna V. Kuznecova, predsedníčka občianskeho združenia Cyrilometodiada Daniela Suchá spolu s Mons. Mariánom Gavendom si uctili svätých solúnskych bratov položením kvetov k pamätníku sv. Cyrila a Metoda pred…

 • icon FOTO DŇA