Blogy autora Dušan Hirjak

Kto nesie vinu na vojnovom dianí na Ukrajine a ako rozpoznať pravdu od propagandy ? Časť IX.

0 icon
Z globálneho hľadiska pojmy ako „vzdanie sa“, „prijatia otroctva“, „podriadenie sa“ ( niekomu ) majú rôzny význam a aj poslanie. Založením ukrajinskej krízy v roku 2014 sa Ukrajina pod vedením USA vzdala, prijala otroctvo a podriadila sa záujmom „demokratického“ Západu. A týmto aktom, ktorý bol zrealizovaný bez súhlasu jej občanov,…

Kto nesie vinu na vojnovom dianí na Ukrajine a ako rozpoznať pravdu od propagandy ? Časť VIII.

0 icon
V novom koncepte zodpovednosti za ochranu obyvateľstva R2P má veľký význam debata o legalite a legitimite použitia externej vojenskej sily bez súhlasu štátu, ktorý vnútroštátny vojenský konflikt s následnou humanitárnou krízou vyvolal a nemá žiadny záujem to demokratickým spôsobom riešiť. Aby nový koncept mohol účinne fungovať, tak súhlas dotknutého štátu,…

Národná petícia za zmenu – finta strany Hlasu – SD na občanov ?

0 icon
Na tlačovej konferencií dňa 3.4.2023 pán Peter Pellegrini, predseda strany Hlas – SD oznámil, že strana spúšťa Národnú petíciu za zmenu. Význam uvedenej petície spočíva v tom, že súhlas občanov s tromi požiadavkami má viesť k tomu, aby vládna moc, ktorá vzíde z najbližších parlamentných volieb, sa dobrovoľne a iniciatívne…

Kto nesie vinu na vojnovom dianí na Ukrajine a ako rozpoznať pravdu od propagandy ? Časť VII.

0 icon
Na základe rôznych súvislosti, ktoré som uviedol v predchádzajúcich častiach svojho príspevku, je možné ľahšie dospieť k záveru, že vojna na Ukrajine môže byť chápaná aj tak, že je vynútenou reakciou Ruska. Dlhoročné organizovanie štvania „demokratického“ Západu proti Rusku a prezidentovi Putinovi prinieslo svoje ovocie. Čitateľ sa pritom nesmie dať…

Kto nesie vinu na vojnovom dianí na Ukrajine a ako rozpoznať pravdu od propagandy ? Časť VI.

0 icon
V predchádzajúcej časti som uviedol, že k strategickému rozhodnutiu „demokratického“ Západu vo vzťahu k Ukrajine a Rusku sa ešte vrátim. Existuje jeden veľmi dôležitý dokument, ktorý nebol vyrobený v Bruseli a ani v USA. Ide o veľmi dôležitý rozhovor, ktorý má ukázať, že samotná Ukrajina poslúžila „demokratickému“ Západu ako „médium“,…

Kto nesie vinu na vojnovom dianí na Ukrajine a ako rozpoznať pravdu od propagandy ? Časť V.

0 icon
Prezident Ukrajiny Zelenskyj predniesol pred poslancami Európskeho parlamentu ( EP ) dňa 1.marca 2022 prostredníctvom živého internetového prenosu plamennú reč. Podľa neho Ukrajina prináša obrovskú cenu v boji za svoju slobodu. Je potrebné sa pozorne pozamýšľať nad jeho slovami o tom, že „... bojujeme za naše práva, za našu slobodu,…

Kto nesie vinu na vojnovom dianí na Ukrajine a ako rozpoznať pravdu od propagandy ? Časť IV.

0 icon
Je mi veľmi ľúto a som sklamaný z toho, čo sa deje od roku 2014 na území nášho suseda – Ukrajiny. Po ôsmich rokoch vojnového diania na Ukrajine Rada federácie Ruska dala súhlas na nasadenie ozbrojených síl mimo územia Ruska a tým spustila špeciálnu vojenskú operáciu za demilitarizáciu a denacifikáciu…

Kto nesie vinu na vojnovom dianí na Ukrajine od roku 2014 a ako rozpoznať pravdu od propagandy ? Časť III.

0 icon
Pokračujem v svojich ďalších postulátoch: 30. Na podporu myšlienky bezpodmienečnej kapitulácie „spojeneckých armád“ Ukrajiny a Západu si dovolím niekoľko dôležitých myšlienok venovať problematike súvislosti štátnej moci – kyjevskej moci - diktatúry a ukrajinského národa. Prečo je to potrebné ? Lebo v západnej propagande jednoznačne dominuje masírovanie vedomia obyvateľstva členských štátov…

Kto nesie politickú vinu na vojnovom dianí na Ukrajine od roku 2014 a ako rozpoznať pravdu od propagandy ? Časť II.

0 icon
Moje ďalšie dôležité postuláty sú tieto: 1. Boj za udržanie mieru v Európe a vo svete nie je možné organizovať hocakým spôsobom, najmä nie podľa propagandy, šíriacej sa zo súkromných a verejnoprávnych médií a vládnych vyhlásení. Tie sú vedené v duchu, aby Ukrajina bojovala za USA, NATO a EÚ proti…

Kto nesie politickú vinu na vojnovom dianí na Ukrajine od roku 2014 a ako rozpoznať pravdu od propagandy ? Časť I.

0 icon
  Úvodné poznámky. To, čo sa dialo a deje na Ukrajine od roku 2014 a čo sa deje aj v rámci EÚ, to nám žiadne mediálne skupiny nemôžu či nevedia vysvetliť. Rovnako nám to nemôžu či nevedia vysvetliť ani predstavitelia vládnej moci. Má to svoju logiku, pretože v zásade ide…

„Povedz mi, mama, čo je mier, veď každý o ňom vraví ?!“ ( Báseň napísaná z príležitosti Pochodu za mier a neutralitu SR )

0 icon
I.   Keby som bol vo veku juniora a moja mama keby ešte žila, poprosil by som mamu, aby mi vysvetlila: - Povedz mi, mama, čo je mier, veď každý o ňom vraví. - Česť práci, súdruh ! - bola doba, dnes sa už tak nezdraví. V tej dobe po…

Vojna na Ukrajine

0 icon
( Báseň proti vojne Západu na čele s USA proti Ruskej federácií, báseň za slobodnú Ukrajinu bez Bruselu )   Od horúcej vojny na veľkej Ukrajine k nám neprišla biela, treskúca zima. Slovanské národy sa osudnou hrou Západu ocitli v smrteľnej perine. Ako na predpis, prioritou sa stala globálna politická…

Stratili sme drahú vlasť

0 icon
( Báseň o tom, čo sme štátnym prevratom v roku 1989 v mene slobody a demokracie súhlasili stratiť. )   V osemdesiatom deviatom sme vyriekli smrteľný ortieľ nad vlasťou štrnganím kľúčov. Vtedy nikto z kričiacich na tribúnach neprezradil, že to bude základná podmienka slobody. Kapitalizmu sme otvorili dvere dokorán v…

Hlavná priorita pre SR: založenia Antivojnového frontu obyvateľov SR za udržanie mieru v Európe a vo svete

0 icon
Udalosti na Ukrajine sa nás, občanov SR, bytostne dotýkajú, ale nie v tom istom smere, ako to robí vládna moc a ako to prezentujú média. Vojnový konflikt na Ukrajine, v ktorom proti sebe stoja dve vojenské zoskupenia – „demokratický“ Západ, zastúpený zmiešanými zbormi ukrajinských vojenských síl a ruské ozbrojené sily…

Existuje jednoduché a nenákladné riešenie krízy členských štátov EÚ.

0 icon
I. Kríza „demokratického“ Západu ako výsledok jeho konfrontačnej politiky s Ruskou federáciou. Spojeným štátom, ktoré majú pod svojim poručníctvom Európsku úniu, sa zatiaľ darí presadzovať ich politika, spojená so záchranou unipolárneho sveta pod ich jasným a viditeľným vedením. Spojené štáty si k svojej záchrane vybrali územie Európy, tak územia všetkých…

Otvorene a tvrdo o politike USA v Európe a vo svete ústami Američana. Ako má občan rozpoznať pravdu od propagandy ?

0 icon
V týchto mesiacoch, týždňoch a dňoch si mnoho ľudí kladie otázku: O čo ide na Ukrajine ? Súkromné mediálne skupiny a verejnoprávna RTVS pomáhajú, celkom vedome a zámerne, aby si ľudia odpovedali len v jasnom propagandistickom zameraní „demokratického“ Západu. Všetko, čo sa deje obyvateľom Ukrajiny, má na svedomí iba Ruská…

Organizovaný boj proti „pandémii“ koronavírusu predstavuje realizáciu globálnej ( nadnárodnej ) politiky, ktorá postupne zbavuje členské štáty EÚ štátnej suverenity. Časť III.

0 icon
Pripravuje sa ďalšia strata štátnej suverenity členských štátov EÚ. Politici o tom mlčia a verejnosť nemá kto o tom informovať.   To, v akom štádiu vývoja je proces kapitalistickej globalizácie a aké nebezpečenstva doteraz hrozili a ďalej hrozia obyvateľom národných štátov, je najlepšie pochopiť na informáciách o tom, čo všetko…

Organizovaný boj proti „pandémii“ koronavírusu predstavuje realizáciu globálnej ( nadnárodnej ) politiky, ktorá postupne zbavuje členské štáty EÚ štátnej suverenity. Časť II.

0 icon
Naše životy ovláda kapitalistická globalizácia, v rámci ktorej riadiace procesy sú v rukách minoritnej triedy kapitalistov aj s jej prisluhovačmi. Občanom sa moc tejto triedy zakrýva propagandou o demokratickom a právnom štáte. „Majstrovský“ výkon sa podaril Európskej rade, Európskej komisií a Rade EÚ dohodnúť sa v čase organizovanej „pandémie“ koronavírusu…

Organizovaný boj proti „pandémii“ koronavírusu predstavuje realizáciu globálnej ( nadnárodnej ) politiky, ktorá postupne zbavuje členské štáty EÚ štátnej suverenity. Časť I.

0 icon
Z úst predstaviteľov našej vládnej moci a ani od mnohých ďalších politikov o tom, čo je v nadpise článku, vôbec nepočujeme. A mali by sme, pretože je to jeden zo základných problémov, ktorý vo veľkom rozsahu, politický a mocenský ovplyvňuje životy obyvateľstva národného štátu, lenže nie v pozitívnom smere a…

O tom, prečo je potrebné skončiť s globálnou politikou organizovania strašenia obyvateľstva národných štátov „pandémiou“ koronavírusu. Časť I.

0 icon
   I. Úvodné poznámky   Rozhodol som sa napísať malú príručku pre tých, ktorí chcú rozhodovať o mojom živote a živote všetkých obyvateľov SR do detailov, hrajú sa na vedcov medicíny, scudzili si poskytovanie zdravotnej starostlivosti pod svoju osobnú a súkromnú jurisdikciu, bez hanby a bez strachu sa dobrovoľne inštalovali…

Náčrt prípravy nového zákona o voľbe prezidenta Slovenskej republiky

0 icon
Nedávno som v svojom príspevku predložil návrh na nový systém pre voľby do NR SR, ktorý je konštruovaný tak, aby umožnil občanom – voličom mať rozhodujúci vplyv pre výber kandidátov na poslancov. Teraz predkladám náčrt prípravy nového zákona o voľbe prezidenta SR. Aj v tomto prípade návrh je konštruovaný tak,…

Nastal čas, aby si občania SR presadili nové volebné zákony pod vedením komunálnych politikov.

0 icon
V tomto volebnom období sme sa mohli presvedčiť, že vládna moc, tak ako po minulé roky, ani teraz neplní sľuby, ktoré sú podmienkou pre výkon takých funkcií ako je prezident SR, poslanec NR SR či člen vlády - vrcholného orgánu výkonnej moci. Všetci sľubujú na svoju česť a svedomie v…

Ako zorganizovať masový odpor občanov SR proti diktatúre vládnej moci.

0 icon
I. Východiska projektu pre zorganizovanie masového odporu občanov SR.   Môj projekt s uvedeným názvom pokladám za prioritný a rozhodujúci, ak do budúcnosti chceme, aby Slovensko, a v ňom jeho obyvateľstvo, bolo sebavedomou krajinou. Z môjho pohľadu je potrebné vyriešiť jeden všeobecne zavedený problém, ktorý sa výsostne dotýka oblasti politiky,…

Slovenské národné povstanie 2.0.

0 icon
Rozhodol som sa, že na svojom blogu uverejním aj svoju báseň, ktorú som napísal. Nie som básnik, ale aj týmto spôsobom chcem reagovať na všetky existujúce nepravosti, ktoré súčasná vládna moc pácha na obyvateľstve Slovenskej republiky, pretože realizuje globálny projekt strašenia obyvateľstva národných štátov „pandémiou“ koronavírusu. Ak sa dožijem, tak…

Komu patrí demokratický a právny štát v kapitalizme ? Časť X – záverečná.

0 icon
Triedny boj proletariátu v súčasnosti sa neakceptuje, neexistuje a ani sa nepripravuje v zmysle akéhosi splnenia jeho historickej úlohy. Triedny boj proletariátu zanikol, pretože zvíťazila ideológia liberalizmu a robotnícka trieda už nemá rozhodujúce postavenie vo výrobnom procese. Tak ako niekedy z liberalizmu vyrástol fašizmus, tak v súčasnosti z novšej jeho…

Komu patrí demokratický a právny štát v kapitalizme ? Časť IX.

0 icon
Spoločenské vedomie v kapitalizme nežije predstavou, že ešte stále existujú dve základné triedy v spoločnosti a z tohto dôvodu nie je potrebné riešiť otázku súžitia politickej rovnosti s majetkovou nerovnosťou. Demokratický a právny štát sa občanom predkladá ako také politické teleso, ktoré protirečenia kapitalizmu vyriešilo. Ak neexistujú dve základné triedy…

Komu patrí demokratický a právny štát v kapitalizme ? Časť VIII.

0 icon
Základným zmyslom občianskej neposlušnosti má byť myšlienka ochrany demokratického a právneho štátu a jeho posilňovania v prospech občanov.   Konanie sudcu Miľana má byť pre nás, občanov SR, dostatočným impulzom  k využitiu získanej skúsenosti. Základná skúsenosť z môjho pohľadu je zrejmá: vládna moc skutočne vidí nebezpečenstvo v tom, že s…

Komu patrí demokratický a právny štát v kapitalizme ? Časť VII.

0 icon
Ako sa dá odpovedať na diktatúru triedy kapitalistov, ktorá sa presadzuje cez štátnu moc ako nedemokratickú autoritu ? Obyvateľstvo národných štátov sa razom ocitlo v akomsi novodobom postavení niekdajšieho proletariátu ako námedzných robotníkov, ktorí nevlastnia žiadne výrobné prostriedky a sú nútení predávať svoju pracovnú silu. Novodobé postavenie tak zahŕňa námedzných…

Komu patrí demokratický a právny štát v kapitalizme ? Časť VI.

0 icon
Štátna moc ako demokratická autorita môže významne a pozitívne udržiavať požiadavku politickej rovnosti s majetkovou nerovnosťou. Samotné využitie kritéria osobnej voľby všetkých občanov je veľmi dôležité, pretože môže dávať záruky pre udržanie štátnej suverenity a tým aj udržanie na uzde všetke tie nadnárodné korporácie, ktoré sa hrajú na Boha a…

Komu patrí demokratický a právny štát v kapitalizme ? Časť V.

0 icon
Prečo potrebujeme, aby štát ako mocenská organizácia občanov vytváral podmienky k tomu, aby v spoločnosti efektívnym spôsobom bola udržiavaná politická rovnosť a aby štát túto rovnosť ochraňoval ? Má to úplne praktický význam pre každý národný štát a pre život každého jednotlivca. Medzi zlé stránky kapitalizmu patrí, zásluhou jeho ekonomického…
« 1 | 2 | 3 | 4 | ... 8 | »
author photo

Dušan Hirjak

O AUTOROVI

Som na starobnom dôchodku. Niekoľko rokov som pracoval ako tajomník OV SZM v Humennom, ako konštruktér vo Vihorlate, .n.p. Snina, ako predseda Odborovej rady na výstavbe VN Starina, ako tajomník MNV a potom 5 volebných období ako starosta obce Stakčínska Roztoka. V rokoch 1989- 1994 som diaľkovo študoval na PU v Prešove filozofiu. Získal som akademický titul Mgr. a PhDr. Píšem básne ( občas ), rekreačne behám a baví ma venovať sa politickým otázkam. Niekedy som bol radovým členom KSČ a členom ĽM ( počas práce vo Vihorlate 1977-1985 - stranícka úloha ). Manželka Anna je na dôchodku, celý život pracovala v NsP Snina ako ženská sestra. Mám dve dcéry: Tatianu a Natašu. Obidve žijú a pracujú v Bratislave. Mám tri vnúčatá. Žijem v svojom rodinnom dome v Snine.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 236

Celkové hodnotenie: 15.45

Priemerná čítanosť: 926

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • POČASIE NA DNES

  FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Podujatie Dribluj za nádych podporí predčasne narodené deti

  0icon

  Bratislava 17. júna 2024 (TASR/HSP/Foto:TASR - Pavol Ďurčo)   Športovo-zábavné podujatie Dribluj za nádych podporí predčasne narodené deti. Je spojené s verejnou zbierkou Dýchať nie…

  Ani po roku nie je rozhodnuté, či bude hotel Kyjev vyhlásený za NKP

  0icon

  Bratislava 17. júna 2024 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Ministerstvo kultúry (MK) SR ani po roku nerozhodlo, či bude hotel Kyjev spolu s obchodným domom Prior v…

  Pri odvykaní od fajčenia sa treba načas vyhýbať stretnutiam s fajčiarmi

  0icon

  Bratislava 17. júna 2024 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   V boji proti závislosti od fajčenia pomáha viacero činností. Pri odvykaní je vhodné plánovať si aktivity a nedať priestor…

  Vysporiadať sa nie je správne

  0icon

  Bratislava 17. júna (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Slovesá vysporiadať sa a vyporiadať sa sú nespisovné Namiesto nich je správne použiť slovesá ako: vyrovnať sa, poradiť sa, zvládnuť,…

  Ferratu Kyseľ opäť otvorili, v Prielome Hornádu uzavreli dva mostíky

  0icon

  Spišská Nová Ves 17. júna 2024 (TASR/HSP/Foto:TASR-Daniel Stehlík)   Počas uplynulého víkendu opätovne otvorili Ferratu Horskej záchrannej služby Kyseľ v Slovenskom raji. Správa Národného parku…

  Ďalšie známe meno medzi prezidentovými poradcami

  0icon

  Bratislava 17. júna 2024 (HSP/TV Markíza/ Foto: Facebook Jozef Banáš)   Nový prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini v rozhovore pre TV Markíza prezradil, že na…

  Denník N sa svojsky "ospravedlnil"

  0icon

  Bratislava 17. júla 2024 (HSP/Foto:Screenshot)   Denník N opäť prekročil všetky čiary. V jednom zo svojich podcastov moderátori dourážali predstaviteľov Smeru len preto, že sa…

  Deň otvorených dverí priblížil život na mliečnej farme

  0icon

  Oponice 17. júna 2024 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Priblížiť deťom a rodinám život na mliečnej farme, priviesť najmenších k záujmu o živočíšnu výrobu a zvýšiť spotrebu mlieka…

  Rekviem za Čaputovú a čo možno očakávať od nového prezidenta Pellegriniho?

  0icon

  Bratislava 17. júna 2024 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Mandát prezidentky Čaputovej je naplnený a môžeme ho teda hodnotiť. Jej mandát bol poznačený váhavosťou, neschopnosťou prijať dôležité,…

  "Denník N potvrdil, že proti nám vedie totálnu vojnu: Už stačilo!" Odkazuje Blaha

  0icon

  Bratislava 17. júna 2024 (HSP/Facebook/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Určite ste počuli, čo spáchal Denník N – v novom podcaste sa politický marketér Adam Znášik aj so…

  Vášeň v Tebe

  Auto Trendy

  Reklama

  Armádny Magazín

  TopDesať

  FOTO DŇA