Môj manifest: tak veľmi chcem !

( Politická báseň a poznámky k strofám )

 

Z nacistických koreňov do nového storočia vyrástla falošná Európa.

Bruselskí mandaríni Úniu predstavujú ako svetlo rozumu, pravdy, prosperity a mieru.

Lež v skutočnosti sa pracuje na plánoch urobiť z každého človeka poddajného ľudoopa.

Čas odporu ľudí k takýmto plánom už dozrel, na javisku pravdy má dostať premiéru.

 

Poznámka: Byť účastníkom premiéry, tak veľmi chcem !

 

Z chladnej krajiny lordov sa epidémiou rusofóbie nakazil celý Západ.

Temné mysle vojnových štváčov pod zástavou NATO tiahnu na neskrotné Rusko.

Pre ríšu globálneho kapitálu je to existenčný fakt, nie pioniersky nápad.

Po Tretej ríši nepoučiteľným západným elitám budúcnosť približuje ďalšie bezpodmienečné fiasko.

 

Poznámka: Prajem si víťazstvo nad novým fašizmom, tak veľmi chcem !

 

Ako na nedeľných bohoslužbách sa z úst politikov ozýva, že Slovensko patrí k Západu.

Hoc jeho pani a mecenáši sa nezbavili plánu, že si treba podriadiť všetkých Slovanov.

Bez vlastných síl a kritérií povedie poddajnosť slovenského národa k strmému pádu.

Aktívne, s vedomím svojich záväzkov, pracujeme na svojom zničení podľa globálnych plánov.

 

Poznámka: Slovenský národ patrí iba sebe a v priateľstve všetkým, tak veľmi chcem !

 

Centrálne banky nás chcú natrvalo zbaviť slobody vlastniť peňažnú hotovosť.

Digitálnou menou sa zrušia peňaženky a zmenia sa na zrnka ryže v ľudských telách.

Ak novú menu napoja na identifikátory a sociálne kredity, nastane sociálne peklo, neprávosť.

Plánuje sa otrocké ovládania ľudských más, lež politici a média vôbec nebijú na poplach.

 

Poznámka: Za slobodu vlastniť peňažnú hotovosť sa treba biť, tak veľmi chcem !

 

Ako rakovina, technologický pokrok začína rozožierať spoločnosť, ľudí odľudšťovať.

Božský zákon miery vedci a korporácie ignorujú v záujme vlastníkov kapitálu.

Biologické a genetické dedičstvo človeka sa jeho spojením s technológiami plánuje vylepšovať.

Cesta človeka-počítača vedie k ideálnemu stavu, bez starosti a smrti k nadbožskému piedestálu.

 

Poznámka: Transhumanizmus s jeho zrušením ľudskej prirodzenosti je nutné pochovať na veky vekov, tak veľmi chcem !

 

Únia milosrdne súhlasila, že v mene zachovania zdravia si národy majú osvojiť konzumáciu hmyzu.

Kvôli získaniu chuti a záujmu sa máme pri slove „hmyz“ učiť slintať.

Hmyz sa musí stať pochúťkou, bielkoviny posilnia telo, konzumácia oddiali potravinovú krízu.

Ani Boh nikdy neplánoval ľudstvo takýmto spôsobom potrestať.

 

Poznámka: Nech si bruselskí mandaríni hmyzom kompostujú svoje záhradky, tak veľmi chcem !

 

Bruselská posadnutosť reguláciami vedie členské štáty Únie k dosiahnutiu klimatickej neutrality.

Z rozprávky o extrémnom počasí a odpojenia od plynu z Ruska vzišla politika nulových emisií.

Akoby Európa žila v izolácií od zvyšku sveta, tak sa mysle elít vzdialili od skutočnej reality,

pretože každý aspekt života človeka a spoločnosti si vynucujú podriadiť klimatickej transmisii.

 

Poznámka: Európska zelená dohoda je chomút, ktorý si ľudia nesmú dať navliecť cez svoje hlavy, tak veľmi chcem !

 

Politika odstraňovania osobného vlastníctva je na dohľad životov našich detí a vnúčat.

Tento diabolský plán je agóniou Únie, Spojených národov i Svetového ekonomického fóra.

Aby okrem prísneho dohľadu bolo možné namnožiť čo najviac nových otrokov – žobráčat.

Cez umelú inteligenciu každú ľudskú bytosť má ovládnuť digitálna obora.

 

Poznámka: Iba masovou neposlušnosťou si môžeme zachrániť všetky svoje práva a ľudské spôsoby života, tak veľmi chcem !

 

Neobmedzená masová migrácia ohrozuje osud európskych národov.

Výmena obyvateľstva sa postupne pretláča ako chov nových zvierat v poľnohospodárstve.

Zásluhou migračných get sa každá spoločnosť premení na pasívne skupiny sociálnych maródov.

Organizátori ľudského mixu si budú spokojne žiť v blaženom pozemskom cárstve.

 

Poznámka: Politika otvorenej spoločnosti nie je o jej zničení migráciou, ale o ochrane cez záujmy občanov, tak veľmi chcem !

 

Až návratom do lona kapitálu sa vraj vrátila sloboda jednotlivcom a národu.

Naivná viera v spravodlivosť kapitálu nás obrala o povinnosť byť strážcami národného povedomia.

Vlastenectvo bez svojho duchovného Božieho chrámu sa neujalo, Západu sme zverili svoju obrodu.

Ten pre náš národ nie je priateľom, ani matkou a otcom, je bez srdca a politického svedomia.

 

Poznámka: Vlastenectvo nemožno ničím nahradiť, jeho vzkriesenie vyžaduje postaviť mu Duchovný chrám, tak veľmi chcem !

 

Ponerizovaní ľudia už dávnejšie začali kuť plány na zrušenie poslania ženy byť matkou.

Experiment s vypestovaním ľudského vajíčka a spermie má riešiť zákaz prirodzeného tehotenstva.

Umelé maternice budú schopné vypestovať ľudský plod mimo tela matky s časovou skratkou.

Vytváranie dokonalých detí pomocou génov sa stane najtragickejším dielom ľudského zverstva.

 

Poznámka: Ochrana posvätného poslania ženy byť matkou je povinnosťou spoločnosti, tak veľmi chcem !

 

Nové generácie poddajných a učenlivých ľudí sa budú rodiť podľa genetického katalógu detí.

Zo sveta ľudí a rodín sa vytratia vzácne slová „mama“, „otec“, „brat“, „sestra“, „babka“, „dedko“.

Možno, že všetci ako individuálne jednotky budú do jednej farby rovnošiat odetí.

Každý exemplár umelej ľudskej bytosti môže mať pocitu šťastia, radosti a lásky veľmi poriedko.

 

Poznámka: Nech si nikto z bohatých elít nedovolí preberať božské sily stvorenia pre svoje účely, tak veľmi chcem !

 

V Európe a v Amerike bol spustený testovací program pre meranie uhlíkovej stopy.

Cez kreditné karty dobrovoľníkov je sledovaný výber potravín v obchodoch.

Meraním sa určí povolená produkcia oxidu uhličitého a množstvo potravín od kontrolnej trópy.

Sloboda nákupu tak bude určená v limite uhlíka a v priznaných bodoch.

 

Poznámka: Pre slobodnú budúcnosť sú dôležité platby v hotovosti, tak veľmi chcem !

 

Naša Európa sa zásluhou Únie stala falošnou tetou.

Jej poňatie ducha jednoty národov je fascinované silným imperiálnym štátom.

Politické systémy boli zatvorené občianskej účasti utopickou vetou,

že na vrchole civilizácie právo riadiť život ľudí patrí iba globálnym sestrám a bratom.

 

Poznámka: Nech nikdy nevznikne európsky super štát – imperiálna Európa, tak veľmi chcem !

 

Znakom európanstva je posadnutosť bruselských mandarínov všetok život Európy regulovať.

Od uhoriek, výchovy deti, vzdelávania, ekonomiky, rodinných životov až po sexuálne pomôcky.

Potreba politickej korektnosti a obmedzenia slobody prejavu – nové spôsoby, ako na ľudí poľovať.

Bez vzdoru proti totalite sa neochránime, potom o svoj osud budeme nútení hrať s Bohom kocky.

 

Poznámka: Povinnosť občana k európanstvu podľa vzoru Únie sa nikdy nesmie nanútiť, tak chcem !

 

Média hecujú mládež k prázdnej konformite kultúry.

Nuda, individualizmus, bezúčelnosť, osamelosť sa rozšírili ako rakovina.

Oddanosťou rovnosti, multikulturalizmu a migrácie sa predvádzajú politické nomenklatúry.

Pod ich zástavou máme všetci podstúpiť seba odriekanie, hoc môže byť zrušená naša domovina.

 

Poznámka: Proti všetkému, čo môže natrvalo zničiť domovinu, je treba postaviť politický a duchovný val, tak veľmi chcem !

 

Namiesto falošnej Európy máme za povinnosť ochrániť Európu – skutočnú Dámu.

Tá pre svoj život potrebuje mať mnoho nápadníkov – spoločenstvo zdravých národov.

Jednotou v mnohosti jazykov, tradícií, hraníc a záujmov uchováme Európu ako starostlivú mamu.

Sociálnou láskou, rodinným domovom Európu ochránime od globálnych podvodov.

 

Poznámka: Skutočná Európa má ostať spoločenstvom politických národov, tak veľmi chcem !

 

V unijných palácoch nadnárodné mandaríni si žiarivo strážia demokratický deficit.

Politickými intrigami a hmatmi si privlastnili politický život každého politického národa.

Demokratický deficit zakrýva propagandistický mravný cit.

A zmluvná viazanosť, že Únia má spoločné hodnoty, u ktorých bola dosiahnutá zhoda.

 

Poznámka: Trik so spoločnými hodnotami nemôže pre nikoho nadnárodného zakladať nárok, aby vládol nad národmi Európy, tak veľmi chcem !

 

Život naučí slovenský národ, aby svoju slobodu a suverenitu zvládol brániť si sám.

V náručí západného kapitálu je iba juniorom, ktorému rodičia sľubujú šťastnú budúcnosť.

Preto s úsmevom na tvári a s radosťou v srdci podlieha vábeniu vojenskej Aliancie a jej ilúziám,

že ochranu slobody, práv, dôstojnosti, bezpečnosti a mieru pokladá za kardinálnu cnosť.

 

Poznámka: Život národa bez nadnárodnej ideológie je základom k tomu, aby ochránil svoju suverenitu, tak veľmi chcem !

 

Potrebujeme Európu ako záhradu pestrofarebných kvetov.

Nie úplne zelenú na spôsob klimatického alarmizmu a veľkej zarastenej lúky, ktorú nikto nekosí.

Potrebujeme politikov, ktorým by národy skladali úctu cez režim portrétov.

Ich ozajstná láska k ľudu bude sociálnym barometrom, ktorý určí, čo sa musí a čo sa nenosí.

 

Poznámka: Stojím o podporu pestrofarebného sveta a života ľudí v ňom, tak veľmi chcem !

 

Treba zbúrať tie tróny bohatstva a moci, ktoré vôkol seba chrlia oheň a síru.

Tie tróny, ktoré sa z vlastnej pýchy povznášajú nad občiansku štátnu moc.

Národy nesmú snívať, že namiesto seba za svoje práva nájdu bojovníkov z vesmíru.

Z ich túžob a poslania, z božského zákona vyplýva právo obrany – nepísaná právomoc.

 

Poznámka: Každý národ má právo na svoju suverenitu, dôstojný život a mier, tak veľmi chcem !

 

Nemnohých a mocných je treba zastaviť v ich diele ničiť u ľudí ľudskú dôstojnosť.

Tá sa kvôli božskej podstate nemôže zakladať na vydaní úradného dekrétu.

Disponovaním ľudských práv si človek tvorí podmienky pre svoju životnú hojnosť.

A s nádejou v svoje duševné a fyzické sily má šancu vyhnúť sa každému podlému stretu.

 

Poznámka: Rešpektovanie ľudskej dôstojnosti je obživou pre telo, dušu a ducha človeka, tak veľmi chcem !

 

Poďme sa vrúcne modliť za spásu od utrpení od organizovaných kríz.

Pretože vtedy k nám ľuďom, prichádzajú vierozvestci, že ONI sú vyvolenými.

Ak budeme oddane veriť iba v ich schopnosti a sily, navlečú nás na kuchársky špíz.

Po dôkladnom grilovaní ostaneme bez slobody a ideálov, budeme podvolenými.

 

Poznámka: Pred negatívnou spásou sa zachránime len aktívnym predchádzaním kríz, tak veľmi chcem !

 

Viacej sobášov, viacej rodiacich sa deti a menej tragikomických rozvodov.

Štát si má osvojiť poslanie lepšie podporovať rodiny a demografický vývoj.

Migrácia a migranti sú výplodom extrémnych politických podvodov.

Náhradnými cudzími komunitami sa nedá udržať sociálny zmier a pokoj.

 

Poznámka: Viera v ľudí vlastnej krajiny má ostať silná a s rešpektom k ich spoločnému dobru, tak veľmi chcem !

 

Na planéte Zem sú miesta, ktoré politická a sociálna spravodlivosť obchádza už dlhé roky.

Ľudia sú nútení žiť a umierať v podmienkach silných teroristických akcií a vojenských bojov.

Zlo cerí zuby, šikovne vrtí chvostom, v svojich cieľoch chce dosahovať značné pokroky.

Neutícha túžba mať dostatok moci, byť vlastníkom cudzích ľudských a prírodných zdrojov.

 

Poznámka: Morálka nestačí na chamtivosť, lepší svet leží mimo kapitalizmu, tak veľmi chcem !

 

Iba v ľudskom svete sa v určitých cykloch otvárajú brány do horúceho pekla.

Luciferi – vlastníci kapitálu – pre svoju záchranu a veľký džob potrebujú aj ľudské obete.

Fungovanie ekonomiky a bankových domov závisí aj od výroby tepla.

Zisky sa zhŕňajú do určených kapsí, masám stačí radosť, že môžu byť kedykoľvek na nete.

 

Poznámka: Život bez kapitalistov – spravodlivá cesta ľudstva do budúcnosti, tak veľmi chcem !

 

Západ ešte len môže čakať najťažší boj bez vonkajšieho nepriateľa.

Na svoju záchranu ľudia nastolia otázku, ako dostať nevestu – ekonomickú demokraciu – pred oltár.

Tá si z titulu zákonného postavenia určí pracujúcu triedu za nového konateľa.

Potom politická a sociálna spravodlivosť – konečne – dostane nový sudcovský talár.

 

Poznámka: Kapitalisti nie sú žiadnou podmienkou pre šťastný a spravodlivý život ľudstva, preto je potrebné jeho osvietenie, tak veľmi chcem !

 

V personálnom svete sme si ako ľudia veľa toho dlžní.

Neustály boj o slová, pozície, o pravdu, o peniaze a nadvládu nás zaťahuje hrdzou a zožiera.

Polovica persón si želá vládnuť, od druhých sa žiada, aby boli poddajní a uslúžni.

Za existencie metafyzickej nerovnováhy a potlačenia dôstojnosti druhého sa ľahšie ubližuje, zdiera.

 

Poznámka: V personálnom svete ľudí sa konfliktom nedá predchádzať, len sa majú riešiť v duchu porozumenia a mieru, tak veľmi chcem !

 

V dnešnej spoločnosti je chimérou, že základnou schopnosťou človeka má byť digitálna zdatnosť.

Tá bola pasovaná do role svetla pre personálne vzťahy, lež v skutočnosti ich ničí.

Z persony sa stala izolovaná jednotka, ktorá cez mobilné dáta má dokazovať svoju cnosť.

Reklamné šoty ju vzdelávajú, ako má v spoločnosti žiť, čo v nej najviac fičí.

 

Poznámka: Digitálna zdatnosť je hrá s osamelosťou, ktorá jedinca izoluje a ktorú treba zrušiť, tak veľmi chcem !

 

Výchova k rodine, manželstvu, práci a k vlastenectvu, to je veľká životná výzva.

Takúto výchovu majú podporovať a praktizovať inštitúcie a školy.

Od jej kvalitných nástrojov sa v ľudskom vedomí a srdciach rozšíri priaznivá odozva.

V obyčajnom každodennom živote ľudí začnú prevládať pozitívne komunikačné protokoly.

 

Poznámka: Alternatíva k výchove k rodine, manželstvu, rodičovstvu, práci a vlastenectvu nemá existovať. Iba z tejto platformy je možná cesta splniť si sen stať sa svetobežníkom, tak to cítim, tak veľmi chcem !

 

Výchova k občianstvu a vlastenectvu umožní lepšie chápať, ako praktizovať politiku.

V národnom povedomé či v globálnom cítení má prevládať záujem občanov a štátnej suverenity.

Pre zdatnú politiku bude dôležité, ako jej účastníci zvládnu racionálnu kritiku.

Aby namiesto rozčarovania a sklamania v masách ľudí zavládli pocity serenity.

 

Poznámka: Únia nie je našou matkou, my sme deti svojho národa a preto naše záujmy majú ostať na prvom mieste, tak veľmi chcem !

 

Z vlády každodennosti ľudského života sa vynára skutočná láska.

Nie ako dráma a extáza života, len ako inštitúcia manželstva a rodiny.

Tým sa láska vydala na cestu otroctva, úsudok človeka zastrela morálna maska.

Na jej adresu ako na plemenárstvo dobytka sa hovoria a píšu samé vidiny.

 

Poznámka: Neustále vieme popierať slobodu lásky, pretože ju pokladáme za nemravnú. Máme sa učiť obmedzovať nie slobodu lásky, ale jej otroctvo, ktoré spôsobujeme, tak veľmi chcem !

 

Každá ľudská bytosť je zviazaná obručou polovičatej pohlavnosti.

Tým bola podriadená pod moc rodu a snaží sa o naplnenie fyziologickej a psychickej potreby.

Indivíduum môže ľahko podľahnúť pohlavnému púdeniu, ak sa stratí pravidlo ohľaduplnosti.

V personálnom vzťahu sa rozvinie dráma, zapáli oheň, zavládne zúfalstvo z pahreby.

 

Poznámka: Človek sa nemôže zbaviť pohlavnosti, ale môže predísť zúfalstvu, aby láska kvitla, tak veľmi chcem !

 

Neustále hľadanie zmyslu lásky robí z ľudí archeológov dneška.

Ak sa zmysel lásky skrýva, treba ju hľadať v teréne príručných veci alebo v osobnostnom duchu ?

S prameňom života, so zamilovanosťou a rozumnou erotikou sa odkrytie lásky nepremešká.

Kto sa nezriekne lásky v mene ideálov sveta, pocíti jej slobodu, aj keď nebude v Adamovom ruchu.

 

Poznámka: Zmysel lásky nám nepomôžu hľadať inštitúcie spoločnosti. Túto úlohu zvládne len múdra a silná osobnosť, tak veľmi chcem !

 

Láska spojená s pohlavím je osudovo rozdvojená a preto vo večnom stave.

Láska patrí slobodnému subjektu, ale rod klope na jeho čelo, že vlastní pohlavnosť.

V tomto protirečení – konflikte sa má hľadať zmysel manželského spojenia, nie iba v hlave.

K prekonaniu živočíšnosti v človeku slúžia plodenie detí, zážitky rozkoše a spoločná vzájomnosť.

 

Poznámka: Aj keď na lásku spojenú s pohlavím nemáme žiadne školy, k prekonaniu živočíšnosti v človeku sa dopracujeme vlastným osvietením, tak veľmi chcem !

 

Ľudské bytosti môžu existovať a rozvíjať sa len cez spoločenstva ľudí.

V tomto smere ideológia individuálnej slobody ako chodiacej jednotky je čistý klam.

Láska sa preto na veky vekov deje v metafyzickej agónií, z ktorej sa nikdy nezobudí.

Plnosť, napätie, despotizmus, otroctvo, súcit v láske, to je duševný a duchovný hlavolam.

 

Poznámka: Od konfliktov v prostredí lásky nás neochráni žiadna idea a ani viera z vonkajšieho sveta. Dôležitý je zodpovedný výber tých, čo sa k sebe hodia, tak veľmi chcem !

 

Svoju existenciu v spoločnosti si každý musí uspôsobiť, pretože aj lásku si treba chrániť.

Racionalizáciou života sa láska a manželstvo vzďaľujú možnosti byť sviatosťou.

Nevieme určiť, koľko je vo svete nezdieľanej lásky, ktorej nikto nevie zabrániť.

Kto má dobrý plán, aby láska mohla napĺňať ľudský život väčšou radosťou ?

 

Poznámka: Sviatosť manželstva sa nezakladá svadobným obradom. Je to spôsob spoločného života, ktorým sa podarilo čo najviac poprieť otroctvo zo vzájomnej lásky, tak veľmi chcem !

 

Medzi láskou a rodinou sa stále dejú tie isté veci – konflikt s rozchodom.

Absencia zduchovnenej pohlavnosti núti partnerov nebrať ohľad na seba a deti.

V takých ťažkých okamihoch sa skrýva spor o slobodu lásky, nie o spoločný dom.

Ani na spoločenské a náboženské varovania sa neberie ohľad, že šťastie sa unaví a navždy odletí.

 

Poznámka: Konflikty s rozchodom iba potvrdzujú, že ide o nevyzreté osobnosti s neprekonanou živočíšnosťou. Treba to prijať, aby bolo možné zvládnuť nové príležitosti k náprave ducha osobnosti, tak veľmi chcem !

 

Vedci pracujú na úlohe odťažiť lásku, materstvo a rodinu umelou maternicou.

V mene slobody pôjde o cielený rozvrat stabilnej rodiny.

Plodenie deti bez otca a matky bude pre ľudský svet temnou rovnicou.

Stane sa pre ľudstvo šľachetným plánom alebo produkciu spoločenskej spodiny ?

 

Poznámka: Veda a vedci sa nemajú hrať na prestíž so Stvoriteľom, ktorý ľudskú existenciu založil na rodičoch, nie programátoroch, tak veľmi chcem !

 

Bez otca a matky kto bude mať na rodinu a deti právny nárok ?

Namiesto oslovenia „otec“, „mama“, ako budú v ušiach deti a dospelých znieť sladké slová ?

Možno, že zákon deti do opatery zverí Slovenskej pošte cez jej ePodací hárok.

V každom prípade v takomto znetvorenom svete ľudia môžu žiť len so srdcom z olova.

 

Poznámka: Vedci môžu výrazne navýšiť svet živých bytosti, v ktorom bude vládnuť nezdieľaná láska. Bude to príspevok k tomu, aby sa z človeka stal kyborg. Tomu treba zabrániť, tak veľmi chcem !

 

Umelou maternicou chcú vedci ohúriť stvoriteľa všetkého života – Boha.

Že svojim umom a technológiami dočiahli na jeho piedestál neohrozenej moci.

Že nerezignovali na svoje sny, nebrali na Neho ohľad a nevzali roha.

Vedci sa už teraz nekritický naparujú, že dosiahnu stvorenie bez Jeho pomoci.

 

Poznámka: Hra na Boha sa nikomu nevyplatí. Treba rešpektovať božské zákony v ich celistvosti, pretože tie sú výsledkom poznania Celku, tak veľmi chcem !

 

Vlastníci a tvorcovia umelej inteligencie sa rozhodli, že radikálne zmenia životné podmienky.

Až tak dôsledne, že človek bez prvku umelej inteligencie nebude môcť sedieť na záchodovej mise.

Z mnohých prvkov umelej inteligencie má byť ľudský svet poskladaný ako dekoračné kamienky.

Základná otázka pretvárania sveta: uhrá sa dohoda dvoch inteligencií v rozumnom kompromise ?

 

Poznámka: Ľudská inteligencia má ostať základom ľudskej existencie. Umelá inteligencia nesmie byť v moci kapitálu, ale v moci všetkých zúčastnených, tak veľmi chcem !

 

Jedna inteligencia vyplýva zo života, prirodzenosti, pohlavnosti a je vlastníkom druhej – ľudská.

Ľuďom sa nesmie zavádzať do hlavy mozgový implantát pre interakciu s počítačom.

Aby ľudia, stroje, internet veci či softvéry mohli spolupracovať, hoc idea bude potmehúdska.

Maniakálny zmysel pre spojenie technológie a biológie môže skončiť tragický – sociálnym plačom.

 

Poznámka: Mať čo najviac mozgov – počítačov z radov ľudí prispeje k oslabeniu ľudského sveta, k strate ľudskosti. Nesmieme dopustiť, aby sme sa dostali do otrockého vzťahu k vlastníkom umelej inteligencie, tak veľmi chcem !

 

Stále viacej sa v dnešnom západnom svete hovorí o potrebe odobrať deti zle zmýšľajúcim rodičom.

Má to byť založené na pravidle, že rodičia potrebujú licenciu k výchove svojich detí.

Na základe vládnych kritérií rodičia absolvujú konanie pre licenciu s novým Ičom.

Ktorí rodičia splnia normy, ich deti budú zachránené, ostatné budú do vojenskej rovnošaty odetí.

 

Poznámka: Odoberanie deti rodičom bez platnej licencie sa stane štátnym terorizmom. Takéto podnikanie si ľudská spoločnosť nesmie dovoliť, tak veľmi chcem !

 

Mediálna propaganda presviedča ľudí kupovať si elektrické auta, neskôr bude ponúkať autonómne.

To všetko vraj v mene záchrany planéty a pre potešenie z bezpečnej jazdy.

Vodič sa zmení na spolujazdca, bude si užívať spoločnosť, pohľad na okolie a tváriť sa skromne.

Bezpečnosť bude istá, istejšia ako pri možnom páde z hrazdy.

 

Poznámka: Režim použitia autonómnych aut je zbytočná iniciatíva pre budúcnosť ľudskej spoločnosti, tak veľmi chcem !

 

Aké výhodné postavenie získa rodina, keď napojí príručné veci z domácnosti na internet ?

Ako v rozprávke vysávač, mikrovlnka, sporák, batérie, svetelné body, rádia, chladnička ožijú.

Ľudia a veci sa napoja tak, aby sa úspešne sledovali, spoločne vytvoria nový mikrosvet.

Keď sa k tomu pridá digitálna identita centrálnej banky, namnožia sa psychopati, stres neprežijú.

 

Poznámka: Mikrosvet vzájomnej komunikácie ľudí a veci a jeho napojenie na digitálne peniaze je treba odmietnuť, tak veľmi chcem !

 

Internet veci zo zvedavosti zachváti aj ekonomiku sexuálnych hračiek.

Umelý doplnok pohlavnosti ľudskej bytosti umožní nárast erotického pobláznenia.

Po nociach sa bude silnejšie ozývať kvílenie rozjarených mačiek.

Na plotoch a dverách domov sa potom o hračkách objavia oficiálne znenia.

 

Poznámka: Iba zdravé sexuálne a erotické vzťahy živých bytosti sú dôležité pre každú ľudskú osobnosť, tak veľmi chcem !

 

V poľnohospodárstve možno podstatne vzrastie zvieratám kvalita životných podmienok.

Roboti a kyborgovia zvládnu celý proces ošetrovania zvierat.

Otázkou je, či bude dovolený prirodzený chov pre výkrm a spotrebu alebo nasadia iba plamienok.

Klimatický alarmizmus nehrá skutočným poľnohospodárom do karát.

 

Poznámka: Proti politike ničiacej poľnohospodárstvo na vidieku sa treba postaviť, tak veľmi chcem !

 

To skryté na umelej inteligencií a jej potrebe pre život, má byť jasné: je vlastnená kapitálom.

Vlastníci kapitálu vždy svojimi činmi potvrdzujú, že chránia a hája svoje vlastné záujmy.

Veď aj v covidovej dobe organizovali, aby čo najviac ľudí prešlo testami, vakcináciou a hospitálom.

Vo viacerých prípadoch ich globálna politika sa nezaobíde na ľuďoch bez zdravotnej ujmy.

 

Poznámka: Vlastnená umelá inteligencia podlieha procesom globálneho riadenia, takže hrozby pre ľudstvo sú vždy veľmi vážne. Iba spoločnými úsilím ľudí v každom národe bude možné hrozbám predchádzať, tak veľmi chcem !

 

Tragický rozmer personálneho sveta ľudí je o tom, že sa zmenili na slepú a spiacu masu.

Masa sa sama sebe stala hrozbou, pretože oddane si stelie cestu do digitálnej diktatúry.

Masa sama nič netvorí, len vzhľadá k propagande globálnych dobier a drží im basu.

Kto zobudí slepú a spiacu masu alebo sa budeme spoliehať iba na použitie bylinnej tinktúry ?

 

Poznámka: Vábenie ľudových más do náručia globálnych dobier je cesta do novodobého otroctva. Takúto náruč je treba rázne odmietnuť, tak veľmi chcem !

 

Ľudskú masu tvoria persony – individuálne jednotky.

Tie sa tvária, že žijú v zázračnom svete digitálnej techniky.

Jasajú potešením, že v super marketoch nachádzajú samé dobrôtky.

Majú plnú dôveru v globálne politiky, ktoré sa šíria moderným novovekom.

 

Poznámka: Právo byť skutočným človekom má byť spojené s právom svojho národa podporovať svoje dobra, tak veľmi chcem !

 

Morálka pokojného stáda sa zakladá na absencií schopnosti poznávať.

Signály o existencií totalitných praktík globalistov sa pre masu javia ako neškodný šum mora.

V nekonečnej láske k svojim pastierom sa rešpektuje princíp nerobiť ťažkosti a neodvrávať.

Kto nemá vieru v svoje schopnosti odporovať, tomu nepomôže ani advokátska komora.

 

Poznámka: Predstavovanie globálnych nástrojov na záchranu ľudstva sa týka výlučne jednej jedinej inštitúcie na svete – globálneho kapitálu. Je treba získať poznanie, o čo sa globálny kapitál v konečnom dôsledku usiluje, tak veľmi chcem !

 

Pre vyvedenie masy ľudí z letargie nemáme v našom národe politických vodcov.

Neboli alebo zmizli akoby sa pod nimi zem zľahla.

Namiesto nich sa cez politický systém namnožilo slušné množstvo európanov – škodcov.

Ich dvojtvárnej politike veľká časť občianstva podľahla.

 

Poznámka: Politické strany a politickí vodcovia pracujú v podmienkach a v réžií sociálno-ekonomického rozvoja kapitalizmu. Globálny kapitál ťahá politických vodcov k vyšším nadnárodným metám a politikám. Takýto smer vývoja kapitalizmu nie je žiadnou zákonitosťou, len jeho existenčnou potrebou záchrany. Z tohto dôvodu potrebujeme politických vodcov, ktorí si nedovolia obetovať slovenský národ pre vyššie, nadštátne globálne záujmy, tak veľmi chcem !

 

Ľudia chápu Zlo vo svete veľmi zmierlivo a preto majú nádej a vieru v lepší nový svet.

Neverme nádeji, tá je prostitútkou života, pretože sa zveruje do rúk každého z nás.

Politici a média zlyhali, väčšiu popularitu získal internet.

Práve kvôli zlyhaniu a absencie nových nástrojov vplyvu nepočuť z vládneho stolca občiansky hlas.

 

Poznámka: Skutočne demokratický a právny štát má svedčiť o tom, že medzi politickou rovnosťou všetkých občanov a bohatstvom a mocou na strane druhej existuje krehká rovnováha, ktorú politici majú za povinnosť udržiavať, tak veľmi chcem.

 

Na program dňa bude treba nastoliť politické „obrazoborectvo“.

V našom presvedčení je potrebné lámať obraz o tom, ako verne slúžia národu inštitúcie kapitálu.

Ich bezmedzným rešpektovaním sa z politiky pre národ stalo výnosné politické herectvo.

Niet inej cesty, len začať verejne nabúravať plány z globálneho konceptuálneho portálu.

 

Poznámka: Ak nechceme, aby sa ľudové masy zúčastňovali na záchrane kapitalizmu v jeho extrémnej forme, je potrebné naliehavo chápať politický boj a politické konanie predovšetkým ako vzťah národného a globálneho. Viera v OSN, NATO, EÚ, MMF, WHO, Svetové ekonomické fórum, G-7, G-20, v unipolárnu globalizáciu založenú na moci USA, viera v Bankové domy, vo farmaceutický Kartel, v rôzne nadnárodné technologické spoločnosti, v rôzne globálne privátne spolky a organizácie, viera v čestnú a zodpovednú prácu mediálnych skupín, tak súkromných ako aj verejnoprávnych, viera v Radu Európy, v OBSE, v Medzinárodný trestný tribunál, viera v ESĽP a viera v rôzne ďalšie nadnárodné subjekty, založená na bezvýhradnej dôvere a podpore ich politik a rôznych nadnárodných rozhodnutí a plánov prináša obyvateľstvu národných štátov vo svete veľmi veľa problémov a ľudských obetí.

Potrebujeme nastúpiť novú cestu spolupráce, ktorá umožní, aby sa vzťah národného a globálneho definitívne upravil v prospech národného, pretože iba štátna moc na národnej úrovni je schopná a má povinnosť zákonným spôsobom obmedziť moc nadnárodných subjektov tak, aby tie nepoškodzovali záujmy a práva občanov. Potrebujeme, aby vládna moc na Slovensku v súčinnosti s občanmi ukončila svoje členstvo v niektorých nadnárodných organizáciach, aby otvorene navrhla, ktoré je potrebné reformovať a akým spôsobom a zároveň sa usilovala v súčinnosti s inými národmi o ustanovenie nových inštitúcií, ktoré nebudú patriť pod vplyv a moc kapitálu, ale verejnému záujmu a suverénnej skupine rovnoprávnych a suverénnych štátov. Tak veľmi chcem !

 

V tomto storočí sa naši politici z politických strán predvádzajú s heslom: patríme Západu !

Pre svoju zaslepenosť ešte nepostrehli, že falošná Európa stratila svoju hrdosť, stráca sa a umiera.

Pod zástavou európanstva máme byť Štvrtej ríši verní až do jej rozpadu.

Na oltár kapitálu dávame ten najväčší dar: oddanosť a poslušnosť tomu, kto náš národ zdiera !

 

Poznámka: Láska k európskemu super štátu nás nechráni a nezachráni, pretože sme iba v postavení adoptovaného dieťaťa, na ktoré si kapitál berie svoje príspevky. Treba to zmeniť, ľudský svet má viacero svetových strán schopných pre mierovú spoluprácu, tak veľmi chcem !

 

Ak sa s nikým neporovnávame, máme najlepšiu životnú úroveň v Európe.

To všetko zásluhou toho, že nás západné krajiny pustili do priestorov pre svoje služobníctvo.

Za niekoľko rokov bez Ruska dosiahneme sebestačnosť v plyne a rope.

Tým sa Slovensku zúročí predpísané bruselské výpalníctvo.

 

Poznámka: Vedomie, že Brusel je naša matka, ktorá nás kŕmi a zaopatruje, je falošné. Takéhoto vedomia je potrebné sa vzdať, tak veľmi chcem !

 

Každý národ vo svete má mať právo na svoju existenciu a život v mierových podmienkach.

Pokiaľ funguje globálny kapitál, žiadny trvalý mier nebude základom medzinárodného práva.

Aj pod vedením OSN, NATO a EÚ sny o mierovej spolupráci všetkých národov ostali v plienkach.

Nemáme odvahu pomenovať skutočnú Silu, ktorá životy národov rozvracia a s vojnami sa zahráva.

 

Poznámka: Ľudové masy nikdy nepotrebovali vojnu pre svoju existenciu. Globálny kapitalizmus vojnu potrebuje pre ukojenie svojej chamtivosti. Takáto potreba sa má učinne potlačovať, tak veľmi chcem !

 

Ekonomický systém kapitalizmu sa pokladá za zázrak, ktorý najlepšie uspokojuje ľudské potreby.

Liberálni ekonómovia majú k tomu podmienku, že sa musia presadzovať individuálne priority.

To je jediná skutočná hodnota a preto je spojená so zákazom hľadať tajomstvá ich vzniku – réby.

Má teda ostať sloboda robiť si, čo chceme, stačí, keď bude spĺňať znaky formality.

 

Poznámka: Aj sloboda robiť si čo chceme má mať svoju mieru a zodpovednosť za jej rešpektovanie. Ustrážiť slobodu má mať za povinnosť štátna moc, tak veľmi chcem !

 

Liberálne poňatie slobody zakrýva pred ľudskými masami jej podstatu.

Potláča sa skúmanie rozhodnutí jednotlivca s otázkami „Ako ?“ a „Prečo?“, ktoré majú východiska.,

Tým sa odmieta skúmať základ priorít, ktoré ovplyvňujú sociálne princípy štátu.

Pre posúdenie schopnosti ekonomického systému kapitálu je potrebné nie jedno, lež dve hľadiska.

 

Poznámka: Sloboda robiť si, čo chceme, neumožňuje v spoločnosti uplatňovať sociálne princípy vzájomne prepojeného života. A sociálne princípy ako princíp solidarity, princíp spoločného dobra a princíp subsidiarity je potrebné v záujme všetkých zúčastnených uplatňovať, tak veľmi chcem !

 

Z posúdenia hodnôt vyplynie, prečo globálny kapitál môže doma a vo svete vystrájať ako divý.

Pre svoju slobodu a neúmerné zisky prijíma rozhodnutia aj proti ľudskému blahu.

Príbeh o efektívnosti ekonomického systému je z hľadiska ľudskosti nepresný a nepravdivý.

Globálna politika v dnešnej dobe dosiahla úplné dno, získala medzi masami ľudí povesť neblahú.

 

Poznámka: Vzťah globálneho a národného sa vyvíja v neprospech národného, pretože globálny kapitál si získal absolútnu slobodu. Je to z hľadiska života celej spoločnosti neakceptovateľné a preto vzťah globálneho a národného sa má meniť v prospech národného, tak veľmi chcem !

 

Spravodlivý štát nemôže v mene abstraktnej slobody všetkým prioritám dávať rovnakú váhu,

ktoré súvisia s korupciou, finančnými machináciami, rozvratom iných národov a s vojnami.

Treba dbať o uplatnenie božských zákonov, slobodu občanov a medzinárodnú rovnováhu.

Aby sa mohli národné štáty s potešením vybrať na novú cestu dejinami.

 

Poznámka: Sú tieto božské zákony – zákony univerza: 1. Zákon regenerácie ( cyklické obnovy), 2. Zákon nezávislej vôle (slobodná voľba), 3.Zákon kauzality (všetko sa vráti), 4. Zákon zhmotnenia myšlienok v čase (všetko do času), 5. Zákon miery (všetko s mierou), 6. Zákon jednoty v mnohosti (všetko súvisí so všetkým), 7. Zákon reciprocity (niečo za niečo), 8.Zákon selekcie (svoj k svojmu), 9. Zákon dedičnosti (každému, čo jeho je). Mal by ich každý človek poznať ako desať božích prikázaní. Zákony prijaté zákonodárnou mocou svojim charakterom by mali zohľadňovať uvedené božské zákony, tak veľmi chcem !

 

Zákony vesmíru nedovolia planéte Zem robiť korekcie v jej lete priestorom slnečnej sústavy.

Zákony spoločenského vývoja dávajú národom možnosti ich existencie a rozvoja v alternatívach.

Pre akú alternatívu sa národ môže rozhodnúť, to nenájdeme ani v jednom riadku písanej Ústavy.

Dôvod spočíva v poznaní, že extrémny kapitalizmus je hodnotený v superlatívoch.

 

Poznámka: Čitateľovi doporučujem, aby si pozháňal knihu, ktorú napísal Perrault Gilles a kolektív 35 historikov, ekonómov, právnikov, politológov, novinárov i umelcov z piatich krajín sveta a ktorá má názov „Zločiny kapitalizmu“. Kniha na Slovensku vyšla v roku 2017. Dovolím si iba voľný citát z úvodu. Podľa uvedeného francúzskeho spisovateľa kapitalizmu nemožno vytknúť, že by produkoval nešťastie, lebo nepredstiera, že prináša šťastie. Nepripúšťa, že by mal byť súdený z niečoho iného než z jedinej pohnútky – snahy o dosiahnutie maximálneho zisku v minimálnom čase. Iní sa zaujímajú o človeka, on sa zaujíma len o tovar. Vari niekto niekedy videl šťastný alebo nešťastný tovar ? Jediná bilancia, ktorá tu platí, je účtovná súvaha. Ľudia by sa mali usilovať chápať, čo aj v súčasnosti pre ľudstvo predstavuje kapitalizmus a čo s ľudstvom plánuje, tak veľmi chcem !

 

Globálny kapitál sa nepotrebuje zo svojich hriechov spovedať národnej štátnej moci.

Jeho vlastníci sa z titulu svojho bohatstva pokladajú za skutočných vládcov sveta.

Ich predstava o svete sa zakladá na pláne Veľkom resetu, podľa ktorého budú žiť moderní otroci.

Občanom a národom nechcú dovoliť uplatniť k reforme globálneho kapitalizmu právo veta.

 

Poznámka: O osude každého národa na našej planéte si majú rozhodovať samotní občania, ktorí k otázkam globálnej politiky majú mať právo veta, tak veľmi chcem !

 

Apokalypsa večného kapitalizmu s feudálnymi maniermi bola napísaná triedou kapitálu.

Vedie sa ako boj proti pandémii, globálnemu otepľovaniu, za digitálny vek a zrušenie štátov.

Nikto z minority kapitálu si nežiada pre svoje plány súhlas od občianskeho tribunálu.

Všetko ľudské a národné sa potláča významom a potrebou politik globálnych formátov.

 

Poznámka: Vzťah národného a globálneho má byť riešený z úrovne priorít národného. O tom, v akej spoločnosti chcú ľudia žiť, nemôžu rozhodovať iba predstavitelia globálneho kapitálu, ale všetci občania v rámci politického konania a politického boja, tak veľmi chcem !

 

Ľudové masy si potrebujú dať za povinnosť pre seba ochrániť otvorenú budúcnosť.

Podľa globálnych formátov sa zavádzajú totalitné praktiky, až brána budúcnosť zatvorí.

Treba sa vrátiť k ľudskému kapitalizmu alebo získať aj ekonomickú demokraciu- novú cnosť.

Iba modlitby nebudú stačiť, pretože modlením sa človek iba Bohu dvorí.

 

Poznámka: Podľa globálnych pánov a ich plánov navrhovanú budúcnosť kapitalizmu nesmieme prijať, existuje aj možnosť lepšieho života po kapitalizme, tak veľmi chcem !

 

Každá národná moc v nedávnych rokoch presadzovala proti obyvateľstvu svoje vrtochy.

Ochrana zdravia si vyžiadala zatvárať pracoviska, školy, kostoly, ľudí uväzniť v rodinných blokoch.

Sloboda názoru a prejavu u ľudí bola potláčaná, právo dostali iba nemé sochy.

Pomýleným ľuďom bolo potrebné nasadiť jednotnú liečbu vakcínami v niekoľkých krokoch.

 

Poznámka: Už nikdy sa nesmieme vrátiť do rokov 2020 – 2023, v ktorých bola presadzovaná globálna politika organizovania strašenia obyvateľstva národných štátov „pandémiou“ koronavírusu. Treba zastaviť vakcináciu obyvateľstva a vystúpiť zo Svetovej zdravotníckej organizácie, tak veľmi chcem !

 

Z poňatia štátu zmizla harmónia jednotlivca a kolektívu, rovnováha občianstva, bohatstva a moci.

Existencia štátu je súčasťou božského plánu a preto vládna moc nesmie ísť proti ľudu.

Potrebné sebavedomie a osvietenie nebude podporované, ak sa budú produkovať poddajní otroci.

Duch národa má byť činný, nesmie sa dostať do režimu absolútneho kľudu.

 

Poznámka: Vládna moc sa má starať o rovnováhu medzi politickou rovnosťou občanov a bohatstvom a mocou na strane druhej, tak veľmi chcem !

 

Na Západe sme prekročili rubikon konzumu, prestali sme rozmýšľať a konať.

Strácame črty človečenstva a poddávame sa digitálnym technikám.

Vzťah k pôde, k plodeniu detí, k vlastnému národu a k poznaniu sa vyparil, už nevieme ani stonať.

Namiesto toho nás nútia venovať sa neľudským, neprirodzeným sociálnym panoptikám.

 

Poznámka: Naša budúcnosť, budúcnosť ľudstva je plánovaná ako digitálna budúcnosť, čo znamená, že stále rýchlejšie napredujeme k digitálnemu zotročeniu. Pokiaľ okolo nás bude všetko riadené digitálnymi signálmi, nemáme žiadne záruky, že nám nevypnú naše rôzne siete: zásobovanie vodou, elektrinou, plynom, ďalšími energiami, zásobovanie potravinami, dodávky pohonných hmôt, dopravné signály, dopravu, akúkoľvek komunikáciu, peniaze na našich účtoch a podobne. Ide o konfrontáciu medzi mocnými globálnymi elitami, konkrétne finančným, vojenským IT, mediálnym a farmaceutickým komplexom a ľudstvom na našej planéte. Plánovanú digitálnu budúcnosť a uvedenú konfrontáciu je treba zastaviť, tak veľmi chcem !

 

Mizne slobodný a rozumný duch kapitalistickej spoločnosti.

Vedomé sú kladené prekážky, aby ľudské masy nedosiahli poznanie, ako globálny kapitál funguje.

Do prekonávania nevedomosti je potrebné zapojiť spoločenské vedy a ich písomnosti.

Duchovný svet ľudí sa nemôže rozvíjať na základe toho, čo mediálny svet propaguje.

 

Poznámka: Vo výchovno-vzdelávacom systéme našich škôl a rôznych štátnych ustanovizni by mala byť jasne zakotvená potreba spoločensko-vedného vzdelávania o charaktere kapitalistickej spoločnosti v jej rôznych štádiách vývoja a o alternatívnych možnostiach rozvoja spoločnosti po kapitalizme, tak veľmi chcem !

 

Ochrancovia kapitálu vedia, že občanov nemôžu viesť k poznaniu podstaty demokracie a slobody.

Bez ekonomickej demokracie a bez účasti na spolurozhodovaní všetko sú iba prázdne reči.

Práve na absencií „absolútneho“ poznania a fungovania kapitálu sú založené podvody,

pretože svet ekonomickej demokracie zásadným spôsobom potrebe svetu kapitalistov protirečí.

 

Poznámka: Skutočná demokracia v kapitalizme nemôže existovať a preto sa propagandistický a účelovo propaguje existencia demokratického a právneho štátu, ktorou sa majú nároky občianstva uspokojiť. Ekonomická demokracia môže predstavovať k súčasnému vývoju globálneho kapitalizmu, ktorý sa nevie a nemôže poučiť zo svojich kríz, jasnú alternatívu, ktorú je možné rozpracovať do politického programu a predložiť na posúdenie pracujúcim masám, tak veľmi chcem.

 

Predstavitelia vládnej moci s hrdosťou oslavujú „nežnú“ revolúciu a jej skvelé výsledky.

Veď štátnym prevratom išlo o podvod, aby národný majetok sa dostal do rúk chlipnej minority.

To, čo ostalo, bolo dané do vienka štátnej moci, aby spravodlivo riešila sociálne dôsledky.

Volebný zákon určil, aby sa k spravovanie zvyšku bohatstva dostali demokratický zvolené autority.

 

Poznámka: Štátnym prevratom došlo iba k obnove kapitalizmu a k vytvoreniu podmienok pre expanziu západného kapitalizmu do výhodnej Európy. Žiadna reforma socializmu nebola v pláne. O skutočnom význame „nežnej revolúcie“ je potrebné začať hovoriť otvorene a pravdivo, tak veľmi chcem !

 

V kapitalizme ľudové masy nemôžu dosiahnuť stav osvietenia – „absolútne“ poznanie.

Masám sa deje to, čo používateľom barly: ak bude povinne skrátená o polovicu, nebude funkčná !

Bez funkčného poznania nie je možná slobodná prax a slobodné vyznanie.

Proklamovaná demokracia a sloboda predstavujú silu, ktorá je pre potreby osvietenia deštrukčná.

 

Poznámka: Ak by v kapitalizme ľudové masy mohli dosiahnuť „absolútne“ poznanie, už dávno by pochopili, čo sa v tejto dobe deje a k čomu vývoj kapitalizmu smeruje. Iniciatívni občania, politické strany a mediálne skupiny by sa mali usilovať hľadať možnosti, ako umožniť ľuďom pokročiť v poznaniu života v spoločnosti, v ktorej žijú.

 

Každý národný štát má mať schopnosť starať sa o svoju ľudskú populáciu.

Od podmienok pre vznik rodín a plodenia deti až po úpravu hrobových miest na cintoríne.

Treba udržiavať kvóty pre rast vlastného obyvateľstva, nie pre masovú migráciu.

Svojmu národu pripomínať potrebu učenia sa o slovenských evrgrínoch.

 

Poznámka: Vládna moc má mať prioritu všestranne podporovať rodiny a rast obyvateľstva, tak veľmi chcem !

 

Podmienky pre spokojný život rodín vychádzajú z podmienok sociálno-ekonomického rozvoja.

Súdržnosť rodín pre celý životný cyklus jej členov je vážne narušená, má množstvo trhlín.

Za aktívneho života ľudia majú strach, pretože chorôb a nezamestnanosti sa boja.

V dôchodku rastie strach z osamelosti, uzatvárania sa sveta, bez tepla blízkych ostáva prázdny klin.

 

Múdra národná spoločnosť má vytvárať podmienky, aby čo najmenej bolo Domovov dôchodcov.

Honba za ziskom a konzumom je v rozpore s potrebou pokoja a harmónie.

Robiť starobe a starým ľuďom prieky, k tomu je vyškolených dostatok rozhodcov.

Problém ako sa starať navzájom o svoju rodinu od narodenia až po smrť, je stavom diachrónie.

 

Poznámka: Je potrebné, aby spoločnosť si vytvárala také podmienky pre život ľudí, v rámci ktorých rodinám bude umožnené sa postarať o svojich starých členov až do smrti, tak veľmi chcem !

 

Otázky fungovania kapitalizmu a jeho zlých stránok nie sú predmetom otvorenej komunikácie.

Čo nevchádza do poznávania, nemôže prispieť k formovaniu sebavedomia občanov – más.

Zo sociálnej interakcie boli vyňatí vlastníci globálneho kapitálu, zvláštnej formy personalizácie.

Potom sa otázky spoločných plánov na reformu kapitalizmu nemôžu dostať na pretras.

 

Poznámka: Vlastníci globálneho kapitálu sa oficiálne nezúčastňujú politického boja zameraného na získanie dôvery občanov a preto svoje globálne plány presadzujú inými prostriedkami, vrátane svojich politických prisluhovačov. Z tohto dôvodu je potrebné prijať také opatrenia, aby ich prisluhovači, vo veľkej väčšine národné vlády a politické neziskovky, boli nútení o otázkach globálnej politiky oficiálne viesť politický boj a zabezpečiť účasť občanov na ich podpore alebo odmietnutí, tak veľmi chcem !

 

A tak si bohatí a mocní separátne pre seba vytvárajú privátne, intímne spolky a kluby.

Na spoločných fórach konšpirujú o svojich plánoch, ako ďalej vládnuť svetom.

Aby definitívne pominuli možné hrozby od prostého ľudstva, treba ho dostať do stavu záhuby.

Kapitalizmus dosiahol stav, keď vzájomné uznania Pána a Raba už nie je spoločným predmetom.

 

Bez sebavedomia ľudí a bez ich uznania zo strany Pánov, skončil sa zmier a začal triedny boj.

Do jednosmernej vojny proti Rabstvu boli povolané nadnárodné korporácie a národné vlády.

Aby dostali Rabstvo do trvalej závislosti a Rabstvo aby uznalo Pánov za svoj predvoj.

Rovnica života: ak sa nerovný boj nezastaví, ľudové masy sa dostanú do zajatia digitálnej klady.

 

Poznámka: Zatiaľ je to tajomstvo, ale vlastníci globálneho kapitálu už dávnejšie pochopili, že výhody kapitalizmu pre seba môžu zachrániť len za cenu, že absolútnu väčšinu ľudskej populácie dostanú do stavu definitívneho rabstva. Z tohto dôvodu je potrebné zo strany ľudových más urobiť dva zásadné kroky: a) odmietať v masovom meradle používať prostriedky, ktoré nás vedú k digitálnemu otroctvu a b) založiť politickú stranu nového typu, ktorá nebude podporovať globálny kapitalizmus a ktorá svoj program založí na postupnej reforme z globálneho kapitalizmu na novú spoločnosť s ekonomickou demokraciou a trhovou ekonomikou, rovnako s využitím výsledkov vedy a techniky v záujme celej spoločnosti a nie iba vlastníkov kapitálu, ktorých výsadné postavenie v novej spoločnosti definitívne zanikne. Takýto proces vývoja kapitalistickej spoločnosti do budúcnosti je žiaduci, aby sa ľudové masy mohli vyhnúť definitívnemu zotročeniu a mal by byť predmetom pokojného politického boja a volebného rozhodnutia, tak veľmi chcem !

 

Do manželských chomútov sa začali navliekať ľudia rovnakého rodu.

Pod heslami tolerancie požadujú mať práva vlastniť cudzie deti.

Možno chcú, aby motyka vystrelila a dočkali sa vlastného pôrodu.

Iba manželstvo muža a ženy je základom rodiny, v ktorej môžu vyrastať zdraví kadeti.

 

Poznámka: Každá ľudská spoločnosť má uznávať, povoľovať a podporovať len manželstva založené na vzťahu muža a ženy a ich práva na plodenie a výchovu deti, tak veľmi chcem !

 

V dnešnej dobe sa nad hlavami ľudí a krajinami vznášajú dlhé pasy jedovatých mrakov.

Nie Stvoriteľ, ale piloti z lietadiel vypúšťajú do atmosféry rôsolovitú hmotu.

Tá je záhadným prostriedkom na ničenie všetkého živého namiesto lietajúcich drakov.

Namiesto kríža biolaboratória poskytujú možnosti, ako si ľudia užijú poslednú cestu na „Golgotu“.

 

Poznámka: Tento nežiaduci jav nad hlavami ľudí, na modrej oblohe je potrebné prísne analyzovať a obyvateľom krajiny vysvetliť, tak veľmi chcem !

 

Vzájomné personálne vzťahy ľudí má obohatiť digitálny asistent.

Ako nezamestnaný bude využívaný, aby ľuďom kibicoval do všetkého.

V mnohých oblastiach života spoločnosti naivní ľudia prisúdia asistentovi rolu pomocný producent.

Bude to ďalší technický zázrak, ako účinne zbaviť ľudí ľudského.

 

Poznámka: Namiesto digitálneho asistenta je treba, aby sa ľudia učili lepšie rozvíjať svoju vzájomnú komunikáciu a aby si vytvárali lepšie podmienky pre personálnu spoluprácu a pomoc, tak veľmi chcem !

 

Kapitalizmus nemá žiadne svedomie, veď je to len produkcia, tovarov, služieb a kapitálu.

Vakcinácia ľudstva, vojna na Ukrajine a v Gaze, mŕtvi ako palivo pre výrobu bohatstva a moci.

Zločiny vo svete – jedna z podmienok funkčného kapitalistického globálneho portálu.

Z jeho centrály sa riadia globálne procesy, absentujú zmluvy o priateľstvách a vzájomnej pomoci.

 

Svedomie každej ľudskej bytosti je slabé, neproduktívne, bez výrazného vplyvu na politikov.

Masová smrť ľudí je autoritou, ktorá je rešpektovaná ako veľmi zlý osud.

Bezohľadný kapitál vyprodukoval pre svoju obživu veľké množstvo cynikov.

Skutočných zločincov zorganizovaných zločinov vo svete nemožno dostať pred spravodlivý súd.

 

V ústavách národov má byť deklarované, že o vojne môžu rozhodnúť len suverénni občania.

Ak toto ustanovenie nebude rešpektované, občianske tribunály pošlú vládu do výkonu trestu.

Touto metódou sa môže zabrániť vzniku vojen a ich pokračovania.

Vlastníkov globálneho kapitálu treba donútiť, aby si k správe bohatstva vyberali len mierovú cestu.

 

Poznámka: Ak by v kapitalizme – v národnom štáte – existovala skutočná demokracia, potom o žiadnej vojne a vojenských konfliktoch by nemohli rozhodovať vlastníci kapitálu a jeho prisluhovači. Skutočná demokracia bude možná len v novej spoločnosti s ekonomickou demokraciou, ktorá odstráni sily kapitálu ako nepotrebné a v rámci ktorej budú vytvorené podmienky pre mierovú spoluprácu národov, tak veľmi chcem !

 

Skúsenosti niekoľkých storočí ukazujú, že globálny kapitál nemôže bez zločinov vo svete fungovať.

Najmä na Západe ľudové masy túto politiku akceptujú s ohľadom na bohaté omrvinky.

Preto sa v kapitalizme neorganizuje duch spoločnosti zločinnosť mocných negovať.

Mnohým namiesto pestovania kolektívneho ducha vyhovuje v záhradkách pestovať konvalinky.

 

Poznámka: Západný kapitalizmus by nevedel fungovať bez zločinov a vykorisťovania vo svete. Pasivita ľudových más tomuto fungovaniu plne vyhovuje. Lenže niečo sa zmenilo a negativizmus zasiahol aj západné krajiny. Slovenská republika sa ústami politikov hlási k tomu, že patríme k Západu. Naši politici sa ešte nedopracovali k poznaniu, že Západ v skutočnosti nemá žiadnych priateľov a ani partnerov, ale iba tých, ktorých chce využiť v svoj prospech alebo jednoducho zničiť. Treba pochopiť ( ! ), že USA využívajú EÚ a s ňou aj členské štáty v svoj prospech a v prospech svojich záujmov, rovnako ako to robia aj s Ukrajinou, ktorú využívajú proti Ruskej federácií a za jej zničenie. Potreba pochopenia, tak veľmi chcem !

 

Nedávno sa začala kampaň „50 za 5“ za zavedenie digitálnej identity a digitálnej meny.

Pod vedením OSN a Gatesa päťdesiat krajín za päť rokov má dosiahnuť stanovené ciele.

V mene lepších služieb, úspory času a nákladov budú štáty postupne realizovať totalitné zmeny.

Digitálna identita sa ľudstvu predstavuje ako mladá nevesta, ktorá má láskavé srdce, nie z ocele.

 

Po singularite nemá existovať rozdiel medzi človekom a strojom, fyzickou a virtuálnou realitou.

Konečným cieľom slávneho kapitalizmu je zničiť ľudstvo, ako ho poznáme, v digitálnej peci.

K posthumanizmu sa život ľudí destabilizuje, dehumanizuje a demoralizuje globálnou elitou.

Z človeka sa má stať ovládaný kus stroja napojeného na internet veci.

 

Poznámka: Naša vládna moc má prijať všetky potrebné opatrenia k tomu, aby sa SR do kampane „50 za 5“ nezapojila a aby otázka využívania digitálnej techniky bola riešená v záujme obyvateľstva krajiny a nie podľa plánov nadnárodných korporácií a globálnej elity, tak veľmi chcem !

 

Bruselskí mandaríni rozbehli úsilie zbaviť členské štáty Únie práva veta.

Vraj k efektívnemu rozhodovaniu a riadeniu Brusel má mať možnosť ľahšie prekonávať prekážky.

V skutočnosti sa za týmto politickým konaním skrýva dávno vytýčená méta.

Ustanoviť európsky super štát, aby iba ON určoval ľuďom život, dával darčekové poukážky.

 

Poznámka: Treba sa rázne postaviť proti tomu, aby bol definitívne ustanovený európsky super štát. Naša vládna moc by mala prijať tri kroky k tomu, ako riešiť fungovanie Európskej únie. V prvom kroku ešte v tomto roku sa rázne postaviť proti posilneniu moci v prospech Bruselu a na úkor členských štátov. V druhom kroku pripraviť na celospoločenskú diskusiu dokument o zásadnej reforme EÚ, ktorá bude prekategorizovaná na medzinárodnú organizáciu suverénnych národných štátov, ktorá bude riadená podľa novej inštitucionálnej štruktúry. Ak sa návrh reformy po schválení v celoštátnom referende nepresadí na úrovni spolupráce členských štátov EÚ, tak v treťom kroku prijať rozhodnutie o vystúpení z EÚ. Takýto postup navrhujem, tak veľmi chcem !

 

Veľkou prekážkou osvietenia ľudových más je monopol mediálnych skupín.

Tie pod vedením globálneho kapitálu praktizujú absolútnu slobodu.

Ich „zabíjanie“ ľudského vedomia a fyzických tiel sa deje prostredníctvom slovných črepín.

Aby spoločenské vedomie a hľadanie odvahy ľudí dospelo do mŕtveho bodu.

 

Personál mediálnych „kibucov“ sa tvári, že má právo kontroly, čo sa deje podľa ich obrazov pravdy.

Občan má prístup len do rubrík o bývaní, varení, pečení, móde, zábavy, hier, rodinných príbehov.

Občan má povinnosť strpieť mediálne podporované politické globálne krivdy.

Globálna politika na obrazovkách je reprezentovaná cez poučenia a rady politických zbehov.

 

Skryté pravdy o západnom svete sú stále uložené v pivničných trezoroch.

Napríklad o tom, akého veľkého zločinu sa dopustil Západ, ak poštval Ukrajinu proti Rusom.

Naše vlastné slovenské kvality trpezlivo hľadáme v kapitalistických vzoroch.

Prax mediálnych „kibucov“ preto mnohých občanov napĺňa nevýslovným hnusom.

 

V čase organizovaného boja proti koronavírusu vzniklo mediálne lekárstvo.

Personál zaručene pravdivých správ dlhé mesiace liečil ľudí strachom a bezpečnou vakcínou.

Zasahovanie do vzťahu pacient – lekár metódou „jedná veľkosť pre všetkých“ bolo tmárstvom.

Absencia výmeny názorov a použitie represívnych opatrení sa médiám javili najlepšou medecínou.

 

Aj zásluhou médií bol vytvorený falošný problém: Bože, ten koronavírus nás všetkých zabije !

Skutočný problém na riešenie súvisí s pochopením, že máme ľudí s oslabenou imunitou.

Skutočné riešenie je spojené s posilňovaním imunity, nie cez vakcíny – zmije.

Médiám stačila osveta o imunite, ostatné malo byť úsilím lekárov s každou miestnou komunitou.

 

Poznámka: Mediálne skupiny majú veľkú zásluhu na tom, že vzťah národného a globálneho je úplne deformovaný a stále viacej sa propagujú a podporujú globálne nástroje riešenie každodenných problémov ľudí a ich spolunažívania. Moc rozhodovať o živote národných spoločenstiev sa stále viacej odovzdáva do rúk minoritnej triedy kapitalistov a ich prisluhovačov.

Potrebujeme taký zákon o médiách, ktorým by bolo možné výrazne obmedziť vplyv bohatstva a moci na obsahovú orientáciu médií, ktorým by bolo možné ustrážiť slobodu názoru a prejavu a výraznejšie napomáhať tomu, aby občania – voliči ako základ štátnej moci, mohli sa stať suverénnymi, čo znamená, že:

a) budú dobre informovaní a argumentačne vyzbrojení vo všetkých otázkach, o ktorých sa bude rozhodovať v politickom konaní a budú sa môcť aktívne zúčastniť na ich riešení,

b) nebude existovať nijaká menšinová trieda, ktorá by bola v politických konaní a pri rozhodovaní z rôznych dôvodov privilegovaná,

tak veľmi chcem !

 

V Európe sa už roky plazivo a tichúčko šíria národné sebazmrzačenia.

Národné štáty pod vedením svojich politikov naplno strácajú schopnosti politického telesa.

Od zrušenia výkonnosti právneho systému až po boj proti slobode prejavu – cesta zotročenia.

Dávny sen o ustanovení Štvrtej ríše sa rýchlo blíži, Brusel už teraz plesá.

 

Sloboda členských štátov Únie je nadnárodnými elitami prísne regulovaná.

Podľa utajenej knihy Únia má jasné nacistické korene.

A preto svojvoľnosť členských štátov samotným Bruselom nemôže byť akceptovaná.

K umravneniu predstaviteľov štátov bruselskí mandaríni používajú účinné svorene.

 

Absolútny strop v schopnosti národného sebazmrzačenia dosiahla kyjevská diktatúra Ukrajiny.

Po Majdane sa život národa rozrástol do štádia hystérie, aby sa všetko ničilo a rozvrátilo.

Pod žlto – modrou zástavou sa všetká deštrukcia pokladá za budovanie slobodnej domoviny.

V záujme Západu každý Ukrajinec je povinný bojovať proti Rusom, osobné šťastie sa stratilo.

 

Aké prísne podmienky plní Ukrajina, že má veľkú nádej na členstvo v Únií ?

Bola splnená podmienka viesť vojnu proti Rusku, život Ukrajiny podriadiť globálnemu kapitálu.

Ukrajina sa nesmie stať národom, ktorý bude nažívať s Ruskom v bratskej harmónií.

Mŕtvi, preliata krv na bojiskách, rozvrat krajiny – živiny pre posilnenie kapitalistického piedestálu.

 

Brusel a kyjevská diktatúra sú v otázkach sebazmrzačenia národov ako pokrvní bratia.

Obaja vyrástli z tých istých nacistických koreňov, Rusko je ich spoločný nepriateľ.

Ukrajinský národ je treba držať pod kontrolou, nech sa jeho poddajnosť a nenávisť nevytratia.

Nová európska Ríša, služba pre Ríšu a zničenie Ruska, to je ich spoločný menovateľ !

 

Budúcnosť národa závisí od prítomnosti, preto prítomnosť majme v svojej moci.

Prostriedky diplomacie na odumieranie štátnej suverenity sú iba nástrojom na dokončenie zrady.

Ako chorý človek prichádza o svoje zdravé telo, tak národ prichádza o svoje právomoci.

Namiesto globálnej elity si vládna moc má ctiť svojich občanov, ich rozhodnutia a rady.

 

Do vedomia politikov sa vkradol strach robiť rázne rozhodnutia v prospech národnej svojbytnosti.

Ich vnútorné prežívanie ostalo na úrovni dieťaťa, ktoré sa bojí svojich rodičov.

Potom politická vôľa a konanie politikov ustrnú v slepej uličke bez potrebných cnosti.

Na rozdiel od dieťaťa politici škrtnú politické svedomie a zabudnú na záujmy občanov – voličov.

 

Patríme na Západ, ale iba podľa pravidiel, ktoré určuje Transatlantický zväz.

Jeho centrum v Bruseli pozorne sleduje naše pohyby v právnej a elektronickej obore.

Na ceste k európskej Ríši poddajnému národu ostáva iba zlomiť väz.

To sa udeje, ak nebudeme pozorní, vo finálnom zápase ľahostajnosti – európskom prebore.

 

Poznámka: Európska únia si mala dať za povinnosť rozvíjať priateľské vzťahy s Ruskou federáciou. Oslabovanie štátnej suverenity členských štátov cez rôzne politické kritéria nadnárodných globálnych elít pod vedením USA prispelo k tomu, aby bolo možné aj Ukrajinu a jej národ prinútiť postaviť sa na stranu západného kapitalizmu a prelievať krv za jeho záujmy. To, čo sa stalo Ukrajine a ukrajinskému národu, je plánovanou súčasťou konfrontačnej politiky Západu proti Ruskej federácií. Je zaujímavé, že ani staronový predseda vlády SR sa verejne nedokázal postaviť proti konfrontačnej politike Západu s Ruskou federáciou a túto politiku priamo odmietnuť.

Je jasné, že odmietať poskytovať Ukrajine vojenskú pomoc a žiadať, aby Západ pod vedením USA zrušil konfrontačnú politiku s Ruskou federáciou, nie je to isté, je to len úprava fasády doterajšej politiky. Je tu otázka, aké dôsledky môžu ďalej vyplývať z toho, že Západ nemá záujem ukončiť konfrontačnú politiku s Ruskou federáciou a že členské štáty Únie sú v tomto smere podriadené Bruselu ? Jeden dôsledok po týchto dňoch je už jasne rysuje: návrhy na ďalšie posilnenie právomoci EÚ na úkor členských štátov. Treba zastaviť sebazmrzačenie národov Európy a vrátiť im sebavedomie a slobodu, tak veľmi chcem !

 

Za predstavu o benefitoch zo strany globálneho kapitálu sme súhlasili, aby pevnou rukou vládol.

Odmenou za našu poslušnosť je dostatok v prísune potravín, tovarov, služieb, ovocia a zeleniny.

Prechod zo všestrannej sebestačnosti do režimu zoologickej záhrady náš národ bez hanby zvládol.

A tak namiesto skutočnej slobody a suverenity máme pre podporu zdravia dostatok vlákniny.

 

Našim životným priestorom sa stala zoologická záhrada Európy.

Zákony, nariadenia, smernice a vyhlásenia Únie vytvorili funkčnú oboru, z ktorej niet úniku.

Národné povedomie už nebolo prioritou, začalo sa topiť a zmizlo bez stopy.

Europanstvo a svetoobčianstvo svojimi pazúrmi odsúvajú všetko národné k priepasti – zániku.

 

Poznámka: Unipolárna globalizácia presadzovaná do ekonomiky kapitalistickej spoločnosti viedla k tomu, že samotní vlastníci globálneho kapitálu výrazne zvýšili nielen svoje bohatstvo, ale predovšetkým svoju moc nad politickými elitami, nad jednotlivými národmi a jednotlivcami. Dávnejšie bol presadzovaný sociálnodemokratický model, podľa ktorého pre vývoj spoločnosti nie je tak dôležitá otázka vlastníctva, ale úplne iná otázka: ako riešiť spojenie medzi mocou a vlastníctvom v prospech celej spoločnosti a tak, aby to neriešilo znárodnenie výrobných prostriedkov. Existovala predstava, že moc bude prechádzať z vlastníkov kapitálu na pracujúcich a že také ciele ako sloboda, rovnosť, ekonomické istoty a sociálna spravodlivosť, sa stanú reálnymi cieľmi.

Bola jasná predstava, že keď sa politická moc spojí so slobodou názoru a prejavu a volebným právom – so slobodnými a všeobecnými voľbami, a nie s vlastníctvom, vtedy bude šanca použiť legislatívu a ekonomickú politiku k podpore požiadavok más v oblasti sociálnych istôt a spravodlivosti. Žijeme v dobe, keď záležitosti, ktoré sú dôležité pre občanov a celé národné spoločnosti, stále viacej a viacej, drzo a bez milosti ovplyvňujú nadnárodné, globálne mocenské skupiny a sily aj na čele s globálnou finančnou mocou. Globalisti, ako sa im často hovorí, k svojej moci a k presadzovaniu svojich záujmov nepotrebujú národné štáty a preto sa vo veľkom organizuje ich rozpad. Európska únia patrí k tým nástrojom, ktorý je v rukách globálnych finančných skupín a rôznych nadnárodných korporácií.

Existuje fakt, že miera zasahovania globálnych štruktúr a globálneho kapitálu do života ľudských spoločnosti je veľmi vysoká a naviac, tieto sily a štruktúry získali pod svoju moc a pod svoj vplyv aj predstaviteľov demokratický volených politických orgánov. Vzťah národného a globálneho sa výrazne narušil v neprospech národného. A naviac, možno ako dôsledok tohto narušenia, samotní občania boli zbavení svojho základného práva – práva rozhodovať o tom, čo chcú a želajú si, aby predstavitelia štátnej moci robili v prospech celej spoločnosti. Vychádzajúc z toho je potrebné jasne pripomenúť, že vôbec nie je prvoradou úlohou to, čo by verejné autority mali robiť pre ľudí, ako sa to udialo v v rámci kampane pred voľbami do NR SR, ale skôr ide o to, čo občania chcú robiť spolu ! A to, čo chcú občania robiť spolu, sa tyká otázky ich participácie na niečom a teda sa týka účasti na spolu rozhodovaní !

 

V Európe je pred obyvateľstvom chránené najväčšie tajomstvo – koalícia nacistov a farma Kartelu.

Z ich zväzku vyrástla Únia, aby si postupne mohla osvojiť všetky národné deti.

Ich prevýchova europanstvom vedie k podpore rôznych politik – bruselského granthotelu.

Kto sa odváži verejne hovoriť o koreňoch Matky Únie a na plány Nemecka s Európou si posvieti ?

 

Parlament Únie je inštitúciou pre výchovu ríšskej aristokracie.

Občania členských štátov majú veriť, že europoslanci zastupujú ich záujmy.

Je to vedomý podvod, skutočné záujmy môžu byť formované len v rámci národnej demokracie.

Lobisti nadnárodných korporácií svedčia, aby bol chránený globálny kapitál a ostal bez ujmy.

 

Pre potreby Únie a dokončenie integrácie členovia vlád členských štátov plnia úlohu zákonodarcov.

Ako individuálne štátnej jednotky, nie na základe volieb, ale pravidlá reprezentácie štátu.

Tým, že pomáhajú Únií, si namýšľajú, že pre svoje národy predstavujú dôležitých chlebodarcov.

Pravda je však iná, nejde o ich majestát, hlasujú iba zo dobré plány bruselského diktátu.

 

Poznámka: Inštitúcie EÚ nie sú výrazom a potrebou medzinárodnej organizácie suverénnych národných štátov, ale predstavujú nástroj pre fungovanie európskeho super štátu, ktorý si postupne preberá všetky kompetencie národného štátu. Už aj z tohto dôvodu je potrebné sa usilovať o zásadnú reformu EÚ a ak to nebude možné, tak jednoznačne voliť cestu ukončenia členstva SR v EÚ a hľadania spoľahlivých partnerov v rámci iných organizačných foriem štátov, ktoré sa navzájom uznávajú a rešpektujú, pretože podporujú multipolárny spôsob globalizácie, tak veľmi chcem !

 

Dušan Hirjak

 

 

 

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Dušan Hirjak

O AUTOROVI

Som na starobnom dôchodku. Niekoľko rokov som pracoval ako tajomník OV SZM v Humennom, ako konštruktér vo Vihorlate, .n.p. Snina, ako predseda Odborovej rady na výstavbe VN Starina, ako tajomník MNV a potom 5 volebných období ako starosta obce Stakčínska Roztoka. V rokoch 1989- 1994 som diaľkovo študoval na PU v Prešove filozofiu. Získal som akademický titul Mgr. a PhDr. Píšem básne ( občas ), rekreačne behám a baví ma venovať sa politickým otázkam. Niekedy som bol radovým členom KSČ a členom ĽM ( počas práce vo Vihorlate 1977-1985 - stranícka úloha ). Manželka Anna je na dôchodku, celý život pracovala v NsP Snina ako ženská sestra. Mám dve dcéry: Tatianu a Natašu. Obidve žijú a pracujú v Bratislave. Mám tri vnúčatá. Žijem v svojom rodinnom dome v Snine.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 236

Celkové hodnotenie: 15.45

Priemerná čítanosť: 926

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • POČASIE NA DNES

  FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Predpoveď počasia na pondelok

  0icon

  Bratislava 17. júna 2024 (TASR/HSP/Foto:TASR – Jana Vodnáková)   Situácia: Počasie u nás ovplyvňuje výbežok tlakovej výše. Bude slnečno. Teploty vystúpia na 23 až 28…

  O drsných hračkách

  0icon

  Praha 17. júna 2024 (HSP/petrhampl/Foto:Pixabay)   Preferují ženy mužné muže? Jak kdy. Dva skotští psychologové provedli studii, kdy vybrali několik set uživatelek internetu z různých zemí,…

  Denník N sa svojsky "ospravedlnil"

  0icon

  Bratislava 17. júla 2024 (HSP/Foto:Screenshot)   Denník N opäť prekročil všetky čiary. V jednom zo svojich podcastov moderátori dourážali predstaviteľov Smeru len preto, že sa…

  O konferenci poražených mocností

  0icon

  Praha 17. júna 2024 (HSP/petrhampl/Foto:TASR/AP-Laurent Cipriani)   V rozhovoru pro neČT24 jsem se vyjádřil taky o nadcházejícím mírovém jednání ve Švýcarsku „On to totiž není žádný…

  Angličania mali úspešný vstup do turnaja, rozhodol Bellingham

  0icon

  Futbalisti Anglicka zvládli svoj úvodný zápas na ME v Nemecku. Jeden z topfavoritov šampionátu vyhral v nedeľnom dueli C-skupiny v Gelsenkirchene nad Srbskom 1:0. Triumf…

  Idioti, idioti a úplní debili

  0icon

  Bratislava 17. júna 2024 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   (Prepáčte mi ten nevkusný nadpis – pri čítaní sa vám odhalí, prečo som zvolil práve túto cestu...) Rešpektovať…

  Rekviem za Čaputovú a čo možno očakávať od nového prezidenta Pellegriniho?

  0icon

  Bratislava 17. júna 2024 (HSP/Foto:TASR - Pavol Zachar)   Mandát prezidentky Čaputovej je naplnený a môžeme ho teda hodnotiť. Jej mandát bol poznačený váhavosťou, neschopnosťou…

  Slovinsko - Dánsko 1:1 v C-skupine, remízu zariadil Janža

  0icon

  O prvú remízu na futbalových ME v Nemecku sa v nedeľu postarali tímy Slovinska a Dánska. Ich vzájomný súboj C-skupiny v Stuttgarte sa skončil nerozhodne…

  Associated Press: "Porošenkova línia" sa čoskoro zrúti od Karlovky po Očeretino

  0icon

  Kyjev 17. júna 2024 (HSP/Foto:TASR/AP-Oleg Petrasiuk/Ukrainian 24 Mechanised brigade via AP)   Prielom Avdejevky privádza skupinu Stred k novej operačnej línii od Kurachova po Pokrovsk,…

  Máte právo na svoj názor - ak je rovnaký ako ten náš

  0icon

  Bratislava 17. júna 2024 (HSP/ Facebook/ Foto: Facebook)   Ľudia v Denníku N vykročili k celospoločenskému zmiereniu tým, že nahrali podcast, v ktorom jeden z…

  Vášeň v Tebe

  Auto Trendy

  Reklama

  Armádny Magazín

  TopDesať

  FOTO DŇA