Košický dúhový prajd, blahorečenie Anny Kolesárovej a Deň ústavy…

Publikované 06.09. 2018 o 06:17 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

Košice za sebou majú ďalší ročník dúhového prajdu ale aj kresťanský sviatok blahorečenia mučeníčky Anny Kolesárovej. Médiá nezaregistrovali obávané strety oboch strán ani s tretími extrémistickými živlami. A rady by. Malý incidentík na osi dúhovci verzus Kotlebovci v porovnaní s Chemnitzom bol takmer zanedbateľný. Možno aj preto, že sekta dúhovistov bola chránená kresťanmi.Odhad 25 tisíc veriacich sa zmenil na 30 000 prítomných kresťanov. Po košickej Hlavnej ulici šlo od Tabačky a nazad okolo 500 dúhových prajdistov. V historickom centre mesta na nich začala pokrikovať asi dvadsiatka kotlebovcov, ktorí kričali „Hanba, Rodina je muž a žena,“ no okrem verbálnych atakov k nijakým iným potýčkam nedošlo, pretože obe skupiny oddeľovali policajti:
https://kosice.korzar.sme.sk/c/20904269/cestu-duhovemu-sprievodu-v-kosiciach-skrizili-kotlebovci.html
Sprievod a popoludňajší festival sú vyvrcholením týždňa prebiehajúcich aktivít komunity LGBTI.
Porovnanie kresťanstva s „kresťanstvom“ (malá blogerská úvaha, vsuvka):
Katolícka cirkev znamená všeobecnú cirkev. Katolicistický ekumenizmus, teda zmier, spájanie a zjednocovanie nesúrodých a kresťanstvu cudzích náboženstiev, ale aj kresťanských cirkví a konfesií, pravidelné spoločné „dýchánky“ buddhistov, šintoistov, hinduistov, moslimov s „kresťanmi“ (katolíkmi) s výnimkou pravoslávia (!) nie sú v súlade s pravým kresťanským učením a svoju podobu malo aj v s komunistickým režimom lojálnym hnutím Pacem in terris.
Kresťanmi ste alebo nie ste. Hlavné delenie kresťanov na protestantov, katolíkov a pravoslávnych od doby veľkej schizmy (rozkol kresťanstva) a už tisícročný odstup pravoslávia od Vatikánu, vlastne aj po spoločných rokovaniach pápeža s patriarchom Kirillom na Kube, bez zmien, rímskemu ekumenickému katolicizmu Vatikánu kladie na jeho bedrá, plecia a hlavu, neúnosné a nebezpečné bremeno, a vyvoláva pochybnosti, či je ideológia vatikánskeho katolicizmu, lebo to je ideológia (!) zlučiteľná s pravým kresťanským učením a pravou Ježišovou cirkvou…
Žijem v podozrení, že katolicizmus je ideológia a odklon od pravej kresťanskej cirkvi, učenia a dikcie kresťanského Písma a tradície.
Ak by to tak nebolo, dúha, a úvahou smerujem k nej, sa s pokorou stretne s ostatnými veriacimi na slávnosti blahorečenia Anny Kolesárovej, zúčastní sa obradu, uctievania a bohoslužby, určenej všetkým aj „dúhovým“ kresťanom.
Mám ale pochybnosti aj o pravosti viery a učenia luteránov, kalvinistov, zwingliovcov, viklifovcov, husitov, ktorí až tak študovali Písmo, že ho viac-menej ako také opustili a poprepisovali… (sú indície a dôkazy).
Takzvané kresťanské cirkvi, cirkvičky, konfesie, sú umelo rozdelené pánom Dicis et non facis, TÝM, ktorý sa tvári, že nie je, svoju tvár mení ako ponožky (ako diskutér „Úprimne odpúšťam všetkým“ svoje nicky) ktorý je reálne extrémne inteligentný (ten diskutér je negramotný hlupák, poloblázon a idiot!) a za JEHO vlády na Zemi sa mu excelentne darí a radosťou si mädlí ruky zo svojho tmavého kúta (ako anonymní diskutéri, šíriaci svoje lži, nenávisť a zlobu, útokmi z  ich potkaních kanálov…). Aááách, tie diskusie! Som si istý, že za zrodom anonymných diskusií je má na svedomí si diabolus non esset mendax et homicida“ klamár a vrah Satan! Zo svetského pohľadu je anonymita zaručená len vo voľbách a ochrana osobných údajov je taxatívne chránená osobitným zákonom. Diskusie nie sú voľby!
Široká je cesta do „pekla“ a väčšina z nich nepozná úzku cestu do krajiny „tisícročného Božieho kráľovstva“ a nebeského Jeruzalema, do ktorého počtu 144 tisíc v ňom vraj „chýba už len pár stovák…“. Mám pochybnosti, či svätí z rozhodnutia Vatikánu, patria medzi nich, lebo to sú a majú byť funkcionári Ježišovho teokratického „štátneho zriadenia“ a tie persóny si vyberá a lustruje ON. Ale tomu rozumejú len tí, ktorí vedia, o čom táram…
Odkaz na: Jánovo Zjavenie, Apokalypsa (Záver kresťanskej časti Nového Zákona, po ktorej v niektorých vydaniach bývajú zaradené apokryfy (neoverené a nekanonizované spisy a dokumenty).
Poznámka: Židia, sionisti, budujú svoj pozemský Izrael, podľa prísľubu „ich Boha“ v zemi zasľúbenej…
Ježiš ale mienil jeho (!) pozemský Izrael pre všetkých, židov, kresťanov aj prozelytov, ktorí prijali pravú (!) kresťanskú vieru a Ježišovo učenie  (odkaz na kľúče od kráľovstva nebeského…)…
Teda aj preto (tá „kresťanská“ eklektika!) mám pochybnosti, či katolícka rímska cirkev vatikánska patrí do lona pravej, Ježišovej cirkvi…
Blahorečenie a svätorečenie sa deje aj pod kontrolou cirkevného „diablovho advokáta“. Tento proces prebieha už aj v prípade pápeža Františka, prebiehal aj pri svätorečení pápeža Karola Wojtylu (Jána Pavla II.). Posledné slovo a právo veta ale má vždy Ježiš.
Kruciálnou otázkou, a nielen mojou, je postavenie Vatikánu a inštitútu pápežstva zoči-voči Ježišovmu odkazu (Peter a skala a spor apoštolov…).
Na rovinu, nateraz to vzdávam: Mám v tom riadny „hokej“. A vy?
Koniec osobnej blogerskej úvahy.
Katolícka cirkev, ktorá tuneluje samú seba, stráca vlastnou vinou dôveru veriaceho aj sekulárneho sveta.
Viac o stave katolíckej cirkvi aj vo vzťahu k dúhe a jej deviáciám, zmienim nižšie…

Ak na pokriky kotlebovcov, dúhový prajd odpovedal svojimi výkrikmi „láska!“ osoby LGBTI by si mali uvedomiť, že existuje aj čosi viac, a niečo vyššie, netelesné, a to je LÁSKA! A k nej patrí telesná, duševná a duchovná čistota. Ponúka ju pravá kresťanská viera a učenie. A také, pravé, kresťanstvo, je obzvlášť „ťažký nástroj“ najmä pre telesne, duševne a duchovne slabých a nevyrovnaných, ktorí sa zväčša za pravých kresťanov len vydávajú. Dobrý kresťan v prvom rade zvláda najskôr sám seba a vlastné ľudské slabosti.
Sobotné Košice a cezpoľní pútnici zažili ich, aj naše, úžasné masové podujatie, ľudské telo, dušu a ducha naplňujúce očistným, katarzným, povznášajúcim, odpustným, oslobodzujúcim a krásou estetizujúcim kresťanským étosom, posväteným aj pridanou hodnotou kvalitného, hodnotného sakrálneho hudobného a zborového umenia, na spoločnom stretnutí ľudí dobrej vôle.Tento raz ale bez výhrad chválim STV za živý prenos kresťanského podujatia z Košíc…
Súkromná TA3 tak neurobila, lebo nie je vo veci povinnou verejnoprávnou televíziou.
Liberálne denníky N a SME a ľavicová Pravda píšu svoje oslavné ódy na dúhový prajd a svoje obvyklé manipulatívne neomarxistické klamstvá, o údajne diskriminovanej, údajne utláčanej, údajnej (lož!) „sexuálnej menšine“ ktorej sú údajne odopierané ľudské práva…
Na košickom dúhovom pochode som zatiaľ nezaznamenal prítomnosť a osobný „dúhový aktivizmus“ verejnej ochrankyne práv…
Zrejme jej už „došlo“ že tam nepatrí a nemá tam čo hľadať, pretože svojou účasťou na tribúnach predošlých bratislavských pochodov a vešaním dúhovej vlajky z okna svojej kancelárie, konala v rozpore so svojimi ústavnými a zákonnými povereniami a právomocami verejnej ochrankyne práv, čo vzbudilo nevôľu v prostredí SNS a nielen, a hrozbu ďalšieho vnútro koaličného konfliktu… (musela by zaň na seba vziať zodpovednosť aj za prípadné predčasné voľby!).

Je dobré a správne, ak sa ombudsmanka prestane venovať dúhe a začne, ako aj ohlásila, chrániť postihnutých poukazom na ich nízke sociálne príspevky. Potom bude dobrou verejnou ochrankyňou práv.
Nezaregistroval som ani účasť politikov, ani zdravicu úradu vlády. Pochod ale prišla podporiť Bratislava a ako zvyčajne aj zahraničie (ide o dúhový prajdový cezhraničný turizmus, podporné misie, financované dúhovými „neziskovými“ mimovládkami jednak z našich daní, z ich dúhového zahraničia, ale aj individuálnej asignačnej dane).


Pred týmto podujatím vyvolávali obavy z narušenia jeho priebehu možné strety s účastníkmi blahorečenia Anny Kolesárovej, ktorá v tom čase prebiehalo na štadióne Lokomotívy.
Zámienka na útok jedných (dúha) proti druhým (cirkev) sa ale nenašla, s jedinou výnimkou takého pokusu z tretej strany asi 20-tky kotlebovcov…
Výslovnú síru a oheň na kresťanskú cirkev v Košiciach tentoraz nik nelial, denníky N a SME a PRAVDA sa správajú umiernene, skôr polemicky než agresívne kriticky.
Práva LGBTI osôb, dvojíc a skupín na Slovensku nie sú nijako porušované.
Nie sú definovaní/né ako menšina. Dôvod: Dúhová inakosť, heterogenita.
Katolicitický Vatikán ale musí urobiť hlbokú vnútornú sebareflexiu, o ktorú sa pápež snaží len polovične, akoby naoko. V záujme dikcie kresťanského Písma a tradície opustiť ako heretickú, svoju ideológiu „kresťanského“ neomarxizmu. Treba vykonať reálne čistky v radoch slúžiacich duchovných klerikov vo veciach ich zneužívania detí s prevahou a dominanciou homosexuálnych sklonov pedofilných kňazov. Aj za homosexuálnou pedofíliu sa skrývajú motivácie ich celibátu. Celibát nie je pravé kresťanské učenie ani príkaz. Ježiš nežil v celibáte.
Protestantskí duchovní uzatvárajú manželstvá a vedú riadny život manželov, rodičov a občanov. Je najvyšší čas, zrušiť katolícky kňazský celibát. Môže byť prijatý, ale na dobrovoľnej báze a slobodnej vôli katolíckych kňazov…
Inak sa pokračujúci vnútorný úpadok a rozklad katolíckej cirkvi v časti sexuálny život katolíckeho duchovenstva nezastaví a katolícka cirkev sa utopí v heréze a neresti…


Vždy a všade platí a platí to aj pre štatistiky počtov kresťanov na celom svete: Menej je niekedy viac!
Nie každý je kresťan, kto sa za kresťana vydáva. Treba odlišovať pravých od falošných kresťanov a konať podľa Pavol Korintským 2. Korintským 6/17:
„Preto vyjdite spomedzi nich a oddeľte sa, hovorí Pán, nečistého sa nedotýkajte a ja vás prijmem.“
Svetský štát kdekoľvek vo svete musí v zmysle svetského práva, zneužívateľov, pedofilov a ostatných sexuálnych agresorov z radov najmä katolíckych kňazov riadne odstíhať. Nezávisle na tom, ako s vinníkmi naloží cirkevné právo. Tým sa aj na Slovensku napĺňa ústavné oddelenie cirkví od štátu, Článok 1 odsek 1 Ústavy SR.

Český katolícky kňaz, teológ a filozof Tomáš Halík, je reprezentant nie katolíckej ale katolicistickej, odpadlíckej, heretickej vetvy ideológie „kresťanských“ neomarxistov…
Slniečkár a vítač. Protagonista multikulturalizmu a rodovej ideológie. Bergoliovec. Jorge Mario Bergolio – neomarxistický pápež František.
Politicky je to novo ľavičiar novej „progresívnej“ ľavice. Čosi medzi slovenskou SaS, Progresívnym Slovenskom a tak ďalej…
Inklinuje k nim Kiska a prezidentský kandidát Rudolf Mistrík…
https://www.krestandnes.cz/halik-vyzval-latinskoamerickou-cirkev-k-obrane-papeze-frantiska/
Ako opak, odporúčam čítať a počúvať kardinála, primasa pražského, Dominika Duku…

Práva LGBTI osôb, dvojíc a skupín na Slovensku nie sú nijako porušované. Slovensko voči nim neporušuje ústavu ani zákony. Nie sú definovaní/né ako menšina. Dôvod: Dúhová inakosť, nerovnorodosť, heterogenita. Menšina je definovaná aj svojou homogenitou. Za „sexuálnu“ menšinu sa len vydávajú. Sú označení ako novodobý proletariát liberálnych neomarxistov, a nimi zneužívané…
O štatút menšiny sa neuchádzajú vozíčkári, mentálne či telesne postihnutí, sú ňou Maďari, žijúci na Slovensku, Rusíni, Rómovia, nie slepci, hluchí, záhradkári, rybári…
Ľudia sú si vždy a všade rovní len pred zákonom! A ním, len ním, sa objektivizuje aj právo na rovnaké zaobchádzanie. Len na základe ústavy a zákonov! Tvrdenie, že ľudia sú si rovní vždy a všade, je ľudsko-právna negramotná, dokonca vedomá a úmyselná lož! Takou bola aj Veľká francúzska revolúcia, ktorá založila zlobu, nenávisť a krviprelievanie v dvoch svetových vojnách, a táto falošná, diabolská a scestná, pekelná idea žije dodnes. Hnus!

Prvá septembrová sobota bola výnimočná tým, že Slovenská republika slávi už 25-ty Deň ústavy, ale aj tým, že v Košiciach sa súbežne konal kresťanský sviatok blahorečenia kresťanskej mučeníčky Anny Kolesárovej a súbežne s ním aj dúhový prajd.
Všetky tri súčasti sobotného dňa sa viažu na aspekty základných ľudských práv a práv.
Práva  LGBT dúhy (ich požiadavky na registrované partnerstvá, manželstvá a adopcie detí) nie sú základné ľudské právo.
Právo na ochranu a zachovanie slobody a integrity Anny Kolesárovej, ako aj náboženské právo veriacich kresťanov, základným ľudským právom je.
K Dňu ústavy a k Ústave SR patrí aj jej preambula a Článok 1 odsek 1:
„Slovensko sa neviaže na žiadnu ideológiu ani náboženstvo“.
Slovensko je sekulárny štát.
A čo neomarxistická rodová ideológia?
A čo od kresťanstva a fundamentu Božieho stvorenia odpadlíckeho evanjelika Ondreja Prostredníka a jeho heretická proti židovská aj proti kresťanská „Teológia rodu“?

Príhovor evanjelického teológa, už nie vysokoškolského pedagóga (ban od ECAV) Ondreja Prostredníka dúhovému prajdu:
https://komentare.sme.sk/c/20904435/blahoslaveni-ste-ked-dokazete-zjavit-pravdu-o-sebe.html?ref=njct
Pripomeniem: „Boh stvoril ľudí, ako muža a ženu ich stvoril“. A ostatok sa začal diať až potom… (Genesis, prvá kniha Mojžišova z Pentateuch, Starý zákon).
Treba odmietnuť aj „filozofiu“ teologizujúceho diletanta, psychiatra Michala Pataráka (blog SME) ako scestnú a lživú…
Odporúčam film: Chatrč.

Aj ľudsko-právne“ negramotné „produkty“ blbounov nejapných z denníkov N a SME a ľavicovej Pravdy (články, komentáre, názory, parketa Inštitútu ľudských práv a weisenbacherovcov, ktorí aj tam vedú nimi vyhlásenú vojnu proti kresťanom…).
namiesto neo liberálnej neo fašistickej ultra ľavicovej agendy ankety Homofób roka treba anketu Blbec roka.
A vo veci toho, čoho sa domáhajú dúhoví, úplne postačí úprava občianskeho zákonníka, notár a matrika.
Žiadne manželstvo. To je výnimočný a jedinečný zväzok muža a ženy hodný ochrany a podpory pozitívnymi rodinnými politikami.
A nech Peter Weisenbacher a jeho Inštitút ľudských práv v príručke Dve/Dvaja neklame, pretože počty HIV pozitívnych a klinických prejavov AIDS na Slovensku neklesajú ale stúpajú, najmä v prostredí homosexuality a promiskuity gejov, a ktorú okrem osobnej disciplíny a starostlivosti o hygienu a zdravý, bezpečný sexuálny život nezastaví žiadne registrované partnerstvo ani manželstvo.


Ten blbec, hlupák a luhár v príručke Inštitútu ľudských práv, mimovládnej „neziskovky“, ochrankyne a obhajkyne práv dúhy (to je ich košiar, oni sú jeho zneužité ovce) Dve/Dvaja tvrdí, popri iných polopravdách a klamstvách, a tento editorský paškvil tlačí do škôl, deťom a mládeži, že počet HIV pozitívnych na Slovensku klesá…
To je lož, naopak, v „slobodnej, liberálnej, západnej Európe“ v Česku a na Slovensku, naopak, stúpa aj s počtom úmrtí na AIDS.
Česi popritom v roku 2006 dúhe umožnili registrované partnerstvá, čo vzostup HIV a úmrtí na AIDS nezastavilo, naopak. A dnes (salámová metóda) majú od nich na stole manželstvá párov rovnakého pohlavia a adopcie cudzích detí .
Prognóza: Zajtra prídu s legalizáciou pedofílie.


Blahorečenie Anny Kolesárovej bolo aj výzvou k eticky a mravne čistému pohlavnému životu a ochrane osobnej integrity aj pre najviac HIV (ale aj hepatitídou C) dotknutú časť spravidla promiskuitných a sexuálne nezriadených skupín, ku ktorým, okrem drogovo závislých, aj heterosexuálov, významne patrí „mužská“ časť LGBTI dúhy.
Kresťanstvo prekročilo vek druhého milénia. Že by to bol práve ten blboun nejapný, ako by ho nazval český prezident Zeman, bezočivý, arogantný a agresívny blbec, šéf neofašistickej novo ľavičiarskej ankety Homofób roka, čo kresťanstvo zastaví, zruší a zakáže? NASRAŤ! Toto najúžasnejšie svetové monoteistické náboženstvo, dávajúce ľuďom a veriacim maximálne slobody, slobodnú vôľu a voľbu, ostane na tejto Zemi až do konca dní tohto sveta!
V prípade kresťanstva ide o úplne demokratické, teokratické náboženstvo, založené na slobodnej vôli ľudí, podľa chceš-nechceš? Vyber si. Ale polovičatosť alebo „akože som kresťan/ka“ kresťanstvo neakceptuje. Nebráni ani konverzii na inú vieru a náboženstvo alebo jeho opustenie, ateizmus a naopak (porovnajte s islamom!). V prípade kresťanstva možno tam, von a znova aj dnu. Kresťanstvo je vždy tolerantné a chápavé. A rozumie aj slabostiam nedokonalého ľudstva.
Praví kresťania nie sú z tohto sveta. Aj preto nedokážem (priťažký „nástroj“!) byť kresťanom a za kresťana sa nevydávam.
Keďže viem, o čom aj tu a teraz „točím“:
Odporúčam všetkým vekovým kategóriám, mužom a ženám, a hoc aj tretím pohlaviam a rodom:
Rozlišujte mienkotvornosť médií od ich pravdovravnosti.
To platí aj pre odlíšenie pravých od falošných prorokov.
Aj z radov „kresťanov“.
Všetkých, veriacich aj neveriacich, pred polopravdami, lžou a falošnými prorokmi, varoval a vystríhal úžasný kresťan, apoštol Pavol, v liste Korinťanom (vyššie).
Polopravda rovná sa lož.
Porozumeli ste prečítanému textu?
Slobodne sa rozhodnite.
Pekne pozdravujem. 🙂
Juraj Režo alias notorickyobcan.

V reakcii na sťažnosti diskutérov upovedomujem čitateľskú verejnosť, že v diskusiách dochádza k systémovému mazaniu komentárov, aj mojich.
Ostávajú a pribúdajú tie, ktoré by v zmysle kódexu diskutujúceho a právneho poriadku SR mali byť odstránené…
Od mazania komentárov sa dištancujem. Toto je hybridná informačná vojna. Zlomyseľné a zlovoľné darebáctvo.
Parketa OČTK a Odboru PC kriminality Prezídia PZ. Sú povinné konať na podnet aj bez podnetu. Táto informácia sa nachádza aj pod mojím predošlým článkom:


 

 

 

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

V Japonsku Šinzó Abe bol znovuzvolený za predsedu Liberálnodemokratickej strany

Tokio 20. septembra 2018 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Koji Sasahara)   Japonský premiér Šinzó Abe bol vo štvrtok znovuzvolený do funkcie predsedu vládnucej Liberálnodemokratickej strany (LDP), čo mu otvára cestu k trom ďalším rokom v najvyššej exekutívnej funkcii v krajine. V straníckom hlasovaní Abe porazil svojho jediného vyzývateľa, bývalého ministra obrany Šigerua Išibu, informovala…

Kto má šancu pripraviť o kreslo „večného“ primátora Bardejova Hanuščáka? Porazí ho Andrej Gmitter?

Bardejov 20. septembra 2018 (HSP/Foto:HSP)   Bardejovu - perle východného Slovenska, mestu s najkrajším námestím, kúpeľmi a čarovnou prírodou, šéfuje už skoro 20 rokov Boris Hanuščák. Mnohí v meste si myslia, že po tak dlhej dobe mu už chýbajú nové myšlienky a hlavne ťah na bránu. Vedenie mesta je pre neho už rutinou…

OSN: Pestovanie koky v Kolumbii dosiahlo rekordnú úroveň

Bogota 20. septembra 2018 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Silvia Izquierdo)   Mohlo by to znamenať, že produkcia kokaínu vzrástla odhadom až o 31 percent. Pestovanie koky používanej na výrobu kokaínu dosiahlo v Kolumbii rekordnú úroveň. Vyplýva to z najnovšej správy Úradu OSN pre drogy a kriminalitu zverejnenej v stredu. Podľa jej údajov pestovanie koky stúplo…

Poslanci dnes majú po troch dňoch diskusií hlasovať o novele zákona o politických stranách

Bratislava 20. septembra 2018 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   SNS chce cez pozmeňujúci návrh presadiť, aby sa meno člena štatutárneho orgánu strany nemohlo nachádzať v jej názve Poslanci Národnej rady SR dnes majú po troch dňoch diskusií hlasovať o novele zákona o politických stranách. K návrhu predložili viaceré pozmeňujúce návrhy opoziční poslanci,…

Britský veľvyslanec v SR vo štvrtok odovzdá cenu Ľubomírovi Feldekovi

Bratislava 20. septembra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska si 25. výročie nadviazania diplomatických vzťahov so Slovenskou republikou pripomenie udelením Ceny veľvyslanca. Vo štvrtok ju na slávnostnej recepcii dostane slovenský básnik, prozaik, dramatik a prekladateľ Ľubomír Feldek. "Pán Feldek sa na Slovensku zaslúžil o…

V Nemecku na mieste protestu proti výrubu vzácneho lesa zahynul novinár

Berlín 20. septembra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/DPA-Christophe Gateau)   Jeden z novinárov pokrývajúcich sledovaný protest ochrancov prírody proti výrubu lesa v nemeckej spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko zahynul v stredu pri páde z veľkej výšky. Tlačová agentúra DPA o tom informovala s odvolaním sa na oficiálne zdroje. Policajný hovorca Paul Kemen označil prípad…

Victoria Beckham nebola v škole populárna

Bratislava 20. septembra 2018 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Joel Ryan)   Interpretka tiež uviedla, že pre ňu nebolo nikdy nič jednoduché. Anglická speváčka a módna návrhárka Victoria Beckham v škole nebola populárna. Interpretka, ktorá sa preslávila v skupine Spice Girls, to prezradila v rozhovore pre magazín Glamour. "Objavte, kto ste. Hovorím to od čias,…

Dopúšťa sa Maďarsko telesného týrania migrantov? Alebo ide len o lživé obvinenia EÚ-pozorovateľov?

Budapešť 20. septembra 2018 (HSP/Roman Bednár/Foto:SITA/AP-Jean-Francois Badias)   Viktor Orbán sa ako prvý a hneď od začiatku postavil nebojácne proti utečeneckej politike kancelárky Merkelovej, a to v čase keď sa ešte naplno opájala svojimi „úspechmi“ a dávala sa servilne oslavovať Obamom, Clintonovou a ďalšími ako novodobá, druhá matka Tereza. Vtedy…

Lídri oboch Kóreí absolvovali výstup na posvätnú horu Pektu

Pchjongjang 20. septembra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Pyongyang Press Corps Pool via AP)   Juhokórejský prezident Mun Če-in a severokórejský vodca Kim Čong-un podnikli vo štvrtok na záver trojdňového summitu oboch Kóreí neobvyklý výstup na horu Pektu. Severná Kórea považuje túto sopku, ležiacu na hranici medzi Čínou a KĽDR, za posvätnú. Informovali o…

Čo sa stalo predtým, ako prezident Finančnej správy František Imrecze podal demisiu?

Bratislava 20. septembra 2018 (HSP/Foto:HSP-Ivan Lehotský)   František Imrecze, prezident Finančnej správy SR, nečakane oznámil, že odchádza z funkcie. Stalo sa tak na zasadnutí výboru Národnej rady SR pre financie a rozpočet, na ktorom Imrecze poslancom vysvetľoval, aká je pravda o medializovanej záležitosti ohľadne údajných colných podvodov, na ktoré mal…

Sauli Niinistö: Zo strany Ruska niet ohrozenia

Moskva 20. septembra 2018 (HSP/kp.ru/srspol.sk/Foto:TASR/AP/Lehtikuva-Jussi Nukari )   Ruský senátor Alexej Puškov, ktorý okomentoval slová fínskeho prezidenta Sauli Niinistö, že zo strany Ruska niet nijakého ohrozenia, poukázal na to, že Fínsko sa nesnaží v NATO a na Západe „vylepšiť si svoje postavenie“  za cenu šírenia výmyslov. Sauli Niinistö vraj nevidí nijaké hrozby…

Zranených z posledného incidentu v Sailsbury pustili z nemocnice

Salisbury 20. septembra 2018 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik-Alexey Filippov)   Muž a žena, ktorí boli zranení počas posledného incidentu v Salisbury, boli prepustení z nemocnice, ako uviedla polícia Wiltshire County na Twitteri. "Obaja, ktorí boli odvezení do nemocnice po incidente v centre mesta v nedeľu večer, boli prepustení. Neberieme tento incident ako podozrivý,"…

„Padajúce rakety a výbuchy nad morom“: Svedkovia prehovorili o izraelskom útoku na Latakiu

Lakatia 20. septembra 2018 (HSP/Sputnik/Foto:Screenshot Youtube)   Svedkovia popísali izraelský nálet na Latakiu v Sýrii, pri ktorom videli ako bolo ruské lietadlo Il-20 tragicky zostrelené protilietadlovou raketou. Keď hovorili pre agentúru RT Ruptly, obyvatelia uviedli, že videli padajúce rakety a obrovské výbuchy. Miestny muž Ammar Altounji vyhlásil, že incident sa…

Pápež zablahoželal Rímskej židovskej obci k trom významným sviatkom

Vatikán 20. septembra 2018 (HSP/TK KBS/RV/Foto:TK KBS)   „Zo srdca vám prajem, aby nadchádzajúce oslavy oživili spomienku na prijaté dobrá od Najvyššieho, aby boli pre židovské komunity vo svete zdrojom ďalších milostí a duchovnej útechy.“ Toto prianie vyjadril pápež František v blahoprajnom telegrame zaslanom Najvyššiemu rabínovi Ríma Riccardovi Di Segnimu…

Čistému je všetko čisté. Vladyka Milan Chautur: Tej ženy mi je ľúto. Pobozkať a objať dieťa je čosi normálne

Bratislava 20. septembra 2018 (HSP/Foto: grkat.ke)   Vladyka Milan Chautur sa vyjadril k obvineniam z údajného sexuálneho obťažovania a celkovo k mediálnym útokom na cirkev v posledných týždňoch. Uviedol, že situácia sa už pomaly dostáva na úroveň Írska, kde sa liberálom darí rozbíjať cirkev. Pred dvoma dňami vyvolal rozruch rozhovor s…

Keď sa výrobca pálenky rozhodne vychovávať národ k multikulturalizmu a sekundujú mu slniečkari a mimovládkari

Bratislava 20. septembra 2018 (HSP/Foto:Pixabay)   V pondelok bola na tlačovej konferencii v Bratislave predstavená nová kampaň značky Absolut pod názvom „Slovensko žije všetkými farbami“, ktorej súčasťou bol aj prieskum miery akceptovania cudzincov občanmi. Cieľom kampane má byť, aby si čo najviac Slovákov uvedomilo, že farba pleti neurčuje to, kým…

EÚ: Európa nemôže zneužívať migračnú krízu na politický boj, musí spolupracovať

Salzburg 20. septembra 2018 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Kerstin Joensson)   Európski lídri by mali prestať zneužívať problém migrácie pre politický zisk, a namiesto toho by mali spolupracovať s africkými krajinami ako s rovnocennými partnermi za účelom zastavenia prílevu migrantov. Zhodli sa na tom vysoko postavení predstavitelia EÚ v stredu na neformálnom summite EÚ…

Bono z U2: Pápež je "zdesený" zo sexuálneho zneužívania v cirkvi

Vatikán 20. septembra 2018 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Andrew Medichini)   Podľa frontmana írskej rockovej skupiny U2 Bona je pápež František "zdesený" zo sexuálneho zneužívania v katolíckej cirkvi. Spevák sa v stredu stretol s Františkom v súkromní vo vatikánskom hoteli, kde pápež žije. Diskutovali spolu o rôznych témach - napríklad o "divokej beštii, akou…

TopSpeed

Ferrari Monza SP1 a SP2, limitka s najsilnejším V12

0

Ferrari pri predstavení novej stratégie ukázalo aj prvé autá modelového radu Icona. Nové Ferrari Monza SP1 a SP2 majú pripomínať ikonické pretekárske stroje z konca 40-tych a potom 50-tych rokov minulého storočia, napríklad Ferrari 166 MM, 750 Monza a 860 Monza. Dizajnérsky na toto obdobie odkazuje hlavne absenciou strachy a čelného skla. Pod retro dizajnom…

Prvý Česko-slovenský Hyundai i30N Meet 29.9. Slovakiaring

1

Ak by ste mali vybrať auto, ktoré za posledný rok urobilo najväčšiu dieru do sveta, ktoré by ste vybrali? Za mňa by to bol určite Hyundai i30 N. Donedávna nepredstaviteľná kombinácia Hyundai a športovosť sa dali dohromady a vyšiel z nej doslova zázrak. Stavaný bol na prekonanie Golfu GTI, avšak tam zďaleka…

Ferrari potvrdilo nástupcu LaFerrari, hybridy, V6 a SUV

0

Ferrari predstavilo stratégiu na najbližších pár rokov. Ekologická vlna už dorazila aj do Maranella, automobilka naskakuje na hybridizáciu portfólia, chvalabohu to nebudú všetky autá. Do roku 2022 chcú mať 60 % áut s hybridným pohonom. To veľmi nepoteší Tifosov, ale snáď to tých zvyšných 40 % zachráni. Automobilka ale verí, že…

Bude maximálna rýchlosť na rakúskych diaľniciach 140 km/h?

2

Pred zhruba mesiacom sme priniesli informáciu, že na rakúskych diaľniciach sa zmenila maximálna rýchlosť. Na dvoch diaľniciach u našich susedov navýšili maximálnu povolenú rýchlosť na 140 km/h. Je to v štádiu skúmania dopadov. Tá mala trvať iba rok. Bol to akýsi pilotný projekt. Po krátkej chvíli tu máme prvé ohlasy od kompetentných.

Cena diaľničnej známky ani v r.2019 neporastie. Máme sa tešiť?

6

Cena diaľničnej známky na Slovensku sa už niekoľko rokov nemení. Chvala bohu, je adekvátna neúplnosti cestnej siete. Vodiči zaplatia za diaľničné známky aj na rok 2019 rovnakú cenu. Ročnú diaľničnú známku si môžu zakúpiť v hodnote 50 eur, mesačnú (30-dňovú) za 14 eur a 10-dňovú za 10 eur. Ročná diaľničná…

Chceš si požičať Porsche? V USA skúšajú Porsche sharing

6

Ak sa vám pošťastilo splniť si automobilový sen, je jedno, aký veľký, drahý či len skromný, určite ste zavolali dobrému kamarátovi, a pozvali ho na jazdu. Ten pocit: Toto ti musím ukázať! Predstavte si, podobne sú na tom mnohí majitelia ikonickej značky, a nosia v sebe naliehavú potrebu sa o tú ohromnú radosť a…

KAMzaKRÁSOU

Vyhraj 3x balíček produktov Lacalut sensitive - pre citlivé zuby!

0

Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, prečo mávame rôzne problémy s našimi zubami? Síce pravda nie je veľmi príjemná, ale za všetky problémy si poväčšine môžeme sami.  Aj keď sa mnohí vyhovárame na genetiku a na našich rodičov, je to vždy lepšie zvaliť na niekoho iného, ako uznať, že vinníkmi sme skutočne len…

Pozor, vírusová faryngitída útočí: Zisti, ako ju odlíšiš od angíny!

0

Spolu s daždivým počasím, studenými ránami a melancholickou náladou, nám príchod jesene prináša aj obdobie chrípok. Posledné roky sa nám často stáva, že symptómy, ktoré pociťujeme, nevieme ani poriadne zaradiť a preto nevieme, či sme len prechladnutí, máme chrípku či niečo vážnejšie. Odhaľte základné príznaky, ktoré má vírusová faryngitída a spoznajte tiež najlepší…

Prepeličie vajíčka: Pozri sa, čo obsahujú a prečo ich používať!

0

Prepeličie vajíčka sú vysoko cenené vďaka svojej nutričnej hodnote. Už to je pomerne veľký dôvod, prečo ich zaradiť do svojho jedálnička, čo povieš? A to je len začiatok, pretože tých dôvodov je oveľa viac. V dnešnom článku si prejdeme všetky benefity týchto vajíčok, pozrieme sa im pod škrupinku, aby sme zistili, čo…

Domáce masky bez chémie: Jablková, mandľová a šípková, ktorú skúsiš?

1

Ktorá z nás by nechcela byť krásna, avšak ani nie tak s pomocou mnohých vrstiev mejkapu, ale prirodzene - vďaka zdravej pleti? Či už si nositeľkou normálnej, suchej, zmiešanej, mastnej, citlivej, problematickej, aknóznej,... jedným slovom akejkoľvek pleti, máme pre teba návod na prípravu domácich masiek, ktoré obsahujú samé zdravie a žiadnu chémiu. Domáce…

Xylénové pižmo: Len prenikavá vôňa alebo aj nebezpečná hrozba?

0

Xylénové pižmo (Musk xylene) je pojem, dobre známy predovšetkým tým, ktorí sa čo i len trošku orientujú v kozmetike, najmä parfumérstve. Okrem parfumov býva častou syntetickou prísadou aj prípravkov na zmäkčenie textilu, rôznych osviežovačov vzduchu alebo čistiacich prostriedkov. Pižmo mnohí poznáme aj pod pojmom mošus. Ale napadlo by ti túto zložku tých…

Recept na tekvicové rizoto trochu inak: Toto mu dodá šmrnc!

1

Tekvicová sezóna je v plnom prúde a ako v prípade cukiet, aj tekvice sa každá dobrá gazdinka snaží zužitkovať čo najlepšie, najzdravšie a najpestrejšie. Preto ti dnes prinášame návod na prípravu skutočnej tekvicovej lahôdky, ktorú si okamžite obľúbiš. Recept na tekvicové rizoto počíta s tekvicou hokkaido a ryžu, ako hlavnú zložku bežného rizota, dnes nahradíme bulgurom.…

TopDesať

PRED A PO: Tieto fotografie ťa chytia za srdce

0

V našich životoch sa dejú malé aj veľké zmeny. Dokonca tie malé si niekedy zaslúžia viac našej pozornosti, ako tie veľké. Tieto fotografie ťa chytia za srdce. Poukazujú na veci, ktoré sa veľmi rýchlo zmenili. Či už sú tie zmeny pozitívne, alebo negatívne, mali by sme pamätať najmä na to,…

Máš zlý deň? Nezúfaj, títo ľudia ťa určite tromfli

0

Máš dnes zlý deň? Nezúfaj! Títo ľudia ťa s určitosťou dokázali tromfnúť. A to v tak veľkom štýle, že pri týchto fotografiách zabudneš na svoje vlastné problémy. "Mám zlý deň." Fráza, ktorú mnoho z nás používa tak 5 - 6 krát do týždňa. Je pondelok, musím do práce, mám zlý deň.…

Svet bez moderných technológií: Takto vyzerala Európa v roku 1904

0

My v redakcii sa chopíme každej šance vidieť niečo, čo sme ešte nevideli. Napríklad staré, historické fotografie. Tie majú zaručene svoj šmrnc. Obzvlášť, ak ležali vyše 90 rokov bez povšimnutia a obzvlášť, ak ukazujú, ako vyzerala Európa v roku 1904, ešte ako svet bez moderných technológií. Pred 25 rokmi Bill…

Ľudské reflexy: 10 vecí, o ktorých ani nevieme, že ich robíme

0

Nezáleží na tom, akej farby je tvoja pokožka, alebo kde si sa narodil. Nezáleží ani na tom, či si bohatý, chudobný, mladý, alebo starý. Každý človek na svete má vrodené inštinktívne správanie, takzvané reflexy. Vedci ešte stále skúmajú reflexy a rozvíjajú rôzne hypotézy o ich funkcii. Mnoho inštinktov však naďalej zostáva evolučným tajomstvom.…

Šialenci zachytení na týchto bláznivých fotografiách

0

Šialenci - ľudia, ktorých môžeme stretnúť takmer kdekoľvek. Najčastejšie ich však stretávame na ulici. Zopár z nich taktiež nájdeme v práci a škole. No a ak takéhoto šialenca nevidíš, je veľmi pravdepodobné, že tým šialencom si práve ty. Tieto bláznivé fotografie ti dokážu, že šialenci sa nachádzajú takmer kdekoľvek. Títo…

Medveď ako masér, či presun budovy: 10 historických fotografií

0

Lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť. Ak by sme ti povedali, že niektorí kočovní cigáni mali na masáže zviera (konkrétne medveď), zrejme by si nám neuveril. Zrejme by si nám neveril ani vtedy, ak by sme ti opisovali presun budovy spred viac ako 30 rokov. Preto tu máme týchto 10…