• Košický dúhový prajd, blahorečenie Anny Kolesárovej a Deň ústavy…

  Publikované 06.09. 2018 o 06:17 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Košice za sebou majú ďalší ročník dúhového prajdu ale aj kresťanský sviatok blahorečenia mučeníčky Anny Kolesárovej. Médiá nezaregistrovali obávané strety oboch strán ani s tretími extrémistickými živlami. A rady by. Malý incidentík na osi dúhovci verzus Kotlebovci v porovnaní s Chemnitzom bol takmer zanedbateľný. Možno aj preto, že sekta dúhovistov bola chránená kresťanmi.  Odhad 25 tisíc veriacich sa zmenil na 30 000 prítomných kresťanov. Po košickej Hlavnej ulici šlo od Tabačky a nazad okolo 500 dúhových prajdistov. V historickom centre mesta na nich začala pokrikovať asi dvadsiatka kotlebovcov, ktorí kričali „Hanba, Rodina je muž a žena,“ no okrem verbálnych atakov k nijakým iným potýčkam nedošlo, pretože obe skupiny oddeľovali policajti:
  https://kosice.korzar.sme.sk/c/20904269/cestu-duhovemu-sprievodu-v-kosiciach-skrizili-kotlebovci.html
  Sprievod a popoludňajší festival sú vyvrcholením týždňa prebiehajúcich aktivít komunity LGBTI.
  Porovnanie kresťanstva s „kresťanstvom“ (malá blogerská úvaha, vsuvka):
  Katolícka cirkev znamená všeobecnú cirkev. Katolicistický ekumenizmus, teda zmier, spájanie a zjednocovanie nesúrodých a kresťanstvu cudzích náboženstiev, ale aj kresťanských cirkví a konfesií, pravidelné spoločné „dýchánky“ buddhistov, šintoistov, hinduistov, moslimov s „kresťanmi“ (katolíkmi) s výnimkou pravoslávia (!) nie sú v súlade s pravým kresťanským učením a svoju podobu malo aj v s komunistickým režimom lojálnym hnutím Pacem in terris.
  Kresťanmi ste alebo nie ste. Hlavné delenie kresťanov na protestantov, katolíkov a pravoslávnych od doby veľkej schizmy (rozkol kresťanstva) a už tisícročný odstup pravoslávia od Vatikánu, vlastne aj po spoločných rokovaniach pápeža s patriarchom Kirillom na Kube, bez zmien, rímskemu ekumenickému katolicizmu Vatikánu kladie na jeho bedrá, plecia a hlavu, neúnosné a nebezpečné bremeno, a vyvoláva pochybnosti, či je ideológia vatikánskeho katolicizmu, lebo to je ideológia (!) zlučiteľná s pravým kresťanským učením a pravou Ježišovou cirkvou…
  Žijem v podozrení, že katolicizmus je ideológia a odklon od pravej kresťanskej cirkvi, učenia a dikcie kresťanského Písma a tradície.
  Ak by to tak nebolo, dúha, a úvahou smerujem k nej, sa s pokorou stretne s ostatnými veriacimi na slávnosti blahorečenia Anny Kolesárovej, zúčastní sa obradu, uctievania a bohoslužby, určenej všetkým aj „dúhovým“ kresťanom.
  Mám ale pochybnosti aj o pravosti viery a učenia luteránov, kalvinistov, zwingliovcov, viklifovcov, husitov, ktorí až tak študovali Písmo, že ho viac-menej ako také opustili a poprepisovali… (sú indície a dôkazy).
  Takzvané kresťanské cirkvi, cirkvičky, konfesie, sú umelo rozdelené pánom Dicis et non facis, TÝM, ktorý sa tvári, že nie je, svoju tvár mení ako ponožky (ako diskutér „Úprimne odpúšťam všetkým“ svoje nicky) ktorý je reálne extrémne inteligentný (ten diskutér je negramotný hlupák, poloblázon a idiot!) a za JEHO vlády na Zemi sa mu excelentne darí a radosťou si mädlí ruky zo svojho tmavého kúta (ako anonymní diskutéri, šíriaci svoje lži, nenávisť a zlobu, útokmi z  ich potkaních kanálov…). Aááách, tie diskusie! Som si istý, že za zrodom anonymných diskusií je má na svedomí si diabolus non esset mendax et homicida“ klamár a vrah Satan! Zo svetského pohľadu je anonymita zaručená len vo voľbách a ochrana osobných údajov je taxatívne chránená osobitným zákonom. Diskusie nie sú voľby!
  Široká je cesta do „pekla“ a väčšina z nich nepozná úzku cestu do krajiny „tisícročného Božieho kráľovstva“ a nebeského Jeruzalema, do ktorého počtu 144 tisíc v ňom vraj „chýba už len pár stovák…“. Mám pochybnosti, či svätí z rozhodnutia Vatikánu, patria medzi nich, lebo to sú a majú byť funkcionári Ježišovho teokratického „štátneho zriadenia“ a tie persóny si vyberá a lustruje ON. Ale tomu rozumejú len tí, ktorí vedia, o čom táram…
  Odkaz na: Jánovo Zjavenie, Apokalypsa (Záver kresťanskej časti Nového Zákona, po ktorej v niektorých vydaniach bývajú zaradené apokryfy (neoverené a nekanonizované spisy a dokumenty).
  Poznámka: Židia, sionisti, budujú svoj pozemský Izrael, podľa prísľubu „ich Boha“ v zemi zasľúbenej…
  Ježiš ale mienil jeho (!) pozemský Izrael pre všetkých, židov, kresťanov aj prozelytov, ktorí prijali pravú (!) kresťanskú vieru a Ježišovo učenie  (odkaz na kľúče od kráľovstva nebeského…)…
  Teda aj preto (tá „kresťanská“ eklektika!) mám pochybnosti, či katolícka rímska cirkev vatikánska patrí do lona pravej, Ježišovej cirkvi…
  Blahorečenie a svätorečenie sa deje aj pod kontrolou cirkevného „diablovho advokáta“. Tento proces prebieha už aj v prípade pápeža Františka, prebiehal aj pri svätorečení pápeža Karola Wojtylu (Jána Pavla II.). Posledné slovo a právo veta ale má vždy Ježiš.
  Kruciálnou otázkou, a nielen mojou, je postavenie Vatikánu a inštitútu pápežstva zoči-voči Ježišovmu odkazu (Peter a skala a spor apoštolov…).
  Na rovinu, nateraz to vzdávam: Mám v tom riadny „hokej“. A vy?
  Koniec osobnej blogerskej úvahy.
  Katolícka cirkev, ktorá tuneluje samú seba, stráca vlastnou vinou dôveru veriaceho aj sekulárneho sveta.
  Viac o stave katolíckej cirkvi aj vo vzťahu k dúhe a jej deviáciám, zmienim nižšie…

  Ak na pokriky kotlebovcov, dúhový prajd odpovedal svojimi výkrikmi „láska!“ osoby LGBTI by si mali uvedomiť, že existuje aj čosi viac, a niečo vyššie, netelesné, a to je LÁSKA! A k nej patrí telesná, duševná a duchovná čistota. Ponúka ju pravá kresťanská viera a učenie. A také, pravé, kresťanstvo, je obzvlášť „ťažký nástroj“ najmä pre telesne, duševne a duchovne slabých a nevyrovnaných, ktorí sa zväčša za pravých kresťanov len vydávajú. Dobrý kresťan v prvom rade zvláda najskôr sám seba a vlastné ľudské slabosti.
  Sobotné Košice a cezpoľní pútnici zažili ich, aj naše, úžasné masové podujatie, ľudské telo, dušu a ducha naplňujúce očistným, katarzným, povznášajúcim, odpustným, oslobodzujúcim a krásou estetizujúcim kresťanským étosom, posväteným aj pridanou hodnotou kvalitného, hodnotného sakrálneho hudobného a zborového umenia, na spoločnom stretnutí ľudí dobrej vôle.  Tento raz ale bez výhrad chválim STV za živý prenos kresťanského podujatia z Košíc…
  Súkromná TA3 tak neurobila, lebo nie je vo veci povinnou verejnoprávnou televíziou.
  Liberálne denníky N a SME a ľavicová Pravda píšu svoje oslavné ódy na dúhový prajd a svoje obvyklé manipulatívne neomarxistické klamstvá, o údajne diskriminovanej, údajne utláčanej, údajnej (lož!) „sexuálnej menšine“ ktorej sú údajne odopierané ľudské práva…
  Na košickom dúhovom pochode som zatiaľ nezaznamenal prítomnosť a osobný „dúhový aktivizmus“ verejnej ochrankyne práv…
  Zrejme jej už „došlo“ že tam nepatrí a nemá tam čo hľadať, pretože svojou účasťou na tribúnach predošlých bratislavských pochodov a vešaním dúhovej vlajky z okna svojej kancelárie, konala v rozpore so svojimi ústavnými a zákonnými povereniami a právomocami verejnej ochrankyne práv, čo vzbudilo nevôľu v prostredí SNS a nielen, a hrozbu ďalšieho vnútro koaličného konfliktu… (musela by zaň na seba vziať zodpovednosť aj za prípadné predčasné voľby!).

  Je dobré a správne, ak sa ombudsmanka prestane venovať dúhe a začne, ako aj ohlásila, chrániť postihnutých poukazom na ich nízke sociálne príspevky. Potom bude dobrou verejnou ochrankyňou práv.
  Nezaregistroval som ani účasť politikov, ani zdravicu úradu vlády. Pochod ale prišla podporiť Bratislava a ako zvyčajne aj zahraničie (ide o dúhový prajdový cezhraničný turizmus, podporné misie, financované dúhovými „neziskovými“ mimovládkami jednak z našich daní, z ich dúhového zahraničia, ale aj individuálnej asignačnej dane).


  Pred týmto podujatím vyvolávali obavy z narušenia jeho priebehu možné strety s účastníkmi blahorečenia Anny Kolesárovej, ktorá v tom čase prebiehalo na štadióne Lokomotívy.
  Zámienka na útok jedných (dúha) proti druhým (cirkev) sa ale nenašla, s jedinou výnimkou takého pokusu z tretej strany asi 20-tky kotlebovcov…
  Výslovnú síru a oheň na kresťanskú cirkev v Košiciach tentoraz nik nelial, denníky N a SME a PRAVDA sa správajú umiernene, skôr polemicky než agresívne kriticky.
  Práva LGBTI osôb, dvojíc a skupín na Slovensku nie sú nijako porušované.
  Nie sú definovaní/né ako menšina. Dôvod: Dúhová inakosť, heterogenita.
  Katolicitický Vatikán ale musí urobiť hlbokú vnútornú sebareflexiu, o ktorú sa pápež snaží len polovične, akoby naoko. V záujme dikcie kresťanského Písma a tradície opustiť ako heretickú, svoju ideológiu „kresťanského“ neomarxizmu. Treba vykonať reálne čistky v radoch slúžiacich duchovných klerikov vo veciach ich zneužívania detí s prevahou a dominanciou homosexuálnych sklonov pedofilných kňazov. Aj za homosexuálnou pedofíliu sa skrývajú motivácie ich celibátu. Celibát nie je pravé kresťanské učenie ani príkaz. Ježiš nežil v celibáte.
  Protestantskí duchovní uzatvárajú manželstvá a vedú riadny život manželov, rodičov a občanov. Je najvyšší čas, zrušiť katolícky kňazský celibát. Môže byť prijatý, ale na dobrovoľnej báze a slobodnej vôli katolíckych kňazov…
  Inak sa pokračujúci vnútorný úpadok a rozklad katolíckej cirkvi v časti sexuálny život katolíckeho duchovenstva nezastaví a katolícka cirkev sa utopí v heréze a neresti…


  Vždy a všade platí a platí to aj pre štatistiky počtov kresťanov na celom svete: Menej je niekedy viac!
  Nie každý je kresťan, kto sa za kresťana vydáva. Treba odlišovať pravých od falošných kresťanov a konať podľa Pavol Korintským 2. Korintským 6/17:
  „Preto vyjdite spomedzi nich a oddeľte sa, hovorí Pán, nečistého sa nedotýkajte a ja vás prijmem.“
  Svetský štát kdekoľvek vo svete musí v zmysle svetského práva, zneužívateľov, pedofilov a ostatných sexuálnych agresorov z radov najmä katolíckych kňazov riadne odstíhať. Nezávisle na tom, ako s vinníkmi naloží cirkevné právo. Tým sa aj na Slovensku napĺňa ústavné oddelenie cirkví od štátu, Článok 1 odsek 1 Ústavy SR.

  Český katolícky kňaz, teológ a filozof Tomáš Halík, je reprezentant nie katolíckej ale katolicistickej, odpadlíckej, heretickej vetvy ideológie „kresťanských“ neomarxistov…
  Slniečkár a vítač. Protagonista multikulturalizmu a rodovej ideológie. Bergoliovec. Jorge Mario Bergolio – neomarxistický pápež František.
  Politicky je to novo ľavičiar novej „progresívnej“ ľavice. Čosi medzi slovenskou SaS, Progresívnym Slovenskom a tak ďalej…
  Inklinuje k nim Kiska a prezidentský kandidát Rudolf Mistrík…
  https://www.krestandnes.cz/halik-vyzval-latinskoamerickou-cirkev-k-obrane-papeze-frantiska/
  Ako opak, odporúčam čítať a počúvať kardinála, primasa pražského, Dominika Duku…

  Práva LGBTI osôb, dvojíc a skupín na Slovensku nie sú nijako porušované. Slovensko voči nim neporušuje ústavu ani zákony. Nie sú definovaní/né ako menšina. Dôvod: Dúhová inakosť, nerovnorodosť, heterogenita. Menšina je definovaná aj svojou homogenitou. Za „sexuálnu“ menšinu sa len vydávajú. Sú označení ako novodobý proletariát liberálnych neomarxistov, a nimi zneužívané…
  O štatút menšiny sa neuchádzajú vozíčkári, mentálne či telesne postihnutí, sú ňou Maďari, žijúci na Slovensku, Rusíni, Rómovia, nie slepci, hluchí, záhradkári, rybári…
  Ľudia sú si vždy a všade rovní len pred zákonom! A ním, len ním, sa objektivizuje aj právo na rovnaké zaobchádzanie. Len na základe ústavy a zákonov! Tvrdenie, že ľudia sú si rovní vždy a všade, je ľudsko-právna negramotná, dokonca vedomá a úmyselná lož! Takou bola aj Veľká francúzska revolúcia, ktorá založila zlobu, nenávisť a krviprelievanie v dvoch svetových vojnách, a táto falošná, diabolská a scestná, pekelná idea žije dodnes. Hnus!

  Prvá septembrová sobota bola výnimočná tým, že Slovenská republika slávi už 25-ty Deň ústavy, ale aj tým, že v Košiciach sa súbežne konal kresťanský sviatok blahorečenia kresťanskej mučeníčky Anny Kolesárovej a súbežne s ním aj dúhový prajd.
  Všetky tri súčasti sobotného dňa sa viažu na aspekty základných ľudských práv a práv.
  Práva  LGBT dúhy (ich požiadavky na registrované partnerstvá, manželstvá a adopcie detí) nie sú základné ľudské právo.
  Právo na ochranu a zachovanie slobody a integrity Anny Kolesárovej, ako aj náboženské právo veriacich kresťanov, základným ľudským právom je.
  K Dňu ústavy a k Ústave SR patrí aj jej preambula a Článok 1 odsek 1:
  „Slovensko sa neviaže na žiadnu ideológiu ani náboženstvo“.
  Slovensko je sekulárny štát.
  A čo neomarxistická rodová ideológia?
  A čo od kresťanstva a fundamentu Božieho stvorenia odpadlíckeho evanjelika Ondreja Prostredníka a jeho heretická proti židovská aj proti kresťanská „Teológia rodu“?

  Príhovor evanjelického teológa, už nie vysokoškolského pedagóga (ban od ECAV) Ondreja Prostredníka dúhovému prajdu:
  https://komentare.sme.sk/c/20904435/blahoslaveni-ste-ked-dokazete-zjavit-pravdu-o-sebe.html?ref=njct
  Pripomeniem: „Boh stvoril ľudí, ako muža a ženu ich stvoril“. A ostatok sa začal diať až potom… (Genesis, prvá kniha Mojžišova z Pentateuch, Starý zákon).
  Treba odmietnuť aj „filozofiu“ teologizujúceho diletanta, psychiatra Michala Pataráka (blog SME) ako scestnú a lživú…
  Odporúčam film: Chatrč.

  Aj ľudsko-právne“ negramotné „produkty“ blbounov nejapných z denníkov N a SME a ľavicovej Pravdy (články, komentáre, názory, parketa Inštitútu ľudských práv a weisenbacherovcov, ktorí aj tam vedú nimi vyhlásenú vojnu proti kresťanom…).
  namiesto neo liberálnej neo fašistickej ultra ľavicovej agendy ankety Homofób roka treba anketu Blbec roka.
  A vo veci toho, čoho sa domáhajú dúhoví, úplne postačí úprava občianskeho zákonníka, notár a matrika.
  Žiadne manželstvo. To je výnimočný a jedinečný zväzok muža a ženy hodný ochrany a podpory pozitívnymi rodinnými politikami.
  A nech Peter Weisenbacher a jeho Inštitút ľudských práv v príručke Dve/Dvaja neklame, pretože počty HIV pozitívnych a klinických prejavov AIDS na Slovensku neklesajú ale stúpajú, najmä v prostredí homosexuality a promiskuity gejov, a ktorú okrem osobnej disciplíny a starostlivosti o hygienu a zdravý, bezpečný sexuálny život nezastaví žiadne registrované partnerstvo ani manželstvo.


  Ten blbec, hlupák a luhár v príručke Inštitútu ľudských práv, mimovládnej „neziskovky“, ochrankyne a obhajkyne práv dúhy (to je ich košiar, oni sú jeho zneužité ovce) Dve/Dvaja tvrdí, popri iných polopravdách a klamstvách, a tento editorský paškvil tlačí do škôl, deťom a mládeži, že počet HIV pozitívnych na Slovensku klesá…
  To je lož, naopak, v „slobodnej, liberálnej, západnej Európe“ v Česku a na Slovensku, naopak, stúpa aj s počtom úmrtí na AIDS.
  Česi popritom v roku 2006 dúhe umožnili registrované partnerstvá, čo vzostup HIV a úmrtí na AIDS nezastavilo, naopak. A dnes (salámová metóda) majú od nich na stole manželstvá párov rovnakého pohlavia a adopcie cudzích detí .
  Prognóza: Zajtra prídu s legalizáciou pedofílie.


  Blahorečenie Anny Kolesárovej bolo aj výzvou k eticky a mravne čistému pohlavnému životu a ochrane osobnej integrity aj pre najviac HIV (ale aj hepatitídou C) dotknutú časť spravidla promiskuitných a sexuálne nezriadených skupín, ku ktorým, okrem drogovo závislých, aj heterosexuálov, významne patrí „mužská“ časť LGBTI dúhy.
  Kresťanstvo prekročilo vek druhého milénia. Že by to bol práve ten blboun nejapný, ako by ho nazval český prezident Zeman, bezočivý, arogantný a agresívny blbec, šéf neofašistickej novo ľavičiarskej ankety Homofób roka, čo kresťanstvo zastaví, zruší a zakáže? NASRAŤ! Toto najúžasnejšie svetové monoteistické náboženstvo, dávajúce ľuďom a veriacim maximálne slobody, slobodnú vôľu a voľbu, ostane na tejto Zemi až do konca dní tohto sveta!
  V prípade kresťanstva ide o úplne demokratické, teokratické náboženstvo, založené na slobodnej vôli ľudí, podľa chceš-nechceš? Vyber si. Ale polovičatosť alebo „akože som kresťan/ka“ kresťanstvo neakceptuje. Nebráni ani konverzii na inú vieru a náboženstvo alebo jeho opustenie, ateizmus a naopak (porovnajte s islamom!). V prípade kresťanstva možno tam, von a znova aj dnu. Kresťanstvo je vždy tolerantné a chápavé. A rozumie aj slabostiam nedokonalého ľudstva.
  Praví kresťania nie sú z tohto sveta. Aj preto nedokážem (priťažký „nástroj“!) byť kresťanom a za kresťana sa nevydávam.
  Keďže viem, o čom aj tu a teraz „točím“:
  Odporúčam všetkým vekovým kategóriám, mužom a ženám, a hoc aj tretím pohlaviam a rodom:
  Rozlišujte mienkotvornosť médií od ich pravdovravnosti.
  To platí aj pre odlíšenie pravých od falošných prorokov.
  Aj z radov „kresťanov“.
  Všetkých, veriacich aj neveriacich, pred polopravdami, lžou a falošnými prorokmi, varoval a vystríhal úžasný kresťan, apoštol Pavol, v liste Korinťanom (vyššie).
  Polopravda rovná sa lož.
  Porozumeli ste prečítanému textu?
  Slobodne sa rozhodnite.
  Pekne pozdravujem. 🙂
  Juraj Režo alias notorickyobcan.

  V reakcii na sťažnosti diskutérov upovedomujem čitateľskú verejnosť, že v diskusiách dochádza k systémovému mazaniu komentárov, aj mojich.
  Ostávajú a pribúdajú tie, ktoré by v zmysle kódexu diskutujúceho a právneho poriadku SR mali byť odstránené…
  Od mazania komentárov sa dištancujem. Toto je hybridná informačná vojna. Zlomyseľné a zlovoľné darebáctvo.
  Parketa OČTK a Odboru PC kriminality Prezídia PZ. Sú povinné konať na podnet aj bez podnetu. Táto informácia sa nachádza aj pod mojím predošlým článkom:


   

   

   

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  TopSpeed

  Aquaplaning je postrach každého vodiča! Blíži sa jeho sezóna

  2

  Aquaplaning nepochybne patrí medzi najnebezpečnejšie nástrahy na cestách. Strata kontaktu pneumatiky s vozovkou, spôsobená vysokou vrstvou vody pod kolesami, znižuje možnosť ovládať automobil a nech ste akokoľvek skúsený vodič, stávate sa len štatistom. Predstavuje vysoké riziko dopravnej nehody. Automobilový priemysel preto nespí na vavrínoch stále kvalitnejších pneumatík so stále vyššou…

  Manthey Racing, cesta k vrcholu na Nordschleife

  0

  Nürburgring má okolo seba akúsi auru, priťahuje automobilky, jazdcov i bežných smrteľníkov. Jazdiť na Nordschleife je iné, nebezpečné, okruh trestá každú chybu veľmi tvrdo, ale práve to je na ňom to zaujímavé. Tu sa rodia legendy, tu sa ukazujú skutoční pretekári. Jednou z legiend, ktorá vzišla práve zo Zeleného pekla, je tím Manthey…

  Nové Mini JCW GP už budúci rok

  0

  Zatiaľ najvýkonnejšie Mini aktuálne v predaji, teda tretia generácia, má pod prednou kapotou dvojlitrový preplňovaný zážihový štvorvalec s 170 kW (231 k). To však nie je koniec výkonných modelov Mini. Podľa zdrojov z automobilky by malo v priebehu roka 2020 prísť ešte výkonnejšie Nové Mini JCW GP. A to by malo dosiahnuť 221 kW (300 k).

  Porsche strešný box namontuje aj na legendárnu 911-ku

  0

  Nielen majitelia veľkých SUV modelov chodia na dovolenky pre ktoré im kufor jednoducho nestačí. Tento problém je aj napriek cestovaniu vo dvojici ešte vypuklejší so športovým autom. Ak si niekto šetril na novú 911-ku a neplánuje sa jej vzdať ani keď ide na dlhší výlet, na pomoc prichádza riešenie priamo zo Štuttgartu.…

  Máte poškriabané sklo na aute? Čo s tým?

  9

  Máte poškriabané sklo na aute? Po zime to je celkom bežný jav. Stačí, ak ste raz čistili sklo od námrazy a ľadu nie škrabkou, ale niečím nie úplne vhodným, čo ste mali po ruke... Škrabance na skle zanechajú aj zlé stierače. Nielenže to je esteticky nepekné, ale v prípade čelného…

  V Ženeve bude aj modernizované Mitsubishi ASX

  4

  Na 89. ročníku medzinárodného ženevského autosalónu (5. - 17. marca 2019) sa odhalí vo svetovej premiére aj modernizované  kompaktné SUV Mitsubishi ASX  (na niektorých trhoch predávané aj pod označením RVR či Outlander Sport). Pôjde o modelový rok 2020 a my si už teraz predstavíme tie najdôležitejšie zmeny. 

  KAMzaKRÁSOU

  Ako vyzerajú slávne hviezdy dnes? Dostihla ich staroba, alebo starnú s noblesou?

  1

  Staroba si jednoducho nevyberá. Starneme úplne všetci. Niektorí majú tajný recept na starnutie s gráciou a iný jednoducho berú to, čo im život prináša. No ako to je so svetovými celebritami, ktoré mnohí z nás poznajú už od ich mladosti? Neuveríte, ale aj svetové celebrity starnú. A môžeme povedať, že niektoré skutočne starnú s gráciou…

  Vieš, ktoré látky potrebuje pokožka? Tieto jej rozhodne nesmú chýbať!

  1

  Aby bola naša pokožka krásna a zdravá, mali by sme jej venovať dostatočnú starostlivosť. Ak jej však v prvom rade neposkytneme potrebnú výživu zvnútra, pravdepodobne jej stav nezlepší ani vhodne zvolená kozmetika. Pokožka tela aj pleť jednoducho potrebujú celý rad rozličných vitamínov či minerálnych látok. Význam majú pre ne napríklad vitamíny skupiny…

  Dermatológovia prezdradili tipy, ako sa zbaviť mastných vlasov

  1

  Ženy sa vo všeobecnosti delia na dve kategórie. V prvej sú tie šťastné, ktoré si umývajú vlasy raz za niekoľko dní, v extrémnych prípadoch aj za niekoľko týždňov, a stále vyzerajú dokonale a v druhej tie, ktoré sa s umývaním vlasov a následným sušením musia trápiť každý boží deň. Tu…

  Sebarozvoj s koučkou: Čo spôsobuje blúdenie mysle?

  2

  Priemerná ľudská myseľ údajne trávi 47 % svojho času blúdením. Psychologický prieskum u viac ako štvrť milióna ľudí poukázal na to, že blúdenie mysle robí ľudí nešťastnejšími. Je pravdepodobné, že ľudia pritom myslia skôr na príjemné veci, než nepríjemné veci. Vzniká pri tom však paradox – myslenie na nepriaznivé veci…

  Ceruzka a bolesť hlavy: Neuveriteľný trik, ktorý bolesť utíši do 2 minút!

  9

  U dospelých však môže byť bolesť hlavy oveľa častejšia. Veď keď sa sami zamyslíte, ako často trpíte bolesťou hlavy? Je to aspoň jedenkrát mesačne? Tu však pozor, je pomerne veľký rozdiel medzi bolesťou hlavy a migrénou. Na bolesť hlavy vám poväčšine pomôže tabletka, kdežto pri migréne je nutné uložiť sa do tmy,…

  Pri akej hudbe relaxuješ najradšej? Spoznaj upokojujúce liečivé zvuky

  6

  S hudbou sa zabávame, radujeme, ale aj komunikujeme. Či sme viac alebo menej muzikálni, hudba nás spája, bez slov búra bariéry, motivuje a aktivizuje, zároveň upokojuje a harmonizuje. Na svadbách ňou oslavujeme lásku, na pohreboch sa ňou lúčime. Počúvame ju len tak pre radosť, varíme pri nej, zaspávame, tancujeme na ňu, pracujeme…

  TopDesať

  Škola hrou: Niektorí študenti sa na hodinách poriadne nudia!

  0

  Pre niektorých študentov je škola hrou! Dôkazom sú tieto zábavné fotografie, ktoré poukazujú na ich neuveriteľné umelecké diela. No dobre, zrejme to nie sú až také umelecké diela, ako si možno myslíš. Aj tak sú to však práce, za ktoré sa hanbiť nemusia. Svoje učebnice vylepšili o rôzne ilustrácie, ktoré…

  Ako vyzerá psychiatrická liečebňa? Toto sú reálne skúsenosti

  0

  Ľudia si často myslia, že psychiatrická liečebňa vyzerá ako vo filme. Táto žena sa však rozhodla zdieľať svoje reálne skúsenosti z pobytu v takejto nemocnici, aby ukázala ľuďom, ako to vyzerá v skutočnosti a že to nie je až také zlé. Si zvedavý, čo sa skrýva za dverami s nápisom…

  Sarajevský atentát: 5 vecí, ktoré si o ňom pravdepodobne nevedel

  0

  Prinášame ti ďalší článok z edície x vecí, ktoré si pravdepodobne nevedel. Tentokrát je to práve Sarajevský atentát, ktorý odštartoval udalosti, ktoré sa skončili prvou svetovou vojnou. Ak ťa teda zaujíma história a fascinuje obdobie prvej svetovej vojny, si tu správne.  [adrotate group="11"] 1. Sarajevský atentát Pri Sarajevskom atentáte prišli o život dvaja…

  Žena našla v kuchyni zvláštne stvorenie. Nikto nevie, o čo ide

  0

  Istý mladík z Aucklandu na Novom Zélande postavil do pozoru takmer celý internet. Jeho matka totiž v kuchyni našla zvláštne stvorenie. Video k dnešnému dňu videlo už viac ako pol milióna ľudí, no stále sa nepodarilo nájsť odpoveď na otázku: Čo je to za stvorenie? Tim Clerke na sociálnej sieti Facebook zverejnil video, pomocou…

  10 svetoznámych osobností, ktoré mali tie najpodivnejšie zlozvyky

  0

  Áno, aj svetoznámi géniovia, celebrity a iné osobnosti majú zlozvyky. :) Hviezdy vyzerajú nádherne z diaľky. No akonáhle sa dostaneš bližšie, môžeš sa popáliť. To isté by sme mohli povedať aj o niektorých z najznámejších kreatívnych géniov, ktorí kedy žili na našej planéte. Niektoré zlozvyky, ktorým tieto osobnosti holdovali, môžeme prinajmenšom označiť za zvláštne.…

  Zvieratá na týchto zábavných fotografiách ťa neskutočne pobavia

  0

  Zvieratá na týchto zábavných fotografiách sú naozaj fotogenické. Veď práve tieto snímky vyhrali prestížnu cenu Comedy Wildlife Photography Awards. Tieto zvieratá by sme mohli zaradiť aj medzi zvieratká, ktoré majú priateľský vzťah s fotoaparátmi. Fotografi ich totižto zachytili v tých najzábavnejších možných pózach a navyše k týmto fotografiám pridali ešte…