• Košický dúhový prajd, blahorečenie Anny Kolesárovej a Deň ústavy…

  Publikované 06.09. 2018 o 06:17 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Košice za sebou majú ďalší ročník dúhového prajdu ale aj kresťanský sviatok blahorečenia mučeníčky Anny Kolesárovej. Médiá nezaregistrovali obávané strety oboch strán ani s tretími extrémistickými živlami. A rady by. Malý incidentík na osi dúhovci verzus Kotlebovci v porovnaní s Chemnitzom bol takmer zanedbateľný. Možno aj preto, že sekta dúhovistov bola chránená kresťanmi.  Odhad 25 tisíc veriacich sa zmenil na 30 000 prítomných kresťanov. Po košickej Hlavnej ulici šlo od Tabačky a nazad okolo 500 dúhových prajdistov. V historickom centre mesta na nich začala pokrikovať asi dvadsiatka kotlebovcov, ktorí kričali „Hanba, Rodina je muž a žena,“ no okrem verbálnych atakov k nijakým iným potýčkam nedošlo, pretože obe skupiny oddeľovali policajti:
  https://kosice.korzar.sme.sk/c/20904269/cestu-duhovemu-sprievodu-v-kosiciach-skrizili-kotlebovci.html
  Sprievod a popoludňajší festival sú vyvrcholením týždňa prebiehajúcich aktivít komunity LGBTI.
  Porovnanie kresťanstva s „kresťanstvom“ (malá blogerská úvaha, vsuvka):
  Katolícka cirkev znamená všeobecnú cirkev. Katolicistický ekumenizmus, teda zmier, spájanie a zjednocovanie nesúrodých a kresťanstvu cudzích náboženstiev, ale aj kresťanských cirkví a konfesií, pravidelné spoločné „dýchánky“ buddhistov, šintoistov, hinduistov, moslimov s „kresťanmi“ (katolíkmi) s výnimkou pravoslávia (!) nie sú v súlade s pravým kresťanským učením a svoju podobu malo aj v s komunistickým režimom lojálnym hnutím Pacem in terris.
  Kresťanmi ste alebo nie ste. Hlavné delenie kresťanov na protestantov, katolíkov a pravoslávnych od doby veľkej schizmy (rozkol kresťanstva) a už tisícročný odstup pravoslávia od Vatikánu, vlastne aj po spoločných rokovaniach pápeža s patriarchom Kirillom na Kube, bez zmien, rímskemu ekumenickému katolicizmu Vatikánu kladie na jeho bedrá, plecia a hlavu, neúnosné a nebezpečné bremeno, a vyvoláva pochybnosti, či je ideológia vatikánskeho katolicizmu, lebo to je ideológia (!) zlučiteľná s pravým kresťanským učením a pravou Ježišovou cirkvou…
  Žijem v podozrení, že katolicizmus je ideológia a odklon od pravej kresťanskej cirkvi, učenia a dikcie kresťanského Písma a tradície.
  Ak by to tak nebolo, dúha, a úvahou smerujem k nej, sa s pokorou stretne s ostatnými veriacimi na slávnosti blahorečenia Anny Kolesárovej, zúčastní sa obradu, uctievania a bohoslužby, určenej všetkým aj „dúhovým“ kresťanom.
  Mám ale pochybnosti aj o pravosti viery a učenia luteránov, kalvinistov, zwingliovcov, viklifovcov, husitov, ktorí až tak študovali Písmo, že ho viac-menej ako také opustili a poprepisovali… (sú indície a dôkazy).
  Takzvané kresťanské cirkvi, cirkvičky, konfesie, sú umelo rozdelené pánom Dicis et non facis, TÝM, ktorý sa tvári, že nie je, svoju tvár mení ako ponožky (ako diskutér „Úprimne odpúšťam všetkým“ svoje nicky) ktorý je reálne extrémne inteligentný (ten diskutér je negramotný hlupák, poloblázon a idiot!) a za JEHO vlády na Zemi sa mu excelentne darí a radosťou si mädlí ruky zo svojho tmavého kúta (ako anonymní diskutéri, šíriaci svoje lži, nenávisť a zlobu, útokmi z  ich potkaních kanálov…). Aááách, tie diskusie! Som si istý, že za zrodom anonymných diskusií je má na svedomí si diabolus non esset mendax et homicida“ klamár a vrah Satan! Zo svetského pohľadu je anonymita zaručená len vo voľbách a ochrana osobných údajov je taxatívne chránená osobitným zákonom. Diskusie nie sú voľby!
  Široká je cesta do „pekla“ a väčšina z nich nepozná úzku cestu do krajiny „tisícročného Božieho kráľovstva“ a nebeského Jeruzalema, do ktorého počtu 144 tisíc v ňom vraj „chýba už len pár stovák…“. Mám pochybnosti, či svätí z rozhodnutia Vatikánu, patria medzi nich, lebo to sú a majú byť funkcionári Ježišovho teokratického „štátneho zriadenia“ a tie persóny si vyberá a lustruje ON. Ale tomu rozumejú len tí, ktorí vedia, o čom táram…
  Odkaz na: Jánovo Zjavenie, Apokalypsa (Záver kresťanskej časti Nového Zákona, po ktorej v niektorých vydaniach bývajú zaradené apokryfy (neoverené a nekanonizované spisy a dokumenty).
  Poznámka: Židia, sionisti, budujú svoj pozemský Izrael, podľa prísľubu „ich Boha“ v zemi zasľúbenej…
  Ježiš ale mienil jeho (!) pozemský Izrael pre všetkých, židov, kresťanov aj prozelytov, ktorí prijali pravú (!) kresťanskú vieru a Ježišovo učenie  (odkaz na kľúče od kráľovstva nebeského…)…
  Teda aj preto (tá „kresťanská“ eklektika!) mám pochybnosti, či katolícka rímska cirkev vatikánska patrí do lona pravej, Ježišovej cirkvi…
  Blahorečenie a svätorečenie sa deje aj pod kontrolou cirkevného „diablovho advokáta“. Tento proces prebieha už aj v prípade pápeža Františka, prebiehal aj pri svätorečení pápeža Karola Wojtylu (Jána Pavla II.). Posledné slovo a právo veta ale má vždy Ježiš.
  Kruciálnou otázkou, a nielen mojou, je postavenie Vatikánu a inštitútu pápežstva zoči-voči Ježišovmu odkazu (Peter a skala a spor apoštolov…).
  Na rovinu, nateraz to vzdávam: Mám v tom riadny „hokej“. A vy?
  Koniec osobnej blogerskej úvahy.
  Katolícka cirkev, ktorá tuneluje samú seba, stráca vlastnou vinou dôveru veriaceho aj sekulárneho sveta.
  Viac o stave katolíckej cirkvi aj vo vzťahu k dúhe a jej deviáciám, zmienim nižšie…

  Ak na pokriky kotlebovcov, dúhový prajd odpovedal svojimi výkrikmi „láska!“ osoby LGBTI by si mali uvedomiť, že existuje aj čosi viac, a niečo vyššie, netelesné, a to je LÁSKA! A k nej patrí telesná, duševná a duchovná čistota. Ponúka ju pravá kresťanská viera a učenie. A také, pravé, kresťanstvo, je obzvlášť „ťažký nástroj“ najmä pre telesne, duševne a duchovne slabých a nevyrovnaných, ktorí sa zväčša za pravých kresťanov len vydávajú. Dobrý kresťan v prvom rade zvláda najskôr sám seba a vlastné ľudské slabosti.
  Sobotné Košice a cezpoľní pútnici zažili ich, aj naše, úžasné masové podujatie, ľudské telo, dušu a ducha naplňujúce očistným, katarzným, povznášajúcim, odpustným, oslobodzujúcim a krásou estetizujúcim kresťanským étosom, posväteným aj pridanou hodnotou kvalitného, hodnotného sakrálneho hudobného a zborového umenia, na spoločnom stretnutí ľudí dobrej vôle.  Tento raz ale bez výhrad chválim STV za živý prenos kresťanského podujatia z Košíc…
  Súkromná TA3 tak neurobila, lebo nie je vo veci povinnou verejnoprávnou televíziou.
  Liberálne denníky N a SME a ľavicová Pravda píšu svoje oslavné ódy na dúhový prajd a svoje obvyklé manipulatívne neomarxistické klamstvá, o údajne diskriminovanej, údajne utláčanej, údajnej (lož!) „sexuálnej menšine“ ktorej sú údajne odopierané ľudské práva…
  Na košickom dúhovom pochode som zatiaľ nezaznamenal prítomnosť a osobný „dúhový aktivizmus“ verejnej ochrankyne práv…
  Zrejme jej už „došlo“ že tam nepatrí a nemá tam čo hľadať, pretože svojou účasťou na tribúnach predošlých bratislavských pochodov a vešaním dúhovej vlajky z okna svojej kancelárie, konala v rozpore so svojimi ústavnými a zákonnými povereniami a právomocami verejnej ochrankyne práv, čo vzbudilo nevôľu v prostredí SNS a nielen, a hrozbu ďalšieho vnútro koaličného konfliktu… (musela by zaň na seba vziať zodpovednosť aj za prípadné predčasné voľby!).

  Je dobré a správne, ak sa ombudsmanka prestane venovať dúhe a začne, ako aj ohlásila, chrániť postihnutých poukazom na ich nízke sociálne príspevky. Potom bude dobrou verejnou ochrankyňou práv.
  Nezaregistroval som ani účasť politikov, ani zdravicu úradu vlády. Pochod ale prišla podporiť Bratislava a ako zvyčajne aj zahraničie (ide o dúhový prajdový cezhraničný turizmus, podporné misie, financované dúhovými „neziskovými“ mimovládkami jednak z našich daní, z ich dúhového zahraničia, ale aj individuálnej asignačnej dane).


  Pred týmto podujatím vyvolávali obavy z narušenia jeho priebehu možné strety s účastníkmi blahorečenia Anny Kolesárovej, ktorá v tom čase prebiehalo na štadióne Lokomotívy.
  Zámienka na útok jedných (dúha) proti druhým (cirkev) sa ale nenašla, s jedinou výnimkou takého pokusu z tretej strany asi 20-tky kotlebovcov…
  Výslovnú síru a oheň na kresťanskú cirkev v Košiciach tentoraz nik nelial, denníky N a SME a PRAVDA sa správajú umiernene, skôr polemicky než agresívne kriticky.
  Práva LGBTI osôb, dvojíc a skupín na Slovensku nie sú nijako porušované.
  Nie sú definovaní/né ako menšina. Dôvod: Dúhová inakosť, heterogenita.
  Katolicitický Vatikán ale musí urobiť hlbokú vnútornú sebareflexiu, o ktorú sa pápež snaží len polovične, akoby naoko. V záujme dikcie kresťanského Písma a tradície opustiť ako heretickú, svoju ideológiu „kresťanského“ neomarxizmu. Treba vykonať reálne čistky v radoch slúžiacich duchovných klerikov vo veciach ich zneužívania detí s prevahou a dominanciou homosexuálnych sklonov pedofilných kňazov. Aj za homosexuálnou pedofíliu sa skrývajú motivácie ich celibátu. Celibát nie je pravé kresťanské učenie ani príkaz. Ježiš nežil v celibáte.
  Protestantskí duchovní uzatvárajú manželstvá a vedú riadny život manželov, rodičov a občanov. Je najvyšší čas, zrušiť katolícky kňazský celibát. Môže byť prijatý, ale na dobrovoľnej báze a slobodnej vôli katolíckych kňazov…
  Inak sa pokračujúci vnútorný úpadok a rozklad katolíckej cirkvi v časti sexuálny život katolíckeho duchovenstva nezastaví a katolícka cirkev sa utopí v heréze a neresti…


  Vždy a všade platí a platí to aj pre štatistiky počtov kresťanov na celom svete: Menej je niekedy viac!
  Nie každý je kresťan, kto sa za kresťana vydáva. Treba odlišovať pravých od falošných kresťanov a konať podľa Pavol Korintským 2. Korintským 6/17:
  „Preto vyjdite spomedzi nich a oddeľte sa, hovorí Pán, nečistého sa nedotýkajte a ja vás prijmem.“
  Svetský štát kdekoľvek vo svete musí v zmysle svetského práva, zneužívateľov, pedofilov a ostatných sexuálnych agresorov z radov najmä katolíckych kňazov riadne odstíhať. Nezávisle na tom, ako s vinníkmi naloží cirkevné právo. Tým sa aj na Slovensku napĺňa ústavné oddelenie cirkví od štátu, Článok 1 odsek 1 Ústavy SR.

  Český katolícky kňaz, teológ a filozof Tomáš Halík, je reprezentant nie katolíckej ale katolicistickej, odpadlíckej, heretickej vetvy ideológie „kresťanských“ neomarxistov…
  Slniečkár a vítač. Protagonista multikulturalizmu a rodovej ideológie. Bergoliovec. Jorge Mario Bergolio – neomarxistický pápež František.
  Politicky je to novo ľavičiar novej „progresívnej“ ľavice. Čosi medzi slovenskou SaS, Progresívnym Slovenskom a tak ďalej…
  Inklinuje k nim Kiska a prezidentský kandidát Rudolf Mistrík…
  https://www.krestandnes.cz/halik-vyzval-latinskoamerickou-cirkev-k-obrane-papeze-frantiska/
  Ako opak, odporúčam čítať a počúvať kardinála, primasa pražského, Dominika Duku…

  Práva LGBTI osôb, dvojíc a skupín na Slovensku nie sú nijako porušované. Slovensko voči nim neporušuje ústavu ani zákony. Nie sú definovaní/né ako menšina. Dôvod: Dúhová inakosť, nerovnorodosť, heterogenita. Menšina je definovaná aj svojou homogenitou. Za „sexuálnu“ menšinu sa len vydávajú. Sú označení ako novodobý proletariát liberálnych neomarxistov, a nimi zneužívané…
  O štatút menšiny sa neuchádzajú vozíčkári, mentálne či telesne postihnutí, sú ňou Maďari, žijúci na Slovensku, Rusíni, Rómovia, nie slepci, hluchí, záhradkári, rybári…
  Ľudia sú si vždy a všade rovní len pred zákonom! A ním, len ním, sa objektivizuje aj právo na rovnaké zaobchádzanie. Len na základe ústavy a zákonov! Tvrdenie, že ľudia sú si rovní vždy a všade, je ľudsko-právna negramotná, dokonca vedomá a úmyselná lož! Takou bola aj Veľká francúzska revolúcia, ktorá založila zlobu, nenávisť a krviprelievanie v dvoch svetových vojnách, a táto falošná, diabolská a scestná, pekelná idea žije dodnes. Hnus!

  Prvá septembrová sobota bola výnimočná tým, že Slovenská republika slávi už 25-ty Deň ústavy, ale aj tým, že v Košiciach sa súbežne konal kresťanský sviatok blahorečenia kresťanskej mučeníčky Anny Kolesárovej a súbežne s ním aj dúhový prajd.
  Všetky tri súčasti sobotného dňa sa viažu na aspekty základných ľudských práv a práv.
  Práva  LGBT dúhy (ich požiadavky na registrované partnerstvá, manželstvá a adopcie detí) nie sú základné ľudské právo.
  Právo na ochranu a zachovanie slobody a integrity Anny Kolesárovej, ako aj náboženské právo veriacich kresťanov, základným ľudským právom je.
  K Dňu ústavy a k Ústave SR patrí aj jej preambula a Článok 1 odsek 1:
  „Slovensko sa neviaže na žiadnu ideológiu ani náboženstvo“.
  Slovensko je sekulárny štát.
  A čo neomarxistická rodová ideológia?
  A čo od kresťanstva a fundamentu Božieho stvorenia odpadlíckeho evanjelika Ondreja Prostredníka a jeho heretická proti židovská aj proti kresťanská „Teológia rodu“?

  Príhovor evanjelického teológa, už nie vysokoškolského pedagóga (ban od ECAV) Ondreja Prostredníka dúhovému prajdu:
  https://komentare.sme.sk/c/20904435/blahoslaveni-ste-ked-dokazete-zjavit-pravdu-o-sebe.html?ref=njct
  Pripomeniem: „Boh stvoril ľudí, ako muža a ženu ich stvoril“. A ostatok sa začal diať až potom… (Genesis, prvá kniha Mojžišova z Pentateuch, Starý zákon).
  Treba odmietnuť aj „filozofiu“ teologizujúceho diletanta, psychiatra Michala Pataráka (blog SME) ako scestnú a lživú…
  Odporúčam film: Chatrč.

  Aj ľudsko-právne“ negramotné „produkty“ blbounov nejapných z denníkov N a SME a ľavicovej Pravdy (články, komentáre, názory, parketa Inštitútu ľudských práv a weisenbacherovcov, ktorí aj tam vedú nimi vyhlásenú vojnu proti kresťanom…).
  namiesto neo liberálnej neo fašistickej ultra ľavicovej agendy ankety Homofób roka treba anketu Blbec roka.
  A vo veci toho, čoho sa domáhajú dúhoví, úplne postačí úprava občianskeho zákonníka, notár a matrika.
  Žiadne manželstvo. To je výnimočný a jedinečný zväzok muža a ženy hodný ochrany a podpory pozitívnymi rodinnými politikami.
  A nech Peter Weisenbacher a jeho Inštitút ľudských práv v príručke Dve/Dvaja neklame, pretože počty HIV pozitívnych a klinických prejavov AIDS na Slovensku neklesajú ale stúpajú, najmä v prostredí homosexuality a promiskuity gejov, a ktorú okrem osobnej disciplíny a starostlivosti o hygienu a zdravý, bezpečný sexuálny život nezastaví žiadne registrované partnerstvo ani manželstvo.


  Ten blbec, hlupák a luhár v príručke Inštitútu ľudských práv, mimovládnej „neziskovky“, ochrankyne a obhajkyne práv dúhy (to je ich košiar, oni sú jeho zneužité ovce) Dve/Dvaja tvrdí, popri iných polopravdách a klamstvách, a tento editorský paškvil tlačí do škôl, deťom a mládeži, že počet HIV pozitívnych na Slovensku klesá…
  To je lož, naopak, v „slobodnej, liberálnej, západnej Európe“ v Česku a na Slovensku, naopak, stúpa aj s počtom úmrtí na AIDS.
  Česi popritom v roku 2006 dúhe umožnili registrované partnerstvá, čo vzostup HIV a úmrtí na AIDS nezastavilo, naopak. A dnes (salámová metóda) majú od nich na stole manželstvá párov rovnakého pohlavia a adopcie cudzích detí .
  Prognóza: Zajtra prídu s legalizáciou pedofílie.


  Blahorečenie Anny Kolesárovej bolo aj výzvou k eticky a mravne čistému pohlavnému životu a ochrane osobnej integrity aj pre najviac HIV (ale aj hepatitídou C) dotknutú časť spravidla promiskuitných a sexuálne nezriadených skupín, ku ktorým, okrem drogovo závislých, aj heterosexuálov, významne patrí „mužská“ časť LGBTI dúhy.
  Kresťanstvo prekročilo vek druhého milénia. Že by to bol práve ten blboun nejapný, ako by ho nazval český prezident Zeman, bezočivý, arogantný a agresívny blbec, šéf neofašistickej novo ľavičiarskej ankety Homofób roka, čo kresťanstvo zastaví, zruší a zakáže? NASRAŤ! Toto najúžasnejšie svetové monoteistické náboženstvo, dávajúce ľuďom a veriacim maximálne slobody, slobodnú vôľu a voľbu, ostane na tejto Zemi až do konca dní tohto sveta!
  V prípade kresťanstva ide o úplne demokratické, teokratické náboženstvo, založené na slobodnej vôli ľudí, podľa chceš-nechceš? Vyber si. Ale polovičatosť alebo „akože som kresťan/ka“ kresťanstvo neakceptuje. Nebráni ani konverzii na inú vieru a náboženstvo alebo jeho opustenie, ateizmus a naopak (porovnajte s islamom!). V prípade kresťanstva možno tam, von a znova aj dnu. Kresťanstvo je vždy tolerantné a chápavé. A rozumie aj slabostiam nedokonalého ľudstva.
  Praví kresťania nie sú z tohto sveta. Aj preto nedokážem (priťažký „nástroj“!) byť kresťanom a za kresťana sa nevydávam.
  Keďže viem, o čom aj tu a teraz „točím“:
  Odporúčam všetkým vekovým kategóriám, mužom a ženám, a hoc aj tretím pohlaviam a rodom:
  Rozlišujte mienkotvornosť médií od ich pravdovravnosti.
  To platí aj pre odlíšenie pravých od falošných prorokov.
  Aj z radov „kresťanov“.
  Všetkých, veriacich aj neveriacich, pred polopravdami, lžou a falošnými prorokmi, varoval a vystríhal úžasný kresťan, apoštol Pavol, v liste Korinťanom (vyššie).
  Polopravda rovná sa lož.
  Porozumeli ste prečítanému textu?
  Slobodne sa rozhodnite.
  Pekne pozdravujem. 🙂
  Juraj Režo alias notorickyobcan.

  V reakcii na sťažnosti diskutérov upovedomujem čitateľskú verejnosť, že v diskusiách dochádza k systémovému mazaniu komentárov, aj mojich.
  Ostávajú a pribúdajú tie, ktoré by v zmysle kódexu diskutujúceho a právneho poriadku SR mali byť odstránené…
  Od mazania komentárov sa dištancujem. Toto je hybridná informačná vojna. Zlomyseľné a zlovoľné darebáctvo.
  Parketa OČTK a Odboru PC kriminality Prezídia PZ. Sú povinné konať na podnet aj bez podnetu. Táto informácia sa nachádza aj pod mojím predošlým článkom:


   

   

   

  SME POD EKONOMICKÝM TLAKOM LIBERÁLOV
  Vážení čitatelia, Hlavné Správy sú v zúrivej ekonomickej vojne s liberálnym establišmentom. Podporte nás a pomôžte nám vybojovať zápas o konzervatívne hodnoty. Vážime si každé euro.
  č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Salvini povedal, že pomohol polícii nájsť neonacistické zbrane

  Rím 16. júla 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/ANSA-Maurizio Brambatti)   Taliansky minister vnútra Matteo Salvini v utorok povedal, že dal polícii počiatočný tip, na základe ktorého zhabala neonacistickú propagandu a rôzne zbrane vrátane rakety vzduch-vzduch. Informovala o tom agentúra DPA "Som šťastný, že som bol užitočný pri nájdení rakety," povedal Salvini, ktorý je…

  Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa spolu s turistami vykúpal v červených plavkách v Čiernom mori

  Praha 16. júla 2019 (HSP/Sputnik/Foto:Screenshot-Youtube)   Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa vykúpal v červených plavkách v Čiernom mori v ukrajinskej Odese. Pritom rusky komunikoval s turistami Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa počas pracovnej návštevy Odesy vykúpal v Čiernom mori so sprievodom zamestnancov administratívy a miestnych obyvateľov. Na stránke Kancelárie prezidenta…

  Trump: USA sa neusilujú o zmenu režimu v Iráne

  Washington 16. júla 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Alex Brandon)   Spojené štáty sa neusilujú o zmenu režimu v Iráne, ale o to, aby nemohol získať jadrové zbrane, vyhlásil v utorok americký prezident Donald Trump "Nejde nám o zmenu režimu. Vôbec nám o to nejde... Nemôžu mať jadrovú zbraň," zdôraznil na schôdzke vlády šéf…

  Tím Johnsona zvažuje pred brexitom pozastavenie činnosti parlamentu

  Londýn 16. júla 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Henry Nicholls)   Tím kandidáta na post britského premiéra Borisa Johsona uvažuje o pozastavení činnosti parlamentu v období pred odchodom Británie z Európskej únie. Informovala o tom v utorok na svojej webovej stránke stanica Sky News Johnson môže podľa plánov jeho kampane v októbri pozastaviť fungovanie…

  Pohoda pri vode? Nie, na kúpaliskách v Nemecku uvažujú o posilnení ochrany

  Bratislava 16. júla 2019 (HSP/Foto:TASR - Radovan Stoklasa)   Nemecko uvažuje o posilnení bezpečnosti na plavárňach kvôli čoraz častejším násilnostiam. V hre je aj zavedenie špeciálnej policajné ochrany. Aktuálne na bezpečnosť na niektorých kúpaliskách a plavárňach dohliadajú súkromné firmy, informuje portál iDnes.cz Nemecké kúpaliska, na ktorých sa vyskytli problémy, chcú aby ich…

  Kukan sa vrátil k facebookovej roztržke s Blahom: Vynadal by som mu ešte raz

  Bratislava 16. júla 2019 (HSP/Foto:TASR-Štefan Puškáš)   Exminister zahraničných vecí SR Eduard Kukan, ktorý po dvoch funkčných obdobiach nedávno skončil na pozícii poslanca Európskeho parlamentu (EP) sa nedávno veľmi negatívne a ostro vyjadril k poslancovi NR SR a šéfovi parlamentného výboru pre európske záležitosti Ľubošovi Blahovi, ktorého okrem iného nazval…

  Nemci ironicky: „Gratulujeme, mesto Ashausen bude mať 1000 nových občanov“

  Berlín 16. júla 2019 (HSP/Foto:Screenshot video)   Gigantický biznis pokračuje. Pašeráci vozia migrantov do Európy maskujúc sa humanitárnymi a humanistickými heslami. Ale ide o čistý podradný biznis. Keďže sa stále väčšia časť európskej verejnosti začína búriť proti kšeftom s migrantami, pašeráci sa snažia utajiť svoju činnosť, ale márne   Správy o vylodení migrantov zverejňujú mnohé…

  Europoslanci rozhodli, von der Leyenová je prvou ženou na čele Európskej komisie. Poďakovala podobne ako Čaputová

  Brusel/Štrasburg 16. júla 2019 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Jean-Francois Badias)   Ursula von der Leyenová (60) sa od 1. novembra stane prvou ženou na čele Európskej komisie (EK). Podľa tlačovej agentúry DPA o tom rozhodli v utorok večer poslanci Európskeho parlamentu (EP) Nový predseda EP David Maria Sassoli uviedol, že za von der…

  Feministka a potratová aktivistka, ktorá falošne obvinila Trumpa zo znásilnenia, si myslí, že mužov je potrebné posielať do "preškoľovacích táborov"

  Washington 16. júla 2019 (HSP/LifeNews/Foto:SITA/AP-Craig Ruttle)   Médiá, ktoré v poslednom čase nariekajú ohľadom „sexizmu,“ neváhajú propagovať svoj vlastný druh sexizmu. V rozhovore pre VOX zverejnenom 2. júla prispievajúca autorka E. Jean Carrollová uviedla, že „svet je veľmi, veľmi, veľmi príjemné miesto bez mužov.“ Podľa Carrollovej, ktorá nedávno obvinila prezidenta USA Donalda…

  Susedia gruzínskeho televízneho redaktora, ktorý nadával na Putina, mu na dome umiestnili tabuľu s uštipačným textom

  Tbilisi 16. júla 2019 (HSP/Foto: KP)   V Gruzínsku neutícha škandál, ktorý vypukol po tom, ako tamojší novinár Georgij Gabunia v priamom televíznom prenose nadával na Putina. Vulgárne a šovinistické správanie televízneho chuligána vyvolalo v Gruzínsku búrku nevôle a masové demonštrácie. Jeho susedia mu na dom umiestnili tabuľu s uštipačným textom  „V Tbilisi…

  "Budeme musieť nájsť cesty, ktoré existenciu vesmírneho objektu vysvetlia." Českí vedci objavili hviezdu, ktorej nerozumejú

  Praha 16. júla 2019 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-NASA/ESA/Hubble Heritage Team/A. Nota, Westerlund 2 Science Team via AP)   Českí vedci v Astronomickom ústave AV ČR - Ondřejov si pripisujú nový objav hviezdy, ktorá sa však vymyká súčasným predstavám o vesmíre. Nový objav možno označiť za náhodu, pretože vedci mierili na hviezdu HD 99458…

  Londýnsky starosta nepovolil výstavbu mrakodrapu "Tulipán"

  Londýn 16. júla 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Frank Augstein)   Londýnsky starosta Sadiq Khan zablokoval plány na výstavbu 300 metrov vysokého mrakodrapu neďaleko rieky Temža. Štíhla stavba prezývaná "Tulipán" so sklenenou vyhliadkovou plošinou by podľa starostu priniesla iba obmedzený verejný osoh a narušila by panorámu britskej metropoly, informovala v utorok tlačová agentúra Reuters…

  Nemecký politik Peter Bystroň exkluzívne pre HS o von der Leyenovej: Tá žena zaručene urýchli rozklad EÚ. Každý, komu EÚ len trochu leží na srdci, sa musí nad týmto personálnym návrhom zhroziť

  Bratislava 16. júla 2019 (HSP/Foto:PB, SITA/AP-Francisco Seco)   Nemecká ministerka Ursula von der Leyenová ašpiruje na líderku Európskej komisie. Niektorých slovenských europoslancov nemecká politička zaujala, iní sú skeptickejší a uvádzajú, že o nej nič nevieme. O stanovisko na menovanú političku sme požiadali aj nemeckého politika Petra Bystroňa (AfD). Ozrejmil, prečo…

  Sen sa skončil, Eduard Chmelar zakladá nové politické hnutie nazvané Socialisti: Chcem byť radikálnou alternatívou kapitalistom

  Bratislava 16. júla 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   Eduard Chmelár chce založiť nové politické hnutie nazvané Socialisti. Informoval o tom na sociálnej sieti s tým, že chce ponúknuť voličom alternatívu. Chmelár sa už v roku 2015 neúspešne pokúšal o registráciu politického hnutia SEN "Rozhodol som sa vstúpiť do politického zápasu a…

  Afganky, ktoré cez víkend hrali na Pohode, zmizli. Sú už v Nemecku?

  Trenčianske Teplice 16. júla 2019 (TASR/HSP/Foto: screenshot video)   Polícia pátra po štyroch členkách ženského afganského orchestra ZOHRA, ktorý cez víkend vystúpil na hudobnom festivale Pohoda. TASR o tom informoval trenčiansky krajský policajný hovorca Pavol Kudlička Podľa denníka Nový čas, ktorý na zmiznutie členiek upozornil, dievčatá sú v Európe legálne…

  Prokurátor Generálnej prokuratúry, ktorý vypracoval podklady na rozpustenie ĽSNS, je už na dôchodku

  Bratislava 16. júla 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dušan Hein)   Prokurátor Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky (GP SR) Ivan Minár, ktorý spracoval podklady k návrhu na rozpustenie ĽSNS, je už na dôchodku "Prokurátorovi GP SR, ktorý spracoval návrh na rozpustenie strany Kotleba – ĽSNS, zanikol služobný pomer prokurátora z dôvodu vzniku nároku na starobný…

  Pri páde budovy v Bombaji zahynulo najmenej sedem ľudí

  Bombaj 16. júla 2019 (SITA/AP/HSP/Foto:SarcasticDude Twitter)   Najmenej sedem ľudí zahynulo v utorok v Bombaji, kde sa zrútila štvorpodlažná budova. Záchranárom sa podarilo spod trosiek budovy vytiahnuť deväť preživších vrátane jedného dieťaťa, ktoré už medzičasom po ošetrení prepustili z nemocnice Záchranári pátrajú po ďalších osobách, ktoré pravdepodobne uviazli pod troskami.…

  Predseda parlamentu Danko sa zúčastní na pochode Hrdí na rodinu. Vyzval na účasť a podporu, že otec a mama, čiže muž a žena sú to najlepšie pre deti

  Bratislava 16. júla 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA/NR SR)   Predseda Národnej rady Slovenskej republiky a Slovenskej národnej strany Andrej Danko potvrdil, že sa zúčastní na pochodu Hrdí na rodinu. „Každý má právo žiť ako sa rozhodne, nikto však nemá právo na to, aby maloleté deti nútil žiť vo zväzku dvoch mužov alebo…

  TopDesat

  Toto sa stane, ak sa nebudeš pozerať na dopravné značky!

  0

  Aj vy jazdite po pamäti? Je to bežná prax, najmä pri kratších jazdách v okolí, ktoré dobré poznáte. Ťažšie to majú profesionálni vodiči. Tí musia sledovať oveľa viac podnetov a dopravné značky im nič „neodpustia“. Výška nákladiaka, dodávky, skriňového auta… Čo sa stane, ak sa „nezmestia“ do tunela alebo pod most? Chlapi…

  Posledné jedlo dinosaura odhalilo neznámy druh jašterice - Indrasaurus wangi

  0

  Neuveriteľne dobre zachovalý obsah žalúdka dinosaura, ktorý zomrel čoskoro po skonzumovaní posledného jedla, odhalil predtým neznámy druh jašterice, ktorý sa odhaduje, že žil pred 120 miliónmi rokov, informuje portál RT. Táto jašterica dostala meno Indrasaurus wangi. Jašterica, pomenovaná Indrasaurus wangi, je na rozdiel od akéhokoľvek známeho d

  Tieto divné selfies si zamiloval celý internet

  0

  Selfies sa v posledných rokoch stali akousi povinnosťou pre všetkých, ktorí využívajú sociálne siete. Niektorí sú dokonca schopní vytvoriť si 50 rovnakých fotiek iba kvôli tomu, aby si mohli vybrať tú správnu selfie. Prvé selfies vznikli pravdepodobne v Austrálii pred desiatimi rokmi, keď sa takto fotil jeden opitý muž. Pravdepodobne…

  Opustené hotely: Kedysi niečo znamenali, no dnes iba chátrajú

  0

  Tak ako aj v minulosti sa výstavba hotelov rozkvitla s nárastom obyvateľstva. Kedysi známe pohostinstvá sa pritom neudržali nad hranicou krachu a skončili dodnes opustené ako pripomienka, že niekedy po nich dopyt predsa len bol. Tieto opustené hotely v minulosti niečo znamenali, no dnes sú iba obyčajnými ruinami. Royal Hotel, Birdsville

  Reklama nemusí byť otravná. Tieto reklamy sa zamerali na vážne problémy

  0

  Mnoho z nás si myslí, že reklama môže byť iba otravná a nudná. Ani sa tomu nečudujeme, keďže slovenské reklamy nám mnohokrát dajú poriadne zabrať. Billboard sem, billboard tam, otravná inzercia v časopisoch a na internete. Občas na nás dokonca v televízii vybehne podivný zelený mužíček. Takáto však nemusí byť…

  Zemetrasenia na týchto fotografiách sa stali súčasťou histórie

  0

  Zachytené zemetrasenia spôsobili jedny z najväčších škôd po celom svete. Valvidia, Čile 1960 Zemetrasenie Valvidia sa vyskytlo v Čile 22. mája 1960 a doteraz patrí medzi na

  Vo svete IT

  Herné smartfóny opäť naberú „na sile“. Zoznámte sa s novým procesorom Snapdragon 855 Plus od Qualcommu

  0

  Svetový výrobca mikročipov, Qualcomm, oficiálne predstavil výkonnejší derivát svojho vlajkového procesoru Snapdragon 855, ktorý poháňa tie najsilnejšie smartfóny aktuálne dostupné na trhu. Novinka s označením Snapdragon 855 Plus však nemá byť klasickým vlajkovým procesorom. Jeho cieľovou skupinou sú tie najvýkonnejšie „mašiny“ – herné smartfóny. Vyšší výkon, lepšia konektivita a lepšia…

  R. Raši: „V podpore malých a stredných podnikov budeme pokračovať“

  0

  Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu informuje verejnosť, ze 6 malých a stredných podnikov, ktoré uspeli so svojimi projektami v Oblasti kybernetickej bezpečnosti a biotechnológií úspešne absolvovali tréningový program Innovation Leaders Open Gate v izraelskom Tel Avive. „Izraelský akcelerátor SIT4F prostredníctvom špičkového tréningu pomohol našim firmám rýchlejšie preklenúť…

  Huawei tvrdí, že do roku 2021 dokáže byť úplne nezávislý od spoločností a technológií z USA

  0

  Americko-čínska obchodná vojna sa síce pomaly blíži ku koncu, no ani jedna z čínskych spoločností stále nemá vyhraté. Najnovšie vyhlásenia Donalda Trumpa síce napovedajú, že čínski giganti, ako Huawei či ZTE, sa možno časom na trh v USA vrátia, no predstavitelia týchto spoločností sa na slová amerického prezidenta už tak…

  Uniknuté rendery zariadení Honor 9X a 9X Pro odhaľujú pop-up selfie kameru

  0

  Predstavenie zariadení Huawei Honor 9X a 9X Pro sa nezastaviteľne blíži. Malo by sa tak stať 23. júla, teda už o pár dní. So skracujúcim sa časom, sa na povrch dostáva množstvo informácií ohľadne oboch zariadení.  Najnovšie, portál pocketnow.com  priniesol report, v  ktorom upozorňuje na rendery smartfónov, odvolávajúc sa priamo na…

  Xiaomi predstavuje unikátny gadget, ktorý Vás zbaví svrbenia po uštipnutí hmyzom

  0

  Xiaomi opäť raz ukazuje, že má skvelé a  inovatívne nápady. Najnovšie predstavuje užitočný gadget s praktickým využitím. Drobné zariadenie o veľkosti kľúčenky, ktorého účelom je odstránenie nepríjemného svrbenia po uštipnutí komárom či iným hmyzom. Informuje o tom portál Xiaomimagazine.com. Za zhotovením tohto malého zariadenia stojí spoločnosť Konjac, ktorá ho predstavila…

  Microsoft Word pre Android presiahol pomyselnú hranicu 1 miliardu stiahnutí

  0

  Zrejme najpopulárnejší textový editor Microsoft Word oslavuje dosiahnutie veľkého míľnika. Jeho verzia, určená pre mobilný operačný systém Android, totižto presiahla hranicu 1 miliardu stiahnutí. Na presiahnutie pomyselného míľnika poukázal zahraničný technologický portál Techradar. Míľnik, ktorý dosiahol len málokto Spoločnosť Microsoft sa vďaka novému úspechu aplikácie Microsoft Word už po druhýkrát…

  TopSpeed

  Nový Opel Astra má 9-stupňový automat a o 19 % nižše emisie

  0

  S príchodom modernizovanej Astry Opel úplne prekopal aj motorovú ponuku. Výsledkom sú nové motory z vlastného vývoja, nová 9-stupňová automatická prevodovka a až o 19 % znížené emisie. S úpravami motorovej palety konštruktéri zapracovali aj na naladení podvozka, aerodynamike karosérie a výbave kabíny. Nový Opel Astra, ako mu teraz chvíľu budú všetci…

  Rišo Gonda sa opäť prihlásil a získal skvelé pódium!

  0

  Nie len Maťo Homola, ale aj Rišo Gonda pretekal na rakúskom okruhu Red Bull Ring. Rišo už tradične nastúpil s tímom Šenkýř Motorsport v sérii International GT Open. BMW M6 GT3 osedlal spoločne s mladučkou holanďankou, Beitske Visserovou. Premiéru v pozícii juniorského tímu BMW Motorsport okorenili skvelým druhým miesto v…

  Naftové motory sa emisne vyrovnali elektromobilom. Čo bude ďalej?

  32

  Bruselskí úradníci tlačiaci na čoraz masívnejšie presadzovanie elektromobility zostali poriadne zaskočení. Organizácia Euro NCAP zameraná na bezpečnosť automobilov totiž začala s hodnotením Green NCAP. V rámci neho dostávajú testované autá akýsi „emisný“ certifikát hodnotiaci emisie v reálnej prevádzke aj laboratóriách. Naftový Mercedes-Benz C 220d 4Matic pritom dopadol rovnako dobre ako elektromobily. Na "vysvedčení" dosiahol plný…

  VW Slovensko učí majiteľov, ako funguje moderné auto

  0

  Kto si číta návod? Pri skladaní nábytku, samozrejme, drvivá väčšina. Pri vymoženosti ako mobilný telefón, alebo auto? Pri oboch si každý povie, že s telefónom aj autom predsa vie narábať. Častý omyl. Každý typ sa v niečom líši. Preto sa mi neraz stane, že aj po roku ma prekvapí funkcia na…

  Nová Škoda Octavia IV sa nechtiac ukázala obrázkami vnútra

  0

  Svetom internetu sa rýchlo šíria ďalšie špionážne fotografie Octavie štvrtej generácie. Tie opäť potvrdzujú špekulácie o jej celkovom vzhľade a zároveň ukazujú, že jej dizajn naviaže na súčasnú vlajkovú loď automobilky, Škodu Superb aj hatchback Scala. Omnoho zaujímavejší je však pohľad do kokpitu českej novinky. Nová Octavia konečne ukázala aj…

  Euro NCAP Kia Ceed zvládla na 4 alebo 5 hviezdičiek. V čom je rozdiel?

  1

  Po dlhšej dobe je tu opäť auto, ktoré prešlo testy Európske testy bezpečnosti na dve rôzne hodnotenia. Euro NCAP Kia Ceed zvládla podľa výbavy na 4, alebo 5 hviezdičiek. Dôležité je totiž to, či máte vo výbave systém automatického núdzového brzdenia s detekciou chodcov, ktoré zo 4 spraví 5 hviezdičkové auto.

  KAMzaKRÁSOU

  Je detox zdravý či klam?! Názor odborníkov na „očistu” ťa prekvapí

  0

  Chceme sa cítiť zdravšie, lepšie, mladšie a siahame preto po najrôznejších detoxikačných kúrach sľubujúcich celkovú „očistu“ tela. Detoxy sa naozaj za posledné roky stali takmer synonymom zdravého organizmu, no aj tu platí staré dobré porekadlo, že nie je všetko zlato čo sa blyští. Je detox zdravý alebo klam a aký…

  Sebarozvoj s koučkou: Voľba postoja so slobodou voľby

  0

  Voľba postoja so slobodou voľby: Je to o postoji – keď si vyberieme, že budeme realistickí, a nie strachoví, môžeme posilňovať svoju sebaistotu. Tá sa vytvára aj tým, že sa do vecí činorodo púšťame, aby sme získavali skúsenosti, rozvíjali sa, a tak sa stávali odvážnejšími.

  Efektívne a lacné cvičenie so stoličkou: Odteraz už žiadne výhovorky!

  0

  Zatiaľ čo mnohí pri cvičení v pohodlí domova preferujú jogu alebo pilates, ktorý dokáže poriadne ponaťahovať všetky svaly na tele, my preferujeme cvičenie so stoličkou. Pri správne zvolených cvikoch dokážete svoje telo rovnako dobre ponaťahovať!

  Deti a digitálne technológie (mobily, počítače, tablety): Pozor na hrozivé následky!

  0

  Digitálne technológie, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou našich životov, výrazne ovplyvňujú aj deti. Tie sa do kontaktu s mobilmi a tabletmi dostávajú takpovediac „od plienok“ a väčšinou to začína pesničkami a rozprávkami na Youtube, pokračuje hrami a neskôr aj sociálnymi sieťami. Deti už bez toho takmer nevedia existovať a situácia sa zhoršuje. Deti a digitálne technológie – to…

  Prírodný liek na dýchacie cesty: Priprav si tento macerát!

  0

  Dnes vám povieme o jeden bylinke, ktorá predstavuje akýsi prírodný liek na dýchacie cesty. Hoci je často využívaná ako okrasná rastlina, nedajte sa zmiasť. V skutočnosti majú jej kvety blahodarný vplyv na ľudský organizmus a sú nápomocné pri liečbe mnohých zdravotných ťažkostí. Veľmi jednoducho si z nej môžete pripraviť macerát, ktorý…

  TEST: Marlies Möller uv-light & pollution protect hairspray

  0

  Lak na vlasy na ochranu pred UV žiarením a znežistením od Marlies Möller ponúka vlasom komplexnú ochranu a prirodzenú fixáciu s oslňujúcim leskom. Je navrhnutý tak, aby vlasom zabezpečil UV ochranu a predišiel tak ich vysušovaniu a oslabovaniu. Okrem toho vytvára tento produkt na vlasoch akúsi ochrannú vrstvu, vďaka ktorej sú chránené pred…

  Svetlo sveta

  Príde raz pedofília do módy?

  0

  O zákaze jej propagácie momentálne panuje zhoda medzi pravicou i ľavicou. Ešte v deväťdesiatych rokoch minulého storočia sa však sex dospelých s deťmi, najmä mužov s chlapcami, považoval za neškodný, dokonca módny. Táto propaganda sa môže vrátiť. Svedčia o tom štandardy WHO, ktoré by sa teraz mali stať základom pre sexuálnu výchovu…

  17 milostí, ktoré získavaš každým prežehnaním sa

  0

  Znak kríža je základným gestom kresťana. Katolíci sa prežehnajú najčastejšie pred začiatkom a na konci modlitby, pri vstupe do kostola, na začiatku a konci Svätej omše, pri prijímaní Eucharistie a pri jedle. Čo však je obsiahnuté v moci kríža, keď je neodmysliteľnou súčasťou duchovného života? Pri každom prežehnaní sa získavame…

  Sedem z desiatich súrodencov vstúpilo medzi dominikánov

  0

  Jednou z veľkých pozitívnych vlastností mnohopočetných rodín je silnejší pocit jednoty, ktorý sa medzi súrodencami vypestuje. Takto opisoval situáciu vo svojej rodine William Hinnenusch, ktorý sa ako najstarší prvý rozhodol vstúpiť medzi Dominikánov. Následne ho ďalších 6 súrodencov nasledovalo. Cestu do dominikánskeho rádu William našiel cez svoje štúdium na Oxforde,…

  Kultúra smrti ukazuje arogantne svoju prevahu

  0

  Na vrchole svojej arogancie, každý režim, postavený na pilieri ľudskej pýchy, začne byť vražedný. Nenahovárajme si, že vražedná totalita hrozí. Je už tu, len ju dav akceptoval a funguje vykonštruovaným masovým súhlasom, manipuláciou a uplácaním nezaslúženým blahobytom- nemá ani dostatok úprimnosti pre otvorenú tyraniu a sama seba považuje za dobrú…

  Nemecká štúdia: Do Európy migrujú predovšetkým mladí muži patriaci minimálne do strednej triedy.

  0

  Vedúci berlinského inštitútu pre populáciu a rozvoj ( Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung) Reiner Klingholz uviedol na adresu migračnej vlny, ktorú zaznamenáva Európa, že jej hlavnou zložkou sú príslušníci strednej a vyššej vrstvy a nie chudobní Afričania. „Ľudia vo veľkej väčšine chudobných afrických krajín si nemôžu dovoliť vysťahovanie. Na to, aby mohli emigrovať…

  Matka Lamberta: Rozplakal sa, keď sa dozvedel, že ho vyhladujú

  0

  Vincent Lambert, ktorý zomrel nariadením súdu vo Francúzsku na dehydratáciu a na vyhladovanie, zomrel podľa kardinála Saraha ako „martýr, ako obeť bláznovstva človeka dnešnej doby.“ Doktori prestali poskytovať Lambertovi stravu aj napriek prosbe jeho katolíckych rodičov, ktorí sú stále nažive. “V tento smutný deň sa modlím za spásu jeho duše, ktorý…

  Armádny Magazín

  Ozbrojené sily Ukrajiny v dôsledku zlyhania zaútočili na vlastné pozície v Donbase: 3 mŕtvi, 11 zranených

  0

  Vojaci ozbrojených síl Ukrajiny sa snažili zopakovať úder Doneckej milície, ktorá úspešne použila jednotku na odstraňovanie mín UR-83 na zničenie opevnenia ukrajinskej armády. Dôstojníci dvakrát použili systém UR-77. Ak však v prvom prípade neboli žiadne ľudské obete, potom druhýkrát viedli k tragickým následkom. Výpočet UR-

  V Číne bol TOS-1A nazývaný "najstrašnejšou ruskou zbraňou"

  0

  Čínsky časopis Sina tvrdí, že ťažký plameňometný systém TOS-1A je "najstrašnejšia ruská zbraň". Hoci sa nazýva „flamethrower tank“, samotný systém s tým nemá nič spoločné, okrem platformy, na ktorej bol vytvorený - je to viacvrstvový raketomet, ktorý odpáli termobarické, alebo zápalné strely do vzdialenosti 12 km. Bo

  Vedúci osobitného oddelenia FSB "Alpha" bol prepustený

  0

  Šéf špeciálnej divízie FSB "Alpha" Valerij Kanakin bol prepustený zo svojho postu. Prepustenie Kanakina údajne nie je spojené so zadržaním niekoľkých dôstojníkov špeciálnych síl pre podozrenie z lúpeže. Po prepustení, sa Kanakin stal prezidentom združenia veteránov špeciálnych síl. Kanakin pracoval v Alpha od roku 1984, od roku 2014

  FN 509 Tactical

  0

  Spoločnosť FN America predstavila svoju novú 9mm sériu FN 509, aby sa mohla zúčastniť kontraktu pre americkú armádu. Predchádzajúca séria FNS (Striker fired ) s vymeniteľnými zadnými rukoväťami a skvelou spúšťou, bola tiež silným uchádzačom a teraz je populárnou zbraňou na civilnom trhu. Teraz je tu nové, limitované vydanie, v…

  Najproblematickejšie vojenské vybavenie NATO

  0

  Moderné, drahé, ozbrojené a ... surové. Najnovšia britská lietadlová loď, Queen Elizabeth, tento týždeň prerušila námornú plavbu a kvôli úniku sa vrátila do Portsmouthu. Najväčšia loď britskej flotily naďalej rozstrapkáva nervy posádky: toto zlyhanie nie je prvé. RIA Novosti publikuje výber najzraniteľ

  Nový ruský delostrelecký komplex "Palma"

  0

  V Petrohrade sa prvýkrát objavila vzorka najnovšej protilietadlovej rakety a delostreleckého komplexu ZRAK 3M89 "Palma". Systém je už v službe námorníctva a je dodávaný zahraničným partnerom. Jedinečnosť Palmy je, že je schopná zasiahnuť všetky druhy letiacich objektov (lietadlá, vrtuľníky, drony a protilietadlové rakety) vo vzdialen

  Tvoja Svadba

  Farebné svadobné šperky podľa znamení: Čo o vás prezradia

  0

  Farby šperkov môžu ovplyvňovať našu náladu aj zdravie. Spájajú sa s nimi naše hviezdne znamenia. Vyberáme si ich podľa nášho vkusu a samozrejme aj podľa toho, čo máme oblečené. Niektoré šperky sa dedia, majú špeciálny sentimentálny význam a iné sú len jednoducho kúsky, ktoré sme si obľúbili. Farebné svadobné šperky sú menej časté,…

  Lego svadba: Neuveríš vlastným očiam, kde sa dá stavebnica použiť

  0

  Začnime radosťou pre vašich svadobných hostí. Čo tak vyrobiť pre nich postavičky, ktoré si môžu zobrať so sebou domov? Využiť môžete ich obľúbených rozprávkových hrdinov, farby alebo postavičky, s ktorými vyrastali. Lego je úžasné v tom, že jeho tém je skutočne veľmi veľa. Vyberať teda bude z čoho. Nemusíte sa tiež báť, že…

  Bavlnovník vo svadobnej výzdobe: Očarujúci a ľahký ako pierko

  0

  Bavlna je jedna z najstarších textilných surovín na svete. Pestuje sa na stonkových kríkoch, z ktorých sa po dozretí zberajú kúsky jemnulinké a ľahučké ako vzduch. Tieto vatovo vyzerajúce guličky sú základnou surovinou našich obľúbených tričiek či iného oblečenia. Bavlnovník vo svadobnej výzdobe pôsobí exoticky, ľahko a dá sa krásne kombinovať s inými kvetmi.

  Vyhraj 3x Lanvin A GIRL IN CAPRI - toaletná voda v hodnote 35 €

  0

  A GIRL IN CAPRI - toaletná voda: Bájna sladkosť sadov a záhrad prekypujúcich zrelými plodmi. Kompozícia sa otvára esenciou citróna Primafiore. Charakterizuje ho žiarivá vôňa, intenzívne optimistická, ako obedňajšie slnko dopadajúce na chodníky tichých ulíc. Tento citrón vyznieva nezvyčajne, pretože v sebe obsahuje výnimočnú kvalitu vonných olejov a neustále kvitne, takže celoročne…

  Tradičná talianska svadba: Prečo sa strihá ženíchova kravata?

  0

  Tradičná talianska svadba- boli ste už na nejakej? Taliani sú známi svojím šarmom, temperamentom, vyberavúm módnym vkusom, vynikajúcou kuchyňou, pápežom, mafiánskymi príbehmi, jedinečnými Benátkami. Určite ste počuli výraz talianske manželstvo. Ako vyzerá taká tradičná talianska svadba? Poďte sa s nami pozrieť.

  Klinčeky vo svadobnej kytici aj výzdobe: Z akých druhov si môžeš vyberať?

  0

  Na tomto webe pre vás búrame rôzne predsudky o svadobných výzdobách, kvetoch, ktoré nepoznáte a mali by ste aj o veciach, ktoré nemôžete vedieť len preto, lebo svadbu (v tom lepšom prípade) organizujete len raz za život. Klinčeky alebo klince poznáte skôr z kytíc pre pani učiteľku na záver školského roka. Tie dnešné sú…

  Tvoje Zdravie

  Pozor, toto je TOP sezónna zelenina! Prečo sa oplatí jesť cuketu?

  0

  Cukety práve v prebiehajúcom období v hojnom množstve dorastajú v našich záhradách a dobre dostupné sú aj v obchodoch či na miestnych trhoch. Hovoríme tu o úžasnej zdravej a chutnej zelenine, ktorá sa dá pripraviť na množstvo spôsobov. Vyberiete si cuketové placky či krémovú cuketovú polievku? Alebo máte v obľube iné zdravé…

  Ako sa prejavuje salmonelóza? Tieto fakty potrebujete ovládať!

  0

  Salmonelózu môžeme zaradiť medzi najznámejšie a pomerne i rozšírené ochorenia tráviacej sústavy. Práve letné obdobie s horúcimi dňami sú pre rozvoj tejto choroby o niečo viac rizikovejšie. Salmonelóza je charakteristická krátkou inkubačnou dobou, pričom sa prejavuje najmä zažívacími ťažkosťami. Ako sa prejavuje salmonelóza aj čo je jej príčinou a aká…

  TOP zaujímavosti o ľudskej pečeni: Dokáže nám dorásť?!

  0

  Keďže sme vám už priniesli už rozličné zaujímavosti o ľudkom mozgu aj prekvapivé fakty o žalúdku, dnes prišiel na rad ďalší dôležitý orgán, ktorý sa konkrétne ukrýva v brušnej dutine. Ide o pečeň, ktorú údajne v starovekom Grécku považovali za miesto, v ktorom sa nachádzajú emócie. Vedeli ste napríklad o…

  Ako pôsobí aeróbne cvičenie na človeka? Pomáha vôbec pri chudnutí?

  0

  Aeróbny alebo inak aj vytrvalostný tréning vplýva na naše telo hneď v niekoľkých smeroch. Ako sme spomínali už v úvode článku, pohybové aktivity z tejto kategórie cvičení sú veľmi nápomocné pri chudnutí. Sú totiž skvelým prostriedkom na spaľovanie prebytočného tuku. Ak sa snažíte zhodiť zopár kíl, tak okrem zdravej stravy svojmu…

  Prospešné zvieratá v záhrade: Tieto sú v nej skutočne potrebné!

  0

  Zvieratá v našej záhrade predstavujú jeden veľký prírodný svet. Už ako deti v škôlke sme sa učili o rôznych zvieratách, ktoré môžeme nájsť v našich záhradách. Niektoré z nich našu úrodu dokážu zničiť a nám ostanú prázdne debničky v pivniciach. Ale nájdu sa aj také, ktoré sú pre našu záhradu…

  Základné meditačné pozície: Viete, ako na to správnym spôsobom?

  0

  Už ste niekedy skúšali meditovať? Viem, znie to neuveriteľne, že by sedenie s prekríženými nohami a predýchavanie malo dopomôcť k spokonejšiemu životu… Meditácia je v skutočnosti veľmi dobrá praktika, ktorú môžete robiť kedykoľvek a kdekoľvek, za rôznych okolností a v rôznych pozíciách. Práve o tých si niečo povieme v tomto…