Košický dúhový prajd, blahorečenie Anny Kolesárovej a Deň ústavy…

Publikované 06.09. 2018 o 06:17 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

Košice za sebou majú ďalší ročník dúhového prajdu ale aj kresťanský sviatok blahorečenia mučeníčky Anny Kolesárovej. Médiá nezaregistrovali obávané strety oboch strán ani s tretími extrémistickými živlami. A rady by. Malý incidentík na osi dúhovci verzus Kotlebovci v porovnaní s Chemnitzom bol takmer zanedbateľný. Možno aj preto, že sekta dúhovistov bola chránená kresťanmi.Odhad 25 tisíc veriacich sa zmenil na 30 000 prítomných kresťanov. Po košickej Hlavnej ulici šlo od Tabačky a nazad okolo 500 dúhových prajdistov. V historickom centre mesta na nich začala pokrikovať asi dvadsiatka kotlebovcov, ktorí kričali „Hanba, Rodina je muž a žena,“ no okrem verbálnych atakov k nijakým iným potýčkam nedošlo, pretože obe skupiny oddeľovali policajti:
https://kosice.korzar.sme.sk/c/20904269/cestu-duhovemu-sprievodu-v-kosiciach-skrizili-kotlebovci.html
Sprievod a popoludňajší festival sú vyvrcholením týždňa prebiehajúcich aktivít komunity LGBTI.
Porovnanie kresťanstva s „kresťanstvom“ (malá blogerská úvaha, vsuvka):
Katolícka cirkev znamená všeobecnú cirkev. Katolicistický ekumenizmus, teda zmier, spájanie a zjednocovanie nesúrodých a kresťanstvu cudzích náboženstiev, ale aj kresťanských cirkví a konfesií, pravidelné spoločné „dýchánky“ buddhistov, šintoistov, hinduistov, moslimov s „kresťanmi“ (katolíkmi) s výnimkou pravoslávia (!) nie sú v súlade s pravým kresťanským učením a svoju podobu malo aj v s komunistickým režimom lojálnym hnutím Pacem in terris.
Kresťanmi ste alebo nie ste. Hlavné delenie kresťanov na protestantov, katolíkov a pravoslávnych od doby veľkej schizmy (rozkol kresťanstva) a už tisícročný odstup pravoslávia od Vatikánu, vlastne aj po spoločných rokovaniach pápeža s patriarchom Kirillom na Kube, bez zmien, rímskemu ekumenickému katolicizmu Vatikánu kladie na jeho bedrá, plecia a hlavu, neúnosné a nebezpečné bremeno, a vyvoláva pochybnosti, či je ideológia vatikánskeho katolicizmu, lebo to je ideológia (!) zlučiteľná s pravým kresťanským učením a pravou Ježišovou cirkvou…
Žijem v podozrení, že katolicizmus je ideológia a odklon od pravej kresťanskej cirkvi, učenia a dikcie kresťanského Písma a tradície.
Ak by to tak nebolo, dúha, a úvahou smerujem k nej, sa s pokorou stretne s ostatnými veriacimi na slávnosti blahorečenia Anny Kolesárovej, zúčastní sa obradu, uctievania a bohoslužby, určenej všetkým aj „dúhovým“ kresťanom.
Mám ale pochybnosti aj o pravosti viery a učenia luteránov, kalvinistov, zwingliovcov, viklifovcov, husitov, ktorí až tak študovali Písmo, že ho viac-menej ako také opustili a poprepisovali… (sú indície a dôkazy).
Takzvané kresťanské cirkvi, cirkvičky, konfesie, sú umelo rozdelené pánom Dicis et non facis, TÝM, ktorý sa tvári, že nie je, svoju tvár mení ako ponožky (ako diskutér „Úprimne odpúšťam všetkým“ svoje nicky) ktorý je reálne extrémne inteligentný (ten diskutér je negramotný hlupák, poloblázon a idiot!) a za JEHO vlády na Zemi sa mu excelentne darí a radosťou si mädlí ruky zo svojho tmavého kúta (ako anonymní diskutéri, šíriaci svoje lži, nenávisť a zlobu, útokmi z  ich potkaních kanálov…). Aááách, tie diskusie! Som si istý, že za zrodom anonymných diskusií je má na svedomí si diabolus non esset mendax et homicida“ klamár a vrah Satan! Zo svetského pohľadu je anonymita zaručená len vo voľbách a ochrana osobných údajov je taxatívne chránená osobitným zákonom. Diskusie nie sú voľby!
Široká je cesta do „pekla“ a väčšina z nich nepozná úzku cestu do krajiny „tisícročného Božieho kráľovstva“ a nebeského Jeruzalema, do ktorého počtu 144 tisíc v ňom vraj „chýba už len pár stovák…“. Mám pochybnosti, či svätí z rozhodnutia Vatikánu, patria medzi nich, lebo to sú a majú byť funkcionári Ježišovho teokratického „štátneho zriadenia“ a tie persóny si vyberá a lustruje ON. Ale tomu rozumejú len tí, ktorí vedia, o čom táram…
Odkaz na: Jánovo Zjavenie, Apokalypsa (Záver kresťanskej časti Nového Zákona, po ktorej v niektorých vydaniach bývajú zaradené apokryfy (neoverené a nekanonizované spisy a dokumenty).
Poznámka: Židia, sionisti, budujú svoj pozemský Izrael, podľa prísľubu „ich Boha“ v zemi zasľúbenej…
Ježiš ale mienil jeho (!) pozemský Izrael pre všetkých, židov, kresťanov aj prozelytov, ktorí prijali pravú (!) kresťanskú vieru a Ježišovo učenie  (odkaz na kľúče od kráľovstva nebeského…)…
Teda aj preto (tá „kresťanská“ eklektika!) mám pochybnosti, či katolícka rímska cirkev vatikánska patrí do lona pravej, Ježišovej cirkvi…
Blahorečenie a svätorečenie sa deje aj pod kontrolou cirkevného „diablovho advokáta“. Tento proces prebieha už aj v prípade pápeža Františka, prebiehal aj pri svätorečení pápeža Karola Wojtylu (Jána Pavla II.). Posledné slovo a právo veta ale má vždy Ježiš.
Kruciálnou otázkou, a nielen mojou, je postavenie Vatikánu a inštitútu pápežstva zoči-voči Ježišovmu odkazu (Peter a skala a spor apoštolov…).
Na rovinu, nateraz to vzdávam: Mám v tom riadny „hokej“. A vy?
Koniec osobnej blogerskej úvahy.
Katolícka cirkev, ktorá tuneluje samú seba, stráca vlastnou vinou dôveru veriaceho aj sekulárneho sveta.
Viac o stave katolíckej cirkvi aj vo vzťahu k dúhe a jej deviáciám, zmienim nižšie…

Ak na pokriky kotlebovcov, dúhový prajd odpovedal svojimi výkrikmi „láska!“ osoby LGBTI by si mali uvedomiť, že existuje aj čosi viac, a niečo vyššie, netelesné, a to je LÁSKA! A k nej patrí telesná, duševná a duchovná čistota. Ponúka ju pravá kresťanská viera a učenie. A také, pravé, kresťanstvo, je obzvlášť „ťažký nástroj“ najmä pre telesne, duševne a duchovne slabých a nevyrovnaných, ktorí sa zväčša za pravých kresťanov len vydávajú. Dobrý kresťan v prvom rade zvláda najskôr sám seba a vlastné ľudské slabosti.
Sobotné Košice a cezpoľní pútnici zažili ich, aj naše, úžasné masové podujatie, ľudské telo, dušu a ducha naplňujúce očistným, katarzným, povznášajúcim, odpustným, oslobodzujúcim a krásou estetizujúcim kresťanským étosom, posväteným aj pridanou hodnotou kvalitného, hodnotného sakrálneho hudobného a zborového umenia, na spoločnom stretnutí ľudí dobrej vôle.Tento raz ale bez výhrad chválim STV za živý prenos kresťanského podujatia z Košíc…
Súkromná TA3 tak neurobila, lebo nie je vo veci povinnou verejnoprávnou televíziou.
Liberálne denníky N a SME a ľavicová Pravda píšu svoje oslavné ódy na dúhový prajd a svoje obvyklé manipulatívne neomarxistické klamstvá, o údajne diskriminovanej, údajne utláčanej, údajnej (lož!) „sexuálnej menšine“ ktorej sú údajne odopierané ľudské práva…
Na košickom dúhovom pochode som zatiaľ nezaznamenal prítomnosť a osobný „dúhový aktivizmus“ verejnej ochrankyne práv…
Zrejme jej už „došlo“ že tam nepatrí a nemá tam čo hľadať, pretože svojou účasťou na tribúnach predošlých bratislavských pochodov a vešaním dúhovej vlajky z okna svojej kancelárie, konala v rozpore so svojimi ústavnými a zákonnými povereniami a právomocami verejnej ochrankyne práv, čo vzbudilo nevôľu v prostredí SNS a nielen, a hrozbu ďalšieho vnútro koaličného konfliktu… (musela by zaň na seba vziať zodpovednosť aj za prípadné predčasné voľby!).

Je dobré a správne, ak sa ombudsmanka prestane venovať dúhe a začne, ako aj ohlásila, chrániť postihnutých poukazom na ich nízke sociálne príspevky. Potom bude dobrou verejnou ochrankyňou práv.
Nezaregistroval som ani účasť politikov, ani zdravicu úradu vlády. Pochod ale prišla podporiť Bratislava a ako zvyčajne aj zahraničie (ide o dúhový prajdový cezhraničný turizmus, podporné misie, financované dúhovými „neziskovými“ mimovládkami jednak z našich daní, z ich dúhového zahraničia, ale aj individuálnej asignačnej dane).


Pred týmto podujatím vyvolávali obavy z narušenia jeho priebehu možné strety s účastníkmi blahorečenia Anny Kolesárovej, ktorá v tom čase prebiehalo na štadióne Lokomotívy.
Zámienka na útok jedných (dúha) proti druhým (cirkev) sa ale nenašla, s jedinou výnimkou takého pokusu z tretej strany asi 20-tky kotlebovcov…
Výslovnú síru a oheň na kresťanskú cirkev v Košiciach tentoraz nik nelial, denníky N a SME a PRAVDA sa správajú umiernene, skôr polemicky než agresívne kriticky.
Práva LGBTI osôb, dvojíc a skupín na Slovensku nie sú nijako porušované.
Nie sú definovaní/né ako menšina. Dôvod: Dúhová inakosť, heterogenita.
Katolicitický Vatikán ale musí urobiť hlbokú vnútornú sebareflexiu, o ktorú sa pápež snaží len polovične, akoby naoko. V záujme dikcie kresťanského Písma a tradície opustiť ako heretickú, svoju ideológiu „kresťanského“ neomarxizmu. Treba vykonať reálne čistky v radoch slúžiacich duchovných klerikov vo veciach ich zneužívania detí s prevahou a dominanciou homosexuálnych sklonov pedofilných kňazov. Aj za homosexuálnou pedofíliu sa skrývajú motivácie ich celibátu. Celibát nie je pravé kresťanské učenie ani príkaz. Ježiš nežil v celibáte.
Protestantskí duchovní uzatvárajú manželstvá a vedú riadny život manželov, rodičov a občanov. Je najvyšší čas, zrušiť katolícky kňazský celibát. Môže byť prijatý, ale na dobrovoľnej báze a slobodnej vôli katolíckych kňazov…
Inak sa pokračujúci vnútorný úpadok a rozklad katolíckej cirkvi v časti sexuálny život katolíckeho duchovenstva nezastaví a katolícka cirkev sa utopí v heréze a neresti…


Vždy a všade platí a platí to aj pre štatistiky počtov kresťanov na celom svete: Menej je niekedy viac!
Nie každý je kresťan, kto sa za kresťana vydáva. Treba odlišovať pravých od falošných kresťanov a konať podľa Pavol Korintským 2. Korintským 6/17:
„Preto vyjdite spomedzi nich a oddeľte sa, hovorí Pán, nečistého sa nedotýkajte a ja vás prijmem.“
Svetský štát kdekoľvek vo svete musí v zmysle svetského práva, zneužívateľov, pedofilov a ostatných sexuálnych agresorov z radov najmä katolíckych kňazov riadne odstíhať. Nezávisle na tom, ako s vinníkmi naloží cirkevné právo. Tým sa aj na Slovensku napĺňa ústavné oddelenie cirkví od štátu, Článok 1 odsek 1 Ústavy SR.

Český katolícky kňaz, teológ a filozof Tomáš Halík, je reprezentant nie katolíckej ale katolicistickej, odpadlíckej, heretickej vetvy ideológie „kresťanských“ neomarxistov…
Slniečkár a vítač. Protagonista multikulturalizmu a rodovej ideológie. Bergoliovec. Jorge Mario Bergolio – neomarxistický pápež František.
Politicky je to novo ľavičiar novej „progresívnej“ ľavice. Čosi medzi slovenskou SaS, Progresívnym Slovenskom a tak ďalej…
Inklinuje k nim Kiska a prezidentský kandidát Rudolf Mistrík…
https://www.krestandnes.cz/halik-vyzval-latinskoamerickou-cirkev-k-obrane-papeze-frantiska/
Ako opak, odporúčam čítať a počúvať kardinála, primasa pražského, Dominika Duku…

Práva LGBTI osôb, dvojíc a skupín na Slovensku nie sú nijako porušované. Slovensko voči nim neporušuje ústavu ani zákony. Nie sú definovaní/né ako menšina. Dôvod: Dúhová inakosť, nerovnorodosť, heterogenita. Menšina je definovaná aj svojou homogenitou. Za „sexuálnu“ menšinu sa len vydávajú. Sú označení ako novodobý proletariát liberálnych neomarxistov, a nimi zneužívané…
O štatút menšiny sa neuchádzajú vozíčkári, mentálne či telesne postihnutí, sú ňou Maďari, žijúci na Slovensku, Rusíni, Rómovia, nie slepci, hluchí, záhradkári, rybári…
Ľudia sú si vždy a všade rovní len pred zákonom! A ním, len ním, sa objektivizuje aj právo na rovnaké zaobchádzanie. Len na základe ústavy a zákonov! Tvrdenie, že ľudia sú si rovní vždy a všade, je ľudsko-právna negramotná, dokonca vedomá a úmyselná lož! Takou bola aj Veľká francúzska revolúcia, ktorá založila zlobu, nenávisť a krviprelievanie v dvoch svetových vojnách, a táto falošná, diabolská a scestná, pekelná idea žije dodnes. Hnus!

Prvá septembrová sobota bola výnimočná tým, že Slovenská republika slávi už 25-ty Deň ústavy, ale aj tým, že v Košiciach sa súbežne konal kresťanský sviatok blahorečenia kresťanskej mučeníčky Anny Kolesárovej a súbežne s ním aj dúhový prajd.
Všetky tri súčasti sobotného dňa sa viažu na aspekty základných ľudských práv a práv.
Práva  LGBT dúhy (ich požiadavky na registrované partnerstvá, manželstvá a adopcie detí) nie sú základné ľudské právo.
Právo na ochranu a zachovanie slobody a integrity Anny Kolesárovej, ako aj náboženské právo veriacich kresťanov, základným ľudským právom je.
K Dňu ústavy a k Ústave SR patrí aj jej preambula a Článok 1 odsek 1:
„Slovensko sa neviaže na žiadnu ideológiu ani náboženstvo“.
Slovensko je sekulárny štát.
A čo neomarxistická rodová ideológia?
A čo od kresťanstva a fundamentu Božieho stvorenia odpadlíckeho evanjelika Ondreja Prostredníka a jeho heretická proti židovská aj proti kresťanská „Teológia rodu“?

Príhovor evanjelického teológa, už nie vysokoškolského pedagóga (ban od ECAV) Ondreja Prostredníka dúhovému prajdu:
https://komentare.sme.sk/c/20904435/blahoslaveni-ste-ked-dokazete-zjavit-pravdu-o-sebe.html?ref=njct
Pripomeniem: „Boh stvoril ľudí, ako muža a ženu ich stvoril“. A ostatok sa začal diať až potom… (Genesis, prvá kniha Mojžišova z Pentateuch, Starý zákon).
Treba odmietnuť aj „filozofiu“ teologizujúceho diletanta, psychiatra Michala Pataráka (blog SME) ako scestnú a lživú…
Odporúčam film: Chatrč.

Aj ľudsko-právne“ negramotné „produkty“ blbounov nejapných z denníkov N a SME a ľavicovej Pravdy (články, komentáre, názory, parketa Inštitútu ľudských práv a weisenbacherovcov, ktorí aj tam vedú nimi vyhlásenú vojnu proti kresťanom…).
namiesto neo liberálnej neo fašistickej ultra ľavicovej agendy ankety Homofób roka treba anketu Blbec roka.
A vo veci toho, čoho sa domáhajú dúhoví, úplne postačí úprava občianskeho zákonníka, notár a matrika.
Žiadne manželstvo. To je výnimočný a jedinečný zväzok muža a ženy hodný ochrany a podpory pozitívnymi rodinnými politikami.
A nech Peter Weisenbacher a jeho Inštitút ľudských práv v príručke Dve/Dvaja neklame, pretože počty HIV pozitívnych a klinických prejavov AIDS na Slovensku neklesajú ale stúpajú, najmä v prostredí homosexuality a promiskuity gejov, a ktorú okrem osobnej disciplíny a starostlivosti o hygienu a zdravý, bezpečný sexuálny život nezastaví žiadne registrované partnerstvo ani manželstvo.


Ten blbec, hlupák a luhár v príručke Inštitútu ľudských práv, mimovládnej „neziskovky“, ochrankyne a obhajkyne práv dúhy (to je ich košiar, oni sú jeho zneužité ovce) Dve/Dvaja tvrdí, popri iných polopravdách a klamstvách, a tento editorský paškvil tlačí do škôl, deťom a mládeži, že počet HIV pozitívnych na Slovensku klesá…
To je lož, naopak, v „slobodnej, liberálnej, západnej Európe“ v Česku a na Slovensku, naopak, stúpa aj s počtom úmrtí na AIDS.
Česi popritom v roku 2006 dúhe umožnili registrované partnerstvá, čo vzostup HIV a úmrtí na AIDS nezastavilo, naopak. A dnes (salámová metóda) majú od nich na stole manželstvá párov rovnakého pohlavia a adopcie cudzích detí .
Prognóza: Zajtra prídu s legalizáciou pedofílie.


Blahorečenie Anny Kolesárovej bolo aj výzvou k eticky a mravne čistému pohlavnému životu a ochrane osobnej integrity aj pre najviac HIV (ale aj hepatitídou C) dotknutú časť spravidla promiskuitných a sexuálne nezriadených skupín, ku ktorým, okrem drogovo závislých, aj heterosexuálov, významne patrí „mužská“ časť LGBTI dúhy.
Kresťanstvo prekročilo vek druhého milénia. Že by to bol práve ten blboun nejapný, ako by ho nazval český prezident Zeman, bezočivý, arogantný a agresívny blbec, šéf neofašistickej novo ľavičiarskej ankety Homofób roka, čo kresťanstvo zastaví, zruší a zakáže? NASRAŤ! Toto najúžasnejšie svetové monoteistické náboženstvo, dávajúce ľuďom a veriacim maximálne slobody, slobodnú vôľu a voľbu, ostane na tejto Zemi až do konca dní tohto sveta!
V prípade kresťanstva ide o úplne demokratické, teokratické náboženstvo, založené na slobodnej vôli ľudí, podľa chceš-nechceš? Vyber si. Ale polovičatosť alebo „akože som kresťan/ka“ kresťanstvo neakceptuje. Nebráni ani konverzii na inú vieru a náboženstvo alebo jeho opustenie, ateizmus a naopak (porovnajte s islamom!). V prípade kresťanstva možno tam, von a znova aj dnu. Kresťanstvo je vždy tolerantné a chápavé. A rozumie aj slabostiam nedokonalého ľudstva.
Praví kresťania nie sú z tohto sveta. Aj preto nedokážem (priťažký „nástroj“!) byť kresťanom a za kresťana sa nevydávam.
Keďže viem, o čom aj tu a teraz „točím“:
Odporúčam všetkým vekovým kategóriám, mužom a ženám, a hoc aj tretím pohlaviam a rodom:
Rozlišujte mienkotvornosť médií od ich pravdovravnosti.
To platí aj pre odlíšenie pravých od falošných prorokov.
Aj z radov „kresťanov“.
Všetkých, veriacich aj neveriacich, pred polopravdami, lžou a falošnými prorokmi, varoval a vystríhal úžasný kresťan, apoštol Pavol, v liste Korinťanom (vyššie).
Polopravda rovná sa lož.
Porozumeli ste prečítanému textu?
Slobodne sa rozhodnite.
Pekne pozdravujem. 🙂
Juraj Režo alias notorickyobcan.

V reakcii na sťažnosti diskutérov upovedomujem čitateľskú verejnosť, že v diskusiách dochádza k systémovému mazaniu komentárov, aj mojich.
Ostávajú a pribúdajú tie, ktoré by v zmysle kódexu diskutujúceho a právneho poriadku SR mali byť odstránené…
Od mazania komentárov sa dištancujem. Toto je hybridná informačná vojna. Zlomyseľné a zlovoľné darebáctvo.
Parketa OČTK a Odboru PC kriminality Prezídia PZ. Sú povinné konať na podnet aj bez podnetu. Táto informácia sa nachádza aj pod mojím predošlým článkom:


 

 

 

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

Po prvýkrát v histórii oslávime spomienku na blahoslavenú Annu Kolesárovú

Košice 15. novembra 2018 (TK KBS/HSP/Foto: TK KBS)   Nová slovenská blahoslavená Anna Kolesárová má v liturgickom kalendári svoje miesto 20. novembra. Tento dátum stanovila Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí Túto liturgickú spomienku po prvýkrát oslávime už na budúci týždeň. V utorok 20. novembra 2018 bude o 18.00 hod.…

Polícia sa snaží spojiť s Babišovým synom, zatiaľ neúspešne

Praha 16. novembra 2018 (TASR/HSP/Foto: TASR/AP- Aris Oikonomou, Pool Photo via AP)   Česká polícia po synovi premiéra Andreja Babiša nikdy nepátrala, pretože bola v pravidelnom kontakte s jeho advokátom. Od štvrtka sa však s ním pokúša spojiť, ale zatiaľ bez odozvy. Predstavitelia Mestského štátneho zastupiteľstva v Prahe a polície…

Voči zakladateľovi portálu WikiLeaks Julianovi Assangeovi vzniesli obvinenia

Washington 16. novembra 2018 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Kirsty Wigglesworth)   Voči zakladateľovi portálu WikiLeaks Julianovi Assangeovi vzniesli v Spojených štátoch obvinenia. Oznámili to americké médiá aj platforma Wikileaks Tieto informácie však podľa ich údajov unikli omylom prostredníctvom súdnych dokumentov k inému nesúvisiacemu prípadu. O aké obvinenia presne ide, však nie je známe, pretože…

Muž, ktorý sa stal ženou, nedostal od súdu povolenie zapísať sa do rodného listu dcéry ako matka

Montpellier 16. novembra 2018 (HSP/Foto: Pixabay)   Francúzska justícia v meste Montpellier odmietla žiadosť otca, ktorý sa stal ženou, aby bol uznaný za matku svojej dcéry na základe svojho rodného listu, ale udelila označenie "neznáma" Denník Le Figaro píše, že 22. júla 2016 súd v Montpellieri odmietol žiadosť 50-ročnej osoby…

V Nepále zabil leopard štvorročné dievča

Káthmandu 16. novembra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Mukhtar Khan)   Divo žijúci leopard zabil v nepálskej dedine štvorročné dievča, ktoré sa hralo pred svojím domom. Informovala o tom v piatok agentúra DPA s odvolaním sa na miestnu políciu Dievča bola vo štvrtok večer samé doma, keď ho zviera napadlo v dedine Bhanu. Po…

Vedci prišli na to, aké tajomstvo ukrýva Mariánska priekopa

Alberta 16. novembra 2018 (HSP/Sputnik/Foto: TASR/AP- NOAA via AP)   Prieskum štruktúry dna Mariánskej priekopy pomohol geológom vypočítať, aké množstvo vody sa približne nachádza v hlbinách Zeme. Vďaka tomu vedci zistili, že sa v danom mieste nachádza asi trikrát viac vody, než sa predtým predpokladalo. Tieto vedecké poznatky boli uverejnené v…

Zeman: Ak padne vláda, poverím Babiša znova

Praha 16. novembra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Olivier Hoslet)   Ak sa na budúci piatok podarí opozícii vysloviť českej vláde nedôveru, prezident Miloš Zeman opäť poverí zostavením nového kabinetu Andreja Babiša (ANO). Povedal to vo štvrtok v rozhovore pre televíziu Barrandov "Mám dva pokusy. Ústava mi umožňuje, aby vláda v demisii vládla niekoľko…

Horst Seehofer odstúpi z čela CSU 19. januára

Berlín 16. novembra 2018 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Markus Schreiber)   Nemecký minister vnútra Horst Seehofer odstúpi 19. januára z funkcie predsedu  Kresťanskosociálnej únie (CSU), sesterskej strany Kresťanskodemokratickej únie (CDU) kancelárky Angely Merkelovej. Informovala o tom v piatok agentúra DPA s odvolaním sa na jeho písomne vyhlásenie V ňom uviedol, že na 19. januára 2019…

Ohnivé peklo na severe Kalifornie má už stovky obetí

Paradise 16. novembra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Watchara Phomicinda/The Press-Enterprise)   Na 63 stúpol počet oficiálnych obetí lesného požiaru na severe Kalifornie po tom, ako záchranári objavili telá ďalších siedmich ľudí. Počet nezvestných sa medzitým vyšplhal na 631, z ktorých väčšina je zrejmé tiež už po smrti. Informovala o tom v piatok agentúra…

V roku 2018 bol zaznamenaný rekordný počet bômb v Afganistane

Washington 16. novembra 2018 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Aaron Favila)   Pred sedemnástimi rokmi sa Ozbrojené sily Spojených štátov amerických a ich spojenci zo Severnej aliancie dostali do Kábulu. Dodnes táto vojna pokračuje a polovicu Afganistane získal opäť Taliban, uvádza Niall McCarthy vo svojom článku pre portál statista.com Podľa autora teroristická skupina Islamský štát…

Severná Kórea vyhostí Američana zadržaného za ilegálny vstup do krajiny

Soul 16. novembra 2018 (TASR/HSP/Foto:pixabay)   Severná Kórea v piatok oznámila, že vyhostí amerického občana Lawrencea Brucea Byrona, ktorého zadržala minulý mesiac za ilegálny vstup do krajiny. Štátna tlačová agentúra KCNA uviedla, že Američana zadržali 16. októbra po ilegálnom vstupe z Číny Severokórejským vyšetrovateľom povedal, že ho riadila americká Ústredná…

SIS nemonitorovala organizátorov protestov Za slušné Slovensko

Bratislava 16. novembra 2018 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-SIS)   Slovenská informačná služba (SIS) nijakým spôsobom nemonitorovala organizátorov protestov Za slušné Slovensko. Povedal to šéf tajných Anton Šafárik poslancom z Osobitného kontrolného výboru Národnej rady SR na kontrolu činnosti SIS. TASR to potvrdil predseda výboru Gábor Grendel (OĽaNO)   "SIS za môjho vedenia…

Maďarská vláda: Bankové karty rozdávané migrantom otvárajú viaceré otázky

Budapešť 16. novembra 2018 (TASR/HSP/Foto:pxhere)   Rozdávanie bankových kariet migrantom otvára množstvo otázok. Povedal vo štvrtok večer vo verejnoprávnej televízii M1 hovorca maďarskej vlády Zoltán Kovács Podľa agentúry MTI ako príklad uviedol nasledovné nezodpovedané otázky: "Kto preveruje údaje? Na čo sú finančné prostriedky použité? Akým spôsobom sú pri poskytovaní týchto…

Krajniak sa má ospravedlniť za svoje výroky voči Haščákovi

Bratislava 16. novembra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Poslanec Národnej rady SR Milan Krajniak (Sme rodina) sa má za svoje zverejnené výroky ospravedlniť Jaroslavovi Haščákovi zo spoločnosti Penta. Ospravedlnenie má byť uverejnené v denníku Pravda. Rozhodol o tom v piatok Okresný súd Bratislava I. Rozsudok ešte nie je právoplatný, Krajniak sa…

Chmelár: "Koho záujmy obhajuje minister Lajčák? Neskutočne som sa zaňho hanbil"

Bratislava 16. novembra 2018 (HSP/Foto:Facebook)   Politológ Eduard Chmelár nie je nadšený z posledných krokov a vystúpení šéfa slovenskej diplomacie Miroslava Lajčáka. "Skutočne mi prekáža, že tento človek si rozumie viac s mocenskými elitami v zahraničí ako s domácim obyvateľstvom," uviedol Chmelár Chmelár na sociálnej sieti napísal, že minister zahraničných…

Dankom sa otvára veľký precedens: "Poďme skúmať všetkých do radu. Jeden politik a novinár za druhým... Kiska, Radičová, Matovič, Lipšic, Tódová..."

Bratislava 16. novembra 2018 (HSP/Foto:TASR-Štefan Puškáš)   Podľa poslanca Ľuboša Blahu (Smer-SD) nie je v súčasnosti opozíciou navrhované odvolávanie Andreja Danka (SNS) z postu šéfa Národnej rady opodstatnené. Podľa Blahu média a opozícia vo štvrtok sekli riadne vedľa. "A bude to bolieť. Vyberám pukance, sadám do gauča a idem si…

Babiš opäť vyhlásil, že z postu predsedu vlády ČR nikdy neodstúpi

Praha 16. novembra 2018 (TASR/HSP/Foto: TASR/AP- Kerstin Joensson)   Český premiér a šéf hnutia ANO Andrej Babiš v piatok zopakoval, že napriek výzvam, aby v súvislosti s kauzou údajného únosu svojho syna na Krym podal demisiu, nemieni odstúpiť a nikdy tak neurobí "Nikdy neodstúpim, nikdy. Nech si to všetci zapamätajú: Nikdy!," povedal v súvislosti…

Dvaja lídri Červených Kmérov dostali ďalšie doživotie

Phnom Pénh 16. novembra 2018 (SITA/AP/HSP/Foto:wikimedia)   Kambodžský tribunál podporovaný OSN uznal v piatok dvoch bývalých lídrov Červených Kmérov vinnými z genocídy a odsúdil ich na doživotie. Deväťdesiatdvaročný Nuon Chea a 87-ročný Khieu Samphan sú poslednými žijúcimi vrcholnými predstaviteľmi vražedného režimu Už teraz si odpykávajú doživotné tresty za nútené transfery…

TopSpeed

Antikorózna ochrana karosérie. Ktoré značky to robili najlepšie?

4

Považujte to za voľné pokračovanie článku "Ktoré autá hrdzavejú najviac a utrpelo ich renomé?". Tu som si kritéria nastavil trošku jasnejšie. Budeme sa baviť o autách, ktoré sú aspoň 15 rokov staré a sú na tom lepšie ako ich konkurencia, alebo výrazne lepšie ako ich predchodcovia. Zástancov tvrdenia "fšetky autá…

Toyota Tundra zachránila majiteľa pred požiarom. Toyota mu dá novú

3

Požiare, ktoré práve zasiahli Kaliforniu, dosiahli neskutočné rozmery. Dotkli sa bohatých aj chudobných a bydlisko muselo opustiť niekoľko stoviek tisíc ľudí. Podľa New York Times prišlo o život až 44 ľudí. Celé rodiny boli nútené ísť priamo cez zúriace plamene, aby sa dostali do bezpečia. Allyn Pierce a jeho Toyota Tundra sa stali…

Podvod v kufri! Máte v aute kvalitný výstražný trojuholník?

12

Ruku na srdce, kto sa kedy zamýšľal nad tým, aký trojuholník má v kufri? Jedným slovom: výstražný. Odkiaľ je a akej kvality asi nezaujíma nikoho. Dôležité je azda to, že ho prosto máme, že nestál veľa, že môžeme výstražný trojuholník umiestniť za vozidlo do predpísanej vzdialenosti v prípade poruchy či havárie…

Klasické Porsche 911 s motorom Tesla? Prečo nie?

5

Skalní fanúšikovia Porsche uznávajú len vzduchom chladené motory typu boxer. Zameniť motor v starej elegantnej karosérii vnímajú ako trestný čin, za ktorý by mali dávať trest smrti. Potom sú ľudia ako povedzme ja, ktorí tieto zásahy vôbec neodsudzujú. Ak je to spravené poriadne a s vkusom. To, čo však predstavili Američania…

Porovnanie konfigurátorov: Dacia

1

V dnešnej časti o porovnaní konfigurátorov som sa dostal po značku Dacia. Prakticky okrem Dustera tu u nás na Topspeed-e nemá veľké zastúpenie a ani sa jej veľmi nevenujeme. Avšak niekto z našich čitateľov môže premýšľať o kúpe Dacie, preto spravím Porovnanie konfigurátorov aj pre túto automobilku. Bude to jednoduchý konfigurátor alebo má svoje chytáky?

Bez strechy po šotoline? Odvážny Jaguar F-Type Rally Concept

0

Firmy, ktoré majú na čo byť vo svojej histórii hrdé to nezriedka všetkým pripomenú. Čas od času vznikajú  limitované verzie, alebo koncepty, ktoré sú venované práve pamätným osobám, udalostiam, alebo typom. A tak sa znova zachoval aj Jaguar. No teraz celkom netradične, autom, ktoré je určené pre motoršportové súťaže, inými…

KAMzaKRÁSOU

Mladé víno: Vieš, v čom je také unikátne? Ochutnaj ho spolu s nami!

0

Mladé víno – toto spojenie sa už dostalo do uší asi každému, ale nie všetci by sme dokázali odpovedať na otázku, čo to vlastne je, čím sa líši od klasických vín, ako sa vyrába a z čoho, ako chutí a tak ďalej, a tak ďalej. Preto ti dnes všetky tieto otázky zodpovieme. Veď aj…

Potraviny s vysokým glykemickým indexom: Kedy si dať na ne pozor?

0

Zistiť, do akej skupiny, z hľadiska glykemického indexu, zaraďujeme konkrétnu potravinu, nie je náročné. Internet je totiž plný tabuliek, v ktorých nájdete hodnoty GI jednotlivých druhov ovocia, zeleniny, obilnín, mäsa aj rozličných nápojov či potravinových výrobkov. Len pre predstavu však môžeme spomenúť práve potraviny s vysokým glykemickým indexom, ktoré by sme mali…

Zisti, čo je neuralgia, ako sa prejavuje a koho si vyberá za obete!

0

Ako už z názvu ochorenia vyplýva, predstavuje mimoriadne bolestivý stav, spojený s niektorým z konkrétnych nervov. V nasledujúcich riadkoch ti však podrobnejšie vysvetlíme, čo je neuralgia, ako sa prejavuje, kedy, prečo a u koho k nej dochádza a napokon, čo sa s tým dá robiť. Nikam neodchádzaj a zisti viac!

Vieš, čo potrebuješ na čistenie práčky? Vyskúšaj toto!

1

Stalo sa vám už niekedy, že ste vybrali čisto vypraté oblečenie z práčky a namiesto príjemnej vône aviváže ste cítili zatuchnutý zápach? Pokiaľ nie, tak máte buď novú práčku alebo veľké šťastie. Rovnako ako každú jednu vec v domácnosti, treba pravidelne čistiť aj práčku. Ako často a hlavne, akým spôsobom sa o jej údržbu…

Ženský pohľad na: Citroen C3, PureTech 82 - „milá autokabelka“

2

Malé autá a ja - nemala som ešte veľa príležitostí na zoznámenie. Zvyčajne dostanem na testovanie autá vyššej kategórie s poslednými technológiami, čomu zodpovedajú aj ich ceny. Vyrobiť autíčko nižšej kategórie, ktoré je zároveň pohodlné, atraktívne a technicky na úrovni, nie je také jednoduché.  Na trhu ich veľa nenájdete. Dnes mi dovoľte predstaviť auto…

Zápaly, mykózy, infekcie – dokáže si s nimi poradiť oreganový olej?

0

V dnešnom článku sa bližšie pozrieme na oreganový olej. Už ste o ňom počuli? Ak nie, mali by ste vedieť, že ide o prípravok s výraznými antibiotickými účinkami, ktorý je nápomocný pri liečbe viacerých zdravotných ťažkostí. Osvedčil sa napríklad pri tráviacich či kožných problémoch aj infekciách dýchacích ciest. Ak vás zaujíma, s čím všetkým vám…

TopDesať

10+ Každodenné veci, ktoré ťa dokážu naozaj rozčúliť

0

Experti na zdravie hovoria, že pitie príliš veľa kofeínu môže byť jedným z možných dôvodov podráždenosti, pretože tento nápoj zvyšuje tvoju produkciu adrenalínu a spôsobuje, že sa cítiš viac ostražitý. Avšak aj bez kávy môžeš naraziť na veci, ktoré ťa dokážu v každodennom živote rozčúliť do nepríčetnosti. [adrotate group="11"] Alebo…

Mláďatá týchto divých zvierat ťa dostanú svojou nevinnosťou

0

Každý z nás miluje mačiatka a šteniatka, no kto z nás sa zamýšľal nad tým, ako vlastne vyzerajú mláďatá zvierat, ktoré nájdeme vo voľnej prírode? Mačiatka a šteniatka sú pre nás samozrejmosťou. Je ich plný internet. Zabúda sa však na mláďatá divých zvierat, s ktorými sa zrejme nestretávame každý deň.…

Všadeprítomný minimalizmus. Aj taký je život v Japonsku

0

Japonsko je krajina, ktorá je u nás, Slovákov, považovaná za jednu z najvzdialenejších. Či už fyzickou vzdialenosťou alebo kultúrou. ako takou. Práve preto ju v redakcii považujeme za jednu z najzaujímavejších. Vedel si, že život v Japonsku charakterizuje všadeprítomný minimalizmus? :) V roku 2016 začal John Einarsen fotiť každodennú architektúru mesta Kjóto,…

Najkrajšie jaskyne na svete: Týchto 10 jaskýň ti vyrazí dych

0

Jaskyne sú mnohokrát ťažko dostupnými miestami, na ktorých existuje úplne odlišný život. Tie najkrajšie jaskyne na svete sú však naozaj veľkolepé. Dnes ti ukážeme 10 naj z nich. Tieto štrbiny a dutiny, ktoré sa vytvorili pod zemou, majú svoju veľkoleposť. Bádatelia ich preskúmavali už od nepamäti. Dobrodruhovia a prieskumníci tak…

Nevysvetliteľné javy na týchto fotografiách potrápia tvoje mozgové závity

0

Niektoré fotografie dokážu potrápiť nie len naše oči, ale aj naše mozgové závity. Na nasledujúcich fotografiách uvidíš nevysvetliteľné javy, ktoré zasa nie sú až tak nevysvetliteľné. Všetko na tomto svete má svoju logickú príčinu, teda aspoň väčšina vecí. Občas sa nám však podarí vytvoriť zvláštne fotografie, na ktorých si môžeme…

Rybár na sociálne siete zverejňuje svoje najdesivejšie úlovky z hlbín

0

Roman Fedortsov je rybár, ktorý trávi väčšinu času na mori. Jeho desivé úlovky z hlbín, ktoré ovládli sociálne siete, dokazujú, ako málo vieme o tom, čo sa skrýva v moriach... "Mám 39 rokov a už sedemnásť rokov pracujem ako rybár," povedal Roman pre portál Bored Panda. "Žijem v meste Murmansk v…