• Nemáme morálne právo na „starostlivosť o sýrske siroty“

  Publikované 08.10. 2018 o 13:06 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  V našej verejnosti v posledných týždňoch prebieha živá diskusia o tom, či k nám presídliť určitý počet „sýrskych sirôt“, aby sa o ne postaral náš sociálny systém, prípadne aj s pomocou dobrovoľníkov, ktorí sú ochotní prevziať na bedrá toto bremeno. Verím, že všetci túto diskusiu registrujete, na pripomenutie aspoň a tu.

  V tomto článku chcem nastoliť problém, o ktorom sa v tejto súvislosti ešte nehovorilo, ale z morálneho hľadiska ho považujem za najdôležitejší. Má naša spoločnosť vôbec morálne právo hlásiť sa o to, že sa bude starať o nejaké siroty zo Sýrie? Áno, ak vás okamžite napadlo, že sa aj naša vláda veľkou mierou svojou zahraničnou politikou zaslúžila o to, že je Sýria rozbitá a siroty sú sirotami, máte pravdu, ale nemal som na mysli toto.

  Považujeme za prirodzené, že v postihnutých oblastiach, ale aj v našich krajinách, sa pomoci potrebným venujú prevažne neziskové organizácie tretieho sektora. Akosi automaticky ich považujeme za slniečkársky láskavé s otvorenou náručou a srdcom. Toto im neupierajú snáď ani ľudia, ktorým sa tento prístup nepáči a v súčasnom kontexte ho považujú za rizikový.

  Ale je to naozaj pravda?

  Jedna z oblastí, v ktorých panuje zo strany MSM veľmi dôsledné informačné embargo, je zneužívanie, sexuálne násilie a fakticky až otroctvo v niektorých organizáciách, ktoré sú určené na pomoc ľuďom v núdzi. Je alarmujúce, že postihnuté sú predovšetkým veľmi mladé dievčatá, často neplnoleté, typicky práve siroty, úplne odkázané na pomoc humanitárnych pracovníkov.

  Vymýšľam si? Dezinformácia? Je pravdepodobné, že nešlo o nič úplne nové, no už vo Februári 2002 sa svetovými médiami prevalila aféra o sexuálnom zneužívaní dievčat vo veku od 13 do 18 rokov zo strany nevládnych humanitárnych organizácií pri utečeneckej kríze v západnej Afrike – Guinea, Libéria, Sierra Leone. Ešte alarmujúcejšie je to, že sa tieto javy masovo vyskytovali medzi pracovníkmi UNHCR, čo je špecializovaná inštitúcia OSN, ktorá sa venuje pomoci utečencom. Podľa vtedajších správ boli zneužívateľmi väčšinou muži s právomocou vo funkciách, ktorí mohli rozhodovať o prideľovaní pomoci jednotlivcom a za pridelenú pomoc si vyžadovali sexuálne protislužby. Pritom materiálnej pomoci bol dostatok pre všetkých zverených utečencov a relatívny pocit nedostatku vyvolávali tieto osoby úmyselne. Vyšetrovanie medzi 22. 10. a 30. 11. 2001 ukázalo, že často dievčatá poskytovali sexuálne protislužby aj za púhy balíček keksov alebo kocku mydla. Pri vyšetrovaní neboli obvinení priamo zamestnanci UNHCR, šlo o mladých miestnych „dobrovoľníkov“, ktorí poskytovali pomoc pod hlavičkou UNHCR a tá sa obhajovala, že je na dobrovoľníkov odkázaná a nemá dosť vedúcich pracovníkov, aby dokázali nad všetkým dohliadať.

  UNHCR proste nemala dostatočné prostriedky a adekvátne riadiace postupy, aby zabezpečila, že sa naozaj a v každom ohľade jej agenti správajú humánne. Hej, dá sa povedať, že humanitárna katastrofa tam už bola, že toto zneužívanie situácie by sa tam dialo aj bez toho, či by tam UNHCR organizovala pomoc, alebo nie. Že to bolo lepšie s ňou ako bez nej…

  Lenže ako by ste napríklad hľadeli na svoje účty v banke, keby ste vedeli, že banku ovládajú mafiáni, ktorí v nej hlavne perú peniaze a aj tak ju skôr alebo neskôr nechajú skrachovať? Tieto veci sme do určitej miery u nás zažili a bankový sektor sa musel zmeniť od základu, inak by zanikol. Museli sme sprísniť podmienky bankového dohľadu a zmieriť sa s tým, že naši vlastníci bánk, ktorým boli poctivo fungujúce banky nanič, ich časom predali zahraničiu.

  Veľkou ostudou humanitárnych organizácií, ako UNHCR, je to, že ani trochu nezareagovali podobne. Neurobili vnútornú obrodu a to, ako sa ich agenti v prvom kontakte chovajú k svojim zverencom, nechali naďalej na ich dobrú vôľu. Vo väčšine prípadov to funguje, ale tieto organizácie zrejme majú minimálne nástroje (a možno aj záujem) urobiť poriadok so svojimi agentmi, ktorí sa rozhodli situáciu využiť vo svoj prospech. Humanitárne organizácie vyvinuli hlavne veľmi účinné nástroje, aby o týchto javoch MSM nepísali, a keď už sa to niekedy prevalí, aby sa to nerozrástlo do nezvládnuteľných rozmerov a zaniklo to v záplave iných nepodstatných správ.

  Preháňam? Tak si rozkliknite odkaz z roku 2011, ktorý je o dva riadky vyššie. Autormi nie sú žiadni senzáciechtiví novinári, ale profesori sociológie z Univerzity Južnej Afriky. Tam sa dočítate napríklad aj to, že: „Mnoho rokov sa objavujú vážne obvinenia členov mierových misií OSN z vážneho sexuálneho zneužívania. Takéto incidenty sexuálnych útokov, ktorých sa dopustili členovia mierových zborov sú zaznamenané počas dlhého obdobia z mnohých krajín.“ – Áno, vidíte dobre! Takže nielen mladí miestni dobrovoľníci, ale aj riadni členovia mierových zborov OSN, na ktorých by sa mala vzťahovať takmer až plná vojenská disciplína. Mierové zbory OSN sa už nemôžu vyhovárať na žiadnu naliehavosť situácie a neschopnosť zaviesť účinné kontrolné postupy. Zodpovednosť sa premieta smerom nahor až do najvyšších funkcií a orgánov.

  Tento zdroj podrobnejšie cituje humanitárne operácie „Save the Children“, ktoré v roku 2007 prebiehali pod hlavičkou OSN v Pobreží Slonoviny, Haiti a Južnom Sudáne. Medzi spomenutými organizáciami, ktorých sa sexuálne zneužívanie týkalo popri mierových zboroch OSN, znovu na poprednom mieste nájdeme UNHCR, ale aj UNV (Dobrovoľníci OSN), WFP (Svetový potravinový program). Táto práca tiež v závere medzi riadkami uvádza, že súčasný spôsob, ktorý orgány OSN formálne zvolili ako prevenciu pred takýmto zneužívaním, teda tlačenie brožúrok a semináre založené na pasívnom prijímaní informácií, sú v teréne úplne neúčinné.

  Prečo o tom píšem práve teraz? Lebo siroty urobili túto otázku znovu veľmi aktuálnou a naliehavou. Okrem toho, zrejme sa za posledných 15 rokov v tejto oblasti nič nezlepšilo, ale naopak, zhoršuje sa to až tak, že už to ani prísne mlčanie MSM nedokáže ututlať.

  Začiatkom roka 2018 sa aj The Guardian musel venovať rozsiahlej afére britskej humanitárnej organizácie Oxfam, ktorej hlavným bodom bolo sexuálne zneužívanie detí a neplnoletých humanitárnymi pracovníkmi na Haiti. Došlo to tak ďaleko, že dolná komora Parlamentu Spojeného kráľovstva uložila svojmu Výboru medzinárodného vývoja úlohu riadne vyšetriť všetky okolnosti a navrhnúť primerané opatrenia. Vyšetrovanie prebieha a výbor na svojej stránke informuje o priebežných zhromaždených dôkazoch. Všetko nasvedčuje tomu, že navrhované opatrenia nebudú len formálne. Výbor uvažuje o zavedení nových pravidiel kontroly humanitárnych organizácií, o ochrane whistleblowerov a obetí útokov, o vytvorení nezávislého orgánu na dohľad nad humanitárnymi organizáciami (hľa, analógia dohľadu nad finančným trhom) a zmena organizačnej kultúry v humanitárnych organizáciách, aby nedochádzalo k zneužívaniu moci a aby funkcionári boli nútení zodpovedať za dôsledky svojich rozhodnutí a zanedbaní.

  Aféra bola taká rozsiahla, že sa jej musela venovať aj CNN. Ak sa však chystáte zatlieskať, že hľa, aj MSM občas informujú objektívne, tak nejasajte predčasne, informujú svojsky „vyvážene“. Svojim typickým MSM-áckym spôsobom článok v odkaze píše o tom, že si vyšetrovacia komisia vypočula „strašidelné“ (úvodzovky vložili CNN) historky o zneužívaných deťoch, ktoré boli nútené poskytovať sexuálne služby za protihodnotu jedného dolára. CNN v britskej správe bazíruje na zistení, že toto konanie bolo „endemické“, čo znamená nielen priestorovo obmedzené a teda nie úplne všeobecné (pandemické), ale zároveň to znamená, že nebolo náhodné, že sa na mieste výskytu objavovalo trvale. CNN článok aj zakončilo typicky pre MSM, že humanitárne organizácie na účinnejšie opatrenia proti takému zneužívaniu nemajú dosť prostriedkov a preto je potrebné masívnejšie ich dotovať. (!)

  Všimli ste si o odsek vyššie aj zmienku o whistlebloweroch? Paradoxné je, že nevládne organizácie, ktoré veľmi často na tlak voči vládnym inštitúciám používajú svedectvá whistleblowerov, majú zrejme vyvinuté veľmi účinné spôsoby, ako eliminujú potenciálnych whistleblowerov vo vlastných radoch, ako to dokladá napríklad aj tento článok. Uvádza, že humanitárne organizácie nielen že nie sú schopné ochrániť svojich členov a zverencov pred sexuálnymi útokmi, ale aj to, že „majú vyvinutú kultúru odsudzovania obetí a odmietania poskytnúť takýmto obetiam adekvátnu pomoc a podporu“. Článok cituje viacero osobných svedectiev a medzi nimi aj konštatovanie dlhoročnej humanitárnej pracovníčky, že situácia sa časom nijako nezlepšuje. The Independent napríklad píše úplne otvorene, že aféra Oxfam je len odkrytou špičkou ľadovca a že medzi nedostatočnými postupmi na elimináciu zneužívania chýba napríklad aj taká samozrejmá vec, že humanitárne organizácie sa vzájomne neinformujú o dokázaných incidentoch a o ľuďoch – recidivistoch, ktorí sa ich dopúšťajú. Títo sa potom bez akejkoľvek prekážky môžu premiestňovať do nových humanitárnych organizácií „s čistým štítom“.

  Situácia je teda naliehavá a stáva sa neúnosnou. Pracovníci humanitárnych organizácií sú prakticky beztrestne nad zákonom aj nad zvyklosťami o verejnom informovaní, ohlásené útoky totiž spravidla nekončia pred súdom a humanitárne organizácie dotyčných útočníkov aj obete vyriešia interne bez informovania verejnosti, obete zriedka dostanú nejaké odškodnenie a útočníci spravidla nič, čo by sa dalo považovať za trest. Niektoré non-MSM články už situáciu charakterizujú ako neúnosnú a začína byť pravdepodobné, že viacero krajín, medzi prvými Spojené kráľovstvo, prijme účinnejšiu legislatívu. Pre humanitárne organizácie v niektorých krajinách začína horieť pôda pod nohami a nemôžem sa ubrániť podozreniu, že „sýrske siroty“ sú nohou vo dverách k nám, do krajín, v ktorých majú nevládne organizácie s miernym nadsadením(?) väčšiu moc ako štát.

  Snáď niekto namietne, že nič z toho, čo som popisoval, sa vo veľkej miere netýka našich ľudí – Slovákov. My predsa toto zlo nerobíme, my sme dobrí! Lenže sme súčasťou OSN a tvoríme jej pravidlá a kultúru. Máme právomoc aj formovať legislatívny rámec, v akom na našom území a v styku s našimi občanmi a inštitúciami fungujú nevládne treťosektorové organizácie. Využívame to, alebo len schovávame hlavu do piesku? Alebo, čo je ešte horšie, sme prijali pasívnu rolu nablýskanej návnady, ktorá láka obete do náručia zločincov?

   

  NavajaMM

  Zdroje:

  https://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-select/international-development-committee/inquiries/parliament-2017/sexual-exploitation-in-aid-sector/

  https://www.etrend.sk/ekonomika/babis-poziadal-mimovladky-aby-vybrali-syrske-siroty.html

  https://ligazaludskeprava.blog.sme.sk/c/493043/syrske-siroty-co-treba-vediet.html

  http://www.irinnews.org/news/2002/02/27/reports-child-refugees-sexually-exploited-shock-annan

  https://en.wikipedia.org/wiki/Sexual_exploitation_and_abuse_in_humanitarian_response

  https://www.ajol.info/index.php/smsajms/article/viewFile/70511/59115

  https://www.theguardian.com/world/2018/jun/15/timeline-oxfam-sexual-exploitation-scandal-in-haiti

  https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmintdev/840/840.pdf

  https://www.gov.uk/government/news/mordaunt-leads-aid-sector-action-on-sexual-exploitation-at-landmark-summit

  https://www.cbsnews.com/news/peace-corps-failing-to-protect-volunteers-from-sexual-assault-government-watchdog/

  https://edition.cnn.com/2018/07/30/uk/sexual-abuse-aid-sector-uk-report-intl/index.html

  https://www.bbc.com/news/uk-politics-45013078

  https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/oxfam-sex-abuse-haiti-aid-sector-charities-complicity-open-secret-report-committee-mps-a8470401.html

  https://www.independent.co.uk/voices/oxfam-aid-work-prostitutes-un-workers-child-sex-abuse-harassment-dfid-a8204526.html

  https://www.pbs.org/wgbh/frontline/article/amid-allegations-of-abuse-aid-workers-describe-culture-of-sexual-misconduct/

  https://www.devex.com/news/accountability-in-the-aid-sector-humanitarians-can-no-longer-be-above-the-law-92133

  ———————————————————————

  Písané pôvodne pre: https://poznamkypanabavora.wordpress.com/ (upravené)

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Lož patrí medzi základné žurnalistické nástroje Denníka N a jeho klonov. Ako môže niekto tak bezohľadne klamať

  Žilina 11.  decembra 2018 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Na 80. výročie vyhlásenia autonómie sa v Žiline zišlo niekoľko desiatok ľudí, aby si pripomenuli  významnú udalosť  slovenských dejín. Podujatie organizoval Ústav dejín kresťanstva  v spolupráci s miestnym odborom Matice slovenskej  a uskutočnilo v sa budove, kde dnes sídli katolícke gymnázium   Tu sa  totiž  6. októbra 1938…

  Ja tebe, ty mne (hlas vo voľbách) – odhalený skutočný model exstarostu z talianskeho Riace

  Rím 11. decembra 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Marco Costantino)   Oslavovaný starosta, ktorého model integrácie migrantov, sa dával za vzor všetkým, je podľa súdu sociálne nebezpečný a nemôže mu byť zverená verejná funkcia ani spravovanie verejných financií Systém a štruktúru na prijímanie migrantov prispôsobil tak, aby tam mohol platiť (nie vždy skutočne aj…

  1500 eur mesačne navyše pre každého poslanca žne prvé ovocie: Hnutie žltých viest prichádza aj na Slovensko

  Bratislava 11. decembra 2018 (HSP/Foto:Hnutie Žlté vesty Slovensko Facebook)   Hnutie žltých viest sa z Francúzska rozširuje po celej Európe. "Dorazilo"už do Holandska, Belgicka, Nemecka, Švédska a do Čiernej Hory. Náznaky však vidieť už aj na Slovensku. Na sociálnych sieťach to medzi ľuďmi vrie a vznikla aj stránka Hnutie Žlté vesty…

  Na Facebooku sex neexistuje! Nové pravidlá sociálnej siete

  Kalifornia 11. decembra 2018 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Richard Drew)   Na sociálnej sieti Facebook boli aktualizované pravidlá poskytovania kontroverzného obsahu súvisiaceho so sexuálnym obťažovaním. Prostredníctvom Facebooku nebude možné vyhľadávať sexuálnych partnerov a koordinovať ľudí, aby uskutočňovali "aktivity sexuálnej povahy" Rovnako tak nebude možné obťažovať iné osoby a písať o pohlavnom styku s erotickým…

  Vedci objavili nového predka človeka

  Londýn 11. decembra 2018 (HSP/Sputnik/Foto:wikimedia)   Dlhý zoznam ľudských predkov (cez 20 druhov) sa doplnil o ďalší: nový druh hominidov nazvali Australopithecus prometheus. Ako uvádza DailyMail, nový druh bol objavený pri analýze pozostatkov Little Foot ženy, ktorá žila v Juhoafrickej republike pred 3,6 miliónmi rokov Jej výška predstavovala len 1,3…

  Španielsky portál Rebelión: "Ukrajina: Skaza Majdanu"

  Madrid 11. decembra 2018 (HSP/Foto:Screenshot Rebelión)   Katastrofu Ukrajiny, mimoriadne škodlivé následky Majdanu, celkový úpadok krajiny, zúfalstvo obyvateľstva si stále častejšie všímajú už aj mnohí odborníci na Západe. Kamufláž a maskovanie „revolúcie hodnosti“, skrášľovanie skutočnosti a snaha čo najlepšie utajiť celú špinu a zverstvá, ktoré skľučujú túto krajinu, už takmer nefungujú. Stále viac…

  Ako vyzerá vojna Ukrajiny s Ruskom?

  Kyjev 11. decembra 2018 (HSP/Foto:Pixabay)   Tak, že Kyjev opäť zvýšil dovoz uhlia zo „štátu – agresora“. V roku 2017 Ukrajina v zahraničí nakúpila 19,7 milióna ton uhlia za 2,7 mld. USD. 56,57 % z toho bolo ruské uhlie. Zdalo by sa, že ukrajinské úrady prijali tvrdé rozhodnutie nakupovať uhlie v USA, lenže... V roku…

  Trump tvrdil, že rozpočet armády vo výške 716 miliárd dolárov je nepredstaviteľný. Pár dní na to vraj súhlasil so 750 miliardami

  Washington 11. decembra 2018 (HSP/RT/Foto:SITA/AP-Pablo Martinez Monsivais)   Napriek tomu, že minulý týždeň zverejnil tweet, že rozpočet na obranu vo výške 716 miliárd dolárov je "bláznivý", americký prezident Donald Trump údajne obrátil kurz a namiesto toho súhlasil s najvyšším rozpočtom Pentagonu v histórii. Trumpovo neočakávané rozhodnutie súhlasiť so žiadosťou ministra…

  Na Kanárskych ostrovoch objavili pláž, na ktorej je miesto piesku popcorn

  Corralejo 11. decembra 2018 (HSP/Sputnik/Foto:Screenshot Youtube)   Užívatelia sociálnych sietí zrejme objavili tú najneobvyklejších pláž. Nachádza sa na ostrove Fuerteventura na Kanárskych ostrovoch a ľudia sa tu môžu opaľovať priamo na "popcorne" Pre ľudí, ktorí sa vždy pred dovolenku rozhodujú medzi piesočnatou a kamienkovou plážou, bola objavená nová alternatíva. Pláž…

  Vedci objavili jednoduchý spôsob, ako predchádzať demencii

  Londýn 11. decembra 2018 (HSP/Sputnik/Foto:pixabay)   Keď denne vypijeme pohár čerstvého pomarančového džúsu, zníži sa riziko, že ochorieme demenciou. Štúdia amerických vedcov, ktorá bola uverejnená v časopise Neurology, sa zaoberala skúmaním súvislostí medzi konzumáciou čerstvého ovocia a šťavy a kognitívnymi funkciami Výskum trval šestnásť rokov a zameral sa na takmer…

  Prezident Macron oznámil, aké ústupky urobí voči protestujúcim. "Viem, že som vám ublížil"

  Paríž 10. decembra 2018 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Ludovic Marin)   Francúzsky prezident Emmanuel Macron oznámil v pondelok dva ústupky voči protestujúcim z hnutia tzv. žltých viest. Macron avizoval zvýšenie minimálnej mzdy od začiatku budúceho roka o 100 eur, ako informovala agentúra AFP. Práve to má byť zároveň prezidentov najväčší ústupok smerom k požiadavkám…

  Romantické výlety do Paríža minulosťou? Aktrakcie sú v meste pozastavené, obchody vyrabované, krajina má miliardové straty v ekonomike

  Paríž 10. decembra 2018 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP/via AFP Photo/Eric Feferberg)   Francúzsky minister financií Bruno Le Maire uviedol, že protesty žltých viest spôsobili značnú ujmu spoločnostiam a národnému hospodárstvu. Počas protestov dochádzalo k rabovaniu obchodov a bánk. Turistické atrakcie zostali zatvorené "Je to katastrofa pre obchod. Je to katastrofa pre našu ekonomiku," cituje…

  Maďarský poslanec Németh: Globálny pakt o migrácii je vážnou hrozbou. Ak budeme migrantov motivovať, vzniknú vážne bezpečnostné problémy

  Budapešť 10. decembra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Globálny pakt Organizácie Spojených národov (OSN) o migrácii, ktorý v pondelok schválili zástupcovia 164 krajín na konferencii OSN v marockom Marrákeši, vníma maďarská vládna strana Fidesz ako vážnu hrozbu. Podľa agentúry MTI to vyhlásil v parlamente v Budapešti poslanec Fideszu Zsolt Németh Politik…

  Marocký kráľ: Represívna politika migráciu nezastaví, len ju spomalí

  Marrákeš 10. decembra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Maxim Shipenkov)   Marocký kráľ Muhammad VI. v pondelok uviedol, že "represívna" migračná politika voľný pohyb ľudí iba spomaľuje, ale nezastaví ho. Trvá tiež na tom, že žiadna krajina nemôže problém migrácie riešiť jednostranne, informuje agentúra AP Na začiatku dvojdňovej kľúčovej medzinárodnej konferencie OSN o migrácií…

  Medzinárodné turné Clintonovcov je zatiaľ fiaskom. Lístky na ďalšie podujatia idú do obrovských zliav

  Washington 10. decembra 2018 (HSP/Foto:TASR/AP -Matt Rourke)   Bývalý prezident Bill Clinton a jeho manželka Hillary - neúspešná prezidentská kandidátka v roku 2016 - prijali zúfalé opatrenia na zvýšenie predaja lístkov na ich šnúru po 13 mestách Vstupenky na toto podujatie sa predávajú za polovičné ceny v sieti Groupon, uvádza…

  Wahhab: Víťazstvo Sýrie nad terorizmom je aj víťazstvom Libanonu a všetkých čestných ľudí v regióne

  Bejrút 10. decembra 2018 (HSP/Foto:Facebook)   Libanonský politik, predseda strany „Tavhid Arabi“ Wiam Wahhab vysoko ocenil víťazstvo Sýrie nad terorizmom a vyhlásil, že jej triumf je aj „víťazstvom Libanonu a všetkých čestných ľudí v regióne“ Wiam Wahhab poukázal na to, že Sýria a Libanon majú dlhoročné pevné priateľské vzťahy. Prízvukoval, že všetky pokusy poškodiť…

  Katarský vyslanec: Izrael zamietol letecké spojenie s pásmom Gazy

  Gaza 10. decembra (TASR/HSP/Foto:Islampos Twitter)   Izrael zamietol návrh na otvorenie leteckého spojenia medzi palestínskym pásmom Gazy a katarskou Dauhou. Pre palestínsku tlačovú agentúru SAWA to povedal katarský vyslanec Muhammad Imádí Rozhovor s vyslancom, ktorý koordinuje katarské humanitárne projekty na území kontrolovanom militantným palestínskym hnutím Hamas, bol zverejnený v pondelok.…

  Le Penová označila migračný pakt OSN za "dohodu s diablom"

  Paríž 10. decembra 2018 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Hussein Malla)   Marine Le Penová, predsedníčka francúzskej politickej strany Národný front, minulú sobotu vyhlásila, že Globálny pakt OSN o migrácii, ktorý sa  podpísal, je "dohodou s diablom". Informoval o tom denník Le Monde Le Penová sa v Bruseli stretla so zástupcami pravicovej belgickej strany Flámsky…

  TopSpeed

  Vyhraj hodinky Suzuki Swift Sport v hodnote 65 €

  0

  S príchodom rýchleho Swišťa na slovenský trh máme súťaž o štýlové hodinky Suzuki Swift Sport. Tretia generácia rýchleho Swiftu prináša viac zmien ako kedy predtým. Okrem dizajnu sa nájdu pomerne zásadné zmeny pod kapotou. Ak dokážeš identifikovať správne 5 najväčších zmien voči predošlej generácii, súťaž Vyhraj hodinky je tu práve pre teba. Nič viac,…

  Ktorá cena paliva platí? Na toteme alebo na stojane?

  8

  Kedysi dávno som na webe čítal článok, kde rozoberali mýty a fakty o palive. Bola tam spomenutá cena paliva na výdajnom stojane vs. cena paliva na toteme. Konkrétne tam bolo uvedené, že platná cena za palivo je tá, ktorá je  zobrazená na displeji stojanu, na ktorom je zavesená tankovacia pištoľ. Povedal…

  Audi Q3 Euro NCAP zdolalo na 5 hviezd

  0

  Aj druhá generácia Audi Q3 musela prejsť skúškou bezpečnosti, v ktorej komisári preverujú pasívnu aj aktívnu bezpečnosť. Audi Q3 Euro NCAP prešlo s prehľadom, obzvlášť ochrana dospelých podľa percentuálneho hodnotenia dopadla nadpriemerne dobre. Takéto výsledky sa však špeciálne od prémiových áut aj v nižších triedach akosi už automaticky očakávajú. Klient za ne…

  Konfigurátor Honda a porovnanie s konkurenciou

  0

  Kto medzi vybranými autami zvažuje aj novú Hondu, pravdepodobne zablúdil aj na oficiálne stránky výrobcu. Konfigurátor Honda je k dispozícii aj pre slovenský trh. Aký je? Dá sa v ňom vyznať? Porovnanie konfigurátorov prezradí detaily, ako v tomto konfigurátore funguje celý proces od zvolenia auta až po jeho výslednú konfiguráciu. Je v ňom niečo zaujímavé?

  Matej Koník a jeho dobrodužstvo Rotax Max Challenge Grand Finals

  5

  Matej Koník sa len nedávno vrátil z Brazílie a nie, nebola to predvianočná dovolenka, ale Rotax Max Challenge Grand Finals 2018, kde sa zišli tí najlepší motokáristi z celého sveta. Pre Maťka aj jeho tím LSR Racing to bola odmena za celoročnú drinu, ktorú premenil na titul Majstra Slovenska v triede Rotax Micro Max,…

  Ferrari 250 GTO je drahšie ako keby ho vyvážili zlatom

  0

  Keď ide historické Ferrari do aukcie, môžeme čakať, že sa predá za ohromné peniaze. Každé z týchto starých pretekárskych áut písalo históriu niekedy viac niekedy menej úspešne. Koncom leta bolo v aukcii v Pebble Beach Ferrari 250 GTO z roku 1962. Nepochybne krásny kus techniky s veľkou historickou hodnotou a tak niet divu, že auto predali…

  KAMzaKRÁSOU

  Poradíme ako si správne vybrať krém podľa typu pleti

  0

  Množstvo rôznych výrobcov, rôzne účinky, rôzna konzistencia, no k tomu všetkému sa pridáva aj otázka: Viete, aký máte typ pleti? Je vaša pokožka suchá, mastná, normálna alebo zmiešaná? Aj tento fakt ovplyvňuje konečný výber správneho pleťového krému. Tak ako si správne vybrať krém? Poďme sa teda spolu pozrieť na to, ktorý…

  Recept na odľahčený vianočný šalát: Pochutnáš si?

  0

  Čo by to boli za Vianoce bez vianočného šalátu? Ten už akosi neodmysliteľne patrí na štedrovečerný stôl alebo ako pohostenie pre koledníkov a návštevníkov. No ak patríte k tým, ktorí si strážia svoju líniu a klasický „majonézak“ je pre vás tabu, tak skúste možno trošku odľahčenú verziu, kde sme majonézu nahradili jogurtom.…

  Kam umiestniť vianočný stromček v malom byte? Aj takto sa to dá!

  0

  V prípade malého bytu a nedostatku priestoru v ňom je každý kútik na niečo dobrý. Ak ste aj vy majiteľmi malého bytu a ešte stále premýšľate, ako do neho dostať aspoň nejaký vianočný stromček, ktorý by navodzoval tú pravú vianočnú atmosféru, tak máme pre vás inšpiráciu. Kam teda umiestniť vianočný stromček v malom byte?

  Braxton Hicksove kontrakcie: Rozoznaj pôrod od planého poplachu!

  0

  Tehotenstvo je nepochybne krásnym obdobím v živote ženy, no zároveň treba podotknúť to, že ide aj o obdobie, kedy sa ženy o svoje nenarodené deti veľmi obávajú. Obdobie očakávania totiž sprevádza mnoho symptómov. Jedným z nich môžu byť aj Braxton Hicksove kontrakcie, ktoré sa často môžu zamieňať s predčasným pôrodom. Kedy…

  Nakličovanie semien: Vypestuj si zdravé klíčky v pohodlí domova!

  4

  Nakličovanie semien je proces pomerne jednoduchý a zvládnu ho i úplní začiatočníci. Klíčky, ktoré si takto pripravíte v pohodlí domova, sa môžu stať vítanou súčasťou aj vášho jedálnička. Sú chutné a navyše plné cenných látok, ktoré sú nevyhnutné pre správnu funkciu organizmu. V nasledujúcom článku vám prezradíme, prečo vyskúšať nakličovanie semien a ktoré semená sú na to…

  Trendy v zdobení vianočného stromčeka: Akú farbu zvoliť tento rok?

  5

  V každej domácností sú iné tradície. Niekde vianočné stromčeky nosí Ježiško, iní si zase stromček ozdobujú spoločne deň pred Štedrým dňom a niektorí ho majú rozsvietení už celý mesiac. Ku ktorým patríte vy? Ak k tým, ktorí stromček ešte rozhodne nemajú ozdobený, tak načerpajte inšpiráciu tohtoročných trendov v zdobení vianočného stromčeka. Aká farba je…

  TopDesať

  Fotografovanie je poriadna zábava: Takto vznikajú mnohé perfektné fotografie

  0

  Fotografovanie vie byť poriadnou zábavou! A mnohokrát si to ani neuvedomíme. Na internete totižto vidíme iba finálne fotografie. No za každou takouto fotografiou sa skrýva príbeh. Fotografovanie totiž nie je iba o stlačení tlačidla, ale taktiež aj o upravení prostredia, v ktorom sa fotograf a objekt fotografovania nachádza. Na internete…

  Dôvody, prečo tvoj pes šteká a ty by si ho nemal trestať

  0

  V posledných piatich rokoch podali Newyorčania približne 7 500 sťažností súvisiacich so psami a väčšina z nich bola založená na hluku, ktorý vydáva pes pri štekaní. Pes by mal štekať, takže mať jedného doma a očakávať, že to nebude robiť je absurdné. Ale niekedy sa stáva, že pes šteká príliš a bez zjavného dôvodu. Akonáhle…

  Ľudská krv: 10 zaujímavých faktov, o ktorých ste zrejme nevedeli!

  0

  Všetci vieme, že náš krvný systém je naozaj komplikovaný, preto je dôležité starať sa o svoje srdce a poznať svoju krvnú skupinu. No to sú len základné veci, ktoré ovláda zrejme každý. Ľudská krv ale ukrýva omnoho viac tajomstiev, ako by sme si mohli myslieť. :) [adrotate group="11"] 1. Komár

  Tieto fotografie ťa pobavia: Zvieratá vedia sedieť ako ľudia

  0

  Život v blízkosti ľudí má obrovský vplyv na zvieratá. Teda, aspoň to môžeme takto usúdiť z nasledujúcich fotografií. Na tieto zvieratá sa totižto nalepila zvláštna ľudská vlastnosť - lenivosť. Ak sa pozrieš na nasledujúce fotografie, všimneš si, že všetky tieto zvieratá sú odfotografované v nezvyčajnej polohe - ľudskom sede. Takéto…

  Test osobnosti: Vyber si pierko a my ti povieme, kto vlastne si

  0

  Na svete žije viac ako 7 miliárd ľudí. Každý z nás je jedinečný, úžasný a výnimočný. A ak stále nevieš, kto vlastne si, tak ti to pomôže odhaliť tento test osobnosti. Nie je to nič ťažké ani zložité. Ponúkneme ti obrázok, na ktorom uvidíš 5 rôznych pierok. Tvojou úlohou je,…

  Švajčiarsky grafik vytvoril ilustrácie, ktoré majú desivo blízko k skutočnosti

  0

  Grafik Stephan Schmitz žije vo Švajčiarsku a vytvára ilustrácie pre tie najznámejšie časopisy na svete. Jeho diela popisujú rôzne oblasti života moderného človeka, od rodinných vzťahov až po technológiu. Nie sú mimoriadne dramatické, ako to často býva pri umeleckých dielach tohto žánru, ale čím dlhšie sa na ne pozeráš, tým viac si uvedomíš,…