Nemáme morálne právo na „starostlivosť o sýrske siroty“

Publikované 08.10. 2018 o 13:06 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

V našej verejnosti v posledných týždňoch prebieha živá diskusia o tom, či k nám presídliť určitý počet „sýrskych sirôt“, aby sa o ne postaral náš sociálny systém, prípadne aj s pomocou dobrovoľníkov, ktorí sú ochotní prevziať na bedrá toto bremeno. Verím, že všetci túto diskusiu registrujete, na pripomenutie aspoň a tu.

V tomto článku chcem nastoliť problém, o ktorom sa v tejto súvislosti ešte nehovorilo, ale z morálneho hľadiska ho považujem za najdôležitejší. Má naša spoločnosť vôbec morálne právo hlásiť sa o to, že sa bude starať o nejaké siroty zo Sýrie? Áno, ak vás okamžite napadlo, že sa aj naša vláda veľkou mierou svojou zahraničnou politikou zaslúžila o to, že je Sýria rozbitá a siroty sú sirotami, máte pravdu, ale nemal som na mysli toto.

Považujeme za prirodzené, že v postihnutých oblastiach, ale aj v našich krajinách, sa pomoci potrebným venujú prevažne neziskové organizácie tretieho sektora. Akosi automaticky ich považujeme za slniečkársky láskavé s otvorenou náručou a srdcom. Toto im neupierajú snáď ani ľudia, ktorým sa tento prístup nepáči a v súčasnom kontexte ho považujú za rizikový.

Ale je to naozaj pravda?

Jedna z oblastí, v ktorých panuje zo strany MSM veľmi dôsledné informačné embargo, je zneužívanie, sexuálne násilie a fakticky až otroctvo v niektorých organizáciách, ktoré sú určené na pomoc ľuďom v núdzi. Je alarmujúce, že postihnuté sú predovšetkým veľmi mladé dievčatá, často neplnoleté, typicky práve siroty, úplne odkázané na pomoc humanitárnych pracovníkov.

Vymýšľam si? Dezinformácia? Je pravdepodobné, že nešlo o nič úplne nové, no už vo Februári 2002 sa svetovými médiami prevalila aféra o sexuálnom zneužívaní dievčat vo veku od 13 do 18 rokov zo strany nevládnych humanitárnych organizácií pri utečeneckej kríze v západnej Afrike – Guinea, Libéria, Sierra Leone. Ešte alarmujúcejšie je to, že sa tieto javy masovo vyskytovali medzi pracovníkmi UNHCR, čo je špecializovaná inštitúcia OSN, ktorá sa venuje pomoci utečencom. Podľa vtedajších správ boli zneužívateľmi väčšinou muži s právomocou vo funkciách, ktorí mohli rozhodovať o prideľovaní pomoci jednotlivcom a za pridelenú pomoc si vyžadovali sexuálne protislužby. Pritom materiálnej pomoci bol dostatok pre všetkých zverených utečencov a relatívny pocit nedostatku vyvolávali tieto osoby úmyselne. Vyšetrovanie medzi 22. 10. a 30. 11. 2001 ukázalo, že často dievčatá poskytovali sexuálne protislužby aj za púhy balíček keksov alebo kocku mydla. Pri vyšetrovaní neboli obvinení priamo zamestnanci UNHCR, šlo o mladých miestnych „dobrovoľníkov“, ktorí poskytovali pomoc pod hlavičkou UNHCR a tá sa obhajovala, že je na dobrovoľníkov odkázaná a nemá dosť vedúcich pracovníkov, aby dokázali nad všetkým dohliadať.

UNHCR proste nemala dostatočné prostriedky a adekvátne riadiace postupy, aby zabezpečila, že sa naozaj a v každom ohľade jej agenti správajú humánne. Hej, dá sa povedať, že humanitárna katastrofa tam už bola, že toto zneužívanie situácie by sa tam dialo aj bez toho, či by tam UNHCR organizovala pomoc, alebo nie. Že to bolo lepšie s ňou ako bez nej…

Lenže ako by ste napríklad hľadeli na svoje účty v banke, keby ste vedeli, že banku ovládajú mafiáni, ktorí v nej hlavne perú peniaze a aj tak ju skôr alebo neskôr nechajú skrachovať? Tieto veci sme do určitej miery u nás zažili a bankový sektor sa musel zmeniť od základu, inak by zanikol. Museli sme sprísniť podmienky bankového dohľadu a zmieriť sa s tým, že naši vlastníci bánk, ktorým boli poctivo fungujúce banky nanič, ich časom predali zahraničiu.

Veľkou ostudou humanitárnych organizácií, ako UNHCR, je to, že ani trochu nezareagovali podobne. Neurobili vnútornú obrodu a to, ako sa ich agenti v prvom kontakte chovajú k svojim zverencom, nechali naďalej na ich dobrú vôľu. Vo väčšine prípadov to funguje, ale tieto organizácie zrejme majú minimálne nástroje (a možno aj záujem) urobiť poriadok so svojimi agentmi, ktorí sa rozhodli situáciu využiť vo svoj prospech. Humanitárne organizácie vyvinuli hlavne veľmi účinné nástroje, aby o týchto javoch MSM nepísali, a keď už sa to niekedy prevalí, aby sa to nerozrástlo do nezvládnuteľných rozmerov a zaniklo to v záplave iných nepodstatných správ.

Preháňam? Tak si rozkliknite odkaz z roku 2011, ktorý je o dva riadky vyššie. Autormi nie sú žiadni senzáciechtiví novinári, ale profesori sociológie z Univerzity Južnej Afriky. Tam sa dočítate napríklad aj to, že: „Mnoho rokov sa objavujú vážne obvinenia členov mierových misií OSN z vážneho sexuálneho zneužívania. Takéto incidenty sexuálnych útokov, ktorých sa dopustili členovia mierových zborov sú zaznamenané počas dlhého obdobia z mnohých krajín.“ – Áno, vidíte dobre! Takže nielen mladí miestni dobrovoľníci, ale aj riadni členovia mierových zborov OSN, na ktorých by sa mala vzťahovať takmer až plná vojenská disciplína. Mierové zbory OSN sa už nemôžu vyhovárať na žiadnu naliehavosť situácie a neschopnosť zaviesť účinné kontrolné postupy. Zodpovednosť sa premieta smerom nahor až do najvyšších funkcií a orgánov.

Tento zdroj podrobnejšie cituje humanitárne operácie „Save the Children“, ktoré v roku 2007 prebiehali pod hlavičkou OSN v Pobreží Slonoviny, Haiti a Južnom Sudáne. Medzi spomenutými organizáciami, ktorých sa sexuálne zneužívanie týkalo popri mierových zboroch OSN, znovu na poprednom mieste nájdeme UNHCR, ale aj UNV (Dobrovoľníci OSN), WFP (Svetový potravinový program). Táto práca tiež v závere medzi riadkami uvádza, že súčasný spôsob, ktorý orgány OSN formálne zvolili ako prevenciu pred takýmto zneužívaním, teda tlačenie brožúrok a semináre založené na pasívnom prijímaní informácií, sú v teréne úplne neúčinné.

Prečo o tom píšem práve teraz? Lebo siroty urobili túto otázku znovu veľmi aktuálnou a naliehavou. Okrem toho, zrejme sa za posledných 15 rokov v tejto oblasti nič nezlepšilo, ale naopak, zhoršuje sa to až tak, že už to ani prísne mlčanie MSM nedokáže ututlať.

Začiatkom roka 2018 sa aj The Guardian musel venovať rozsiahlej afére britskej humanitárnej organizácie Oxfam, ktorej hlavným bodom bolo sexuálne zneužívanie detí a neplnoletých humanitárnymi pracovníkmi na Haiti. Došlo to tak ďaleko, že dolná komora Parlamentu Spojeného kráľovstva uložila svojmu Výboru medzinárodného vývoja úlohu riadne vyšetriť všetky okolnosti a navrhnúť primerané opatrenia. Vyšetrovanie prebieha a výbor na svojej stránke informuje o priebežných zhromaždených dôkazoch. Všetko nasvedčuje tomu, že navrhované opatrenia nebudú len formálne. Výbor uvažuje o zavedení nových pravidiel kontroly humanitárnych organizácií, o ochrane whistleblowerov a obetí útokov, o vytvorení nezávislého orgánu na dohľad nad humanitárnymi organizáciami (hľa, analógia dohľadu nad finančným trhom) a zmena organizačnej kultúry v humanitárnych organizáciách, aby nedochádzalo k zneužívaniu moci a aby funkcionári boli nútení zodpovedať za dôsledky svojich rozhodnutí a zanedbaní.

Aféra bola taká rozsiahla, že sa jej musela venovať aj CNN. Ak sa však chystáte zatlieskať, že hľa, aj MSM občas informujú objektívne, tak nejasajte predčasne, informujú svojsky „vyvážene“. Svojim typickým MSM-áckym spôsobom článok v odkaze píše o tom, že si vyšetrovacia komisia vypočula „strašidelné“ (úvodzovky vložili CNN) historky o zneužívaných deťoch, ktoré boli nútené poskytovať sexuálne služby za protihodnotu jedného dolára. CNN v britskej správe bazíruje na zistení, že toto konanie bolo „endemické“, čo znamená nielen priestorovo obmedzené a teda nie úplne všeobecné (pandemické), ale zároveň to znamená, že nebolo náhodné, že sa na mieste výskytu objavovalo trvale. CNN článok aj zakončilo typicky pre MSM, že humanitárne organizácie na účinnejšie opatrenia proti takému zneužívaniu nemajú dosť prostriedkov a preto je potrebné masívnejšie ich dotovať. (!)

Všimli ste si o odsek vyššie aj zmienku o whistlebloweroch? Paradoxné je, že nevládne organizácie, ktoré veľmi často na tlak voči vládnym inštitúciám používajú svedectvá whistleblowerov, majú zrejme vyvinuté veľmi účinné spôsoby, ako eliminujú potenciálnych whistleblowerov vo vlastných radoch, ako to dokladá napríklad aj tento článok. Uvádza, že humanitárne organizácie nielen že nie sú schopné ochrániť svojich členov a zverencov pred sexuálnymi útokmi, ale aj to, že „majú vyvinutú kultúru odsudzovania obetí a odmietania poskytnúť takýmto obetiam adekvátnu pomoc a podporu“. Článok cituje viacero osobných svedectiev a medzi nimi aj konštatovanie dlhoročnej humanitárnej pracovníčky, že situácia sa časom nijako nezlepšuje. The Independent napríklad píše úplne otvorene, že aféra Oxfam je len odkrytou špičkou ľadovca a že medzi nedostatočnými postupmi na elimináciu zneužívania chýba napríklad aj taká samozrejmá vec, že humanitárne organizácie sa vzájomne neinformujú o dokázaných incidentoch a o ľuďoch – recidivistoch, ktorí sa ich dopúšťajú. Títo sa potom bez akejkoľvek prekážky môžu premiestňovať do nových humanitárnych organizácií „s čistým štítom“.

Situácia je teda naliehavá a stáva sa neúnosnou. Pracovníci humanitárnych organizácií sú prakticky beztrestne nad zákonom aj nad zvyklosťami o verejnom informovaní, ohlásené útoky totiž spravidla nekončia pred súdom a humanitárne organizácie dotyčných útočníkov aj obete vyriešia interne bez informovania verejnosti, obete zriedka dostanú nejaké odškodnenie a útočníci spravidla nič, čo by sa dalo považovať za trest. Niektoré non-MSM články už situáciu charakterizujú ako neúnosnú a začína byť pravdepodobné, že viacero krajín, medzi prvými Spojené kráľovstvo, prijme účinnejšiu legislatívu. Pre humanitárne organizácie v niektorých krajinách začína horieť pôda pod nohami a nemôžem sa ubrániť podozreniu, že „sýrske siroty“ sú nohou vo dverách k nám, do krajín, v ktorých majú nevládne organizácie s miernym nadsadením(?) väčšiu moc ako štát.

Snáď niekto namietne, že nič z toho, čo som popisoval, sa vo veľkej miere netýka našich ľudí – Slovákov. My predsa toto zlo nerobíme, my sme dobrí! Lenže sme súčasťou OSN a tvoríme jej pravidlá a kultúru. Máme právomoc aj formovať legislatívny rámec, v akom na našom území a v styku s našimi občanmi a inštitúciami fungujú nevládne treťosektorové organizácie. Využívame to, alebo len schovávame hlavu do piesku? Alebo, čo je ešte horšie, sme prijali pasívnu rolu nablýskanej návnady, ktorá láka obete do náručia zločincov?

 

NavajaMM

Zdroje:

https://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-select/international-development-committee/inquiries/parliament-2017/sexual-exploitation-in-aid-sector/

https://www.etrend.sk/ekonomika/babis-poziadal-mimovladky-aby-vybrali-syrske-siroty.html

https://ligazaludskeprava.blog.sme.sk/c/493043/syrske-siroty-co-treba-vediet.html

http://www.irinnews.org/news/2002/02/27/reports-child-refugees-sexually-exploited-shock-annan

https://en.wikipedia.org/wiki/Sexual_exploitation_and_abuse_in_humanitarian_response

https://www.ajol.info/index.php/smsajms/article/viewFile/70511/59115

https://www.theguardian.com/world/2018/jun/15/timeline-oxfam-sexual-exploitation-scandal-in-haiti

https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmintdev/840/840.pdf

https://www.gov.uk/government/news/mordaunt-leads-aid-sector-action-on-sexual-exploitation-at-landmark-summit

https://www.cbsnews.com/news/peace-corps-failing-to-protect-volunteers-from-sexual-assault-government-watchdog/

https://edition.cnn.com/2018/07/30/uk/sexual-abuse-aid-sector-uk-report-intl/index.html

https://www.bbc.com/news/uk-politics-45013078

https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/oxfam-sex-abuse-haiti-aid-sector-charities-complicity-open-secret-report-committee-mps-a8470401.html

https://www.independent.co.uk/voices/oxfam-aid-work-prostitutes-un-workers-child-sex-abuse-harassment-dfid-a8204526.html

https://www.pbs.org/wgbh/frontline/article/amid-allegations-of-abuse-aid-workers-describe-culture-of-sexual-misconduct/

https://www.devex.com/news/accountability-in-the-aid-sector-humanitarians-can-no-longer-be-above-the-law-92133

———————————————————————

Písané pôvodne pre: https://poznamkypanabavora.wordpress.com/ (upravené)

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

Kresák navrhuje, aby sudca Ústavného súdu mohol predložiť odlišné právne stanovisko k rozhodnutiu Ústavného súdu

Bratislava 23. októbra 2018 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Poslanec Peter Kresák (Most-Híd) predložil návrh novely zákona o Ústavnom súde Slovenskej republiky. Pozmeňujúci návrh súvisí s možnosťou, aby ktorýkoľvek zo sudcov v pléne alebo v senáte ústavného súdu mohol predložiť odlišné právne stanovisko, kde vyjadrí nesúhlas a zdôvodní ho Rozhodnutie ÚS SR…

Sexuálni extrémisti už nebudú diktovať morálku a zákony: Trump chce vychádzať z vedy a biológie, v zákonoch USA už žiaden transgender, ale len dve pohlavia

Washington 23. októbra 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Jacquelyn Martin)   Jedným z dôvodov, prečo dali americkí voliči v prezidentských voľbách hlas Donaldovi Trumpovi, bola aj jeho konzervatívna názorová línia. Po vymenovaní konzervatívneho sudcu Najvyššieho súdu USA Bretta Kavanaugha prichádza prezident so zákonnou snahou o návrat k len dvom pohlaviam Americké médiá píšu, že Trump má…

Putin sa stretne s Trumpom, potvrdil Ušakov

Moskva 23. októbra 2018 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Alexander Zemlianichenko)   Ruský prezident Vladimir Putin navrhol usporiadať ďalšie stretnutie so svojím americkým náprotivkom Donaldom Trumpom, a to 11. novembra v Paríži na oslavách 100. výročia ukončenia prvej svetovej vojny. Uviedol to v utorok na schôdzke s poradcom šéfa Bieleho domu pre národnú bezpečnosť…

Gojkovičová v ruskej Dume: Srbsko nechce vstúpiť do NATO

Moskva 23. októbra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/Tanjug-Dimitrije Goll)   Srbsko nechce a nechystá sa vstúpiť do Severoatlantickej aliancie vzhľadom na svoje dejiny spojené s týmto vojenským blokom. Vyhlásila to v utorok v ruskej Štátnej dume predsedníčka srbského parlamentu Maja Gojkovičová Srbský parlament podľa nej "v náročných geopolitických podmienkach" rozhodol o vojenskej neutralite…

Anonymné a neúplné podania by sa mali prešetrovať

Bratislava 23. októbra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Orgány činné v trestnom konaní a súdy zrejme napokon budú musieť vybavovať aj anonymné podania, ak je z neho možné vyvodiť záver o dôvodnom podozrení zo spáchania trestného činu. Vyplýva to z pripomienok rezortu spravodlivosti ku koaličnej poslaneckej novele Trestného poriadku. Tá mala…

Reťazce neočakávajú prerušenie dodávok pekárenských výrobkov

Bratislava 23. októbra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Obchodné reťazce Billa a Tesco neočakávajú ani nepredpokladajú prerušenie dodávok pekárenských výrobkov počas vianočných sviatkov, pretože majú so svojimi dodávateľmi korektné vzťahy "Spoločnosť Billa má so svojimi dodávateľmi korektné vzťahy a nepredpokladá teda výpadky chleba a pečiva na svojich pultoch. Naším cieľom sú…

Minister Gál potvrdil zmiznutie spisu v kauze Technopol

Bratislava 23. októbra 2018 AKTUALIZOVANÉ (HSP/SITA/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Podľa zistení novinára Adama Valčeka z denníka SME na Okresnom súde Bratislava I chýbajú rozsiahle časti spisového materiálu v tiahnucej sa kauze Technopol Servis, kde vyšetrujú aj podnikateľa Mariana Kočnera Súd sa k informáciám o zmiznutí pasáži zo spisu vyjadril stručne. "Vec…

Merkelovej zúfalý krok: Pred kľúčovými voľbami v Hesensku obvolávala voličov, aby dali hlas kandidátovi CDU

Bratislava 23. októbra 2018 (HSP/Foto:SITA/AP- Markus Schreiber)   Nemecké médiá priniesli fotografiu symbolizujúcu beznádej kancelárky Angely Merkelovej. Pred dôležitými voľbami v spolkovej republike Hesensko sa rozhodla sama telefonicky kontaktovať voličov, aby ich presvedčila o svojej politike, keďže jej strane CDU hrozil veľký prepad Britský denník Express situáciu komentoval, že nemecká líderka…

Peter Tóth: Mediálny pasák Moniky Tódovej podsúva lži o mojom údajnom priznaní sa v kauze Jána Kuciaka

Bratislava 22. októbra 2018 (HSP/datel.sk/Foto: Screenshot video)   Denník N klame, používa slovník aj praktiky žurnalizmu 50. rokov. Dokladom toho je aj lživý článok redaktorky Moniky Tódovej o tom, že zakladateľ stránky Ďateľ.sk a bývalý šéf kontrarozviedky Peter Tóth „sa priznal“ k sledovaniu Jána Kuciaka pred jeho vraždou. Píše o…

Sky News: Našli sa časti tela saudskoarabského novinára Chášukdžího

Ankara 23. októbra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Virginia Mayo)   Našli sa časti tela patriace saudskoarabského novinárovi Džamálovi Chášukdžímu, zavraždenému na konzuláte Saudskej Arábie v tureckom Istanbule. Objavili ich v záhrade domu saudskoarabského generálneho konzula, informovala televízna stanica Sky News. Podľa jedného z nemenovaných zdrojov, na ktoré sa odvoláva, bol novinár rozsekaný na…

Štúdia: Zrušenie dotácií pre tlačové agentúry by malo vážne následky

Londýn 23. októbra 2018 (TASR/HSP/Foto:pixabay)   Zastavenie štátneho financovania tlačových agentúr vo verejnom vlastníctve v Európe by malo vážne následky pre mediálne systémy na kontinente. V prípadovej štúdii britskej London School of Economics and Political Science o budúcnosti národných agentúr v Európe vypracovanej v spolupráci s Európskou alianciou tlačových agentúr…

Pellegrini: Prezident nedostal správu o prepojení mafie na vládu, dostal 12 čiastkových informácií

Kežmarok  23. októbra 2018 (SITA/HSP/Foto:SITA-Viktor Zamborský)   Premiér Peter Pellegrini nerozumie, prečo sa práve v pondelok prezident SR Andrej Kiska vrátil k nejakému súhrnu správ, ktoré dostal od Slovenskej informačnej služby (SIS). Premiér tvrdí, že prezident nedostal správu o prepojení mafie na vládne špičky, ale 12 informácií, pričom tie sa…

Kráľ Salmán prijal príbuzných zavraždeného novinára Chášukdžího

Dubaj 23. októbra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Saudi Press Agency)   Saudskoarabský kráľ Salmán prijal v utorok v metropole Rijád príbuzných saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího, ktorého začiatkom októbra zavraždili na saudskoarabskom konzuláte v tureckom meste Istanbul. Informovala o tom agentúra Reuters Na stretnutí bol prítomný aj saudskoarabský korunný princ Muhammad bin Salmán, ktorého…

Orbán: Brusel ovládajú v súčasnosti tí, ktorí si želajú európsku ríšu bez národov

Budapešť 23. októbra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Jean-Francois Badias)   Maďarsko si pripomína v utorok začiatok tamojšej revolúcie a boja za slobodu spred 62 rokov Seriál spomienkových podujatí v krajine, ktorý sa začal už v pondelok, vyvrcholil v utorok popoludní pri Dome teroru ústrednými oslavami, na ktorých vystúpil s prejavom maďarský premiér Viktor…

Úrad špeciálnej prokuratúry dozoruje korupčnú kauzu súvisiacu s Okresným úradom Bratislava

Bratislava 23. októbra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Štefan Puškáš)   Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) vykonáva dozor v trestnej veci podozrenia z korupčnej trestnej činnosti súvisiacej s činnosťou Okresného úradu (OÚ) Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie. TASR o tom v utorok informovala hovorkyňa ÚŠP Jana Tökölyová "Trestné stíhanie vo veci bolo začaté 10.…

Polícia varuje: Mnohé publikované informácie sťažujú vyšetrovanie dvojnásobnej vraždy. Zurian: Sme presvedčení, že zdrojom informácií nie je Policajný zbor

Bratislava 23. októbra 2018 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Publikované informácie majú podľa polície vplyv na výpovede svedkov Od zadržania osôb obvinených z vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej pravidelne médiá publikujú informácie rôzneho charakteru, pričom mnohé z nich podľa polície zásadným spôsobom sťažujú a komplikujú prácu policajného tímu. Ako ďalej uvádza…

Hrnko redaktorom televízie: Československo má talent? Taký štát som na mape nenašiel

Bratislava 23. októbra 2018 (HSP/Foto:SITA-Diana Černáková)   Poslanec Národnej rady Anron Hrnko (SNS) na sociálnej sieti uviedol, že redaktori televízie JOJ šíria iredentu v súvislosti so správami o súťaži Československo má talent. Podľa Hrnka je používanie takéhoto názvu súťaže nešťastné. Vysvetlil, ako by to malo byť správnejšie "Zvykli sme si, že…

Nicholsonová ukázala odpis maturitného vysvedčenia

Bratislava 23. októbra 2018 (HSP/Foto:Screenshot YouTube)   Opozičná poslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) je jednou z hlavných iniciátoriek "detektívky o rigoróznej práci Andreja Danka" ako sama nazvala kampaň za objasnenie detailov o vysokoškolskom štúdiu predsedu Národnej rady a šéfa SNS. Pochybnosti o tom, či ona sama má vôbec maturitu, sa…

TopSpeed

Nový Ford Focus ST nafotili bez maskovania

1

Fanúšikovia ostrých Fordov pozor! Máme prvé obrázky nového Ford Focus ST! Stále neoficiálne, no Focus ST je tu prakticky v sériovej podobe. Predchádzajúce fotografie ukazovali predprodukčnú verziu s nárazníkmi, ktoré farebne k autu nesedeli. Teraz sa už pozeráme na pokračovanie úspešného príbehu ST v plnej kráse. Auto odfotografovali „špióni“ magazínu Carscoops…

V Číne otvorili najdlhší most. HZMB má až 55 kilometrov!

1

Dnes, 23.10. októbra otvorili najdlhší most HZMB. Je dlhý 55 kilometrov, spája Honkong, Macao a pevninské mesto Ču-chaj. Dajme tomu, že pomenovanie most nie je úplne to správne. Stavbu okrem mostu tvorí 6,7 kilometrový podmorský tunel, 3 umelé ostrovy a 2 trojprúdové diaľnice. Chcete počuť cenovku za túto megastavbu? Je…

Streľba na unikajúce vozidlo. Schvaľujete to?

12

Streľba na unikajúce vozidlo sa v médiách prezentuje čoraz častejšie. Môže sa zdať, že si ľudia - páchatelia viac dovoľujú. Rozoberám to preto, lebo sa to bezprostredne dotýka áut a dopravy. Ako to vnímate? Je správne, keď policajti na unikajúce vozidlo strieľajú? Je správne, keď policajti strieľajú na vozidlo aj v prípade, keď…

Hyundai Santa Fe 4 má jedinečnú elektronickú detskú poistku SEA

1

Nová generácia Hyundai Santa Fe, ktorá na Slovensku práve prichádza do predaja, má niekoľko unikátnych bezpečnostných prvkov. Roztržitým a zábudlivým rodičom a celému okoliu prísne pripomenie ponechané deti alebo zvieratká na zadných sedadlách trúbením obdobne, ako keď auto niekto nepovolaný naruší. Druhý je tiež určený pre ochranu vašich najmenších... Volá sa…

Mercedes One si nerozumie s ekológiou

4

Na finálnu podobu a Mercedesu One, tak znie meno ktoré Project One oficiálne dostal, netrpezlivo čakáme. Hypercar s motorom z F1 bude výnimočný, lenže dostať takúto pohonnú jednotku do bežnej premávky nie je také jednoduché ako sa pôvodne zdalo. Mercedes bojuje s emisiami, pretože motor nebol navrhnutý pre hypercar a nikdy nemal opustiť prostredie Formuly…

Škoda Kodiaq GT smeruje do Číny

0

O tom, že vlajková loď mladoboleslavskej automobilky pláva smerom na východ sme už písali minulý týždeň, dnes pripájame pár ďalších detailov, ktoré sa pomaly objavujú na hladine. Je jasné, že Škoda nezanedbáva „grejt trh“ a preto posiela do Číny  Kodiaq GT. Žiaľ, stále sa uvádza, že nikde inde gétečko neuvidíme.…

KAMzaKRÁSOU

Vyhraj 3x Doliva Intenzívny krém ROSÉ denný a nočný krém

1

Vrásky, aj keď si to nepriznávame, sú znakom starnutia, ktorému sa vyhnúť nemôžeme, pokiaľ sa nerozhodneme a neodhodláme ľahnúť si pod nôž či vyskúšať rôzne iné ošetrenia, ako sú chemické peelingy. Síce nepatria medzi najlacnejšie spôsoby odstraňovania vrások, no sú účinné. Ale skúšali ste už aj krémy? Ak nie, tak je načase,…

Rozčúlili ťa? Zisti, ako sa vysporiadať s pocitom hnevu!

2

Poznáš to. Vstala si ľavou nohou, cestou do práce ťa osprchovalo okoloidúce auto čerstvo napršanou vodou z kaluže, šéf si zase raz masíroval ego a ponížil ťa pred všetkými a tým pádom sa po príchode domov nemôže udiať nič iné, než tvoje, obrazne povedané, vzbĺknutie nad neumytým riadom. Zlosť, rozčúlenie, rozzúrenie, hnev – akokoľvek…

Recept na tvarohové palacinky s hubami: Gastro zážitok zaručený

1

Uvažuješ, čo pripraviť rodine na obed či večeru, ale nebaví ťa vyvárať stále to isté dokola? Tak potom si na správnom mieste, pretože máme pre teba vynikajúcu inšpiráciu. Recept na tvarohové palacinky s hubami je nielenže rýchly a jednoduchý na prípravu, ale aj naozaj chutný. Poď si ho pripraviť spolu…

Sebarozvoj s koučkou: Čo s krádežou partnerov?

1

Mnoho žien predpokladá, že väčšina mužov sa neustále obzerá cez rameno a čaká, že za rohom stretne nejakú lepšiu. A hoci sa muži radi obzerajú, veď sľúbili vernosť, nie slepotu, k opusteniu ženy, s ktorou žijú, to nevedie. V mužovej psychike existujú určité faktory, ktoré majú vplyv na to, že sa…

Kajenské korenie: Je šokujúce, na čo všetko má pozitívny vplyv

2

Kajenské korenie sme si, predovšetkým v poslednej dobe, mimoriadne obľúbili. Niet divu. Veď má množstvo blahodarných účinkov na naše zdravie, čo sa nedá povedať o hociktorom korení. Mimochodom, vedela si, že ono to vlastne ani nie je tak korenie, ako prášok z pomletých čili papričiek? O kajenskom korení sme toho však zistili oveľa viac,…

Využitie gaštanov v domácnosti: Tušíš vôbec, čo všetko dokážu?

1

Už viete, prečo si naši starí rodičia dávali gaštany do postele a ako z gaštanov spraviť úžasnú tinktúru proti artritíde? Tak je načase, aby ste sa dozvedeli aj to, ako využiť gaštany vo svojej domácnosti, pretože je neuveriteľné, čo všetko také obyčajné gaštany, z ktorých sa vytvárajú rôzne postavičky na výtvarnej výchove v škole,…

TopDesať

Fotografie, ktoré sú po priblížení nesmierne zábavné

0

Ak máš rád fotografovanie, tak určite stráviš množstvo svojho času práve tým, že svoje fotografie detailne skúmaš. Mnohokrát sa ti určite stáva, že tvoje fotografie sú po zväčšení a priblížení nesmierne zábavné. Často na nich nájdeš rôzne zábavné momentky, ktoré si si pri fotografovaní ani len nevšimol. Niektoré fotografie si…

Úžasné veci, ktoré ťa prekvapia svojou existenciou

0

Ľudia s dobrou predstavivosťou a dlhoročnými skúsenosťami vytvárajú naozaj úžasné veci. Tieto skvelé nápady určite privíta množstvo z nás. Veď kto by nechcel takú skvelú zubnú pastu, ktorá ma na svojom konci super vychytávku, vďaka ktorej dokážeš využiť aj posledné "kvapky". Poteší taktiež multifunkčná sponka do vlasov alebo špeciálna šálka…

Používate bezpečnostné pásy? Nemusí ich mať každý!

0

V aute sú bezpečnostné pásy najjednoduchším a najefektívnejším mechanizmom, ktorým možno zabrániť zraneniam pri a po zrážke. Nevyžadujú žiadnu špeciálnu technológiu a nachádzajú sa vo všetkých vozidlách. Ich úlohou je zvýšenie bezpečnosti pasažierov a prípadne následné zníženie následkov pri nehode. Je potrebné podotknúť, že používanie bezpečnostných pásov je stanovené aj…

TOP 10 bežných predmetov, ktoré sa hodia na prvú pomoc

0

Nikdy nevieš, čo sa ti môže počas bežného dňa prihodiť. Občas nastanú situácie, kedy nemáš pri sebe svoju súpravu prvej pomoci. Máme pre teba dobrú správu! Prvú pomoc ti totiž môžu podať aj predmety, ktoré sa bežne povaľujú v každej domácnosti. Ktoré to sú a kedy ich použiť?  [adrotate group="11"]…

Rastliny, ktoré ťa môžu zabiť, aj keď sú nádherné

0

Príroda je mocný čarodej. V Spojených štátoch sa každoročne vyskytuje asi 100 000 prípadov, ktoré skončia na pohotovosti v dôsledku otravy rastlinami. Aby si sa náhodou nestal obeťou týchto krásnych zabijakov, máme pre teba pár tipov. Nasledujúce rastliny by si mal radšej z diaľky obísť, aj keď ťa bude lákať ich…

Röntgen: 10 obyčajných vecí, ktoré RTG žiarenie ukazuje v úplne inom svetle

0

Odkedy ľudstvo vynašlo röntgen, skúšali sme zobraziť pod RTG žiarením doslova všetko, čo nám prišlo do rúk. Hoci sa táto technológia využíva predovšetkým ako diagnostická metóda v medicíne, umožňuje nám vidieť každodenné veci alebo činnosti v úplne inom svetle. Rozprávanie, pitie vody či nosenie podpätkov. Röntgen, presnejšie RTG žiarenie, nám…