Právo na informácie, objektivita médií a ľudské práva

Publikované 06.01. 2017 o 13:47 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

Objektivita médií, právo na informácie, sloboda slova, názoru a presvedčenia, verzus pokusy o ich obmedzenie a návody na použitie, manuály a ich produkcia (servis 24 hodín denne) na to zriadenými inštitútmi a inštitúciami zo zákona a mimo rámec ústavy. Ide o niečo, čo sa dostáva mimo rámec Listiny základných práv a slobôd, o niečo, čo „direct“ dikcia ústavy nepozná.
Okolo vzniku a začiatku fungovania CTHH MV ČR od 1.1.2017, prebieha v Česku verejná diskusia na úrovni politiky, naživo prenášaná českou verejnoprávnou televíziou, prostredníctvom kanálu ČT24 práve v ústavných súvislostiach. Vec bude diskutovaná na úrovni Českej snemovne.
Český web ponúka množstvo správ, informácií a referencií (ČT, ČRo, printové aj webové noviny a periodiká, wikipedie).
Ak budem čítať, pozerať a počúvať len to, čo mi „v dobrom“ odporúčajú „ministerstvá pravdy“ (Orwell), v ich akýchkoľvek inštitucionalizovaných podobách, hoc s tými najlepšími dobrými úmyslami, lebo, všetci chcú „len moje dobro“, nedozviem sa to, čo by som mal. Oboznamovanie sa s ich manuálmi neodmietam, siahnem po nich, ale, môže byť kontraproduktívne, čím sa minie s cieľom.
Nie, button (gombík) na vypnutie inetu „nemáme“, … nebudeme. Toto tvrdí CTHH MV ČR.
A centrum reaguje aj na tento Vianočný prejav prezidenta ČR Miloše Zemana:
„Vím, že v souvislosti s mezinárodním napětím se občas objevují pokusy cenzurovat internet. Jsem zásadně proti cenzuře s výjimkou pornografie a zejména dětské pornografie. Ale jinak ten, kdo zabraňuje druhým, aby vyslovovali svoje argumenty jenom dokazuje, že sám dostatek argumentů nemá. A proto bych si nepřál, aby naše ministerstvo vnitra bylo jakýmsi novodobým Koniášem a nepřál bych si, aby jakýsi pornoherec už dnes sestavoval seznamy nepohodlných, nebo dokonce zakázáníhodných internetových serverů. Nepotřebujeme cenzuru, nepotřebujeme ideovou policii, nepotřebujeme nový úřad pro tisk a informace, pokud máme i nadále žít ve svobodné a demokratické společnosti.“
Kto je Jakub Janda „pornoherec“:
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Zadny-pornoherec-Lidovky-prinaseji-portret-Jakuba-Jandy-468898
No, zrejme i tu bude pravda kdesi uprostred, hoc sa tak už od začiatku nejaví: Pri čítaní množstva informácií o hlavnom úmysle a cieli CTHH nemôže uniknúť, že koordinátorka centra s manželom, Eva Romancovová, bude značnú časť svojej koordinačnej (riadiacej) činnosti orientovať na neutralizáciu propagandy z Ruska, teda, proti ruskú propagandu viac, než tú opačnú, proti putinovskú…
Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám Ministerstva vnitra České republiky, chce prezidentove (Zemanove) podozrenia vyvrátiť zaslaním na pražský Hrad viac podrobnejších materiálov k činnosti a účele inštitútu.
Podoba so SÚTI: Takže 12-členný federálny úrad pre tlač a informácie (FM Pravdy) sa rozrastá v slobodnom a demokratickom Česku na jeho (hmm…) 20-člennú obdobu? A Slovensko? Ako a eko ďalej? No, pionierov nového SÚTI na Slovensku máme v osobách Smatanovcov, a dokonca aj, to snáď ani nie je pravda, bielej vrany (zvrátený zmysel titulu a jeho účelu): Benčíka, a spol. (okolo).
Pamätníci, zaspomínajme si:
http://www.totalita.cz/vysvetlivky/cenzura_05.php
Manuál konšpiračných webov a stránok:
https://www.konspiratori.sk/zoznam-stranok.php
K objektivite RTVS Slovenská RTVS sa denne rada chváli svojou údajnou objektivitou spravodajstva. Realita: Naša „verejnoprávna“ tzv. „citlivé“ pravdivé info často zverejňuje až pod tlakom, ak už nemá inú možnosť. Ide len na istotu. Do sporných správ sa nepúšťa. Leda najskôr až na druhý, tretí deň. Keď je vo veci úplne jasno.Vlastné zdrojové zázemie má slabé, správy zväčša preberá z iných už viackrát overených zdrojov. Aj preto je RTVS „objektívna“. Spravodajstvom uspokojuje väčšinu len menej náročných koncesionárov.
K „objektivite“ správ RTVS spravodajstva patrí aj „korektné“ vyhýbanie sa tomu, čo poznáme ako: „Čo sa nehodí, škrtnúť,“ (teda), radšej neinformovať vôbec. Pre istotu. A prechádza jej to. Jeden z dôvodov je politická klorektnosť voči systému. Druhý: Pohodlnosť. RTVS to vyhovuje.
Poznámka: Nový vizuál nezvyšuje obsahovú kvalitu spravodajstva.
Objektivita spravodajstva „verejnoprávnej“ RTVS neprekračuje úroveň ostatného mediálneho mainstreamu, skôr je pod ňou, čím si zaisťuje svoje „verejnoprávne“ istoty. Neprekračuje ani relatívnu slobodu a nezávislosť neštátnej TA3 (ponecháva jej „horúcejšie zemiačiky“). Za záhadných okolností je partnerom TA3, ktorý často supluje RTVS (napr. voľby). Zdravo zvedavej občianskej verejnosti a koncesionárom sa dá len odporúčať, aby seba uspokojujúco neostávali len v informačnej bubline (matrix) RTVS. Popritom, ani obmedzený mediálny priestor RTVS nie je ale zase až taký malý a obmedzený, aby ho v záujme svojej „verejnoprávnosti“ STV nedokázala využiť na priamu alebo nepriamu (podprahovú) manipuláciu diváka odkiaľsi – kamsi… (obrazom i slovom) politicky aj všeobecne.
A nedá mi: Slovenský koncesionár si zrejme nevšimol, alebo mu neprekáža, že RTVS si užíva letných a dnes zimných prázdnin! ČT24 nemá prázdniny. Ani dovolenky. Maká nepretržite 24 hodín denne. Aj vo sviatok. Zimné prázdniny STV v časti spravodajstvo a politická publicistika považujem za priam škandalózne! TA3 je neštátna televízia, má na ne „nárok“. Ale na svoju škodu.
Okrem toho, má excelentných redaktorov. Nie arogantných amatérov. Spolupracujú ako jedna rodina. Šlapú ako hodiny.
Poznámka: Končiacemu riaditeľovi RTVS (zmienil to viackrát) prekáža možnosť príjmu čétéčiek na Slovensku: RTVS prichádza o značnú časť divákov.
K boju proti extrémizmu v Česku V „práci s extrémizmom“ sú Česi na podstatne vyššej kvalitatívnej úrovni (intelekt!) než podobní „činovníci“ na Slovensku (kooperujúce ministerstvá vnútra, spravodlivosti a zahraničných vecí).
V Česku, mimo reálnych páchateľov fyzických trestných činov extrémizmu, nebola doposiaľ právoplatne odsúdená žiadna osoba, ktorá sa mala dopustiť (pokusy o obvinenie, obžalobu, sú takmer na dennom poriadku) verbálneho extrémizmu na verejnom priestranstve alebo verejných sociálnych sieťach.
Na Slovensku, prebiehajú pokusy kriminalizovať persóny okolo ĽSNS-Kotlebovci a pod. S rovnakou vážnosťou, hoc tiež s neistým a často „neúspešným“ výsledkom, no, s o to väčšou vehemenciou…
Osoby tohto typu v Česku požívajú plnú ochranu Listiny základných práv a slobôd, ústavy ČR a zákona (dokonca šíriteľ radikálneho islamu, pedagóg tauhídu, pražský moslim Vladimír Sáňka): Verbálne prejavy nacizmu, fašizmu a iného extrémizmu, hoc aj popieranie holocaustu, nespôsobujú žiadny priamy a bezprostredný následok, čo ešte nezakladá dôvod pre udelenie sankcie a ide o názor, presvedčenie, chránené slobodou slova, názoru a presvedčenia tak, ako uvádza ústava ČR. Slovenskí „odborníci“ na extrémizmus ale nemajú úplne jasno, čo je extrémizmus, a nedokážu „vyhmatať“ hranicu, hoc si na to upravili trestný zákon.
Poznámka: Popierači holocaustu koniec koncov nepatria pred súd, ale skôr do odbornej starostlivosti psychiatra alebo pred súd verejnosti; tá ich „porieši“ aj sama.
RTVS je spravodajsky slabučká. ČT24 je o viac stupňov vpredu. Ak si kto myslí, že problém tkvie v údajných „nízkych“ koncesionárskych poplatkoch, nech sa nenechá klamať a zavádzať: Intelekt, odbornosť a kvalita sa nedajú kúpiť ani zaplatiť. RTVS nepozná a nechce poznať pojem priama interaktivita v rámci spravodajstva (okamžitá komunikácia s respondentmi) na aktuálne témy dňa.
ČT24 urobí denne toľko priamych rozhovorov, koľko ich neurobí RTVS ani za týždeň. Pričom neštátna TA3 je na tom máličko lepšie. K ČT 24 treba pridať verejnú publicistiku aj na ČT1. Česká televízia má právom titul Európskej Asociácie vysielateľov, ako reálne verejnoprávna televízia, čo platí obzvlášť pre spravodajstvo a publicistiku. RTVS sa hodnoteniu a jeho zverejneniu v r. 2015 „verejnoprávne“ vyhla.
Slovensko je ale ďaleko „vpredu“ pred Českom, vo výkone politickej nadpráce (úctivo sa poklonkuje Bruselu prostredníctvom svojich vládnych politikov, nimi nominovaných ministrov a výkonov ich úradníkov): Trestný zákon a jeho aktuálne experimentálne overovanie v trestnej, policajnej a súdnej praxi (neprávoplatný rozsudok nad Steigaufom/OS Revúca, a aktuálne otvorenie stíhania Mazureka pod priamym dohľadom, do práce vyšetrovateľov nezasahujúceho, prezidenta PZ Gašpara).
TA3 sa 5.1.2017 zaoberala Mazurekom a jeho výstupom v žilinskom regionálnom rádiu:
http://www.ta3.com/clanok/1097432/hlavne-spravy-z-5-januara.html
K jednému, zatiaľ neprávoplatnému, rozsudku:
http://blog.hlavnespravy.sk/689/boj-proti-pravicovemu-extremizmu-v-eu-a-jeden-slovensky-rozsudok/
RTVS voči prípadným obvineniam, že neinformuje, tobôž pravdivo alebo vôbec, vytvára „alibi“ aj tým, že „však“ z rokovaní parlamentu podávajú správy redaktori RTVS (akísi prekladatelia; už aj s návodom na použitie). Toho sa chopia spravodajskí komentátori a „dotiahnu“ vec do konca (tlač, web). RTVS Nemôže poprieť ani, že v čase denného vysielania, tým vedome a úmyselne filtruje správy z parlamentu. Koncesionári si môžu rokovania z parlamentu, pozrieť len zo záznamu (ten je ale možné zostrihať z rozličných, hoc aj „prevádzkových“ dôvodov) a vidieť ho len v noci, čím im uberá z práva na priame a bezprostredné, nikým a ničím neskreslené informácie. Väčšina bežných a normálnych ľudí spravidla spí…
Väčšinová verejnosť teda nevie, médiá neinformovali, že na stole parlamentu ležal návrh ústavného zákona, ktorým sa mal zmeniť, skôr zrušiť, článok Ústavy SR a jeho znenie, ani to, že parlament sa rozhodol, že vo veci návrhu nebude pokračovať.
Fejzbúku som položil korektnú otázku„Prosím, ak kto vie, čítal, zachytil, dáku tlačovú správu o návrhu na zmenu ústavy a vystúpení M. Kotlebu v slovenskom parlamente v dňoch 7. – 8.12. 2016, informujte ma v komentári a vložte odkaz pod tento môj príspevok. Kto z vás po nociach sleduje záznamy z rokovaní slovenského parlamentu na STV2? Ja nie. Spravidla spím. Poznámka: Časti vystúpení sú dostupné  zo záznamu na youtube. Oba záznamy mám. Osobne mi ide o poskytnutie info v znení otázky v prvej vete príspevku. O dáku zmienku v dennej tlači (médiá). Prípadne otázku zdieľajte. Ďakujem.“
Fejzbúk našiel toto (ale, len toto):
Návrh na zmenu textu ústavy SR K Čl.7 odsek 2 Ústavy SR: „Právne záväzné akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.“
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony%2Fzakon&MasterID=6146
Návrh predniesol dňa 7. a 8.12. 2016 Marián Kotleba:
https://www.youtube.com/watch?v=vUjAjWrASSg&spfreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=lnLPDgk0NDs
K zmene ústavy došlo ústavným zákonom 90/2001 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov:
http://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/51131/1/2
Tak, aj to by sme mali…
P.S. Donald Trump sa ide stretnúť s predstaviteľmi CIA, FBI, NSA (tajné služby), vo veci správy o údajných kyberútokoch na Clintonovej demokratov a americké voľby zo strany Ruska. Tie vyhlásia, že zodpovednosť za prehru Clintonovej, nesie ruská administratíva.
Otálanie so zverejnením správy a jej odloženie na piatok, komentoval Trump na twitteri: „Zvláštne. Veľmi zvláštne.“ („Very strong“). Správa zrejme ešte nie je, nebola, dostatočne vyzdrojovaná a vyargumentovaná) a preto ani verejne prezentovaná. No, o hakerských útokoch zo strany Rusov na amícke prezidentské voľby vraj niet pochybností. Tak, ako o zbraniach hromadného ničenia v Iraku. Hmm…
Ani odborníci na kyber ochranu (CSIS) nie sú si úplne istí „božskou neomylnosťou“ amerických spravodajských služieb. Teoreticky je možné report spracovať na čiukoľvek objednávku. Za info sa všade platí.
Ak sa potvrdí správa BBC, že Putin mal ovplyvňovanie volieb a útok na demokratov kyber útokmi vraj nariadiť, zrejme si USA a Rusko môžu byť fifty-fifty. A, ktorá spravodajská služba by nevyužila možnosti technológií PR.04, ak sa priam ponúkajú? Nuž, aj o tom je predsa hybridná, aj informačná vojna… (ide o tu len to, kto má lepších, zdatnejších odborníkov, špecialistov).
Tajné služby USA zistili, že ruské vládne špičky vraj oslavovali výsledok prezidentských volieb. A mali smútiť? Rozviedky si popri sústredení sa na Rusko, zrejme všimli (alebo nevšimli?), že Trumpovo víťazstvo oslavovala značná časť rozdeleného sveta, dokonca väčšina samotných bežných Američanov, ktorí ho volili. No, to mi je teda vážne, veľmi vážne, kompromitujúce zistenie…
Odchádzajúca Obamova administratíva sa správa priam škandalózne. Kope okolo seba.
Neškodí tým Obamovi, ani Putinovi, škodí Amerike.
Nositeľ Nobelovej ceny mieru za nič, by sa už nemal dotýkať ničoho, okrem svojej ženy, kamsi sa potichu „upratať“ a odovzdať oválnu pracovňu tomu machovi. Kongres si ho už ustráži…
Web o okolnostiach vzniku a začiatku činnosti inštitútu a úradu pod názvom: Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám Ministerstva vnitra České republiky, ponúka množstvo info…
Názov centra ako heslo vložte do vášho vyhľadávača.

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

Peter Marček, poslanec NR SR: Revolúcie, takisto ako vojny, vždy sledujú niečie obchodné záujmy!

Bratislava 21. apríla 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Gene J. Puskar)   Nie som proti Amerike ako krajine, ani proti Američanom. V USA určite žije veľa vynikajúcich ľudí. Majú svoj život, kultúru, mentalitu. Majú aj svoje elektrické napätie v zásuvkách, merný systém v palcoch a tiež aj  teplotu merajú nie v stupňoch Celzia, ale…

Rekonštrukciou bojov priblížili udalosti prvej svetovej vojny

Medzilaborce 21. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Maroš Černý)   Kluby vojenskej histórie zo Slovenska i zahraničia priblížili v sobotu ľuďom v Medzilaborciach udalosti prvej svetovej vojny. V poradí ôsmy ročník rekonštrukcie bojov Karpaty 1914/1915 pripravil Klub vojenskej histórie (KVH) Beskydy z Humenného. V programe sa predstavilo približne 300 účinkujúcich. "V tomto roku si pripomíname sté výročie…

Bielorusko - Slovensko 1:1 po prvom dni, Kužmová zdolala Sobolenkovú

Minsk 20. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Slovenské tenistky hrajú po úvodnom dni baráže o účasť vo svetovej skupine Pohára federácie s domácim Bieloruskom 1:1. O dôležitý vyrovnávajúci bod pre tím kapitána Mateja Liptáka sa na harde v Minsku zaslúžila slovenská dvojka Viktória Kužmová, ktorá po výbornom bojovnom výkone zdolala…

Kližan i Kovalík postúpili do finále kvalifikácie turnaja ATP v Barcelone

Barcelona 21. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Petr David Josek)   Slovenský tenista Martin Kližan postúpil do finále kvalifikácie dvojhry na turnaji ATP v Barcelone. V sobotnom stretnutí 1. kola zdolal Uladzimira Ignatika z Bieloruska 6:3, 6:4. Postúpil aj Jozef Kovalík, ktorý vyradil Taliana Lorenza Giustina 6:7 (4), 6:2, 7:5. Andrej Martin nestačil…

Na dnešnom zjazde Komunistickej strany Čech a Moravy za predsedu strany znova zvolili Vojtěcha Filipa. Proti demonštrantom musela zasahovať polícia

Nymburk 21. apríla 2018 (HSP/Foto: HSP/Facebook)   Žiadne prekvapenie sa nekonalo: na dnešnom zjazde Komunistickej strany Čech a Moravy za predsedu strany v Nymburku znova zvolili Vojtěcha Filipa. V druhom kole tajných volieb mu delegáti dali prednosť pred straníckym podpredsedom Josefom Skálom.  Staronového predsedu podporilo 165 delegátov. Skála získal 145 hlasov.…

Čepelová po prehre so Sasnovičovou:"V druhom sete ma chytali kŕče"

Minsk 20. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Slovenské tenistky prehrávajú po úvodnej dvojhre baráže o účasť vo svetovej skupine Pohára federácie v Bielorusku 0:1. O prvý bod pre domáce farby sa na harde v Minsku postarala Aleksandra Sasnovičová, ktorá zdolala Janu Čepelovú 7:6 (6), 7:5. V druhom dejstve otočila z…

Rusko víta krok KĽDR zastaviť jadrové testy, od ďalších očakáva ústretové kroky

Moskva 21. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Pavel Golovkin)   Rusko víta rozhodnutie Severnej Kórey pozastaviť svoje jadrové a raketové testy a zatvoriť raketový komplex na severe krajiny. "Domnievame sa, že toto rozhodnutie je dôležitým krokom na ceste k ďalšiemu uvoľneniu napätia na Kórejskom polostrove a upevneniu pozitívneho vývoja v normalizácii situácie v…

Sme rodina predstavilo komplex opatrení na zvýšenie potravinovej sebestačnosti

Bratislava 21. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Slovensko je potravinovo závislý štát. Nachádza sa v potravinovom riziku, čo znamená, že v prípade nepredvídaných okolností nie je schopné pokryť výživové nároky svojich občanov. Na sobotnej tlačovej konferencii v rámci svojej programovej konferencie to zdôraznili predstavitelia hnutia Sme rodina. "Dnes máme 37-% potravinovú sebestačnosť," vyčíslil…

Erik Tomáš: Nemám ambíciu byť ministrom vnútra, kandidát môže byť do stredy

Bratislava 21. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Andrej Galica)   Predsedníctvo strany Smer-SD ešte nerozhodlo o kandidátovi na post ministra vnútra, ale bude sa ho snažiť vybrať tak, aby sa nominovaný už v stredu (25.4.) mohol zúčastniť na rokovaní vládneho kabinetu. V sobotňajšej rozhlasovej diskusii RTVS Sobotné dialógy to uviedol poslanec Národnej rady (NR) SR Erik…

Washington uviedol podmienku zlepšenia vzťahov s Moskvou

Washington 21. apríla 2018 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Ivan Sekretarev)   Poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť John Bolton sa stretol s veľvyslancom Ruska v USA Anatolijom Antonovom, uvádza sa v prehlásení Bieleho domu, ktoré bolo médiám poskytnuté vo štvrtok. „Na svojej prvej schôdzke v terajších funkciách posúdili stav americko-ruských vzťahov. Veľvyslanec Bolton opakoval,…

Pri čelnej zrážke v Povine utrpelo ťažké zranenia päť osôb

Povina 21. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Pri vážnej dopravnej nehode, ktorá sa stala v piatok (20. 4.) v katastri obce Povina v okrese Kysucké Nové Mesto, utrpelo ťažké zranenia päť osôb. TASR o tom v sobotu informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline Jana Balogová. Z doposiaľ presne nezistených príčin prešiel 68-ročný vodič z Čiech…

Problémy školstva na Slovensku pomôže odhaliť aj dotazník

Bratislava 21. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta)   Zástupcovia projektu To dá rozum, ktorí sa rozhodli zrealizovať hĺbkovú analýzu slovenského školstva a navrhnúť riešenia na jeho zlepšenie, začali zverejňovať online dotazníky. Ich cieľom je získať informácie od čo najväčšieho počtu respondentov. Projekt má za cieľ pripraviť návrh ucelenej zmeny vzdelávania na Slovensku od…

EÚ víta krok KĽDR zastaviť jadrové testy, požaduje denuklearizáciu

Brusel 21. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Virginia Mayo)   Oznámenie Severnej Kórey, že s okamžitou platnosťou pozastavuje testy jadrových zbraní a balistických rakiet dlhého doletu a uzatvorí raketový komplex na severe krajiny je podľa Európskej únie pozitívnym krokom, po ktorom by mala nasledovať "nezvratná denuklearizácia" KĽDR. "Je to pozitívny, dlho očakávaný krok…

Veľká Británia: Učitelia odhlasovali, že budú učiť študentky o tom, aké majú možnosti ísť na potrat

Londýn 21. apríla 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Gregory Bull)   Návrh poskytovať informácie britským študentom o tehotenstve a potratoch na prvý pohľad nevyzerá zle, avšak britská Únia Učiteľov nechce hovoriť o rizikách potratov a o tom, ako sa vyvíjajúce dieťa zničí, chcú podávať politicky korektné informácie a „fakty“ priamo od potratových spoločností. Jednoducho len holé informácie o…

Prezident Miloš Zeman vystúpil na zjazde KSČM

Praha 21. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Miloš Zeman sa stal v sobotu prvým prezidentom Českej republiky, ktorý po roku 1989 vystúpil na zjazde nereformovaných komunistov, napísal server iDNES.cz. "Súdruhovia a súdružky," pozdravil Zeman delegátov zjazdu Komunistickej strany Čiech a Moravy (KSČM) v meste Nymburk a povedal im, že ich…

Lipták urobil zmenu, namiesto Schmiedlovej nastúpi Čepelová

Minsk 20. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Kapitán slovenského fedcupového tímu Matej Lipták urobil pred úvodnou dvojhrou baráže o účasť vo svetovej skupine proti Bielorusku zmenu. Namiesto pôvodne nominovanej Anny Karolíny Schmiedlovej nastúpi v Minsku Jana Čepelová, ktorá si zmeria sily s bieloruskou dvojkou Aleksandrou Sasnovičovu. Schmiedlová mala byť slovenskou…

8. časť: Veľkomoravská ríša a jej mudrc; moje románovo-faktografické rozprávanie

Bratislava 21. apríla 2018 (HSP/Roman Bednár/Foto:Screenshot:YouTube)   Drevňa ležala celá obklopená takmer neporušenou panenskou prírodou. Slovanskí osadníci museli po príchode na miesto, kde sa im zapáčilo, najprv vyklčovať les, ktorý pôvodne siahal tesne až k brehu rieky, takže jej koryto sa vinulo voľakedy dávno takmer celkom schované medzi veľkými stromami…

Turecká centrálna banka vrátila domov všetky zásoby zlata z USA. Rusko je svetovým lídrom v náraste štátnych rezerv zlata

Ankara 21. apríla 2018 (HSP/Foto: HSP/Screenshot Haber 7)   Turecká centrálna banka vlani vrátila domov všetky zásoby zlata z USA. Ako uvádza turecký portál Haber 7, stalo sa to kvôli zhoršeným vzťahom medzi Ankarou a Washingtonom. Haber 7 taktiež poukázal na to, že Rusko je svetovým lídrom v náraste štátnych rezerv zlata…

TopSpeed

Nové Porsche 911 GT3 RS dalo Nürburgring pod 7 minút!

9

Porsche 911 GT3 RS zajazdilo Nürburgring za čas 6:56.4 min! To je o 24 sekúnd lepší čas ako predchádzajúca generácia! A aj tá bola neuveriteľne rýchla. Finálny čas pasuje Porsche 911 GT3 RS medzi trojicu produkčných áut značky po boku 918 Spyder a 911 GT2 RS, ktoré pokorili 7 min.…

OPRAVA. Audi SQ7 končí len dočasne!

0

15. 4. sme, rovnako ako viaceré veľké svetové médiá aj my publikovali článok o tom, že Audi SQ7 končí kvôli emisnej hystérii. Správa o ukončení výroby je síce pravdivá, ale dočasne. Produkciu skvelého modelu Audi SQ7 prerušili. Vznetový V8 biturbo 4.0 l motor s elektrickým kompresorom pripravujú na splnenie náročnejšej…

Nový infotainment BMW dostane hranaté ukazovatele

10

BMW v oblasti prístrojového štítu doteraz veľmi neexperimentovalo. Áno, doba digitalizácie je tu a tak aj BMW muselo prísť s digitálnou formou prístrojového panelu. Ale rozloženie jednotlivých ukazovateľov alebo okrúhly štýl si zachováva už od 70-tych rokov minulého storočia. Nový infotainment BMW, ktorý by mal mať premiéru už tento rok, však príde o okrúhle…

Premávka nie sú iba autá. Aké má byť správanie chodcov?

9

Na cestách sa okrem osobných áut pohybujú aj iné kategórie motorových. Tiež tu sú nemotorové vozidlá a chodci. Dnes sa pozriem na poslednú skupinu. Premávka si vyžaduje osvetu, tak som pripravil krátky seriál, ktorý sa týka asi každej rodiny. Skúste sa raz za čas doma porozprávať na tému správanie chodcov. Veľa chodcov…

BMW M2 Competition je tu

3

Už niekoľko dní dozadu sa na internet dostali možné predobrazy upravenej M2-ky vo verzii Competition. Tá mala dostať niekoľko vylepšení voči bežnému modelu. BMW M2 Competition už oficiálne odhalili a voči bežnej M2-ke vyzerá naozaj dobre. Ponúkne však aj čo to viac po technickej stránke? Najväčšou novinkou bude použitie M-kového motora…

VW zmení logo a chce byť "menej nemecký"

23

Volkswagen prechádza mnohými zmenami a nielen personálnymi. Šéf marketingu VW Jochen Sengpiehl hovorí o tom, že VW zmení logo. Značka tiež chce pôsobiť menej chladným „nemeckým“ dojmom. Čo si za tým predstaviť? „Značka v porovnaní s minulými rokmi nie je v dobrej forme,“ hovorí Sengpiehl a dodáva, že spolu s aférou…

KAMzaKRÁSOU

Testosterón v tele ženy: Tieto signály jeho nadbytku neignoruj!

0

Testosterón je mužský pohlavný hormón, ktorý je v prvom rade zodpovedný za primárne a sekundárne pohlavné znaky samcov. V obmedzenej miere ho však produkuje aj ženské telo, v ktorom má niekoľko dôležitých funkcií. U nežnejšieho pohlavia má vplyv na rast a pevnosť kostí či libido. Jeho nadbytok aj nedostatok sa môže odzrkadliť na fyzickom…

Manželstvo predlžuje život: Tu je vysvetlenie, ako je to možné!

0

Manželstvo predlžuje život – už si o tom počula? A ak áno, len si sa nad týmto tvrdením pousmiala alebo tomu naozaj veríš? Tak či onak, my ti dnes prezradíme, ako to s tým manželstvom a dlhovekosťou naozaj je.

Zlomené srdce: Metafora alebo sa dá skutočne zlomiť? Zisti pravdu!

0

Dá sa srdce zlomiť? Túto otázku si kladie veľa ľudí na svete, najmä ak stratia blízkeho človeka, či už po zákernej chorobe, náhlom úmrtí alebo len tak, po rozchode, kedy dvaja ľudia idú jednoducho svojou vlastnou cestou… Máte otázky o srdci? Zlomené srdce - je to len metafora? My vám ich…

Video Raňajky deluxe: Recept na avokádové košíčky s vajíčkom

0

Ak hľadáte zmenu vo svojom jedálničku, avokádo je skvelá cesta! Toto zelené ovocie (áno, ovocie) je úžasne zdravou pochúťkou, ktorá hravo osvieži váš nudný šalát, ale aj tradičné raňajky. Dokonale sa hodí k vajíčkam, a preto sme práve teraz tu. Recept na avokádové košíčky s vajíčkom je jednoduchý, no zároveň…

Parazity v ľudskom tele: Máme sa naozaj čoho obávať?

2

Zamorenie parazitmi je stále aktuálnou témou, ktorú niektorí zneužívajú na šírenie paniky a iní naopak tvrdia, že parazity sú na ústupe. Je to pravda? S parazitmi sa stretávame už odnepamäti a patria medzi tichých zabijakov, ktorí ničia našu imunitu. Vedci v Čechách prišli na to, že sa dajú využiť aj na…

Jedlé kvety: Pestrofarebný gastronomický hit, ktorý musíš vyskúšať!

1

To, že kvety patria do záhrady, kúpeľa alebo do čaju, už dávno neplatí. Úchvatné vlastnosti, ktoré majú tieto jedlé kvety, vás jednoducho odzbroja. Nielenže sú prospešné pre naše telo, ale majú aj skvelú chuť a povýšia obyčajný obed na ozajstné kulinárske dielo. Jedlé kvety - viete, ktoré sa môžu jesť a…

TopDesať

Instagram versus realita: Žena poukázala na pálčivý problém dnešného sveta

0

Instagram môže byť nádherným a inšpirujúcim miestom plným krásnych a umeleckých fotografií miest, ktoré chceme navštíviť, a ľudí, ktorými chceme byť. Avšak pod pozlátkom je tvrdá realita. Mnohé z týchto "dokonalých" fotografií podporujú úplne nereálne ideály a očakávania, ktoré sa nikdy nedajú dosiahnuť a vedú len k pocitom nedostatočnosti, žiarlivosti a možno až k depresiám.…

Nachytávky, ktoré ťa zaručene pobavia

0

Každý z nás už v živote zažil, že sa ho niekto snažil nachytať. Niekedy to boli naozaj vtipné a zábavné situácie, inokedy to bol krutý a nemilosrdný humor najlepšieho priateľa, ktorý na to spomína aj dnes. Určite sme to všetci zažili a poznáme to aj z tej druhej strany, keď…

Ako otcovstvo zmení muža v priebehu pár minút?

0

Okamih, v ktorom sa staneš rodičom, je jeden z najdôležitejších životných momentov. Londýnsky fotograf zachytil tieto emocionálne momenty. Ako otcovstvo zmenilo mužov v priebehu pár sekúnd? :) Tom Oldham strávil 72 hodín zachytávaním rôznych emócií, ktoré lomcovali mužmi tesne pred a po tom, ako sa stali rodičmi. "Tieto portréty zachytávajú naozaj silný okamih v živote mužov a snažia sa ukázať, o…

Video: Ako pijú pivo astronauti vo vesmíre?

0

Špeciálna "vesmírna" flaška umožní medziplanetárnym cestovateľom, dopriať si obľúbený nápoj. Austrálsky startup Vostok Space Beer začal zbierať peniaze na výrobu rovnomennej fľašky, z ktorej je možné piť v beztiažovom stave. Nádoba je určená predovšetkým na pivo, píše The Sun. Fľaška má zložitú konštrukciu. Skladá sa zo systému na prísun tekutiny špeciálnym žliabkom,…

Výbuch rodinného domu po autonehode zachytený na videu

0

Všetko to začalo nevinnou dopravnou nehodou po tom, čo auto vrazilo do domu v severnom Texase v blízkosti Fort Worth. Po nehode zrejme začal unikať plyn a nasledoval mohutný výbuch. Explózia zranila štyroch ľudí - troch obyvateľov domu a jedného policajta, ktorý dorazil na miesto nehody tesne pred samotným výbuchom.…

Kolorizácia: Takto vyzerajú staré fotografie pred a po pridaní farby

0

Proces, pri ktorom je čiernobielym fotografiám pridaná farba, sa nazýva kolorizácia. Človek by až neveril, aký veľký rozdiel to spraví! "Venujem sa grafickému a webovému dizajnu už viac ako 10 rokov. Počas môjho voľného času som začal pridávať farbu starým fotografiám. Mám rád staré filmy, fotky a všetko súvisiace s minulosťou - vzdialenou…