• Dušan Hirjak

  Nie extrémizmus z radov občanov SR ohrozuje základy demokratického právneho štátu.

  Publikované 21.02. 2020 o 14:22 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Časť V.

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR a Katolíckou univerzitou v Ružomberku pripravujú projekt „Systematická podpora v boji proti extrémizmu a šíreniu propagandy v SR.“ Súčasťou tohto projektu bude aj vznik Koordinačného centra. Prijímateľom projektu bude Akadémia PZ SR v Bratislave.  Ako dôvod vzniku národného projektu  sa uvádza nárast prejavov extrémizmu odmietajúceho základy demokratického právneho štátu, ktoré predstavujú vraj jednu z najväčších rizík pre vnútornú bezpečnosť štátu.

  Mnohí naši politici sú znepokojení vraj nárastom extrémizmu, ktorý spájajú s propagandou, dezinformáciami a klamstvami, pretože ich pokladajú za vážne  ohrozenie  Slovenska. O nebezpečnosti propagandy a dezinformačných aktivitách hovoria ako o niečom, čo sa netýka politikov či vládnej moci a čo sa rozvíja zásluhou extrémistických skupín ( či hnutí ). Práve takýto postoj politikov ( vládnej moci ) je najväčšou, extrémne silnou dezinformáciou a to preto, lebo vedomé zavádza občanov SR, kto a čo ohrozuje SR.

  Slovenskú republiku môže ohrozovať iba politika vládnej moci   a jej prisluhovačov, pretože disponujú štátnou mocou a prostriedkami k tomu, aby mohli zodpovedne spravovať demokratickú spoločnosť. Kto a čo teda v súčasnosti môže ohrozovať SR ako národný štát ? Existujú dva dôležité negatívne faktory v spravovaní spoločnosti a vo využití politickej ( štátnej ) moci.

  Prvý faktor. Je to postupná strata štátnej suverenity SR, ktorá sa deje v záujme mocenských záujmov EÚ ( Bruselu )  a ustanovenia európskeho super štátu. Pripomínam, že na výzvu A. Merkelovej, aby členské štáty sa vzdali národnej suverenity, nikto z našich politikov ani nereagoval či rázne neprotestoval. Tento prvý negatívny faktor v spravovaní spoločnosti je praktický tabu aj pred voľbami do NR SR, čo je veľmi divné a svedčí len o tom, že týmto smerom ( v prospech EÚ a Bruselu ) to má pokračovať aj naďalej.

  „Zákonodarnú moc z Bruselu je treba vrátiť späť členským štátom. Dve tretiny všetkých právnych predpisov ( aktov ) v 27 členských štátoch EÚ v súčasnosti prichádza každý rok z Bruselu. Len jedna tretina zostáva čiste vnútroštátneho pôvodu. Prvý krok k náprave demokratického deficitu EÚ, ktorej existencia je všeobecne uznávaná, je návrat zákonodarných právomoci z Bruselu späť členským štátom. Akákoľvek nová zakladacia zmluva by mala  priniesť práve toto.“ ( Írsky akademik Anthony Coughlan, apríl 2007 )

  Druhý faktor. Je to extrémny nástup EÚ a NATO proti Ruskej federácií z hľadiska vojenského, politického, ekonomického a propagandistického založením ukrajinskej krízy, militarizáciou východnej Európy a mylnou predstavou o kolektívnej bezpečnosti v Európe bez Ruskej federácie.

  Tieto dva dôležité negatívne faktory  vývoja v EÚ a u nás treba starostlivo zakrývať a ochraňovať pred obyvateľstvom členských štátov EÚ a NATO. A ako tieto faktory chápe naša súčasná vládna moc ? Predseda vlády SR to opakuje neustále: EÚ a NATO sú pre Slovensko zdrojom bezpečnosti a prosperity. Vstupom do NATO sme dostali  vraj najvyššie bezpečnostné garancie.

  Vládna moc aj s celou plejádou politikov a prisluhovačov spoločne plaču  nad tým, že dezinformácie sú vážnym ohrozením SR. V skutočnosti    môžu plakať iba sami nad sebou, pretože dezinformácie, propaganda a klamstva  sa šíria z ich strany, pretože majú za úlohu rázne brániť spomínané dva negatívne faktory vývoja v EÚ a u nás. Nie dezinformácie oslabujú dôveru občanov v demokratický a právny štát či spochybňujú význam členstva SR v EÚ a NATO. Toto môžu a spôsobujú iba politické elity svojim politickým konaním, vládna moc na národnej úrovni a na nadnárodnej úrovni, pretože si v skutočnosti privlastnili politiku ako svoje výlučné právo a majetok, ku ktorému sa obyvateľstvo národných štátov nesmie dostať.

  Politici šíria nezmysel, že dezinformácie oslabujú vôľu občanov brániť štát. Čo teda znamená v dnešnej dobe brániť štát ? Nepotrebujeme k tomu zbrane a profesionálnych vojakov a ani NATO. K obrane štátu , národného štátu potrebujeme iba „zatočiť“ s politikmi ako našimi zástupcami tak, aby sa zobudili a pochopili, čo majú robiť aj v súčinnosti s občanmi a s ich podielom na rozhodovaní. Potrebujeme viacej demokracie ! Potrebujeme, aby o zmysluplnosti nášho členstva v EÚ a NATO bola otvorená celospoločenská diskusia, aby vládna moc verejne a podrobne zdôvodnila svoju politiku, ktorú presadzuje, rovnako aj to, prečo chce viac integrácie a nie reformu EÚ, prečo sa dobrovoľne vzdáva  štátnej suverenity, prečo sme sa dali do spolku so silami, ktoré chcú zničiť RF, chcú sa dostatočne silne etablovať na našom území, prečo podporujeme zločiny vo svete a koristnícku politiku demokratického Západu na čele s USA.

  Potrebujeme, aby občania svojim vplyvom a svojou mocou rozhodli, ako ďalej a aby ich zástupcovia  podľa toho konali. Nič viac a nič menej. O najdôležitejších otázkach spojených z našim členstvom v EÚ a NATO musia rozhodnúť občania a vládna moc a politici im musia k tomu pripraviť podmienky, v rámci ktorých nebude miesto  pre propagandu a klamstva, v rámci ktorých sa vyjasnia záujmy občanov či nadnárodných štruktúr a ich prisluhovačov. Absenciu demokracie či potieranie politických práv občanov nemožno nahradiť  besedami so študentmi niektorých vysokých škôl či nejakým plánom  s názvom Komunikačná stratégia NATO, ktorý bol zameraný na sériu debát  na stredných školách.

  Z dôvodov, že nie je záujem a ochota umožňovať občanom brať účasť na správe vecí verejných, je potom vhodnejšie hľadať vnútorného nepriateľa v podobe extrémistov, či vonkajšieho nepriateľa v podobe RF a toto potom vsunúť do bezpečnostnej a obrannej stratégie SR. Nie nárast extrémizmu ohrozuje demokraciu a právny štát, ale skôr politická prax, napríklad našich ústavných činiteľov. Zaujímavý postreh už v máji 2017 vyjadril JUDr. Štefan Harabin, keď uviedol, že na Slovensku sú dvaja praktizujúci fašisti: Andrej Kiska a Róbert Fico. Dovolím si uviesť jeho názor na vtedajšieho  premiéra Róberta Fica.

  Ten na Slavíne povie, že si vážme víťazstvo nad fašizmom a tými istými ústami vyzýva orgány činné v trestnom konaní, aby stíhali extrémistické názory. Pán Fico nemá ani podľa Ústavy SR, ani podľa kompetenčného zákona právo určovať  orgánom činným v trestnom konaní, čo majú stíhať. Podľa Štefana Harabina je zaujímavé, že nevyzýval na stíhanie Váhostavu, ktorý nevyplatil chudobným ľuďom peniaze. Pán Fico je deštruktorom právneho štátu, lebo schválil návrh na zrušenie amnestie, ktorá zavádza retroaktivitu a predtým   do trestného zákona odobril prezumpciu  viny. Pán Fico zaviedol policajné previerky na sudcov, zrušenie imunity sudcov, stíhanie sudcov za právny názor, zakomponoval do výberových komisií na sudcov tretí sektor a dokonca sa  ľudia  z mimovladiek dostávajú do disciplinárnych senátov. Toľko Štefan Harabin.

  A teraz si pripomeňme, čo povedal  R. Fico ako „praktizujúci fašista“ starostom a primátorom na Sneme ZMOSu v máji 2017. Citujem: „Chcem Vás požiadať, netolerujte ani na tej najnižšej lokálnej úrovni žiadne prejavy fašizmu. Táto krajina je postavená na hodnotách SNP.“ Fico pred delegátmi odmietol, aby sa zneužívalo uplatňovanie základných práv, ako právo na zhromažďovanie či právo na slobodný názor, na nedemokratické postupy. „Je tu kopa výziev na obchádzanie zákonov, Vyzývam všetkých ústavných činiteľov SR, vyzývam všetkých občanov SR, Slovensko je demokratická krajina, máme demokratické pravidla a táto vláda vznikla na základe demokratických parlamentných volieb a len parlamentné voľby môžu rozhodnúť, aká bude vládna moc v tomto štáte.“

  Čo si je potrebné všimnúť z myšlienok R. Fica, ktoré predniesol na Sneme ZMOS ?

  Ak je krajina postavená na hodnotách SNP, tak rozhodne z týchto hodnôt si je potrebné všimnúť dve zásadné hodnoty, ktoré každá demokratický zvolená vládna moc má rešpektovať v prvom rade: ide o ochranu slovenskej ( národnej ) štátnosti a v druhom rade o rešpektovanie historickej skúsenosti, že nás oslobodila Sovietska armáda a že nástupca ZSSR – Ruská federácia – je našim blízkym spojencom v podmienkach mierovej spolupráce a samotnej ochrany mieru v Európe a vo svete.

  Obidvom hodnotám sme sa zapredali do rúk nadnárodných mocnosti a na tom má svoj veľký podiel aj R. Fico.  Ako vášnivo je R. Fico oddaný myšlienkam európskej integrácie, tak postupne strácame svoju štátnu suverenitu a svoju samostatnosť. A tak, ako vášnivo obdivuje NATO na čele s USA a záujmy vojensko-priemyselného komplexu, tak sme sa bez zahanbenia postavili  za NATO,  za členstvo v NATO, aby sa SR stala nástupným priestorom vojenských síl proti Ruskej federácií. Tým sme náš slovenský národ , našich občanov postavili do pozície, že budeme pomáhať demokratickému Západu  proti Ruskej federácií. Prijali sme iba tú úlohu, ktorú niekedy plnil klérofašistický štát vo vzťahu k nacistickému Nemecku.

   1. Fico si sťažoval, na nedemokratické postupy v spoločnosti, ale v uvedených dvoch príkladoch hodnotového odkazu SNP je jasne vidieť, že nedemokratické postupy v politike existujú v prvom rade v radách vládnej moci a zákonodarnej moci. Ak vládna moc zanedbá svoju povinnosť vytvoriť podmienky pre zabezpečenie ústavného práva občanov mať účasť na správe vecí verejných priamo, potom sa nemôžeme diviť, že občania môžu podliehať iniciatívam rôznych mimovládnych zoskupení ( napríklad Za slušné Slovensko ). V tom však nie je potrebné vidieť nič extrémistického, čo by malo súvisieť s potláčaním slobody slová a prejavu.

   

  Na Sneme ZMOS sa R. Fico  ako predseda vlády  SR okrem iného vyjadril v tomto zmysle, že „…len parlamentné voľby môžu rozhodnúť, aká bude vládna moc v tomto štáte.“ Reagoval tak na základe toho, že si myslí, že v spoločnosti existujú rôzne výzvy, napríklad na zvrhnutie vlády, generálny štrajk, na obchádzanie zákonov. Práve tu je však problém R. Fica a nie iba jeho, pretože iba parlamentné voľby nestačia k tomu, aby existovala v štáte  vládna moc. Po parlamentných voľbách musí byť vládna moc ovplyvňovaná rôznymi politickými silami a čo sa týka občanov samotných, tak zásadným spôsobom ich ovplyvňovania vládnej moci má byť účasť na správe vecí verejných, kde ide nielen o verejné zdôvodňovanie politiky, ktorú robí vládna moc, ale ide  aj o to, aby určité rozhodnutia robili občania. A toto všetko potrebné sa nedeje !

  Ak vôbec za tejto situácie existujú  nejaké prejavy nespokojnosti a výzvy, tak len odzrkadľujú úbohý stav v rešpektovaní politických práv občanov zo strany nimi volených zástupcov. Nechtiac tak vládna moc vháňa niekoľko tisíc  ľudí do ulíc – „verejných košiarov“, kde sa im kážu rozprávky o slušnom Slovensku, pričom tieto „verejné košiare“ si organizujú sily, ktoré majú  najskôr prístup k „srdciam“ neoliberálov. Lenže v skutočnosti celý problém spravovania spoločnosti sa týka  niekoľko miliónov ľudí.

  Z tohto dôvodu úlohou zákonodarnej a výkonnej moci či úlohou našich ústavných činiteľov a celých skupín politikov v politických stranách a štátnych štruktúrach je vytvárať podmienky k rozumnému osvieteniu občanov, aby sa za pochodu učili chápať súvislosti a procesy, v ktorých sa odohráva ich život, aby sa učili    ako si vzájomne usporiadať svoje záujmy a potreby v konfliktoch a kompromisoch, aby sa udržalo pokojné spolunažívanie. Ide teda o to, že k rozumnému osvieteniu občanov v štáte a spoločnosti nemôže dochádzať, pokiaľ občania nebudú zainteresovaní na potrebe mať svoj vplyv a spôsoby, ako sa zúčastňovať na rozhodovacích procesoch na rôznych úrovniach riadenia a spravovania spoločnosti.

  Toto všetko je základná podmienka pre vnútornú stabilitu štátu, ktorý musí vykazovať určité znaky právneho štátu a štátnej suverenity.  Má to byť štát a spoločnosť, v ktorom sú občania presvedčení, že  je to ich dielo ako politicko-spoločenský výtvor ich umu, úsilia, tvrdej a mravenčej práce pre každého  a všetkých, v ktorom jedni nemusia závidieť bohatstvo druhým, pretože sami žijú  dôstojne a bez chudoby. Predpokladá sa, že štát ako spoločné dielo nikto nechce povaliť, znehodnotiť, zničiť, využiť v prospech nejakých koristníckych plánov. Rovnako občania štátu predpokladajú, že ich zástupcovia budú spravovať štát  svedomite, poctivo a aj spoločne s nimi budú prijímať správne rozhodnutia.

  Paradox života v našej spoločnosti existuje v tom, že predpoklady sa nemôžu dôstojne naplniť, pretože tí, čo sa zásluhou slobodných a demokratických volieb  dostanú k moci, majú svoje skryté záujmy, ktoré len v máločom  majú niečo spoločného s občanmi SR.  Stali sa a stávajú sa  vernými služobníkmi tvrdého jadra demokratického Západu. Štát ako účastník kartelu s Bruselom a národných vlád členských štátov EÚ rezignoval na úlohu, aby kampaň pred voľbami  bola dôkladným výberom kandidátov z radov občanov a otvoreným dialógom kandidátov a občanov.

  Nikto z vládnej moci otvorene nepovie občanom, že ich „partnerom“ pre správu vecí verejných nemôžu byť súkromné média a súkromné neziskovky. Štát ako spoločné dielo nás, občanov SR, sa stáva korisťou pre už spomínané tvrdé jadro demokratického Západu. Naša sloboda je jednosmerná, pretože sa nám tvrdí, že náš život je možný len v rámci EÚ a NATO a to bez ohľadu k tomu,  na akých princípoch a zásadách  fungujú uvedené nadnárodné štruktúry a o čo sa usilujú. Otvorený dialóg s občanmi a pravdovravnosť  o politických javoch a procesov, ktoré sa odohrávajú, majú byť  zakomponované v požiadavke klasického liberalizmu: realizovať verejné zdôvodňovanie politiky vládnej moci. Ochraňovať slobodnú súťaž politických síl v demokratickej spoločnosti – to je pozitívny prístup k riadeniu a spravovaniu spoločnosti. Lenže v rámci nadobudnutej slobody, ktorú k dispozícií dostalo tvrdé jadro demokratického Západu, zákonite prenikajú do politiky a života spoločnosti nadnárodné záujmy, nadnárodné štruktúry, nadnárodná moc.

  Tomuto prenikaniu nadnárodnej moci a nadnárodných štruktúr naši ústavní činitelia a zákonodarná moc dali „zelenú“ – voľnú ruku, pretože súhlasili oficiálne s tým, aby SR a jej občania spadali  pod nadnárodnú ( nadštátnu ) tvorbu vôle a že naši zástupcovia zvolení vo voľbách sa tejto moci a vplyvu budú iba prispôsobovať. Toto dobrovoľné spojenie sa s tvrdým jadrom demokratického Západu, odovzdanie sa  do priestoru našej novej „rajskej záhrady“ sa automatický spája s potrebou rozvinúť politiku boja  proti extrémizmu, pričom samotná verejnosť je klamaná a zavádzaná, pretože tento boj sa prezentuje ako obrana  demokracie.

  Ako je potom možné zistiť, že je verejnosť ( občania ) zavádzaná a klamaná ? Existuje jeden spoľahlivý ukazovateľ a to, či občania skutočne  môžu naplniť svoje  ústavné právo zúčastňovať sa na správe vecí verejných. Ide teda o to, či sa v spoločnosti presadzuje požiadavka: Viacej demokracie ! Alebo len opakovane všetko ostáva pri demokratických voľbách, ktoré možno dostali tento prívlastok len preto, že nám bolo z milosti majetných a vládcov udelená možnosť zúčastniť sa volieb ?

  Čo je v súvislosti s bojom proti extrémizmu zaujímavé ? O tom v ďalšej časti príspevku.

   

  Koniec časti V.

  Pokračovanie v časti VI.

   

  Dušan Hirjak

   

   


  Autor v číslach

  Počet článkov: 147
  Celkové hodnotenie: 15.22
  Priemerná čítanosť: 954

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Členom Pápežskej akadémie spoločenských vied sa stal exšéf ECB Draghi

  Vatikán 10. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Michael Probst)   Pápež František vymenoval bývalého šéfa Európskej centrálnej banky (ECB) Maria Draghiho za člena Pápežskej akadémie spoločenských vied. Oznámil to v piatok Vatikán, informovala tlačová agentúra Reuters Akadémia, think-tank založený v roku 1994 ako sesterská inštitúcia staršej Pápežskej akadémie vied, pravidelne usporadúva medzinárodné sympóziá…

  Veľká Británia má Slovensko na zozname rizikových krajín, Blanár to kritizuje

  Londýn/Bratislava 10. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Kirsty Wigglesworth)   Predseda Zahraničného výboru Národnej rady (NR) SR Juraj Blanár (Smer-SD) v piatok na sociálnej sieti kritizoval ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivana Korčoka (nominant SaS) za to, že Veľká Británia zaradila Slovensko na zoznam rizikových krajín v súvislosti so šírením nového…

  Muž v Nemecku dostal za vraždu šiestich príbuzných 15 rokov

  Berlín 10. júla 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:Pixabay)   Súd v meste Ellwangen na juhu Nemecka uznal 27-ročného muža vinným z vraždy šiestich svojich príbuzných. Zároveň mu v piatok udelil trest 15-rokov odňatia slobody, informovala tlačová agentúra DPA Adrian S. podľa verdiktu v januári tohto roku v meste Rot am See zastrelil svojich…

  Pri Prahe sa zrazili dva vlaky

  Praha 10. júla 2020 (SITA/HSP/Foto:Policie ČR Twitter)   V Běchoviciach pri Prahe sa v piatok popoludní zrazili dva vlaky. Prechádzajúca súprava narazila do vlaku, ktorý prišiel po predchádzajúcej nehode pre cestujúcich z odstaveného Pendolina To predtým zrazilo na trati chodcov. Tri vagóny sa vykoľajili, oznámil Novinkám hovorca pražských hasičov Martin…

  Šesť osôb sa zranilo pri nehode pri obci Horná Strehová

  Bratislava 10. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:HaZZ Facebook)   Šesť osôb sa zranilo pri dopravnej nehode v katastri obce Horná Strehová v okrese Veľký Krtíš. TASR o tom informovala Zuzana Farkasová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ). Pri nehode troch vozidiel zasahovali hasiči z Veľkého Krtíša a Lučenca Ako priblížila, po…

  V Národnom ústave detských chorôb opäť funguje pracovisko na triáž pacientov

  Bratislava 10. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   V Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH) od piatka opäť funguje pracovisko na triáž pacientov. Nachádza sa vo vestibule polikliniky, hneď za vchodom pri registrácii pacientov. Ústav o tom informuje na sociálnej sieti Tento vchod je určený len pre pacientov, sprevádzajúce osoby a návštevy…

  Sudcom Ústavného súdu chce byť 9 uchádzačov, plénum má kandidátov voliť v septembri

  Bratislava 10. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   O post sudcu Ústavného súdu (ÚS) SR sa uchádzajú deviati kandidáti. Sú nimi Stanislav Irsák, Ladislav Juszkó, Michal Matulník, Daniel Krošlák, Robert Šorl, Martina Jánošíková, Štefan Kseňák, Miroslav Babják a Andrea Olšovská. Pre TASR to uviedol predseda parlamentného ústavnoprávneho výboru Milan Vetrák (OĽaNO)…

  Komisia navrhne vláde štyroch kandidátov na dve voľné miesta členov Rady ÚVO

  Bratislava 10. júla 2020 AKTUALIZOVANÉ (SITA/HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   Hodnotiaca komisia pre výber kandidátov na členov Rady Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) navrhne vláde na vymenovanie dvoch členov odvolacieho orgánu úradu, menovaných kabinetom, štyroch najlepších uchádzačov s najvyšším priemerným počtom získaných bodov z možných sto Vláda Igora Matoviča (OĽaNO) si tak…

  Rokovania medzi predstaviteľmi Srbska a Kosova sa obnovia v nedeľu

  Paríž 10. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Christophe Ena)   Rokovania medzi Srbskom a Kosovom sa obnovia v nedeľu prostredníctvom videokonferencie. V piatok o tom informoval zdroj z francúzskej prezidentskej kancelárie, ktorý citovala tlačová agentúra Reuters. Oznam prichádza v čase, keď sa Európska únia usiluje oživiť mierový proces na Balkáne po tom, ako…

  Taliansko zvažuje predĺženie núdzového stavu aj po 31. júli

  Rím 10. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Armando Franca)   Taliansky premiér Giuseppe Conte v piatok naznačil možnosť, že núdzový stav v krajine súvisiaci s pandémiou nového koronavírusu bude koncom júla predĺžený. Informovala o tom agentúra AFP "Existujú podmienky na predĺženie stavu núdze z dôvodu koronavírusu po 31. júli," povedal Conte novinárom v…

  V Indonézii zatkli Francúza podozrivého zo zneužitia 305 detí

  Jakarta 10. júla 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP)   V Indonézii zatkli Francúza pre podozrenie zo sexuálneho zneužitia detí po tom, ako v jeho počítači našli videá týkajúce sa viac ako 300 obetí. V piatok o tom informovala tamojšia polícia s tým, že Francois Camille Abello sa dostal do rúk spravodlivosti koncom minulého…

  UNAS opäť upozorňuje na mýtny systém, trvá na doterajších požiadavkách

  Bratislava 10. júla 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Radovan Stoklasa)   Únia autodopravcov Slovenska (UNAS) opäť upozornila na problematiku fungovania mýtneho systému. Po stretnutí na Ministerstve dopravy a výstavby SR (MDV) v piatok jej zástupcovia zopakovali doterajšie požiadavky - pozastaviť prevádzku elektronického výberu mýta, znížiť mýtne poplatky a pokuty za porušenie pravidiel pri využívaní…

  Je to definitívne, bude, ako bolo po dobytí Konštantínopola osmanskými Turkami: Erdogan oznámil, že Hagia Sofia sa zmení na mešitu

  Ankara 10. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/Presidential Press Service)   Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v piatok oznámil, že byzantská bazilika Hagia Sofia v Istanbule sa opäť stane mešitou. Informovala o tom agentúra AFP Do správy ju dostane Riaditeľstvo pre náboženské záležitosti (Diyanet). Vyhlásenie prichádza po tom, čo turecký najvyšší správny súd…

  Nechcú Veroniku? Kollára aj Valáška prekvapilo vyjadrenie Kisku o budúcom šéfovi Za ľudí: "Nie je to fér voči Šeligovi"

  Bratislava 10. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Členov predsedníctva Za ľudí Miroslava Kollára aj Tomáša Valáška prekvapilo medializované vyjadrenie dosluhujúceho predsedu strany Andreja Kisku, v ktorom podporil podpredsedníčku Veroniku Remišovú za budúcu šéfku strany Upozorňujú na potrebu slobodnej voľby delegátov na sneme. Členka predsedníctva a ministerka spravodlivosti Mária Kolíková ešte…

  Polícia chytila muža, ktorý zastrašoval premiéra Babiša a stál za 175 kyberútokmi

  Praha 10. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Armando Franca)   Obvodné štátne zastupiteľstvo (prokuratúra) pre Prahu 4 podalo obžalobu na muža, ktorý podľa kriminalistov stojí za 175 kybernetickými útokmi a šírením poplašnej správy o útoku teroristov a ktorý mal tiež pomáhať zastrašovať bývalého českého ministra financií a súčasného premiéra Andreja Babiša. Mužovi hrozia…

  Prezidentka sa stretla so slovenskými europoslancami, hovorili o eurofondoch

  Bratislava 10. júla 2020 (TASR/HSP/Foto: Zuzana Čaputová Facebook)   Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa v piatok v Prezidentskom paláci stretla so slovenskými europoslancami, ktorí sa podpísali pod výzvu "Slovensko stojí pred historickou šancou". Hlavnou témou ich rozhovorov bolo čerpanie eurofondov. Hlava štátu o tom informovala na sociálnej sieti Prijatie sa…

  V lese pri Košiciach zbili nespratní chlapci dôchodcu na hubách, ktorý nemal pre nich cigaretu. Následne naňho poštvali psov

  Košice 10. júla 2020 (SITA/HSP/Foto:Facebook-Polícia SR - Košický kraj   Polícii v Košickom kraji sa podarilo objasniť ďalšie lúpeže a jednu krádež. Ako informovala košická policajná hovorkyňa hovorkyňa Jana Mésarová, vyšetrovateľ zo zločinu lúpeže a prečinu ublíženia na zdraví obvinil 15-ročného chlapca z Ďurkova (okres Košice okolie), ktorý v pondelok…

  Gröhling: Platy učiteľov by sa mohli zvýšiť

  Bratislava 10. júla 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA-Jana Birošová)   Platy učiteľov by sa mohli zvýšiť. Pre agentúru SITA to povedal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS). Presnú čiastku či percento neuviedol, ambície podľa jeho slov však majú veľké. S Ministerstvom financií SR je rezort školstva na začiatku debaty,…

  TopDesat

  Na Neptúne a Uráne naozaj môžu pršať diamanty

  0

  Urán a Neptún sú pre nás „pozorovateľov“ známi ako ľadoví obri, ale pod ich chladným povrchom sú teploty a tlak také vysoké, že dochádza k neuveriteľným fyzickým reakciám. Vedci sa domnievajú, že tam môžu pršať diamanty. Experimentálne dôkazy o tom, že k tomuto zvláštnemu fenoménu môže skutočne dôjsť, sa uvádzajú v správach z prírody. Vedci použili lineárny…

  Železná maska: Nevyriešiteľná záhada? 1. časť

  0

  Počas panovania kráľa Slnko bol v Bastile záhadný väzeň, ktorý mal tvár ukrytú pod maskou a nikto ju nikdy nevidel. Nikto ho ani nevolal po mene. Jeho a identita a dôvod, pre ktorý sa tam dostal, naďalej zostávajú záhadou. Napriek tomu je pár vecí omnoho jasnejších. Pozrime sa na ne spoločne v rámci článku železná…

  Kolibríky môžu vidieť farby, ktoré si ani nevieš predstaviť

  0

  Kolibríky dokážu vidieť 5 farieb, ktoré my ľudia nedokážeme vnímať. Nový výskum vedený Princetonskou univerzitou "vyškolil" dvoch kolibríkov na účasť na mnohých experimentoch. Niektoré z nich boli aj v oblasti farebného videnia a vedci zistili, že tento druh je schopný zachytiť mimospektrálne farebné kombinácie, o ktorých sa nám ľuďom môže iba…

  Psy sú darom z neba! Presvedč sa s nami...

  0

  Mať psa znamená, že nikdy z teba nebude gaučový domased. Psy nás povzbudzujú, aby sme sa stýkali s ľuďmi a trávili viac času vonku, aj keď je zlé počasie a všetko, čo by si chcel, je ľahnúť si do postele a nevystrčiť von ani nos. Sú to tiež naši najlepší kamaráti na…

  Každodenné veci, ktoré sú rádioaktívne, ale nebojíš sa ich

  0

  Polovica našej ročnej dávky ožiarenia pochádza z prírodného prostredia. Tá druhá polovica pochádza z umelých zdrojov, ktoré môžu byť lekárske, komerčné alebo priemyselné, no aj tak sú rádioaktívne. Väčšina z prírodných zdrojov rádioaktivity pochádza z radónu, ktorý je vlastne bezfarebný plyn, ktorý tvorí prirodzenú súčasť ovzdušia. Menšie množstvá pochádzajú z kozmického žiarenia a zo Zeme samotnej.…

  Fungovanie jedla: Čuch a chuť

  0

  Molekuly potravín sa rozpúšťajú v slinách, a keď prídu do kontaktu s jazykom, aktivujú chuťové receptory. Prchkavé molekuly prechádzajú z potravy do vzduchu a v nose ich zachytíme ako pachy. A vnímaní jedál, slinení pri zachytení vône jedla či nevýraznej chuti jedál v lietadlách si povieme v našom článku s názvom Fungovanie jedla - Čuch a chuť. Poďme na to. Keď…

  Vo svete IT

  Android 11 nakoniec nepríde s dlho očakávanou funkciou, na ktorú čakala veľká časť používateľov roky

  0

  Najnovšia verzia mobilného operačného systému Android príde na prvé smartfóny už o pár týždňov, no doposiaľ nie je známe, aké funkcie budú nakoniec súčasťou finálnej zostavy operačného systému Android 11. I keď väčšina hlavných funkcií, ktoré boli doposiaľ predstavené a stále sú testované, sa do finálnej verzie dostanú, vývojári doposiaľ…

  Hyundai XCIENT Fuel Cell, prvé ťažké nákladné vozidlo s palivovými článkami na svete, mieri do predaja

  0

  Hyundai prostredníctvom tlačovej správy  oznamuje, že z ich závodov odišlo prvých 10 komerčných vozidiel Hyundai XCIENT Fuel Cell, ktoré putujú do Švajčiarska. Ide vôbec o prvé veľkosériové vyrábané ťažké vozidlá na svete, ktoré je poháňané palivovými článkami. Spoločnosť predpokladá, že do konca roka ich do Švajčiarska dovezie ešte ďalších 40.…

  Pozrite sa, ako prebieha doručenie chytrej televízie Xiaomi Redmi TV MAX 98“: „bežný“ kuriér Vám ju nedonesie!

  0

  Xiaomi ešte v marci predstavilo chytrú televíziu Redmi TV MAX 98“ po boku smartfónu K30 Pro. Ako už z názvu plynie, tak televízie je skutočne obrovskou, 98“ palcov je totiž takmer 250 centimetrov. Na takúto televíziu treba nie len obrovský priestor, ale aj vymyslieť, ako ju doručiť, a to obzvlášť…

  Nový vlajkonosič Xiaomi s procesorom Snapdragon 865+ je údajne na ceste. Očakávať ho môžeme už o pár týždňov

  0

  Druhá polovica roku 2020 bude pre viacerých výrobcov smartfónov akýmsi „vrcholom“ celého kalendárneho roku. Technologické výdobytky, ktoré boli počas roka predstavené často vidíme práve na vlajkových smartfónoch predstavených v druhej polovici daných kalendárnych rokov a nebude tomu inak ani tentokrát. Na zozname sa tradične nachádza väčšina výrobcov, medzi ktorými nájdeme…

  Android 10 je aktuálne najrýchlejšie distribuujúcou sa verziou Androidu

  0

  Hoci Android je najrozšírenejším operačným systémom  na svete, tak určite nepatrí medzi tie, ktoré sú najrýchlejšie distribuované koncovým zákazníkom. V tejto oblasti jednoznačne dominuje konkurenčná platforma iOS. Dôvodom prečo je tomu tak je, že existuje extrémne veľké množstvo zariadení, pričom pre každý jeden smartfón, prípadne tablet, či iné zariadenie, je…

  Niektorí „teoretici“ hovoria, že 5G môže znížiť schopnosť hemoglobínu viazať na seba kyslík. Je to však pravda?

  0

  5G technológia je témou, ktorá vyvoláva vcelku bohatú diskusiu, pričom rozdeľuje hlavne laickú verejnosť na dva tábory. Jeden hovorí o škodlivosti, a druhý tábor zas o hovorí neškodnosti tejto technológie na ľudské zdravie. Tak ako vo svete, tak aj na Slovensku sa vedie o tejto technológii búrlivá diskusia. Dokonca vznikla…

  KAMzaKRÁSOU

  Najväčšie beauty a módne prešľapy: Pozor na tieto FAUX PAS!

  0

  Čo môžeme považovať za najväčšie beauty a módne prešľapy v tejto dobe? Čo si iný všímajú najviac a na čo si dávať veľký pozor? Zistite to!

  Čo s bohatou jahodovou úrodou? Máme skvelé tipy, ako spracovať jahody

  0

  Čo s čerstvými jahodami a kedy ich mraziť? Keď hľadáte najlepšie spôsoby, ako spracovať jahody, tak sa inšpirujte. Zistite, čo všetko sa z nich dá pripraviť.

  Domáci hummus 5-krát inak: Skúsiš cviklový, pikantný či sladký?

  0

  Domáci hummus je vraj ten najlepší, dozaista sa mu nevyrovná ten z obchodu. Treba však vyskúšať aj iné varianty tejto chutnej nátierky. Máme pre vás 5 tipov!

  Kde sa okúpať na západnom Slovensku? Prinášame ti prehľad i s cenami

  0

  Letné kúpaliska, rekreačné strediská, aquaparky, vodné nádrže, termálne bazény - ktoré stoja za návštevu? Kde sa okúpať na západnom Slovensku? 

  Domáci obklad na boľavé kĺby: Za vyskúšanie nič nedáš!

  0

  Bolesť kĺbov môže mať rôzne príčiny, no vieme, čo zaručene pomáha na ich zmiernenie. Vyskúšajte domáci obklad na boľavé kĺby podľa babičiek.

  Je kompromis medzi vegetariánstvom a vegánstvom? Zisti, o čo ide!

  0

  Chcete žiť zdravšie a zároveň ohľaduplnejšie k planéte, no vegánstvo sa vám príliš tvrdé? Zistite, či existuje kompromis medzi vegetariánstvom a vegánstvom!

  Svetlo sveta

  Z globálneho otepľovania sa stalo falošné náboženstvo. Svetoznámy aktivista sa ospravedlnil.

  0

  Popredný svetový aktivista v boji proti globálnemu otepľovaniu sa ospravedlnil svetovej verejnosti “za paniku, ktorú za posledné rokoy tejto oblasti enviroaktivisti spôsobil.” Týmito slovami Michael Shellenberger charakterizoval to, čo sa v tejto oblasti deje. Shellenberger poukázal na obrovské finančné zdroje, ktoré sa dostávajú enviroaktivistom a medzičasom jeho článok bol z…

  Svätý Otec František v júlovom úmysle pozýva k modlitbe za rodiny

  0

  Modlime sa, „aby bolo dosť ľudí, ktorí budú s láskou, úctou a dobrými radami sprevádzať rodiny“. To je modlitbový úmysel pápeža Františka na mesiac júl. Svätý Otec zároveň upozorňuje, že rodiny potrebujú osobitnú ochranu zo strany štátov. V krátkom videu Apoštolátu modlitby Svätý Otec v španielčine hovorí: „Rodina potrebuje byť chránená. Je mnoho…

  Kardinál Pell sa rozhodol vydať knihu zo súdneho procesu

  0

  Kardinál Pell sa rozhodol uverejniť knihu myšlienok a spomienok, ktorá vznikla počas jeho 13 mesačného väzenia. Kardinál Pell sa stal obeťou vyfabulovaného procesu zneužívania. Proces bol pozorovateľmi definovaný ako nespravodlivý. V roku 2017 mala byť zaznamenaná výpoveď, podľa ktorej údajne arcibiskup Pell v katedrále Melbourne mal zneužiť chlapca v sakristii kým celý kostol bol…

  V Spišskej Kapitule vysvätili nového pomocného biskupa Jána Kuboša

  0

  Spišská diecéza má nového pomocného biskupa. Stal sa ním rodák z Nižnej na Orave, doterajší farár a dekan v Kežmarku Mons. Ján Kuboš, ktorého do funkcie menoval v marci Svätý Otec František (25. 3. 2020). Vysvätili ho dnes vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule.…

  Nemecko 30 rokov financovalo pedofilný projekt na zneužívanie detí

  0

  Systematicky organizovaný pedofílny projekt, kedy deti bez domova boli dávané do domácnosti pedofilov, ktorí ich mali vychovávať a sexuálne zneužívať ako súčasť údajného výskumu, len dokazuje legalizáciu pedofílie v kruhu svetových elít. Diabolský experiment, ako ho v súčasnosti nazývajú, sa začal realizovať v roku 1970 tzv. Kentlerov projekt, ktorý mal dokázať, že aj pedofilní…

  Predstaviteľ Black lives matter vyzval na zhodenie sôch Ježiša Krista

  0

  Hnutie Black lives matter naberá čoraz silnejšie kontúry rasistického hnutie, ktoré nenávidí ľudí bielej farby pleti. Vo Francúszku dokonca likvidujú sochy vojnového hrdinu a zakladateľa Piatej francúzskej republiky Charlesa de Gaulla s označením, že je rasista. Bol to práve de Gaulle, na ktorého bolo spáchaných osem atentátov z radov stúpencov kolonializmu a de Gaulla…

  Armádny Magazín

  Sovietska S-75 pochovala americký "super bombardér". Video

  0

  USA, 10. júl 2020 (AM) - V polovici 20. storočia vyvinuli v USA mimoriadne rýchly bombardér B-58 Hustler. Tento na svoju dobu inovačný stroj nebol ideálny. Nad jeho chybami ale privierali oči, kým nebola v ZSSR vyvinutá nová raketa zem

  60 ruských bojových vozidiel Terminator-2 získala Alžírska armáda

  0

  Alžírsko, 10. júl 2020 (AM) - Rusko dodalo do Alžírska „60 obrnených vozidiel" protitankovej obrany BMPT-72 Terminator-2 na základe zmluvy zahŕňajúcej „stovky" vozidiel tohto typu, informoval alžírsky vojenský spravodajský server Menadefense. Súčasťou dodávky bol aj simulátor pre výuku pilotovania týchto vozidiel, aby sa zjednodušil proces

  Kalašnikov sa dohodol na výrobe v Arménsku - ročne vyrobia 50 tisíc samopalov AK-103

  0

  Arménsko, 10. júl 2020 (AM) - Arménska spoločnosť začala vyrábať modely slávnych ruských útočných pušiek Kalašnikov, ktoré sa majú dodávať arménskym ozbrojeným silám a predávať do zahraničia. Spoločnosť Neitron tento mesiac začala výrobu v súlade s dohodou dosiahnutou pred dvoma rokmi medzi ruskou spoločnosťou Kalašnikov Koncern a arménsko

  Ruský generál Babakov: Podobné systémy ako je S-500 na svete neexistujú

  0

  Rusko, 10. júl 2020 (AM) - Do výzbroje ruských protilietadlových raketových vojsk sa už dostávajú perspektívne mobilné raketové komplexy S-350 Víťaz a plánujú sa dodávky S-500 Prometheus. O špecifických vlastnostiach novej generácie protilietadlových raketových

  Odolný a lacný Američan - Hi-Point C-9. Video

  0

  USA, 10. júl 2020 (AM) - Hi-Point C-9 luger revolučná pištoľ americkej výroby v kalibri 9x19mm. Robustné a prakticky nezničiteľné telo za bezkonkurenčnú cenu. Testované aj na náboje +P, nastaviteľné mieridlá, vymeniteľné pažbičky, zásobník na 8 rán (v ponuke aj 10 ranový).   [caption id="attachment_20058" align="alignnone" width="640"]

  Odborník porovnal ruskú Angaru a Falcon 9 od Elona Muska

  0

  Rusko, 9. júl 2020 (AM) - Ruská nosná raketa Angara ťažkej triedy Angara-A5 zaostáva len za raketou Falcon 9 od Elona Muska, svojimi technickými charakteristikami však predčí všetky ostatné nosné rakety na svete, vyhlásil bývalý generálny riaditeľ a ge

  Tvoja Svadba

  Metalické doplnky vo svadobnej výzdobe: Stavíš aj ty na tento trend?

  0

  Nesmieme zabudnúť na sladký vrchol vášho veľkého dňa – svadobnú tortu. Správnou kombináciu farieb a ozdôb môžete dosiahnuť priam majstrovské dielo. Metalické torty sú veľmi elegantné a zaujmú na prvý pohľad. Ak nie ste zástancom klasiky a hľadáte niečo modernejšie, určite vsaďte na svadobnú tortu so zlatými pásmi, s rôznymi…

  Neónové nápisy na svadbe: Horúci trend, ktorý musíš mať aj ty!

  0

  Neónové nápisy sú jedným z najhorúcejších svadobných trendov tohto roku. Dokážu krásne oživiť každú svadobnú výzdobu. Necháte sa aj vy inšpirovať?

  Ako využiť jutovinu na svadbe? Inšpiruj sa tými najlepšími nápadmi!

  0

  Je to najhorúcejší trend, ktorý je v kurze už nejaký ten rok. Ako využiť jutovinu na svadbe a mať dokonalú rustikálnu svadbu? Inšpirujte sa skvelými nápadmi!

  TOP vychytávka na rozlúčku so slobodou: Bez tohto sa nezaobídeš!

  0

  Posledná možnosť, ako sa pred svadbou odreagovať a užiť si ten najlepší večer. Pred opicou vás zachráni táto TOP vychytávka na rozlúčku so slobodou!

  Tmavá svadobná výzdoba: Necháš sa zlákať týmto svadobným trendom?

  0

  Neexistuje žiadna elegantnejšia farba ako čierna. Ak chcete pridať vášmu svadobnému dňu nádych sofistikovanosti, potom táto farba, ale i tmavé odtiene, sú tým najlepším riešením. Samozrejme, nemusíte mať čiernu farbu vo všetkých aspektoch vašej svadby, nie sme si istí, či by aj niekto chcel mať čierne kvety a i rúž na perách, stuhy na stoličkách a ešte aj…

  Dekorácie z balónov: Svadobný trend roku 2020, ktorý ťa dostane!

  0

  Dekorácie z balónov sa nám väčšinou spájajú s oslavou narodenín. Tohtoročným hravým a zaujímavým svadobným trendom sú práve dekorácie z balónov.

  Tvoje Zdravie

  Otrava slnkom verzus spálenie: Ako ich rozoznať a ako sa im vyhnúť?

  0

  Príliš dlhý a nechránený pobyt na slnku môže vyvolať oveľa viac ako len obyčajné spálenie pokožky. Otrava slnkom je totiž úplne reálna. Ako sa prejavuje?

  Trápi ťa alergia na prací prostriedok? Možno robíš túto chybu!

  0

  Ako sa prejavuje alergia na prací prostriedok? Prečo k nej dochádza a ako jej predísť? Zistite všetko dôležité o praní a pracích prípravkoch v článku!

  Čím nahradiť maslo? Čo použiť pri pečení a čo natrieť na chlieb?

  0

  Čím nahradiť maslo v rôznych receptoch a pokrmoch? Čo si okrem neho natrieť na chlieb? V článku si predstavíme rozličné zdravšie náhrady klasického masla.

  Ako ušetriť na vitamínoch a ako si ich vybrať správne?

  0

  Niektorí ich užívajú preventívne a niektorí ich užívajú pre podporu zdravia alebo krásy. Ako ušetriť na vitamínoch a výživových doplnkoch a znížiť tak nálady?

  TOP 7 dôvodov, prečo jesť egreše: Rastú aj vo vašej záhradke?

  0

  Viete, prečo jesť egreše? Aké vitamíny či živiny obsahujú a na ktoré systémy ľudského tela majú blahodarný vplyv? Objavte jedinečné účinky chutných egrešov!

  Ako si doplniť horčík? Správnou voľbou je týchto 7 potravín!

  0

  Medzi najlepšími zdrojmi cenného horčíka si dozaista nájde miesto v prvom rade tmavá listová zelenina. Aby nášmu telu nechýbal horčík, vhodné je pravidelne si dopriať napríklad špenát. Zabúdať však netreba ani na ďalšie druhy listovej zeleniny, napríklad rukolu, kel či mangold. Okrem toho sú tieto potraviny i zdrojom viacerých vitamínov…