• Dušan Hirjak

  Kedy sa na Slovensku dočkáme verejného zdôvodnenia politiky strašenia Ruskom? Časť V.

  Publikované 15.08. 2016 o 19:07 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Byť proti uznávaniu princípu atlanticizmu, ktorý už v tomto storočí narobil vo svete veľa zla, neznamená byť proti Európe, pretože Európa môže predstavovať samostatnú kontinentálnu silu spoločne aj s Ruskom. Neuznávať princíp atlanticizmu znamená bojovať proti tomu, aby USA si z národov Európy robili podriadené politické entity, ktoré sú povinné podporovať Američanov v ich národných záujmoch bez ohľadov na výsledky a spravodlivé konanie či politickú spravodlivosť. Neuznávať princíp atlanticizmu môže rovnako znamenať, že národy Európy nemusia ( či nemôžu ) si budovať taký systém Európskej únie, ktorý vyhovuje predstavám USA a ktorý sa musí rešpektovať. Ak sa hovorí o „bruselskom diktáte“, tak je to práve terajšia podoba EÚ, ktorá vyhovuje USA a princípom nového svetového poriadku.

  Je všeobecne známe to, čo sa v súčasnosti popiera: že neexistuje  európsky politický národ a že obyvateľstvo jednotlivých európskych národov nie sú príslušníci európskeho politického národa. To, na čo sa hrá skupina 28 členských krajín EÚ, je politické divadlo, ktorým majú presvedčiť obyvateľstvo Európy, že je možná dobre organizovaná spoločná zahraničná politika. Lenže tato politika má v dnešnej podobe len jeden spoločný výsledok – dostatočne sa negatívne vymedziť proti Rusku a robiť konfrontačnú politiku.  V žiadnom národnom záujme žiadneho európskeho národa nemôže byť  uznávať princíp atlanticizmu, ktorý vedie k tomu, že sa má rešpektovať vo všetkom zásadnom vôľa a právo najsilnejšieho – USA. Byť proti uznávaniu princípu atlanticizmu znamená  zasadzovať sa za takú Európsku úniu, ktorá bude fungovať ako organizácia rovnoprávnych národných štátov na medzivládnom základe.

  Bohužiaľ, v takomto naznačenom režime EÚ nefunguje a naše politické elity nerobia vôbec nič, aby sa usilovali o ochranu štátnej suverenity a rešpektovanie národných záujmov. Keďže neexistuje európsky politický národ, tak je potrebné si vypočuť tých ľudí, ktorí jednoznačne zdôrazňujú, že je potrebné obnoviť národnú  suverenitu a nezávislosť od byrokratických štruktúr inštitúcií a organizácií EÚ, ktoré nemajú legitimitu k tomu, aby hájili legitimitu politického národa. Už Margaret Thatcherová tvrdila, že v základoch pevného a spoľahlivého medzinárodného poriadku musí stať úcta k národom a k národným štátom.  Toto sa v Európe zásluhou „bruselského diktátu“ na celej čiare porušilo. Medzinárodný poriadok sa posunul iným smerom a síce k pozícií, že USA  sa nielen politický, ale teraz aj výrazne vojenský a ekonomický snažia zavŕšiť organizáciu nadvlády nad Európou ( viď NATO a tajná príprava obchodných zmlúv ).

  Takže podporovať neustále a bez výhrad a pochybnosti princíp atlanticizmu jednoznačne vedie najmä Európu do náručia vojny s Ruskom a v súčasnosti si to vyžaduje bezvýhradné strašenie obyvateľstva Ruskom. To však nie je jediný výsledok práce zahraničnej a európskej politiky členských krajín EÚ. Ďalším negatívnym výsledkom  je to, že sa narušujú základy demokratického právneho štátu. Nie je to však preto, že je to vplyvom silnejúcej proruskej propagandy, ako to tvrdia politici a média.  Je to vplyvom terajšej architektúry Európskej únie, ktorá štátnu suverenitu a národný záujem ( ako politického národa ) postupne potláča a zároveň nie je pre túto úniu dôležité vytváranie či ochrana demokratických podmienok pre použitie moci. V systéme našej vládnej moci persónam tejto moci jednoznačne vadí, že niekto vrátane proruskej propagandy spochybňuje EÚ a NATO, ale vôbec im nevadí, že EÚ a globálne elity vôbec spochybňujú štátnu suverenitu či určité národné záujmy.

  Ak vládna moc Slovenska sa aj naďalej hlási k atlanticizmu, tak zároveň musí z toho logický vyplývať, že hlavnou bezpečnostnou hrozbou pre obyvateľstvo Slovenska je vládna moc a nie verejnosť.

  Neexistuje žiadna teória liberalizmu, ktorá by tvrdila, že základom demokratického právneho štátu bezpodmienečne musí patriť rešpektovanie princípu atlanticizmu, teda byť pod poručníctvom USA. Mať v politickej oblasti protiamerické postoje neznamená odmietať demokratický právny štát. Britský politológ  John Langhland upozorňuje, že práve EÚ a NATO ohrozujú národnú suverenitu a tým pádom aj demokraciu. Ak existuje spochybňovanie členstva Slovenska v EÚ, tak je to bežný jav v celej Európe a toto spochybňovanie môže súvisieť s tým, že existuje množstvo nevyriešených problémov a že žiaden členský štát EÚ si s verejnosťou neujasnil, akú definitívnu podobu môže mať EÚ.

  Na otázku redaktorky Pravdy, že kto ovplyvňuje slovenských bojovníkov proti „bruselskému diktátu“, je možné odpovedať, že v prvom rade je to samotný Brusel a v druhom rade vládna moc na Slovensku. Obidve moci sa problematike verejného zdôvodňovania uplatňovania svojej moci poriadne nevenujú. Je potrebné reformovať EÚ na nových základoch. Reforma je však možná len za predpokladu, že princíp atlanticizmu nebude v praxi EÚ akceptovateľný. „Bruselský diktát“ je v každom prípade založený na diktáte USA.

  V článku „Na Slovensku silnie proruská propaganda“, ktorý uverejnil denník Pravda od redaktorky Daniely Balážovej, je uvedená aj časť stanoviska Ministerstva vnútra SR k tomuto problému. Ministerstvo pokladá proruskú propagandu za bezpečnostnú hrozbu, ktorej bude potrebné čeliť.  Dôvodom podľa ministerstva je to, že vzniká určité riziko zo šírenia nálad, ktoré sa ministerstvu nepáčia. Nálady, ktoré sa nesmú šíriť a ktoré ministerstvo vymenúva, sú podľa mňa výplodom angažovanej práce expertov na extrémizmus a smerníc z Bruselu, kde už dávnejšie na týchto otázkach „pracujú“. Nálady verejnosti vraj odmietajú základy demokratického právneho štátu, vyvolávajú nenávisť k ústavným činiteľom, podporujú také subjekty, ktoré sú naklonené ruskému geopolitickému pohľadu na svet. Len sa čudujem, že tieto nálady vôbec nedokážu zobudiť redaktorku denníka Pravdy ku kritickému mysleniu a nie k povrchným opisom jej duševných povzdychov. Naša vládna moc sa začína obávať verejnosti, že sa dá zobudiť k činom? A keby verejnosť pritvrdila na politikov, aby  v zahraničnej a európskej politike pracovali zodpovedne, potom pôjde o bezpečnostnú hrozbu?

  Podľa vládnej moci verejnosť podlieha vplyvom proruskej propagandy a to je veľmi znepokojujúce. Je možné v dohľadnej dobe očakávať, že sa budú prijímať represívne opatrenia proti tým, na ktorých „špióni“ štátnej moci ukážu prstom. Vládnej moci pritom vôbec nevadí, že šírenie rôznych nálad patrí do toho istého sveta slobody myslenia a slobody slová. Pokladať nejaký subjekt, ktorý sympatizuje s ruským geopolitickým pohľadom na svet, za bezpečnostné riziko, pokladám doslova za výtvor drzosti, ktorý začína podporovať rezort vnútra. Prečo?

  Ruský geopolitický pohľad na svet je na rozdiel od unipolárneho videnia sveta multipolárnym videním sveta. Tento pohľad nie je založený na dominantnom postavení jednej krajiny vo svete, ako je to v prípade USA pri unipolárnom videní sveta. Ruský pohľad na svet uznáva suverenitu krajín ( národov ) a ich práva dobrovoľne sa združovať za účelom mierovej spolupráce. Dáva priestor pre život každej krajiny, pretože nepodporuje drancovanie území a nezakladá vojnové konflikty. Je v súlade s Chartou OSN. Neorganizuje žiadne elitné inštitúcie pre zavedenie  nového svetového poriadku. Nerieši zachovanie svetového finančného systému založeného výlučne na dolároch. Na rozdiel od Bruselu európske národy nevedie k tomu, aby sa vzdali svojej suverenity a identity.  Ruský pohľad na svet je teda oveľa ústretovejší ku krajinám Európy či sveta a už v základe eliminuje vytváranie predpokladov pre uplatňovanie a nárast zla vo svete. Za normálnych okolnosti, ak by sa členské krajiny EÚ neriadili princípom atlanticizmu ( podriaďovaním sa USA ), tento ruský názor na svet je úplne v pohode so základmi liberalizmu ( ! ) a teda demokratickým charakterom každej členskej krajiny. Problém je iba v tom, že poňatie liberalizmu či demokratického právneho štátu my, Európania, prispôsobujeme mocenským záujmom USA.

  Ak je pravda, že jadrom liberalizmu je okrem iného aj obmedzená vládna moc vo vnútri krajiny, tak tu musí platiť, aby sa týmto princípom  štátna administratíva riadila vo vzťahu k okolitému svetu.  A tento základ liberalizmu v USA a zo strany USA nebol nikdy rešpektovaný a obyvateľstvo USA nedokázalo obmedzenie moci ani presadiť. Podľa liberalizmu teda aj západná a demokratická orientácia každej krajiny si vyžaduje rešpektovať obmedzenú vládnu moc aj na úrovni zahraničnej politiky. Táto obmedzenosť vládnej moci v praxi má znamenať nezasahovanie do záležitosti iných krajín, organizovať či viesť vojenské akcie na cudzom území, či podporovať teroristov v prospech idey boja proti terorizmu.

  Všetko zlo, ktoré bolo vo svete realizované v posledných desaťročiach pod vedením USA, za aktívnej pomoci NATO a EÚ, aj naďalej tvrdohlavo pokladáme za niečo, čo patrí k západným hodnotám, ktoré treba brániť. Ruský geopolitický pohľad na svet ukazuje, že to tak nemusí a nesmie byť. Základ ruskej propagandy súvisí s tým, že je tu alternatíva robiť politiku v Európe a vo svete iným spôsobom ako je tomu teraz. Ruský geopolitický pohľad neumožňuje a ani neumožňoval, aby Rusko sa podieľalo na príprave a zrealizovaní ukrajinskej krízy tak, ako to urobili USA a EÚ.  Idea multipolárneho videnia sveta dáva Európe a ostatnému svetu nádej organizovať si svoj život oveľa bezpečnejším spôsobom, ako je to v súčasnosti, keď v Európe zásluhou poddajných politikov sa z podpory teší idea unipolarného videnia sveta.

  Môžem konštatovať, že redaktorka Daniela Balážová v svojom článku k vážnym témam pristupuje veľmi povrchne a zavádza nepozorného čitateľa, ktorý nečíta noviny kvôli bežnej analýze textov, aby veril, že proruská propaganda u verejnosti podkopáva dôveru v prozápadnú  a demokratickú orientáciu krajiny.  Ak to pripúšťa aj Ministerstvo vnútra SR, potom skôr ide o to, že vládna moc bez jej schopnosti verejného zdôvodnenia politiky, ktorú podporuje, sa skôr bojí podkopávania dôvery verejnosti v jej schopnosti a čestné úmysly. Môžeme teda vyhodnotiť postup uvedeného média a rezortu vnútra, že ruský geopolitický pohľad na svet pokladajú za rizika. Niet sa čomu diviť. Ak sa verejnosť preberie k poznaniu, že multipolárne videnie sveta má podstatné výhody pre život na tejto planéte, tak prozápadná orientácia založená na princípe atlanticizmu dostane veľké trhliny  a rozsype sa ako kameň. Ako také niečo môžu dopustiť USA?

  Nezdá sa mi, že sa skončí iba pri tomto konštatovaní. Budú sa hľadať spôsoby, ako eliminovať vplyv na verejnosť, ako ideu multipolárneho videnia sveta nevpustiť do otvorenej racionálnej debaty, ako nedovoliť, aby sa v politike Západu našli iné politické riešenia ako je organizovanie strachu z Ruska. Keďže ide o zachovanie princípu atlanticizmu, boj proti  ruskej propagande je organizovaný pod vedením USA a Bruselu či EÚ. Z tohto dôvodu nič sa nesmie zo strany Západu podceniť, zanedbať, treba silno zmeniť ( ! ) európsku verejnú mienku, aby bola lojálna k súčasnej politickej moci EÚ, k NATO, k vládam členských krajín EÚ. Obrazne povedané, rozhoduje sa o tom, či dieťa má ľúbiť oboch svojich rodičov, aby bolo šťastné ( ruský geopolitický pohľad ) alebo je potrebné dať podmienku, aby dieťa si vybralo, že má ľúbiť iba otca ( americký pohľad ).

  Proruská propaganda v základnom poňatí ruského geopolitického pohľadu na svet nie je pre Slovensko žiadnym rizikom. Je svetielkom nádeje, pretože navrhuje v intenciách demokratov či občanov, ktorí sa vyznačujú určitými liberálno – neliberálnymi cnosťami, aj iný spôsob uvažovania o vytvorení dobrých politických podmienok pre organizovanie našich individuálnych životov a život ľudských komunít.  Z multipolárneho videnia sveta sa ukazuje potreba hľadať si politikov, ktorí budú zastupovať záujmy svojho obyvateľstva. V rámci princípu atlanticizmu politici sa veľmi vzdialili od charakteru krajiny, ktorú majú spravovať a dali svoje schopnosti hájiť záujmy vyšších síl a mocnosti.

  Článok Daniely Balážovej, redaktorky denníka Pravda pokladám z dôvodov, ktoré som popísal, za manipulatívny. Ukazuje sa, že namiesto boja s proruskou propagandou má vládna moc dostatok inštitúcií, aby sa v slovenskej spoločnosti presadzovala politika verejného zdôvodňovania, aby sa na rôznych úrovniach skôr organizoval boj ideí ako posilňovanie NATO, budovanie základní a strašenie Ruskom. Nech hynú ideí a nie ľudia, nech si ľudia majú možnosť vybrať život podľa ideí, ktoré najviac vyhovujú podmienkam  mierového života, čo je v súlade s tradíciami a praktikami našej spoločnosti.

  Ak si prívrženci atlanticizmu myslia, že konšpiračné média a webstránky  sú hlavným spôsobom šírenia proruskej propagandy, nech sa tým netrápia a nechajú ich na pokoji. Pre demokratickú spoločnosť má byť dôležité to, aby sa politické opatrenia prijímali len ( ! ) k ochrane slobody ľudí, ktorí sledujú svoje ciele či majú určité zámery.  To je jedna z dôležitých zásad. Dôležitejšie však je to, aby vládna moc z titulu svojich povinnosti  a právomoci namiesto určitej represie sa zaoberala zásadnými  politickými opatreniami, ktoré pomôžu rozvinúť verejné zdôvodnenie prijímania politických rozhodnutí, v ktorom kritická racionálnosť je veľmi dôležitá. V žiadnom prípade nebude správne vydať sa cestou, ktorú navrhuje Jaroslav Naď, vraj bezpečnostný analytik  zo Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku.

  Jaroslav Naď navrhuje do boja proti proruskej propagande intenzívnejšie zapojiť tajné zložky Slovenskej informačnej služby a vojenského spravodajstva. To však nie je všetko. Jaroslav Naď si myslí, že si treba brať príklad  od Česka, kde pri Ministerstve vnútra ČR vznikne Centrum terorizmu a hybridných hrozieb ako špecializovaná jednotka pre boj proti proruskej propagande. Takéto návrhy z môjho pohľadu sú výrazom úmyselnej deformácie myslenia v poňatí, ako určité javy a procesy v spoločnosti navzájom súvisia či ovplyvňujú sa. Z každej jednej stránky môjho článku na pokračovanie vyplýva jeden jasný odkaz pre vládnu moc. Ak sa vládnej moci a jej prisluhovačom nepozdáva myslenie verejnosti či zavádzanie tejto verejnosti z pohľadu určitých záujmov, je potrebné rozvinúť myšlienku verejného zdôvodnenia politiky na úplne otvorenom základe. Už som zdôraznil, že pod vedením USA je tu jasná politická objednávka pre celú Európu a jej obyvateľstvo: je potrebné toto obyvateľstvo vystrašiť  ruským nebezpečenstvo, je potrebné od základu zmeniť európsku verejnú mienku. Iba preto každý členský štát EÚ má vrážať peniaze do aktívnej prozápadnej propagandy či do boja proti proruskej propagande.  Jedným z takýchto „pešiakov“ – prisluhovačov je aj pán Jaroslav Naď, ktorý má, podobne ako mnoho ďalších expertov, úlohu pomáhať zvládnuť toto gigantické poslanie, ktoré bolo inštitúciám EÚ určené.

  Dušan Hirjak

  Koniec piatej časti


  Autor v číslach

  Počet článkov: 126
  Celkové hodnotenie: 14.54
  Priemerná čítanosť: 979

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Viacero politických subjektov do volieb nevedie ich predseda

  Bratislava 20. januára 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Viaceré politické strany nevedie do parlamentných volieb predseda strany. Niektoré subjekty posunuli svojich predsedov na číslo dva, šéf OĽaNO už tradične kandiduje z posledného 150. miesta. Vyplýva to zo zoznamov kandidátok politických subjektov zverejnených na stránke Ministerstva vnútra (MV) SR Svojich predsedov posunuli…

  Označovanie pôvodu mäsa v reštauráciách by malo dostať presné pravidlá, agrorezort pripravuje vyhlášku

  Bratislava 20. januára 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pixabay)   Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV) pripravuje vyhlášku k označovaniu hotových pokrmov a jedál obsahujúcich mäso údajom o krajine pôvodu mäsa v reštauráciách. Túto povinnosť zaviedli vlani do zákona o potravinách poslanci, a to podľa ministerstva s veľmi skorou účinnosťou už od 14.…

  Odborník: Trump nariadil vraždu Solejmáního, aby upevnil svoje pozície pred voľbami

  Washington 20. januára 2020 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik-Mazyar Asadi)   Prezident USA Donald Trump mohol dať rozkaz k likvidácii iránskeho generála Kásima Solejmáního, aby upevnil svoje pozície pred prezidentskými voľbami, vyhlásil v interview pre Sputnik vedúci oddelenia pre šírenie zbraní ženevského Centra pre politiku bezpečnosti Mark Fino "Áno, vnútorné záležitosti hrajú nesporne dôležitú…

  Na rekonštrukciu Múzea moderného umenia Andyho Warhola vláda SR vyčlenila 7,1 milióna eur

  Prešov 20. januára 2020 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Múzeum moderného umenia Andyho Warhola (MMUAW) v Medzilaborciach, ktoré je jediné svojho druhu v Európe, zrekonštruuje svoje priestory s pomocou dotácie vlády SR. Tá na ňu vyčlenila na svojom výjazdovom rokovaní 7 100 000 eur. Kabinet na svojich výjazdových rokovaniach podporuje i takéto projekty s pridanou hodnotou, pretože majú veľký význam…

  Novým žiadateľom o úver musí už zostať popri splácaní úverov väčšia finančná rezerva

  Bratislava 20. januára 2020 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Získať hypotéku alebo spotrebný úver je od začiatku tohto roka opäť o niečo ťažšie. Národná banka Slovenska upravila limit pre maximálny podiel splátok k príjmu zníženému o životné minimum z 80 % na 60 %. Centrálna banka chce týmito opatreniami zabrániť najmä zadlžovaniu ľudí,…

  Norbert Bödör na súde poprel výpoveď Petra Tótha, sledovanie novinárov odmieta

  Pezinok 20. januára 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR–Jakub Kotian)   Senát Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) otvoril pokračovanie hlavného pojednávania v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Na súde sú prítomní aj spolumajiteľ finančnej skupiny Penta Jaroslav Haščák a nitriansky podnikateľ Norbert Bödör Haščák pred vyšetrovateľom potvrdil, že sa pozná s obžalovaným…

  Matovič chce vo Francúzsku demonštrovať pred vilou Počiatka. Živé vysielanie podľa neho znemožňuje "zrejme rušička"

  Cannes 20. januára 2020 (HSP/Foto:Facebook I. Matoviča)   Predstavitelia opozičného hnutia OĽaNO v pondelok vycestovali na francúzske pobrežie do mesta Cannes, kde má mať luxusnú vilu exminister financií Ján Počiatek, ktorý vystupuje na kontroverznej video nahrávke z pracovne bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku. Šéf hnutia Igor Matovič avizoval tlačovú konferenciu priamo pred…

  Ako si bruselská junta strelila do nohy: Modré bannery s reklamou na žlté hviezdy sú odteraz legitímnym terčom

  Bratislava/Brusel 20. januára 2020 (HSP/Foto:TASR/AP-Virginia Mayo)   Ako sa do lesa volá, tak sa z lesa ozýva. V europarlamente vyhlásili národné vlajky za „bannery“, teda čosi ako reklamné letáky. Podpísali tým ortieľ aj pre svoju vlajku s hviezdičkami: odteraz ju budú vlastenci v celej Európe považovať za reklamu a tak…

  Abe: Japonská vláda je odhodlaná ukončiť územný spor s Ruskom

  Tokio 20. januára 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Franck Robichon)   Japonská vláda je odhodlaná dosiahnuť vyriešenie územného problému a podpísanie mierovej zmluvy s Ruskom. Vo svojom prejave na pôde japonského parlamentu to v pondelok oznámil predseda japonskej vlády Šinzó Abe, píše agentúra TASS Abe dodal, že "dohody dosiahnuté s ruským prezidentom (Vladimirom) Putinom…

  Horolezec prežil približne 300-metrový pád zo Slavkovského štítu

  Bratislava 20. januára 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Andrej Galica)   Horolezec prežil približne 300-metrový pád, poranil si pritom iba nohy. Na mieste zasahoval aj záchranársky vrtuľník. Ako informovala Horská záchranná služba (HZS) na svojej stránke, v poobedňajších hodinách počas zostupu hrebeňom Slavkovského štítu spadol 41-ročný horolezec a príslušník HZS smerom do Kráľovského žľabu…

  Veriaci sa modlili sv. ruženec za prezidentku Čaputovú. Požiadali ju, aby odmietla Istanbulský dohovor. Kuffa vyzval ľudí, aby sa v tomto boji nevzdávali a vytrvali

  Bratislava 20. januára 2020 (HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   V malej obci pri Sabinove, Bodovce, sa uskutočnila ďalšia zo série prednášok Slovenského dohovoru za rodinu. Po svätej omši sa uskutočnila modlitba sv. ruženca, ktorá bola obetovaná za pani prezidentku Zuzanu Čaputovú. Po modlitbe vystúpil aj koordinátor dohovoru Erik Zbiňovský a prečítal vyhlásenie…

  Putin: Zdá sa, že v EÚ parlamente viacerí nevedia čítať alebo písať, alebo nemajú oči

  Petersburg 20. januára 2020 (HSP/Roman Bednár/Foto:SITA/AP-Alexei Danichev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)   Rusko bude 9. mája oslavovať 75. výročie  porážky hitlerovského Nemecka, ktorého hrôzovláda sa ukončila dobytím Berlína Červenou armádou. Vladimír Putin chce teraz sprístupniť  širokej verejnosti archívne dokumenty, ktoré súvisia s druhou svetovou vojnou. Ruský prezident to…

  Baránek: Táto kampaň je najhoršia, akú som zažil

  Bratislava 20. januára 2020 (HSP/Foto:Screenshot -YouTube)   Politický analytik Ján Baránek pre denník Pravda reagoval na výsledky posledných predvolebných prieskumov. Pripomenul, že do volieb zostáva viac ako mesiac, pričom vylúčiť sa nedá žiadny výsledok Pokles strany Smer nevidí ako dramatický, no dá sa z toho vysledovať celkový trend.  Nič ale zatiaľ nie je…

  Harabin ponúka Čaputovej právnu pomoc, keď nevie, ako má vypovedať Istanbulský dohovor

  Bratislava 20. januára 2020 (HSP/Foto:Screenshot:Video Facebook)   Premiér Pellegrini na základe rozhodnutia parlamentu požiadal prezidentku, aby informovala Radu Európy o tom, že Slovenská republika sa nestane zmluvnou stranou genderového dokumentu známeho ako Istanbulský dohovor Čaputová však vyhlásila, že nebude rešpektovať rozhodnutie vlády a parlamentu o vypovedaní Istanbulského dohovoru. Vyjadrila pochybnosti,…

  "Galkovci" z Demokratickej strany zamkli dvere úradu špeciálnej prokuratúry. Žiadajú vyšetrenie viacerých káuz

  Bratislava 19. januára 2020 (SITA/HSP/Foto:DS)   Predstavitelia Demokratickej strany uzamkli reťazou vstupné dvere na Úrade špeciálnej prokuratúry v Pezinku. Vyjadrili tak svoj nesúhlas s postupom prokurátora, ktorý nariadil prepustiť bývalého generálneho prokurátora Dobroslava T. Agentúru SITA o tom informoval tlačový odbor strany, pričom jej členovia tiež vyzvali ľudí, aby v…

  V Prešove odohrali benefičný koncert na pomoc obyvateľom z Mukačevskej ulice

  Prešov 20. januára 2020 (HSP/Foto:Facebook)   V Prešove sa uskutočnil benefičný koncert na pomoc obyvateľom, ktorí prišli o bývanie po výbuchu paneláka. Tak ako ľudia, ktorí posielali peniaze na verejný účet zriadený mestom, sa teraz spojili umelci a hudobníci, ktorí vystúpili bez nároku na honorár. Výťažok z koncertu pošlú na transparentný…

  Radičová ku zadržaniu a prepusteniu Trnku: "Kríza právneho štátu má rozsah požiaru v Austrálii. Pomôže len poriadna búrka"

  Bratislava 20. januára 2020 (HSP/Foto:SITA-Diana Černáková)   Ku situácii okolo zadržania a neskoršieho prepustenia bývalého šéfa Generálnej prokuratúry SR Dobroslava Trnku sa v pondelok vyjadrila bývalá premiéra Iveta Radičová, ktorá sa v minulosti viackrát postavila proti nominácii Trnku na post generálneho prokurátora. Dobroslava Trnku na post generálneho prokurátora inštalovali v roku…

  Európski vyjednávači sa pripravujú na náročné rokovania o obchode s Britániou

  Brusel 20. januára 2020 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Do odchodu Británie z Európskej únie (EÚ) už zostávajú len necelé dva týždne. Európski diplomati sa tak pripravujú na ďalšiu fázu, na intenzívne rokovania o budúcich vzťahoch s Londýnom po brexite Brusel si uvedomuje, že ho čakajú nové a tvrdé boje o tzv. dohodu…

  TopDesat

  TOP10 jednoduchých zmien, ktorými zachránime Zem!

  0

  Vedci sa domnievajú, že Zem vznikla pred 4,5 miliardami rokov. Tretia planéta od Slnka je v súčasnosti jediným astronomickým objektom, o ktorom je známe, že má inteligentný život. Po väčšinu histórie našej planéty jej existencii nebránila ľudská činnosť. Až na začiatku 20. storočia začala Zem pociťovať negatívne účinky ľudskej činnosti. Zemská klíma sa za…

  Brahanský veštec: Bájna škótska osobnosť

  0

  Hlboko z hmlou zahaleného vidieku škótskej vysočiny pochádza postava Coinneacha Odhara nazývaného – či známejšieho skôr pod označením Brahanský veštec. Neobyčajne presná moc jeho predpovedí, následne jeho obvinenie a súd kvôli obvineniu z čarodejníctva ho preslávili po šírom okolí, no hádankou ostáva dodnes. Nakoľko bolo o tomto veštcov len minimum písomných prameňov, nie je…

  TOP 10: Neuveriteľné veci, ktoré ľudia naozaj zjedli

  0

  Ukázalo sa, že niektorí ľudia majú fakt divné závislosti, alebo sa jednoducho stali obeťami naozaj kurióznych nehôd. Asi takto vznikol aj tento zoznam, na ktorom nájdete neuveriteľné veci, ktoré ľudia zjedli. Ešte malé upozornenie, odlož si čítanie tohto príspevku na čas, kedy nebudeš nič jesť :). Inak hrozí, že ťa…

  Máš zlý deň? Tieto fotografie ti dokážu, že to nie je až také strašné

  0

  Občas sa ti môže zdať, že celý svet je proti tebe. Takýto zlý deň sme mali už všetci. A to bez rozdielu pohlavia alebo veku. Máš však zlý deň aj v skutočnosti, alebo sa ti to iba zdá? Zrejme to niekedy nie je až také strašné, ako sa na prvý…

  Japonský záhadou opradený ostrov Yonaguni 2. časť

  0

  V prvej časti článku Japonský záhadou opradený ostrov Yonaguni, sme sa spoločne pozreli na japonský ostrov, ktorého pobrežie skrýva záhadný objekt, o ktorom sa americkí vedci domnievajú, že je prírodným úkazom. Ich japonskí kolegovia však poukazujú na miesta, ktoré sú podľa nich bez pochýb opracované rukou človeka. Pozrime sa spoločne na ďalšie…

  Tiger vo svojej najväčšej majestátnosti na úchvatných fotkách

  0

  Nitish Madan - indický fotograf divočiny - má pre tigrov slabosť. „Mám s nimi podivné spojenie,“ povedal v jednom rozhovore. „Keď sa predo mnou objaví tiger, jednoducho z neho nemôžem spustiť oči. Je to tak mocné , magnetizujúce a úchvatne vidieť ich vo voľnej prírode. Vyžarujú pocit neohrozenosti a majestátnosti. Sú tak sústredení a nezastaviteľní.“ Prirodzene, jeho láska k…

  Vo svete IT

  Prázdny priestor nemusí byť vôbec prázdny. Vedci vytvorili prístroj na detekciu odporu vo vákuu

  0

  Vedci vytvorili najrýchlejšie rotujúci objekt na svete, aby lepšie pochopili mechanikám kvantovej fyziky, ktoré sa odohrávajú v prázdnom priestore. Jedná sa o drobný kúsok kremeňa, ktorý sa krúti rýchlosťou niekoľkých miliárd za sekundu. Vďaka rýchlej rotácií získal citlivosť, umožňujúcu zachytiť malé dávky trenia vo vákuu. Študovanie „ničoho“ sa vo fyzike…

  Poco F2 Lite: Zverejnené fotografie naznačujú, že sa dočkáme odľahčenej verzie zariadenia Poco F2

  0

  Len pár dní dozadu sme Vám priniesli informácie o tom, že spoločnosť Poco si dala registrovať ochrannú známku na novú generáciu zariadení F2, ako aj o tom, že spoločnosť bude fungovať nezávislé od Xiaomi. Najnovšie portál Gizmochina.com prišiel so správami, v ktorých je údajne zachytený smartfón Poco F2 v Lite…

  Samsung Galaxy S20 Ultra zrejme ponúkne až 100-násobný digitálny zoom. Technológia ponesie označenie Space Zoom

  0

  Predstavenie smartfónov zo série Galaxy S20 od spoločnosti Samsung sa pomaly ale isto blíži a s postupom času sa na internete objavujú aj bližšie informácie, o ktorých doposiaľ spoločnosť Samsung neinformovala. Najnovšie novinky sa týkajú vrcholného modelu Galaxy S20 Ultra, respektíve schopností jeho zadného fotoaparátu, informoval zahraničný technologický portál SamMobile.com.…

  Vedci objavili relatívne blízko nás dve planéty, ktoré by mohli byť vhodné na život

  0

  Vedci objavili pri neďalekej hviezde 5 exoplanét, z ktorých dve by mohli byť obývateľné super-Zeme (pozn. redakcie: planéty väčšie ako Zem, zároveň však menšie ako Neptún). Jedná sa o perfektných kandidátov na štúdium života mimo našej Slnečnej sústavy. Dve planéty nesú názov GJ 180 d a GJ 229A c. Jedna…

  Za aplikácie a hry sú ochotnejší viac platiť používatelia iPhone telefónov, ako Android zariadení

  0

  Za software v podobe aplikácií a hier v smartfóne platí stále viac a viac používateľov. Nasvedčujú tomu dáta spoločnosť Sensor Tower. Spoločnosť pár dní dozadu uverejnila správu, ktorá odhaľuje, že celosvetovo sme v minulom roku minuli na software v našich smartfónoch viac ako 140  miliárd dolárov. Ochotní sú platiť hlavne…

  SpaceX má za sebou úspešný testovací let modulu Crew Dragon. Bude môcť prepravovať astronautov na obežnú dráhu

  0

  Vesmírna spoločnosť SpaceX dnes, 19. januára úspešne demonštrovala núdzový, záchranný systém rakety Crew Dragon. Po tomto teste je pripravená prevážať amerických astronautov na palubu Medzinárodnej vesmírnej stanice. Ráno vyštartovala z Kennedyho vesmírneho centra. Po 84 sekundách sa modul oddelil od nosnej rakety a spustili sa motory SuperDraco, ktoré sa nachádzajú…

  TopSpeed

  Elektrický Renault Twingo ZE ja za dverami. Zaútočí na Citigo iV

  0

  V segmente najmenších mestských áut začína byť pekne teplo. Kým ešte nedávno sa v súvislosti s ich budúcnosťou príliš optimisticky nehovorilo, dnes je situácia iná. Autá zostávajú na scéne, rozdiel je len v pohone. Svoje elektrické želiezka v ohni už má viac veľkých hráčov. Elektrický Renault Twingo ZE bude čoskoro ďalším z nich. Vojna najmenších môže…

  To naj z Euro NCAP 2019. Ktoré sú najbezpečnejšie autá r2019?

  0

  Na konci roku vždy Euro NCAP rekapituluje celý rok, ktoré autá obstáli najlepšie vo svojich kategóriách. Avšak pozor, Euro NCAP nerozdeľuje autá presne podľa zaužívaných hodnôt, ako strendá trieda, vyššia stredná trieda, malý automobil a podobne. Preto berte aj výsledky jednotlivých kategórii s rezervou. Tak teda kto je v Euro NCAP 2019 tým…

  Video Test Lexus RX 450h - tu bude ticho!

  4

  Lexus RX je najväčší a jeden z najvýznamnejších typov značky, ktorá rada zdôrazňuje, že RXko stálo pri zrode nového trhového segmentu. Ten odvtedy poriadne nabral na obrátkach a už sa zdalo, že bude akcelerovať donekonečna. Kategória SUV v súčasnosti kulminuje, no medzitým vzniklo viacero odvodenín – veď aj RX má v podtitule „luxusný…

  Opäť unikli pripravované novinky Volkswagenu. Máme prvé fotky!

  1

  Volkswagenu sa príliš nedarí skrývať jeho novinky pred zrakmi verejnosti. Netýka sa to iba materskej značky, no aj všetkých ostatných vrámci koncernu. Spomeňme si len na Škodu Octaviu, ktorej nový obrázok unikol hádam aj každý mesiac. Tento krát sa VW nepodarilo uchrániť dve jeho pripravované novinky. Konkrétne nafotili faceliftovaný Volkswagen…

  Ceny elektromobilov napriek sľubom rastú. Niekde je problém

  13

  Všetko malo byť inak, napriek tomu sa sľuby a realita rozchádzajú. Ceny elektromobilov neustále stúpajú, ich ponuka v USA a Európe nezodpovedá dopytu a z elektromobility robíme namiesto praktickej a ekologickej dopravy skôr prestížnu záležitosť. Podľa organizácie JATO Dynamics za to môžu automobilky aj samotné vlády. Riešením by mohlo byť načúvanie reálnym spotrebiteľom.

  Nechá BMW trojvalec len pre najmenšie modely?

  1

  BMW aktualizuje svoju modelovú ponuku nielen rozšírením motorov smerom „nahor“, ale aj dole. Základná ponuka pre BMW 3 sa rozšíri o nový základný zážihový motor vo verzii 318i. Avšak tí znalejší vedia, že BMW týmto názvom označovalo v minulej generácii trojvalec. V tej súčasnej G20 však BMW trojvalec nečakajte. Aj BMW 318i bude…

  KAMzaKRÁSOU

  Bolesť v pravom boku pod rebrami: Príčiny môžu byť vážne!

  3

  Bolesť v pravom boku v tom lepšom prípade nemusí signalizovať vôbec nič. No v tom horšom prípade môže poukazovať na rôzne zdravotné problémy. Zistite, aké!

  Je predškolská dochádzka potrebná? Toto o nej hovoria najnovšie štúdie

  2

  Vyzerá to tak, že čoskoro bude predškolská dochádzka od 5 rokov povinná aj na Slovensku. Aké výhody deťom poskytuje na základe zistení nedávnych štúdií?

  3 recepty na hrnčekové raňajky: Rýchle, jednoduché a hlavne chutné!

  2

  Raňajky nemusia zákonite pozostávať z pečiva a šunky alebo suchej salámy. Raňajky môžu byť pestré, chutné a hlavne jednoduché na prípravu! Skúste preto tieto recepty na hrnčekové raňajky!

  Agresívne a zriedkavé nádorové ochorenie: Kedy vzniká mezotelióm?

  1

  Viete, čo je mezotelióm? Prezradíme, že ide o zriedkavé nádorové ochorenie, ktoré je zároveň veľmi agresívne. Zistite, aké sú jeho príčiny a aká je liečba!

  Čo vyvoláva migrénu? Pozor na týchto 7 najčastejších spúšťačov!

  3

  Aj vy z času na čas bojujete s neznesiteľnou bolesťou hlavy, na ktorú pomáha len ticho a tma? Čo vyvoláva migrénu, ktorá môže trvať aj tri dni?

  Šéfkuchári prezradili triky, ktoré ťa naučí LEN škola varenia!

  6

  Chcete svoje kulinárske umenie posunúť na ďalší level? Naučte sa triky, ktoré by vás naučí len škola varenia a ktoré používajú šéfkuchári po celom svete.

  Svetlo sveta

  Biskup Lach: Spravodlivosť nemá byť túžbou po pomste

  0

  Milí priatelia, niektorí z vás mi pred každými voľbami kladú rovnakú otázku: „Vladyka Milan, komu máme dať vo voľbách hlas?“ Myslím, že to neznamená, že sa neviete rozhodnúť. Je to skôr prejav neistoty a pocitu zmätku v duši. Nuž, situácia na Slovensku, ale aj tu v USA a nakoniec, ako…

  V Ríme sa začal bohatý program Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov

  0

  Dnešným dňom sa začína Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý vyvrcholí na Sviatok obrátenia sv. Pavla, 25. januára. Vo Večnom meste sa ekumenické podujatia konajú najmä v Bazilike sv. Pavla za hradbami, ale aj na iných miestach. Duchovné a liturgické podnety na tento rok pripravili kresťanské cirkvi na Malte. Téma…

  Zázračná modlitba malomocného: „Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť“

  0

  Pán je nablízku, „jeho súcit vezme na seba naše problémy, naše hriechy, naše vnútorné choroby“. O tomto kázal pápež František pri rannej svätej omši v Dome sv. Marty vo štvrtok 16. januára. Ako strelnú modlitbu kajúcnosti, ktorá koná zázraky, odporúčal veriacim slová prosby malomocného, ktorá mu priniesla uzdravenie. Svätý Otec…

  Modlitbové úmysly Svätého Otca na rok 2020 – rozhovor s P. Frédéricom Fornosom

  0

  Diakoni, Cirkev v Číne, pokoj a spravodlivosť vo svete, migranti, rodiny, námorníci a rybári, trpiaci a ľudia spútaní závislosťami, ženy i laici v Cirkvi, životné prostredie, zdravá robotizácia a rozvoj osobného vzťahu k Bohu – to sú oblasti modlitbových úmyslov Apoštolátu modlitby na rok 2020. V rozhovore pre denník L´Osservatore…

  Odvolanie arcibiskupa Jána Babjaka

  0

  Pred Vianocami na týždenníku Týždeň 51-52/2019 bola zverejnená závažná informácia, ktorá sa dá zhrnúť do jednej vety: arcibiskup gréckokatolíckej Cirkvi, vladyka Ján Babjak bude odvolaný. Ján Krupa na Postoji hneď na úvod Nového roka premostil útok na arcibiskupa Babjaka z týždenníka Týždeň. Už pri mediálnom lynčovaní Mariána Kuffu sa premosťovanie…

  Slováci darovali vianočné duchovné dary – tisícky svätých omší a novén

  0

  Počas vianočných sviatkov prijali mnohí okrem hmotných darov aj duchovné dary v podobe odslúženia svätých omší v misijných krajinách. Darček vo forme vianočnej pohľadnice s úmyslom svätej omše pripravili Pápežské misijné diela a pred Vianocami rozposlali darcom, ktorí ho odovzdali obdarovaným pod vianočným stromčekom. Celkovo to bolo 7 938 svätých…

  Armádny Magazín

  Ako pôsobiť proti presile? Manéver a operačné umenie. Štvrtá časť.

  0

  Asi je čas pozrieť sa na charakteristiku velenia zámerom. Podstatou „velenia zámerom“ je uzatvorenie akejsi dohody (kontraktu) medzi nadriadenými a podriadenými. Jednou je

  Irán môže už čoskoro (opäť) spustiť streľbu na svoju maketu americkej lietadlovej lode

  0

  Irán má svoju „lietadlovú loď"! Táto veta určite mnohých prekvapila, tých so slabším srdcom možno aj vydesila...

  Formovanie dôstojníkov: Exkurzia do histórie vojenskej reformy (6. časť)

  0

  Teraz vzniká legitímna otázka. Ak teda poskytovanie vysokoškolského vzdelania na pôde rezortu nie je nevyhnutnosťou v mnohých štátoch, čo bolo príčinou, že sme ho chceli zachovať? Jednoduchá odpoveď by znela: nostalgia. Ale reformou sa presadila výrazná racionalizácia a opti

  Izrael vytvoril novú letku stíhačiek F-35i

  0

  Izraelské letectvo vo štvrtok slávnostne uviedlo svoju druhú letku lietadiel piatej generácie F-35, známej ako „Levy juhu“, oživujúc historickú 116. peruť. Táto eskadra bola založená v roku 1956, používala lietadlá P-51 Mustang a zúčastnila sa viacerých izraelských vojen. Od roku 2003 do roku

  Turecko ako prvá krajina zavádza do výzbroje drony s ľahkým guľometom

  0

  Dron Songar je oktoptéra, ktorá nesie guľomet s 200 nábojmi. Môže páliť jednotlivými výstrelmi alebo salvami po 15 ranách. Pre taký dron nie je vôbec ľahké strieľať za letu a ešte ku všetkému strieľať presne. Jednak nie je ľahké odhadnúť vzdialenosť a uhol pre zameranie, a potom tiež spätný ráz…

  Ako pôsobiť proti presile? Manéver a operačné umenie. Štvrtá časť.

  0

  Asi je čas pozrieť sa na charakteristiku velenia zámero

  Tvoja Svadba

  Pozvať deti na svadbu alebo ju radšej zorganizovať bez nich?

  0

  Pozvať deti na svadbu alebo radšej nie? Dilema viacerých budúcich mladomanželov, ktorí začínajú s plánovaním svadby. Ako sa teda rozhodnúť?

  Svadobné trendy na rok 2020: Pusť sa do štýlového plánovania

  0

  Svadobné trendy na rok 2020 sú bohaté a plné inšpirácii. Ak začínate s plánovaním svadby na tento rok, tak sa nechajte inšpirovať najnovšími trendmi!

  Svadba v stodole: Najkrajšie miesta na Slovensku ideálne na hostinu!

  0

  Svadba v stodole môže byť romantickou a nezabudnuteľnou spomienkou na svadobný deň nielen pre mladomanželský pár, ale i pre v svadobných hostí.

  Svadobná tiara a korunka: K čomu sa hodia a sú vôbec ešte IN?

  0

  Svadobná tiara a korunka sú dominantou kráľovien či vojvodkýň, no ani nevesty sa im nevyhýbajú. Nie sú však už mimo trendu? S čím alebo ako ich kombinovať?

  Čo všetko obsahuje svadobný rozpočet? Zostavte si ho!

  0

  Koľko bude stáť svadba, a na čom sa dá ušetriť? Skôr ako začnete panikáriť, zamyslite sa, čo všetko bude treba obstarať. Čo všetko obsahuje svadobný rozpočet? Pripravili sme pre vás praktický orientačný zoznam.

  Prší nám šťastie! Svadba v daždi nemusí byť katastrofa

  0

  Svadba v daždi nemusí byť úplnou katastrofou - veď vám bude pršať pre šťastie. Ako sa však na takúto svadbu pripraviť? Čo mať pre istotu v zálohe?

  Tvoje Zdravie

  Ako sa prejavuje nedostatok kyseliny listovej? Toto sú časté príznaky!

  0

  Na nedostatok kyseliny listovej človeka upozornia rôzne príznaky. Môže to spôsobiť napríklad i vstrebávanie živín v tráviacom trakte. Aké sú ďalšie prejavy?

  Poznáte účinky wasabi? Nie je to len štipľavá pochúťka, ale aj liek!

  0

  Wasabi asi väčšina z nás pozná ako zelenú pastu, respektíve krém, ktorý je podávaný v ázijských reštauráciách k sushi. Toto tradičné japonské jedlo z ryže má dozaista aj v našich kútoch obrovské množstvo fanúšikov. Rovnako i veľmi štipľavá chuť wasabi je mnohými milovaná. Samozrejme, chuť je veľmi subjektívnou záležitosťou a nejedna…

  Keď je alergia na zvuky chorobou: Ako zistíte, že máte problém?

  0

  Keď je alergia na zvuky chorobou, hovoríme o nej ako o mizofónii. Ide pomerne o novodobé ochorenie. Zistite, čo ju spúšťa, aké sú jej príznaky a ako na ňu!

  Najlepšie bylinky pre lepší spánok: Zbavte sa nespavosti bez liekov!

  0

  Nespavosť, dlhé zaspávanie, prebúdzanie sa cez noc, nedostatočné oddýchnutie si počas spánku – s tým všetkým sa pravdepodobne každý musí raz za čas popasovať. Ak ste sa tým ešte nikdy nestretli, máte obrovské šťastie. Kvalitný a dostatočne dlhý spánok je totiž nevyhnutný pre správnu funkciu celého tela. Zabezpečuje nám potrebnú…

  Poznáte tieto liečivé účinky citrónov? Takto sú prínosné pre telo!

  0

  Citróny rozhodne nepatria medzi klasické ovocie, ktoré si niekam zoberieme so sebou a keď nás zastihne hlad, tak ho jednoducho ošúpeme a zjeme. Nuž, konzumácia celých citrónov je pravdepodobne len pre milovníkov veľmi kyslej chuti. Oveľa častejšie sa však využíva práve citrónová šťava, ktorá našla uplatnenie napríklad ako dochucovadlo pokrmov…

  Aký je význam mikroelementov pre zdravie? Nesmú nám chýbať!

  0

  Niektoré minerálne látky potrebujeme vo väčšom množstve, iné v menšom. To ale neznamená, že ich nepotrebujeme. Aký je teda význam mikroelementov pre zdravie?