• Členstvo v Európskej únii a referendum, reflexia…

  Publikované 16.02. 2018 o 08:58 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Prvky priamej vertikálnej demokracie sa nehodia do konceptu takzvaného štandardného systému moci a vládnutia, založeného na horizontálnej demokracii. Pre takzvaných štandardných politikov a vládnucu moc sú rušivý prvok. Takzvaní štandardní politici tak spätne vnímajú aj priamu voľbu prezidenta. Unikla im spod kontroly. Priama, vertikálna  voľba prezidenta vznikla ako iniciatíva „zdola“. Je ňou aj referendum.
  V horizontálnej parlamentnej demokracii takzvaní štandardní občania volia svojich takzvaných štandardných zástupcov, ktorých „pošlú hore“. Takzvaných neštandardných občanov a politikov odmietne takzvaný štandardný prezident.
  Po dobu od volieb k voľbám takzvaní štandardní občania sedia leda pri fejzbúku, O päť minút 12 alebo V politike (TA3) a sledujú správy a tlačovky. Spoza „skla“. To je asi tak všetko. V možnosti majú svoj štandardný občiansky aktivizmus, cez pestrý aj dúhový, tretí takzvaný štandardný „neziskový“ sektor. Ten je aj liahňou a inkubátorom takzvaných štandardných budúcich detto štandardných politikov a politických subjektov…
  …a prídu ďalšie takzvané štandardné voľby, ktoré legitimizujú štandardný systém.
  A tak kol-dokola každé štyri roky. Štandardne.
  Medzitým tiež štandardné, zjednodušené už len jedno kolové  voľby do VÚC, komunálky a voľby politikov euro parlamentu, majúcich ako europoslancov hájiť záujmy EÚ…
  To, čo v politike nie je štandardné, je označené ako populizmus a extrémizmus.

  Referendum o vstupe do EÚ v máji 2003 prinieslo kladný výsledok pre to, čo nám členstvo v EÚ má priniesť dobré (propagačná kampaň) a v máji 2004 sa Slovensko stalo jej členskou krajinou…
  Čo všetko sa dá-nedá urobiť vo veci referenda o zotrvaní SR v EÚ, a aké by z prípadného slovaxitu vyplynuli konzekvencie, ponúkam vám môj pohľad na vertikálnu demokraciu a referendum cez prizmu základných ľudských práv:
  https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_referend_na_Slovensku
  Lisabonská zmluva ale vstúpila do platnosti až 1. decembra 2009, do toho času jej koncept a text na Slovensku takmer nevidel ani z politikov tobôž občanov…
  Slovensko prijalo euro 1. januára 2009 potom, ako Európska rada 8. júla 2008 schválila jeho vstup do eurozóny.
  Paralelným dokumentom k Lisabonskej zmluve je Charta práv EÚ (platnosť december 2008, pred účinnosťou LZ od 1.1. 2009).
  Takmer všetky štáty boli úspešne aktívne vo veciach výnimiek z Lisabonskej zmluvy, Schengenu, eura a Charty práv EÚ…
  https://slovensko.hnonline.sk/863613-vynimky-v-ramci-eu
  Takmer jediné Slovensko neotvorilo verejnú spoločenskú diskusiu o vstupe do EÚ, Lisabonskej zmluve ani Charte a neuplatnilo si žiadnu výnimku.
  Referendum 2003 o vstupe do EÚ bolo len politickou, mediálnou, propagandistickou a manipulatívnou mačkou vo vreci.
  Občania nekonali. Iba chodili-nechodili voliť.
  Dnes znášame následky. Spoluzodpovednosť nesú občania Slovenska. Lisabonská zmluva zaviedla princíp kvalifikovanej väčšiny, na ktorý narážajú všetky a najmä štáty V-4 prednostne vo veci imigračných politík OSN a Bruselu.
  A politici EÚ, „naši“ europoslanci a vládnuca politická moc dnes ex post volajú po potrebe vysvetľovať ľuďom výhody členstva v EÚ, v Schengene, meny euro a v euro transatlantických štruktúrach…
  Ale občanov to už veľmi nezaujíma, tvoria a dotvárajú si vlastný názor.
  A preto je dnes potrebné venovať sa aj referendu. Lebo.
  A následne aj zmene systému horizontálnej parlamentnej demokracie na vertikálnu ľudovú a občiansku demokraciu, teda ničomu inému, než naplneniu ústavou deklarovaného: „Moc pochádza z ľudu a od občanov“.

  Euroskeptici označujú Európsku úniu ako nedemokratické impérium. Na otázku: vystúpiť-nevystúpiť z EÚ je dnes (až dnes!) v prevahe jednoznačná odpoveď: Tento krok by bol v súčasnosti veľmi rizikový a krok do neistoty, najmä ekonomicky. Nevieme ale, čo bude s eurom o 10-20 rokov…
  Ak sa ale obzrieme späť o sto-sto päťdesiat rokov, čo všetko sa stalo v Európe, je zrejmé, že na tomto kontinente sa môže stať čokoľvek a na mieste sú otvorené vrátka…
  Habsburská monarchia bola mnoho národný štát, trpiaca trvalou krízou, pretože jednotlivé národy sa nedokázali dohodnúť na spoločnej vláde. Tá sa menila a dopadlo to zle, pretože umelá centralizácia za každú cenu vyvoláva proti reakcie. To sú súčasné deje, ktoré sa opakujú…
  Štátotvorné národy a národnosti vždy chceli, chcú a budú chcieť, žiť nezávisle, zvrchovane a suverénne v prostredí ich vlastnej, autochtónnej (pôvodnej) európskej civilizácie, kultúry, tradícií a zvyklostí, vo svojich vlastných, najmä pred cudzími, s európskou civilizáciou, kultúrou a náboženstvom nekompatibilnými, vnútornú bezpečnosť občanov ohrozujúcimi prišelcami z tretích krajín…
  Cudzie nechceme a svoje si nedáme!
  Európske národy a národné štáty strednej Európy (V-4) sú a budú a mali by byť „nevyliečiteľne“ xenofóbne v záujme ich vlastného prežitia a existencie.
  V xenofóbii sú utvrdzované osobnou a sprostredkovanou zážitkovou skúsenosťou a poznaním, denne získavaným a čerpaným z reality dôsledkov multikulturalizmu v západnej a severnej Európe, Veľkej Británii a USA…
  Majú to vo svojej genetike, ktorú tvorí ich rasový, etnický a národno-etnický genotyp a fenotyp.
  A to je nepriestrelné aj a ani ich Darwinom!
  Lebo Georg Mendel.
  Slniečkárska, vítačská, falošná kresťanská a národné štáty rozbíjajúca a likvidujúca ideológia pseudo kresťanského multikulturalizmu musí byť zastavená!
  Inak projekt EÚ dopadne ako rakúsko-Uhorsko, po vnútornej občianskej vojne sa rozpadne a rozdelí…
  Ak trváte, eurohujeri, na hlbšej európskej integrácii, odsťahujte sa do toho svojho vami vysnívaného „jadra“ EÚ, ale nás tam neťahajte. Je choré. My tu, doma, chceme ostať normálni.
  Chcem len to, čo mi patrí. S tým, čo mám, viem sa rozdeliť s núdznymi, a robím to rád, lebo disponujem funkčnou empatiou a svedomím, ale všetko má svoje hranice a mieru vecí…
  Osobná skúsenosť s mojím aktivizmom pre sociálne slabších mi velí brzdiť, lebo inak by ma cez môj súcit „zožrali“, a tak sa sem-tam, reálne a v praxi striedajme, slniečkári, vítači a rómski aktivisti, a prestaňte apelovať na druhých a všetkých okolo seba, sami hovno robíte…
  Koľko ste ubytovali cudzincov, utečencov a azylantov u seba doma? Koľkým ste uvoľnili aspoň jednu izbu vo svojom byte, dome..?
  A ak si k sebe pozvete hostí, neposielajte ich na obed k susedom!

  Diskusie o exitovom referende sú proti reakciou, zatiaľ miernou a predbežne sa nemusíme obávať toho najhoršieho a najtemnejšieho scenára.
  Nigel Farage, keď Veľká Británia vystupovala z EÚ, tvrdil, že nastane dominový efekt, malo vystúpiť Dánsko, škandinávske štáty, čo sa zatiaľ, tvrdia odmietači Faragea, nestalo. Ibaže z historického hľadiska uplynul od referenda o brexite len okamih. Ale to je otázka pre prognostikov…
  Žijeme na kontinente, ktorý je zaujímavý tým, aký je nestabilný. Zažili sme na ňom celý rad rôznych vlád a režimov, a to, v čom sa nachádzame v súčasnosti nie je konečný stav.
  Každý štát, ktorý by vystúpil z EÚ, by veľmi pravdepodobne čelil radu rôznych komplikácií, strate externých trhov, colným bariéram a bez pochybností by sa nám to pokúsili tak, ako to robí Brusel voči veľkej Británii „osladiť“…
  Jednoznačne Česko alebo Slovensko, najmä Slovensko, ako jedna z najmenších otvorených, hoc relatívne výkonných (automobilky) ekonomík, ale aj preto, že si SR pri vstupe neuplatnila voči LZ a Charte žiadne výnimky (nezodpovedná ľahostajnosť a nečinnosť), by odchod Slovenska z EÚ a jej štruktúr bol veľmi ťažký…
  Európska únia je systém založený na postupnej centralizácii moci, zamýšľaná bola ako superštát s hymnou, čo bolo predvídavcami zamietnuté, a je a bude veľmi zlé a kontraproduktívne, svojvoľne pokračovať vo vytýčených cieľoch otcov zakladateľov…
  Centralizácii EÚ sa hovorí reformy, vraví sa tomu všeliako, v zásade to smeruje k tomu, že to bude jedno európske hlavné mesto, ktoré bude o všetkom rozhodovať…

  O Slovensku rozhoduje Bratislava. Ide o bratislavocentrizmus, ktorý z vládnych kresiel a bratislavskej kaviarne určuje ostatnému Slovensku, ako sa má správať, aké má mať vzory, aké má zastávať hodnoty, akú má mať kultúru a umenie…
  Toto všetko Slovensku diktuje Veľký Brat „verejnoprávnej“ RTVS, počnúc jej „naj“ spravodajstvom a ostatnou programovou ponukou…
  Koncesionári RTVS netušia, čo všetko sledovaním RTVS nasávajú, čím sú živení, manipulovaní a indoktrinovaní… ale RTVS sa na rozdiel od ČT tak bráni priamej interakcii, v spravodajstve a publicistike a zábave pred kamerami sedia tie isté persóny s tými istými názormi a osobnými „produktmi“. Slovensko mentálne a intelektuálne zakrnieva. Na vrchole intelektu RTVS je „intelektuálna elita“ Michal Havran, páchnuci aj cez monitor televízora Vajanského prdom…
  Mienená nie je Markíza alebo JOJ či TA3, lebo ony sú súkromné televízie, ale „naša verejnoprávna“ RTVS…
  Takéto impérium, koketujúce so štatútom unitárneho štátu, akej si únie, na federálnom princípe s jedným hlavným mestom, je vnútorne zraniteľné, pôsobí autodeštruktívne samé proti sebe.
  Nie Rusko ohrozuje EÚ, je to EÚ,  ktorá ohrozuje samú seba. Ostatok sú polopravdy alebo umelo vyfabrikované lži rusofilných „anti propagandistov“.
  Pre EÚ stačí jedno chybné rozhodnutie a všetko následne ide zle. Rozhodnutí tejto kvality pribúda a vrstvia sa na seba. A toto sa dialo v Habsburskej monarchii.
  Máme skúsenosť s rozpadom Rakúska-Uhorska, aj s rozpadom RVHP, máme skepsu voči nadnárodným korporátnym monopolom…
  Nadnárodné globálne a globalizátorské korporácie hyenisticky ničia a potláčajú svojimi „voľnými“ obchodnými nadnárodnými a medzinárodnými zmluvami prirodzené, slobodné podnikateľské prostredie, v ktorom sú dusené a likvidované stredné a malé domáce podniky a rodinné podniky…
  Odchod z EÚ, ktorá je globalistická a globalizátorská tento typ ekonomiky a takzvaného „voľného“ zmluvného odchodu podporuje…
  Čoraz viac silnejú hlasy na zmenu ekonomiky z „voľného“ trhu a obchodu na slobodnú ekonomiku a slobodný obchod, trh, kde každý podnikateľský talent bude mať rovné príležitosti…
  Vo svojom predošlom článku som uviedol riešenie podľa systému BAŤA, ktorého podnikateľským heslom bolo „Myslieť globálne, konať lokálne!“ S pridanou hodnotou imperatívu etiky v podnikaní voči obchodným partnerom po celom svete a vlastným zamestnancom…
  Už viac ako desaťročie je známym svetovým propagátorom SYSTÉMU BAŤA a jeho autorských princípov a zásad slobodnej ekonomiky a slobodného trhu, v opore o život a činnosť Tomáľa Baťu, bez etatistických a regulačných zásahov štátu a EÚ a jej Európskej komisie, je trans národný, vyučujúci a prednášajúci a píšuci vedec, uznávaný ekonóm Milan Zelený  (domovsky žije a prednáša na Baťovej akadémii Zlín, ČR). Akreditovaný je na viacerých univerzitách v zahraničí a v USA…

  V rámci existujúceho systému, ktorý láka zvoláva do „jadra“ EÚ, je nádej, že sa naši volení zástupcovia poučia a spamätajú, čo žiaľ zrejme „nehrozí“…
  Nami volení zástupcovia, politici nie sú duchovnou a intelektuálnou aristokraciou ani reálnymi elitami, ibaže po voľbách sa vždy za ne pasujú, a vždy myslia, že od voličov dostali certifikát pre monopol pravdy a na všetko. A súčasne si sledujú vlastné osobné záujmy a kariéru, smerom „hore“.
  Tradičné predvolebné:
  ZNOVA IDE O VEĽA!
  Kedy nešlo prinajmenej o veľa? Dnes ale ide o ešte viac…


  Brexit a následný proces je proti reakciou na pokračovanie centralizácie zo strany Bruselu. K referendu nemuselo dôjsť, ak by Brusel nebol tvrdohlavý a svojvoľný. Ukazuje sa, že takým je aj po britskom referende.

  Tomuto v prvej fáze premeny spoločnosti môže zabrániť sfunkčnenie referenda na všetkých úrovniach. Argumenty, že občania sú si schopní zvoliť svojich zástupcov ale nie sú kvalifikovaní pre rozhodovanie o strategických veciach referendom, sú scestným dôkazom snahy udržať si moc. Ide ale o život a osudy ľudí a občanov, ktoré sú po voľbách mimo volebný a vládny program v rozpore so záujmami politikov a vládnucej, nie ľudu slúžiacej moci:
  https://www.hlavnespravy.sk/mainstreamova-novinarka-ludia-nemozu-rozhodovat-v-referende-o-vystupeni-z-eu-mnohi-su-blbci-ignoranti-s-fasistickymi-sklonmi-mozgove-trosky/1307016
  Mám víziu občianskej spoločnosti založenej na občianskej a stavovskej demokracii. Tá predpokladá a vyžaduje nie systémovú (len kozmetické zmeny) ale komplexnú, úplnú a hĺbkovú, esenciálnu a fundamentálnu zmenu SYSTÉMU.
  Taká demokracia by nebola odkázaná na protištátnu a podvratnú činnosť treťo sektorových mimovládok, zvaných „neziskovky“.
  Taká demokracia nebude potrebovať poznať pojem „politická strana“ ani hnutie, lebo hnutím bude sama demokracia zdola. Všetky záujmové skupiny (dôchodcovia, invalidi…) by mali mať možnosť pre konštitúciu stavov.
  K poznámke diskutéra tu:
  https://blog.hlavnespravy.sk/2833/posuvajte-sa-od-polopravd-a-lzi-k-pravde-od-nej-k-polopravdam-lziam-a-medialnej-propagande-a-kdesi-tam-sa-najdite/
  Správna pripomienka: „V rámci obvodu by mali voliť už len osobnosti“ mi pripomína systém voliteľov v USA. Súhlas.
  Tradičné politické strany by sa pretransformovali cez občianske spolky do stavov a ich zástupcov…
  Systém „neziskoviek“ by zanikol.
  Bol by súčasťou vnútorných štruktúr jednotlivých spoločenských a profesijných stavov (aj s príslušenstvom – financovanie, kontrola…).

  Česi si vo svojom parlamente schválili zákon zvaný „kĺzačka“.
  Návrhy zákonov sa posúvajú hore-dole medzi hornou a dolnou snemovňou, čím dochádza k ich „čisteniu“ precizácii a generálnemu konsenzu.
  Poznámka: Slovenská parlamentná demokracia je najprimitívnejšia parlamentná demokracia akú poznám. Zodpovedá mentálnej výbave slovenských politikov. Česi sa v nej posúvajú dopredu, Slovensko uviazlo a nevyvíja sa. Rečičky o posilňovaní slovenskej demokracie sú len prázdne kecy.
  Každý zákon pred jeho prijatím by mal byť poistený vše spoločenským verejným záujmom.

  Výhrady k referendu, jeho plusy a mínusy
  S referendom treba opatrne posunovať. Švajčiari s ním vedia narábať racionálne a zmysluplne, pre osoh všetkým Švajčiarom (…kantonálne, celoštátne).
  Taxatívne by platilo (súčasť zmluvy občanov so štátom, ktorou je ústava) čo je možné-nemožné a prípustné riešiť referendom, pričom rozpočet a obrana nie sú z pohľadu ľudských práv (jadro ústavy) odvodené základné ľudské práva…
  Dzurindova vláda nemala mandát občanov na „humanitárne“ prelety bojových lietadiel USA nad územím Slovenska, a referendum-nereferendum nemala ich povoliť… (otázka porušenia volebného mandátu od občanov…).
  Predmetom referenda ale nikdy nesmú byť základné ľudské práva a slobody. O nich sa nediskutuje ani nerozhoduje.

  Viac k referendu o zotrvaní v EÚ
  Ak boli SYSTÉMU dobrí ľudia, hlasujúci v referende za vstup do EÚ, musia (tautológia) byť dobrí aj v referende o vystúpení z nej…
  Ako cesta dnu, tak i von. Ak nie, ide o akt totality. To je spoločnosť, ktorú do seba uzatvára jej totalitná vládnuca moc.
  Ak (ústava) moc pochádza od občanov platí v jednom prípade, musí to platiť aj v prípade druhom…
  Inak je ústava len dekoračný zdrap papiera.
  Ak takým je, čo správanie politických „elít“ naznačuje, mali by a mali už dávno, reagovať občania a dožadovať sa plnenia kľúčovej dikcie ústavy.
  Zdrapom papiera sa stáva časť ústavy Čl. 1 odsek 1.: „Slovensko sa neviaže na žiadnu ideológiu ani náboženstvo.“ Flagrantne sa viaže sa na gender ideológiu a hrozí, že aj na multikulturalizmus (ak podľahne tlakom OSN a Bruselu, pre začiatok dikcii Dublin 4).
  Inak dochádza k porušovaniu základných práv a slobôd, a tie tvoria jadro každej ústavy, vzťahujúcej sa na každé demokratické štátne zriadenie, v opore o Listinu základných práv a slobôd a Chartu práv EÚ (paralelná súčasť Lisabonskej zmluvy).
  Dikcia politických „elít“, odmietajúcich ústavné zakotvenie práva na referendum aj vo veci členstva v EÚ je ľudsko-právne neprípustná a totalitárska. Ak by „elity“ mimo vôľu ľudu a občanov, ústavným zákonom zakotvili zákaz referenda o členstve v EÚ, obmedzili by tým základné slobody a práva občanov…
  Sú k tomu nabádané a tlačené Bruselom…
  Ak EÚ rozhodne o tom, že o dohode Dublin 4 (nový spôsob alokácie a realokácie imigrantov) kvalifikovanou väčšinou, nie konsenzom všetkých, je najvyšší čas uvažovať o referende o zotrvaní Slovenska v EÚ…
  Slovensko aj jeho občania, bude si ale budú musieť niesť následky za nezodpovedný a predčasný vstup Slovenska do EÚ, pred vstupom s mnohými neznámymi, aj vinou vlastných, v danom čase, pasívnych a ľahostajných občanov, mechanicky hlasujúcich „ZA“. A nestarali sa ani potom, lebo mali svojich volených zástupcov, ktorí sa nestarali vôbec. Až vývojom príbehu EÚ začala slovenská spoločnosť postupne precitať zo svojho spánku a príjemného sna do súčasnej reality…
  Ak sa chce, nič nie je nemožné. Aj „nezrušiteľné“ zmluvy sa dajú zrušiť. Šmahom ruky. Právnici si môžu svoje tituly zaslúžiť nielen pre svoj, ale sem-tam aj pre prospech a záujem Slovenska… a pre ten môžu zľaviť zo svojich požiadaviek na vlastné odmeny. Ak nie, nech idú do riti.
  Následky ale nebudú také hrozivé, ako sú euro-pozitívnymi katastrofickými scenáristami maľované…
  Pôjde o prechodné obdobie, v ktorom bude treba urýchlene uzavrieť množstvo individuálnych obchodných a partnerských zmlúv, na základe slobodného, nie voľného obchodu, a zmlúv s EÚ (Švajčiari majú len s EÚ asi 90 rôznych zmlúv a dohôd).
  Ale Slovensko ostane slobodné.
  Aj colné bariéry sa dajú prekonať. Nie sú v záujme ani jednej zo zmluvných strán.
  Je nápadné, ako EÚ vystríha členské štáty pred uzatváraním individuálnych zmlúv s Veľkou Britániou po jej brexite…
  Schengen znamená voľný pohyb osôb, tovarov, služieb a kapitálu. Británia členskou krajinou Schengenu nebola. A čo, za Schengen sa nesmie? Lebo prečo? Lebo?
  Na oboch zmluvných stranách sa prednostne predpokladá rozum a obojstranný pragmatizmus. Ak rozum nevládne a nie je doménou Európskej únie, ale ani zdravý a pre všetkých členov EÚ prospešný pragmatizmus, musí zavládnuť inde. Doma. Budeme si musieť vybrať. Obávam sa, že nás k nemu tlačia a nútia aroganciou a násilím…
  Ak Česi (samozrejme, že aj Briti s librou) naďalej zotrvávajú pri svojej korune, bez eura sa zaobíde aj Slovensko…
  Za všetko sa platí, ale nič nie je nemožné…
  Slovensko prežilo aj „blahobyt“ Slovenského štátu, prežije aj Európsku úniu.
  A tá, nech sa zakuklí vo svojom jadre.

  Ak ale naša vlastná slovenská vláda položí na stôl ústavný zákon o zákaze referenda o zotrvaní v EÚ, chtivá „orgazmov“ v „jadre“ EÚ, o takom ústavnom zákone by mal vydať nález ústavný súd, a tým preukáže ako si ctí základné ľudské práva, ktoré sú jadrom každej ústavy každého štandardného slobodného a demokratického štátneho zriadenia.
  To jadro je ale choré.
  Ak aj sú Poľsko (aj Maďarsko) a politický boj o referendum v Česku tŕňom v oku Bruselu (EK), je to aj preto, že svojimi vnútornými ústavnými politikami prejavujú svoju suverenitu a zvrchovanosť…

  Moc ľudu a občanov ale nemôže byť totálna. To znamená, že ani moc a vôľa ľudu nesmie nastoliť totalitu moci ľudu.
  Občania ale nemôžu a nesmú v referende hlasovať o obmedzení svojich vlastných základných ľudských, občianskych, politických, náboženských a iných práv, odvodených od základných ľudských práv…
  Referendum o zotrvaní štátu, krajiny v EÚ je odvodeným právom od základných ľudských práv…
  Tým, ktorí by ale hlasovali za slovaxit odporúčam, aby vyhodnotili a zvážili všetky dôsledky a konzekvencie svojho rozhodnutia, najmä status a hĺbku integrácie Slovenska do európskych štruktúr, ktorú svojím hlasovaním za vstup do EÚ spôsobili bez toho, aby boli osobne, ľudsky a občiansky aktívni vo veciach Slovensko zväzujúcej Lisabonskej zmluvy s príslušenstvom…
  Čakaním na márnu a pokračujúcu nečinnosť svojich volených zástupcov ste svoje šance prepásli…
  Znášajte konzekvencie a užívajte si.
  Blbosť. Konajte.
  Alebo znášajte konzekvencie a užívajte si.
  Pekne pozdravujem. 🙂
  Autor článku: Juraj Režo alias notorickyobcan

  Ďalší dôvod pre sfunkčnenie referenda (vložené 18.2.2018 o 7,58)
  JUNCKER: Jednomyseľnosť v zahraničnej politike EÚ sa musí skončiť. O vysadení jednomyseľného konsenzu hlasovaním môže rozhodnúť Rada EÚ, v súlade s článkom 31 Lisabonskej zmluvy. Opatrenie je namierené proti neposlušným krajinám V-4, ktoré odmietajú prijať povinné kvóty utečencov. Dôvod: Mnohé vlády kladú dôraz na národnú suverenitu, povedal Juncker, a EÚ musí robiť zahraničnú politiku. O vysadení jednomyseľného konsenzu hlasovaním môže rozhodnúť Rada EÚ, v súlade s článkom 31 Lisabonskej zmluvy. Opatrenie je namierené proti neposlušným krajinám V-4, ktoré odmietajú prijať povinné kvóty utečencov.


  Ale takto už vôbec nie.
  Kvalifikovanú väčšinu  vidím len ako väčšinu, ktorá hlasovaním súhlasí s predloženým návrhom a realizuje ho ako národný štát, v rámci skupiny štátov, ktoré s návrhom súhlasili.
  Ten štát sa so svojou skupinou vo veci, každým svojím súhlasom, slobodne integruje do jadra EÚ…
  Národné štáty sa v Európe formovali na báze ich genetiky (genotyp, fenotyp).
  S tým sa nedá pohnúť.
  Takže kvalifikovanú väčšinu nie je možné nahradiť sto percentným konsenzom.
  Nikdy nebude platiť jeden za všetkých ani všetci za jedného.
  To môže platiť len v rámci konsenzu skupiny, ktorá súhlasila s návrhom „jadra“.
  Každý členský štát má právo na svoj osobitný národno-štátny záujem (vnútorná a zahraničná politika), pokým nestratil súdnosť, inštinkt, pud a zmysel sebazáchovy.
  Všetci sme dostali darom IQ, EQ, rozum, intelekt, slobodnú vôľu a svedomie.
  Nič podobné na báze sto percentnej jednoty neexistuje.
  V tom vidím slobodu a vnútorné právo Európskej únie.
  Aj za cenu otvorenia Lisabonskej zmluvy a Charty práv EÚ vo veci konsenzu a súhlasu.
  A v tom vidím sebareflexiu EÚ vo vzťahu k projektu EÚ.
  Asi tak, pán Juncker.

   

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Žlté vesty: V sobotu mala polícia v Paríži na demonštrantov pripravenú tajnú zbraň

  Paríž 11. decembra 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Michel Euler)   Podľa informácií týždenníka Marianne niektoré oddiely obrnenej techniky Gendarmerie, nasadené 8. decembra v uliciach Paríža, boli vybavené znehybňujúcou chemickou látkou. Tento radikálny arzenál mal byť nasadený v najnevyhnutnejšom prípade Takže mocní sa naozaj strachujú. Podľa istých zdrojov rozprášenie tejto tekutiny na dav žltých…

  Na vianočnom trhu v Štrasburgu sa dnes večer po 20. hodine strieľalo. Zatiaľ to nie je potvrdené, ale zdá sa, že ide o teroristický čin

  Štrasburg 11. decembra 2018 (HSP/Foto:screenshot video)   Na vianočnom trhu v Štrasburgu sa dnes večer po 20. hodine strieľalo. Informácie sa zatiaľ rozchádzajú, niektoré hovoria iba o zranených, iné aj o 1 mŕtvom. Centrum mesta evakuovali Strieľal jeden muž, je na úteku. Podľa anglických novín Daily Mirror po streľbe vypukla…

  Alena, ktorú väznia pre objednanie vraždy Kuciaka, žiada o slobodu

  Bratislava 11. decembra 2018 (HSP/Foto: Facebook)   Údajná bezprostredná objednávateľka vraždy novinára Kuciaka požiadala sudcu pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici o prepustenie z väzby Zsuzsová však požiadala o konanie v jej neprítomnosti. Sudca si tak vypočul obhajcu a prokurátora a svoje rozhodnutie má oznámiť stranám písomne. Alena…

  Kedy sa to skončí? V OSN sa bude schvaľovať ďalší kontroverzný pakt – Globálny pakt o utečencoch. Proti sa postavilo len USA a Maďarsko

  Marrakéš 11. decembra 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Javier Fergo)   Po pondelkovom schválení Globálneho paktu o migrácii, ktorý bol zástupcami 164 krajín sveta na konferencii v Marrákeši aklamáciou oficiálne schválený a ku ktorému sa kvôli obavám o svoju suverenitu nepripojilo viacero krajín sveta, medzi nimi vďaka aktívnym občanom aj Slovensko, je tu ďalšia…

  SaS: Lajčák stratil rešpekt, faktickým ministrom zahraničia je panáčik ruskej propagandy Danko

  Bratislava 11. decembra 2018 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Opozičnej strane Sloboda a Solidarita (SaS) sa nepáči, že minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák sa vrátil do vlády, ktorá údajne útočí na médiá a mimovládne organizácie a podkopáva trhové princípy slovenskej ekonomiky či odkláňa sa od demokratických noriem správy vecí verejných…

  ĽSNS: Vyzývame Pellegriniho, aby nepodporoval protiruské besnenie

  Bratislava 11. decembra 2018 (TASR/HSP/Foto:SITA-Marek Mrviš)   Predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) by nemal podporovať protiruské besnenie a na najbližšom zasadnutí Európskej rady by sa mal jasne vyjadriť, že Slovensko nesúhlasí s ďalším predlžovaním protiruských sankcií. Premiéra k tomu vyzývajú predstavitelia ĽSNS "Predseda Smeru-SD Robert Fico povedal, že vláda sa…

  Merkelová odmietla opätovné otvorenie rokovaní o dohode o brexite

  Berlín 11. decembra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Michael Sohn)   Nemecká kancelárka Angela Merkelová v utorok po rozhovore s britskou premiérkou Theresou Mayovou povedala, že nevidí možnosť na opätovné otvorenie rokovaní o dohode o brexite. Informovala o tom agentúra AFP Merkelová poslancom svojho bloku konzervatívnych strán CDU/CSU povedala, že nevidí možnosť na zmenu…

  "Nediplomatické a nevhodné": Kremeľ sa ohradil voči kritike USA za vyslanie bombardérov do Venezuely

  Moskva 11. decembra 2018 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Sergei Karpukhin)   Kremeľ sa v utorok ohradil voči vyjadreniam Spojených štátov, ktoré Moskvu kritizovali za to, že do Venezuely vyslala svoje dva strategické bombardéry Dva ruské diaľkové strategické bombardéry Tu-160 pristáli v pondelok vo Venezuele s cieľom zúčastniť sa miestnych leteckých cvičeniach. Okrem bombardérov pristáli…

  Na Krym sa už presunula 7. gardová výsadkovo-útočná divízia

  Krym 11. decembra 2018 (HSP/In24.org/Foto:Screenshot:YouTube)   Situácia na Ukrajine sa po provokáciách v Kerčskom prielive radikalizuje a hrozí, že sa znova rozhorí vojna na východe Ukrajiny. Informácie prináša portál In24.org Rozviedka Donecka a Luhanska tvrdí, že pravdepodobne 14. 12. 2018 zaútočia Ukrajinci na pozície doneckých jednotiek a budú sa snažiť…

  Donald Tusk: EÚ chce Mayovej pomôcť so schválením dohody o brexite

  Brusel 11. decembra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Geert Vanden Wijngaert)   Predseda Európskej rady Donald Tusk v utorok po stretnutí s britskou premiérkou Theresou Mayovou zdôraznil, že členské štáty Európskej únie jej chcú pomôcť nájsť konečné riešenie v otázke dohody o brexite, uviedla agentúra DPA "Je jasné, že Európska 27 chce pomôcť," vyjadril…

  Kto vlastne je odtrhnutý od reality? Podľa progresívca Šimečku sú to Briti kvôli brexitu, lebo "Európska únia pravdepodobne vznikla skôr ako Spojené kráľovstvo"

  Bratislava 11. decembra 2018 (HSP/Foto:Facebook)   Je zaujímavé sledovať myšlienkové pochody členov Progresívneho Slovenska aj v súvislosti so zahraničnou politikou. Ich "expert" Michal Šimečka píše o "fanatických Brexiteroch," a vyzýva na ďalšie referendum, ktorého cieľom má byť zotrvanie Spojeného kráľovstva v EÚ. Šimečka akosi opomína základný fakt, že Briti sú…

  Nová brazílska vláda odstúpi od migračného paktu OSN

  Sao Paulo 11. decembra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Eraldo Peres)   Nastupujúci brazílsky minister zahraničných vecí Ernesto Araújo uviedol, že táto najväčšia latinskoamerická krajina odstúpi od migračného paktu OSN, ktorého cieľom je zabezpečiť bezpečnú, riadenú a humánnu migráciu. Informovala o tom v utorok agentúra AP Araújo na svojom konte na Twitteri napísal, že…

  1500 eur mesačne navyše pre každého poslanca žne prvé ovocie: Hnutie žltých viest prichádza aj na Slovensko

  Bratislava 11. decembra 2018 (HSP/Foto:Hnutie Žlté vesty Slovensko Facebook)   Hnutie žltých viest sa z Francúzska rozširuje po celej Európe. "Dorazilo"už do Holandska, Belgicka, Nemecka, Švédska a do Čiernej Hory. Náznaky však vidieť už aj na Slovensku. Na sociálnych sieťach to medzi ľuďmi vrie a vznikla aj stránka Hnutie Žlté vesty…

  Nicholson by svojho času dal za nahrávku Gorily aj obličku. Dnes tvrdí: "Nahrávka nič nezmení"

  Bratislava 11. decembra 2018 (HSP/Foto:SITA-Jozef Jakubčo)   Kanadsko-slovenský novinár denníka SME Tom Nicholson sa vo svojom tohtotýždňovom článku zamýšľa, čo môže priniesť nájdenie nahrávky z kauzy Gorila. Dodal, že v čase keď s kauzou vyšiel na svetlo sveta, dal by za autentickú nahrávku "aj obličku," aby dokázal, že nie je…

  Ukrajinská armáda sa pripravuje k útoku na Donbas. Ruský analytik: Ak zaútočia, použijeme naše moderné rakety

  Donbas 11. decembra 2018 (HSP/Warfiles/Foto:tASR/AP-Evgeniy Maloletka)   Hovorca ozbrojených síl Doneckej národnej republiky na portáli Warfiles informoval o horúčkovitých prípravách ukrajinských ozbrojených síl k ofenzíve proti Donecku a Luhansku. Podľa Basurina k útoku Ukrajincov môže prísť už 14. 12. 2018 a do bojov je pripravených zapojiť sa 12 tisíc ukrajinských…

  Najvyšší súd zamietol sťažnosť Mariana Kočnera proti neprepusteniu z väzby

  Bratislava 11. decembra 2018 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Najvyšší súd SR zamietol sťažnosť Mariana K. proti neprepusteniu z väzby ako nedôvodnú. Ako ďalej agentúru SITA informovala hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová, stalo sa tak na dnešnom neverejnom zasadnutí Špecializovaný trestný súd rozhodoval o prepustení obvineného podnikateľa z väzby v novembri, pričom…

  Čína reaguje na americký zatykač manažérky Huawei

  Peking 11. decembra 2018 (HSP/Iarex/Foto:TASR/AP-Ng Han Guan)   Portál Iarex informuje o prvom údere, ktorý uštedrili Číňania po zatknutí manažérky Huawei Meng Wan-čou. Američania, ktorí vydali zatykač na Meng Wan-čou top manažérku spoločnosti Huawei majú problém Manažérku Meng Wan-čou zatkli Kanaďania vo Vancouveri, tí sa ju chystajú vydať USA. Dôvod…

  Kaliňák: Utečencom neprináleží azyl. Napriek tomu im ho niektoré krajiny udelili – a teraz s tým majú obrovský problém

  Bratislava 11. decembra 2018 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Bývalý minister vnútra Robert Kaliňák tvrdí, že mnohí ľudia nerozumejú o čo ide v súvislosti s problematikou migrantov a treba dôsledne rozlišovať medzi utečencami, azylantmi, migrantmi... a isisákmi. S nadsádzkou hovorí, že mal v roku 2015 k nám tú migračnú vlnu na pár…

  TopSpeed

  Šok! Japan Car of the Year 2018 nevyhralo domáce auto

  1

  Každoročné celosvetové, ale aj regionálne súťaže o najlepšie auto za daný rok majú svoj význam. Okrem iného to je aj jedna z foriem najlepšieho marketingu pre značku. Určiť pritom čo najobjektívnejšie najlepšie auto spomedzi rôznych kategórií je ťažké. Dnes sa pozrieme na súťaž JCOTY - Japan Car of the Year  2018.…

  Ako si zelenáč Rišo GONDA poradil s nástrahami Rally Slušovice?

  2

  Pre zakončenie sezóny si Rišo GONDA vybral historicky prvú účasť na rally. Asi už tradične mu to šlo náramne. Veľa vecí pre neho bolo úplne nových, ale rýchlo sa dokázal adaptovať. Ukázal, že nie je žiadny rozmaznaný okruhový jazdec a nebojí sa ísť rýchlo ani na blate a zďaleka nie len čistou…

  Nové BMW X5 Euro NCAP dáva s malými nedostatkami

  0

  Najnovšia, už štvrtá generácia X5-ky má za sebou aj test bezpečnosti od komisárov z Euro NCAP. I keď v konečnom dôsledku získal automobil plný počet 5 hviezdičiek, až tak extrémne dobrý výsledok to nebol. Obzvlášť ochrana dospelých pri čelnom náraze v BMW X5 Euro NCAP vykazovala na figurínach vyššie hodnoty, ako by sme…

  Bugatti Veyron má interiér drahší ako vaše auto

  4

  Bugatti Veyron, hypercar s 1000 k pútal pozornosť už od predstavenia, dnes jeho úlohu prebral Chiron a Divo. Veyron však stále zostáva unikátom a aj ceny to potvrdzujú. Podľa spoločnosti Hagerty si môžete za kúsok v excelentnom stave vypýtať hoci aj 1,4 milióna eur, dokonca za hypercar, ktorý ste využívali naplno a má už čo to…

  Vyhraj hodinky Suzuki Swift Sport v hodnote 65 €

  5

  S príchodom rýchleho Swišťa na slovenský trh máme súťaž o štýlové hodinky Suzuki Swift Sport. Tretia generácia rýchleho Swiftu prináša viac zmien ako kedy predtým. Okrem dizajnu sa nájdu pomerne zásadné zmeny pod kapotou. Ak dokážeš identifikovať správne 5 najväčších zmien voči predošlej generácii, súťaž Vyhraj hodinky je tu práve pre teba. Nič viac,…

  Ktorá cena paliva platí? Na toteme alebo na stojane?

  12

  Kedysi dávno som na webe čítal článok, kde rozoberali mýty a fakty o palive. Bola tam spomenutá cena paliva na výdajnom stojane vs. cena paliva na toteme. Konkrétne tam bolo uvedené, že platná cena za palivo je tá, ktorá je  zobrazená na displeji stojanu, na ktorom je zavesená tankovacia pištoľ. Povedal…

  KAMzaKRÁSOU

  Jastrabina lekárska: Pri ktorých zdravotných ťažkostiach ti pomôže?

  0

  Jastrabina je cennými látkami priamo nabitá. Obsahuje vlákninu i mnohé minerálne látky. Okrem toho je zdrojom flavonoidov, trieslovín, horčín aj kyselín. Významná je však hlavne látka zvaná galegín, ktorá je akýmsi prírodným inzulínom. Vďaka obsahu tejto látky má jastrabina priaznivý vplyv na hladinu cukru v krvi. Túto bylinku by preto mali vyskúšať…

  Daj na rady fotografov: Vieš, ako urobiť dokonalú vianočnú fotku?

  0

  Vianočné sviatky sú najmä o rodine, o najbližších a o priateľoch. Niekedy sa však nestihneme ani nazdať a sú za nami tak rýchlo ako víchor. Zrazu sa zobudíme do Nového roka a pristihneme sa, ako skladáme ozdoby z vianočného stromčeka a vyhadzujeme jedličku ku kontajneru. Čo tak si na tohtoročné…

  Ples v opere 2019 pripomenie dôležitosť šťastia: A čo je to šťastie?

  2

  Nosným motívom nadchádzajúceho ročníka Plesu v opere sa stane rapsódia šťastia. Unikátnym programom, ktorý bude naplnený radosťou i optimizmom a vystúpia v ňom známi slovenskí, českí ale aj zahraniční umelci, bude sprevádzať herečka Lucia Hurajová. Dobročinný Ples v opere 2019 pokračuje v minuloročnom úsilí a hostia opätovne podporia inkluzívne vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením.

  Poradíme, ako si správne vybrať krém podľa typu pleti: Vieš to?

  3

  Množstvo rôznych výrobcov, rôzne účinky, rôzna konzistencia, no k tomu všetkému sa pridáva aj otázka: Viete, aký máte typ pleti? Je vaša pokožka suchá, mastná, normálna alebo zmiešaná? Aj tento fakt ovplyvňuje konečný výber správneho pleťového krému. Tak ako si správne vybrať krém? Poďme sa teda spolu pozrieť na to, ktorý…

  Recept na odľahčený vianočný šalát: Pochutnáš si?

  5

  Čo by to boli za Vianoce bez vianočného šalátu? Ten už akosi neodmysliteľne patrí na štedrovečerný stôl alebo ako pohostenie pre koledníkov a návštevníkov. No ak patríte k tým, ktorí si strážia svoju líniu a klasický „majonézak“ je pre vás tabu, tak skúste možno trošku odľahčenú verziu, kde sme majonézu nahradili jogurtom.…

  Kam umiestniť vianočný stromček v malom byte? Aj takto sa to dá!

  5

  V prípade malého bytu a nedostatku priestoru v ňom je každý kútik na niečo dobrý. Ak ste aj vy majiteľmi malého bytu a ešte stále premýšľate, ako do neho dostať aspoň nejaký vianočný stromček, ktorý by navodzoval tú pravú vianočnú atmosféru, tak máme pre vás inšpiráciu. Kam teda umiestniť vianočný stromček v malom byte?

  TopDesať

  Ja som dobrý vodič, ty si dobrý vodič. Prečo zaviníme nehodu?

  0

  Po cestách sa pohybujú rôzni účastníci premávky. Chodec, cyklista, motorkár,  kolobežkár... A hlavne vodič. Sú lepší a horší vodiči. To je zrejmé. Aké sú vlastne tie správne kritériá na hodnotenie dobrého vodiča? Počet prejdených kilometrov? Počet kilometrov bez nehody? Alebo naopak, počet karambolov? Počet pokút, alebo dĺžka bez pokuty? Pocit bezpečia a…

  Fotografovanie je poriadna zábava: Takto vznikajú mnohé perfektné fotografie

  0

  Fotografovanie vie byť poriadnou zábavou! A mnohokrát si to ani neuvedomíme. Na internete totižto vidíme iba finálne fotografie. No za každou takouto fotografiou sa skrýva príbeh. Fotografovanie totiž nie je iba o stlačení tlačidla, ale taktiež aj o upravení prostredia, v ktorom sa fotograf a objekt fotografovania nachádza. Na internete…

  Dôvody, prečo tvoj pes šteká a ty by si ho nemal trestať

  0

  V posledných piatich rokoch podali Newyorčania približne 7 500 sťažností súvisiacich so psami a väčšina z nich bola založená na hluku, ktorý vydáva pes pri štekaní. Pes by mal štekať, takže mať jedného doma a očakávať, že to nebude robiť je absurdné. Ale niekedy sa stáva, že pes šteká príliš a bez zjavného dôvodu. Akonáhle…

  Ľudská krv: 10 zaujímavých faktov, o ktorých ste zrejme nevedeli!

  0

  Všetci vieme, že náš krvný systém je naozaj komplikovaný, preto je dôležité starať sa o svoje srdce a poznať svoju krvnú skupinu. No to sú len základné veci, ktoré ovláda zrejme každý. Ľudská krv ale ukrýva omnoho viac tajomstiev, ako by sme si mohli myslieť. :) [adrotate group="11"] 1. Komár

  Tieto fotografie ťa pobavia: Zvieratá vedia sedieť ako ľudia

  0

  Život v blízkosti ľudí má obrovský vplyv na zvieratá. Teda, aspoň to môžeme takto usúdiť z nasledujúcich fotografií. Na tieto zvieratá sa totižto nalepila zvláštna ľudská vlastnosť - lenivosť. Ak sa pozrieš na nasledujúce fotografie, všimneš si, že všetky tieto zvieratá sú odfotografované v nezvyčajnej polohe - ľudskom sede. Takéto…

  Test osobnosti: Vyber si pierko a my ti povieme, kto vlastne si

  0

  Na svete žije viac ako 7 miliárd ľudí. Každý z nás je jedinečný, úžasný a výnimočný. A ak stále nevieš, kto vlastne si, tak ti to pomôže odhaliť tento test osobnosti. Nie je to nič ťažké ani zložité. Ponúkneme ti obrázok, na ktorom uvidíš 5 rôznych pierok. Tvojou úlohou je,…