Slovenské národné povstanie 2.0.

Rozhodol som sa, že na svojom blogu uverejním aj svoju báseň, ktorú som napísal. Nie som básnik, ale aj týmto spôsobom chcem reagovať na všetky existujúce nepravosti, ktoré súčasná vládna moc pácha na obyvateľstve Slovenskej republiky, pretože realizuje globálny projekt strašenia obyvateľstva národných štátov „pandémiou“ koronavírusu.

Ak sa dožijem, tak o niekoľko mesiacov dosiahnem vek 70 rokov. Prežil som určitú časť života v podmienkach reálneho socializmu a určitú časť života prežívam v podmienkach reálneho globálneho kapitalizmu. Mohol by som si dovoliť porovnávať, ale v tomto prípade to nemám v úmysle.

Už nemecký filozof Martin Heidegger v svojej jednej stati zdôraznil, že „…básnický býva človek…“ Zdôraznil, že ak jedinou formou básnictva má byť literatúra, ako má tvoriť základy ľudského bývania ? Slová, ktoré hovoria, že človek býva básnický, tiež pochádzajú od básnika. Básnici podľa Heideggera skutočnosť prehľadajú a miesto toho, aby konali, tak snívajú. To, čo robia, je iba púha fantázia. A preto si stavia otázku, či ľudské bývanie má byť poézia a poetické ? Aj čitateľ bude súhlasiť s takouto otázkou. Heidegger sa preto vyjadril celkom jasne: „To sa predsa môže domnievať iba ten, kto stojí stranou skutočnosti a kto nechce vidieť, v akom stave je dnešný dejinný život spoločnosti – kolektívu, ako hovoria sociológovia.“ Toľko stačí z myšlienok veľkého filozofa Martina Heideggera. Ale prečo som ho spomenul ?

Lebo jeho slová ma inšpirovali k napísaniu básne „Slovenské národné povstanie 2.0“ Veď samotný ľudský pobyt na tomto svete môže byť poetický a môže byť poéziou, ak sa v spoločnosti všetko deje tak, ako to má byť. Vtedy človek pociťuje uspokojenie, šťastie, zdá sa mu, že život sa uberá v dostatočnej harmónií. Vtedy si môže človek povedať alebo aspoň myslieť, že „…básnický býva človek…“ Lenže už skoro dva roky žijeme v našej vlasti, v našej krajine v nejakom zvláštnom svete, v nejakej zvláštnej atmosfére, celkom totalitnej a autoritatívnej a aj s fašistickými prvkami, zásluhou ktorej sa ľudské bytie rozpadáva na franforce, pretože naša poddajnosť vládnej moci zatiaľ nenarazila na dno, nemá hranice. My, ako celá národná ľudská populácia, sme nútení na slovo počúvať nariadenia a príkazy našich novodobých pánov, pretože títo páni sú presvedčení, že chránia naše zdravie a životy. Vládna moc počúva pánov z globálnej, nadnárodnej úrovne a my, ľud Slovenskej republiky, máme počúvať na slovo svojich mocných pánov z úrovne vládnej moci.

Nastolenie diktatúry triedy kapitalistov ako ľudia skutočne prehliadame. A namiesto toho, aby sme ako ľudia v svojom vlastnom záujme konali, tak iba snívame o tom, ako nám bude lepšie, keď sa uskutočnia nové voľby do NR SR alebo keď dokážeme zvíťaziť nad nepriateľom koronavírusom. V skutočnosti dnešná politická, hospodárska, sociálna a kultúrno – spoločenská atmosféra v našom národnom štáte vôbec nie je poetická a ani básnická, pretože život ľudí bol degradovaný na spôsob stádovitosti živočíšneho sveta: vykŕmiť a očkovať ! Nechceme vidieť a vedieť, v akom stave je dnešný dejinný vývoj náš všetkých ako veľkého kolektívu. Nám je teda potrebné konať a nie snívať. Obsah tejto mojej básne preto nie je o snívaní, ale o tom, že je čas začať konať a brániť svoj pobyt na tejto zemi, svoje bytie a to aj v prospech budúcnosti ďalších generácií. Ak sa nedokážeme brániť nastolenej diktatúre triedy kapitalistov, budeme stratení už v prítomnosti a naše deti a naše vnúčatá nebudú mať žiadnu budúcnosť s ľudskou tvárou a ani možnosť zamyslieť sa nad tým, aký je ich život poetický a básnický.

Motto mojej básne je teda jasné: zachovať, aby „…básnický býval človek…“ A teraz už samotná báseň.

V diaľke nad horizontom sa majestátne vznášajú pod modrým nebom biele mračna.
Po ľavici od nich nad masívom lesov kraľuje masívny Sninský kameň.
Nedeľná chvíľka rozjímania na terase môjho domu je príjemná, vzácna a zázračná.
Len z obrazovky televízora sa na človeka hrnú varovania: bez očkovania bude s vami Amen !

Až keď krajinu zastrie temná noc alebo ju oživí mesačný svit,
všetci coviďáci po tvrdej propagande usnú sladkým spánkom.
Ľuďom dala vláda novú hru – očkovací zlosovací hit.
Aby sa každý človek stal naivným a poddajným baránkom.

Televízne štúdia sa razom zmenili na medicínske pracoviska.
„Delegovaní lekári“ s rodičovskou láskou poučujú o koróne ohrozený ľud.
Varujú, žiadajú, prikazujú hlasom zúrivého psiska.
Bez vakcíny nikto nebude mať právo na pozemský život, svätý kľud !

Je známe už od pradávna, že železo sa kuje za horúca.
Podľa vôle kováča sa z neho môže ukuť ostrý meč.
Podľa vôle vlády strachom sa zahniezdila masa nemohúca.
Nikto sa nepokúša za jej práva vzniesť spravodlivú reč.

Nastala doba covidova, treba šetriť s dychom.
Rúškami naživo stvárnili beztvarú ľudskú masu.
Tá v strediskách očkovania sa s nádejou poddáva vakcinačným vpichom.
Za pocit zdravia si farma kartel v miliardach plní svoju kasu.

Tajomstvom je zahalená odpoveď, čo prúdi v ľudských žilách.
Imunita je slabým dôvodom pre planetárne očkovanie.
Privlastniť si vedomie a ducha človeka je nateraz v nadľudských silách.
Lež veda v rukách zločincov otvára možnosti pre božské hranie.

Pod dohľadom kovboja Billa národné vlády zavádzajú Covid pasy.
Iba priaznivci farma kartelu budú môcť po svete cestovať.
Ostatným, ak sa nepodvolia, svitne na horšie, otrocké časy.
Už žijeme v diktatúre, pretože máme povinnosť vládu počúvať.

Keď jemne prší, kvapky dážďa cupotajú po listoch stromov.
Ich šum je balzamom na moju dušu, vtedy sa chce najviac žiť.
Z bláznivého sveta koróny sa človek najskôr chce dostať domov,
aby sa v pokoji pokúsil problém „pandémie“ pochopiť.

Niekedy platilo pravidlo: ako si ustelieš, tak budeš spať.
Princíp zodpovednosti bol podmienkou ľudského šťastia.
Dnes môžeš ušetriť stlanie si postele, stačí sa dať očkovať.
Z takejto hlúposti hyenám rastú brucha a veselo si vrecka mastia.

Kvôli jednej jedinej položke – koróne – nám politici rozvrátili život.
Všetci máme povinnosť kričať pioniersky pozdrav: Vždy pripravený !
Bez simulačných cvičení vraj nezískame zdatnosť z medicínskych novôt,
hoc nebezpečný patogén nikdy nebol zo strany vedcov objavený.

Podnikanie kapitálu s „pandémiou“ koróny je zlaté remeslo.
Stačí k tomu nastaviť zlý spôsob boja proti patogénu.
A potom nechať vládnuť ľudí, ktorí za oddanosť kapitálu dostali poslanecké kreslo.
Právo na ochranu mýtusu o boji za sterilné prostredie má osoba, ktorá obdržala Goldmanovu cenu.

Zlo začalo uctievať vakcínu ako druhý príchod Krista.
Slobodným ľuďom a právu bolo zvestované, že odmietnutie predstavuje ťažký hriech.
Láska k blížnemu sa kvôli vakcíne zdá byť tŕnistá.
Aj cirkev pomáha zlu, aby správa vecí verejných bola na plač a smiech.

Skrížené ruky politikov na hrudi predstavujú jasný symbol tejto doby.
Končí sa existencia založená na láske človeka k človeku.
Musia existovať nebezpečné patogény a nové choroby.
Cez nich prejdú bohatí a mocní k metám nového veku.

Neviditeľný nepriateľ – koróna – je najlepšia zbraň na debilizáciu ľudí.
Všetci sa musia klaňať farma kartelu ako novému Bohu.
Všemocný cez svojich cirkevných otcov nikoho nezobudí,
aby sme duchovným mečom našli pravdu a dali odpoveď strohú.

Kvôli „pandémii“ Duch v cirkevných chrámoch vyhasol ako oheň.
Veriaci človek nesmie voľne vdychovať vôňu kadidla.
Z lásky Krista ostal iba svetlý opar, vyhasínajúci tieň.
Holubiciam Ducha slobodní murári zámerne pristrihli krídla.

Vládneho dozorcu nad ľuďmi a „pandémiou“ hrá vypasený hygienik.
Celej spoločnosti diktuje, ako presne plniť jeho zvestovania o zdraví a zodpovednosti.
V postavení štátneho monarchu stal sa z neho obávaný pištoľník,
po ktorom ostávajú mŕtvoly, degradovaní, chorí, izolovaní,ľudia bez chrbtovej kosti.

Po obchodných centrách vznikli nové svätyne: veľkokapacitné vakcinačné centra.
S poslaním prijímať sviatosť pre zrod nového bio – človeka.
Pre trvalú „pandémiu“ sa presadzuje nová životná mantra.
Človek už nesmie byť tým, čo o ňom tvrdí pravda odveká.

Pod čižmou globálneho diktátu sa skrýva pravá ľudská tvar.
Rozmazáva sa z čŕt ľudskosti do podoby bankového lupiča.
Škrtá sa osobná identita, sloboda, vôľa. Nové postavenie: bio – tovar.
Cez vakcíny s ľahkosťou lietajúceho pierka nastúpila doba traviča.

Keď bude každá ľudská bytosť slúžiť kapitálu, bude zodpovedná.
Podľa ideológie globalistov sa už nikto nesmie klaňať Bohu jedinému.
Pánov zeme treba sláviť na zemi. Pravda bude iba jedna.
Boj proti „pandémii“ koróny každého ochráni proti osudu zlému.

V každom národnom štáte bola vytvorená nová pracovná pozícia: politický lekár.
Bez klinického vyšetrenia vie nasadiť hlavné lieky: špáratka a vakcíny.
Takáto zázračná liečba sa preferuje pre každý vyťažený dolár.
Má ju podstúpiť každý člen každej národnej rodiny.

Nikto už nemôže a nesmie byť prorokom vlastného života.
Nad všetkým a všetkými s absolútnou istotou musia vládnuť kapitálové kšefty.
Doba covidova je pre ľudstvo nová dobrota.
Proti nej nemôžu byť prípustné žiadne módne hefty.

Ak odchádzajú do nenávratná letné dni, blíži sa k nám jeseň.
Vtedy coviďaci spúšťajú davu zvestovanie, že priletí k nám mutácia.
S istotou úkazu, že po noci prichádza deň, začnú spievať pieseň
o bezpečnom očkovaní, všetci musia byť skrytí v suterénoch, aj demokracia.

S každým aktívnym dňom coviďaka klesá miera slobody.
Pod jeho dohľadom si má každý nasadiť okovy pre večnú „pandémiu“.
Už vopred za chrbtami všetkých ľudí boli strojcami Covidu spísané dohody,
že sa vládam vo svete v zločinnosti proti ľudstvu podarí dosiahnuť jednotu – harmóniu.

Prisluhovačov v páchaní zločinov na metr štvorcový je ako maku.
Tí automatický triedia ľudí podľa očkovania – testov.
Svoje presvedčenie vložili do predstavy o zázraku,
že dokážu zbaviť ľudstva všetkých mutačných variantov.

Drevenými srdciami a bezbožným rozumom disponujú zlosynovia.
Z nadmernej prefíkanosti utkali siete pre chytanie ľudskej koristi.
Od víťazstva nad fašizmom sa už nezrodili pre život novodobí hrdinovia.
Cesta je voľná. Coviďaci likvidujú a deformujú ľudstvo bez milosti.

Aj keď každý zomrie, pandémiou koróny sa spustil mučivý strach zo smrti.
Od deti po starcov všetci sa razom ocitli na jej prahu.
Z nedočkavosti z koristi Globalizácia chvostom vrtí.
Korisť je voľná, pripravená, pretože nemá žiadnu ostrahu.

Potrebujeme nové slovenské národné povstanie.
Na otvorenie Frontu národnej jednoty dozrel čas.
Bez zbraní, iba s odvahou v srdci, s odhodlaním presadiť dobro – také je poslanie.
Aby coviďakov z ľudu pochytil strach a ďas.

Povstať proti novým tyranom nie je žiadna hanba.
Iba s holými rukami a s láskou v srdci k slobodnému životu.
Nedať sa pripútať reťazami, aby nás zotročila coviďacká banda
a mohla ďalej pichať do tiel vakcinačnú dobrotu.

Ponižovanie pred Bohom presiahlo únosnú mieru.
Od Neho vraj sme v svojej podstate všetci chorí.
Coviďaci preto spustili novú medicínsku premiéru,
ktorá protilátky a imunitu v ľudských telách tvorí.

V mene zdravia coviďaci pritakávajú smrti človeka a spoločnosti.
Svoju lož ako pravdu lepia na brány a dvere firiem, inštitúcií, škôl a úradov.
Radikálnym bojom proti ľudu sa duchovne napchávajú do sýtosti.
Pomáhajú kartelom zmocniť sa všetkých globálnych pokladov.

Na počesť a signál do boja za skutočnú pravdu treba rozozvučať všetky kostolné zvony.
Aj symbolický nech sa stanú hlasom srdca slovenského ľudu.
V každej mestskej a obecnej komunite založiť občianske hliadky pre debatné tróny,
aby v racionálnych diskusiách coviďakov dali do laty a všeobecného kľudu.
Všetci spoločne s nádejou bojujeme za svoj šťastný zajtrajší deň.
Bez organizovaných skupín nie sme schopní poraziť coviďackých fašistov.
Bojová sláva predkov nech nás inšpiruje mať svoju vlastnú Sieň.
Pre návrat k zmyslu života nech nám aj v modernom veku pomáha život Kristov.

Spása národa slovenského sa nemôže zakladať na ľútosti a pokániu.
„Pandémia“ koróny a tvrdý diktát nie je jeho hriechom.
Iba rugbyový zápas dáva národu šancu k spaseniu
a k naplneniu života zmyslom, prácou, aktivitami, radostnými objatiami, srdečným smiechom.

Coviďaci sami sa usvedčujú zo zločinov proti ľudskosti.
Za sympatie k ich hnutiu odmeňujú ľudí novou hviezdou – Covid pasom.
Hlasy za prísne zdravotné a hygienické požiadavky sa množia z každej farnosti.
Ľudia si majú odvykať riadiť sa svojim vnútorným hlasom.

Z každej rodiny začnime písať listy vládnej moci.
Nech zo záplavy našich slov im začnú modravieť ich neľudské tváre,
Z vôle Boha sme života schopné ľudské bytosti, nie otroci.
Nedáme sa sústavne očkovať a testovať len preto, aby sa bohatým k nohám sypali doláre.

Povstanie má smerovať k najvyšším štítom politiky.
Jej scenéria vyvoláva hlbokú priepasť, úžas, nádheru a zlobu.
Má ukončiť, aby sa s občanmi hrali zákerné politické triky.
„Pandémiou“ koróny sa musí každý ohýbať k zemi, má cestu nastavenú k hrobu.

Podľa rozprávky z Divokého Západu, v prípade koróny platí schéma „nulového pacienta.“
Od neho, ako od atómovej bomby, sa razom nakazil celý ľudský svet.
Podľa vládneho protokolu nás všetkých musí liečiť farma kartel a naša Penta.
Len víťazstvo nad nepriateľom – korónou do posledného dychu. Inej cesty vraj niet.

Prípravu na šťastnú budúcnosť národa začali coviďaci útokom na deti a mládež.
Kloktaním, tyčinkami, očkovaním, dištancom, karanténou chcú im upraviť vedomie a fyzické telá.
Nehľadí sa k tomu, že ničiť mladé a zdravé plody vlasti je zločin a svätokrádež.
Mladá generácia už nesmie byť zdravá, múdra a smelá.

V kanceláriách coviďakov každý deň proti ľudu úklady stroja.
Mimo rodinných domov a bytov každý pohyb podlieha usmerneniam a kontrole.
Proti demonštrantom nasadzujú vyzbrojené policajné zložky, tak sa boja.
Odvahu k životu, modlitby k Bohu úspešne potláčajú v každom kostole.

S príchodom jesene dozrieva v záhradách sladké ovocie.
Od prírody si bez podmienok berieme pre svoje potešenie vzácny dar.
Kvôli politike „pandémie“ koróny vládna moc nezažije žiadne ovácie,
pretože s príchodom jesene pripravuje nový testovací a očkovací kalendár.

Politika „pandémie“ koróny ťahá náš národ k bezodnej priepasti.
Fond obnovy je reťazou, ktorou náš národ pripútali k stolom bruselských byrokratov.
Ak životným priestorom Slovenska ostane iba Únia, potom sa dočkáme pohrebu našej vlasti.
Ten nám vystroja naši politici v zastúpení korporátnych katov.

Podľa pána Róberta Slovensko sa nesmie báť pozitívnej straty suverenity.
Všetci ako jeden človek máme odovzdane podporovať ústretovosť.
Táto cesta nás všetkých zavedie k získaniu preukazu digitálnej imunity,
aby pani z Globálu na streche sveta riadili chorobnosť a úmrtnosť.

Bez hanby a ľútosti všetci navzájom sa nechávame napospas
štábom pandemakov, aby ich vôľa nás držala v submisívnom bytí.
Strach z koróny a zbabelosť mať vztýčenú hlavu umlčali každý ľudský hlas.
Máme stiahnuté hrdlá a preto bez schopnosti vyniknúť aspoň vo vlčom vytí.

Globálny kapitál presadil celosvetový očkovací akčný plán.
Vládna moc úspešne plní všetky jeho smerné čísla.
Národy vo svete bez výstrelov ovládol štátno – súkromný klan.
Vo verejnom priestore začali dominovať vakcinačné heslá.

Ochrana zdravia sa nemôže robiť odoberaním ľudských práv.
Tie sa majú chrániť ako najdrahšie poklady demokratickej zeme.
Zdravie ľudí nikdy nebolo a nesmie byť záležitosťou globálnych hlav,
ktoré v mene väčšieho dobra nám berú autonómiu – pulz života, ktorý milujeme.

Vládna moc nemá právo odstraňovať občianske slobody.
Sloboda myslieť, hovoriť a riadiť sa úsudkom svedomia má byť zachovaná.
S jeseňou a mutáciami koróny sa množia vakcinačné návody.
A ľudskosť do sŕdc ľudí – dúfajme, že nie naveky – ostane ďalej nepozvaná.

Coviďaci nad celou krajinou rozprestreli pandemickú hmlu.
Aby nám, len tak zľahka, zastrela zmysel života, obrala o kľud, zasiala strach.
Aby sme nezbadali, že sa bez odporu poddávame zlu.
Potom skončíme ako otroci v transhumanistických hrách.

Ak má prísť slovenské národné povstanie, treba dať na známosť, pre koho sa „pandémia“ deje.
Páliť slepými nábojmi na korónu je strata vzácneho času.
Výpoveď poslušnosti vláde dá záruku, že šťastie sa vráti k ľuďom a usmeje.
V právnom konaní coviďaci napokon dostanú tvrdú basu.

Pre náš slovenský národ dozrel čas vrátiť sa z cesty nastúpenej do nového pekla.
Najväčším nepriateľom ľudstva je trieda bohatých a mocných.
Kvôli nej sa vládna moc svojich občanov nadobro zriekla.
Podriadila ich režimu globálnej elity, vraj skupinám dobrých a cnostných.

Na dobro pre spoločnosť sa nečaká, tvorí sa v rovnom boji protichodných síl.
Iba aktívnou ľudskosťou môžeme eliminovať sily Zeme a sily Neba.
Odhaliť podlosť propagandy o vakcíne. Vraj je tu preto, aby človek dlho žil.
Odvážne každý za seba musí dať na známosť, že vakcína nie je pre neho základná potreba.

V tomto novom povstaní proti coviďakom netreba utekať so zbraňou do hôr.
Priestorom vzájomného stretu sa majú stať kancelárie, ordinácia, pracoviska, školy, obchody.
Pred úplným zotročením máme sa začať brániť skôr,
ako nám pred tvárami zatvoria posledné okienko slobody.

Globálne predstavenie o „pandémii“ koróny tvoria masy ľudí,
ktorí mlčky, odovzdane, s dôverou a nádejou dávajú svoje telá potrebám kapitálu.
Kto tieto masy k ostražitosti pred coviďakmi náhle a natrvalo zobudí,
nebude mať žiadnu milosť médií, nebude poznať verejnú chválu.
Iba duchovné rozjímanie je nástrojom ako prebudiť sám seba.
Veď v medicínskej diktatúre sa nedá prirodzene a slobodne žiť.
Z vôle bohatých a politikov voľné dýchanie už nie je biologická potreba !
Čakanie na zľutovanie nepomôže. O záchranu životov sa treba s coviďakmi srdnato biť !

Každá ľudská bytosť sa sama sebe stala nepriateľom.
Pretože bez rozmyslu prijíma k sebe a do seba zlo ešte viac ako sväté prijímanie.
S nádejou oddáva sa do rúk vakcinačným hlásateľom.
Dajte sa očkovať, sme blízko slobody, víťazstva ! Vakcína má dobrozdanie !

Politickí farizeji sa rozhodli ničiť zdravie deti a mládeže.
Majú to ľahké, stádo učiteľov bez odporu prijíma ich podmienky.
Bráňme sa ! Obviňme coviďakov z plánovanej krádeže
skutočného školského sveta, získajme k tomu súhlas verejnej mienky.

Nájdime v sebe, ľudia, duchovnú silu zlomiť navždy strach z koróny a vlády.
Nepotrebujeme k tomu žiadne zbrane, fyzické násilia.
Odvahou môžeme chrániť seba, svojich blízkych bez cudzej návnady.
Odvahou máme podporiť pravdu, nech sa ukáže, že sa coviďaci mýlia.

Komunálni politici a rodičia ! Zastavte kruté zaobchádzanie s deťmi v školách !
Ministra školstva živého symbolický vyneste na márach na pezinskú skládku.
Aby deti k svojim životným metám mohli vzlietať na zdravých krídlach.
Nemlčte ! Vyvolajte spor a právnickú hádku.

Proti zlu a zákernosti nemôžeme mlčať, čakať na dokonanie skazy.
Potrebujeme narovnať sa, zdvihnúť hlavy, silnú kampaň osvietenia !
Potrebujeme prestať počúvať coviďakov, plniť ich farizejské príkazy.
Zbaviť sa „pandémie“ koróny a všeobecného poblúznenia.

Vládna moc má prestať počúvať globálne centrum moci.
Nesmie pomáhať hrať elite hru o maximálnom chaose národov
a potom predstaviť plán o zmŕtvychvstaní nástrojmi „humanitárnej“ pomoci,
medzi ktorým budú vynikať digitálne peniaze a masa nových ľudí – umelých robotov.

Kampaň osvietenia organizujme celonárodne cez založené „partizánske oddiely.“
Fórum právnikov, lekárov, učiteľov, komunálnych politikov, aktívnych občanov má hrať svoju rolu.
Bez „pandémie“ koróny nebudú rúška, testovanie, vakcíny, nebudú medzi ľuďmi rozdiely.
Jej zrušenie dosiahneme, ak coviďaci zo svojich plánov zažijú sklamanie, budú mať smolu.

Úspech slovenského národného povstania 2.0 spočíva v národnej jednote.
Fóra „partizánskych oddielov“ skutočnú jednotu dosiahnu pod zástavou pravdy.
Ochrana zdravia a životov bola založená na pochybnej globálnej ochote.
V mene človečenstva a jeho rozkvetu potlačme tento princíp navždy.

Celý front povstania je treba zacieliť na pokorenie nevedomosti u väčšiny ľudí.
Pravda o politike „pandémie“ koróny sa má dostať do každej obce, každého mesta.
Na bojiskách nebudeme zbierať mŕtvoly, len mať nádej, že sa každý zobudí.
Potom sa k nám nevráti vláda, ktorá predpisuje svoju medicínu a neposlušných trestá.

Láska alebo hlúposť riadia kroky rodičov, že objednávajú pre deti samotesty ?
Len aby dokázali, že ich deti sú od Boha a prírody zdravé.
Školy sa zmenili na verejné buzerpľace, vraj pre vzdelávanie niet inej cesty.
Z pandemakov sa ako na povel stali tvory neľudské a dotieravé.

Do slovenského národného povstania sa majú zapojiť komunálni politici.
Po kolaborácií s vládnym režimom vyzrel čas zastať sa svojich vlastných občanov.
Od vyhlásenia „pandémie“ koróny mali bojovať proti vláde, ostať silní kritici.
Zbabelo ustúpili na pozície nemých, nevedomých baranov.

Poučenie z dejín platí aj pre túto našu novú dobu.
Po porážke fašizmu je znova potrebné poraziť nových fašistov,
ktorí sa namnožili ako cez kopirák a ukazujú svoju pravú podobu.
Bez víťazstva nad nimi ľudia nebudú mať šancu zbaviť sa praxe pandemistov.

Bratia a sestry ! Postavme sa odvážne proti vládnemu Covid automatu.
Namiesto strelných zbraní spusťme spŕšku slov a výčitiek vláde.
Už neostalo nič zo sľubov z obdobia revolučného zamatu.
Šialenstvo prepuklo z koróny – pozitívnych hľadáme neúnavne všade.

Peniaze a moc ! Kvôli ním broja svetom Big Pharma a digitálno – finančný komplex.
Spoločne s národnými vládami obyvateľstvo podriadili totálnej kontrole.
Svoje skutočné zámery skrývajú v mene ochrany zdravia. Nemá ich vyňuchať ani komisár Rex.
Kto a ako môže ochrániť ľudí od ich rafinovanej zvole ?

Zastaviť pandemakov nestačí. Treba ustanoviť silný, spravodlivý a demokratický štát,
ktorý nebude tajne a bez vedomia občanov paktovať s nadnárodnou mocou
pod jej vplyvom sa rozkladať, ničiť svoj vlastný národ a jeho majestát.
Všetky kartely a korporácie je možné na uzde udržať iba s občianskou pomocou !

Vietor nemôže poraziť strom so silnými koreňmi.
Na strach z koróny sme sa dali vytrhnúť z našich životov ako zo sypkého piesku.
Pandemaci nás zrazili na kolená, ovenčili pichľavými vakcinačnými tŕňmi.
Pre účely získania digitálneho Covid preukazu Únie každému poslali esemesku.

Politici sa z pozície svojho ega pasovali za všeobecných lekárov.
Majú k výkonu svojho povolania k dispozícií všetky potrebné reštrikčné nástroje.
Pre obyvateľstvo by bolo skôr šťastím, ak by začali fušovať do práce pekárov.
Tak musia ľudí prekabátiť k svojim cieľom, ako keď sa hľadal spôsob, ako sa dostať do Troje.

Vakcinačným experimentom s liečbou ľudstva na jeho úkor šetríme zvieratá.
Budeme tak skôr poznať, ako vakcína pomáha k stimulácií imunitnej rekcie proti chorobám.
So stratami na ľudských životoch v tisíckach nikto z politikov verejne neráta.
Namiesto chorého Billa nie „pandémiu“, ale vakcínu treba prirovnať k hnusobe.

Pracujúce masy majú nariadené v rúškach podávať pracovné výkony.
Bez milosti sa im bráni slobodne a naplno pri práci dýchať.
Zamestnávatelia a odbory sledujú iba úradnícke pokyny.
Na zdravé pracovné podmienky rezignovali. Ľuďom môžu, s prepáčením, kýchať.

Ostali sme ešte ľuďmi alebo nás už tajne prepísali do kolonky vyšších primátov ?
Máme postupne zabudnúť na všetko ľudské, aj na to, čo nás spája s Bohom.
S dobou „pandémie“ sme sa od elít a politikov dočkali rôznych prehmatov.
Neostali osamotení. Coviďakov stretávame na každej ulici, za každým jej rohom.
Zvrchovanosť nám dáva právo slobodne utvárať spôsob a formu národného a štátneho života.
Bez pochybnosti k tejto slobode má patriť aj vlastný spôsob, ako ochraňovať zdravie ľudí.
Cudzej, nadnárodnej moci nesmeli sme dať sa vlákať do jej plánov. Môže nás čakať žobrota.
Už jasne cítime, že od tejto moci na Západe, stále viac a častejšie k nám hnilobný zápach prúdi.

Nepochopiteľná bezstarostnosť sa už dávnejšie zahniezdila v ľudských srdciach a hlavách.
Akoby verejným a spoločným záujmom bola nekonečná vakcinácia a Covid pasy.
Ľudia, pravda o „pandémii“ koróny nebude zvestovaná v televíznych správach.
Aj preto osud máme v svojich rukách, len začnime počúvať svoje vnútorné hlasy.

Každý sám či s inými môžeme napĺňať svoje právo písať žiadosti a návrhy štátnym orgánom.
Žiadajme ukončiť organizovanie politiky strašenia „pandémiou“ koróny.
Dajme najavo farmaceutickému Kartelu a Únií, že národ slovenský sám si chce byť pánom.
Ľudstvu nesmú vládnuť korporátky, ktoré si samé stávajú mocenské tróny.

Pažravosť zlom nasiaknutých ľudí nepozná hranice svojich činov.
Rodičia, starí rodičia, právnici, lekári, komunálni politici, postavte sa proti očkovaniu deti !
Nedopusťme, aby sa na bezbranných bytostiach páchalo proti ľudskosti toľko zločinov.
Nádej na záchranu deti bez odporu dospelých sama a ani na krídlach anjelov k nám nepriletí.

Z mnohých úradov štátnej moci vanie na ľudí mrazivý chlad a tuposť.
Aj preto celá parta zloduchov chce mať prekryté svoje neľudské tváre.
Máme výhodu v tom, že neexistuje finta, aby mohli skrývať svoju hlúposť.
Od záujmov ľudí sú vzdialení ako planéta Mars, bližšie sú im doláre.

V prezidentskom paláci z nadmernej intenzity práce kvitne nádherná ruža.
Ani pápež nedokázal zbaviť ružu tŕňov, ktorými bodá slovenský národ.
Takáto ruža vo vlastnej domácej vitrínke by potešila telo a dušu každého muža.
Lež vo vnútri môže byť skazená, ak verí v zázrak vakcíny, ktorú musí prijať každý zdravý či maród.

Coviďaci chcú vylúčiť zo spoločnosti každého, kto odmieta injekčné striekačky „doktora“ Billa.
A pritom podľa propagandy mediálnych skupín, vakcína – to je ako pravý, čerstvý včelí med.
Proti takémuto šialenstvu je potrebná jednotná, pevná, rozumná ľudská masa a jej sila,
aby sa pohla k činom, ktorým ako šípom potrebuje zasiahnuť presný stred.

Potrebujeme nové slovenské národné povstanie. Bude to naša jediná záchrana.
Potrebujeme druhé víťazstvo nad fašizmom, ktorý nezahynul, len sa prevtelil
do mierumilovných globálnych inštitúcií, aby kapitálu bola postavená Hviezdna brána.
Iba z nej sa chce ľudstvu ukázať Nadčlovek, aby večne panoval a žil.

V čase organizovanej „pandémie“ koróny nie sme v stave mieru, ale v stave vojny.
Obyvateľstvo sa ocitlo pod ostrou paľbou príkazov, nariadení, kontrol a pokút.
Na jednotlivé bojiska boli vyslané testovacie a očkovacie útvary, celý priemysel zbrojný.
Všetko riadi operačné stredisko nadnárodných kartelov – „Mamut.“

Na demokratickom Západe bol „pandémiou“ koróny odhalený ôsmy div sveta.
Úpadok rozumu, múdrosti, inteligencie, vzdelanosti, morálky, svedomia a ľudskosti – duchovna.
Od inkvizície pre pravdu a fakty nemožno očakávať, že zaznie aspoň jedna logická veta.
Ľudské bytosti pokladajú coviďaci iba za zver, ktorá má byť poddajná a lovná.

Ak je koronavírus patentom a vakcína tiež, potom spolu môžu tvoriť biologickú zbraň,
ktorá sa ako rozbuška dáva do živej bomby – ľudského tela.
Potom aj Ty, môj Bože, ľudstvo tohto sveta opatruj a pred zabijakmi chráň.
Aby vlastníkov oboch patentov spravodlivosť dostihla a na prach zomlela.

Vládna moc a súkromné média sa snažia ľuďom svedčiť o koróne a vakcíne pravdu.
Zo samej podstaty pravdy plynie, že ich činy sú zločiny, faloš a slová samé keci,
pretože bez lásky k ľudstvu pravdu nemožno potvrdiť, len zradu.
Požehnaním pre ľudstvo bude, ak rúška, testovacie súpravy a vakcíny skončia v kremačnej peci.

Národní politici sa stali žoldniermi v službách globálneho kapitálu.
Ich moderný žold sa zakladá na fondoch daňových poplatníkov.
Ako agenti smrti majú za úlohu dostať čo najviac ľudí do hospitálu.
Namiesto seba hľadajú vinníkov cez spovede kajúcnikov.

Prisluhovači vlády sú si istí, že nemajú zodpovednosť, ľuďom nerobia nič zlého v svojom mene.
Zvláštne ! „Pandémiou“ koróny sa namnožilo mnoho jednoduchých muzikantov.
Tí hrajú v divnom orchestri: bubnujú kvôli koróne na poplach, hádžu po neposlušných kamene.
Je preto načase rázne odpovedať na mizerné postoje fidlikantov.

Ostali sme bez Krista a preto aj pápež neprišiel kázať pravdu o „pandémii“ koróny.
Naopak. Iba vakcináciou sa národ mal pripraviť na pápežov slávnostný príchod.
Božím slovom by bolo, ak by pápež zvestoval, že Duch schvaľuje život bez vakcíny,
nedovolí, aby došlo k občianskej schizme a politike jednostranných výhod.

Svätý Otec sa mohol národu zdôveriť, v čom vidí svätosť života.
A najmä, že nikto na tomto svete nemá právo pracovať na projekte zmeny genómu.
Zmutovaný človek stratí duchovné osvietenie. Bez Boha a vlastnej sily čaká človeka psota.
Svoje trápenie potom môže vykričať iba do búrky, bleskov a hromu.

Po dlhých mesiacoch ponižovania a nádeje je čas na nové národné povstane.
K novému kvartálu života je treba preskupiť ľudské sily a prostriedky.
Bez odporu sme ako ľudia odsúdení k otroctvu a živoreniu – to sa stane.
Pretože pre experimenty nám budú musieť postačovať očkovacie klietky.

Globálne operačné stredisko „Mamut“ nám plánuje ponechať „pandémiu“ koróny na dlhé roky.
Podľa náčelníka Billa a jeho pandúrov v zbroji, na „pandémiu“ nie sme pripravení, bude katastrofa.
Svetom sa žiadny človek nesmie bez Covid pasu flákať a preto v očkovaní musia nastať pokroky.
Inak každý ostane len na svojom mieste, v karanténe. Voľný pohyb len s povolením grófa.

Príkladom a vzorom pre Slovenské národné povstanie – dvojku – sa stali Martinskí aktivisti.
Podľa ich vzoru môžu na celom území republiky – v obciach a mestách – vznikať revolučne bunky.
Nech budú vyzbrojené láskou v srdci, vedomím pravdy, odvahou a múdrosťou proti nenávisti.
Lebo v skutočnosti treba zobudiť pospolitý ľud, nie politikov ! Tí nech si idú inde váľať šunky.

September 2021, Snina

Dušan Hirjak

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Dušan Hirjak

O AUTOROVI

Som na starobnom dôchodku. Niekoľko rokov som pracoval ako tajomník OV SZM v Humennom, ako konštruktér vo Vihorlate, .n.p. Snina, ako predseda Odborovej rady na výstavbe VN Starina, ako tajomník MNV a potom 5 volebných období ako starosta obce Stakčínska Roztoka. V rokoch 1989- 1994 som diaľkovo študoval na PU v Prešove filozofiu. Získal som akademický titul Mgr. a PhDr. Píšem básne ( občas ), rekreačne behám a baví ma venovať sa politickým otázkam. Niekedy som bol radovým členom KSČ a členom ĽM ( počas práce vo Vihorlate 1977-1985 - stranícka úloha ). Manželka Anna je na dôchodku, celý život pracovala v NsP Snina ako ženská sestra. Mám dve dcéry: Tatianu a Natašu. Obidve žijú a pracujú v Bratislave. Mám tri vnúčatá. Žijem v svojom rodinnom dome v Snine.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 183

Celkové hodnotenie: 15.65

Priemerná čítanosť: 958

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

  FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Ján Mikas: Školy by mali čo najskôr prejsť na dištančnú formu vzdelávania

  0icon

  Bratislava 1. decembra 2021 (TASR/SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Školy na Slovensku by mali prejsť na dištančnú formu vzdelávania. Zdôrazňuje to hlavný hygienik SR Ján Mikas. Považuje…

  Zverejňuje dáta o očkovaných a nakazených v nemocniciach. Jeho strana sa ho chce preto zbaviť. Mňa neumlčíte, odkazuje

  0icon

  Praha 1. decembra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:Facebook/Ondřej Dostál)   Zdravotnícky expert Pirátov Ondřej Dostál čelí kritike straníkov a môže byť dokonca vylúčený z vládneho tímu. Príčinou je,…

  Epidemiológ Prymula by sa s očkovaním mladších detí neponáhľal: Máme veľmi malú skúsenosť. Na trhu je pre nich bezpečnejšia vakcína ako Pfizer

  0icon

  Bratislava 1. decembra 2021 (HSP/Foto:Twitter)   Európska lieková agentúra (EMA) odporučila koncom novembra rozšíriť indikáciu vakcíny Comirnaty od konzorcia Pfizer a BioNTech na prevenciu ochorenia…

  Slovenská lekárska komora: Viaceré ambulancie mali pre chybu vymazať z obchodného registra

  0icon

  Bratislava 1. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Oliver Ondráš)   Pre administratívne chyby došlo zrejme k výmazu viacerých ambulancií všeobecných lekárov aj špecialistov z obchodného registra. Upozornila na…

  Poľský premiér vyzval ľudí na očkovanie, aby mali pokojné Vianoce

  0icon

  Varšava 1. decembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Matt Dunham)   Poľský premiér v stredu dostal posilňujúcu dávku vakcíny proti koronavírusu a pri tejto príležitosti vyzval ľudí, aby sa…

  OS Ukrajiny vyslali k Donbasu 125 tisíc vojakov, čo je polovica celkového počtu príslušníkov armády

  0icon

  Kyjev 1. decembra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik/Stringer)   Kyjev vyslal do Donbasu 125 tisíc vojakov a dôstojníkov, čo je polovica celkového počtu osôb ukrajinskej armády. Uviedla to…

  Ministri zahraničných vecí rokujú o poučeniach z Afganistanu

  0icon

  Riga 1. decembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Vesa Moilanen/Lehtikuva)   Ministri zahraničných vecí členských štátov NATO v stredu rokujú o narýchlo vypracovanej správe o poučeniach z 18-ročnej prítomnosti…

  Juraj Blanár prerušil rokovanie do hlasovania o 17.00 h

  0icon

  Bratislava 1. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Podpredseda Národnej rady (NR) SR Juraj Blanár (Smer-SD) prerušil stredajšie rokovanie parlamentu do hlasovania o 17.00 h Poslanci…

  K známym osobnostiam, ktoré pretláčajú povinnú vakcináciu, sa pridal aj expremiér Dzurinda. Prirovnal to k rozhodnutiu povoliť bombardovanie Juhoslávie. "Chceli ma vtedy v parlamente obesiť, aj tak som to urobil. Súčasní politici sa boja"

  0icon

  Bratislava 1. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Ak by bol pri moci dnes, bol by za povinné očkovanie. Bývalý kontroverzný premiér Mikuláš Dzurinda v diskusnej…

  Zeman poradil ministerskému kandidátovi Blažkovi, aby sa nenechal premôcť novinármi

  0icon

  Bratislava 1. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Petr David Josek)   Český prezident Miloš Zeman sa v stredu na zámku v Lánoch stretol s kandidátom na ministra spravodlivosti…

  TopDesať

  Dych berúci Grand Canyon: 3. časť

  0 icon

  Prinášame pokračovanie tretej časti článku s názvom Dych berúci Grand Canyon. Pozrite sa s nami do tohto impozantného kútu sveta kaňonu, ktorý pôsobí na neškolené oko zdanlivo mŕtvym dojmom, ale poskytuje domov množstvu rastlín aj živočíchom. Veríme, že vám tretia a zároveň záverečná časť článku prinesie opäť nové informácie. Suchý…

  TOP 10 najnebezpečnejších drogových barónov všetkých čias

  0 icon

  Latinskú Ameriku v posledných rokoch ovládajú drogoví baróni. Hovorí sa, že zločin sa nevypláca, ale v priebehu rokov, nám títo drogoví magnáti ukázali opak. Títo muži a ženy vytvorili podzemné ekonomiky, prostredníctvom ktorých prúdilo milióny dolárov. A to nie raz ročne, ale každý týždeň alebo dokonca aj denne. Poď sa teda s nami pozrieť na…

  Vianočné darčeky: To najhoršie, čo ženy môžu dostať od muža

  0 icon

  Hneď v úvode chceme uviesť na pravú mieru, prečo sa v tomto článku venujeme len darčekom, ktorými obdarúvajú muži svoje polovičky. Dôvod je jednoduchý. Práve chlapi sú väčšinou tí, ktorí majú problém s výberom darov, potrebujú poradiť či usmerniť. Často očakávajú konkrétny nápad alebo tip. No mali by radšej zapojiť do nákupov trošku fantázie a kreativity. Preto…

  TOP 10 udalostí, ktoré prispeli k objavovaniu vesmíru

  0 icon

  Od začiatku nášho druhu, sme upierali naše pohľady k oblohe a snažili sa tým nájsť odpovede na rôzne otázky. Najskôr boli nebeské telesá v očiach ľudí označované za symboly bohov, ktoré k nim priraďovali. Od vtedy však máme za sebou dlhú cestu vývoja, kde sme dokázali do vesmíru poslať rakety, družice a rôzne iné telesá,…

  Fascinujúce animované fotografie, v ktorých sa zastavíš v čase

  0 icon

  Julien Douvier sa špecializuje na animované fotografie, moderné umenie, ktoré sa dokonale hodí pre počítače v 21. storočí. Fotograf zo Štrasburgu skúma svoje okolie a snaží sa tak zachytiť rôznorodé scény, ktoré mu tak umožňujú vyjadriť pocit pohybu v rámci svojho prostredia. Tieto statické fotografie neskôr dôkladne spracuje, pri čom kladie hlavný dôraz…

  Armádny Magazín

  Ruské sieťovo centralizované zväzky. Nie je to nový druh vojsk, ale novinka je to určite

  0 icon

  Rusko, 1. december 2021 (AM) – Dnes v noci sa na stránke RIA Novosti objavila správa, že v ruských ozbrojených silách sa objavili zväzky, ktoré sú spôsobilé viesť mohutné sieťovo-centrálne operácie.   Sieťovo-centrálny princíp predpokladá, že všetci účastníci bojovej operácie sa stanú súčasťou jednej siete výmeny údajov, čo im umožní dosiahnuť i

  Rusko začalo sériovú výrobu protilietadlového komplexu Gibka-S s ultrakrátkym dosahom

  0 icon

  Rusko, 1. december 2021 (AM) – Ruský systém protivzdušnej obrany krátkeho a ultrakrátkeho dosahu „Gibka-S“ vstúpil do štádia sériovej výroby. Ako zdôraznil Rostec, ide o prvý systém protivzdušnej obrany typu VSHORAD (Very Short-Range Air Defense) vyvinutý v Rusku.  

  Geniálna politika NATO. Lukašenko chce umiestniť jadrové zbrane na území Bieloruska

  0 icon

  Bielorusko, 1. december 2021 (AM) – Ako poznamenal bieloruský líder, stane sa tak, ak sa vo východnej Európe objavia jadrové hlavice. "Minsk ponúkne Moskve umiestnenie jadrových zbraní na území Bieloruska, ak NATO urobí podobný krok v Poľsku." Uviedol bieloruský vodca Alexander Lukašenko.   Generálny tajomník aliancie Jens Stoltenberg už skôr povoli

  Americkí vojaci žiadajú od Pentagonu 100 miliónov dolárov za psychickú ujmu kvôli akciám ruskej armády

  0 icon

  USA, 1. december 2021 (AM, Avia-pro) – Americkí vojaci vyjadrili nespokojnosť s konaním Pentagonu na zabezpečenie ochrany americkej armády a súdnou cestou žiadaj

  Ruský prezident Putin označil vývoj hypersonických zbraní za reakciu na akcie NATO

  0 icon

  Rusko, 1. december 2021 (AM) – "Rusko začalo s vývojom hypersonických zbraní v reakcii na hrozby zo strany NATO." Uviedol na investičnom fóre "Rusko volá!" 30. novembra prezident krajiny Vladimir Putin.   Hlava štátu upozornila na to, že v Poľsku a Rumunsku boli rozmiestnené systémy protiraketo

  Svetlo sveta

  Biskup: Nezamorte si domovy diablovými symbolmi

  0 icon

  V mojom detstve sme poznali iba sviatok všetkých svätých a všetkých zosnulých. Halloween nepoznal nikto, ani dospelí nie. Kto nám ho nakoniec priniesol? Kto mal tú moc to urobiť? Nemám tušenia. Nech je to akokoľvek, spôsobilo to škody, duchovné znečistenie. Pred pár dňami som dostal od mladých veriacich z Tirol…

  Na Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých

  0 icon

  Na Slávnosť Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých – ľudovo nazývaná Dušičky. Spomienku zaviedol svätý opát Odilo z Cluny roku 998. Vplyvom clunyjských mníchov sa táto spomienka počas 11. storočia veľmi rozšírila. V Ríme ju prijali v 14. storočí.Písmo zjavuje možnosť posmrtného očisťovania a osobného dozrievania, hoci termín…

  Prečo pred čítaním Písma robíme trikrát znak kríža?

  0 icon

  Počas Svätej omše pred čítaním Svätého písma robíme znak kríža na čelo, ústa a srdce. Prvý kríž na čelo, pretože za čelom sa skrýva náš mozog, ktorý je centrom nášho rozhodovania, rozumu, pochopenia. Znak kríža robíme preto, že je to práve mozog, vďaka ktorému sme schopní porozumieť tomu, čo čítame.…

  Štúdia dokázala, že ak nie je v rodine veriaci otec, deti strácajú vieru viac ako keď je neveriaca matka

  0 icon

  Každý muž je povolaný byť duchovným otcom a viaceré štúdie dokazujú, že spojitosť medzi vierou otca rodiny a prenesením viery na deti, je výrazná. Štúdie dokazujú, že v rodinách kde je hlboko veriaca matka a neveriaci otec, viera sa v značne menšom pomere prenáša na deti, ako keď je praktizujúcim veriacim aj otec. Tieto výsledky…

  Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

  0 icon

  Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

  FOTO DŇA