V dare od kolonizátora hľadaj PASCU alebo PODVOD. Pôsobenie proti prevahe nemúdrosti. Záver.

Dar sa určite kruto predraží. To, čo je lákavé, je vždy podozrivé. Pre normálnych a slušných a neraz aj obyčajných ľudí. Nie pre podvodníkov, ani pre tých menej osvietených, ktorí pri rozdávaní rozumu čakali na produkty v akcii. Týmto blogom čitateľom predkladám dokončenie seriálu, týkajúceho sa pôsobenia proti prevahe tvorivým využitím teórie komplexnosti z teórie chaosu. V poslednej časti seriálu čitateľom predkladám publikované postrehy jedného plukovníka, ktoré sú nesporne videním protivníka očami stratéga hyperveľmoci, ale majú užitočné aplikácie pre malé štáty, pre tých, ktorí nemajú nádej na získanie prevahy počtami, ani technológiami. Ale ak sa čitateľom niektoré prvky vidia náramne podozrivé, nebuďme prekvapení. Nezabúdajme, v pozadí šašov a nevinne sa tváriacich progresívno-liberálnych oviec je salašnícky tím nadnárodných oligarchov.

Čitateľovi sa po prečítaní citátov z článku, ktorý pred rokmi napísal plukovník ozbrojených síl vtedy jedinej hyperveľmoci nevdojak ponúka zdôvodnenie, prečo kolaboranti a agenti cudzích služieb zlikvidovali sebestačnosť, potravinový priemysel, baníctvo. Prečo telekomunikačné firmy v cudzom vlastníctve dostali v rámci privatizácie citlivé účelové zodolnené objekty. A prečo ich dodnes nikto neobvinil z vlastizrady a keby aj, prečo si medzitým podriaďujú a podriadili celú justíciu. A prečo celý národ neobvinil z rovnakej vlastizrady a úkladov proti štátnosti tých, ktorí napomáhajú cudzej moci vytvorenie totálnej menovo-fiškálnej dlhovej závislosti spoločným ručením za masívny dlh EÚ zneužitím možno tými istými aktérmi zámerne vyvolanej koronakrízy.

Menej bystrým čitateľom možno ani po prečítaní blogu nesvitne, že potenciálny nepriateľ malých  národov je ako chameleón a často si nasadzuje masku priateľa. Že nesmieme nikdy a za žiadnych okolností dovoliť cudziu okupáciu a cudzie základne na našom území či z východu, z juhu, zo západu, alebo zo severu, ba ani zo severozápadu od toho, kto sa tvári ako „brat“. A že ten, kto tieto veci presadzuje, je absolútne jednoznačne protištátny kolaborant, zradca národno-štátnych záujmov a agent cudzích záujmov. A je jedno, akú funkciu za cudzie korupčné zdroje taký človek zastáva. Ak to nechápeme, tak nám niet pomoci. Tieto blogy sú pre tých, ktorí chcú vidieť a chápať, že národné štáty nemajú priateľov, majú len záujmy. Nič sa v tom nezmenilo a nikdy sa nezmení. To je o STRATÉGII. Ďalšie riadky, okrem úplne posledného odseku, sú pre náročnejších, ktorí si radi doplnia argumenty.

Nasledujúci záver je len pre tých najnáročnejších čitateľov tohto seriálu. Popustite uzdu fantázii a do asymetrického reťazca si miestami dosaďte „vírus“, „strach“, „ekonomický marazmus“, „sociálny kolaps“, „hladomor“, napokon „podvolenie sa všetkému, čo chce protivník“! Na konci sú linky na všetky časti.

Plukovník Szafranski v článku navrhuje možné cesty, akými môže slabší protivník napadnúť ”stratégiu” asymetrickým a nelineárnym spôsobom. Plukovník Richard Szafranski (USAF) ”Parallel War and Hyperwar: Is Every Want a Weakness?” Air University Maxwell, On-Line vydanie Spring 1999 v cykle ”Battlefield of the Future: 21st Century Warfare Issues”. Tiež námorný kapitán James Stavridis (USN) ”The Second Revolution” JFQ Spring 1997 a Lawrence Freedman ”The Revolution in Strategic Affairs”.

Porážka paralelnej vojny

(úryvky z článku ”Parallel War and Hyperwar: Is Every Want a Weakness?”), plukovník Richard Szafranski (USAF).

Azda najhodnotnejším príspevkom päťprstencového modelu pre štúdium vojny je ten, že objasňuje, ako niekto môže prekrúcať, prípadne poraziť teóriu. Sun Tzu nám hovorí, že prvoradou prioritou a najlepšou cestou na porazenie nepriateľa je porazenie jeho stratégie. Plánovači vzdušných ťažení nevyzerajú na stratégov. Bez ohľadu na ich protesty o opaku, oni sú pravdepodobnejšie leteckými taktikmi. Ak päťprstencový model podporuje celkovú stratégiu, alebo predstavuje stratégiu vzdušného ťaženia, ako možno poraziť takúto stratégiu? Existuje najmenej päť spôsobov, ktoré si možno hneď prehodnotiť.

Päťprstencový model plukovníka USAF Wardena bol použitý vo veľkom množstve operácií ozbrojených síl USA a je jednoznačne nátlakovým systémom, ktorý si môže dovoliť len strana s extrémne silnou početnou, teda zdrojovou, aj technologickou prevahou. Treba si ju predstaviť ako koncentrické kruhy, smerujúce od stredu von v poradí: vedenie, organické nevyhnutnosti, infraštruktúra, obyvateľstvo, vojská v poli.

Szafranski ďalej uvádza: „Zamaskuj, diverzifikuj a zmenši početnosť systému. Núť plánovača leteckých operácií do útokov na ciele, ktoré sa ukazujú všeobecne rozšírené a  majú v prvom rade civilný charakter. Ťažiskovým, bodom ozbrojených síl USA môže byť verejná mienka. Ak je táto tým, čo Clausewitz nazýva ”uzlom”, od ktorého závisí všetok pohyb vo väčšine demokratických štátov, tak útok na tento uzol sa stáva tak predvojnovou ako aj vojnovou prioritou. V záujme porážky paralelnej vojny ešte pred jej začiatkom sa šikovný nepriateľ bude pokúšať o zamaskovanie, diverzifikáciu a zmenšenie početnosti kľúčových prvkov systému tak, že nevyhnutnosťou sa stane totálna vojna. Takýto prefíkaný nepriateľ bude mať mobilné systémy všade tam, kde je to možné. Tam, kde je mobilita nemožná, nepriateľ prekryje vojenské a civilné aktivity. Výroba zbraní sa uskutoční v zariadeniach na výrobu civilných tovarov. Vývoj zbraní bude presunutý do nemocníc, univerzít a náboženských stredísk. Vysielače a prijímače pre zabezpečenie velenia a riadenia budú umiestnené na školách, v hoteloch, v chrámoch a v rekreačných zariadeniach.

Szafranski z pohľadu činností protivníka predpokladá že: „Letiská sa stanú spoločnými civilno-vojenskými zariadeniami, pravidelne používanými obidvomi zložkami. Pre bežné vojenské spojenie sa budú používať dvojúčelové systémy, ako telekomunikačné prostriedky, vláknová optika, smerové rozhlasové vysielanie a veľmi malé štrbinové družice. Nepriateľ môže vyrábať tanky v automobilových závodoch, balistické rakety vo fabrike na výrobu chladničiek, môže zlučovať vojenskú a civilnú dopravu a vojenské posádky môže budovať v zaľudnených oblastiach. Nepriateľ by mohol byť natoľko prezieravý, že prebuduje vojenské veliteľské hierarchie na vojenské veliteľské siete. Tam, kde to bude možné, nepriateľ nasťahuje zahraničných dodávateľov do zariadení s vojenským významom. Nepriateľ podporí záväzky, rozširovanie, turizmus a zahraničné investície. Nepriateľovým zámerom bude zvýšenie rizika pre svojho nepriateľa tým, že ho bude nútiť do vojny proti nevinným a proti investorom. Prezieravý nepriateľ bude atakovať a porážať protivníkovu stratégiu ešte pred vyhlásením vojnového stavu.

Poskytuje aj ďalšie nelineárne rady a odporúčania: „Tam, kde si nemobilný, buď neviditeľným. Jeden z najlepších spôsobov na vytvorenie neviditeľnosti je presun do podzemia, čím hlbšie, tým lepšie. Plošne je lepšie ako iba vertikálne. Prefíkaný nepriateľ si bude uvedomovať, že čokoľvek predstavuje kľúčový uzol v podzemnom zariadení, toto sa môže rozmiestniť pod civilnými zariadeniami. Školy, sirotince a fabriky na výrobu detskej výživy môžu byť veľmi cenné pre ukrytie takýchto základní. Charakteristické nátery, alebo označenia, vojenské spojenie odhaľujúce zdroj, ba ani uniformy neprispievajú do neviditeľnosti. Samozrejme, čo nemožno identifikovať, nemožno ani zacieliť. Bystrý nepriateľ bude tiež ťažiť z útočníkovej kultúrnej krátkozrakosti z tendencie pozerať na veci zrkadlovým obrazom.

Z pohľadu koncepcie a stratégie pokračuje: „Keď na teba útočia, meň sa. Porážka paralelnej vojny si tiež vyžaduje plánovanie toho, ako sa organizmus prispôsobí, pretransformuje a zotaví z útoku. Nepriateľ, ktorý bude mať záujem na porážke paralelnej vojny, bude počítať s tým, že po útoku sa znižuje energetická úroveň. Navyše, nepriateľ si bude uvedomovať, že plánovaná zmena v rozdvojovacom bode (Pozn.: bolo vysvetlené pri teórii komplexnosti) je lepšia ako náhodná zmena. Hlavne prefíkaný nepriateľ si vyberie asymetrickú a nepredvídateľnú odvetu na útok, nie symetrickú a predvídateľnú. Ak sa napríklad pod silnú paľbu dostane výroba elektrickej energie, tak nepriateľ môže reagovať zámerným vypnutím celej viditeľnej elektrickej siete. (Ten, kto sa na takýto prípad vopred nepripraví nie je ani veľmi prefíkaný).

„Takéto neočakávané zmeny veľmi komplikujú hodnotenie úrovne ničenia. Plánovač vzdušného ťaženia si môže s touto ťažkosťou poradiť tak, že nasadí rozsiahle pátranie na získanie dôkazov, že útok dosiahol požadovanú úroveň ničenia, čím môže padnúť do pasce zbožného želania a vyčleniť lety na iné úlohy, alebo (čo je pravdepodobné riešenie) môže bezmyšlienkovito pokračovať v pridŕžaní sa plánu vzdušného ťaženia orientovaného na zariadenia a ciele úderov. Inou užitočnou mutáciou môže byť stiahnutie uniformovaných vojsk z poľa a zasadenie teroristických alebo špeciálnych operácií v útočníkovej domovine.

Napokon sa vracia k Wardenovej nátlakovej filozofii a konštatuje: „Útoč na informácie. Päť prstencov existuje tak v mierovom čase ako aj vo vojnovom čase. Ak je informácia naozaj tou maticou, ktorá ich drží pokope, tak nepriateľ si uvedomí, že útoky sa začnú v predvojnovej etape. Zámerom predbežných útokov v predvojnovej fáze bude paralyzácia alebo zničenie cieľového súboru nazývaného ‚akákoľvek verejná mienka, ktorá nepodporuje moje ciele‘. Kombináciou propagandy s aktívnejšími opatreniami, ako napríklad úkladnou vraždou a inými druhmi terorizmu, možno zabrániť menej motivovanému útočníkovi v nasadení ofenzívy. (Na druhej strane, aktívne prostriedky môžu vyvolať netradične razantné reakcie.) Ak sú propaganda a predvídanie útoku neúspešné, nepriateľ sa môže uchýliť k takým zbraniam ako sú počítačové červotoče a vírusy. Takže je len záležitosťou postupnosti a času, ktoré z uvedených protiopatrení na paralelnú vojnu budú použité. Aké proti-protiopatrenia existujú? Nemusia existovať žiadne, aj keď informačná technológia môže poskytnúť homeopatiu budúcej vojny. V úsilí o prvenstvo vo vedení vojny kyvadlo bude naďalej prepínať medzi opatreniami a protiopatreniami. Pravdepodobne bude naďalej pokračovať nekonečné pátranie po technológiách, zbraniach, koncepciách a organizácii, ktoré by umožnili Vernichtungschlacht.“ (V preklade „rozhodujúca bitka“).

Je to presne to, do čoho donútila nepretržitá, po stáročia trvajúca protiruská hystéria Putina, čím dnes disponuje Rusko. Inšpirujme sa nelineárne. Na rozsah ruských technologických opatrení nemáme, ani nedisponujeme ich nesmiernou strategickou hĺbkou a nekonečnými zásobami všetkého. Ale máme na alternatívne opatrenia v situačnej a koncepčnej oblasti. Podmienkou bude čo najvyššia miera zjednotenia rozumnej časti národa na suverenistickej platforme a marginalizovanie vplyvu všetkých protištátnych kolaborantov a agentov v lepšom prípade nie priateľských a neraz priamo nepriateľských cudzích záujmov.

Spracované podľa diplomovky autora, Kráľovská akadémia obranných štúdií (RCDS), Londýn 1999, uverejnená v „Seaford House Papers“ 2000. (V slovenčine vyšlo pod názvom „Koncepcia komplexného manévru“ Vojenské obzory 1/2001)

https://blog.hlavnespravy.sk/23837/koncept-posobenia-proti-prevahe-1-cast/

https://blog.hlavnespravy.sk/23875/slabsi-vyhrava-ak-neprehra-vyuzi-prostredie-pouzi-vhodny-koncept-posobenie-proti-prevahe-2-cast/

https://blog.hlavnespravy.sk/23901/mnozstvo-nemusi-znamenat-vitazstvo-numericka-prevaha-posobenie-proti-prevahe-3-cast/

https://blog.hlavnespravy.sk/23937/za-vela-penazi-moze-byt-malo-muziky-technologicka-prevaha-posobenie-proti-prevahe-4-cast/

https://blog.hlavnespravy.sk/23949/neprehrajme-si-to-situacna-prevaha-posobenie-proti-prevahe-aj-covidu-5-cast/

https://blog.hlavnespravy.sk/23982/strateg-ohrozi-zopar-hrdinov-za-zachranu-naroda-tupon-ohrozi-miliony-za-svoju-chimeru-koncepcna-prevaha-posobenie-proti-prevahe-6-cast/

https://blog.hlavnespravy.sk/24009/vrchol-vojenskej-zrucnosti-vitazstvo-bez-obeti-robia-z-nas-ovce-vedene-ovcami-posobenie-proti-prevahe-7-cast/

https://blog.hlavnespravy.sk/24042/strategicke-spravanie-nerobme-to-co-chce-nepriatel-aby-sme-robili-posobenie-proti-prevahe-8-cast/

https://blog.hlavnespravy.sk/24086/prehravame-premierovi-vojnu-s-virusom-vojnu-neprehrava-vojsko-ale-neschopne-velenie-posobenie-proti-prevahe-9-cast/

https://blog.hlavnespravy.sk/24108/nepremyslene-uradnicke-opatrenia-a-politicka-zatatost-cesta-do-pekla-posobenie-proti-prevahe-10-cast/

https://blog.hlavnespravy.sk/24254/hrozi-nam-kolaps-nadej-na-vitazstvo-v-biovojne-realisticke-zhodnotenie-situacie-posobenie-proti-prevahe-11-cast/

https://blog.hlavnespravy.sk/24275/jadrom-vladnej-neschopnosti-nie-je-stat-statnost-je-to-najposvatnejsie-co-narod-ma-posobenie-proti-prevahe-12-cast/

https://blog.hlavnespravy.sk/24316/prevenciou-pred-prehrou-socialnou-katastrofou-je-kvalita-mudrost-rozhodovania-posobenie-proti-prevahe-nemudrosti-13-cast/

https://blog.hlavnespravy.sk/24333/preco-obdivujem-vlkov-a-nie-supov-preco-supi-ovladli-slovensko-koristou-je-narod-jeho-sloboda-posobenie-proti-prevahe-14-cast/

https://blog.hlavnespravy.sk/24347/hybridne-ohrozenia-z-necakanych-smerov-staty-v-rukach-piatej-kolony-posobenie-proti-prevahe-15-cast/

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Peter Švec

O AUTOROVI

Bez nacionalizmu, čiže vlastenectva, je každý politik len príživník z peňazí platcov daní a každý vojak len vešiak na uniformu.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 223

Celkové hodnotenie: 27.83

Priemerná čítanosť: 1684

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Dolná komora francúzskeho parlamentu schválila návrh zákona o bezpečnosti

  0icon

  Paríž 24. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Eric Gaillard)   Dolná komora francúzskeho parlamentu schválila v utorok návrh zákona o bezpečnosti, ktorý by obmedzil právo filmovať alebo fotografovať…

  EÚ si od spoločnosti Moderna objedná 160 miliónov dávok vakcíny

  0icon

  Brusel 24. novembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Olivier Matthys)   Európska únia (EÚ) si od farmaceutickej firmy Moderna objedná 160 miliónov dávok experimentálnej vakcíny proti koronavírusu. Oznámila to…

  Maas dúfa v obnovenie vzťahov medzi EÚ a USA počas Bidenovej vlády

  0icon

  Berlín 24. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Petros Giannakouris, Darko Vojinovic)   Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas vyjadril v utorok nádej na obnovenie vzťahov medzi USA a…

  Víťazstvo Bidena potvrdili aj v štáte Pensylvánia

  0icon

  New York 24. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Carolyn Kaster)   Predstavitelia amerického štátu Pensylvánia oficiálne potvrdili, že víťazom prezidentských volieb v tomto štáte sa stal demokrat Joe…

  Poslanci schválili zrušenie bankového odvodu, ako aj úpravu v rámci odkladu splátok úverov

  0icon

  Bratislava 24. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Bankám od budúceho roka zanikne povinnosť platiť bankový odvod. Vyplýva to zo zákona o zrušení osobitného odvodu bánk…

  Veronika Remišová vyzvala koaličných partnerov na riešenie problémov s chladnou hlavou

  0icon

  Bratislava 24. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Koaliční partneri by mali pri riešení problémov pristupovať s chladnou hlavou, bez zbytočných útokov a s konštruktívnymi riešeniami.…

  Ruská vakcína je podľa predbežných dát účinná na viac ako 91 percent

  0icon

  Bratislava 24. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Alexander Zemlianichenko Jr)   Ruská vakcína proti koronavírusu Sputnik V je účinná na viac ako 91 percent, ukazujú predbežné dáta z…

  EÚ prijala akčný plán pre integráciu a začlenenie migrantov na roky 2021 – 2027

  0icon

  Brusel 24. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Darko Bandic, Thierry Monasse)   Európska komisia (EK) predstavila v utorok akčný plán pre integráciu a začlenenie na roky 2021 –…

  Mikas sa stretol s trénerom Molnárom z Extrémnych premien

  0icon

  Bratislava 24. novembra (HSP/Foto:Facebook)   Potom ako došlo v októbri k zatvoreniu fitnes centier sa na sociálnej sieti ozval známy tréner Maroš Molnár z relácie…

  Ako sa nestať poskokmi Bruselu? Stačí podporiť "prezieravejších" susedov v rámci V4

  0icon

  Bratislava 24. novembra 2020 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Virginia Mayo)   Historik a publicista Vlastimil Vondruška, ktorý je zároveň jedným z najpopulárnejších českých spisovateľov súčasnosti, sa na svojom blogu…

  TopDesať

  Oprava rozbitých vecí môže byť aj poriadna zábava

  0 icon

  Oprava rozbitých vecí nemusí byť iba nuda. Ak sa do toho pustia obyčajní ľudia, ktorí nie sú veľmi zruční, tak môžu vzniknúť podobné komické situácie. Sťahovacie pásky držia pohromade nárazník a karosériu auta, vešiaky v rúre poslúžili miesto roštu a rovnako skvele poslúžila aj prázdna plastová nádoba, z ktorej si…

  Prečo je každá planéta vo vesmíre guľatá?

  0 icon

  Náš vesmír má najmenej jednu sextilionovú planétu. Ale každá jedna zo šesťdesiatich planét vo vesmíre je guľatá. Nie je medzi nimi ani jeden kváder ani žiadna planétka pripomínajúca Toblerone. Žiadna planéta nie je guľatá „od narodenia“. Planéta začína svoj život ako mrak hornín a prachových častích rotujúcich okolo hviezdy. Častice sa…

  Smrť princeznej Diany: 1. časť

  0 icon

  V nedeľu dňa 31. augusta 1997 otriasla v raných hodinách svetom správa o smrti princeznej Diany. Zomrela spoločne so svojím milencom Dodim Al-Fayedom pri autonehode, ktorá sa stala v noci v jednom z parížskych tunelov. Vodič automobilu Henri Paul tiež zomrel. Dianin bodyguard Trevor Rees Jones bol vážne zranený. Nejak tak môže vyzerať XY ďalších ranných…

  Pristátie na Mesiaci a nekončiace konšpirácie. 4. časť

  0 icon

  Bolo pristátie sfalšované? A kde je kráter? Ako mohli prežiť astronauti a zariadenie v module Apollo 11 Van Allenov radiačný pás? A čo mesačné kamene a výprava Wernhera von Brauna na antarktickú expedíciu? To je len výber najčastejších otázok, ktorými rôzni konšpirátori už po desaťročia zaplavujú internet. Prinášame vám štvrtý…

  Kde sa nachádza najdaždivejšie miesto na Zemi?

  0 icon

  Ak  sa niekto spýta, kde je asi najdaždivejšie miesto na Zemi, čo by ťa napadlo ako prvé? Dažďové pralesy alebo možno Anglicko? Prekvapivo to je v Indii. Podľa Guinessovej knihy svetových rekordov je najdaždivejšie miesto, tzn. z najvyššími priemernými ročnými zrážkami, dedina Mawsynram. Nachádza sa na severovýchode Indie a podľa získaných údajov tam…

  Vo svete IT

  Huawei na to pôjde z opačnej strany. Namiesto 5G smartfónov pôjde do 4G. Naznačujú to najnovšie správy

  0 icon

  Minulý rok spoločnosť Huawei oznámila veľké plány spojené so zvýšenou frekvenciou uvoľňovania nových 5G smartfónov. Bohužiaľ, však situácia spojená so sankciami, neumožnila spoločnosti tento cieľ naplniť. Dôvodom je, že Huawei nemôže aktuálne odoberať produkty a služby vyrábané americkými technológiami. V praxi to znamená, že Huawei nemá od koho odoberať procesory…

  10 najlepších hororových filmov, ktoré aktuálne nájdete na Netflixe

  0 icon

  Hororových filmov môžeme nájsť tisíce, ale len máloktoré stoja v skutočnosti za pozretie. A práve preto by sme vám chceli dať do pozornosti niekoľko z nich, ktoré stoja za zvýšenú pozornosť. Pevne veríme, že vo výbere nižšie si nájde každý niečo, čo ho poteší. 1922 1922 je film, ktorý je…

  Nový Xiaomi Mi 11 Pro by mohol prísť s úchvatným WQHD+ displejom, čím sa vyrovná najdrahším konkurentom

  0 icon

  Nová vlajková séria Mi 11 od spoločnosti Xiaomi je pomaly ale isto na ceste, čo sa odráža aj na množstve informácií, ktoré sa dostávajú do povedomia leakerov, technologických redaktorov ako aj fanúšikov značky. O nadchádzajúcej sérii však stále nemáme exaktné informácie, čomu nedopomáha ani zverejnenie najnovších informácií odhalených priamo z…

  Mohlo by ľudstvo v budúcnosti osídliť Europu, jeden z mesiacov Jupitera?

  0 icon

  Jeden z mesiacov Jupitera, Europa, je na našej oblohe len drobnou bodkou svetla, ktorá je v porovnaní s inými, oveľa jasnejšími hviezdami, pomerne nevýrazná. Zároveň je to najmenší mesiac, ktorý bol objavený Galileom v roku 1610. Až koncom 19. storočia sa podarilo odhaliť jeho priemer, ktorý má približne 3100 km. S príchodom 60. rokov minulého…

  Google bude pravdepodobne čeliť ďalšiemu sporu. Stredobodom pozornosti je spôsob zberu údajov o používateľoch

  0 icon

  Po niekoľkých protimonopolných vyšetrovaniach, ktorým musí  Google aktuálne čeliť vo viacerých regiónoch sveta, prichádza ďalšie. Tentokrát na území Veľkej Británie. Na tému upozorňuje portál techxplore.com. Opäť raz dôvodom sú praktiky zbierania údajov o používateľoch. Podľa zverejnených dokumentov, britský protimonopolný dozorný úrad a Úrad pre hospodársku súťaž, začal preverovanie sťažnosti potom,…

  Armádny Magazín

  Viete, že ... osud Židov bol spečatený za 90 minút? a iné menej známe fakty nielen z bojiska druhej svetovej vojny

  0 icon

  Slovensko, 24. november 2020 (AM) –Viete, že...? ...Turecko chcelo v roku 1952 zatvoriť Bosporský prieliv pre sovietske lode? Turecko je v podstate „večným“ nepriateľom Ruska, s ktorým bolo vo vojnovom stave 12-krát. Mnohí dnešní Rusi hovoria, že aj v súčasnej Sýrii sú na opačnej strane barikády, ž

  Komu bude slúžiť Európska armáda, ak vznikne?

  0 icon

  Nemecko, 24. november 2020 (AM) – Nemeckí poslanci za SPD vypracovali projekt na vytvorenie európskej „28. armády“ nezávislej od členských štátov a na čele s novým "európskym komisárom obrany". Armáda, ktorá by sa mohla byť vyjadrením "suverenity". Nemecký denník Die Welt opisuje projekt

  Náhorný Karabach: Jeden azerbajdžanský vojak zomrel, ruský mierotvorca zranený pri výbuchu míny

  0 icon

  Náhorný Karabach, 24. november 2020 (AM) – Dôstojník ruských mierových síl bol zranený pri výbuchu míny v Náhornom Karabachu, jeden azerbajdžanský vojak prišiel o život, ďalší štyri karabašskí záchranári boli zranení. Informuje o tom ministerstvo obrany Ruska.

  USA pokračujú v búraní bezpečnostnej architektúry sveta

  0 icon

  USA, 24. november 2020 (AM) – V noci na 22. november 2020 USA ukončili procedúru vystúpenia zo Zmluvy o otvorenom nebi, čím sú už takmer na konci deštrukčného procesu bezpečnostnej architektúry sveta. Na dokončenie deštrukcie im zostáva už len jediné – nepredĺžiť platnosť zmluvy START 3.   Z

  Irán zabarikádoval Venezuelské nebo: Drony Mohajer-6 budú na ochranu pred votrelcami

  0 icon

  Venezuela, 24. november 2020 (AM) –Prílet dronu Mohajer-6 do Venezuely môže byž varovaním pre USA. Ide o symbolický prílet, pretože Irán uvoľnil licenciu na výrobu svojho dronu vo Venezuele čo znamená pre Madurov "diktátorský" režim posilniť svoju obranu pred démonkratickým režimom z USA. Do akej miery bude tento projekt úspešný ukážu…

  Svetlo sveta

  Otec Urbančok: Blíži sa bibliou predpovedaný koniec sveta ?

  0 icon

  Homília na 25. nedeľu po Turícach – Misál sv. Jána XXIII. Mt 24,15-35 Keď uvidíte ohavnosť spustošenia na svätom mieste, ako predpovedal prorok Daniel – kto číta, nech pochopí: vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr, kto bude na streche, nech nezostupuje vziať si niečo z domu,…

  Arcibiskup Fulton J. Sheen: Nebo nie je až tak ďaleko

  0 icon

  V jednej známej piesni sa hovorí: “Keď som pri tebe, som v nebi.” Nech to znie akokoľvek ľúbivo, toto nie je nebo, o ktoré človek na zemi zápasí. Ak chceme hovoriť o nebi, musíme najskôr pochopiť, prečo nebo je večnosť. Hovoriť o večnosti znamená pochopiť čas. V nebi nie je…

  Očistec je miestom utrpenia, ale zároveň predĺžením Božieho milosrdenstva po smrti

  0 icon

  Pre veľkú väčšinu ľudí je takmer nemožné dosiahnuť na tomto svete dokonalosť. A preto Cirkev hovorí o Očistci. Pre väčšinu z nás je nemožné zomrieť v stave dokonalosti. Ďakujme Bohu, že vo svojom milosrdenstve, nám ľuďom, dal Očistec. Očistec je pre nás rozšírením Božieho milosrdenstva z tohto sveta do nadprirodzeného.…

  Dva spôsoby ako odkláňa diabol cnostných ľudí od svätosti

  0 icon

  Aj ľudia, ktorí žijú cnostným životom sú vystavení boju diabla. Ten dokonca samotnú cnosť vie využiť ako prostriedok a príležitosť na odpadnutie od Boha. V 16 storočí kňaz Lorenzo Scupoli predstavil a rozobral dve diablove stratégie, kedy je cnosť a túžba po dosiahnutí cnosti, využitá diablom na odklonenie duše od…

  Je ľahšie uveriť v prítomnosť Ježiša v Eucharistii alebo, že dieťa v maštali je Bohom?

  0 icon

  Raz na sviatok Zjavenia Pána jeden svätec povedal: „Boh sa nezjavuje ľuďom, ktorým stačí jedna kniha na celý život. Boh sa zjavuje buď úplne jednoduchým ľuďom ako boli pastierikovia alebo mudrcom, ako boli Traja králi. Obe skupiny ľudí totiž vedia, že o Bohu nič nevedia a sú pokorní. Tá tretia kategória ľudí…

 • icon FOTO DŇA