• Dušan Hirjak

  Koronavírus a tušenia súvislosti. Presadzuje sa vo svete politická ideológia najbohatšej a najmocnejšej „Triedy 1%“ ?

  Publikované 23.06. 2020 o 14:25 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Časť I.

  Všetko, čo sa teraz deje vo svete, a najmä na našom demokratickom Západe, je spojené s jednou veľkou odnožou kapitalistického podnikania – najprv niečo zorganizovať na spôsob vzniku problému a potom s dojemnou starostlivosťou ponúknuť riešenie.

  Ešte v svojich detských rokoch som videl nemú grotesku s Chaplinom, ktorej dej bol veľmi jednoduchý. V čase veľkej hospodárskej krízy mal problém so svojim živnostenským podnikaním aj pán sklenár. A tak si do svojho zámeru pribral aj malého chlapca. Ten dostal jednoduchú úlohu – mal zvládnuť rozbíjať skla na oknách rodinných domov. Chlapec zvládol svoju úlohu a živnostník mal prácu a obživu. Ak vznikol problém ( strata práce, následne rozbité okna ), bolo potrebné riešenie ( ponúknuť sa a okna zaskleniť ).

  Táto odnož kapitalistického podnikania je však veľmi starostlivo chránená riadenou deformáciou procesov, ktoré boli vložené do systémov riadiacich každú ľudskú spoločnosť. Politika demokratického Západu má podľa klasického liberalizmu podliehať verejnému zdôvodneniu tých, ktorým bola daná dôvera spravovať život v demokratickej spoločnosti a ktorí vytvárajú štátnu moc. Lenže štátna moc je v tomto štádiu doslova presiaknutá vplyvom rôznych skupín oligarchov či vôbec nadnárodných spoločnosti. Skupinu najbohatších a najmocnejších som preto jednoducho nazval „Triedou 1%“, ktorá má svoje záujmy a ciele a ktoré sa v „závetrí“ politiky dajú pomenovať, že ide o politickú ideológiu. Túto ideológiu pripomeniem v II. časti svojho článku.

  Verejné zdôvodnenie politiky zo strany štátnej moci v súčasnom politickom konaní je založené na jednej jedinej príčine: vzniku pandémie koronavírusu vo svete, ktorú v každom prípade môžeme poraziť iba vakcínou a očkovaním. Tento „zákonitý“ postup sa musí zo strany každej národnej vlády dodržať, aby bolo možné zrealizovať v skutočnosti ďalšie skryté ciele. Oznámenie jednej jedinej príčiny toho, prečo národné vlády konajú tak, ako konajú, je spojené s politickým rozhodnutím tých síl, ktoré presadzujú globálne riadenie týchto procesov. Politické rozhodnutie muselo byť za každú cenu spojené s tým, že musí byť vyhlásená pandémia. Pre svetovú zdravotnícku organizáciu to nebol problém, ak vieme, akým spôsobom je financovaná.

  Výsledkom riadenej deformácie určitých procesov bolo to, že ako obyvateľstvo máme pochopiť, že došlo k skutočnej pandémii koronavírusu, za ktorú nikto z ľudských bytosti nemôže. Máme veriť tomu, že iba táto pandémia nesie vinu na tom, že sa nám deje utlmenie ekonomického života spoločnosti, že deti a naša mládež nesmú chodiť do škôl a priebežne podliehať výchovno-vzdelávaciemu procesu, že obyvateľstvo musí podliehať prísnej karanténe a rôznym hygienickým či epidemiologickým opatreniam. Z riadenej deformácie musí pre obyvateľstvo či občanov demokratického Západu vyplynúť, že všetko je vôľa Božia, pretože to vzniklo z prirodzenosti prírodných procesov. Za vykonávateľov riadenej deformácie boli niekym určené národné vlády. A národné vlády urobili všetko potrebné, k čomu boli niekym inštruované. Národné vlády si splnili to, čo v prípade Chaplina si splnil chlapec s kameňom v ruka – rozbíjal okna !

  Chaplin pri sebazáchrane nepotreboval nikoho, aby sa mu do jeho rozhodnutia plietol. Národné vlády postupovali tým istým spôsobom a ani náznakom sa neukázalo, že sa im do rozhodovania môžu pliesť občania ako základ štátnej moci. Predseda vlády všetko zorganizoval tým spôsobom, že je to vec odborníkov, pretože ide vraj iba o zdravotnícky problém a teda o otázku verejného zdravia. Z toho potom vyplynulo, že správanie obyvateľov musí byť do detailov určované, plnené a kontrolované !!! Razom sme sa ocitli v atmosfére autoritatívneho riadenia a najmä si treba uvedomiť, že sa vytvorili prostredníctvom politických opatrení podmienky pre scudzenie osobnej moci každého jednotlivca, ktorý chce podnikať, pracovať, učiť sa, športovať, liečiť sa, slobodne oddychovať, spoločenský sa dostatočne angažovať a podobne. A keď človeku odoberieme ( scudzíme ) jeho osobnú moc, ľahšie podlieha manipuláciám so strachom. Lenže to sú už otázky výsostne politické a týkajú sa tak základných ľudských práv a slobôd ako aj ústavného práva na zabezpečenie účasti občanov na správe veci verejných.

  Tak ako Chaplin v úlohe živnostníka ponúkol sa vyriešiť problém – zaskleniť okna, tak farmaceutická lobby či národné vlády sa ponúkajú s riešením. Keďže za pomoci mediálnej sféry bol do jednotlivých spoločnosti medzi obyvateľstvo zasiaty veľký strach z chrípkovej „pandémie“, ktorý môže spôsobovať stres a viesť až k oslabeniu imunity, tak nastal čas problém riešiť vakcínou a teda očkovaním. Nedávno, dňa 19.6.2020, sa na Úrade vlády SR uskutočnila tlačová konferencia, na ktorej bola prítomná aj prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH., vedúca Ústavu verejného zdravotníctva JUK, ktorá okrem iného povedala toto: „Ja si myslím, že toho rúška sa tak ľahko nezbavíme. To je na niekoľko rokov a možno aj doživotne, ťažko povedať.“ Profesorka uviedla, že je tu jedna šanca, ktorú vidíme v prípade zavedenia očkovania. Profesorka zrejme iba náhodou zabudla pripomenúť, že proti Covid – 19 v súčasnosti existujú účinné lieky, takže na žiadnu vakcínu a očkovanie nie je potrebné čakať. Iba na margo tohto problému, bolo by zaujímavé vedieť, či sa v SR používajú účinné lieky proti Covid – 19.

  Jej stanovisko ma doslova ohromilo, pretože ani si neviem predstaviť v svojej hlave, že vedecká pracovníčka pokladá rúška za špeciálne dobrý ochranný prostriedok proti koronavírusu, akoby chrípka vzniká len preto, že doteraz sme nenosili rúška. Lenže profesorka svojim stanovisko prezradila nielen nedostatok vedomosti ohľadom vírusov či chrípky, ale jasne naznačila, že očkovaním sa môžeme ťarchy rúška, ktoré nám vláda SR a Úrad verejného zdravotníctva nariadili nosiť, zbaviť, keď prijmeme očkovanie !!! A to ešte nie sme v právnej rovine, kde prijímané opatrenia sa zdôvodňujú v rozpore s prijatými a platnými zákonmi SR.

  O problémoch z právnej stránky v svojom videu na You Tube hovorí Dr. Štefan Harabin, ktorý k videu pripojil aj analýzu posúdenia prijatých opatrení Úradu verejného zdravotníctva vo vzťahu k obyvateľstvu SR. Video je dostupné od 12.júna 2020. A v prípade používania rúšok Dr. Š. Harabin došiel jasne k záveru, že rúška nemôžu byť povinné, lebo to nie je právne možné. Analýzu je potrebné si prečítať pozorne a prípadne pozrieť si aj príslušné ustanovenia citovaných zákonov. Hitom analýzy je zistenie, že príslušný Úrad verejného zdravotníctva v časti svojho opatrenia o vyhlásení pandémie uvádza, že generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie ( WHO ) celosvetovú pandémiu Covid – 19 vyhlásil podľa slovenského práva a teda podľa §§ 12 ods.2, písm. b), c) a f), 48 ods. 4, písm. I), 60a, ods.2 zákona číslo 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

  Nikomu nemám záujem vnucovať svoje myšlienky a hodnotenia určitých procesov, ktoré sa odohrávajú vo svete a u nás, v SR. Verejné zdôvodnenie politiky, ktorá sa robí v súčasnosti je veľmi slabé a ani sa nezakladá na pravdivých informáciach, faktoch či na potrebe skutočne nájsť v sebe ( u politikov ) odhodlanie, hovoriť o tom, aké záujmy a koho sa vo svete cez národné vlády presadzujú a k čomu smerujú. Nebyť dezorientovaný a pochopiť ciele a záujmy určitých skupín ľudí, znamená hľadať súvislosti javov a procesov, ktoré sa odohrávajú vo svete a v SR. Ak budeme sedieť iba pred televíznymi obrazovkami, nedozvieme sa nič podstatného a nebudeme môcť pochopiť, o čo v hre „pandémie“ koronavírusu ide. Je škoda, že naša vládna moc nemá žiadny záujem nám, občanom, odhaliť, čo sa deje v súvislosti s koronavírusom a k čomu to smeruje.

  Uvediem niekoľko príkladov, názorov a informácií, aby sme sa potom zamysleli, ako sa zorientovať v tak náročnom celosvetovom procese, ako je „pandémia“ koronavírusu. Ako ľudia a občania sa potrebujeme zorientovať v tomto celosvetovom procese, aby sme sa ďalej nemuseli zúčastňovať na realizácií všetkých možných opatrení, ktoré si vymýšľajú na úrovni globálneho politického riadenia a ktorému bez problémov a odporu podlieha aj naša vládna moc, naši politici vôbec, či celá skupina odborníkov v zdravotníckych útvaroch ( orgánoch ). Najprv treba niečo pripomenúť.

  Vláda SR schválila svoje programové vyhlásenie na roky 2020 – 2024. A hneď na úvodnej strane je uvedený akýsi záväzok členov vládneho kabinetu v tomto znení: „Počas nášho vládnutia sa zaväzujeme vždy hovoriť pravdu a čestne konať.“ Aká je skutočnosť ? Ešte len bolo programové vyhlásenie vlády SR v NR SR prerokované a schválené, ešte len bola vláde SR vyslovená dôvera, už citovaný morálny záväzok členov vlády SR stratil na svojej sile a vážnosti, pretože vládny kabinet si pravdu a čestnosť začal vysvetľovať a uplatňovať iba podľa svojich predstáv, zdôvodnení a kritérií. To by ešte nebolo to najhoršie, pretože existuje niečo ešte horšie: vládna moc niektoré svoje rozhodnutia verejne zdôvodňuje spôsobom, ktorým sa prezentuje neúcta k princípom občianstva vôbec. Vládny kabinet od schválenie svojho programového vyhlásenia akosi pozabudol aj na svoj morálny záväzok v ďalšej vete, v ktorej sa zdôrazňuje, že „…budeme konať tak, aby sme výrazne ( ! ) zvýšili dôveru ľudí v štát a ľudí, ktorí ho reprezentujú.“

  Tento uvedený morálny záväzok členov vlády SR ukazuje na prácu určitých politických subjektov ako „politického analfabeta“, ktorý už v príprave vládneho programu zabudol na to, že my, občania SR, sme základom štátnej moci a máme povinnosť zúčastňovať sa na správe veci verejných. Ak zdravie obyvateľstva je z určitého pohľadu vec verejná, tak samotná problematika „pandémie“ koronavírusu je bez akýchkoľvek pochybnosti záležitosťou verejnou a teda patrí do oblasti, kde správa veci verejných sa nemôže a nesmie zaobísť bez aktívnej účasti občanov. Netreba nám zvyšovať dôveru ľudí v náš štát, pretože ak je to náš štát, tak sa na jeho spravovaní ako občania máme podieľať. Treba nám zabezpečiť, aby boli vytvorené legislatívne podmienky pre účasť občanov na správe veci verejných. Z môjho pohľadu uvedený morálny záväzok vlády SR pokladám za výsledok parlamentných volieb, ktorý ukazuje, že zase sa podarilo s občanmi vybabrať – zvíťazila oligarchická skupina politického prostredia s ďalšou oligarchickou skupinou na zadnom dvore politiky.

  Vláda SR a náš zákonodarný zbor na toto všetko úplne zabudli, pretože sa dali riadiť nie záujmami svojich občanov, ale záujmami rôznych skrytých síl globalizačných procesov vo svete. Pre vládu SR má byť napríklad taký Bill Gates iba podnikateľ – miliardár a nič viac a svojim pochybným podnikateľským aktivitám so zdravím po celom svete nech sa venuje na inej planéte ! Svetová zdravotnícka organizácia je agentúra OSN, ale nikto sa nepostavil proti jej zmene kritérií k tomu, čo je to pandémia a či môže zasahovať do právomoci národných vlád. A tak od prvého okamihu vládne samá pretvárka, na ktorú sa potom viažu rozhodovacie právomoci vlády SR a zákonodarný zbor sa riadi, aby nás nedobehol koronavírus, skráteným legislatívnym procesom.

  A úspešne začína „podnikať“ aj EÚ, ktorá na 4.mája 2020 zorganizovala medzinárodnú konferencie na tému „Koronavírusová globálna odozva“ a vyzbierala 9,8 miliárd eur !!! Komu budú tieto finančné prostriedky pridelené, o tom píšem nižšie v tomto článku. Bolo výhodne vymyslieť a zorganizovať „pandémiu“ koronavírusu, pretože poslúžila ako výhovorka pre zastavenie či obmedzenie ekonomiky vo svete vrátane Európy a toto zase slúži Európskej únii ( Bruselu ) ako dôvod, prečo musia organizovať plán obnovy Európy, ktorý by mal spočívať v poskytnutí úverov členským štátom v celkovej výške 750 miliárd eur. O tomto pláne sa teraz nechystám rozpisovať, chcem len zdôrazniť, že podobný spôsob platí napríklad aj pre USA, pretože nakoniec ide o tých istých predstaviteľov „Triedy 1%“, vrátane bankárov. Celý mechanizmus plánu obnovy Európy je nastavený tak, aby posilnil moc Bruselu a bol urobený ďalší krok k ustanoveniu európskeho super štátu.

  Pre nás, občanov a obyvateľov SR či vôbec členských štátov EÚ, je nesmierne tragikomické, keď si uvedomíme, že tí predstavitelia členských štátov, ktorí rozhodovali o priškrtení chodu svojich národných ekonomík, sa teraz pod vedením EK hrajú na záchrancov Európy a svojich štátov. Je to niečo nemysliteľné, aby si politici dovolili priškrtiť chod svetovej ekonomiky pod zástavou bezpečnosti a zdravia obyvateľstva. A už môžeme jasne tušiť či pochopiť, že vláda SR sa „podnikateľskému úsiliu“ EÚ úplne prispôsobí, pričom je potrebné rozlišovať, či krokom EÚ sa prispôsobí z dôvodov, že týmto procesom vôbec nerozumie, a teda ide o jej angažovanú nevedomosť, alebo týmto procesom rozumie a vedomé pracuje na tom, aby SR bolo dostatočne zadlžená a bez štátnej suverenity a aby EÚ bola silná ako centralizovaný štát.

  1.

  Podľa určitých informácií z internetu dňa 18.októbra 2019, teda pred vypuknutím „epidémie“ koronavíru, sa 130 ľudí z najrôznejších odvetví zdravotníctva, financií a priemyslu zúčastnilo stretnutia, dôvod ktorého bol určený v tom, že ďalšia ťažká pandémia spôsobí veľmi mnoho škody na ľudskom zdraví a a obrovské straty na životoch. Pri tomto stretnutí bola pandémia simulovaná pomocou počítačov a hľadali sa možnosti, ako obmedziť dopad a predísť škodám a následkom. Simulácia riešila zasiahnutie celosvetovej populácie neznámym a nebezpečným vírom či jedom, zásluhou ktorého malo zomrieť až 65 miliónov ľudí za 18 mesiacov. Z tohto dôvodu bolo zdôraznené, aká je dôležitá spolupráca jednotlivých vlád, priemyslu, medzinárodných inštitúcií a ľudskej spoločnosti samotnej. Zdôrazňuje sa, že celým stretnutím sa vinula myšlienka, že je nutné zariadiť financovanie. Neskôr, už v marci 2020, Bill Gates verejne poprel, že v rámci stretnutia „Event 201“ nič nesimulovali a nič nenacvičovali, teda zdravotným a ekonomickým záležitostiam sa nevenovali.

  2.

  Lenže stretnutie „Event 201“ bolo zdokumentované, takže je možné tvrdiť, že úloha zariadiť financovania bola ďalej prenesená na šéfku Európskej komisie, ktorá zorganizovala konferenciu za účelom vybrania peňazí na boj proti koronavírusu. O tejto konferencií sa zmieňujem na inom mieste v článku. Svetovú pandemickú situáciu „Event 201“ spracovala Univerzita Johna Hopkinsa a tá istá univerzita podľa Massima Mazzucca z Talianska spracovala aj ďalší dokument s názvom „Príprava na pandémiu respiračných patogénov s vysokým dopadom.“ Dokument bol vydaný v septembri 2019 a je veľmi zaujímavá tá časť, v ktorej sa píše toto: „Pokiaľ by sa respiračný patogén s vysokým dopadom vyskytoval prirodzene alebo v dôsledku náhodného alebo úmyselného uvoľnenia, pravdepodobne by to malo významné dôsledky pre verejné zdravie, ekonomiku, sociálny systém a politiku. Národné vlády sa musia pripraviť na úmyselné použitie respiračného patogénu. Príprava na úmyselnú udalosť musí zahŕňať uvedomenie si skutočnosti, že úmyselné šírenie respiračného patogénu s vysokým dopadom by mohlo podstatne zhoršiť mimoriadne dôsledky prirodzenej pandémie s rovnakým pôvodcom.“

  3.

  Massimo Mazzucco vo svojom videu Koronavírus – zvláštne okolnosti“, ktoré bolo uverejnené dňa 26.3.2020 na serveri www. zvedavec.org, zdôraznil, že zásadným rozdielom medzi situáciou zámerného uvoľnenia a situáciou, v ktorej sa respiračný patogén s vysokým dopadom šíri prirodzene, by bola možnosť spáchania viacej útokov na rôznych miestach alebo opätovné uvoľnenie nákazy v prípade úmyselného útoku. Massimo Mazzucco reagoval aj na to, že hypotéza o úmyselnom uvoľňovaní nákazy neobstojí, pretože sú to práve USA, ktoré sú dnes postihnuté nákazou a je to ich ekonomika, ktorá riskuje, že sa dostane na kolena, takže to nedáva zmysel, že to mohli urobiť. A reagoval takto: „My tu nehovoríme o národe, ale o veľmi úzkej skupine psychopatov, ktorým je úplne jedno, že ekonomiky polovice sveta sa položia na kolena, pretože oni z celej tejto situácie budú mať osobný prospech.“ Vyzbieraná finančná čiastka v sume 9,8 miliárd eur predstavuje významnú čiastku, na ktorú si prídu všetci zainteresovaní. A komu majú pripadnúť tieto peniaze ?

  4.

  Podľa oficiálnej stránky EÚ príjemcami budú: 1. CEPI – na výrobu očkovania. 2. GAVI – na rozdelenie očkovania po svete. 3. Therapeutics Acccelerator – na výrobu liekov. 4. UNITAID – globálna iniciatíva v oblasti zdravia. 4. FIND – Nadácia pre vylepšovanie nových diagnóz. 5. Globálny fond. 6. WHO – Svetová zdravotnícka organizácia. Je zaujímavé, že organizácia GPMB vydala brožúru „Svet v ohrození“, v ktorej sa okrem iného píše „…že do septembra 2020 bude OSN vrátane WHO organizovať aspoň dve ďalšie celosvetové cvičenia a simulácie, ktoré budú zahŕňať i zámerné rozšírenie smrteľných patogénov.“ Čo si máme myslieť o tom, čo povedal Dr. Fauci, riaditeľ Národného inštitútu alergií a infekčných chorôb Spojených štátov, keď zdôraznil, že Ameriku čaká zlá jeseň a zlá zima a že opakovanie koronavíru je nevyhnutné ? O dokumente „Svet v ohrození“ sa ešte zmienim na inom mieste , pretože je veľmi dôležitý.

  5.

  Hovorí a píše sa o tom, že koronavírus bol zámerne rozšírený. Nie je v mojich silách, aby som sa tým zaoberal a hľadal argumenty pre označenie, či to bola čínska alebo americká strana. Massimo Mazzucco tvrdí, že očividne je niekto za manipuláciu a rozšírenie zodpovedný a preto by to novinári mali skúmať. Samotné podozrenie podľa neho nie je založené na ničom, pretože určité náznaky exitujú. Aké ? Podľa Mazzucca 31.1.2020 zverejnila univerzita v Dillí výskum s názvom „Podivná podobnosť jedinečných zväzkov HIV proteinu v COVID – 19.“ Vedci vraj vo víre našli jasné stopy genetickej manipulácie. O dva dni neskôr je správa stiahnutá z internetu, pričom je zaujímavé to, že ešte nikto neodmietol údaje obsiahnuté v tejto výskumnej správe. Na podporu tézy genetický upraveného vírusu vystupuje profesor Univerzity of Illinois Francis Boyle – muž, ktorý v roku 1989 napísal americký zákon o používaní biologických zbraní. A tento profesor tvrdí, že koronavírus je produktom genetického inžinierstva. Keby to bolo tak, potom aj jeho rozšírenie vo svete mohlo byť spojené s určitými ľudskými aktivitami.

  6.

  Uvediem niekoľko zaujímavých myšlienok Dr. Shivu z USA, ktorý poskytol rozhovor pre Next News Network. Podľa doktora farmaceutický priemysel je teraz v ohrození, pretože z liečiv nezískavajú žiadne peniaze, pretože všetko ide do výskumu a úrad FDA im schvaľuje menej liekov kvôli ich kvalite. Z tohto dôvodu sa pozornosť presúva k vakcínam, na ktorú národné vlády teraz čakajú. Doktor zorientoval pozornosť na hlboký štát v USA, ktorý podľa neho zahŕňa ľudí z nadácie Billa Gatese po ľudí ako je Zuckenberg. Tí sa spojili s OSN a šíria strach z koronavírusu kvôli nevzdelanosti lekárov v otázkach imunitného systému. Podľa doktora tento vírus bol vytvorený a rozšírený hlbokým štátom.

  Dr. Shiva tvrdí, že koronavírus vo Wuhane mal iný kmeň ako ten, čo bol v Iraku a v Taliansku. Všetky vírusy sa vracajú k jednej všeobecnej vetve, ktorá pochádza zo základne Ford Detrick v USA v Severnej Karolíne. Toto biotechnologické zariadenie v lete minulého roku museli z dôvodov národnej bezpečnosti uzatvoriť, pretože neexistovali kontroly na zaisťovanie nebezpečných materiálov. Existuje podozrenie, že ľudia z hlbokého štátu v USA poslali ľudí do Wuhanu, ktorí ten vírus tam rozšírili. Iba poznamenám k tomuto tvrdeniu, že s podobnou hypotézou o „americkej ruke“ pracuje aj Róbert Quoglia, autor knihy „Mýtus o 11.septembri“, ktorý nachádza príležitosť k prevozu vírusu do Číny v tom, že sa tam ( vo Wuhane ) v októbri 2019 konali medzinárodné vojenské hry.

  Podľa Dr. Shivu zveličovanie vírusu vedie k tomu, že sa ľudia skrývajú doma a sú pripravení prijať fašizmus. Nerieši sa hlavný problém – imunitné zdravie človeka. Predpokladá, že bude ešte horšie, pretože sa začne presadzovať očkovanie a že kvôli tomu u tých, čo sa nebudú chcieť dať zaočkovať,budú kladené veľké prekážky ako napríklad nebude možné obnoviť vodičský preukaz, cestovať vlakom či autobusom, navštíviť posilovňu a podobne. Podľa doktora za všetkým stojí Anthony Fauci, poradca prezidenta Trampa. Tento pán by mal byť zažalovaný. Svoju kariéru si vybudoval na falošnom príbehu, že HIV spôsobuje AIDS. Naučil sa, ako propagovať falošnú vedu, aby vytvoril strach, že HIV spôsobuje AIDS. A. Fauci je podľa Dr. Shivu tvarou farmaceutických firiem a vakcín. Takže aj teraz sa riadime falošnou vedou. K tomu, čo povedal Dr. Shiva o A. Faucim, si dovolím dodať niekoľko informácií.

  Dr. A. Fauci prežil päť amerických prezidentov ako ich zdravotný poradca. V USA sa od 80. rokov zvýšil počet povinných vakcín pre neplnoletých z počtu 7 na počet 74 ! Tvrdí sa, že za tú dobu sa americká populácia zmenila na najviac chorý národ na svete, trpiaci rôznymi typmi chorôb. Počet autistov v USA v 80. rokoch bol iba 1 z 10 000, teraz je toto číslo 1 z 54. Počet deti do 18 rokov trpiacich depresiami zvýšil z 2 na 25 zo 100 obyvateľov. Dr. Shiva upozornil na veľmi dôležitú skutočnosť a to na veľmi úzku spoluprácu farma spoločnosti s médiami. Tie za milióny dolárov vytvoria príbeh o tom, že pomáhajú „utlačovaným“ a potom im predajú svoje lieky. Oni chcú, aby sme verili Billovi Gatesovi – tomu idiotovi, čo nikdy nevytvoril DOS. Títo ľudia vytvorili falošnú históriu o svojej výnimočnosti v technologickom priemysle, pokladajú sa za spasiteľov, len treba pichať injekcie do krvi a potom dobre kontrolovať ľudí. Podľa Dr. Shivu všetko bolo naplánované k uskutočneniu imperialistických agend hlbokého štátu.

  7.

  Spomeniem ešte jeden príklad od bloggera Pavla Kamasa, ktorého video bolo zverejnené dňa 21.4.2020 na serveri www.nwoo.org. a už nie je k dispozícií. Ten je presvedčený, že koronavírus nie je problém zdravotný, ale mocensko-politický. Z tohto dôvodu ho zaujíma, čo majú všetky štáty spoločné, že sa takto spoločne pustili zachraňovať svet. V rámci globalizácie sveta to spoločné je práve svetový finančný systém, ktorý má veľké problémy. Tvorcovia globálneho kasíno-kapitalizmu chcú zachovať svoje pozície a preto muselo nastať aj vypnutie ekonomiky. Majitelia svetových peňazí prišli na myšlienku, že vírus môže vyriešiť ich celú agendu, pričom môže zabezpečiť: a) rozprávkový profit pre farma spoločnosti, b) mocensko – politický – pôjde o oklieštenie slobody.

  8.

  Teraz chcem upozorniť na článok, ktorý napísal Murad Rachimov, bývalý zamestnanec amerického rozhlasu Slobodná Európa. Článok bol uverejnený 30.4.20 na www.novarepublika.cz a má názov „Trhák svetového zákulisia: Pozor, test na COVID – 19 je infikovaný !“ Hneď v úvodnej časti článku je pozornosť venovaná niečomu, čo vyráža dych. Autor článku napísal, že britské noviny The Telegraph informovali o šokujúcej správe, ktorá vyšla pod názvom „Oneskorenie testovania na koronavírus vzniklo potom, čo v testovacích súpravách na koronavírus bol nájdený COVID19.“ Podľa tohto článku luxemburská sprostredkovacia spoločnosť EUROFINS informovala vládne laboratória Veľkej Británie o tom, že vo svojich zásielkach testovacích sád sa našiel koronavírus. Vírus bol nájdený v sondách a kapsúlach dodávaných zo Spojených štátov. Tento koronavírus sa našiel aj u niektorých ďalších sprostredkovateľských spoločnosti, ktorým boli dodávané aj testovacie súpravy od zaoceánskych partnerov.

  Z uvedeného vyplýva, že išlo o veľmi vážny incident, ktorý bolo potrebné vyšetriť, lenže v tomto smere sa nič neudialo a rovnako o tom nič neinformovali ani národné mainstreamové média. Dokonca vedúci britského testovacieho tímu na Covid – 19, John Newton, sa o tomto incidente vôbec nezmienil, iba potvrdil, že sa budú dodávať americké testy, ale čínske nie a to vraj pre ich nízku kvalitu. Čo si v tejto súvislosti všimol autor článku ? Autora článku zaujalo, prečo napríklad v Taliansku a Španielsku, kde populácia už mesiac a pol sedí v karanténe, sa úmrtnosť na Covid – 19 nijak neznižuje. Vzhľadom na inkubačnú dobu 14 dní by malo dochádzať k prudkému poklesu úmrtnosti. Lenže toto sa nedeje !

  Preto autor článku dochádza k záveru, že ľudia sú z najväčšou pravdepodobnosťou neustále infikovaní testami na Covid – 19. Medzi krajiny, ktoré môžu byť zaradené do zoznamu s infikovanými testami, autor článku zaradil aj Francúzsko, Veľkú Britániu a USA. Zároveň zdôraznil, že nepredpokladá, že vo všetkých krajinách sú testy infikované. Za tejto situácie si predstavme, že by sa mal naplniť zámer Billa Gatese, ktorý v svojom rozhovore v americkej televíznej show „Daily Show“ predložil myšlienku zrealizovať univerzálne testovanie ľudí na koronavírus za účelom zaistenia ich bezpečnosti. Po zrealizovaní tejto celosvetovej záchrannej akcií by malo nasledovať univerzálne očkovanie ľudí. Podľa autora článku z pohľadu Billa Gatese tento zámer je celkom logický: najprv nakaziť čo najviac ľudí pomocou testov a potom prísť ako spasiteľ s injekčnými striekačkami naplnenými ďalšími prekvapeniami.

  9.

  Autor článku, uvedený v predchádzajúcom bode ( č. 8 ) uvádza, že v roku 2015 sa zistilo, že britský výskumný ústav Pirbright, ktorý má svoje laboratória aj v USA, pomocou genetického inžinierstva vytvoril novú mutáciu koronavírusu. Ústav túto mutáciu patentoval u Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva pod patentovým číslom „WO2016/012793A“ dňa 28.januára 2016. A na stránke patentového úradu je okrem iného napísané, že tento koronavírus môže byť použitý ako vakcína pre liečbu alebo prevenciu choroby ako je infekčná bronchitída u Subjektu, čo môže byť tak človek ako aj zviera.

  Predpokladám, že pojem „subjekt“ bol zavedený úmyselne a slúži svojmu účelu . Pretože ak bude treba, tak sa dá na tento pojem vyhovoriť. A tak sa aj stalo 25.marca 2020, keď v súvislosti s „pandémiou“ sa ústav rozhodol na svojej stránke napísať, že nikdy sa nezaoberal výskumomľudských koronavírov. Dokonca na jednej zo strán patentovaného dokumentu sa uvádza aj spôsob použitia: ako vakcína, prípadne ako je uvedené v odstavcoch 21,22 23, pokiaľ je ochorenie infekčnej bronchitídy. V tejto súvislosti je dôležité si všimnúť, čo sa píše v dokumente o spôsobe podania koronavírusu. Spôsob podania koronavírusu je jednou z nasledujúcich možnosti: aplikácia očných kvapiek, intranasalne podanie ( nosom ), pitnou vodou, injekciou.

  Čo to znamená ? Že koronavírus môže vstúpiť do tela človeka očami, nosom, ústami a injekciou. Teraz prebieha zákulisný boj a verejná propaganda o potrebe očkovania všetkých ľudí na planéte,

  takže môžeme veriť tomu, že očkovanie je to najlepšie, čo môže človeka stretnúť ? Je teda veľmi zaujímavé, že vakcína podľa dokumentov existuje, ale Bill Gates uisťuje celý svet ( neviem prečo ), že treba počkať, pretože na vakcíne pracuje sedem jeho spoločnosti. Autor článku čitateľa upozorňuje aj na ďalšie skutočnosti. Tak napríklad Európsky patentový úrad dňa 29.novembra 2019 ( ! ) schválil patent na vynález spoločnosti Pirbright, ktorá je súkromnou spoločnosťou a je financovaná napríklad WHO, Európskou úniou, Štátnou radou pre výskum biotechnológií a biologických vied Veľkej Británie či nadáciou Billa Gatese.

  O niečo skôr, 18.októbra 2019, je aj za aktivít Billa Gatese organizované spomínané podujatie pod kódovým názvom „Event 201“, v rámci ktorého jeho účastníci hrali scenárs vírovou pandémiou. Koncom októbra 2019 odišlo do čínskeho Wuchanu 172 amerických jednotiek, aby sa zúčastnili VII. Svetových letných vojenských hier. A tri týždne po skončení hier vo Wuchane vypukne „epidémia“ koronavírusu. Pre autora článku je záhadou to, že Američania skončili až na 35. mieste. O niečo neskôr, 12.marca 2020, hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí obvinil USA, že do Číny zavliekli koronavírus. O niekoľko týždňov neskôr európske dodávateľské spoločnosti tvrdia, že koronavírusy, ktoré boli nájdené v testovacích súpravách Covid – 19, sú z USA ! Nikto však túto záležitosť nevyšetruje !

  10.

  U autora článku Murada Rachimova ešte ostaneme, pretože spomína ďalšiu dôležitú záležitosť, ktorá súvisí s nadáciou Billa Gatesa a „pandémiou“ koronavírusu. Nadácia Billa Gatesa financuje rôzne biologické laboratória zapojené do vývoja vakcín. A nie iba to. Existujú inštitúty, ktoré verejne obhajujú čipovanie ľudí !!! Medzi takéto inštitúty patrí aj MIT – Massachusetts Institute of Technology. Tento inštitút sa nedávno – 19.decembra 2019 – v článku „Ukladanie lekárskych informácií pod kožu“ chválil svojimi úspechmi v oblasti čipového kódovania ľudí, ktorí používajú vakcíny. Tieto čipy veľkosti mikroskopických škvŕn prachu vývojári nazvali „kvantové bodky“. Článok hovorí o tom, ako tieto kvantové bodky zaviesť bezpečne do ľudského tela pomocou konvenčných lekárskych striekačiek. A je tu ďalšia zaujímavá informácia. Vo februári 2017 pridelil pán Bill Gates zo svojho fondu inštitútu MIT a ďalším dvom spoločnostiam 17,6 milióna dolárov na vývoj a výrobu vakcín.

  Informácie o tom vraj stále visia na webových stránkach inštitútu pod názvom „MIT predstavuje veľkú výzvu pre inováciu v celosvetovej výrobe vakcín.“ Čo majú teda technologický inštitút a vakcíny spoločného ? Tento inštitút má niečo k doplneniu vakcín – kvantové čipy !!! Autor článku zdôvodnil to, prečo spomína kvantové čipy a prečo v nich vidí hrozbu pre ľudstvo. Má totiž k dispozícií kópie súdnych dokumentov niektorých Američanov, v telách ktorých sa podobné čipy našli, pretože boli tam zanesené bez ich vedomia a to ešte v roku 2015.

  Treba si uvedomovať, že sa vážne pripravujú plány na čipovanie ľudí. O tomto pláne je všetko popísané na stránkach projektu „Aliancia ID2020“. Tento projekt bol zahájený v roku 2016 ako partnerstvo piatich veľkých amerických spoločnosti. Cieľom projektu „Aliancia ID2020“ je počnúc rokom 2020 zahájiť proces DIGITÁLNEJ CERTIFIKÁCIE ľudí po celom svete. Čo to znamená ? Autori tohto projektu tvrdia, že to znamená zavedenie „digitálnych certifikátov“ do tiel ľudí, čiže elektronických čipov.

  Autor článku pripomenul, že na projekte „Aliancia ID2020“ pracujú tri veľké organizácie: Microsoft, Rockefellerova nadácia a GAVI. Keď vieme, aké sú ich hlavné oblasti činnosti, tak potom je možné odhadnúť úlohu každej z nich v uvedenom projekte. Zrejme ide o takúto súhru:

  1. a) Microsoft je zodpovedný za vývoj elektronických súčiastok vo forme nano – čipov,
  2. b) Rockefellerovci ako monopolisti v americkom farmaceutickom priemysle sú zodpovední za vývoj „liekov“ pre vakcíny,
  3. c) GAVI ako jedna z popredných vakcinačných spoločnosti na svete zodpovedá za praktickú implementáciu hromadného kódovania pomocou vakcín.

  Je zaujímavé, že v období terajšej „pandémie“ koronavírusom Bill Gates dňa 13.marca 2020 opustil správnu radu Microsoftu, aby mohol, podľa jeho slov, viacej času venovať „charitatívnym prioritám.“ Asi o týždeň neskôr, na otázku, aké zmeny sa očakávajú v blízkej budúcnosti, odpovedal takto: „Nakoniec budeme mať určité digitálne certifikáty, ktoré budú ukazovať, kto sa zotavil, kto sa nedávno testoval alebo kto dostal vakcínu.“

  11.

  V závere svojho článku Murad Rachimov uviedol, aké ciele a úlohy majú spomínané zákulisné sily. Je vhodné tieto ciele a úlohy si poriadne prečítať a zapamätať si ich. Je to v záujme každého z nás. Podľa autora sa momentálne hrá Covid – 19. Nedobrovoľne sa presviedčame, že herní scenáristi túto hru neodstránia z nášho každodenného života len tak, bez dosiahnutia svojich zákerných cieľov. Ide o tieto úlohy:

  • najzákladnejšia úloha – pokles svetovej populácie,
  • vylúčenie hotovosti z obehu a prepojenie obživy ľudí s elektronickou kontrolou vládcami,
  • zvrhnutie „nežiaducich“ vodcov konkrétnych krajín prostredníctvom protestov hladného ľudu,
  • zvýšená dlhová závislosť krajín sveta voči veľkým finančným inštitúciám Západu,
  • úplné zbavenie politickej a hospodárskej suverenity väčšiny krajín sveta a ich podriadenie jedinému kontrolnému stredisku,
  • zavedenie totálnej cenzúry,
  • prevádzanie univerzálneho čipovania ľudí tajnými alebo legalizovanými metódami s cieľom plnej kontroly nad vedomím, chovaním a životom obyvateľstva.

  Autor článku si uvedomuje, že aplikovať tento scenár na všetky krajiny sveta nebude možné. Podľa neho preto najskôr to povedie k novému prerozdeleniu sveta s pevnými geopolitickými a ekonomickými hranicami. Krajiny sa budú tesne zjednocovať okolo niekoľkých centier moci: USA, Rusko, Čína… Čo si teda treba všímať ?

  Scenár s jednou vládou pre celý svet zaznieva z úst anglosaských politikov a politických stratégov. Musíme pozorne počúvať ich rétoriku a predovšetkým v týchto dňoch. Autor článku nás nabáda k tomu, aby sme pochopili, že od týchto ľudí nemôžeme očakávať nič vznešeného a humánneho. Stačí si pozorne preštudovať ich minulosť a to, s akými projektami a plánmi prichádzajú v tomto zásadnom bode našich životov. Všetky tie fondy Sorosa, Clintona či Gatesa a ďalších tvoria len jeden spoločný fond zločineckých gangov, vytvorených na úkor nás všetkých pre realizáciu budúcich antihumánnych plánov. Zatiaľ sa schovávajú pod maskami „humanizmu“, „filantropie“ a „dobrosrdečnosti“ a preto musíme pochopiť skutočný scenár ich hry. A pod týmito maskami a pod vedením Európskej komisie prišli už teraz k obrovskému balíku finančných zdrojov, potrebných k realizácií ich neľudských plánov.

  Na celom svete funguje hra „COVID – 19“. Hra, ktorá je zameraná, nie iba z môjho pohľadu, proti obyvateľstvu národných štátov. Zo zadného dvora politiky túto hru režíruje „Trieda 1%“ a všetko nasvedčuje tomu, že ide o prvý vážny nácvik riadenia sveta podľa pravidiel, ktoré stanovila a presadzuje zatiaľ tieňová svetová vláda. „Pandémia“ koronavírusu riadená a koordinovaná vo svete ukazuje na existenciu globálneho krízového riadenia. To svedčí o tom, že existujú organizačné a mocenské štruktúry svetovej vlády. A štruktúry Big Farmy tam rozhodne patria. Vlády národných štátov sa bez pripomienok a odporu prispôsobili tomuto riadeniu v mene nášho zdravia a akejsi bezpečnosti. Vlády národných štátov sa tvária, že vôbec nesledujú súvislosti, ktoré sa odohrávajú za našimi chrbtami a ktoré súvisia s aktivitami práve autorom článku spomínaného zločineckého gangu. Lebo ako inak nazvať tých, čo sa už roky pripravujú a usilujú obyvateľstvo sveta ovládnuť podľa svojich zámerov a cieľov, ktoré v tomto článku som si dovolil pomenovať ako politickú ideológiu „Triedy 1%“ ?

  Ak sa celosvetovo podarilo utlmovať ekonomiku, vzdelávanie deti a mládeže či obmedziť slobodný pohyb a slobodu prejavu obyvateľstva v rámci kolektívnej karantény v mene ochrany zdravia obyvateľstva, môže to svedčiť o tom, že „pandémia“ ochorenia Covid – 19 bol založená za pomoci genetického inžinierstva a globálnych riadiacich procesov „Triedy 1%“ ? Čo ešte môže podporiť a dať pozitívnu odpoveď na položenú otázku ? Je to príprava na testovanie a očkovanie obyvateľstva !

  12.

  V týchto dňoch – 5.6.2020 – bol na stránke www. zvedavec. org uverejnený článok „Čo je operácia War Speed“ od autora Jána Víteka. Hneď v druhej vete článku jeho autor informuje, že Ministerstvo obrany USA v spolupráci s vládnym Odborom pre zdravie a služby ľuďom podpísali dohodu o kúpe 500,- miliónov injekčných striekačiek Apijet v cene 138 miliónov dolárov. Podľa autora článku také veľké množstvo injekčných striekačiek ukazuje na dôvod, že sa pripravuje povinné očkovanie, to znamená uzákonené, súdnou cestou nariadené a štátnou mocou vynútiteľné. Z právneho hľadiska môže byť prirovnané k útoku so smrtiacou zbraňou. Z ľudskoprávneho hľadiska je porušením ľudskej dôstojnosti a práva osobnosti.

  Injekčná striekačka môže vložiť do tela spolu so sérom, čip – RFID, ktorý umožňuje rádiové spojenie medzi nositeľom a štátnymi zdravotnými alebo inými orgánmi. Je to elektronický super špión, ktorý môže mať rôzne využitie vrátane straty slobody človeka. Autor článku pripomína britského ekonóma finančného odborníka Petra Koeniga, ktorý varoval, že konto človeka môže byť zablokované alebo zrušené za neprístojné chovanie či preto, že plávame proti prúdu. Môžeme sa stať otrokmi svojich pánov. Feudalizmus oproti tomu, čo môže prísť s čipovaním, sa nám bude zdať ako prechádzka v parku. V tomto prípade ide o už spomínanú agendu ID2020, ktorá dostala zelenú na zasadaní Svetového ekonomického fóra v Davose v januári tohto roku. Za zavretými dverami rozhodli o tom Bill Gates, Big Pharma, Rockefelllerovci, Rotschildovci a ich druhovia.

  Autor článku zdôraznil, že príprava očkovacieho záťahu v Amerike ide na plné obrátky. Príprava bola pokrstená názvom Operation Warp Speed. Je to vo význame niečoho rýchlejšieho ako lúč svetla. Z tohto názvu teda vyplýva, že záťah na ľudí musí byť veľmi rýchly, aby nebolo možné zorganizovať odpor. Tramp zveril prípravu projektu ministrovi obrany Markovi Assperovi a sekretárovi Odboru pre zdravie a služby ľuďom Alexejovi Azarovi. Odbornú moc pre výber očkovacieho séra bude mať Dr. Moncef Slaoui, vraj svetoznámi imunológ. Myslím si, že bude dôležité pripomenúť si aj výsledky práce Big Pharmy pod jeho vedením. Autor článku uvádza niekoľko prípadov a tie sú veľmi zaujímavé aspoň k tomu, aby sme pochopili, že dať sa očkovať, to nie je neškodná záležitosť.

  V rokoch 2006 až 2018 bol Dr. Slaoui predsedom celosvetového programu výskumu a vývoja farmaceutického gigantu Glaxo-SmithKline ( GKS ) a zároveň sedel v jednom z jeho kresiel Generálneho riaditeľstva. Bol zodpovedný za vývoj Cervarix, vakcíny proti rakovine mozgu, ktorá zapríčinila veľa úmrtí a ešte viacej poškodení šedej kôry mozgovej. V roku 2012 americké ministerstvo spravodlivosti udelilo firme GKS pokutu tri miliárd dolárov a to preto, že Úradu pre potraviny a liečiva ( FDA ) zatajilo bezpečnostné údaje jedného z najpoužívanejších liekov proti cukrovke Advanta, ktorého výroba potom bola zrušená.

  V roku 2015 indický Najvyšší súd rozhodol, že dedinské dievčatá zomreli následkom očkovania Cervarix behom nezákonných skúšok tejto látky, ku ktorým dal súhlas Dr. Slaoui a ktoré financovala nadácia Billa a Melindy Gatesových. Súd zakázal vinníkom ďalšie pôsobenie a prítomnosť v krajine. V roku 2017 Svetová zdravotnícka organizácia varovala pred vážnymi škodlivými následkami vakcíny ľudského papilomavíru, ktorého vývoj Dr. Slaoui riadil. Vakcína totiž vyvolávala neznesiteľné bolesti v nohách a kĺboch a bolesť v stojí a sede.

  Dr. Slaoui dlhé roky spolupracuje s nadáciou Billa a Melindy Gatesových a s Národným inštitútom pre alérgie a choroby, ktorý už 35 rokov vedie Dr. Anthony Fauci. Po odchode z GSK sa Dr. Slaoui presunul do amerického biotechnologického koncernu Moderna. Tam sa, podľa autora článku, podieľal aj spoločne s inštitútom Dr. Fauciho na vývoji vakcíny proti Covid – 19, ktorá je už skúšaná na dobrovoľníkoch v Seattlu, kde Moderna má jednu zo svojich hlavných laboratórií. Moderna spolupracuje s troma najväčšími výrobcami vakcín v USA: s koncernmi MERX, AstraZeneca a Vertex.

  V svojom článku autor popísal, o akú vakcínu proti Covid – 19 pôjde. Ide vraj o prvú genetický upravenú vakcínu vo svete, ktorá v ľudskom tele bude sama vyrábať vírusové proteiny Covid – 19, ale bez schopnosti množiť sa, čím sa má aktivovať imunitná odozva. Toľko o vakcíne. Hneď nato ale autor článku upozorňuje, že vakcína môže obsahovať i iné skryté genetické informácie a začať podľa nich vyrábať celkom nepredvídateľné proteiny v tele, od ktorých môže dôjsť k vzniku doposiaľ neznámych a ľudstvu cudzích zmutovaných vírov a baktérií, ktoré môžu viesť k vzniku nezničiteľných organizmov v ľudskom tele. Ako príklad takéhoto varovania dáva autor článku do pozornosti vakcínu proti detskej obrne, ktorá spôsobila ochrnutie miliónov deti. Podľa neho i samotný Bill Gates pripúšťa, že 700 000,- ľudí by mohlo utrpieť vedľajšie účinky pri použití akejkoľvek vakcíny proti Covid – 19.

  Ak Covid – 19 nie je nič viac ako chrípka, tak ma šokuje, prečo bol rozvinutý globálny riadiaci proces o obludných rozmerov, prečo bola do najmenších detailov rozvinutá kapitalistická propaganda s cieľom úplne vystrašiť ľudí, prečo zastavenie či pribrzdenie ekonomiky by sme mali pokladať za hrdinstvo politikov a za niečo, na čom má vinu koronavírus, prečo sme museli ísť všetci do karantény a prečo by sme mali všetci čakať na nejakú vakcínu a podstúpiť očkovanie. O cieľoch koronavírusu som sa už zmienil.

  13.

  Skôr, než prejdem k ďalšej časti článku, chcem pozornosť čitateľa zorientovať na článok, ktorý bol uverejnený dňa 31.5.2020 na www.nwoo.org. Tento článok má názov „Po všetkom tom rozruchu priznávajú farbu: korona nie je vážna nemoc, ani žiadna epidémia.“ Čo je dôležité si všimnúť v tomto článku ? V prvom rade novo vydané informácie organizácie CDC ( Centra pre kontrolu chorôb ) udávajú, že úmrtnosť na koronavírusovú chrípku sa pohybuje od 1% do 2,6 %, čo je podstatne nižšie, než všetky predchádzajúce údaje. Rovnako bolo zistené, že táto choroba je medzi ľuďmi viacej rozšírená, ale súčasne je miernejšia a menej smrteľná, ako sa predpokladalo. Oficiálne platí, že k dňu uverejnenia článku má koronavírus na svedomí 360 415,- mrtvých na celom svete. Toto číslo je podľa všetkého oveľa nižšie, pretože existujú fakty o tom, že údaje o mŕtvych na koronavírus boli rôznym spôsobom upravované a to najmä v Amerike.

  Oficiálne je chrípková panika organizovaná tým spôsobom, aby sme mali strach, aby obyvateľstvo splnilo príkaz: Musíte sa báť ! Tento príkaz nebol ničím podložený, len nejakým počítačovým modelom, na základe ktorého bola zničená celosvetová ekonomika, podlomené fyzické a mentálne zdravie mnohých a ešte stále platia mnohé zákazy a príkazy. Tiež nám nič nie je povedané, čoho sa máme báť. A pokiaľ ide o SR, tak absolútna väčšina z nás nepozná žiadne konkrétne prípady tejto chrípky zo svojho okolia. Bol zastavený výchovno-vzdelávací proces v školách a nikto nevie a nepozná prípady šírenia sa choroby v školskom prostredí.

  Oproti príkazu, že sa musíme báť, existuje postoj, že sa nie je čoho báť, pretože koronavírus je veľmi mierna chrípka. Hlavný britský štátny epidemiológ Dr. Chris Whitty osobne potvrdzuje, že nie je čoho sa báť. A Dr. Knut Wittkovski, bývalý vedúci bioštatistiky a epidemiológie na Rockefellerovej univerzite, už dávno tvrdil, že izolácia ľudí je veľmi škodlivá a že ľudia nadobúdajú imunitu iba stykom s ostatnými, keď sú vystavení najrôznejším infekciám, na ktoré si takto vypestujú imunitu. Tento pán je za svoj postoj na youtube cenzurovaný. Článok dáva odpoveď aj na niečo, čo zaujíma každého zvedavého človeka. Je to otázka: Kto vymyslel celý spôsob kolektívnej karantény ? Ide teda o problematiku spoločenského dištancovania sa obyvateľstva.

  Treba zdôrazniť, že na základe určitých faktov to vyzerá tak, že myšlienka spoločenského dištancu pôvodne nevznikla v hlavách politikov. Podľa článku to v skutočnosti vymyslela 14 ročná dievčina, ktorá o tom popísala v školskej úlohe v roku 2006, keď bola vtáčia chrípka. Vtedajší prezident USA George Busch navštívil knihovňu, kde mal hovoriť o chrípke z roku 1918 a do rúk sa mu pritom dostal školský projekt. Stalo sa to, že dvaja vládni federálni lekári predložili rovnaký návrh pre prípad ďalšej pandémie. Ich plán bol zosmiešňovaný a napadaný, lenže po štrnástich rokoch to niekto z politikov využil a nadiktoval celému svetu. A musel to byť niekto veľmi silný a vplyvný, keď presadil, že sa spoločenský dištanc musí zrealizovať. V článku sa tvrdí, že správy z rôznych kútov sveta potvrdzujú, že o nič nešlo a o nič nejde. Je uvedených niekoľko príkladov, ako sa nakladá s tým, ako sa robí štatistika. Poďme si ich uviesť:

  Najprv sa pozrime na USA. Podľa americkej tlače na koronavírus zomrelo niečo cez 86.000 ľudí, podľa Wordometru až niečo cez 103 000. Tieto čísla obsahujú väčšinu úmrtí v celej krajine. Je zaujímavé, že vláda vytvorila finančné stimuly pre hlásenie úmrtí na Covid – 19. Podľa Dr. Judy Mikovits je vyplácaných 13.000 dolárov za každé úmrtie na koronavírus a 39.000 dolárov , keď bol použitý ventilátor. V štáte Michigan označili úmrtie na koronavírus vtedy, ak pacient bol testovaný pozitívne, hoci mohol zomrieť na niečo iné. V štáte New York nikoho netestovali a všetky úmrtia boli určené na Covid – 19. Na Floride jedna pani vytvorila počítačový program na monitorovanie výskytu koronavírusu, ale po čase ju prepustili, pretože odmietla manipulovať zadané údaje.

  Článok sa zmieňuje aj o Severnom Taliansku, kde úmrtnosť na koronavírus bola vyššia. To, čo nám nikto nepovedal je to, že pred koronavírusom tu vystrájala epidémia tuberkulózy a že v tejto oblasti majú veľa starých ľudí. Bez povšimnutia nesmieme nechať ani informáciu, že v roku 2019 tu bolo dodané očkovanie, ktoré v sebe obsahovalo koronavírus. To, čo sme sa ešte nedozvedeli, bolo, že druhým miestom na svete, kde vypukla tuberkulóza, bola Čína a mesto Wuhan. Vo Wuhane došlo v dôsledku prasačej chrípky k páleniu celých stád dobytka. Má sa za to, že do vzduchu rozprašované častice popola spôsobili u ľudí infekciu Mykobakterií tuberkulózy.

  Podľa stránky unz.com sa úmrtnosť na koronavírus pohybuje okolo 1% zo zasiahnutých. Aj napriek tomu máme strach priblížiť sa jeden k druhému. Vyzerá to všetko na podvod, ktorý bol dobre zorganizovaný. V niektorých štátoch bola úmrtnosť uvedená takto:

  Španielsko malo chorých asi 5 % z celkovej populácie. Úmrtnosť je medzi 1,0 – 1,2 %.

  Francúzsko malo 4,4 % chorých a úmrtnosť 0,7 %.

  Švédsko malo 4 až 7% chorých a úmrtnosť 0,6 %.

  Hlavné mesto Švédska, Stockholm, malo 7,5% chorých a úmrtnosť 0,6%.

  USA – vylepšený odhad Britskej College odhaduje chorých na 4,1 % a úmrtnosť na 0,8 %.

  Štát New York mal 12,3 % chorých a úmrtnosť 0,8 %.

  Hubei provincia v Číne, kde je aj mesto Wuhan, mala úmrtnosť 3 %, ostatok Číny 0,6.

  Severné Taliansko malo úmrtnosť 2,4 %.

  Ak na základe faktov žiadna skutočná epidémia nebola, prečo potom stále pretrvávajú všemožné zákazy, vrátane dištancovania sa a rúšok, prečo média nás stále strašia ? Odpoveď na položenú otázku sa pohybuje v rovine presvedčenia, že máme byť dôkladne vystrašení, aby sme sa mohli dať očkovať. A nútené očkovanie nám môže veľmi ublížiť, pretože očkovacia látka bude v sebe obsahovať niečo, čo nás môže sterelizovať, dodať nám rakovinotvorné látky či dokonca zmeniť DNA. V každom prípade rozšírenie celosvetovej paniky a strachu z COVIdu súvisí s účelom dohnať nás k hromadnému očkovaniu. Lenže je tu ešte niečo iné – bol praktický priškrtený chod ekonomiky a toto má svoje dôvody, ktoré sa postupne odhalia. Zatiaľ dochádzame k záveru, že je to v záujme, aby sme boli ožobráčení. Ale to už je ďalšia téma.

  14.

  A ďalšie súvislosti vychádzajú na povrch, keď si zdôrazníme niečo z článku od autorky Kvety Lauterbachovej s názvom „Technofašizmus a koniec hry na demokraciu“, ktorý bol uverejnený na serveri www.e-republika.cz dňa 2.6.2020. Dovolím si citovať hneď niečo zo začiatku článku. Citujem: „Po uplynutí tejto pandémie, nech už bola vyvolaná kýmkoľvek a za akýmkoľvek účelom, prídu účty a hladomor. Tie účty nebude platiť ono jedno promile navrchu, tie účty zaplatíme všetci, hlavne však naše deti a vnúčatá.“ Čo nás teda čaká v súvislosti s „pandémiou“ koronavírusu. Autorka článku si myslí, že nové vedenie EÚ na čele s Ursulou von Leyenovou, posilnené šéfkou ECB Ch. Lagardeovou a nemeckou dámskou dvojkou na čele s A. Merkelovou a Kramp-Karrenbaerovou nás veľmi zadlží u „finančných trhov“, aby si veľkobanky opäť prišli na svoje. Pod zámienkou „solidarity“ s Francúzskom, Španielskom a Talianskom zabijú dve muchy jednou ranou. Na jednej strane pomôžu na nejakú dobu udržať pri chode zradné globálne finančné kasíno a na strane druhej urýchlia koncentráciu a centralizáciu moci v Bruseli.

  Súhlasím s autorkou, že na politickej scéne v Európe sa presadil nový trend, pretože nastúpila nová politická garnitúra, ktorá nemá dostatočné znalosti historických a ekonomických súvislosti a ani životné a pracovné skúsenosti. Čo je však najviac zaujímavé, tak táto nová politická elita bola zvolená menšinou, pretože veľká časť ľudí politikov nenávidí a k voľbám nechodia. Myslím si, že táto charakteristika presne platí aj pre samotnú Slovenskú republiku. Len si zoberme voľbu prezidenta SR, voľby do Európskeho parlamentu či voľby do NR SR.

  Všetci, čo teraz priam vystrájajú v politike, aj na čele s prezidentkou SR, všetci boli zvolení menšinou a veľká časť voličov ostala doma. V tejto súvislosti autorka pripomenula jedno porekadlo: Ak sa nebudeš zaujímať o politiku, príde čas, keď sa ona bude zaujímať o teba ! A tento čas je už tu, všetci sme boli vtiahnutí do politiky, ktorá je organizovaná v rámci hnutia „pandémie“ koronavírusu. Dnes sú títo politici babkami nadnárodných globálnych hráčov, plniacich poslušne ich rozkazy. V týchto týždňoch a mesiacoch sa o tom presviedčame každý deň. A v SR nová politická elita reprezentovaná „obyčajnými ľuďmi“ je na politickej scéne v skutočnosti organizovaná ako národná oligarchická jednotka.

  V tomto článku používam pojem „Trieda 1%“, ktorá v kapitalizme má rozhodujúce postavenie a na úkor pracujúceho ľudu. Autorka článku svoju rozhodujúcu časť venovala prekladu článku od nemeckého novinára Ernsta Wolffa, pretože podľa nej tento pán najlepšie ukázal na bod zlomu, v ktorom sa nachádza súčasný vysoko koncentrovaný kapitalizmus, ktorý už s trhmi nemá nič spoločného. Názov článku nemeckého novinára je veľavravný a jasný: Nová svetová moc digitálno finančný komplex. Tento názov je možné porovnať s pojmom, ktorý sa začal používať od začiatku druhej polovice 20. storočia. Ide o pojem vojensko-priemyselný komplex. Tento pojem bol vytvorený k tomu, aby zdôraznil väzby medzi vojenskými, politickými a ekonomickými elitami.

  Novinár pripomína, že s koncom povojnového rozmachu sa začína nová éra, v ktorej sa rovnováha moci posúvala predovšetkým v dvoch oblastiach. V prvej oblasti dereguláciou finančného sektoru stále viacej na sile naberala financializácia svetovej ekonomiky. Postupným odstraňovaním obmedzujúcich pravidiel sa v bankovníctve stávali silnejšími investičné banky. Na prahu nového tisícročia opúšťajú investičné banky princíp „ostražitosti“ a nastupujú noví hráči – hedgeové fondy, ktoré teraz dominujú celosvetovo. Pre druhú oblasť je charakteristické, že vzniklo celkom nové priemyselné odvetvie – digitálne technológie. K priekopníkom tohto vývoja sa zaradila spoločnosť Microsoft, ktorá bola založená v roku 1974 a firma Apple, ktorá bola založená v roku 1975. Do oblasti spriaznenou s IT technológiami sa neskôr zaradil Amazon založený v roku 1994 a Google založený v roku 2008. V roku 2004 sa objavila ako sociálna sieť založená platforma Facebook, ktorá výrazne pomohla Microsoftu i Googlu v ich prudkému rastu.

  Nemecký novinár sa zmieňuje, že dnes tieto veľké korporácie vlastnia veľkú časť globálneho trhu s informačnými technológiami, kontrolujú toky dát a finančné toky po celej zemeguli a vďaka svojej finančnej sile a prepojeniami s veľkými investormi sú schopní rozhodujúcou mierou ovládať a kontrolovať globálny trh. Zaistili si politický vplyv a to prostredníctvom novo zakladaných nadácií, ktoré predstavujú najmocnejšiu lobby, akú kedy svet zažil. Takýmto spôsobom priviedol k životu Bill Gates cez nadáciu Billa a Melindy Gatesových „Globálnu alianciu pre očkovacie látky a imunizáciu – GAVI“ Do nej sa zapojili i Svetová banka a početní výrobcovia vakcín, ktorých podiel sa trhoch od založenia GAVI zväčšil šesťkrát. Nadácia Gatesových sa stala najväčším sponzorom Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorá sa postarala v čase koronakrízy o celosvetové vypnutie ekonomik a znehybnenie obyvateľstva v takmer domácom väzení, čo bolo požehnaním pre Microsoft a ostatné IT koncerny, ktoré si ešte viac upevnili pozície na trhu.

  A sú tu ďalšie zaujímavé informácie od nemeckého novinára. V roku 2012 založila Nadácia Billa a Melindy Gatesových spoločne s OSN, americkými veľkobankami Citigroup, MasterCard, Fordovov nadáciou a ďalšími Alianciu s názvom Better Than Cash Alliance na podporu bezhotovostného platenia, ku ktorej sa pripojili vlády z 30 krajín a ktorú podporuje aj nemecká vláda. A kto z bezhotovostného styku najviac profituje ? Sú to Microsoft a Apple. Ako kšeft s očkovacími látkami, tak odstránenie hotovostného platenia behom pandémie hnali v mnohých krajinách lukratívne obchody IT odvetvia dopredu. Apple, Microsoft a Google sa podieľali na tvorbe platformy a softweru pre vyhľadávanie kontaktov medzi ľuďmi s Covid – 19 behom obmedzení.

  S nimi spolupracoval aj niekedajší starosta New Yorku Bloomberg, ktorý pred dvoma rokmi venoval 1,6 miliárd dolárov Univerzite Johna Hopkinsa. A táto univerzita po celé mesiace dodáva Svetovej zdravotníckej organizácií a médiám potrebné dáta ohľadom „pandémie“ koronavírusu.

  Teraz je potrebné si všimnúť, čo nám nemecký autor článku ďalej naznačil. Podľa neho sú Apple, Microsoft a Bloomberg v kontakte s bývalým šéfom Googlu Erikom Schmidtom, ktorý bol poverený guvernérom štátu New York a nadáciou Gatesových o vypracovanie konceptu zdravotníctva a školstva po ukončení pandémie Covid – 19. Pri tomto projekte sa stretnú s privát – equity firmami, ktoré budú guvernérovi radiť, ako postupovať pri uvoľňovaní opatrení a postupnom rozbehu lokálnej ekonomiky. Zatiaľ, čo politika a IT koncerny dostanú v dôsledku koronavírovej krízy možnosť podmaniť si americký zdravotnícky a školský systém, bude umožnené supím fondom – známym equity firmám, aby sa dostali k ľahkej koristi – bankrotom ohrozeným stredným a malým firmám. Ide o to, že equity firma s relatívne malým kapitálom za lacno odkúpi firmu, ktorá jej prinesie vysoké zhodnotenie. Všetko je zacielené na likvidáciu strednej triedy, napríklad dnešné rodinné hotely v atraktívnych turistických lokalitách.

  15.

  Celá propaganda okolo „pandémie“ koronavírusu je organizovaná tak, aby si obyvateľstvo zvyklo, že sa majú zamerať celkom jednostranne a jednosmerne iba na to, že keď niekto „Vyšší“ vyhlási, že vakcína je pripravená, tak sa musí spustiť proces očkovania, pretože vraj v záujme zdravia a bezpečia to bude potrebné. Tento smer najskôr predstavuje osobnú agendu „Triedy 1%“ a v nej takých „humanistov“ a samozvancov za záchranu sveta ako je Dr. Fauci či Bill Gates. Lenže ak je niekto chorý na Covid – 19, tak na žiadnu vakcínu nemusí čakať, pretože existujú lieky, ktoré chorých vedia vyliečiť.

  Natrafil som na článok, ktorý napísala Jane K. a ktorý má názov „Nové lieky proti koronavíru: Doxycyclin a Ivermectin.“ Tento článok bol dňa 8.6.2020 uverejnený na portáli www.nwoo.org. Z tohto článku pripomeniem len niekoľko dôležitých myšlienok. Autorka článku najprv informuje, že skupina lekárov z Bangladéša zaznamenala značne úspechy v liečení koronavírových pacientov kombináciou Doxycyclinu a Ivermectinu, dvoch bežne používaných liekov. Prvý z nich je antibiotikum a je veľmi lacný a druhý liek je antiprotozoálny liek. Bangladéšskí lekári tvrdia, že jednorazová dávka týchto liekov fungovala skoro ako zázrak. Všetkých 60 skúšaných ľudí sa uzdravilo behom štyroch dní a bez vedľajších účinkov. Po skončení liečby boli pacienti testovaní na koronavírus a výsledky boli negatívne.

  Ďalej autorka článku informovala, že na trhu je nový ruský liek, ktorý bol povolený k použitiu proti koronavíru. Tento liek má názov Avifavir. Podľa výrobcu tento liek preruší reprodukčný proces Covidu a nemoc sama zanikne behom asi štyroch dni. Bežná liečba s použitím súčasných liekov trvá asi deväť dní. Avifavir je obdoba japonského lieku Favipiravir, ktorý sa používa proti veľmi ťažkým prípadom chrípky.

  V článku si je možné všimnúť ďalší zaujímavý liek a to Hydroxychloroquin ( HCQ ). V článku sa píše, že tento liek bol sľubným liekom proti koronavíru až do 22.mája 2020. Potom sa stalo niečo, čo sa stať nemalo. Vo významnom lekárskom časopise „Lancet“ sa objavilo zhodnotenie akejsi neznámej firmy Sugrisphere, ktorá dokazovala, že tento liek nemá žiadny kladný vplyv na chorobu. Podľa všetkého išlo o hanebný útok proti tomuto osvedčenému lieku, ktorý bol celé desaťročia úspešne používaný proti malárií, lupienke, artróze a o ktorom boli urobené významné štúdie, ktoré dokazovali, že je skutočne účinný i proti Covidu. Z toho dôvodu Francúzsko a Nemecko liek zakázali, Rusko to neurobilo. Útok proti osvedčenému lieku bol najskôr organizovaný, aspoň to tak vyplýva z mnohých šetrení zodpovedných odborníkov, ktorí chceli žiadať o potrestanie vinníkov napadnutia. HCQ je totiž obrovský finančný zásah proti farmaceutickému priemyslu, pretože je to liek veľmi lacný.

  Bola položená otázka, čo ešte mohlo byť dôvodom hanebného podvodu firmy Sugrisphere ? Je tu domnienka, že to mohlo súvisieť prezidentom Donaldom Trampom a útokom proti nemu, pretože ten sa už na začiatku „pandémie“ koronavírusu vyjadril, že ne chápe, prečo všetci panikária, keď HCQ dokáže chrípku veľmi rýchlo vyliečiť. V článku sa otvorene píše o tom, že v prípade lieku HCQ existuje jedna výnimka, kedy liek nie je doporučovaný, pretože môže vážne škodiť. Ide o ľudí s tmavou alebo tmavšou pokožkou, ktorým chyba určitý enzým s označením G6PD. Sú to ľudia, ktorých rodiny pochádzajú z miest, kde stále ešte vystrája malária. Je to vraj nedostatok dedičný. HCQ je liek, ktorý používali vo Wuhane a mali tak veľký počet úmrtí.

  Mnohé úmrtia, kde ľudia boli liečení HCQ a a ktorým chyba enzym, nemajú nič spoločného s Covidom – 19 i keď sú takto štatistický vedené. Zaujala ma informácia, že PCR test, ktorý sa používa k testovaniu ľudí, nie je vôbec spoľahlivý. Dozvedáme sa to už od Dr. Wolfganga Wodarga, ktorý uverejnil svoj článok v Anglicku v novinách „The Gusrdian“.Podľa neho tohtoročná sezónna chrípka 2019-2020 prešla tak, ako zakaždým. Hlavný zdroj problému nebol Covid – 19, ale PCR test, ktorý bol ako jediný na zisťovanie tohto druhu chrípky používaný. Bez PCR testu by totiž žiadna „epidémia“ a ani „pandémia“ nebola zistená. Svetová zdravotnícka organizácia tento test doporučila, ale nie na lekársku diagnózu.

  Podľa Dr. Wodarga iba vďaka tomuto testu sme trpeli touto „epidémiou“ a síce kvôli jeho nespoľahlivosti. V súvislosti s tým bola ním položená zaujímavá otázka. Ako môže niekto očakávať, že test, ktorý označí za pozitívny mnoho rôznych druhov SARS vírov, ktoré sa neustále menia a rozširujú sa samovoľne po celom svete už mnoho rokov, ako môže tento test odhaliť prítomnosť jedného jediného, načisto pár mesiacov starého vírusu ? Ukázalo sa, že túto chrípku nesmierne nebezpečnou urobili rakvy v Taliansku a Španielsku, chladiace vozy s mŕtvolami v Amerike a hromadné hroby v New Yorku. Čiže zrejme išlo o dobre zorganizované divadlo, moja poznámka.

  16.

  Od Jane K. bol na www.nwoo.org dňa 7.6.2020 zverejnený článok s týmto názvom: Karanténa bola iba na zničenie ekonómie a čo nám hovoria rúška – náš výhľad do budúcnosti. Čo si myslí autorka článku o karanténe ? Podľa nej karanténa: zničila ekonomiku a prosperitu národov, zhoršila epidémiu chrípky, spôsobila zvýšenie počtu úmrtí na iné choroby, u mnohých vyvolala vážne fyzické a psychické problémy. Bolo nám povedané, že musíme zostať doma, aby sme nedostali chrípku všetci naraz a nezavalili nemocnice. Nemocnice ostali skoro prázdne a aj vo Švédsku, kde karanténa nebola vyhlásená. Skôr bolo dôležité zabrániť infekcií, aby sa nedostala do starobincov a medzi starých ľudí. A práve toto sa nepodarilo, čo je veľmi zaujímavé. Pozrime sa na niečo ďalšie.

  Nemecké ministerstvo vnútra vydalo 192 stránkovú brožúru s názvom „Analýza krízového riadenia“, v ktorej išlo o zhodnotenie Covid – 19 epidémie. Podľa dokumentu hrozba koronavírusom bola úplne prehnaná a ľudia, ktorí na túto chorobu zomreli, by podľa štatistik zomreli rovnako tak. Išlo hlavne o starých a chorých ľudí. Úmrtnosť na Covid – 19 bola celosvetovo za prvý štvrťrok 2020 okolo 250 000. Úmrtnosť na chrípku v rokoch 2017 – 2018 bola 1,5 milióna za rovnaké obdobie a nikto nepanikáril. Zaujímavé je konštatovanie, že behom chrípky bola nemecká vláda tým hlavným výrobcom falošných správ a strašiakov. Nie je v tomto smere podobná situácia aj v rámci SR ? A najlepším strašiakom a výrobcom falošných správ sú samotné média.

  Treba dodať, že spracovanie uvedeného dokumentu bolo výsledkom práce celej vedeckej rady, ktorú si ministerstvo vnútra prizvalo, pričom zároveň bola rozvinutá spolupráca aj s externými spolupracovníkmi. Stalo sa, že tento dokument samotná nemecká vláda odignorovala, rovnako ako ignorovala odborné lekárske rady. Pán Kohn, ktorý dokument odovzdal novinárom, bol prepustený zo zamestnania a bolo mu doporučené, aby si našiel právnika.

  Zoberme si teraz príklad z Nórska. Pani Camille Stoltenberg, generálna riaditeľka Nórskeho inštitútu verejného zdravia sa vyjadrila, že chrípková „epidémia“ mohla byť pod kontrolou i bez karantény. Organizácia, ktorej šéfuje, nikdy nesúhlasila so zatváraním škôl a malých podnikateľov, pretože vedecký podklad, ktorý im bol predložený, to dostatočne neopodstatňoval. Napriek tomu nórska vláda karanténu zaviedla. Bola však rozumná v inom smere, pretože netestovala občanov na koronavírus, pretože počet skutočných infekcií na koronavírus bol prílič nízky na to, aby to bolo potrebné.

  Rovnaká situácia nastala i v Dánsku, kde vláda rovnako ignorovala doporučenia zdravotníkov a inštitúcií a prijala prísne opatrenia pre karanténu. V prípade Dánska je zaujímavá informácia, že keď 20.marca zistili, že počet ochorení klesá, utajili tieto výsledky a zdôvodnili to tak, že tieto výsledky neboli politický žiaduce. Takže je zjavne, že politika v tomto prípade dostala prednosť a tým to všetko okolo „pandémie“ koronavírusu na niečo ukazuje, čo sa ešte stále pred obyvateľstvom vo svete skrýva. Autorka článku naznačila, že práve politické dôvody diktovali nezmyselné opatrenia proti Covidu.

  Reakcia na Covid bola zjavná histéria. To, ako všetky vlády zareagovali na obyčajnú chrípku, je neodpustiteľné. Vyzerá to na to, že to bolo politický nutné. Ak ide o politickú nutnosť, potom je potrebné vedieť, čo sa skrýva za nedobrovoľným domácim väzením, za zničením ekonomiky štátu, za terorizovaním populácie ( áno, bol to teroristický čin ), za obmedzením voľného pohybu akoby sme boli trestanci a podobne. Autorku článku zaujíma, ako to, že politici nepoznali, že čísla mŕtvych sú manipulované, keď alternatívne média o tom píšu už dva mesiace. Za to by mali byť členovia vlády súdení a odsúdení. Zničenie ekonomiky celého národa, zničenie obživy množstva ľudí, a ja dodávam, zrušenie výchovno-.vzdelávacieho procesu v školstve , má svoju veľkú hodnotu a preto je neodpustiteľne takýmto spôsobom nakladať s národom, obyvateľstvom, spoločnosťou.

  Najhoršie na celej situácií je to, že karanténu, rúška, testovanie sa podarilo úspešne zaviesť, pretože ľudia poslúchli vládnu moc. To je veľmi nebezpečné, pretože tieto výsledky budú oprávňovať našich politikov, aby „Triede 1%“ ďalej pomáhali v jej cieľoch, či otvorenejšie , v jej obrovských kšeftoch. Takže, keď sme sa doteraz nebránili proti rozhodnutiam vládnej moci, podvolíme sa aj ďalšiemu testovaniu, noseniu rúšok a masovému očkovaniu ? V článku je ešte zmienka o rúškach. Začiatkom marca Dr. Fauci z USA sa vyjadril, že nie je potrebné nosiť rúška i keď okolo nás vystrája epidémia. Dňa 5.apríla prehlásil, že je potrebné nosiť rúška, aby sme nenakazili druhých ľudí. Možno, že nenakazíme druhých ľudí, ale spoľahlivo môžeme infikovať seba svojimi vlastnými vírmi a tým ohrozujeme svoje zdravie. Problémom je nosiť rúško aj pre tých, čo majú astmu, nejakú fóbiu či iné psychické zábrany. Dňa 12.mája Dr. Fauci povedal, že rúška sú to najlepšie, čo môžu ľudia používať. A najzaujímavejšie je to, že koncom mája WHO vyhlásila, že nie je sú potrebné rúška tam, kde je človek zdravý. Rúška sú iba pre chorých ! Tak prečo naša vládna moc, ak sa rozhodla počúvať nariadenia WHO, ešte stále núti obyvateľstvo k noseniu rúšok ?

  V skutočnosti rúška cez obličaj niečo symbolizujú. Je to symbol útlaku, poníženia, zákazu voľného prejavu, zákazu niečo hovoriť. Všimnime si, že prezident Tramp nikdy nemal rúško.

  17.

  Ešte sa vrátim k problematike, keď som sa stručne zmienil o programe ID 2020. Autorom článku je Peter Koenig, článok vyšiel 12.3.2020 pod názvom „Pandémia koronavírus Covid – 19. Skutočným nebezpečenstvom je „Agenda 2020“. Autora už v úvode zaujalo niečo, čo národné vlády a obyvateľstvo jednotlivých krajín úplne prehliada a bezmyšlienkovite opakuje vyslovenú formulku. Ide o fakt, že v tento deň Svetová zdravotnícka organizácia prehlásila koronavírus Covid – 19 za „pandémiu“, i keď nejde o sebamenšiu stopu pandémie. Pandémiou môže byť stav, keď miera úmrtnosti na infekcie dosiahne viacej ako 12% !!! Pre Európu vtedy platila miera úmrtnosti asi 0,4 %, s výnimkou Talianska, kde bola 6% – ná. V Číne miera úmrtnosti dosiahla okolo 3% a rýchlo klesala, pretože Čína prebrala kontrolu nad touto chorobou a to pomocou lieku, ktorý pred 39 rokmi bol vyvinutý na Kube a ktorý má názov „Interferon Alpha 2B“, ktorý vo svete nie je známy a používaný, pretože USA v rámci nezákonného embarga Kuby nedovoľujú, aby bol daný na medzinárodný trh.

  Autor tvrdí, že konečné rozhodnutie vo veci koronavírusu pokračovať TERAZ bolo prijaté v januári 2020 na Svetovom ekonomickom fóre v Davose. Gates, GAVI, Rockefeller, Rothschild a ďalší, všetci sú za týmto rozhodnutím – implementáciou „Agendy 2020“. Podľa autora ďalším krokom, na odporúčanie WHO, môže byť „násilné očkovanie“ pod policajným či vojenským dohľadom. Pokiaľ dôjde k násilnému očkovaniu obyvateľstva, bude to ďalšia bonanza pre Big Farmu. Ľudia nebudú vedieť, aký typ koktailu bol do vakcíny vložený, ale v každom prípade očkovanie je o úplnej kontrole populácie a znížení počtu obyvateľov sveta.

  Zo strany autora článku bola vyslovená realistická hypotéza, že spolu s očkovaním, pokiaľ nie hneď, tak možno neskôr, môže byť injektovaný nanočip, ktorý vzdialene môže byť naplnený osobnými údajmi vrátane bankových účtov – digitálnych peňazí. Aj k týmto digitálnym peniazom autori projektu smerujú, takže už nebudeme mať kontrolu nad svojim zdravím, dôvernými údajmi, svojimi príjmami a výdavkami. Naše peniaze bude možné zablokovať alebo odobrať ako sankcie za chovanie. Môžeme sa preto sťať púhymi otrokmi svojich pánov a proti tomu by feudalizmus vypadal ako prechádzka v parku.

  Autor článku pripomenul, že iba nedávno Dr. Tedos z WHO zdôraznil, že sa musíme priblížiť k digitálnym peniazom, pretože peniaze na papieri a mince môžu šíriť choroby, predovšetkým endemické ochorenia ako je koronavírus. Toto nie je iba zámer, ale v niektorých škandinávskych krajinách už aj realita, pretože hotovosť je z veľkej časti zakázaná. Takže si je treba uvedomiť, kde „pandémiou“ koronavírusu smeruje. A smerujeme k totalitnému stavu sveta. Je to súčasť „Agendy 2020“ a tieto kroky je potrebné zrealizovať už teraz. Boli pripravené počítačovou simuláciou koronavírusu v Johns Hopkins v Baltimoru 18. októbra 2019, sponzorovanou WEF a Bill a Melinda Gates Foundation. O tom som sa už zmienil na inom mieste.

  Je potrebné pripomenúť, čo je to tá „Agenda ID2020“. Je to aliancia partnerov verejného a súkromného sektora, vrátane agentúr OSN a občianskej spoločnosti, ktorá sa vraj venuje imunizácii pre všetkých. Je to program elektronických identifikácií, ktorý používa všeobecné očkovanie ako platformu pre digitálnu identitu. Aliancia ID 2020 na svojej schôdzke v septembri 2019 v New Yorku sa rozhodla, že v roku 2020 zavedie svoj program. Toto rozhodnutie potvrdilo Svetové ekonomické fórum v januári 2020 v Davose. Ich program digitálnej identity bude testovať bangladéšska vláda. V tejto súvislosti si autor článku postavil otázku, či je to náhoda, že ID 2020 sa objavuje na začiatku toho, čo WHO označilo ako „pandémia“ alebo je „pandémia“ potrebná k zavedeniu mnoho ničivých programov ID 2020.

  Je veľmi poučné prečítať si text, ktorý povedal Anir Chowdhury, politický poradca bangladéšskeho vládneho programu. Citujem: „Zavádzame perspektívny prístup k digitálnej identite, ktorý dáva jednotlivcov kontrolu nad ich osobnými údajmi a pritom staviame na existujúcich systémoch a programoch. Bangladéšska vláda uznáva, že návrh systémov digitálnej identity má ďalekosiahle dôsledky pre prístup jednotlivcov k službám a živobytiu a my chceme byť priekopníkmi tohto prístupu.“ Nechcem a neprajem si, aby som sa ja alebo moje deti a moje vnúčatá museli niekedy dočítať podobné vyjadrenia od predstaviteľov našej vládnej moci, pretože to bude o jasnej zrade vlastného ľudu, o jasnom dokonaní – zničení ostatkov demokratického právneho štátu.

  Ako na povel a prísny rozkaz bola zorganizovaná atmosféra paniky a strachu, na ktorej z môjho pohľadu majú, okrem globálnych hyien, podiel politici národných štátov, pretože ich povinnosťou nie je pomáhať ohlupovať vlastné obyvateľstvo, ale ho v zmysle demokratických zákonov chrániť a teda ukazovať a vysvetľovať okolo problematiky koronavírusu pravdu a súvislosti, aby sme sa naučili poznať, čo je skryté za globálnou agendou, čomu a komu v skutočnosti slúži. Vytvorená atmosféra paniky a strachu nemá žiadny zmysel pre realitu, pretože už vôbec nejde o žiadnu pravdu a ľudia nehľadajú žiadne súvislosti, aby zistili, čo za tým celým mechanizmom prežitia kvôli koronavírusu sa môže skrývať. Kto si všíma, ako koná v súčasnosti nová vláda SR, musí uznať, že našej vláde nemôžeme veriť, pretože ako kolektívny orgán koná v záujme predstaviteľov globálnej moci či „Triedy 1%.“

  Keď vláda SR aj za pomoci zákonodarného zboru rozpracovala na podmienky SR celý mechanizmus prežitia, v ktorom boli či sú skryté rôzne pokyny, nariadenia, príkazy, postupy, pokuty, zákazy a podobne, tak to znamená, že uznala už od začiatku, že máme bez rozmýšľania veriť, že vo svete ide o skutočnú pandémiu a svojimi vyhláseniami a postojmi či zákonmi sa aj za pomoci médií zaslúžila o vytvorenie atmosféry strachu, aby sa ospravedlňovali všetky prijaté riešenia, ktoré sú v rozpore s Ústavou SR či inými zákonmi. Treba pripomenúť, že skutočný zástupca ľudu, politik a skutočne zodpovedný štátnik to z princípu nikdy nebude robiť, aby zradil svoj ľud a konal v prospech nadnárodných síl a štruktúr. Takže ak vláda SR rozpracovala kvôli „pandémii“ koronavírusu mechanizmus prežitia, čo potom môžeme od nej očakávať v ďalších mesiacoch jej vládnutia ? Nebude sa snažiť splniť si povinnosti od nadnárodných štruktúr či „Triedy 1%“, ktorá stvorila „Agendu ID2020“ ? Kto je pre vládu SR skutočným partnerom pre rozhodovanie sa a účasť na správe veci verejných: OBČANIA SR či Svetová zdravotnícka organizácia ako agentúra OSN alebo Big Pharma ako farmaceutický priemysel kapitalizmu alebo Bill Gates ako „humanistický psychopat“ alebo Dr. Anthony Fauci ?

  18.

  Na serveri www.zvedavec.org bol dňa 17.4.2020 od Jána Víteka uverejnený článok „Bill Gates: My nechceme mať veľa vyliečených ľudí.“ Priznám sa, že som hneď neporozumel prvej vete z článku, keď som si túto vetu prečítal. A až po pár minútach mi to došlo. Túto vetu odcitujem: „Skutočným dôvodom uzavretia hospodárskej činnosti a spoločenských stykov nie je chrániť nás pred Covidom – 19, ale zabrániť mu, aby nás imunizoval.“ Zdá sa mi, že tento pohľad na úlohu Covidu – 19 si praktický nikto neuvedomuje. V ďalšej časti článku autor svoje tvrdenie podporil týmto názorom: „Billovi Gatesovi a chlapcom z 0.1% nevyhovuje, aby nechali pre väčšinu populácie vyvinúť protilátky, ktoré by im dali prírodnú, dlho trvajúcu imunitu a preto uprednostňujú pravý opak. Všestrannou podporou uzávierok bránia tejto väčšine dostať sa do styku s Covidom, aby si zachovala svoju nákazlivosť panenský nepoškvrnenú. Vo vojenskej pokladnici dvanástich najmocnejších členov Big Pharma je viac ako bilión dolárov….Big Pharma buduje rozsiahly, nesmierne drahý systém výroby vlastných testov, protivírusových liekov a očkovacích látok pre budúce použitie.“

  A na inom mieste: „Farmakologickou bonanzou storočia budú vakcíny. Podľa článku v internetovom spravodajstve televízie CNBC trh s očkovacími látkami je už šesťkrát väčší než pred dvadsiatimi rokmi. Dosahuje ročnú hodnotu vo výške 35 miliárd dolárov. I v najchudobnejších krajinách návratnosť činí 44 dolárov za každý investovaný dolár.“ Autor článku pripomenul, čo povedal Bill Gates v jednom svojom rozhovore s Chrisom Andersonom: „Čo budeme musieť ( ??? ) zaviesť, to sú certifikáty osvedčujúce, kto sa uzdravil a kto bol očkovaný…Nechcete predsa aby ( neimunizovaní ) ľudia cestovali po krajinách, kde pandémia, bohužiaľ, nie je ešte pod kontrolou…Takže bude potrebný digitálny imunitný preukaz, ktorý umožní globálny pohyb.

  Koho teda reprezentuje Bill Gates a jemu podobní aj s celou skupinou Big Pharmy ? Reprezentujú azda oficiálnu vládu USA ? Najskôr môže platiť, že v prvom rade reprezentujú svoje záujmy spojené s obrovskými kšeftami, ktoré si v rámci globalizácie postupne presadzujú. Zároveň reprezentujú záujmy svojej „Triedy 1%“. A určite presadzuje záujmy tých istých, ktorí sa v rámci svojej triedy usilujú o definitívne nastolenie svetovej vlády. Všimnime si ten postoj Billa Gatese:Čo budeme musieť zaviesť…“ Kto je povinný sa postaviť proti záujmom kšeftárov s ľudským zdravím ? Nikto iný ako národné vlády a zákonodarná moc a tiež samotní občania – obyvateľstvo národných štátov. Aby sa spamätali občania, musia sa zbaviť strachu, ktorý im každý deň dávkujú ich vlády a média hlavného prúdu.

  19.

  Na serveri aeronet.cz bol od jeho šefredaktora dňa 12.mája 2020 uverejnený článok s názvom: „Čína vypočula výzvu Billa Gatesa a nariadila plošné a povinné otestovanie 11 miliónov obyvateľov Wuhanu vrátane kojencov a to kvôli púhym 6 prípadom s pozitívnym testom na Covid – 19 cez víkend…“ Ukazuje sa teda, že toto plošné testovanie môže byť generálnou skúškou na plošné očkovanie. Hovorilo sa o tom napríklad aj v Českej republike a nie je bez zaujímavosti pripomenúť, že v menšom rozmere sa plošné testovanie robí v SR. Ako ďaleko sme teda od rozhodnutia, aby sa pristúpilo k plošnému očkovaniu všetkých obyvateľov ?

  V súvislosti s povinným testovaním vo Wuhane problémom je to, že zatiaľ nebol vyriešený problém s výrobou vlastných testov, ktoré sú kontaminované koronavírusom, ako to nedávno zistili zdravotníci z Tanzánie, ktorí odoberali čínske testy od Pekingu. Ukázalo sa, že čínske testy falošne detekujú koronavírus u kôz, vtákov či tropického ovocia. Je to veľký problém, ak si uvedomíme, že čínske testy môžu byť i naďalej kontaminované a ich použitie pre 11 miliónov obyvateľov mesta môže mať katastrofálne výsledky, pretože môže byť veľa pozitívnych testov. K čomu sa môžu použiť pozitívne výsledky testov ? Odpoveď v článku je formulovaná v tom zmysle, že hľadá sa zdôvodnenie a ospravedlnenie pre povinné a plošné očkovanie obyvateľstva spolu so zavedením povinného sledovania a povinného nosenia sledovacích zariadené osôb v súvislosti s karanténami a nákazou.

  Čo potrebuje Svetová zdravotnícka organizácia ? Potrebuje fakty, aby v určitej chvíli mohla vyhlásiť, že koronavírusom je trvalé zasiahnutá a nakazená podstatná miera svetovej populácie. Otestovanie 11,- miliónového Wuhanu je preto chápané ako skúšobný test zrealizovania pred spustením testovania celých štátov a národov v Európe a v USA na jeseň. Takýto pilotný projekt otestovania obyvateľstva, bez toho, aby to vzbudilo určitú paniku, je možný len v Číne, pretože nakoniec ide len o jedno mesto ! Ak sa nemýlim, tak nám bolo tvrdené, že koronavírus je problémom predovšetkým pre starých ľudí, tak prečo sa na to nevykašleme ? V článku sa potom tvrdí, že plošné testovanie má za úlohu poskytnúť globalistom do ruky dôkaz, že vírus je všade v populácií v určitom percentuálnom vyjadrení a nezmizne, bude trvalo prítomný. Potom sa musí spustiť potreba povinného očkovania obyvateľstva.

  Plošné testovanie je teda logistickou skúškou pred plošným očkovaním a s ním spojeným plošným čipovanim obyvateľstva na rozlíšenie skupín očkovaných a neočkovaných. Ak sa spomína testovanie, očkovania a čipovanie, tak je potrebné si v tom ujasniť, čo v prvom rade globalisti potrebujú. Globalisti potrebujú plošné sledovanie všetkých ľudí ! A očkovanie je nástroj, ako toto sledovanie docieliť. Proti očkovaniu budú milióny ľudí odporovať a práve s týmto odporom globalisti počítajú a tento odpor chcú využiť v svoj prospech. Ako ? Proti môjmu argumentu, že nikto nemá právo ma nútiť dať sa očkovať, bude možné postaviť iný argument – kvôli nákazlivosti musí sa zaistiť sledovanie a kontrola ľudí a ich pohybu. Túto kontrolu umožní určité sledovacie zariadenie.

  V prípade sledovacieho zariadenia nemusí hneď ísť o podkožné čipy. Môžu sa využívať aj aplikácie v mobilných telefónoch či náramky, ktoré používa väzenská služba pre ľudí v domácom väzení. Teraz je čas si pripomenúť, že tento model už zvažovala vláda SR pod vedením Igora Matoviča, čo znamená, že je veľmi dobre zoznámená s plánmi globalistov. Náramkov v SR máme zrejme nedostatok, tak sa rozhodlo, že domácu karanténu bude sledovať a kontrolovať pomocou fotografií z mobilov, keď fotografia bude obsahovať GPS údaj a čas fotografovania. Z článku ďalej vyplýva, že je možné predpokladať, že ak sa presadí určité sledovacie zariadenie, tak to bude súvisieť aj s tým, čo je pre človeka pohodlnejšie: nosiť napríklad náramok alebo mať podkožný čip.

  Z toho všetkého vyplýva, že globalisti dosiahnu to, že oficiálnym dôvodom bude dôvod epidemiologický ( a teda nie politický – triedny ) a že za všetko môžu ľudia, ktorí sa nechcú dať očkovať. Keďže pri voľnom pohybe ľudí nie je možné bežne rozpoznať, kto je očkovaný a kto nie je očkovaný, tak je potrebné všetkých ľudí očipovať, aby sa to zistilo. Globalisti si pokladajú za svoju povinnosť zabezpečiť trvalé, permanentné, preukazné označenie očkovaných osôb a osôb neočkovaných. Šéfredaktor dochádza k záveru, že globalisti počítajú s tým, že čím viacej ľudí bude proti očkovaniu, tým ľahšie presadia čipovanie ľudí pre ich sledovanie. Čo môžem k tomu dopísať z môjho pohľadu ? Aby nedošlo k takémuto paradoxu, potom je potrebné, aby národné vlády plošné testovanie, plošné očkovanie a čipovanie rázne odmietli, teda, aby k tomuto zákazu boli vytvorené zákonné podmienky.

  20.

  Podľa doporučenia Billa Gatesa plánuje konať aj nemecká vláda. Dňa 13.5.2020 bol na serveri www.zvedavec.org uverejnený článok s názvom „Nemci sa zbláznili ?“ od Oldřicha Lukáša. Nemecká vláda vraj predkladá do Bundestagu návrh zákona na zavedenie imunitných kariet pre všetkých nemeckých občanov a to podľa doporučenia Billa Gatesa. Imunitná karta bude obsahovať informácie o prekonanej chorobe Covid – 19 a budú ju vyžadovať všelijaké úrady. Kartu dostanú tí, ktorí sa uzdravili z Covid – 19 alebo boli proti nej očkovaní. Autor článku je udivený z toho, že vláda dáva zelenú takýmto nebezpečným nezmyslom a že vláda zavádza takéto obštrukcie kvôli koronovej chrípke a nevadia jej choroby nezrovnateľne nebezpečnejšie ako je žltačka, ebola, aids, meningitída, čierny kašeľ, herpes, prasačia chrípka, tuberkulóza, malária a podobne. A to naviac v dobe, keď stále viacej odborníkov priznáva, že Covid – 19 je podvod. Nie je náhodou za tak prehnanou starostlivosťou o zdravie populácie niečo úplne iného ? Čo tak povinná vakcinácia a kšeft Made in Gates, po ktorej tí očkovaní veľmi pravdepodobne tú chrípku dostanú, nehovoriac o nanočipoch, ktorých sa nejde zbaviť.

  21.

  Dňa 13.5.2020 bol na serveri www.nwoo.org uverejnený od Jane K. článok s nádpisom „Katanténa ničí imunitu, rúška škodia, ťažké následky spoločenského dištancovania.“ V polovici apríla 2020 britské oficiálne noviny „The Guardian“ uverejnili článok, ktorý mal mať pokračovanie a v ktorom citujú Dr.Wittkovskiho, ktorý tvrdil, že akákoľvek choroba dýchacích ciest sa zastaví iba tým, že deti chodia do školy, ľudia do zamestnania a do obchodov, ponecháva sa každému voľný pohyb, aby sa spolu premiešali, pretože aspoň 80 % všetkých sa musí dostať do styku s nákazou, aby si vytvorili imunitu. Len tak je možné docieliť to, čomu sa hovorí „davová imunita“. A po štyroch týždňoch je možné otvoriť domovy dôchodcov, ktoré mali byť do tej doby zatvorené a dovoliť v nich normálne návštevy.

  V článku sú spomenutí dvaja lekári z „Akcelerated Urgent Care“ kliniky v Kalifórmii, ako diskutujú o súčasnej zdravotnej situácií s reportérmi z ABC News. Išlo o Dr. Dana Ericksona a Artina Massihia, ktorí tvrdili, že karanténa zdravých ľudí je úplne zlá a že pobyt doma, bez styku s ostatnými nás zbavuje imunity proti chorobám. Propaganda tvrdí, že je to kvôli našej bezpečnosti, akoby my sme nevedeli posúdiť, čo je pre nás bezpečné a preto musí zasiahnuť až vláda a povedať nám to. Podľa lekárov chrípka nie je nič, na čo by sme neboli zvyknutí a nedokázali sa s tým vyrovnať, pretože 96 až 97 % prípadov chrípky sa dokonale uzdraví. Je zaujímavé, že video obidvoch doktorov rýchlo dostalo 5,- miliónov vzhliadnutí, a aj napriek tomu bolo na You Tube stiahnuté, pretože vraj nebolo v súlade so smernicami spoločnosti. Autorka článku pritom pripomenula, že pre oboch je záchranou, že túto kliniku vlastnia, pretože v inom prípade by určite prišli o zamestnanie.

  Obidvaja lekári zhodne tvrdili, že zatvárať sa doma nedáva z epidemiologického hľadiska žiadny zmysel. S epidémiou sa musí bojovať pomocou davovej imunity. Karanténou sa iba predlžuje trvanie každej epidémie a môže dôjsť k druhotnému nakazeniu, ak karanténa skončí. Nikdy nikto nepočul o tom, že by mali byť uvrhnutí do karantény zdraví ľudia.

  Ten, kto nosí rúška dlhodobo, oslabuje svoj vlastný imunitný systém. Podľa lekárov, iba ľudia, ktorí absolútne nerozumejú mikrobiológiu, mohli niečo také prikázať. Teraz si len v duchu predstavme, koľko ľudí v SR v rôznych profesiách je odkázaných k tomu, aby v pracovnom procese používali rúška. Nosenie rúšok je úplne nevhodné, pretože aktivuje naše vlastné víry, ktoré máme každý v sebe a my potom ochorieme z našej vlastnej obdoby koronavírovej chrípky. Karanténa je veľmi škodlivá. Guvernér štátu New York bol veľmi prekvapený, keď sa zistilo, že po uvoľnení karantény sú všetci chorí tí ľudia, ktorí doposiaľ poctivo sedeli doma. Previerka sto nemocníc v New Yorku ukázala, že 68% všetkých nových prípadov boli ľudia, ktorí karanténu dodržiavali. A 84% bolo tých, ktorí boli buď v dôchodku alebo nezamestnaných.

  V článku bolo Švédsko použité ako dôkaz, že karanténa a rúška sú škodlivé pre náš imunitný systém a že chrípková epidémia zanikne, keď ľudia budú spolu komunikovať a získajú proti nákaze odolnosť. Švédsko sa rozhodlo nepodrobiť ľudí žiadnej karanténe, ľudia mohli chodiť do zamestnania, deti do škôl a stýkať sa ako predtým. Švédsko bolo porovnávané s Michiganom v USA, keďže ide v podstate o rovnako veľké územie ako aj o rovnako veľkú populáciu. Rozdiel bol iba v tom, že Michigan zaviedol prísnu karanténu. Švédsko malo 13 822 prípadov chrípky a 1 511 úmrtí. Michigan mal 30 791 prípadov chrípky a úmrtnosť 2 308.

  Podľa doktorov v súčasnej dobe sme veľmi ohrození, pretože až pominie karanténa, tak ľudia doposiaľ izolovaní, so nezvýhodneným imunitným systémom vyrazia do ulíc, tak bude obrovské množstvo chorých. Zdá sa mi, že práve tu treba hľadať problém, prečo média predpovedajú vznik druhej vlny ochorenia na koronavírus.

  V článku sa autorka zamýšľa, aké sú dôvody celosvetovej koronavírusovej paniky. Podľa nej existuje iba jeden dôvod a to je ovládať nás, zotročiť nás, zredukovať nás na nič neznamenajúcu štipku prachu na ceste velikášskych plánov týchto manipulátorov. Prečo nás chcú ovládať, aký k tomu majú dôvod ? Odpoveď sa vraj núka iba jedna: kedy sme pochopili, o čo im v skutočnosti ide, tak by sme museli vládnuť my im.

  Ukazuje sa, že koronavírusová panika predstavuje určitý teroristický čin proti ľuďom vo svete alebo proti národom. Vytvorila sa zámienka k ďalšiemu obmedzovaniu občianskych a politických práv či vôbec ľudských práv a zostávajú iba povinnosti, zákazy a príkazy. A kto sú tí teroristi ? Autorka odpovedá okľukou: keby my sme boli teroristi, tak Bill Gates, Soros a im ďalší podobní by už dávno neboli medzi živými. Skutoční teroristi sú tí, ktorí na teroristickom čine niečo získajú. Kto ziska na teroristickom čine zavedením povinnej karantény, zastavením ekonomickej činnosti po celom svete ? Tí, ktorí nás chcú ovládnuť za každú cenu, i keby nás mali ekonomický, spoločenský, psychický a zdravotne zadupať do prachu.

  Aby sme pochopili, o čo v skutočnosti ide v celej tej svetovej hre na „pandémiu“ koronavírusu, musíme skúmať rôzne súvislosti, vyjadrenia, informácie, stanoviska a podobne. Je najvyšší časť uvedomiť si či prísť k záverom, akú hru s nami hrá naša nová vládna moc. Ak som v tejto prvej časti svojho článku uviedol určité množstvo rôznych informácií, tak je potrebné svoje vlastné predstavy o našom „statočnom boji“ proti „pandémii“ koronavírusu nastaviť tak, že sa nám vytvorí obraz o tom, že „ozubené kolesá do seba zapadajú“ a vytvárajú určitý funkčný „stroj“, ktorým ako obyvatelia štátu máme byť „zomletí a vytvarovaní“ pre potreby celosvetové a teda pre potreby dokončenia globalizačných procesov, vrátane kapitalistických kšeftov.

  Ako vieme nájsť politika na národnej úrovni, ktorý v súvislosti s „pandémiou“ koronavírusu koná pravdivo, čestne a zodpovedne ? Kritérium pre vyhľadanie takéhoto politika je veľmi jednoduché: politik mal a má záujem vo vzťahu k občanom otvorene poukazovať na celosvetové súvislosti, ktoré sa obyvateľom jednotlivých národných štátov dejú a jednoznačne odsúdiť a dištancovať sa od globalizačných snáh podriadiť obyvateľstvo vo svete kasárenskému režimu vrátane testovania, očkovania, zabezpečenia digitálnej identity a jeho permanentného sledovania, potláčania fungovania ekonomiky a výchovno-vzdelávacieho procesu deti a mládeže. Takýto politik bude mať záujem navrhnúť, aby zákonodarný zbor prijal zákon na ochranu obyvateľstva SR pred nežiadúcimi vplyvmi globalizácie vo svete či pred nežiaducou politikou „Triedy 1%.“ Vieme vymenovať z našich politikov niekoľko z nich, ktorí budú vyhovovať naznačenému kritériu ?

  Ako príklad môžem uviesť, že za nežiaduci vplyv sa bude pokladať plošné testovanie obyvateľstva, plošné očkovanie obyvateľstva, plošné čipovanie obyvateľstva, akékoľvek spôsoby a prejavy zo strany rôznych inštitúcií a ekonomických subjektov nútiť obyvateľstvo k bezhotovostnému platobnému styku, k digitálnej a inej podobnej identite a podobne. Musím sa priznať, že ja som nezaregistroval, aby naša nová vládna moc vyvíjala nejaké aktivity v tomto smere, robila smelé prehlásenie a informovala o tom, že sa pripravuje vládny návrh zákona na ochranu obyvateľstva pred nežiaducimi globalizačnými zásahmi. Vieme vymenovať z našich politikov niekoľko z nich, ktorí vyhovujú uvedenému kritériu ? Ja, žiaľ, neviem o nikom. Možno by sa našiel niekto z opozície, ale aj tí sa venujú témam, ktorými odvádzajú pozornosť občanov iným smerom.

  Koniec časti I.

  Pokračovanie v časti II.

  Dušan Hirjak


  Autor v číslach

  Počet článkov: 147
  Celkové hodnotenie: 15.22
  Priemerná čítanosť: 954

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Kanada zvládla boj proti koronavírusu lepšie ako USA, tvrdí Trudeau

  Ottawa 8. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/The Canadian Press-Justin Tang)   Kanada boj proti koronavírusu zvládla lepšie ako mnohí jej spojenci vrátane Spojených štátov. Vyhlásil to v stredu kanadský premiér Justin Trudeau. Ten sa k stagnujúcemu prístupu USA v súvislosti s nákazou verejne vyjadruje len zriedkavo, konštatovala agentúra Reuters "Podarilo sa nám…

  Peruánska ministerka mala po návšteve Amazónie pozitívny test na COVID

  Lima 9. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:Exitosa Noticias Twitter)   Peruánska ministerka Rocío Barriosová mala pozitívny výsledok testov na ochorenie COVID-19 po tom, čo viedla donášku humanitárnej pomoci do amazonskej oblasti v krajine, informovala vo štvrtok vláda Ministerka pre priemysel a rybolov Barriosová (46) je druhým členom peruánskeho kabinetu, ktorý sa nakazil…

  Afganská vláda navrhla Talibanu, aby predložil nový zoznam väzňov na prepustenie

  Kábul 9. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Rahmat Gul)   Afganské úrady vo štvrtok oznámili, že militantnému hnutiu Taliban ponúkli možnosť predloženia nového zoznamu 592 väzňov, keďže odmietli prepustiť tých, ktorých navrhli militanti. Informovala o tom agentúra AFP Podľa dohody medzi USA a Talibanom, ktorá bola podpísaná 29. februára, by mal Kábul prepustiť…

  Spojené štáty prizvali Čínu k rokovaniam o kontrole zbrojenia

  Washington 9. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Andrew Harnik)   Spojené štáty vo štvrtok opäť prizvali Čínu k rozhovorom o kontrole zbrojenia, ktoré prebiehajú s Ruskom, píše agentúra AFP Čína v stredu naznačila, že je ochotná so Spojenými štátmi rokovať o nástupkyni zmluvy New START, ktorá obmedzuje počet nasadených jadrových hlavíc Ruska a…

  Vojvodkyňa Meghan chce zabrániť zverejneniu mien priateliek spomínaných v jej žalobe

  Londýn 9. júla 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Mark Large)   Meghan, vojvodkyňa zo Sussexu, vo štvrtok požiadala súd, aby zabránil novinám Mail on Sunday vo zverejnení mien jej piatich priateliek, ktoré ju vlani obraňovali v anonymnom rozhovore pre americký magazín People. Ten v súčasnosti súvisí s jej žalobou na bulvárne noviny Mail on…

  Starosta New Yorku namaľoval nápis "Black Lives Matter" pred Trump Tower

  New York 9. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Mark Lennihan)   Starosta New Yorku Bill de Blasio vo štvrtok pomohol namaľovať nápis "Black Lives Matter" (Na životoch černochov záleží) pred mrakodrapom Trump Tower. Túto maľbu označil minulý týždeň americký prezident Donald Trump za "symbol nenávisti", informovala agentúra AP De Blasia sprevádzala jeho manželka…

  Budaj: Ministerstvo v areáli Istrochemu vykonáva dva geologické prieskumy, ktoré majú za cieľ monitorovať vývoj znečistenia

  Bratislava 9. júla 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Ministerstvo životného prostredia SR víta záujem strany SPOLU o životné prostredie. Výrok o nečinnosti nového vedenia ministerstva vo veci envirozáťaže v Istrocheme je ale nepravdivý Zásadným stanoviskom ministerstva zostáva čím skoršie odstránenie envirozáťaží v areáli Istrochemu. Minister Ján Budaj navštívil Istrochem už pred…

  Macron podporuje rekonštrukciu veže na Notre-Dame v pôvodnej podobe

  Paríž 9. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Christian Hartmann)   Francúzsky prezident Emmanuel Macron podporuje rekonštrukciu veže parížskej katedrály Notre-Dame v jej pôvodnej podobe, uviedol vo štvrtok v stanovisku Elyzejský palác, ktorý citovala agentúra AFP Prezident pôvodne presadzoval obnovenie vežičky v modernom architektonickom štýle. "Prezident dôveruje expertom a schválil základné náčrty projektu navrhnutého…

  Facebook zrušil účty s väzbami na Trumpovho spojenca Stonea či Jaira Bolsonara

  Washington 9. júla 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Julio Cortez, Eraldo Peres)   Spoločnosť Facebook odstránila siete účtov a stránok s väzbami na politického stratéga Rogera Stonea a brazílskeho prezidenta Jaira Bolsonara. Informuje o tom spravodajský portál BBC V spojitosti so Stoneom, ktorý je spojenec amerického prezidenta Donalda Trumpa a vlani ho uznali vinným…

  Rusko je pripravené na rozhovory s Českou republikou na úrovni námestníkov ministrov zahraničia

  Moskva 9. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:Rússia no Brasil Twitter)   Rusko je pripravené na rozhovory s Českou republikou na úrovni námestníkov ministrov zahraničných vecí, uviedla vo štvrtok na tlačovej konferencii hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová "Potvrdzujeme našu pripravenosť na dialóg s Českou republikou na úrovni zodpovedajúcich námestníkov ministrov zahraničných…

  Poslanci navrhli Súdnej rade 7 kandidátov na členov disciplinárnych senátov

  Bratislava 9. júla 2020 (TASR/SITA/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Národná rada (NR) SR navrhla Súdnej rade SR siedmich kandidátov na členov disciplinárnych senátov. Sú nimi Katarína Batisová, Kristina Glezgová, Martin Hapčo, Viliam Karas, Veronika Puškár Škodová, Marián Trenčan a Dagmar Valocká. Oznámili to v pléne po voľbe kandidátov Súdna rada volí na…

  Baránek označil lustrovanie prednostov za kontroverzné: "Naozaj to môže vyvolať snahu vyriešiť si nejakú krivdu či problémy z minulosti"

  Bratislava 9. júla 2020 (HSP/Foto:Facebook)   Vládne hnutie OĽaNO na čele s premiérom Igorom Matovičom predstavilo 70 kandidátov určených do funkcií prednostov okresných úradov. Predseda vlády zároveň vyzval občanov, aby na internetovej stránke prednostovia.sk nahlasovali svoje vedomosti o prípadných morálnych prešľapoch jednotlivých kandidátov. Politický analytik Ján Baránek upozorňuje, že výsledkom môže…

  "Najhrubšie politické násilie za posledných niekoľko rokov." V Belehrade pokračujú zrážky medzi demonštrantmi a políciou

  Belehrad 9. júla (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Darko Vojinovic)   Vo viacerých srbských mestách vrátane Belehradu vypukli v stredu večer protesty, na ktorých došlo k násilnostiam. Demonštrantov pobúrila reakcia vlády na pandémiu nového koronavírusu, neskôr však svoj hnev zamerali najmä na prezidenta Aleksandara Vučiča, informovala agentúra DPA Demonštranti na zhromaždeniach slovne útočili na Vučiča…

  Prokurátorom a sudcom sa napokon odmeny nemajú rušiť

  Bratislava 9. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky)   Prokurátorom a sudcom sa napokon odmeny nemajú rušiť. V balíku opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia poslanci pozmeňujúcim návrhom vypustili zrušenie odmien. Nová legislatíva zároveň upravuje povinné výtlačky i zjednodušuje prax vydavateľom neperiodickej tlače Viacerým prevádzkovateľom tiež povinnosť predkladať príslušným orgánom…

  Stret slovenských potravinárov s Európskou úniou. Kto vyhrá? Slovensko zastupujúce svojich výrobcov alebo EÚ zastupujúca korporácie?

  Bratislava 9. júla 2020 (HSP/Sputnik/Foto:Pixabay)   V minulom volebnom období Slovenská národná strana (SNS) v rámci podpory slovenských prvovýrobcov a potravinárov prijala viacero opatrení, ktorých cieľom bolo podporiť slovenských poľnohospodárov na úkor nadnárodných obchodných reťazcov, ktoré boli známe tým, že krajne agresívnym spôsobom optimalizovali zisk a vyťahovali si ho do…

  Prokuratúra má právo preskúmať Tumpove dane, rozhodol súd

  Washington 9. júla 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Patrick Semansky)   Najvyšší súd Spojených štátoch vo štvrtok rozhodol, že newyorská prokuratúra má právo preskúmať finančné záznamy prezidenta Donalda Trumpa. Zároveň však tieto informácie nemusí zdieľať s Kongresom Trump je prvým prezidentom od čias Richarda Nixona, ktorý nezverejnil svoje daňové priznania. Nixon bol prezidentom USA…

  Kollár po kauze s diplomovkou: "Ja sa nenechám znechutiť, nenechám sa odradiť a ani ma nikto do žiadneho kúta nezaženie"

  Bratislava 9. júla 2020 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) v posledných dňoch musel vysvetľovať a riešiť kauzu okolo svojej diplomovej práce. Po výzve koaličných partnerov zo strany Za ľudí a SaS, nechal o svojom odvolaní z postu šéfa parlamentu hlasovať, odvolaný nakoniec nebol. Šéf hnutia Sme…

  Rusko poprelo obvinenia zo zapojenia Čečenska do vraždy ruského občana v Rakúsku

  Moskva 9. júla 2020 (TASR/HSP/Foto: MFA Russia Twitter)   Moskva popiera obvinenia zo zapojenia sa čečenských úradov do vraždy ruského občana v Rakúsku, uviedla vo štvrtok hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová "S poľutovaním musíme konštatovať, že niekoľko médií narážalo na to, že úrady Čečenskej republiky mohli byť zapletené…

  TopDesat

  Na Neptúne a Uráne naozaj môžu pršať diamanty

  0

  Urán a Neptún sú pre nás „pozorovateľov“ známi ako ľadoví obri, ale pod ich chladným povrchom sú teploty a tlak také vysoké, že dochádza k neuveriteľným fyzickým reakciám. Vedci sa domnievajú, že tam môžu pršať diamanty. Experimentálne dôkazy o tom, že k tomuto zvláštnemu fenoménu môže skutočne dôjsť, sa uvádzajú v správach z prírody. Vedci použili lineárny…

  Železná maska: Nevyriešiteľná záhada? 1. časť

  0

  Počas panovania kráľa Slnko bol v Bastile záhadný väzeň, ktorý mal tvár ukrytú pod maskou a nikto ju nikdy nevidel. Nikto ho ani nevolal po mene. Jeho a identita a dôvod, pre ktorý sa tam dostal, naďalej zostávajú záhadou. Napriek tomu je pár vecí omnoho jasnejších. Pozrime sa na ne spoločne v rámci článku železná…

  Kolibríky môžu vidieť farby, ktoré si ani nevieš predstaviť

  0

  Kolibríky dokážu vidieť 5 farieb, ktoré my ľudia nedokážeme vnímať. Nový výskum vedený Princetonskou univerzitou "vyškolil" dvoch kolibríkov na účasť na mnohých experimentoch. Niektoré z nich boli aj v oblasti farebného videnia a vedci zistili, že tento druh je schopný zachytiť mimo spektrálne farebné kombinácie, o ktorých sa nám ľuďom môže…

  Psy sú darom z neba! Presvedč sa s nami...

  0

  Mať psa znamená, že nikdy z teba nebude gaučový domased. Psy nás povzbudzujú, aby sme sa stýkali s ľuďmi a trávili viac času vonku, aj keď je zlé počasie a všetko, čo by si chcel, je ľahnúť si do postele a nevystrčiť von ani nos. Sú to tiež naši najlepší kamaráti na…

  Každodenné veci, ktoré sú rádioaktívne, ale nebojíš sa ich

  0

  Polovica našej ročnej dávky ožiarenia pochádza z prírodného prostredia. Tá druhá polovica pochádza z umelých zdrojov, ktoré môžu byť lekárske, komerčné alebo priemyselné, no aj tak sú rádioaktívne. Väčšina z prírodných zdrojov rádioaktivity pochádza z radónu, ktorý je vlastne bezfarebný plyn, ktorý tvorí prirodzenú súčasť ovzdušia. Menšie množstvá pochádzajú z kozmického žiarenia a zo Zeme samotnej.…

  Fungovanie jedla: Čuch a chuť

  0

  Molekuly potravín sa rozpúšťajú v slinách, a keď prídu do kontaktu s jazykom, aktivujú chuťové receptory. Prchkavé molekuly prechádzajú z potravy do vzduchu a v nose ich zachytíme ako pachy. A vnímaní jedál, slinení pri zachytení vône jedla či nevýraznej chuti jedál v lietadlách si povieme v našom článku s názvom Fungovanie jedla - Čuch a chuť. Poďme na to. Keď…

  Vo svete IT

  Xiaomi Mi Router AC2100 s gigabitovou pripojiteľnosťou aktuálne kúpiš za cenu, aká tu ešte nebola

  0

  Spoločnosť Xiaomi je už roky známa nie len svojimi dostupnými zariadeniami, ale aj výbornými elektronickými doplnkami do domácnosti, ktoré stoja zväčša značne menej, ako konkurenčné produkty. Jedným z takýchto kúskov, ktoré by si rozhodne nemal prehliadnuť, je aj populárny Xiaomi Mi Router AC2100, ktorý aktuálne kúpiš za cenu, aká tu…

  Čo narúša vesmírne objekty na kraji Slnečnej sústavy? Tím astrofyzikov popiera existenciu Deviatej planéty

  0

  Väčšina Slnečnej sústavy sa správa tak, ako to vedci očakávajú. Na okraji, ďaleko za obežnou dráhou Neptúnu sa však deje niečo zvláštne. V tejto oblasti môžeme nájsť vesmírne objekty, ktoré obiehajú okolo Slnka úplne inak, než planéty, ktoré sa nachádzajú bližšie. Vedci sa snažia prísť na to, prečo sa tieto…

  Ktoré smartfóny Huawei a Honor dostanú EMUI 11 medzi prvými?

  0

  V priebehu včerajšieho dňa sme mohli čítať o približnom oficiálnom termíne predstavenia nadstavby EMUI 11 pre smartfóny Huawei a (vybrané modely) Honor, pričom malo by sa  tak stať ešte v priebehu tohto kvartálu, teda najneskôr do konca septembra. S touto informáciou prišiel Wang Chenglu, softwarový riaditeľ spoločnosti. Očakáva sa, že…

  Z Google Play stiahnete viac ako 4-desiatky platených aplikácií a hier zadarmo. Tu je ich prehľad!

  0

  V obchode Google Play opäť raz prebieha čistka, pričom na zozname nižšie nájdete viac ako 40 platených aplikácií a hier, ktoré môžete po obmedzený čas stiahnuť kompletne zadarmo. Z aplikácií nižšie Vám odporúčame Einheitenumwandler (ide o prevodník jednotiek), Video Editor · by Luni (ide o pokročilý editor videí) a Lagace…

  Hubblov teleskop prináša prekvapivé zistenia o ranom vesmíre

  0

  Hubblov teleskop podľa všetkého spravil ďalší významný objav. Podľa najnovších informácií, ktoré sa nám podarilo prostredníctvom neho získať, prvé hviezdy a galaxie vznikli v ranom vesmíre oveľa skôr, ako sa pôvodne predpokladalo. K týmto zisteniam prišiel tím astronómov vedený Rachanou Bhatawdekarovou z Európskej vesmírnej agentúry, ktorý nenašiel žiaden dôkaz o…

  Škoda bude mať už čoskoro prvý uhlíkovo neutrálny závod

  0

  Závod automobilky Škoda, ktorý sa nachádza v meste Vrchlabí, sa stane prvým závodom spoločnosti s neutrálnou uhlíkovou stopou. Píše spoločnosť v práve publikovanej tlačovej správe. Spoločnosť píše, že závod ročne vyprodukoval približne 45-tisíc ton CO2, pričom už v priebehu tohto leta docieli produkciu emisií CO2 na úrovni len 3-tisíc ton.…

  KAMzaKRÁSOU

  Domáci hummus 5-krát inak: Skúsiš cviklový, pikantný či sladký?

  0

  Domáci hummus je vraj ten najlepší, dozaista sa mu nevyrovná ten z obchodu. Treba však vyskúšať aj iné varianty tejto chutnej nátierky. Máme pre vás 5 tipov!

  Kde sa okúpať na západnom Slovensku? Prinášame ti prehľad i s cenami

  0

  Letné kúpaliska, rekreačné strediská, aquaparky, vodné nádrže, termálne bazény - ktoré stoja za návštevu? Kde sa okúpať na západnom Slovensku? 

  Domáci obklad na boľavé kĺby: Za vyskúšanie nič nedáš!

  0

  Bolesť kĺbov môže mať rôzne príčiny, no vieme, čo zaručene pomáha na ich zmiernenie. Vyskúšajte domáci obklad na boľavé kĺby podľa babičiek.

  Je kompromis medzi vegetariánstvom a vegánstvom? Zisti, o čo ide!

  0

  Chcete žiť zdravšie a zároveň ohľaduplnejšie k planéte, no vegánstvo sa vám príliš tvrdé? Zistite, či existuje kompromis medzi vegetariánstvom a vegánstvom!

  Ako odstrániť jazvy po akné a zbaviť sa tak spomienky na pubertu?

  0

  Objavia sa nečakane a v tú najnevhodnejšiu dobu. Ako ich minimalizovať? Ako odstrániť jazvy po akné prírodnými spôsobmi a najmä s tým, čo nájdete doma?

  Čo zvládne figový olej na rozdiel od iných? Jeho účinky ťa prekvapia!

  0

  Viete, ako omamne vonia figový olej a hlavne, aké sú jeho účinky a prečo ho vyskúšať? Zistite, ako dokáže podporiť naše zdravie a ako sa postará o krásu!

  Svetlo sveta

  Z globálneho otepľovania sa stalo falošné náboženstvo. Svetoznámy aktivista sa ospravedlnil.

  0

  Popredný svetový aktivista v boji proti globálnemu otepľovaniu sa ospravedlnil svetovej verejnosti “za paniku, ktorú za posledné rokoy tejto oblasti enviroaktivisti spôsobil.” Týmito slovami Michael Shellenberger charakterizoval to, čo sa v tejto oblasti deje. Shellenberger poukázal na obrovské finančné zdroje, ktoré sa dostávajú enviroaktivistom a medzičasom jeho článok bol z…

  Svätý Otec František v júlovom úmysle pozýva k modlitbe za rodiny

  0

  Modlime sa, „aby bolo dosť ľudí, ktorí budú s láskou, úctou a dobrými radami sprevádzať rodiny“. To je modlitbový úmysel pápeža Františka na mesiac júl. Svätý Otec zároveň upozorňuje, že rodiny potrebujú osobitnú ochranu zo strany štátov. V krátkom videu Apoštolátu modlitby Svätý Otec v španielčine hovorí: „Rodina potrebuje byť chránená. Je mnoho…

  Kardinál Pell sa rozhodol vydať knihu zo súdneho procesu

  0

  Kardinál Pell sa rozhodol uverejniť knihu myšlienok a spomienok, ktorá vznikla počas jeho 13 mesačného väzenia. Kardinál Pell sa stal obeťou vyfabulovaného procesu zneužívania. Proces bol pozorovateľmi definovaný ako nespravodlivý. V roku 2017 mala byť zaznamenaná výpoveď, podľa ktorej údajne arcibiskup Pell v katedrále Melbourne mal zneužiť chlapca v sakristii kým celý kostol bol…

  V Spišskej Kapitule vysvätili nového pomocného biskupa Jána Kuboša

  0

  Spišská diecéza má nového pomocného biskupa. Stal sa ním rodák z Nižnej na Orave, doterajší farár a dekan v Kežmarku Mons. Ján Kuboš, ktorého do funkcie menoval v marci Svätý Otec František (25. 3. 2020). Vysvätili ho dnes vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule.…

  Nemecko 30 rokov financovalo pedofilný projekt na zneužívanie detí

  0

  Systematicky organizovaný pedofílny projekt, kedy deti bez domova boli dávané do domácnosti pedofilov, ktorí ich mali vychovávať a sexuálne zneužívať ako súčasť údajného výskumu, len dokazuje legalizáciu pedofílie v kruhu svetových elít. Diabolský experiment, ako ho v súčasnosti nazývajú, sa začal realizovať v roku 1970 tzv. Kentlerov projekt, ktorý mal dokázať, že aj pedofilní…

  Predstaviteľ Black lives matter vyzval na zhodenie sôch Ježiša Krista

  0

  Hnutie Black lives matter naberá čoraz silnejšie kontúry rasistického hnutie, ktoré nenávidí ľudí bielej farby pleti. Vo Francúszku dokonca likvidujú sochy vojnového hrdinu a zakladateľa Piatej francúzskej republiky Charlesa de Gaulla s označením, že je rasista. Bol to práve de Gaulle, na ktorého bolo spáchaných osem atentátov z radov stúpencov kolonializmu a de Gaulla…

  Armádny Magazín

  Odborník porovnal ruskú Angaru a Falcon 9 od Elona Muska

  0

  Rusko, 9. júl 2020 (AM) - Ruská nosná raketa Angara ťažkej triedy Angara-A5 zaostáva len za raketou Falcon 9 od Elona Muska, svojimi technickými charakteristikami však predčí všetky ostatné nosné rakety na svete, vyhlásil bývalý generálny riaditeľ a ge

  Video: Test odolnosti ručného guľometu RPK

  0

  Rusko, 9. júl 2020 (AM) - Chlapci s Kalašnikov Group sa tentoraz rozhodli zničiť ľahký guľomet RPK v kalibri 7,62. Pripravili mu 75 ranové - bubnové a 30 ranové - zakrivené zásobníky, celkovo 1275 nábojov. Zbraň použili novú zo zásoby vyrobenej v roku 1974. Pozrite si video:  

  Jordánsko potvrdilo nákup vrtuľníka Black Hawk UH-60M

  0

  Jordánsko, 9. júl 2020 (AM) - Americké ministerstvo zahraničných vecí odobrilo Jordánsku nákup jedného vrtuľníka Black Hawk UH-60M od spoločnosti Sikorsky za 23 miliónov dolárov. Dohoda zahŕňa jednotku UH-60M v štandardnej konfigurácii americkej armády so štandardným vybavením vlády (GFE), vrátane dvoch motorov T700-GE-701D a jedného spoločného

  Korotčenko: Šéf Pentagonu by mal prestať s pogromami na Rusoch a Číňanoch v USA

  0

  Rusko, 9. júl 2020 (AM) - "Počas prvého roku pôsobenia Marka Espera ako hlavy Pentagonu Spojené štáty úspešne odolávali agresívnej činnosti "nečestných štátov", ako sú KĽDR a Irán. Za posledný rok sa USA podarilo zabrániť agresii z Ruska a Číny", - uviedol šéf Pentagonu Mark Esper vo svojej video správe pre americkú…

  Na internete sa smejú fotke ukrajinského remorkéra „Jany Kapu“ ktorý prežil Kerčský útok

  0

  Ukrajina, 9. júl 2020 (AM) - Fotografia ukrajinského remorkéra „Jany Kapu“, ktorá bola urobená v Odese deň pred pred oslavou Dňa ukrajinského námorníctva, sa stala hitom na sociálnych sieťach - komentátori diskutujú o neúspešnom banery s názvom pomocného plavidla, ktoré sa nedávno vrátilo do služby po

  Schneider: V USA chceli, aby sa Rusko stalo súčasťou NATO, ale niečo sa zvrtlo

  0

  Česko, 8. júl 2020 (AM, Sputnik) - Bezpečnostný analytik Jan Schneide

  Tvoja Svadba

  Metalické doplnky vo svadobnej výzdobe: Stavíš aj ty na tento trend?

  0

  Nesmieme zabudnúť na sladký vrchol vášho veľkého dňa – svadobnú tortu. Správnou kombináciu farieb a ozdôb môžete dosiahnuť priam majstrovské dielo. Metalické torty sú veľmi elegantné a zaujmú na prvý pohľad. Ak nie ste zástancom klasiky a hľadáte niečo modernejšie, určite vsaďte na svadobnú tortu so zlatými pásmi, s rôznymi…

  Neónové nápisy na svadbe: Horúci trend, ktorý musíš mať aj ty!

  0

  Neónové nápisy sú jedným z najhorúcejších svadobných trendov tohto roku. Dokážu krásne oživiť každú svadobnú výzdobu. Necháte sa aj vy inšpirovať?

  Ako využiť jutovinu na svadbe? Inšpiruj sa tými najlepšími nápadmi!

  0

  Je to najhorúcejší trend, ktorý je v kurze už nejaký ten rok. Ako využiť jutovinu na svadbe a mať dokonalú rustikálnu svadbu? Inšpirujte sa skvelými nápadmi!

  TOP vychytávka na rozlúčku so slobodou: Bez tohto sa nezaobídeš!

  0

  Posledná možnosť, ako sa pred svadbou odreagovať a užiť si ten najlepší večer. Pred opicou vás zachráni táto TOP vychytávka na rozlúčku so slobodou!

  Tmavá svadobná výzdoba: Necháš sa zlákať týmto svadobným trendom?

  0

  Neexistuje žiadna elegantnejšia farba ako čierna. Ak chcete pridať vášmu svadobnému dňu nádych sofistikovanosti, potom táto farba, ale i tmavé odtiene, sú tým najlepším riešením. Samozrejme, nemusíte mať čiernu farbu vo všetkých aspektoch vašej svadby, nie sme si istí, či by aj niekto chcel mať čierne kvety a i rúž na perách, stuhy na stoličkách a ešte aj…

  Dekorácie z balónov: Svadobný trend roku 2020, ktorý ťa dostane!

  0

  Dekorácie z balónov sa nám väčšinou spájajú s oslavou narodenín. Tohtoročným hravým a zaujímavým svadobným trendom sú práve dekorácie z balónov.

  Tvoje Zdravie

  Otrava slnkom verzus spálenie: Ako ich rozoznať a ako sa im vyhnúť?

  0

  Príliš dlhý a nechránený pobyt na slnku môže vyvolať oveľa viac ako len obyčajné spálenie pokožky. Otrava slnkom je totiž úplne reálna. Ako sa prejavuje?

  Trápi ťa alergia na prací prostriedok? Možno robíš túto chybu!

  0

  Ako sa prejavuje alergia na prací prostriedok? Prečo k nej dochádza a ako jej predísť? Zistite všetko dôležité o praní a pracích prípravkoch v článku!

  Čím nahradiť maslo? Čo použiť pri pečení a čo natrieť na chlieb?

  0

  Čím nahradiť maslo v rôznych receptoch a pokrmoch? Čo si okrem neho natrieť na chlieb? V článku si predstavíme rozličné zdravšie náhrady klasického masla.

  Ako ušetriť na vitamínoch a ako si ich vybrať správne?

  0

  Niektorí ich užívajú preventívne a niektorí ich užívajú pre podporu zdravia alebo krásy. Ako ušetriť na vitamínoch a výživových doplnkoch a znížiť tak nálady?

  TOP 7 dôvodov, prečo jesť egreše: Rastú aj vo vašej záhradke?

  0

  Viete, prečo jesť egreše? Aké vitamíny či živiny obsahujú a na ktoré systémy ľudského tela majú blahodarný vplyv? Objavte jedinečné účinky chutných egrešov!

  Ako si doplniť horčík? Správnou voľbou je týchto 7 potravín!

  0

  Medzi najlepšími zdrojmi cenného horčíka si dozaista nájde miesto v prvom rade tmavá listová zelenina. Aby nášmu telu nechýbal horčík, vhodné je pravidelne si dopriať napríklad špenát. Zabúdať však netreba ani na ďalšie druhy listovej zeleniny, napríklad rukolu, kel či mangold. Okrem toho sú tieto potraviny i zdrojom viacerých vitamínov…