Čo ( kto ) určuje politickú vôľu Róberta Fica ?

Nedávno náš predseda vlády SR si položil rečnícku otázku a zároveň si na ňu dal aj odpoveď. Citujem: „Chceme spojiť budúcnosť Slovenska s najvýznamnejšími hráčmi Európy ako je Francúzsko a Nemecko alebo chceme, aby išlo cestou rôznych avantúr či dobrodružstiev, ako to navrhuje opozícia? Ja som jednoznačne za prvú alternatívu !“ Z citátu vyplýva, že Róbert Fico ako náš ústavný činiteľ vie o dvoch alternatívach súvisiacich s budúcnosťou Slovenska. On sa osobne rozhodol zo svojej vôle, že bude podporovať prvú alternatívu – spojiť svoju budúcnosť s Francúzskom a Nemeckom. Okrem toho vraj existuje aj druhá alternatíva, ktorú presadzuje opozícia. 

 

Ako občan Slovenska sa cítim byť úplne dezorientovaný, pretože som sa nedopátral k tomu, že existujú dve oficiálne alternatívy spojené s budúcnosťou Slovenska, ktoré by mali byť predložené občanom Slovenska na celospoločenskú diskusiu. Zrejme je to tak, že v skutočnosti nie je čo predložiť na celospoločenskú diskusiu o budúcnosti Slovenska spojenej či súvisiacej z EÚ, pretože neexistujú žiadne seriózne analýzy a fakty k tomu, ako ďalej postupovať a najmä neexistuje záujem z úrovne vládnej moci, aby sa alternatívy vývoja Slovenska mohli dostať do záverečnej fázy – schvaľovacích procesov na úrovni občanov, vlády a zákonodárneho zboru. Vyzerá to skôr tak, že Ficové alternatívy, to sú iba „rečnícke mantry“, na základe ktorých predseda vlády SR pracuje a zastupuje Slovensko na rokovaniach v Bruseli. 

 

Alternatíva Róberta Fica je vraj najlepšia, ale nikto na Slovensku nebol podrobne s touto alternatívou zoznámený. Tajomstvom je zahalená aj druhá alternatíva ( vraj opozičná ), pretože o nej tiež nikto nič nevie, okrem vyhlásenia Róberta Fica, že je spojená s cestami rôznych avantúr a dobrodružstiev. Je tragédiou pre náš národ, že o svojej budúcnosti nemôže diskutovať s politickou elitou a nemôže určovať, čo vládna moc je povinná v prospech národa konať. To, čo určuje Ústava SR v prospech občana, sa jednoducho neberie do úvahy a doslova sa potiera. A Ústava SR jasne určuje, že občania majú právo zúčastňovať sa na správe veci verejných priamo alebo slobodnou voľbou svojich zástupcov. Voľbou zástupcov však právo účasti na správe vecí verejných nezaniká.

 

Je veľmi zaujímavé si všimnúť, akým spôsobom pracuje náš predseda vlády SR. V tomto období sa už jasne kryštalizuje politické správanie sa Róberta Fica. Ten si v plnej miere osvojil spoločný dokument vlád Francúzska a Nemecka o vybudovaní EÚ ako superveľmoci. Je jasné aj to, že o tomto dokumente nemá záujem dovoliť, aby sa viedla otvorená a vecná celospoločenská diskusia na našom Slovensku. Ak niečo navrhnú Francúzi a Nemci, Róbert Fico ihneď reaguje, že Slovensko chce byť v užšom jadre integrujúcej sa Európy, čo platí napríklad aj v oblasti iniciatív zameraných na posilňovanie obrany a bezpečnosti. Postupne si bude možné namiesto slov o obrane a bezpečnosti dosadiť ďalšie iniciatívy, ktoré prídu či prichádzajú od Francúzov a Nemcov.

 

Ak Róbert Fico chce spojiť budúcnosť Slovenska s Francúzskom a Nemeckom, tak potom už si môžeme byť istí, že vládna moc bude plniť všetky povinnosti v oblasti ilegálnej migrácie, ktoré si presadia najvýznamnejší hráči EÚ. Prezident Francúzska E. Macron totiž zdôraznil veľmi jasne: „Musíme prijímať utečencov, lebo je to naša tradícia a vec cti.“ Môžem si dovoliť prehlásiť, že Ficov boj proti kvótam a migrantom vôbec skončil v záujme skvelej budúcnosti Slovenska po boku Francúzska a Nemecka. Róbert Fico sa vedomé pridáva k politike, ktorú prezident Macron jasne formuloval:“Európske štáty ( ako členské štáty EÚ – poznámka D. H. ), ktoré nerešpektujú pravidlá, by mali niesť v plnej miere politické dôsledky.“ Róbert Fico je pripravený tieto pravidlá rešpektovať a to znamená iba to, že sú to ( či ďalšie budú ) pravidla, ktoré neurčuje nikto iný ako Brusel a s ním Francúzsko a Nemecko. Pre porovnanie. V členskom štáte má platiť, a to jednoznačne, pravidlo, že štátna moc vytvára podmienky pre účasť občanov na správe vecí verejných. Toto pravidlo sa u nás na Slovensku vôbec nedodržiava a nikto nenesie za ignorovanie pravidlá politické dôsledky. Toto pravidlo Róbert Fico nerešpektuje a ani nemá záujem ho rešpektovať. 

 

Postavme si otázku: Čo ( kto ) určuje politickú vôľu Róberta Fica ? Dovolím si uviesť na položenú otázku niekoľko zaujímavých odpovedí. Politickú vôľu Róberta Fica určujú:

 

a) rozhodnutia občanov Slovenska

 

b) vlastné osobné a mocenské záujmy

 

c) vnútrobunkový parazit toxoplazma gondii, ktorý vraj mení psychiku človeka

 

d) vnútrostranícka politika politickej strany SMER – SD a Koaličná dohoda

 

e) sled náhodných udalosti s určitým zmyslom

 

f) obdiv ku kvalite života demokratického Západu

 

g) administratíva Bruselu a jeho inštitúcie

 

h) vplyv globálnej nadvlády – neoliberálneho programu

 

ch) iné okolnosti, ktoré si každý čitateľ môže doplniť.

 

Róbert Fico chcel byť politikom a mať politickú moc. Túto metu dosiahol. Je to jeho povolanie. Ale ostali mu aj po rokoch k výkonu jeho povolania nejaké „odborné“ ( politické ) a morálne schopnosti ?

 

Na národnej úrovni svoje „odborné“ a morálne schopnosti už v podstate stráca a už mu neostal veľký priestor niečo dokázať, aby presvedčil voličov o svojich schopnostiach. Aby aktualizoval svoj status múdreho, rozumného, zdatného politika na najdôležitejšej štátnej pozícií, rozhodol sa svoje „odborné“ a morálne schopnosti posunúť na nadnárodnú úroveň. Stal sa už celkom nezakryte agentom Bruselu, ktorý „podniká“ na Slovensku a z tejto pozície môže naďalej svoje „odborné“ a morálne schopnosti rozvíjať v prospech EÚ a v svoj osobný prospech. Tým si môže predlžiť svoju politickú kariéru na nadnárodnej úrovni, pretože ako predseda vlády SR sa už dávnejšie vzdal politického zámeru reformovať EÚ na novom základe.

 

Róbert Fico svoju politickú vôľu spojil s vôľou EÚ chápanej ako nového super štátu Európy. Pochopil, že jeho „odborné“ skúsenosti na Slovensku sa chýlia ku koncu a preto nemá zmysel pri nich ďalej zotrvávať, pretože pôvodne boli viazané na národnú úroveň práce politika. Z tohto dôvodu u neho dochádza aj k zmene morálnych schopnosti. Múdrosť, statočnosť a politická odvaha na národnej úrovni sú pre Róberta Fica neudržateľné. Je potrebné skoncovať aj s politickou schizofréniou a to sa dá dosiahnuť len tým spôsobom, že sa vykašle na národný štát, na štátnu suverenitu. Integrácia EÚ silno priťahuje Róberta Fica k Bruselu a po prezidentských voľbách vo Francúzsku je ochotný vyznávať lásku aj najväčším jej hráčom.

 

Sám so sebou zápas o zmenu svojej „odbornej“ a morálnej orientácie už vybojoval. Bolo k tomu potrebné určité krátke obdobie, aby mohol sám seba uistiť, že Slovensko má byť v srdci Európy, v jeho jadre. Okamih jeho osobnej a osobnostnej transformácie bol doriešený vtedy, keď vyhlásil, že Slovensko sa má držať Francúzska a Nemecka. Na rozdiel od Francúzska a Nemecka nezakryto presadzuje svoje videnie sveta – zjednotenú Európu ako superveľmoc. Róbert Fico azda verí tomu, že Slovensko sa môže stať rovnocenným partnerom Nemecka a Francúzska a že tieto dve krajiny môžu mať našu dôveryhodnosť, ak sa už v minulosti prejavili iným spôsobom ? Zmenou „odbornej“ a morálnej schopnosti stratil svoju politickú orientáciu, pretože zo sociálneho demokrata sa stal aktívnym fanatikom neoliberalizmu, ktorý Nemecko a Francúzsko jednoznačne presadzujú a nebudú pritom brať ohľad na Slovensko.

 

Už v minulom roku, v čase jeho nadšenej práce na projekte polročného predsedníctva Európskej rady úplne zabudol na to, čo sa v Európe chystá: globalisti potrebujú sociálno-trhové hospodárstvo čo najviac rozrušiť cez jeho sociálnu zložku a trh preorganizovať na divoký kapitalizmus. Pod takýto scenár sa Róbert Fico dokonca podpísal – pod schválenú dohodu medzi EÚ a Kanadou o voľnom obchode ( CETA ). Róbert Fico tak má záujem pomáhať globálnym silám vo svete a na záujmy Slovenska už zabudol, pretože tie súvisia v každom prípade s ochranou práce a štátnej suverenity. 

 

Čo znamená reformovať EÚ na novom základe ?

 

Znamená pochopiť, že členské krajiny EÚ vystupujú vo vzájomnom vzťahu k sebe na princípe rovnoprávnosti a že ak si založia spoločnú organizáciu, tak takáto organizácia môže mať iba právomoci založené na spoločnej vôli a postupoch a z princípu nemôže byť transformovaná na nadriadený subjekt ( orgán, inštitúciu ), ktorý ako „dcérska spoločnosť“ bude rozhodovať v mene svojej „matky“ a určovať jej úlohy !!! V prípade EÚ sa stalo práve toto a to s vedomím predstaviteľov členských štátov, nie ich obyvateľstva. Pre názornosť uvediem príklad z činnosti územnej samosprávy.

 

Obce ako právnické osoby sa môžu v záujme dosiahnutia určitých výsledkov v oblasti sociálno-ekonomického rozvoja združovať. Toto združovanie sa obcí určitého regiónu nie je založené na tom, že obce sa vzdávajú niektorých svojich právomoci a prenášajú ich na spoločné združenie. Zároveň nemôže samotné združenie nemôže žiadnej členskej obcí ukladať povinnosti či prijímať všeobecne záväzné nariadenia. Združenia pracujú podľa schválených Zmlúv a Stanov, avšak tieto základné dokumenty neoslabujú úlohu žiadnej členskej obce, iba členským obciam umožňujú spoločne sa dohodnúť na aktívnej spolupráci a súhlase. Administratívna činnosť každého združenia podlieha posudzovaniu a súhlasu členských obcí, nie je organizovaná ako samostatná právomoc združenia a prípadných pracovníkov.

 

EÚ má mať v zásade svoju konštrukciu postavenú na princípoch, ktorými sa riadi vznik, postavenie a činnosť združenia obcí ako samostatných právnických osôb. Architekti EÚ z minulosti a aj z súčasnosti postavili celú konštrukciu tejto organizácie na iných princípoch, ktoré v zásade umožňujú postupný prenos kompetencií z členských krajín na nové politicko – mocenské centrum Toto centrum, ktoré rozhoduje samostatne, má ohromne prebujnelý administratívna aparát, ukladá členským krajinám povinnosti, prijíma rozhodnutia a smernice a dáva členským štátom rozumy. Členské štáty ako rozhodujúci členovia už nie sú skutočnými pánmi, ktorí sa v záujme uľahčenia plnenia úloh na rôznych úsekoch života svojich spoločnosti vedia dohodnúť na spolupráci a pomoci. Členské štáty sa dostali vinou svojich predstaviteľov do pozície podriadených subjektov, ktoré už nemajú schopnosť dostatočne účinne plniť vôľu svojich občanov.

 

Celá konštrukcia EÚ bola postavená cez prijímanie a schvaľovanie príslušných Zmlúv tak, aby integračný proces nebol ustálený na spolupráci členských krajín, ale aby sa postupne znižoval význam každej národnej vlády, národa a štátnej suverenity a aby narastala moc EÚ. Iba za týchto podmienok môže vláda Francúzska a Nemecka hovoriť, navrhovať, žiadať, presadzovať vytvorenie EÚ ako superveľmoci, ktorá za každých okolnosti chce vytvoriť európsky národ, čo bude predstavovať obyčajný nezmysel, ale vhodný pre určité ciele.

 

Keď pánovi Róbertovi Ficovi a všetkým jemu podobným nie sú jasné otázky „konštruovania“ organizácie pre vzájomnú spoluprácu medzi národmi, potom to môže viesť u mnohých občanov k pocitom, že si volia politikov bez dostatočných „odborných“ a morálnych schopnosti, ktorí svoje argumentačné schopnosti sústreďujú na pár viet o povinnostiach krajiny (štátu) byť v srdci či jadre EÚ a nezabudnúť nasadnúť na „integračný“ expres, aby sme v plnej sláve dorazili do cieľa: ohlásenia európskeho štátu a jeho vlády nad národmi.

 

Vznikol zaujímavý úkaz v politike EÚ a národných vlád. Európska rada predstavuje orgán, ktorý tvoria čelní predstavitelia členských štátov EÚ. Európska rada má stanovené svoje povinnosti, v rámci ktorých jej patrí právo určovať politické smerovanie EÚ, robí teda určitú politiku. Predstavitelia členských štátov EÚ sediacich v Európskej rade nemajú ani v náznakoch záujem prijať politickú líniu reformovania EÚ na novom základe ( novej konštrukcií ), aby sa posilnila ich úloha pri vzájomnej spolupráci národov. V rozpore so svojimi štátnymi záujmami sa prispôsobujú posilňovaniu existujúcej konštrukcie EÚ. Asi už žijú z určitých dôvodov v presvedčení, že nadnárodná moc a nadnárodné hodnoty ( ! ) sú základom rozkladu každej štátnej suverenity a tým aj blahobytu obyvateľstva. Národní politici sa dostávajú do pozície, že hovoria o blahobyte obyvateľstva, pretože budeme vraj platnou súčasťou demokratického Západu ( čo je chiméra ), ale zároveň nedovolia, aby ich politická vôľa bola ovplyvňovaná v zásadných rozhodnutiach občanmi každého členského štátu.

 

Čo ( kto ) určuje politickú vôľu Róberta Fica ? Ak som vymenoval určité množstvo faktorov, ktoré môžu ovplyvňovať politickú vôľu Róberta Fica, tak až na faktor uvedený pod písmenom a) všetky ďalšie faktory môžu mať svoj podiel vplyvu. Faktor uvedený pod písmenom a) ako rozhodnutia občanov Slovenska, nemá žiadny vplyv, pretože vládna moc neorganizuje účasť občanov Slovenska na správe vecí verejných. V tomto prípade práve otázky členstva Slovenska v EÚ a potreba jej reformovania na novom základe predstavuje zásadnú a najdôležitejšiu otázku, ako veci verejné budú na Slovensku ďalej organizované a spravované.

 

Zdrojom štátnej moci v krajine sú občania. Naša vládna moc na tento zdroj zabudla a berie si najskôr za príklad nedávno zosnulého Helmuta Kohla, ktorý sa vraj priznal, že postupoval ako diktátor, ak nevyhlásil referendum o eure v záujme dobra krajiny. Možno, že Róbert Fico berie za rozhodujúci princíp práve to, že štátnik má vedieť, čo má robiť a nikoho sa na nič nepýtať, ani nikomu nič nevysvetľovať. Jeho rečnícke mantry sú dôkazom toho, že svoje politické predstavy a politické činy verejne nevie rozumne zdôvodňovať, hoci jeho reč bude trvať aj hodinu. Slová o jadre, srdci, exprese sú skôr metafory, ktoré nahradzujú absentujúci obsah analýz a opatrení súvisiacich a potrebných pre posúdenie, čo s EÚ ďalej, vrátane potreby jej reformy na novom základe.

 

Ak si každý zainteresovaný človek – občan odpovie na otázku, čo ( kto ) určuje politickú vôľu Róberta Fica a jemu podobných z iných členských štátov a zároveň bude súhlasiť s tým, že túto vôľu neovplyvňujú občania Slovenska ( či iného štátu ), potom musíme spoločne dospieť k záveru, že zo strany ústavných činiteľov sa v otázke zdroja štátnej moci porušuje celkom vedome Ústava Slovenskej republiky. Vládna moc si otvorene alebo skryto berie za zdroj svojej štátnej moci rôzne nadnárodné štruktúry a svoju politiku organizuje a vykonáva podľa ich usmernení a príkazov. Je ťažko predpokladať, že záujmy občanov Slovenska a nadnárodných štruktúr sú identické či sa veľmi k sebe približujú. Róbert Fico sa ako ústavný činiteľ zaujíma o to, ako zlepšiť komunikáciu v rovine vládna moc – Brusel ( Francúzsko, Nemecko ), pretože v rámci tejto komunikácie si lepšie vyjasní, čo má robiť v prospech EÚ ako super štátu. Jeho čas mu velí ísť vpred, k vytýčenému cieľu a nedať sa zdržiavať občanmi. Mať silnú vôľu nad občanmi krajiny je pre neho zrejme rozhodujúce ! 

 

A čo ostane za tejto situácie občanom Slovenska ? Mať silnú vôľu v pokoji prijať svoj osud z rúk štátnickej múdrosti a všetkému bez rozmyslu veriť a nádejať sa skvelou budúcnosťou Slovenska ? Lenže musíme vedieť, že nádeji sa nedá veriť a na nej niečo stávať. Prečo ? Niekto múdry už dávno tvrdil, že nádeji nie je treba veriť. Nádej je prostitútkou života, pretože sa zveruje do rúk každému z nás. A jednotlivo sme bez spolupráce, činu, solidarity veľmi zraniteľní, čo je predpoklad pre totalitné praktiky.

 

Dušan Hirjak

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Dušan Hirjak

O AUTOROVI

Som na starobnom dôchodku. Niekoľko rokov som pracoval ako tajomník OV SZM v Humennom, ako konštruktér vo Vihorlate, .n.p. Snina, ako predseda Odborovej rady na výstavbe VN Starina, ako tajomník MNV a potom 5 volebných období ako starosta obce Stakčínska Roztoka. V rokoch 1989- 1994 som diaľkovo študoval na PU v Prešove filozofiu. Získal som akademický titul Mgr. a PhDr. Píšem básne ( občas ), rekreačne behám a baví ma venovať sa politickým otázkam. Niekedy som bol radovým členom KSČ a členom ĽM ( počas práce vo Vihorlate 1977-1985 - stranícka úloha ). Manželka Anna je na dôchodku, celý život pracovala v NsP Snina ako ženská sestra. Mám dve dcéry: Tatianu a Natašu. Obidve žijú a pracujú v Bratislave. Mám tri vnúčatá. Žijem v svojom rodinnom dome v Snine.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 148

Celkové hodnotenie: 15.18

Priemerná čítanosť: 953

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Dozvie sa svet o jeho teniskách i ďalších radostiach a starostiach? Mesežnikov: Premiérovi i predsedovi parlamentu by Twitter mohol pomôcť zviditeľniť sa na medzinárodnej scéne.

  0icon

  Bratislava 20. septembra 2020 AKTUALIZOVANÉ (SITA/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok, Jakub Kotian, Martin Baumann)   Politológ a prezident Inštitútu pre verejné otázky (IVO) Grigorij Mesežnikov si myslí, že…

  Premiéri východných krajín SRN sa zastali Nord Stream 2

  0icon

  Bratislava 20. septembra 2020 (HSP/Sputnik/Foto:SITA/AP/dpa-Jens Buettner)   Premiéri východných krajín SRN jednomyseľne podporili Nord Stream 2 a vyzdvihli veľký význam projektu pre celú Európu, informuje…

  Tisíce ľudí demonštrovali v Düsseldorfe proti pandemickým opatreniam

  0icon

  Düsseldorf 20. septembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP)   Niekoľko tisíc demonštrantov sa v nedeľu v meste Düsseldorf v západnej časti Nemecka zúčastnilo na zhromaždení namierenom proti opatreniam…

  Policajti obvinili ukrajinského prevádzača, ktorý pomáhal previezť piatich nelegálnych migrantov

  0icon

  Bratislava 20. septembra 2020 (SITA/HSP/Foto:Facebook-Polícia Slovenskej republiky)   Vyšetrovateľ národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii obvinil Ukrajinca zo zločinu prevádzačstva. Toho sa mal Vitalii S.…

  Výživová poradkyňa prezradila, ako sa správne stravovať bez diéty

  0icon

  Bratislava 20. septembra 2020 (HSP/Sputnik/Foto:Pixabay)   Adriana Orozová, výživová poradkyňa na klinike Alimmenta v Barcelone, prezradila jednoduchý a rýchly spôsob, ako sa správne stravovať a…

  Za nedodržanie karantény bude hroziť v Británii pokuta do 10-tisíc libier

  0icon

  Londýn 20. septembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:Pixabay)   Ľuďom, ktorí v rámci opatrení proti pandémii nedodržia karanténu, bude britská vláda ukladať pokuty do sumy 10-tisíc libier (GBP),…

  Na ceste pri Kežmarku našli v aute dvoch mŕtvych mužov

  0icon

  Kežmarok 20. septembra 2020 (TASR/HSP/Foto:Facebook-Polícia SR-Prešovský kraj)   Dve mŕtve telá v osobnom vozidle sa našli pod mostom na ceste I/66 z obce Huncovce do…

  Pogačar šokoval Rogliča aj celý svet. Nový šampión Tour de France je Indurain aj Pantani v jednom

  0icon

  Bratislava 20. septembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Sebastien Nogier, Thibault Camus)   Už niekoľko dní bolo zrejmé, že v nedeľu podvečer bude pod Víťazným oblúkom v Paríži stáť…

  Zaujímavá novinka či budovanie kultu osobnosti? Čaputova nahrala hlásenie k zastávkam na Hodžovom námestí. Mali by rovnako postupovať aj ďalší štátni predstavitelia?

  0icon

  Bratislava 20. septembra 2020 (HSP/Foto:TASR–Jakub Kotian)   Uplynulú stredu prezidentka SR Zuzana Čaputová informovala, že pri príležitosti Európskeho týždňa mobility si pre cestujúcich na zastávkach…

  Ďalší boj o post predsedu na obzore? Nicholsonová si vie predstaviť, že by po odchode Sulíka viedla SaS, nielen ona

  0icon

  Bratislava 20. septembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Úrad vlády SR, TASR-Martin Baumann, Michal Svítok)   Europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová si vie samu seba predstaviť na poste predsedníčky SaS.…

  TopDesať

  Vláknina a správne fungovanie tela

  0 icon

  Prinášame vám ďalší článok z edície ako funguje telo. Postupne sa vám snažíme priniesť jednotlivé zložky potravy, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sme boli zdraví a naše telo dostalo všetko, čo reálne potrebuje. V tejto časti článku sa pozrieme na veľmi dôležitú súčasť potravy, ktorou je vláknina. Vláknina je súčasť potravy, ktorá…

  Psy dokážu vyňuchať rakovinu s takmer 97 % presnosťou

  0 icon

  Naši domáci miláčikovia sú jednoducho najlepší. Najlepší spoločníci, poslucháči a kamaráti na hranie. A zoznam týchto naj sa práve rozšíril o psy, ktoré dokážu vyňuchať rakovinu v krvi. Ak vlastníte tohto štvornohého chlpáča tak viete, že psy majú vrodenú schopnosť vnímať situácie, keď sa niečo deje. V minulosti sa už preukázalo, že vycítia vôňu Parkinsonovej…

  Skutočnosť alebo fotomontáž? Tieto fotografie sú jednoducho úžasné

  0 icon

  Internet je plný fotografií, ktoré sú upravované v rôznych externých grafických editoroch, ako je napríklad Photoshop. Aj preto je čím ďalej ťažšie rozlíšiť skutočnosť od fotomontáže. Ako sú na tom však nasledujúce fotografie, ktoré sme si pre teba dnes pripravili? Skutočnosť alebo fotomontáž? Zrejme ťa prekvapíme, ak ti povieme, že…

  TOP10: Tieto fakty ti jedného dňa zachránia život!

  0 icon

  Mnohým zraneniam a dokonca aj úmrtiam by sa dalo predísť, keby ľudia vedeli, ako sa v kritických situáciách správne zachovať. Niekedy poznanie jednoduchej skutočnosti môže zvýšiť tvoje šance na prežitie alebo pomôcť zachrániť život niekoho iného. A tieto fakty by ťa mali naučiť, ako sa správať v život ohrozujúcich situáciách. 1.…

  10+ dôkazov, že ľudská hlúposť naozaj nepozná hranice

  0 icon

  Všetci máme tie okamihy, kedy sa náš rozum s logikou vyberú na spoločnú dovolenku. Výsledkom je krátkodobá debilita, ktorú si ale väčšinou rýchlo uvedomíme a robíme veci tak, ako by sa mali. No tento dočasný stav nie je to isté, čo permanentná ľudská hlúposť.  Einstein mal pravdu. Už sme to poznamenali…

  Vo svete IT

  Dva tímy vedcov skúmali sľubného kandidáta na časticu temnej hmoty. Prišli však k protichodným záverom

  0 icon

  Dva experimenty, ktoré pátrajú po stopách častice, ktorá zabraňuje galaxiám rozletieť sa na kusy, nedávno prišli s protichodnými výsledkami. Jeden z nich prišiel s prázdnymi rukami, zatiaľ čo druhý priniesol sľubné objavy. Temné bozóny sú kandidátmi na častice temnej hmoty, v ktorých sa neukrýva veľa sily. Na rozdiel od tradičných…

  Čo je WiFi Direct a podporuje to aj môj telefón?

  0 icon

  Keď sa spomenie WiFi, tak automaticky väčšinu z nás napadane surfovanie po internete, ale v skutočnosti sa za týmto pojmom môže schovávať výrazne viac, ako len „pripojenie k internetu“. Na tému upozorňuje portál nextpit.com. Čo je to WiFi Direct? Prvou vecou, ktorú treba povedať je, že táto funkcia je v…

  3 funkcie Android smartfónov, o ktorých možno ani netušíte

  0 icon

  Operačný systém Android aktuálne používa približne tri-štvrtina všetkých používateľov chytrých telefónov. Ide tak o veľmi populárny a rozšírený operačný systém, ktorý okrem iného v sebe schováva radu dobre „zašitých“ funkcionalít. Dnes by sme vám chceli dať do pozornosti 3 vcelku základné funkcie, ktoré sú častokrát používateľmi nevyužívanými, hoci patria medzi…

  Pozrite si zoznam 179 najvýkonnejších procesorov v počítačoch! Ako dopadol ten váš?

  0 icon

  Častokrát prinášame rebríčky najvýkonnejších smartfónov, najlepších fotomobilov a podobne. Dnes sme si zobrali na mušku procesory, ktoré nájdeme v našich počítačoch. Takto vyzerá rebríček najvýkonnejších procesorov Nižšie si môžete pozrieť rebríček 179 najvýkonnejších procesorov, ktorý je vytvorený na základe služby geekbench.com, ktorá je aktualizovanou na hodinovej báze. Na to, aby…

  Microsoft môže „pochovať“ Google Meet a Zoom. Pracuje na novej vstavanej funkcii pre Windows 10

  0 icon

  Microsoft neustále pracuje na vývoji Windowsu 10 pričom v pravidelných intervaloch prináša nové funkcionality. Najnovšie portál WindowsLatest poodkryl novú funkciu, na ktorej Microsoft aktívne pracuje. Zoom a Google Meet dostane konkurenciu Zoom, či Google Meet sú službami, ktoré zažili vcelku veľký rozmach v priebehu tohto roka. Ide o služby, ktoré…

  Armádny Magazín

  Ruské bombardéry Tu-160 prekonali svetový rekord najdlhšieho letu bez medzipristátia. Video

  0 icon

  Rusko, 20. september 2020 (AM) - Ruské nadzvukové strategické bombardéry Tu-160 stanovili v sobotu svetový rekord najdlhšieho letu bez medzipristátia pre lietadlá tohto druhu, oznámil novinárom veliteľ diaľkového letectva Vzdušno-kozmických síl RF generálporučík Sergej Kobylaš.  

  Raketový komplex Hermes dokáže zničiť nepriateľské tanky na vzdialenosť 100 km

  0 icon

  [caption id="attachment_25238" align="alignnone" width="640"] Zábery zo skúšobného odpálenia rakiet dlhého doletu raketového komplexu Hermes  vyvinutého spoločnosťou AO Konštrukčná kancelária pre vývoj a výrobu prístrojov A.G. Šipunova, zdroj: bmpd.

  Prečo nemecká armáda vymieňa svoje útočné pušky HK G-36?

  0 icon

  Nemecko, 20. september 2020 (AM) - Nemecká armáda prekvapivo uprednostnila útočnú pušku MK556 od spoločnosti C.G Haenel pred HK-416. Samopal HK G-36 od Heckler & Koch mohol zostať dlho v službe nemeckých ozbrojených síl [Bundeswehr], ak by počas ich účasti v Afganistane nezistili nepresnosť pri streľbe v horúcom počasí

  Peking si nenechá skákať po hlave - začína rozsiahle cvičenie okolo Taiwanu ako reakciu na provokácie z USA

  0 icon

  Čína, 20. september 2020 (AM) - Už niekoľko mesiacov sme svedkami nárastu napätia medzi Pekingom a Washingtonom v otázke Taiwan-u. Doposiaľ sa Čína chovala vždy zdržanlivo na provokácie z USA. Zdá sa však, že piatková návšteva štátneho tajomníka USA Keitha Kracha v Tchaj-pej vyvolala v Čín

  Prichádza doba keď americká armáda bude musieť doháňať druhých

  0 icon

  USA, 19. september 2020 (AM) - Otázka modernizácie Amerického námorníctva a vôbec jeho objemu sa dostáva na pretras na tie najvyššie miesta. Len samotný počet 355 lodí, ktoré chce Donald Trump poslať na vodu nebude stačiť Čínskej presile. Minister ozbrojenýc

  Svetlo sveta

  Na sviatok Sedembolestnej sa u nás začína 40-dňová pôstna reťaz za kňazov

  0 icon

  Na Slovensku sa v utorok – od sviatku Sedembolestnej Panny Márie – začína opäť 40-dňová pôstna reťaz za kňazov. “Bude to výnimočný ročník, lebo súčasne sme sa podujali zorganizovať aj putovanie relikvie neporušeného srdca veľkého svätca Jána Vianneya. Vyprosovať milosti pre kňazov s ich najväčším patrónom, arským farárom, bude iste mimoriadna…

  14.9. Sviatok Povýšenia sv. Kríža

  0 icon

  Sviatok povýšenia sv. Kríža je sviatkom úcty ku krížu, na ktorom bol ukrižovaný Ježiš Kristus. Bol zavedený po tom, ako sv. Helena, manželka cisára Konštantína, začala hľadať a aj našla ostatky sv. Kríža na Kalvárii v Jeruzaleme. Pod kalváriou, ktorá bola miestom ukrižovávania sa nachádzalo veľa driev, ktoré rímski vojaci…

  Arcibiskup Fulton Sheen: Pád a návrat Šimona Petra

  0 icon

  Šimon Peter je najmilovanejšou postavou Nového zákona. V charaktere svätého Petra sa stretajú dve podstaty. Jedná je tá svätá, ktorú dostal od Boha a druhá je tá ľudská, ktorú dostal od svojich rodičov. Poznáme príbeh, ako Ježiš Kristus pri stretnutí so Šimonom mení jeho identitu tým, že mu zmení meno…

  Prečo mal Páter Pio stigmy?

  0 icon

  Jeden z najväčších svätcov modernej doby, páter Pio, je známy nielen ako muž modlitby, zázrakov a hlbokej nábožnosti, ale vonkajší znak jeho svätosti sa prejavil viditeľnými stigmami na tých častiach tela, ktoré človek spôsobil pri ukrižovaní Ježišovi. Vo víziach svätej Kataríny Emmerichovej sme našli opis, že okrem známych piatich rán…

  Po kázni Kuffu bude musieť vystúpiť vždy Havran

  0 icon

  Licenčná rady udelila televízii TV Lux sankciu za to, že na Trnavskej novéne pri kázni otca Mariána Kuffu „nezabezpečila informačnú všestrannosť a názorovú pluralitu v primeranom rozsahu a v relevantnej časovej nadväznosti.“ Toto rozhodnutie je najväčším útokom na náboženské slobody na Slovensku od roku 1989 a som presvedčený, že pošliapava ústavné…

 • icon FOTO DŇA