Čo ( kto ) určuje politickú vôľu Róberta Fica ?

Publikované 05.07. 2017 o 07:27 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

Nedávno náš predseda vlády SR si položil rečnícku otázku a zároveň si na ňu dal aj odpoveď. Citujem: „Chceme spojiť budúcnosť Slovenska s najvýznamnejšími hráčmi Európy ako je Francúzsko a Nemecko alebo chceme, aby išlo cestou rôznych avantúr či dobrodružstiev, ako to navrhuje opozícia? Ja som jednoznačne za prvú alternatívu !“ Z citátu vyplýva, že Róbert Fico ako náš ústavný činiteľ vie o dvoch alternatívach súvisiacich s budúcnosťou Slovenska. On sa osobne rozhodol zo svojej vôle, že bude podporovať prvú alternatívu – spojiť svoju budúcnosť s Francúzskom a Nemeckom. Okrem toho vraj existuje aj druhá alternatíva, ktorú presadzuje opozícia. 

 

Ako občan Slovenska sa cítim byť úplne dezorientovaný, pretože som sa nedopátral k tomu, že existujú dve oficiálne alternatívy spojené s budúcnosťou Slovenska, ktoré by mali byť predložené občanom Slovenska na celospoločenskú diskusiu. Zrejme je to tak, že v skutočnosti nie je čo predložiť na celospoločenskú diskusiu o budúcnosti Slovenska spojenej či súvisiacej z EÚ, pretože neexistujú žiadne seriózne analýzy a fakty k tomu, ako ďalej postupovať a najmä neexistuje záujem z úrovne vládnej moci, aby sa alternatívy vývoja Slovenska mohli dostať do záverečnej fázy – schvaľovacích procesov na úrovni občanov, vlády a zákonodárneho zboru. Vyzerá to skôr tak, že Ficové alternatívy, to sú iba „rečnícke mantry“, na základe ktorých predseda vlády SR pracuje a zastupuje Slovensko na rokovaniach v Bruseli. 

 

Alternatíva Róberta Fica je vraj najlepšia, ale nikto na Slovensku nebol podrobne s touto alternatívou zoznámený. Tajomstvom je zahalená aj druhá alternatíva ( vraj opozičná ), pretože o nej tiež nikto nič nevie, okrem vyhlásenia Róberta Fica, že je spojená s cestami rôznych avantúr a dobrodružstiev. Je tragédiou pre náš národ, že o svojej budúcnosti nemôže diskutovať s politickou elitou a nemôže určovať, čo vládna moc je povinná v prospech národa konať. To, čo určuje Ústava SR v prospech občana, sa jednoducho neberie do úvahy a doslova sa potiera. A Ústava SR jasne určuje, že občania majú právo zúčastňovať sa na správe veci verejných priamo alebo slobodnou voľbou svojich zástupcov. Voľbou zástupcov však právo účasti na správe vecí verejných nezaniká.

 

Je veľmi zaujímavé si všimnúť, akým spôsobom pracuje náš predseda vlády SR. V tomto období sa už jasne kryštalizuje politické správanie sa Róberta Fica. Ten si v plnej miere osvojil spoločný dokument vlád Francúzska a Nemecka o vybudovaní EÚ ako superveľmoci. Je jasné aj to, že o tomto dokumente nemá záujem dovoliť, aby sa viedla otvorená a vecná celospoločenská diskusia na našom Slovensku. Ak niečo navrhnú Francúzi a Nemci, Róbert Fico ihneď reaguje, že Slovensko chce byť v užšom jadre integrujúcej sa Európy, čo platí napríklad aj v oblasti iniciatív zameraných na posilňovanie obrany a bezpečnosti. Postupne si bude možné namiesto slov o obrane a bezpečnosti dosadiť ďalšie iniciatívy, ktoré prídu či prichádzajú od Francúzov a Nemcov.

 

Ak Róbert Fico chce spojiť budúcnosť Slovenska s Francúzskom a Nemeckom, tak potom už si môžeme byť istí, že vládna moc bude plniť všetky povinnosti v oblasti ilegálnej migrácie, ktoré si presadia najvýznamnejší hráči EÚ. Prezident Francúzska E. Macron totiž zdôraznil veľmi jasne: „Musíme prijímať utečencov, lebo je to naša tradícia a vec cti.“ Môžem si dovoliť prehlásiť, že Ficov boj proti kvótam a migrantom vôbec skončil v záujme skvelej budúcnosti Slovenska po boku Francúzska a Nemecka. Róbert Fico sa vedomé pridáva k politike, ktorú prezident Macron jasne formuloval:“Európske štáty ( ako členské štáty EÚ – poznámka D. H. ), ktoré nerešpektujú pravidlá, by mali niesť v plnej miere politické dôsledky.“ Róbert Fico je pripravený tieto pravidlá rešpektovať a to znamená iba to, že sú to ( či ďalšie budú ) pravidla, ktoré neurčuje nikto iný ako Brusel a s ním Francúzsko a Nemecko. Pre porovnanie. V členskom štáte má platiť, a to jednoznačne, pravidlo, že štátna moc vytvára podmienky pre účasť občanov na správe vecí verejných. Toto pravidlo sa u nás na Slovensku vôbec nedodržiava a nikto nenesie za ignorovanie pravidlá politické dôsledky. Toto pravidlo Róbert Fico nerešpektuje a ani nemá záujem ho rešpektovať. 

 

Postavme si otázku: Čo ( kto ) určuje politickú vôľu Róberta Fica ? Dovolím si uviesť na položenú otázku niekoľko zaujímavých odpovedí. Politickú vôľu Róberta Fica určujú:

 

a) rozhodnutia občanov Slovenska

 

b) vlastné osobné a mocenské záujmy

 

c) vnútrobunkový parazit toxoplazma gondii, ktorý vraj mení psychiku človeka

 

d) vnútrostranícka politika politickej strany SMER – SD a Koaličná dohoda

 

e) sled náhodných udalosti s určitým zmyslom

 

f) obdiv ku kvalite života demokratického Západu

 

g) administratíva Bruselu a jeho inštitúcie

 

h) vplyv globálnej nadvlády – neoliberálneho programu

 

ch) iné okolnosti, ktoré si každý čitateľ môže doplniť.

 

Róbert Fico chcel byť politikom a mať politickú moc. Túto metu dosiahol. Je to jeho povolanie. Ale ostali mu aj po rokoch k výkonu jeho povolania nejaké „odborné“ ( politické ) a morálne schopnosti ?

 

Na národnej úrovni svoje „odborné“ a morálne schopnosti už v podstate stráca a už mu neostal veľký priestor niečo dokázať, aby presvedčil voličov o svojich schopnostiach. Aby aktualizoval svoj status múdreho, rozumného, zdatného politika na najdôležitejšej štátnej pozícií, rozhodol sa svoje „odborné“ a morálne schopnosti posunúť na nadnárodnú úroveň. Stal sa už celkom nezakryte agentom Bruselu, ktorý „podniká“ na Slovensku a z tejto pozície môže naďalej svoje „odborné“ a morálne schopnosti rozvíjať v prospech EÚ a v svoj osobný prospech. Tým si môže predlžiť svoju politickú kariéru na nadnárodnej úrovni, pretože ako predseda vlády SR sa už dávnejšie vzdal politického zámeru reformovať EÚ na novom základe.

 

Róbert Fico svoju politickú vôľu spojil s vôľou EÚ chápanej ako nového super štátu Európy. Pochopil, že jeho „odborné“ skúsenosti na Slovensku sa chýlia ku koncu a preto nemá zmysel pri nich ďalej zotrvávať, pretože pôvodne boli viazané na národnú úroveň práce politika. Z tohto dôvodu u neho dochádza aj k zmene morálnych schopnosti. Múdrosť, statočnosť a politická odvaha na národnej úrovni sú pre Róberta Fica neudržateľné. Je potrebné skoncovať aj s politickou schizofréniou a to sa dá dosiahnuť len tým spôsobom, že sa vykašle na národný štát, na štátnu suverenitu. Integrácia EÚ silno priťahuje Róberta Fica k Bruselu a po prezidentských voľbách vo Francúzsku je ochotný vyznávať lásku aj najväčším jej hráčom.

 

Sám so sebou zápas o zmenu svojej „odbornej“ a morálnej orientácie už vybojoval. Bolo k tomu potrebné určité krátke obdobie, aby mohol sám seba uistiť, že Slovensko má byť v srdci Európy, v jeho jadre. Okamih jeho osobnej a osobnostnej transformácie bol doriešený vtedy, keď vyhlásil, že Slovensko sa má držať Francúzska a Nemecka. Na rozdiel od Francúzska a Nemecka nezakryto presadzuje svoje videnie sveta – zjednotenú Európu ako superveľmoc. Róbert Fico azda verí tomu, že Slovensko sa môže stať rovnocenným partnerom Nemecka a Francúzska a že tieto dve krajiny môžu mať našu dôveryhodnosť, ak sa už v minulosti prejavili iným spôsobom ? Zmenou „odbornej“ a morálnej schopnosti stratil svoju politickú orientáciu, pretože zo sociálneho demokrata sa stal aktívnym fanatikom neoliberalizmu, ktorý Nemecko a Francúzsko jednoznačne presadzujú a nebudú pritom brať ohľad na Slovensko.

 

Už v minulom roku, v čase jeho nadšenej práce na projekte polročného predsedníctva Európskej rady úplne zabudol na to, čo sa v Európe chystá: globalisti potrebujú sociálno-trhové hospodárstvo čo najviac rozrušiť cez jeho sociálnu zložku a trh preorganizovať na divoký kapitalizmus. Pod takýto scenár sa Róbert Fico dokonca podpísal – pod schválenú dohodu medzi EÚ a Kanadou o voľnom obchode ( CETA ). Róbert Fico tak má záujem pomáhať globálnym silám vo svete a na záujmy Slovenska už zabudol, pretože tie súvisia v každom prípade s ochranou práce a štátnej suverenity. 

 

Čo znamená reformovať EÚ na novom základe ?

 

Znamená pochopiť, že členské krajiny EÚ vystupujú vo vzájomnom vzťahu k sebe na princípe rovnoprávnosti a že ak si založia spoločnú organizáciu, tak takáto organizácia môže mať iba právomoci založené na spoločnej vôli a postupoch a z princípu nemôže byť transformovaná na nadriadený subjekt ( orgán, inštitúciu ), ktorý ako „dcérska spoločnosť“ bude rozhodovať v mene svojej „matky“ a určovať jej úlohy !!! V prípade EÚ sa stalo práve toto a to s vedomím predstaviteľov členských štátov, nie ich obyvateľstva. Pre názornosť uvediem príklad z činnosti územnej samosprávy.

 

Obce ako právnické osoby sa môžu v záujme dosiahnutia určitých výsledkov v oblasti sociálno-ekonomického rozvoja združovať. Toto združovanie sa obcí určitého regiónu nie je založené na tom, že obce sa vzdávajú niektorých svojich právomoci a prenášajú ich na spoločné združenie. Zároveň nemôže samotné združenie nemôže žiadnej členskej obcí ukladať povinnosti či prijímať všeobecne záväzné nariadenia. Združenia pracujú podľa schválených Zmlúv a Stanov, avšak tieto základné dokumenty neoslabujú úlohu žiadnej členskej obce, iba členským obciam umožňujú spoločne sa dohodnúť na aktívnej spolupráci a súhlase. Administratívna činnosť každého združenia podlieha posudzovaniu a súhlasu členských obcí, nie je organizovaná ako samostatná právomoc združenia a prípadných pracovníkov.

 

EÚ má mať v zásade svoju konštrukciu postavenú na princípoch, ktorými sa riadi vznik, postavenie a činnosť združenia obcí ako samostatných právnických osôb. Architekti EÚ z minulosti a aj z súčasnosti postavili celú konštrukciu tejto organizácie na iných princípoch, ktoré v zásade umožňujú postupný prenos kompetencií z členských krajín na nové politicko – mocenské centrum Toto centrum, ktoré rozhoduje samostatne, má ohromne prebujnelý administratívna aparát, ukladá členským krajinám povinnosti, prijíma rozhodnutia a smernice a dáva členským štátom rozumy. Členské štáty ako rozhodujúci členovia už nie sú skutočnými pánmi, ktorí sa v záujme uľahčenia plnenia úloh na rôznych úsekoch života svojich spoločnosti vedia dohodnúť na spolupráci a pomoci. Členské štáty sa dostali vinou svojich predstaviteľov do pozície podriadených subjektov, ktoré už nemajú schopnosť dostatočne účinne plniť vôľu svojich občanov.

 

Celá konštrukcia EÚ bola postavená cez prijímanie a schvaľovanie príslušných Zmlúv tak, aby integračný proces nebol ustálený na spolupráci členských krajín, ale aby sa postupne znižoval význam každej národnej vlády, národa a štátnej suverenity a aby narastala moc EÚ. Iba za týchto podmienok môže vláda Francúzska a Nemecka hovoriť, navrhovať, žiadať, presadzovať vytvorenie EÚ ako superveľmoci, ktorá za každých okolnosti chce vytvoriť európsky národ, čo bude predstavovať obyčajný nezmysel, ale vhodný pre určité ciele.

 

Keď pánovi Róbertovi Ficovi a všetkým jemu podobným nie sú jasné otázky „konštruovania“ organizácie pre vzájomnú spoluprácu medzi národmi, potom to môže viesť u mnohých občanov k pocitom, že si volia politikov bez dostatočných „odborných“ a morálnych schopnosti, ktorí svoje argumentačné schopnosti sústreďujú na pár viet o povinnostiach krajiny (štátu) byť v srdci či jadre EÚ a nezabudnúť nasadnúť na „integračný“ expres, aby sme v plnej sláve dorazili do cieľa: ohlásenia európskeho štátu a jeho vlády nad národmi.

 

Vznikol zaujímavý úkaz v politike EÚ a národných vlád. Európska rada predstavuje orgán, ktorý tvoria čelní predstavitelia členských štátov EÚ. Európska rada má stanovené svoje povinnosti, v rámci ktorých jej patrí právo určovať politické smerovanie EÚ, robí teda určitú politiku. Predstavitelia členských štátov EÚ sediacich v Európskej rade nemajú ani v náznakoch záujem prijať politickú líniu reformovania EÚ na novom základe ( novej konštrukcií ), aby sa posilnila ich úloha pri vzájomnej spolupráci národov. V rozpore so svojimi štátnymi záujmami sa prispôsobujú posilňovaniu existujúcej konštrukcie EÚ. Asi už žijú z určitých dôvodov v presvedčení, že nadnárodná moc a nadnárodné hodnoty ( ! ) sú základom rozkladu každej štátnej suverenity a tým aj blahobytu obyvateľstva. Národní politici sa dostávajú do pozície, že hovoria o blahobyte obyvateľstva, pretože budeme vraj platnou súčasťou demokratického Západu ( čo je chiméra ), ale zároveň nedovolia, aby ich politická vôľa bola ovplyvňovaná v zásadných rozhodnutiach občanmi každého členského štátu.

 

Čo ( kto ) určuje politickú vôľu Róberta Fica ? Ak som vymenoval určité množstvo faktorov, ktoré môžu ovplyvňovať politickú vôľu Róberta Fica, tak až na faktor uvedený pod písmenom a) všetky ďalšie faktory môžu mať svoj podiel vplyvu. Faktor uvedený pod písmenom a) ako rozhodnutia občanov Slovenska, nemá žiadny vplyv, pretože vládna moc neorganizuje účasť občanov Slovenska na správe vecí verejných. V tomto prípade práve otázky členstva Slovenska v EÚ a potreba jej reformovania na novom základe predstavuje zásadnú a najdôležitejšiu otázku, ako veci verejné budú na Slovensku ďalej organizované a spravované.

 

Zdrojom štátnej moci v krajine sú občania. Naša vládna moc na tento zdroj zabudla a berie si najskôr za príklad nedávno zosnulého Helmuta Kohla, ktorý sa vraj priznal, že postupoval ako diktátor, ak nevyhlásil referendum o eure v záujme dobra krajiny. Možno, že Róbert Fico berie za rozhodujúci princíp práve to, že štátnik má vedieť, čo má robiť a nikoho sa na nič nepýtať, ani nikomu nič nevysvetľovať. Jeho rečnícke mantry sú dôkazom toho, že svoje politické predstavy a politické činy verejne nevie rozumne zdôvodňovať, hoci jeho reč bude trvať aj hodinu. Slová o jadre, srdci, exprese sú skôr metafory, ktoré nahradzujú absentujúci obsah analýz a opatrení súvisiacich a potrebných pre posúdenie, čo s EÚ ďalej, vrátane potreby jej reformy na novom základe.

 

Ak si každý zainteresovaný človek – občan odpovie na otázku, čo ( kto ) určuje politickú vôľu Róberta Fica a jemu podobných z iných členských štátov a zároveň bude súhlasiť s tým, že túto vôľu neovplyvňujú občania Slovenska ( či iného štátu ), potom musíme spoločne dospieť k záveru, že zo strany ústavných činiteľov sa v otázke zdroja štátnej moci porušuje celkom vedome Ústava Slovenskej republiky. Vládna moc si otvorene alebo skryto berie za zdroj svojej štátnej moci rôzne nadnárodné štruktúry a svoju politiku organizuje a vykonáva podľa ich usmernení a príkazov. Je ťažko predpokladať, že záujmy občanov Slovenska a nadnárodných štruktúr sú identické či sa veľmi k sebe približujú. Róbert Fico sa ako ústavný činiteľ zaujíma o to, ako zlepšiť komunikáciu v rovine vládna moc – Brusel ( Francúzsko, Nemecko ), pretože v rámci tejto komunikácie si lepšie vyjasní, čo má robiť v prospech EÚ ako super štátu. Jeho čas mu velí ísť vpred, k vytýčenému cieľu a nedať sa zdržiavať občanmi. Mať silnú vôľu nad občanmi krajiny je pre neho zrejme rozhodujúce ! 

 

A čo ostane za tejto situácie občanom Slovenska ? Mať silnú vôľu v pokoji prijať svoj osud z rúk štátnickej múdrosti a všetkému bez rozmyslu veriť a nádejať sa skvelou budúcnosťou Slovenska ? Lenže musíme vedieť, že nádeji sa nedá veriť a na nej niečo stávať. Prečo ? Niekto múdry už dávno tvrdil, že nádeji nie je treba veriť. Nádej je prostitútkou života, pretože sa zveruje do rúk každému z nás. A jednotlivo sme bez spolupráce, činu, solidarity veľmi zraniteľní, čo je predpoklad pre totalitné praktiky.

 

Dušan Hirjak

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

Peter Marček, poslanec NR SR: Revolúcie, takisto ako vojny, vždy sledujú niečie obchodné záujmy!

Bratislava 21. apríla 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Gene J. Puskar)   Nie som proti Amerike ako krajine, ani proti Američanom. V USA určite žije veľa vynikajúcich ľudí. Majú svoj život, kultúru, mentalitu. Majú aj svoje elektrické napätie v zásuvkách, merný systém v palcoch a tiež aj  teplotu merajú nie v stupňoch Celzia, ale…

Rekonštrukciou bojov priblížili udalosti prvej svetovej vojny

Medzilaborce 21. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Maroš Černý)   Kluby vojenskej histórie zo Slovenska i zahraničia priblížili v sobotu ľuďom v Medzilaborciach udalosti prvej svetovej vojny. V poradí ôsmy ročník rekonštrukcie bojov Karpaty 1914/1915 pripravil Klub vojenskej histórie (KVH) Beskydy z Humenného. V programe sa predstavilo približne 300 účinkujúcich. "V tomto roku si pripomíname sté výročie…

Bielorusko - Slovensko 1:1 po prvom dni, Kužmová zdolala Sobolenkovú

Minsk 20. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Slovenské tenistky hrajú po úvodnom dni baráže o účasť vo svetovej skupine Pohára federácie s domácim Bieloruskom 1:1. O dôležitý vyrovnávajúci bod pre tím kapitána Mateja Liptáka sa na harde v Minsku zaslúžila slovenská dvojka Viktória Kužmová, ktorá po výbornom bojovnom výkone zdolala…

Kližan i Kovalík postúpili do finále kvalifikácie turnaja ATP v Barcelone

Barcelona 21. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Petr David Josek)   Slovenský tenista Martin Kližan postúpil do finále kvalifikácie dvojhry na turnaji ATP v Barcelone. V sobotnom stretnutí 1. kola zdolal Uladzimira Ignatika z Bieloruska 6:3, 6:4. Postúpil aj Jozef Kovalík, ktorý vyradil Taliana Lorenza Giustina 6:7 (4), 6:2, 7:5. Andrej Martin nestačil…

Na dnešnom zjazde Komunistickej strany Čech a Moravy za predsedu strany znova zvolili Vojtěcha Filipa. Proti demonštrantom musela zasahovať polícia

Nymburk 21. apríla 2018 (HSP/Foto: HSP/Facebook)   Žiadne prekvapenie sa nekonalo: na dnešnom zjazde Komunistickej strany Čech a Moravy za predsedu strany v Nymburku znova zvolili Vojtěcha Filipa. V druhom kole tajných volieb mu delegáti dali prednosť pred straníckym podpredsedom Josefom Skálom.  Staronového predsedu podporilo 165 delegátov. Skála získal 145 hlasov.…

Čepelová po prehre so Sasnovičovou:"V druhom sete ma chytali kŕče"

Minsk 20. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Slovenské tenistky prehrávajú po úvodnej dvojhre baráže o účasť vo svetovej skupine Pohára federácie v Bielorusku 0:1. O prvý bod pre domáce farby sa na harde v Minsku postarala Aleksandra Sasnovičová, ktorá zdolala Janu Čepelovú 7:6 (6), 7:5. V druhom dejstve otočila z…

Rusko víta krok KĽDR zastaviť jadrové testy, od ďalších očakáva ústretové kroky

Moskva 21. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Pavel Golovkin)   Rusko víta rozhodnutie Severnej Kórey pozastaviť svoje jadrové a raketové testy a zatvoriť raketový komplex na severe krajiny. "Domnievame sa, že toto rozhodnutie je dôležitým krokom na ceste k ďalšiemu uvoľneniu napätia na Kórejskom polostrove a upevneniu pozitívneho vývoja v normalizácii situácie v…

Sme rodina predstavilo komplex opatrení na zvýšenie potravinovej sebestačnosti

Bratislava 21. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Slovensko je potravinovo závislý štát. Nachádza sa v potravinovom riziku, čo znamená, že v prípade nepredvídaných okolností nie je schopné pokryť výživové nároky svojich občanov. Na sobotnej tlačovej konferencii v rámci svojej programovej konferencie to zdôraznili predstavitelia hnutia Sme rodina. "Dnes máme 37-% potravinovú sebestačnosť," vyčíslil…

Erik Tomáš: Nemám ambíciu byť ministrom vnútra, kandidát môže byť do stredy

Bratislava 21. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Andrej Galica)   Predsedníctvo strany Smer-SD ešte nerozhodlo o kandidátovi na post ministra vnútra, ale bude sa ho snažiť vybrať tak, aby sa nominovaný už v stredu (25.4.) mohol zúčastniť na rokovaní vládneho kabinetu. V sobotňajšej rozhlasovej diskusii RTVS Sobotné dialógy to uviedol poslanec Národnej rady (NR) SR Erik…

Washington uviedol podmienku zlepšenia vzťahov s Moskvou

Washington 21. apríla 2018 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Ivan Sekretarev)   Poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť John Bolton sa stretol s veľvyslancom Ruska v USA Anatolijom Antonovom, uvádza sa v prehlásení Bieleho domu, ktoré bolo médiám poskytnuté vo štvrtok. „Na svojej prvej schôdzke v terajších funkciách posúdili stav americko-ruských vzťahov. Veľvyslanec Bolton opakoval,…

Pri čelnej zrážke v Povine utrpelo ťažké zranenia päť osôb

Povina 21. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Pri vážnej dopravnej nehode, ktorá sa stala v piatok (20. 4.) v katastri obce Povina v okrese Kysucké Nové Mesto, utrpelo ťažké zranenia päť osôb. TASR o tom v sobotu informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline Jana Balogová. Z doposiaľ presne nezistených príčin prešiel 68-ročný vodič z Čiech…

Problémy školstva na Slovensku pomôže odhaliť aj dotazník

Bratislava 21. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta)   Zástupcovia projektu To dá rozum, ktorí sa rozhodli zrealizovať hĺbkovú analýzu slovenského školstva a navrhnúť riešenia na jeho zlepšenie, začali zverejňovať online dotazníky. Ich cieľom je získať informácie od čo najväčšieho počtu respondentov. Projekt má za cieľ pripraviť návrh ucelenej zmeny vzdelávania na Slovensku od…

EÚ víta krok KĽDR zastaviť jadrové testy, požaduje denuklearizáciu

Brusel 21. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Virginia Mayo)   Oznámenie Severnej Kórey, že s okamžitou platnosťou pozastavuje testy jadrových zbraní a balistických rakiet dlhého doletu a uzatvorí raketový komplex na severe krajiny je podľa Európskej únie pozitívnym krokom, po ktorom by mala nasledovať "nezvratná denuklearizácia" KĽDR. "Je to pozitívny, dlho očakávaný krok…

Veľká Británia: Učitelia odhlasovali, že budú učiť študentky o tom, aké majú možnosti ísť na potrat

Londýn 21. apríla 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Gregory Bull)   Návrh poskytovať informácie britským študentom o tehotenstve a potratoch na prvý pohľad nevyzerá zle, avšak britská Únia Učiteľov nechce hovoriť o rizikách potratov a o tom, ako sa vyvíjajúce dieťa zničí, chcú podávať politicky korektné informácie a „fakty“ priamo od potratových spoločností. Jednoducho len holé informácie o…

Prezident Miloš Zeman vystúpil na zjazde KSČM

Praha 21. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Miloš Zeman sa stal v sobotu prvým prezidentom Českej republiky, ktorý po roku 1989 vystúpil na zjazde nereformovaných komunistov, napísal server iDNES.cz. "Súdruhovia a súdružky," pozdravil Zeman delegátov zjazdu Komunistickej strany Čiech a Moravy (KSČM) v meste Nymburk a povedal im, že ich…

Lipták urobil zmenu, namiesto Schmiedlovej nastúpi Čepelová

Minsk 20. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Kapitán slovenského fedcupového tímu Matej Lipták urobil pred úvodnou dvojhrou baráže o účasť vo svetovej skupine proti Bielorusku zmenu. Namiesto pôvodne nominovanej Anny Karolíny Schmiedlovej nastúpi v Minsku Jana Čepelová, ktorá si zmeria sily s bieloruskou dvojkou Aleksandrou Sasnovičovu. Schmiedlová mala byť slovenskou…

8. časť: Veľkomoravská ríša a jej mudrc; moje románovo-faktografické rozprávanie

Bratislava 21. apríla 2018 (HSP/Roman Bednár/Foto:Screenshot:YouTube)   Drevňa ležala celá obklopená takmer neporušenou panenskou prírodou. Slovanskí osadníci museli po príchode na miesto, kde sa im zapáčilo, najprv vyklčovať les, ktorý pôvodne siahal tesne až k brehu rieky, takže jej koryto sa vinulo voľakedy dávno takmer celkom schované medzi veľkými stromami…

Turecká centrálna banka vrátila domov všetky zásoby zlata z USA. Rusko je svetovým lídrom v náraste štátnych rezerv zlata

Ankara 21. apríla 2018 (HSP/Foto: HSP/Screenshot Haber 7)   Turecká centrálna banka vlani vrátila domov všetky zásoby zlata z USA. Ako uvádza turecký portál Haber 7, stalo sa to kvôli zhoršeným vzťahom medzi Ankarou a Washingtonom. Haber 7 taktiež poukázal na to, že Rusko je svetovým lídrom v náraste štátnych rezerv zlata…

TopSpeed

Nové Porsche 911 GT3 RS dalo Nürburgring pod 7 minút!

9

Porsche 911 GT3 RS zajazdilo Nürburgring za čas 6:56.4 min! To je o 24 sekúnd lepší čas ako predchádzajúca generácia! A aj tá bola neuveriteľne rýchla. Finálny čas pasuje Porsche 911 GT3 RS medzi trojicu produkčných áut značky po boku 918 Spyder a 911 GT2 RS, ktoré pokorili 7 min.…

OPRAVA. Audi SQ7 končí len dočasne!

0

15. 4. sme, rovnako ako viaceré veľké svetové médiá aj my publikovali článok o tom, že Audi SQ7 končí kvôli emisnej hystérii. Správa o ukončení výroby je síce pravdivá, ale dočasne. Produkciu skvelého modelu Audi SQ7 prerušili. Vznetový V8 biturbo 4.0 l motor s elektrickým kompresorom pripravujú na splnenie náročnejšej…

Nový infotainment BMW dostane hranaté ukazovatele

10

BMW v oblasti prístrojového štítu doteraz veľmi neexperimentovalo. Áno, doba digitalizácie je tu a tak aj BMW muselo prísť s digitálnou formou prístrojového panelu. Ale rozloženie jednotlivých ukazovateľov alebo okrúhly štýl si zachováva už od 70-tych rokov minulého storočia. Nový infotainment BMW, ktorý by mal mať premiéru už tento rok, však príde o okrúhle…

Premávka nie sú iba autá. Aké má byť správanie chodcov?

9

Na cestách sa okrem osobných áut pohybujú aj iné kategórie motorových. Tiež tu sú nemotorové vozidlá a chodci. Dnes sa pozriem na poslednú skupinu. Premávka si vyžaduje osvetu, tak som pripravil krátky seriál, ktorý sa týka asi každej rodiny. Skúste sa raz za čas doma porozprávať na tému správanie chodcov. Veľa chodcov…

BMW M2 Competition je tu

3

Už niekoľko dní dozadu sa na internet dostali možné predobrazy upravenej M2-ky vo verzii Competition. Tá mala dostať niekoľko vylepšení voči bežnému modelu. BMW M2 Competition už oficiálne odhalili a voči bežnej M2-ke vyzerá naozaj dobre. Ponúkne však aj čo to viac po technickej stránke? Najväčšou novinkou bude použitie M-kového motora…

VW zmení logo a chce byť "menej nemecký"

23

Volkswagen prechádza mnohými zmenami a nielen personálnymi. Šéf marketingu VW Jochen Sengpiehl hovorí o tom, že VW zmení logo. Značka tiež chce pôsobiť menej chladným „nemeckým“ dojmom. Čo si za tým predstaviť? „Značka v porovnaní s minulými rokmi nie je v dobrej forme,“ hovorí Sengpiehl a dodáva, že spolu s aférou…

KAMzaKRÁSOU

Testosterón v tele ženy: Tieto signály jeho nadbytku neignoruj!

0

Testosterón je mužský pohlavný hormón, ktorý je v prvom rade zodpovedný za primárne a sekundárne pohlavné znaky samcov. V obmedzenej miere ho však produkuje aj ženské telo, v ktorom má niekoľko dôležitých funkcií. U nežnejšieho pohlavia má vplyv na rast a pevnosť kostí či libido. Jeho nadbytok aj nedostatok sa môže odzrkadliť na fyzickom…

Manželstvo predlžuje život: Tu je vysvetlenie, ako je to možné!

0

Manželstvo predlžuje život – už si o tom počula? A ak áno, len si sa nad týmto tvrdením pousmiala alebo tomu naozaj veríš? Tak či onak, my ti dnes prezradíme, ako to s tým manželstvom a dlhovekosťou naozaj je.

Zlomené srdce: Metafora alebo sa dá skutočne zlomiť? Zisti pravdu!

0

Dá sa srdce zlomiť? Túto otázku si kladie veľa ľudí na svete, najmä ak stratia blízkeho človeka, či už po zákernej chorobe, náhlom úmrtí alebo len tak, po rozchode, kedy dvaja ľudia idú jednoducho svojou vlastnou cestou… Máte otázky o srdci? Zlomené srdce - je to len metafora? My vám ich…

Video Raňajky deluxe: Recept na avokádové košíčky s vajíčkom

0

Ak hľadáte zmenu vo svojom jedálničku, avokádo je skvelá cesta! Toto zelené ovocie (áno, ovocie) je úžasne zdravou pochúťkou, ktorá hravo osvieži váš nudný šalát, ale aj tradičné raňajky. Dokonale sa hodí k vajíčkam, a preto sme práve teraz tu. Recept na avokádové košíčky s vajíčkom je jednoduchý, no zároveň…

Parazity v ľudskom tele: Máme sa naozaj čoho obávať?

2

Zamorenie parazitmi je stále aktuálnou témou, ktorú niektorí zneužívajú na šírenie paniky a iní naopak tvrdia, že parazity sú na ústupe. Je to pravda? S parazitmi sa stretávame už odnepamäti a patria medzi tichých zabijakov, ktorí ničia našu imunitu. Vedci v Čechách prišli na to, že sa dajú využiť aj na…

Jedlé kvety: Pestrofarebný gastronomický hit, ktorý musíš vyskúšať!

1

To, že kvety patria do záhrady, kúpeľa alebo do čaju, už dávno neplatí. Úchvatné vlastnosti, ktoré majú tieto jedlé kvety, vás jednoducho odzbroja. Nielenže sú prospešné pre naše telo, ale majú aj skvelú chuť a povýšia obyčajný obed na ozajstné kulinárske dielo. Jedlé kvety - viete, ktoré sa môžu jesť a…

TopDesať

Instagram versus realita: Žena poukázala na pálčivý problém dnešného sveta

0

Instagram môže byť nádherným a inšpirujúcim miestom plným krásnych a umeleckých fotografií miest, ktoré chceme navštíviť, a ľudí, ktorými chceme byť. Avšak pod pozlátkom je tvrdá realita. Mnohé z týchto "dokonalých" fotografií podporujú úplne nereálne ideály a očakávania, ktoré sa nikdy nedajú dosiahnuť a vedú len k pocitom nedostatočnosti, žiarlivosti a možno až k depresiám.…

Nachytávky, ktoré ťa zaručene pobavia

0

Každý z nás už v živote zažil, že sa ho niekto snažil nachytať. Niekedy to boli naozaj vtipné a zábavné situácie, inokedy to bol krutý a nemilosrdný humor najlepšieho priateľa, ktorý na to spomína aj dnes. Určite sme to všetci zažili a poznáme to aj z tej druhej strany, keď…

Ako otcovstvo zmení muža v priebehu pár minút?

0

Okamih, v ktorom sa staneš rodičom, je jeden z najdôležitejších životných momentov. Londýnsky fotograf zachytil tieto emocionálne momenty. Ako otcovstvo zmenilo mužov v priebehu pár sekúnd? :) Tom Oldham strávil 72 hodín zachytávaním rôznych emócií, ktoré lomcovali mužmi tesne pred a po tom, ako sa stali rodičmi. "Tieto portréty zachytávajú naozaj silný okamih v živote mužov a snažia sa ukázať, o…

Video: Ako pijú pivo astronauti vo vesmíre?

0

Špeciálna "vesmírna" flaška umožní medziplanetárnym cestovateľom, dopriať si obľúbený nápoj. Austrálsky startup Vostok Space Beer začal zbierať peniaze na výrobu rovnomennej fľašky, z ktorej je možné piť v beztiažovom stave. Nádoba je určená predovšetkým na pivo, píše The Sun. Fľaška má zložitú konštrukciu. Skladá sa zo systému na prísun tekutiny špeciálnym žliabkom,…

Výbuch rodinného domu po autonehode zachytený na videu

0

Všetko to začalo nevinnou dopravnou nehodou po tom, čo auto vrazilo do domu v severnom Texase v blízkosti Fort Worth. Po nehode zrejme začal unikať plyn a nasledoval mohutný výbuch. Explózia zranila štyroch ľudí - troch obyvateľov domu a jedného policajta, ktorý dorazil na miesto nehody tesne pred samotným výbuchom.…

Kolorizácia: Takto vyzerajú staré fotografie pred a po pridaní farby

0

Proces, pri ktorom je čiernobielym fotografiám pridaná farba, sa nazýva kolorizácia. Človek by až neveril, aký veľký rozdiel to spraví! "Venujem sa grafickému a webovému dizajnu už viac ako 10 rokov. Počas môjho voľného času som začal pridávať farbu starým fotografiám. Mám rád staré filmy, fotky a všetko súvisiace s minulosťou - vzdialenou…