Súmrak nehodných bohov v justícii – sp.zn.EX 200/2010 prvá časť.

Príčiny traumatického pádu dôvery v právny štát nehľadajme v zlyhávaní jednotlivcov.Predstavte si,ze chcete opravit strechu a štveráte sa hore po rebríku a zisťujete,že jej nosná časť je prehnitá a nebude stačiť,keď vymeníte iba niekoľko priečok z neho.Musite ten rebrík celý vymeniť alebo vykonať generálku.Nebude Vám stačiť vymeniť iba jednu priečku.Obdobný stav máme v justícii.

Hovorí sa(a hlavne zo strany štátnych orgánov) že Hlavné Správy sú konšpiračným vydavateľom.Keď je tomu tak,skúste mi vyvrátiť ktorýkoľvek z tu uvedených dôkazných prostriedkov.Nikto zatiaľ ani len nemukol.To je najjednoduchsie.Čo je pravda,zničiť to konšpiračnou nálepkou.

Do pozornosti p.JUDr.Gálovi,p.JUDr.Čižnárovi,p.gen. Lučanskému,p.gen. Gajdošovi, NSSR,ÚSSR,SKE a ďalším,

Tento článok je primárne venovaný  pre všetkých Tých ktorí sa pri výkone svojho povolania musia venovať  z úradnej moci aj ochrane prav a záujmov chránených zákonom u fyzických osôb.Ide o najzanedbanejšiu časť z oblasti Ochrany Ľudských Práv a Slobôd v našej vlasti a jej špeciálnym ochrancom  má byť prokuratúra Slovenskej Republiky,na čele ktorej stojí  JUDr.Jaromír Čižnár(zatiaľ),ako hierachicky najvyššie postavený prokurátor v Slovenskej Republike.Občania vždy očakávali,že aj napriek konškoláckym vzťahom s bývalým predsedom vlády SR-podľa toho bude aj tak konať. Skutočnosť je však bizarnou.Predchádzajúci generálny prokurátor je trestne stíhaným z pochopiteľných dôvodov.GPSR sa stáva úložiskom prokurátorov s mediálne pošramotenou povesťou.Chronicky sa nezaoberajú marením práv a záujmov chránených zákonom u občanov zo strany súdov a o účinných opatreniach o nápravu protiprávneho stavu  vykonaných bez meškania ani nehovoriac.Bez akéhokoľvek zaváhania aprobujú nezákonné procesy zo strany  im podriadených prokuratúr.Uznesenie odtiaľ dostávate so 4 mesačným spozdením,pričom zisťujete,že ho už medzitým právne využili aj inde.Žiadny náznak profesionálnej etiky.No neverte takému orgánu štátnej moci,však oni chcú aby ste im bez výhrady dôveroval..

U Špeciálnej prokuratúry to vypadá zvonku o niečo lepšie.Je tam dosť prokurátorov,ktorý sú skutočne zdatnými a neberú ohľad nato,že kto je kto.Celkový pozitívny pohľad a ocenenie zo strany verejnosti kazí len jej šéf.ZatiaĽ 63:1-teda z ničotným trendom.

 Tieto problémy sú podľa mňa spôsobované politickými nomináciami navrhnutých kadidátov a v neposlednej miere  s nezdravými konškoláckymi a kolegiálnymi vzťahmi .V politike vládne systém niečo za niečo ale na prokuratúre by sa tento tvz.Kočnerov syndróm nesmel zjavovať ani len v náznakoch.A vidíme kopu náznakov.Ako to má občan chápať?Na jednej strane vidí mdlé naoko pokusy zákonodarcov o prijatie protikorupčných zákonov,aby vzápätí bol konfrontovaným  verejne s politickými nomináciami kandidátov(a to nielen na prokuratúrach).A vidíme odrazu že tvy.nové tváre si vzájomne dosadzuju rodiny a partnerov svojich kolegov z iných rezortov  vzájomne dorezortov vraj  nikoho nemožno diskriminovať.Na strane druhej sa takto zasadzuju semienka budúcej korupcie v iných dimenziách staronových príbehov mainstreamu,čo bude tvoriť nosnú časť korupčných príbehov novej vlády v budúcnosti a zatiaľ o tom ani nevedia.Takto fungovať nič nebude tak – ako to má byť.

      U súdov je situácia obdobná,keď nie horšia.Vyjadrenia predstaviteľov justície (JUDr.Bajánková,JUDr.Bertothyová,JUDr.Sopoliga a.ď.) v tom zmysle,že občan predsa zákony nepozná a je vlastne outsider a preto jeho názor môže byť len jeho vlastným subjektívnym pocitom,ďalej že nemá osobne skúsenosti zo súdmi a že aj keď sa niečo udeje-ide v tom prípade o vzácne zlyhanie jednotlivcov,čo  predsa nemôže mať zásadný vplyv na chod jednej z najdôležitejšich štátnych inštitúcií-čo môže byť  len zbožným prianím  týchto predstaviteľov,ale nie pravdou.Pre mňa jedným z dôkazov v súčasnosti je pán JUDr.Harabin sám.Ako bývalý predseda NSSR,sudca NSSR alebo aj minister spravodlivosti sa nestretával  v takej miere so sťažnosťami obyčajných ľudí ako teraz,keď je s nimi v dennom styku na celom území SR.Lebo tie oprávnené sťažnosti na súdy boli nezákonne zakryté,skutky aprobované,konvalidované,ratihabované a tak právoplatne ukončené-napriek skutočnému nezákonnému stavu,ktorú pretrváva a prehlbuje sa.Dnes je šokovaným z toho čo vidí a počuje.Chýbal kontakt s občanmi.Predstavitelia justicie nemajú zásadné poznatky o závažných praktikách sudcov.Samozrejme a sami sudcovia to neprezradia a mlčia ako partizáni.Však by mohli prísť o odmeny alebo čeliť disciplinárke.Autoremedúru súdy nepoznajú v praxi,najmä v kauzách,kde  dochádza k vedomému kriveniu zákonov.Kostlivcov nám  predsedovia súdov neukážu vo svojom trezore lebo by im hrozila kariérna samovražda a teda radšej budú statočne zatĺkať,maskovať,schovávaťnechávať veci vyhniť(ťo je v hrubom rozpore s etikou sudcu).Bežný občan počas takéhoto procesu ako učastník nadobúda dojem,ako keby sa pohyboval v spolku zločincov,následkom čoho dôveryhodnosť orgánu,ktorá by inak nesmela byť ani spochybniteľnou-hlboko a priamo úmerne tomu aj padá.Tu je pes zakopaný ctihodnosti  a nie v to čo Vy sami sugescívne predkladáte verejnosti..Pravda je skrytá v tom,čo zatajujete.Takto bez mihnutia oka nechávate  občana vedome v nezákonnom stave aj desiatky rokov,ktorý stav vedome prehlbujete  a právne ošetrujete.A následne idete vyžadovať od verejnosti vážnosť a úctu.Však kvôli Vám vlastne začína rezonovať titul JUDr. na verejnosti ako nadávka.Neberte to ako urážku prosím,ide o krutú realitu…

https://www.eurorespekt.sk/kratke-dejiny-justicnej-a-konkurznej-mafie-na-slovensku-i-cast/

Zverejňujem pre Vás ako príklad  takú  kauzu a jej okolnosti,v ktorej hrám proti svojej vôli jednu z hlavných úloh.

Ide zároveň o veľmi obrazný príklad ako sa sudcovia zbavujú starých vecí a urobia z nich ukončené a právoplatné kauzy aj keď naopak podľa svojho skutočného právneho stavu tieto majú zostávať reštančnými.

Pre lepšie pochopenie celkovej situácie je nadmieru nutné pripomenúť skutočnosti z histórie pre lepšie pochopenie príčinných súvislostí a  udalostí,ktoré mali fatálny dopad na dnešný stav.Po odchode z vtedajšej Československej Ľudovej Armády zo zdravotných dôvodov zhoršenia sluchu od strelieb som sa začal venovať podnikani ako živnostník najprv v oblasti čistenia kobercov,neskôr aj export importnej činnosti so zameraním na vtedajši  ruský trh a to v oblasti importu nesanforizovaných látok na výrobu pracovných odevov ale aj priamo dovozu pracovných odevov a ich distribúciou po absolvovaní zákonom uloženej certifikacie od Úradu Bezpečnosti Práce v Bratislave.Každý dobrý nápad najprv chodí ruka v ruke so zvýsenými  nákladmi zo začiatku realizácie,predovšetkým spojené s účinným prieskumom trhu,logistickým plánovaním,zabezpečením skladovacích priestorov a vytvorenia spolupráce so zložkami colnej ochrany,bankou  a inými nezbytnými činnosťami,ktoré pri tomto druhu  obchodov zaberú niekedy aj niekoľko dní bez spánku.Pokým začne prvý obchod,trvá to spravidla 3 mesiace až pol roka.A to som robil všetko sám.Po roku som už dosahoval slušný zisk,ktorý mi umožnil zaplatiť si niekoľkých spolupracovníkov. Musím podotknúť,že s ruskou stranou som skutočne nikdy nemal  žiadny obchodný problém a vždy sa s nimi dalo o všetkom dohodnúť,boli trpezliví a ochotní.

Potom prišiel zlom.Moj známy,ktorý sa venoval obchodno-sprostredkovateľskej činnosti nakontaktoval na moju firmu skupinu podvodnikov združených v humanitárnej organizácii Hnutie Európa XXI.Storočie ktorá bola registrovanou na MV-SR a taktiež toto ministerstvo  zo zákona malo vykonávať dohľad nad činnosťou takejto neziskovej spoločnosti.Už sa zmenil názov,ale i dnes tomu tak je.Vtedy vydávať tovar na určitú dobu splatnosti  po dodaní tovaru bolo naprosto bežné.Pred vydaním tovaru som  ešte zavolal do banky a účet existoval,a ďalej na  štatistický Úrad MVSR,a to z dôvodu preverenia údajov o firme.Dostal som odpoveď na ktorú nikdy nezabudnem: Sú u nás riadne registrovanými-nemáme s nimi žiadne negatívne skúsenosti.Po prevalení prúseru za niekoľko dní nato však vysvitlo,že iný orgán toho istého MVSR a to Policajný Zbor Slovenskej Republiky mal po tých dobrákoch vyhlásené v dobe môjho overovania už pátranie.Takže ľavá ruka nevedela čo robí pravá a jeden orgán ministerstva nemal v sučinnosti také informácie ako ten druhý.Ja som vydal tovar na zaklade telefonického dobrozdania od oprávneného orgánu MVSR a bol som s tým uvedeným do fatálneho omylu.Je  nutné dodať,že Tieto dobré duše poškodili veľa firiem,aj štátnych.Niekoľko osôb z bývalého podsvetia v Bratislave,ktoré sú v súčasnosti už odsúdené,alebo trestne stihané by aj dnes,keby chceli,zrejme mohli poskytnúť závažné skutočnosti  tejto kauze,kde skutočný organizátor nebol nikdy vypátraným,stíhaným alebo odsúdeným. Pod trestným rozkazom  1T 1/98 bol odsúdeným len tvz.biely kôň,ktorý bol poslušným vykonávateľom príkazov od séfov podsvetia.Nitky k rozuzleniu vedú do Bratislavy cez Dunajskú Stredu.Vyšetrovacie spisy však boli krátko nato skartované-vraj na základe akýchsi interných predpisov.

Nakoľko bolo v kauze spominané aj MVSR,rozhodujúci sudca  vyhlásil výhlásenie rozsudku  za neverejné a ja ako poškodený som ani nebol prizvaný na toto pojednávanie,hoci podľa zákona to bol ten naposlednejší  moment,kedy si poškodený može uplatniť svoje právo na súde o náhradu spôsobenej škody proti  obžalovanému.Tomuto sa však nestalo a ako poškodený som prizvaným ani nebol.Dokonca ani rozsudok mi nebol doručeným a nemohol preto naň ani len reagovať.Išlo o škody priame aj nepriame o niekoľko miliónov slovenských korún,čo bolo v tom období  považované podnikateľmi za závažný obnos .Takže toľko o súde.Nanič sudca,ktorý nepredvolá poškodeného na hlavné pojednávanie.

Pre mňa ako pre poškodeneho mala táto kauza veľmi závažné nasledky.Postupná priama aj nepriama platobná neschopnosť zo začiatku úspešnej firmy,obchodné žaloby,trestné stíhania a asi dvadsiatka exekučných konaní,strata doveryhodnosti a mena a bezbrehé dlhoročné šikanovanie od orgánov štátnej správy.Predstavte si tú duševnú impotenciu od rôznych orgánov štátnej správy,ktoré si  ani nedokázali uvedomiť  počas dvoch desiatok rokov,že šikanujú priamo obeť majetkového trestného činu a to za závažné následky tejto skutočnosti.Niekde tu začalo u mňa v podvedomí to konštatovanie ,že s našou justíciou nie je všetko v najlepšom poriadku a má to čoraz viac zhoršujúci sa trend.Každý občan so základnými znalosťami procesov dokáže postrehnúť- kedy orgány činné v trestnom konani vytvárajú vedome umelé bariery brániace započatiu trestneho stihania páchateľov.Je to veľmi zlá správa pre občanov.Ide predovšetkým a zo všeobecnosti o zneužívanie princípu ultima ratio v takých pripadoch,kde sú inak splnené všetky podmienky z formálneho aj materálneho  hľadiska  na započatie trestneho stíhania.Je to nezákonné.Ďalej zneužívanie Zákona č. 153/2001 v zneni  neskorších predpisov a to tak,že na prípady započaté pred účinnosťou nového zákona použijú protiprávne §31 jeho odstavca 5 namiesto správneho § 56 (ae)3  toho istého zákona.Je to protizákonné.Alebo neskoré doručovanie rôznych uzneseni,Mám skúsenosti aj s obdobiami meškania až skoro 1 rok(!).Máte tým zmarené právo ho napadnúť v termíne 3 dní. Ani o tom neviete.Medzitým sa to stane putativne právoplatným a v takomto stave veci tento právny kvas a zmätok konvalidujú a ratihabujú nadriadené orgány štátnej moci.Je to nezákonné.U vyšetrovateľov PZSR  ide o ignorovanie dôkazov a využívanie iba tých,ktoré im uľahčia ukončenie veci,alebo úmyselne zlá klasifikácia oznamovaného skutku,nejasné,nezrozumiteľné a nedostatočne odôvodnené,účelové  odôvodnenia uznesenia o zastavení veci a iné a ďalšie recepty z procesnej kuchyne prokurátorov a vyšetrovateľov.A teraz si predstavte,že v takejto kondícii je spracovaná konečná obžaloba zo strany prokurátora ktorá je predložená súdu.Sú za tým pokrytecky a bezohľadne zakryté závažné skutočnosti a vinníci trestu uniknú.Zostávajú za tým následky závažného porušovania práv a záujmov chránených zákonom.Neexistuje účinná kontrola v jednotlivých častiach procesov ktoré sú vykonávané s výraznými  znakmi vzájomnej korupcie s konškoláckymi ,príbuzenskými a inými vzťahmi,co sa v konečnom pohľade može prirodzene javiť zvonka  ako protizákonná činnosť organizovanej skupiny vo vnútri výkonnej moci štátu.Sú porušené základné Ľudské práva a Slobody.Takíto ľudia by mali byť okamžite prepustenými zo štátnej služby.Z iného uhla pohľadu orgány činné v trestnom konani sú maximálne pružné v konaniach proti takým občanom,ktorí nie sú verejnými činiteľmi,a Tí ako takí sú neraz stíhanými a odsúdenými v superrýchlom procese v priebehu niekoľkých dní.Zákony neplatia pre každého rovnakou mierou.

Aby som pokračoval vo veci samej-zostalo mi po cca.20-ch rokoch dve exekúcie,avšak budem hovoriť len o jednej z nich a to pod reálnou značkou EX200)2010.Ide o takú exekúciu,ktorú právnici označujú tvz.jalovými  exekúciami.Ľudovo povedané ide o exekúcie,kde sa nepodarilo vymôcť nič od povinného počas dlhého obdobia niekoľkých rokov.Ako jej značka napovedá,táto trvala viac ako 10 rokov.Podstatou návrhu  sú 3 úžerové zmluvy(120 % ročne) spotrebiteľského charakteru,ktoré boli už v čase podania návrhu o vydanie platobných rozkazov premlčané.Podľa  vtedy platných zákonov  súd bol  pri prijatí návrhu vyššieuvedených právnych vlastností povinným skúmať  ex offo či návrh nie je v rozpore s dobrými mravmi a či pohľadávka alebo lehota na podanie návrhu nie je premlčanou v časovom horizonte troch rokov.Ide o Okresny Súd v Trebišove.

V  návrhu  išlo  o  istinu v sume o  50.000.-Sk. Plus na dôvažok  podla paragrafu 61b, odseku 3 vtedy  platného Exekučného Poriadku  (Zákon c.233/1995 Zb.) nesmela  sa  vykonať exekúciu na vymoženie príslušenstva pohľadávky priznanej exekučným titulom.Ako je možné že sa exekúcia vykonávala,platobné súdne (Iura Novit Curia!)a exekučné príkazy a poverenia vydávali a podlžnik konal na celé roky na základe takéhoto hrubeho porušenia práva(o ktorého nápravu som sa vždy bezúspešne domáhal) nad čím zavreli oči aj orgány činné v trestnom konaní a všetky súdy?(!)Plus kvázi oprávnený  už v r.2014 odovzdal späť svoj živnostenský list a ešte aj ten falošný nárok o náhradu ušlého zisku o 120 % ročne(čo je zrejmá úžera!)-mu tým momentom odpadol.To však exekútorke ani exekučnému súdu už neoznámil,hoci to bolo jeho právnou povinnosťou a mohol,mal a musel tak konať,čo však nespravil.Vyšetrovateľke to však nadiktoval do protokolu a jej to absolútne  nevadilo.A čo je najdôležitejšie:

Ja som vedel,že tá pohľadávka z istiny bola už uhradenou ale vzhľadom na uplynutie dlhého časoveho obdobia som nemohol nájsť dlho ústrižok o uhradení sumy o 50.000.-Sk žalobcovi a dlho som žil s vedomím,že je strateným.Až v roku 2014 som ho našiel a hneď som podával trestne oznámenie (m.i.) aj na žalobcu k rukám JUDr.J.Čižnára.Ten ustrižok m.i. zo zákona znamená,že ide o absolútne právne neplatný pravny úkon žalobcu(platí zo zákona),ktorý vykonal v rozpore s dobrými mravmi podla §39 OZ,ktorý svojím právnym účinkom má postihovať aj všetky ďalšie právne úkony na základe neho vykonané.A to aj exekúciu samú.ORPZ v Komárne nevenovalo najmenšiu pozornosť a nevyšetrilo oznamovanú úžeru,vydieranie,podvod  a ine veci a za pomoci vyšetrovatelských a prokurátorských fígľov(ako som vyššie opisal)trestné oznámenie vo veci pod spis.značkou ORP 36/1-VYS-Kn-2015-odmietlo. Tento stav posvätila zaroveň Krajská Prokratúra v Nitre a Generálna Prokuratúra pod vedením JUDr.J.Čižnára.( JUDr.Čentes,JUDr.Kozolka,Kn 401/15/4400  z 22/03/2015)Pre nezákonne konajúcu exekútorku na dôvažok vydalo MSSR certifikat beztrestnosti pod zn. 38001/2015-52 z 6/3/2015 ako aj SKE pod zn. (JUDr.Paller  cislo 547-10819/15 a 404045/15).A bolo všetko vymaľované.Chválihodný to prístup prokuratúry pri plnení ústavných povinností o ochranu práv a záujmov chránených zákonom u fyzickej osoby a o účinnú nápravu protiprávneho stavu bez meškania.A tieto osoby vylievajú pokrytecké krokodílie slzy v masmédiach ako im je ubližovane,ako občan nerozumie tomu čo sa deje a ked sa niečo stane,to je len určite  v dôsledku zlyhania jednotlivcov,čo nemá zásadný vplyv na riadny chod výkonnej moci štátu.Môj názor je ten že takmer každý  vyšetrovateľ,či to už prokurátor,či sudca majú  v súčasnosti v trezore ukrytú svoju malú Threemu(predtým sme to volali kostlivcom).Vzájomne si vidia do hrncov  a vedia o svojich porušeniach zákonov a vzájomne sa pre istotu aj kryjú.A to platí od spodku až na vrch.To znamená,že niečo je totálne prehnité,čo je potrebné zásadne prebudovať.Preto naozaj skláňam hlavu v hlbokej úcte pre tých pár vyšetrovateľov a prokurátorov,sudcov ktorý si riadne plnia svoje služobné povinnosti a dodržiavajú služobnú prísahu a keď je treba vykonajú hoci aj autoremedúru,hoci to v niektorých prípadoch môže znamenať pre nich aj profesionálnu blamáž… 

 Ďalej už žalobcovi stačilo odvolávať sa pred súdom na uznesenia vyšetrovateľov a prokurátorov sťaby dôkaz svojej bezúhonnosti.Takže hlboká vďaka Vám páni policajti a prokurátori.Bez Vás si skutočne už nedokážem  ako občan  ani  len predstaviť  pojem  právny štát.

Ďalej už len stačilo Okresnému Súdu v Trebišove udržiavať a prehlbovať nezákonný a protiprávny stav pod spisovou značkou 13Er/439/2010-paradoxne ktorý vznikol predovšetkým nesplneným si úradných povinností práve tohoto súdu pri posudzovaní  podávaneho návrhu o vydanie platobných rozkazov stranou žalobcu-tak ako som sa vyššie opísal.A nechať si zároveň právne zahojiť svoje porušenia zákonov cez Krajský Súd v Košiciach uznesením  z 30. mája 2018  sp. zn. 13 CoE 61/2018  ,ktorý odmietol moje odvolanie proti  uzneseniu OS v Trebišove o odmietnuti zastavenia exekúcie pod sp.zn.EX200/2010 hoci som výslovne vždy uvádzal v mojich podaniach take právne atribúty,ktoré je možné uplatniť pred súdom kedykoľvek až do právoplatného ukončenia veci.Ide o právo namietnuť konanie v rozpore s dobrými mravmi(čo má za právny následok negotium nullum).Za ďalšie právo namietnuť pred súdom premlčanie.Tieto námietky boli ignorované spolu aj s dôkazom o uhradení istiny ešte z roku 1997.Hrubé,úmyselne porušenia práv v konani pred súdom na osobe invalidnej,hluchej s právom na zvýšenú právnu ochranu v konaní pred súdom v zmysle medzinárodného dohovoru o PZP,prijatého na pôde OSN-ratifikovaného Slovenskou Republikou,majúca vyššiu právnu silu než má Ústava Slovenskej Republiky. Podľa mňa oni ani nevedeli  že niečo také existuje.Z toho súdu pochádzal ešte nedávno odsúdený sudca ktorí sa kompromitoval  verejne medializovanou  korupčnou kauzou  o nejaký to nožík – možno o nejakú rybičku,čo sa mi zdá len ako zlý sen….

Po tomto stačilo Najvyššiemu Súdu Slovenskej Republiky iba odmietnuť moje dovolanie svojim uznesením pod sp.zn. 3ECdO/9/2019  zo dna 26/9/2019.Uvažoval som  nad tým,že prečo sa uzniesol  Najvyšší Súd Slovenskej Republiky tak ako uzniesol.Išlo o uznesenie,čo znamená pre mňa,že rozhodovali o veci a nie vo veci samej.Predtým rok moje odvolanie sušili súdy bez akéhokoľvek konania.Niekto bol proste rok nečinným.Čakal.Na túto nečinnosť som sa sťažoval svojím emailom zo dňa 7/11/2019 aj zastupujúcej predsedkyni NSSR.JUDr.Urbancová mi odpovedala  dňa 5/12/2019 podaním pod značkou Spr.1467/19 s informáciou,že tento spis bol predložený na rozhodnutie 16/9/2019 od OS v Trebišove.Ako to teda bolo?:KS vydal odmietavé uznesenie proti môjmu dôvodnému odvolaniu poti uzneseniu prvostupňového súdu v Trebišove zo dňa 30/5/2018.V dovolaní proti uzneseniu KS v Košiciach som som svojím podaním zo dňa 2/7/2018 namietal porušenie práv medzinárodnou dohodou chránených práv u zdravotne postihnutej osoby(OSN),ďalej pre premlčanie,pre rozpor s dobrými mravmi a pre neplatnosť.Predsedkyňa NSSR mi písala dňa 5/12/2019 že vec bola predlžená na rozhodnutie NSSR až 16/9/2019(!).Rozhodlo sa na NSSR odmietavým uznesením v komplikovanom prípade(kde som namietal porusenie základných a procesných právv konaní pred súdom ,premlčanie a neplatnosť) v 10 dňoch bez preskúmania merity veci dňa 26/9/2019 pod sp.značkou ECDo 9/2019 a NSSR zaslal túto odmietnutú vec späť na prvostupňový súd dňa 9/10/2019.Advokát,ktorý ma zastupoval obdržal toto uznesenie od súdu dňa  13/11/2019.V časovom úseku v období  medzi 02/7/2018 a 16/9/2019 teda dochádzalo v tejto súdmi nezákonne vedenej veci znova k bezdôvodnym prieťahom.Kto a prečo to takto úmyselne brzdil(li)?

V tejto veci som dňa 10/2/2020 zaslal znova sťažnosť pre predsedníčku NSSR JUDr.Urbancovú,ktorá naprosto dôvodný obsah sťažnosti už ignorovala bez odpovede.(spolu aj týmito článkami z Hlavných Správ)

Vzhľadom na na podstatu takej veci,v ktorej istina už bola uhradená v roku 1997 a došlo k jednostranným závažným opakovaným a hromadným porušeniam zákonov a práv účastníka v konaní pred súdom a bez jeho predvolania,či prítomnosti na súde a bez advokáta pričom išlo o zdravotne postihnutú osobu,ktorá má zároveň právo na zvýšenú právnu ochranu v konaní pred súdom na základe medzinárodnej dohody o ochrane osôb s PZP,ktorú SR ratifikovala na pôde parlamentu OSN a má váčšiu právnu silu ako Ústava SR.a sú a existujú priame listinné dôkazy ignorované súdmi,políciou a prokuratúrou a sústava priamych a nepriamych dôkazov a pričinných súvislostí tvoria jeden logický a kompaktný celok-je preto sa dôvodné domnievať že v tejto 10 ročnej veci rozhodovala skupina hlupákov alebo organizovaná skupina vzájomne sa korumpujúca zločincov vo výkonnej moci štátu s motívom zmarenia trestnej zodpovednosti osôb v pozíciách verejných činiteľov(spojené s možnou stratou postavenia a finančných výhod v spoločnosti-čo je vážna hrozba u týchto porušiteľov zákona)a  radšej hlbšie prušiaca práva občana ako keby sa mala čestne postaviť čelom k zákonu o vyvodenie vlastnej trestnej či to už disciplinárnej zodpovednosti za porušenie práv a zákonov na škodu účastníka v konaní pred súdom.Inej možnosti tu už nenachádzam.Padne komu padni,je rozprávka pre vytvorenie obrazu úspechu justície na kúskoch slamy zo stohu.Ide len o vrchol z ľadovca.

Ako to teda pracujú sudcovia? Podľa zákona má právo účastník namietať premlčanie,absolútnu neplatnosť a rozpor s dobrými mravmi ako aj porušenie základných ludských a procesných práv elebo pre nesprávne právne posúdenie veci hocikedy do právoplatného ukončenia veci a v tomto prípade sú súdy povinné sa zaoberať námietkami  v merite veci,čo oni ignorovali ex tunc,čím sudcovia závažne porušili svoje služobné povinnosti.

Namiesto toho tieto inštitúcie právnej obrany účastníka ignorujú a rozhodnú uznesením o veci bez preskúmania merity?Však znova týmto ide o masívne hromadné,trvajúce opakované porušenie práva účastníka konania pred súdom.A akom bezprávnom štáte  to žijeme?Za toto berú sudcovia platy a platy nad platy a odmeny?

Dôkazná situácia potvrdzuje jednoznačne v prospech mojich tvrdení,že v tejto kauze od samého začiatku(čo je nevyvrátiteľné)sa nenašiel jeden sudca,jeden prokurátor,jeden vyšetrovateľ,jeden exekútor,ktorý by bol býval dodržiaval svoje služobné predpisy,konal podľa nich a neporušil zákon.Aj s týmto sa zároveň preukázal,že prípad Jankovská a spol.,je len vrcholkom z ľadovca a ide už o širokorozvetvenú sabotáž..

Za týchto okolností podľa vyjadrenia novej ministerky JUDr.Kolíkovej,ju  čaká veľmi ťažká ak nie neuskutočniteľná    úloha: https://domov.sme.sk/c/22371673/kolikova-chce-presadit-zaistenie-majetku-aj-reformu-sudnej-rady.html

Ale aj beztak mala byť exekúcia dňa 01/01/2020 zastavenou?Prečo?:

Išlo totiž o to,že dňa 01-01-2020 nadobudla úcinnosť novelizácia Zákona NRSR č.233/1995 zb. v zneni neskorších zákonov(takzvaná exekučná amnestia),ktorá v mojom prípade jalovej exekúcie znamená zároveň automatické zastavenie exekúcie pod sp.zn.EX200/2010 ex lege.Tým pádom,že odmietli moje dovolania, zo zákona potom nastala taka právna skutočnosť ,ktorá beztak zaručovala sťažovateľovi,že táto jalová exekúcia bude zastavenou,nakoľko rozhodnou dobou je lehota 5 rokov (ex lege to znamená samý prvý,počiatočný exekučný príkaz,v mojom prípade ide o rok 2011) a nebolo vymožené ani 15 Euro.A takto nemuseli prejednávať ani porušenia zákonov zo strany nižších súdov.Aj vlk sa najedol aj koza zostala celá.A bolo vymaľované znova.Nemyslím si však,žeby Ústavný Súd SR,alebo MSSR súhlasili s takýmto procesným postupom v rozhodovaní NSSR.Znova tým boli porušene Ludské Práva a Slobody v konani pred súdom a to dokonca u zdravotne postihnutého občana s právom na zvýšenú právnu ochranu v konani pred súdom ,čo nebude vôbec ľahké vysvetliť.Bude nasledovať totiž konanie o náhradu škody spôsobenej nezákonným úradným postupom podľa Zákona NRSR č. 514/2003 Z. z.,inak aj tvz.Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov a súdy v tom nebudú ponechané len tak osamotené.Inštitúcie výkonnej moci štátu nainfikovali túto kauzu svojím plodom z otráveného stromu tak,že sa všetky nezákonnosti prenášali týmto spôsobom aj na ďalšie úkony,ktoré im nasledovali.Ani coronavírus by to účinnejšie nedokázal.

K osobe oprávneného v exekúcii (žalobcu)musím dodať už len nasledovné- a musí to mať účinky právneho dynamitu: Žalobca nikdy od samého začiatku počínajúc formálne pred súdom nedoplňoval návrh pôvodný(to musí mať predpísanú formu).V pôvodnom navrhu od neho o vydanie platobného rozkazu sa píše že istina je o 50.000.-Sk(plus m.i. 120% úžery ročne) na zaklade 3 zmlúv z jedného dňa.Pred OS v Trebišove a Krajským Súdom v Košiciach už tvrdil že nejde o 50.000.-Sk na základe 3 zmlúv z jeho pôvodneho navrhu,ale o nezaplatené osobné motorové vozidlo Ford Orion(ja som na svojom mene nikdy take vozidlo ani nemal) ale že sa môže aj mýliť(!).V poslednom vyjadrení pre súd z  konca roku 2019 píše,že  súhlasí s exekúciou trvá na nej a že suma istiny o 50.000.-Sk nie je predmetom vzájomných obchodných zmlúv uzatvorených so mnou.Pán žalobca sa ale týmto chytil do vlastnej pasce: Vyšetrovateľka ORPZ v Komárne (ktorá bola vzápňtí po dobrom poupratovaní v tejto kauze aj povýšenou)  do svojho právoplatného uznesenia pod sp.zn. spis.značkou ORP 36/1-VYS-Kn-2015,(ktoré už nebolo spochybneným zo strany žalobcu)uviedla jeho vyjadrenie zo zápisnice,ktorú žalobca ešte v roku 2015 vlastnoručne podpisal a v ktorom potvrdil: žalovaný mu zaplatil (m.i.)aj sumu o 50.000-Sk na základe troch  obchodnych zmlúv uzatvorených so žalovaným(!).Podotýkam znova: Ide o právoplatné a žalobcom ani nenapadnuté uznesenie vyšetrovateľky PZSR,ktorá ako verejná listina má vyššiu právnu moc v konani pred súdom ako jeho doterajšie obštrukcie o právnom titule istiny pred rôznymi súdmi.Čo dodať?Znova môžeme hovoriť o konani v rozpore s §39 OZ?Alebo už môžeme hovoriť o takom skutku,ktorý  už napĺňa znaky trvacieho  trestneho činu(činov) o viacerých skutkoch v súbehu(a to dokonca v konani pred súdmi)podľa § 344 ods.1a ďalej § 344 Trz a ďalších ,pretože znova a opakovane pred súdmi niečo závažné zatajil.Čo teraz nato hovorí naša prokuratúra?A čo naše súdy?Je tých 72 % nedôveryhodnosti súdov oprávnených,alebo nie?Ešte  stale máte ten názor ze ide v kauze o zlyhanie jednotlivcov v talároch,čo nemá vplyv na riadny chod úradu?A na základe vyššieuvedeného si naše súdy vykonávajú a vedú exekúciu viac ako 9 rokov a vo veci,kde preukázateľne bola istina o 50.000.- Sk uhradenou už v roku 1997.V merite veci sa teda 9 ročná exekúcia vykonávala  na základe neexistujúcich (fiktívnych,zdanlivých,putatívnych)   právnych dôvodov a na základe takého právneho postupu oprávneného,ktorý zákon ex lege označuje za absolútne právne neplatný právny  úkon a trestá tento jeho skutok  ničotnosťou ex tunc(teda nie od času zistenia vady,ale od samého začiatku),čo sa neskôr aj plne preukázalo,ale súdy sa tým vôbec už nezaoberali,tak ako ani úžerou namietaným premlčaním právnych úkonov či to už právnych podkladov k navrhu o vydanie platobného rozkazu samého,pričom zo zákona zároveň aj platilo,že v danej kauze bolo exekúciu v časti o vymoženie príslušenstva istiny zakázané vymáhať podľa vtedy platného EP.Opakujem ide o 9 ročnú exekúciu. Za vinníkov za spôsobený nezákonný stav v rozhodovaní dôvodne považujem  prvoinštančný a exekučný OS v Komárne a OS v Trebišove,čo musí byť aj pre každého odborníka nesporným a jasným a nielen pre nich.

Svojvôľa ,vedomý,nezákonný ,dlhodobý postup orgánov výkonnej moci štátu”

Žalovanému(sťažovateľovi)ktorý  je nositeľom práva o zvýšenú právnu ochranu v konani pred súdom ako zdravotne postihnutá  osoba-prijatú ma pôde parlamentu OSN(Dohovor o PZP) ktorú Slovensko ratifikovalo a má vyššiu právnu silu ako Ústava SR-bolo hrubým spôsobom odoprené jeho procesné právo v konani pred súdom ,porušené ľudské práva a slobody a jeho prístup k spravodlivosti pricom ho advokát zastupoval len od momentu,po ktorom podal mimoriadny opravný prostriedok dovolania.

 Ale keby si bol býval splnil riadne svoje úradné povinnosti zo zákona prvostupňový súd v Trebišove tak by  k započatiu exekúcie ani len nemohlo dôjsť.

Keby si plnila svoje zákonné povinnosti (teraz uz bývalá )exekútorka z Komárna,tak by vedela,že podľa paragrafu 61b, odseku 3 vtedy platného Exekucneho Poriadku (Zákon c.233/1995 Zb.)nemožno vykonať exekúciu na vymoženie príslušenstva/ neskoršie zmeny EP hovorili dokonca o celej istine/ pohľadávky priznanej exekučným titulom.(tvorilo to m.i.aj 120 % úžery ročne v 10 ročnej exekúcii   o istinu 50.000.-Sk,ktorá bola zároveň uhradenou už v r.1997 (!) Ale ešte aj teraz v r.2020 ležia obe neodvolané a takto nezákonné vydané exekučné prikazy s takým prislušenstvom,(ktoré je zo zákona zakázaným použiť v exekučných zrážkach) pod rovnakou značkou v tej istej veci EX200/2010  podĺžnika (VUSZ)  Túto  exekútorku JUDr.K.B. odvolal minister Gál až v r.2018 .Táto argumentácia o nezákonných zrážkach nebola  pred súdom  nikdy pripustenou, a bola navždy zatajenou v oficiálnom súdnom konaní a v jej spise-čo je ďalšie závažné porušenie zákona zo strany súdov ale najmä exekučného súdu,ktorý zákony má poznať.A to aj ten exekučný poriadok.A zároveň bol povinným skúmať ex offo aj zmeny v exekučnom procese v každom štádiu jeho konania.Tento nezákonný skutok totiž použíla exekútorka on line v jednom kuse od roku 2013 do konca roku 2019(!!!)za aktivnej asistencie Vojenského Úradu Sociálneho Zabezpečenia ako podlžnika.Toto bol veľmi závažný právny svojvoľný násilný a hrubý právny nátlak za zneužitia služobných právomoci exekútora,ktorý dodnes nebol vyšetreným.

Keby bola bývala vyšetrovateľka ORPZ v Komárne B.F.vyšetrila  postupom podľa zákona spis ktorý jej bol postúpený z GPSR  na základe môjho trestného oznámenia z 24/11/2014,tak nielenže by bol oprávnený v ex.veci J.R. trestne stíhaným,ale exekúcia EX200/2010  by sa bola bývala na základe sriózneho vyšetrenia určite aj zastavila. Vyšetrovateľka v trestnej veci  veci pod sp.zn.ORP 36/1-VYS-Kn-2015 na drzovku vynechala oznamované skutočnosti ako vydieranie ,hrubý nátlak,premlčanie,úžeru ako aj skutok exekútorky o ktorom som sa už vyššie zmieňoval a ostatné,ktoré  sa mali premietnuť normálnych okolností neskôr aj do zápisnice a neskôr aj do súdneho spisu pod značkou exekučnej veci EX200/20010.Ona v uznesení a vyšetrovaní použila len ako čerešničku z torty len to,čo sa jej hodilo na právne odôvodnenie odmietnutia trestného oznámenia z 24/11/2014(pričom dodnes opatrujem informácie a listinné dôkazné prostriedky ,ktoré som jej vo veci zaslal a neboli ňou vyšetrené). Skrátka a dobre,vyšetrovteľka z Komárna urobila všetky úkony také a tak,ktoré by neurobil lepšie ani advokat podozrivej osobyV neposlednom rade bol premňa pohŕdavým výsmechom vyšetrovania aj fakt,že uznesenie vyšetrovateľky ORPZ BA- 1 z Bratislavy,ktorá sa venovala vyšetrovaniu skutku spolupáchateľa exekútorky K.B. z Komárna a to JUDr.G z VÚSZ o odmietnutí použila ako jeden z dôkazov na zbavenie viny exekútorky.S iróniu musím totiž podotknúť,že doličné oznámenie mne ako poškodenému vyšetrovateľka z Bratislavy totiž vôbec ani nezaslala a teda som to ani nemohol napadnúť nikdy v žiadnej lehote 3 dní.Ale to jej nevadili,že poslala okamžite toto odmietavé uznesenie pre vyšetrovateľu z Komárna,ktorá túto fakticky neprávoplatnú verejnú listinu použila okamžite ako dôkaz na zbavenie viny exekútorky z Komárna (pričom mne nikdy ani nebol doručeným),čo aj zažurnalizovala do svojho uznesenia.Ba čo viac,ona zabezpečila pre zákon hrubo porušiacu exekútorku z Bratislavy doklad(putatívny certifikát beztrestnosti),ktorý formálne potvrdzoval (na základe vyjadrenia podozrivej exekútorky)že táto exekúcia prebiehala naprosto v poriadku.Tak hrubo znásilnená bohyňa Justícia asi ešte nikdy ani nebola.Moje následné sťažnosti na nezákonný postup boli eliminované následne nadriadenými a dozorujúcimi prokurátormi(OP,KP,) jednohlasne eliminované znova porušením zákona: Ako pre blbečka navštevujúceho 4 cenovú mi odpisovali uznesenia o zamietnutí sťažnosti podľa Zákona NR SR 153 a jej novelizácie podľa §31(5) namiesto správneho §56(ae)3,ktorý ius cogents hovorí o tom,že kauzy započaté pre účinnosťou tejto novelizácie sa dokončia podľa starého predpisu.Však to je zneužívanie právomocí páni prokurátori.Ja síce nie som právnik,ale okamžite som zaregistroval v každom jednotlivom Vašom kroku v priebehu niekoľkých minút po obdržaní všetky nezákonnosti páchané orgánmi činnými v trestnom konaní.Aby Vám bolo jasné. A veru mi do smiechu nebolo z toho čo som takto zisťoval.Kráľ bol nahý.A ani to nie je všetko,tieto nezákonosti v reťazci na konci aproboval vždy mediálne nechvalne známy prokurátor GPSR JUDr.Kozolka,pričom mi svoje vlastné uznesenia v tejto  veci (tak isto ako vyšetrovateľka z ORPZ z Bratislavy BA-1) ani nezasielal(ale naopak zaslal ich hneď pre KP v Nitre resp.OP v Komárne!).Takže o nás bez nás ako za Mnichova.Na moje opakované podania 1./na NAKA (neprevzali zasielku a preto odmietli moje podanie),a potom aj následne na Vnútornú Inšpekciu MVSR (postúpili späť na NAKA) a potom z OP v Komárne(odmietli spis postúpený im z NAKY cez ORPZ v Komárne)kde to prokurátor OP v Komárne Puťoš klasickým pôsobom hry na blbých podľa §31(5) namiesto správneho §56(ae)3 znova spláchol na právnej toalete OP v Komárne,čo ale ešte predtým nechal symbolicky shváliť  cez KP v Nitre(JUDr.Senický) u JUDr.Kozolku,ktorého spis zrejme pristihol v vojensko-ošetrovateľskom pracovnom režime,lebo bez skúmania ho odsúhlasil a dôvodnú sťažnosť v tejto veci-už po niekoľký krát opakovane zamietol..A ako som už predtým uviedol,vyšetrovateľka z ORPZ v Komárne  aktívne zametajúca tieto trestné činy bola následne povýšenou a vyznamenanou. A možno aj tá z Bratislavy.Ešte aj po uplynutí dlhého obdobia (keď moje oznámenia už boli načisto odmietnuté) som dostával z prokuratúry v Bratislave také podania,s ktorými sa niektorí pravdepodobne vystrašení prokurátori snažili dodatočne právne konvalidovať predtým nezákonné vykonané právne procesy z ich strany.Evidujem ich prosím,nemajte obavy.Čo leží,nebeží.

Niekde na konci stáli možno trochu ustrašení sudcovia z OS v Komárne lebo v kontexte vyšetrovanej kauzy išlo o nezákonný postup niektorých sudcov z OS v Komárne vo veci EX200/2010 (ktorí figurovali alebo mohli figurovať aktívne aj v nezákonných kauzách EX270/01 a EX271/01 a EX58/2008(a nielen o tých z OS v Trebišove..

Je to desivé prosím,však to nemá kto a ani ako vyšetrovať(!)za týchto okolností.By som povedal že bez šance.Musel by to dozorovať priamo nekompromisný prokurátor Špeciálnej prokuratúry(pokiaľ možno tak nie JUDr.Kováčik)a špeciálne vybraný tým z NAKA. Lebo v normálnom postupe tam nieto osoby,ktorá by tohoto nebola nejako zapletenou.A následne by sa museli v normálnom štáte trestne stíhať min.4 osoby a min.na ďalšich 6 by muselo byť vedené disciplinárne konanie.Všetko špeciálne subjekty v trestnom konaní s vysokoškolským právnym vzdelaním.A ďalšie dve by museli byť obvinené zo súdov a min.1 z exekútorského prostredia.Keď to niekto verejne dokáže,tak je z neho nový generálny prokurátor.Tieto všetky nezákonnosti sa niekde vo vyšetrovaní museli začať s tichým nariadením a vedomím vyššieho prokurátora,takého,ktorý dokonale pozná vyšetrovacie procesy a má schopnosti,postavenie a morál ich zneužiť..

Na konci reťazca stojí obyčajný slovenský občan,ktorý má za týchto okolností držať hubu a skloniť hlavu pred zločincami.Je to tak správne?

Na konci stojí občan v 10 ročnej exekúcii,ktorá započala a pokračuje tu opísaným spôsobom a bola vyšetrovanou tu opiísaným spôsobom tiež.

Moje tvrdenia sú založenené a zažurnalizované na súvislom reťazci priamych aj nepriamych dôkazných prostriedkom a ich príčinných súvislostí,ktoré nie je možné nijak vyvrátiť.

Možno kde-kto bude tvrdiť že to nie je pravda,ale v tom prípade to bude vypadať ako s tým vtipom so zapierajúcom  nemenovaným futbalistom s prostitútkou na hoteli,ktorý sa vyjadril takto: Žiadné prostitútky na hoteli neboli a ani tá suma za ich služby nesedí.Nech sa páči.Každý má právo predostrieť svoje dôkazné prostriedky.Aj ja.A z mojich sa teda nepotešia.Oni žili predsa v omyle,že pravdepodobne nikto nemôže mať schopnosti ako jedinec bez právneho vzdelania zažurnalizovať  a zoradiť,porovnať a spraviť rozbor z viacerých súbežne so sebou prebiehajúcich a za nimi nasledujúcich súdnych a vyšetrovacích procesov z rôznych častí republiky a rôznych stupňov riadenia..

Prehlasujem na základe všetkých dôkazov,ktoré som zaistil,zažurnalizoval, zoradil a archivoval že takýto rozsah hromadných,pokračujúcich, opakovaných a velmi hrubých porušení zákona za ich zdanlivého právneho aprobovania by sa nemohlo uskutočniť bez činnosti organizovanej zločineckej skupiny vo výkonnej moci štátu,bez návodcu, organizátora, páchateľov aj spolupáchateľov,pričom sú vinnými aj Ti ktorí sa prizerali.Ide o priamu sabotáž demokratického právneho systému Slovenskej Republiky a demontáž základných ľudských práv a slobôd garantovaných medzinárodnými dohodami,Ústavou SR a zákonmi.a zúčastňujú sa ho vyslovene právnici z právnických profesií(!)Nečudujte sa nulovej nedôvere obyvateľstva v justíciu Slovenskej Republiky.Ja som názorným živým príkladom.

Táto organizovaná skupina bola súčasťou dobre fungujúceho strojového systému  búrajúceho základné princípy právneho štátu a ničiaceho dôveru v súdnictvo a v jeho spravodlivý a rovnaký prístup k stranám sporu.“

*Akým nezákonným spôsobom postupujú beztrestne exekútorovia v SR-opísaný tu:

https://necenzurovane.net/16/obr/d.ex.pdf

*a taktiež tu:

https://necenzurovane.net/16/obr/c.ex582008.pdf

Popričom aj v exekučnom procese samom   došlo aj k iným,ďalším  porušeniam práv a záujmov chránených zákonom spočívajúce v tom ,že exekútorka(konajúca v EX200/2010 predovšetkým na svoj neprináležiaci zisk a finančnú výhodu)v nezákonnej spolupráci  s podlžnikom(ktorým bol  v tomto prípade Vojenský Úrad Sociálneho Zabezpečenia na Špitálskej 22  v Bratislave) od roku 2011 až do konca roku 2019 pod zn.65207021570906 ohrozovali moju osobu priamo ilegálnym spôsobom vykonávania exekúcie v rozpore s exekučným poriadkom so znakmi korupcie s  tým,že po zrážkach vypočítaných podlžnikom mala zostať povinnému podla zákona č.328/2002 Z.z. z dôchodku čiastka len vo výške asi 7%.Pričom exekučný poriadok hovorí v tomto prípade o zrážke z neprednostnej pohľadávky len  o 1/3  z príjmu(!)V exekúcii išlo o veľkú čiastku a vyplatenie odmeny pre exekútorku zo zrážok podľa  exekučného zákona malo prednosť pred oprávneným.Takže máme motív u exekútorky. Podivné to poňatie zákonov.Jednoducho mali tú beztrestnú moc(však v SR občana nikto nechráni) ignorovať a./Nariadenie Vlády SR č.216/2013,   b./Para 73 Zákona č.233/1995 c./Para 282 O.s.p.,dalej Para 61b,ods.2,3-Exek.Poriadku ,čim takto konali v rozpore S Para.39/1,2 OZ(!) a  konali teda dlhodobo a beztrestne v rozpore s trestným zákonom.Na teraz už bývalú exekútorku JUDr.K.B a ex-zástupcu Vojenského úradu JUDr.G. m.i.som podal trestné oznámenie k rukám JUDr.J.Cižnára svojím podaním zo dňa 24/11/2014. Podľa vtedy platných zákonov táto vec sa mala vyšetrovať podľaZákona č.124/1992 (v jej právnej úprave platnej od 1.7.2012,podla Para.2,pism.a,b,c a 3/1 pism.c,d,g)pretože išlo o podozrenie skutku spáchaného vo vojenskom zariadení,kde konala exekútorka podľa osobitného predpisu proti dôchodcovi z tohoto úradu,pričom podzrivým bol aj zamestnanec právneho oddelenia tohoto úradu.Generálna prokuratúra rozbila kauzu na mensie časti a  pridelila ich na OP v Komárne a OP v Bratislave 1 a tam veci definitívne aj pozametali za pomoci Krajských Prokuratúr v Bratislave a Nitre. (1 Kn 401/15/4400-59(JUDr.Senický, Mandalov)1Pn 48/15/4401-53 a 1 Pn 529/15/4401-37,JUDr.Puťoš.

„Ide o tvz. Kočnerovský syndróm justície“.

Vojenský Úrad Sociálneho Zabezpečenia vykonal  zotrvačnosťou pokus ešte aj v decembri roku 2019 o opakované vykonanie exekučných zrážok z môjho  invalidného dôchodku na základe exekučného spisu EX200/2010,pričom po zrážkach mi malo zostať asi 7% z môjho dôchodku.(!)Znova a opakovane ignorovali Nariadenie Vlády SR č.216/2003(!) a zároveň ako čerešnička na torte sa chceli  pokúsiť zaslať vykonané zrážky na taký bankový  účet  exekútorky,ktorá bola odvolaná ministrom Gálom ešte v r.2018(!)a teda neexistovalo.Skvelé to vojenské zariadenie,za ktoré zodpovedá minister obrany generál Gajdoš. Vysvetlite mi pán generál prosím: Kto tu je blb? Už ste potrestali svojich podriadených za taketo 9 ročné porušovanie zákonov,alebo  sa len chystáte to spraviť.Na moj email zo dňa 13/1/2020 (sťažnosť)-ste nereagovali vôbeca bola adresovaná na  MNO minister@mod.gov .sk  Cc: boris.durkech@mil.sk <boris.durkech@mil.sk)Ako sa to Váš úrad stará o takého dôchodcu,ktorý stratil sluch pri plnení služobných povinností?Takto…?Tieto oznamované skutočnosti neboli ochotnými a schopnými vyšetriť a zažurnalizovať orgány činné v trestnom konani na základe môjho trestného známenia k rukám JUDr.Čížnára zo dňa 24/11/2014,popričom prokuratúra v rozpore so svojimi služobnými predpismi nevykonala ex offo ani jeden jediný krok vedúci o nápravu nezákonného a protiprávneho stavu a poškodených práv a záujmov chránených zákonom.Od straty závažnej časti majetku v dôsledku konania VÚSZ ma delila  počas 9 rokov iba velmi tenká hranica.Bol som udržiavaný v závažnom  protiprávnom stave latentnej hrozby straty majetku veľmi dlhé obdobie.

K tomuto  dlhodobému a masivnemu porušovaniu zákonov by však  nikdy nebolo došlo,keby prvoinštančný OS v Trebišove  a exekučný OS v Komárne – konali zákonne,takže Tí,ktorí vlastne spôsobili tento celý nezákonný stav a porušenie zákonov,záujmov a práv chránených zákonom sú dodnes nepotrestanými a požívajú maximálne výhody svojho sudcovského povolania bez problémov aj naďalej a za chrbtom sa uškŕňajú na občana zo svojho exkluzívneho beztrestného mikrosveta a berú za to dokonca skvelý plat.Zároveň ide v subjekte OS v Komárne zároveň aj o taký súd,ktorý ma nezákonným spôsobom a beztrestne v inej kauze zbavil základného ľudského práva dediť  a vlastniť majetok a dedičstva po neb.otcovi  vo veci pod sp.zn.EX270/01,EX271/01(šialeným spôsobom exekučnými zrážkami z dôchodku mojej nevládnej matky v 9 ročnej exekúcii na prospech bezdôvodného obohatenia iných )a opakovane nezákonným spôsobom a beztrestne taktiež určil súdneho opatrovníka v takej inej exekučnej veci,ktorá k tomuto  nespĺňala ani jednu jedinú zo základných podmienok na to zákonom požadovaných a to vo veci pod sp.zn.EX58/2008. Ide nielen o masívne finačné škody ale aj o také újmy,ktoré sú v dôsledku takejto činnosti tohoto súdu takmer nevyčísliteľnými.

Alebo ďalšia kauza u OS v Komárne: 1T1/98,kde som ako poškodený nebol ani predvolaným súdom na hlavné pojednávanie (inak neverejné),hoci najneskoršie len  tam môže poškodený uplatniť svoje práva o náhradu škody,spôsobenej trestným činom.Uplatnenie nepriamych škôd mi bolo týmto postupom súdu zmarené a nešlo vôbec o malú sumu.Zodpovednosť žiadna.Mám podozrenie že obe súdy(OS v Komárne a OS v Trebišove) zosúlaďovali svoje postupy v nezákonnom procese,nakoľko obe súdy zákony porušili a teda sudcovia týchto súdov mohli mať zákonite obavy za právne následky zlého rozhodovania.

V subjekte prvoinštančného OS v Trebišove zase naopak ide o taký súd, ktorého sudcovia v inej exekučnej veci vedenej proti mne  – hrubo, opakovane,protizákonne v rozpore so zíkonom zneužili inštitúciu určenie súdneho opatrovníka v exekúcii(hoci išlo o pohľadávky presahujúce Euro 500 a MSSR toto už dávno zakázalo v exekúcii používať!) a to vo veciach pod ex.sp.zn.:

-EX499/00-12 vydany  29/2/2016
-EX499/00-13.vydany 26/1/2016
-EX429/00-12-vydany 26/1/2016
-EX180/00-22 vydany 26/1/2016
-EX180/00-23 vydany 26/1/2016
-EX179/00-83 vydany 26/1/2016
-EX179/00-84 vydany 26/1/2016
-EX178/00-23 vydany 26/1/2016
-EX178/00-24 vydany 26/1/2016
-EX1139/03-10 vydany 26/1/2016
-EX429/00-13 vydany 26/1/2016

Tu je nutné podotknúť aj tú veľmi zaujímavú skutočnosť,že OS v Trebišove  vydal vyššieoznačené nové exekučné príkazy na premlčané veci vzápätí po odmietnutí môjho trestného oznámenia z 24/11/2014 generálnou prokuratúrou(JUDr.Adamcová) na sudcov.Ktože to odviazal strážneho psa?Kto nechávala pridelovať a ako sa pridelovali a objavili,tieto staronové exekučné príkazy u OS v Trebišove-vedené proti mne a najmä prečo?V pozadi týchto exekučných príkazov sa objavovala sporadicky podpredsedníčka OS v Trebišove-JUDr.Fridrichová a pred ňou vyšší súdny úradníci tohoto súdu,ktorý konajú na základe plnej moci sudcu.Môže mať táto skutočnosť niečo spoločné s odvolaním bývalej exekútorky JUDr.Boncsekovej v r.2018 ministrom spravodlivosti?Alebo ide o samostatné konanie určitých sudcov v súlade(!) s etikou sudcu?Alebo ide o organizovanú skupinu,ktorá sa spriahla aby sabotovala základné ľudské práva a slobody v konané pred súdom?

Podstatou porušenia zákonov je skutočnosť,že vyšší súdny úradníci tohoto súdu-konajúci na základe plnej moci sudcu určili iných vyšších vyšších súdnych úradníkov ako súdnych opatrovníkov v exekučných veciach,na finančnýprospech exekútorky JUDr.Popíkovej  z Trebišova(exekútorská odmena),hoci k tomu neboli splnené ani najzákladnejšie právne podmienky,čím mi aktivovali počtom dobrú desiatku starých premlčaných exekúciíí,ktoré mi vznikali ako huby po ďaždi po r.1993 v dôsledku majetkového útoku podvodníkov združených v Humanitárnej organizácii Hnutie Európa XXI.Soročie(Viď rozsudok-trestný rozkaz OS v Komárne pod sp.zn.1T 1/98),ktoré sa mi zjavili v krátkom čase na mojom vtedajšom bankovom účte v ČSOB.Po tom ako sa vyjavilo,že vo veci pátram,tak  tento bankový účet bol odrazu z ničoho nič,akože na vlastný návrh ČSOB-zrušeným bez upozornenia.Samozrejme aj s exekučnými poznámkami a údajmi.Ja som ich však získal beztak a mám to archivova né.Bol tu zneužitým nelegálne pod domnelými dôvodmi princíp tvz. náhradného doručovania(existuje ich niekoľko druhov).V tomto prípade išlo o to že,napriek tomu,že v tej dobe štátne orgány akými sú PZSR,GPSR SKE,MSSR dokázateľne  poznali moju adresu kde doručovať písomnosti tieto skutočnosti súd ani exekútor účelovo a vedome nepoužili a takto dosiahli domnelú právoplatnosť a vykonateľnosť dobrej desiatky exekučných príkazov bez vedomia povinného a na jeho škodu,pretože fiktívny súdny opatrovník všetko podpísal v mene povinného.Krása.No verte takémuto súdu.Títo sudcovia,vyšší súdny úradníci,exekútorka nikdy neboli potrestanými.Orgány činné v testnom konaní aj v tejto veci dôkladne poza-metali.Ale spolu aj s archivovanými  stopami a dôkazmi po tejto záslužnej činnosti – akiste na prospech nášho spoločenského demokratického právneho zriadenia v SR a na prospech verejného poriadku.Prosím Vás takto to vypadá ako lacná komédia z Afriky-nenechajte padnúť úplne na dno dôstojnosť súdov a prokuratúr.

A zároveň sudcovia,ktorý sú beztrestnými za prípadné porušenie zákonov si formálne poisťujú vzájomne napriek porušeniu zákonov a práv vynikajúce hodnotenie,kariérny postup a finačné odmeny  spôsobom, nad ktorým zostáva stáť rozum.Nehovorím o tom či je tento postup dobrý alebo zlý.Hovorím o tom,že takýto systém umožňuje aj čiernym ovečkám nehodným nosiť sudcovský talár-zostávať aj naďalej váženými sudcami,napriek ich takto zakrytému nezákonnému konaniu z minulosti podporeným zo strany kolegov v práci.Nedochádza k segregácii nehodných sudcov.O čo tu ide?: Ide o zákon číslo 385/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov a ich doplnení a §27b/1 a.) a nasl.V zmysle tohoto sa sudcovia hodnotia v určených obdobiach cestou vzájomne volených orgánov  kde hlavné slovo má mať predseda občiansko právneho grénia okresného súdu.Obsah je u každého takmer vždy rovnakým podľa princípu CTRL C/V.Líší sa iba počtom reštančných káuz.Napríklad predsedu súdu,ktorý je zároveň sudcom s najmenším počtom rozhodovaných veci,hodnotí predseda  OP grénia OS.Podpredsedu OS hodnotí sudcu,ktorý je zároveň predsedom OP grénia OS a pod.Deje sa to cestou priekumnej 3 člennej komisie zo sudcov toho istého súdu. Hodnotenia sú učovanými spravidla od 90 do 100%,čo garantuje výborné hodnotenie každého sudcu,čo je krokom vpred k finačným odmenám a kariérnemu postupu.Kontrola spisov sa deje údajne náhodným spôsobom.Kontrolovaný sudca si vyberie 10 svojich právoplatne ukončených spisov a komisia ďalsích 5.Spolu sa teda u každého sudcu kontroluje 15 spisov.Moja otázka: Kto si skutočne môže myslieť,že tieto kontroly a jej závery sú takými schopnými a môžu zachycovať skutočný reálny stav a kriticky sa vyhraniť voči zákony porušiacemu sudcovi?Ide o naprosto formálnu záležitosť.Niekto si môže myslieť,že počas kontroly vyberú sudcovia na kontrolu taký spis,z ktorého im zďaleka a nahlas kňučí 20 ročný právny kostlivec mojej nebohej matky a môj alebo iné starostlivo a s nežnosťou ošetrované a zároveň aj nezákonne uzatvorené kauzy?Takéto spisy medzi kontrolovanými nenájdete.A odmeny prichádzajú a neustále prichádzajú a je vymaľované.Takýto systém pomôže prežiť desiatky rokov aj nehodným sudcom v sudcovskom kolektíve ktorý môže byť popretkávaným nezdravými alebo konškoláckymi a inými personálnymi vzťahmi s pavučinovým spôsobom zasahujúcimi aj do prostredia prokuratúr a policajného zboru,ktoré môžu mať závažné dopady na nezávislosť súdov,čo sa skryte vracia späť negatívne do spoločnosti plynutím času ako bumerang….

Bola  by to taká istá naivita,ako si napr.myslieť že sudcovia,prokurátori a policajti sa preukazujú pri cestnej kontrole pre kontrolné orgány svojim občianskym preukazom.

 Orgány činné v trestnom konani,vrátane GPSR  a všetky nadriadené súdy teto postup odobrili,schválili  a právne zahojili.Keď prokurátor OP,či to už KP je prichytený so stiahnutými gaťami pri porušení zákonov,tak sa okamžite pokúša veci právne konvalidovať postúpením nadriadenému orgánu na rozhodnutie,ktorý to už ani neskúma.Je to pravidlo.Ide o procesy,ktoré dôvodne zakladajú úvahy o duševnom zdraví dotyčných osôb.Robia to vo svoj vlastný prospech(zakrytie vlastnej viny)a samozrejme tým aj na ďalšiu škodu poškodeného(aj újmy sú škodami).Základy ľudského správania formovali obyčajní ľudia a funguje to.Základy práva formovala cirkev a právnici.Noemovu archu vytvoril neodborník a Titanic profesionálovia.Noemova archa splnila svoj účel.Právo a zákony nefungujú tak ako majú…

Pýtam sa spoluobčanov:Môžete dôverovať takejto justícii???Hovorím stále o kauzách z prostredia jednej jedinej rodiny a porušeniach zákonov jedného jediného súdu resp.dvoch.Žiadam Vás aby ste si ma nemýlili s celo slovenskou štatistikou.Ide o take veci,ktoré svojim postupom vedúce až k právnej dokonalosti tento súd archivuje ako právoplatne ukončené veci,pričom nimi vôbec nesmú byť a čo je horšie,oni o tom aj vedia.A nielen oni.Ide o fosílie právnych kostlivcov,tajne opatrovaných, najjemnejším spôsobom právne konzerovaných v archive OS v Komárne,pričom sa orchestrálne ozýva odtiaľ: My a porušenie zákonov..?Tieto prieťahy a dlhoročný nezákonný postup jednoznačne vyplýva zo spoločensky nekorektnej snahy súdov zakryť nezákonnosti a škody nimi napáchané ale  ďalej aj k prieťahovému úsiliu o márne uplynutie lehoty premlčania trestných činov sudcov spravených pri výkone svojho povolania sudcu a nezákonnom praktizovaní rozhodovacej nezávislosti na úkor občana SR.Aj generálny prokurátor ich pritom podporil pri tejto akiste spoločensky záslužnej činnosti.

 Keby nekryl svojím uznesením KS v Košiciac nezákonnosti OS v Trebišove spravené pri prijatí návrhu žalobcu o vydanie platobných rozkazov voči mne (nesplnené povinnosti ex offo) a nezákonný postup exekučného súdu v Komárne a dovolil uplatniľ základné procesné práva žalovanému-hocikedy namietnuť premlčanie a neplatnosť-,čo neumožnil-exekúcia mala byť zo zákona-zastavenou(§57 EP).Nebol som predvolaným (hoci islo v celku o sumu,ktorá s príslušenstvom presahovala desiatky tisic Euro.)Nemal som ani advokáta.Moje dôkazy súd chronicky ani nebral na vedomie.Námietku premlčania a námietku konania v rozpore s dobrými mravmi-taktiež. Poprivšetkom som bol ako osoba PZP nositeľom práva o zvýšenú právnu ochranu v konaní pred súdom.

 Keby bol býval NSSR konal spravodlivo,tak by bol býval vec prejednal a neuzniesol len o veci a exekúcia by bola bývala zastavenou.Takto to vypadá naprosto ako zakrývanie nezákonných postupov sudcov na nižších stupňoch.

Keby bol konal JUDr.Čižnár tak ako mal konať z úradnej moci ,tak exekúcia by bola bývala zastavenou súdom.Ten človek si vôbec nesplnil svoje povinnosti generálneho prokurátora,ale ani prokurátora vôbec.(Sp.značky: IV Gn 1553/15/ 1000-5,1 Kn 401/15,Cg463/14/1000.IV/1 Gn 2876/01/1000,IV/Gn 1553/15/1000 a dalšie)Konali tam mediálne známi prokurátori ako JUDr.Kozolka a Prof.JUDr.Čenteš.

Keby bol konal PZSR tak ako mal konať,tak výsledok by bol ten istý. Vyšetrovateľka Farkašová z Komárna nezistila ani ale ani neoverila ani jednu z oznamovaných  skutočností. Trestné oznámenie bolo odmietnuté pod  spis.značkou ORP 36/1-VYS-Kn-2015.V časti vedenej proti zamestnancovi VÚSZ odmietnuté od ORPZ Bratislava 1 pod ČVS: ORP 163/1-VYS-B1-2015 Evidentné a závažné porušenie zákonov a práv aké tu vyššie uvádzam a opisujem-nikde nebolo ani len zažurnalizované(!)Vyšetrovateľka z Bratislavy mi svoje vyššieoznačené uznesenie o odmietnutí ani vôbec nezaslala(zaslal mi ho až o takmer rok neskôr až prokurátor).Zaslala ho však hneď pre svoju kolegyňu na ORPZ v Komárne,ktorá ho za takéhoto  putatívne právoplatného právneho stavu zažurnalizovala ako jeden z dôkazov na prospech exekútorky do svojho vlastného odmietavého uznesenia.Takýto protiprávny proces aprobovali ďalej  okresná prokurátorka Purkartová a Puťoš,potom z KP prokurátor Senecký a nakoniec  z GPSR  mediálne známy JUDr.Kozolka(ktorý v tej istej  veci a svojho aprobačného odmietavého uznesenia  mi ho ani len sám nezaslal).Z uznesenia skutku samého chýba aj vyšetrovanie oznamovaných skutkov úžery a vydierania,resp.hrubého nátlaku.V uzneseniach   vyšetrovateľky niet po týchto oznamovaných skutkoch ani len stopy.Na opakovaný podnet pre nezákonný postup vysetrovateľov PZSR,boli tieto opakovane odmietnuté s odkazom na  novelu Zákona o Prokuratúre a to §31 jeho odstavca 5 namiesto správneho § 56 (ae)3 čo bolo protizákonné  pretože išlo o kauzu započatú pred účinnosťou nového predpisu.Takže takto vypadá postup orgánov činných v trestnom konaní,ktoré občania nazývajú ľudovo zametanie a ktoré sa  pri  pohľade zvonku môže javiť  ako nezákonná činnosť organizovanej skupiny v orgánochvýkonnej štátnej moci .Berú za to výborné platy a sú za takúto činnosť povyšovanými ale aj  vyznamenávanými.A pán Čižnár je spokojný so stavom ochrany práv a záujmov chránených zákonom u fyzickej osoby v SR.Kto hľadá,tak tu aj nájde dôvodné podozrenia zo skut-kov,koré reálne vytvárajú bariéru brániacu  dôvodnému trestnému stíhaniu páchateľov (špeciálnych subjektov) konkrétne o marenie spravodlivosti nadržiavanie   nepriamu vzájomnú korupciu,sabotáž,organizovanú skupinu  a iné skutky a pojmy  opisované taxatívne v Trz.Kto nechce hľadať nenájde nič.Takže tvz.Kočnerov syndróm platípre oveľa širší okruh osôb z justície než ako sa prezentuje na  verejnosti. Tak  ako z obsahu podania  dokázateľne  vyplýva.Listinné  dôkazy  zostávajú  vždy nespochybniteľnými dôkaznými  prostriedkami a najmä keď ide o verejné listiny,ktoré sú dôsledne žurnalizované od samého začiatku.Zo strany výkonných orgánov štátnej moci bolo vedome alebo z nedbalosti zmarené právo o účinné vyšetrovanie v rozpore s čl.3 a 13 Európskeho Dohovoru o ochrane ZLPS a čl.7 ods.2 a čl.36 listinny Dohovoru o ochrane ZLPS v zhode s nálezom ÚSČR 1042/15   zo dňa  24/5/2016 ale aj nálezu ÚSSR III.US15/38 a to ústavou zaručené právo poškodeného na spravodlivý proces a to v súvislosti s porušením služobných predpisov a nedostatočne odôvodnených a nepreskúmateľných rozhodnutí vykonaných v rozpore s ústavným zákonom zaručeného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl.20/1,3 a s čl.46/1,2 v zhode s judikatúrou ÚSSR I ÚS 4/94 a III.ÚS 7/08 za vedomej absencie základných činností oprávnených orgánov výkonnej moci štátu o  nápravu porušených práv a záujmov chránených zákonom a svätého práva vlastniť majetok a dediť a popritom všetkom som bol držiteľom práva ako zdravotne postihnuty občan na zvýšenú pravnu ochrancu v konaní pred súdom na základe medzinarodného Dohovoru o ochrane osôb s PZP,prijatý na pôde parlamentu OSN a ratifikovanú Slovenskou Republikou,ktoré právo bolo ignorované,zmarené a odstrčené zo strany o /vo/ veci rozhodujúcich sudcov ako handra.V konaní pred súdmi v zastúpení jej sudcov je zjavnou absencia akejkolvek dôkazného argumentu vo veci samej (tak ako aj v EX270 a 271/01),ktorú svojvoľne nahradzovali v súdnom konaní putativnou a sugescívnou silou vlastného vyjadrenia a taktiež vyjadrenia žalobcu bez akéhokoľvek  ohľadu na práva iného účastníka v tomto konaní..

Spôsob výkonu vyšetrovania na slovenský spôsob opísaný tu:

https://necenzurovane.net/16/obr/a.ex2002010.pdf

   Keby MSSR vykonávala previerku exekútorky JUDr.K.B.,dôsledne tak vyššieopísané nézákonné skutočnosti z exekúcie by boli zavedenými do spisu,čomu sa však ani len nestalo.Nezistili v procese exekúcie u VÚSZ ani jedno jediné porušenie zákona(!)(Sp.zn.38001/52/2015.Vystavili tým certifikát beztrestnosti nielen pre exekútorku ale tým zároveň  aj pre seba  o svojej odbornosti.)O vyhotovenie tohoto certifikátu beztrestnosti pre exekútorku požiadala MSSR priamo vyšetrovateľka ORPZ Komárno.Až niekedy koncom roku 2018(teda 3 roky po vyšetrovaní) exekútorka JUDr.B z Komárna bola predsa len  odvolaná ministrom Gálom.Samozrejme len na vlastnú žiadosť.To,čo Títo odborníci na polícii,MSSR a EKSR nedokázali účelovo  zistiť sa nachádza vo vyššieuvedenom obsahu tohoto blogu. A počas tejto doby bol oznamovateľ aj naďalej poškodzovaným a šikanovaným.

Predstavitel Slovenskej Komory Exekútorov JUDr.Paller už iba zabil celú kauzu svojim požehnaním pre zákony porušujúcu exekútorku pod sp.zn.: 404045/15 a ďalej 547010819/15.Taktiež účelovo nevidel to,čo občan jasne videl.

Každý z tu uvedených orgánov štátnej moci  musel vidieť pri overovaní  tieto porušenia zákonov.Zostali však nečinnými a aj ďalej nečinne čumia na padajúce preferencie našej justície a zároveň sa aj tvária že s tým ani akože osobne nič nemajú spoločné.Je to celé choré.

Jediné,čo ma zachránilo od tejto nezákonnej exekúcie,bola len a len tvz.exekucná amnestia účinná od 01/01/2020,ktorá ako keby bola priamo šitá na môj prípad.Orgány štátu ako take však opäť načisto zlyhali.

Nasledovné sťažnosti na nezákonný postup orgánov činných v trestnom konani boli posudzovanými spôsobmi ako to opisujem na strane 3.Dokonca NAKA ani len neprevzala trestné oznámenie a preto to pôvodné elektronické mohla odmietnuť. (túto skutočnosť mám potvrdenú od riaditelstva anglickej pošty,ku ktorému záveru dospeli vlastným vyšetrovaním nedoručenia doporučenej medzinárodnej zásielky)Potom som sa mohol obrátiť iba na Vnútornú Inšpekciu MVSR s nádejou,že alespoň oni budú pracovať. Vnútorná inšpekcia MVSR postupovala vec späť na NAKA a NAKA rozbila ďalej postú-pením  na  ORPZ Komárno,ktoré postúpilo na OP v Komárne,kde to odmietli,potom odmietla KP v Nitre  a na záver odmietol  vec JUDr.Kozolka z GPSR.Takže kruh sa znova uzavrel.(Aj  takto sa úspešne ale najmä beztrestne zametá a vytvára bariéra brániaca o vyvodenie akejkoľvek zodpovednosti.)Keď niekto  na úrovni okresu oznámenie odmietne nadriadené orgány to podľa tohoto schématu automaticky preberajú bez daľšieho skúmania konania vo veci.Je to moja skúsenosť a výrazne si tým uľahčujú služobné povinnosti,ovšem znova na úkor poškodeného (sťažovateľa)  a jeho práv.Ako inak v SR.Vytvára to podhubie k nezákonným ekcesom a istému pocitu beztrestnosti porušiteľov zákona do budúcna.Je to zároveň  aj úrodnou pôdou pre korupciu,priamu či to už nepriamu a nezdravé kolegiálne alebo aj zlé konškolácke vzťahy.Poškodzovanie práv je u nás formalitou a jej ochrana sa nenosí a nie je v móde.

Účelom takýchto masivnych porušení zákonov a práv nie je ochrana žalobcu,ako by sa mohlo zdať na prvý pohľadVôbec nie.Ten im môže byť hoc aj ukradnutým.Sleduje sa tým jednoznačne štátna ochrana temných postáv v talároch za ich vedomé alebo aj iné napr.nedbanlivostné porušenia zákonov pri výkone sudcovských a iných právomoci pred disciplinárným,resp.trestným stihaním.Však ten človiečik občan,pokiaľ ešte nie je zcela znechuteným sa pomaličky za ohromné náklady a úsilie prebije v budúcom desaťročí až na  ten vrchol vrcho(aj s tým porušitelia počítajú)l,a čo je najdôležitejšie- takéto konanie zo strany špeciálnych subjektov  spravidla účelovo smeruje k márnemu uplynutiu lehoty umožňujúcej efektívne  potrestanie vinníkov,ktorí aj naďalej budú zatiaľ poberať dobré platy a odmeny za vyššieopísanú akiste nadmieru záslužnú činnosť na prospech nášho demokratického zriadenia pokým neskončia na dôchodku .Takýchto pripadov ktoré plynule aj dokazujem – mám viac.Systémové,tvrdé a zásadné riešenie  vedomých, protiprávnych,nezákonných,či to už nedbanlivostných  konani  policajtov,sudcov a prokurátorov nie sú vôbec  v skutočnosti  na dennom programe príslušných orgánov štátnej moci.

A zároveň občan nemusí mať žiadne obavy,že by niekto povedal: Prepáčte,bola to naša chyba-zmýlili sme sa.Nehrozí to.Naopak,urobia všetko preto-javiaci sa ako organizovaná skupina-aby ste sa čo najťažšie domohli svojich práv a náhradu škody a krok za krokom a rok za rokom sa Vám stráca aj toto Vaše právo v dôsledku činnosti práve tých inštitúcii,ktoré Vám škodu spôsobili.Spravia Vám take bariéry,že v dôsledku nich prídete aj o túto nádej.

Tak prosím,toto sú Ti ľudia,ktorých zásluhou padajú percenta dôveryhodnosti súdov v očiach občanov.A zároveň sú to aj také osoby,ktoré bez akýchkoľvek škrupúl vyhlasujú potom a rozširujú,že ten a ten je zlý človek a chce ublížiť počestným sudcom prokurátorom a vyšetrovateľom.Je to absolútne zvrátené.

K takémuto spôsobu arbitrarneho konania  napomáhala  aj tá skutočnosť,že zákonodar-covia v takom tempe v akom oslabovali práva občanov v konani pred súdom-  naopak ešte v rýchlejšom tempe posilnovali  beztrestnosť zákony porušiacich verejných činiteľov. Výsledok takejto záslužnej činnosti našich poslancov je doslova hmatateľným a vidno ho výrazne na medializovaných  prípadoch z posledných rokov,kde veci majú narastajúci  trend a vyplavujú sa na povrch ďalšie kýble špiny.Takže sa dá povedať že sú priamo vinníkmi zato,že takýto stav (pod kepienkom posilnenia sudcovskej nezávislosti)umožnili a vyvolali a organizovali.Je potrebné znova zmeniť zákony. Sudcovská sebakontrola nepostačuje.Musia cítiť nad sebou hrozbu za vedomé porušenie zákonov.A mám ten názor,že väčšine sudcov a prokurátorov,tento stav-z  pochopiteľných dôvodov-naprosto vyhovuje-tak ako to naprosto nevyhovuje  bežným občanom na prospech ktorých majú slúžiť.Sudca,ktorý poruší vedome zákon,môže byť len zločinec,alebo hlupák.Inej možnosti niet.Obe možnosti však zabraňujú podľa stanovených kritérií  výkon sudcovského povolania zo zákona.Nevyhovárajme  sa na rozhodovaciu nezávislosť súdu pri porušení zákonov!Keď tak robíme- v dlhodobom výhľade sa to vráti spločnosti(ako máme možnosť vidieť aj teraz) a titul JUDr.bude vyznievať ako nadávka.V podstate sa tým skryte sabotuje demokratické právne zriadenie Slovenska.Výstižne to opísal blogger pán Štefan Štefanides,ktorého si veľmi važim- vo svojom staršom blogu:

https://seta.blog.pravda.sk/2013/02/14/ustavni-cinitelia-porusuju-ustavu-sr/

Tak ako sledujem spoluobčanov na Facebooku aj inde,ide o strašne veľa prípadov v ktorý je spoločným menovateľom nezákonný postup sudcu(čin-následne schvaľovaný všetkými nadriadenými stupňami súdov).A tragédiou je,že títo sudcovia vôbec  aj dopustili aby takéto kauzy boli právoplatne ukončené, pričom po nich zostávala len skaza a škody(a to nielen u občanov ale aj na štátnom zriadení a verejnom poriadku,kde v dôsledku ich neblahej činnosti nastávajú závažné poruchy).Veľmi starý žart,ktorý hovorí,že nikto si nemôže byť istý so svojim zdravím,majetkom a životom-pokial zasadá súd – sa stáve v súčasnosti aj skutočnou realitou,čo potvrdzuje aj nedôvera obyvateľstva a verejne proklamované kauzy.Podľa môjho názoru tu už dávno nejde o sugescívne podsúvané trestné skutky zneužívania právomocí verejného činiteľa ale o sabotáž v celospoločenskom merítku.

*Nezákonný a vedomý spôsob akým beztrestne môžu postupovať súdy v SR(opísaný tu a v inej veci):

https://necenzurovane.net/17/obr/tb6.pdf

A dôkaz ako vlažne a zdĺhavo,neisto postupujú oprávnené orgány proti zákony porušiacim sudcom:

https://www.youtube.com/watch?v=ieWVrNzvtjU

A ako pružne ale najmä nezákonne postupujú štátne orgány proti radovému občanovi:

https://www.youtube.com/watch?v=2gQMoklZmVI

https://www.youtube.com/watch?v=NZEkuTvsNLQ&fbclid=IwAR3_kPLgbUUkrnP8FjChYnEUPDDJkIQYWU7bDLRvrJoQ4nl6czm-QlcukUA

https://www.facebook.com/profile.php?id=100002438441630

https://dennikn.sk/blog/1128774/bohorovna-justicia-liahen-korupcie/

https://domov.sme.sk/c/20829144/sis-podla-grendela-potvrdila-prepojenie-zlocinu-na-policiu-prokuraturu-a-sudy.html?ref=av-left

https://blog.hlavnespravy.sk/3167/slovenska-mafia-podal-som-stvrte-trestne-oznamenie-proti-drazobnej-mafie-ktora-mi-ukradla-rodinny-dom-sledujte-ako-octk-vedia-sikovne-prekrucat-ustavu-sr-a-jasny-dokaz-najvyssieho/

Akýkoľvek prejav Štokholmského syndrómu,alebo súcitu voči takýmto zákony kriviacim osobám v súdnom procese alebo aj verejne v spoločnosti je naprosto vylúčeným.

 A teda ide zo strany súdov o vedomé udržiavanie a prehlbovanie protiprávneho a nezákonného stavu na úkor zdravotne postihnutej osoby pre účelové zakrývanie nezákonností na nižších stupňoch súdov vedúce k beztrestnosti konkrétnych sudcov(alebo skôr pre ochranu pošramotenej dôstojnosti súdov na verejnosti )za nedbalosť alebo vedome vynesený nespravodlivý rozsudok.Ide o taký stav,ktorý justíciu v dlhodobom výhľade postupne a krok za krokom-zbavuje akejkoľvek  verejnej úcty zo strany obyvateľstva.Právoplatne ukončené ale zároveň aj  protiprávne a nezákonné rozsudky  sa množia v trezoroch predsedov súdov v podobe fosílií právnych kostlivcov a priamo úmerne tým klesá aj dôvera ľudí.Neoddeliteľnou súčasťou takýchto javov je aj organizovaná spolupráca medzi jednotlivými súčasťami orgánov činných v tretnom konaní smerujúca k formálnemu právnemu ošetreniu alebo aprobovaniu nezákonného postupu,ktorý vykonali s vedomím-však súd rozhodne(ked bude mať poškodený dosť nervov a peňazí na súd.)S tým všetkým oni počítajú prosím vopred.Súd ktorý nakoniec možno napraví škodu na konci, však nikdy nebude skúmať trestnú zodpovednosť osôb,v dôsledku konania ktorých došlo k takýmto ško-dám na základných ľ udských právach a slobodách.A preto sa to tak deje.Týmto systémom je podporovaná beztrestnosť verejných činiteľov pri páchaní vedomých nezákonností spôsobených pri výkone svojich právo-mocí.Takýchto infikovaných a nezákonne ošetrených prípadov sú možno desaťtisíce.Nezákonný proces obyčajný občan nemá šancu potrehnúť,a keď aj-je mu to na nič.Bude sa konať len vtedy,keď nedôvera v štátne orgány sa zastaví na hranici niekde blízko 100 %.Takto vidím ja ako jednoduchý občan skutocný stav v justicii na základe osobných skúseností,pričom by som netvrdil,že zákony nepoznám alebo ich  nechápem.Kočnerova Threema aj s korumpovanými sudcami je len časťou vrcholu ľadovca.Každý tam môže byť nainfikovaný svojou menšou či vačšou osobnou Threemou,len sa o nich zatiaľ nevie.Určitým kazovateľom však môžu byť ich opakovane nezákonné rozhodnutia alebo príliš mnoho zakrývaných právnych kostlivcov… 

Posledná komunikácia vo veci s GPSR,kde sa znova zjavuje ako šedá eminencia,ako fantóm – pán JUDr.Kozolka ktorý sám niekoľkokrát -ako prokurátor GPSR- porušil v tejto kauze služobné predpisy prokurátora :

Od: Tibor Bóka
Adtresa:55 Crown Street
Newton Le Willows
Merseyside WA12 9BZ
United Kingdom ( UK )

E-mail: bktibor@live.com

…………………………………..

16/01/2020

*archivované.

Príjemca:

Generálna Prokuratúra Slovenskej Republiky

p.JUDr.Jaroslav Kozolka.
Štúrova 2, BRATISLAVA 812 85
Slovenská Republika (SK)

E-mail: jaroslav.kozolka@genpro.gov.sk

podatelna@genpro.gov.sk

Pán prokurátor JUDr.Kozolka,

dnes  t.j.16/01/2020 som obdržal Vaše zamietavé podanie pod číslom poštovej doporučenej zásielky  RE899825728SK pod značkou IV/3 Gn 1553/15/1000 zo dňa 09/01/2020,s ktorým ste odmietol moju viacnásobne opakovanú a naprosto dôvodnú sťažnosť vo veciach vedených pod sp.značkami  IV/3 Gn 1553/15 1000,ďalej u KP v Nitre pod sp.zn.1 Kn 401/15/4400 a ďalej pod sp.zn.1 Pn 48/15/4401 u OP v Komárne a u ORPZ v Komárne pod sp.zn.ČVS: ORP-36/1-VYS-KN-2015.Iné súčasti ste neuviedol.

Následnou  inventarizáciou som zistil vo svojom archíve nasledovné skutočnosti:

-U Vašej osoby konajúcej v postavení prokurátora Generálnej Prokuratúry Slovenskej Republiky odmietavo  rozhodujúcej s podaním zo dňa 09/01/2020 ide súčasne v jednom  aj o takého prokurátora ktorý vo veci na ktorú som sa sťažoval-aktivne vystupoval ako prokurátor GPSR,ktorý aproboval svojím uznesením taký nezákonný postup orgánov činných v trestnom konaní,na ktorý som sa už vtedy opakovane sťažoval,a aproboval ste ho spôsobom odporujúcim zákonu,pretože Vaše uznesenie zo dňa 11/12/2015 pod sp.zn. IV/3 Gn 1553-15/1000-12-ste mi ako prokurátor vôbec v zákonnej lehote ani len nedoručil,čím ste konal v rozpore s Vašimi služobnými povinnosťami vo veci sťažnosti na nezákonný postup orgánov činných v trestnom konaní a to na  taký nezákonný postup kde ignorovaním dôkazných prostriedkov,nejasnými,nezrozumiteľnými a nedostatočne odôvodnenými  uzneseniami ,predčasným postupom,účelovým postupom a nevyšetrením oznamovaných skutočností(ktoré zároveň jasne absentujú v uzneseniach o odmietnutí)-bola vytvorená možnosť právnej bariery brániacej (v rozpore s trestným poriadkom a v rozpore so zákonom o prokuratúre)o vyvodenie trestnej zodpovednosti páchateľov v oznamovanej veci smej so znakmi vzájomnej nepriamej korupcie,marenia dôkazov a spravodlivosti o urgánov činných v trestnom konaní,javiacej sa to takto pri pohľade zvonka ako činnosť organizovanej skupiny vo výkonnej moci štátu.

Účelové nedoručenie odmietavých uznesení je zároveň aj nositeľom porušenia práv poškodeného.

Toto Vaše vyššieoznačené uznesenie mi bolo doručené až  o niekoľko mesiacov pozdejšie(obdržal som až dňa 08/04/2016 pod číslom doporučenej zásielky: RQ008998698SK),keď sa Váš kolega,profesor JUDr.Čenteš sa odvolával na vo svojom odmietavom uznesení (Kn 401/15/4400 z 22/03/2015)na Vaše uznesenie a aprobáciu  zo dňa 11/12/2015 pod spis.značkou: IV/3 Gn 1553-15/1000-12,ktoré ste mi Vy sám ani len nezaslal(ale zrejme ste to zaslal okamžite pre podriadenú prokuratúru) ,čo som mu vzápätí oznámil.Vy ste nato možno už zabudol,no ja to natrvalo archivujem.

Vo veci samej s Vašim podaním zo dňa 09/01/2020 vyjadrujete zároveň svoj súhlas(tak ako z neho vyplýva) ako prokurátor generálnej prokuratúry SR s porušovaním práv oznamovateľa a poškodeného,ktoré mohli byť porušené účelovo nesprávnou klasifikáciou sťažností poškodeného a to: §31 jeho odstavca 5   namiesto§ 56 (ae)3  Zákona č. č. 153/2001 v zneni  neskorších predpisov,procesne brániacou o preskúmanie dôvodnej sťažnosti oznamovateľa,pretože na konania započaté pred účinnosťou novely boli prokurátori povinnými prejednať vec podľa predpisu platného pred účinnosťou novely trestného zákona,ďalej chronicky nedoručované(alebo aj o rok pozdejšie odmietavé uznesenia-samozrejme vrátane Vášho),ktoré boli medzitým používané ako právoplatné a nenapadnuté uznesenia v ďalšom procese orgánov činných v trestnom konani,marenie dôkazov a iných nezákonných procesovv oznamovanej veci,ktoré sa nimi priamo len tak henžia.Nezákonný postup nie je možné dodatočne právne zahojiť,ale je možné ho odškodniť(Zákon č.514)

Keď ja niečo píšem,to znamená,že to aj dokazujem zároveň aj listinnými dôkaznými prostriedkami,čo znamená,že skôr alebo neskôr určite sa veci dostanú na pretras a ja Vás pokladám za veľmi skúseného prokurátora k tomu,aby som mohol posúdiť Váš postup ako nahodný.

Uvedené prosím berte na vedomie.

V Newton Le Willows dňa 16/01/2020.

Tibor Bóka

 

Pozn.: Samozrejme ako to v takýchto prípadoch býva už som neobdržal žiadnu odpoveď.Ticho.Keď sú prichytení,tak mlčia ako partizáni.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Tibor Boka

O AUTOROVI

Sledujem príčiny hlbokého poklesu nedôvery v justiciu SR.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 3

Celkové hodnotenie: 13.82

Priemerná čítanosť: 765

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

Nastala chyba pri prenose, skúste obnoviť stránku

  • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

    POČASIE NA DNES

    FOTO DŇA

  • Vybrali sme

    FOTO DŇA