Vládna moc vyhlásila občanom boj proti extrémizmu z ich radov. Prečo ? Časť V.

Pán Róbert Fica neustále sa riadi takouto svojou mantrou: „Členstvo v EÚ a NATO nás zaväzuje…“ Pripomenul som, že demokratický Západ sa vyznačuje kultúrou beztrestnosti, ktorá súvisí s jeho politikou zločinnosti, ktorá bola a je páchaná vo svete. Doma sa oháňame tým, že sme demokrati a chránime si demokraciu, ale vonku vo svete sa nevieme zbaviť svojich koristníckych  chúťok a zločinnosti vo veľkom meradle. Naša západná propaganda aj s celým mechanizmom politickej moci EÚ a jednotlivých vládnych mocí má zločineckú stránku demokratického Západu pred verejnosťou  zakrývať dvoma spôsobmi: a) buď hľadá dôvody ospravedlňovania vojnových zločinov v mene ochrany či nastolenia demokracie vo svete, b) alebo pravdu o zločinoch vhodným spôsobom zakrývať.

V každom prípade však platí, že ide o popieranie  zločinov demokratického Západu či kapitalizmu. Takže každému človeku, v ktorom ostalo dostatok ľudskosti, lásky, svedomia či úcty k životu iných ľudí, musí byť hneď jasné, že tu niečo v argumentácií našej vládnej moci nesedí. Ak vládna moc začala s určitých dôvodov hľadať medzi občanmi popieračov holokaustu, tak je nad slnko jasnejšie, že vládna moc patrí do skupiny štátnych mocí v EÚ, ktorá popiera zločiny, ktorých sa za posledné  desaťročia demokratický Západ dopustil. Vládna moc je povinná v prvom rade z titulu svojej „funkcie“ odhaľovať pravdu o zločinoch, ktorých sa vo svete dopúšťame ako západná civilizácia.

Behom celých deväťdesiatich rokov minulého storočia bola OSN uvalená ekonomická blokáda Iraku vedená Veľkou Britániou a USA. A až v roku 1998 informoval UNICEF o úmrtí pol milióna detí mladších ako päť rokov ako priamy dôsledok blokády. Bývalý asistent generálneho tajomníka OSN Denis Halliday prehlásil, že OSN vedie vojnu proti deťom a ľuďom Iraku. Bývalý vedúci delegát britskej delegácie pri OSN Carne Ross prehlásil jednoznačne, že sankcie spôsobili obrovské ľudské utrpenie. Bývalá ministerka zahraničných veci  USA Madeleine Albrightová na otázku moderátorky, či stalo to za to organizovať silnú  ekonomickú blokádu Iraku, keď sa vie, že z dôvodov jej zavedenia zomrelo v Iraku pol milióna deti vo veku do päť rokov, odpovedala bez zaváhania, že stálo to za to ! V roku 2016 túto osobu, ktorá má svoju vinu aj na tom, čo sa robilo v Juhoslávií, dokonca s nadšením privítali na Slovensku na konferencií GLOBSEC a udelili jej Českú a slovenskú transatlantickú cenu.

V dôsledku invázie do Iraku zomrelo viac ako 1,- milión ľudí, 740 000 žien sa stalo vdovami, 4,5 milióna  ľudí  bolo nútených opustiť svoje domovy. Tvrdí sa, že 90 % všetkých obetí  v Iraku tvoria civilné obete. Podľa ženevskej konvencie z roku 1949 úmyselné zabitie civilných osôb alebo úmyselné spôsobenie veľkého utrpenia je vojnovým zločinom. Je možné uvádzať ďalšie fakty, ale na pripomenutie, čo robil či robí demokratický Západ to úplne stačí. Bolo by možné spomenúť Afganistan, Líbyu, Sýriu, Ukrajinu. Čo sa týka Iraku, denník Pravda dňa 7.7.2016 napísal článok: „Priznanie po rokoch: Vojna v Iraku bola chyba.“  Vojnu pritom začala  koalícia pod vedením USA a jej súčasťou bolo aj Slovensko. Denník Pravda sa neodvážil napísať, že vojna v Iraku – to bol  zločin vo veľkom rozsahu, obludnosť. Bola to vraj iba chyba !!! Bol to v skutočnosti obyčajný fašizmus, pretože rozdiel medzi vojskom hitlerovského Nemecka a vojskami Koalície ochotných na čele s USA a Veľkou Britániou nie je v podstate žiadny.

Vráťme sa teraz naspäť k Róbertovi Ficovi. Vládnu moc na Slovensku zaujímajú popierači holokaustu, proti ktorým je potrebné bojovať.  Lenže je už jasne vidieť, že môžu existovať aj popierači zločinných vojen vo svete. Hlavným prúdom popieračov  vojnových zločinov je vládna moc a politické elity vôbec. Proti  popieračom  holokaustu chce bojovať vláda, pretože proti svojim občanom má odvahu bojovať.  Kto však bude bojovať proti popieračom vojnových zločinov ? Z podstaty demokracie vyplýva, že bojovať proti popieračom vojnových zločinov majú samotní občania využitím rôznych dostupných prostriedkov vplyvu na vládnu moc.

Z postoja vládnej moci na čele s Róberom Ficom vyplýva, že jej poňatie boja proti fašizmu je asymetrické. Vládna moc má vraj záujem, aby sa občania svojimi postojmi znevažovania holokaustu nedostali pod vplyv fašistov   či boli jeho stúpencami. Vojnové zločiny z môjho pohľadu v rozsahu, v akom k ním dochádzalo zo strany demokratického Západu, nemajú nič odlišného od vojnových zločinov fašizmu. Vládna moc svojim popieraním zločinov demokratického Západu vo vzťahu k svojim občanom vysiela iné posolstvo: nepraje si, aby občania zasahovali do jej popierania vojnových zločinov, čo v skutočnosti znamená, že občania nemajú právo bojovať proti fašizmu tam, kde sa ako nástroj koristníckej politiky využíva.

Popieračov holokaustu je ľahko označiť za fašistov, potom prečo nie je možné označiť za fašistov aj popieračov vojnových zločinov ? Nemalo by to žiadnu logiku, pretože po vzoru Róberta Fica vyhlasovať, že aj vládna moc je fašistická, je nezmysel. Skôr môže platiť, že tak popieračov holokaustu ako aj popieračov vojnových zločinov nie je potrebné vyhlasovať za fašistov, obidve skupiny však môžu sa stať aktívnymi stúpencami fašizmu.

Vládna moc nemôže od svojich občanov požadovať, aby deklarovali svoj vzťah k holokaustu. To je vymyslený problém, ktorý sa  viaže na voľby do VÚC. Toto je iba prázdna „politická bublina“ vymyslená vládnou mocou, pretože sa jej to hodí do politiky boja proti extrémizmu.  Uznávanie holokaustu ako toho, čo sa vo vojne stalo, neznamená, že  je to zároveň pozícia boja proti fašizmu. Popieranie holokaustu neznamená, že niekto je automatický fašista a je potrebné trestať. Iba interpretácia faktov 2.svetovej vojny podľa schopnosti jednotlivca, ktoré sa neviažu na iné politické aktivity a podporu politickej moci, nezakladá dôvod na represie a strašenie obyvateľstva.

Pripomínam to preto, lebo Róbert  Fico má strach zo sociálnych sietí, ktoré podľa neho nemajú žiadne pravidlá a zodpovednosť, čím naznačuje, že vládna moc plánuje pristúpiť ku kontrole sociálnych sietí. Veľmi vážne ohrozenie slobody slová a prejavu zaznieva z jeho slov, že obsah na sociálnych sieťach  je nezlučiteľný  s podstatou tohto štátu a tejto krajiny. Čo to môže znamenať ?

S podstatou nášho štátu a našej krajiny zrejme súvisí všetko, čo si vládna moc naplánovala v svojom programovom vyhlásení. Príklady. Ak je zahraničná politika orientovaná na podporu transatlantického partnerstva a z neho sa vážne podarilo rozvinúť konfrontačnú politiku s Ruskom, tak iné názory občanov sa môžu s touto politikou rozchádzať a to je problém pre občana. Ak sa vládna moc spolieha výlučne na NATO a posilňovanie jeho východného krídla  a ak je nepriateľom pre túto moc Rusko, tak iné názory občanov sa s touto politikou rozchádzajú a to môže byť problém pre občana. Ak vládna moc je zameraná na posilňovanie európskej integrácie bez toho, aby vysvetlila a dohodla s občanmi, aká integrácia zodpovedá štátnej suverenite, tak iné názory na túto tému sú nezlučiteľné s programom vládnej moci a to bude problém pre občana. Ak vládna moc podporuje a zakrýva zločiny demokratického Západu, tak  iné názory občanov sa môžu rozchádzať s takouto  praktikou  vládnej moci a to môže byť problém pre občana. Ak vládna moc v záujme jednoty EÚ sa musí prispôsobovať požiadavkám  na zabezpečenie masovej ilegálnej migrácie, tak iné názory občanov môžu situáciu komplikovať a to môže byť problém pre občana.

Vyhlásenie predsedu vlády SR o nezlučiteľnosti obsahu internetu s podstatou tohto nášho štátu je varovaním pre občanov, ale aj stupienkom k totalitarizmu. Toto vyhlásenie prezident PZ SR doplnil oznámením, ako sa bude postupovať, aby sa táto nezlučiteľnosť mohla likvidovať. Tibor Gašpar uviedol, že „…nastavíme nové pravidlá výkladov niektorých prejavov, ktoré už dnes môžeme nazvať extrémistické.“ Z jeho slov vyplýva, že ministerstvo vnútra má už dnes spracovaný akýsi prehľad o tom, ktoré prejavy sú extrémistické a bude potrebné k nim vypracovať určité pravidlá.

Ak vládna moc plánuje v tomto smere dosiahnuť vynikajúce výsledky, tak určite bude potrebné nastaviť nové pravidlá v predstihu.  Ľudia, ktorí sa budú problematike extrémizmu venovať na MV SR, budú mať možnosť spolupracovať s ľuďmi zo znaleckého odboru pre oblasť extrémizmu  na MS SR. Tento odbor vraj má mať názov „Spoločenské a humanitné vedy“ a bude členený na politický extrémizmus a náboženský extrémizmus. Predpokladám, že z úrovne vládnej moci sa politický extrémizmus chápe  z úrovne opozície a občanov. Rovnako predpokladám, že náboženský extrémizmus bol zaradený do pôsobnosti štátu zámerne a budú sledované postoje občanov k ilegálnym migrantov z hľadiska ich náboženstva, pretože na Slovensku konflikty medzi  náboženstvami  či veriacimi neexistujú.

Samotný politický extrémizmus stotožňovaný  s postavením opozičných síl v parlamente či  opozície ako občanov pokladám za slabý výsledok „múdreho“ uvažovania niektorých politikov.  Pre občanov Slovenska je veľmi dôležité to, či politický extrémizmus sa vyskytuje na úrovni vládnej moci, pretože ten je vždy výsledkom  zneužívania mocenského postavenia. Lenže proti  politickému extrémizmu  na úrovni vládnej moci žiadna  represívna jednotka MV SR  nemôže bojovať. Je to vec občanov, ktorých vplyv a pôsobenie na  vládnu moc rieši demokratický právny poriadok. Ten musí ostať zachovaný. Demokracia má byť zlučiteľná za každých okolnosti s parlamentnou  opozíciou, ale i opozíciou občanov.

Ak vládna moc v súčasnom období  zakladá represívne štruktúry na úrovni MV SR a MS SR a organizuje spoluprácu s Generálnou prokuratúrou SR, potom vznikajú základy politickej polície.  Ak je demokracia zlučiteľná s opozíciou, tak toto je už zo strany vládnej moci prípravou na jej kremáciu. Vládnej moci ako predstaviteľke popieračov zločinov demokratického Západu vadia popierači holokaustu, aby niektorých občanov vrátane intelektuálov naviedli na primitívny spôsob boja proti fašizmu, zatiaľ čo fašizmus svojich spojencov  velebí. Vadia jej protiislamistické postoje poslancov ĽS _ NS, ale nevadia jej vojnoví štváči. Uvediem čerstvý príklad.

Na Ukrajinu sa už v tomto roku vybrali dvaja senátori USA: John  McCain a Lindsey Graham. Za prítomnosti prezidenta Porošenka sa stretli s vojakmi ukrajinskej armády. Senátori neplnili na Ukrajine žiadne mierové poslanie, iba navádzali ( štvali ) vojakov do vojny proti Rusku. Uvediem dva citáty.  Senátor Graham povedal: „Váš boj je vašim bojom, rok 2017 bude rokom útoku. My všetci sa vrátime do Washingtonu a budeme pretláčať tlak na Rusko. Už bolo dosť ruskej agresie. Je čas, aby za to zaplatili najvyššiu cenu.“ Senátor McClain: „Verím, že zvíťazíte a my urobíme všetko, čo môžeme, aby sme vám dali to, čo k víťazstvu potrebujete.“

Proti ich výrokom sa naša vládna moc či najvyšší ústavné činitelia neohradili, neprotestovali, pritom snaha čo najskôr nás zavliecť do vojny s Ruskom je evidentná. A úplne zapadá do už spomínaného Houstonského projektu. Takže aké môže byť z toho poučenie pre nás občanov ? Podľa vládnej moci a politických elít fašistom je Kotleba  aj so svojou politickou stranou. Na USA a jeho spojencov sa to nevzťahuje.

( Pokračovanie v Časti VI. )

Dušan Hirjak

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Dušan Hirjak

O AUTOROVI

Som na starobnom dôchodku. Niekoľko rokov som pracoval ako tajomník OV SZM v Humennom, ako konštruktér vo Vihorlate, .n.p. Snina, ako predseda Odborovej rady na výstavbe VN Starina, ako tajomník MNV a potom 5 volebných období ako starosta obce Stakčínska Roztoka. V rokoch 1989- 1994 som diaľkovo študoval na PU v Prešove filozofiu. Získal som akademický titul Mgr. a PhDr. Píšem básne ( občas ), rekreačne behám a baví ma venovať sa politickým otázkam. Niekedy som bol radovým členom KSČ a členom ĽM ( počas práce vo Vihorlate 1977-1985 - stranícka úloha ). Manželka Anna je na dôchodku, celý život pracovala v NsP Snina ako ženská sestra. Mám dve dcéry: Tatianu a Natašu. Obidve žijú a pracujú v Bratislave. Mám tri vnúčatá. Žijem v svojom rodinnom dome v Snine.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 158

Celkové hodnotenie: 15.39

Priemerná čítanosť: 957

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Obchodné rozhovory budú pokračovať, lídri EK a Británie si zavolajú v pondelok

  0icon

  Brusel 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Kirsty Wigglesworth, Pool)   Pobrexitové obchodné rozhovory medzi Európskou úniou a Britániou budú po krátkom prerušení pokračovať v nedeľu. Po telefonáte…

  Morvay sa stal v osobnom rekorde majstrom SR v chôdzi na 50 km

  0icon

  Trnava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dušan Hein)   Titul majstra Slovenska v chôdzi na 50 km na národnom šampionáte v Trnave si vybojoval Michal Morvay z…

  Najlepšími atlétmi roka sa stali Duplantis a Rojasová

  0icon

  Paríž 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Matthias Hangst /Pool Via AP,Matt Dunham)   Atlétmi roka sa podľa Svetovej atletiky (World Athletics) stali švédsky žrdkár Armand Duplantis a…

  Slovan Bratislava - AS Trenčín 2:0 v 16. kole

  0icon

  Bratislava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Futbalisti ŠK Slovan Bratislava sú aj naďalej na čele tabuľky vo Fortuna lige. V sobotňajšom zápase zdolali na…

  V nedeľu budú mimoriadne otvorené dve odberové miesta v nemocnici v Petržalke

  0icon

  Bratislava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   V nedeľu 6. decembra budú mimoriadne otvorené dve odberové miesta v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v bratislavskej…

  Stonehenge uzavreli pre turistov, oblasť obsadili demonštranti

  0icon

  Londýn 5. decembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Alastair Grant)   Úrady v sobotu zatvorili anglický monument Stonehenge pre turistov po tom, ako sa v oblasti zhromaždili ľudia protestujúci…

  Požiar v New Yorku zničil historický kostol

  0icon

  New York 5. decembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Yuki Iwamura)   Na newyorskom Manhattane zničil v sobotu ráno požiar historický kostol. Plamene sa začali šíriť pred svitaním z…

  Neapol premenoval štadión na počesť zosnulého Maradonu

  0icon

  Neapol 5. decembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Alessandro Garofalo/LaPresse via AP)   Taliansky futbalový klub SSC Neapol v piatok oficiálne premenoval štadión na počesť bývalého kapitána "partenopei" Diega…

  14 sudcov vyzýva na zachovanie demokracie a právneho štátu a upozorňuje: „Dochádza k porušovaniu základných slobôd občanov SR"

  0icon

  Bratislava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Štrnásť sudcov vyzýva prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, vládu SR, Národnú radu SR a predsedu Súdnej rady SR Jána Mazáka,…

  Stovky ľudí v Berlíne protestovali proti zbrojeniu a výdavkom na obranu

  0icon

  Berlín 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Fabian Sommer/dpa via AP)   Niekoľko stoviek ľudí vytvorilo v sobotu ľudskú reťaz pred budovou nemeckého parlamentu v Berlíne, aby vyjadrili…

  TopDesať

  Sú úsporné žiarovky v skutočnosti škodlivé pre životné prostredie?

  0 icon

  Klasické žiarovky z domácností postupne odchádzajú. Nie je to ale iba reklamný trik, aby sme si priplatili za nové technológie? Sú vôbec také úsporné, ako sa hovorí? To, že sa Európska únia po vzore iných krajín sveta rozhodla postupne skoncovať s obyčajnými žiarovkami, nie je náhoda. Na svetlo premenia iba desatinu…

  Aké potraviny môžu spôsobovať rakovinu?

  0 icon

  Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) každý šiesty človek umrie na rakovinu. Len v roku 2018 si onkologické choroby vyžiadali život 9,6 miliónov ľudí. Približne v jednej tretine prípadov vznikla rakovina kvôli nezdravej strave, tvrdia odborníci. Na aké potraviny by sme si mali pri konzumácii dávať pozor? 1. Sladká smrť

  10 faktov o Mikulášovi, ktorý nám prináša sladkosti, ale aj zemiaky

  0 icon

  Tak a je to tu. Opäť ubehol skoro celý rok a ty si si to uvedomil práve teraz, keď si vošiel do obchodných centier, prešiel si sa po námestí alebo máš zapnutú televíziu. December. Vianočné piesne dopĺňajú atmosféru hemživých ľudí, ktorí sa snažia vykúpiť všetky zásoby majonézy, vajec a zemiakov. Zasa nastal ten…

  900 mŕtvych pri masakre v Jonestowne: 2. časť

  0 icon

  Pokračujeme druhou časťou článku s názvom 900 mŕtvych pri masakre v Jonestowne. Vodca skupiny Chrám ľudu – Jones, po rokoch cestovania našiel „úkryt“ pred prípadnou jadrovou vojnou pre svoj „ľud“ práve v Guyane. Takýto presun však vyžadoval množstvo peňazí, ktoré Jones nemal, a tak sa rozhodol svoju sektu presunúť do Ukiah v Kalifornii. Práve o mieste…

  Človek premenený na vlka a vytie na mesiac: 2. časť

  0 icon

  Pokračujeme druhou časťou článku o histórii spojenia človeka a šelmy, ktorá vyje na mesiac. Ľudia si totiž už od nepamäti spájali zvieratá s ľuďmi, z čoho vznikali rôzny spojenia, ako opičí muž, žena v tele vtáka, či človek premenený na vlka. Vlci sú spájaní aj s bosoráctvom, keďže sa verilo, že sú ťažnými zvieratami stríg a strigôňov.…

  Vo svete IT

  Vesmír opäť ukazuje svoju krásu, no v tomto prípade aj dramatické zmeny, ktoré prekvapujú astronómov

  0 icon

  Astronómom sa podarilo zachytiť unikátny pohľad na rýchlo miznúcu hmlovinu Hen 3-1357, prezývanú aj Stingray nebula, píše portál NASA- Hubblesite. Archívne dáta Hubblovho vesmírneho ďalekohľadu poukazujú na to, že za posledné dve dekády hmlovina výrazne vybledla. Výskumníci zároveň poukazujú na to, že pozorovať tak rapídnu zmenu je naozaj výnimočné. Fotografia…

  Špeciálne kryty, ktoré vás majú ochrániť pred žiarením z routeru, sú nielen zbytočné, ale aj znižujú výkon Wi-Fi

  0 icon

  Vynaliezavosť ľudí vskutku nemá hraníc. Obzvlášť v prípade „výmyslov“, ktoré majú za cieľ zarobiť na ľuďoch s nedostatkom informácií. Portál theverge.com upozorňuje na vcelku kuriózny produkt, ktorý sa začal vo veľkom predávať prostredníctvom rôznych platforiem ako je napríklad Amazon. „Klietky na Wi-Fi“ Portál konkrétne upozorňuje na špeciálne „ochranné“ skrinky, ktoré…

  Samsung má aktívne vyvíjať kamerový čip s rozlíšením 600-megapixelov. Tvrdí to známy leaker informácií

  0 icon

  Ešte v apríli toto roka prišiel známy leaker informácií hovoriaci si „Ice Universe“ s informáciou, že Samsung údajne vyvíja kamerový čip s rozlíšením 600-megapixelov, čo je viac ako rozlíšenie oči. Len pre zaujímavosť, ľudské oko je schopné vidieť rozlíšenie 576-megapixelov. Na tému upozorňuje portál Gizmochina.com. Samsung má aktívne pracovať na…

  Čína úspešne naštartovala experimentálny reaktor, ktorého teplota prevyšuje teplotu slnečného jadra

  0 icon

  Číne sa podarilo úspešne naštartovať ich „Umelé Slnko.“ Ide o jadrový reaktor s názvom HL-2M Tokamak, ktorý je zároveň najväčším a najpokročilejším experimentálnym reaktorom, píše portál Phys. Cieľom Číny je vytvoriť silný zdroj čistej energie. Reaktor využíva magnetické pole na fúziu horúcej plazmy, ktorá môže dosiahnuť teploty, prevyšujúce 150-miliónov °C.…

  YouTube vás pri vkladaní urážlivých komentárov vyzve, či si nerozmyslíte jeho uverejnenie

  0 icon

  Platforma YouTube je aktuálne najpopulárnejším video serverom na svete. Spolu s popularitou služby ruka v ruke ide množstvo ľudí, ktorí sa nesprávajú najslušnejšie. Susan Wojcicki, radiateľka spoločnosti YouTube, zdieľala niekoľko noviniek, ktoré by mali priniesť „viac slušnosti“. Spoločnosť sa rozhodla otestovať novú funkciu, ktorej cieľom je priniesť viac slušnosti a…

  Armádny Magazín

  Hlavný americký generál: USA strácajú čas odstrašovaním Číny - nemáme na vyváženie jej sily

  0 icon

  USA, 5.December 2020 (AM) - "USA strácajú čas odstrašovaním Číny" uviedol hlavný americký generál Stanley McChrystal. Americký generál vo výslužbe varoval, že USA podcenili rastúce vojenské kapacity Číny, a súčasne narastá obava, že na potlačenie tohto prudkého nárastu sa kráti čas a je možné, že prepad vojenských kapacít USA už nebude len…

  Vedia občania, že sa na nich môže vzťahovať branná povinnosť?

  0 icon

  Česko, 5.December 2020 (AM, MOČR) - V novembri dostalo české Ministerstvo obrany od agentúry STEM / MARK výsledky bleskového prieskumu verejnej mienky k tematike prípravy občanov na obranu štát

  Historické okienko: Skryté príčiny Druhej svetovej vojny

  0 icon

  Rusko, 5.December 2020 (AM) - Redakcia ruskej Pravdy o nich hovorila s riaditeľom Ústredia ruských štúdií Moskovskej štátnej univerzity a Inštitútu systémových strategických analýz, historikom, sociológom a publicistom Andrejom Fursovom.   Tvrdíte, že pojmy 1. sv. vojna a 2. sv. vojna už nie sú celkom sp

  Viete, že počas vojny nebol výnimkou ani kanibalizmus? ... a ďalšie menej známe fakty z bojiska druhej svetovej

  0 icon

  Slovensko, 4.December 2020 (AM) - Viete, že...? ...Červená armáda mala počas vojny aj svojské prívlastky? Letectvo – Červení sokoly, delostrelectvo – Bohovia vojny a pechota – Cárovná polí?   ...za bojové zásluhy počas 2. sv. vojny bolo v Červenej armáde vyznamenaných 7 jazdeckých zborov a 17 k

  Svetlo sveta

  Aký je osud kríža, na ktorom bol ukrižovaný Kristus?

  0 icon

  Na svete sa dnes uchovávajú viaceré významné relikvie spojené s utrpením Krista. Najhlavnejší symbol jeho ukrižovania, samotný kríž, bol predmetom záujmu už prvých veriacich. Čo teda vieme o osude kríža, na ktorom skutočne zomrel Kristus? Z obáv pred glorifikáciou a zbožštením Krista sa židia usilovali eliminovať všetky príležitosti pre vytvorenie jeho posmrtného kultu. Z evanjelií…

  Najvyšší súd v USA zablokoval uplatňovanie prísnejších pandemických opatrení na kostoly ako na obchody

  0 icon

  Kým sme na Slovensku svedkami ako náboženské inštitúcie spolupravujú s vládou pri aplikácii reštrikčných opatrení uvalených na bohoslužby, v USA náboženské organizácie zvolili presne opačný prístup a podali v predmetnej veci právnu žalobu. Predmetom žaloby na Najvyššom súde Spojených štátov bolo, aby súd vydal predbežné opatrenie, že nariadenia zamedzujúce ľuďom návštevu bohoslužieb a zároveň neuplatňovanie…

  Prečo nazývame Abrahama „otcom všetkých národov“ alebo „všetkých veriacich“?

  0 icon

  Abrahám je pôvodným menom Abram, čo v preklade znamená „vznešený.“ Je to odrazom vznešenosti ako žil svoj život v chaldeskej krajine, v prosperujúcom meste Ur na území dnešného Iraku, kedy napriek tomu, že bol bohatý, dokázal rozpoznať volanie Boha, aby všetko pohodlie zanechal a vydal sa na Božie volanie do neznáma. Spoločnosť, v ktorej Abram…

  Otec Urbančok: Covid presmeroval ľudí do novodobých chrámov

  0 icon

  Milovaní Bratia a Sestry! Je to už takmer rok, čo sa z Číny dostal COVID pomaly do celého sveta. Následkom neho došlo k historickému precedensu, zrušeniu slávenia verejných svätých omší už niekoľkokrát. Tí veriaci, ktorí žili naozaj životom živej viery a boli si vedomí hodnoty sviatostí, zažili skutočné duchovné utrpenie, tí, ktorí ju až…

  Ako vznikol kult svätého Petra a Pavla

  0 icon

  Kult svätého Petra nevznikol v starokresťanskej tradícii hneď po apoštolovej smrti; jeho rozvoj je nerozlučne spojený s utváraním kultu svätého Pavla, ktorý bol sťatý mečom roku 67 na mieste nazývanom ad Aquas Salvias, na južnom okraji Ríma v blízkosti Ostijskej cesty (Via Ostiense). V období, keď obidvaja podstúpili mučenícku smrť, kresťania predstavovali v Ríme…

 • icon FOTO DŇA