Vlastenci, pripravme sa na kolaps USA a západnej civilizácie a zachráňme Slovensko!

Je čoraz zjavnejšie, že liberálny fašizmus a progresivistický satanizmus, ktoré sú vrcholnými štádiami zločinného vykorisťovateľského kapitalistického systému,  ženú západnú civilizáciu do záhuby. Hospodársky úpadok a kolabujúci finančný systém fungujúci len vďaka neustále rastúcemu enormnému zadlženiu štátov a obyvateľstva je sprevádzaný hlbokým mravným a duchovným úpadkom, úmyselnou likvidáciou kresťanskej a národnej identity európskych národov, riadenou islamizáciou Európy, ničením ľudskej identity, genocídou bieleho človeka jeho telesným a duchovným mrzačením cez diabolskú a zvrhlú ideológiu LBTI+, rozvrat rodiny, vakcinačný teror vražednými vakcínami, prípravu na totálne zotročenie cez program WEF (digitálny koncentrák, sociálny kredit, zbavenie osobného vlastníctva, …) a pandemickú zmluvu s WHO.

Svetovládne mocenské elity, hlavne tie sionisticko-anglosaské, vidia svoju záchranu  v nastolení systému globálneho otroctva a teroru v podobe NWO (Nového svetového poriadku). Avšak uvedomujú si, že bez podmanenia si Ruska, jeho ovládnutia, rozčlenenia a rabovania jeho surovinových zdrojov sa im to sotva podarí. Preto vyprovokovali vojnový konflikt a rukami Ukrajincov pod velením USA a NATO vedú bratovražednú vojnu medzi Slovanmi (Viď.: https://blog.hlavnespravy.sk/32891/vyzva-na-zastavenie-angazovania-sa-polska-vo-vojnovom-konflikte-na-ukrajine/ ). Ukrajinu sa im podarilo cez fašistický prevrat a nastolenie nacistického režimu zatiahnuť do konfliktu s Ruskom. Veľmi dobre si uvedomujú, že voči Rusku vojensky ťahajú za kratší koniec a môžu ho poraziť, len ak sa im podarí, aj vďaka tomuto konfliktu, vyvolať v Rusku štátny prevrat alebo občiansku vojnu. Žiaľbohu, Putin nemá pod kontrolou finančný sektor a šéfka centrálnej banky Nabiulina spolu so svojou suitou robí všetko pre to, aby ruskú ekonomiku položila na lopatky cez vysoké úrokové sadzby, čím umelo dusí hospodárstvo, vyvoláva rast inflácie a pokles kurzu rubľa. Vlastizradné ruské liberálno-oligarchické elity majú stále silné pozície v riadení štátu a želajú si kapituláciu Ruska nádejajúc sa mylne, že pod nadvládou USA, ktorým slúžia, si budú žiť ako prasatá v žite. Márne sú však ich nádeje. Kapitulácia Ruska by však znamenala koniec civilizácie.

Aj slovenská zločinná liberálno-progresivistická vládna garnitúra na čele s Čaputovou zrádza Slovensko, oslabuje ho a pripravuje jeho zánik. Pácha zločiny vlastizrady oddane slúžiac záujmom nadnárodného finančného veľkokapitálu a nástrojom jeho diktátu ako EÚ, NATO, WEF, WHO a ďalším. Vojnový konflikt na Ukrajine vyhovuje jedine USA a je dokonca namierený aj proti Európe, cez sankcie ju ekonomicky oslabuje a ruinuje, čím Európa stráca konkurencieschopnosť a značná časť európskeho kapitálu je nútená sa presúvať do USA. USA však s Ruskom cez svoje firmy aktívne obchoduje, okľukou cez iné štáty nakupuje a potom predáva ruskú ropu a plyn do Európy, na čom bohatne. Na Slovensku idú tiež bohatnúť. Cez našich vlastizradcov dosiahli zrušenie zmluvy na nákup uránu z Ruska preorientujúc sa na jeho nákup z USA. Čo na tom, že to bude stále ten istý ruský urán, na dodávky ktorého USA uzavreli dohodu s Ruskom len prednedávnom? Takže aj takto naša vlastizradná banda ožobračuje Slovensko v prospech USA. Ale ani to im nepomôže. USA chceli podkúriť Rusku, podkúrili sebe. Svet, okrem ich vazalov, sa od nich odvracia – Afrika a Južná Amerika sa vymaňuje z ich područia, arabský svet a Ázia rozvíja s Ruskom spoluprácu, záujem o členstvo v BRICS je obrovský. USA sa rozpadávajú aj zvnútra, priemysel zaniká, štátny dlh narastá a USA strácajú možnosť ho naďalej predávať zahraničiu v podobe štátnych dlhopisov.

Slovensko je vďaka vazalskému postaveniu voči takým inštitúciám ako EÚ a NATO nehorázne rabované nadnárodným veľkokapitálom, ktorému odovzdalo do rúk naše strategické odvetvia a podniky. Takto prichádzame ročne o minimálne 10 miliárd EUR. Tak napríklad na u nás vyrobenej elektrickej energii nehorázne bohatnú finanční žraloci, od ktorých ju spätne nakupujeme na medzinárodnej burze za mnohonásobne vyššiu cenu. Slovensko si v tomto roku muselo požičať vyše 3 miliardy EUR len na to, aby pokrylo nárast cien energií na burze a udržalo pôvodné ceny. Keďže nás okrádajú, musíme si požičiavať a zadlžujeme sa voči tým, čo nás okrádajú. A dôsledok bude ten, že Slovensko prestane byť schopné splácať štátny dlh a dostane sa pod nútenú správu nadnárodného veľkokapitálu, ktorému bude musieť odovzdať naše lesy, pôdu a vodu. Takúto vazalskú budúcnosť s totálnou stratou suverenity a zánikom štátnosti v totalitnom superštáte EÚ pod nadvládou nadnárodného finančného veľkokapitálu nám chystá naša zradcovská liberálna a progresivistická banda na čele s prezidentkou. Nazývajú to našou proeurópskou a euroatlantickou orientáciou, pričom v skutočnosti im ide o likvidáciu slovenského národa a našej štátnosti – lebo také sú s nami zámery ich tútorov, ktorým tak oddane slúžia.

Ubránime sa voči tej lavíne zla, ktorá sa na nás valí? Liberáli a progresívci sa chystajú v najbližších voľbách vyhrať, aj za cenu volebného podvodu a následne zlikvidovať Slovensko, ktoré z duše nenávidia. My, skutoční vlastenci, robíme všetko pre to, aby sme Slovensko zachránili. Nemáme síce k dispozícií peniaze, ani mediálnu moc, ale máme odhodlanie a aj Pravda je na našej strane.  Za posledné dva roky sa pronárodná a vlastenecká scéna nielen prebudila, ale aj značne rozvinula a zmohutnela. Mocným impulzom k tomu sa stal Covid teror.

Vznikla a pôsobí neformálna ideová, programová a organizačná platforma Národné obrodenie, ktorá spája pronárodné spoločenstvá a občiny. Na jej pôde v jednotlivých odborných sekciách sa vypracovávajú programy rozvoja pre všetky oblasti spoločenského života na Slovensku. Vlastenecká inteligencia sa stretáva aj na pôde Vlasteneckého inštitútu Petra Šveca, kde sa pripravujú takisto programy pre záchranu a rozvoj Slovenska. Rozvinula sa spolupráca vlasteneckých subjektov – strán a hnutí v snahe dať dokopy roztrieštené sily. Menšie strany a hnutia rokovali za okrúhlymi stolmi a hľadali možnosť ako sa spojiť a ísť spoločne do predvolebného zápasu cez jeden subjekt. Hnutie Vlastenecký blok ponúklo seba ako spoločnú platformu na spojenie. Nakoniec k tomu z rôznych príčin nedošlo, bolo už aj málo času, chýbali jasné pravidlá a hlavne súčasný zlý volebný zákon je veľkou prekážkou snáh o spájanie. Ale napriek tomu sa medzi týmito subjektmi rozbehla spolupráca, spoznali sme sa bližšie, máme spoločné ciele, blízke programy a v podstate vytvárame vlastenecký front ako protipól liberálom a progresívcom.

Prebiehali aj rokovania s Mariánom Kotlebom a podpredsedami ĽSNS, aby sme spolu s nimi išli do predvolebného zápasu cez ich nový subjekt SLOVEXIT. Ja som argumentoval, že by to bol smelý krok, ktorý by verejnosť zaujal a oslovil, ĽSNS by sa očistila od špiny, ktorú naň nahádzali ich odporcovia a do spolupráce by sme pritiahli aj vlasteneckú inteligenciu. Kotlebovi sa spočiatku táto myšlienka pozdávala, avšak nakoniec prevážili jeho obavy a obavy členov jeho strany, že ísť pod novou značkou je väčšie riziko než ísť pod overenou značkou. Kotleba jednal férovo a ponúkol nám miesta na kandidátke ĽSNS. Katka Boková a Miro Heredoš túto ponuku prijali, ja a ďalší sme ju odmietli. Vlastenecký blok (VB) nakoniec na poslednú chvíľu do predvolebného boja vstúpil ako samostatný subjekt. Kandiduje pod č.8 a ja, aj keď nie som členom hnutia, som na kandidátke pod č.21.

Môže vzniknúť námietka, že Vlastenecký blok aj tak nemá šancu uspieť v týchto voľbách a nanajvýš odoberie iným nejaké hlasy. My však máme iný pohľad na vec. Vlastenecký blok je svojím programom jedinou skutočnou antisystémovou stranou a je ponukou pre tých, ktorí  nechcú ísť voliť, lebo sú sklamaní zo všetkých doterajších strán, znechutení z celej politickej scény a túžia po radikálnej spoločenskej zmene, ktorá vyvedie Slovensko zo súčasného marazmu. Navyše, hnutie Vlastenecký blok je projektom do budúcna a jeho etablovanie sa v tomto predvolebnom zápase posilňuje jeho pozíciu na slovenskej pronárodnej a vlasteneckej scéne, hlavne čo sa týka ďalšieho prehlbovania spolupráce medzi vlasteneckými subjektmi.

V čom spočíva antisystémovosť hnutia Vlastenecký blok? Predovšetkým v programe  transformácie Slovenska postupnými krokmi z jeho súčasnej pozície vazala zločinného nadnárodného veľkokapitálu  a jeho inštitúcií na spoločnosť sociálne spravodlivú bez vykorisťovania človeka človekom. Volebný program VB do značnej miery korešponduje so zámermi Národného obrodenia (zmena systému riadenia štátu, volebného zákona, zrušenie politických strán, prinavrátenie štátnej suverenity a národnej zvrchovanosti, prinavrátenie strategických odvetví a národných aktív do rúk štátu, ekonomická a potravinová sebestačnosť, vystúpenie zo zločinných nadnárodných  zoskupení ako EÚ, NATO, WHO, zastavenie prílevu imigrantov, zákaz propagácie agendy LGBTI a činnosti politických mimovládok, atď.)

Program prinavrátenia štátnej suverenity a zvrchovanosti sa zameriava na oblasti politiky, hospodárstva, vzdelania a kultúry, bezpečnosti, zdravia, práva a spravodlivosti. V krátkosti sa pristavím len pri oblastiach politickej a hospodárskej (ekonomickej) suverenity.  

Politickú suverenitu si Slovensko prinavráti, len ak sa mu podarí vymaniť z tuhého zovretia fašisticko-genocídneho netvora EÚ v područí sionisticko-anglosaského parazita a zločineckých organizácií ako NATO a tzv. svetové (rozumej súkromné elitárske) organizácie ako WHO, WEF a ďalšie.  Slovensko musí rázne odmietať diktát EÚ, jej devastačné, depopulačné a zvrátené nariadenia a uznesenia. Slovensko nepotrebuje korupčné eurofondy, ale ani odvádzanie platieb do EÚ. Gazdujme si na svojom, za svoje a nenechajme si do toho „kafrať“ byrokratov z EÚ.

Pre prinavrátenie hospodárskej suverenity bude potrebné uskutočniť nasledujúce kroky:

          Podriadiť kapitál štátu, a nie naopak, štát záujmom veľkokapitálu. Zabezpečiť rast úlohy štátu postupným zvyšovaním jeho podielu vo vlastníctve kapitálu. Vrátiť národné aktíva – hlavne strategické sieťové odvetvia do rúk štátu buď znárodnením alebo odkúpením – len tak výnosy z týchto aktív pôjdu do rúk štátu, a nie do zahraničia v podobe úniku kapitálu. Štát musí vlastniť výrobné kapacity, strategické podniky a zdroje, aby cez nich mohol napĺňať štátny rozpočet, regulovať sociálnu politiku a z ich zisku financovať chod krajiny.

          Nepripustiť rozpredaj surovinových zdrojov a prírodného bohatstva vrátane lesov, vody a pôdy do rúk zahraničného kapitálu.

          Pre perspektívne oblasti by mal štát zakladať nové štátne podniky. Bude však potrebné úplne zmeniť pravidlá fungovania štátnych podnikov, aby nedochádzalo k šafáreniu a mrhaniu zdrojov cestou korupcie, neúmerných platov a odmien (budú závislé na priemernej mzde podniku).

          Vďaka znárodňovaniu, vytváraniu národných podnikov a družstevných spoločností zvýšiť v krátkej dobe vlastnícky kapitálový podiel štátu v ekonomike zo súčasných cca 10% aspoň na 50% (v EÚ je to v priemere 30%).

          Rozvoj perspektívnych vysoko sofistikovaných technologických odvetví s vysokou pridanou hodnotou využívajúc vzdelanostný potenciál špičkových odborníkov.

          Rozvoj regionálnych ekonomík na báze existujúcich zdrojových (prírodných, surovinových, ľudských) a kapacitných (výrobných) predpokladov, odborného zázemia a tradícií  so zameraním na podporu drobného a stredného podnikania a vytváranie nových národných podnikov a výrobno-spotrebných družstiev s rozpracovaním legislatívneho rámca, princípov fungovania a vzorovej prototypovej organizačno-funkčnej schémy pre zabezpečenie ich efektívnej činnosti.

          Tvorba pracovných príležitostí pre rómske obyvateľstvo – programy rozvoja poľnohospodárstva, stavebníctva, dopravnej infraštruktúry.

          Vo finančnej oblasti sa pripraviť na očakávaný kolaps finančného systému, ktorý bude pravdepodobne sprevádzaný prechodom od spoločnej meny k národným menám. Preberanie štátom do svojich rúk bankovníctva si pravdepodobne (ak nedôjde k znárodneniu bankového sektora) vyžiada zriadenie štátnej komerčnej banky v jeho výlučnom vlastníctve, prípadne výrazne rozšírenie spektra finančných služieb vlastnenej štátom Slovenskej záručnej a rozvojovej banky nielen na podnikateľské subjekty, ale aj široké vrstvy obyvateľstva. Je potrebné pripravovať sa na napojenie sa finančný systému (banku) zoskupenia BRICS.

          Je potrebné rozbehnúť reštrukturalizáciu nepriaznivej štruktúry slovenského priemyslu a odstránenie jeho zraniteľnosti spočívajúcej v tom, že sme montážnou dielňou hlavne pre automobilový priemysel.

          Diverzifikácia exportu – orientácia nielen na západ, ale aj na východ – spolupráca s BRICS.

          Povoliť predaj na medzinárodné burzy len prebytkov elektrickej energie. Nie je prípustné, aby sme cez predražený nákup na burze financovali enormné zisky nadnárodných finančných spoločností a sami si vysokými cenami ruinovali naše hospodárstvo a privádzali na mizinu naše rodiny. Rokovať priamo s Ruskom o dodávkach plynu a ropy.

          V oblasti poľnohospodárstva rozbehnúť program prinavrátenia potravinovej sebestačnosti (teraz sme sebestační len na cca 38%) so zameraním hlavne na rozvoj regionálnych hospodárstiev a zriadenie obchodných spoločností (združení) pod názvom PREDAJ Z DVORA: prvovýroba – výkup – spracovanie – distribúcia.

Transformáciu Slovenska bude možné uskutočniť len pomocou silného štátu, ktorý budú spravovať odborníci s vysokým morálnym kreditom a vlasteneckým cítením. Slovensko tak bude mať šancu sa znovu stať rozkvitajúcou krajinou, akou bolo kedysi. Pre realizáciu navrhovaného Programu rozvoja Slovenska bude veľmi dôležité prijatie významných reformných krokov, ktoré sa nezaobídu bez vytvorenia legislatívneho rámca, hlavne čo sa týka zákonov o prinavrátení vlastníctva strategických odvetví a bankovníctva do rúk štátu.

Vlastenecký blok je hnutím, ktoré vo svojom Programe reprezentuje tie zámery a ciele, ktoré boli spoločne sformované na pôde vlasteneckých subjektov. To znamená, že my, vlastenci, máme veľmi jasnú predstavu o tom, ako zastaviť rozpad nášho štátu, prinavrátiť mu stratenú suverenity a naštartovať program rozvoja smerujúceho k vybudovaniu spravodlivej spoločnosti.  Tieto naše zámery a ciele budeme propagovať a presadzovať, aby pronárodné subjekty, ktoré sa po blížiacich voľbách dostanú do parlamentu sa s nimi oboznámili a pristúpili k ich realizácii.

Teší nás, že naša pronárodná a vlastenecká scéna mohutnie a celkom úspešne prebúdza povedomie občanov.  Liberáli, progresívci a celá vlastizradná banda sú z toho na prášky. Napriek ich šialenej propagande, podľa ich prieskumov 75% obyvateľov Slovenska považuje Rusov za náš bratský národ, 60% je toho názoru, že agresívna politika USA ohrozuje svetový mier. Martin Šimečka je znechutený z toho, že prevažná časť Slovákov, ktorí žijú na vidieku, síce majú pekné domy a nové autá, ale vo svojom myslení sú zaostalými sedliakmi, výrazne zaostávajúc za pokrokovými Čechmi a inými „civilizovanými“ národmi. Vraj je to aj tým, že ešte dosť veľa ľudí je veriacich. Vraj podliehame spomedzi Európanov najviac „konšpiráciám“. Chvála Bohu! To znamená, že Slovensko ešte nie je stratené. My, vlastenci, sme pripravení na kolaps zločinného západného kapitalisticko-fašistického systému a vieme, akými krokmi Slovensko zachrániť.

Voľbami nič nekončí, ale práve začína ďalšia etapa nášho zápasu o prebúdzanie povedomia občanov.  

Ing. Peter Kohút, CSc.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Peter Kohút

O AUTOROVI

Mojou záľubou okrem kybernetiky, z ktorej mám kandidatúru vied, je teoretická fyziky a filozofia. Objav dialektického princípu jednoty bytia mi umožnil položiť nové základy kozmológie a časticovej fyziky. V poslednom čase zameriavam svoju pozornosť aj na štúdium podstaty vedomia. Publikujem hlavne v zahraničí, moje vedecké a filozofické články je možné nájsť napr. zadaním kľúčových slov: Peter Kohut Universe. Zaujímam sa aj o spoločenský vývoj hlavne z pohľadu jeho dialektiky a skúmam mechanizmy determinujúce civilizačné smerovanie. K mojim mnohým ďalším záľubám patrí hlavne klasická hudba a spev.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 114

Celkové hodnotenie: 23.27

Priemerná čítanosť: 5888

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • POČASIE NA DNES

  FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Prezidentka verí, že advent dokáže v ľuďoch prebudiť pochopenie a solidaritu

  0icon

  Bratislava 3. decembra 2023  (TASR/HSP/Foto:Screenshot Facebook)   Prezidentka SR Zuzana Čaputová verí, že advent, ktorý sa začal v nedeľu, dokáže v ľuďoch prebudiť pochopenie, súcit…

  Danko sa obáva, že ak dôjde k tomuto, vláda sa rozpadne

  0icon

  V koalícii je zhoda na konci Úradu špeciálnej prokuratúry. Podpredseda parlamentu a líder SNS Andrej Danko to potvrdil v nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na…

  Pellegrini o tom, či by mu prekážalo vypustenie špeciálnej prokuratúry: "Nepovažujem za nič dôležité a vážne"

  0icon

  Predseda parlamentu a koaličného Hlasu-SD Peter Pellegrini oznámi definitívne rozhodnutie o svojej kandidatúre za prezidenta po Novom roku. Termín volieb podľa neho stále nie je…

  Vo veku 43 rokov zomrela slovenská speváčka Barbara Haščáková

  0icon

  Florida/Košice 3. decembra 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR)   Vo veku 43 rokov zomrela 22. novembra na Floride v USA slovenská speváčka Barbara Haščáková. Pre TASR to potvrdil…

  Pellegrini a Šimečka si vymenili názory v prípade obsadenia SIS či čurillovcov

  0icon

  V koalícii zatiaľ nie je zhoda na poslancovi parlamentu Tiborovi Gašparovi (Smer-SD) ako kandidátovi na riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS). Uviedol to predseda parlamentu a…

  Rusi sú už na okraji Časov Jaru: ruská armáda prenikla do Bogdanovky zo severu a juhovýchodu

  0icon

  Bachmut 3. decembra 2023 (HSP/Svobodnaja Pressa/Foto:Screenshot)   Ukrajina stráca vôľu k odporu na najdôležitejšom smere Artemovsk (Bachmut) píše Aleksandr Sitnikov pre Svobodnaju Pressu. AFU má…

  Ako sa z rebela môžete stať kostrou systému

  0icon

  Bratislava 3. decembra 2023 (HSP/Foto: FB - Pohoda)   To nám včera predviedli členovia kapely Bez ladu a skladu, keď vydali stanovisko v ktorom sa obrátili na…

  Prečo Sam Altman skončil v OpenAI? Šokujúce odhalenie

  0icon

  San Francisco 3. decembra 2023 (HSP/Foto:Screenshot)   Sam Altman skutočne potvrdil verziu, že bol prepustený z OpenAI kvôli super výkonnému a tajnému novému systému umelej…

  Generálny prokurátor Žilinka a jeho 1. námestník Kandera – členovia zločineckej skupiny?

  0icon

  Bratislava 3. decembra 2023 (HSP/Foto:Screenshot)   JUDr. Martin Ribár – predseda OZ ZA DEMOKRACIU A PRÁVNY ŠTÁT okomentoval tvrdenia Jána Čurillu. Jeho status prinášame v…

  Venezuela sa pripravuje na pripojenie území Guyany. Brazília je odhodlaná ísť do vojny

  0icon

  Caracas 3. decembra 2023 (HSP/Vzgljad/Foto:Sputnik/Sergei Guneev)   Vo Venezuele dnes prebehne referendum o anexii provincie Essequibo, ktorá je teraz súčasťou susedného štátu - Guyany. Samotná…

  Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

  Peter Lipták

  WHO panika, či zdravý rozum?

  0icon

  Je smutnou pravdou, že opatrenia proti kovidu zabili viac ľudí ako sám kovid. A kde je vyvodenie zodpovednosti voči Čaputovej, bývalým vládam, EK a WHO? Prežívame veľmi hektické obdobie. Slovensko dostala Čaputová a tri bývalé vlády na cestu k strate suverenity, do úpadku ekonomického aj morálneho. Doslova riadili všetko na Slovensku podľa hes

  Gustáv Murín

  Paradox klimatických tliachaní v Dubaji a snehovej kalamity v Európe

  0icon

  Ako keby to Veľký Cynik plánoval na výsmech všetkých tých „záchrancov Zemegule“ v Dubaji. Oni nám hrozia Globálnym oteplením a pri takomto „ot

  Ivan Štubňa

  KDH – strana pokrytcov a farizejov, ktorým sú voliči ľahostajní

  0icon

    V prvom rade si dešifrujme názov KDH. Údajne je to Kresťanskodemokratické hnutie. Na svojej stránke majú uverejnenú nasledovnú formuláciu: „

  Dušan Hirjak

  Môj manifest: tak veľmi chcem !

  0icon

  ( Politická báseň a poznámky k strofám )  

  Marek Brna

  Rusko sa Západu nepodarilo ovládnuť

  0icon

  Rusko odolalo tlaku Západu. Nepodarilo sa odstrániť tamojšiu garnitúru a následne ho ekonomicky ovládnuť. Ani v Bielorusku to Západu nevyšlo. Ukrajina, zdá sa, taktiež nepriniesla želané výsledky. Pre Západ to momentálne po cca 15 rokoch snáh nevyzerá teda ružovo. Asi bude treba normálne že pracovať. Nič sa nedá robiť. Len…

  Vášeň v Tebe

  Šokujúce : zomrela speváčka Barbara Haščáková!

  0 icon

  5.12.2023 Redakcia Vášeň v tebe - Celá slovenská pop scéna sa dnes prebudila do čierneho dňa. Celé Slovensko dnes smúti a je v šoku! Náhle a rýchlo opustila hudobný svet známa a krásna pop music speváčka Barbara Haščáková vo veľmi mladom veku, iba 43 rokov! Jej rodina prehovorila o nešťastí až dnes.

  Trojčatá narodené v roku 1930 oslavujú 93. narodeniny a odhaľujú tajomstvo dlhého a zdravého života

  0 icon

  3.12.2023 Redakcia Vášeň v tebe - Larry Alden Brown, Lon Bernard Brown a Gene Carol Brown, pôvodom z Kalvesty v Kansase v USA, sa narodili v roku 1930 počas veľkej hospodárskej krízy.

  Jednoduchý matematický hlavolam, ktorý deti základných škôl vyriešia za pár sekúnd

  0 icon

  03.12.2023 Redakcia Vášeň v tebe - Matematické hádanky sú zaujímavým spôsobom, ako rozvíjať logické myslenie a schopnosť riešiť problémy. Existuje mnoho rôznych typov matematických hádaniek, ako sú logické, numerické, geometrické alebo algebraické úlohy. Tu je jedna z našich hádaniek. Veľa štastia!

  Na vrásky pod očami pôsobí ako žehlička. Môžete si ju kúpiť za menej ako 20 eur

  0 icon

  3.12.2023 Redakcia Vášeň v tebe - Ako sa zbaviť vrások doma? Boj proti nedokonalostiam môže byť náročný a nerovný, ale nakoniec bude dokonca odsúdený na úspech. Za predpokladu, že na pomoc nastúpia správne riešenia. Jedným z nich je zabudnutá masť, ktorá dokáže "vyžehliť" aj vrásky pod očami. V obchode s…

  Nemáte miesto na vianočný stromček? Geniálny trik pre malý byt. Vyzerá lepšie ako živý stromček

  0 icon

  3.12.2023 Redakcia Vášeň v tebe - Vianočný stromček je symbolom Vianoc, ale nie každý má doma dostatok miesta na jeho umiestnenie. Našťastie sa v tejto situácii nemusíte vzdávať svojho ozdobeného stromčeka. Tu je skvelý trik, ktorý vás naladí na vianočnú atmosféru.

  Armádny Magazín

  Kniha Garyho Allena: Akta Rockefeller

  0 icon

  Česko, 3. december 2023 - Vydavateľstvo Bodyart Press vydalo knihu s názvom Akta Rockefeller. Autorom tejto knihy je Garry Allen. Akta

  Rusi útočili na základňu námorníctva v Očakive. Porošenkovi nedovolili utiecť z Ukrajiny

  0 icon

  Ukrajina. 3. decembra 2023 - Ruské jednotky pokračujú v nočných útokoch na vojenské zariadenia na Ukrajine, dnešná noc nebola výnimkou, sirény náletov sa rozozvučali nad mnohými ukrajinskými regiónmi. Uvádzajú to ruské a ukrajinské zdroje. Sirény náletov na Ukrajine sa rozozvučali v prvej hodine rána, objavili sa správy, že ruské kamikadze drony…

  "Minsk-3? Kto a prečo tlačí Ukrajinu k rokovaniam s Ruskom?

  0 icon

  Rusko, 3. december 2023 - NATO sa snaží predstierať, že naďalej pomáha Ukrajine, ale tajne indoktrinuje Kyjev, že na uzavretie mieru nebude vhodnejší čas. Ukrajine sa hovorí: je čas ukončiť tento konflikt, čas nekonečnej podpory zo strany Západu sa skončil, Rusko túto vojnu vyhralo a

  O faktoroch "proizraelskej" politiky ZSSR za Stalina a po ňom

  0 icon

  Izrael, 3. december 2023 - Podpora Sovietskeho zväzu vytvoreniu nezávislého židovského štátu v historickej Palestíne po druhej svetovej vojne je všeobecne známa. Andrej Gromyko, vtedajší stály predstaviteľ ZSSR pri OSN, v jednom zo svojich prejavov hovoril o utrpení židovského národa počas druhej svetovej vojny a pripomenul, že žiadny európsky štát…

  Demokrati hrozia Trumpovi BLM a židovskými pogromami

  0 icon

  USA. 3. decembra 2023 - Bývalý policajt Derek Chauvin, odsúdený za zabitie Georgea Floyda, bol v USA "pochovaný" - práve po tomto incidente sa Amerikou prehnala vlna protestov hnutia Black Lives Matter (BLM). Prokuratúra štátu Minnesota poprela správu o Chauvinovej smrti na následky bodných rán - ako sa ukázalo, lekári…

  TopDesať

  Prekvapenia, ktoré našli stavební inšpektori vás dostanú

  0 icon

  Inšpektori občas nájdu poriadne prekvapenia, ktoré ukazujú, ako by to nemalo vyzerať. Boli časy, keď si každý človek so svojím snom a kladivom mohol svoj domov upraviť podľa svojich predstáv. Nanešťastie, priemerný človek má len malé alebo žiadne znalosti o veciach, ako je štrukturálna integrita a základná údržba, takže v modernom…

  Prečo je pre mužov ťažké počúvať ženy?

  0 icon

  Či už je to priateľ, brat alebo kamarát - všetci poznáme chlapa, ktorý je zlým poslucháčom a často jednoducho nepočúva ženy. A nie, nie je to preto, že by sa nudil alebo bol arogantný. Existujú skutočne štúdie, ktoré ukazujú, že existuje niekoľko dôvodov, prečo v tejto oblasti muži tápajú. Zdá sa, že mužský mozog jednoducho…

  18 príkladov, ktoré dokazujú, že čas je nemilosrdný

  0 icon

  Charles Chaplin povedal, že "čas je najlepší autor". Každá sekunda zanecháva nezmazateľné stopy na každom z nás a na veciach okolo nás. Tento neúnavný remeselník nás formuje, keď zbierame skúsenosti a životné múdrosti. Niekedy si to voľným okom nevšimneme. Zbadáme to až keď sa obzrieme späť a začneme vnímať, ako…

  Ako môže tvoje oblečenie ovplyvniť tvoj úspech?

  0 icon

  Štúdia ukázala, že je možné sa dozvedieť veľa o osobnosti človeka, napríklad stav, vek a príjem, len z pohľadu na fotografiu jeho topánok. V tejto súvislosti má fráza „Vždy sa oblečte pre úspech“ ďalší, veľmi praktický význam. Oblečenie totiž môže naozaj zaručiť tvoj úspech! 1. Vďaka neobvyklému oblečeniu vyzeráš kompetentnejšie

  Tieto deti ťa rozosmejú tým, že sú sami sebou

  0 icon

  V dnešnom článku si ukážeme zopár vtipných situácií, ktoré majú na svedomí deti. Zmysel pre humor sa stáva tak trocha vlastnosťou, ktorú sa mnohí dospelí snažia naučiť. Pre deti však nie je potrebné vynakladať ďalšie úsilie na vytvorenie niečoho zábavného. Rozosmievajú nás len tým, že robia každodenné veci a hovoria,…

  FOTO DŇA