Vlastenci, pripravme sa na kolaps USA a západnej civilizácie a zachráňme Slovensko!

Je čoraz zjavnejšie, že liberálny fašizmus a progresivistický satanizmus, ktoré sú vrcholnými štádiami zločinného vykorisťovateľského kapitalistického systému,  ženú západnú civilizáciu do záhuby. Hospodársky úpadok a kolabujúci finančný systém fungujúci len vďaka neustále rastúcemu enormnému zadlženiu štátov a obyvateľstva je sprevádzaný hlbokým mravným a duchovným úpadkom, úmyselnou likvidáciou kresťanskej a národnej identity európskych národov, riadenou islamizáciou Európy, ničením ľudskej identity, genocídou bieleho človeka jeho telesným a duchovným mrzačením cez diabolskú a zvrhlú ideológiu LBTI+, rozvrat rodiny, vakcinačný teror vražednými vakcínami, prípravu na totálne zotročenie cez program WEF (digitálny koncentrák, sociálny kredit, zbavenie osobného vlastníctva, …) a pandemickú zmluvu s WHO.

Svetovládne mocenské elity, hlavne tie sionisticko-anglosaské, vidia svoju záchranu  v nastolení systému globálneho otroctva a teroru v podobe NWO (Nového svetového poriadku). Avšak uvedomujú si, že bez podmanenia si Ruska, jeho ovládnutia, rozčlenenia a rabovania jeho surovinových zdrojov sa im to sotva podarí. Preto vyprovokovali vojnový konflikt a rukami Ukrajincov pod velením USA a NATO vedú bratovražednú vojnu medzi Slovanmi (Viď.: https://blog.hlavnespravy.sk/32891/vyzva-na-zastavenie-angazovania-sa-polska-vo-vojnovom-konflikte-na-ukrajine/ ). Ukrajinu sa im podarilo cez fašistický prevrat a nastolenie nacistického režimu zatiahnuť do konfliktu s Ruskom. Veľmi dobre si uvedomujú, že voči Rusku vojensky ťahajú za kratší koniec a môžu ho poraziť, len ak sa im podarí, aj vďaka tomuto konfliktu, vyvolať v Rusku štátny prevrat alebo občiansku vojnu. Žiaľbohu, Putin nemá pod kontrolou finančný sektor a šéfka centrálnej banky Nabiulina spolu so svojou suitou robí všetko pre to, aby ruskú ekonomiku položila na lopatky cez vysoké úrokové sadzby, čím umelo dusí hospodárstvo, vyvoláva rast inflácie a pokles kurzu rubľa. Vlastizradné ruské liberálno-oligarchické elity majú stále silné pozície v riadení štátu a želajú si kapituláciu Ruska nádejajúc sa mylne, že pod nadvládou USA, ktorým slúžia, si budú žiť ako prasatá v žite. Márne sú však ich nádeje. Kapitulácia Ruska by však znamenala koniec civilizácie.

Aj slovenská zločinná liberálno-progresivistická vládna garnitúra na čele s Čaputovou zrádza Slovensko, oslabuje ho a pripravuje jeho zánik. Pácha zločiny vlastizrady oddane slúžiac záujmom nadnárodného finančného veľkokapitálu a nástrojom jeho diktátu ako EÚ, NATO, WEF, WHO a ďalším. Vojnový konflikt na Ukrajine vyhovuje jedine USA a je dokonca namierený aj proti Európe, cez sankcie ju ekonomicky oslabuje a ruinuje, čím Európa stráca konkurencieschopnosť a značná časť európskeho kapitálu je nútená sa presúvať do USA. USA však s Ruskom cez svoje firmy aktívne obchoduje, okľukou cez iné štáty nakupuje a potom predáva ruskú ropu a plyn do Európy, na čom bohatne. Na Slovensku idú tiež bohatnúť. Cez našich vlastizradcov dosiahli zrušenie zmluvy na nákup uránu z Ruska preorientujúc sa na jeho nákup z USA. Čo na tom, že to bude stále ten istý ruský urán, na dodávky ktorého USA uzavreli dohodu s Ruskom len prednedávnom? Takže aj takto naša vlastizradná banda ožobračuje Slovensko v prospech USA. Ale ani to im nepomôže. USA chceli podkúriť Rusku, podkúrili sebe. Svet, okrem ich vazalov, sa od nich odvracia – Afrika a Južná Amerika sa vymaňuje z ich područia, arabský svet a Ázia rozvíja s Ruskom spoluprácu, záujem o členstvo v BRICS je obrovský. USA sa rozpadávajú aj zvnútra, priemysel zaniká, štátny dlh narastá a USA strácajú možnosť ho naďalej predávať zahraničiu v podobe štátnych dlhopisov.

Slovensko je vďaka vazalskému postaveniu voči takým inštitúciám ako EÚ a NATO nehorázne rabované nadnárodným veľkokapitálom, ktorému odovzdalo do rúk naše strategické odvetvia a podniky. Takto prichádzame ročne o minimálne 10 miliárd EUR. Tak napríklad na u nás vyrobenej elektrickej energii nehorázne bohatnú finanční žraloci, od ktorých ju spätne nakupujeme na medzinárodnej burze za mnohonásobne vyššiu cenu. Slovensko si v tomto roku muselo požičať vyše 3 miliardy EUR len na to, aby pokrylo nárast cien energií na burze a udržalo pôvodné ceny. Keďže nás okrádajú, musíme si požičiavať a zadlžujeme sa voči tým, čo nás okrádajú. A dôsledok bude ten, že Slovensko prestane byť schopné splácať štátny dlh a dostane sa pod nútenú správu nadnárodného veľkokapitálu, ktorému bude musieť odovzdať naše lesy, pôdu a vodu. Takúto vazalskú budúcnosť s totálnou stratou suverenity a zánikom štátnosti v totalitnom superštáte EÚ pod nadvládou nadnárodného finančného veľkokapitálu nám chystá naša zradcovská liberálna a progresivistická banda na čele s prezidentkou. Nazývajú to našou proeurópskou a euroatlantickou orientáciou, pričom v skutočnosti im ide o likvidáciu slovenského národa a našej štátnosti – lebo také sú s nami zámery ich tútorov, ktorým tak oddane slúžia.

Ubránime sa voči tej lavíne zla, ktorá sa na nás valí? Liberáli a progresívci sa chystajú v najbližších voľbách vyhrať, aj za cenu volebného podvodu a následne zlikvidovať Slovensko, ktoré z duše nenávidia. My, skutoční vlastenci, robíme všetko pre to, aby sme Slovensko zachránili. Nemáme síce k dispozícií peniaze, ani mediálnu moc, ale máme odhodlanie a aj Pravda je na našej strane.  Za posledné dva roky sa pronárodná a vlastenecká scéna nielen prebudila, ale aj značne rozvinula a zmohutnela. Mocným impulzom k tomu sa stal Covid teror.

Vznikla a pôsobí neformálna ideová, programová a organizačná platforma Národné obrodenie, ktorá spája pronárodné spoločenstvá a občiny. Na jej pôde v jednotlivých odborných sekciách sa vypracovávajú programy rozvoja pre všetky oblasti spoločenského života na Slovensku. Vlastenecká inteligencia sa stretáva aj na pôde Vlasteneckého inštitútu Petra Šveca, kde sa pripravujú takisto programy pre záchranu a rozvoj Slovenska. Rozvinula sa spolupráca vlasteneckých subjektov – strán a hnutí v snahe dať dokopy roztrieštené sily. Menšie strany a hnutia rokovali za okrúhlymi stolmi a hľadali možnosť ako sa spojiť a ísť spoločne do predvolebného zápasu cez jeden subjekt. Hnutie Vlastenecký blok ponúklo seba ako spoločnú platformu na spojenie. Nakoniec k tomu z rôznych príčin nedošlo, bolo už aj málo času, chýbali jasné pravidlá a hlavne súčasný zlý volebný zákon je veľkou prekážkou snáh o spájanie. Ale napriek tomu sa medzi týmito subjektmi rozbehla spolupráca, spoznali sme sa bližšie, máme spoločné ciele, blízke programy a v podstate vytvárame vlastenecký front ako protipól liberálom a progresívcom.

Prebiehali aj rokovania s Mariánom Kotlebom a podpredsedami ĽSNS, aby sme spolu s nimi išli do predvolebného zápasu cez ich nový subjekt SLOVEXIT. Ja som argumentoval, že by to bol smelý krok, ktorý by verejnosť zaujal a oslovil, ĽSNS by sa očistila od špiny, ktorú naň nahádzali ich odporcovia a do spolupráce by sme pritiahli aj vlasteneckú inteligenciu. Kotlebovi sa spočiatku táto myšlienka pozdávala, avšak nakoniec prevážili jeho obavy a obavy členov jeho strany, že ísť pod novou značkou je väčšie riziko než ísť pod overenou značkou. Kotleba jednal férovo a ponúkol nám miesta na kandidátke ĽSNS. Katka Boková a Miro Heredoš túto ponuku prijali, ja a ďalší sme ju odmietli. Vlastenecký blok (VB) nakoniec na poslednú chvíľu do predvolebného boja vstúpil ako samostatný subjekt. Kandiduje pod č.8 a ja, aj keď nie som členom hnutia, som na kandidátke pod č.21.

Môže vzniknúť námietka, že Vlastenecký blok aj tak nemá šancu uspieť v týchto voľbách a nanajvýš odoberie iným nejaké hlasy. My však máme iný pohľad na vec. Vlastenecký blok je svojím programom jedinou skutočnou antisystémovou stranou a je ponukou pre tých, ktorí  nechcú ísť voliť, lebo sú sklamaní zo všetkých doterajších strán, znechutení z celej politickej scény a túžia po radikálnej spoločenskej zmene, ktorá vyvedie Slovensko zo súčasného marazmu. Navyše, hnutie Vlastenecký blok je projektom do budúcna a jeho etablovanie sa v tomto predvolebnom zápase posilňuje jeho pozíciu na slovenskej pronárodnej a vlasteneckej scéne, hlavne čo sa týka ďalšieho prehlbovania spolupráce medzi vlasteneckými subjektmi.

V čom spočíva antisystémovosť hnutia Vlastenecký blok? Predovšetkým v programe  transformácie Slovenska postupnými krokmi z jeho súčasnej pozície vazala zločinného nadnárodného veľkokapitálu  a jeho inštitúcií na spoločnosť sociálne spravodlivú bez vykorisťovania človeka človekom. Volebný program VB do značnej miery korešponduje so zámermi Národného obrodenia (zmena systému riadenia štátu, volebného zákona, zrušenie politických strán, prinavrátenie štátnej suverenity a národnej zvrchovanosti, prinavrátenie strategických odvetví a národných aktív do rúk štátu, ekonomická a potravinová sebestačnosť, vystúpenie zo zločinných nadnárodných  zoskupení ako EÚ, NATO, WHO, zastavenie prílevu imigrantov, zákaz propagácie agendy LGBTI a činnosti politických mimovládok, atď.)

Program prinavrátenia štátnej suverenity a zvrchovanosti sa zameriava na oblasti politiky, hospodárstva, vzdelania a kultúry, bezpečnosti, zdravia, práva a spravodlivosti. V krátkosti sa pristavím len pri oblastiach politickej a hospodárskej (ekonomickej) suverenity.  

Politickú suverenitu si Slovensko prinavráti, len ak sa mu podarí vymaniť z tuhého zovretia fašisticko-genocídneho netvora EÚ v područí sionisticko-anglosaského parazita a zločineckých organizácií ako NATO a tzv. svetové (rozumej súkromné elitárske) organizácie ako WHO, WEF a ďalšie.  Slovensko musí rázne odmietať diktát EÚ, jej devastačné, depopulačné a zvrátené nariadenia a uznesenia. Slovensko nepotrebuje korupčné eurofondy, ale ani odvádzanie platieb do EÚ. Gazdujme si na svojom, za svoje a nenechajme si do toho „kafrať“ byrokratov z EÚ.

Pre prinavrátenie hospodárskej suverenity bude potrebné uskutočniť nasledujúce kroky:

          Podriadiť kapitál štátu, a nie naopak, štát záujmom veľkokapitálu. Zabezpečiť rast úlohy štátu postupným zvyšovaním jeho podielu vo vlastníctve kapitálu. Vrátiť národné aktíva – hlavne strategické sieťové odvetvia do rúk štátu buď znárodnením alebo odkúpením – len tak výnosy z týchto aktív pôjdu do rúk štátu, a nie do zahraničia v podobe úniku kapitálu. Štát musí vlastniť výrobné kapacity, strategické podniky a zdroje, aby cez nich mohol napĺňať štátny rozpočet, regulovať sociálnu politiku a z ich zisku financovať chod krajiny.

          Nepripustiť rozpredaj surovinových zdrojov a prírodného bohatstva vrátane lesov, vody a pôdy do rúk zahraničného kapitálu.

          Pre perspektívne oblasti by mal štát zakladať nové štátne podniky. Bude však potrebné úplne zmeniť pravidlá fungovania štátnych podnikov, aby nedochádzalo k šafáreniu a mrhaniu zdrojov cestou korupcie, neúmerných platov a odmien (budú závislé na priemernej mzde podniku).

          Vďaka znárodňovaniu, vytváraniu národných podnikov a družstevných spoločností zvýšiť v krátkej dobe vlastnícky kapitálový podiel štátu v ekonomike zo súčasných cca 10% aspoň na 50% (v EÚ je to v priemere 30%).

          Rozvoj perspektívnych vysoko sofistikovaných technologických odvetví s vysokou pridanou hodnotou využívajúc vzdelanostný potenciál špičkových odborníkov.

          Rozvoj regionálnych ekonomík na báze existujúcich zdrojových (prírodných, surovinových, ľudských) a kapacitných (výrobných) predpokladov, odborného zázemia a tradícií  so zameraním na podporu drobného a stredného podnikania a vytváranie nových národných podnikov a výrobno-spotrebných družstiev s rozpracovaním legislatívneho rámca, princípov fungovania a vzorovej prototypovej organizačno-funkčnej schémy pre zabezpečenie ich efektívnej činnosti.

          Tvorba pracovných príležitostí pre rómske obyvateľstvo – programy rozvoja poľnohospodárstva, stavebníctva, dopravnej infraštruktúry.

          Vo finančnej oblasti sa pripraviť na očakávaný kolaps finančného systému, ktorý bude pravdepodobne sprevádzaný prechodom od spoločnej meny k národným menám. Preberanie štátom do svojich rúk bankovníctva si pravdepodobne (ak nedôjde k znárodneniu bankového sektora) vyžiada zriadenie štátnej komerčnej banky v jeho výlučnom vlastníctve, prípadne výrazne rozšírenie spektra finančných služieb vlastnenej štátom Slovenskej záručnej a rozvojovej banky nielen na podnikateľské subjekty, ale aj široké vrstvy obyvateľstva. Je potrebné pripravovať sa na napojenie sa finančný systému (banku) zoskupenia BRICS.

          Je potrebné rozbehnúť reštrukturalizáciu nepriaznivej štruktúry slovenského priemyslu a odstránenie jeho zraniteľnosti spočívajúcej v tom, že sme montážnou dielňou hlavne pre automobilový priemysel.

          Diverzifikácia exportu – orientácia nielen na západ, ale aj na východ – spolupráca s BRICS.

          Povoliť predaj na medzinárodné burzy len prebytkov elektrickej energie. Nie je prípustné, aby sme cez predražený nákup na burze financovali enormné zisky nadnárodných finančných spoločností a sami si vysokými cenami ruinovali naše hospodárstvo a privádzali na mizinu naše rodiny. Rokovať priamo s Ruskom o dodávkach plynu a ropy.

          V oblasti poľnohospodárstva rozbehnúť program prinavrátenia potravinovej sebestačnosti (teraz sme sebestační len na cca 38%) so zameraním hlavne na rozvoj regionálnych hospodárstiev a zriadenie obchodných spoločností (združení) pod názvom PREDAJ Z DVORA: prvovýroba – výkup – spracovanie – distribúcia.

Transformáciu Slovenska bude možné uskutočniť len pomocou silného štátu, ktorý budú spravovať odborníci s vysokým morálnym kreditom a vlasteneckým cítením. Slovensko tak bude mať šancu sa znovu stať rozkvitajúcou krajinou, akou bolo kedysi. Pre realizáciu navrhovaného Programu rozvoja Slovenska bude veľmi dôležité prijatie významných reformných krokov, ktoré sa nezaobídu bez vytvorenia legislatívneho rámca, hlavne čo sa týka zákonov o prinavrátení vlastníctva strategických odvetví a bankovníctva do rúk štátu.

Vlastenecký blok je hnutím, ktoré vo svojom Programe reprezentuje tie zámery a ciele, ktoré boli spoločne sformované na pôde vlasteneckých subjektov. To znamená, že my, vlastenci, máme veľmi jasnú predstavu o tom, ako zastaviť rozpad nášho štátu, prinavrátiť mu stratenú suverenity a naštartovať program rozvoja smerujúceho k vybudovaniu spravodlivej spoločnosti.  Tieto naše zámery a ciele budeme propagovať a presadzovať, aby pronárodné subjekty, ktoré sa po blížiacich voľbách dostanú do parlamentu sa s nimi oboznámili a pristúpili k ich realizácii.

Teší nás, že naša pronárodná a vlastenecká scéna mohutnie a celkom úspešne prebúdza povedomie občanov.  Liberáli, progresívci a celá vlastizradná banda sú z toho na prášky. Napriek ich šialenej propagande, podľa ich prieskumov 75% obyvateľov Slovenska považuje Rusov za náš bratský národ, 60% je toho názoru, že agresívna politika USA ohrozuje svetový mier. Martin Šimečka je znechutený z toho, že prevažná časť Slovákov, ktorí žijú na vidieku, síce majú pekné domy a nové autá, ale vo svojom myslení sú zaostalými sedliakmi, výrazne zaostávajúc za pokrokovými Čechmi a inými „civilizovanými“ národmi. Vraj je to aj tým, že ešte dosť veľa ľudí je veriacich. Vraj podliehame spomedzi Európanov najviac „konšpiráciám“. Chvála Bohu! To znamená, že Slovensko ešte nie je stratené. My, vlastenci, sme pripravení na kolaps zločinného západného kapitalisticko-fašistického systému a vieme, akými krokmi Slovensko zachrániť.

Voľbami nič nekončí, ale práve začína ďalšia etapa nášho zápasu o prebúdzanie povedomia občanov.  

Ing. Peter Kohút, CSc.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Peter Kohút

O AUTOROVI

Mojou záľubou okrem kybernetiky, z ktorej mám kandidatúru vied, je teoretická fyziky a filozofia. Objav dialektického princípu jednoty bytia mi umožnil položiť nové základy kozmológie a časticovej fyziky. V poslednom čase zameriavam svoju pozornosť aj na štúdium podstaty vedomia. Publikujem hlavne v zahraničí, moje vedecké a filozofické články je možné nájsť napr. zadaním kľúčových slov: Peter Kohut Universe. Zaujímam sa aj o spoločenský vývoj hlavne z pohľadu jeho dialektiky a skúmam mechanizmy determinujúce civilizačné smerovanie. K mojim mnohým ďalším záľubám patrí hlavne klasická hudba a spev.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 116

Celkové hodnotenie: 23.22

Priemerná čítanosť: 5835

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • POČASIE NA DNES

  FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Dni mesta Svidník ponúknu bohatý program pre všetky vekové kategórie

  0icon

  Svidník 16. júna 2024 (TASR/HSP/Foto:TASR-Maroš Černý)   Dni mesta Svidník ponúknu bohatý program pre všetky vekové kategórie. Od piatka (28. 6.) do nedele (30. 6.)…

  Slovinsko - Dánsko 1:1 v C-skupine, remízu zariadil Janža

  0icon

  O prvú remízu na futbalových ME v Nemecku sa v nedeľu postarali tímy Slovinska a Dánska. Ich vzájomný súboj C-skupiny v Stuttgarte sa skončil nerozhodne…

  V žilinskej Fakultnej nemocnici s poliklinikou budujú nové administratívne centrum

  0icon

  Žilina 16. júna 2024 (TASR/HSP/Foto:TASR-Erika Ďurčová)   Do konca leta chcú mať v žilinskej Fakultnej nemocnici s poliklinikou (FNsP) hotové nové administratívne centrum. To vznikne…

  Poprad si poistil služby brankárskeho tandemu Vay a Belányi

  0icon

  Poprad 16. júna 2024 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Slovenský hokejový klub HK Poprad si poistil služby brankárskeho tandemu Adam Vay a Filip Belányi aj pre nasledujúcu…

  Samsonovová zvíťazila na turnaji WTA v Hertogenboschi

  0icon

  Hertogenbosch 16. júna 2024 (TASR/HSP/Foto:TASR/DPA-Tom Weller)   Ruská tenistka Ľudmila Samsonovová zvíťazila vo finále dvojhry na trávnatom podujatí WTA v holandskom Hertogenboschi. Druhá nasadená hráčka…

  A už doňho kopú...

  0icon

  Bratislava 16. júna 2024 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Vraj: Prečo je Pellegriniho posolstvo „bezcenné“, pýta sa SME. A nie sú jediní, kto si cez inauguračný víkend stihol…

  Calzona nepočíta so zraneniami Belgicka: "Musíme ukázať maximum"

  0icon

  Tréner slovenských futbalistov Francesco Calzona sa nepozerá na zranenia v belgickom tíme ako na výhodu. "Sokolov" čaká v pondelok o 18.00 h vo Frankfurte prvý…

  Prípravy na Horehronské dni spevu a tanca sú v plnom prúde, amfiteáter sa čoskoro dočká obnovy

  0icon

  Heľpa 16. júna 2024 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dušan Hein)   V závere júna ožije horehronská obec Heľpa jedným z najstarších a najvýznamnejších folklórnych festivalov na Slovensku, 58. ročníkom…

  Mesiac poľovníctva si v michalovskom kaštieli pripomenú Poľovníckym dňom

  0icon

  Michalovce 16. júna 2024 (TASR/HSP/Foto:TASR-Roman Hanc)   Jún, mesiac poľovníctva a ochrany prírody, si v michalovskom kaštieli pripomenú Poľovníckym dňom. Podujatie, ktoré sa uskutoční v…

  Blanár: Mierové rokovania o Ukrajine by mali pokračovať aj za účasti Ruska

  0icon

  Mierový summit o Ukrajine vo Švajčiarsku je výnimočný, pretože sa na ňom zúčastňujú predstavitelia na najvyššej úrovni, uviedol v nedeľu slovenský minister zahraničných vecí Juraj…

  Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

  Peter Lipták

  Ivan Štubňa

  Pavel Jacz

  Erik Majercak

  Miroslav Urban

  Vášeň v Tebe

  Auto Trendy

  Reklama

  Armádny Magazín

  TopDesať

  FOTO DŇA