Hlúposť je celospoločenská méta a uctievaný idol.

Celosvetová spoločnosť je najväčší a najhlúpejší biologický útvar na tejto zemi. Naša fantázia spôsobila, že sme stratili kontakt s realitou a v mene hlúpej fantázie si pripravujeme seba-zničenie.

Najhoršie na tom je, že ten kontakt stratili ľudia, ktorí v „mene“ spoločnosti sú pri moci ekonomickej alebo politickej a mali by ten kontakt kontrolovať a udržiavať.

Kľúčovým elementom, ktorý nás po tejto ceste k smrti vedie je naša fantazmagória (prázdna idea) s názvom Zisk. Presnejšie Bezprácny Zisk, teda hodnota, ktorá s realitou nemá, nič spoločné!!!

Od roku 2006 to spoločnosti vysvetľujem v ekonomickej rovine na báze elementárneho, exaktného, ekonomického poznania – mikroekonómie a iných dôkazov. Spoločenské myslenie, v podobe makroekonómie, je v nás tak hlboko zakorenené, že to nevieme pochopiť.

Nuž dnes budem písať o tejto skutočnosti z pohľadu celosvetovej spoločnosti, od jedinca cez rodinu, podniky, mesta, štáty až po celok – celosvetovú spoločnosť. Skúste sa vžiť do funkcie GT OSN a zároveň pozerať sa na spoločnosť očami radového občana.

Rodina a podnik predstavujú rozumné, biologické útvary, v ktorých myslenie zodpovedá realite. Za bránami podniku už vládne chaos, ktorí spôsobujú podniky tým, že na trhu už realitu neuznávajú a konajú už samy proti sebe a svojmu osadenstvu, teda aj proti spoločnosti v podobe štátu i celosvetovej spoločnosti.

Poďme sa pozrieť na podnik z nadhľadu štátu a celosvetovej spoločnosti. Podnik je našou, virtuálnou, základnou bunkou, v ktorej si produkujeme osobné i spoločenské potreby. Za to je SPOLOČNOSŤ (národná i celosvetová spoločnosť) zo strany podniku ocenená v podobe miezd, odvodov a dani. Toto sú nielen takzvané úplne vlastné náklady podniku, ale aj SPOLOČNOSTI, teda nás ako celku. Toto ocenenie si vyjadrujeme v peniazoch. To znamená, že peniaze, ktoré sme dostali sú kryté našou produkciou. Na trhu podnik nám túto produkciu v zmysle makroekonomického myslenia predá so ziskom. Môže si SPOLOČNOSŤ túto produkciou kúpiť? NIE!!! Pretože na to nebude mať dostatok peňazí.

Jednoducho povedané spoločnosť nemôže si kúpiť to čo sama vyprodukovala, chleba, mlieko, ošatenie a pod., lebo makroekonomické učenie jej to nedovolí.

Poznámka: Táto hlúpa spoločnosť na počiatku 3. iisícročia s veľkou pompou organizuje seba-okrádanie!!! Ale ani to jej nestačí, organizuje seba-zabíjanie a technický si pripravuje veľký ohňostroj, na oslavu seba-zničenia!!!

Takto vznikala v minulosti nadvýroba a SPOLOČNOSŤ tento prebytok hádzala do mora. Aby sa tomu zabránilo, tak sa natlačili prázdne peniaze, ich vlastníci nám poskytli úvery a vzniknutú nadvýrobu si tak bezprácne privlastnili. Tak sme sa krok za krokom rozkladali na chudobných a bohatých. Dnes sme dospeli do štádia, že 80 rodín vlastní viac, ako 50% tejto planéty a my ostatný sme len zbytočnosť, ktorej sa chcú zbaviť, aby sa dostali, čo najskôr k 100% vlastníctvu.

Ja nie som Marx a ja im to nevyčítam, pretože to my, ako SPOLOČNOSŤ tak chceme prostredníctvom nášho myslenia v podobe makroekonómie a jej boha, ktorého uctievame – Bezprácneho Zisku!!!

Rekapitulácia

SPOLOČNOSŤ vytvára virtuálne osoby v podobe podnikov, ktoré seba i nás okrádajú a vytvárajú z pomedzi nás skupiny darmožráčov v podobe ekonomickej rakoviny požierajúc našu podstatu, našu životaschopnosť.

Vieme to, zabíjame sa, preto navzájom, ale z nastúpenej cesty k rozpútaniu pekla na zemi neupustime v mene svojej hlúpej, spoločenskej ideológie odtrhnutej od reality.

Aký je, teda zásadný rozdiel medzi rozumným podnikom a hlúpou SPOLOČNOSŤOU?

Podnik je uzatvorená jednotka, v ktorej suma vstupov sa rovná, sume výstupov – aktíva sa rovnajú pasívam, teda aj prípadne zisky sa rovnajú na cent stratám. Jednotka, ako taká, je preto vyvážená a neutrálna.

Teraz mi makroekonómi a vy všetci odpoviete, že to nie je pravda a, že podnik produkuje Zisk. Toto je základ celospoločenského presvedčenia a jeho hlúposti. Podnik žiaden zisk ani stratu neprodukuje!!! Zisk alebo stratu produkujú prostredníctvom podniku na trhu jeho majitelia v mene, ktorých podnik (správca ich majetku) koná. Peniaze, ktoré majitelia vložili do podniku sa stavajú na trhu PREMENNOU, čo znamená, že pri zisku sa devalvujú. Z trhu sa im vráti viac peňazí ako do produkcie v ich mene vložil podnik. A sme pri korení makroekonómie, ktorá je postavená na PREMENNÝCH veličinách. Ten kto ich má právo tvoriť, majitelia podnikov (predajca) reálne a makroekonómi teoretický, majú vždy pravdu aj podľa platného a hlúpeho zákonodarstva!!!

Je nepredstaviteľnou hanbou tejto spoločnosti na počiatku 3. tisícročia, že nevie:

 1. načo spoločnosti slúžia peniaze, a tak ich emituje bezhlavo „od buka do buka“

 2. že elementárnou príčinou tlačenia nekrytých peňazí sú Bezprácne Zisky

História peňazí nám káže: Peniaze majú byť verným obrazom ekonomickej reality, aby pomocou nich spoločnosť vedela rozumne hospodáriť s ľudskou prácou a prírodnými zdrojmi!!!

Memento: Ekonómia a peniaze nie sú určené na oceňovanie prírodných zdrojov, ale na oceňovanie ľudskej práce potrebnej pre ich prispôsobenie potrebám spoločnosti alebo jednotlivcom. V tejto súvislosti je potrebné spresniť, čo má spoločenský charakter a, čo individuálny – osobný.

Poznámky: Československý pokus s takzvanými štátovkami (1953) síce neuspel, ale naznačil, ktorým smerom by sa mala novoveká ekonómia a jej peniaze uberať. Rovnako inšpiratívny je i ďalší Československý pokus o „Zdokonalenú sústavu plánovitého riadenia NH“.

Zhrnutie

Zopakujem >>>Podnik je uzatvorená jednotka, v ktorej suma vstupov sa rovná, sume výstupov<<<.

Z fyzikálných znalosti môžeme konštatovať, že len takéto zariadenie (objekt) je možné analyzovať a rozumne ovládať.

V prípade ak suma vstupov a výstupov nie sú totožné vzniká v objekte jav zvaný, entropia.

>>>Entropia je fyzikálna veličina, ktorá meria neusporiadanosť (náhodnosť, neporiadok, mieru neurčitosti) systému. (TU).

Z toho následne možno odvodiť, že entropia – neusporiadanosť, časom narastá. Sledovať ju možno len štatistickými metódami, a teda je neovládateľná. Presne takáto situácia je v jednotlivých štátoch sveta i celosvetovom priestore o čom svedčia všetky štatistiky. Jediným riešením je odstránenie príčiny entropie.

Čo, teda robiť?

 1. Usporiadať prednášky s praktickým cvičením z fyziky, pre politikov a ekonómov na tému entropia, jej príčiny a následky.

 2. Tieto prednášky možno umocniť prednáškami z interdisciplinárnej biochémie o účinkoch voľných radikálov na živé organizmy.

 3. Zákonom zatratiť všetky takzvané pracovné teórie počnúc Adamom Smithom, cez Karla Marxa až po dnešok ako neživotný základ ekonomického myslenia.

 4. Uzákoniť, že Práca oceňovaná peniazmi a Peniaze majú celospoločenský charakter (Práca = Peniaze), a preto spravovať ich môžu v hierarchickej postupnosti a náväznosti, len spoločnosťou určení správcovia. Proste, je potrebné znárodniť nie výrobné prostriedky, ale prácu, ktorá je ich tvorcom.

 5. Objasniť spoločnosti rozdiel medzi Ziskom a Nadhodnotou. Ich zámena metie celospoločenské myslenie i konanie. Ľudstvo potrebuje, aby sa tvorila nadhodnota, ktorá peniaze revalvuje – zhodnocuje (klesajú ceny) a nie Zisk, ktorý peniaze devalvuje – znehodnocuje.

  To nie je len vývod na báze podvojného účtovníctva, ale aj socialistická prax v ČSR v 50-tých rokoch. Pri stabilných mzdách, 3x klesli ceny tovarov. Peniaze po menovej reforme 1953 mali vo vzťahu k pracujúcim, relatívne, ustálený charakter (neboli premennou, viď štátovky).

 6. Pripraviť projekt de-aktivácie prebiehajúcej entropie v jednotlivých štátoch a svetovej spoločnosti ako celku. V tom mimo iného:

 • Odstrániť zisk ako voľný radikál, príčinu entropie, a teda negovať makroekonómiu

 • Celosvetovú spoločnosť vy-skladať z uzatvorených celkov na princípe od-štiepnych závodov.

 • Zisky a straty kompenzovať už pri ich vzniku na každom stupni hierarchickej výstavby spoločnosti (v každom objekte na základe konkrétnych poznatkov – „demokratický“)

 • Právne, za právny objekt považovať len celosvetovú spoločnosť. Dielčie objekty budú objektami smerom nadol, ale subjektami nahor (organizačné zložky vyššieho celku).

 • Politickú nadstavbu vybudovať na princípe demokratického centralizmu. Riadenie zhora, kontrola zdola!!!

 • Stanoviť podstatu ekonomickej mernej jednotky, aby peniaze prestali byť PREMENNOU, ale stali sa ustálenou jednotkou pre hodnotenie ekonomických vzťahov v spoločnosti (doporučujem človeka v čase)

 • Stanoviť termín postupného vyrovnávania rozdielov (následkov entropie) a spôsob tvorby kurzov v prechodnom období

 • a podobne …..

Zistenie, že príčinou spoločenskej entropie, chaosu a vojen je Bezprácny Zisk má vyššiu hodnotu ako Marxom zadefinované súkromné vlastníctvo výrobných prostriedkov.

Súkromné vlastníctvo výrobných prostriedkov je len koncentrácia Bezprácnych Ziskov.

Následok a nie skutočná príčina spoločenskej entropie.

Myslite si o mne, čo chcete. To, čo si myslím ja o Vás i celej spoločnosti na základe jej dlhodobého pozorovania som Vám napísal tu ako aj v iných zverejnených materiáloch.

Keď sa budú šíriť po tejto planéte, rádioaktívne mraky tak si na to spomeňte.

V Michalovciach 6.7.2023

Andrej Sablič

 

Kľúčová myšlienka:

Ekonómia sa má zaoberať (hospodáriť s) prácou človeka pre spoločnosť (našu spoločnú domácnosť). Toto je odkaz pôvodnej oikonómie! Potom úplné vlastné náklady ľubovoľného podniku pred predajom, sú zároveň úplnými vlastnými nákladmi celej spoločnosti na produkt, teda aj celosvetovej!

Zdroj: Podvojné účtovníctvo

 

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Andrej Sablič

O AUTOROVI

Akadémiu spoločenských vied v Moskve som ukončil v roku 1979 pred skúšobnou komisiou prehlásením a obhajobou, že „politická ekonómia socializmu nie je veda ale kniha rozprávok o socializme“. O dnešnej ekonómii a teóriách ktoré ju obhajujú, a „vylepšujú“ to platí dvojnásobne. Žiaľ nechceme vyzerať hlúpo pred súčasníkmi a tak ostaneme hlúpi pre našich potomkov. Ja to odmietam a spravím všetko preto aby tomu tak nebolo!!!

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 114

Celkové hodnotenie: 15.59

Priemerná čítanosť: 946

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • POČASIE NA DNES

  FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Slovenky zdolali Lotyšky aj v odvete a udržali sa v B-divízii

  0icon

  Slovenské futbalové reprezentantky zvíťazili v utorňajšom odvetnom zápase baráže Ligy národov o udržanie sa v B-divízii nad Lotyšskom 6:0. Družstvo trénera Petra Kopúňa dokázalo nadviazať…

  Polícia v B. Bystrici pátra po nezvestnej 47-ročnej psychiatrickej pacientke

  0icon

  Banskobystrická polícia pátra po nezvestnej 47-ročnej psychiatrickej pacientke Tatiane. V telefonickom kontakte s matkou bola naposledy 25. februára, kedy aj pravdepodobne odišla zo svojho bytu…

  Novela Trestného zákona týkajúca sa premlčacích lehôt ide do 2. čítania

  0icon

  Pri trestných činoch, ako je znásilnenie či sexuálne zneužívanie, by sa mali uplatňovať doterajšie premlčacie doby, a to 20 rokov. Vyplýva to z novely Trestného…

  Prezidentka sa opäť ozvala. Téma - SIS

  0icon

  Prezidentka Zuzana Čaputová považuje schválenú úpravu v štatúte Slovenskej informačnej služby (SIS) za účelovú zmenu, prostredníctvom ktorej môžu byť obídené právomoci hlavy štátu. Poukázala aj…

  UK víta využívanie umelej inteligencie, za potrebné však považuje citovanie

  0icon

  Univerzita Komenského (UK) v Bratislave podporuje využívanie umelej inteligencie. V mnohých prípadoch však považuje za potrebné citovanie. Pravidlá jej používania sformulovala v novej smernici. Informuje…

  Premiér zhodnotil jedno z najpodstatnejších stretnutí

  0icon

  Utorkový samit predsedov vlád krajín Vyšehradskej štvorky (V4) bol jedným z najpodstatnejších stretnutí pre budúcnosť V4. Po jeho skončení to vyhlásil slovenský premiér Robert Fico.…

  MŽP: Ťažba v Kôprovej doline bola v súlade s platnou legislatívou

  0icon

  Vykonaná náhodná ťažba na štátnych pozemkoch v Správe Tatranského národného parku (TANAP) bola spracovaná v súlade s platnou legislatívou a platným rozhodnutím príslušného orgánu ochrany…

  "Magorko, sadni si..." Dvaja kohúti Danko a Matovič znovu v konflikte

  0icon

  Bratislava 27. februára 2024 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Medzi dvojicou prezidentských kandidátov Andrejom Dankom a Igorom Matovičom to znovu vrelo priamo v pléne Národnej rady. Predmetom…

  Z vlaku za železničnou stanicou Trnava vypadol ráno mladý muž

  0icon

  Polícia hľadá svedkov utorkovej tragédie na železničnej trati za Trnavou smerom na Bratislavu, pri ktorej zomrel 22-ročný muž. Ráno okolo 7.15 h sa viezol vo…

  Politiky sa nevzdal. Prekvapenie na kandidátke KÚ do eurovolieb

  0icon

  Mimoparlamentnú stranu Kresťanská únia (KÚ) povedie do eurovolieb exminister práce a bývalý podpredseda hnutia Sme rodina Milan Krajniak. Za prioritu v Európskom parlamente (EP) považuje…

  Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

  Marek Brna

  Milan Šupa

  Ivan Štubňa

  Gustáv Murín

  Marian Kotleba

  Vášeň v Tebe

  Auto Trendy

  Reklama

  Armádny Magazín

  TopDesať

  FOTO DŇA