Blogy autora Andrej Sablič

Hľadajme skutočné poučenie a nie zatĺkanie podstaty javov v spoločnosti!!!

0 icon
Sledoval som len časť diskusie na RTVS, niečo po 20-tej. Politológ a p. Radičová, ale aj iní. Na to, kto vyvolal nevraživosť v spoločnosti ani slovo, a ak, tak to boli kroky novej vlády a ich zákony, teda obeť. Vo všeobecnosti všetci „spravme hrubú čiaru za minulosťou a začíname odznova…

Písmo priateľovi

0 icon
Vážený priateľu,si idealista, ale neber to tak, že Ti to vyčítam. Od 14 rokov som ateista, ale nikdy som s kresťanmi nemal problém, no nikdy som nediskutoval s nimi o tom či existuje boh alebo nie. Ak potrebujú veriť v niečo a im to duševne pomáha, tak to je ich…

Makroekonómia je zločinecká ideológia

0 icon
Aby sme tuto pravdu pochopili a uznali za nevyvrátiteľnú musíme si upresniť rozdiel medzi vedou a ideológiou. Veda presne zobrazuje realitu a realitu nemení. Veda nie je aktívna! Fyzika má na to presne merné jednotky a meria s presnosťou, napríklad dĺžku na milimetre, mikróny a podobne. Ak sa nezmení realita…

Na, čo poukázala voľba prezidenta a nielen táto voľba?

0 icon
Varovanie!!!   Prosím každého, kto chce čítať tento blog, aby si najprv dal odpoveď na otázku: Chcem žiť v kapitalizme, socializme alebo absolútne novej spoločensko-ekonomickej formácii, ktorá nebude obsahovať chyby v podstate kapitalizmu či socializmu!!! 100% občanov zvolilo menšie zlo!!! Prečo nevolilo špičkové dobro? 1. Nikto také niečo neponúkol 2.…

Poznámky na tému hlúpa spoločnosť

0 icon
Reakcie k článku: https://www.reminiscencie-sucasnost.sk/co-su-fakty-a-co-je-pravda-kapitalizmus-volneho-obchodu-zlyhal/ a diskusii k nemu 3. apríla 2024 13:24 Zlyháva kapitalizmus, zlyhal aj socializmus a čo ich spája? Hlúpa makroekonómia!!! To makroekonómia zlyháva v podmienkach voľného trhu i pri 100% regulácii po čas socializmu. Nuž a to je všetko. Netreba hľadať cestu či viac alebo menej regulácie,…

Makroekonómia – hazardná hra s osudom ľudstva

0 icon
Jediná istota ľudstva: Uctievanie makroekonómie a jej boha Bezprácneho Zisku sú jedinou zárukou, že spravodlivosti a mieru, sa ľudstvo nedožije. Zdroj: Tisícky rokov chaosu a milióny ľudí obetovaných tomuto bohu. Interdisciplinárne zhrnutie – abstrakt, môjho viac ako 30 ročného vysvetľovania univerzálneho problému ľudstva a jeho riešenie. Pokračovanie k blogu: https://blog.hlavnespravy.sk/33502/univerzalny-problem-ludstva/…

PF 2024 pre Národnú radu Slovenskej republiky

0 icon
Vážené poslankyne, vážení poslanci NR SR, k Novému roku Vám neposielam nič nehovoriace slova, ale konkrétnu inšpiráciu. Odstráňte zo Slovenského prostredia výchovu k nenávisti a založte platformu na hľadanie cesty k spravodlivosti a mieru vo svete. Bez poriadnej strechy nad hlavou, nám bude košeľa nanič.Doporučujem, aby nebola založená na prezentácii…

PF 2024

0 icon
Vážení spoluobčania tejto planéty, prosím pozrite sa ekonomickým okom na seba zhora!!! Budete prekvapení aká ekonomická hlúposť ovláda priestor medzi rodinou či podnikom na jednej strane a celosvetovou spoločnosťou. To, čo robí „človek“ v tomto priestore je absolútne potieranie pojmu HOMO SAPIENS. V rodine a konsolidovanom podniku sú pojmy ako…

Univerzálny problém ľudstva

0 icon
Problémom ľudstva nie je Ukrajina či Izrael, problémom ľudstva je, jeho celosvetový ekonomický charakter. Už po tisícky rokov základným problémom ľudskej spoločnosti je snaha človeka žiť na úkor iného človeka. Toto vedie ľudstvo k sporom, nenávisti a vojnám. Ľudia, ktorí takto žijú na úkor iných si na zachovanie svojho zločinného…

Otvorený list poslancom KDH

0 icon
Vážená Martina Holečková Mgr, predsedkyňa klubu KDH, vážení členovia! Ľudská spoločnosť je na rozcestí a rozumné riešenie nepozná. Navrhujem Vám, aby ste sa vrátili teoretický k počiatkom kresťanského učenia pred IV. storočie n.l. Nepoznám detaily, ale viem, čo bolo strategickým cieľom pôvodného kresťanského učenia, a to bol boj za odstránenie…

Termín SLOBODA a jeho používanie.

0 icon
Slova, ktoré používame mali by zodpovedať prostrediu, v ktorom ich používame. Tento problém vyvstáva osobitne v spoločenských vedách. Prečo? Spoločenské vedy považujú pod pojmom SPOLOČNOSŤ uzavretý celok a v uzavretom celku SLOBODA neexistuje. Uzavretý celok podlieha zákonu „o jednote a boji protikladov (protipólov)“. Viď rodina a možno to Čínske jin,…

Vedecký marxizmus a náhrada za Marxom zbabraný Kapitál, vrátane z toho plynúcej projekcie budúcnosti.

0 icon
Na úvod: Túto analýzu venujem poctivým budovateľom socialistického Československa, v ktorom každý občan bez rozdielu dosiahol podiel na spoločnom majetku pred poštátnením vo výške 249775.- Kčs, aby po kontrarevolúcii 15.6.1988 bol tento majetok rozkradnutý a prostredníctvom nezodpovedného kapitalistického štátu sa občan stal dlžníkom medzinárodnému kapitálu vo výške 11630.- EUR. Takže…

Konsolidácia národných financií a II. Dôchodkový pilier

0 icon
Sedliacka úvaha s ručením obmedzeným. Prečo táto úvaha? Lebo vraj! Po Veľkom resete budú všetky národné dlhy zosobnené, a preto, ako správny sedliak sa zamýšľam nad tým, čo zanechám svojím potomkom. Provokujú ma k tomu aj správy, že Slovensko sa uchádza o prvé miesto v rámci EÚ v zadlženosti. Takže,…

Ľudia spamätajme sa II!

0 icon
Premisa: Žaba plodí žaby, ťava ťavy, kapitalizmus kapitalizmy a vojna vojny. Bez úpravy genetickej podstaty, žiadna zmena sa neudeje!!! II. Vyhodnotenie kapitoly I. Na základe karmi a diskusie konštatujem, že som nebol pochopený. Pritom kapitola bola určená k tomu, aby každý pochopil, že entitou celého vesmíru, a teda i jeho…

Ľudia spamätajme sa!

0 icon
Premisa Ľudstvo na svojej historickej ceste sa dostalo pred bánu, za ktorou je buď jeho kolaps alebo úplne nová forma spolužitia. Ak neprejde revolučnou zmenou v myslení, tak kolapsu (sebazničeniu) sa nevyhne!!! I. Moja filozofia ako metóda, ktorou analyzujem vývoj spoločnosti   Nestotožňujem sa s materializmom ani idealizmom. Môj filozofický…

Slovko dve pre priateľa.

0 icon
Alebo pragmatická ukážka zmätenia politických reči sveta a pred zrútením „Babylonskej veže“ v podobe OSN, ktorú sme začali stavať po II. Svetovej vojne Priateľ mi napísal: >>>Ďakujem Vám za odpovede, ale priznávam, že mi z tých protichodných názorov „diskutujúcich“ zostáva nevoľno a pokiaľ si chcem zachovať „zdravý rozum“ a medziľudské vzťahy tak musím…

Hlúposť je celospoločenská méta a uctievaný idol.

0 icon
Celosvetová spoločnosť je najväčší a najhlúpejší biologický útvar na tejto zemi. Naša fantázia spôsobila, že sme stratili kontakt s realitou a v mene hlúpej fantázie si pripravujeme seba-zničenie. Najhoršie na tom je, že ten kontakt stratili ľudia, ktorí v „mene“ spoločnosti sú pri moci ekonomickej alebo politickej a mali by…

Exaktná, ekonomická negácia Zisku. alebo Makroekonómia > hazardná hra s ľudskými životmi.

0 icon
Svetovú ekonomiku ovládajú dve nevlastné sestry, mikro a makro ekonómia. Aj profesionálom sa niekedy nedarí rozlíšiť, ktorá je, ktorá a, čo ktorá ovláda v spoločnosti. Pritom medzi makroekonómiou a mikroekonómiou  je presná hranica a tou je "brána podniku či pult predajne".  Mikroekonómia riadi ekonomické vzťahy za bránou v podniku (za…

Otvorený list

0 icon
Vážená Vláda SR a dnešný či budúci poslanci NR SR! Ján Pavol II. vyhlásil, že “Videli sme, aké neprijateľné je tvrdenie, že po porážke takzvaného “reálneho socializmu” ostáva kapitalizmus ako jediný model hospodárskej organizácie.” Ako vládu odborníkov a zástupcov ľudu dnešných či budúcich prosím, zamyslite sa nad tým, či tieto…

Prečo, a ako sa môže spoločnosť zbaviť drogy, zvanej ZISK alebo úvaha o celosvetovej revolúcii.

0 icon
Čo je ZISK? ZISK nie je realita, je to fiktívna veličina, pomocou ktorej sa riedi obraz reality. ZISK sa nedosahuje ľudskou prácou, ale pomocou peňazí, ich bezprácnym rozmnožením, prostredníctvom ideológie zvanej, makroekonómia. ZISK je ekonomická droga, ktorá „prospieva“ jej producentom a škodí spoločnosti ako celku. Ak je ZISK fiktívny, prečo…

Aký je rozdiel medzi kapitalizmom a socializmom?

0 icon
Na jednom verejnom zhromaždení sa známy funkcionár, ktorý študoval ešte za socializmu priznal, že nevie odlíšiť kapitalizmus od socializmu. Neuplynulo veľa času a túto neznalosť prejavil v mojej korešpondencii aj bývali redaktor Nového slova. Zdá sa, že to nevedeli ani Gorbačov, Medvedev a Abalkin, keď likvidovali socializmus. Nuž poďme sa…

Blahoželanie a inšpirácia pre I. Úradnícku vládu SR

0 icon
Vážený pán predseda Vlády SR, panie a páni ministri! Blahoželám Vám k vymenovaniu do I. Úradníckej Vlády SR a prajem Vám, aby Vaša vláda založila v Slovenskej spoločnosti hlbokú brázdu rozumu a porozumenia pre ďalší vývoj nášho Slovenska a jeho mena vo svete. Svetová spoločnosť stojí pred historickou úlohou, ako…

Nezištná pomoc medzinárodnému kapitálu v roku 2022 zo Slovenska

0 icon
  Vysvetlenie blogu Makroekonomická anti-ekonomika Slovenska v priamej reči. , ekonomickým analfabetom a makroekonomickým šampusom nadrogovaným ekonómom, pomocou reálnych hodnôt. Rekapitulácia blogu: Dôchodca historický má nárok na to, aby Pracujúci mu odviedol 18% z hrubej mzdy. Tak to robil on, keď pracoval a tak by, teda aj mal dostať. Vznik…

Makroekonomická anti-ekonomika Slovenska v priamej reči.

0 icon
Úvodné slovo Prosím čitateľa, aby pri čítaní bol pozorný a pri každom slove pozorne zvážil jeho obsah i následky. Naša myseľ (celospoločenská) je pod vplyvom drogy, ktorú nazvem právom „makroekonomický šampus“. Je to podobne ako klasický šampus. Je zmesou reality a virtuálnych bubliniek. Spoločnosti chutí rovnako lákavo a opojne ako…

>>>Pravda o vojnách

0 icon
Extrakt zo zverejnených blogov k tejto téme Vojna ani zbrane mier neprinesú, tie prinesú len prímerie. VOSR rozbila obal, ale jadro problémov ľudstva ostalo. Je čas rozbiť jadro. Ľudstvo potrebuje negáciu negácie (revolúciu), potrebuje negovať voľný radikál (virtuálny vírus – zisk, ) ktorý rozkladá živelne ľudstvo na bohatých a chudobných…

Pravda o vojnách V

0 icon
Nespokojnosť s kapitalizmom i socializmom zo strany kresťanstva   Moja nespokojnosť s kapitalizmom i socializmom nie je jediná na tomto svete   "Napriek veľkým zmenám, ktoré sa udiali v najvyspelejších spoločnostiach, neľudskosť kapitalizmu a z neho vyplývajúce panstvo vecí nad ľuďmi vôbec neboli prekonané." str.63 "Videli sme, aké neprijateľné je…

Pravda o vojnách IV

0 icon
Posledné zbohom makroekonomickej vetve ekonómie. Je najvyšší čas, aby sme pochovali takzvanú politickú, pracovnú či makro teóriu (vetvu) v ekonómii založenú Adamom Smithom, ktorú rozvíjal aj Karol Marx a ďalší velikáni ekonomického myslenia. Ak je niečo politické, tak to nie je a ani nemôže byť exaktné, pretože je to vecou…

Pravda o vojnách III.

0 icon
Zdroje na báze, ktorých boli spracované články: „Pravda o vojnách“ Vlastné V rokoch 1977-79 som študoval na ASV pri ÚV-KSSZ v Moskve a pri záverečných, štátnych skúškach som prehlásil: Politická ekonómia socializmu nie je veda, ale kniha rozprávok o socializme Socializmus je potrebné odstrániť ďalším revolučným krokom Tri rôzne názory…

Pravda o vojnách II.

0 icon
Verejná žaloba voči zločineckej, makroekonomickej teórii a praxi na základe, ktorej žiadam: Lauru Codruţu Kövesiovu, Hlavný európsky prokurátor (HEP) Maroša Žilinku, Generálny prokurátor SR (GPSR), aby to prešetrili a iniciovali zákonodarné procesy na jej odstránenie z používania. Motto: Generálny tajomník OSN António Guterres „Poplašné zvony zvonili už v roku 1933,“…

Pravda o vojnách

0 icon
>>>Plienenie Austrálie  nespôsobili zajace (voľný radikál,) ktorým chutila mrkva, ale zajace všeobecne, teda aj tie práve okotené!!!>>> Toto platí aj o zisku. >>>Zisk (virtuálna veličina) bez kompenzácie stratou, je voľný radikál, ktorý sa množí a množí, podobne, ako rakovinu tvárna bunka, kým nepohltí (nezničí) celú realitu (telo,) ktorá ho živí.<<<…
1 | 2 | 3 | 4 | »
author photo

Andrej Sablič

O AUTOROVI

Akadémiu spoločenských vied v Moskve som ukončil v roku 1979 pred skúšobnou komisiou prehlásením a obhajobou, že „politická ekonómia socializmu nie je veda ale kniha rozprávok o socializme“. O dnešnej ekonómii a teóriách ktoré ju obhajujú, a „vylepšujú“ to platí dvojnásobne. Žiaľ nechceme vyzerať hlúpo pred súčasníkmi a tak ostaneme hlúpi pre našich potomkov. Ja to odmietam a spravím všetko preto aby tomu tak nebolo!!!

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 119

Celkové hodnotenie: 15.75

Priemerná čítanosť: 953

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • POČASIE NA DNES

  FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Pri odvykaní od fajčenia sa treba načas vyhýbať stretnutiam s fajčiarmi

  0icon

  Bratislava 17. júna 2024 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   V boji proti závislosti od fajčenia pomáha viacero činností. Pri odvykaní je vhodné plánovať si aktivity a nedať priestor…

  Vysporiadať sa nie je správne

  0icon

  Bratislava 17. júna (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Slovesá vysporiadať sa a vyporiadať sa sú nespisovné Namiesto nich je správne použiť slovesá ako: vyrovnať sa, poradiť sa, zvládnuť,…

  Ferratu Kyseľ opäť otvorili, v Prielome Hornádu uzavreli dva mostíky

  0icon

  Spišská Nová Ves 17. júna 2024 (TASR/HSP/Foto:TASR-Daniel Stehlík)   Počas uplynulého víkendu opätovne otvorili Ferratu Horskej záchrannej služby Kyseľ v Slovenskom raji. Správa Národného parku…

  Ďalšie známe meno medzi prezidentovými poradcami

  0icon

  Bratislava 17. júna 2024 (HSP/TV Markíza/ Foto: Facebook Jozef Banáš)   Nový prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini v rozhovore pre TV Markíza prezradil, že na…

  "Denník N potvrdil, že proti nám vedie totálnu vojnu: Už stačilo!" Odkazuje Blaha

  0icon

  Bratislava 17. júna 2024 (HSP/Facebook/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Určite ste počuli, čo spáchal Denník N – v novom podcaste sa politický marketér Adam Znášik aj so…

  Deň otvorených dverí priblížil život na mliečnej farme

  0icon

  Oponice 17. júna 2024 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Priblížiť deťom a rodinám život na mliečnej farme, priviesť najmenších k záujmu o živočíšnu výrobu a zvýšiť spotrebu mlieka…

  Denník N sa svojsky "ospravedlnil"

  0icon

  Bratislava 17. júla 2024 (HSP/Foto:Screenshot)   Denník N opäť prekročil všetky čiary. V jednom zo svojich podcastov moderátori dourážali predstaviteľov Smeru len preto, že sa…

  Rekviem za Čaputovú a čo možno očakávať od nového prezidenta Pellegriniho?

  0icon

  Bratislava 17. júna 2024 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Mandát prezidentky Čaputovej je naplnený a môžeme ho teda hodnotiť. Jej mandát bol poznačený váhavosťou, neschopnosťou prijať dôležité,…

  Predpoveď počasia na pondelok

  0icon

  Bratislava 17. júna 2024 (TASR/HSP/Foto:TASR – Jana Vodnáková)   Situácia: Počasie u nás ovplyvňuje výbežok tlakovej výše. Bude slnečno. Teploty vystúpia na 23 až 28…

  O drsných hračkách

  0icon

  Praha 17. júna 2024 (HSP/petrhampl/Foto:Pixabay)   Preferují ženy mužné muže? Jak kdy. Dva skotští psychologové provedli studii, kdy vybrali několik set uživatelek internetu z různých zemí,…

  Vášeň v Tebe

  Auto Trendy

  Reklama

  Armádny Magazín

  TopDesať

  FOTO DŇA