Blogy autora Andrej Sablič

Makroekonómia – hazardná hra s osudom ľudstva

0 icon
Jediná istota ľudstva: Uctievanie makroekonómie a jej boha Bezprácneho Zisku sú jedinou zárukou, že spravodlivosti a mieru, sa ľudstvo nedožije. Zdroj: Tisícky rokov chaosu a milióny ľudí obetovaných tomuto bohu. Interdisciplinárne zhrnutie – abstrakt, môjho viac ako 30 ročného vysvetľovania univerzálneho problému ľudstva a jeho riešenie. Pokračovanie k blogu: https://blog.hlavnespravy.sk/33502/univerzalny-problem-ludstva/…

PF 2024 pre Národnú radu Slovenskej republiky

0 icon
Vážené poslankyne, vážení poslanci NR SR, k Novému roku Vám neposielam nič nehovoriace slova, ale konkrétnu inšpiráciu. Odstráňte zo Slovenského prostredia výchovu k nenávisti a založte platformu na hľadanie cesty k spravodlivosti a mieru vo svete. Bez poriadnej strechy nad hlavou, nám bude košeľa nanič.Doporučujem, aby nebola založená na prezentácii…

PF 2024

0 icon
Vážení spoluobčania tejto planéty, prosím pozrite sa ekonomickým okom na seba zhora!!! Budete prekvapení aká ekonomická hlúposť ovláda priestor medzi rodinou či podnikom na jednej strane a celosvetovou spoločnosťou. To, čo robí „človek“ v tomto priestore je absolútne potieranie pojmu HOMO SAPIENS. V rodine a konsolidovanom podniku sú pojmy ako…

Univerzálny problém ľudstva

0 icon
Problémom ľudstva nie je Ukrajina či Izrael, problémom ľudstva je, jeho celosvetový ekonomický charakter. Už po tisícky rokov základným problémom ľudskej spoločnosti je snaha človeka žiť na úkor iného človeka. Toto vedie ľudstvo k sporom, nenávisti a vojnám. Ľudia, ktorí takto žijú na úkor iných si na zachovanie svojho zločinného…

Otvorený list poslancom KDH

0 icon
Vážená Martina Holečková Mgr, predsedkyňa klubu KDH, vážení členovia! Ľudská spoločnosť je na rozcestí a rozumné riešenie nepozná. Navrhujem Vám, aby ste sa vrátili teoretický k počiatkom kresťanského učenia pred IV. storočie n.l. Nepoznám detaily, ale viem, čo bolo strategickým cieľom pôvodného kresťanského učenia, a to bol boj za odstránenie…

Termín SLOBODA a jeho používanie.

0 icon
Slova, ktoré používame mali by zodpovedať prostrediu, v ktorom ich používame. Tento problém vyvstáva osobitne v spoločenských vedách. Prečo? Spoločenské vedy považujú pod pojmom SPOLOČNOSŤ uzavretý celok a v uzavretom celku SLOBODA neexistuje. Uzavretý celok podlieha zákonu „o jednote a boji protikladov (protipólov)“. Viď rodina a možno to Čínske jin,…

Vedecký marxizmus a náhrada za Marxom zbabraný Kapitál, vrátane z toho plynúcej projekcie budúcnosti.

0 icon
Na úvod: Túto analýzu venujem poctivým budovateľom socialistického Československa, v ktorom každý občan bez rozdielu dosiahol podiel na spoločnom majetku pred poštátnením vo výške 249775.- Kčs, aby po kontrarevolúcii 15.6.1988 bol tento majetok rozkradnutý a prostredníctvom nezodpovedného kapitalistického štátu sa občan stal dlžníkom medzinárodnému kapitálu vo výške 11630.- EUR. Takže…

Konsolidácia národných financií a II. Dôchodkový pilier

0 icon
Sedliacka úvaha s ručením obmedzeným. Prečo táto úvaha? Lebo vraj! Po Veľkom resete budú všetky národné dlhy zosobnené, a preto, ako správny sedliak sa zamýšľam nad tým, čo zanechám svojím potomkom. Provokujú ma k tomu aj správy, že Slovensko sa uchádza o prvé miesto v rámci EÚ v zadlženosti. Takže,…

Ľudia spamätajme sa II!

0 icon
Premisa: Žaba plodí žaby, ťava ťavy, kapitalizmus kapitalizmy a vojna vojny. Bez úpravy genetickej podstaty, žiadna zmena sa neudeje!!! II. Vyhodnotenie kapitoly I. Na základe karmi a diskusie konštatujem, že som nebol pochopený. Pritom kapitola bola určená k tomu, aby každý pochopil, že entitou celého vesmíru, a teda i jeho…

Ľudia spamätajme sa!

0 icon
Premisa Ľudstvo na svojej historickej ceste sa dostalo pred bánu, za ktorou je buď jeho kolaps alebo úplne nová forma spolužitia. Ak neprejde revolučnou zmenou v myslení, tak kolapsu (sebazničeniu) sa nevyhne!!! I. Moja filozofia ako metóda, ktorou analyzujem vývoj spoločnosti   Nestotožňujem sa s materializmom ani idealizmom. Môj filozofický…

Slovko dve pre priateľa.

0 icon
Alebo pragmatická ukážka zmätenia politických reči sveta a pred zrútením „Babylonskej veže“ v podobe OSN, ktorú sme začali stavať po II. Svetovej vojne Priateľ mi napísal: >>>Ďakujem Vám za odpovede, ale priznávam, že mi z tých protichodných názorov „diskutujúcich“ zostáva nevoľno a pokiaľ si chcem zachovať „zdravý rozum“ a medziľudské vzťahy tak musím…

Hlúposť je celospoločenská méta a uctievaný idol.

0 icon
Celosvetová spoločnosť je najväčší a najhlúpejší biologický útvar na tejto zemi. Naša fantázia spôsobila, že sme stratili kontakt s realitou a v mene hlúpej fantázie si pripravujeme seba-zničenie. Najhoršie na tom je, že ten kontakt stratili ľudia, ktorí v „mene“ spoločnosti sú pri moci ekonomickej alebo politickej a mali by…

Exaktná, ekonomická negácia Zisku. alebo Makroekonómia > hazardná hra s ľudskými životmi.

0 icon
Svetovú ekonomiku ovládajú dve nevlastné sestry, mikro a makro ekonómia. Aj profesionálom sa niekedy nedarí rozlíšiť, ktorá je, ktorá a, čo ktorá ovláda v spoločnosti. Pritom medzi makroekonómiou a mikroekonómiou  je presná hranica a tou je "brána podniku či pult predajne".  Mikroekonómia riadi ekonomické vzťahy za bránou v podniku (za…

Otvorený list

0 icon
Vážená Vláda SR a dnešný či budúci poslanci NR SR! Ján Pavol II. vyhlásil, že “Videli sme, aké neprijateľné je tvrdenie, že po porážke takzvaného “reálneho socializmu” ostáva kapitalizmus ako jediný model hospodárskej organizácie.” Ako vládu odborníkov a zástupcov ľudu dnešných či budúcich prosím, zamyslite sa nad tým, či tieto…

Prečo, a ako sa môže spoločnosť zbaviť drogy, zvanej ZISK alebo úvaha o celosvetovej revolúcii.

0 icon
Čo je ZISK? ZISK nie je realita, je to fiktívna veličina, pomocou ktorej sa riedi obraz reality. ZISK sa nedosahuje ľudskou prácou, ale pomocou peňazí, ich bezprácnym rozmnožením, prostredníctvom ideológie zvanej, makroekonómia. ZISK je ekonomická droga, ktorá „prospieva“ jej producentom a škodí spoločnosti ako celku. Ak je ZISK fiktívny, prečo…

Aký je rozdiel medzi kapitalizmom a socializmom?

0 icon
Na jednom verejnom zhromaždení sa známy funkcionár, ktorý študoval ešte za socializmu priznal, že nevie odlíšiť kapitalizmus od socializmu. Neuplynulo veľa času a túto neznalosť prejavil v mojej korešpondencii aj bývali redaktor Nového slova. Zdá sa, že to nevedeli ani Gorbačov, Medvedev a Abalkin, keď likvidovali socializmus. Nuž poďme sa…

Blahoželanie a inšpirácia pre I. Úradnícku vládu SR

0 icon
Vážený pán predseda Vlády SR, panie a páni ministri! Blahoželám Vám k vymenovaniu do I. Úradníckej Vlády SR a prajem Vám, aby Vaša vláda založila v Slovenskej spoločnosti hlbokú brázdu rozumu a porozumenia pre ďalší vývoj nášho Slovenska a jeho mena vo svete. Svetová spoločnosť stojí pred historickou úlohou, ako…

Nezištná pomoc medzinárodnému kapitálu v roku 2022 zo Slovenska

0 icon
  Vysvetlenie blogu Makroekonomická anti-ekonomika Slovenska v priamej reči. , ekonomickým analfabetom a makroekonomickým šampusom nadrogovaným ekonómom, pomocou reálnych hodnôt. Rekapitulácia blogu: Dôchodca historický má nárok na to, aby Pracujúci mu odviedol 18% z hrubej mzdy. Tak to robil on, keď pracoval a tak by, teda aj mal dostať. Vznik…

Makroekonomická anti-ekonomika Slovenska v priamej reči.

0 icon
Úvodné slovo Prosím čitateľa, aby pri čítaní bol pozorný a pri každom slove pozorne zvážil jeho obsah i následky. Naša myseľ (celospoločenská) je pod vplyvom drogy, ktorú nazvem právom „makroekonomický šampus“. Je to podobne ako klasický šampus. Je zmesou reality a virtuálnych bubliniek. Spoločnosti chutí rovnako lákavo a opojne ako…

>>>Pravda o vojnách

0 icon
Extrakt zo zverejnených blogov k tejto téme Vojna ani zbrane mier neprinesú, tie prinesú len prímerie. VOSR rozbila obal, ale jadro problémov ľudstva ostalo. Je čas rozbiť jadro. Ľudstvo potrebuje negáciu negácie (revolúciu), potrebuje negovať voľný radikál (virtuálny vírus – zisk, ) ktorý rozkladá živelne ľudstvo na bohatých a chudobných…

Pravda o vojnách V

0 icon
Nespokojnosť s kapitalizmom i socializmom zo strany kresťanstva   Moja nespokojnosť s kapitalizmom i socializmom nie je jediná na tomto svete   "Napriek veľkým zmenám, ktoré sa udiali v najvyspelejších spoločnostiach, neľudskosť kapitalizmu a z neho vyplývajúce panstvo vecí nad ľuďmi vôbec neboli prekonané." str.63 "Videli sme, aké neprijateľné je…

Pravda o vojnách IV

0 icon
Posledné zbohom makroekonomickej vetve ekonómie. Je najvyšší čas, aby sme pochovali takzvanú politickú, pracovnú či makro teóriu (vetvu) v ekonómii založenú Adamom Smithom, ktorú rozvíjal aj Karol Marx a ďalší velikáni ekonomického myslenia. Ak je niečo politické, tak to nie je a ani nemôže byť exaktné, pretože je to vecou…

Pravda o vojnách III.

0 icon
Zdroje na báze, ktorých boli spracované články: „Pravda o vojnách“ Vlastné V rokoch 1977-79 som študoval na ASV pri ÚV-KSSZ v Moskve a pri záverečných, štátnych skúškach som prehlásil: Politická ekonómia socializmu nie je veda, ale kniha rozprávok o socializme Socializmus je potrebné odstrániť ďalším revolučným krokom Tri rôzne názory…

Pravda o vojnách II.

0 icon
Verejná žaloba voči zločineckej, makroekonomickej teórii a praxi na základe, ktorej žiadam: Lauru Codruţu Kövesiovu, Hlavný európsky prokurátor (HEP) Maroša Žilinku, Generálny prokurátor SR (GPSR), aby to prešetrili a iniciovali zákonodarné procesy na jej odstránenie z používania. Motto: Generálny tajomník OSN António Guterres „Poplašné zvony zvonili už v roku 1933,“…

Pravda o vojnách

0 icon
>>>Plienenie Austrálie  nespôsobili zajace (voľný radikál,) ktorým chutila mrkva, ale zajace všeobecne, teda aj tie práve okotené!!!>>> Toto platí aj o zisku. >>>Zisk (virtuálna veličina) bez kompenzácie stratou, je voľný radikál, ktorý sa množí a množí, podobne, ako rakovinu tvárna bunka, kým nepohltí (nezničí) celú realitu (telo,) ktorá ho živí.<<<…

Novoročný príhovor občana k homo sapiens!

0 icon
Spravodlivosť a mier na tejto planéte nebudú, pokiaľ ľudstvo bude uctievať voľný radikál zisk a jeho matku makroekonomickú ideológiu. Moje odmietavé stanovisko k zisku môže byť nepochopené pre nepochopenie jeho podstaty. Ja nie som proti zisku ako takému, ja som proti zisku ako samostatnej veličine (voľný radikál). Zisk ako živelne…

Pohľad z iného brehu

0 icon
Komunisti, antikomunisti, kresťania, liberáli, konzervatívci, vyznávači islamu, budhizmu, a tak ďalej, a tak ďalej, všetci patrite do jedného vreca, v ktorom sa hádate, nenávidíte, okrádate i zabíjate a pritom všetci vyznávate jednu a tú istú ideológiu – zločineckú makroekonómiu a jej bezprizorného boha Zisk!!! Kedy takzvaný HOMO SAPIENS – človek…

Ukrajina, posledné varovanie pre ľudstvo!!! Alebo III. Svetová vojna volov!!!

0 icon
Kapitalizmus i socializmus sú dva protipóly druhej, ideovej polovice vývoja celosvetovej spoločnosti založenej na hlúpej makroekonomickej ideológii! Jedná i druhá spoločnosť uctieva toho istého boha, zvaného ZISK! ZISK prezentovaný makroekonómiou je zisk bezprácny nepodložený stratou, teda prácou!!! Nuž a ZISK nepodložený prácou vždy bol a bude jablkom sváru. Vojna na…

>>>Doba je tehotná na revolúciu!

0 icon
Názov je citát z článku: „Analytik: Ľudí dohnala protestovať vyslovená hlúposť európskych politických elít, ktoré sa správajú, akoby zošaleli“ (TU) Áno, JE!!! Ale, DOBA (krava) je jalová. Žiaľ, pod srdcom nenosí žiaden života schopný zárodok. Socializmus sa ukázal ako ne-reformovateľný, rovnako, ako kapitalizmus a nič iné HOMO SAPIENS zatiaľ nevymyslel!!!…

Ľudstvo sa chveje nad priepasťou!

0 icon
Vysoký stupeň poznania v technológiách (výrobných silách) a katastrofálna zaostalosť poznania o medziľudských (výrobných) vzťahoch priviedla ľudstvo po tisíce ročnom vývoji, počnúc otrokárskou spoločnosťou, pred brány pekla na zemi. Pozeráme sa na tento stav všetci ako teľce na maľované vráta!!! Opisujeme, konspekt-ujeme, obdivujeme a rozmnožujeme myšlienky staré nie desiatky, ale…
1 | 2 | 3 | 4 | »
author photo

Andrej Sablič

O AUTOROVI

Akadémiu spoločenských vied v Moskve som ukončil v roku 1979 pred skúšobnou komisiou prehlásením a obhajobou, že „politická ekonómia socializmu nie je veda ale kniha rozprávok o socializme“. O dnešnej ekonómii a teóriách ktoré ju obhajujú, a „vylepšujú“ to platí dvojnásobne. Žiaľ nechceme vyzerať hlúpo pred súčasníkmi a tak ostaneme hlúpi pre našich potomkov. Ja to odmietam a spravím všetko preto aby tomu tak nebolo!!!

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 114

Celkové hodnotenie: 15.59

Priemerná čítanosť: 946

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • POČASIE NA DNES

  FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  SIŽP sa bude zaoberať ťažbou dreva v Kôprovej doline v TANAP-e

  0icon

  Vysoké Tatry 28. februára 2024  (TASR/HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta)   Slovenská inšpekcia životného prostredia sa bude zaoberať ťažbou dreva v Kôprovej doline v Tatranskom národnom parku (TANAP-e),…

  Chorobnosť na ARO klesla vo viacerých okresoch

  0icon

  Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) v Žilinskom kraji klesla v ôsmom kalendárnom týždni v porovnaní s predchádzajúcim o 22,17 percenta. V okrese Veľký Krtíš…

  Kam alebo kde? Ako ich správne použiť?

  0icon

  Bratislava 28. februára 2024 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   V cykle Slovenčina 24 sa dnes zameriame na zámená kam a kde. Kedy je správne použiť opytovacie príslovkové zámeno…

  Poslanci rokujú o novele Trestného zákona v 2. čítaní

  0icon

  Bratislava 28. februára 2024  (TASR/HSP/Foto:TASR - Jaroslav Novák)   Poslanci Národnej rady (NR) SR rokujú v stredu ráno o novele Trestného zákona, ktorá prešla v…

  Zdravie možno priaznivo ovplyvniť obmedzením alkoholu

  0icon

  Bratislava 28. februára 2024  (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Fyzické aj duševné zdravie možno priaznivo ovplyvniť obmedzením alkoholu. Pripomenul to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Na ľudí, ktorí…

  Premiér po konferencii V4: Neakceptovateľné! Z redaktorky RTVS sa stala politická aktivistka

  0icon

  Bratislava 28. februára 2024 (HSP / Facebook/ Foto: Screenshot Facebook Video)   Premiér Slovenskej republiky Róbert Fico (SMER-SSD) sa vo svojom príspevku na Facebooku vyjadril…

  Ako si Korčok predstavuje vojnu?

  0icon

  Bratislava 28. februára 2024 (HSP/Foto:Screenshot Facebook/Gyimesi György)   Bývalý poslanec György Gyimesi vo videu na sociálnej sieti reagoval na niektoré vyjadrenia prezidentského kandidáta Ivana Korčoka…

  A čo s tým Slovensko? Toto by malo byť našou úlohou

  0icon

  Bratislava 28. februára 2024 (HSP/Foto:TASR/ap)   Éljen a háború..., Es lebe der Krieg... ozývalo sa v lete roku 1914 nielen v maďarskom a nemeckom jazyku…

  Predpoveď počasia na stredu

  0icon

  Bratislava 28. februára 2024  (TASR/HSP/Foto:Facebook/Počasie TV Markíza) Aktualizované 28. februára 2024 o 9:01 Situácia: Počasie u nás ovplyvňuje výbežok tlakovej výše. Prevažne zamračené. Teploty 10…

  Šimkovičová otvorene k aktuálnej situácii v RTVS. Čo vníma ako čerešničku na torte?

  0icon

  Bratislava 28. februára 2024 (HSP/Telegram/Foto: TASR - Martin Baumann)   Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (SNS) sa prostredníctvom sociálnej siete vyjadrila k aktuálnej situácii v RTVS,…

  Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

  Gustáv Murín

  Marek Brna

  Milan Šupa

  Ivan Štubňa

  Marian Kotleba

  Vášeň v Tebe

  Auto Trendy

  Reklama

  Armádny Magazín

  TopDesať

  FOTO DŇA