Svedomie pána Mazáka? Čierne dni slovenského súdnictva…

Bývalý predseda Špecializovaného trestného súdu, Truban, označil svoje odsúdenie za údajné pochybenie v kauze Bodor za “čierny deň slovenského súdnictva”. Prsty v tom má Prof. JUDr., Ján Mazák, PhD.. Píšem o tom v mojej najnovšej knihe „Slovensko – raj KAJÚCNIkov“ s podtitulom „Spravodlivosť podľa Matoviča“, kde konštatujem: „Žijeme šialenú dobu. Šialenec ovládol túto krajinu. Mal šialený plán. A prvou obeťou tohto plánu sa stal nevinný generál Milan Lučanský. Nemohlo by sa to stať, keby šialenec nemal bezcharakterných pomocníkov… Táto kniha je o tom, kto všetko zištne a bezcharakterne šialencovi pomáhal napĺňať jeho šialený plán. A kto sú obete tejto šialenej doby…“ A Mazák sem patrí…

 

 

Slúžil komunistom, Kiskovi a slúži aj Matovičovi

  Strmú kariéru začal tým, že oportunisticky zahodil legitimáciu člena Komunistickej strany, čo mu dovtedy pomáhala ku kariére. Jeho ponovembrová minulosť je pestrá. Je podozrivý (pozri www.inenoviny.sk, 7 júla 2021), že bol právnym architektom prvej pyramídovej nebankovej spoločnosti v Košiciach s názvom SaS, do ktorej vložil 1 milión slovenských korún a tri dni pred jej krachom si vybral 48 miliónov korún (teda takmer 1,6 milióna eur)?!! Zjavne to ale nebolo nikdy vyšetrené.

Ako sa aj neskôr presvedčíme, Mazák šplhúnstvom voči aktuálnej moci vzor Mazánka v mnohom prekonáva. A tak obhajoval usvedčeného a odsúdeného podvodníka Kisku, ktorému robil prezidentského poradcu, argumentmi ako z „Nástenkového tendra“. Kde inde, než článkom v Denníku N-ádor! To nestačilo, Mazák obhajuje (ako NEsudca!) aj jeho daňové úniky.

Krídla mu však dala až zločinná Matovičova koalícia. Málokto si v záľahe ich protiprávnych zvrhlostí dnes už uvedomí, že on bol dosadený za predsedu Súdnej rady koaličnými hlasovacími robotmi v ich „parlamentnej chránenej dielni“. Verejne na to upozornil sud­ca Okres­né­ho sú­du Bra­tis­la­va I., JUDr. Bra­nis­lav Ha­ra­bin, ktorý práve preto Mazáka vyzval na odstúpenie: „… Ma­zák… bol do tej­to po­zí­cie nomino­va­ný parla­men­tom, te­da po­li­tik­mi. Pre ľu­dí z ne­jus­tičného pros­tre­dia je pot­rebné pripo­me­núť, že nej­de o sud­cu, pričom všet­ci doteraj­ší pred­se­do­via Súd­nej ra­dy v jej re­la­tív­ne krát­kej histórii sud­ca­mi bo­li. Pri­ro­dzené a tiež ab­so­lút­ne le­gi­tím­ne je, aby pred­se­dom Súd­nej ra­dy bol vždy člen zvo­le­ný sud­ca­mi… Vie­me si pred­sta­viť, akú ra­ri­tu by vy­vo­lal na če­le parla­men­tu ne­pos­la­nec?“ Toto znásilnenie základného princípu samosprávy sudcov na Slovensku nebolo náhodné. Selfie-vláda plagiátorov dosadila na tento post svojho verného, pre každý režim úslužného dozorcu. A ten nesklamal.

 

 

 

Expert svojvoľných výkladov Ústavy?

 

   To, že si koalícia „zmeny k zlu“ vybrala dobre, dokazuje Mazák vytrvalo tým, že usilovne píše pre Denník N a rozdáva rozumy pre SME-čku presne v duchu toho, čo sa im hodí. Čiže obhajuje neobhájiteľné. Na každú ich právnu zvrhlosť má ospravedlnenie, niekedy nad tými nápadmi plagiátorov priam jasá! Častokrát to vzbudzuje pohoršenie jeho kolegov a odborníkov na právo, pretože ako bývalý predseda Ústavného súdu tvrdí neuveriteľné veci v rozpore s Ústavou.

Napríklad výrokom, že treba konať uvedomelo (to je komunistický slovník, ktorý si pán Mazák iste ešte pamätá), a teda „viac byť človekom, než právnikom“, ospravedlňoval všetky právne zvrhlosti Matovičovho režimu na potláčanie občianskych i ľudských práv pod zámienkou korona-pandémie?!! Podľa JUDr. Bra­nis­lava Ha­ra­bina (www.pravnelisty.sk): „Za­rá­ža­jú­ce a tres­tu­hodné na pô­so­be­ní Já­na Ma­zá­ka na če­le Súd­nej ra­dy…  je, ak v tej­to po­zí­cii ve­rej­ne pre­zen­tu­je, že počas núdzového sta­vu Ústa­va nep­la­tí, a pre­to mož­no poru­šo­vať základ­né ľudské prá­va a slo­bo­dy. Ta­ký­to vý­rok o plat­nej Ústa­ve z úst pred­se­du Súd­nej ra­dy ur­či­te ne­zaz­na­me­na­li a ne­za­zna­me­na­jú ani v práv­ne naj­zaos­ta­lej­šej usad­los­ti v Af­ri­ke…“

Svojvoľné dezinterpretácie Ústavy zalarmovali k otvorenému listu aj generálneho prokurátora Žilinku. V rozhovore pre denník SME (kde inde?) sa Mazák „proaktívne“ pridal k nevedkom z Matovičovej vládnej koalície plagiátorov, ktorým sa nepáčilo používanie § 363 generálnym prokurátorom, ale len vtedy, ak sa im to nehodilo. Inak sa ním radi zakryjú. K tomu dodal Mazák túto duševnú perlu (eReport.sk): „S určitosťou viem, že to, že generálny prokurátor nerozhodol o podnete na použitie paragrafu 363 Trestného poriadku, nemôže byť žiaden dôvod na odmietnutie obžaloby v žiadnom prípade. Nikto si neuvedomuje, že to nie je návrh na použitie tohto paragrafu. To je iba obyčajný podnet, o ktorom môže a nemusí rozhodnúť generálny prokurátor.“ A odpoveď generálneho prokurátora Žilinku (eReport.sk): „O nesprávnosti Vášho názoru o prokuratúre ako súčasti výkonnej moci svedčí aj vymedzenie pôsobnosti medzi zákonodarnou, výkonnou a súdnou mocou. Žiadna z uvedených mocí nemá oprávnenie ukladať generálnemu prokurátorovi Slovenskej republiky, akým spôsobom má uplatňovať svoje zákonné oprávnenia, ani ako má postupovať v konkrétnej trestnej veci… Konať o návrhu (pozn. generálny prokurátor) nie je povinný, len ak návrh podala neoprávnená osoba, inak je o návrhu povinný konať… Zhrnúc Vami uvedené tvrdenia o akomsi „podnete“ či „obyčajnom podnete“, ktoré „nie sú návrhom“ na zrušenie právoplatných rozhodnutí v prípravnom konaní, o ktorom generálny prokurátor Slovenskej republiky „môže a nemusí rozhodnúť“, výslovne odporujú platnej právnej úprave a nie sú pravdivé.Svoje pochybnosti o odbornej zdatnosti a politickej nestrannosti Mazáka vyjadril aj sudca JUDr. Juraj Sopoliga, člen Súdnej rady SR zvolený sudcami (2002-2012) a čestný prezident Združenia sudcov Slovenska (ZSS) slovami (eReport.sk): „Nemravné správanie sa ústavného činiteľa znalého práva reálne môže vyvolať vo verejnosti (odbornej i laickej) pochybnosti o opodstatnenosti výkonu ústavnej funkcie v oblasti justície osobou porušujúcou zásady morálky v demokratickej spoločnosti.“ Podľa Sopoligu Mazák dezinformuje občanov ako za totality! Ale veď mi žijeme novú totalitu, totalitu plagiátorov a diletantov vedených sociopatom!

Keď Ústavný súd konštatoval procesné zlyhanie sudcu Klimenta v prípade väzby bývalého sudcu Krajského súdu v Bratislave Richarda Molnára a nariadil, aby Najvyšší súd za tohto svojho sudcu Klimenta zaplatil poškodenému symbolické odškodné 3 000 eur, prišli aj návrhy na disciplinárne konanie voči sudcov Klimentovi. Tomu sa Mazák verejne vysmial. Kde inde, než v jeho obľúbenom žltom médiu, Den­ní­ku N.

 

Mazák prepisuje Ústavu?

Snáď už je jasné, že keď si Ústavný súd trúfne odporovať prekrúcaniu práva matovičovcami na všetkých úrovniach, pán Mazák nemlčí a – kritizuje Ústavný súd! A aj samotná Ústava sa mu zdá príliš tesná pre svojvoľný výklad práva jeho politickými tútormi, ktorí ho do funkcie predsedu Súd­nej ra­dy práve preto dosadili.

   Odbornú kritiku Orgánov činných v trestnom konaní a rozhodnutia Ústavného súdu SR o porušovaní práv viacerých obvinených si Mazák nepripúšťa, pretože by tým pripustil, že slúži zločinnému režimu. Naopak, Mazák „proaktívne“ spochybňuje rozhodnutia Ústavného súdu, ale napríklad aj Európskej komisie slovami (eReport.sk): „Európska komisia vidí u nás nejaké problémy, ale tie nebránia konštatovaniu, že právny štát začína naberať aj v našej krajine reálne a čoraz kvalitnejšie prejavy svojho dynamického pôsobenia.“ Termín „dynamické pôsobenie v právnom štáte“ nenájdete v žiadnej encyklopédii, ale skvelo zapadá do snahy vládnucich plagiátorov bez elementárneho právneho vzdelania „ohýbať právo“, ako sa im to „dynamicky“ hodí. A pán Mazák rád priloží „ruku k dielu“. Pre tých, čo by boli málo chápaví, dodáva (eReport.sk): „Vo všeobecnosti sa mi zdá, že dobové požiadavky na ústavný text už niekedy prevyšujú jeho rozsah a dosah… Pomaly mi to vychádza takmer na celkom novú Ústavu.“ Keďže rozhodnutia Ústavného súdu bránia zneužívaniu momentálnej vládnej moci na novodobé politické procesy, pán Mazák tento súd kritizuje v duchu priania svojich politických tútorov. A ide ešte ďalej – rovno by na ich plagiátorskú fazónu prerobil aj Ústavu. Veď nám je už snáď jasné, aké sú tie „dobové požiadavky“, či?

Súbežne s tým sa ozval aj Eduard Barány, bývalý podpredseda Ústavného súdu SR slovami (kniha „Byť kajúcnikom sa oplatí“): „Nachádzame sa ceste preč od demokracie, právneho štátu a ľudských práv…“

 

A to nie je všetko

   Mazák robí koaličnú nadprácu dokonca aj v zahraničí. V liste predsedníčke Poradnej rady európskych sudcov (CCJE) očierňoval prezidenta Združenia sudcov Slovenska (ZSS), ktoré je členom CCJE, JUDr. Františka Moznera. Mozner, zároveň predseda Trestného kolégia Najvyššieho súdu SR, si pritom len splnil svoju povinnosť a v mene ZSS sa obrátil na európskych kolegov s pochybnosťami ohľadom reformy súdnictva presadzovanej ministerkou Kolíkovou. Nebol sám, protestovali stovky slovenských sudcov a predsedníctvo CCJE sa s ich pochybnosťami stotožnilo. To sa rozhodol na vlastnú päsť „proaktívne“ riešiť Mazák tým, že predsedníčke CCJE sudcu Moznera opísal ako korupčníka v prospech Kočnera. Vychádzal z planých rečí Kočnera s Jankovskou cez aplikáciu Threema. Ako mnohí aktivisti, aj Mazák urobil zbrklé závery, pretože to bol práve sudca Mozner, ktorý poslal v roku 2018 Kočnera do väzby. Za takéto výroky Mozner žaloval Mazáka a tomu hrozil reálny trest. Navyše tu je vidieť typické myslenie a konanie „koalície zla“ – akonáhle niekto upozorní na ich pochybenia, neriešia konkrétny problém, ale snažia sa kritika očierniť. Pod tlakom faktov i žaloby sa Mazák ospravedlnil sudcovi Moznerovi, ale predseda Najvyššieho súdu, Ján Šikuta, to nepovažuje za dostatočné, pretože Mazák takýmto konaním zneužil svoju funkciu, aby v zahraničí očiernil aj samotný Najvyšší súd. A aj on žiadal odstúpenie Mazáka zo Súdnej rady. Pridala sa aj sudkyňa Kosová, ktorá z tohto najvyššieho samosprávneho sudcovského orgánu odišla na protest proti Mazákovým zneužívaniam tejto funkcie. Sama to komentovala slovami (Plus 7 dní): „Mazákov list bol aj v európskom priestore označený diplomatickou rečou ako „veľmi neslušný“…“ Nezabúdajme pri tom, že Matovičov režim je lokálnou „trnavskou“ verziou „instantnej spravodlivosti“, ktorú každé porovnávanie s európskymi normami kompromituje. Preto tá alergická reakcia nominanta tejto politickej garnitúry, Mazáka.

V tejto súvislosti týždenník Plus 7 dní publikoval dva paradoxy konania Jána Mazáka. V prvom poukazujú na to, že on bol agresívnym zástancom Kolíkovej reformy, ktorá by spôsobila, že účastníci súdnych sporov by museli cestovať na súd neúmerne ďaleko oproti stavu pred reformou. On sám ale nezniesol predstavu, že by sa mal z Moznerovej žaloby obhajovať v Košiciach, kde má stále bydlisko. Argumentoval neprimeranou vzdialenosťou, keďže býva prechodne v Bratislave! A napriek tomu, že po jeho ospravedlnení Mozner žalobu stiahol, sťažoval sa na tú vzdialenosť Mazák na Najvyššom a aj Ústavnom súde úplne nezmyselne a ani raz nepochodil. Vraj to skúsi na Európskom súde v Štrasburgu???

Závažnejšie je, že kým Mazák chcel diskreditovať sudcu Moznera za údajnú úplatnosť, v istej kauze mal o Mazákovi jeden ústavný sudca podľa Plus 7 dní povedať: „.. nepotrebujem poznať komplexnosť, jemu všetky okolnosti vysvetlil Mazák, ktorý sa osobne angažuje v tejto veci, a preto druhá strana nemá šancu, nevie to preplatiť“. To sa podľa Plus 7 dní uvádza „v rozhodnutí Ústavného súdu, ktorý rozhodoval o námietke zaujatosti proti jednému z ústavných sudcov“.

 

Mazánek slovenského súdnictva

   Mazánek je známa postava triedneho šplhúňa v českej študentskej komédii z roku 1939, ale aj obecne v českom jazyku predstavuje šplhúňa, čo sa úlisne vnucuje momentálne mocným. Na to je Prof., JUDr. Ján Mazák, PhD. ako stvorený.

   Mazák, ktorý pred absurdným poslaneckým zvolením za predsedu Súdnej rady sľuboval, ako sa bude sudcov zastávať, koná presne opačne.

Mazánek Matovičovej koalície zloby je ako správny novodobý pionier „vždy pripravený“. Tak proaktívne zasiahol, keď sa medzi prvými spomedzi sudcov ozval s kritikou likvidácie právneho štátu touto koalíciou sudca Krajského súdu v Bratislave Peter Šamko. Ten si dovolil upozorniť, že vyšetrovatelia Matovičovho komanda v NAKA „menia vo vyšetrovacej väzbe obvinených na kajúcnikov“ a prirovnal to „k výcviku zvierat v cirkuse“. Mazák sa v jeho obľúbenom Denníku N nahlas zamýšľal nad tým, čo to toho Šamka vedie, že sa tak kriticky vyjadruje? No a neprišiel na prostú nutnosť odborníka hovoriť pravdu a protestovať, keď sa z trestného práva stáva trhací kalendár. Tak ako to vyjadrila práve s ohľadom na sudcu Šamka členka Súdnej rady, JUDr. Katarína Javorčíková (Plus 7 dní): „Ak sud­ca vní­ma, že niek­to­ré zlož­ky štát­nej mo­ci tý­mi­to hod­no­ta­mi pohŕda­jú ale­bo ich ig­no­ru­jú, či ich do­kon­ca oh­ro­zu­jú, má morál­no-etic­kú po­vin­nosť neml­čať.“ To pánovi Mazákovi nenapadlo, lebo to by potom musel pripustiť, že on tie ignorácie hanebne kryje. Tak pán Mazák tým zopár čitateľom Denníka N zvestoval (Plus 7 dní): „Nechápem motív… ozaj ide o jedného kvalitného človeka a sudcu, ktorý by mohol byť pýchou súdnictva na Slovensku… Musí v tom byť niečo osobné.“ Osobné??? Od tohto tvrdenia je už len krôčik oslím mostíkom pokúsiť sa rebelanta osobne potrestať. A pán Mazák nezaváhal. Ako informoval týždenník Plus 7 dní: „Mazák… Šamkovi… v minulosti mu už dal písomné napomenutie za to, že zverejnil Threemu. Bolo paradoxné, že práve v denníku N sa redaktorka, ktorá sama zverejňovala útržky z Threemy, pozastavovala aj nedávno nad tým, ako mohol zverejniť celú Threemu, čo si to ten sudca dovolil?“ Sudca Šamko tak reagoval na fakt, že Tódová uverejňovala len to, čo sa jej z Kočnerovej Threemy hodilo a iné pasáže (kompromitujúce napríklad Lipšica) manipulatívne zamlčiavala. Pre Hospodárske noviny to sudca Šamko jasne zdôvodnil: „Ja som tým krátkodobým zverejneným v roku 2020 kritizoval neustále úniky dôkazov zo spisov, ktoré nikto neriešil a všetci mlčky tolerovali s tým, že je vo verejnom záujme o tom diskutovať.“ Ale pán Mazák, politicky dosadený predseda Súdnej rady, predsa nemôže dopustiť, aby praktiky vykrádačky vyšetrovacích spisov Tódovej niekto takto usvedčoval! Ako konštatoval sudca B. Harabin: „… dis­cip­li­nár­ny pos­tih sud­cu Šam­ka pred­se­dom Súdnej ra­dy ne­mož­no vní­mať inak, ako úče­lo­vý a nes­por­ne po­li­tic­ky mo­ti­vo­va­ný krok uro­be­ný v sna­he za­stra­šiť aj ostatných sud­cov, aby si ani len ne­do­vo­li­li pou­ka­zo­vať a vyjad­ro­vať ná­zor na vý­kon­nú či záko­no­dar­nú moc a jej pred­sta­vi­te­ľov, kto­rí bez naj­men­ších po­chyb­nos­tí v mno­hých sme­roch v roz­po­re s Ústa­vou a me­dzi­ná­rod­ný­mi zmlu­va­mi po­ru­šu­jú zá­klad­né ľud­ské prá­va a slo­bo­dy aj v súd­nom ko­na­ní.“ Mazák týmto dáva nepriamo signál NAKA-Apačom, aby si to s takýmto kritikom vybavili „po čurillovsky“. Veď aj vďaka Mzákovi majú tak „rozviazané ruky“, že sme na pokraji úpadku právneho štátu (celú knihu o tom napísal skúsený novinár Ľudovít Števko (Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2022). Na druhej strane inak tak proaktívny Mazák sabotuje návrhy na disciplinárne konanie voči Ústavným súdom z protiprávneho konania usvedčeným prorežimným sudcom Klimentovi a Záleskej?! Tak slúži skompromitovanej koalícii verný Mazák…

Tým to nekončí. S ďalším protežantom Matovičovho režimu, predsedom Špecializovaného súdu Hrubalom, spolu zložili skúšku vernosti tomuto režimu – podlízavo navrhli na disciplinárne konanie vtedy čerstvo bývalého predsedu Špecializovaného súdu Trubana za to, že neposadil do väzby Bödöra hneď, hoci škoda sa nestala, lebo ten bol do nej poslaný vzápätí iným súdnym rozhodnutím. A Najvyšší súd časom tú väzbu zrušil!!! Takže nezávislosť rozhodovania sudcu už neplatí?!! Vážne? Tak v tom prípade to je neklamné znamenie, že na koho ukáže Matovičom ovládaná NAKA, ten pôjde do väzby automaticky?! Obaja proaktívni predstavitelia Matovičovho režimu v našom súdnictve navrhli aj extrémny trest, aby Trubana preložili na súd nižšieho stupňa. Pritom jediná výpoveď, kde sa sudca Truban spomína, nebola ničím podložená, svedkovia ju vyvrátili a nesúvisela s kauzou, ktorú riešil. Ani dvaja zúčastnení prokurátori jeho zaujatosť nenamietali! To len Hrubala s Mazákom takto predviedli svoju užitočnosť vládnucej „koalícii zloby“? A to v rozpore so stávajúcimi záväznými pravidlami súdov! Len pripomeňme, že Hrubala celé roky pracoval pod Trubanom a takto sa ako čerstvo politicky zvolený nový predseda ŠTS „odvďačil“ svojmu dlhoročnému nadriadenému. A perlička navrch: Mazák vyčíta Trubanovi, že sa nevylúčil z nejasných dôvodov z rozhodovania v kauze Dobytkár. Ale ten istý Mazák sa ani len nepozastavuje nad jasným problémom zaujatosti sudcu Klimenta (čo mu vytkol aj Ústavný súd), ktorý sa opakovane odmietol pre zaujatosť vylúčiť a súdi veselo ďalej.

Disciplinárne konanie so sudcom Trubanom trvalo takmer dva roky a skončilo šalamúnsky. Začiatkom februára 2023 čerstvo zriadený Najvyšší správny súd Trubana tesným pomerom hlasov tri ku dvom odsúdil, ale nepreradil ho na súd nižšieho stupňa, ako krvilačne požadovali koaliční sudcovia Hruabala s Mazákom. Takže sa Truban s Hrubalom budú stretávať na chodbách Špecializovaného trestného súd aj naďalej! Trubana toto vriťolezectvo oboch kolegov bude stáť „len“ zrážku platu na polovicu po dobu polroka. Nezmieril sa s tým, celý proces vyhlásil za politicky motivovaný a rozsudok označil za „… čierny deň pre slovenské súdnictvo“.

S Mazákom na čele Súdnej rady pokračujú tie čierne dni naďalej…

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Gustáv Murín

O AUTOROVI

Gustáv Murín (1959, Bratislava), vedec (RNDr., PhD.) a zároveň úspešný spisovateľ. Debutoval v roku 1989 v češtine, na Slovensku bola kniha zakázaná. Doteraz vydal 59 kníh (z toho 7 v češtine, 2x anglicky, po jednej bulharsky, vo francúzštine, v hindí, holandsky, chorvátsky, maďarsky, nemecky, rusky, srbsky, španielsky a taliansky). Celkove sa predalo viac než 275 000 výtlačkov všetkých kníh autora. Vydal tiež 61 E-kníh, 9 audio-kníh, 8 DVD a 4 knihy v Braillovom písme. Až 486 textov autora bolo preložených do 51 jazykov. Literárne prezentácie absolvoval v 85 mestách a obciach Slovenska a 30 krajinách Európy, Ázie a Ameriky.
Viac informácií na http://gustavmurin.webgarden.cz.
Texty v iných jazykoch: http://muringustav.blogspot.com.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 128

Celkové hodnotenie: 26.9

Priemerná čítanosť: 2866

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

  FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Predpoveď počasia na stredu a štvrtok

  0icon

  Bratislava 22. marca 2023 (TASR/HSP/Foto:Facebook/Počasie.shmú.rtvs) Aktualizované 22. marca 2023 o 12:40 h. Situácia: Počasie u nás ovplyvňuje výbežok tlakovej výše. Prevažne oblačno. Teploty 13 až…

  Pokuta za jazdu bez diaľničnej známky by mohla obsahovať aj jej úhradu

  0icon

  Bratislava 22. marca 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR - Jakub Kotian)   Súčasťou pokuty, ktorú vodiči osobných automobilov uhradia za jazdu bez diaľničnej známky, by mohla byť aj…

  Ako pomôže zatykač ICC na Putina mierovým rokovaniam? Veštci teraz dostávajú lekciu...

  0icon

  Moskva 22. marca 2023 (HSP/rmx.news/Foto:TASR/AP-Sergei Karpukhin, Sputnik, Kremlin)   V určitom okamihu dôjde vo vojne na Ukrajine k mierovej dohode. Ako sa v tejto súvislosti…

  SaS: Zastropovanie cien potravín je zavádzaním ľudí a len ďalším populistickým ťahom

  0icon

  Bratislava 22. marca 2023 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Začiatkom týždňa začala platiť dohoda medzi rezortom pôdohospodárstva a obchodnými reťazcami o zastropovaní cien vybraných potravín. Podľa strany…

  Čo sa teraz deje v Artemovsku? Rusi mali dosiahnuť značný úspech

  0icon

  Bratislava 22. marca 2023 (HSP/Foto:TASR/AP-AP Photo/Libkos)   Čo sa teraz deje v Artemovsku? Objavili sa informácie, že závod AZOM je pod ruskou kontrolou. Je to…

  Taraba: Tvári sa ako vodca národa... primitív a lúzer, a nevie, čo je muž a čo žena

  0icon

  Bratislava 22. marca 2023 (HSP/Foto: TASR)   Zhruba pred týždňom poskytol Eduard Heger rozhovor pre Sme. Témy boli rôzne, ale chvíľu sa točili aj okolo…

  Putin varuje

  0icon

  Moskva 22. marca 2023 (HSP/Foto:TASR/AP)   Vladimir Putin reagoval na vyhlásenie z Veľkej Británie, že dodá Ukrajine tankové granáty vyrobené z ochudobneného uránu, a tvrdil,…

  Naď: Takto znie ponuka od vlády USA

  0icon

  Bratislava 22. marca 2023 (TASR/HSP/Foto: TASR-Jakub Kotian) Aktualizované 22. marca 2023 o 8:18 USA ponúkajú Slovensku za Ukrajine darované stíhačky MiG-29 12 nových vrtuľníkov Bell AH-1Z…

  Exminister bez servítky: Ak vám niekto povie, že zvažuje voliť stranu Hegera, okamžite mu vynadajte

  0icon

  Bratislava 22. marca 2023 (HSP/Foto:Screenshot)   Včera sme vás informovali o zaujímavej iniciatíve exministra Juraja Draxlera.  Popri nábreží Dunaja v Bratislave umiestinili stovky prázdnych topánok.…

  Šimečka vyzýva strany na spoluprácu pri čerpaní eurofondov z plánu obnovy

  0icon

  Bratislava 22. marca 2023 (TASR/HSP/Foto: TASR - Pavel Neubauer)   Predseda mimoparlamentného Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka vyzýva politické strany, aby spolupracovali aspoň v prípade…

  Armádny Magazín

  Putin a Šojgu ihneď zareagovali na plány Londýna presunúť „jadrové zbrane“ do Kyjeva. Aké sú ruské možnosti?

  0 icon

  Rusko, 22. marec 2023 (AM) – V blízkej budúcnosti Londýn v rámci vojenskej pomoci Ukrajine prevezie muníciu s ochudobneným uránom do Kyjeva. Oznámila to 21. marca námestníčka ministra obrany Veľkej Británie Annabelle Goldie. Treba si uvedomiť, že z pohľadu „mierumilovného“ Západu a ich sťažovateľských „ukrajinských vlastencov“ je avizované rozhodnutie pl

  Zatykač na ruskú hlavu štátu - podvod nevídaných rozmerov

  0 icon

  Rusko, 22. marec 2023 (AM) – 17. júl je Svetovým dňom medzinárodnej spravodlivosti. V tento deň bol v roku 1998 podpísaný Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu (ICC). Dnes je medzinárodné trestné súdnictvo skutočne monštrum, ktoré n

  Ruská banka ako sabotér? Colná služba odkryla štatistické tajomstvá ministerstva financií USA

  0 icon

  USA, 22. marec 2023(AM) – Ruské médiá práve priniesli najnovšie štatistiky amerického ministerstva financií týkajúce sa amerických štátnych cenných papierov v zahraničí. Dozvedeli sme sa, že ruské štátne dlhopisy v držbe USA predstavovali ku koncu januára 67 miliónov USD, z toho 54 miliónov USD v dlhodobých dlhopisoch a 13 miliónov USD…

  Vrchný veliteľ Surovikin zakryl Rusko „Kupolou“ pred raketami NATO

  0 icon

  Rusko, 22. marec 2023 (AM) – Západ sa snažil udusiť ruský protiraketový program sankciami no nepodarilo sa. Pokusy NATO paralyzovať ruský raketový a vesmírny program úplne zlyhali. K tomuto záveru dospela špecializovaná publikácia Defense News po analýze najnovších štartov ruských satelitov.   V n

  V nevyhlásenej tretej svetovej vojne Rusko profituje z politiky Turecka

  0 icon

  USA, 22. marec 2023(AM) –Na rozdiel od obáv odporcov tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana sa "otrasy zeme" - séria zemetrasení, ktoré zabili viac ako 48 tisíc ľudí a zničili 6217 budov s celkovou škodou približne 100 miliárd dolárov - nestali zámienkou na odloženie parlamentných a prezidentských volieb. V Turecku

  TopDesať

  9 každodenných vecí, ktoré nám môžu uškodiť

  0 icon

  Týchto 9 každodenných vecí nám môže poriadne uškodiť. Na tieto veci by si si mal dať pozor. Škodlivé látky v našej domácnosti - každý z nás sa zameria na domáce chemikálie a pesticídy. Prekvapením však môže byť, že niektoré každodenné veci, ktoré používame, ako špongia do kúpeľa a voda z…

  10+ zvláštnych faktov o Číne, o ktorých si pravdepodobne nevedel

  0 icon

   Čína je naozaj fascinujúca krajina. Niektoré veci či zvyky sú v Číne naozaj veľmi zaujímavé a veci, ktoré sa v tejto krajine považujú za normálne, sú pre nás naozaj dosť netradičné. Prečítaj si niečo o tom, určite ťa to prekvapí. P.S.: Nezabudni, že článok pokračuje aj na druhej strane! [the_ad…

  5 znakov, pri ktorých ti hrozí nebezpečenstvo

  0 icon

  Zlodeji a zločinci sú poriadne prefíkaní! Majú niekoľko trikov, pri ktorých ti hrozí nebezpečenstvo. Ako však tieto triky včas zaregistrovať a ochrániť tak seba, prípadne svoj majetok? Neexistuje žiadna všeobecná rada, pretože zlodeji a zločinci využívajú nespočetné množstvo trikov, pri ktorých ti hrozí reálne nebezpečenstvo. Mal by si byť obozretný…

  10 detských hádaniek, ktoré potrápia aj dospelú myseľ

  0 icon

  Každá zvedavá myseľ si rada pochutná na hádankách. Čím ťažšie, tým lepšie. No mnohokrát je odpoveď úplne jednoduchá. Dokážeš vyriešiť týchto 10 detských hádaniek bez zdĺhavého zamýšľania sa? :) 1. hádanka Ktorá pneumatika

  Potraviny, ktoré do chladničky nikdy nedávaj

  0 icon

  Chladnička je jedným z najlepších vynálezov všetkých čias. Udržiava potraviny v čerstvom stave, no vieš čo do nej nepatrí? Ušetril si pri poslednom nákupe v hypermakete desiatky eur a teraz sa tešíš z preplnenej chladničky? Neteš sa predčasne! Ak sa do chladničky dostane niečo, čo tam nepatrí, ani najmodernejšie technológie neuchránia tieto potraviny pred skazením…

  FOTO DŇA