Šimečkova progresívna paralýza


Známy biologický muž (XY) z bratislavských dúhových PRIDE pochodov Slaytiiina. Printscreen MUDr. Peter Lipták z https://www.youtube.com/watch?v=jflgotWY2Cg

Poďme si posvietiť znovu rovno na podpredsedu EP a predsedu PS Martina Šimečku.
Ten verejne tvrdí, že homosexuáli majú mať právo rodiť deti a že transexuáli majú mať právo na dôstojnú zmenu pohlavia (tranzíciu).
Pritom Šimečka si nikdy nespomenie na heterosexuálov, celkom zjavne ho nezaujímajú a tým diskriminuje heterosexuálnu väčšinu a ignoruje jej rozhodujúci spoločenský význam pre zachovanie rodu. Veď nepochybne aj každý homosexuál sa narodil heterosexuálnym rodičom. Je predsa samozrejmé, že nielen každý homosexuál, ale rovnako aj heterosexuál, musí mať právo na dôstojný život. A najmä všetky deti majú právo na výchovu v rodine nerušenú sexuálnymi excesmi čiže v spoločenstve rodičov (otca a matky) a ich detí. Šimečka vôbec nezdôrazňuje samozrejmé právo detí na výchovu a vzdelávanie v sexom nezaťažených inštitúciách (škôlkach, školách…). Problémom nie je homosexuálna alebo heterosexuálna orientácia, ale predčasná sexualizácia detí, ich sexuálne zneužívanie a s tým súvisiaca promiskuita. Veď aj v prírode človek dozrieva a na sexuálne aktivity je určené obdobie až po puberte. Prečo Šimečkovi tak veľmi záleží na predpubertálnej sexualizácii detí? Pre rozkoš pedofilov? Je na mieste výčitka, že ako podpredseda EP nepristupuje rovnako k právam detí a dospelých. Ani u dospelých nepristupuje rovnako k právam heterosexuálnej väčšiny, LGB menšín a skupín TIQ+ pacientov, práve naopak, jeho prístup sa vyznačuje nerovnosťou, diskrimináciou heterosexuálnej väčšiny.  Ešte závažnejšie však je, že skupinkám TIQ+ pacientov dokonca odopiera indikovanú medicínsku pomoc a vnucuje im sebazničujúci, ich telá znetvorujúci experiment (tranzíciu). Nuž a táto karikatúra európskych demokratických hodnôt je dnes obrazom celého dnešného Bruselu.
Poďme si to celé rozobrať ešte podrobnejšie.

Sexuálna orientácia
Normálna sexuálna orientácia
Heterosexuáli (H) tvoria 86-88% populácie, bisexuáli (B) 10% a homosexuáli, lesby (L) a gejovia (G), predstavujú  2-4% populácie.
Takže normálnu zdravú komunitu podľa sexuálnej orientácie dnes možno označiť skratkou HBLG.

Patologické (chorobné) sexuálne orientácie (F65)
Pedofília (P) je sexuálna orientácia na deti,  je to choroba, ktorá má v MKCH 10  kód diagnózy  F65,4 a ktorej prejavy nekompromisne stíha zákon. V prípade sexuálnych trestných činov proti deťom môže súd ako trest pre páchateľov nariadiť chemickú, alebo aj chirurgickú kastráciu.
Ďalšie choroby spadajúce pod diagnózu F65 sú fetišizmus, fetišistický transvestizmus, exhibicionizmus, voyeurizmus, sadomasochizmus.
Takto duševne choré osoby vyhľadávajú dúhové PRIDE pochody, kde sa zvyknú zamiešať medzi zdravých gejov a lesby a znepríjemňujú tieto ich tradičné akcie svojimi  performanciami, v dôsledku čoho sa normálni gejovia a lesby týchto aktivít zúčastňujú čoraz menej často, najmä z obavy, aby si ich ľudia nestotožňovali s týmito duševne chorými jednotlivcami.
Niektorí z týchto kategórií duševne chorých pacientov poškodzujú sami seba, iní páchajú trestné činy sexuálneho obťažovania a iné násilné sexuálne trestné činy a najčastejšie trestné činy ohrozovania mravnej výchovy mládeže.

Zdravá, normálna sexuálna identita
Sexuálna identita je zdravá, keď sa muž cíti byť mužom a žena ženou. V tomto zmysle sú úplne zdraví heterosexuáli, bisexuáli gejovia aj lesby. Skratkou vyjadrené sú to príslušníci HBLG komunity.

Poruchy, choroby sexuálnej identity (diagnózy F64)
Najzávažnejšou duševnou chorobou tohto druhu je transsexualizmus (F64.0) keď sa žena cíti byť mužom,  alebo keď sa muž cíti byť ženou. Ide vlastne o určitý druh schizofrénie, rozštep medzi reálnym zdravým telom a chorým duchom. Obraz schizofrénie môže byť plne rozvinutý do psychotického obrazu s príslušnými bludmi a halucináciami. Na fb boli doposiaľ uvedené desiatky týchto porúch v rámci diskusií o Istanbulskom dohovore  pričom ľudia postihnutí týmto druhom  duševných chorôb môžu tvoriť spolu až 1‰ v populácii. Skratkou sa tieto duševné choroby označujú ako TIQ+.

Ktorého zlomyseľníka napadla skratka LGBTIQ+? Dávať zdravých ľudí a pacientov s duševnými chorobami do jedného vreca?  Typické liberálne klamstvo alebo hlúposť, až to dverami plieska.

A náuka o chromozómoch bude tabu?
Z biologického hľadiska je to viac než jasné. Muž má chromozóm XY v každej svojej bunke, žena má chromozómy XX v každej svojej bunke. Preto žiadnou chirurgickou operáciou, ani žiadnou hormonálnou liečbou nie je možné premeniť muža na ženu, alebo naopak. Nie je možné zmeniť chromozómy (DNA) v bunkách. To ešte nijaká veda nevymyslela. Neexistuje spôsob ako to urobiť. Muž zostane aj po smrti mužom každou bunkou svojho tela (XY) a to isté platí aj o žene, ktorá aj po smrti zostane ženou každou bunkou svojho tela (XX). Presviedčanie dôverčivých, duševne ťažko chorých ľudí trpiacich bludmi a halucináciami o možnosti zmeny pohlavia je baláchanie, klamanie, ide  tu vlastne o trestný čin podvodu.
Je zločinom ľudí takto nabaláchať, oklamať ich, že telu zmeníme pohlavie odrezaním pohlavných orgánov.  Zo zdravého tela odrezať pohlavné orgány znamená nezvratne ho fyzicky zohaviť. Odrezaním pohlavných orgánov sa nepremení muž na ženu, ani žena na muža. Tieto bytosti zostávajú stále tým istým mužom, stále tou istou ženou, len telo majú  nezvratne fyzicky zohavené. A zostáva im nielen tá istá chorá duša, ale neľudským experimentom  aj znetvorené pôvodne zdravé telo.

Tieto nehumánne experimenty ideologicky zastrešujú liberáli, najmä ich súčasť LGBT sekta, druh ideologického extrémizmu, ktorý nachádza živnú pôdu v liberalizme.
Rozdiel medzi LGBT sektou, ktorá zastupuje iba malú časť z väčšinovej LGBT populácie, a samotnou LGBT populáciou, vedia najlepšie vysvetliť samotní homosexuáli.
Do detailu túto problematiku analyzoval nedávno homosexuálny aktivista TinFoil v Liste homosexuála homosexuálom, ktorý zverejnil na svojom Twitteri. V ňom sa ohradil najmä proti pedofílii, ktorá je dnes trendom tejto ideológie.
https://www.hlavnespravy.sk/nahnevany-homosexual-pise-list-ludom-aki-dnes-pochoduju-aj-v-uliciach-bratislavy-vidime-o-co-sa-snazite/2891004
Rovnako  výborne objasnil podstatu LGBT sekty aj sedemnásťročný homosexuál z Prahy Antonín Vavruška vo svojom vyjadrení pre rádio Universum: “LGBT aktivizmus je horší než komunizmus; útočí na našu biologickú podstatu”.
https://www.radiouniversum.cz/vavruska-antonin-1d-lgbt-aktivismus-je-horsi-nez-komunismus-protoze-utoci-na-nasi-biologickou-podstatu/

Pod pojmom LGBT sekta teda máme na mysli samozvanú, zradikalizovanú, úzku skupinu osôb vyčlenenú z LGBTI+ komunity, ktorá túto komunitu organizuje totalitným spôsobom v duchu LGBTI+ ideológie, a ktorá má – ako neoddeliteľná súčasť dnešného liberalizmu – deštruktívny vplyv na celú spoločnosť. Sekta používa prvky psychickej manipulácie, ovplyvňuje prežívanie, správanie a myslenie jednotlivcov, a tým rozkladá väčšinovú heterosexuálnu ľudskú identitu a nahrádza ju identitou homosexuálnou. Vo svojom jadre je to manipulácia útočiaca na biologickú podstatu človeka a vedúca k subverzii spoločnosti s cieľom dosiahnuť kontrolu  a redukciu populácie. Paradoxne liberalizmus a jeho sekty sú dnes opakom slobody.

Pre túto dobu je príznačné, že k liberálnym balamutičom sa dnes zaradil aj minister zdravotníctva SR generál Vladimír Lengvarský, ktorý asi neustále napĺňa prísahu danú obrannej aliancii západných korporácií (NATO), aplikujúc ju na našu populáciu. Na druhej strane už zrejme pozabudol na vlastnú vojenskú prísahu vlasti, Hippokratovu prísahu, etický kódex, ústavu a ostatné zákony platné v SR, ako aj MKCH 10 a ďalšie zdroje medicínskych a všeobecne ľudských poznatkov. Máme však medzi sebou aj viacerých ďalších kolegov lekárov, ktorí sa prejavujú podobne ako tento minister. Ako sa liberálom podarilo, že sa títo lekári tak veľmi horlivo  podieľajú na subverzii našej spoločnosti? Ako môžu lekári ignorovať biológiu, svoje svedomie, a tak drasticky, fyzicky ubližovať duševne chorým pacientom, zvyšovať riziko ich samovrážd? Alebo plánujú zabrániť im v samovražde tým, že im ako východisko ponúknu eutanáziu?  Ako sa to  s pomocou niektorých lekárov dosiahlo v demokraciách, kde si „nadovšetko vážia ľudské práva a ľudskú dôstojnosť“, napríklad vo Švajčiarsku či v Kanade? Je pre mňa šokujúce, že v tomto špecializovanom Lengvarského tíme skončili konkrétne títo lekári:  doc. MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD., MUDr. Igor Bartl,  MUDr. Oľga Jamborová, MUDr. Iveta Kalafutová, doc. MUDr. Alexandra Krištúfková, PhD. PhDr. Robert Máthé, PhD., MUDr. Michal Patarák, PhD., Mgr. Jana Štefániková, PhD., MUDr. Barbora Vašečková, PhD., ktorí pripravujú  Štandardný postup pre diagnostiku a komplexný manažment zdravotnej starostlivosti o dospelú osobu s transsexualizmom (F64.0), ktorého podstavou je znetvorujúci chirurgický zákrok a konfliktná, proti biologickému pohlaviu zameraná hormonálna liečba.

Spomínam si na svoje detstvo, keď som si ako malý chlapec listoval, so zimomriavkami a potajomky, v knihe Milana Vároša Hitler žije chyťte ho! Kniha vyšla v roku 1964 a tento  autor po nástupe normalizácie bol jedným z troch publicistov, ktorých ako prvých  prepustili z redakcie Smena a mal zákaz publikovať. Plného uznania a slobody tvorby sa dočkal až v novom demokratickom režime po roku 1989. Dnes má 85 rokov a žije v Bratislave. Je to literárna reportáž o pohlavároch nemeckého fašizmu a o fašistických ohavnostiach, ktorá predstavuje symbolické memento pred recidívami fašistických prejavov. Utkvela mi v pamäti fotografia štyroch židovských chlapcov z Mengeleho „výskumov“ v koncentrákoch, na ktorých bol zdokumentovaný ich stav po úplnom odstránení pohlavných orgánov, teda okrem penisu a semenníkov odrezaní aj veľkej časti mužskej močovej trubice a prostaty.  Jeden z problémov, ktorý pri tomto pokuse riešil Mengele bol únik moču po takomto devastujúcom znetvorení mužského tela, ale z očí chlapcov vyžarovalo aj obrovské utrpenie duše. A na mučenie tohto darebáka lekára Jozefa Mengeleho má dnes pod vedením ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského nadviazať aj naša slovenská chirurgická, urologická, psychiatrická, endokrinologická a sexuologická škola?

„Darmo cúdiš oberáš. Všetci sme z tejže Adamovej kosti“
Tento článok nemá za cieľ vyvolávať nenávisť, ale naopak, lásku k jedincom postihnutým transsexualizmom, touto ťažkou duševnou chorobou, a demonštrovať energické odhodlanie riešiť ich zdravotný problém. Ak im chceme efektívne pomôcť, je potrebné skúmať skutočné príčiny ich stavu a rozvíjať užitočnú odbornú pomoc, predovšetkým na báze psychoterapie. Terapeutické sprevádzanie osôb s poruchou pohlavnej identity má byť zamerané na posilňovanie ich funkčných stránok, nie toho, čo je dysfunkčné.
Stále platí: v zdravom tele zdravý duch. Pokiaľ máme zdravé telo a chorá je iba duša, nádej na vyliečenie existuje. Ale ak zmrzačíme zdravé telo, pochováme všetku nádej. K chorej duši pridáme aj choré telo. My to predsa musíme urobiť opačne! Áno, ak chceme dosiahnuť zdravie, teda stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody, na prvom mieste stojí telesné zdravie. Som presvedčený, že posilňovaním pevného telesného zdravia možno ozdraviť aj chorú dušu.
Dnes  zvádzame boj, aby sme objasnili túto problematiku na biologickej úrovni, čo si vyžaduje odstrániť každú ideologizáciu. Zneužívanie tohto zložitého medicínskeho problému politikmi je odporné, podľa môjho názoru tým páchajú zločiny proti ľudskosti.

Je skutočne zaujímavé, aké rozdielne deti sa to narodili Šimečkovcom. Jeho sestra je seriózna, múdra a vzdelaná biologička, ktorá má do detailu naštudovanú biologickú podstatu človeka, zatiaľ čo Šimečka junior pohŕda základnými vedomosťami z odboru svojej vlastnej sestry.  Pravdepodobne len pocit mužskej nadradenosti ho drží zubami nechtami v zajatí  myšlienok, ktoré sú z hľadiska biologickej vedy úplné hlúposti. Ako vyštudovaný politológ si tento karierista asi myslí, že opakovaná lož sa stane pravdou a že na ignorovaní biologickej podstaty človeka si môže úspešne postaviť svoju politickú existenciu. Avšak podľa môjho názoru sa na hlúposti a zjavnom klamstve úspešná politická kariéra postaviť nedá. Skôr ako jeho osobný úspech by som to chápal ako jeho osobnú tragédiu, ktorá tohto mladého človeka skôr či neskôr pohltí, keďže „jeho demokracia“ sa uskutočňuje napĺňaním známeho Sokratovho výroku:
“… Mladí budú chcieť mať postavenie starých a demokracia im to dá. Ženy budú chcieť byť mužmi (a muži ženami), cudzinci budú chcieť mať práva domácich obyvateľov a demokracia im to umožní. Keď  demokraciu nakoniec ovládnu zločinci, pretože od prírody bažia po moci, vznikne tyrania horšia, než akú dokáže vytvoriť najhoršia monarchia, alebo oligarchia.“ A Sokratov žiak Platón Sokratovo poznanie ešte rozvinul, keď tých zločincov pomenoval “Nakoniec nám budú vládnuť tí najneschopnejší z nás.“

Držme si čapice, vďaka progresívcom ako Šimečka a Čaputová je subverzia spoločnosti  v plnom prúde. Najmä zásluhou Čaputovej smerujeme do progresívnej paralýzy, ako by povedal Sokrates, do najhoršej tyranie. Už nefunguje zdravotníctvo, školstvo, zo sociálnej starostlivosti je z tej predrevolučnej iba torzo, pritom to isté sa deje v priemysle a v poľnohospodárstve. Stratili sme hospodársku sebestačnosť, národnú svojbytnosť, aj štátnu suverenitu. A Čaputová nám ťahá popod nos medové motúzy akejsi demokracie. No namiesto Slovenska rieši Ukrajinu.

Záverom
Poďme sa zachrániť! “Odvahu, Tatry synu, vznes se,  vyvýše pohled!”

„Milovat lidi, mít rád lidi, to jediná cesta ke štestí.“ A táto axioma z bývalej vlasti nám musí dodávať energiu pre zmenu a byť kompasom každého z nás.

Súvisiaci článok, list lekárov ministrovi zdravotníctva
https://www.postoj.sk/120297/na-lekarskej-vede-je-opaet-pachane-nasilie-nejakou-ideologiou

Ďalší súvisiaci článok

https://standard.sk/290920/269-zdravotnikov-vyzyva-premiera-a-ministra-zdravotnictva-aby-neschvalili-nove-standardy-liecby-transsexuality/  

Lengvarského nejde zastaviť…
https://standard.sk/276798/lengvarskeho-nejde-zastavit-precitajte-si-ako-ma-vyzerat-transsexualna-revolucia-ktoru-pripravuje/

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Peter Lipták

O AUTOROVI

Som lekár s 37-ročnou praxou v prvom kontakte s pacientmi - obyčajný pešiak medicíny. Všímam si následky, rozmýšľam o ich príčinách a hľadám súvislosti.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 155

Celkové hodnotenie: 25.76

Priemerná čítanosť: 4708

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • POČASIE NA DNES

  FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Dni mesta Svidník ponúknu bohatý program pre všetky vekové kategórie

  0icon

  Svidník 16. júna 2024 (TASR/HSP/Foto:TASR-Maroš Černý)   Dni mesta Svidník ponúknu bohatý program pre všetky vekové kategórie. Od piatka (28. 6.) do nedele (30. 6.)…

  Slovinsko - Dánsko 1:1 v C-skupine, remízu zariadil Janža

  0icon

  O prvú remízu na futbalových ME v Nemecku sa v nedeľu postarali tímy Slovinska a Dánska. Ich vzájomný súboj C-skupiny v Stuttgarte sa skončil nerozhodne…

  V žilinskej Fakultnej nemocnici s poliklinikou budujú nové administratívne centrum

  0icon

  Žilina 16. júna 2024 (TASR/HSP/Foto:TASR-Erika Ďurčová)   Do konca leta chcú mať v žilinskej Fakultnej nemocnici s poliklinikou (FNsP) hotové nové administratívne centrum. To vznikne…

  Poprad si poistil služby brankárskeho tandemu Vay a Belányi

  0icon

  Poprad 16. júna 2024 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Slovenský hokejový klub HK Poprad si poistil služby brankárskeho tandemu Adam Vay a Filip Belányi aj pre nasledujúcu…

  Samsonovová zvíťazila na turnaji WTA v Hertogenboschi

  0icon

  Hertogenbosch 16. júna 2024 (TASR/HSP/Foto:TASR/DPA-Tom Weller)   Ruská tenistka Ľudmila Samsonovová zvíťazila vo finále dvojhry na trávnatom podujatí WTA v holandskom Hertogenboschi. Druhá nasadená hráčka…

  A už doňho kopú...

  0icon

  Bratislava 16. júna 2024 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Vraj: Prečo je Pellegriniho posolstvo „bezcenné“, pýta sa SME. A nie sú jediní, kto si cez inauguračný víkend stihol…

  Calzona nepočíta so zraneniami Belgicka: "Musíme ukázať maximum"

  0icon

  Tréner slovenských futbalistov Francesco Calzona sa nepozerá na zranenia v belgickom tíme ako na výhodu. "Sokolov" čaká v pondelok o 18.00 h vo Frankfurte prvý…

  Prípravy na Horehronské dni spevu a tanca sú v plnom prúde, amfiteáter sa čoskoro dočká obnovy

  0icon

  Heľpa 16. júna 2024 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dušan Hein)   V závere júna ožije horehronská obec Heľpa jedným z najstarších a najvýznamnejších folklórnych festivalov na Slovensku, 58. ročníkom…

  Mesiac poľovníctva si v michalovskom kaštieli pripomenú Poľovníckym dňom

  0icon

  Michalovce 16. júna 2024 (TASR/HSP/Foto:TASR-Roman Hanc)   Jún, mesiac poľovníctva a ochrany prírody, si v michalovskom kaštieli pripomenú Poľovníckym dňom. Podujatie, ktoré sa uskutoční v…

  Blanár: Mierové rokovania o Ukrajine by mali pokračovať aj za účasti Ruska

  0icon

  Mierový summit o Ukrajine vo Švajčiarsku je výnimočný, pretože sa na ňom zúčastňujú predstavitelia na najvyššej úrovni, uviedol v nedeľu slovenský minister zahraničných vecí Juraj…

  Vášeň v Tebe

  Auto Trendy

  Reklama

  Armádny Magazín

  TopDesať

  FOTO DŇA