Je slovenská vláda riadená fašistami?

Fašisti. V slovenskej politike sa to v poslednej dobe len tak hmýri vo vyjadrení koaličných politikov týmto slovom. Politici tento výraz používajú skôr ako nadávku. Rozumejú politici výrazom kto to boli alebo sú fašisti, neofašisti či neonacisti? A akú hrozbu predstavujú?   

Celá slovenská populácia vie, že na Slovensku vládne vláda, ktorá háji americké a nie slovenské záujmy. USA vyvolali vojnu na Ukrajine, podporujú rozvoj vojny na Ukrajine a sú spoluzodpovedné za obete v tejto vojne. Na Ukrajine bojuje proti Rusku cca 20 000 zahraničných žoldnierov, vedených americkou tzv. súkromnou vojenskou organizáciou „Academy“ a dôstojníkmi USA a NATO vrátane neofašistických vojenských ukrajinských zoskupení Azov a Kraken.  Tam, kde nemôžu Američania poslať oficiálne vojská, pošlú súkromných zabijakov. Samozrejme, že sú prepojení na CIA a Pentagon, ktorí ich riadia. A dnes nie je žiadnym tajomstvom, že ukrajinská armáda podlieha veleniu amerických vysokých dôstojníkov, ktorí sú priamo prítomní na Ukrajine. USA dlhoročne plánovite podporujú ukrajinský neofašizmus, spolupracujú s jeho predstaviteľmi, a preto si dovolím tvrdiť, že súčasný režim v USA je riadený neofašistami.

Na stránke Natural News bol uverejnený článok o tom, že predstavitelia Bieleho domu a federálne orgány koordinujú svoju činnosť, ktorou cenzurujú Američanov. Bidenov režim sa skoordinoval s Big Tech, aby obmedzil prejavy jednotlivých Američanov. Toto očividné porušenie prvého dodatku americkej ústavy odhalil generálny prokurátor Eric Schmitt. Médium k tomu uviedlo, že tieto odhalenia dokazujú, že Bidenov režim je fašistickou vládou, ktorá porušuje americkú ústavu.

Schmitt na margo toho povedal: „Už sme dostali množstvo dokumentov, ktoré jasne dokazujú, že federálna vláda má incestný vzťah so spoločnosťami sociálnych médií a jasne koordinuje cenzúru slobody prejavu. Ministerstvo spravodlivosti sa skrýva za výkonnými výsadami a odmietlo odovzdať komunikáciu medzi najvyššími predstaviteľmi Bidenovej správy a spoločnosťami sociálnych médií. Preto sme požiadali súd, aby prinútil ministerstvo spravodlivosti predložiť tieto záznamy“. 

Stačí v USA tak málo, aby nejaké médium označilo Bidenov režim za fašistický? A bez následkov? Na Slovensku boli odstavené alternatívne médiá a nikto nemal odvahu označiť slovenský režim za fašistický. Pritom je to oveľa ťažší prehrešok voči slobode slova ako v USA.

Natural News uverejňuje aj ďalšie znaky naofašizmu prítomné vo vláde Joea Bidena a doslova píše: „Fašistickými nacistami nie sú „okrajová“ časť demokratickej strany, ale samotná strana, od Joea Bidena, po bábky mainstreamových médií, ktoré presadzujú jeho propagandu, filtrujúc svoj fašizmus až po radikálnych extrémistov-voličov strany“.

Keď si prelistujete niektoré americké stránky vrátane mainstreamových, zistíte, že sa veľa píše o vzostupe fašizmu aj v samotných USA. Niektorí autori hovoria o „trumpizme“ ako republikánskej forme kresťanského fašizmu, niektorí pripisujú momentálne sklony USA na ceste od rasizmu k fašizmu a iných foriem vládneho násilia. Trumpa obviňujú so sklonov k fašizmu na základe napadnutia amerického kapitolu demonštrantami 6. januára 2021. Útok bol vyhodnotený vyšetrovateľmi ako pokus o prevrat s cieľom zmeniť výsledky prezidentských volieb. Je dôvodom označiť Trumpa za fašistu na základe pokusu o prevrat? USA naplánovali po celom svete stovky prevratov vrátane vrážd vysokých politických predstaviteľov. Nikto sa za tieto zločiny neodvážil označiť USA za fašistickú krajinu. A zrazu ak sa prevrat týka samotných USA, tak ide o fašizmus? Čudné videnie sveta.

Jason Stanley profesor filozofie na Yale hovorí, že fašizmus je často považovaný za ideológiu alebo typ režimu. Tvrdí však, že je to spôsob aplikovania politiky, spôsob uchopenia moci, ktorý vychádza z veľmi špecifického štýlu propagandy. Podľa Stanleyho, ak o fašizme uvažujeme len ako o type vlády alebo o ucelenom súbore presvedčení, potom ho pravdepodobne spoznáme až potom, čo už zmenil náš politický systém. Cieľom je podľa neho odhaliť fašizmus „predtým, než sa stane režimom“. Hovorí otvorene, že v USA je prítomná latentná forma fašizmu, ktorá sa prejavuje takou mierou, akú jej politický priestor poskytne.

To znamená, že dnes už nestačí vnímať fašizmus v intenciách nemeckého fašizmu. Treba vnímať predovšetkým jeho znaky v dnešnej spoločnosti. Pritom aj autokratická spoločnosť môže byť v konečnom dôsledku demokratickejšia ako pluralitné spoločnosti. Mnohí si mýlia demokraciu s pluralitou. Samotná pluralita nie je zárukou demokracie. Vôbec to nie je to isté a už vonkoncom nie zárukou, že v spoločnosti sa na povrch nevyplaví latentný fašizmus vo svojej novodobej podobe. Od pádu Sovietskeho zväzu sme ani nezbadali ako americký kapitalizmus prešiel do fázy korporátneho fašizmu.

Páchanie zločinov NATO  pod vedením USA v bývalej Juhoslávii v roku 1999 možno smelo označiť za neofašistické. Vtedajšia vláda SR povolila prelety zločineckých lietadiel NATO ponad územie Slovenska a podporila tak ich zločineckú činnosť. Táto vláda podporuje zločiny NATO aj dnes. Je aj toto dôvod na vyhlásenie, že vláda SR je neofašistická keďže je jej militantná zložka členom neofašistickej organizácie NATO?

Z tohto pohľadu sú USA krajinou, ktorú riadia neofašisti. Ten kto spolupracuje s fašistami, sám je fašista.  Možno na základe podpory USA vyhlásiť, že aj slovenská vláda je profašistická?

Stránka Merriam Webster k definícii fašizmu uvádza, že je to hnutie ktoré povyšuje národ a často rasu nad jednotlivca, má centralizovanú autokratickú vládu na čele s diktátorským vodcom, prísnu ekonomickú a sociálnu reguláciu a násilne potláča opozíciu.

Fašizmus je teda ideológia s prejavmi extrémneho nacionalizmu, ktoré sú sústredené okolo jediného vodcu-extrémneho diktátora, ktorý nepripúšťa iné názory. Vyžaduje absolútnu podriadenosť. Takýto človek je riadený chorobnou túžbou po moci, po osobnom uznaní, má velikášske črty. Dosiahnutie cieľa je dosahované násilím, vrátane použitia armády, potláčaním osobných slobôd, pogromami a pod. Takýto vodca zvyčajne vyhlasuje o sebe, že na túto činnosť je poverený Bohom a zneužíva vieru na budovanie svojej diktátorskej popularity.

Medzi fašistické prejavy patrí aj násilné potláčanie demonštrácií alebo obštrukcie vlády s cieľom zabrániť uskutočneniu demonštrácií. Demonštrácia je právo občana vyplývajúce z Ústavy.

Nacizmus je nástrojom fašizmu a nacistami sa označujú strany, skupiny alebo jednotlivci, ktorí podporujú fašizmus. Nacisti veria vo svoju nadradenosť nad inými národmi. V minulosti to bola viera v nadradenosť árijskej rasy. Nacizmus je teda krajne pravicový extrémistický nacionalizmus. Za nacistov možno pokladať tých predstaviteľov americkej politiky, ktorí hlásajú, že Boh predurčil USA na riadenie sveta, že jedine USA vedú tú „správnu“ celosvetovú politiku, že iba názory predstaviteľov USA sú najsprávnejšie, najneomylnejšie. Všetkých ostatných, ktorí nesúhlasia s politikou USA potláčajú, sankcionujú, devastujú vojnami, štátnymi prevratmi, politickými vraždami a pod.

Treba si však uvedomiť, že americká vláda je v podstate iba bábkou, ktorú ovládajú z pozadia miliardári z Deep State. Podstata amerického neofašizmu je zakorenená v pekných pozitívnych slovách o mieri, o budúcnosti, o odstránení hladu, o boji proti násiliu, proti vojne a pod. Tomuto peknému idealistickému obalu sú schopné masy ľudí uveriť bez rozmýšľania. Ale do jednotlivých kapitol tohto pekného obalu sú vpísané pekelné činnosti v rozpore s týmto pekným obalom. Popísané kapitoly sú latentne zacielené na posilnenie moci miliardárov, utajených cieľov Deep State doteraz ovládajúcich planétu Zem. Tieto ciele sa však začínajú rúcať. Ľudia si uvedomili hroziace nebezpečenstvo a vedia pomenovať politikov alebo členov Deep State, ktoré ženú Zem do záhuby.

Medzi takýchto miliardárov patrí aj Melinda a Bill Gatesovci. Prečítajte si ich stránku https://www.gatesfoundation.org/goalkeepers/report/2022-report/ zabalenú v peknom obale a porovnajte ich vyhlásenia so skutočnosťou. Prídete k záveru, že Gatesovci sa podieľajú na obrovských podvodoch a zločinoch proti ľudstvu. Napríklad obrovské investície do tzv. vakcín proti Covidu a následné úmyselné spustenie pandémie. Výsledok mnohobiliónové zisky a milióny mŕtvych po celom svete.

Gatesovci a iní z Deep State hovoria o svetovom hlade, o ekonomickej nerovnosti, o hrozbe klimatických zmien a pod. Akosi zabudli pomenovať, že všetky tieto svetové problémy ľudstva sú zapríčinené hlavnou hybnou silou imperializmu ďalších miliardárov v honbe za ziskami  výrobcov zbraní, vo vyvolávaní vojen s cieľom umiestnenia ďalších zbraní na svetové trhy, z ťažobného priemyslu financované daňovými poplatníkmi a z takej orientácie svetovej politiky, pomocou ktorej títo miliardári ovládajú svetové trhy pre svoj osobitný ekonomický prospech. Americkí miliardári sami kolektívne kontrolujú nenásytnú globálnou hegemonickou kontrolou posadnutú americkú imperiálnu vládu, ktorá systematicky presadzuje ekonomickú nerovnosť v celom svete.

Ďalším príkladom amerického neofašizmu je výskum biologických zbraní zakázaných ženevským protokolom a následnými dohovormi o biologických a chemických zbraniach na Ukrajine a ich použitie na Ukrajine a v niektorých ďalších ázijských krajinách bývalého Sovietskeho zväzu.

Najnovším neofašistickým počinom USA je poštvanie Azerbajdžanu proti Arménsku. Treba si uvedomiť, že Azerbajdžan je horúcim kandidátom na vstup do zločineckej organizácie NATO už tri desaťročia a v krajine ich prípravu na vstup majú na starosti priamo americkí zástupcovia Pentagonu. USA tento konflikt otvorili z dôvodu pokusu ďalšieho oslabenia Ruska. A prečo je Azerbajdžan v hľadáčiku záujmu USA? Žiadna novinka. Pre nerastné strategické suroviny. Ale v tomto prípade hrajú USA dvojakú hru. Arménsko nie je veľmi bohaté na ropu a plyn, ale zato má iné strategické suroviny, ktoré môžu byť v záujme amerických supov. Napríklad meď, zlato, diamanty, molybdén. USA tu však narazia na čínsku konkurenciu, ktorá do ťažobného priemyslu Arménska investovala cca miliardu dolárov.

Medzi ďalších neofašistov patrí napr. klan Rockefellerovcov a Bushovcov, ktorí už od 30-tych rokov minulého storočia sa podieľali na financovaní  a rozvoji nemeckého fašizmu. Ich aktivity pokračujú v tomto smere ďalej.

Čo musí svet urobiť ako prvé kroky k zabráneniu vzniku tretej svetovej vojny?

Svet sa musí zjednotiť v širokej koalícii s cieľom zabrániť šíreniu amerického neofašistického vírusu za pomoci národných vlád. Musí odstrániť Deep State s jeho členmi z mapy sveta a urobiť kroky k eliminácii svetových miliardárov škodiacich vzájomnej politike mieru a spolunažívaniu národov vo vzájomnom rešpekte a úcte. Odstrániť z vlád militaristických predstaviteľov a zrušiť zločinecký pakt NATO. S cieľom zabezpečenia svetového mieru ozdraviť činnosť OSN a prijať záväzné dokumenty s opatreniami na dosiahnutie tohto cieľa.

Sú prítomné nasledovné hlavné prvky neofašizmu na Slovensku?

Potláčanie ľudských práv;

Identifikácia „nepriateľa“ ako obetného baránka;

Nadradenosť armády a polície. Zneužívanie silových rezortov na upevnenie moci;

Riadené masmédiá a zneužívanie tzv. mainstreamových médií na hlásanie jedinej pravdy tejto vlády;

Podvodné voľby a ich organizácia zo zahraničia;

Verejná vládna podpora neofašistickej politiky USA;

Moc v štáte uchopená v rukách latentného diktátora Matoviča;

Presadzovanie moci jednou stranou – OĽANO;

Nerešpektovanie Ústavy SR, jej ohýbanie ako i ohýbanie iných zákonov z dôvodu upevnenia moci;

Násilné potláčanie opozície a práv médií, ktoré nepíšu podľa diktátu vlády;

Nevyšetrenie prípadu zavraždenia Kuciaka a jeho snúbenice;

Nevyšetrenie vraždy Milana Lučanského;

Násilné vyžadovanie poslušnosti pri nesprávnom postupe očkovacej mafie proti Covidu 19. Následok tisíce mŕtvych;

Úmyselné vzdanie sa suverenity štátu prijatím vlastizradnej dohody tzv. DCA s USA s následkom okupácie SR cudzími vojskami a prijatím diktátu USA;

Úmyselná likvidácia obranyschopnosti SR;

Nastolenie diktatúry využitím ochudobňovania občanov a rozkladom základných hodnôt štátu a slobôd občanov.

Odpovede na uvedené prvky ponechám na čitateľa, aby sa sám rozhodol, ktoré znaky neofašizmu táto vláda napĺňa…

Viac na:

https://www.vox.com/policy-and-politics/2021/1/29/22250294/trump-american-fascism-jason-stanley

https://baptistnews.com/article/is-fascism-the-right-name-for-the-trumpist-hard-right-in-america/?gclid=EAIaIQobChMIrc-007r9-QIVBOd3Ch3p8wD_EAAYBCAAEgJYjvD_BwE#.YxXRtX1BzIU

https://www.naturalnews.com/2022-09-05-national-media-wont-show-you-this-proof-nazis-democrat-party.html

Z mesta SNP Ivan Štubňa

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Ivan Štubňa

O AUTOROVI

Vyštudovaný psychológ so skúsenosťami v oblasti podnikania, zahraničného obchodu, pôsobiaci niekoľko rokov v zahraničí a na ústredných orgánoch štátnej správy.
Záujmy: cyklistika,vysokohorská turistika, liečivé bylinky...a investigatívny blog

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 216

Celkové hodnotenie: 24.8

Priemerná čítanosť: 2235

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

  FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Ruská jadrová reakcia nie sú iba vyhrážky. Rusko je na použitie atómových taktických zbrani pripravené

  0icon

  Bratislava 24. septembra 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Sergei Bobylev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP, TASR/AP-Susan Walsh)   Ruský prezident Vladimir Putin a čínsky prezident Si Ťin-pching sa…

  Pri služobnom zákroku v Malých Levároch sa zranili tri osoby

  0icon

  Bratislava 24. septembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Pri sobotňajšom zásahu polície v Malých Levároch v okrese Malacky sa mali podľa aktualizovaných informácií zraniť tri osoby.…

  Ukrajinského prezidenta Zelenského sklamal Izrael a vystrašili iránske drony

  0icon

  Bratislava 24. september 2022 (Foto: Screenshot/Flightradar)   Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je šokovaný z toho, že Izrael je spolu s Maďarskom jedinou relevantnou krajinou, ktorá Ukrajine nedodala…

  Postup Ruska v konflikte s Ukrajinou zdá sa zaskočil USA. Aké majú teraz tri základné možnosti na reakciu?

  0icon

  Bratislava 24. septembra 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Jim Watson)   Reakcia Ameriky na udalosti v Rusku, Donbase, Záporoží a Chersonskej oblasti bola prekvapivo tlmená. Dokonca nudná, ak vezmeme…

  Skutočne sa na nás valí tsunami? Aby bol niekto za spasiteľa, treba najprv vyvolať katastrofu, reagujú analytici na slová nového ministra

  0icon

  Bratislava 24. septembra 2022 (HSP/Foto:TASR - Dano Veselský)   Nový minister hospodárstva Karel Hirman sa v jednom z najnovších rozhovor vyjadril, že sa na nás…

  Putin mal prevziať velenie a zakázať ústup z Chersonu

  0icon

  Bratislava 24. septembra 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Russian Defense Ministry Press Service)   Vladimir Putin zakázal ruskej armáde ustúpiť z Chersonu a prevzal strategické velenie bojových operácií na…

  Horskí záchranári súťažia v Nízkych Tatrách na Memoriáli Romana Bencúra

  0icon

  Demänovská Dolina 24. septembra 2022 (TASR/HSP/Foto:Facebook/Horská záchranná služba)   Horskí záchranári zo Slovenska, Česka a Poľska testujú v sobotu v Nízkych Tatrách svoje zručnosti na…

  Nadal sa odhlásil z Laver Cupu, chce byť pri manželkinom pôrode

  0icon

  Londýn 24. septembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Kin Cheung)   Španielsky tenista Rafael Nadal sa v sobotu odhlásil z Laver Cupu. V piatok odohral zápas štvorhry po boku…

  Matovič: Muži neplačú. Chlapi niekedy áno

  0icon

  Bratislava 24. septembra 2022 (HSP/Foto:TASR-Martin Brauman)   Švajčiarsky tenista Roger Federer na Laver Cupe v Londýne oficiálne ukončil aktívnu kariéru. V médiách sa okamžite začal…

  Tlak amerických politikov na to, aby sa ich banky odcudzili Číne, sa im vypomstí

  0icon

  Bratislava 24. septembra 2022 (HSP/Foto:Screenshot Facebook)   Vedúci predstavitelia niektorých najväčších amerických bánk sa dostali pod tlak amerických zákonodarcov, aby sa zaviazali zaujať tvrdší postoj…

  Armádny Magazín

  Erdogan potrebuje vyvolať vojenskú krízu. O grécko-tureckej vojne v rámci NATO

  0 icon

  Turecko, 24.september 2022 (AM) – Grécko v septembri oficiálne varovalo EÚ a NATO pred hrozbou vojny s Tureckom. Popredné európske a americké médiá uvádzajú, že v rámci hraníc NATO sa schyľuje k vojne medzi oboma členmi tohto vojenského bloku. Die Welt píše : „ Na papieri sú Turecko a Grécko spojenci…

  Vyčkávacia taktika? USA a Nemecko veľmi pomaly dodávajú tanky Ukrajine

  0 icon

  Ukrajina, 24.september 2022 (AM) – Ukrajina požiadala Západ o urgentné dodávky moderných tankov, aby uspela v protiofenzíve na severovýchode krajiny, no západné štáty na žiadosť reagovali pomaly. Píše o tom Politico s odvolaním sa na sedem zdrojov. Podľa partnerov z publikácie Kyjev potrebuje americké M1 Abrams a nemecké leopardy, avšak

  Iránske tanky Zulfikar a Karrar

  0 icon

  Irán, 24.september 2022 (AM) – Irán sa už takmer 40 rokov nachádza na sankčnom zozname USA, Izraela a EÚ. Krajina, ktorá pred takmer 40 rokmi odstránila iránskeho proamerického šacha, zničila americké komando, ktoré zaútočilo na Irán s cieľom oslobodiť zajatých amerických rukojemníkov, uštedrila výprask irackému vodcovi Saddamovi Hussajnovi, spojencovi Američan

  Ukrajina má problém - roje iránskych dronov likvidujú ťažkú techniku ozbrojených síl. Video

  0 icon

  Ukrajina, 24.september 2022 (AM) – Podľa hlásenia v operačnom ukrajinskom veliteľstve "Juh", ruské ozbrojené sily zničili ukrajinský remorkér, ktorý bol v prístave Očakov v Mykolajivskej oblasti. Loď zasiahol iránsky kamikadze dron Shahed-136. Rovnakým spôsobom došlo k úderu na budovu v Krivoj Rogu.  

  Ruské sily zničili už takmer tristo ukrajinských vojenských lietadiel

  0 icon

  Ukrajina, 23.september 2022 (AM) – Počas ruskej špeciálnej vojenskej operácie už bolo zničených takmer 300 ukrajinských vojenských lietadiel, informovalo v piatok ruské ministerstvo obrany.   „Celkovo od začiatku špeciálnej vojenskej operácie bolo zničených 298 lietadiel, 155 vrtuľníkov, 2 054 bezpilotných prostriedkov, 376 protilietadlových

  FOTO DŇA