Na okraj Františkovej návštevy – 5. časť: Bez súdu: Rybné námestie a Vášaryová

Po tom, čo od začiatku 20. storočia bol éter – „Boh jasného svetla, z ktorého vzniká všetko živé, látka čistejšia ako slnko a jemnejšia ako vzduch“ – ako nadbytočný zavrhnutý a nahradený vzorcom E=mc2, čo je základný vzorec teórie relativity, všetko je relatívne. A platí to aj o informácii, že František slúžil v Budapešti „desivú omšu“ s okultistickým krížom za chrbtom, na ktorom bola pod nohami Krista pribitá ľudská lebka a had so šípovým chvostom, ktorý ju oblizoval – čo z diaľky nebolo vidieť. Jeden z priateľov ma upozornil, že kombinácia symbolov kríž + had + lebka je v kresťanskom umení oddávna zaužívaná symbolika biblických právd, že to teda nie je žiaden „okultistický kríž“. Nuž, dohodnime sa aspoň na tom, že tento symbol na kríži je nezvyčajný, a že bol „prekrytý“ pápežským stolcom.

A keďže sa „vernému podčiarnikovi“ zdá, že súdim, aj keď ja taký zámer nemám (v čase písania textu ešte neboli zverejnené informácie o súkromnom stretnutí jezuitov, na ktorom ich František žiadal prijať imigrantov), uvediem teraz bez posudzovania jeden citát a následne len doplňujúce strohé informácie. Citát pochádza od bývalej neúspešnej kandidátky na funkciu slovenskej prezidentky, Magdy Vášaryovej: „Pápež František pricestoval na Slovensko, pobudol štyri dni a na niektorých z nás zanechal jeho spôsob vyjadrovania, jeho metafory, jeho chápanie Evanjelia a spôsob správania sa veľký dojem. Na mňa určite. Ale čo zostalo v hlavách a vo svedomí našich modloslužobníkov, to je otázka…

(1) Svet si všímal najmä prekvapivú návštevu v rómskom sídlisku Luník IX, mnoho aj mojich známych ohŕňalo nosom, oni by tam predsa nikdy nevkročili. Sme skrátka známi našim ľahostajným vzťahom voči Rómom, ktorých sme vytlačili do get, aby sme sa mohli nad nimi pohoršovať…

(2) Na mňa urobila najhlbší dojem návšteva pontifa pri Pamätníku obetiam holokaustu v Bratislave… Pápež sa vyjadril jasne a presne: „…bolo Božie meno zneuctené: v šialenstve nenávisti, počas druhej svetovej vojny, bolo zabitých viac ako 100-tisíc slovenských židov… Tu, pred dejinami židovského národa, poznačenými touto tragickou a neopísateľnou konfrontáciou, sa hanbíme to priznať: koľkokrát bolo použité nevysloviteľné meno Najvyššieho na neopísateľné činy neľudskosti! Koľko utláčateľov vyhlásilo: Boh je s nami, ale pritom oni neboli s Bohom… Je ťažké odhadnúť, ako sa to prejaví v biskupskej konferencii. Na jej aktivitách v posledných rokoch je vidieť, že sa nedokáže odstrihnúť od čias, kedy sa katolícka cirkev dostala bezprostredne k presadzovaniu nacistického a fašistického režimu. Neprekáža jej ani napríklad usporiadanie konferencií, ako bola posledná v Nitre – O monsignorovi ThDr. Jozefovi Tisovi, kňazovi a prezidentovi. Zišli sa na nej všetci obdivovatelia nacistickej ideológie a venovali sa pozitívam Tisovej osobnosti, obchádzajúc jeho neľudský, nekresťanský nacionalistický režim. Dnes má Tiso sochu v Čakajovciach, ulicu o Varíne, samozrejme v Bánovciach nad Bebravou, v Rajci pamätnú tabuľu. Skrátka, stále ako spoločnosť blúdime našimi dejinami a nie a nie nájsť európske východisko pre väčšinu občanov a občaniek…“

K prvému bodu. Luník IX v Košiciach bol postavený ako stovky iných sídlisk po celom vtedajšom Česko-Slovensku. Zatiaľ čo iné rovnako staré sídliská naďalej slúžia svojim obyvateľom, a tí si ich udržujú v obývateľnom stave, na Luníku IX už niekoľko činžiakov museli zbúrať vzhľadom na riziko ich zrútenia, pretože ich obyvatelia ich systematicky demolovali a ničili. Pohľad na všelijako zohyzdené pozadie „pápežského tv-prenosu“, čo videl svet, bez vysvetlenia, že toto sídlisko vyzerá tak, ako vyzerá, nie vinou tých, ktorí ho postavili, ale vinou tých, ktorí na ňom bývali a bývajú, je klamlivý. Snažím sa „nesúdiť“, iba sa opýtam: Naozaj sme Rómov „vytlačili do get, aby sme sa mohli nad nimi pohoršovať“?

K druhému bodu. K číslici „viac ako 100-tisíc“ som sa už vyjadril. Keďže pani Vášaryová mieri na osobu vtedajšieho prezidenta – kňaza, ešte raz odcitujme podčiarnika s nickom „Peter“: „(Židia) boli vysťahovaní na nátlak Nemecka a na tento nátlak boli vysťahovaní aj z iných krajín. Tento nátlak sa prejavil aj v pomníchovskom Česko-Slovensku. Aj vtedajšia česko-slovenská vláda neopovážila sa úplne nesplniť požiadavku Nemecka a preto napr. prepustila Židov zo štátnych služieb. Nemecko oznámilo slovenským činiteľom, že vysťahuje Židov do východných oblastí vtedajšieho Poľska, kde si vytvoria vlastnú domovinu s možnosťou žiť podľa svojich zvykov. Slovenskí činitelia sa obávali, že odmietnutia tejto (i iných požiadaviek) Nemecka by malo za následok obsadeniu Slovenska Nemeckom. To by nebolo dobré nielen pre Slovákov, ale aj pre Židov, ako to názorne ukázal vývoj po povstaní v r. 1944. Cirkevní činitelia sa opakovane postavili proti protižidovským opatreniam, vrátane ich vysťahovaniu. S vysťahovaním Židov Tiso nemal nič spoločného, nebolo to v jeho právomoci. Naopak, mnohých zachránil pred vysťahovaním. Po preniknutí správ, že vysťahovaní Židia hynú, slovenská vláda sa snažila tieto správy preveriť. Pretože Nemecko túto previerku neumožnilo, slovenská vláda, vraj na podnet Tisa, vysťahovanie Židov zastavila a neobnovila ho napriek nátlaku Nemecka. Vysťahovanie Židov obnovilo Nemecko po povstaní v r. 1944. Aj z toho vidno, že pre Nemecko to bol jeden z jeho hlavných cieľov.“

Vtedajší slovenský prezident presadil do naozaj neľudského protižidovského vládneho nariadenia paragraf o výnimkách, a aj podľa najskromnejšieho odhadu ich počtu, tisíc výnimiek, zachránil prinajmenšom tisíc ľudských životov (pritom jedna výnimka platila pre celú rodinu, takže zachránených bolo minimálne troj- či štvornásobne viac). Ak štát Izrael oceňuje záchrancov prenasledovaných Židov vyznamenaním Spravodlivý medzi národmi, nepatrilo by toto ocenenie „násobne“ aj záchrancovi niekoľkotisíc židovských životov?

Ponúkam v tejto súvislosti nie príliš známu informáciu (vysielal ju Český rozhlas 5. júla 2009) o udalosti, ktorá celosvetovo – teda aj na Slovensku – veľmi negatívne ovplyvnila osud Židov. Vo francúzskom meste Evian sa na podnet US-prezidenta Roosevelta zišli 9. júla 1938 pohlavári sveta z 32 štátov, vrátane Nemecka, ako aj predstavitelia 21 židovských organizácií. Deväť dní potom rokovali o tom, ako pomôcť desaťtisícom utečencov, ohrozených režimom Adolfa Hitlera. V tom čase hľadalo strechu nad hlavou 200 000 Židov z Nemecka a Rakúska. A na tejto konferencii vystavili účastníci na čele s USA „bianko šek“ Hitlerovi, keď sa naplno prejavila nechuť mocných sveta efektívne Židom pomôcť. Americká vláda bola ochotná prijať ročne najviac 27 000 utečencov z Nemecka, Rakúska a Česko-Slovenska. Veľká Británia, ktorá spravovala Palestínu, sa rozhodne postavila proti početnejšiemu židovskému prisťahovalectvu na toto územie. Austrália bola ochotná naveľa prijať nanajvýš 15 000 Židov počas nasledujúcich troch rokov. Švajčiarsko vyhlásilo, že „nevstúpi pre židovských utečencov do vojny s Nemeckom“ a o štvrť roka neskôr dokonca požiadalo Nemecko, aby židovskí emigranti dostávali do pasu pečiatku s veľkým J (Jude). Tým dalo najavo, že obetiam nacistického antisemitizmu nielen nehodlá samo pomáhať, ale naopak urobí všetko pro ich odmietnutie. Zo všetkých zúčastnených ponúkla významnejšie kvóty iba Dominikánska republika, bola ochotná prijať až 100 000 Židov. V skutočnosti sa však do tohto štátu dostala len časť z nich, ktorí splnili náročné podmienky pre prijatie. A tak Hitler slávil triumf: presvedčil sa, že niet výraznejšej medzinárodnej solidarity so Židmi, a ich perzekúcia sa môže začať. Čiže mocní sveta na čele s USA dali Hitlerovi plnú moc nakladať so židmi podľa jeho uváženia, mal „voľné ruky“ a už o štyri mesiace sa v Nemecku uskutočnil prvý pogrom počas krištáľovej noci. A už ste počuli, že sa to stalo v deň narodenín Martina Luthera, ktorý v roku 1543 napísal knihu „Von den Juden und ihren Lügen / O Židoch a ich klamstvách“, a nemeckí nacisti urobili to, čo v onej knihe navrhol: zabíjali Židov, pálili syngógy, a tak ďalej?

Kto čítal knihu Arona Grünhuta „Katastrofa slovenských Židov“ (PT Marenčin 2015), dozvedel sa o iných prekvapujúcich skutočnostiach, ktoré menia pohľad na tragický osud slovenských Židov v tých hrozných časoch. Slovenské vládne orgány od marca 1939 podporovali myšlienku vysťahovať 50-tisíc Židov do Palestíny, lebo nevedeli, aký osud ich tu čaká. S tým cieľom zriadili Sociálny úrad, ktorý zverili všetkým skupinám slovenských Židov, a uvoľnili na tento účel milión libier na slovenskom viazanom účte v londýnskej Barclays Bank. Aron Grünhut ako predstaviteľ ortodoxnej židovskej obce na tom základe zorganizoval transport do Palestíny na dvoch lodiach, pričom – ako píše – rozličné židovské organizácie a zväzy, napríklad Jewish Agency, Palestínsky úrad, sionistické skupiny Joint, Hicem či Hias – „úplne zlyhali“. Podľa Grünhuta bratislavskí sionisti túto záchrannú akciu z malicherných prestížnych dôvodov sabotovali, ba chceli jej zabrániť. Na ich podnet požiadala londýnska vláda bulharskú, aby sa lode z prístavu v Ruse dokonca vrátili! Vďaka neuveriteľnému Grünhutovmu úsiliu sa napokon viac ako 1300 Židov šťastne dostalo do Haify. A Aron Grünhut bol po svojom návrate do Bratislavy prenasledovaný – Židmi.

Keďže ide len a len o pravdu a nič iné, a texty majú byť len také dlhé, aby sa dali čítať, a keďže medzitým Františkove slová na Rybnom námestí ocenil aj bývalý komunistický funkcionár Peter Weiss, k téme sa ešte vrátime. A neodsúdime, len odpovieme aj na Vášaryovej vetu, že sa „katolícka cirkev dostala bezprostredne k presadzovaniu nacistického a fašistického režimu“ – ak pravda, nepredbehne nás a neodpovie KBS.

Dňa 24. septembra 2021.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Marián Tkáč

O AUTOROVI

Ekonóm, publicista, viceguvernér NBS pri jej zakladaní, podpísaný na prvej sérii slovenských bankoviek v roku 1993, predseda Matice slovenskej v rokoch 2010-2017

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 49

Celkové hodnotenie: 17.26

Priemerná čítanosť:

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Európska komisia smeruje k oslabeniu bezpečnostných pravidiel pre nové GMO, občania a organizácie reagujú v prebiehajúcej konzultácii

  0icon

  Bratislava 20. októbra 2021 (HSP/Foto:Pixabay)   Napriek snahám rôznych organizácií a verejnosti, Európska komisia naznačila jasný zámer oslabiť legislatívu v prospech novej generácie geneticky modifikovaných…

  Atentátnik z Viedne konal sám; predtým však mal pomocníkov

  0icon

  Viedeň 20. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Ronald Zak)   V prípade teroristického útoku v rakúskej metropole Viedeň z 2. novembra 2020 išlo o osamelého útočníka; pred atentátom…

  Poslanec Benčík chcel, aby Národná rada odsúdila správanie poslanca Tarabu voči dcére prezidentky Čaputovej. Predseda parlamentu zaujal rázny postoj

  0icon

  Bratislava 20. októbra 2021 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Ján Benčík z poslaneckého klubu SaS v stredu navrhol, aby parlament prijal uznesenie k včerajšiemu internetovému incidentu, keď…

  Na Čaputovej rodinu nikto neútočil, to na Tarabu sa zniesol "slniečkarsky lynč," myslí si Blaha. "A ospravedlnenie? To by sa žiadalo v prvom rade od členov vlády za plagiátorstvo, rozvrat krajiny a zbedačenie státisícov ľudí," zdôraznil Chmelár

  0icon

  Bratislava 20. októbra 2021 (HSP/Foto:Facebook, SITA-Ľudovít Vaniher, TASR-Michal Svítok)   Včera na seba opozičný poslanec a predseda strany Život Tomáš Taraba pritiahol mediálnu pozornosť tým,…

  Lekárka prezradila, aké potraviny pomáhajú zmierniť stres

  0icon

  Moskva 20. októbra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP - Radovan Stoklasa, Svätopluk Písecký)   Endokrinologička a odborníčka na výživu Alena Barredová v rozhovore pre Sputnik vymenovala potraviny, ktoré…

  Minister obrany podporuje spoluprácu slovenských a českých zbrojárov

  0icon

  Bratislava 20. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Možnosti spolupráce českých a slovenských zbrojárskych podnikov boli témou dnešného stretnutia predstaviteľov obranného a bezpečnostného priemyslu SR a…

  Ministerstvo vnútra nevie čo so Santusovou, ktorá dvakrát prešla cez detektor lži a tak ju spochybňujú. Santusová sa bráni: "Nešlo o moju iniciatívu, ani o môj výber"

  0icon

  Bratislava 20. októbra 2021 (HSP/Foto:Screenshot TV Joj)   Vyšetrovateľka Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) Diana Santusová, ktorá vyšetrovala ovplyvňovanie vyšetrovaní a výpovedí kajúcnikov príslušníkmi NAKA a…

  Zníženie exekučných zrážok pomôže státisícom ľudí, tvrdí Kollár

  0icon

  Bratislava 20. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann, Dano Veselský, Pixabay)   Vládou schválené zníženie exekučných zrážok z príjmov dlžníkov pomôže v situácii, keď narastajú životné náklady…

  Od pondelka bude desať okresov v čiernej farbe

  0icon

  Bratislava 20. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:HSP)   Od pondelka 25. októbra bude na Slovensku v čiernej farbe desať okresov. V druhom stupni ohrozenia, teda v bordovej…

  Nick Rolovich sa odmietol zaočkovať proti koronavírusu, musel preto skončiť ako tréner na WSU

  0icon

  Washington 20. októbra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Young Kwak)   Nick Rolovich už nie je trénerom tímu amerického futbalu na Washington State University v USA. Ani po opakovanom…

  TopDesať

  5 psychologických experimentov, ktoré odhalili krutú pravdu o ľuďoch

  0 icon

  Hoci ako ľudia sme boli vždy fascinovaní fungovaním mysle a dôvodmi nášho správania, až do začiatku 20. storočia bola experimentálna psychológia prakticky neznámym pojmom. Zahŕňajúc celý rad oblastí, od behaviorálnych štúdií po sociálnu dynamiku a zložité biologické procesy vyskytujúce sa v mozgu, starostlivo kontrolované štúdie vykonané v mene experimentálnej psychológie nás naučili toľko…

  Ako dlho môžu byť potraviny zmrazené?

  0 icon

  O jedle sa toho už popísalo veľa. Niet sa čo diviť, keďže čoraz viac a viac ľudí sa zaujíma o to, čo konzumuje, odkiaľ sa to berie, prípadne kto to vyrába a spracúva. Aj my sme vám v rámci článku 8 spôsobov konzervovania priniesli nejaké to info o chladení a…

  Koľko cukru sa nachádza vo vašom jedle a pití?

  0 icon

  Dnešná doba je taká unáhlená a rýchla, že udržiavať svoj životný režim v zdravej rovnováhe môže byť náročné. A tým sa dostávame k cukru, ktorého je v našich potravinách niekedy až priveľa. Spotreba príliš veľkého množstva cukru zvyšuje riziko niekoľkých nebezpečných zdravotných problémov, vrátane obezity, cukrovky typu 2, zvýšeného krvného…

  10+ zaujímavých faktov o káve, ktoré by mal vedieť každý kávičkár

  0 icon

  Káva bola prvýkrát objavená v 15. storočí a dodnes si zachováva svoj status jedného z najpopulárnejších nápojov. Milovníkov kávy sú milióny na celom svete. Káva je vyrobená zo zrelých bobúľ, ktoré sa zbierajú, spracúvajú a sušia. Následne sa káva praží, pomelie a nakoniec sa dostane do našich kávovárov. No nemusíš byť zarytý kávičkár, aby…

  Čo ti chce povedať telo, keď zažiješ deja vu?

  0 icon

  Povedzme, že ideš lyžovať prvýkrát v živote, ale zrazu, keď stúpiš na sneh, máš pocit, že si to už predtým robil. No, práve si zažil deja vu. Aj keď sa to javí ako zriedkavý jav, 60 - 80%  ľudí malo niekedy deja vu. Môže to však znamenať, že tvoje telo vysiela signál, aby ťa…

  Armádny Magazín

  Irán v po rokovaniach so Šojguom v Moskve potvrdil záujem o ruské stíhačky a helikoptéry

  0 icon

  Rusko, 19. október 2021 (AM) –  "Pozície Moskvy a Teheránu sa zhodujú vo väčšine kľúčových problémov globálnej a regionálnej agendy. Spolupráca medzi Ruskom a Iránom sa napriek situácii s COVID-19 naďalej rozvíja, uviedol náčelník generálneho štábu ruských ozbrojených síl Valerij Gerasimov. "Napriek zložit

  Bývalý šéf Pentagonu prehovoril o chybách v školení afganskej armády

  0 icon

  USA, 19. október 2021 (AM, Sputnik) – USA urobili kritické chyby v školení afganskej armády, ktoré prispeli k jej rozpadu, myslí

  Brilantným riadením Amerika kráča ku komunizmu

  0 icon

  USA, 19. október 2021 (AM) – Kaliforniu zmieta vlna lúpeží v obchodoch. V San Franciscu ľudia len vojdú, lopatou prehodia tovar z regálov a odídu. Pracovníci obchodu neriskujú svoje zdravie a nezasahujú do lúpeže. Predajcovia môžu iba zavolať políciu a dívať sa. Neprichádza však ani polícia.

  Americký výsadok na japonské územie mal byť v septembri 1945

  0 icon

  Japonsko, 19. október 2021 (AM) –  6. a 9. augusta 1945 USA atómom zbombardovali japonské mestá Hirošimu a Nagasaki. V roku 2015 bol zverejnený údaj o dovtedy celkovom počte obetí vyše 450 tisíc, pričom na následky ožiarenia trpelo ďalších 183 519 ľudí.

  Ruskej armáde sa v Sýrii vzdalo niekoľko tisíc militantov

  0 icon

  Sýria, 19. október 2021 (AM) – Obrovská skupina militantov, ktorí sa predtým aktívne zúčastňovali teroristických aktivít v južnej Sýrii, sa rozhodla vzdať ruskej armáde výmenou za záruky, že nedôjde k ich prenasledovaniu zo strany Damasku. Militanti, ktorí sa zúčastnili na dobrovoľnej kapitulácii, odovzdali niekoľko desiatok tisíc ručných zbraní a množ

  Svetlo sveta

  Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

  0 icon

  Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

  Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

  0 icon

  Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

  Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

  0 icon

  Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

  Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

  0 icon

  Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

  Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

  0 icon

  The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

 • icon FOTO DŇA