Na okraj Františkovej návštevy – 5. časť: Bez súdu: Rybné námestie a Vášaryová

Po tom, čo od začiatku 20. storočia bol éter – „Boh jasného svetla, z ktorého vzniká všetko živé, látka čistejšia ako slnko a jemnejšia ako vzduch“ – ako nadbytočný zavrhnutý a nahradený vzorcom E=mc2, čo je základný vzorec teórie relativity, všetko je relatívne. A platí to aj o informácii, že František slúžil v Budapešti „desivú omšu“ s okultistickým krížom za chrbtom, na ktorom bola pod nohami Krista pribitá ľudská lebka a had so šípovým chvostom, ktorý ju oblizoval – čo z diaľky nebolo vidieť. Jeden z priateľov ma upozornil, že kombinácia symbolov kríž + had + lebka je v kresťanskom umení oddávna zaužívaná symbolika biblických právd, že to teda nie je žiaden „okultistický kríž“. Nuž, dohodnime sa aspoň na tom, že tento symbol na kríži je nezvyčajný, a že bol „prekrytý“ pápežským stolcom.

A keďže sa „vernému podčiarnikovi“ zdá, že súdim, aj keď ja taký zámer nemám (v čase písania textu ešte neboli zverejnené informácie o súkromnom stretnutí jezuitov, na ktorom ich František žiadal prijať imigrantov), uvediem teraz bez posudzovania jeden citát a následne len doplňujúce strohé informácie. Citát pochádza od bývalej neúspešnej kandidátky na funkciu slovenskej prezidentky, Magdy Vášaryovej: „Pápež František pricestoval na Slovensko, pobudol štyri dni a na niektorých z nás zanechal jeho spôsob vyjadrovania, jeho metafory, jeho chápanie Evanjelia a spôsob správania sa veľký dojem. Na mňa určite. Ale čo zostalo v hlavách a vo svedomí našich modloslužobníkov, to je otázka…

(1) Svet si všímal najmä prekvapivú návštevu v rómskom sídlisku Luník IX, mnoho aj mojich známych ohŕňalo nosom, oni by tam predsa nikdy nevkročili. Sme skrátka známi našim ľahostajným vzťahom voči Rómom, ktorých sme vytlačili do get, aby sme sa mohli nad nimi pohoršovať…

(2) Na mňa urobila najhlbší dojem návšteva pontifa pri Pamätníku obetiam holokaustu v Bratislave… Pápež sa vyjadril jasne a presne: „…bolo Božie meno zneuctené: v šialenstve nenávisti, počas druhej svetovej vojny, bolo zabitých viac ako 100-tisíc slovenských židov… Tu, pred dejinami židovského národa, poznačenými touto tragickou a neopísateľnou konfrontáciou, sa hanbíme to priznať: koľkokrát bolo použité nevysloviteľné meno Najvyššieho na neopísateľné činy neľudskosti! Koľko utláčateľov vyhlásilo: Boh je s nami, ale pritom oni neboli s Bohom… Je ťažké odhadnúť, ako sa to prejaví v biskupskej konferencii. Na jej aktivitách v posledných rokoch je vidieť, že sa nedokáže odstrihnúť od čias, kedy sa katolícka cirkev dostala bezprostredne k presadzovaniu nacistického a fašistického režimu. Neprekáža jej ani napríklad usporiadanie konferencií, ako bola posledná v Nitre – O monsignorovi ThDr. Jozefovi Tisovi, kňazovi a prezidentovi. Zišli sa na nej všetci obdivovatelia nacistickej ideológie a venovali sa pozitívam Tisovej osobnosti, obchádzajúc jeho neľudský, nekresťanský nacionalistický režim. Dnes má Tiso sochu v Čakajovciach, ulicu o Varíne, samozrejme v Bánovciach nad Bebravou, v Rajci pamätnú tabuľu. Skrátka, stále ako spoločnosť blúdime našimi dejinami a nie a nie nájsť európske východisko pre väčšinu občanov a občaniek…“

K prvému bodu. Luník IX v Košiciach bol postavený ako stovky iných sídlisk po celom vtedajšom Česko-Slovensku. Zatiaľ čo iné rovnako staré sídliská naďalej slúžia svojim obyvateľom, a tí si ich udržujú v obývateľnom stave, na Luníku IX už niekoľko činžiakov museli zbúrať vzhľadom na riziko ich zrútenia, pretože ich obyvatelia ich systematicky demolovali a ničili. Pohľad na všelijako zohyzdené pozadie „pápežského tv-prenosu“, čo videl svet, bez vysvetlenia, že toto sídlisko vyzerá tak, ako vyzerá, nie vinou tých, ktorí ho postavili, ale vinou tých, ktorí na ňom bývali a bývajú, je klamlivý. Snažím sa „nesúdiť“, iba sa opýtam: Naozaj sme Rómov „vytlačili do get, aby sme sa mohli nad nimi pohoršovať“?

K druhému bodu. K číslici „viac ako 100-tisíc“ som sa už vyjadril. Keďže pani Vášaryová mieri na osobu vtedajšieho prezidenta – kňaza, ešte raz odcitujme podčiarnika s nickom „Peter“: „(Židia) boli vysťahovaní na nátlak Nemecka a na tento nátlak boli vysťahovaní aj z iných krajín. Tento nátlak sa prejavil aj v pomníchovskom Česko-Slovensku. Aj vtedajšia česko-slovenská vláda neopovážila sa úplne nesplniť požiadavku Nemecka a preto napr. prepustila Židov zo štátnych služieb. Nemecko oznámilo slovenským činiteľom, že vysťahuje Židov do východných oblastí vtedajšieho Poľska, kde si vytvoria vlastnú domovinu s možnosťou žiť podľa svojich zvykov. Slovenskí činitelia sa obávali, že odmietnutia tejto (i iných požiadaviek) Nemecka by malo za následok obsadeniu Slovenska Nemeckom. To by nebolo dobré nielen pre Slovákov, ale aj pre Židov, ako to názorne ukázal vývoj po povstaní v r. 1944. Cirkevní činitelia sa opakovane postavili proti protižidovským opatreniam, vrátane ich vysťahovaniu. S vysťahovaním Židov Tiso nemal nič spoločného, nebolo to v jeho právomoci. Naopak, mnohých zachránil pred vysťahovaním. Po preniknutí správ, že vysťahovaní Židia hynú, slovenská vláda sa snažila tieto správy preveriť. Pretože Nemecko túto previerku neumožnilo, slovenská vláda, vraj na podnet Tisa, vysťahovanie Židov zastavila a neobnovila ho napriek nátlaku Nemecka. Vysťahovanie Židov obnovilo Nemecko po povstaní v r. 1944. Aj z toho vidno, že pre Nemecko to bol jeden z jeho hlavných cieľov.“

Vtedajší slovenský prezident presadil do naozaj neľudského protižidovského vládneho nariadenia paragraf o výnimkách, a aj podľa najskromnejšieho odhadu ich počtu, tisíc výnimiek, zachránil prinajmenšom tisíc ľudských životov (pritom jedna výnimka platila pre celú rodinu, takže zachránených bolo minimálne troj- či štvornásobne viac). Ak štát Izrael oceňuje záchrancov prenasledovaných Židov vyznamenaním Spravodlivý medzi národmi, nepatrilo by toto ocenenie „násobne“ aj záchrancovi niekoľkotisíc židovských životov?

Ponúkam v tejto súvislosti nie príliš známu informáciu (vysielal ju Český rozhlas 5. júla 2009) o udalosti, ktorá celosvetovo – teda aj na Slovensku – veľmi negatívne ovplyvnila osud Židov. Vo francúzskom meste Evian sa na podnet US-prezidenta Roosevelta zišli 9. júla 1938 pohlavári sveta z 32 štátov, vrátane Nemecka, ako aj predstavitelia 21 židovských organizácií. Deväť dní potom rokovali o tom, ako pomôcť desaťtisícom utečencov, ohrozených režimom Adolfa Hitlera. V tom čase hľadalo strechu nad hlavou 200 000 Židov z Nemecka a Rakúska. A na tejto konferencii vystavili účastníci na čele s USA „bianko šek“ Hitlerovi, keď sa naplno prejavila nechuť mocných sveta efektívne Židom pomôcť. Americká vláda bola ochotná prijať ročne najviac 27 000 utečencov z Nemecka, Rakúska a Česko-Slovenska. Veľká Británia, ktorá spravovala Palestínu, sa rozhodne postavila proti početnejšiemu židovskému prisťahovalectvu na toto územie. Austrália bola ochotná naveľa prijať nanajvýš 15 000 Židov počas nasledujúcich troch rokov. Švajčiarsko vyhlásilo, že „nevstúpi pre židovských utečencov do vojny s Nemeckom“ a o štvrť roka neskôr dokonca požiadalo Nemecko, aby židovskí emigranti dostávali do pasu pečiatku s veľkým J (Jude). Tým dalo najavo, že obetiam nacistického antisemitizmu nielen nehodlá samo pomáhať, ale naopak urobí všetko pro ich odmietnutie. Zo všetkých zúčastnených ponúkla významnejšie kvóty iba Dominikánska republika, bola ochotná prijať až 100 000 Židov. V skutočnosti sa však do tohto štátu dostala len časť z nich, ktorí splnili náročné podmienky pre prijatie. A tak Hitler slávil triumf: presvedčil sa, že niet výraznejšej medzinárodnej solidarity so Židmi, a ich perzekúcia sa môže začať. Čiže mocní sveta na čele s USA dali Hitlerovi plnú moc nakladať so židmi podľa jeho uváženia, mal „voľné ruky“ a už o štyri mesiace sa v Nemecku uskutočnil prvý pogrom počas krištáľovej noci. A už ste počuli, že sa to stalo v deň narodenín Martina Luthera, ktorý v roku 1543 napísal knihu „Von den Juden und ihren Lügen / O Židoch a ich klamstvách“, a nemeckí nacisti urobili to, čo v onej knihe navrhol: zabíjali Židov, pálili syngógy, a tak ďalej?

Kto čítal knihu Arona Grünhuta „Katastrofa slovenských Židov“ (PT Marenčin 2015), dozvedel sa o iných prekvapujúcich skutočnostiach, ktoré menia pohľad na tragický osud slovenských Židov v tých hrozných časoch. Slovenské vládne orgány od marca 1939 podporovali myšlienku vysťahovať 50-tisíc Židov do Palestíny, lebo nevedeli, aký osud ich tu čaká. S tým cieľom zriadili Sociálny úrad, ktorý zverili všetkým skupinám slovenských Židov, a uvoľnili na tento účel milión libier na slovenskom viazanom účte v londýnskej Barclays Bank. Aron Grünhut ako predstaviteľ ortodoxnej židovskej obce na tom základe zorganizoval transport do Palestíny na dvoch lodiach, pričom – ako píše – rozličné židovské organizácie a zväzy, napríklad Jewish Agency, Palestínsky úrad, sionistické skupiny Joint, Hicem či Hias – „úplne zlyhali“. Podľa Grünhuta bratislavskí sionisti túto záchrannú akciu z malicherných prestížnych dôvodov sabotovali, ba chceli jej zabrániť. Na ich podnet požiadala londýnska vláda bulharskú, aby sa lode z prístavu v Ruse dokonca vrátili! Vďaka neuveriteľnému Grünhutovmu úsiliu sa napokon viac ako 1300 Židov šťastne dostalo do Haify. A Aron Grünhut bol po svojom návrate do Bratislavy prenasledovaný – Židmi.

Keďže ide len a len o pravdu a nič iné, a texty majú byť len také dlhé, aby sa dali čítať, a keďže medzitým Františkove slová na Rybnom námestí ocenil aj bývalý komunistický funkcionár Peter Weiss, k téme sa ešte vrátime. A neodsúdime, len odpovieme aj na Vášaryovej vetu, že sa „katolícka cirkev dostala bezprostredne k presadzovaniu nacistického a fašistického režimu“ – ak pravda, nepredbehne nás a neodpovie KBS.

Dňa 24. septembra 2021.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Marián Tkáč

O AUTOROVI

Ekonóm, publicista, viceguvernér NBS pri jej zakladaní, podpísaný na prvej sérii slovenských bankoviek v roku 1993, predseda Matice slovenskej v rokoch 2010-2017

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 64

Celkové hodnotenie: 19.09

Priemerná čítanosť: 6350

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

  FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Národný bezpečnostný úrad varuje pred koordinovanými kybernetickými útokmi na Slovensku

  0icon

  Bratislava 6. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) varuje pred koordinovanými kybernetickými útokmi na Slovensku, za ktorými je ruská skupina anonymus.ru. Informoval…

  Zuzana Čaputová diskutovala na Malte s 11 prezidentmi o vojne, plyne aj migrácii

  0icon

  Bratislava/Valletta 6. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Kancelária prezidenta SR)   Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa vo štvrtok na Malte stretla s ďalšími 11 prezidentmi členských krajín EÚ…

  Káčer: Pre niektorých politikov je naša štátnosť obyčajná rohožka

  0icon

  Bratislava 6. októbra 2022 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Rastislav Káčer by pred 30 rokmi nečakal, že na Slovensku vyrastie generácia…

  Premiér: Ak Putin stratí vplyv na Európu, trh s plynom sa upokojí

  0icon

  Bratislava/Praha 6. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Petr David Josek)   Ak ruský prezident Vladimir Putin stratí vplyv na Európu, zmizne výrazný prvok neistoty, čím sa podľa predsedu…

  Robert Fico odmietol, že by za schôdzou bola snaha zastrašovať OČTK

  0icon

  Bratislava 6. októbra 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer, Jaroslav Novák)   Začala sa mimoriadna schôdza Národnej rady (NR) SR, na ktorej chce Smer-SD presadiť uznesenie k…

  NAKA zadržala členov organizovanej skupiny, pripravovať mali lúpež

  0icon

  Bratislava 6. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Erika Ďurčová)   Národná kriminálna agentúra (NAKA) zadržala členov organizovanej skupiny z regiónu južného Slovenska. Mali pripravovať lúpežné prepadnutie na území…

  Súd rozhodol: Bude opitý Dědeček, ktorý usmrtil 5 ľudí, stíhaný väzobne alebo na slobode?

  0icon

  Bratislava 6. októbra 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Obvinený Dušan D., ktorý v opitosti spôsobil víkendovú tragickú dopravnú nehodu v centre Bratislavy s piatimi obeťami,…

  Po Limane sa hlavná pozornosť upriamuje na Kreminnský smer. Čo sa deje?

  0icon

  Kyjev 6. októbra 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Andrii Marienko)   Po oslobodení Limanu sa Kreminnský smer stal miestom hlavných bojov na frontovej línii, povedal pre Donbas Realii gubernátor…

  "Krym je ruský!": "Lúče smrti" prinútili Muska milovať Rusko

  0icon

  Moskva 6. októbra 2022 (HSP/svpressa/Foto:TASR/AP-Hannibal Hanschke) Americkí experti sa domnievajú, že miliardár sa bojí o svoje satelity Starlink, ktoré už mohli byť zasiahnuté našimi bojovými…

  Sachs zaskočil moderátora, keď obvinil USA zo sabotáže plynovodu Nord Stream. „Jeff, Jeff, v tomto bode musíme prestať..."

  0icon

  Bratislava 6. októbra 2022 (HSP/Daily Mail/Foto:Screenhot)   Ako informuje portál Daily Mail, ekonóm Kolumbijskej univerzity prekvapil, keď počas vysielania uviedol, že za sabotážou plynovodu Nord…

  Vášeň v Tebe

  Peterson porozprával o ženských sexuálnych fantáziách. Akú úlohu v nich zohráva rozprávka Kráska a zviera?

  0 icon

  Uznávaný klinický psychológ, autor kníh 12 pravidiel pre život a Za hranicou poriadku - Jordan Peterson - v jednej zo svojich prednášok porozprával o ženskej sexuálnej fantázii. Jeho vyjadrenia však nie sú založené na rozhovoroch so ženami. Možno vás to prekvapí, ale na ženské sexuálne fantázie sa podľa jeho slov zamerali inžinieri z Googlu.…

  Násilie "Pána Smitha" v realite? Angelina Jolie prezradila, čo sa dialo na palube lietadla

  0 icon

  Americká herečka Angelina Jolie podala žalobu na bývalého manžela Brada Pitta a obvinila ho z domáceho násilia, informuje portál People. Podľa žaloby Pitt počas konfliktu v súkromnom lietadle v roku 2016 chytil jedno z ich detí pod krk a ďalšie mal udrieť päsťou do tváre.

  5 jednoduchých spôsobov ako byť (oveľa) lepšou mamou

  0 icon

  Každá z nás chce byť pre svoje deti tou najlepšou mamou. Mladé mamičky, ale aj tie staršie dostávajú mnoho (niekedy nevyžiadaných) rád, ako vychovávať svoje deti. My vám prinášame 5 jednoduchých spôsobov, ako byť ešte lepšou mamou pre svoje dieťa. Darujte dieťaťu sústredených 15 minút Dvakrá

  Nepríjemná skúsenosť s európskymi lekármi ju vohnala "pod nože" iránskeho doktora. Lela Vémola prehovorila o ceste do Teheránu

  0 icon

  Bývalá slovenská playmate Lela Vémola odcestovala do Iránu. Dôvodom je jej nepríjemná skúsenosť s európskymi lekármi. „Veľmi dlho som zvažovala cestu do ďalekého Iránu, ale toto rozhodnutie neľutujem. Po nepríjemných skúsenostiach s lekármi v Európe, čo sa týka plastiky nosov, som sa zverila do rúk Dr. Farshida Mahboubirada, pretože viem, že…

  Dojemná pieseň Márie Čirovej po tragickej nehode v Bratislave: "Prečo nedá sa žiť bez obáv ako v náručí matky?"

  0 icon

  K tragickej dopravnej nehode na bratislavskej zastávke MHD Zochova uviedla niekoľko úprimných slov aj speváčka Mária Čírová. Zaspievala aj dojemnú pieseň. „V noci som sa vrátila z jedného koncertu a nemohla som zaspať. Vznikli tieto slová a melódia. Zastávka Zochova bola mojou zastávkou 5 študentských rokov. Je to jedna z najfrekventovanejších…

  Armádny Magazín

  Luhanský obrnený transportér pod paľbou zachraňuje posádku druhého poškodeného vozidla. Video

  0 icon

  Ukrajina, 6.október 2022 (AM) – Dôstojník 1. práporu 4. brigády Luhanskej ľudovej republiky s volacím znakom Denčik na svojom BMP-1 napreduje, aby pomohol posádke spriateleného vozidla predtým poškodeného v boji. Dokonca aj potom, čo raketa Javelin zasiahla kapotu jeho vozidla, bol schopný dokončiť úlohu evakuácie druhej posádky. Jeho kolega operátor-strelec 7

  Kniha "Krstní otcovia Hitlera" má čo povedať o súčasných vládcoch politiky

  0 icon

  Slovensko, 6.október 2022 (AM) – Kniha Krstní otcovia Hitlera strháva závoj zahmlievania veľmi tragickej etapy európskych a svetových dejín, ako je nacizmus. Analýzou politických, ekonomických, diplomatických a iných dokumentov n

  Američania bijú na poplach. Kyjevské sily sa nechali vylákať pred ruskou ofenzívou

  0 icon

  USA, 6.október 2022 (AM) – Americké médiá s prekvapením píšu, že ukrajinské jednotky, ktoré vstupujú do „oslobodených“ miest Donbasu, tam prakticky nestretávajú ľudí. Naznačuje to najmä denník The New York Times. Mnoho obyvateľov ukrajinských osád bolo na začiatku špeciálnej operácie evakuovaných. Teraz, s nástupom ozbrojených síl Ukrajiny, sa ľudia sťa

  Aj americká lietadlová loď ide do Japonského mora demonštrovať silu po odpálení severokórejskej rakety

  0 icon

  Južná kórea, 6.október 2022 (AM) –  USS Ronald Reagan, lietadlová loď s jadrovým pohonom, vplávala do Japonského mora po tom, čo Severná Kórea odpálila raketu stredného doletu ponad Japonsko. Vojnová loď sa bude nachádzať východne od Južnej Kórey , uviedla agentúra Yonhap s odvolan

  Už nie na ochranu Ukrajiny. USA sa netaja ďalšou finančnou podporou útočných operácií proti Rusku

  0 icon

  USA, 6.október 2022 (AM) – Washington poskytne Kyjevu nový balík vojenskej pomoci vo výške 625 miliónov dolárov. Uviedol to americký prezident Joe Biden v telefonickom rozhovore s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským podľa správy na webovej stránke Bieleho domu. Na Ukrajinu budú dodané ďalšie zbrane a vybavenie vrátane 4 viacnásobných odpaľovacích rakiet H

  FOTO DŇA