Na okraj Františkovej návštevy – 2. časť: Symboly majú svoj veľký význam

Pokračujeme v poznámkach súvisiacich s udalosťou, ktorá sa udiala od 12. do 15. septembra. Bola to pastoračná návšteva hlavy katolíckej cirkvi, ktorá ako taká je mimoriadnou udalosťou a „postretla“ novodobé Slovensko po štvrtý raz, pričom je málo takých štátov/krajín, ktoré Petrov nástupca navštívi viackrát. A ak vezmeme do úvahy aj fakt, na ktorý nezabúda bývalý poslanec Jozef M. Rydlo, „medzi Slovákov“ prišiel pápež už piatykrát. Málokto totiž vie, že po prvý raz pápež Ján Pavol II. navštívil Slovákov už 8. novembra 1981, a to v Slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme. Pritom to bola jeho prvá návšteva mimo Vatikánu po zotavení sa z vražedného útoku v máji 1981. Ján Pavol II. sa pre toto veľavravné gesto rozhodol preto, lebo „Praha“ mu znemožnila prísť do vtedajšieho Česko-Slovenska. Povedal: „Keď nemôže prísť pápež na zotročené Slovensko, príde na slobodnú slovenskú pôdu v Ríme.“ A potom trikrát – v rokoch 1990, 1995 a 2003 prišiel na vtedy slobodné Slovensko dnes už svätý Ján Pavol II. A teraz prišiel – zdá sa, že najmä medzi „svojich“ – František, Jorge Mario Bergoglio.

V prvej časti sme uvažovali nad číslami a naši priatelia „spod čiary“ sa pokúsili tieto čísla doplniť. Ktosi ako „dienko“: „Bol teda u nás desaťnásobne dlhšie ako u našich južných susedov a stálo to 100-násobne viac ako našich susedov.“ Zareagoval „Perník“: „Na zabezpečenie prípravy návštevy pápeža Františka vyčlenil vládny kabinet viac než 5,4 milióna eura. Vyplýva to z materiálov, ktoré v utorok počas podvečerného online rokovania odobrila vláda. Z vyše piatich miliónov eur majú byť financované dotácie rôznym subjektom, napríklad Konferencia biskupov Slovenska dostane 72.000 eur na zabezpečenie registrácie účastníkov či okolo 41.000 eur na logisticko-administratívne zabezpečenie návštevy pápeža. Najvyššiu dotáciu (takmer 487.000 eur) dostane Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov, a to predovšetkým na zabezpečenie liturgie pred Mestskou halou v Prešove. Od 6. do 15. septembra tiež vláda odobrila denné vyčlenenie do 1300 príslušníkov Ozbrojených síl SR, špeciálnej techniky k výkonu radiačného, chemického a biologického prieskumu a tri vrtuľníky. Zdroj: https://ix.sk/99vrP.“

Pravdaže, aj som „dostal svoje“ od akéhosi „Petra“. Začal tým, že sa vyjadrujem k tomu, čomu nerozumiem alebo nechcem rozumieť a skončil povzdychom, že koľko zla pochádza z preceňovania vlastnej osoby. A medzitým ma poučil v troch bodoch: 1. Kristus, ktorého pápež zastupuje, sa stretával s hriešnikmi – o tom nepochybujem a k tejto téme sa ešte dostaneme, keď sa budeme zamýšľať nad niekoľkými súkromnými stretnutiami Františka. 2. Pápež je tiež hlavou štátu, stretáva sa pri oficiálnych príležitostiach zo zástupcami iných štátov v podobných politických funkciách – priznám sa, že tejto replike nerozumiem, ale s jej obsahom súhlasím. 3. Pápež sa vyjadril k terajšiemu Slovensku, v terajších hraniciach. Terajšie Slovensko zahrňuje aj územie, ktoré počas druhej svetovej vojny patrilo k Maďarsku. Takže z tohto hľadiska pápež sa vyjadril správne. – „Petrovi“ – aký symbolický nick, pravdepodobne bol blízko pri formulovaní Františkovho textu – zrejme ide o čísla viac ako 100-tisíc a 70-tisíc židovských obetí z čias druhej svetovej vojny. Neprotestoval by som, ak by z kontextu Františkovej reči vyplynulo, že „bolo zabitých viac než stotisíc slovenských židov“, za smrť ktorých nenesie zodpovednosť len Bratislava (kde „vládol“ katolícky kňaz), ale aj Budapešť. To som nepočul, a bolo to veru treba Františkovi napísať. A aj to, že Slovákov je na počet obyvateľov relatívne najviac Spravodlivých medzi národmi. Škoda, milý „Peter“, ja viem, že ešte stále „katolícke“ Slovensko treba neustále ponižovať a deptať. Ešteže preživší pán netajil, že jeho mamu poslali do koncentráku z Budapešti, zatiaľ čo on prežil na Slovensku.

„Čísla“ by sme mohli uzavrieť replikou jedného z priateľov: “Isteže sú dôležité, ale nikdy nebudú na ceste k spáse rozhodujúce, rovnako ani zaujatosť akéhokoľvek typu.” Tak teda bez zaujatosti prejdime k symbolom, o význame ktorých by najlepšie vedeli hovoriť všelijaké utajené spolky a spoločnosti, najmä tie, ktoré sa usilujú ovládnuť svet. Symbolmi sú objekty, obrazy, písané texty či slová, zvuk, konkrétny znak, ale aj oblečenie či kroje, ktoré zastupujú či reprezentujú „niečo iné“, a to na základe istej podobnosti, súvislosti či iba dohody. Odborníci nás učia, že symbol zvykne splynúť so svojím významom „do vnútornej jednoty.“

Symbolom katolíckej cirkvi je kríž – na tom šaštínskom, ktorého autorom je Martin Lettrich, má Kristus pribité ruky v zápästiach, čo je zrejme bližšie k historickej pravde, ako klince v dlaniach. Pod krížom napravo bola žlto namaľovaná vrchná časť nahého holohlavého muža, ktorý sa pozerá „zdola hore“ a v ľavej ruke drží čosi ako kvet či plamene(?). Priznávam, že som sa najprv zľakol, o čo ide. Potom som sa dočítal, že žltá farba nahrádza zlato, ktoré symbolizuje to najvyššie a najdrahocennejšie, slnko a Boha, hodnoty, ktorých sa nedá dotknúť a nahá postava muža, ktorý je spájaný so slnkom a ohňom, symbolizuje ľudstvo ako časť vesmíru. Tá „žltá škvrna“ mohla byť teda hocičím „z vesmíru“. Autorka Dorota Sadovská však takto maľuje svätcov, zbavuje ich vlasov a šiat, a takto vidí sv. Jozefa. Aj keď sa v biblických časoch nefotografovalo, všeobecná predstava o sv. Jozefovi je úplne iná, takého ženícha Panny Márie zrejme doteraz „ešte ľudské oko nevidelo.“ A naľavo od kríža bola už tradičná „polkópia“ šaštínskej Madony, ktorú na konci omše – bez tradičného Anjel Pána – vyznamenal František zlatou ružou.

Symbolov Slovenska je viac, v Šaštíne však absentovala akákoľvek „slovenskosť“. Nikde nič, čo by identifikovalo Slovensko, pri odovzdávaní obetných darov nijaký kroj, nijaká štipka či náznak Slovenska. Na rozdiel od rómskeho Luníka IX nemali ani účastníci v rukách mávadlá so slovenskou zástavkou, iba s vatikánskou. Ako povedal iný môj priateľ, pri pohľade na oltár v Šaštíne človek nevedel či je v Andalúzii, Irkutsku alebo na Novom Zélande. Ktovie, či to bol výsledok práce architekta Michala Bogára, ktorý všetko ladil dosiva, alebo či také bolo zadanie. Ktovie prečo sa naši vrchní cirkevní hodnostári boja slovenskej vlajky s dvojkrížom. V roku 2013 som ako predseda Matice slovenskej požiadal predstaviteľov KBS a Ekumenickej rady cirkví, aby aspoň pri slávnostných príležitostiach zdobila chrámy slovenská vlajka (v katolíckych popri vlajke vatikánskeho štátu). A od oboch adresátov som po čase dostal takmer identickú odpoveď: u nás nemáme takú tradíciu a nechceme ju zavádzať, aby nevznikol odpor (toto je približný text oboch odpovedí). Hm, kto by bol na vtedy (a ešte hádam aj teraz) prevažne kresťanskom Slovensku proti? A nehrala sa ani slovenská štátna hymna, pričom v Budapešti, z ktorej sa František ponáhľal k nám, to všetko bolo. Vľavo a vpravo od oltára viseli obrovské zástavy, maďarská a vatikánska, a na záver spievali po maďarsky najprv hymnu pápežskú, a potom maďarskú „Isten, áldd meg a magyart / Bože, požehnaj Maďara.“

Moji múdri kritici zrejme namietnu, že zatiaľ čo maďarská hymna je „modlitba“, slovenská nie. Asi by bolo treba nahradiť v našej hymne verš o „dosiaľ spiacom Slovensku“ napríklad takto: „Prosíme ťa, Pane, stoj na našej strane, / dožič nám svornosti, slobody, hrdosti / by sme žili v sláve!“ Slovensko má však nádhernú hymnu pre chrám „Bože čos´ ráčil slovenskému rodu“ – a tú sme nepočuli na šaštínskej národnej púti možno po prvý raz v histórii. Rovnako ako sme v Šaštíne nepočuli ani „V sedmobrežnom kruhu Ríma“. Prečo to, prečo tak málo slovenskosti, prečo ten diametrálny rozdiel s porovnaní návštevami Jána Pavla II.? Prečo sivá hmla nad Slovenskom? Chcel vari „ktosi“ Františkom a sivou neutrálnou farbou šaštínskeho kňažišťa vymazať stopu Jána Pavla II. z pamäte Slovenska?

A nakoniec čo symboly, ktorými sa zviditeľňuje sám František? Na krku mu nevisí kríž s ukrižovaným zakladateľom cirkvi, ale s akýmsi „ovcovodom“ či so staroegyptským symbolom obety? Akoby staroegyptské kulty mali nahradiť kresťanské, a to už od čias veľkej francúzskej revolúcie, keď 10. novembra 1793 na vrchole Robespiera intronizovali v Notre Dame egyptskú „Bohyňu Rozumu“, doteraz: na svätopeterskom námestí vo Vatikáne je údajne betlehem na staroegyptský „spôsob“. Skrížené ruky na prsiach – či už držiace ovčie nohy, alebo aj bez nich – predviedli nám pritom nie tak dávno v Bratislave lady Leyenová z Bruselu a naša lady, a my si doteraz lámeme hlavy, čo tým chceli povedať. Najmä ak rovnaké gesto použil aj istý Adolf predtým, ako išiel „vyrábať“ obete. Vysvetľuje tento symbol príbuznosť duší Františka a Zuzany? Počas omše v Šaštíne nemal však na krku nijaký kríž nielen František, ale ani ďalší vysokopostavení preláti. A ešte maličkosť: Františkovi nechce vyjsť z úst tradičný katolícky pozdrav a zároveň symbol: „Laudetur Jesus Christus“. Počas návštevy Slovenska sme ho od neho nepočuli ani raz, a to ani v bratislavskom Dóme sv. Martina pred „natešenými biskupmi“, aj tam odznelo „buongiorno“, inokedy „buonasera“, teda dobrý deň či dobrý večer. Maličkosť?

K Františkovým vystúpeniam – oficiálnych bolo deväť – sa vrátime v ďalších pokračovaniach našich úvah. Podarí sa nám zistiť, či pozná celú Chalupkovu burcujúcu báseň „Morho!“, alebo len jej najpokojnejšiu pasáž o vítaní nečakaných hostí zďaleka či zblízka? Dozvieme sa, na akých to hostí pri jej citovaní myslel? A zároveň sa pokúsime odpovedať aj na otázku, či je František prvým Petrovým nástupcom, ktorý pozná slovenskú poéziu.

Dňa 18. septembra 2021.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Marián Tkáč

O AUTOROVI

Ekonóm, publicista, viceguvernér NBS pri jej zakladaní, podpísaný na prvej sérii slovenských bankoviek v roku 1993, predseda Matice slovenskej v rokoch 2010-2017

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 49

Celkové hodnotenie: 17.27

Priemerná čítanosť:

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  V Holandsku traja mladíci sotili muža pod električku, zraneniam podľahol

  0icon

  Amsterdam 19. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Peter Dejong)   Troch tínedžerov zadržali v holandskom meste Haag pre podozrenie zo zavinenia úmrtia muža, ktorého zrazila električka. Oznámila to…

  EÚ predstavila výročnú správu o procese rozširovania o štáty západného Balkánu

  0icon

  Štrasburg 19. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Brittainy Newman)   Európska komisia (EK) v utorok v Štrasburgu predstavila výročnú správu o procese rozširovania EÚ, ktorá sa týka krajín…

  Vicepremiérka Remišová obvinila z futbalovej bitky Fica, ale schytala to. Slováci okamžite reagovali

  0icon

  Bratislava 19. októbra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:TASR-Martin Baumann)   Počas futbalového zápasu medzi Spartakom Trnava a Slovanom Bratislava došlo medzi fanúšikmi k bitke. Incident sa premenil v…

  V egyptskom hlavnom justičnom orgáne zložilo prísahu takmer 100 žien

  0icon

  Káhira 19. októbra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Tarek Wajeh)   V egyptskej štátnej rade budú premiérovo v histórii pôsobiť i ženy. V utorok slávnostne zložilo sľub dovedna 98…

  Poslanec čelí kritike za zverejnenú fotografiu prezidentkinej dcéry. Čaputová: Útok na politika cez jeho deti je politické dno

  0icon

  Bratislava 19. októbra 2021 AKTUALIZOVANÉ(TASR/HSP/Foto:TASR - Jakub Kotian)   Útok na politika cez jeho deti je politické dno. Prezidentka SR Zuzana Čaputová to uviedla po…

  Vatikánsky rozhlas odvysiela koncert na pamiatku Edity Gruberovej

  0icon

  Vatikán 19. októbra 2021 (HSP/TK KBS/RV/Foto:TASR - Dano Veselský)   Pri príležitosti včerajšieho úmrtia svetoznámej slovenskej opernej sólistky Edity Gruberovej odvysiela dnes (19. októbra) o…

  Fico hovorí o falšovaní údajov, ktoré sa majú týkať jeho očkovania proti ochoreniu COVID-19. Akú majú občania istotu, že ich údaje niekto nesfalšoval?

  0icon

  Bratislava 19. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR - Jaroslav Novák)   Bývalý premiér a predseda strany Smer - Sociálna demokracia Robert Fico v utorok na tlačovej konferencii…

  Polášek namiesto oslavy titulu v Indian Wells riešil nové pasy v San Franciscu, aby sa s rodinou mohol vrátiť na Slovensko

  0icon

  Bratislava 19. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-John McCoy)   Po deblovom triumfe na piatom najväčšom turnaji na svete v Indian Wells sa slovenský tenista Filip Polášek chystal…

  Český Senát urobil prvý krok k tomu, aby prezident Zeman prišiel o právomoci

  0icon

  Praha 19. októbra 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Petr David Josek)   Stála komisia Senátu pre Ústavu ČR a parlamentné procedúry sa v utorok jednomyseľne zhodla na tom,…

  V Portugalsku si uctili diplomata, ktorý zachránil tisíce ľudí pred nacistami

  0icon

  Lisabon 19. októbra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Armando Franca)   Portugalsko oficiálne vzdalo hold niekdajšiemu diplomatovi Aristidesovi de Sousa Mendesovi, ktorý počas druhej svetovej vojny pomohol zachrániť tisíce…

  TopDesať

  5 psychologických experimentov, ktoré odhalili krutú pravdu o ľuďoch

  0 icon

  Hoci ako ľudia sme boli vždy fascinovaní fungovaním mysle a dôvodmi nášho správania, až do začiatku 20. storočia bola experimentálna psychológia prakticky neznámym pojmom. Zahŕňajúc celý rad oblastí, od behaviorálnych štúdií po sociálnu dynamiku a zložité biologické procesy vyskytujúce sa v mozgu, starostlivo kontrolované štúdie vykonané v mene experimentálnej psychológie nás naučili toľko…

  Ako dlho môžu byť potraviny zmrazené?

  0 icon

  O jedle sa toho už popísalo veľa. Niet sa čo diviť, keďže čoraz viac a viac ľudí sa zaujíma o to, čo konzumuje, odkiaľ sa to berie, prípadne kto to vyrába a spracúva. Aj my sme vám v rámci článku 8 spôsobov konzervovania priniesli nejaké to info o chladení a…

  Koľko cukru sa nachádza vo vašom jedle a pití?

  0 icon

  Dnešná doba je taká unáhlená a rýchla, že udržiavať svoj životný režim v zdravej rovnováhe môže byť náročné. A tým sa dostávame k cukru, ktorého je v našich potravinách niekedy až priveľa. Spotreba príliš veľkého množstva cukru zvyšuje riziko niekoľkých nebezpečných zdravotných problémov, vrátane obezity, cukrovky typu 2, zvýšeného krvného…

  10+ zaujímavých faktov o káve, ktoré by mal vedieť každý kávičkár

  0 icon

  Káva bola prvýkrát objavená v 15. storočí a dodnes si zachováva svoj status jedného z najpopulárnejších nápojov. Milovníkov kávy sú milióny na celom svete. Káva je vyrobená zo zrelých bobúľ, ktoré sa zbierajú, spracúvajú a sušia. Následne sa káva praží, pomelie a nakoniec sa dostane do našich kávovárov. No nemusíš byť zarytý kávičkár, aby…

  Čo ti chce povedať telo, keď zažiješ deja vu?

  0 icon

  Povedzme, že ideš lyžovať prvýkrát v živote, ale zrazu, keď stúpiš na sneh, máš pocit, že si to už predtým robil. No, práve si zažil deja vu. Aj keď sa to javí ako zriedkavý jav, 60 - 80%  ľudí malo niekedy deja vu. Môže to však znamenať, že tvoje telo vysiela signál, aby ťa…

  Armádny Magazín

  Irán v po rokovaniach so Šojguom v Moskve potvrdil záujem o ruské stíhačky a helikoptéry

  0 icon

  Rusko, 19. október 2021 (AM) –  "Pozície Moskvy a Teheránu sa zhodujú vo väčšine kľúčových problémov globálnej a regionálnej agendy. Spolupráca medzi Ruskom a Iránom sa napriek situácii s COVID-19 naďalej rozvíja, uviedol náčelník generálneho štábu ruských ozbrojených síl Valerij Gerasimov. "Napriek zložit

  Bývalý šéf Pentagonu prehovoril o chybách v školení afganskej armády

  0 icon

  USA, 19. október 2021 (AM, Sputnik) – USA urobili kritické chyby v školení afganskej armády, ktoré prispeli k jej rozpadu, myslí

  Brilantným riadením Amerika kráča ku komunizmu

  0 icon

  USA, 19. október 2021 (AM) – Kaliforniu zmieta vlna lúpeží v obchodoch. V San Franciscu ľudia len vojdú, lopatou prehodia tovar z regálov a odídu. Pracovníci obchodu neriskujú svoje zdravie a nezasahujú do lúpeže. Predajcovia môžu iba zavolať políciu a dívať sa. Neprichádza však ani polícia.

  Americký výsadok na japonské územie mal byť v septembri 1945

  0 icon

  Japonsko, 19. október 2021 (AM) –  6. a 9. augusta 1945 USA atómom zbombardovali japonské mestá Hirošimu a Nagasaki. V roku 2015 bol zverejnený údaj o dovtedy celkovom počte obetí vyše 450 tisíc, pričom na následky ožiarenia trpelo ďalších 183 519 ľudí.

  Ruskej armáde sa v Sýrii vzdalo niekoľko tisíc militantov

  0 icon

  Sýria, 19. október 2021 (AM) – Obrovská skupina militantov, ktorí sa predtým aktívne zúčastňovali teroristických aktivít v južnej Sýrii, sa rozhodla vzdať ruskej armáde výmenou za záruky, že nedôjde k ich prenasledovaniu zo strany Damasku. Militanti, ktorí sa zúčastnili na dobrovoľnej kapitulácii, odovzdali niekoľko desiatok tisíc ručných zbraní a množ

  Svetlo sveta

  Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

  0 icon

  Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

  Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

  0 icon

  Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

  Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

  0 icon

  Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

  Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

  0 icon

  Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

  Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

  0 icon

  The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

 • icon FOTO DŇA