Ateizmus vs náboženstvo, Sam Harris vs Jordan Peterson (1/4)

Prinášam vám otitulkovanú prvú zo štyroch diskusií medzi dvoma významnými intelektuálmi, v ktorej sa konečne začalo rozprávať o otázke, ktorá je kľúčová pre prežitie západnej civilizácie: Má náboženstvo nejaký význam?

Diskusia číslo 1 sa uskutočnila 23. júna 2018 v kanadskom Vancouveri v Orpheum Theatre a naživo ju sledovalo 3 000 platiacich divákov. (Na YouTube má vyše 4 milióny pozretí.) Človek by nepovedal, že v dnešnej dobe bude ľudí zaujímať, prečo by náboženstvo malo mať vôbec nejaký význam. No zjavne to ľudí zaujíma a o niečom to vypovedá.

Hneď na začiatok spomeniem, že diskusia je veľmi náročná. Mne samému popri záverečnej kontrole titulkov trvalo dva dni, kým som spísal čo najstručnejší obsah. Preto odporúčam, aby ste si ho pred začatím videa prečítali a porozmýšľali nad ním, lebo vo videu myšlienky lietajú rýchlosťou blesku (diskutéri sú veľmi bystrí) a na prvýkrát si bežný človek ani nestíha uvedomovať, čo bolo vlastne povedané, nieto ešte nad tým uvažovať.

Povedzme si, kto sú účinkujúci.

Sam Harris (*1967) je americký spisovateľ literatúry faktu, neurovedec, filozof a riaditeľ nadácie Project Reason, ktorej je tiež spoluzakladateľom. Získal Ph.D. v neurovede z Kalifornskej univerzity v Los Angeles a B.A. vo filozofii na Stanfordovej univerzite. Podporuje vedecký skepticizmus a je autorom kníh The End of Faith (2004; po slovensky doslova Koniec viery), Letter to a Christian Nation (2006; po slovensky doslova List kresťanskému národu), The Moral Landscape (2010; po slovensky doslova Krajina morálky) a Lying (2011 ; po slovensky Klamstvo). Je známym súčasným kritikom náboženstva spolu s evolučným biológom Richardom Dawkinsom, filozofom Danielom Dennettom a spisovateľom Christopherom Hitchensom. Rovnako ako oni je členom hnutia nový ateizmus. Napísal niekoľko článkov do periodík ako The Huffington Post, Los Angeles Times, The Washington Post, The New York Times, Newsweek alebo aj do vedeckého časopisu Nature. Zaoberá sa v nich islamom, kresťanstvom a náboženstvom všeobecne. Niekoľkokrát prednášal na univerzitách ako Caltech, Kalifornská univerzita v San Diegu, Stanfordova univerzita, Tuftsova univerzita a Harvardova univerzita a objavil sa v niekoľkých televíznych programoch (rozhovor s ním robil napr. Bill Maher alebo Bill O’Reilly). Objavil sa tiež v dokumentárnom filme The God Who Was not There z roku 2005.

Bret Weinstein, moderátor tejto diskusie, je americký evolučný biológ, ktorý sa dostal do pozornosti v USA počas protestov na univerzite Evergreen State College v roku 2017. Patrí medzi ľudí označovaných súhrnne ako „intelektuálna temná sieť“ (skupina akademikov a mediálnych osobností, ktorá publikuje a diskutuje mimo médií hlavného prúdu). Študoval na Pennsylvánskej univerzite, na Kalifornskej univerzite, kde získal titul B.A., a na Michiganskej univerzite, kde nadobudol tituly M.A. a Ph.D.

Myslím, že Jordana Petersona netreba predstavovať.

——————————-

OBSAH VIDEA:

Peterson na začiatku predostrie veci, v ktorých sa s Harrisom zhodujú. Do pozornosti sa dostávajú prvé dôležité pojmy: blaho (well-being) a Bytie (Being). Peterson hovorí, že obaja v istom zmysle hovoria o poriadku a chaose (Petersonova typická téma). Harris sa pri kritike nadmerného poriadku – fundamentalizmu – zameriava na náboženský fundamentalizmus, lebo v náboženstve sa podľa neho dogmatizmus nepovažuje za niečo zlé. Oponuje Petersonovmu výroku, že ateizmus je zodpovedný za najväčšie zverstvá 20. storočia, lebo fašisti a nacisti neboli po väčšine ateisti a ZSSR pripomínal náboženský kult. Problém podľa oboch diskutujúcich je dogmatizmus a sloboda slova je mechanizmom, ktorý to napráva. Preto je podľa Petersona prvý dodatok americkej ústavy taký dôležitý.

Ďalší problém je výklad náboženských textov. Buď sa interpretujú rôznym spôsobom a každý si to prispôsobí, ako mu to vyhovuje, alebo sa ide doslova – podľa Koránu sa má napríklad zlodejovi odťať ruka.

Všetci traja sa zhodli, že náboženstvá (a náboženské texty) si nie sú rovné.

Nasleduje diskusia o často brutálnom obsahu náboženských textov. Peterson argumentuje, že v Novom zákone je „napätie medzi dogmatickou a prorockou tradíciou“, pričom prorocká tradícia implicitne zatracuje kruto dogmatické pravidlá. Liekom na nihilizmus aj totalitarizmus je – opäť – slobodné vyjadrenie pravdivých myšlienok (sloboda slova). A nielen to – slovo nie je podľa Petersona iba myšlienkou, má to byť niečo, čo človek vykoná, čiže prejaví svojím telom, čiže „stelesní myšlienku“. Veľmi náročná vec na pochopenie, no veľmi významná.

Významná diskusia je aj o vyvodzovaní hodnôt z faktov – Peterson (a tiež Kant) tvrdí, že to nie je možné. Zároveň podľa Petersona pri vyvodzovaní faktov z hodnôt používame určitý nástroj – interpretačný rámec (štruktúru) – ktorý je najlepšie podľa Petersona považovať za osobnosť alebo príbeh. Harris argumentuje, že na svet nahliadame cez rôzne intuície, ktoré nevychádzajú z príbehov, mýtov či náboženstva, a hoci sú nedokonalé, vedia sa navzájom dopĺňať – kde jedna nefunguje, vieme si pomôcť inou. Podľa Petersona sú však ďalším druhom intuícií príbehy či osobnosti.

Harris vo svojej knihe Moral Landscape hovorí o argumente „nekonečného regresu“ G. E. Moora, anglického filozofa. Pokiaľ som tento argument správne pochopil, ide o to, že vždy, keď sa na niečo spýtame „prečo?“ a dostaneme odpoveď, aj na tú odpoveď sa môžeme spýtať „prečo?“. Tak ako malé dieťa. A takto to môže ísť donekonečna. Peterson hovorí, že Harris vo svojej knihe Moral Landscape ukončuje tento reťazec, keď definuje dobro a zlo, pričom to podľa Petersona neurobil na základe faktov, ale na základe morálky (mal vytvorenú hierarchiu hodnôt a tú aplikoval) a v podstate sa dostáva k pojmom nebo a peklo, ktoré sú náboženské. Peterson opäť tvrdí, že na to, aby človek z hodnôt vyvodil fakty, potrebuje interpretačnú štruktúru (rámec). Je rozdiel, keď autobus prejde popri niekom na ulici a náhodou mu odsekne ruku, a keď to niekto urobí s úmyslom uškodiť, pretože tam sa už zapája morálka. Podľa Petersona to Harris nezahrnul do definície zla, Harris však tvrdí opak.

Potom Bret Weinstein prichádza s konceptom, že náboženské texty predstavujú určitý druh heuristiky (Jedna z definícii heuristiky podľa wikipedie: metódy a spôsoby riešenia problémov, ktoré skracujú a zjednodušujú tradičné spôsoby riešenia). Weinstein s Harrisom sa zhodli, že heuristika môže byť užitočná, no niekedy morálne otázna. Potom sa Weinstein zhodol zase s Petersonom v tom, že existuje rôzna platnosť príbehov, niektoré platili v dobe svojho vzniku, iné platia dodnes.

Nasleduje asi najkrajšia časť diskusie: Harris sa spýta, čo je podľa Petersona Boh. Peterson číta z pripraveného textu. Vyznieva to ako novodobé moderné litánie. Potom to však veľmi prudko padne Harrisovou námietkou, že nepočul v tej definícii o Bohu, ktorého zaujíma, či človek masturbuje, a tiež o Bohu, ktorý vyslyší modlitby. Harris sa tiež pýta Petersona, koľko percent ľudí podľa neho vníma Boha tak, ako to práve Peterson opísal. Namieta tiež, že Peterson príhodne vytvoril definíciu, na základe ktorej je človek jednoducho dotlačený k priznaniu, že verí v Boha. Peterson na to reaguje tým, že podľa Starého zákona sa meno Boha ani len nesmie vysloviť, lebo Jeho príliš presným zadefinovaným sa stráca podstata. Potom Peterson dáva príklad toho, ako by modlitba mohla byť vyslyšaná.

Prechádzajú na tému rozdielnosti náboženstiev (heuristík). Rôzne možnosti interpretácie reality môžu viesť k postmodernistickému nihilizmu a preto Peterson hovorí, že aby sa tomu vyhol, vyhodnotil kresťanstvo na rôznych úrovniach poznania – z hľadiska evolučnej biológie, filozofie, neurovedy, literatúry o emóciách, motivácii a hre.

Napokon sa dostávajú k jednej z kľúčových otázok: Sú niektoré morálne intuície univerzálne? (Teda, existuje napríklad pojem zla vo všetkých náboženských systémoch?) Odpoveďou bolo áno, no potom sa zároveň dospelo k poznaniu, že niektoré morálne intuície sú špecifické pre dané prostredie, v ktorom vznikli (hinduizmus vníma veci inak ako kresťanstvo). Debata sa opäť vráti k problému vyvodzovania hodnôt z faktov a vtedy Harris uznáva, že neexistuje nesprostredkovaný fakt (fakt, ktorý nebol určený na základe nejakej intuície), ale hovorí tiež, že niektoré intuície sú nesprávne. Peterson dodáva, že musí teda existovať hierarchia intuícií.

Harris sa vracia k Petersonovmu opisu Boha, že väčšina ľudí takto Boha neopisuje, je na tom niečo zavádzajúce a to je to, čo ho znepokojuje, lebo na ľudí to môže mať zlý účinok. Ako príklad uvádza Deepaka Chopru (populárneho indického autora kníh o osobnostnom rozvoji a celostnej medicíne). Napokon vyzýva Petersona, aby uznal, že neverí v nerealistické veci v Biblii ako napríklad zmŕtvychvstanie či možný druhý príchod Krista. Peterson však hovorí, že nie je fundamentalista a nedáva jednosekundové odpovede. A práve toto Harris kritizuje – že by Petersonovi trvalo 40 hodín odpovedať na otázku, či Kristus vstal z mŕtvych. Tým sa dostali k poslednej kľúčovej téme večera z pohľadu nás kresťanov – či zmŕtvychvstanie skutočne bolo, alebo nie. Harris tentoraz nabáda Petersona, aby zvážil odpoveď „takmer určite nie“. Lebo akákoľvek iná debata znamená podľa Harrisa symptóm účinku náboženského dogmatizmu.

Weinstein však vzhľadom na blížiaci sa koniec diskusie chcel situáciu odľahčiť, a tak sa vrátil k otázke, či Bohu záleží na tom, či masturbujeme. Podľa neho táto heuristika pomohla ľuďom k tomu, že sa viac zaujímali o hľadanie partnera a bola užitočná pri zvyšovaní počtu ľudí na planéte. No v súčasnosti, keď je nás podľa Weinsteina na planéte veľa, je používanie tejto heuristiky nesprávne. Harris tvrdí, že nepotrebujeme príbehy, aby sme vedeli, že pornografia je zlá, lebo na to stačí racionálna konverzácia v zmysle ľudskej psychológie, sociológie a vízie spoločnosti. Peterson oponuje, že vzdelávacie racionálne zásahy, ktorými sa má zastaviť takéto správanie, majú na základe vedeckých výskumov veľmi malý účinok. Harris zase hovorí, že držať sa dogiem je problém, keď neustále objavujeme nové vedecké poznatky. Diskusia sa vracia k otázke vývoja náboženských presvedčení a napokon aj k intuíciám, ktoré sú sprostredkovateľmi medzi nami a faktami.

——————————-

Na záver ešte upozorním, že zvuk je prvých 5 minút mizerný, až potom sa napraví.

Prajem obohacujúce sledovanie.

LINK NA VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=0COqxHDTaBA

Stránka s ďalšími otitulkovanými videami s Jordanom Petersonom: https://petersonslovensky.weblahko.sk/

Na hlavnej stránke na ľavej strane máte možnosť prihlásiť sa na zasielanie upozorňujúcich mailov, keď pribudne nové otitulkované video.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Peter Štrba

O AUTOROVI

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 54

Celkové hodnotenie: 14.6

Priemerná čítanosť: 2144

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Dnes bol na Slovensku prvý tropický deň

  0icon

  Bratislava 11. mája 2021 (SITA/HSP/Foto:Facebook/SHMÚ)   Meteorológovia dnes zaznamenali na Slovensku prvý tropický deň. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vo svojom profile na…

  Prvý náznak rozpadu. Poslanecký klub OĽaNO sa začína deliť na dve krídla. Hlasovanie o Kolíkovej naznačilo, ktorí poslanci sú v Matovičovom a ktorí v Hegerovom krídle

  0icon

  Bratislava 11. mája 2021 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Najsilnejšia vládna strana OĽaNO sa začína deliť na dve krídla. Zatiaľ má stále navrch Matovič, no čím ďalej…

  Ministerstvo zdravotníctva sa bude snažiť nájsť kompromis pri návštevách pacientov v nemocniciach

  0icon

  Bratislava 11. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:Jaroslav Novák)   Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR chápe potrebu ľudí navštíviť svojich chorých príbuzných v nemocniciach. Ako pre TASR povedala hovorkyňa…

  Čaputová sa s dánskou premiérkou zhodla na prehlbovaní spolupráce krajín

  0icon

  Bratislava/Kodaň 11. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR - Martin Baumann)   Stretnutie prezidentky SR Zuzany Čaputovej s premiérkou Dánska Mette Frederiksenovou v Kodani potvrdilo záujem prehlbovať partnerstvo…

  Asistent vojenského atašé na rumunskej ambasáde musí opustiť Rusko

  0icon

  Moskva 11. mája 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:Sputnik-Alexei Druzhinin)   Asistent vojenského atašé na rumunskom veľvyslanectve v Moskve musí do 72 hodín opustiť Rusko, oznámilo v utorok…

  Indický premiér Naréndra Módí sa osobne nezúčastní na summite G7 v Británii

  0icon

  Naí Dillí 11. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Mark Lennihan)   Indický premiér Naréndra Módí sa osobne nezúčastní na nadchádzajúcom summite skupiny G7 v Británii. Oznámila to v…

  Gulyás: Maďarská vláda predloží Bruselu plán obnovy dnes večer

  0icon

  Budapešť 11. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Maďarská vláda predloží Európskej komisii (EK) návrh plánu na využitie európskeho fondu obnovy určeného na zotavenie sa z…

  Francúzska armáda sa prvýkrát zúčastňuje na japonsko-americkom cvičení

  0icon

  Tokio 11. mája 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Eugene Hoshiko)   Japonskí vojaci sa pripojili k partnerom z USA a Francúzska v rámci prvých manévrov troch krajín na japonskej…

  Kontroly na hraniciach s Poľskom odhalili množstvo preťažených vozidiel

  0icon

  Mníšek nad Popradom 11. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:Facebook/Polícia SR - Prešovský kraj)   Policajti na hraničnom priechode Mníšek nad Popradom v okrese Stará Ľubovňa kontrolovali v…

  Barteková v obľúbenom Lonate na pódiu hneď dvakrát

  0icon

  Bratislava 11. mája 2021 AKTUALIZOVANÉ (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Slovenská reprezentantka Danka Barteková sa na pretekoch Svetového pohára v talianskom Lonate hneď dvakrát prestrieľala na pódiumv.…

  TopDesať

  Ostrovy Phantom existujú už stovky rokov, no stále sú neobjavené

  0 icon

  Čo sa stane, ak chceš nájsť nejaké miesto, kam sa potrebuješ dostať, ale nemáš ani najmenšiu šajnu, kde to je? Vytiahneš GPS v mobile a hurá do cieľa. Ostrovy Phantom sa ale nedarí nájsť už stovky rokov. Počas plavby z Manily do Mexika v roku 1528 španielsky kapitán Alavaro de Saaverda…

  Do práce na bicykli za lepším zdravím? Za pokus to stojí

  0 icon

  Vravíš, že cyklistika je pre teba len hobby, bicykel vidíš len cez víkend a aj to z neho len utrieš prach v rámci sobotného upratovania? Vyber sa na bicykli za lepším zdravím! Nejdeme ťa nútiť bicyklovať o dušu, ideme ti len poradiť, ako posunúť svoj život k lepšiemu. Stačí, keď si…

  Ktoré časti tela si si doteraz umýval nesprávne?

  0 icon

  Naša pokožka je domovom približne 1,5 bilióna mikróbov. Ale nie všetky sú pre nás zlé, niektoré sú dokonca dôležité pre naše zdravie. Preto niektoré časti tela nepotrebujeme umývať mydlom a iné by sme si mali každý deň dôkladne umyť.   1. Chodidlá

  Malbork: Hromadné hroby - 2. časť

  0 icon

  Pokračujeme druhou časťou článku s názvom Hromadné hroby v Malborku. Marlbork, mesto v Poľsku, patrilo stovky rokov pod nemeckú správu, resp. pod Prusko. Hromadné hroby, ktoré sa začali objavovať od 90. rokov minulého storočia, oplývajú svojim neznámym pôvodom. Jeden z robotníkov, ktorí realizovali výkopové práce, len veľmi ťažko niesol, že sa na kope nachádzalo…

  TOP10+: Geniálne nápady, pri ktorých si povieš iba: WOW

  0 icon

  Dobrý dizajn vždy priťahuje pozornosť. Môžeš ho vidieť pritom vo všetkom, čo nás obklopuje. A vtedy si povieš len: WOW. Množstvo z nich je síce primitívnych, ale v jednoduchosti je krása. Našťastie existujú aj špeciálne príklady dizajnu, ktoré si nebudeš chcieť nechať pre seba a podelíš sa o WOW efekt…

  Vo svete IT

  KUGOO KIRIN Mini 2 – zábavná no najmä bezpečná detská elektrická kolobežka

  0 icon

  Overený výrobca vo svete elektrických kolobežiek, KUGOO, prichádza na trh s novinkou v podobe detskej elektrickej kolobežky. Zoznámte sa so zábavným, no najmä bezpečným modelom KIRIN Mini 2. Kolobežku momentálne nájdeš aj v skvelej ponuke na e-shope Geekmaxi.com za 179,99 eur s bezplatným doručením.  KUGOO KIRIN Mini 2 za 179,99…

  Projekt rádiového teleskopu na Mesiaci sa posúva dopredu: Akým prekážkam musí čeliť?

  0 icon

  Mesiac je svojou rotáciou viazaný na Zem, čo znamená, že vždy je ku nám otočená len jedna jeho strana. Tá druhá, ktorá je odvrátená, sa nazýva Odvrátená, alebo aj temná strana Mesiaca, hoci sa svojim výzorom nelíši od tej privrátenej, píše portál Universe Today. V čom je ale odvrátená strana výnimočná…

  Sonda OSIRIS-REx opustila asteroid Bennu a vydala sa domov: Kedy sa vráti?

  0 icon

  Sonda americkej vesmírnej agentúry, NASA, OSIRIS-REx, sa rozlúčila s asteroidom Bennu, píše portál IFLScience. Sonda študovala vesmírny objekt niečo cez dva roky. Asteroid analyzovala do najmenšieho detailu a minulý október pristála na jeho kamenistý povrch a odobrala vzorky, ktoré poputujú späť na Zem. Sonda opustila asteroid 10. mája a momentálne smeruje aj s nákladom späť…

  Na obežnej dráhe došlo v marci k tesnej zrážke dvoch konkurenčných satelitov: Môžeme podobným situáciám predchádzať?

  0 icon

  Dve spoločnosti OneWeb a SpaceX sa momentálne pokúšajú o vypustenie tisícov satelitov na obežnú dráhu, píše portál Universe Today. V marci nastala situácia, kedy došlo takmer ku kolízii satelitov týchto dvoch konkurenčných spoločností. Vyhýbacie manévre boli úspešné, no môže sa situácia zopakovať aj v budúcnosti? Spoločnosti SpaceX sa už podarilo dostať na obežnú dráhu…

  Pozrite sa, ako môžete vo vašom Androide skryť citlivý obsah z upozornení pred očami zvedavcov

  0 icon

  Notifikácie vo všeobecnosti slúžia na to, aby nás informovali napríklad o tom, keď nám príde e-mail, či správa alebo niečo podobné. Nie však vždy sú žiadúce. Rovnako treba povedať, že v mnohých prípadoch nás aplikácie doslova bombardujú upozorneniami, čo môže byť obťažujúce. Ako je však možné obmedziť ich zobrazenie? Operačný…

  Armádny Magazín

  Izrael zlikvidoval jedného z vodcov Hamasu pri raketových útokoch v pásme Gazy

  0 icon

  Palestína, 11.máj 2021 (AM) – Panarabské noviny informovali, že jeden z vodcov Hamasu, respektíve jeho pridruženého militantného krídla, zomrel. Počet obetí ostreľovania sa stále zvyšuje. Hnutie Hamas ovláda pásmo Gazy. V dôsledku raketového bombardovania izraelskej armády bol eliminovaný jeden z

  Vojaci v liste podporili generálov varujúcich pred rozpadom Francúzska

  0 icon

  Francúzsko, 11.máj 2021 (AM) –  Slúžiaci francúzski vojaci v otvorenom liste podporili vyhlásenie svojich predchodcov, ktorí písali o "rozpade" krajiny. Portál Valeurs actuelles publikoval list, pod ktorým je podpísaných viac ako 40 tisíc ľudí. &

  „Je to druh povzbudenia pre ozbrojené sily Bosny a Hercegoviny“. Vojaci USA zahajujú manévre na balkáne

  0 icon

  Bosna, 11.máj 2021 (AM) –  Cvičenie „Swift Response 21“ ozbrojených síl USA a Bosny a Hercegoviny sa uskutoční od 17. mája do 2. júna na cvičiskách Manjaca a Glamoc a na letisku Dubrava. Bolo to oznámené na tlačovej konferencii v Manjaci. Na týchto cvičiskách v Bosne a Hercegovine sa údajne začali rozmiestňovať americkí…

  Analytik Satanovskij: Z Ameriky zostane málo

  0 icon

  Rusko, 11.máj 2021 (AM) –  Politológ Jevgenij Satanovskij dal predpoveď keď analyzoval najnovšie vyhlásenia amerických predstaviteľov o Kryme. „Z Ameriky zostane málo,“ zdôraznil politológ.   Jevgenij Satanovskij komentoval ďalšie vyhlásenie „amerických úradov“ o potrebe „poskytnúť Krym Ukrajine“. Na začiatok, ako sám Satanovskij uviedol, sa n

  Veľká Británia začala falšovať dejiny 2. svetovej vojny už na jar 1945

  0 icon

  Veľká Británia, 11.máj 2021 (AM) –  Už pred koncom 2. sv. vojny nasadila cenzúru na informácie o víťazstvách Červenej armády a o rozhodujúcej úlohe Sovietskeho zväzu na rozdrvení hitlerovského Nemecka.   Potvrdzujú to aj nedávno odtajnené archívne dokumenty, konkrétne šifrovka zo 7. 5. 1945 odoslaná z Káhiry do Moskvy vynikajúcim

  Svetlo sveta

  1.5. Svätý Jozef robotník

  0 icon

  V cirkevnom roku sú dva dni venované sv. Jozefovi. Dňa 19. marca ho uctievame ako ženícha Panny Márie a pestúna Božieho syna. 1. mája ako príkladného robotníka. Jozef bol predovšetkým Máriiným zákonitým manželom. Mária nemohla dostať čnostnejšieho a lepšieho manžela a ochrancu. Aj Jozef bol po jej boku istotne šťastný. Jozef bol jednoduchý tesár, remeselník, robotník. Pracoval vo svojej…

  Čo robil Ježiš v Bielu sobotu keď ho svet považoval za mŕtveho?

  0 icon

  Po ukrižovaní Ježiša nastalo na zemi ticho Bielej soboty. Napriek tomu mal Ježiš “veľa práce.” V modlitbe Verím v Boha sa modlíme, že Ježiš po ukrižovaní “zostúpil k zosnulým.” V skutočnosti preklad v iných jazykoch ako napríklad v angličtine a francúzštine, je ešte presnejší: “zostúpil do pekla.” Katechizmus Katolíckej cirkvi…

  Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov

  0 icon

  Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov. Ako nástupca pápeža svätého Jána Pavla II. viedol Katolícku cirkev od 19. apríla 2005 do svojej prekvapujúcej demisie v roku 2013. Bol 265. pápežom v histórii Katolíckej cirkvi. Prijal meno Benedikt s odkazom na „mierového pápeža“ Benedikta XV. a patróna Európy…

  Tvoja duša si zaslúži viac ako jarnú detoxikáciu

  0 icon

  Zobral som si do rúk noviny, ktoré som najprv letmo preletel, či niečo ma v nich zaujme. Veď to poznáte. Taký letmý nastrel. A veru zaujalo. Bolo pôstne obdobie, tak som myslel skôr na niečo, čím by pookriala moja duša. Niečo duchovné. Veď aj názov novín tomu zodpovedal, išlo o…

  V utorok 6.4. sme si s Mons. Gavendom uctili sv. Metoda v Devíne pri príležitosti 1136. výročia jeho úmrtia.

  0 icon

  V utorok 6. apríla 2021 uplynulo 1136 rokov od smrti sv. Metoda. Daniela Suchá, predsedníčka o. z. Cyrilometodiada, a Mons. Marián Gavenda si uctili svätého Metoda položením venca k pamätníku sv. Cyrila a Metoda pred Kostolom Svätého kríža v Devíne. J. E. Mons. František Rábek, predseda Rady KBS pre vedu,…

 • icon FOTO DŇA