„Pandémia“ Covid: je vytvorená úmyselná hospodárska depresia

 Globálne sprisahanie voči svetu?

Odhaduje sa, že miliardári tohto sveta navýšili svoj majetok na pandémii asi o 20 percent !!! Nie zlý výsledok za necelý rok…Čo sa vo svete deje?

Červené zóny, maska ​​na tvár, spoločenské dištancovanie sa, rušenie škôl, vysokých škôl a univerzít, už žiadne rodinné stretnutia, žiadne narodeninové oslavy, hudba, umenie: už nie sú pozastavené kultúrne udalosti, športové udalosti, už nie sú svadby, „láska a život “je úplne zakázaný. A v niekoľkých krajinách sú Vianoce pozastavené… Je to ničenie životov.

Prázdne školy, prázdne letiská. Obchody, bary a reštaurácie a iné služby bankrotujú. Celá ekonomika je v kríze. Medzinárodný cestovný ruch a dovolenky sú pozastavené. Ulice sú prázdne. Sloboda slova je potlačená. Mainstreamové médiá vám nehovoria pravdu, zavádzajú. Dezinformujú vás pracujú metódou online cenzúry a strachu.

Lekári, ktorí spochybňujú oficiálne verzie, sú ohrození. Prichádzajú o prácu. Ich kariéra je zničená. Tí, ktorí sú proti lockdownu vlády, sú kategorizovaní ako “asociálni psychopati… Nepripomína Vám to niečo?

Podľa doktora Pascala Sacré v článku s názvom:

Test COVID 19 RT-PCR: Ako uviesť do omylu celé ľudstvo. Testy ako prostriedok k lockdownu spoločnosti:

 

Toto zneužitie techniky RT-PCR používajú niektoré vlády ako neúnavnú a zámernú stratégiu podporovanú radami pre vedeckú bezpečnosť a dominantnými médiami na ospravedlnenie nadmerných opatrení, ako je porušenie veľkého počtu ústavných práv, zničenie ústavy, hospodárstva s bankrotom celých aktívnych sektorov spoločnosti, zhoršenie životných podmienok pre veľký počet bežných občanov, pod zámienkou pandémie založenej na množstve pozitívnych testov RT-PCR, a nie na skutočnom počte pacientov!!! V USA sú úmrtné listy sfalšované na základe pokynov CDC (Centers for Disease Control and Prevention).

V USA napríklad platí stav, čím viac Covidových úmrtí sa vykáže „tým lepšie“ pretože platby poisťovní sú omnoho výhodnejšie pre pozostalých.

Pozn. autora: na Slovensku je číslo diagnózy U07.1 pre potvrdenú infekciu Covid 19 a číslo diagnózy  U07.2 pre podozrenie z infekcie Covid 19. Jednoznačná klasifikácia úmrtia na Covid neexistuje. Úmrtia sú zahrnuté do iných pľúcnych chorôb ako napr. astma, obštrukčná choroba pľúc, bronchitída, rakovina pľúc a pod. Preto aj čísla o úmrtiach na Covid 19 sú zavádzajúce. Okrem toho či človek zomrel priamo na Covid, alebo Covid bol sprievodnou chorobou iného závažného ochorenia zistí ťažko aj patológ. Príčina úmrtia tak môže byť rozdielna.

 Prijímajte „veľkú lož“ a ste označený ako „dobrý človek“ s „empatiou“, ktorá rozumie pocitom druhých.

Na vysokých školách a univerzitách je na pedagogický zbor vyvíjaný tlak, aby podporoval oficiálne covidové verzie. Iný názor vedie k prepusteniu.

Vytvorená hospodárska depresia. Globálny štátny prevrat?

Pandémia vyhlásená WHO 11. marca 2020, čo viedlo k blokáde a zatvoreniu národných ekonomík 190 (zo 193) krajín, členských štátov OSN. Pokyny vyšli zhora, z Wall Street, zo Svetového ekonomického fóra, z miliardárskych nadácií. Tento diabolský projekt je korporátnymi médiami neformálne označovaný ako „humanitárny“ pokus. Uzavretie globálnej ekonomiky sa predstavuje ako prostriedok na „zničenie vírusu“.

Znie to absurdne. Uzavretie skutočnej ekonomiky planéty Zem nie je „riešením“, ale skôr „príčinou“ procesu destabilizácie a ochudobnenia na celom svete. Národné hospodárstvo v kombinácii s politickými, sociálnymi a kultúrnymi inštitúciami je základom pre „reprodukciu skutočného života“: Destabilizácia ekonomiky planéty Zem nemôže predstavovať „riešenie“ boja proti vírusu. Ale to je vynútené „riešenie“, v ktoré chcú, aby sme verili. A to je to, čo robia.

 „Ekonomická vojna“

Destabilizácia národných ekonomík viac ako 190 krajín je aktom „ekonomickej vojny“. Táto diabolská agenda podkopáva zvrchovanosť národných štátov. Ochudobňuje ľudí na celom svete. Vedie to k špirálovitému globálnemu dlhu. Tento súčasný zásah v 190 krajinách predstavuje destabilizáciu demokracie. Narúša zvrchovanosť národných štátov na celom svete bez potreby vojenských zásahov. Jedná sa o vyspelý systém hospodárskej vojny, ktorý zatieňuje ďalšie formy vojny vrátane konvenčných divadelných vojen.

Scenáre globálneho riadenia. Svetová vláda v post – Covidovej ére? 

Projekt lockdownu  využíva klamstvá na to, aby v konečnom dôsledku zaviedol celosvetový totalitný režim s názvom „Globálne riadenie sveta“ (nevolenými úradníkmi). Slovami Davida Rockefellera:

„Svet je teraz sofistikovanejší a pripravenejší na prijatie  svetovej vlády. Nadnárodná suverenita intelektuálnej elity a svetových bankárov je určite lepšia ako národné sebaurčenie, ktoré sa praktizovalo v minulých storočiach . “ (citované Aspen Times , 15. augusta 2011)

Alebo:

John D. Rockefeller: “The way to make money is to buy when blood is running in the streets”. („Najlepší čas ako zarobiť peniaze je vtedy, keď v uliciach tečie krv“).

Scenár globálneho riadenia predstavuje rozšírenie neoliberálneho politického rámca uloženého tak rozvojovým, ako aj rozvinutým krajinám. Spočíva vo vyradení „národného sebaurčenia“ a vybudovaní Celosvetového spojenia proamerických proxy režimov kontrolovaných „nadnárodnou suverenitou“ (svetová vláda) zloženou z popredných finančných inštitúcií, miliardárov a ich filantropických nadácií.

V správe spoločnosti Rockefeller z roku 2010 s názvom  „Scenáre pre budúcnosť technologického a medzinárodného rozvojového priestoru“  sa uvažuje o scenároch globálneho riadenia a o krokoch, ktoré je potrebné prijať v prípade celosvetovej pandémie. Správa konkrétnejšie predpokladala simuláciu scenára Lock Step vrátane globálneho virulentného chrípkového kmeňa. Správa spoločnosti Rockefeller z roku 2010 bola zverejnená bezprostredne po pandémii prasacej chrípky H1N1 z roku 2009.

Tajné služby a „umenie lži“

Covidová kríza je prepracovaný nástroj mocenských elít a silových rezortov. Má všetky znaky plánovania spravodajskými službami pomocou „fingovaných lží a podvodných trikov“. Leo Strauss:  „tajné služby treba vnímať ako prostriedok pre tvorcov politík na dosiahnutie a ospravedlnenie politických cieľov“. A to je presne to, čo robia vo vzťahu ku Covid-19.

Od 11. marca 2020 vstupujeme do novej fázy makroekonomickej destabilizácie, ktorá je ničivejšia a deštruktívnejšia ako 40 rokov „šokového zaobchádzania“ a úsporných opatrení zavedených MMF v mene dominantných finančných záujmov.

MMF a   Svetová banka sú v súčasnosti zapojené do prípravy a riadenia „postpandemických“ nových bežných dlhových operácií (v mene veriteľov) v rámci Veľkého resetu.

Henry Kissinger je pevným zástancom Veľkého resetu pod záštitou Svetového ekonomického fóra (WEF) spolu s Gatesovou nadáciou.

Nie je potrebné rokovať s národnými vládami alebo uskutočňovať „zmenu režimu“. Projekt z 11. marca 2020 predstavuje „globálnu úpravu“, ktorá spúšťa bankroty, nezamestnanosť a privatizáciu v oveľa väčšom rozsahu a jedným zásahom ovplyvňuje národné ekonomiky viac ako 150 krajín.

Celý tento proces je verejnosti prezentovaný ako prostriedok boja proti „Covidu 19“, ktorý je podľa CDC (Centers for Disease Control and Prevention) a WHO podobný sezónnej chrípke. (Vírusy A, B).

Hegemonická mocenská štruktúra globálneho kapitalizmu 

Hnacou silou sú veľké peniaze vrátane miliardárskych nadácií. Je to komplexná aliancia medzi Wall Street a bankami, spoločnosťou Big Oil and Energy, takzvanými „obrannými kontraktormi“, Big Pharma, biotechnologickými konglomerátmi, korporátnymi médiami, telekomunikačnými, komunikačnými a digitálnymi technologickými gigantmi, think-tankov, lobistických skupín, výskumných laboratórií atď.

Táto komplexná rozhodovacia sieť zahŕňa významných veriteľov a bankové inštitúcie: Federálny rezervný systém, Európska centrálna banka (ECB), MMF, Svetová banka, regionálne rozvojové banky a Bazilejská banka pre medzinárodné zúčtovanie (BIS), ktorá hrá kľúčovú strategickú úlohu.

Na druhej strane sú priamo alebo nepriamo zapojené najvyššie stupne štátneho aparátu USA (a západní spojenci Washingtonu) vrátane Pentagonu, spravodajských služieb USA (a ich výskumných laboratórií), zdravotníckych orgánov, vnútornej bezpečnosti a amerického ministerstva zahraničia (vrátane USA). veľvyslanectvá vo viac ako 150 krajinách).

Prebiehajúce zhodnocovanie bohatstva superbohatými  

„Vírus“ je zodpovedný za vlnu bankrotov a nezamestnanosti. To je lož. Medzi vírusom a ekonomickými premennými neexistuje príčinná súvislosť. Za týmto (rozhodovacím) projektom stoja silní finančníci a miliardári, ktorí prispeli k destabilizácii svetovej reálnej ekonomiky.

V priebehu posledných deviatich mesiacov inkasovali miliardy dolárov. Od apríla do júla celkové bohatstvo miliardárov po celom svete vzrástlo z 8 biliónov dolárov na viac ako 10 biliónov dolárov. Bohatstvo amerických miliardárov sa od 18. marca 2020 do 8. októbra 2020 zvýšilo o 850 miliárd dolárov, čo predstavuje nárast o viac ako 28 percent. Tento odhad nezohľadňuje nárast bohatstva v období pred 18. marcom, ktoré bolo poznačené sériou krachov na trhoch s akciami. (Pozri Michel Chossudovsky, Economic Chaos and Societal Destruction)

V skutočnosti ide o najväčšie prerozdelenie globálneho bohatstva v histórii sveta. Je založený na systematickom procese ochudobňovania na celom svete. Je to akt hospodárskej vojny.

„Skutočná ekonomika“ a „veľké peniaze“

Prečo sú tieto politiky lockdownu v príčinnej súvislosti  s Covidom 19 na čele bankrotu, chudoby a nezamestnanosti?

Globálny kapitalizmus nie je monolitický. Medzi superbohatými a prevažnou väčšinou svetovej populácie skutočne existuje „konflikt triedy“.

Ale v rámci kapitalistického systému existuje aj intenzívna rivalita. Konkrétne ide o konflikt medzi „kapitálom veľkých peňazí“ a tým, čo by sa dalo označiť ako „skutočný kapitalizmus“, ktorý tvoria spoločnosti v rôznych oblastiach produktívnej činnosti na národnej a regionálnej úrovni. Zahŕňa tiež malé a stredné podniky.

Prebieha proces koncentrácie bohatstva (a kontrola pokrokových technológií), aký vo svetových dejinách nemá obdoby, pričom finančné inštitúcie sú určené na to, aby si privlastnili reálne aktíva spoločností v bankrote, ako aj štátne aktíva.

 „Druhá vlna“. Ďalší lockdown

Druhá vlna je lož. Predstavuje sa verejnosti ako prostriedok boja proti vírusu a záchrany životov.

To nám hovoria vlády. Kampaň zameraná na strach prepadla rýchlemu tempu, ktoré sa uplatňovalo súčasne v rôznych regiónoch sveta.

Netreba dodávať, že na začiatku tejto druhej vlny je globálna ekonomika už v chaose. Dôvodom druhej vlny je zabrániť opätovnému otvoreniu sa národného hospodárstva.

Druhá vlna je zameraná na to, aby miliardárom umožnila prevziať vlastníctvo celých sektorov hospodárskej činnosti za ceny rockbottom. (totálne nízkej ceny).

Peniaze, ktoré si privlastnili v priebehu finančnej krízy (prostredníctvom priamej manipulácie), sa použijú na výkup bankrotujúcich spoločností. Všetko svedčí o príprave inštalácie globálneho totalitného štátu…

Vakcína

Očkovací program Covid (vrátane integrovaného digitálneho pasu) je neoddeliteľnou súčasťou globálneho totalitného režimu.

Čo je neslávne známy ID2020? Je to program elektronického preukazu totožnosti, ktorý využíva všeobecné očkovanie ako platformu pre digitálnu identitu.

„Veľký reset“

Rovnakí silní veritelia, ktorí vyvolali globálnu dlhovú krízu Covid, teraz ustanovujú „nový normál“, ktorý v podstate spočíva v zavedení toho, čo Svetové ekonomické fórum (WEF) označuje ako „Veľký reset“:

Nezamestnaní (a bude ich veľa) budú mať univerzálny základný príjem a budú im odpísané dlhy výmenou za odovzdanie ich majetku finančným inštitúciám, ktoré pomáhajú pri uskutočňovaní tohto veľkého resetu . WEF tvrdí, že verejnosť zbavená majetku si „prenajme“ všetko, čo potrebuje. Samozrejme elita, ktorá zaviedla tento „skvelý reset“, bude vlastniť všetko. (Colin Todhunter,  Dystopian Great Reset, November 9, 2020)

V roku 2030  „Nič nebudete vlastniť a budete šťastní.“

Lockdown a zatvorenie globálnej ekonomiky sú „zbraňami hromadného ničenia“. Riešime rozsiahle „zločiny proti ľudskosti“.

Veľký reset je diabolský projekt globálneho kapitalizmu. Predstavuje hrozbu pre veľkú väčšinu pracujúcich Američanov, ako aj pre malé a stredné podniky. Biden-Harrisova administratíva, ktorá sa aktívne podieľa na uskutočňovaní „Veľkého resetu“, predstavuje hrozbu pre ľudstvo.

Joe Biden bude presadzovať prijatie „Veľkého resetu“ WEF na národnej aj medzinárodnej úrovni, s ničivými ekonomickými a sociálnymi dôsledkami. Svetové ekonomické fórum (WEF) 2021, naplánované na leto 2021, sa zameria na implementáciu „Veľkého resetu“

Pokiaľ nedôjde k významnému protestu a organizovanému odporu na národnej i medzinárodnej úrovni, bude Veľký reset  zakotvený do domácich aj zahraničných programov zahraničnej politiky administratívy Joea Bidena-Kamaly Harrisovej.

Pre úplné pochopenie toho, čo sa vo svete deje, je nutné si článok viackrát prečítať. Ak máte dojem, že Vám článok prevzatý z nižšie uvedenej adresy niečo pripomína, nemýlite sa. Aj Slovensko je súčasťou tohto diabolského plánu. Myslíte si, že súčasní slovenskí politickí predstavitelia nie sú spriahnutí s predstaviteľmi tvorcov tohto diabolského plánu?

Svet čelí globálnemu sprisahaniu finančných a mocenských elít s centrálou v USA. Je čas, aby všetky postihnuté štáty sveta prostredníctvom zdravých národných síl vystúpili dôrazne proti plánovanému zotročeniu ľudstva. Ak to neurobíme, naše deti nám to neodpustia…

Nie je žiadnym tajomstvom, že na tomto programe sa podieľajú významnou mieru aj občania židovského pôvodu, ktorí sú prepletení širokým spektrom oblastí politiky, tajných služieb, miliardárov ovplyvňujúcich vývoj sveta v hospodárstve, bankárskom sektore (a FED zvlášť), médiách, priemyselno-vojenskom komplexe naprieč celým svetom.

Citáty, ktoré hovoria za všetko:

Barón MA Rothschild povedal: „Dajte mi kontrolu nad národnou menou a je mi jedno, kto robí jej zákony“.

Hlavný zdroj: https://www.globalresearch.ca/the-second-wave-destroying-peoples-lives-global-coup-detat/5728207

Michel Chossudovsky je emeritný profesor ekonómie na Ottawskej univerzite, zakladateľ a riaditeľ Centra pre výskum globalizácie (CRG) v Montreale, redaktor globálneho výskumu. Pôsobil ako profesor v západnej Európe, juhovýchodnej Ázii, Tichomorí a Latinskej Amerike, ako ekonomický poradca vlád rozvojových krajín a pôsobil ako konzultant pre niekoľko medzinárodných organizácií.

Je autorom jedenástich kníh vrátane kníh Globalizácia chudoby a Nový svetový poriadok (2003), Americká vojna proti terorizmu (2005), Globálna hospodárska kríza, Veľká depresia dvadsiateho prvého storočia (2009).

K scenáru III. Svetovej vojny: Nebezpečenstvo jadrovej vojny (2011), Globalizácia vojny, Dlhá americká vojna proti ľudskosti (2015).

Je prispievateľom do Encyclopaedia Britannica. Jeho práce vyšli vo viac ako dvadsiatich jazykoch. V roku 2014 mu bola udelená Zlatá medaila za zásluhy Srbskej republiky za spisy o agresívnej vojne NATO proti Juhoslávii.

Viac na:

https://www.timesofisrael.com/topic/jewish-billionaires/

https://www.jewishvirtuallibrary.org/banking-and-bankers

https://www.forbes.com/forbes-400/

https://www.ieri.be/en/publications/wp/2019/juillet/banksters-and-warmongers

Z mesta SNP Ivan Štubňa

 

 

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Ivan Štubňa

O AUTOROVI

Vyštudovaný psychológ so skúsenosťami v oblasti podnikania, zahraničného obchodu, pôsobiaci niekoľko rokov v zahraničí a na ústredných orgánoch štátnej správy.
Záujmy: cyklistika,vysokohorská turistika, liečivé bylinky...a investigatívny blog

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 216

Celkové hodnotenie: 24.77

Priemerná čítanosť: 2241

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

  FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Diverzia na Nordstreamoch bude znamenať koniec hegemónie Západu

  0icon

  Bratislava 2. októbra 2022 (HSP/Svpressa/Foto:Pixabay)   Západní experti bijú na poplach: bez ruského plynu hrozí Európe a USA nová veľká kríza, píše Vera Žerdeva v…

  Djokovič vyhral turnaj ATP v Tel Avive

  0icon

  Tel Aviv 2. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Ariel Schalit)   Srbský tenista Novak Djokovič triumfoval na turnaji ATP v izraelskom Tel Avive. Najvyššie nasadený hráč zdolal v…

  Maďarsko je jediným štátom EÚ, ktorý stále dostáva ruský plyn

  0icon

  Budapešť 2. októbra 2022 (HSP/forbes/Foto:Pixabay)   Zo štyroch plynovodov prepravujúcich ruský plyn do Európy je stále v prevádzke len Turk Stream Keďže tri zo štyroch…

  Viac kravských zvoncov na Ukrajine

  0icon

  Moskva 2. októbra 2022 (HSP/sonar21/Foto:politikus.ru)   Vladimir Putin podľa očakávania prehovoril k svojmu národu a svetu a oznámil pripojenie štyroch bývalých ukrajinských oblastí - Luhanskej,…

  Žilinka mal pravdu – Haščákovo stíhanie a väzba boli nezákonné. Je §363 Trestného poriadku naozaj nepotrebný?

  0icon

  Bratislava 2. októbra 2022 (HSP/blog.sme.sk/Foto:TASR-Jakub Kotian,Pixabay)   Akákoľvek snaha o očistu spoločnosti a očistu justície musí prebiehať výlučne zákonným spôsobom, hovorí v svojej analýze advokát,…

  Kotleba odhalil počínanie Suju v krajských voľbách

  0icon

  Bratislava 2. októbra 2022 (HSP/Foto:Jaroslav Novák)   Dnes sa ku mne dostala informácia o tom, že Miroslav Suja sa má vzdať kandidatúry na župana v…

  Ruský raper sa zabil na protest proti mobilizácii. Nechal odkaz fanúšikom

  0icon

  Bratislava 2. októbra 2022 (HSP/Foto:Screenshot)   Ruský raper Walkie (vlastným menom Ivan Petunin) spáchal samovraždu na protest proti mobilizácii. 27-ročný raper vyskočil z 10. poschodia…

  Čína zmarila dohody o jadrovom podmorskom sektore

  0icon

  Bratislava 2. októbra 2022 (HSP/Globaltimes/Foto:TASR/AP-Theresa Wey)   Čínska misia pri OSN vo Viedni v piatok úplne zmarila pozmeňujúci návrh presadzovaný tromi krajinami, ktoré tvoria alianciu…

  Pápež adresoval výzvu Putinovi aj Zelenskému

  0icon

  Bratislava 2. októbra 2022 HSP/Vaticannews/Foto:TASR/AP-Alessandra Tarantino)   Pri poludňajšom stretnutí s veriacimi v nedeľu 2. októbra pápež František predniesol mimoriadnu výzvu na okamžité prímerie na…

  Hlupaňa Von Leyenová - Taraba otvorene o najnovšom nápade predsedníčky Európskej komisie

  0icon

  Bratislava 2. októbra 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Stephanie Lecocq)   Sú v Európskej komisii ľudia pri zmysloch? Takúto otázku si musí nevdojak človek položiť, keď vidí vyjadrenia, riešenia…

  Vášeň v Tebe

  Česi ocenili Pavla Haberu. Po dvoch rokoch sa odovzdania medaily mohla zúčastniť aj Daniela Peštová

  0 icon

  Slovenský spevák Pavol Habera dostal v roku 2020 od predsedu Senátu Českej republiky striebornú medailu. Odovzdávanie však vzhľadom na ochorenie Covid-19 prebehlo v komornej atmosfére. Dnes je už situácia iná. Opätovného odovzdania ocenení sa mohli zúčastniť už aj rodinní príslušníci či priatelia. „Obyčajný pesničkár“

  5 jednoduchých spôsobov ako byť (oveľa) lepším otcom

  0 icon

  18-ročná úloha vychovávať dieťa od narodenia až po dospelosť je najušľachtilejšou cestou človeka, ale zároveň aj najväčšou výzvou. V jednom momente skladáte postieľku a v inom už hovoríte o nástrahách alkoholu. Dobrý otec musí byť čiastočne tréner a policajt, kazateľ a učiteľ, priateľ aj nepriateľ, aby dosiahol vzťah, ktorý bude trvať oveľa dlhšie ako…

  Kanye West šokoval fanúšikov. Na profilovku si dal foto ex-svokry Kris Jenner. Prečo muž toto urobí?

  0 icon

  Viac ako 17,8 milióna sledovateľov Kanyeho Westa čakalo prekvapenie. Rapper, bývalý manžel Kim Kardashian, totiž na profilovú fotografiu svojho instagramového účtu umiestnil fotografiu svojej bývalej svokry Kris Jenner.

  Daniel Hevier dal deťom úžasný darček: Škola pre tvoju budúcnosť

  0 icon

  Začiatok školského roka som považovala sa výbornú príležitosť kúpiť deťom knihu od básnika, prozaika, dramatika, scenáristu, textára, výtvarníka a autora literatúry pre deti a mládež Daniela Heviera. Daniel Hevier dal totiž deťom úžasný darček v podobe knihy Škola pre tvoju budúcnosť – Nauč sa učiť sa pre seba. Prv ako zakotvila na…

  Čo môžete urobiť pre mozog vašich detí? Povedzte im o troch návykoch pri učení

  0 icon

  „,Nemusím si robiť poznámky na hodine, pretože to všetko mám v knihe. Na písomku sa naučím deň vopred,“ aj takto argumentujú žiaci v súvislosti s učením. Niektorí vysokoškoláci môžu ešte dodať: „Nemusím ísť na prednášku, pretože si ju môžem pozrieť cez sociálne siete, alebo si nahrávku prednášky pozriem neskôr.“ Každý…

  Armádny Magazín

  Incident so stíhačkou. Čo sa stalo na letisku v Sevastopole

  0 icon

  Rusko, 2.október 2022 (AM) – Na letisku Belbek, ktoré sa nachádza v severozápadnej časti Sevastopolu neďaleko pobrežia Čierneho mora, došlo 1. októbra k mimoriadnej situácii. Niektoré podrobnosti o tom, čo sa stalo, uviedol vo svojom telegramovom kanáli guvernér mesta Michail Razvožaev.  

  Americký film Southern Comfort, alebo likvidácia amerických vojakov Louisiane, ktorá nenudí a celkom pobaví

  0 icon

  Slovensko, 2.október 2022 (AM) – Dnes by som rád predstavil americký film Souther Comfort (1981), ktorý mám ozaj rád a ktorý má prednostné miesto v mojej zbierke filmov. K tomuto filmu sa z času na čas rád vraciam, aj keď môže dnes niekomu kamera tohto filmu pripadať trochu pomalá a scenár príliš…

  Šojguova prefíkanosť odpísala americké raketomety HIMARS

  0 icon

  Rusko, 2.október 2022 (AM) – Rozpory medzi Kyjevom a Washingtonom sú čoraz silnejšie. Velenie NATO rozhodne odmieta dodať kyjevskému režimu diaľkové delá ATACMS. Ide o húfnice, ktoré by mohli umožniť Ozbrojeným silám Ukrajiny zasiahnuť takmer celé územie Belgorodskej, Rostovskej a dokonca aj Voronežskej oblasti. Reakcia NATO na vydieranie Kyjeva je dôkazom, že…

  Andrej Fursov: Starý svet už neexistuje. Kam ľudstvo vykročí z bodu maximálnej voľby

  0 icon

  Slovensko, 2.október 2022 (AM) – Súčasná situácia je charakteristická tým, že keďže sa nenachádzame len v bode rozvetvenia, ale v bode mnohorozvetvenia, je tu veľmi ťažké predpovedať. Čo je mnorozvetvenie? Keď existuje možnosť implementácie niekoľkých možností naraz. A v tomto prípade na mnohom záleží – nie je to náhoda – v…

  „Kornet“ sa naučil prerážať aktívnu ochranu tankov

  0 icon

  Rusko, 2.október 2022 (AM) – Pre ruský protitankový raketový komplex (PTRK) „Kornet“ sa spracúva algoritmus „dvojakého odpalu“, ktorý mu umožní oklamať systémy aktívnej ochrany tankov a ďalšej obrnenej techniky, tvrdí riaditeľ klastru výzbroje spoločnosti Rostech Bekchan Ozdojev.   [caption id="attachment_29659" align="alignnone"

  FOTO DŇA