Prieskumy verejnej mienky a výsledky prieskumu Agentúry AKO.

Sú menej alebo viac objektívne. Blížia alebo sa vzďaľujú pravde. Aj súbežné. Majú manipulačný efekt. Aj o tom je ich psychológia. Výsledky priebežných prieskumov v medzivolebnom období alebo pred voľbami
a/ dôveryhodnosti a obľúbenosti politikov,
b/ preferencií politických subjektov (strán),
majú vplyv na stav spoločnosti a výsledky volieb. Sú pomocnou barličkou pre občanov, voličov. Ale aj pre politické subjekty (politici, politické strany). Nad nimi je politický Prediktor a jeho vôľa.
Výsledky volieb by mali byť slobodné, a mali by byť závislé najmä na slobodnej osobnej ľudskej, občianskej a politickej gramotnosti, intelektovej výbave každej osoby, majúcej volebné právo.
Iné občianske a politické (voličské) kompetencie má občan, volič, čerpajúc info
a/ z jedného a toho istého (preň jediného alebo dostupného, sledovaného a preto aj dôveryhodného) spravodajského zdroja, ako zaužívaný zvyk,
b/ najmenej z dvoch,
c/ viacerých zdrojov,
d/ kombinovane (kontrola, monitoring, striedavý selektívny a doplnkový príjem) aktívne vyhľadávanie a vyhodnocovanie…
Informačnými zdrojmi rozumieme papierovú alebo elektronickú dennú tlač, rádio, televíziu, web, fejzbúk, twitter, iné sociálne siete…
e/ cucá ich z prsta,
f/ zo sklenej gule,
g/ z PRIESKUMOV, lebo je nesvojprávny,
h/ berie radu a rozum od suseda, ulice,
i/ rozhoduje sa nad volebnou urnou,
j/ nemá záujem, nechce vedieť, ľahostajný ignorant…
Tieto osoby potom možno deliť na tie, ktoré
a/ chodia voliť,
b/ nechodia voliť (je im to jedno),
c/ aktívni vedomí a uvedomelí nevoliči (priložený článok).
Nedôverujúci nikomu, neveriaci a odmietači systému.
Osobný poznatok ako výsledok môjho skúmania a dlhodobého pozorovania:
Tí, ktorí na fejzbúku nie sú, sa správajú a reagujú podľa rovnakých vzorcov a modelov správania ako fejzbúkári. Iba to neťukajú do klávesníc, vyjadrujú sa k politike a politikám „naživo“ Doma aj v ich verejnom priestore.
Tí, čo na fb nie sú, si myslia, že fejzbúk je pod ich úroveň, a ONI sú nad vecou…
Za seba: Bez fejzbúku a vysedávania pri webe by som (preháňam) „nemohol“ napísať ani čiarku. Ale ani toto. Najmä pre koho…
Tí čo nie sú na fejzbúku (ale ani na webe), majú ale kriticky významne menej informácií…
A nemajú šajn, ktorých.
Spokojne sedia pri večerných správach RTVS a konzumujú, čo im selektívne podsúva „verejnoprávna“ alebo ich neinformuje, teda „nepodsúva“ ako ich „skala“, a za takú, ešte aj „objektívnu, pravdivú a komplexne informujúcu“, sa vydáva a ktorú si platia…
Alebo TA3. Prípadne Markíza, JOJ… aj lebo bulvár a reklama, a to im stačí. A vedia fšetko. Hmm…
Alebo majú svoje mailové siete. Preposielajú si a konzumujú žurnalisticky neoverené a nepotvrdené správy.
Konšpiračné teórie sú iná káva. Aj s tými treba narábať aktívne. Nie všetky, ktoré politický Prediktor označuje za konšpiračky, nimi aj sú…
ON sa bráni a zahmlieva.  Má na to vyvracačov konšpiračných teórií. Sú nimi osoby, zakladajúce „krúžky anti konšpirátorov“ (sú tiež na fb a webe), inštitúcie pre informačnú a hybridnú vojnu, médiá zakladajú rubriky a relácie…
Konšpirácia prestáva byť konšpiráciou po potvrdení jej pravdivosti (fámy).
Ale o tom je hybridná a infovojna. Tú ale vedia zvládnuť len na to spôsobilé a dobre vnútorne (intelekt) vybavené osoby. Tie ale musia byť na sociálnych sieťach a webe.
Tí, čo nie sú na fejzbúku ním spravidla pohŕdajú. Je pre nich nedôstojný. Pohŕdajú ním. Je pod ich úroveň.
Som z nich zdesený. Práve oni ľahko vletia do pascí a sietí matrixu systému Globálneho Prediktora. A vyrábajú výsledky volieb.
Aj tým, posielam čo-to mailom. Spravidla nereagujú. Tak ani onak. Hryziem si nehty: „Majú-nemajú, názor?“ Ako sú na tom s vlastným poznaním? Ak by mi na nich nezáležalo, odignorujem ich. Lebo vlastne: Čo ma je do nich?
Mnohí z nich sú skalopevne presvedčení o svojej pravde a správnosti vlastného politického názoru. Mienim tým oblasť politiky. A nielen. V ich osobnom ľudskom živote.
Aj domáce a zahraničné politiky sú vo vývoji, v pohybe, procese: Ak sa pohne lístok na jednej strane Zeme, môže to spôsobiť búrku na jej opačnej strane.
Takýmito sú bežní občania, často pasívni príjemcovia politík, ale aj samotní politici. Je ich na mraky. Sú za to na seba hrdí, a vysoko si sami seba cenia.
Vnímajú sa aj ako zásadových…
Ale to je RIGIDITA. Škodí bežným občanom, Slovensku aj EÚ…
Jeden z príkladov (najskôr osobná poznámnka): V nikom, nech neskrsne čo ani len podozrenie, že brojím za vystúpenie Slovenska z NATO.
Do Aliancie sme vstúpili dobrovoľne (lebo „referendum“ 1997). Teda, len referendum má silu reverznej zmeny. Aj preto, že to, o vstupe do NATO, bolo zmarené (Krajči, štvrtá otázka). A preto nelegitímne.
Ale militantný rusofób Šebej, to nedovolí… (ale vy ho volíte každé štyri roky). Ten, takmer už skoro senilný skoro starec aj umrie ako poslanec vo výboroch NRSR (žaba na prameni zdravého kritického rozumu):
1. Zahraničný výbor (tvorca zahraničnej politiky SR)
2. Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva
Zdroj: https://ktojevovyboroch.sobi.sk/
Ale to je RIGIDITA.
Koľko chcete podobných prípadov a príkladov?
Rigidita (z lat. rigidus) znamená tuhost, neohebnost. Opak je flexibilita, pružnost, poddajnost. Súvisí z: Rigor (lat. ztuhlost) se užívá v lékařství, například ve spojení rigor mortis, posmrtné ztuhnutí těla. (česká wiki).
Bude dobré, ak toto mnohých prekvapí a správne „zaskočí“ v sebapoznaní:
https://slovnik.azet.sk/slovnik-cudzich-slov/?q=rigidn%C3%BD
https://slovnik.azet.sk/synonyma/?q=rigidn%C3%BD
Zásadovosť, zásadový človek je:
https://slovnik.azet.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=z%C3%A1sadovos%C5%A5
https://slovnik.azet.sk/synonyma/?q=z%C3%A1sadov%C3%BD
Je množstvo ľudí, ktorí nemajú názor. Žiadny názor. Akýkoľvek názor si cením viac, než žiadny názor. Ľudia bez názoru sú ľudia bez vlastností.
A takíto, bežní občania, potom chodia voliť.
Lebo je im prikázané Prediktorom:
„Voliť je občianska povinnosť!“
Hovno.
Je to základné ľudské občianske a politické právo a láskavosť daná systémom, pre zdanie demokracie, nie povinnosť.
Hodené ale ako už ohlodaná kosť. S vycucaným špikom (esencia, podstata  volieb).
Dá sa aj inak.
K ľudsko-právnemu a občianskemu statusu voliči verzus nevoliči som písal:
https://blog.hlavnespravy.sk/2311/volici-verzus-nevolici-volby-a-ludske-prava/
Konštatujem, že pre rigidných je spravidla môj článok (polemika s autorom iného, podobného článku) bezcenné. Lebo: Voliť je povinnosť!
Sú transgeneračne chronicky a dedične indoktrinovaní ešte socialistickým, že každý uvedomelý socialistický občan volí lepšiu, krajšiu a šťastnejšiu budúcnosť. To je lož.
Realita: Pred voľbami NULA, pri volebnej urne JEDNA, po voľbách zasa NULA.
Odmietol som to práve ako aktívny a uvedomelý občan, všeobecný nevolič, od prvého kola prezidentských volieb (lebo; za to, čo a koho by som bol volil, by som najradšej chodil kanálmi – sám za seba a pred sebou). Ostanem nevolič až do času, kým sa občianska spoločnosť nestane reálne otvorenou a reálne vnútorne aj navonok spôsobilou posunúť sa v demokracii a demokratizácii spoločnosti o stupeň vyššie. Iba na to treba nám všetkým mentálne, občiansky a politicky dozrieť.
My, povojnoví, to už zrejme nezažijeme, a nebudeme sa na zmene systému podieľať. Zbabrali sme povojnové usporiadanie Československa (februárový puč 1948). Obrodný proces druhej polovice 60-tych rokov bol zadusený bratskou internacionálnou pomocou a „Poučením z krízového vývoja…“ A normalizáciou. Aj „nežnú“. Tú sme si nechali ukradnúť a po „rozvode“ s Čechmi rozkradnúť Slovensko „roduvernými“ hokejovými hejslovákmi (chlieb a hry) a počas majstrovstiev (ako seriálu Angelika) sa majstrovsky kradlo ako na páse „kapitálotvornou vrstvou“ a pro euro a transatlantickými psychopatmi a bláznami, ktorí začali Slovensko rozpredávať do zahraničia, lebo potom bolo treba zahraničných investorov, a kráľovsky sa im za to platí (dotácie, daňové úľavy a prázdniny). Úžasné peniaze nejdú dnu ale von do daňových rajov…
A toto mám voliť? A mám inú možnosť? A čaká ma lepšia ponuka vo voľbách 2020?
Lebo voľby tak, ako sú dané ústavou a zákonom, potvrdzujú a legalizujú systém matrixu, v ktorom žijeme, a voľbami ho potvrdzujeme, a teda legitimizujeme a legalizujeme.
Predlžujeme nimi len jeho agóniu. Pozvoľne sa rúca. Ale kope, škriabe…
Na „čakačke“ je iný systém. Úplne v súlade s teóriou prirodzených a umelých systémov a systémov riadenia (má ho GP USA aj RF).
Vieme, a môžeme ho mať aj my. Náš. Slovenský.
Potrebujeme dobre spravovanú, otvorenú občiansku spoločnosť. Na princípoch reálnej, nie pseudo demokracie. A skutočné elity, nie pseudo elity. Intelektuálnu a duchovnú aristokraciu. Nie horizontálnu ale vertikálnu demokraciu. Nie zhora nadol (diktát politík, akože „ponuka“, ktorá už ale nie je novou, lebo sa opakuje a točí len v inom háve) ale zdola nahor. Je. Existuje a čaká…
Žiaľ, ale aj fejzbúk je tiež viac-menej do seba uzatvorený systém. Jeho myslenie, lebo aj fejzbúk tiež „myslí“ zväčša nemá výstupy najmä smerom von. Je ale jeho vnútornou reflexiou a sebareflexiou myslenia, cítenia a prežívania stavu spoločnosti. Spája ľudí v komunikácii inak, než vonkajší verejný priestor. Je aj reaktorom propagandy verzus anti propagandy.
S fejzbúkom sa cítim byť „bohatší“. Ostatok je tiež len na mne a nás. Lebo sme nositeľmi a subjektmi ľudských práv. A slobodnej vôle. A funkčného aktívneho svedomia.
K prieskumom (odporúčanie):
NERIADIŤ SA NIMI
Premýšľať samostatne, aktívne, kriticky a uvážlivo. Vzdelávať sa. Odhodiť „ťaháky“ a „motáky“. Vedieť aspoň, čo je ľavica a pravica. Čo sú konzervatívci a čo liberáli. Čo je EÚ. A čo NATO. Čo je Globálny Prediktor. Čo je globalizácia.
A ako sa k nej má, môže a má mať Slovensko. Odmietnuť ju. Lebo zotročuje a pripravuje nás o národno-štátnu suverenitu a zvrchovanoť. Ústava sa stáva zdrapom papiera. Snažiť sa vedieť viac. Neodpozerávať (neodkukávať). Neodpisovať. Neodpočúvať. Nekopírovať. Neklonovať. Ale popracovať na vlastnom autentickom poznaní a názore.
Vláda a systému matrixu, jemu poplatné a poslušné médiá, najmä RTVS, nám taja veci, o ktorých drvivá väčšina občanov Slovenska netuší…
Porušuje tým základné ľudské právo na informácie.
Z Bruselu na nás dýcha ZLO Globálneho Prediktora.
Každá svojprávna ľudská osoba je subjekt, držiteľka a nositeľka osobných, nezameniteľných, neodcudziteľných, neodňateľných ľudských, občianskych, politických a ostatných základných ľudských práv a práv, má vlastné svedomie a zodpovednosť za seba a svojich najbližších…
Má, ak má, vlastný rozum (intelekt), funkčné svedomie, slobodnú vôľu a tá má vždy navrch aj v čase neslobody a totality. Zodpovedne, sprostredkovane, za komunitu a spoločnosť.
Občianske a politické vedomie máme zväčša všetci, či si to uvedomujeme alebo nie. Vedome aj podvedome ho konfrontujeme s osobnou a sprostredkovanou zážitkovou skúsenosťou, na podklade nášho poznania a vzdelania…
Aj v nás žije naša história, dejiny našich rodín, rodov, národa…
Učebnice histórie, to sme aj my, lebo sme v nich. Ich súčasť. Píšu o nás.
Nastávajú znova ťažké časy (a ktoré boli ľahké?) Povedzme, že po období krátkej eufórie z Veľkého Novembra, znova sme sa postupne prebudili do reality. To, čo sa deje u nás doma, v Európe a vo svete, sa týka všetkých…
Pokúsil som sa tu naznačiť osobné faktory a vplyvy, ktoré na výsledky volieb (v závislosti na „trhovej ponuke“, spravidla biednej, nútiacej voliť „menšie zlá“…) majú aktívni voliči a voličky, ale aj pasívni/ne (volené osoby a politické strany) teda, na stav spoločnosti pred nimi a po nich, v jej ekonomických, sociálnych, kultúrnych a ostatných rozmeroch…
Za nikoho sa neskryješ! Nikam neutečieš! Buďte ostražití/é a bdelí/é! Inak nič nechcem. Do verejnej politiky sa nechystám.  Len tých, ktorí ma rozumne vnímajú, poznajú a čítajú. K nim sa správam tiež korektne a recipročne.
V tomto článku som reagoval na  nedávno zverejnené výsledky prieskumnej Agentúry AKO, a ostal som z toho PAKO:
https://ako.sk/wp-content/uploads/2017/11/ag.AKO-D%C3%94VERYHODNOST-LIDROV-november-2017.pdf
Lebo to je už ozaj „na hlavu“. V tejto veci som „ateista“. Neverím. Môj osobný názor sa mení v závislosti na osobnej a sprostredkovanej zážitkovej skúsenosti a poznaní. Ako diachrónno-synchrónne kontinuum zmien v mojom ľudskom, občianskom a politickom osvetí. Bez odkázanosti na prieskumy. Každým dňom, hodinou a minútou…
Prieskumy bývajú objednané a samozrejme, sú zaplatené. Bohvie, kým. Objednávajú si ich aj politické subjekty. Aby mohli korigovať svoj populizmus. A dostať sa k moci a vládnutiu. A manipulovať verejnosť „zhora“…
Sú súčasťou matrixu systému.
A preto z môjho pohľadu nedôveryhodné a škodlivé.
Autor článku: Juraj Režo alias notorickyobcan

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Juraj Režo

O AUTOROVI

MOJE OSOBNÉ VYZNANIE LÁSKY K SYSTÉMU
Ako a eko ďalej? Okrídlené „Pravda a láska zvíťazia nad lžou a nenávisťou“ je nenaplnená hypotéza „Veľkého Novembra“.
Výsledok tu máme dnes, v hektike ostatného a ostávajúceho času poslednej voľby:
Žiadna láska. Len nenávisť, lož, zloba a závisť.
Môj odkaz Európskej únii (prebieha v nej invazívna islamizácia kresťanskej Európy):
Pravda je pravda. Lož je lož. Polopravda je lož. Existuje len pravda alebo lož. Relativizácia pravdy je lož.
Pravda: Liberálna demokracia je orwellizmus. Falošný newspeak.
Liberálna demokracia je podliezavý a sladký podvod, mačkažák (falošné mačacie zlato).
Nie je pravou hodnotou. Pravé hodnoty sa tvoria inak.
Nenastoľuje reálnu slobodu, ale diktatúru falošných slobôd práv. Tretiu totalitu. Neoliberálny fašizmus. New world order.
Európa, chráň svoje rodné a kmeňové kresťanstvo, inak prídeš o život!
Európa, nový svetový poriadok nesmie byť tvojím poriadkom, zachovaj si svoj pôvodný.
New world order je vláda reálneho alebo pomyselného Satana, nastoľovaná neo liberálnou demokraciou, ktorá, ak budeš pokračovať v benevolencii voči nej aj islamu, pod false flag základného práva na náboženské vyznanie, ťa zničí a zotročí. A napokon zlikviduje teba, tvoje kresťanstvo aj islam. A nastolí vládu jediného náboženstva NWO, jednej vlády a jednej meny.
Konflikt judaizmus, kresťanstvo verzus islam sa po domnelom víťazstve islamu zmení na konflikt NWO verzus islam.
A musíš si, vybrať, Európa, čo je pre tvoj život dôležitejšie, či tvoje reálne základné ľudské práva s právom na tvoj dobre udržateľný život od počatia po prirodzenú smrť, alebo otroctvo pod systémom a globálnym metasystémom centrálneho matrixu New world order.
Občania Európy a Slovenska, bojujte s orwellizmami a klamlivým, zaliečavým jazykom a sladkými, zaliečavými rečičkami v bežnom živote a najmä v politike, ktorá vás manipuluje aj pripravenými falošnými prieskumami, a aj nimi vás vťahuje do klamlivých politík, a takto pripravené a „predžuté ovce“ vás vo vašej dobrej viere a nádeji, že sa „konečne“ rozhodnete správne (lebo však aj prieskumy..!) vás posiela k volebným urnám a na budúce krvavé jatky...
To je LOŽ! Klamú vás od rána do večera (aj v noci)!
A používajú, zneužívajú proti vám svojich platených užitočných idiotov.
Pekne pozdravujem. :-)
Autor článkov: Juraj Režo alias notorickyobcan

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 288

Celkové hodnotenie: 12.26

Priemerná čítanosť: 1119

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  V Košiciach podľa záchranárov napadol pacient posádku Rýchlej lekárskej pomoci

  0icon

  Košice 3. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR- Milan Kapusta)   K napadnutiu posádky Rýchlej lekárskej pomoci (RLP) pacientom došlo v utorok (2. 3.) v Košiciach "Pri prevoze…

  Marek Krajčí údajne končí na poste ministra zdravotníctva. Kto ho nahradí?

  0icon

  Bratislava 3. marca 2021 (HSP/Foto: TASR-Martin Baumann/kombosnímka screenshot/TASR-Jaroslav Novák) AKTUALIZOVANÉ   Vládnej kríze bol podľa všetkého obetovaný minister zdravotníctva Marek Krajčí, ktorý podľa nemenovaného zdroja…

  SaS: Odmietame prekrútenie diskusie o rekonštrukcii vlády

  0icon

  Bratislava 3. marca 2021 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák) Strana Sloboda a Solidarita (SaS) odmieta prekrútenie diskusie o rekonštrukcii vlády na to, že nám nejde o zdravie a…

  Rusko bude podľa Kremľa reagovať na sankcie USA a Európskej únie

  0icon

  Moskva 3. marca 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Alexander Zemlianichenko)   Kremeľ v stredu upozornil, že zareaguje na nedávne sankcie Európskej únie (EÚ) a Spojených štátov. Tie uvalili v…

  Brocková: Irán by sa mal vrátiť k plneniu záväzkov z Medzinárodnej jadrovej dohody

  0icon

  Bratislava 3. marca 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Medzinárodná jadrová dohoda s Iránom je kľúčovým prvkom „globálnej architektúry“ nešírenia jadrových zbraní. Jej dôsledné dodržiavanie je nevyhnutné…

  Premiér to teraz nemá ľahké. Na provokačnú otázku, čo sľúbil Rusku za Sputnik V, odpovedal žartovne že Zakarpatskú Ukrajinu. "Nech ju vymení za niekoľko regiónov Slovenska", reaguje nahnevane Kyjev

  0icon

  Kyjev/Bratislava 3. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Valentyn Ogirenko)   Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba označil v stredu žartovné vyjadrenie predsedu slovenskej vlády Igora Matoviča o tom,…

  Premiér vyzval Richarda Sulíka a Veroniku Remišovú, aby nevyužívali Sputnik na rozpad koalície

  0icon

  Bratislava 3. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian, Jaroslav Novák)   Premiér Igor Matovič (OĽANO) vyzýva koaličných partnerov šéfa SaS Richarda Sulíka a predsedníčku Za ľudí Veroniku…

  Peter Pellegrini: Vláda musí podať demisiu, do volieb majú viesť Slovensko odborníci

  0icon

  Bratislava 3. marca 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Celá vláda musí podať demisiu a do predčasných volieb by mala Slovensko viesť vláda odborníkov. Vyhlásil to poslanec…

  Prezidentka tajomne a veľmi stručne po rokovaní so Sulíkom a Remišovou: "Panovala vzácna zhoda, verím, že tá zhoda bude aj v koalícii"

  0icon

  Bratislava 3. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Prezidentka SR Zuzana Čaputová verí, že v koalícii sa nájde zhoda na potrebných zmenách v súvislosti s vládou.…

  Ján Figeľ označil zákaz verejných bohoslužieb za porušenie práva, žiada úpravu

  0icon

  Bratislava 3. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA-Ivan Fleischer)   Zákaz verejných bohoslužieb považuje predseda Správnej rady Nadácie Antona Tunegu a expredseda KDH Ján Figeľ za porušenie ústavného…

  TopDesať

  Riešenia problémov týchto ľudí sú jednoducho geniálne!

  0 icon

  Riešenia problémov nie sú vždy jednoduché. Ak potrebuješ niečo rýchlo opraviť alebo ťa problém prekvapí v nesprávnom čase, je na mieste použiť svoju fantáziu a kreativitu. Ak sa budeš naozaj snažiť, možno vytvoríš podobné geniálne riešenia, ako vymysleli ľudia z tohto príspevku. "Ak to vyzerá blbo, ale funguje to, tak…

  Každodenné vychytávky, ktoré ti ušetria kopec času a energie

  0 icon

  Tieto vychytávky si zamiluješ! Nielenže ti ušetria kopec času, ale aj zjednodušia každodenné činnosti, čím neprídeš o drahocennú energiu. Podľa štúdií sa totiž priemerný človek sťažuje 15 až 30-krát denne. Veríme totiž, že náš život je ťažký. Ale našťastie existujú ľudia, ktorí vedia so všetkým pomôcť a na všetko odpovedať. A…

  Anneliese Michelová a jej záhadná smrť: 2. časť

  0 icon

  Prinášame vám ďalší zaujímavý článok z našej dielne. Pokračujeme druhou časťou článku o mladej Nemke Anneliese Michelovej, ktorá zomrela za záhadných okolností. Po naliehaní prísne veriacej rodiny Anneliese biskup poveril farára na vykonanie exorcizmu podľa pravidiel Rituale Romanum. Príbeh má o to smutnejší koniec, že mladá Anneliese nebola diablom posadnutá, čo koniec koncov…

  Severná Kórea ako ju nepoznáme: Zakázané fotografie zachytávajú každodenný život

  0 icon

  Fotograf Eric Lafforgue je jedným z tých šťastlivcov, ktorí mali možnosť vidieť skutočnú Severnú Kóreu. Severná Kórea je totižto krajina, ktorá je "izolovaná" od celého sveta. K nám o nej prúdi strašne málo informácií a množstvo z nich je prikrášlených k horšiemu, ale aj k lepšiemu. Eric sa dostal do…

  Vedci tvrdia: Nadávanie je lepšie, ako si myslíme!

  0 icon

  Nadávky väčšinou používame ako jednoduchý nástroj na vyjadrenie svojich pocitov, či už pozitívnych alebo negatívnych. Výhody, ktoré má nadávanie sa tým však nekončia, je vedecky dokázané, že nadávky sú pre nás dobré, a mali by sme ich absolútne využívať. 1. Môže to byť znak inteligencie

  Vo svete IT

  Na Marse sa momentálne nachádzajú 3 krajiny: Aké sú ich ciele?

  0 icon

  Mars je najväčším snom vizionára a šéfa vesmírnej spoločnosti SpaceX, Elona Muska. Tvrdí, že by chcel dostať ľudí na Mars ešte predtým ako umrie a usilovne pracuje na svojom modeli vesmírnej rakety, Starship, ktorá by mala ľudí na Mars dopraviť. Či sa mu to podarí je otázne, no tento rok…

  Z Google Chrome sa čoskoro vytratia súbory cookie. Čo ich nahradí?

  0 icon

  Akceptovanie súborov cookie tretích strán na takmer všetkých webstránkach sa už pre používateľov rozličných internetových prehliadačov stalo samozrejmosťou. Nepopulárne súbory cookie sa nevyhli ani najpoužívanejšiemu internetovému prehliadaču Chrome, za ktorým stoja vývojári giganta Google. Práve Google si v posledných rokoch odniesol obrovskú mieru kritiky za súbory cookie v prehliadači Google…

  Plánuje Rusko s Čínou výstavbu svojej vlastnej základne na Mesiaci? Objavujú sa správy, ktoré tomu nasvedčujú

  0 icon

  Rusko sa pripravuje na spoluprácu s Čínou, ohľadom výskumnej stanice na povrchu Mesiaca, píše portál Spacenews.com. „Roscosmos ukončilo jednania, ktorých cieľom bola harmonizácia Memoranda o porozumení medzi Ruskou federáciou a Čínskou ľudovou republikou. Memorandum pojednáva o spolupráci a vytvorení Medzinárodnej mesačnej výskumnej stanice. Dátum podpísania memoranda nebolo ešte stanovené, momentálne sa čaká na dohodu s našimi…

  „Hurikán“ vo vesmíre? Môže ísť o bežnejší jav, ako sme si doposiaľ mysleli

  0 icon

  V roku 2014 satelity okolo Zeme zachytili niečo, čo by sa dalo popísať ako „vesmírny hurikán.“ Išlo o víriacu sa plazmu, ktorá sa nachádzala vysoko nad povrchom, v zemskej magnetosfére, píše portál Science Alert. Podľa údajov mala táto búrka trvať niekoľko hodín a potom sa rozišla. Objav bol prvý svojho…

  Takto vyzerá zrušený smartfón Xiaomi Mi 6 Pro, ktorý mal byť predstavený 4 roky dozadu

  0 icon

  Xiaomi patrí medzi spoločnosti, ktoré ponúkajú nielen nadpriemerné špecifikácie v kombinácii so skvelou cenou, ale bezpochyby aj nadčasový dizajn. Portál xiaomiadictos najnovšie upozorňuje na video, ktoré zachytáva nepredstavený smartfón Xiaomi Mi 6 Pro. Ide o zariadenie, ktoré bohužiaľ nikdy neuzrelo predajné pulty, hoci Xiaomi malo zjavne funkčný prototyp zariadenia. Z…

  Armádny Magazín

  Špeciálne sily Delta dorazili na veľvyslanectvo USA v Jerevane

  0 icon

  Arménsko, 3.marec 2021 (AM) – "Vojaci amerických špeciálnych síl sú umiestnení na území veľvyslanectva USA v Jerevane", oznámil to vojenský analytik Alexej Leonkov. Podľa jeho slov sa v súčasnosti v Jerevane nachádzajú štyri oddiely Delta.   "Američanov možno použiť počas masových protestov na zvýšenie stupňa konfrontácie. Táto tec

  Súťažná športová brokovnica Savage Arms Renegauge

  0 icon

  USA, 3.marec 2021 (AM) – Savage Arms rozširuje sériu poloautomatických brokovníc Renegauge v kalibri 12, uvedením modelu Renegauge Competition, ide o vysokorýchlostný variant so zväčšenou kapacitou zásobníka určený špeciálne pre súťažné streľby.   Poloautomat

  Duterte tvrdo Američanom: "Nedopustím, aby sa jadrové zbrane USA nachádzali na území Filipín"

  0 icon

  Filipíny, 3.marec 2021 (AM) - Minulý mesiac Rodrigo Duterte zdôraznil nevyhnutnosť posilniť "vlastnú obranu" Filipín, keď nariadil vláde, aby zvážila zrušenie dohody o hosťujúcich silách, ktorá povoľuje pohyb amerických vojakov na území Filipín. Prezident Rodrigo Duterte uviedol, že okamžite zruší doh

  Ruskí ženisti objavili v sýrskej jaskyni modernú nemocnicu pre teroristov

  0 icon

  Sýria, 3.marec 2021 (AM) - Ženisti z ruských ozbrojených síl zlikvidovali v sýrskej provincii Idlib jaskyňu, v ktorej si teroristi zriadili poľnú nemocnicu prispôsobenú dokonca pre zložité operácie.   Táto nemocnica je jedna z najlepšie zariadených z tých, ktoré ruskí vojaci na

  V USA priznali neúspech projektu stíhačiek F-35. Začnú nový projekt?

  0 icon

  USA, 3.marec 2021 (AM) - Americké letectvo sa zmierilo s neúspechom projektu stíhačiek F-35, ktorý bol počas celého desaťročia jediným pokusom nahradiť hlavné americké stíhačky F-16, uvádza Forbes.   V publikácii je 

  Svetlo sveta

  Prečo Cirkev počas pôstu nespieva Glória ani Aleluja?

  0 icon

  Katolícka Cirkev 40 dňovému pôstnemu obdobiu prispôsobuje aj liturgiu a vynecháva oslavné spevy Glória a Aleluja. Sláva Bohu je oslavný hymnus, ktorým anjeli ospevovali narodenie Ježiša Krista. Cirkev sa prostredníctvom pôstu vracia do času, kedy sa Boží ľud nachádzal v egyptskom zajatí čakajúc na Spasiteľa, ktorý ich vyslobodí a zachráni.…

  25 tajomstiev boja proti diablovi od Ježiša

  0 icon

  2 júna 1938 Ježiš požiadal rehoľnú sestru Faustínu Kowalskú, aby sa na tri dni venovala duchovnej obnove. V tomto čase dostala od Boha 25 rád, ako sa človek s Božou pomocou môže uchrániť pred útokmi diabla. Tieto inštrukcie sa stali nástrojmi sestry Faustíny pri dobrom boji. Ježiš Faustíne povedal: “Dcéra…

  Ján Vojtaššák (14.11.1977-4.8.1965) – spišský biskup a podpredseda Štátnej rady prvej Slovenskej republiky

  0 icon

  Narodil sa v oravskej obci Zákamenné v chudobnej rodine. Bol jedným zo signatárov Martinskej deklarácie. Keď sa dozvedel o skutočnom údele deportovaných Židov na základe anonymného spisu, ktorý mu bol poslaný poštou z Obišoviec, hneď napísal ministrovi vnútra Alexandrovi Machovi list. Požiadal svojho profesora zo spišskom seminára Ladislava Hanusa, aby…

  Používanie učebníc „Láske sa treba učiť“ je na území arcidiecézy i naďalej zakázané

  0 icon

  „Napriek tejto zmene, prezentovanej Mons. Mariánom Chovancom, musím, žiaľ, opätovne zdôrazniť moje negatívne stanovisko a vyjadriť tak moje presvedčenie, že tieto učebnice nie sú vhodné ani ako pomôcky katolíckych pedagógov a rodičov pre sexuálnu výchovu detí predškolského veku, ani ako učebnice pre žiakov katolíckych škôl. Preto som sa rozhodol potvrdiť…

  Svätý Peter – Prvá hlava a základ Cirkvi

  0 icon

  Jeho pôvodne meno bolo Šimon, ale podľa evanjelistov Ježiš mu dal prezývku Kéfa, po aramejsky Kefas, po grécky Πέτρα  (v mužskom rode Πέτρος), čo znamená skala. Bol synom Jonáša a pochádzal z mestečka Betsaida, kde sa živil ako rybár. Keď sa ako mladý muž oženil, presťahoval sa aj s bratom Andrejom o niekoľko kilometrov ďalej…

 • icon FOTO DŇA