• Marián Moravčík

  Koaličná zmluva – OMG, kto nám vlastne vládne?!

  Publikované 12.06. 2020 o 17:43 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Text koaličnej zmluvy súčasnej koalície je zverejnený už dva mesiace. Nevedel som o tom. Ani som po texte zvlášť nepátral, lebo som z praxe zvyknutý, že zmluvy a dohody sú spravidla predmetom obchodného tajomstva a nezverejňujú sa. Dnes sme však do redakcie DavDva dostali príspevok s kritikou koaličnej zmluvy a po preskúmaní jej textu a kontextu… sa mnohé z technológie vládnutia rozjasnilo. Aj návštevy dôležitých ľudí z OĽaNO v istej nemenovanej budove na Hviezdoslavovom námestí, lebo koaličná zmluva nesie stopy obmedzenej suverenity našej vlády.

  Ale postupne, najskôr spomenutý list:

   

  Je koaličná zmluva zmätočná?

   

  Koaličná zmluva (ďalej KZ) sa uzatvára medzi koaličnými stranami a hnutiami. Okrem známej „štvorky“ (OĽANO, SaS, SME RODINA, Za ĽUDÍ) sa KZ uzatvára aj so stranou NOVA, Kresťanskou úniou a ZMENA ZDOLA. Táto „trojka“ sa nachádzala na kandidátnej listine OĽANO a tak dostala v názve KZ prednosť aj pred stranami, ktoré sa do parlamentu prebojovali transparentnou cestou. Neviem či sa táto „trojka“ zaujímala o obsah KZ, keďže podpisy ich predsedov sa na KZ nenachádzajú. Je možné, že pán Matovič dostal splnomocnenie na podpis KZ miesto nich. Ktovie? A možno ani nie. Ak sa takýto vážny dokument podpisoval, tak by si predsedovia „trojky“ nemali nechať ujsť príležitosť potvrdiť obsah svojim podpisom. Alebo to znamená, že im nebolo umožnené dokument podpísať, aby pre vládnu „štvorku“ nevznikla povinnosť plniť aj volebné programy „trojky“, ktoré by mohli byť v rozpore s programami „štvorky“? Umiestnenie v názve hneď za OĽANO musí byť dosť traumatizujúce pre SaS, SME RODINA a Za ĽUDÍ. NA stránke NR SR v zozname poslancov sa pri menách poslancov v časti kandidoval, konštatuje, že príslušný poslanec kandidoval za OĽANO plus NOVA, Kresťanská únia a ZMENA ZDOLA. Z toho by malo byť zrejmé, že aj programy týchto „prilepeneckých“ strán k OĽANO by mali byť pre OĽANO záväzné. Zaujala ma časť vety ešte pred preambulou, kde sa hovorí. Citujem: „Politické hnutia a politické strany OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA (ďalej aj ako OĽANO)“…“

  OĽANO vlastne týmto vyjadrením zlúčilo tzv. „trojku“ s OĽANO…a zobralo im legitimitu. Otázkou je ako bude fungovať „trojka“, keď sa nebudú plniť ich volebné programy… Rád by som sa mýlil, ale tvrdím, že budú radi, že sú tam, kde sú a nič sa nestane. Veď koľko sa už toho vo volebných programoch nasľubovalo a koľko sa skutočne poplnilo? Bez ohľadu na volebné obdobie. Keby sa malo odvolávať za nesplnené volebné sľuby tak vláda a parlament zívajú prázdnotou…Toľko k formálnej stránke.
  Po obsahovej stránke ma zaujali nasledovné vety:
  Preambula
  Bod 3.)
  „Členovia koalície sľubujú všetkým ľuďom, že urobia maximum pre to, aby bol nastolený stav, v ktorom bude znovuvybudovaná ich viera v štát.“
  Viera v štát v tomto prípade znamená uvedomovanie si miery pozitívneho vzťahu a príslušnosti občana k štátu v ktorom žije. Je to emocionálna veličina, ktorá je nemerateľná.
  Bod 4.)
  V tomto bude sa hovorí o rešpektovaní princípov pluralitnej demokracie, o ctení si názorov predstaviteľov iných politických strán a hnutí v koalícii aj v prípade odlišného názoru. Uvedomujem si, že ide o koaličnú zmluvu avšak text vyznieva tak, že ctiť si názory predstaviteľov opozičných strán netreba.
  Fungovanie koalície
  V bode 1. sa konštatuje, že Koaličná rada je uznášaniaschopná v prípade, keď sú na zasadnutí prítomní všetci štyria členovia Koaličnej rady s právom hlasovať. Nepíše sa čo sa v prípade ak nastane „remíza“.
  V bode 3. sa konštatuje, že všetky rozhodnutia koalície sa prednostne prijímajú dohodou. V prípade nejednoty sa hlasuje a výsledok hlasovania zaväzuje len tých koaličných partnerov, ktorí za návrh hlasovali. Toto považujem za zbytočné ustanovenie, pretože vzhľadom k počtu poslancov si OĽANO presadí čo chce na rozdiel od svojich koaličných partnerov.
  Podľa bodu 7. sa členovia Koaličnej rady dohodli, že všetky návrhy a materiály mimo Programového vyhlásenia vlády nebudú predložené NR SR a vláde bez odsúhlasenia Koaličnej rady. Hneď v nasledujúcom bode 8. Sa píše, že čo sa týka predkladania zákonov ohľadne zvýšenia ochrany života, tak tu súhlas Koaličnej rady netreba!!!
  Podľa bodu 9. Je spolupráca s opozíciou vylúčená. Hneď v bode 10. sa pripúšťa spolupráca s opozíciou, ak ich návrhy schváli Koaličná rada a návrhy budú v súlade s PVV.
  Bod 11. znamená, že v parlamente koalícia už nebude používať palec pri hlasovaní o koaličných materiáloch, ale že Koaličná rada klubom a poslancom „odporučí“ prijatie ich návrhov.
  Bod 13. znamená, že keby sa nejaký predseda vzoprel na prebiehajúcej schôdzi NR SR „poslušnosti“ a mal výhrady k materiálu, tak sa zabezpečí, aby sa materiál stiahol z rokovania a jeho opätovné prerokovávanie bude možné až po schválení Koaličnou radou. To isté sa týka obdobne aj vlády.
  Bod 14. je totalitárny, v ktorom sa Koaličná rada zaväzuje, že odporučí svojim poslancom, aby neiniciovali vyslovenie nedôvery vláde alebo jej členovi v NR SR. Tiež im odporučí sa nepripájať k takémuto hlasovaniu. Stať sa môže kadečo. Napr. ak sa niekto z vlády dopustí trestného činu. Čo potom?
  Koaličná zmluva budí dojem, že bola spracovaná s jednoznačným zámerom. A ten je bezmedzná vláda a rozhodovanie OĽANO. Ostatné strany sú len do počtu.
  Ak by sme vychádzali z toho, že OĽANO by malo rešpektovať aj volebné programy trojky tak sa stručne pozrime na niektoré sľuby strany ZMENA ZDOLA a na skutočnosť či sa vôbec uvažuje s ich plnením. Osobne si myslím, že nie…pripomeňme si zopár ich bodov:
  Uskutočníme kontrolu majetkov politikov, o ktorej sa dosiaľ len reční. Korupčníkom vezmeme nelegálne nadobudnuté majetky a pošleme ich pred súdy. Prijmeme účinné zákony proti korupcii a klientelizmu.
  Zredukujeme náklady na politiku a strany. Presadíme limity na volebné kampane. Inak nám budú vyhrávať vo voľbách len samé miliardárske Gorily, Sasanky alebo Hyeny.
  Zrušíme zbytočné úrady a ministerstvá, ako aj zbytočné, resp. prežité byrokratické predpisy.
  Nepripustíme rozdávanie našich peňazí zahraničným podnikateľom, ak by domáci podnikatelia a živnostníci nemali dostávať od štátu žiadnu podporu.
  Spojíme sociálne dávky prísnou kontrolou: nemôžeme živiť ľudí, čo ich doslova zneužívajú, alebo takých, čo majú majetky, autá, – a ešte si chodia aj pre podporu.
  Dôstojnú podporu musia od štátu dostávať najmä dôchodcovia, čo odrobili roky poctivej práce a mladé rodiny, v ktorých deťoch je naša budúcnosť. Slovensko dnes starne a vymiera – ale vlády sú k tomu slepé. Chceme to zmeniť.
  Z mesta SNP Ivan Štubňa

   

  Toľko e-mail od nášho čitateľa. Naznačuje, že v koaličnej zmluve je ešte viacero úskalí a že kritika ešte nie je vyčerpaná.
  A veruže áno.

   

   

  Kto riadi koalíciu?

   

  Zaujímavý je Dodatok č. 2. Obsahuje programové ciele strán a hnutí koalície, fakticky je to základ programového vyhlásenia. Má púhe a necelé dve (2) strany, z toho OĽaNO využilo deväť (9) riadkov, kde po obsahovej stránke má len jedinú podmienku – aby partneri akceptovali a podporili predvolebné „referendové“ otázky z portálu rozhodni.to.

   

  Ostatné tri strany koalície majú v tomto dodatku podstatne viac textu a v princípe ich obsah zodpovedá deľbe rezortov vo vláde. Snáď len strana Za ľudí má snahu formulovať svoje ciele akoby za celú vládu a krížom cez všetky rezorty, aj tie, za ktoré nemajú zodpovednosť.

   

  Skontroloval som, do akej miery sa ciele deklarované v koaličnej zmluve premietli do programového vyhlásenia a sú tam všetky. Aj „referendové“ otázky sú tam všetky. Roztratené na 121 stranách textu. OMG, v tom texte programového vyhlásenia je však veľa vecí, ktoré v Dodatku č. 2 koaličnej zmluvy nie sú spomenuté. Kto ich tam vložil? A kto prinútil Matoviča, aby napríklad záväzok zaviesť vo voľbách možnosť elektronického hlasovania, ktorý sa koaliční partneri aj v Dodatku č. 2 zaviazali podporiť, sa napokon v programovom vyhlásení zmiernil formulkou „po zvážení bezpečnostných rizík“?

  Koaličná zmluva je preklad z angličtiny

   

  Čistou a írečitou slovenčinou, samozrejme s obvyklou dávkou gramatických chýb, sú napísané len dodatky. Prvé štyri strany, ktoré obsahujú procedurálne body koaličnej zmluvy, nesú mnoho znakov prekladu z anglickej (americkej) predlohy. Napríklad:

  Používanie neslovenskej spojky „a/alebo“ (najmenej päťkrát), ktorá často text robí menej zrozumiteľným.

  Časté používanie trpných väzieb.

  Nedodržiavanie slovenských noriem na písanie oficiálnych písomností, najmä výrazy s číslicami (rozpätia, pomery), ktoré sú však v dokonalom súlade s pravidlami ich písania v angličtine.

  Chyby v písaní čiarky (napríklad pred spojkou alebo), ktoré sú však zrkadlením anglických pravidiel.

  Niektoré zvláštne znejúce slová, ktoré sú fakticky kalkami. Napríklad krkolomný výraz „sľubujú všetkým ľuďom, že urobia všetko pre to, aby bol nastolený stav, v ktorom bude znovuvybudovaná ich viera v štát“, na ktorej Ivanovi Štubňovi vadilo len to, že sa to nedá merať, by Slovák s maturitou zo slovenčiny sformuloval asi takto: „sľubujú všetkým ľuďom, že urobia všetko pre to, aby znovu získali dôveru v štát“. Okrem toho štylistická perla, slovo znovuvybudovaná, je doslovný preklad v anglických právnických textoch bežného výrazu reestablished.

  atď.

   

  Divide et impera (qui bono)

   

  Keď sa pozrieme pozorne na politický kontext v Európe, písanie a zverejňovanie koaličných zmlúv v angličtine nie je žiadnou zvláštnosťou. Naopak, zdá sa, že je to pravidlo. Anglicky napísanú koaličnú zmluvu (veľmi kvalitnou angličtinou) zvykne mať Česká republika, dokonca aj Nemecko.

   

  Pôvodne sme chceli urobiť prehľad, ktoré európske krajiny musí robiť toto povinné cvičenie, no našli sme príručku „Coalitions – A Guide for Political Parties“ (Koalície – príručka pre politické strany). Je to podrobná kuchárska kniha o vyjednávaní a zostavovaní predvolebných, povolebných, ale aj účelových politických koalícií a obsahuje veľa praktických príkladov z rôznych krajín celého sveta. Vydavateľmi tejto príručky je Nórske centrum ľudských práv v Osle a nezisková organizácia National Democratic Institute (NDI) so sídlom vo Washingtone DC. Poslaním NDI, podľa vlastnej internetovej stránky, je: „celosvetovo podporovať a posilňovať demokratické inštitúcie formou zapojenia občanov, otvorenosti a zodpovednosti vlád a verejnej správy“.

  NDI vedie Madeleine Albright.

  Záver

   

  V závere sformulujeme celkový dojem, teda názor. Prosíme čitateľov, aby ho nebrali za fakt.

   

  Po zohľadnení všetkých vyššie napísaných skutočností začína byť očividné, že politické koalície sú prepracovaným know-how, ako je „transparentne“ možné riadiť rôzne politické systémy mnohých krajín po celom svete.

   

  Zároveň je zrejmé, že bude krajne nežiadúce, aby jedna politická strana zosilnela natoľko, aby žiadnych spojencov do koalície nepotrebovala. Je možné, že toto bol aj hlavný dôvod, prečo bol neprijateľný silný Mečiar, silný Fico, silný Orbán a napokon (prečo nie) aj silný Putin.


  Autor v číslach

  Počet článkov: 70
  Celkové hodnotenie: 12.35
  Priemerná čítanosť: 1501

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Pompeo: „Potrat nie je žiadne ľudské právo! Berie život. Amerika v tomto ohľade nastavuje tón pre zvyšok sveta"

  Bratislava 3. augusta (HSP/Foto:SITA/AP-Ashley Landis)   Mike Pompeo vystúpil počas summitu Family Leadership Summit v Iowe, kde zdieľal rovnaký postoj, ako má Trump a jeho administratíva, a to nesúhlas s pretláčaním myšlienky, že by sa potrat mal stať jedným z ľudských práv  „Potrat jednoducho nie je ľudské právo,“ vyhlásil Pompeo.…

  Minister Budaj dnes odvolá riaditeľa Environmentálneho fondu Petra Kalivodu

  Bratislava 4. augusta 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO) dnes odvolá riaditeľa Environmentálneho fondu (EF) Petra Kalivodu. Šéf envirorezortu to uviedol na dnešnej tlačovej konferencii. Podľa Budaja vnútorný audit na ministerstve životného prostredia (MŽP) odhalil viaceré nedopatrenia, ktoré môžu mať charakter trestnej činnosti Podľa údajov Inštitútu…

  Podľa čínskej virologičky, ktorá imigrovala do USA, COVID-19 pochádza z laboratórií čínskej armády

  Bratislava 4. augusta 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Xinhua,Wang Jianmin)   Čínska virologička Li-Meng Jen vyhlásila, že nový koronavírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 nepochádza z čínskeho mesta Wu-chan, ale vytvorili ho v laboratóriách pod dohľadom tamojšej armády. Okrem toho podľa Taiwan News uviedla, že pre vlastnú výskumnú činnosť musela utiecť do USA Li-Meng Jen tvrdí,…

  Armáda chce v budúcom roku vycvičiť 330 vojakov v zálohe, záujemcovia sa môžu hlásiť do septembra

  Bratislava 4. augusta 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Ozbrojené sily Slovenskej republiky (OS SR) plánujú v budúcom roku vycvičiť celkovo 330 vojakov zaradených do aktívnych záloh. Agentúru SITA o tom informovala Martina Kovaľ Kakaščíková, hovorkyňa ministerstva obrany (MO). Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 25. septembra 2020 prostredníctvom regrutačnej skupiny v krajskom…

  V tíme SR "20" po súbojoch v Česku ďalší pozitívny test na koronavírus

  Bratislava 4. augusta 2020 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   V tíme slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov testy odhalili ďalšiu osobu s ochorením COVID-19. Informáciu priniesol Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) "Máme k dispozícii výsledky testov na prítomnosť koronavírusu SARS-CoV-2 v tele 30 z 33 členov slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov. Spolu…

  Hríb si myslí, že vláda Igora Matoviča hucká vlastných voličov proti novinárom. Viacerým údajne chodia nenávistné správy

  Bratislava 4. augusta 2020 (HSP/Foto:Facebook)   Dlhoročný novinár a šéf redakcie časopisu Týždeň Štefan Hríb vo videu na sociálnej sieti okomentoval vzťah premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) a jeho vlády s médiami. Podľa Hríba, ktorý sa s Matovičom dostal do konfliktu aj počas predvolebnej kampane, vláda vedome hucká verejnosť proti novinárom.…

  O väzbe Jozefa J. v korupčnej kauze Správy štátnych hmotných rezerv sa bude rozhodovať vo štvrtok

  Bratislava 4. augusta 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Najvyšší súd (NS) SR sa bude vo štvrtok (6. 8.) zaoberať sťažnosťou Jozefa J., ktorý je obvinený z pokračovania obzvlášť závažného zločinu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku v kauze korupcie v Správe štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR "Termín verejného zasadnutia v trestnej…

  Pracovná skupina bude analyzovať riziká elektronického hlasovania vo voľbách

  Bratislava 4. augusta 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Na Ministerstve vnútra (MV) SR sa tvorí pracovná skupina, ktorá má posúdiť a analyzovať bezpečnostné riziká elektronického hlasovania vo voľbách do Národnej rady (NR) SR. Vyplýva to z uznesenia zo zasadnutia štátnej volebnej komisie zverejnenom na webe ministerstva. Prvé stretnutie skupiny by malo…

  Pri návrate z týchto krajín nemusíte ísť do karantény

  Bratislava 3. augusta 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Bob Edme)   Od 20. júla 2020 od 7:00 hod. platí uvoľnený hraničný režim pre osoby pri návrate z: Austrálie, Belgicka, Cypru, Česka, Číny (tiež osobitné administratívne oblasti Hongkong a Macao), Dánska (vrátane samosprávneho územia Faerské ostrovy), Estónska, Fínska, Francúzska, Grécka, Holandsko, Chorvátska, Írska, Islandu, Japonska,…

  Tohtoročný rozpočet podľa analytika Rady pre rozpočtovú zodpovednosť výrazne ovplyvňuje pandémia, bežné výdavky stúpli až o pätinu

  Bratislava 4. augusta 2020 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Vývoj verejných financií naďalej zásadne ovplyvňujú karanténne opatrenia a zhoršený ekonomický vývoj v dôsledku pandémie koronavírusu, ako aj vládnymi opatreniami na podporu ekonomiky. Tvrdí to analytik Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) Pavol Majher v reakcii na aktuálny vývoj plnenia hotovostného štátneho rozpočtu Rozpočet sa…

  Aký hlboký je močiar slovenského „deep state“? Autodopravcovia to chceli zmerať, ale na dno nedosiahli

  Bratislava 4. augusta 2020 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Dopravcovia mali ťažké srdce na minulé vlády za zle vytendrované a neefektívne prevádzkované mýto, vysoké mýtne poplatky, neuspokojivé prerozdeľovanie prostriedkov získaných z mýta, a tiež na arogantnú a ignorantskú komunikáciu zo strany úradov. Nová vláda však pokračuje presne rovnako Únia autodopravcov Slovenska (UNAS)…

  Využitie zdrojov z eurofondov na výstavbu nemocnice Rázsochy je stále otvorené

  Bratislava 4. augusta 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Využitie zdrojov z eurofondov na výstavbu novej univerzitnej nemocnice Rázsochy je stále otvorené. Pre agentúru SITA to uviedla hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová. "Nová Univerzitná nemocnica Bratislava v lokalite Rázsochy ostáva jednou z priorít ministerstva zdravotníctva," konštatovala Ako Eliášová dodala, cieľom rezortu…

  Ceny ropy sa zvýšili, stúplo aj zlato

  New York 4. augusta 2020 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Ropa v pondelok uzavrela vyššie. Septembrové dodávky ľahkej americkej ropy zdraželi o 74 centov na 41,01 USD za barel. Októbrové dodávky severomorskej ropy Brent posilnili o 63 centov na 44,15 USD za barel. Veľkoobchodná cena benzínu na americkom trhu tiež stúpla, a to…

  Juraj Šeliga nebude kandidovať za šéfa Za ľudí. Prezradil koho podporí za predsedu strany

  Bratislava 4. augusta 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Ľudovít Vaniher)   Podpredseda Za ľudí a parlamentu Juraj Šeliga nebude na sobotnom (8. 8.) sneme kandidovať za predsedu strany. Uviedol to pre TASR s tým, že podporí do tejto funkcie člena predsedníctva a poslanca Miroslava Kollára. Okrem Kollára kandiduje za šéfku strany aj podpredsedníčka Za…

  Zamestnancom hrozia zmeny v stravovaní. Budeme potichu prichádzať o peniaze?

  Bratislava 4. augusta 2020 (PR článok/Foto:TASR-Michal Svítok)   V týchto mesiacoch vznikla Iniciatíva za stravovacie poukážky ako odpoveď na zámer zákonodarcov ohľadom dôležitého benefitu pre zamestnancov. Stravovacie poukážky sú poslednou nezdanenou sociálnou istotou, o ktorú by sme však mali prísť. Iniciatíva preto spustila petíciu za ich zachovanie Zdobrovoľnenie možnosti dostávať…

  Gazprom podá odvolanie proti poľskej pokute vo veci Nord Stream 2

  Moskva 4. augusta 2020 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Alexander Zemlianichenko)   Informácie, ktoré poľský regulátor UOKiK požadoval od Gazpromu, nemali žiadny vzťah voči antimonopolnému vyšetrovaniu Nord Stream 2, uviedli v ruskej spoločnosti. "Gazprom predtým vo svojej odpovedi požiadal UOKiK poskytnúť odôvodnenie k zákonnosti vyžadovania dotknutej informácie, ale príslušné odôvodnenie nedostal," uviedli v Gazprome s…

  Úverovanie obyvateľstva v júni rástlo, no týkalo sa to najmä úverov na nehnuteľnosti

  Bratislava 4. augusta 2020 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Úverovanie domácností rástlo aj v júni. Celkový stav úverov poskytnutých obyvateľstvu predstavoval na konci šiesteho mesiaca 39,3 mld. eur, čo v medziročnom porovnaní predstavuje nárast o 7,3 %. Ako ďalej pre agentúru SITA povedala analytička Poštovej banky Jana Glasová, stúpli hlavne úvery na nehnuteľnosti,…

  Viac ako 300 športovkýň vyjadrilo nesúhlas s tým, aby trans ženy mohli súťažiť s bežnými športovkyňami

  Bratislava 4. júla 2020 (HSP/Foto:Pixabay)   Viac ako 300 športovkýň minulý týždeň v USA podpísalo list, ktorý následne poslali Rade guvernérov National College Athletic Association (NCAA). V liste vyjadrili nesúhlas so začleňovaním transsexuálov do športu Ako informuje český portál Echo24, podpísané športovkyne, medzi ktorými má byť aj bývalá tenistka Martina…

  TopDesat

  Prečo je potrebné, aby si si pravidelne čistil tvár?

  0

  Tvár sa poškodzuje viac ako ktorákoľvek iná časť tela. Preto je potrebné, aby si sa o ňu staral dodržiavaním dvoch jednoduchých krokov. Ak chceš, aby aj tvoja pleť bola žiarivá a mala všetky prvky dokonalosti, je potrebné ju pravidelne čistiť. Ale pozor! Očista tváre neznamená, že si teraz budeš drhnúť pokožku mydlom…

  Ako telo trávi živiny?

  0

  Prinášame vám ďalší článok o pokrmoch a fungovaní ľudského organizmu vo vzťahu ku živinám. Aby telo mohlo vstrebať živiny, potravu treba najskôr v procese trávenia rozložiť. Väčšina skonzumovanej potravy sa dostane do čriev do niekoľkých hodín, no to, ako dlho sa v nich zdrží, je individuálne. Sacharidy, bielkoviny a tuky sa v rozličných fázach procesu trávenia…

  Toto by si mal vedieť skôr, ako si dáš biele tetovanie

  0

  Biele tetovanie sa stalo novým trendom. Ale táto forma body-art je oveľa jemnejšia v porovnaní s tetovaním čierneho atramentu. Predtým, ako si ho necháš spraviť, je lepšie poznať niektoré fakty a byť si istí, že v budúcnosti bude úplne zodpovedať tvojim očakávaniam.   1. Choď iba k skúseným umelcom

  Aké prínosy má na tvoje zdravie špargľa - najzdravšie jedlo sveta?

  0

  Špargľa by mala byť v našom jedálničku tak často, ako sa len dá, lebo podľa mnohých odborníkov na zdravú výživu je to najzdravšie jedlo sveta. V niektorých krajinách ju ľudia varia, pečú a pripravujú na množstvo spôsobov - u nás však máme pred "kráľovnou zeleniny" stále rešpekt. Špargľa je bohatá…

  Bežné chyby, ktoré robíme pri nanášaní suchého šampónu

  0

  Keď sú naše vlasy naozaj mastné a nemáme čas na ich umývanie, jedinou rýchlou voľbou býva použitie suchého šampónu. Mnoho z nás ho ale používa nesprávne. Mastné a spadnuté vlasy ešte nikomu na kráse nepridali, no niekedy je málo času na ich umytie. Práve šetrenie času je asi najväčšia výhoda suchého šampónu.…

  Sloní muž: Znetvorenie ako nočná mora - 1. časť

  0

  Už od čias staroveku sa v ľudských dejinách objavujú tvory, ktorých výzor akoby popieral ich ľudskú podstatu. Nazývajú ich monštrami, a hoci im v minulosti pripisovali božský pôvod, v súčasnosti sa už vie, že sú len dôsledkom vážnych genetických a chorobných mutácií. V rámci dvojdielneho článku sa spoločne pozrieme na znetvorenie Josepha Merricka, ktorého príbeh…

  Vo svete IT

  Xiaomi Mi 10 Pro Plus ponúkne zadný fotoaparát, ktorý pokryje 1/3 zadného panelu

  0

  Smartfóny prešli za posledných pár rokov naozaj ohromnými technickými i dizajnovými zmenami, ktoré úplne zmenili priemysel a zameranie sa na vybrané technické aspekty. Väčšina výrobcov si v posledných mesiacoch zakladá najmä na stále bohatšej fotografickej výbave, čo sa mnohokrát odzrkadľuje na nezmyselných pretekoch o to, ktorý výrobca ponúkne viac megapixelov.…

  V Amerike prešiel zákon, ktorý umožňuje lietajúcim autám prechádzať po verejných cestách

  0

  Lietajúce autá sú už desaťročia víziou budúcnosti a objavujú sa v mnohých vedecko-fantastických dielach. Momentálne existuje niekoľko konceptov, no ani jeden sa nechystá v dohľadnej dobe prejsť do produkcie. To však nezabránilo štátu v USA, New Hampshire, aby im dalo dopredu zelenú. V stredu prešiel do platnosti nový zákon, ktorý umožňuje lietajúcim autám prechádzať po…

  Cestovanie v čase: Realita alebo vedecko-fantastický výmysel?

  0

  Dilatácia času, alebo inak nazývaná aj spomaľovanie času, je overený poznatok špeciálnej teórie relativity. Píše sa v nej, že časová dilatácia je vlastnosťou samého času, preto sa so vzrastajúcou rýchlosťou spomaľujú všetky fyzikálne procesy. Čo presne to však znamená? Téme sa venuje aj YouTube kanál Second Thought. Cesta do budúcnosti…

  Elektrická kolobežka KUGOO ES2 – skvelý dopravný prostriedok do mesta s neodolateľnou cenou

  0

  Elektrické kolobežky sú neustále narastajúcim trendom v oblasti osobnej dopravy a to najmä vo väčších mestách. Kúpa poriadneho modelu však už roky nie je taká finančne náročná, ako si väčšina z nás myslí. Kvalitnú elektrickú kolobežku s dojazdom 25 km a slušnou maximálkou aktuálne zoženieš už za zhruba 300 eur,…

  O koľko zlacneli minuloročné vlajkové smartfóny? Niektoré čísla vás určite prekvapia

  0

  Smartfóny sa pomaly, ale isto stávajú spotrebnou elektronikou, ktorú veľká časť z nás obmieňa raz za dva roky, v niektorých prípadoch dokonca raz za rok. Kúpa najnovšieho modelu, najmä v cenovej relácii vlajkových lodí je však mnohokrát naozaj drahou záležitosťou. Cena vlajkových modelov však klesá doslova každý mesiac, pričom v…

  „Modlil som sa za bezpečné pristátie astronautov,“ tvrdí Elon Musk po návrate modulu Crew Dragon

  0

  Hlava spoločnosti SpaceX, Elon Musk, privítal astronautov, ktorí sa v nedeľu, 2. augusta, vrátili z Medzinárodnej vesmírnej stanice. Astronautmi bola dvojica Bob Behnken a Doug Hurley, ktorí boli zároveň prvými ľuďmi, ktorí mali možnosť vyskúšať si novú kapsulu spoločnosti SpaceX, Crew Dragon. Po dvojmesačnom pobyte na vesmírnej stanici bezpečne pristáli v zálive…

  Svetlo sveta

  Laický misionár brat Blažej pešo putuje Európou, obetuje sa za pokoj

  0

  Laický misionár zo Sicílie známy ako brat Biagio (Blažej) už niekoľko rokov peši putuje po Európe. Púť, ktorú obetuje za pokoj, musel pred pár mesiacmi prerušiť vo Veľkej Británii kvôli pandémii. V piatok 24. júla sa však z Londýna opäť vydal na cestu. „Cítim túžbu stretnúť každého občana každého národa,…

  Slávnostná spomienka na 1151. výročie kňazského svätenia svätého Gorazda

  0

  Obec Močenok, občianske združenie Krediv a Rímskokatolícky farský úrad sv. Klimenta Močenok Vás pozývajú v nedeľu 2. augusta 2020 do Močenku-Gorazdova na slávenie spomienky 1151. výročia kňazského svätenia svätého Gorazda. Slávnostnú svätú omšu bude o 9:30 hod. celebrovať J. E. Mons. František Rábek, vojenský ordinár. GORAZDOV v dnešnom Močenku je rodiskom…

  Dnes je ekumenický deň smútku a modlitby za Hagia Sophia

  0

  Americkí katolíci a pravoslávni spoločne vyhlásili na dnešný deň smútok nad opätovnou premenou baziliky Hagia Sophia na mešitu. Turecký prezident Recep Erdogan rozhodol, že materský chrám východných kresťanov bude od dnes slúžiť na islamské modlitby. Biskupi USA sa pripojili k iniciatíve gréckej pravoslávnej cirkvi, ktorá vyzvala sa dnes modliť, aby…

  Dnes si Katolícka cirkev pripomína sviatok Panny Márie Karmelskej

  0

  Dnes 16. júla si Katolícka cirkev pripomína sviatok Panny Márie Karmelskej. Pomenovanie sviatku sa vzťahuje na pohorie Karmel v Izraeli a na rehoľu karmelitánov. Hebrejské slovo “karmel” znamená záhrada alebo sad. Vrchy Karmelu ho pripomínajú, keď sa na krátky čas v roku pokryjú zeleňou. V Biblii je pohorie symbolom krásy…

  Lurdy privítajú dnes 16. júla prvú medzinárodnú „e-púť“

  0

  Dnes 16. júla sa koná v Mariánskej svätyni v Lurdoch medzinárodná „e-púť“ s názvom „Lourdes United“. Pre tohtoročné sťažené podmienky z dôvodu zdravotnej prevencie bude mať osobitný charakter bez priamej masovej účasti pútnikov, ale v spojení prostredníctvom médií a internetu. Dátum e-púte 16. júl je dňom výročia posledného zo zjavení…

  Turecko rozhodlo, že Hagia Sofia bude mešitou

  0

  Konštantínopolská Bazilika Božej Múdrosti – Hagia Sofia – sa stane mešitou. Rozhodol o tom v piatok 10. júla dekrétom prezident Turecka po tom, ako Štátna rada zrušila rozhodnutie z roku 1934 o premene miesta kultu na múzeum. Prezident Erdogan oznámil, že 24. júla sa v Hagii Sofii uskutoční prvá moslimská…

  Armádny Magazín

  Ozbrojené sily SR plánujú v budúcom roku vycvičiť celkovo 330 vojakov zaradených do aktívnych záloh

  0

  Slovensko, 4. august 2020 (AM) - Ozbrojené sily SR plánujú v budúcom roku vycvičiť celkovo 330 vojakov zaradených do aktívnych záloh. Záujemcovia, ktorí spĺňajú zákonom stanovené podmienky, sa môžu prihlásiť do 25. septembra 2020 prostredníctvom regrutačnej skupiny v krajskom meste podľa miesta svojho trvalého bydliska. Bližšie informácie o spôsobe prihlasovani

  Obrí Antonov Mrija dopravil americké bojové vozidlá Oshkosh do Izraela. Video

  0

  Izrael, 4. august 2020 (AM) - An-225 "Mrija" prepravné lietadlo ukrajinskej leteckej spoločnosti "Antonov" dodalo dnes do Izraela americké vozidlá Oshkosh pre systémy protivzdušnej obrany Iron Dome.    

  Podpora pechoty: návrat k ťažkým kalibrom?

  0

  Slovensko, 4. august 2020 (AM) - Na prelome sedemdesiatych a osemdesiatych rokov minulého storočia tvorcovia zbraní predpokladali vývoj podporných zbraní ťažších ako tie 20, 25 alebo 30 mm, ktoré väčšinou získali podporu armád. Je pravda, že niekoľko z nich prevzalo kaliber 35 mm, alebo dokonca 40 mm, ale žiad

  Najnovšia francúzska jadrová útočná ponoka SUFFREN dorazila do Toulon-u na záverečné testy

  0

  Francúzsko, 4. august 2020 (AM) - SUFFREN je prvá so šiestich jadrových útočných ponoriek triedy SNA (Sous-marin nucléaire d'attaque) z programu BARRACUDA, ktorá dorazila na námornú základňu v Toulon (južné Francúzsko). Tento príchod do jej domovského prístavu predstavuje

  „Záslužní nástupcovia tradícií“: Putin ocenil „okrídlenú pechotu“ za dokonalý výcvik

  0

  Rusko, 3. august 2020 (AM) - Ruský vodca Vladimir Putin ocenil „okrídlenú pechotu“ za dokonalý výcvik v jeho blahoželaní ruským výsadkárom pri príležitosti osláv Dňa ruských vzdušných výsadkových síl 2. augusta. „Ste hodní nástupcov tradícií,“ poznamenal prezident Ruskej federácie.

  Srbsko upevňuje vojenské vzťahy aj s Pekingom - kupuje nový protilietadlový raketový systém - čínsky S-300

  0

  Srbsko, 3. august 2020 (AM) - Srbská armáda dostane protilietadlový raketový systém FK-3 (RS PVO) vyrobený v Číne. Obstarávanie bolo zazmluvnené a zaplatené podľa výročnej obchodnej správy verejnej spoločnosti Jugoimport-SDPR za posledný rok. Jeden odsek uvádza, že boli uzavreté dovozné zmluvy v hodnote 620,3 milióna ame