Je potrebné, aby vládna moc na kontrolu svojich občanov využívala očkovacie látky obohatené nanočipmi? Určite nie.

V súvislosti so stále početnejšími správami o hľadaní účinnej vakcíny proti koronavírusu (COVID – 19), na čom pracujú mnohé špičkové laboratória sveta, sa na mobilných sieťach stále častejšie stretávame s názormi ľudí z oblasti odborných ale hlavne laických kruhov, odmietajúcich plošnú vakcináciu obyvateľstva. A netýka sa to len kritických postojov voči očkovaniu proti koronavírusu, o ktorom si myslím, že podobne, ako pri očkovaní proti chrípke bude založené na princípe dobrovoľnosti. Mnohí ľudia sú však proti akémukoľvek očkovaniu, ako účinnej prevencie a overenému spôsobu predchádzania závažným onemocneniam. Odporcom povinného očkovania proti závažným infekčným chorobám je potrebné pripomenúť, že tento druh prevencie sa postupne celé desaťročia, počnúc rokom 1953 úspešne praktizoval v bývalej ČSSR, čím sa táto krajina v rámci sveta zaradila na popredné miesto v boji s mnohými nebezpečnými ochoreniami. Opodstatnenosť a úspešnosť plošného povinného očkovania sa mimo iného potvrdila aj tým, že také ochorenia akými boli napr. detská obrna, kiahne, tuberkulóza, záškrt, čierny kašeľ, tetanus, rubeola, mumps, osýpky či hepatitída A, B prakticky od roku 1961 (až na niektoré ojedinelé prípady) u nás vymizli. Po zmene režimu v roku 1989 sa postupne upúšťalo od plošného očkovania detí v predškolskom a školskom veku, hoci aj dnes existuje povinnosť dať zaočkovať svoje deti proti niektorým chorobám. Avšak na rozdiel od predchádzajúceho režimu netýka sa to všetkých chorôb, v dôsledku čoho sa v súčasnosti stretávame s nárastom niektorých onemocnení, ktoré v minulosti už boli viac menej prekonané.

Odporcovia povinnej vakcinácie argumentujú tým, že takýto spôsob predchádzania závažným ochoreniam má negatívne dopady na zdravie organizmu, zvlášť, ak sa to týka detského organizmu. Na potvrdenie svojho názoru uvádzajú niektoré jednotlivé prípady, kedy v dôsledku podania vakcíny to malo nepriaznivý vplyv na zdravotný stav zaočkovaného jedinca. Hlavne z tohto dôvodu mnohí rodičia odmietajú dať zaočkovať svoje deti, čím riskujú, že ich ratolesti sa neskôr môžu nakaziť a ochorieť na niektorú z infekčných chorôb, s ktorými sa dnes, hlavne v mladších kolektívoch stretávame. S určitými výhradami je možné pochopiť ich obavy, pretože boli zaregistrované ojedinelé negatívne reakcie na podanie očkovacej látky deťom, ktoré však boli skôr sekundárnou príčinou zhoršenia ich zdravotného stavu. To však neznamená, že veľmi malé percento zaočkovaných nemôže krátkodobo pociťovať určitú negatívnu reakciu svojho organizmu na podanú vakcínu, avšak dlhodobé a nezvratné pôsobenie je tak výnimočné, že to predstavuje zanedbateľný počet z celkového množstva zaočkovaných.

V podstate nevidím problém v celoplošnom a povinnom očkovaní proti vybraným chorobám, tak, ako sa to robilo v minulosti, teda za predpokladu, že to boli vakcíny overenéschválené našimi kompetentnými inštitúciami alebo ak tieto vakcíny boli vyrobené v Československu, čím bola zaručená vysoká miera nezávadnosti ich obsahu a bezpečnosti ich aplikácie. Problém vidím skôr v spôsobe, akým sa dnes očkovanie uskutočňuje, teda v používaní v zahraničí vyrobených a schválených vakcín, kde bezpečnostné štandardy povoľovania ich používania sú častokrát nižšie, než tomu bolo v  minulosti v Československu a kde výroba vakcín a ich predaj veľkými zahraničnými farmaceutickými spoločnosťami je považovaná čisto za biznis. Je bežnou praxou, že takéto spoločnosti sú ochotné zaplatiť vysoké sumy významným odborníkom a expertom z oblasti medicíny a farmácie, ktorí sú ochotní na požiadanie svojich chlebodarcov aj nedostatočne overený liek prehlásiť za absolútne bezpečný.

Ďalší problém tkvie v tom, že sa dnes aplikujú viaczložkové vakcíny obsahujúce súčasne viacero látok, čo môže predstavovať väčšiu záťaž a väčšie riziká pre organizmus. V prípade, že sa vakcína podáva deťom, je prirodzené, že ich organizmus ju ťažšie prijíma. Preto je nevyhnutné vrátiť sa k používaniu jednozložkových očkovacích látok, používanie ktorých by podliehalo prísnejším kritériám pre ich povoľovanie a následnú aplikáciu v praxi. Riešením určite nie je odmietanie významu povinného a plošného očkovania ako tej najlepšej a praxou preverenej prevencie v boji s niektorými zvlášť nebezpečnými infekčnými ochoreniami.

Aj keď s určitými výhradami, je možné pochopiťdo značnej miery aj akceptovať obavy zodpovedných rodičov z negatívnych dopadov povinného očkovania na zdravie ich detí. Predsa len, zdravie ich detí je pre nich tou najvyššou prioritou. S čím však nie je možné súhlasiť, je šírenie absolútne scestných a nepodložených informácií na sociálnych sieťach a zverejnených videách, podľa ktorých štátmi pripravované plošné a povinné očkovanie obyvateľov sa bude realizovať za účelom vstrekovania do ich organizmu vakcín, obsahujúcich miniatúrne čipy (tzv. nanočipy), za účelom ich dôsledného, komplexného a nepretržitého kontrolovania, monitorovania a sledovania. Zarážajúce na tom je to, že takýto argument na podporu svojich tvrdení, pripomínajúci skôr scénu z nejakého fantastického filmu, resp. knižného sci-fi hororu, šíria aj niektorí verejní činitelia, u ktorých by človek predpokladal určitú mieru súdnosti a racionálneho prístupu k danej problematike. Takéto a podobné názory a argumenty nezodpovedajú sociálnopolitickej realite a využívania, resp. zneužívania mocenského postavenia vládnucich elít v moderných štátnych zriadeniach, v ktorých už dnes ja štátna moc schopná, bez nutnosti obohacovať ľudský organizmus nejakými nanočipmi a pri použití najmodernejších technických, technologických a elektronických prostriedkov účinne kontrolovať svojich občanov. Pravdou je, že už dnes je  štátna moc, niekde viac, inde menej schopná (nemám tu na mysli štáty rozvojového sveta) kontrolovať pohyb svojich občanov, miesta ich zotrvávania a ich mobility prostredníctvom veľkého počtu kamerových systémov, najmodernejšej satelitnej techniky ako aj prostredníctvom elektronického overovania otlačkov prstov, sietnice a odberov génových vzoriek, kontrolovať a usmerňovať verejnú mienku prostredníctvom oficiálnych médií a pod. Štátna moc je dnes schopná kontrolovať stav bankových účtov svojich občanov a pohyby na nich, monitorovať ich komunikáciu a stretávanie s inými ľuďmi, sledovať ich nákupne zvyklostí, ich zdravotný stav, ich mobilitu a množstvo ďalších a ďalších informácií a dát, tvoriacich súčasť ich životného štýlu, ich myslenia a ich aktivít. Spolu s tým vládnuce mocenské elity využívajú celý komplex tajných služieb a veľkého počtu špecializovaných organizácii a bezpečnostných agentúr za účelom kontroly obyvateľstva a získavania informácií o dianí v spoločnosti. Prostredníctvom všestranného monitoringu disponujú orgány štátnej moci veľmi podrobnými a komplexnými informáciami o svojich obyvateľoch, ktoré by im závidel každý diktátor a predstaviteľ aj toho najtotalitnejšieho režimu. Podľa informácií zverejnených organizáciou Privacy International, najsledovanejšími ľuďmi sú obyvatelia V. Británie (www.privacyinternational.org.). V súvislosti s tým, šéf britského Úradu pre informácie R. Thomas vyslovil obavu, že tejto krajine hrozí „nenápadná premena na spoločnosť dokonalého monitoringu“ (www.ico.gov.uk). Už dnes je možné sledovať pohyb obyvateľov V. Británie pomocou viac ako piatich miliónov kamier rozmiestnených na verejných priestranstvách, v školách, inštitúciách, nákupných strediskách, pracoviskách a pod. V tejto krajine sa v súčasnosti nachádza najväčšia databáza DNA, pochádzajúca až od 3,6 miliónov občanov V. Británie. Okrem kamier sú obyvatelia tohto štátu sledovaní aj prostredníctvom automobilových ŠPZ, RFID čipov, mobilných telefónov, električeniek, zdravotných kariet a záznamov telefonátov, nákupných kariet, diaľničných čipov a množstvom ďalších, pre radových občanov ťažko identifikovateľných prostriedkov, prostredníctvom ktorých zamestnávatelia, úrady a inštitúcie už dnes disponujú obrovským množstvom poznatkov a informácií o súkromí, činnostiach, pohybe, zmýšľaní, zdravotnom stave, kúpyschopností, zvykov, záujmoch a kontaktoch svojich občanov.

Ak by šíritelia takýchto a podobných nezmyslov (vstrekovanie nanočipov a pod. výmyslov)  prejavili ochotu oboznámiť sa s niektorými poznatkami z oblasti spoločenských vied, analyzujúcich charakteristické znaky fungovania mocenských vzťahov v moderných spoločnostiach, pochopili by, prečo mnohí predstavitelia týchto vedných disciplín označujú moderné spoločnosti pojmami „disciplinárna spoločnosť“ (francúzsky filozof M. Foucault), resp. v sociológii udomácneným termínom „spoločnosť pod dohľadom“, resp. „spoločnosť pod kontrolou“. Skutočne, moderné spoločnosti a v nich vládnuce mocenské elity dnes disponujú takým množstvom prostriedkov a možností, že vstrekovať nanočipy v očkovacích látkach za účelom kontroly a ovládania svojich obyvateľov je úplne zbytočné.

Dnes nikto nemôže povedať, ako bude vyzerať spoločnosť o 100 či 200 rokov, ako bude organizovaná, aké metódy, prostriedky a spôsoby budú využívať držitelia moci na ovplyvňovanie, kontrolu a ovládanie svojich obyvateľov. Načrtnúť hoci len kontúry ďalekej budúcnosti ľudstva je v podstate nemožné, pričom nemôžeme vylúčiť množstvo rôznych scenárov vývoja, vrátane absolútnej manipulácieovládania  obyvateľov aj prostredníctvom vysoko efektívnych, vyspelých a nám zatiaľ aj nepoznaných technológií, jednou z ktorých môže byť aj génová manipulácia či zavádzanie teliesok do ľudského organizmu za účelom účinnej kontroly a ovládania ich myslenia. Ale strašiť ľudí tým, že už dnes, prostredníctvom vakcinácie, budú jednotlivci čipovaní, je z pohľadu terajších možností kontroly a záujmov vládnucich elít  zavádzajúca a predčasná úvaha. Som presvedčený, že mnohí z tých, ktorí propagujú takéto a im podobné názory by sa v Hollywoode celkom dobre uživili ako autori scenárov fantazijných trilerov a filmov so sci-fi tematikou.

PhDr. Štefan Surmánek, CSc.

Košice.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Štefan Surmánek

O AUTOROVI

Bývalý vysokoškolský pedagóg, ktorý sa zaoberá otázkami politického vývoja a diania na Slovensku a vo svete.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 65

Celkové hodnotenie: 17.75

Priemerná čítanosť: 1803

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Mimovládky z oblasti vzdelávania žiadajú premiéra a ministra školstva, aby sa deti vrátili do škôl

  0icon

  Bratislava 27. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Mimovládne organizácie z oblasti vzdelávania a Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (SNSĽP) žiadajú premiéra Igora Matoviča (OĽaNO)…

  Alžírčan cestuje do Nemecka už druhý rok, policajti ho zadržali na hraniciach a poslali do Sečoviec

  0icon

  Stakčín 27. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:Facebook-Polícia SR-Banskobystrický kraj)   Policajti oddelenia hraničnej kontroly sídliaci v obci Topoľa v okrese Snina kontrolovali v pondelok (23. 11.) v…

  Na Slovensku vo štvrtok stúpol počet pozitívnych o 1849, pribudlo 22 úmrtí. Miera pozitivity dosiahla 16,9%

  0icon

  Bratislava 27. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR–Roman Hanc)   Na Slovensku vo štvrtok (26. 11.) pribudlo 1849 pozitívne testovaných na nový koronavírus, vykonalo sa 10.928 testov. Pribudlo…

  Regulačný úrad posúdi oxfordskú vakcínu, v prípade priaznivých záverov by ju mohli nasadiť v decembri

  0icon

  Bratislava 27. novembra 2020 AKTUALIZOVANÉ (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Alastair Grant, Pixabay)   Britská vláda požiadala tamojší Regulačný úrad pre lekárske a zdravotnícke potreby (MHRA) o posúdenie vakcíny proti…

  Ľudovít Goga: Sme proti migrácii, ale naše stanovisko k maďarskému a poľskému vetu vzíde z rokovania s koaličnými partnermi

  0icon

  Bratislava 27. novembra 2020 (HSP/Foto:SITA-Marek Mrviš)   Je to ťažké rozhodovanie: EÚ by nemala členským štátom blokovať peniaze pre otázky právneho štátu, lenže európske peniaze…

  Barnier: Budú pokračovať osobné rokovania s Londýnom, nezhody však pretrvávajú

  0icon

  Brusel 27. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Yves Herman)   Hlavný vyjednávač Európskej únie pre brexit Michel Barnier v piatok oznámil, že večer pricestuje do Londýna na rokovania…

  Alexander Biró: Zadržanie Dušana Kováčika je tragédiou pre celú prokuratúru

  0icon

  Bratislava 27. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR - Jaroslav Novák)   Zadržanie a stíhanie špeciálneho prokurátora Dušana K. je tragédiou nielen pre Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), ale…

  Talianska vláda trvá na zatvorení lyžiarskych stredísk počas Vianoc

  0icon

  Rím 27. novembra 2020 (SITA/APA/HSP/Foto:TASR-Oliver Ondráš)   Talianska vláda napriek odporu severných regiónov trvá na zákaze dovoleniek v lyžiarskych strediskách počas vianočných sviatkov Zimná turistická…

  Andrej Martin nenašiel pochopenie u nikoho. Je smutné, ako ľudia prestávajú byť ľuďmi, vraví

  0icon

  Bratislava 27. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Frank Franklin II)   Slovenský tenista Andrej Martin mal po finálovej účasti na challengerovom turnaji v ekvádorskom Guayaquile v úmysle štartovať…

  Poslanci neodobrili správy generálneho aj špeciálneho prokurátora o činnosti prokuratúry za rok 2019

  0icon

  Bratislava 27. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Poslanci Národnej rady (NR) SR neodobrili Správu generálneho prokurátora SR o činnosti prokuratúry v roku 2019 a poznatkoch…

  TopDesať

  Tupac a Biggie: Smrť a konšpirácie 1. časť

  0 icon

  Na začiatku deväťdesiatych rokov sa stal rap jedným z najpopulárnejších žánrov a jeho predstavitelia sa začali nielen objavovať v tabuľkách najpopulárnejších skladieb, ale aj na titulných stránkach novín. Nová generácia raperov potom gangsterský život nielen opisovala, ale aj žila. Dve z najvýznamnejších mien svetového gangster rapu boli Tupac Shakur a The Notorious B.I.G. (známy tiež…

  Koľko stromov je potrebných na výrobu kyslíka pre jednu osobu?

  0 icon

  Význam stromov je v našom svete nekonečný a nedocenený. Stromy predstavujú cenný a v meste o to vzácnejší biotop pre veľké množstvo užitočných, chránených rastlín a živočíchov. Chcel by si vedieť viac o histórii našich predkov? Opýtaj sa stromov! Stromy predstavujú jedny z najdlhšie žijúcich organizmov na Zemi a sú tak nemými svedkami našej minulosti. Často sa používali ako…

  Prečo by sme nemali nosiť rovnaké pyžamo dva dni za sebou?

  0 icon

  Priemerný muž si mení pyžamo každých 13 nocí. Ženy obyčajne čakajú až 17 nocí. Väčšina žien má viac pyžám a majú tendenciu zabúdať na to, ako dlho sú už vonku. Aj keď sa plazenie do postele v dobre oblečenom pyžame môže zdať neškodné, môže to mať niektoré alarmujúce dôsledky. 1. Spíš v nezdravom prostredí

  Svoje problémy vyriešili po svojom. Tieto fotografie ťa dostanú do kolien

  0 icon

  Neexistujú žiadne problémy, ktoré by sa nedali vyriešiť. Tohto hesla sa držali aj títo ľudia, ktorí ťa vďaka týmto fotografiám dostanú do kolien. Svoje problémy sa rozhodli riešiť razantným spôsobom, ktorý sa podarilo zachytiť pomocou fotoaparátov. Často sa vraví, že ak to vyzerá hlúpo a funguje to, tak to vôbec…

  Čo je ekologickejšie? Kúpiť si umelý alebo živý vianočný stromček?

  0 icon

  Vianočný stromček začína byť v blížiacom sa období opäť súčasťou našich príbytkov. Ťažko uveriť, že na Slovensku ho poznáme už viac ako dve storočia. Aká je ale ekologickejšia verzia? Falošný alebo živý? Na naše územie sa tradícia zdobiť vianočný stromček dostala až koncom 18. storočia z Nemecka. Najprv sa udomácnil v…

  Vo svete IT

  Ktorí výrobcovia smartfónov dokázali vygenerovať najväčší príjem za uplynulý kvartál? Toto sú najnovšie čísla!

  0 icon

  Tento rok je nielen pre bežných ľudí, ale aj pre podnikateľov náročnejším ako pominulé roky. Dôvodom je aktuálne prebiehajúca pandémia. Na druhej strane treba povedať, že mnoho spoločností sa chytilo šance a podarilo sa im aj napriek sťaženým podmienkam dosiahnuť obdivuhodných výsledkov. Dobrým príkladom je výrobca smartfónov, spoločnosť Xiaomi, ktorý…

  Mozgový implantát umožnil dvom paralyzovaným ľuďom ovládať počítač pomocou myšlienok

  0 icon

  Podľa aktuálnych štatistík v populácii žije približne 1,9% ľudí trpiacich nejakou formou paralýzy. Ide tak o veľkú časť populácie, ktorá sa ráta v miliónoch. Vo všeobecnosti ide  o stav, ktorý v nejakej miere obmedzuje bežný život ľuďom v závislosti od objemu postihnutia. V novej štúdii publikovanej v magazíne NeuroInterventional Surgery…

  Zem a Venuše majú toho spoločného viac, ako sme si doposiaľ mysleli

  0 icon

  Tím výskumníkov, vedený Paolom Sossim, nedávno ukončil výskum, ktorý sa zameriaval na možný vznik života na Zemi. Jedným z bodov výskumu bol aj pohľad na atmosféru Zeme, ktorá existovala pred 4.5-miliardami rokov. Vedci tvrdia, že v tom období by našu planétu spoznal len málokto, píše portál Slashgear. Tá sa od…

  Skladací dron MJX Bugs 7, ktorý konkuruje aj overeným modelom od DJI, aktuálne kúpiš za skvelú cenu

  0 icon

  Spoločnosť MJX je už roky vo svete dronov známa najmä svojimi dostupnými, no za to stále naozaj kvalitnými dronmi, ktoré spájajú najlepšie technológie pre začiatočníkov a pokročilých letcov s naozaj nízkou finálnou cenovkou. Na trh sa len nedávno objavil ďalší zaujímavý dron, ktorý by určite nemal ujsť oku žiadneho nadšenca…

  Muž, ktorému chýba veľká časť mozgu, spochybňuje všetko, o čom sme si mysleli, že sme o vedomí vedeli

  0 icon

  V roku 2007 sa odohral naozaj zvláštny prípad. Do nemocnice vošiel Francúz, ktorý sa sťažoval na bolesť nohy. Už v minulosti sa lekárom hlásil s podobnými problémami a tí prišli na to, že za jeho problémy môže vyplnenie mozgových komôr mozgomiešnym mokom. Píše portál iflscience.com. Lekári sa teda rozhodli pozrieť…

  Armádny Magazín

  Prečo britské médiá zrazu odhalili nacistov na Ukrajine?

  0 icon

  Ukrajina, 27. november 2020 (AM) - Určite mnohí počuli, že „nacizmus na Ukrajine je výmyslom ruskej propagandy“. Západné ( ale a aj slovenské – pozn. AM) médiá používali toto zariekanie neustále.   Lenže stal sa „zázrak“. Britské médiá zrazu „zbadali“ neonacistov v Kyjeve a kvôli ich vplyvu na radikálov Albionu vyhlásili poplach. Labour

  Veterán studenej vojny, strategický bombardér Tu-95, uskutočnil svoj prvý let pred 68 rokmi

  0 icon

  ZSSR/Rusko, 27. november 2020 (AM) – V auguste 1945 zhodili Američania atómové bomby na japonské mestá Hirošima a Nagasaki. Táto udalosť kardinálnym spôsobom zmenila predstavy vo svete o priebehu budúcich vojen. Zdalo sa, že použitie atómových zbraní by dokázalo rozhodnúť akýkoľvek konflikt a už vtedy to bolo veľmi vážne – krajiny videl

  Assad rozprášil Turecký Bayraktarov mýtus!

  0 icon

  Sýria, 27. november 2020 (AM) - V marci 2020 uskutočnila Sýrska armáda bleskový protiútok na turecké pozície. Ten sa odohral ako odozva na útoky bezpilotných lietadiel smerom na Generálny štáb pro-sýrskych povstaleckých jednotiek v Sýrii v oblasti Idlib. Turci sa dostali do mieridiel sýrskeho odporu a pre Sultána to nebude ľahké.…

  Vojenská technika: Svet vie o najmenej 92 „stratených“ nukleárnych bombách - a ďalšie zaujímavosti

  0 icon

  Rusko, 27. november 2020 (AM) - 2. sv. vojna bola priestorom na realizáciu tých najfantastickejších projektov vojenských konštruktérov Preteky v zbrojení priviedli ku skonštruovaniu obrovských diel, rádiom riadených bômb, lietadlových lodí, ale aj nezvyčajných vzdušných lietadlových korábov. Od roku 1930 sa v ZSSR inžinierom Vladimírom V

  Hrdinovia získali ocenenia v ankete Vojenský čin roka 2019

  0 icon

  Slovensko, 27. november 2020 (AM) - Minister obrany Jaroslav Naď dnes spolu so štátnym tajomníkom rezortu obrany Marianom Majerom, generálnym tajomníkom Služobného úradu MO SR Petrom Kozákom, náčelníkom Generálneho štábu OS SR gen. Danielom Zmekom a hlavným poddôstojníkom OS SR štáb. nrtm. Marcelom Kaniakom zablahoželali laureátom pravidelnej ankety V

  Svetlo sveta

  25.11. Svätá Katarína Alexandrijská, mučenica čistoty

  0 icon

  Svätá Katarína Alexandrijská je mučenica, ktorá bola ako 18 ročná umučená rukami pohanského vládcu Maxentiusa. Cirkev ju zaraďuje medzi 14 svätých pomocníkov v núdzi, ktorých orodovanie u Boha sa uznáva ako osobitne účinné. Svätá Katarína bola o 1100 rokov identifikovaná svätou Johankou z Arku ako jednou z tých, ktorá sa…

  Hriech Lenivosti

  0 icon

  « Je dokonané » (Jn 19, 30)Šieste slovo, ktorým sa nám prihovára Ježiš z kríža, je vyslovené na zadosťučinenie hriechu lenivosti. Lenivosť je choroba vôle, ktorá spôsobuje, že zanedbávame svoje povinnosti. V bežnom živote sa prejavuje ako lenivosť, neochota, ľahostajnosť, ľahkovážnosť. Lenivosť v náboženskej oblasti je predovšetkým nevôľa k duchovnému…

  Otec Urbančok: Blíži sa bibliou predpovedaný koniec sveta ?

  0 icon

  Homília na 25. nedeľu po Turícach – Misál sv. Jána XXIII. Mt 24,15-35 Keď uvidíte ohavnosť spustošenia na svätom mieste, ako predpovedal prorok Daniel – kto číta, nech pochopí: vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr, kto bude na streche, nech nezostupuje vziať si niečo z domu,…

  Arcibiskup Fulton J. Sheen: Nebo nie je až tak ďaleko

  0 icon

  V jednej známej piesni sa hovorí: “Keď som pri tebe, som v nebi.” Nech to znie akokoľvek ľúbivo, toto nie je nebo, o ktoré človek na zemi zápasí. Ak chceme hovoriť o nebi, musíme najskôr pochopiť, prečo nebo je večnosť. Hovoriť o večnosti znamená pochopiť čas. V nebi nie je…

  Očistec je miestom utrpenia, ale zároveň predĺžením Božieho milosrdenstva po smrti

  0 icon

  Pre veľkú väčšinu ľudí je takmer nemožné dosiahnuť na tomto svete dokonalosť. A preto Cirkev hovorí o Očistci. Pre väčšinu z nás je nemožné zomrieť v stave dokonalosti. Ďakujme Bohu, že vo svojom milosrdenstve, nám ľuďom, dal Očistec. Očistec je pre nás rozšírením Božieho milosrdenstva z tohto sveta do nadprirodzeného.…

 • icon FOTO DŇA