Ak vám budú, že oni sú liberáli, spozornejte

Publikované 20.08. 2017 o 09:54 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

Martin Klus sa diskvalifikoval ako politológ, politik, ale aj ako poslanec parlamentu, a aj ako kandidát na bansko-bystrického župana.
Myslím si, že by sa od neho mali expresis verbis dištancovať ako od človeka, občana, politológa aj politika všetci úprimne zvnútornene demokraticky zmýšľajúci „kolegovia“ politológovia…
Odmietnuť by ho mal s výzvou na vzdanie sa mandátu poslanca slovenský parlament.
Aby si zachovala akú-takú ľudskú a politickú tvár, mala by sa od neho a jeho výrokov dištancovať aj a najmä, jeho materská politická strana SaS.
Myslím si, že by sa po ňom mala zavrieť voda.
A „spozornieť“ by mala „preventívne“ aj generálna prokuratúra.

Strana Sloboda a solidarita je ľavicovo-pravicový mačkopes, zlepenec ideových a politických pohlaví a rodov…
Občania, voliči a najmä voliči SaS by si mali „prelustrovať“ každú persónu SaS, než im v dobrej ale pomýlenej viere pridajú na preferenciách…
Majú tam Luciu Nicholson-Ďurišovú, Martina Poliačika, Juraja Drobu, a ďalších podobných „uletených“ a preto spoločensky nebezpečných  a nezodpovedných voľnomyšlienkárov, podľa nich „liberálov“, v ľúbivom obale, pozlátku „liberálnej demokracie“…
Oni a im podobní, sú stále „liberálnejší“. Vidno to aj na ich fb profiloch a stránkach.
Podaktorí už nevedia, čo so sebou. Upratujú a „čistia“ svoj priestor. Kto nie je s nimi, nemá ich názor, je proti nim. A tak sú tam sami, v kruhu svojich poslušných ovcí…

Potreba oddeľovania zrna od pliev je dnes už viac ako nástojčivá, pretože to, čo sa neudialo v predošlých rokoch, má už svoje aj nevratné následky, lebo parlamentné voľby 2020 (ak nie skôr…) nás zastihnú zasa (už koľko krát?) nepripravených…
Treba spozornieť aj voči novému politickému subjektu Progresívne Slovensko, a voči dvom tváram Strany zelených…

Žiaľ, medzi voličmi je množstvo mentálne, ľudsky, občiansky a politicky slabších a slabých, negramotných a pologramotných, ktorí spravidla „riadne“ zamiešajú karty, a z dôvodu svojej nepripravenosti, teda, nespôsobilosti zodpovedne voliť, by voliť nemali, ale – Listina základných práv a slobôd ani Ústava SR obmedzenie aktívneho volebného práva (právo voliť) nepozná…
Pasívne volebné právo (právo byť volený)  je limitované podľa charakteru, významu volenej funkcie vekom, vzdelaním a, praxou, skúsenosťou a pod., čo je tiež správne.
Ak sa ktokoľvek vzdá svojho volebného práva, je to jeho slobodné rozhodnutie, plne v súlade s dikciou základných ľudských práv a slobôd, pričom si ponecháva svoje odstatné ľudské, občianske, politické a ostatné práva a slobody. Môže za tým byť hlúposť alebo občianska a politická negramotnosť. No, aj takí občania – voliči žijú medzi nami…
Až hysterické výkriky a príkazy typu „Choďte voliť, ide o „f“šetko, lebo…“ sú páchaním násilia, pretože nie všetci nevoliči sú ľahostajní ignoranti, ale i takí, ktorí sú nevoličmi z presvedčenia, lebo vedia, majú skúsenosť, že ako voliči by podporili systém, s ktorým nesúhlasia, a volili by vždy len „menšie zlo“, a preto nevolia zo zásady a presvedčenia…
Okrem toho, pocit, že bežný volič má pred voľbami hodnotu NULA, v čase vhodenia volebného lístka do urny JEDNA a po voľbách zasa NULA – nie je bohvie čo…

Sú známe aj hlasy, ktoré by nechali každého aktívneho voliča, ktorý nemá aspoň základné vzdelanie nechať prejsť základnými testami minimálnej občianskej spôsobilosti…
Tak, ale, ako to prezentoval Martin Klus, také obmedzenie voličskej spôsobilosti je ľudsko-právne aj ústavne neprípustné…

Post liberalizmus 21. stor. je zničujúci mor a pliaga súčasnej euro-atlantickej civilizácie, spôsobuje jej postupný zánik a smrť.
Ide o antihumánnu ideológiu (multikulturalizmus, rodová ideológia), ktorá sa za humánnu, aj s jej požiadavkymi na solidaritu, toleranciu, akceptáciu a rešpekt k inakostiam (rasy, etniká, pohlavia, rody…) len vydáva.
Vo svojich dôsledkoch vykazuje tie isté znaky totalitarizmu, ako stalinizmus, hitlerizmus alebo islamizmus.

Jedinou možnou cestou k záchrane a ozdraveniu euro-atlantickej civilizácie a teda aj Slovenska, ako jej súčasti, ktorá sa „tlačí“ do užšieho „jadra“ už nie liberálnej ale post liberálnej EÚ (predstupeň tretej totality) je
a/ návrat k zdravému rozumu,
b/ návrat k exaktnej antropológii (veda o človeku),
c/ zmysel pre mieru vecí (expanzia ľudských práv a „práv“),
d/ od umelých konštruktov späť k zdravému rozumu a prirodzenej logike vecí,
e/ návrat k prirodzenému právu (etika morálka mravnosť, žiadny relativizmus…), zastaviť tvorbu pozitívnemu práva, založeného len na záujmoch a loby skupín, podporiť právo, založené na všeobecných ľudských právach,
f/ zastavenie a ukončenie vlády a teroru (vražedný mor) ekonomickej, ideologickej a politickej globalizácie, za ktorou je vláda Deep State (pozri google), ktorá si vynucuje politiky USA ponad kongres na svoj obraz, ona je tým Globálnym Prediktorom, ktorý má svoje mená, a voči nej, nim, je bezmocný aj prezident Trump,
g/ postupné „cúvanie“ slovenskej ekonomiky domov na Slovensko, podľa zásady „mysli globálne, konaj lokálne“ budovaním základnej slovenskej ekonomickej a strategickej sebestačnosti á la „malá domov“ (tak sa Slovensko vyhne aj dopadu prípadných sankcií v rámci možnej prípadnej izolácie),
h/ nastolenie vlády eticky, mravne, morálne čistej, mentálne a intelektovo reálne zdatnej a dobre vybavenej duchovnej aristokracie, bez  ideológií a politík, ktoré klasická politológia pozná ako ľavicové a pravicové,
i/ nastolenie právneho poriadku a spravodlivosti návratom k prirodzenému a jednoduchému právu,
j/  stop rozvoju bezbrehého liberalizmu, ktorý spoločnosť vedie k totálnemu rozvratu, chaosu, a ten bude možné zvrátiť len totalitným vládnutím a mocou, nastolením totalitnej vlády Globálneho Prediktora a Nového svetového poriadku, lebo, toto si budú želať sami občania, zmagorení chaosom, ktorý začína spôsobovať terorizmus…

Martin Klus je hovorcom tých, ktorí to nahlas nepovedia, ale myslia si to isté, čo verejne aj za nich vyhlásil Martin Klus a usilujú o politickú moc.
Výroky a myslenie tohto politológa a politika je zjavne extrémistické a totalitné a v zjavnom rozpore s definovanými základnými ľudskými právami.
Martin Klus politicky zneužíva kampaň proti strane ĽSNS, v dobrej viere, že je pod krytím aj nálezu generálnej prokuratúry a súdneho konania vo veci o  zrušenie ĽSNS ako „extrémistickej“ politickej strany.
Takže, už je to „vonku“:
http://www.hlavnespravy.sk/volici-kotlebu-nemali-mat-pravo-volit-mysli-si-martin-klus/1106056
https://www.youtube.com/watch?time_continue=31&v=dr2SdE9ETs0

Poznámka 1 (vysvetlivka) pojmu „exaktná antropológia“:
Antropológia, aj tá najprogresívnejši, nemôže byť postavená na neo a post darwinizme, detto freudizme ani frommizme a neomarxizme, ale na majestáte ľudskej bytosti a jej plnej, neodňateľnej zodpovednosti za stav a život na planéte Zem…
…a takto je treba vnímať a chápať aj problematiku ľudských práv…
Antropológia ako veda o človeku nemôže byť pravicová ani ľavicová.
Poznámka 2: Klasická politológia stále „operuje“ s pojmami ľavica a pravica aj preto, že ako „apolitická“ veda o politike si bez nich „subjektívne“ nevie predstaviť svoju budúcnosť a ďalší spôsob existencie.
Poznámka 3: Prirodzené právo sa opiera o etiku prirodzeného a reálneho humanizmu, netvorí právo s etikou, mravnosťou a morálkou nezlučiteľné.
Poznámka 4: Sulík deklaruje slobodu myslenia, názoru a presvedčenia členskej základne „svojej“ strany, ktorá „je pripravená na vládnutie“, pričom táto „jeho“ („ich“) strana sa javí ako subjekt s dvojakým pohlavím a rodom… (ale to je podľa klasifikácie chorôb diagnóza, spojená s poruchami správania a osobnosti na pozadí jej narušenej sexuality, teda, sexuálnej identity, vtedy, ak pohlavie nie je totožné s rodom).
A tak to je dnes v prípade všetkých politických strán, aj tých, ktoré sa označujú ako „štandardné“. Pojem štandardná politická strana sa vyčerpal.
Politológ, politik a volebný kandidát by mal stiahnuť svoju kandidatúru a odísť z politiky.
Jeho „…nie som si istý, či by …mali mať volebné právo…“ si v skutočnosti myslí naisto.
A to je prinajlepšom aj podnet, dôvod na minimálne vnútro stranícku diskusiu v rámci SaS. To je daň, školská (učebnicová) ukážka vnútorného liberalizmu, výsledkov slobodnej diskusie zhluku indivíduí, každého za seba, s ich prejavmi a výstupmi smerom k budúcim voličom…
A týmto, tomuto mám dôverovať?
Autor článku: Juraj Režo

Dovetok k slobode
Spozornejte o to viac, o čo silnejšie vám všetky médiá deklarujú, aké sú slobodné a nezávislé. Zistíte, že „slobodné a nezávislé“ sú všetky. 🙂
Od novej politickej generácie by som očakával aspoň čiastočnú nápravu toho, čo politické strany demontovali, rozkradli a zničili „hurá demokratizačným, liberalizačným a privatizačným procesom “ po Veľkom Novembri a po rozdelení Československa.
Zrejme nič také nám na politickej scéne k budúcim parlamentným voľbám „nehrozí“.
Okrem Schengenu a bezvízového pohybu sme pred Veľkým Novembrom mali takmer všetko (občas bez banánov, pomarančov a mandariniek, toaleťáka a pracích práškov, s radmi na kvalitnejší tovar, so žigulákmi na poradovník a nakupujúcich tuxexové poukážky, zvané  „bony“, premieňané na tovar z „úžasného západu“…
Aj komunistickí papaláši mali „svoje“ predajne.
Bola aj nebola sloboda. Ako pre koho (…).
Dnešní politici si (spravidla) vedia pre seba viac, než komunistickí funkcionári.
Ideologická propaganda a informačná vojna zúrili aj vtedy… ako dnes.
Terorizmus poznali len západné „liberálne demokracie“.
Zatiaľ sa nás stráni. Zatiaľ.
Obete žiadnej, ani „našej“ pred novembrovej totality, ale ani súčasnej západnej „liberálnej demokracie“ nespochybňujem.
Definujte si slobodu. Ide o to, ako kto za seba chápe pojem sloboda. Ak ste tak urobili, otázka – máte ju?
Sloboda, ktorú nám liberáli podsúvajú, je falošná napodobenina skutočnej, čistej slobody, gýč slobody (pozri kitsch, google).
Mal som a dnes mám slobodu, akú som si pripravil.
Dnes o nej „navyše“ aj „filozofujem a táram“.
Sloboda je vo mne, v nás.
Slobodu delím na vonkajšiu (hmotná, priestorová) a vnútornú (bezrozmerná, nehmotná).
Začína sa u mňa, v mojom vnútri, počnúc osobnou disciplínou, sebakontrolou,  zmyslom pre poriadok, osobnú zodpovednosť, svedomie a mieru vecí, pokorou k tomu, čo môžem, i tomu, čo si nemôžem dovoliť…
Perina, ktorú mám, mi pre moju slobodu stačí. Nefrflem. Mnohí sú na tom oveľa horšie (…vlastnou vinou, i bez nej…).
Liberálne a nezávislé médiá, ani liberálni politici mi moju slobodu nedajú, skôr o ňu usilujú a chcú mi ju vziať.
Hľa, koľko sváru a priekov pre podaromnice.
Slobodu si treba zaslúžiť.
Odmení sa darom vnútorného pokoja.

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

V Poľsku havaroval autobus s dôchodcami; dvaja mŕtvi a 27 zranených

Varšava 18. júna 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Slawomir Kowalski)   Dve osoby prišli v pondelok o život a najmenej 27 ďalších utrpelo zranenia po tom, čo v strednom Poľsku havaroval autobus s dovolenkujúcimi dôchodcami. S oznámením sa na miestne úrady o tom informovala agentúra AP. Autobus viezol približne 50 ľudí. Išlo o poľských…

V súvislosti s emisnou kauzou zadržali v Nemecku šéfa Audi Stadlera

Wolfsburg 18. júna 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Matthias Schrader)   V súvislosti s emisnou kauzou zadržali v Nemecku šéfa automobilky Audi Ruperta Stadlera. Potvrdila to v pondelok spoločnosť Volkswagen, ktorá je materským koncernom Audi. Informácie o Stadlerovom zadržaní prichádzajú len týždeň potom, ako prokuratúra v Mníchove oznámila, že rozšírila vyšetrovanie v emisnej kauze…

Merkelová pristúpila na Seehoferovu lehotu ohľadne hraničných kontrol

Berlín 18. júna 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Markus Schreiber)   Nemecká kancelárka Angela Merkelová akceptovala dvojtýždňovú lehotu, ktorú stanovil minister vnútra Horst Seehofer vo vzájomnom spore ohľadne azylovej politiky. Agentúra DPA o tom informovala po pondelkových rokovaniach predsedníctiev Merkelovej Kresťanskodemokratickej únie Nemecka (CDU) a sesterskej Kresťanskosociálnej únie Bavorska (CSU) na čele so Seehoferom.…

Perly z besedy o dezinformačných médiách v podaní komentátora SME Schutza, aktivistu Benčíka, mimovládkarky Masarikovej a novinára z Korzára Vrábeľa

Bratislava 17. júna 2018 (HSP/Foto:Screenshot:Video)   V akom stave sú slovenské médiá? Aký majú vplyv sociálne siete, blogy a youtube, ktoré každému umožňujú stať sa amatérskym novinárom? A aký vplyv majú rôzne "alternatívne médiá", fake news, propaganda, dezinformácie? Ako v dnešnom svete rozoznať pravdu a existuje vôbec? Diskusie na tieto…

V južnom Londýne zahynuli pod vlakom traja ľudia; ich smrť je záhadou

Londýn 18. júna 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/PA-Yui Mok)   Traja ľudia prišli v pondelok ráno v britskej metropole Londýn záhadne o život pod kolesami vlaku. O prípade informovali v pondelok príslušníci britskej dopravnej polície, ktorí po príchode na miesto nešťastia spoločne so záchranármi konštatovali smrť troch ľudí. Incident sa stal v pondelok…

Matica slovenská sa ostro ohradzuje proti nepravdám poslanca Dostála o spolupráci s polovojenskými a extrémistickými skupinami

Bratislava 18. júna 2018 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Nové vedenie Matice slovenskej sa ostro ohradzuje proti nepravdivým tvrdeniam poslanca NR SR Ondreja Dostála, ktorý podľa medializovaných informácií na štvrtkovej Hodine otázok v NR SR vyhlásil, že Matica slovenská na viacerých akciách a aktivitách spolupracuje so Slovenskými brancami. Rovnako je klamstvom, že by…

Novinárka Holcová šíri o vražde Kuciaka domnienku: "Niekedy mi napáda, že polícia už vie, kto to urobil a teraz potrebujú vyšetrovanie nejak rozdrobiť"

Praha 18. júna 2018 (HSP/Foto:Facebook)   Česká investigatívna reportérka Pavla Holcová uviedla, že niekedy si myslí, že slovenská polícia pozná vraha jej kolegu Jána Kuciaka, no na prípad môžu byť vyvíjané veľké politické tlaky. Predstavila aj jednu z málo známych vyšetrovacích verzií, že za dvojnásobnou vraždou vo Veľkej Mači stojí mafia…

Časť Rusov nesúhlasí so zvyšovaním veku pre odchod do dôchodku

Moskva 18. júna 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Ďurčo)   Viac ako milión Rusov už podpísalo petíciu proti zvýšeniu veku pre odchod do dôchodku. Ako pre rozhlasovú stanicu Echo Moskvy uviedol Oleg Šein, viceprezident odborovej organizácie Ruská konfederácia práce (KTR), argumenty vlády v prospech tohto návrhu zákona "znejú nepresvedčivo". Šein dodal, že v…

Poslanci majú podľa návrhu Kataríny Cséfalvayovej vyjadriť znepokojenie nad rastúcim extrémizmom

Bratislava 18. júna 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Národná rada (NR) SR vyjadruje hlboké znepokojenie nad rastúcimi prejavmi extrémizmu, neznášanlivosti a nenávisti v našej spoločnosti. Tieto prejavy vyvrcholili v poslednom období vo viacerých násilných prípadoch. Je smutné, že často boli vedené voči slabším, starším, ženám, cudzincom alebo inak odlišným ľuďom. Takýto…

Dostál kritizoval limity pre strany, Bernaťák hovorí o transparentnosti

Bratislava 18. júna 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Limity na počet členov politických strán nie sú potrebné, myslí si opozičný poslanec Ondrej Dostál z klubu SaS. Súhlasí, že nie je správne, aby strana mala iba štyroch členov a aby sa strany kupovali, ale nemyslí si, že to treba vynucovať zákonom. Pochybuje…

Mainstremové médiá sa nevedia zmieriť s tým, že Hlavné správy sú dôveryhodnejšie ako oni. Napadol nás ďalší fake newsový plátok

Bratislava 18. júna 2018 (HSP/Foto:HSP)   To, že boli Hlavné správy agentúrou Reuters vyhodnotené ako najdôveryhodnejšie internetové spravodajské médium nedá spať našej mainstreamovej konkurencii. Určite, okrem toho, že si museli ísť nasadiť antidepresíva, sa intenzívne zamýšľajú nad tým, čo ďalej. Ale nemyslite si, že dôjdu k nejakej sebareflexii. Napríklad, že…

Švajčiari sú verní hotovosti

Bern 18. júna 2018 (HSP/Sputnik/Foto: Pixabay)   Asi 70 % celkového objemu vnútorných platieb pripada na hotovosť, o čom svedčia výsledky prieskumu Švajčiarskej národnej banky. Respondenti to vysvetľujú tým, že hotovosť berú všade, že je to pohodlné, že sa počíta rýchlejšie a úspornejšie (bez zrážok príznačných pre iné spôsoby platieb), informuje portál swissinfo.ch.…

Kalavská: V systéme ambulantnej pohotovosti je pokrytých vyše 80 % bodov

Bratislava 18. júna 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Väčšina ambulantných pohotovostí, ktorú začnú od júla fungovať po novom, bude zabezpečená. Pokrytých má byť 80 až 85 percent siete pohotovostí. V pondelok to po stretnutí so zástupcami lekárov a nemocníc deklarovala ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smer-SD). Ministerka vysvetlila, že po tom,…

Popletená Hanzelová by aj chcela aj nemôže odpovedať na otázky Hlavných správ

Bratislava 18. júna 2018 (HSP/Foto:Facebook)   Redaktorka spravodajstva RTVS Zuzana Kovačič Hanzelová, ktorá bola s ďalšími kolegami odídená z verejnoprávnej televízie kvôli svojim jednostranným, nevyváženým reportážam, sa zamotala do svojich úvah po tom, čo ju náš reportér Ivan Lehotský oslovil a požiadal o odpovede na otázky Hanzelovej sa nepáči, že Hlavné…

Iránsky prezident Hasan Rúhání navštívi v júli Švajčiarsko a Rakúsko

Viedeň 18. júna (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Presidency Office, Rouzbeh Jadidoleslam)   Iránsky prezident Hasan Rúhání navštívi začiatkom júla Švajčiarsko a Rakúsko. Informovala o tom v pondelok agentúra DPA s tým, že jeho cesta prichádza v čase, keď sa Európa usiluje zachrániť jadrovú dohodu s Teheránom, od ktorej nedávno odstúpili Spojené štáty. Rúhání pobudne…

České firmy zúfalo zháňajú "ajťákov," ponúkajú platy vyššie ako bankárom

Praha 18. júna 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Alexander Zemlianichenko)   České firmy zháňajú pracovníkov prakticky vo všetkých priemyselných odvetviach. Sú však aj také oblasti, kde dopyt ide do krajnosti. Týka sa to aj špecialistov na informačné technológie. Tým ponúkajú firmy aj vyššie mzdy, než v priemere poberajú bankári. "Najväčší nedostatok ľudí vládne v…

Do boja proti Matečnej sa zápája aj odsúdený Mikuláš Vareha. Poznáme stanovisko ministerky na jeho obvinenia

Košice 18. júna 2018 (HSP/Foto:TASR-Dušan Hein)   Generálna prokuratúra SR sa má zaoberať podaním, ktoré hovorí o podozrení zo spáchania trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa. Podľa denníka Korzár je autorom podania bývalý veľkopodnikateľ Mikuláš Vareha, ktorý si odpykáva trest v Sabinove. Vareha v oznámení uvádza, že zneužitia právomoci verejného činiteľa sa…

Malmströmová v Canberre otvorila obchodné rokovania medzi EÚ a Austráliou

Brusel 18. júna 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Rod McGuirk)   Európska komisia (EK) v pondelok oznámila, že eurokomisárka pre obchod Cecilia Malmströmová spolu s austrálskym premiérom Malcolmom Turnbullom a ministrom obchodu Austrálie Stevenom Ciobom začali oficiálne rokovania o komplexnej obchodnej dohode medzi EÚ a Austráliou. K otvoreniu rokovaní došlo v austrálskom hlavnom meste…

TopSpeed

Máme veľmi zlé cesty, zaostávame aj za krajinami 3. sveta

8

Na zlé cesty na Slovensku sa motoristi sťažujú ešte od čias Československa. Je to už taký motoristický šport. No je plne opodstatnený, nejednému vodičovi totiž zlé cesty zásadne skrátili životnosť auta, či dokonca spôsobili veľmi drahé a oveľa častejšie opravy podvozkových častí. 

Slovenský Okruhový Pohár pokračoval na Pannonia Ringu

3

Slovenský Okruhový Pohár mal po prvých pretekoch dvojmesačnú prestávku. Prestávka ale skončila vo štvrtok 7. júna 2018 kedy pretekári opäť naštartovali motory, aby si zmerali sily na technickom maďarskom okruhu Pannonia Ring. Trať s dĺžkou 4740 m vyhovuje hlavne menším autám, ktoré vďaka charakteru okruhu veľmi nepociťujú nedostatok výkonu.

LMP1 končia, vo WEC ich nahradia hypercars

3

Vytrvalostné pretekanie prototypov pod hlavičkou FIA ide dole vodou. Z najvyššej kategórie LMP1 postupne odišli takmer všetky automobilky, zostala len Toyota. Aby tam Toyota Gazoo Racing nebola sama, dopĺňa ich niekoľko súkromných tímov. Tam to ale nekončí, namiesto dvoch sezón 2018 a 2019 máme jednu supersezónu. Po nej LMP1 končia. 

Aké je vhodné auto pre otca?

13

Ste v situácii, že po rokoch strávených za volantom praktického rodinného MPV či kombi chcete niečo živšie, rýchlejšie a obratnejšie? Prípadne by ste chceli pre terén niečo skutočne chlapské? Aké auto pre otca vám odporúčajú známi a rodina a čo by ste, chceli vy? Pri príležitosti Dňa otcov pripravila medzinárodná sieť autocentier AAA AUTO…

Ako čistiť olejovú vaňu motora zvnútra a prečo?

6

Určite ste už videli niekoľko obrázkov alebo videí, v ktorých je zobrazené zakarbónované vnútro motora. V dnešnej časti AUTOvKELLY sme sa rozhodli zanedbaný motor aspoň trochu mechanicky očistiť. S agresívnymi rozpúšťadlami nikdy neviete, aký kúsok sa dostane do olejového čerpadla a jeho upchatie môže znamenať pre motor fatálne následky. Ako…

Nové BMW 8 predstavili s dvoma motormi. Jeden je dízel

6

O novinke BMW 8 sa už napísalo toľko článkov, že lepšiu reklamu si BMW ani priať nemohlo. Iste, boli tu aj negatívne správy, ako uniknuté foto prototypu s nie práve vkusnými detailmi, aj smrteľná nehoda prototypu. Dizajnovo je to lepšie ako sa zdalo a za nehodu auto nemôže. Nové BMW 8 tak…

KAMzaKRÁSOU

Saturejka záhradná: Pozri, ktoré neduhy ti pomôže rýchlo odstrániť!

1

Saturejka záhradná je liečivá bylinka, ktorá vám pomôže zatočiť s viacerými zdravotnými problémami. Je účinná pri tráviacich ťažkostiach i vysokom krvnom tlaku. Okrem toho je však skvelým pomocníkom i v kuchyni. Drvená saturejka sa používa ako korenina k mäsu či do polievok. V nasledujúcom článku vám prezradíme všetky dôležité informácie o tejto užitočnej rastline.

Toto potrebuješ ovládať: Ako predísť mikrospánku a únave za volantom?

3

Dovolenková sezóna už je v plnom prúde, a to sa ešte oficiálne ani nezačalo leto. Je bežné, že do bližších destinácií, ako Česko, Maďarsko, Taliansko či Chorvátsko, sa vyberáme autom, preto sme sa rozhodli dať dokopy zopár užitočných rád, tipov a inšpirácií, ako sa môžeš udržať v bdelom stave počas šoférovania, ak sa chystáš…

Písanie denníka: Spoznaj blahodarné účinky tohto rituálu!

2

Aj ty si sa pri tejto téme pousmiala s nostalgickou spomienkou na detstvo a skorú mladosť, kedy bolo pre teba všetko také nové, nepoznané, tajomné či emotívne, že si sa s tým všetkým musela bezpodmienečne zveriť svojmu denníčku? A čo tak vrátiť sa k tomu? Písanie denníka totiž odporúča desať z desiatich psychológov – a toto sú…

Samozber marhúľ: Kde na Slovensku kúpiš najlepšie marhule zo sadu?

2

Samozber marhúľ, ako prakticky akéhokoľvek iného ovocia, sa stáva čoraz obľúbenejšou aktivitou Slovákov. Ak patríš medzi nich a rada by si si túto sezónu pripravila domáci marhuľový džem alebo kompót, pozri sa, kde, v rámci Slovenska, si môžeš nazbierať marhule zo sadu a koľko ťa to bude stáť!

Recept na jahodový džem: Keď ho ochutnáš, iný už pripravovať nebudeš!

4

Leto začína vtedy, keď sa v obchodoch alebo na trhoch začnú objavovať jahody. Naozaj, nie je nič lepšie, ako vychutnať si tie sladké červené plody po dlhej zime. Dokonca si ich môžeme nazbierať aj sami na samozberných miestach. Ozaj, boli ste si ich už nazbierať? Ak neviete, čo s nimi, tak…

Vyhrajte morský kolagén Inca Collagen v hodnote 45 €

6

Vedeli ste, že kolagén je veľkým pomocníkom v zdraví, ale aj v kráse? Ak nie, tak ste na správnom mieste, kde sa dozvedáte množstvo noviniek a zaujímavostí, ktoré vám denne prinášame. Ak ste doposiaľ nepočuli o jeho účinkoch, tak sa zapojte do súťaže o morský kolagén Inca Collagen v hodnote 45 €! 

TopDesať

10 pesničiek, ktoré ťa rozveselia za každých okolností

0

Každý z nás má občas dni, kedy sa jednoducho nedarí a zdá sa, že už nič nemôže byť horšie. No netreba klesať na duchu a radšej sa počas takých dní sústreď na veci, ktoré ťa rozveselia. Ako napríklad týchto 10 pesničiek. :) Napriek tomu, že každý z nás má v…

TOP 10 skvelých zliav na internete

0

Nákupy na internete sa stávajú čoraz častejšími a niet divu. Prečo sa brodiť preplneným nákupným strediskom alebo čakať v obrovskom rade, aby ste si niečo kúpili? Určite si radšej v pohodlí domova prezriete ponuku svojho najobľúbenejšieho obchodu a nakúpite si pomocou pár klikov. My sme si pre teba na dnes pripravili TOP…

Každý otec je hrdina. A tu je hneď niekoľko dôkazov

0

Otec je svojim spôsobom hrdina. Či už sa jedná o záchranu, alebo o obyčajnú pomoc. dieťa stále vie, že na svojho otca sa môže obrátiť. A to, že otcovia sú hrdinovia ti dnes aj pomocou týchto pohyblivých obrázkov dokážeme. Uvidíš, čo všetko sú ochotní otcovia urobiť pre svoje ratolesti. Neboj sa,…

Príroda to vytvárala 320 miliónov rokov. Partia mladíkov to zničila v priebehu pár sekúnd

0

Vietor, dážď a ľad vytesávali Brimham Rocks v Yorkshire v Spojenom kráľovstve posledných 320 miliónov rokov. No to, čo príroda budovala milióny rokov, zničila partia mladíkov v preiebeho niekoľkých sekúnd. "V piatok 1. júna bola približne o 20:45 hodine videná skupina piatich mladých ľudí, ktorá tlačila skalu na vrchole jedného z útesov," tvrdí…

Dôkaz, že naši starí rodičia robia tento svet krajší

0

Možno to poznáš aj ty zo svojej vlastnej skúsenosti. Starí rodičia vedia byť poriadne zábavní, ale aj zaujímaví, hlavne ak začnú rozprávať o svojich príhodách z detstva. Nie sú tu však iba na zábavu, ale sú tu predovšetkým aj na to, aby nám ukázali, že náš svet môže byť stále…

Neuveriteľné premeny: Títo ľudia dokázali nemožné

0

Zhodenie nadbytočných kilogramov sa môže často zdať ako vopred prehratá bitka. No výsledky takéhoto boja môžu zmeniť život od základov. Dnes sa pozrieme na ľudí, ktorí dokázali neuveriteľné premeny. Ťažké životné obdobia, stres, zaneprázdnenosť: to všetko sú časté výhovorky, prečo sa vyhnúť prvému kroku v dosiahnutí životnej premeny. Minulý rok až 45 % Američanov v prieskume…