K diskusii pod predošlým článkom a Vlkovmu komentáru

Publikované 17.06. 2017 o 10:41 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

Komentáre pod článkami, hodné mojej pozornosti, v súlade s kódexom a etikou komunikácie vo verejnom mediálnom priestore, mi umožňujú reagovať na mieste, alebo, z dôvodu objemu textu, osobitne, v možnosti ponuky do ďalšieho verejného diskurzu, recyklácie starých a tvorby nových obsahov myslenia vo vzťahu k demokracii komunikácie vo verejnom mediálnom priestore. Mienim tým moju následnú reakciu na jeden z korektných a vecných komentárov pod týmto článkom, hodných ďalšieho záujmu:
http://blog.hlavnespravy.sk/1701/hrozi-slovensku-otvoreny-vnutro-obciansky-konflikt/
Mám čiastočné porozumenie pre anonymné voľby, ale, s poukazom na otvorenú a plne transparentnú agoru v časoch antickej demokracie.
Mám čiastočné porozumenie (skôr nemám) pre tajné hlasovanie v parlamente, už úplne mimo pravidlá agory (zdeformovaná „akože“ demokracia).
Zastávam názor, že že anonymné hlasovanie (voľby), ako údajný výdobytok demokracie nie je zisk na slobodách a právach, ale skôr ich úbytok a deficit. Anonymita kryje osobnú ochranu, strach a obavy existenčného a existenciálneho rázu, teoretikmi parlamentnej demokracie je definovaná a podložená „dobrými dôvodmi“ v rámci parlamentarizmu, ktorý na Slovensku žijeme, prežívame, udržiavame ho pri živote aj s jeho negatívnymi následkami od pádu socialistickej „demokracie“.
Výhrada k anonymite hlasovania v zákonodarnom zbore a odkaz parlamentným politikom: Do verejnej politiky ste vstúpili dobrovoľne a neanonymne. Nik vás nenútil. Znášajte teda dôsledky v celom rozsahu. Verejne a transparentne. Vaše pôsobenie musí mať étos na verejnosti aj v súkromí. Ďalej bez komentára (potrebujete sa skrývať jedni pred druhými, aby sa vám vaše hlasovanie „podľa vlastného svedomia a vedomia“ mnohorakým spôsobom „nevrátilo“). Potom ale, vo verejnej politike nemáte čo hľadať. Ste zbabelci. V jednej z najstarších európskych parlamentných demokracií UK sa v zákonodarnom zbore hlasuje transparentne. Zrejme sme na takú demokraciu ešte nedozreli. A nik tam nikoho za hlasovanie nevraždí. Vykrúcačky (dôvody), prečo všetko je potrebné anonymné hlasovanie, majú spektrum od „dobrých dôvodov“ až k obhajobe krytia trestnej činnosti poslancov (klientelizmus, lobing, korupcia).
Poslancov je treba mať sústavne a nepretržite pod kontrolou, a nie len ich „zvoliť“. Aby si svoj mandát riadne „užili“. A mnohí potom dobre zvážia, či za takých okolností pôjdu do verejných politík…
Transparentná, neanonymná skupina v rámci svojej dynamiky kontroluje samú seba ako v celku tak aj v jednotlivostiach.
S anonymitou diskusií by som súhlasil, ak by boli splnené podmienky rovnosti práv a rovnakého zaobchádzania všetkých účastníkov verejnej komunikácie.
Diskutér VLK mi píše: „Len vďaka anonymite odznelo veľa pravdy. Pamätám sa na Gorbačovov prejav počas „perestrojki“, kedy z davu vyletela otázka „a kde ste bol, keď…?“. Gorbačov sa prísne opýtal „Kto to bol?“ a zavládlo hrobové ticho. A „Gorbi“ po chvíli pokračoval: „Nuž, bol som tam, kde aj Vy teraz. Tiež som mal strach.“
Gorbačov vystupoval v živom, nie virtuálnom verejnom priestore.  Som Gorbačov? A vy, Vlk, sa vydávate za persónu, ktorá vo vzťahu ku mne „vykríkla“ z ustrašeného anonymného davu? Slovensko je – nie je demokracia? Až aká je – nie je demokracia?
Slovensko predstavuje tú najprimitívnejšiu formu pseudo demokracie, akú poznám.
Takzvané „demokratické inštitúcie“ od bruselských po slovenské, obchádzajú občanov (článok). Podieľa sa na tom aj vaša anonymita diskutérov tu a vo verejnom priestore. Zrejme zodpovedá mentálnej úrovni Slovenska (porovnaj s Českom). Slovensko má od reálne slobodnej, otvorenej a reálne demokratickej spoločnosti véééľmi ďaľeko aj „vďaka“ anonymite diskusií…
Okrem toho, a čo je z môjho pohľadu významné, Slovensko chronicky trpí nedostatkom reálnych osobností pre verejné politiky, ktoré označujem ako skutočné „elity, nie pseudo elity, to, čo chápem ako duchovnú aristokraciu (nič spoločné s náboženstvom). Sú súčasťou mlčiacej väčšiny, v anonymite. Osobu duchovného aristokrata chápem ako jednotu svetskej a kresťanskej etiky, ktoré sa vzájomne nevylučujú! Ibaže Európa je v procese dechristianizácie (predošlý článok).
Som plne zodpovedný za všetko, čo kde poviem a napíšem pred sebou, blízkymi, verejnosťou a zákonom. Moja zodpovednosť je pozíciou (článok ako predmet anonymnej diskusie) nad zodpovednosťou anonymných diskutérov pod článkom, lebo články sú mienkotvorné a (korektné a vecné!) diskusie reflexívne, vo vzťahu k autorskému posolstvu článkov. Anonymní diskutéri nenesú zodpovednosť prakticky za nič. Obrazne a zjednodušene vyjadrené, som za návrat k princípom agory, démos kratos, teda, k otvorenej, verejnej a transparentnej demokracii aj v diskusiách…
Čo dnes znamená vox populi? Anonymnú, ešte aj virtuálnu masu nikoho, bez mena, pod falošným menom a dvomi, tromi nickmi. Bez zodpovednosti, s otvorenými zadnými vrátami pre únik z ohrozenia. Keď „zaprší a zablýska sa“, rozutekajú sa a pozaliezajú do svojich úkrytov a kanálov, pod rúškom zrazu reálneho práva na anonymné súkromie.
Do kanálov zalezú diskutéri typu Juncker (pod každým mojím článkom) tých mienim osobitne a tým „poďakujte“ za moje pripojenie sa k aktivizmu za zrušenie anonymných diskusií… (Juncker nediskutuje k veci ale výlučne k osobe autora článku, ktorého tému a obsah má „na háku“). Admini nekonajú.
Otázka na mieste: „Kde si bol, hrdina, keď pršalo, bojoval si, a či si sa skrýval?
Anonymitu v diskusiách považujem za zbabelosť. Nie som ale vrecista, teda, nehádžem všetkých anonymných diskutérov (detto židov) do jedného vreca.
Aj vám, Vlk, ďakujem za korektný, vecný komentár bez osobných invektív a ponižujúcich urážok ad homine, hate speech a spamujúceho zlovoľného a štvavého trollingu, majúceho cieľ rozbiť diskusiu a znevážiť osobu (!) autora článku, nie článok (!) nad diskusiou.
Ak rovnosť práv pre všetkých, tak aj rovnaké zaobchádzanie so všetkými.
A prečo ako autor nesmiem publikovať anonymne?
Akýkoľvek verejný komunikát vo verejnom mediálnom priestore je verejný komunikát, ktorý má porovnateľnú validitu s komunikátom, žurnalistickou správou, článkom, blogom. Má svoju informačnú, výpovednú a ostatnú (kvalita spracovania) aj z pohľadu typu, formy a druhu verejne publikovaného textu. Len pánboh vie, kto všetko nás blogerov číta a komentuje (aj by sa mi okuliare zarosili). Do hláv si nevidíme. A to nám mimo iné, umožňuje páchať aj tie najstrašnejšie zločiny proti ľudskosti.
Zaoberám sa ľudskými právami a v súbehu s nimi extrémizmom všetkého druhu a teda aj verbálnym extrémizmom. Junckera nebudem riešiť ja, ale na to zákonom určené orgány, počnúc prokuratúrou. Napokon, anonymný diskutér a troll Juncker ma chce zlikvidovať a jemu podobní, sa likvidujú sami.
K Vlkovmu: „Niektoré z komentárov majú jednoznačne difamačný charakter a mohli by byť úspešne žalovateľné v občianskom konaní o náhradu škody (tú by ste asi nepreukázal) a nemajetkovej ujmy.“ Nič také nehrozí. Som „nezmar“. Osobu Juncker ma chce zlikvidovať/Daj priestor včielkam, mám osobne, so všetkou úctou, ktorá mu prináleží podľa obsahov jeho komentárov „na háku“.
Poznámka (záver) k Vlkovmu mne, že píšem dobrovoľne za podmienok, ktoré som „podpísal“ ako dohodu so svojím hostiteľom, ktorej súčasťou je aj anonymná diskusia (súhlas všetkých strán „zmluvy“) nemám kde publikovať. Ak by som nepodpísal zmluvu s operátorom telefónu, Skylink či UPC, kde podmienkou je viazanosť, nemal by som telefón, televíziu, internet. Obchodná zmluva mi dáva slobodnú vôľu – súhlas alebo nesúhlas.
Úžasná sloboda! V prípade koncesionárskych poplatkov za „verejnoprávnu“ RTVS nemám ani tú. A je vybavené. Tak, aj to by sme mali.
Ešte raz, ďakujem vám, za možnosť rozviesť motivácie môjho konania.
Nie som politik, ale súkromná osoba, verejne činná vo verejnom mediálnom priestore, s právom na ochranu dôstojnosti osoby, ktorá nie je povinná zniesť to, čo konštatoval ESĽP vo veci a na adresu kritiky politikov.
Prevádzkovatelia diskusií a admini si spravidla zamieňajú alebo stotožňujú autorov a diskutujúcich s politikmi. A sú nečinní.
Motívom môjho spracovania témy anonymita diskusií je empiricky a experimentálne (simulácia) poukázať na stav vedomia a psychického zdravia spoločnosti a potrebu regulácie obsahov komunikácie vo verejnom mediálnom priestore, s poukazom na verbálny extrémizmus, ktorý vo svojej potencialite a ďalšom nekontrolovanom a neregulovanom pokračovaní, môže viesť k reálnym hate crimes.
Nemám žiadny osobný dôvod pre svoje krytie anonymitou. Ani partizánčinu a gerilovú vojnu.
Svoj telesný a duševný zdravotný stav mám spoľahlivo pod kontrolou.
Okrem toho, nemám politické ambície.
Autor článku: Juraj Režo (notorickyobcan)
Doterajšie poznatky z diskusie (vložené 19.6.2017):
JUNCKER alias VČELÁR má nový alias (tretí) „REFERENDUM pre každý štát EÚ“ je jedna virtuálna identita v troch (ako Trojica).
Ako Juraj Režo (notorickyobcan), podpísaný ako autor článkov, nediskutujem anonymne (diskutuje sa spravidla po prečítaní článku, aby sa vedelo, o čom a o kom je reč) .
JUNCKER (už nie Juncker ani včelár) ale tretia virtuálna identita tej istej osoby, sa vydáva za teoretického fyzika a v praxi si overuje premeny svojej virtuálnej identity.
Zároveň, ako ďalšia identita, sa vydáva za policajného vyšetrovateľa (diskusia).
Mám sa ospravedlniť Eisteinovi a pôvodne Junckerovi (vraj pravnuk Einsteina).
Od včera už trom (JUNCKER ma dal na súd).
Nemyslím si, že súd vec prijme na konanie, ale o tom rozhodne súd.
Ak súd vec prijme, potom sa na súd budú musieť dostaviť osobne všetci traja poškodení.
Súd má ale nástroje, a to, znalcov v odbore teoretická fyzika, vo veci, ale aj pre posúdenie mentálneho zdravia všetkých troch poškodených pp. Petrom Kováčom (tiež teoretický fyzik) a Jurajom Režom (aktivizmus za ľudské práva a proti extrémizmu).
P.S. Anonymní diskutéri typu Slovan-pohan, Rubrum, MladyJuraj a pod., sú len JUNCKEROVI asistujúci komparz a „krovie“.
Majú voči mne akési sexuálne nároky, ale, to je už o iných porušených právach, zrejme som aj s Jurajom Smatanom (tiež učiteľ) nebezpečný pedagóg a pedofil, a zároveň navyše ešte aj  „jehovista“ (tiež tri v jednom).
Pôvodne „JUNCKER ma chce zlikvidovať“, mení svoje nicky ako slipy. Prevracia ich z jednej strany (líc na rub) na druhú a naopak.
Tomu sa vraví otvorená a priama demokracia, a otvorená občianska spoločnosť, za ktorú tak bojujú. Iba sa jej boja.

Ibaže nie ja som začal s bimbasmi a s bimbasmi končím. 🙂

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

Severokórejský vodca Kim Čong-un zagratuloval Putinovi k volebnému víťazstvu

Moskva 20. marca 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Wong Maye-E)   Severokórejský vodca Kim Čong-un zagratuloval ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi k zvoleniu na ďalšie šesťročné funkčné obdobie v najvyššom štátnom úrade. Informovala o tom v utorok agentúra TASS s odvolaním sa na severokórejskú štátnu tlačovú agentúru KCNA. "Kim Čong-un tlmočil svoje srdečné gratulácie ruskému…

Macron tvrdí, že v predbrexitovom Bruseli sa hovorí po anglicky až príliš

Paríž 20. marca 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Alessandra Tarantino)   Angličtina v Bruseli prevláda až príliš, a to obzvlášť v čase, keď sa blíži odchod Británie z Európskej únie. Vyhlásil to v utorok francúzsky prezident Emmanuel Macron a prisľúbil, že bude bojovať za to, aby sa v európskych inštitúciách a v zahraničí používala…

Merkelová: Írsko sa v záležitostiach okolo brexitu môže spoľahnúť na Nemecko

Berlín 20. marca 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/DPA/Kay Nietfeld)   Nemecká kancelárka Angela Merkelová v utorok ubezpečila, že Írsko sa môže spoľahnúť na Nemecko, pokiaľ ide o rokovania ohľadne spôsobu vystúpenia Británie z Európskej únie. Podľa agentúry AP tak urobila po stretnutí s írskym premiérom Leom Varadkarom v Berlíne. Merkelová privítala Varadkara deň…

Babiš po rokovaniach s Hamáčkom zamieril do Lánov, kde povečeria so Zemanom

Praha/Lány 20. marca 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Prezident ČR Miloš Zeman privítal v utorok na zámku Lány premiéra v demisii Andreja Babiša, s ktorým absolvuje pracovnú večeru. Ešte predtým sa predseda českej vlády stretol s lídrom sociálnych demokratov z ČSSD Janom Hamáčkom, aby hovorili spolu o zložení budúcej vlády, vyplýva…

V starej výrobnej hale v Česku našli filmový materiál z politických procesov

Praha 20. marca 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR)   Predpoklady o existencii filmových materiálov z procesu s niekdajším prominentným predstaviteľom štátostrany Rudolfom Slánskym z roku 1952 sa ukázali ako opodstatnené. Desiatky kilometrov filmového materiálu z tejto temnej kapitoly novodobých československých dejín objavil insolvenčný správca vo výrobnej hale zbankrotovanej továrne v Stredočeskom kraji. Informovali…

Rusko ustupuje od narážok, že novičok by mohol pochádzať zo Švédska

Štokholm 20. marca 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Sergei Grits)   Rusko len "hádalo", keď tvrdilo, že Švédsko môže byť jednou z krajín, z ktorých pochádza smrtiaca nervová látka novičok použitá pri útoku na bývalého agenta Sergeja Skripaľa. Vyplýva to z vyhlásenia ruského veľvyslanca vo Švédsku Viktora Tatarinceva, ktorého citovala agentúra DPA. "Bol to…

Vo Francúzsku zadržali šesť podozrivých z napomáhania teroristovi

Paríž 20. marca 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Christophe Ena)   Francúzska polícia zadržala šesť osôb pre podozrenie z poskytnutia logistickej podpory jednému z páchateľov teroristických útokov v Paríži z januára 2015, ktoré si vyžiadali celkove 17 obetí. Vyšetrovatelia sa domnievajú, že práve tieto osoby zabezpečili zbrane pre Amédyho Coulibalyho, ktorý deň po krviprelievaní…

Prasaciu hlavu ktosi v nedeľu večer umiestnil pred mešitu v nemeckom Gronau

Gronau 20. marca 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Michael Probst)   Nemecké bezpečnostné zložky vyšetrujú ďalší prípad umiestnenia prasacej hlavy v okolí mešity, tentoraz z nedele večera na chodníku pred pozemkom, na ktorom stojí takáto modlitebňa v Gronau v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko. Informácie priniesli regionálny denník Westfällische Nachrichten, ako aj tlačová agentúra DPA…

Pri streľbe na strednej škole v Marylande dvaja ranení; útočník je mŕtvy

Washington 20. marca 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Alex Brandon)   Dvaja študenti utrpeli v utorok zranenia, keď iný študent spustil streľbu na strednej škole v meste Great Mills v americkom štáte Maryland. Strelca vyhlásili po prevoze do nemocnice za mŕtveho. Informácie poskytol miestny šerif Timothy Cameron, na ktorého sa odvolala rozhlasová stanica National…

Galko: Je nemysliteľné, aby Drucker dokázal zvládnuť očistu polície

Bratislava 20. marca 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Podľa Galka Drucker nedokáže zvládnuť úlohy, ktoré budú pred ním stáť Kandidát na post ministra vnútra Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) riadil rezort zdravotníctva systémom pokusov a omylov a je o ňom známe, že nedokázal premiérovi v demisii Robertovi Ficovi (Smer-SD) účinne oponovať, keď…

Trump zatelefonoval Putinovi a zablahoželal mu k znovuzvoleniu

Moskva 20. marca 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Evan Vucci)   Kremeľ v utorok oznámil, že americký prezident Donald Trump zatelefonoval ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi a zablahoželal mu k znovuzvoleniu. Kremeľ vo vyhlásení uviedol, že obaja prezidenti v utorok hovorili o potrebe koordinovať snahy v obmedzovaní pretekov v zbrojení a o nutnosti užšej spolupráce…

ĽSNS: „OĽaNO nám ukradlo návrh zákona a prezentuje ho ako svoje“

Bratislava 20. marca 2018 (HSP/Foto:TASR-Andrej Galica)   Na začiatku tohto roka prišla strana OĽaNO s novelou zákona o daní z príjmov, v ktorej navrhovala odstupňovanie daňového bonusu podľa toho, koľko má pracujúci rodič detí. Avšak takmer totožný návrh zákona predložila ĽSNS minulý rok. Zaň vtedy poslanci OĽaNO nezahlasovali. ĽSNS tvrdí, že im ukradli ich…

Most-Híd súhlasí so zmenou v nomináciách Smeru-SD do novej vlády

Bratislava 20. marca 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Nová nominácia bola prerokovaná na Koaličnej rade Strana Most-Híd súhlasí s nomináciou súčasného šéfa rezortu zdravotníctva Tomáša Druckera (nominant Smeru-SD) na post ministra vnútra. Takisto súhlasí s tým, aby ministerstvo zdravotníctva prebrala po ňom súčasná štátna tajomníčka rezortu Andrea Kalavská. Uvádza to Most-Híd…

Kollár vrátil úder Dankovi, zaútočil na jeho ministrov a prijal ponuku na televíznu diskusiu o mafii

Bratislava 20. marca 2018 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Líder opozičného politického zoskupenia Sme rodina, Boris Kollár, zverejnil na sociálnej sieti video, v ktorom reaguje na slová Andreja Danka o tom, že Kollár má mafiánsku minulosť. Ten na oplátku predsedovi SNS vyčíta doterajšie pôsobenie jeho ministrov. Kollár vo videu odmietol reagovať na nedeľné Dankove…

Fico: Slovensko nie je čierna diera! Miera slobody médií je taká veľká, že až neslobodne popierajú akýkoľvek názor, ktorý sa im nehodí

Bratislava 20. marca 2018 (HSP/Foto:TASR-Branislav Račko)   Robert Fico už nie je premiérom Slovenska. Veta, ktorá by pred pár týždňami prekvapila asi každého, je dnes realitou. Politická kríza minulý týždeň vyvrcholila demisiou trojnásobného predsedu vlády, ktorý v blogu pripomenul úspechy Slovenska dosiahnuté pod jeho vedením. "Ani tieto tri hektické týždne,…

Južná Kórea pošle svojich K-Popových spevákov do KĽDR v rámci upevňovania vzťahov

Soul 20. marca 2018 (HSP/Foto: screenshot z YouTube)   Skupina juhokórejských spevákov tzv. štýlu K-Pop navštívi Severnú Kóreu v rámci  vzájomnej návštevy, keďže sa severokórejskí zúčastnili zimných olympijských hier v Pjongčangu Pôjde o približne 160 Juhokórejčanov, ktorí v Severnej Kórei pobudnú od 31. marca do 3. apríla, uviedlo juhokórejské ministerstvo pre…

Nechcú ani Druckera. Matovič: On nie je človekom, ktorý dokáže vrátiť dôveru ľudí v políciu

Bratislava 20. marca 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smer-SD) je síce sympatický muž, avšak ako človek, ktorý opakovane obhajoval Roberta Kaliňáka aj pri jeho najväčších kauzách, určite nie je tým, kto dokáže vrátiť dôveru ľudí v políciu. Uviedol to predseda hnutia OĽaNO Igor Matovič. "Slovensko dnes…

Prokuratúra: Vyšetrovanie vraždy novinára Kuciaka intenzívne pokračuje

Bratislava 20. marca 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Vyšetrovanie vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka naďalej intenzívne pokračuje. Pre TASR to v utorok uviedla hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Jana Tökölyová. "Prvoradým je zistenie a zaistenie dôkazov slúžiacich na objasnenie veci a potrestanie páchateľa. Prezentovanie skutočností, ktoré sú orgánom činným v trestnom…

TopSpeed

Test jazdenky: Honda Accord 8g (2008 - 2015)

2

Hľadáte klasický sedan, alebo priestrannejšie kombi strednej triedy a nepotrpíte si vyslovené na dynamickú stránku auta? Hľadáte spoľahlivosť, kvalitu, vyššie výbavy a agresívnejší vzhľad? Možno by ste mali svoj zoznam rozšíriť o jedného z japonských zástupcov. Môže to byť aj Honda Accord 8g, ktorú nám do testu zapožičala spoločnosť AAA AUTO. 

Modernizovaný Ford Mustang má až 450 koní a špeci tlmiče

9

Kultový a legendárny „pony car“ Ford Mustang prichádza v modernizovanej podobe aj do Európy. Fastback aj kabrio dostanú športovejší vzhľad. Neostane len pri ňom. Ford vylepšil zavesenie kolies unikátnou technológiou, motory a tiež asistenčné systémy vodiča. Faceliftovaný zástupca pravoverných športových áut je v predaji už aj na Slovensku. 

VW Arteon kombi naozaj príde. Bude aj 6-valec?

10

VW Arteon má asi najkrajší dizajn súčasných Volkswagenov, aspoň z môjho pohľadu. No myslím, že mu chýbajú dve veci. Motor, ktorý má viac ako 4 valce a karoséria kombi, ktorú v Európe stále obľubuje dosť motoristov. VW Arteon kombi skutočne príde, Shooting Brake by mali dokonca predstaviť už koncom tohto roka. A čo tak ešte VR6?

Bude elektrický VW I.D. R najrýchlejšie EV na Pikes Peak?

2

Volkswagen to myslí s ofenzívou elektromobilov vážne. Keďže ideálne laboratórium na vyskúšanie extrémov je motoršport, tak tam práve mieria. Nebude to však Formula E, ani Electric GT, Nemci si vybrali tie rovno tie najslávnejšie preteky do vrchu, Pikes Peak. Elektrický špeciál  VW I.D. R pripravujú a na štart sa postavia už tento…

Vitara - skvelý pomocník k rodinnému domu

23

S príchodom Gitary, ako nové Suzuki Vitara familiárne voláme, sa mi otvorili celkom nové možnosti. Ani jedno z áut, ktoré mám k dispozícii nedokáže to, čo Gitara. Iste nemusím vysvetľovať, že rodinný dom nie sú len radosti, ale aj starosti a nové problémy. Zrazu každý týždeň treba previezť niečo neštandardne ťažšie,…

Qashqai doslova zostrelil malý nákladiak z cesty. Vážna dopravná nehoda

21

Áno, vážna dopravná nehoda, ktorá sa obišla bez život ohrozujúcich zranení. Pri pohľade na diaľničnú zrážku je to ako zázrakom. Ako sa z nepríjemného pohľadu poučiť? Už aj malá nepozornosť dokáže zapríčiniť potenciálne tragickú nehodu. Prečo to vodič Nissanu Qashqai namieril rovno do “kufra“ nákladiaku, je nepochopiteľné. Po predbiehganí na diaľnici…

KAMzaKRÁSOU

Sebarozvoj s koučkou: Čo s pocitom nespravodlivosti?

3

Nič neoberá ľudí o pokoj tak, ako boj proti všetkému, lebo cítia hnev a zlosť. Niekedy sa naozaj ťažko zmieruje s tým, aký život je, a neraz nám príde kruto nespravodlivý. Na to však nemáme dosah, aby sme ľudí aj svet naprávali, hoci niekedy si to silno prajeme.   To, čo ovplyvniť…

Na tieto jednoduché cviky na zlepšenie pamäti už nikdy nezabudneš!

2

Váš mozog je životne dôležitý orgán rovnako ako vaše srdce, no netreba zabúdať na to, že v prípade mozgu sa vieme postarať o priebeh jeho starnutia či zlepšenie jeho chodu. V skutočnosti si takmer 60 percent ľudí myslí, že napríklad Alzheimerova choroba je len prirodzenou súčasťou starnutia a že jej nevieme…

Vyskakujúca kostica z podprsenky: Takto jednoducho ju zachrániš!

5

Dovolíme si tvrdiť, že s podprsenkami bojuje každá z nás. Najprv nájsť správnu, ktorá by nám dokonalo sedela a keď takú nájdeme a často nosíme, tak z nej začne vychádzať kostica, ktorá nás pichá a spôsobuje nepríjemnosti. Čo s tým? Ak sa podprsenky nechcete zbaviť, pretože patrí k vašim obľúbeným, tak poznáme skvelý trik, vďaka ktorému ju určite…

Lieky a potraviny: Vieš, ktoré za žiadnych okolností nekombinovať?

3

Ak užívaš lieky, mala by si si dať pozor na niektoré konkrétne potraviny. Že prečo? Lieky a potraviny dokopy totiž v niektorých prípadoch vedia narobiť poriadnu šarapatu v organizme. Kedy to je a ktoré potraviny radšej vylúčiť popri užívaní liekov? Prezradíme ti to.

Neignoruj varovné signály choroby srdca! Takto ich dešifruješ

3

Naše srdce je nepochybne najdôležitejším orgánom v našom tele. Veľké asi ako dve spojené dlane a veľmi, veľmi pracovité… Preto sú choroby srdca vážnym zdravotným problémom a sú pre človeka nebezpečnejšie, ako obávaná rakovina prsníka u žien či rakovina prostaty u mužov. Preto je veľmi dôležité neignorovať varovné signály choroby…

Na čo slúži cibuľová kúra? Neuveríš, ale jej účinky sú obdivuhodné!

5

Vitamíny, minerály, antioxidanty a mnohé iné skvelé živiny vám dokáže poskytnúť celkom obyčajná zelenina, ktorú máme všetci doma na kilá. Reč je o cibuli, ktorá nie je dobrá len na použitie v kuchyni, no využiť sa dá aj na beauty účely, o čom vie málokto. A ako sa používa cibuľová…

TopDesať

Ako vyzerá koniec sveta? Je krajší, ako by sa mohlo zdať

0

"Po mnohých rokoch snívania som sa konečne dostal až na koniec sveta - do Patagónie," hovorí rumunský fotograf Doru Oprisan. A ako ten koniec sveta vlastne vyzerá? "Čo ma najviac prekvapilo, bola hojnosť intenzívnych farieb. Ani neviem, ako by som mohol opísať spôsob, ako sa celá obloha ráno rozsvietila do žiarivých farieb v…

Deti a zvieratá zachytené na týchto dokonalých fotografiách

0

Nie je žiadnym tajomstvom, že mnoho ľudí považuje svojich domácich miláčikov za členov rodiny. Podľa štúdie, ktorú urobila univerzita v Cambridgi, deti majú tendenciu hľadať podporu u svojich domácich miláčikov. Vieš si predstaviť túto zaujímavú kombináciu? Ak nie tak nevadí, dnes ti totiž ukážeme fotografie na ktorých sú zachytené práve…

10 dôkazov, že váha nie je meradlom sexepílu

0

Väčšina z nás sa v súvislosti so svojou postavou zauíma iba o váhu. No v skutočnosti váha nie je tým najlepším meradlom progresu... Tieto premeny ti to dokážu. Ak sa naozaj staráš o svoje telo, potom by si sa rozhodne nemal riadiť iba váhou. Je všeobecne známe, že 1 kilogram tuku má…

Pracovná plocha na počítači: Geniálne nápady na tapety

0

Každý deň presedíme hodiny pri počítačoch, tak prečo by sme naše oči nemohli pobaviť ešte pred tým, čo ich unavíme? Na to dokonale poslúži pracovná plocha s ktorou sa dá naozaj kreatívne pracovať. Boredpanda zozbierala tieto fotografie pracovných plôch. Niektoré sú kreatívne, iné zasa geniálne a vtipné, ktoré mali naštvať…

Najbohatší ľudia - toto je nový rebríček miliardárov!

0

Pri slovnom spojení "najbohatší ľudia na planéte" sa zrejme väčšine z nás vyjaví jedno meno, ktoré sa v tomto rebríčku pravidelne objavuje na popredných miestach. No podľa časopisu Forbes nastali mierne zmeny v poradí. 10. Larry Ellison - 58,5 miliardy $ [caption id="attachment_24450" align="aligncenter" width="1000"]

Absurdné vynálezy: Niektoré z nich používame dodnes

0

Je úžasné vidieť, ako sa ľudia už v minulosti snažili vymýšľať novinky, ktoré mali pomôcť k bezpečnosti, prípadne iba ku komfortu. Niektoré tieto novinky sú však poriadne absurdné vynálezy. Zopár z nich sa zachovalo až do dnes, no trocha v upravenej podobe. Raz však Albert Einstein povedal: "Ak na prvý…