Bieda politiky našich ústavných činiteľov.

Publikované 18.05. 2017 o 15:11 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

<!–
@page { margin: 0.79in }
P { margin-bottom: 0.08in }
–>

V týchto dňoch sme si pripomenuli 72. výročie Dňa víťazstva nad fašizmom. Pri tejto príležitosti sa nechali počúvať aj naši dvaja ústavní činitelia – Róbert Fico, predseda vlády SR a Andrej Kiska, prezident SR. Na základe informácií z internetového denníka Hlavné správy si dovolím urobiť akúsi stručnú analýzu toho, o čom boli ich, zrejme zásadné, myšlienky. A tak môžem hneď na začiatku iba konštatovať: bieda politiky našich ústavných činiteľov pomáha iba deformovať predstavy občanov Slovenska o dianí v krajine a vo svete. Z čoho pramení bieda politiky ?

 

Pramení z toho, že najvyšší ústavní činiteľa našej krajiny začali slúžiť záujmom nadnárodných štruktúr ( ekonomických a politických síl ) a ich elitám viac ako svojmu národu a na jeho úkor. Duch ich rečníckych schopnosti a obsažnosť ich vystúpení ich z týchto služieb jasne usvedčuje. Problémom je, že ich nepočúvame dôsledne a neposudzujeme ich reč v určitých súvislostiach. Naši politici predstavujú naprogramované bábiky, ktorým ich vlastný osobnostný mechanizmus natiahli „čarovným kľúčikom“ niekde v európskych či amerických komnatách.

 

V ich vystúpeniach pred verejnosťou či pred kamerami nemožno cítiť žiadny závan duchovnej sily, záujem hovoriť o politike otvorene a tak, aby to prispievalo k osvieteniu verejnosti, úprimné vyznanie sa z toho, čo preciťujú v politike, nemožno nájsť žiadny záblesk svedomia, žiadny náznak toho, že v prvom rade občan republiky je partnerom vládnej moci. Už to nie sú naši zástupcovia v mocenských orgánoch štátu, ktorí na medzinárodných fórach presadzujú naše záujmy, ale sú to ústavní činitelia začlenení do nadnárodných štruktúr, aby pred svojim obyvateľstvom jasne naznačovali politiku, ktorú musia rešpektovať.

 

Pripomenutie Dňa víťazstva nad fašizmom naši ústavní činitelia zneužili na práve takéto, z môjho pohľadu extrémistické, rešpektovanie smerníc EÚ v boji proti extrémizmu. Deň víťazstva nad fašizmom osláviť na Slovensku bojom proti extrémizmu – to si jednoznačne vyžaduje konštatovanie, že naši ústavní činitelia rezignovali na poňatie múdrosti v politike, na čestnosť v politike. Ich prejavy mali byť orientované v smere upevňovania priateľstva s Ruskom, mali byť kritikou konfrontačnej politiky demokratického Západu s Ruskom, kritikou vojnových zločinov vo svete napríklad za posledných dvadsať rokov, jednoznačné odsúdenie silných prejavov fašizmu na Ukrajine, či vyvinutie spoločného úsilia pre boj proti vojnovým štváčom, podpore mierovej politike medzi krajinami vo svete.

 

Nič z toho naši ústavní činitelia nemohli svojim občanom povedať, pretože by museli kritizovať politiku demokratického Západu na čele s USA, museli by otvorene hovoriť o tom, ako demokratický Západ sa vedomé dopúšťa vojnových zločinov vo svete, prečo bolo potrebné založiť konfrontačnú politiku demokratického Západu s Ruskom, prečo potrebujeme na území Slovenska základňu NATO a vysielať slovenských vojakov k hraniciam s Ruskom. V skutočnosti sme celú oblasť zahraničnej politiky odovzdali do rúk EÚ a NATO a preto sa iba prispôsobujeme tomu, čo nám je dovolené. Je nám dovolené rozvíjať priateľské vzťahy s Ruskom ?

 

Keďže nemáme v svojej moci zahraničnú politiku, znamená to, že nemôžeme presadzovať svoje národné záujmy a natrvalo udržať štátnu suverenitu. Je nám dovolená iba jedna vec: aktívne potierať názory, reči našich občanov, ktoré nesmú byť zásadné, pravdivé, jasné a teda z pohľadu EÚ sú celkom extrémistické. Naši ústavní činitelia proti zločineckej politike demokratického Západu nemajú žiadnu odvahu postaviť sa, nepohnú ani prstom, iba sa prispôsobujú. Myslia si, že tým chránia demokraciu či západné hodnoty, ktoré už dávnejšie spráchniveli, respektíve boli prekrútené.

 

Naši ústavní činitelia nedostatok politickej odvahy, statočnosti a kardinálnych politických cnosti vôbec vo vzťahu k nadnárodným štruktúram a ich politickým elitám nahradili odvážnym bojom proti vlastnému obyvateľstvu. Je potrebné si všimnúť tento ich obrat v ich politickej činnosti. Prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi vadia extrémistické reči ! Takéto zlo podľa neho nemôžeme prehliadať a preto požaduje pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom, aby bolo možné zakročiť všetkými zákonnými prostriedkami proti tým, ktorí extrémistické reči vedú. Skutoční fašisti a vojnoví štváči mu nevadia ! Nevadí mu ani zločinecká organizácia NATO, proti ktorej sa jasne vymedzila napríklad ĽS – NS. S pánom Kotlebom sa pán prezident nebude rozprávať a neprijme ho v prezidentskom paláci, pretože podľa neho je fašista, ale k prezidentovi Porošenkovi má úctu a pochopenie, pretože ten je zrejme demokrat.

 

Obratom k odvážnemu boju proti vlastnému obyvateľstvu sa intenzívne venuje pán Róber Fico, predseda vlády našej krajiny. Ten požaduje čím skôr zastaviť ( ! ) prejavy extrémizmu, ktoré zatiaľ spája s pôsobením parlamentnej strany ĽS – NS. V skutočnosti nejde iba o túto stranu, pretože boj proti extrémizmu bol uzákonený pre potreby Bruselu a vládnej moci celoplošne a bude sa dotýkať aj ďalších občanov Slovenska. Jeho zúfalé zvolanie k orgánom činným v trestnom konaní „Zakročte, preboha !“ je výrazom človeka, ktorý definitívne stratil morálne právo stať na čele tejto krajiny. Je veľmi zaujímavé si uvedomiť, že ĽS – NS vôbec nepodporuje vojnových štváčov, organizáciu NATO, konfrontačnú politiku demokratického Západu s Ruskom a preto je ťažko predpokladať, že táto strana ohrozuje mier v Európe či vo svete.

 

Samotný extrémizmus občanov Slovenska sa nešíri z ich radov. Zdá sa mi, že bol skôr vyvolaný zásluhou politických elít a médií demokratického Západu a že sa šíri do prostredia verejnosti z poschodí politickej moci. Všimnime si, prosím, že šírenie extrémizmu zhora – dole súvisí aj s tým, že iba z úrovne vládnej moci dochádza k rozdvojeniu slobody slová a prejavu na niečo dovolené a niečo nedovolené. Opačne to nefunguje. Boj proti extrémizmu je politická úloha ako zmravniť obyvateľstvo v prospech záujmov nadnárodných štruktúr a jej elít. Ak by to všetko ostalo tak, že v Európe sa presadzujú národné záujmy ako prvoradé cez zahraničnú politiku každej krajiny, potom vôbec by nebol zavedený boj proti extrémizmu, pretože iba z pohľadu národného záujmu takýto boj nemá žiadny zmysel.

 

V pokoji našich domovov si na kúsok papiera nakreslíme misky váh spravodlivosti. Na jednú misku si položme činy politickej strany ĽS – NS. Čo bude možné naložiť na jej misku ? Podľa vládnej moci a prezidenta SR bude možné na pripravenú misku naložiť „extrémistické reči“. Čo môžeme položiť na misku váh spravodlivosti v prípade vládnej moci ? Členstvo SR v zločineckej organizácií NATO, podpora vojnových zločinov demokratického Západu vo svete, konfrontačnú politiku s Ruskom, podpora kyjevskej chunty na Ukrajine. Podľa našich ústavných činiteľov čím skôr extrémistické prejavy zastaví vládna moc, tým to bude pre krajinu lepšie. Lenže občania nemajú problém s extrémizmom medzi sebou, skôr majú problém s politickým extrémizmom vládnej moci. Kto potom zastaví tento extrémizmus ? Ozaj bude pre našu krajinu lepšie pokračovať v konfrontačnej politike proti Rusku, podporovať vojnové ťaženia demokratického Západu vo svete, ak pritom bude vládna moc potierať akýsi extrémizmus občanov ?

 

Bieda politiky ústavných činiteľov či vládnej moci je v tom, že zdroje fašizmu ako nebezpečenstva pre našu krajinu, z pliec demokratického Západu a našej vládnej moci preložila do vnútra krajiny – na plecia občanov. Tým sa zastiera to podstatné a to, že zdroje fašizmu súvisia s politickou mocou a presadzovaním určitých nadnárodných záujmov. Zároveň sa zastiera popieranie vojnových zločinov demokratického Západu. Z „fašizmu“ politickej strany ĽS – NS žiadne nebezpečenstvo pre našu krajinu a Európu nehrozí. Ale z konfrontačnej politiky s Ruskom hrozí vojnový konflikt, nesmierne utrpenie národov. Ako si toto nemôžu či vedomé nechcú všimnúť naši ústavní činitelia, keď praktický v svojej politickej činnosti používajú akúsi „náhradnú reč“ ?

 

Vládna moc na čele s Róbertom Ficom a s podporou prezidenta Andreja Kisku túto hrozbu zakrýva pred verejnosťou presmerovaním jej pozornosti na „fašizmus“ ĽS – NS. Dá sa takémuto očividnému nezmyslu a taktike presmerovania veriť ? Kto chce vážne v súčasnosti bojovať za mier, musí vážne bojovať za zmenu politiky v rámci demokratického Západu. Iná alternatíva neexistuje. Naša vládna moc a naši ústavní činitelia nás zámerne a vedomé orientujú k tomu, aby sme nevyvíjali žiadne úsilie bojovať za mier, ale aby sme požehnali ich boj proti ĽS – NS a jej likvidáciu. V týchto dňoch malo byť samozrejmosťou, že ústavní činitelia vyzývajú občanov k spoločnému úsiliu bojovať za mier, aby vojnoví štváči neprešli do ofenzívy. Lenže nič také sa neudialo. Z úst premiéra vlády SR zaznela výzva, ale pre orgány činné v trestnom konaní: „Zakročte, preboha !“. Prezident SR je tiež presvedčený, že musia zakročiť všetkými zákonnými prostriedkami proti extrémizmu. Lenže keď za našej mlčanlivosti zlikvidujú ĽS – NS, potom už bude hrozba vojny zažehnaná ? Nebude, pretože orgány činné v trestnom konaní nie sú postavené robiť mierovú politiku, organizovať masy do boja za mier a teda ukončenie konfrontačnej politiky s Ruskom.

 

Všetko ostane v takej polohe, ako bolo naplánované západnými elitami. A o to práve ide aj našim ústavným činiteľom. Sú povinní nie v našom záujme chrániť konfrontačnú politiku demokratického Západu s Ruskom, máme sa naučiť veriť, že nie sme Slovania a že máme nadviazať na tradíciu vojnového slovenského štátu – postaviť našich obyvateľov proti Rusku. A to sa deje a má pokračovať !

 

Prezidenta SR trápi, že sa nepodarilo úplne zlikvidovať ideológiu nenávisti, pričom zabúda, že na tejto nenávisti má sám veľký podiel. Nenávisť proti Rusku zo strany demokratického Západu dosiahla za posledné roky svoj vrchol. Je organizovaná politickými elitami a médiami a predovšetkým je organizovaná Bruselom, inštitúciami a organizáciami EÚ, je organizovaná ústavnými činiteľmi členských krajín EÚ. Túto politiku nenávisti proti Rusku v podmienkach našej krajiny neorganizuje ĽS – NS, ale vládna moc aj za pomoci nášho prezidenta. Za túto politiku nenávisti predstaviteľov vládnej moci nikto neprenasleduje, ale ak niekto povie krivé slovo na islam, tak naňho pošlú orgány činné v trestnom konaní.

 

Pán prezident nemá záujem podporovať fašistické sily. Lenže on si tieto sily stotožňuje s extrémistickými rečami a teda s radovými občanmi našej krajiny. Podľa prezidenta úlohou všetkých je zabrániť tomu, aby zlo fašizmu a nacizmu mohlo opäť ubližovať nevinným. Nie je ťažko uhádnuť, že zlo fašizmu a nacizmu je u neho niečo, čo sa týka územia Slovenska, či jeho časti. Skutočný fašizmus demokratického Západu pánovi prezidentovi veľmi neprekáža. Sympatizuje s prezidentom Ukrajiny Porošenkom a štátnym prevratom nastoleným totalitným režimom, hoci sa na Ukrajine zo strany štátnej moci vedie občianska vojna, v ktorej je ubližované predovšetkým nevinným ľuďom a ktorá z domovov vyhnala milióny ľudí. Takýto fašizmus je pre demokratický Západ životodarným liekom, pretože podporuje udržiavať konfrontačnú politiku s Ruskom.

 

Podľa prezidenta SR ľudia na Slovensku majú právo na lepší život a majú právo trvať na odpovediach na otvorené otázky. V tomto okamihu sa nám môže zdať, že je to myslené úprimne a čestne. Lenže keď si túto možnosť slobody trvať na odpovediach na otvorené otázky dáme do súvislosti s vystúpeniami politikov pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom, tak si musíme uvedomiť, že záujem o otvorené otázky a otvorené odpovede neexistuje. Naši ústavní činitelia predovšetkým sú povinní mlčať o zločineckej stránke demokratického Západu, aby v celom jeho priestore panovala akási jednota a jednotný prístup k politike, ktorá toto vo svete umožňuje. Preto aj z tohto uhla pohľadu prezident povedal, že našou spoločnou úlohou je chrániť mier a slobodu na našom kontinente.

 

Zakrývaním určitých aktivít demokratického Západu nebude možné odhaľovať žiadnu pravdu o politike Západu a tým pádom ani hľadať správne riešenia. Perfektným príkladom tohto zakrývania je príprava a založenie ukrajinskej krízy na Ukrajine. Existuje ešte stále veľa jednotlivcov i významných intelektuálov, ktorí veria tomu, že ukrajinská kríza je výsledkom agresívnej politiky Ruska. Otvorené otázky politikom či otvorené názory občanov sa už začínajú pokladať za prejavy extrémizmu. Aj z tohto dôvodu predseda vlády SR upozorňoval obyvateľov Slovenska, že prejavy extrémizmu nemajú nič spoločného ani s demokraciou a ani s hodnotami demokratického Západu. Pýtam sa, ako môže takto ústavný činiteľ vôbec vystúpiť a verejne potierať slobodu slová a prejavu? Otvorené otázky a otvorené ( úprimne vyjadrené ) názory obyvateľstva na politiku a vôbec ich život v pluralitnej spoločnosti je prejavom skutočnej demokracie a skutočných hodnôt demokratického právneho štátu.

 

Na rozdiel od predsedu vlády SR otvorené otázky a otvorené názory treba pokladať za niečo úplne normálne, pretože tu nemôže platiť pravidlo, že otvorené otázky a otvorené názory majú byť v súlade s oficiálnou politikou vládnej moci. Predseda vlády SR priamo vo svojom vystúpení navádzal – žiadal orgány činné v trestnom konaní, aby zakročili. Múdry a čestný politik takýmto spôsobom si vôbec nedovolí vystúpiť. Cez osobu predsedu vlády SR bude vládna moc tlačiť na orgány činné v trestnom konaní, aby za každú cenu dosahovali dobre či požadované výsledky, Ak pred časom ministerka spravodlivosti vyjadrila nespokojnosť s tým, ako je odhaľovaný extrémizmus na Slovensku, tak zvolaním „Zakročte, preboha !“ bol priamo vydaný vodcovský príkaz k ráznemu postupu.

 

Nádej na otvorené otázky a otvorené odpovede politikov prezident republiky Andrej Kiska hneď v tom istom vystúpení pochoval, pretože otvorene zdôraznil, že nebude dovolené, aby extrémisti ( rozumej odvážni občania ) určovali témy, ktorými sa oni ako politici majú zaoberať. Nebude dovolené, aby politikom extrémisti diktovali, akým tónom majú hovoriť o výzvach súčasnosti.

 

Na chvíľku si pripomeňme niekoľko dôležitých myšlienok o politike. Čo sú to politické otázky? Nič mimoriadne, sú to rovnako ľudské otázky, ktoré sa týkajú existencie každej jednej osoby v určitom ľudskom spolužití. Z týchto otázok nemôžeme nikoho vylučovať s tým, že ho budeme dokonca trestne postihovať. Politika je preto stretávaním rôznych názorov a presvedčení a na základe toho ťažkým zápasom o získanie súhlasu a väčšiny občanov či politických síl k tomu, čo je potrebné v prospech spoločného nažívania riešiť. Je hanbou vládnej moci a ich prisluhovačov, ak do politiky a trestnej zodpovednosti zaťahujú šek ĽS – NS na finančnú pomoc nejakej rodine.

 

Politika je tiež obhajobou záujmov. Každý jednotlivec a každá skupina v rôznom význame a postavení máju určité záujmy a snažia sa ich presadzovať. Uspokojovanie záujmov nie je možné bez slobody slová, prejavu, bez vnútorného myslenia. Bytie človeka sa odohráva v určitých vzťahoch a preto je potrebná v spoločnosti určitá vzájomnosť, v rámci ktorej navzájom si umožňujeme dosiahnuť určitú zhodu v pravidlách, spolupráci, vyvažovaní záujmov, preberaní zodpovednosti. V politike je veľmi dôležitá otázka konfliktu a kompromisu.

 

Politika je povolaná urovnávať konflikty a preto má vytvárať lepšie podmienky pre spoločné uskutočňovanie hodnôt. Konflikty sú súčasťou spoločnosti a preto nemožno predpokladať, že ich riešenie budú schopní zvládnuť politici, ktorí v sporoch budú vystupovať v úlohe anjelov. Politické riešenie konfliktu si vyžaduje pomerne ostrý a tvrdý politický boj, dohadovanie sa a hľadanie kompromisov. Takéto riešenie konfliktov sa môže vyznačovať konfrontačným konaním a možno aj nevraživosťou. Politického riešenia konfliktov sa v parlamente majú zúčastňovať všetky parlamentné politické strany a volič má zase právo sa k tomu všetkému vyjadrovať. Politické riešenie konfliktov sa nesmie zmeniť na násilie a prenasledovanie za názor. Politický kompromis je dôležitý, pretože ním sa riešia celkom praktické otázky spolunažívania ľudí.

 

U vládnej moci na Slovensku si môžeme všimnúť, že do politiky mieša otázky viery a pravdy a to v súvislostiach „cvičenia“ proti politickej strane ĽS – NS. Tieto záležitosti nemôžu patriť k politickému riešeniu konfliktov. Napriek tomu boli politický zneužité na prijatie zákonných opatrení pre boj proti extrémizmu. Otázky viery a pravdy majú za každých okolnosti ostať predmetom duchovného rozjímania – nezáväzného filozofovania. Tam, kde je potrebné politické riešenie konfliktov, ak sú aktuálne na riešenie, tam predseda vlády SR velí do útoku orgánom činným v trestnom konaní svojou výzvou: „Zakročte, preboha !“. Tým politiku vládnej moci vedie do absurdnej situácie. Namiesto politického riešenia konfliktov a ich urovnaniu sa celkom jasne orientuje proti svojim politickým protivníkom využiť zákonné opatrenia v jeho trestnoprávnej rovine. Jeho schopnosť umenia urovnávania sporov majú dokončiť orgány činné v trestnom konaní a súdy. Záver je jasný. Pán predseda nepotrebuje dosiahnuť určitý kompromis v určitých otázkach, pretože ON to všetko vidí tak, že má pravdu a správne riešenia. A teraz sa môžem vrátiť k tomu, čo povedal pán prezident Andrej Kiska.

 

Z uvedených dôležitých myšlienok o politike nevyplýva, že je potrebné počítať s tým, že existujú extrémistické názory, reči, prejavy a podobne, ktoré je potrebné trestne stíhať. Rovnako nie je potrebné, aby poslancov ĽS – NS vládna moc a jej prisluhovači pokladali za extrémistov a fašistov. Na pôde parlamentu, ale aj mimo neho, má byť zachovaný rešpekt k dôstojnosti poslancov v ich odlišnosti. Má byť zachovaný rešpekt ku každému občanovi tejto republiky, ktorý má odvahu pomenovať určité nedostatky, problémy, chce sa sťažovať či protestovať a byť tým inak zmýšľajúcim človekom ako tí, čo bez štipky svedomia a vlastnej múdrosti iba rutinne prisluhujú držiteľom štátnej moci.

 

Ak ide o potrebu politického riešenia konfliktov v záujme dosiahnutia kompromisov, je potrebné vedieť pomenovať, ktoré politické spory v parlamente boli vyvolané zo strany ĽS – NS na ich riešenie, respektíve ktorých konfliktov sa ĽS – NS nechce zúčastniť alebo ktoré politické konflikty boli spoločnými silami vyriešené. Ak obviňujeme ĽS – NS z fašizmu, je potrebné jasne pomenovať, aké fašistické zákony ( totalitné praktiky ) boli touto stranou navrhované na schválenie, koľko fašistických zákonov bolo schválených a to všetko za situácie, že ĽS – NS nemá k dispozícií žiadnu politickú moc.

 

Pomenovať politika či radového občana, že je „extrémista“, znamená z úrovne vládnej moci iba to, že nie je človekom rovnako zmýšľajúcim a tak, ako to vládna moc určuje. Takýto politik či radový občan je odlišný od názorov určitej skupiny ľudí a táto odlišnosť ukazuje k tomu, že má iné životné prostredie, iné záujmy, žije v iných vzťahových súvislostiach a posudzuje politiku podľa iných kritérií. Byť odlišný od názoru vládnej moci nikoho neoprávňuje v pluralitnej spoločnosti označovať takéhoto človeka nálepkou „extrémista“ a obmedzovať takýchto ľudí v slobode slová, prejavu, myslenia a podobne. V oblasti politiky pokladať niekoho za „extrémistu“ nedáva veľký zmysel, pretože tu sú všetci zúčastnení zapojení do rôznych konfliktných situácií, ktoré sa musia riešiť.

 

Je teda čas si uvedomiť, čo rozprával pán prezident Andrej Kiska, ak otvorene povedal, že nebude dovolené, aby extrémisti určovali témy, ktorými sa oni ako politici majú zaoberať a nebude dovolené, aby extrémisti diktovali, akým tónom majú hovoriť o výzvach súčasnosti. Pán prezident priamo počas Dňa víťazstva nad fašizmom v obci Kalinov prezentoval ako ústavný činiteľ potláčanie slobody slová a prejavu u „extrémistov“, teda u politikov a radových občanov, ktorí nemajú provládne či proeurópske zmýšľanie.

 

Pán prezident SR zdôraznil, že máme spoločnú úlohu chrániť mier a slobodu na našom kontinente. A čo iné kontinenty vo svete ? Vojnových zločinov sa demokratický Západ dopúšťa práve na iných kontinentoch. Na našom kontinente bola založená konfrontačná politika s Ruskom pod vedením USA. Na našom kontinente nikdy neuchránime mier a slobodu, ak budeme vo všetkom podliehať politike USA. USA Európu svojimi vojskami kolonizovali a teraz túto úlohu dokončujú na východe Európy. A všetko sa to deje politickým zdôvodnením, že Rusko je agresor a hrozba pre Európu. Pán prezident je úplne na strane tejto západnej propagandy a z tohto dôvodu jeho slová o mieri a slobode verejnosť iba zavádzajú.

 

Američan P.C. Roberts, niekedajší člen Reganovej administratívy, v svojom článku „Francúzske voľby – tragická správa pre svetový mier“ napísal o tom, že týždeň pred francúzskou prezidentskou voľbou najvyššie ruské vojenské velenie oznámilo, že USA zamýšľajú uskutočniť prvý preventívny nukleárny útok proti Rusku. Podľa neho žiadny európsky vodca, s výnimkou Le Penovej, v tomto oznámení nepostrehol žiadne nebezpečie. Nikto z európskych vodcov a nikto z Washingtonu nevystúpil, aby Rusov ukľudnil. Tento fakt o niečom svedčí.

 

Okrem toho pán Roberts zdôraznil toto: „Celá dnešná Európa, s výnimkou väčšiny Britov, je presvedčená, že hitlerčík či fašista je každý, kto stojí za svojim národom a za svojou krajinou. Takže ak chcete uniknúť označeniu fašista, musíte byť Európanom…“ A ďalej. „Francúzske voľby sa stali katastrofou pre Európanov, ale boli veľkolepým víťazstvom amerických neokonzervatívcov, ktorí teraz ešte viacej budú tlačiť Rusko do vojny. Samozrejme, bez akejkoľvek európskej opozície.“ Náš pán prezident rozhodne nepredstavuje politika, ktorého môžeme zaradiť do skupiny európskej opozície. Je verný sluhom USA a preto jeho predstava o tom, že mier a slobodu na našom kontinente uchránime s podporou USA ,má veľké slabiny. Kto odsúdil americký útok na sýrsku vojenskú leteckú základňu ? Bolo to iba Rusko a Irán.

 

Nedávne stretnutie prezidenta RF Vladimíra Putina a nemeckej kancelárky Angely Merkelovej v Soči prinieslo aj jednu veľmi zaujímavú epizódu. Je už dávnejšie známe, že existuje plán vypracovaný v Pentagóne a schválený a podpísaný všetkými členskými krajinami NATO. Tento plán má názov Barbarossa 2. Tento plán potvrdzuje, že to nie je Rusko, kto si želá vojnu, ale opak je pravdou. A práve v súvislosti s týmto plánom sa prezident RF opýtal pani Merkelovej, či je to jej podpis na pláne Barbarossa 2. A pani kancelárka na túto otázku len prikývla hlavou. Keďže plán Barbarossa 2 je podpísaný všetkými členskými krajinami NATO, znamená to, že na tomto dokumente má byť aj podpis zástupcu Slovenska.

 

Predpokladám, že naši ústavní činitelia musia o ňom vedieť a náš pán prezident v každom prípade. Vyzerá to tak, že naši ústavní činitelia sa na mierotvorcov pred nami, občanmi SR, iba hrajú. Ich verejný boj proti fašizmu je falošný, predstieraný. Zásadné otázky súvisiace s vojnami demokratického Západu vo svete a s konfrontačnou politikou s Ruskom neriešia a preto aby ich boj proti fašizmu vyzeral dôveryhodne, tak im ostala iba jedna možnosť – „vyrábať“ si fašistov a extrémistov z radov občanov Slovenska. Takéto preorientovanie pozornosti verejnosti na domácich „fašistov“ si zaslúži len kritiku a malú poznámku, že ide o podlosť politikov.

 

Čo si myslí o vládach v Európe pán P.C. Roberts ? Citujem: „Francúzska vláda, ako všetky vlády v Európe, už dávno nereprezentujú svoj ľud a namiesto toho reprezentujú záujmy Washingtonu. Celá elitná európska spoločnosť je závislá na washingtonských subvenciách i na washingtonskej dobrej vôli.“ Rád by som veril, že bieda politiky našich ústavných činiteľov sa skončí a spoločnosť bude mať z nich radosť. Lenže zatiaľ nič tomu nenasvedčuje, že majú nastať zmeny k lepšiemu. Ak musia reprezentovať ani nie tak svoj ľud ako záujmy niekoho iného, potom oni sami môžu viesť iba „náhradné“ reči a často v divných súvislostiach.

 

Dušan Hirjak

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

Peter Marček, poslanec NR SR: Revolúcie, takisto ako vojny, vždy sledujú niečie obchodné záujmy!

Bratislava 21. apríla 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Gene J. Puskar)   Nie som proti Amerike ako krajine, ani proti Američanom. V USA určite žije veľa vynikajúcich ľudí. Majú svoj život, kultúru, mentalitu. Majú aj svoje elektrické napätie v zásuvkách, merný systém v palcoch a tiež aj  teplotu merajú nie v stupňoch Celzia, ale…

Rekonštrukciou bojov priblížili udalosti prvej svetovej vojny

Medzilaborce 21. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Maroš Černý)   Kluby vojenskej histórie zo Slovenska i zahraničia priblížili v sobotu ľuďom v Medzilaborciach udalosti prvej svetovej vojny. V poradí ôsmy ročník rekonštrukcie bojov Karpaty 1914/1915 pripravil Klub vojenskej histórie (KVH) Beskydy z Humenného. V programe sa predstavilo približne 300 účinkujúcich. "V tomto roku si pripomíname sté výročie…

Bielorusko - Slovensko 1:1 po prvom dni, Kužmová zdolala Sobolenkovú

Minsk 20. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Slovenské tenistky hrajú po úvodnom dni baráže o účasť vo svetovej skupine Pohára federácie s domácim Bieloruskom 1:1. O dôležitý vyrovnávajúci bod pre tím kapitána Mateja Liptáka sa na harde v Minsku zaslúžila slovenská dvojka Viktória Kužmová, ktorá po výbornom bojovnom výkone zdolala…

Kližan i Kovalík postúpili do finále kvalifikácie turnaja ATP v Barcelone

Barcelona 21. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Petr David Josek)   Slovenský tenista Martin Kližan postúpil do finále kvalifikácie dvojhry na turnaji ATP v Barcelone. V sobotnom stretnutí 1. kola zdolal Uladzimira Ignatika z Bieloruska 6:3, 6:4. Postúpil aj Jozef Kovalík, ktorý vyradil Taliana Lorenza Giustina 6:7 (4), 6:2, 7:5. Andrej Martin nestačil…

Na dnešnom zjazde Komunistickej strany Čech a Moravy za predsedu strany znova zvolili Vojtěcha Filipa. Proti demonštrantom musela zasahovať polícia

Nymburk 21. apríla 2018 (HSP/Foto: HSP/Facebook)   Žiadne prekvapenie sa nekonalo: na dnešnom zjazde Komunistickej strany Čech a Moravy za predsedu strany v Nymburku znova zvolili Vojtěcha Filipa. V druhom kole tajných volieb mu delegáti dali prednosť pred straníckym podpredsedom Josefom Skálom.  Staronového predsedu podporilo 165 delegátov. Skála získal 145 hlasov.…

Čepelová po prehre so Sasnovičovou:"V druhom sete ma chytali kŕče"

Minsk 20. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Slovenské tenistky prehrávajú po úvodnej dvojhre baráže o účasť vo svetovej skupine Pohára federácie v Bielorusku 0:1. O prvý bod pre domáce farby sa na harde v Minsku postarala Aleksandra Sasnovičová, ktorá zdolala Janu Čepelovú 7:6 (6), 7:5. V druhom dejstve otočila z…

Rusko víta krok KĽDR zastaviť jadrové testy, od ďalších očakáva ústretové kroky

Moskva 21. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Pavel Golovkin)   Rusko víta rozhodnutie Severnej Kórey pozastaviť svoje jadrové a raketové testy a zatvoriť raketový komplex na severe krajiny. "Domnievame sa, že toto rozhodnutie je dôležitým krokom na ceste k ďalšiemu uvoľneniu napätia na Kórejskom polostrove a upevneniu pozitívneho vývoja v normalizácii situácie v…

Sme rodina predstavilo komplex opatrení na zvýšenie potravinovej sebestačnosti

Bratislava 21. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Slovensko je potravinovo závislý štát. Nachádza sa v potravinovom riziku, čo znamená, že v prípade nepredvídaných okolností nie je schopné pokryť výživové nároky svojich občanov. Na sobotnej tlačovej konferencii v rámci svojej programovej konferencie to zdôraznili predstavitelia hnutia Sme rodina. "Dnes máme 37-% potravinovú sebestačnosť," vyčíslil…

Erik Tomáš: Nemám ambíciu byť ministrom vnútra, kandidát môže byť do stredy

Bratislava 21. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Andrej Galica)   Predsedníctvo strany Smer-SD ešte nerozhodlo o kandidátovi na post ministra vnútra, ale bude sa ho snažiť vybrať tak, aby sa nominovaný už v stredu (25.4.) mohol zúčastniť na rokovaní vládneho kabinetu. V sobotňajšej rozhlasovej diskusii RTVS Sobotné dialógy to uviedol poslanec Národnej rady (NR) SR Erik…

Washington uviedol podmienku zlepšenia vzťahov s Moskvou

Washington 21. apríla 2018 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Ivan Sekretarev)   Poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť John Bolton sa stretol s veľvyslancom Ruska v USA Anatolijom Antonovom, uvádza sa v prehlásení Bieleho domu, ktoré bolo médiám poskytnuté vo štvrtok. „Na svojej prvej schôdzke v terajších funkciách posúdili stav americko-ruských vzťahov. Veľvyslanec Bolton opakoval,…

Pri čelnej zrážke v Povine utrpelo ťažké zranenia päť osôb

Povina 21. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Pri vážnej dopravnej nehode, ktorá sa stala v piatok (20. 4.) v katastri obce Povina v okrese Kysucké Nové Mesto, utrpelo ťažké zranenia päť osôb. TASR o tom v sobotu informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline Jana Balogová. Z doposiaľ presne nezistených príčin prešiel 68-ročný vodič z Čiech…

Problémy školstva na Slovensku pomôže odhaliť aj dotazník

Bratislava 21. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta)   Zástupcovia projektu To dá rozum, ktorí sa rozhodli zrealizovať hĺbkovú analýzu slovenského školstva a navrhnúť riešenia na jeho zlepšenie, začali zverejňovať online dotazníky. Ich cieľom je získať informácie od čo najväčšieho počtu respondentov. Projekt má za cieľ pripraviť návrh ucelenej zmeny vzdelávania na Slovensku od…

EÚ víta krok KĽDR zastaviť jadrové testy, požaduje denuklearizáciu

Brusel 21. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Virginia Mayo)   Oznámenie Severnej Kórey, že s okamžitou platnosťou pozastavuje testy jadrových zbraní a balistických rakiet dlhého doletu a uzatvorí raketový komplex na severe krajiny je podľa Európskej únie pozitívnym krokom, po ktorom by mala nasledovať "nezvratná denuklearizácia" KĽDR. "Je to pozitívny, dlho očakávaný krok…

Veľká Británia: Učitelia odhlasovali, že budú učiť študentky o tom, aké majú možnosti ísť na potrat

Londýn 21. apríla 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Gregory Bull)   Návrh poskytovať informácie britským študentom o tehotenstve a potratoch na prvý pohľad nevyzerá zle, avšak britská Únia Učiteľov nechce hovoriť o rizikách potratov a o tom, ako sa vyvíjajúce dieťa zničí, chcú podávať politicky korektné informácie a „fakty“ priamo od potratových spoločností. Jednoducho len holé informácie o…

Prezident Miloš Zeman vystúpil na zjazde KSČM

Praha 21. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Miloš Zeman sa stal v sobotu prvým prezidentom Českej republiky, ktorý po roku 1989 vystúpil na zjazde nereformovaných komunistov, napísal server iDNES.cz. "Súdruhovia a súdružky," pozdravil Zeman delegátov zjazdu Komunistickej strany Čiech a Moravy (KSČM) v meste Nymburk a povedal im, že ich…

Lipták urobil zmenu, namiesto Schmiedlovej nastúpi Čepelová

Minsk 20. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Kapitán slovenského fedcupového tímu Matej Lipták urobil pred úvodnou dvojhrou baráže o účasť vo svetovej skupine proti Bielorusku zmenu. Namiesto pôvodne nominovanej Anny Karolíny Schmiedlovej nastúpi v Minsku Jana Čepelová, ktorá si zmeria sily s bieloruskou dvojkou Aleksandrou Sasnovičovu. Schmiedlová mala byť slovenskou…

8. časť: Veľkomoravská ríša a jej mudrc; moje románovo-faktografické rozprávanie

Bratislava 21. apríla 2018 (HSP/Roman Bednár/Foto:Screenshot:YouTube)   Drevňa ležala celá obklopená takmer neporušenou panenskou prírodou. Slovanskí osadníci museli po príchode na miesto, kde sa im zapáčilo, najprv vyklčovať les, ktorý pôvodne siahal tesne až k brehu rieky, takže jej koryto sa vinulo voľakedy dávno takmer celkom schované medzi veľkými stromami…

Turecká centrálna banka vrátila domov všetky zásoby zlata z USA. Rusko je svetovým lídrom v náraste štátnych rezerv zlata

Ankara 21. apríla 2018 (HSP/Foto: HSP/Screenshot Haber 7)   Turecká centrálna banka vlani vrátila domov všetky zásoby zlata z USA. Ako uvádza turecký portál Haber 7, stalo sa to kvôli zhoršeným vzťahom medzi Ankarou a Washingtonom. Haber 7 taktiež poukázal na to, že Rusko je svetovým lídrom v náraste štátnych rezerv zlata…

TopSpeed

Nové Porsche 911 GT3 RS dalo Nürburgring pod 7 minút!

9

Porsche 911 GT3 RS zajazdilo Nürburgring za čas 6:56.4 min! To je o 24 sekúnd lepší čas ako predchádzajúca generácia! A aj tá bola neuveriteľne rýchla. Finálny čas pasuje Porsche 911 GT3 RS medzi trojicu produkčných áut značky po boku 918 Spyder a 911 GT2 RS, ktoré pokorili 7 min.…

OPRAVA. Audi SQ7 končí len dočasne!

0

15. 4. sme, rovnako ako viaceré veľké svetové médiá aj my publikovali článok o tom, že Audi SQ7 končí kvôli emisnej hystérii. Správa o ukončení výroby je síce pravdivá, ale dočasne. Produkciu skvelého modelu Audi SQ7 prerušili. Vznetový V8 biturbo 4.0 l motor s elektrickým kompresorom pripravujú na splnenie náročnejšej…

Nový infotainment BMW dostane hranaté ukazovatele

10

BMW v oblasti prístrojového štítu doteraz veľmi neexperimentovalo. Áno, doba digitalizácie je tu a tak aj BMW muselo prísť s digitálnou formou prístrojového panelu. Ale rozloženie jednotlivých ukazovateľov alebo okrúhly štýl si zachováva už od 70-tych rokov minulého storočia. Nový infotainment BMW, ktorý by mal mať premiéru už tento rok, však príde o okrúhle…

Premávka nie sú iba autá. Aké má byť správanie chodcov?

9

Na cestách sa okrem osobných áut pohybujú aj iné kategórie motorových. Tiež tu sú nemotorové vozidlá a chodci. Dnes sa pozriem na poslednú skupinu. Premávka si vyžaduje osvetu, tak som pripravil krátky seriál, ktorý sa týka asi každej rodiny. Skúste sa raz za čas doma porozprávať na tému správanie chodcov. Veľa chodcov…

BMW M2 Competition je tu

3

Už niekoľko dní dozadu sa na internet dostali možné predobrazy upravenej M2-ky vo verzii Competition. Tá mala dostať niekoľko vylepšení voči bežnému modelu. BMW M2 Competition už oficiálne odhalili a voči bežnej M2-ke vyzerá naozaj dobre. Ponúkne však aj čo to viac po technickej stránke? Najväčšou novinkou bude použitie M-kového motora…

VW zmení logo a chce byť "menej nemecký"

23

Volkswagen prechádza mnohými zmenami a nielen personálnymi. Šéf marketingu VW Jochen Sengpiehl hovorí o tom, že VW zmení logo. Značka tiež chce pôsobiť menej chladným „nemeckým“ dojmom. Čo si za tým predstaviť? „Značka v porovnaní s minulými rokmi nie je v dobrej forme,“ hovorí Sengpiehl a dodáva, že spolu s aférou…

KAMzaKRÁSOU

Testosterón v tele ženy: Tieto signály jeho nadbytku neignoruj!

0

Testosterón je mužský pohlavný hormón, ktorý je v prvom rade zodpovedný za primárne a sekundárne pohlavné znaky samcov. V obmedzenej miere ho však produkuje aj ženské telo, v ktorom má niekoľko dôležitých funkcií. U nežnejšieho pohlavia má vplyv na rast a pevnosť kostí či libido. Jeho nadbytok aj nedostatok sa môže odzrkadliť na fyzickom…

Manželstvo predlžuje život: Tu je vysvetlenie, ako je to možné!

0

Manželstvo predlžuje život – už si o tom počula? A ak áno, len si sa nad týmto tvrdením pousmiala alebo tomu naozaj veríš? Tak či onak, my ti dnes prezradíme, ako to s tým manželstvom a dlhovekosťou naozaj je.

Zlomené srdce: Metafora alebo sa dá skutočne zlomiť? Zisti pravdu!

0

Dá sa srdce zlomiť? Túto otázku si kladie veľa ľudí na svete, najmä ak stratia blízkeho človeka, či už po zákernej chorobe, náhlom úmrtí alebo len tak, po rozchode, kedy dvaja ľudia idú jednoducho svojou vlastnou cestou… Máte otázky o srdci? Zlomené srdce - je to len metafora? My vám ich…

Video Raňajky deluxe: Recept na avokádové košíčky s vajíčkom

0

Ak hľadáte zmenu vo svojom jedálničku, avokádo je skvelá cesta! Toto zelené ovocie (áno, ovocie) je úžasne zdravou pochúťkou, ktorá hravo osvieži váš nudný šalát, ale aj tradičné raňajky. Dokonale sa hodí k vajíčkam, a preto sme práve teraz tu. Recept na avokádové košíčky s vajíčkom je jednoduchý, no zároveň…

Parazity v ľudskom tele: Máme sa naozaj čoho obávať?

2

Zamorenie parazitmi je stále aktuálnou témou, ktorú niektorí zneužívajú na šírenie paniky a iní naopak tvrdia, že parazity sú na ústupe. Je to pravda? S parazitmi sa stretávame už odnepamäti a patria medzi tichých zabijakov, ktorí ničia našu imunitu. Vedci v Čechách prišli na to, že sa dajú využiť aj na…

Jedlé kvety: Pestrofarebný gastronomický hit, ktorý musíš vyskúšať!

1

To, že kvety patria do záhrady, kúpeľa alebo do čaju, už dávno neplatí. Úchvatné vlastnosti, ktoré majú tieto jedlé kvety, vás jednoducho odzbroja. Nielenže sú prospešné pre naše telo, ale majú aj skvelú chuť a povýšia obyčajný obed na ozajstné kulinárske dielo. Jedlé kvety - viete, ktoré sa môžu jesť a…

TopDesať

Instagram versus realita: Žena poukázala na pálčivý problém dnešného sveta

0

Instagram môže byť nádherným a inšpirujúcim miestom plným krásnych a umeleckých fotografií miest, ktoré chceme navštíviť, a ľudí, ktorými chceme byť. Avšak pod pozlátkom je tvrdá realita. Mnohé z týchto "dokonalých" fotografií podporujú úplne nereálne ideály a očakávania, ktoré sa nikdy nedajú dosiahnuť a vedú len k pocitom nedostatočnosti, žiarlivosti a možno až k depresiám.…

Nachytávky, ktoré ťa zaručene pobavia

0

Každý z nás už v živote zažil, že sa ho niekto snažil nachytať. Niekedy to boli naozaj vtipné a zábavné situácie, inokedy to bol krutý a nemilosrdný humor najlepšieho priateľa, ktorý na to spomína aj dnes. Určite sme to všetci zažili a poznáme to aj z tej druhej strany, keď…

Ako otcovstvo zmení muža v priebehu pár minút?

0

Okamih, v ktorom sa staneš rodičom, je jeden z najdôležitejších životných momentov. Londýnsky fotograf zachytil tieto emocionálne momenty. Ako otcovstvo zmenilo mužov v priebehu pár sekúnd? :) Tom Oldham strávil 72 hodín zachytávaním rôznych emócií, ktoré lomcovali mužmi tesne pred a po tom, ako sa stali rodičmi. "Tieto portréty zachytávajú naozaj silný okamih v živote mužov a snažia sa ukázať, o…

Video: Ako pijú pivo astronauti vo vesmíre?

0

Špeciálna "vesmírna" flaška umožní medziplanetárnym cestovateľom, dopriať si obľúbený nápoj. Austrálsky startup Vostok Space Beer začal zbierať peniaze na výrobu rovnomennej fľašky, z ktorej je možné piť v beztiažovom stave. Nádoba je určená predovšetkým na pivo, píše The Sun. Fľaška má zložitú konštrukciu. Skladá sa zo systému na prísun tekutiny špeciálnym žliabkom,…

Výbuch rodinného domu po autonehode zachytený na videu

0

Všetko to začalo nevinnou dopravnou nehodou po tom, čo auto vrazilo do domu v severnom Texase v blízkosti Fort Worth. Po nehode zrejme začal unikať plyn a nasledoval mohutný výbuch. Explózia zranila štyroch ľudí - troch obyvateľov domu a jedného policajta, ktorý dorazil na miesto nehody tesne pred samotným výbuchom.…

Kolorizácia: Takto vyzerajú staré fotografie pred a po pridaní farby

0

Proces, pri ktorom je čiernobielym fotografiám pridaná farba, sa nazýva kolorizácia. Človek by až neveril, aký veľký rozdiel to spraví! "Venujem sa grafickému a webovému dizajnu už viac ako 10 rokov. Počas môjho voľného času som začal pridávať farbu starým fotografiám. Mám rád staré filmy, fotky a všetko súvisiace s minulosťou - vzdialenou…