Politické divadlo „Sarin a úder Tomahawkami.“

Publikované 21.04. 2017 o 16:07 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

<!–
@page { margin: 0.79in }
P { margin-bottom: 0.08in }
–>

I.

Najprv trošku v humornom tóne o vážnej politickej téme

Demokratický Západ v čele s USA nedávno pripravil pre obyvateľov sveta veľmi zaujímavé politické divadlo. Bola odohraná tragická hra, ktorej dávam názov „Sarin a úder Tomahawkami.“ Scenár tohto predstavenia bol zrejme napísaný tak, aby si obyvatelia sveta jesne uvedomili, že zvrchovanosť takej krajiny ako je Sýria, už dávno nemá žiadny zmysel, pretože vláda tejto do vojny zatiahnutej krajiny aj na čele s prezidentom Bašárom Asadom je zločineckou a preto Západ musí záchranu obyvateľov Sýrie zobrať do svojich rúk. Rozhodnutie pripraviť takéto politické divadlo predstavuje z môjho pohľadu absolútnu stratu súdnosti u politických elít demokratického Západu, bezcharakternosť a veľa drzosti. To preto, lebo nás, občanov a verejnosť, stále pokladajú za tých, ktorí jedia slamu a preto im aj postačuje zdôvodňovanie ich politických činov takýmto „smiešnym“ spôsobom. Politické elity si ešte stále neuvedomujú, že každý občan má právo na dôstojné zaobchádzanie z ich strany.

Negatívne postavy tejto hry sú jasné. V prvom rade je to sýrsky prezident Bašár Asad a vládne vojská, ktorým scenár pripísal úlohu vykonať chemický útok v provincií Idlibu tak, aby mohli zomrieť desiatky civilistov. Svet sa následne vhodnými informačnými kanálmi dozvie o zverstvách sýrskej vlády páchaných na civilnom obyvateľstve aj v rámci samotnej vojny, v ktorej sa musí rozhodnúť o definitívnej porážke Bašára Asada a jeho vlády. Toto je úloha pre široký front opozičných síl s platenými hercami rôznych zoskupení.

Sú jasné aj kladné postavy tohto politického divadla. Rozhodujúca úloha v „konkurznom konaní“ pripadla podľa pravidla americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi a potom námorníctvu USA. Mimoriadne dôležitá úloha bola pridelená mimovládnej organizácií „Biele prilby“, ktorá dokázala zdokumentovať výsledky chemického útoku a doslova s nasadením vlastných životov členovia tejto organizácie pomáhali civilnému obyvateľstvu. Keďže „Biely prilby“ sú financované z úrovne vlád niektorých západných krajín na čele s USA, dá sa predpokladať, že úlohy politického divadla plnilo aj niekoľko tajných hercov CIA. Pre politické divadlo je dôležitá ešte jedna skupina hercov – „jednoakterov.“ Táto skupina profesionálnych politikov má za úlohu zahrať si „jednoaktovku“ – v jednom akte výrazne vyjadriť svoj postoj k tomu, čo na divadelnom javisku sveta zvládli kladní hrdinovia.

Mimoriadne rozrušená z príprav politického divadla bola sýrska opozícia, pretože informovala verejnosť o chemickom útoku sýrskej armády už deň vopred. Pre tento druh divadla to nie je typický postup, pretože zvyčajne sa dátum predstavenia vopred neoznamuje. Politické divadlo sa zrealizuje bez obecenstva a následne je obecenstvo informované o celom priebehu danej hry. Média majú dovolené informovať o tom, že na civilné obyvateľstvo bol použitý nervový plyn sarin, čo musí zákonite vyvolať u každého čestného človeka odpor k praktikám sýrskej vlády. Režisér politického divadla nezabudol, že k informáciám médií o chemickom útoku je potrebné doložiť aj video dokumentáciu, ktorú v „cvičnom režime“ zhotovili členovia organizácie „Biele prilby“. Títo členovia zrejme neprešli žiadnou protichemickou prípravou obyvateľstva, pretože im nebolo dovolené, aby v hre účinkovali za situácie skutočného použitia sarinu. Sarin totiž zabíja a hercov z „Bielych prilieb“ potrebujú na ďalšie úlohy na území Sýrie.

Kladní hrdinovia politického divadla majú jasnú úlohu:iba vyjadriť rozhodný postoj a presvedčenie, že chemický útok na civilné obyvateľstvo je dielom sýrskeho prezidenta Bašára Asada. Nie sú potrebné žiadne objektívne vyšetrovania tohto útoku a ani použitie tých správnych metód vyšetrovania. Stačí presvedčenie kladných hrdinov o tom, že to nebol nikto iný a zhoda v názore. Americký prezident ako kladný hrdina divadelnej hry situáciu rýchlo vyhodnotil a rozhodol „otcovský“ potrestať sýrsku vládu za použitie nevhodných bojových prostriedkov pre likvidáciu svojich obyvateľov. Dal na vojenskú základňu sýrskej armády vypáliť 59 Tomahawkov. Asi to urobil zo závisti, pretože za normálnych okolnosti vo vojne majú civilisti umierať len zásluhou ofenzívy opozičných vojenských síl pod vlajkou ZTS – Združenia teroristických síl. Prezident sa vôbec nechcel zdržiavať rozmýšľaním, čo má robiť. Na takého záležitosti má svojich poradcov a najmä, ak takýmto poradcom šéfuje jeho dcéra. Každá žena má predsa pre určité závažné rozhodnutia akýsi materinský cit, ženskú intuíciu. V divadelnej hre sa nepočítalo s tým, aby bolo možné pripomenúť, že sýrska armáda nemá chemické zbrane a ani to dávať do súvislosti so zariadením pre ich výrobu, ktoré si rozdelili niektoré západné krajiny.

Po prezidentovi USA prichádzajú na scénu „jednoaktovkári“. Politické elity demokratického Západu majú povinnosť jedným jednoduchým aktom oficiálne legalizovať vojenský zásah USA proti Sýrií. Bola vraj nevyhnutná rýchla odveta ( ! ) za chemický útok a teda nebol čas sa touto záležitosťou zaoberať na pôde OSN a ani vyžiadať si spoluprácu či stanovisko Organizácie pre zákaz chemických zbraní. Amatérski herci – „jednoaktovkari“ vyjadrili svoj postoj k odvete USA za smrť sýrskych civilistov a všetci sa zhodli, že vojenský útok bol potrebný, pretože sýrska vláda si nemôže dovoľovať barbarské chemické útoky. Pre režiséra tohto politického divadla je to pomerne jednoduchý a odskúšaný „spôsob tvorby“ medzinárodného práva.

Na javisku sveta je demonštrovaná JEDNOTA demokratického Západu ( aj EÚ ). A keď existuje takáto pevná a neochvejná JEDNOTA, potom vo vzťahu k ostatnej časti svet je všetko dovolené a zároveň je to aj právne ošetrené !!! Koľko radosti v sebe v zákulisí skrýva náš významný „šepkár“ JEDNOTY pán Róbert Fico. Z JEDNOTY demokratického Západu sa stala významná „skrýša“ pre všetky negatívne hodnoty, ktoré politika a politické elity produkujú. Vojenská agresia na zvrchovaný štát podporou „jednoaktovkárov“ je týmto právne ošetrená. Možno aj z tohto dôvodu sa OSN odmietla zaoberať útokom USA na Sýriu z právneho hľadiska. A keď ide o politické divadlo, tak to už vonkoncom nie je potrebné!

A aký môže byť odkaz nášho „šepkára“ JEDNOTY pána Róberta Fica ? Je lepšie byť na strane zločincov a zločinu, pretože medzi nimi sa môžeme pýšiť pocitom hrdosti zo stability (
? ), ktorú zúročujeme v prospech obyvateľov Slovenska a zároveň vieme si zastať svoju obrannú pozíciu pri nohách tých najväčších vzorov demokracie: ceriť zuby a vrčať, aby sme tým odstrašili Rusko. Veď to poznáme z bežného života. Majiteľ psa odmení svojho miláčika chutnou kostičkou, ak sa ten preukáže, že vie aspoň v pravej chvíli ceriť zuby, vrčať a štekať.

II.

Pre politické divadlo nie je dôležitá pravda, ale scenár

Pre politické divadlo nie je dôležitá pravda, ale scenár. Preto aj stanoviska ( vyjadrenia ) „jednoaktovkárov“ majú taký obsah, ktorý zodpovedá nie pravde, ale scenáru. Politické elity demokratického Západu americký útok na sýrsku vojenskú základňu neodsúdili, ale vyjadrili podporu. Znamená to, že im nezáleží na pravde vo veci chemického útoku a útoku ( agresie ) proti zvrchovanému štátu. U politických elít úplne absentujú politické cnosti potrebné k spravovaniu krajiny či takého nadnárodného kolosa ako je EÚ. Uvediem iba niekoľko príkladov.

Donald Tusk, predseda Európskej rady, považuje útok Spojených štátov za výraz potrebnej rozhodnosti ( podčiarkol D. H. ) voči barbarským útokom. Raketový útok bol vraj odvetou ( podčiarkol D. H. ) za chemický útok na mesto Chan Šajchun. Bolo by vhodné, aby Donald Tusk vysvetlil, ako sa dá hovoriť o odvete, keď Sýria Spojené štáty nenapadla vojenskou silou. Veľmi fantastický mi pripadá jeho vyhlásenie, že EÚ bude s USA pracovať na ukončení brutality v Sýrií. Donald Tusk totiž nehovoril o ukončení vojny v Sýrií a keď hovorí o ukončení brutality, je zrejme, že má na myslí nejakým spôsobom organizovať boj proti režimu Bašára Asada, nakoľko brutalita je spájaná iba s jeho politickým pôsobením.

Podobne sa vyjadrila hovorkyňa Vysokej komisárky EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Federiky Mogheriniovej, keď zdôraznila, že pri aktuálnom režime v Sýrií nie je možný udržateľný mier (podčiarkol D. H. ). V podobnom duchu sa vyjadril aj Jean – Claude Juncker, predseda EK. Ten jednoznačne zdôraznil, že dosiahnutie mierového riešenia v Sýrií je možné iba v prípade politickej zmeny ( podčiarkol D. H. ). Predseda EK sa dokonca priznal, že rozumie snahe USA odvrátiť ďalšie útoky. V duchu zahraničnej politiky Bruselu mimoriadnu schopnosť vo vnímaní reálnej politickej situácie či politického divadla prejavil náš minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák. Zásah, ktorý vykonali USA na vojenskú infraštruktúru sýrskej armády vníma ako úsilie predísť ďalšiemu možnému použitiu chemických zbraní v budúcnosti.

Takéto stanovisko zodpovedného člena vlády SR sa mi zdá veľmi divné, pretože je výrazom toho, akoby bližšie nepoznal žiadne súvislosti vykonaného útoku, nemal informácie o riešení problematiky chemických zbraní v Sýrií a nedisponoval základným prehľadom o otázkach medzinárodného práva. Jednoducho, funkcia ministra zahraničných vecí pána Miroslava Lajčáka vôbec nenúti k tomu, aby skúmal v širších súvislostiach , aby sa snažil o objektívne zhodnotenie nastrčeného politického divadla. Podobne sa to týka ja ďalších predstaviteľov členských krajín EÚ. Všetci postupujú jednotne – akoby stratili schopnosti posudzovania, kritického myslenia, analyzovania, akoby nemali k dispozícií žiadne dôležité informácie.

Nikomu z politických elít demokratického Západu nezáleží na otvorenej politike, na pravdivej politike, všade v zásadných otázkach sú organizované a podporované rôzne scenáre, ktoré s poctivou politikou nemajú nič spoločného. Celý transatlantický priestor , v ktorom pôsobia politické elity demokratického Západu, požadujú politické zmeny v Sýrií, čo znamená odstrániť od moci Bašára Asada a jeho vládu. Otvorenou politikou a pravdivým pomenovaním problémov v Sýrií sa demokratický Západ neodváži odôvodňovať svoje požiadavky a preto sa musia tvoriť zaujímavé politické scenáre či politické divadla, aby verejnosť uverila v jeho dobro a spravodlivosť.

Z pohľadu Bruselu pri aktuálnom politickom režime v Sýrií nie je možný udržateľný mier. Mierové riešenie je možné iba v prípade politickej zmeny. Demokratický Západ si dovoľuje rozhodovať o tom, kde sa aké majú uskutočniť politické zmeny. Všimnime si, že pod vedením USA boli zrealizované politické zmeny na Ukrajine, ale v tomto prípade tieto politické zmeny žiadny mier neudržali, iba boli základným predpokladom pre vznik občianskej vojny na východe krajiny. A občianska vojna bola nevyhnutná k tomu, aby Rusko mohlo byť obviňované z agresie proti Ukrajine. Tu sa ukazuje určitý mechanizmus politických krokov, ktoré do seba zapadajú a sú nevyhnutné k naplneniu určitých záujmov demokratického Západu na čele s USA.

Bašár Asad a jeho vláda nie sú tvorcovia vojny v Sýrií, ale sú zástancovia určitej politiky, ktorá je v rozpore so záujmami demokratického Západu a teda aj s politikou, ktorá sa vo vzťahu k Sýrií presadzuje. V záujme naplnenia koristníckych cieľov demokratického Západu a jeho spojencov je vojna v Sýrií zorganizovaná pod vedením USA v takom rozsahu, že baviť sa o opozičných silách krajiny a ich nejakej legitímnej požiadavky, je nezmysel.

Politické divadlo zrealizované na základe scenára slúži ako „základ právneho názoru“ pre ďalšie politické aktivity demokratického Západu. Odkazy politikov sú jasné. Podľa veľvyslankyne USA pri OSN v Sýrií nebude kľud a mier, pokiaľ zo svojho postu neodíde Bašár Asad, čo evokuje aj také vysvetlenie situácie, že demokratický Západ nedovolí skôr ukončiť vojnu. Toto nakoniec vyplýva aj z iných súvislostí, ak si všimneme tvrdenie veľvyslankyne USA, že USA nedovolia robiť veci, aké sa stali nevinným civilistom. A civilistom sa stalo to, že podľa americkej verzie Asad ich dal usmrtiť chemickým útokom za použitia sarinu. Takže pod zástavou ochrany civilistov je veľmi pravdepodobne, že sa bude pokračovať v boji proti Asadovmu režimu zo strany USA a jeho spojencov. Akt agresie proti zvrchovanému a suverénnemu štátu ( Sýrií ) sa na strane demokratického Západu vôbec neberie na zreteľ.

Zrealizované politické divadlo má posilniť západnú propagandu v tom, že vojna v Sýrií – to je výsledok zločineckej politiky Bašára Asada a demokratický Západ nemá s tým nič spoločného. Európski lídri vraj už začali diskutovať o nových sankciách pre Rusko, ktoré vraj kryje zločiny Bašára Asada na civilnom obyvateľstve. Nikto z politických lídrov demokratického Západu neprizná, že za obvineniami Bašára Asada sa v skutočnosti skrývajú ich záujmy a záujmy ich spojencov. Ochrana nevinného civilného obyvateľstva proklamovaná demokratickým Západom je podmienkou boja proti sýrskej vláde. V skutočnosti táto ochrana pre samotné obyvateľstvo nemá a nedáva žiadny zmysel, pretože obyvateľstvo je nútené tak či onak žiť v prostredí vojnového konfliktu a teda samotná vojna sa všetkých bezprostredne dotýka.

Predseda EK síce jasne vidí rozdiel medzi leteckými útokmi na vojenské ciele a chemických zbraní voči civilistom, lenže tento rozdiel plní iba úlohu propagandy ukázať na dobro západnej koalície svojvoľne zapojenej do vojny a na správanie sa sýrskej vlády na čele s Bašárom Asadom. Odhaliť hru na ochranu civilného obyvateľstva si vyžaduje zodpovedať túto otázku: Kedy sa mal brať ohľad na obyvateľstvo krajiny ako je Sýria? Moja odpoveď je jasná: keď bolo potrebné rešpektovať princíp nevmiešavania sa do vnútorných záležitosti Sýrie a rešpektovať jej suverenitu. To je prvý a najdôležitejší moment, keď sa berie ohľad na obyvateľstvo krajiny. Sýrska vláda hájila záujmy svojej krajiny a rozhodne nemohla súhlasiť s tým, aby USA a Islamský štát okupovali všetky ložiska ropy a zemného plynu, ako je to v súčasnosti.

Hru na ochranu civilného obyvateľstva zo strany demokratického Západu na čele s USA odhaľuje aj ekonomická blokáda Iraku v deväťdesiatich rokoch minulého storočia. Z dôvodov tejto blokády v Iraku zomrelo do 500,- tisíc deti vo veku do piatich rokov. A vraj to stalo za to ! Aspoň tak to tvrdila ministerka zahraničných vecí USA českého pôvodu. Podľa pravidiel scenára politického divadla úmrtia deti nepredstavujú výsledok žiadneho zločinu, aj keď ide o veľmi vysoké číslo obetí politiky blokády krajiny. Podľa pravidiel toho istého scenára smrť niekoľko desiatok civilistov následkom chemického útoku predstavuje zločin veľkého rozsahu, ktorý sa dokonca vyčleňuje na akési samostatné posudzovanie zo všetkých možných vojenských operácií vedených vo vojne.

Organizovanie politického divadla podľa určitého scenára patrí medzi základné nástroje demokratického Západu v oblasti zahraničnej politiky, ale aj vnútornej politiky. Toto organizovanie má za cieľ znejasniť prístup verejnosti k získaniu objektívnych informácií o politických aktivitách politických elít, má za cieľ zakrývať skutočné záujmy nadnárodného kapitálu, má umožniť, aby si verejnosť svoju myseľ „utopila“ v mozaikových obrazcoch poskladaných podľa scenárov politického divadla. V prípade Sýrie politické divadlo je zamerané na úplný rozvrat krajiny, ktorý sa má zdôvodňovať zločineckým režimom Bašára Asada.

Verejnosť v krajinách demokratického Západu zásluhou politických elít a propagandy masmédií bola uvedená do stavu hlbokého útlmu, aby sa nemala možnosť prebudiť a hľadať cestu k osvieteniu, v rámci ktorého je možné nachádzať Cestu Pravdy a Cestu Zla a podľa toho konať. Politické divadlá sú organizované ako Cesty Zla, ktoré sa propagandou a politikou transformujú na Cesty Pravdy, dobra, lásky. Týmto spôsobom takýto typ divadla prispieva k rapídnemu úpadku západnej spoločnosti. Je na škodu veci, že Slovensko si osobnou zásluhou Roberta Fica, jeho politickej strany a vládnej moci vybralo, že bude podporovať Jednotu demokratického Západu na čele s tou absolútnou menšinou, ktorá pod zástavou globalizácie drancuje svet a zakladá vojnové požiare. Súčasná Sýria je výsledkom tejto skalopevnej Jednoty demokratického Západu.

Na záver si dovolím voľne interpretovať krátky článok blogera Josefa Koubu, ktorý už 30 rokov žije v Kanade. Tento pán si dovolil napísať stručný článok s názvom „Je to iba náhoda ?“ Pán Kouba tvrdí, že v žiadnej proamerickej krajine Blízkeho východu neexistujú aktivity Islamského štátu a nestal sa tam žiadny prevrat. V krajinách, ktoré sa s USA nekamarátia, majú doma vojnu a všetko naruby. V krajinách Blízkeho východu, ktoré nie sú podriadené záujmom USA, sú občianske nepokoje, občianske vojny a permanentná aktivita Islamského štátu. Pre názornosť pán Kouba uvádza, že ide o tieto krajiny:

1. Lýbia – má ropu, nie je spojencom USA, štátny prevrat a zavraždený vodca.

2. Egypt – má Seuzský preplav, nie je spojencom USA, štátny prevrat.

3. Sýria – má ropu, nie je spojencom USA, občianska vojna.

4. Kurdisan – má ropu, napadnutý NATO.

5. Irak – má ropu, zničený armádou USA, zavraždený vodca.

6. Afganistan – obchod s drogami, okupovaný armádou USA.

A teraz si to môžeme porovnať s ďalšími krajinami.

1. Izrael – spojenec USA, žiadny Islamský štát.

2. Jordánsko – spojenec USA, žiadny Islamský štát.

3. Saudská Arábia – má ropu, spojenec USA, žiadny Islamský štát.

4. Oman – má ropu, spojenec USA, žiadny Islamský štát.

5. Kuvajt – má ropu, spojenec USA, žiadny Islamský štát.

Pre tieto krajiny platí: žiadny prevrat, žiadny zavraždený vodca, žiadny Islamský štát, všade je kľud. Toľko od blogera Josefa Koubu, ktorý sa pýta, či to môže byť náhoda existencie takéhoto stavu v jednej časti sveta. Nech si každý sám hľadá vysvetlenie takejto geopolitickej štruktúry vo svete.

Dušan Hirjak

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

"Zakopávajú mŕtvolu našej demokracie": Fotografia Trumpa s Macronom buráca internetom

Washington 25. apríla 2018 (HSP/Sputnik/Foto: Twitter)   Donald Trump a Emmanuel Macron spolu so svojimi manželkami vysadili strom pred Bielym domom. Internetom kolujú vtipné komentáre k tomuto zadokumentovanému počinu Francúzsky prezident Emmanuel Macron spolu so svojou manželkou Brigit Macronovou prileteli do USA na oficiálnu trojdňovú návštevu. Ako darček americkému páru…

Ústavný súd rozhodoval o odpadoch, platobných pomeroch a odmenách

Košice 25. apríla 2018 (HSP/Foto:TASR-František Iván)   Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej  na neverejnom zasadnutí pléna 25. apríla 2018 rozhodol v týchto bodoch:  1. vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 8/2017 o návrhu generálneho prokurátora Slovenskej republiky JUDr. Jaromíra Čižnára na začatie konania o…

Vláda navrhuje na vymenovanie náčelníka Generálneho štábu OS SR Daniela Zmeka

Bratislava 25. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Minister obrany Peter Gajdoš (SNS) navrhol na vymenovanie do funkcie náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl (GŠ OS) SR generálmajora Daniela Zmeka. Vláda návrh v stredu počas rokovania schválila. Súčasnému náčelníkovi GŠ OS SR Milanovi Maximovi uplynie 6. mája štvorročné funkčné obdobie. Zmeko v…

Španielska politička odstúpila po škandále okolo krádeže a magisterského titulu

Madrid 25. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:Cristina Cifuentes Twitter)   Vplyvná politička zo španielskej vládnej Ľudovej strany (PP) Cristina Cifuentesová v stredu odstúpila z funkcie najvyššej predstaviteľky madridského regiónu, čo spustilo novú krízu v konzervatívnej vláde premiéra Mariana Rajoya. Predsedníčka vlády autonómneho regiónu Madrid oznámila rezignáciu niekoľko hodín po tom, čo ju…

EÚ má opatrenia na rozvoj umelej inteligencie v prospech občanov a ekonomiky

Brusel 25. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:pixabay)   Európska komisia predložila v stredu sériu opatrení, ktoré majú umožniť, aby umelá inteligencia (artificial intelligence, AI) slúžila európskym občanom a posilnila konkurencieschopnosť Európskej únie v tejto oblasti. Komisia navrhuje trojstupňový prístup v podobe zvýšenia verejných a súkromných investícií do umelej inteligencie, prípravy na sociálno-ekonomické…

Tisíce ľudí si pripomínajú obete bitky o polostrov Gallipoli

Sydney/Paríž 25. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Pascal Rossignol)   Tisíce ľudí z Austrálie, Nového Zélandu, Británie i Turecka sa v stredu zhromaždili na brehoch tureckého polostrova Gallipoli, aby si na spomienkových ceremóniách na úsvite pripomenuli 103. výročie jednej z najkrvavejších bitiek prvej svetovej vojny. Austrálske a novozélandské zbory ANZAC tvorili vtedy jadro…

Žiga: Pripravujeme druhý balíček na zlepšenie podnikania na Slovensku

Bratislava 25. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Andrej Galica)   Ministerstvo hospodárstva SR pripravuje druhý balíček na zlepšenie podnikania na Slovensku. Po stredajšom zasadnutí vlády to avizoval šéf rezortu Peter Žiga (Smer-SD). Kabinet vzal na stredajšom rokovaní na vedomie Správu o stave podnikateľského prostredia v SR. Konštatuje sa v nej, že v podnikateľskom…

Rusko kritizuje, že na konferencii o Sýrii nie sú predstavitelia Asadovej vlády

Brusel 25. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:DW (Türkçe) Twitter)   Je veľkou chybou, že organizátori medzinárodnej konferencie s názvom "Podpora budúcnosti Sýrie a okolitého regiónu" v Bruseli na rokovania o budúcnosti tejto krajiny nepozvali aj zástupcov oficiálnej sýrskej vlády, uviedol v stredu ruský veľvyslanec pri EÚ Vladimir Čižov. Organizátori v poradí už…

Pri požiari ropného vrtu v indonézskej provincii Aceh zahynulo najmenej 18 ľudí

Jakarta 25. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:China Xinhua News Twitter)   Najmenej 18 ľudí v stredu zahynulo a ďalších 43 osôb utrpelo zranenia, keď vypukol požiar na ropnom vrte v indonézskej provincii Aceh. Informovala o tom tlačová agentúra DPA s odvolaním sa na políciu. Obyvatelia dediny Pasir Putih vo východnej časti Acehu…

Predpoveď ekonomického inštitútu: Švédsko bude musieť zvýšiť dane, aby boli peniaze na nepracujúcich imigrantov

Štokholm 25. apríla 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Daniel Ochoa de Olza)   Mala to byť záchrana pre "starnúcu Európu". Ako sa však ukazuje v čoraz viac krajinách, imigranti z Afriky a Blízkeho východu poväčšine ostávajú na sociálnych dávkach a nie sú žiadnym prínosom pre štátne kasy. Švédsky inštitút pre ekonomický výskum zverejnil analýzu,…

Kto je sudca, ktorý nekompromisne odsúdil malého Alfieho na smrť?

Veľká Británia 25. apríla 2018 (HSP/Foto: facebook)   Nekompromisný sudca Hayden, ktorý nechce Alfieho vidieť živého, je veľkým podporovateľom LGBTI a homosexuálneho rodičovstva a aktivistom za eutanáziu Anthony Hayden, sudca, ktorý tvrdohlavo už mesiace každým pojednávaním odsudzuje malého Alfieho Evansa na smrť, je hlavným podporovateľom homosexuálneho rodičovstva v právnickom svete…

Vedeli ste to? Z USA je do Ruska bližšie ako z Devína do Rače

Bratislava 25. apríla 2018 (HSP/Roman Bednár/Foto:Wikipedia)   Ak nám niekto položí otázku, ako ďaleko je z USA do Ruska, tak nejeden z nás si hneď pomyslí, že je to niekoľko tisíc kilometrov. Sme totiž zvyknutí na predstavu, že cesta do USA vedie cez Atlantik. A to je v podstate aj…

SaS: Oligarchovia vypaľujú vlastníkov pôdy

Bratislava 25. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Oligarchovia vypaľujú vlastníkov pôdy, tvrdí to opozičná SaS na základe svedectva Daniela Štubňu, ktorý zastupuje väčšinových vlastníkov poľovných pozemkov v poľovnom revíri Teplá Voda. Štubňa hovoril o prípade, v ktorom mal "výpalné" žiadať Gustáv Palider, ktorý má byť dohodárom Slovenského pozemkového fondu (SPF).…

Vo Francúzsku predstavitelia moslimov vyzvali na spoluprácu proti extrémizmu

Paríž 25. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Rahmat Gul)   Poprední predstavitelia moslimskej komunity vo Francúzsku odmietli v stredu tvrdenia, že Korán je príčinou opätovného nárastu antisemitizmu v krajine. Zároveň vyzvali nemoslimov, aby spolupracovali v boji proti extrémizmu, informovala agentúra AP. Tridsať predstaviteľov mešít a ďalší vysokopostavení moslimovia zverejnili výzvu vo francúzskych novinách…

Najdrahšie obedujú ľudia v Nitre, hlavné mesto nie je na prvej priečke. Vyplýva to z reálnych útrat so stravovacou kartou Ticket restaurant®

Bratislava 25. apríla 2018 (HSP/Foto:Trumpeter)   Hoci v Nitrianskom kraji je tretia najnižšia priemerná mzda na Slovensku, priemerná útrata za obed sa tu v 4Q minulého roka vyšplhala až na úroveň 6,80 €. Ľudia v Bratislavskom kraji sa naobedovali v priemere takmer až o 1,20 € lacnejšie.  Sumy vychádzajú z…

Banská Bystrica obhájila titul: Bartánus dva zápasy pretrpel: "Som hrdý na toto mužstvo"

Trenčín 24. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Marko Erd)   Hokejisti Banskej Bystrice zvíťazili v rozhodujúcom siedmom finálovom zápase Kaufland play off Tipsport Ligy 2017/2018 na ľade Dukly Trenčín 5:1 a obhájili titul majstra Slovenska. Pre "baranov" je to druhý titul v histórii klubu. Skóre siedmeho finálového zápasu na Zimnom štadióne Pavla Demitru…

Trump: Americkí vojaci sa vrátia zo Sýrie domov

Washington 24. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Susan Walsh)   Americkí vojaci sa vrátia zo Sýrie domov, vyhlásil v utorok prezident USA Donald Trump. V regióne však chce zanechať "silnú a trvalú stopu". "Uvidíme, čo sa stane, ale chystáme sa prísť domov pomerne skoro," povedal Trump v Bielom dome na spoločnej tlačovej konferencii…

V ČR ČSSD je nejednotná, jej senátori varujú pred vládou s ANO

Praha 25. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Senátori za českých sociálnych demokratov (ČSSD) sa v stredu ostro postavili proti prípadnej vládnej spolupráci s hnutím ANO premiéra v demisii Andreja Babiša. Predseda Senátu Milan Štěch (ČSSD) podľa svojich slov dúfa, že vedenie strany rozhodnutie o spolupráci prehodnotí, alebo že o jej…

TopSpeed

Legendárny Climb Dance s Ari Vatanen tu je 30 rokov!

0

Video, kde legenda Ari Vatanen a Peugeot 405 T16 GR spolu tancujú na Pikes Peak som pred rokmi zbožňoval. Čistá technika, bez asistentov, šoférske umenie, jazda doslova a do písmena na hrane... No čumel som ako puk, keď som to prvýkrát videl ako násťročný vďaka internetu. Kto by to povedal, že už je…

Nástupcovia Lamborghini Huracan a Aventador budú plug-in hybridy

4

Minule sme priniesli článok o tom, že Lamborghini zachová atmosféricke 10 a 12 valce. Pre značku turbomotory nie sú riešením a ich objemné atmosféry sa lepšie vysporiadajú s metodikou merania spotreby a emisií WLTP. Nezaobídu sa však bez pomoci elektromotora. Nástupcovia Lamborghini Huracan a Aventador tak stále ponúknu V10 a…

Bude nápravnica z uhlíkových vláken aj v "bežných" autách?

2

Aj na poli základných mechanických častí auta dochádza k postupnému vývoju a nasadeniu špičkových materiálov. Jednou z nich je aj nápravnica z uhlíkových vláken, ktorá si už onedlho môže nájsť cestu aj do „bežných“ modelov. Výhody sú nepopierateľné. Nižšia hmotnosť a jednoduchšia konštrukcia. Ford už testuje prototyp v americkom sedane Fusion, u…

Mercedes E s novým motorom a benzíny len AMG

2

Norma Euro 6d-Temp už obmedzila niekoľko motorov, obzvlášť tých zážihových. Výrobcovia musia pre ne vymýšľať umiestnenie filtrov pevných častíc a to nie je očividne vôbec jednoduché. Najnovší cenník Mercedesu triedy E je toho ďalším dôkazom. Do predaja prichádza sedan Mercedes E s novým motorom a zážihové motory si na určitý čas kúpite…

Nové BMW ľadvinky? Možno už čoskoro

13

Už onedlho majú predstaviť koncept BMW iX3, teda prvý elektrický model z rodiny X. Okrem toho, že pôjde o prvý počin pre BMW v oblasti elektrických SUV, je zaujímavá ešte jedna informácia. Nové BMW ľadvinky, ktoré ukázali v prvotnom nadhľade na svojom Twitteri totiž dávajú tušiť odlišný dizajn i rodiny. Alebo BMW hľadá nové cesty pre…

Drag, Drift a Tuning majáles na Slovakia Ringu!

0

1. máj bude už piaty krát synonymom oslavy motošportu a jedinečných vozidiel. Tradičný Power fest sa bude niesť v duchu spojeného eventu, kde si každý milovník rýchlych áut a motocyklov nájde niečo pre seba. Šprinty zaradené do Majstrovstiev SR doplnia medzinárodné preteky v drifte "May Day", statická súťaž Car Fans Cup a zraz Subaru,…

KAMzaKRÁSOU

Súťaž o kyticu kvetov ku Dňu matiek v hodnote 25 €

0

Blíži sa deň, kedy naše maminy budú oslavovať. Presne 13. máj je venovaný Dňu matiek. Vopred sa ospravedlňujeme všetkým otcom, ale práve maminy by mali byť nosené na rukách. Častokrát sa ani zlatom nedá vyvážiť to, čo všetko pre nás robia a čo všetko sú ochotné pre nás obetovať. Sú jednoducho…

Vadia ti chlpy v umývadle? Holenie brady môže vyzerať aj takto!

0

Toto potrebuje každý muž! Alebo každá žena? Podľa vedcov sú muži s bradami lepšími partnermi, ako takzvaní "holobriadkovia". Úsmev na tvári žien však určite nevyčaruje plné umývadlo chlpov po rannom holení nášho partnera. Priznajte sa páni, koľkokrát ste nechali svoje chĺpky len tak ležať v umývadle alebo vo vani a…

Neuveríš: Toto je jedlo spôsobujúce alergiu na slnku!

3

Spálená pokožka alebo nepríjemná alergická reakcia trápi z roka na rok viac a viac ľudí. Väčšina to pokladá za následok globálneho otepľovania či vplyv skleníkového efektu, vďaka ktorým je slnko ostrejšie. Niektorí si naopak myslia, že dôvodom sú látky v našom tele. Tie spôsobujú, že našu pokožku pred spálením neochráni ani opaľovací krém s najvyšším ochranným…

Pokazená práčka: Takto si s ňou poradíš aj bez (hodinového) manžela!

1

Pokazená práčka je postrachom väčšiny žien. Častokrát sa totiž spája s nemalou, neplánovanou, ale nevyhnutnou investíciou do kúpy novej, keďže bez práčky by domácnosť fungovala len ťažko. My však pre teba máme dobrú správu. Nie vždy musíme panikáriť a ťahať manžela z dôležitej porady či zháňať hodinového manžela, keď nám začne práčka „haprovať“.…

Nadbytok testosterónu v tele ženy: Problém, ktorý treba riešiť!

1

Nedávno sme vám priniesli článok o potrebe mužského hormónu testosterónu v ženskom organizme. Hladina tejto látky by sa však mala pohybovať v optimálnom množstve. Nadbytok testosterónu v tele ženy totiž môže spôsobiť viaceré zdravotné komplikácie aj nežiadúce účinky. Mnohé ženy trápi nepravidelná menštruácia. Medzi ďalšie prejavy vysokej hladiny testosterónu zaraďujeme hrubnutie hlasu, zvýšený…

Vieš, čo je acrojoga? Pre toto sa ju určite oplatí vyskúšať!

2

Kto z nás by netúžil lietať? No dobre, nemyslíme tých z vás, ktorí trpia aviofóbiou. A prečo spomíname práve lietanie, keď reč má byť o joge? Ak ťa táto súvislosť zaujíma, čítaj ďalej. Acrojoga, acroyoga alebo akrojoga – viacero názvov, ale význam ten istý. To, čo je acrojoga, na čo je dobrá a prečo sa…

TopDesať

Tehotný muž ako absolútne nereálna vec? Odpoveďou môže byť pivo :)

0

Keď párik očakáva dieťa, ide pravdepodobne o jedno z najkrajších období života. Je to obdobie vzrušenia, očakávania a určite aj nervozity. Ale čo ak by namiesto ženy bol tehotný muž? Prirodzene, všetka pozornosť sa v tomto období sústredí na budúcu mamičku. Ona je predsa tá, ktorá pod srdcom nosí drahocenný poklad. Je preto prirodzené a pochopiteľné, že…

Vynaliezaví ľudia sa v živote nestratia. Fotografie ako dôkaz

0

Skvelí vynaliezaví ľudia majú stále osobitný postoj k životu a vždy hľadajú spôsoby, ako si ho uľahčiť. Dnes sa síce nebavíme o perfektných vynálezoch, ktoré zlepšia tvoj život, alebo dokonca vyliečia nejakú smrteľnú chorobu. Dnes sa bavíme o obyčajných ľuďoch, ktorí sa rozhodli, že vďaka svojej lenivosti (prípadne zábudlivosti), dodajú…

Slovák natočil podivne uspokojivé video. Sleduj, ako plastelína pohlcuje predmety

0

Internetový ošiaľ podivne uspokojivých videí sa rozrastá každým dňom. Najnovším prírastkom do tejto kategórie videí je špeciálna magnetická plastelína, ktorá postupne pohltí celý magnet. Najzaujímavejšie na tom ale je, že jeho autorom je Slovák. :) "Zaujímam sa o vedu a pred niekoľkými mesiacmi som začal premýšľať o tvorbe zaujímavých vedeckých videí," prezradil o sebe Jakub…

Antistresové fotografie, ktoré ti spríjemnia tvoj ťažký deň

0

V živote sú chvíle, kedy sa zdá, že vesmír sa obrátil proti tebe. Nič sa ti nedarí, šťastie ťa opúšťa, ty trčíš celý deň zavretý v práci, prípadne v škole a nevieš sa dočkať, kedy prekročíš prah svojich dverí, hodíš sa do postele a zaspíš. Nič ťa nebaví, nič sa…

Muži a brada: Z tohto uhla vyzerajú fotky naozaj nechutne

0

Podľa súčasnej populárnej verejnej mienky vyzerajú muži lepšie s fúzmi. No je to naozaj tak? Najnovšia internetová výzva nalieha na mužov s ochlpením tváre, aby sa fotili pri pohľade rovno nahor. Výsledkom je týchto 10 fotografií, podľa ktorých brada nie je príťažlívá zo všetkých uhlov. Ťažko povedať, kto dostal tento nápad. No výsledok je…

Nové miesto na život? Týchto 10 planét sa podobá našej Zemi

0

Premýšľal si niekedy nad tým, či by sme mohli žiť na nejakom inom mieste okrem našej Zemi? S toľkými hviezdnymi sústavami a planétami vo vesmíre je pravdepodobnosť iných obývateľných planét veľmi vysoká. A čo vlastne pojem obývateľná planéta znamená? Väčšinou je to planéta, ktorá sa nachádza v obytnej zóne svojej…