• Dušan Hirjak

  Prečo sa k problematike EÚ v období pred voľbami do Európskeho parlamentu neotvorili témy, na ktoré občania chcú dostať odpovede a usilovať sa o demokratické rozhodnutie ?

  Publikované 14.07. 2019 o 17:28 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Časť II.

  Podľa bývalého prezidenta SR Andreja Kisku pre demokraciu najväčšiu hrozbu predstavujú dezinformácie a propaganda. Lenže dezinformácie a propagandu organizuje EÚ a vládna moc členských štátov EÚ, pretože problém charakteru a fungovania EÚ obchádzajú a zastierajú rôznymi fintami a nedovolia, aby sa k najzásadnejšej otázke  existencie a politík EÚ mali možnosť vyjadrovať v otvorených celospoločenských diskusiách občania či nebodaj, aby im bola daná možnosť schváliť zmluvy o EÚ a jej fungovaní  alebo daná možnosť vyjadriť sa, či súhlasia, aby EÚ vládla nad členskými krajinami tým, že aj naďalej bude vládnuť a spravovať celé územie na základe nadnárodného práva a nadnárodnej tvorby vôle.

  Je smiešne a zároveň tragické, že tí politici demokratického Západu, a je ich celá plejáda rôznorodých „politických machrov“, ktorí neustále hovoria o hrozbách pre demokraciu, tak títo politici jednoducho nechcú dovoliť svojim občanom, aby boli zapojení do sféry demokratického rozhodovania. Naša Ústava SR hovorí veľmi jednoznačne o účasti občanov na správe vecí verejných. Čo treba urobiť, aby takáto prax politikov a vládnej moci zanikla ?

  Hrozby, buď reálne alebo vymyslené, je potrebné zameniť – nahradiť organizovaním súhlasu občanov k prijímaniu najdôležitejších rozhodnutí v živote spoločnosti. Politici na národnej úrovni majú povinnosť práve z titulu zástupcov občanov dbať o naplňovanie politickej rovnoprávnosti na národnej úrovni a preto majú mať záujem na tom, aby pre demokraciu skutočne najväčšiu hrozbu nepredstavovala EÚ. Túto hrozbu nie je možné zamieňať s nezmyselnými vyhláseniami, že hrozbou pre národ sú vlastenci či ochrancovia národno-štátnych záujmov. Túto lož podporujú aj naši politici a vládni predstavitelia na čele s doterajším prezidentom SR.

  Nedávno sa uskutočnili voľby do Európskeho parlamentu. Niektorí z nás majú nádej, že cez EP je možné EÚ reformovať do podoby medzinárodnej organizácie  rovnoprávnych členských štátov na medzivládnom základe. Táto nádej o reformovateľnosti EÚ je falošná, pretože podmienka skutočne zásadnej reformy EÚ je skrytá v politike a v politických aktivitách národného štátu, v rámci ktorého musí byť splnená podmienka, aby sa k problematike EÚ otvorila celospoločenská diskusia a aby v zásadných otázkach sa žiadal súhlas občanov. Inak povedané, zásadná príprava k reforme EÚ a teda k zásadnej zmene charakteru a fungovania EÚ sa môže a musí uskutočniť v rámci národného štátu.

  Žiaľ, na politickej scéne nie je možné nájsť žiadny politický subjekt a žiadnu politickú osobnosť, ktoré by mali dostatok odvahy zbúrať megalomanskú stavbu aj s jej  „chrbtovou kosťou“ – nadnárodným právom a celým inštitucionálnym systémom vrátane Európskeho parlamentu.  Predstavme si celé skupiny ľudí, ktorí bez výhrad podporujú a bojujú za udržanie EÚ s doteraz platným inštitucionálnym systémom a jeho posilnením a so snahou dokončiť integračný proces ustanovením európskeho super štátu.

  Títo ľudia  v skutočnosti preukazujú, že vôbec nepotrebujú mať k dispozícií svoj vlastný rozum a svoje poznávacie schopnosti a teda nepotrebujú skúmať, aký je charakter a fungovanie EÚ a k čomu existujúce fungovanie EÚ vedie. Títo ľudia ochotne zapierajú svoje vlastné intelektuálne možnosti a schopnosti v mene prisluhovania politike, ktorá vedie členské štáty do záhuby. Už som písal v iných svojich článkoch , že nie je možné z občanov členských štátov EÚ vytvoriť akýsi európsky politický národ.

  George Friedman, šéf inštitútu Stratfor, na otázku reportéra portálu nato-aktuál.cz, či základ, na ktorom bola EÚ vybudovaná, je scestný, odpovedal takto: „Jedným zo zásadných   problémov EÚ bolo, že namiesto obyčajnej zóny voľného obchodu sa snaží byť akýmsi kvazištátom, v ktorom Brusel reguluje všetky aktivity. Naproti tomu sa pozrite na severoamerickú     NAFTA. Ide len o zónu  voľného obchodu, bez hlavného mesta, bez parlamentu pre celú Severnú Ameriku. Je to zóna, v ktorej sa jednoducho obchoduje.“     ( Viď Zem a vek, jún 2019 ).

  Eurooptimisti v rámci skúmania svojich skutočných poznávacích schopnosti by si mali položiť otázku, prečo nám v Európe nestačí, aby EÚ fungovala  ako zóna voľného obchodu a nič viacej, ani nič menej ? Pretože vo svete existujú elity, ktoré nám motajú naše hlavy v tom, že nutne sa musíme podriadiť  globalizácií ako procesu, ktorý je zákonitým vývojom ľudskej spoločnosti. Týmto marxistickým prístupom nás chcú úplne zbaviť reálneho uvažovania a zakryť fakt, že prinútenie k zjednoteniu pod vedením Bruselu je fašistickou totalitnou praktikou.

  V článku „Liberálny svetový poriadok je mýtus“ jeho autor Stacy Little píše: „Globalizáciu a systém nadnárodných inštitúcií vytvorili jedinci, ktorí v rozvoji  takéhoto systému videli svoj vlastný prospech. Za pomoci manipulácií a lstí sa im podarilo vytvoriť ilúziu, že globalizácia je historický opodstatnená…Je možné súhlasiť s tvrdením, že takýto systém bol vybudovaný s cieľom väčšieho obohatenia elít, ktoré stali v pozadí Spojených štátov.“ Autor článku si myslí, že globálny systém , ktorý vytvára veľmi výhodné podmienky pre voľný pohyb kapitálu, sa zbavil všetkých prekážok, ktoré mu stoja v ceste. Touto prekážkou sú národné štáty a prekážku sa podarilo eliminovať cez vznik EÚ.

  Ďalšou prekážkou sú ľudia, ktorí nie sú ochotní robiť politiku podľa pravidiel podriadenosti imperializmu.   Autor v tejto súvislosti uvádza dve mená: Kaddáfi a Kennedy. K prekážkam pre globálny systém imperializmu patria aj tradičné formy kolektívnej identity  ( národ – znovuobjavenie kozmopolitizmu, zničenie inštitúcie rodiny ). Všetko toto zapadá do systému riadeného chaosu, ktorý urýchľuje ničenie ľudstva, v rámci ktorého je dobre bádať aj na úrovni národného štátu, že politika sa vyprázdňuje, prestáva byť vecou verejnou, pretože musí byť ( ! ) podriadená  nejakému objektívnemu procesu globalizácie, ktorý vedie ľudí, politické strany a hnutia, či národné vlády k tomu, aby sa učili pracovať na našom spoločnom sebazničení.

  V rámci akýchsi nových prístupov k politickému riadeniu spoločnosti sa krok za krokom znižuje váha, význam, pôsobnosť všetkých foriem štátnej moci vrátane úradu   prezidenta SR. Riadenie personálnych záležitosti prešlo z úrovne štátnej na nadštátnu   ( mimo štátnu ) a samotné, vraj demokratické voľby, majú za úlohu len vyzdvihnúť do funkcie tých ľudí, ktorých výber je dohodnutý na nadnárodnej úrovni. Učebnicovým príkladom zmeny v riadiacich procesoch bola voľba prezidenta SR či výmena na poste predsedu vlády SR pod heslom Za slušné Slovensko.   Aj tu sa pracovalo s určitými pravidlami podriadenosti imperializmu. Kandidát M. Šefčovič mal významnú úlohu eliminovať kandidáta s prioritami národno-štátnych záujmov.

  Taká entita či štátny mechanizmus ako EÚ podporuje systém  riadeného chaosu, ktorý sa týka  globalizácie. Napriek tomu naša vládna moc neustále zdôrazňuje, že vysiela signály, že EÚ je našim životným priestorom, kde v akejsi spolupráci členských štátov riešime problémy v prospech svojich občanov, na ktorých zvládnutie  vraj nemáme možnosti, sily, schopnosti. Dezinformácie a propaganda  na demokratickom Západe v skutočnosti zastierajú  súvislosti medzi EÚ a globálnym systémom.  O týchto otázkach  potrebujeme mať dostatok rôznych informácií či analýz, ktoré občanom SR môže z iného uhla pohľadu ( ako straníckeho ) sprostredkovať napríklad Ústav politických vied SAV alebo univerzitné pracoviska v SR.

  V Parížskej výzve s názvom „Európa, v ktorú je možné veriť“, ktorú v roku 2017 podpísala skupina intelektuálov z rôznych krajín Európy ( mimo SR ) sa o. i. píše aj toto: V bode 7: „Skutočná Európa je spoločenstvom národov. Máme svoje jazyky, tradície a hranice…Táto jednota v mnohosti sa nám zdá byť prirodzenou…Najčastejšou politickou formou jednoty v mnohosti je impérium, ktoré sa európski králi a účastníci vojen snažili znova vytvoriť v stáročiach po pádu Rímskej ríše. Fascinácia imperiálnou formou pretrváva, ale národný štát prevládol ako politická forma, ktorá spája občianstvo so suverenitou.“

  V bode 19 sa napríklad píše: „Behom poslednej generácie viacej a viacej členov našej vládnucej  triedy sa rozhodlo, že jej vlastný záujem spočíva v urýchlenej globalizácií. Chcú vybudovať nadnárodné inštitúcie, ktoré by boli schopné ovládať bez nepríjemnosti ľudové vlády. Je čím ďalej tým viac jasnejšie, že „demokratický deficit“ v EÚ nie je puhým technickým problémom riešiteľným technický. Naopak, tento deficit je zásadným záujmom, ktorý žiarivo strážia. Nech už si to obhajujú  údajnou ekonomickou nevyhnutnosťou či autonómne sa rozvíjajúcim medzinárodným právom ľudských práv, nadnárodní mandaríni  v inštitúciách EÚ si privlastnili politický život Európy a všetky námietky odbíjajú  technokratickou odpoveďou: Nie je alternatíva! To je mäkká ale silnejúca skutočná tyrania, ktorej čelíme.“

  Čo je potrebné si všimnúť z uvedených citátov Parížskej výzvy ? Že procesy, ktoré sa odohrávajú v rámci EÚ majú ďalekosiahly vplyv na život občanov členských štátov, na fungovanie národného štátu. Signatári výzvy si všimli, že fascinácia imperiálnou formou pretrváva, čo znamená, že sa nachádzame už v konkrétnom politickom rozpoložení, ako zabezpečiť z úrovne Bruselu a EÚ vyhlásenie či ustanovenie európskeho impéria. Strata úplnej suverenity členských štátov sa blíži, pretože nositelia konceptuálnej moci už dávno rozhodli, že moc od národných štátov sa postupne preberie na nadnárodnú úroveň. Signatári výzvy preto jasne upozornili na význam národného štátu pre občanov, pretože národný štát je taká politická forma, ktorá spája občianstvo so suverenitou. Kto je za skutočnú Európu a európsku civilizáciu, musí mať schopnosť uznávať národný štát a bojovať za národno-štátne záujmy.

  Od našich politikov a od médií hlavného prúdu sa občanom nič také nezdôrazňuje. Politika, ktorá sa robí v našej spoločnosti, podobne ako aj v iných štátoch, je organizovaná v záujme cudzej moci a to už celkom jasne vedie k takému správaniu sa politikov, politických strán a hnutí, mimovládnych organizácií, ktoré je možné označiť ako prekračovanie ústavnosti SR.

  Na čele takejto politiky nie je nikto iný ako naši ústavní činitelia v prvom rade, za chrbtom ktorých sa zgrupujú ďalšie skupiny „európskych aktivistov“. Prekračovanie ústavnosti SR v smere k cudzej moci sa berie ako nevyhnutný a hlavný „módny doplnok“ každého politika, ktorý má ambície byť politický aktívnym v prospech európskych záujmov. Takže v súčasnej dobe sme svedkami toho, ako sa z úrovne „osvietených“ politikov robí v spoločnosti politické absurdno.

  Na jednej strane v záujme akejsi spravodlivosti prenasledujeme predstaviteľa ĽS – NS za vypísaniu finančného daru v sume 1.488,- eur, pretože toto číslo je vyjadrením súvislosti, ktoré niekto „múdry“ pospájal s pôsobením fašistov a na strane druhej prekračovanie ústavnosti SR v politických činov našich politikov nikto neberie ako dôvod pre ochranu ústavnosti SR. Je zaujímavé, že prekročenie prahu ústavnosti SR nikto neberie ( aspoň verejne ) za komplot s cudzou mocou, ale najskôr za akýsi moderný proeurópsky kurz, ktorý je potrebné držať a bez ktorého sa nesmie robiť politika. Držanie kurzu si potom od každej národnej vlády vyžaduje, aby v smere k vládnucej triede boli v určitých intervaloch vysielané pozitívne signály. Je zaujímavé, že túto úlohu si hneď s nástupom do prezidentského úradu vzorne splnila aj naša nová prezidentka SR.

  Už som zdôraznil, že taká entita či štátny mechanizmus ako EÚ podporuje systém riadeného chaosu, ktorý sa týka globalizácie. Veľmi dobre je to možné vysledovať z citátu pod bodom 19 Parížskej výzvy. Vládnuce triedy sa rozhodli pre urýchlenú globalizáciu. Globalizácia si však vyžaduje urobiť také opatrenia, aby bolo možné bez nepríjemnosti ovládať ľudové vlády a teda aj samotných občanov. A k tomu je potrebné vybudovať nadnárodnú inštitúcie.

  Signatári výzvy upozornili, že EÚ sa vyznačuje „demokratickým deficitom“, ktorý nie je výsledkom technického problému, ale jasným zámerom, ktorý sa musí strážiť. „Demokratický deficit“ je výsledkom toho, že nadnárodní mandaríni ( úradníci, štátnici ) v inštitúciách EÚ si privlastnili politický život Európy a námietky odbíjajú technokratickou odpoveďou, že alternatíva neexistuje. A v tejto „bezalternatívnej spoločnosti“ z vlastného záujmu chceme ostať, pretože podľa predsedu vlády SR a ďalších politikov, je našim životným priestorom.

  Pred voľbami do EP z môjho pohľadu sa malo vo veľkom diskutovať o otázke možnej reformy EÚ a to najmä z dôvodu, že ešte vo februári 2017 Európsky parlament schválil „Správu o možnom vývoji a úpravách súčasnej inštitucionálnej štruktúry EÚ“, číslo A8 – 0390/2016. Tento dokument svojim obsahom, napriek tomu že vraj EP zastupuje občanov, svedčí o tom, že ide iba o akúsi vnútornú reformu EÚ v prospech posilnenia úlohy EÚ na úkor národných štátov.

  Myslím si, že EP pri prerokovaní a schválení  uvedeného dokumentu vôbec sa žiadnymi záujmami občanov členských štátov EÚ nezaoberal. Tento dokument je najskôr v plnej miere v súlade so všetkými tými nadnárodnými a národnými nositeľmi konceptuálnej moci, ktorí chcú ustanoviť európsky super štát. A jedným z takýchto opatrení k tomuto cieľu je posilnenie inštitucionálneho usporiadania EÚ.

  Hneď na začiatku dokumentu je stanovené, že je potrebné orientovať sa v smere, ako odstrániť nedostatky v riadení EÚ a k tomu sa plánuje rozsiahla a hlboká revízia Lisabonskej zmluvy. Dokument jasne stanovuje, že reforma Únie by nemala priniesť návrat k zvýšenému vplyvu národných vlád a medzivládnej  spolupráce. Píše sa o modernizácií EÚ vytvorením nových nástrojov, nových a účinných európskych kapacít a väčšej demokratizácie rozhodovacieho procesu v rámci EÚ. Pozor, nejde o žiadnu ozajstnú demokraciu !

  To, ako vážne poslanci EP mysleli na nás, občanov členských štátov EÚ, svedčí aj jasné určenie, že vhodným formátom na diskusiu o budúcnosti Únie je samotná EÚ 27. Podľa poslancov EP rozdrobenie diskusie na rôzne formáty či skupiny členských štátov by bolo kontraproduktívne. Z dokumentu je možné pochopiť, že pre úvahy o budúcnosti EÚ a o dohode o vízií pre budúce generácie európskych občanov bude úplne postačovať konvent zástupcov EÚ a členských štátov EÚ.

  Už aj z týchto úvodných ustanovení dokumentu vyplýva, že EÚ nepredstavuje žiadnu medzinárodnú organizáciu národných štátov, ale je, ako sa to už otvorene aj píše, ústavným systémom založeným na zásadách právneho štátu a preto aj samotný EP žiada objasňovať ústavnú povahu EÚ. A to je poriadna politická drzosť !

  Naša vládna moc v súlade s postojmi EP zabezpečila, aby sa o reforme EÚ, ktorej obsahové zameranie bolo schválené uznesením EP z februára 2017, vôbec nediskutovalo s občanmi SR a aby sa nediskutovalo ani v prípade iných predložených návrhov na reformu EÚ, napríklad z pohľadu zástancov národno-štátnych záujmov SR.  Svoju úlohu si v tomto smere nesplnila ani opozícia, pretože nepodnikla žiadne kroky k nastoleniu otázky reformy EÚ na celospoločenskú diskusiu, v ktorej občania mali zohrať rozhodujúcu úlohu.

  Hru na demokraciu v rokoch 2017 až 2018 predstieralo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitosti SR ( MZV a EZ SR ). Najprv v roku 2017 zorganizovalo sériu diskusií na slovenských univerzitách pod názvom „Slovensko diskutuje o EÚ“. V roku 2018 pokračovalo vo formáte Národného konventu  o EÚ s úvodným stretnutím v Bratislave vo februári 2018 a pokračovaním siedmymi diskusnými stretnutiami v regiónoch SR znova v spolupráci so slovenskými univerzitami.

  Podľa štátneho tajomníka MZV a EZ SR Korčoka takýmto spôsobom vraj ministerstvo prispelo k celospoločenskej diskusií o tom, akú Úniu máme a akú ju chceme mať.  Takúto hru na demokraciu pokladám za politickú kamufláž, ktorou sa má zastierať skutočne potrebný formát celospoločenskej diskusie o potrebe reformy EÚ a ktorý nemôže byť redukovaný na jednostranné a nezáväzné posedenia so študentmi a akademickým vedením slovenských univerzít.

  Uznesenie EP z februára 2017 posilňuje moc EÚ ako ústavného ( štátneho ) systému a našej vládnej moci a opozícií vôbec nevadí toto posilňovanie, pretože ešte aj na základe usmernenia z Bruselu robia všetky opatrenia k tomu, aby sme my, občania SR, sa nemohli zorganizovať  k získaniu podstatného vplyvu na rozhodovanie, akú Úniu chceme mať. Vládna moc v otázke skutočne potrebného formátu o celospoločenskej diskusií k otázkam reformy EÚ ukázala svoju neochotu a nekompetentnosť, ktorá opätovne potvrdzuje, že  ústavné právo občanov na účasť na správe veci verejných nie je legislatívne ukotvené a tým ani činnosť štátnych orgánov usmerňovaná a zabezpečovaná.

  Môžem otvorene tvrdiť, že otázka o tom, akú Úniu máme v súčasnom období a akú chceme mať sa zásluhou vládnej moci a bruselského diktátu nikdy nesmie dostať na pódium celospoločenskej diskusie občanov SR, hoci štátny tajomník  MZV a EZ SR konštatoval, že od Národného konventu o EU  potrebujú získať spätnú väzbu od občanov. Lenže spätná väzba od študentov univerzít nemôže  nahradiť vytvorenie demokratických podmienok pre rozhodovanie občanov. Namiesto tejto potrebnej aktivity sa vládna moc zameriava na to, aby cez svoju propagandu dokázala vyvrátiť mýty o EÚ či zmiernili negatívne postoje  občanov k EÚ. S cieľov  Národného konventu o EÚ vyplýva, že tento formát nemá plniť žiadne prejednávanie zásadných otázok spätých s budúcnosťou Únie a nemá a nesmie ani náznakom spochybniť smerovanie Únie a SR v nej.

  Ak štátny tajomník MZV a EZ SR Korčok povie či tvrdí, že informovanosť slovenskej verejnosti o našom členstve v Únií je kľúčová, skutočne rozumie svojmu tvrdeniu ?

  Ako sa dá rozumieť nášmu členstvu v EÚ, ak nikto otvorene nehovorí o tom, v ktorých otázkach a politikách patrí SR pod ktorú jurisdikciu a prečo ? Ako sa dá vysvetliť, prečo SR ako suverénny štát pomáha legitimizovať bruselskú hegemóniu bez súhlasu svojich občanov ?

  Nie je žiadnou náhodou, že ani pred samotnými voľbami do EP sa neotvorila debata o tom, prečo EP vo februári 2017 prijal uznesenie k inštitucionálnemu usporiadaniu EÚ  v takom znení, ktoré posilňuje hegemóniu EÚ a národné  členské štáty sa tomu  majú ( musia ) iba prispôsobovať. Práve z pohľadu EP by otvorená diskusia k reforme EÚ v jej prospech bola kontraproduktívna. A tak pokračuje bieda národnej politiky, v ktorej sa prejavujú iba rôzne akty politického lavírovania medzi  nadnárodnými mocnosťami a ich záujmami a národnými záujmami, v ktorých sa  štátna suverenita postupne stráca a subjektívne záujmy občanov vládnu moc už veľmi netrápia.

  Výsledkom politického lavírovania je okrem iného aj to, že  štát vo formácií verejnej správy sa definitívne vzdal svojho určujúceho postavenia v rôznych dôležitých voľbách, teraz  vrátane volieb do EP. Dovolím si tvrdiť, že  výber kandidátov na poslancov EP a samotná voľba kandidátov na poslancov EP majú byť  vecou verejnou a jednoznačne doménou verejnej správy v Slovenskej republike. Znamená to, že  svoje úlohy v záujme občanov SR  budú plniť štátne orgány a územná samospráva: obce, mesta a samosprávne kraje. Výber kandidátov na poslancov EP má byť vecou verejnou a nie vecou  súkromných firiem ( spoločnosti, agentúr ) a politických strán, ktoré sa zmenili na súkromné politický podnikajúce subjekty.

  Môžeme veriť tvrdeniu, že trinásť europoslancov zo SR v EP tvrdo bojovalo za svoju vlasť, za nás všetkých zo Slovenska ? Ja tomu neverím. Veril by som iba vtedy, ak by sa dalo dokumentovať práve na príklade schváleného uznesenia EP z februára 2017 k súčasnému inštitucionálnemu usporiadaniu EÚ, že europoslanci zo SR sa spoločne rozhodli informovať občanov o rozhodnutí EP a k otázke obsahu dokumentu žiadajú otvoriť v rámci SR celospoločenskú diskusiu s občanmi. Naši europoslanci toto nenavrhli ani našej vládnej moci, nezaoberali sa týmto dokumentom z hľadiska ochrany našej štátnej suverenity a nášho slovenského národa. Z uvedených dôvodov je problémom veriť tomu, že europoslanci za SR, okrem zástupcov za ĽS – NS, budú tvrdo bojovať za svoju vlasť a proti bruselskému diktátu.

  Môžeme my, občania SR, očakávať, že v záležitostiach, ktoré sú predmetom tohto môjho článku, poskytne náležitú pomoc a bude v tomto smere veľmi aktívna novozvolená prezidentka SR Zuzana Čaputová , keďže sa pokladá za hlavu všetkých občanov  a chce byť aktívnou vo vnútornej politike ?  V tomto smere som pesimista, pretože k téme fungovania EÚ stanovisko prezidentky SR je známe od prvých momentov jej vstupu do prezidentského úradu. V rozhovore pre TA SR prezidentka SR bez toho, aby na danú tému mala absolvovaných s rôznymi skupinami občanov rôzne stretnutia, bez zaváhania vyhlásila, že NIE návratu kompetencií národným štátom a je zástancom ĎALŠEJ integrácie.

  Ďalšia integrácia je možná iba ako politická integrácia a teda ustanovenie európskeho super štátu, čo samozrejme súvisí aj s tým, že s touto integráciou nie je možné národným štátom naspäť vrátiť žiadne kompetencie. Môžeme teda očakávať, že ani prezidentka SR, ktorá je povinná v prvom rade brániť ústavnosť SR a nie ústavnosť EÚ, sa do žiadneho procesu, ktorý by mal súvisieť s otázkami reformy EÚ, vôbec nezapojí a nebude ani k uvedenému dokumentu EP iniciovať organizovania celospoločenskej diskusie na národnej úrovni.

  Môžeme si z obsahu rozhovoru pre TA SR všimnúť, že ak prezidentka SR vyjadrila jasné stanovisko k NIE návratu  kompetencií národným štátom a je zástancom ĎALŚEJ  integrácie, tak tento jej postoj je v absolútnom rozpore s tým, čo tvrdí na inom mieste rozhovoru. Doslova povedala: „Lebo ak spolu nehovoríme, nemôžeme diskutovať o tom, na čo máme rozdielne názory. V mojom svete má dialóg dôležité miesto.“

  Téma o charaktere a fungovaní o EÚ je tá najdôležitejšia téma pre občanov SR.  Táto téma si vyžaduje, aby konečne naša vládna moc pod vedením ústavných činiteľov prijali také politicko-organizačné opatrenia, ktoré umožnia pripraviť a zrealizovať na určitú dobu celospoločenskú diskusiu o to, v akej Únií žijeme a akú Úniu chceme mať. Nemôže ísť iba o nezáväznú diskusiu či dialóg, pretože celý problém je spätý s rozhodnutím či máme záujem chrániť ústavnosť Slovenskej republiky alebo budeme podporovať našich politikov v tom, aby sme pošliapali ústavnosť SR a s definitívnou platnosťou podporili a schválili ústavnosť EÚ.

  Prezidentka SR už svoje jasné stanovisko vyriekla, hoci mohla povedať, že v rámci svojej služby občanom je to problematika, ktorá si žiada, aby vládna moc otvorila s občanmi SR dialóg k otázke reformy EÚ, v závere ktorého má byť rozhodnutie občanov, či súhlasia s takou EÚ, ktorá bude spoločenstvom národných štátov alebo chcú takú EÚ, ktorá bude ustanovená ako európsky super štát. Je tu teda problém, ktorý ostáva nevyriešený a otvorený – prezidentka SR chce ďalšiu integráciu bez dialógu s občanmi SR, pričom sa zaradila k dvojici našich ústavných činiteľov, ktorí ešte stále nepochopili, že k žiadnej podpore nadnárodnej tvorby vôle ( z úrovne EÚ ), k odovzdávaniu národnej suverenity Bruselu a k ďalšej integrácií EU v podobe európskeho impéria nikdy nedostali oficiálny súhlas občanov a ich plnú moc.

  Čo očakávajú občania od svojich ústavných činiteľov ? Aby sa prestali byť do hrude a neustále pripomínali, že sa prihlásili k proeurópskej a proatlantickej zahranično- politickej orientácií a spoločnými silami umožnili občanom SR zrealizovať skutočne demokratické rozhodnutie vo veci fungovania EÚ a jej ďalšej integrácie ! Lebo prihlásenie sa ústavných činiteľov a vôbec vládnej moci k uvedenej zahraničnopolitickej orientácií neoprávňuje našich politikov, aby ďalej v zásadných otázkach fungovania EÚ rozhodovali  bez účasti občanov a teda bez demokratického rozhodnutia. Predstavitelia nášho štátu musia vedieť, k čomu môžu dostať od občanov plnú moc a iba na základe tejto plnej moci môžu konať, aby ďalej nepošliapavali ústavnosť SR.

  Ak teda prezidentka SR sa jasne vyjadrila, že NIE návratu kompetencií národným štátom a je zástancom ĎALŠEJ integrácie, tak v tomto smere môže konať iba za situácie, že bude zrealizované demokratické rozhodnutie v rámci nášho národného štátu a od občanov bude k tomuto jej zámeru daná ich PLNÁ MOC. Ak sa tak nestane, potom bude platiť názor Patricka Buchanana, že ľud je menšina terorizovaná elitami, pretože nechcú dovoliť, aby v otázke charakteru a fungovania EÚ  bolo slovenskému národu ako celku umožnené prejaviť svoju vôľu prijatím demokratického rozhodnutia.

  Otázka o ďalšej integrácií je problematika, ktorá sa týka MIERY  TOHO, v akej medzinárodnej organizácií ( aj s možným názvom Európska únia ) môže SR  existovať za takých podmienok, ktoré umožnia, aby v rámci svojej štátnej suverenity mohla presadzovať svoje záujmy bez toho, aby sa do nekonečná musela podriaďovať cudzej moci a jej kritériám. Už spomínaný Patrick Buchanan v jednom svojom článku uviedol, že dnes na Západe ide o súboj kapitálu ( ktorý vlastní rôzne inštitúcie ) a krajiny, ktorej tento kapitál vládne.

  Politické elity si teda musia rozmyslieť, komu majú a komu budú aj naďalej slúžiť. Lebo má platiť, že demokratické voľby v krajine majú slúžiť k tomu, aby politici slúžili občanom, s ktorými je potrebné riešiť otázku politickej rovnoprávnosti a politickej spravodlivosti práve spôsobom, že demokratické rozhodovanie nezanikne, ak je organizované v súčinnosti s občanmi. Ak politici sa usilujú slúžiť iba záujmom kapitálu, tak potom to v praktickom živote vyzerá tak, že presadzujú realizovanie svojej jedine správnej politiky.

  Ak sa objaví nejaká alternatíva, tak sa spustí propaganda, že bude pre náš životný priestor a budúcnosť škodlivá či nebezpečná. Za tejto situácie vládna moc či politické elity vôbec majú na svojej strane dostatočné množstvo argumentov, prečo sa nemôže k otázkam charakteru a fungovania EÚ otvoriť celospoločenská diskusia, prečo je z ich strany lepšie určité otázky pokladať za také, o ktorých sa nesmie diskutovať a podobne. Stále si chcú za každú cenu uchovať pozíciu, že občania nemôžu a nesmú rozhodovať o tom, akú Úniu chcú mať politické elity a vládnuca trieda v Európe.

  Mnohé témy k problematike EÚ sa jednoducho nemôžu otvoriť preto, lebo by to mohlo viesť obyvateľstvo členských štátov EÚ k poznaniu, že skutočná reforma EÚ z pohľadu národného členského štátu je potrebná alebo, že bude výhodnejšie z EÚ vystúpiť. Ak sa na pôde EÚ o jej reforme aj niečo hovorilo či písalo, tak je to iba v intenciách dokumentu, ktorý EP schválil k inštitucionálnemu posilneniu samotnej Únie a ešte viac na úkor národných členských štátov. Existuje dostatok indícií k tomu, aby som mohol zdôrazniť, že v Bruseli nemajú záujem, aby sa k diskusií s obyvateľmi členských štátov otvárali na pretras rôzne témy k fungovaniu EÚ, pretože nositelia konceptuálnej moci so žiadnou reformou v prospech členských štátov nepočítajú.

  EÚ je teda nereformovateľná a bez národných členských štátov poslanci Európskeho parlamentu nebudú mať šancu nič podstatného na fungovaní EÚ zmeniť. V otázke členstva SR v EÚ a fungovania EÚ vôbec naša vládna moc spoločne s väčšinou politických strán a hnutí vytvorili akýsi politický štátno – mocenský kartel, ktorý sa zaviazal ustrážiť SR tak, aby ostal v jadre EÚ, aby od tohto jadra bol usmerňovaný životný priestor krajiny a jej  obyvateľov a aby SR vďačne podporovala všetky kroky EÚ, ktoré budú súvisieť s jej ústavným poriadkom. Tento politický štátno-mocenský kartel nemá iné politické ambície a už teraz sa aktivizujú politickí dobrodruhovia, ktorí po voľbách do NR SR v roku 2020  plánujú dať tejto politike viacej dynamizmu a rozhodnosti.

   

  Koniec záverečnej časti

  Dušan Hirjak

   

   

   


  Autor v číslach

  Počet článkov: 126
  Celkové hodnotenie: 14.55
  Priemerná čítanosť: 979

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Brannobezpečnostný výbor sa bude obvinením Roberta Fica zaoberať v utorok

  Bratislava 6. decembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Výbor Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť sa bude okolnosťami obvinenia expremiéra a predsedu Smeru-SD Roberta Fica zaoberať v utorok (10. 12.) o 10.00 h. Pre TASR to povedal predseda výboru Anton Hrnko (SNS) "Poslanci Smeru-SD podali v zákonnom množstve podnet…

  Merkelová: Nezabudnúť na zločiny nacistov je súčasťou nemeckej identity

  Osvienčim 6. decembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Markus Schreiber)   Nemecká kancelárka Angela Merkelová a poľský premiér Mateusz Morawiecki v piatok na návšteve bývalého nacistického koncentračného tábora Auschwitz neďaleko poľského mesta Osvienčim položili vence pri takzvanom čiernom múre, kde nacisti popravili tisíce ľudí Po položení vencov z ruží v národných farbách Poľska a…

  Šéf slovenskej diplomacie Lajčák odovzdal predsedníctvo v OBSE Albánsku

  Bratislava 6. decembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/MZV)   Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák (Smer-SD) v piatok zakončil dvojdňové 26. zasadnutie Ministerskej rady Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) v Bratislave, ktoré bolo vyvrcholením ročného predsedníctva Slovenska v tejto medzinárodnej organizácii. Predsednícke žezlo si za svoju krajinu…

  Prešovom otriasol výbuch plynu, zdemoloval bytovku. Hlásia štyri obete. Hrozí celkový kolaps budovy, niekoľko ľudí čaká na záchranu na streche

  Prešov 6. decembra 2019 AKTUALIZOVANÉ (HSP/Foto:Facebook)   Panelákom na Mukačevskej ulici v Prešove počas obeda otriasol mohutný výbuch. Hrozí celkový kolaps budovy, varuje Prezídium Hasičského a záchranného zboru. Zatiaľ sú dostupné informácie o minimálne štyroch obetiach V jednej z 12-poschodových bytoviek na Mukačevskej ulici mal podľa prvotných informácií vybuchnúť plyn.…

  Exprezidenta obvinili v súvislosti s firmou KTAG. Kiska za tým nevidí svoj nadmerný odpočet DPH, ale Fica. Polícia reaguje

  Bratislava 6. decembra 2019 AKTUALIZOVANÉ (HSP/TASR/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Denník SME dnes s odvolaním na dva zdroje informoval o tom, že v súvislosti s kauzou okolo Kiskovej firmy KTAG padlo už obvinenie voči exprezidentovi Andrejovi Kiskovi SME informuje, že ešte začiatkom roka polícia obvinila z daňového trestného činu konateľa firmy KTAG…

  Štyria republikánski "mušketieri" Trumpa, ktorí "trhajú" Demokratov na kúsky

  Washington 6. decembra 2019 (HSP/Roman Bednár/Foto:SITA/AP-Susan Walsh)   V Justičnom výbore Kongresu sa v stredu začalo ďalšie kolo vypočúvania svedkov v impeachment-procese proti Donaldovi Trumpovi. Nemecký mainstream uviedol, že prezident tam má svojich podporovateľov, ktorí nepoznajú žiadne škrupule. Inakšie povedané Trump tam má svojich verných prívržencov, ktorí pre neho urobia všetko Medzi…

  Nedostupnosť inovatívnych liekov na onkologické ochorenia je narastajúci problém, tvrdí strana Za ľudí

  Bratislava 6. decembra 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   Finančná nedostupnosť inovatívnych liekov na liečbu onkologických ochorení je dlhodobý a narastajúci problém, tvrdí strana Za ľudí. Odborníčka strany na zdravotníctvo Andrea Letanovská to uviedla na tlačovej konferencii. Na stole je podľa nej niekoľko zmien v liekovej politike, ktoré sa dotknú kategorizácie a…

  Búracie práce na bratislavských Rázsochách pokračujú v súlade s harmonogramom

  Bratislava 6. decembra 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Peter Rusko)   Búracie práce na bratislavských Rázsochách sa začali a pokračujú v súlade s harmonogramom. V piatok o tom informovala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová. Posun je podľa jej slov aj vo veci uzavretia námietky, ktorá brzdila ďalší proces verejného obstarávania "Proces verejného obstarávania…

  Ústavný súd SR rozhodne o návrhu pozastaviť účinnosť moratória na prieskumy bezodkladne

  Košice 6. decembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Ústavný súd SR (ÚS) v piatok potvrdil, že návrh prezidentky SR Zuzany Čaputovej na začatie konania vo veci ústavnosti zákazu zverejňovať volebné prieskumy 50 dní pred voľbami predbežne prerokuje na neverejnom zasadnutí pléna. Kedy sa tak stane, zatiaľ nie je známe. Vec bola…

  Na americkú vojenskú základňu v Iraku zaútočili piatimi raketami. K útoku sa nik neprihlásil

  Bagdad 6. decembra 2019 (HSP/parstoday.com/Foto:TASR/AP-Hadi Mizban)     Arabské média informovali, že na americkú vojenskú základňu v Iraku neznáma ozbrojená skupina zaútočila piatimi raketami. K tomuto útoku sa však nik neprihlásil Iracká informačná agentúra Sumaria news s odvolaním sa na údaje z informačného strediska spoločného štábu Irackej armády uviedla, že americká vojenská základňa Al…

  Projekt Zachráňme životy pomáha ženám 12 rokov, v rámci neho sa podarilo zachrániť 165 detí

  Bratislava 6. decembra 2019 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   V rámci 12-ročného fungovania projektu Zachráňme životy sa matkám, odkázaným na pomoc iných, narodilo 165 detí a darci prispeli na ich záchranu sumou takmer pol milióna eur. Agentúru SITA o tom informovala Elena Burešová, členka predsedníctva organizácie Fórum života. Dodáva, že v tomto roku…

  Plytváme potravinami? Pozrite koľko kíl Slováci ročne vyhodia

  Bratislava 6. decembra 2019 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Kým viac ako desatina ľudí vo svete hladuje, v Európskej únii končí v koši okolo 89 miliónov ton potravín ročne. Znamená to, že každý občan Únie vyhodí štyri jedlá týždenne, a to napriek tomu, že za ne utráca značnú časť príjmu. Jednou z príčin…

  Holandská vláda je nejednotná v otázke návratu detí džihádistrov zo Sýrie

  Brusel/Amsterdam 6. decembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Phil Nijhuis)   Skupina 23 manželiek džihádistov pôvodom z Holandska, ktorí odišli bojovať do Sýrie, sa obrátila na Najvyšší súd, aby sa mohli vrátiť domov spolu so svojimi 56 deťmi, ktoré holandské úrady chcú repatriovať. Uviedol v piatok spravodajský server DutchNews.nl Právnik Andre Seebregts, ktorý zastupuje…

  Predseda vlády SR Peter Pellegrini sa stretne s pápežom Františkom

  Bratislava 6. decembra 2019 (HSP/TK KBS/Foto:TASR-Jakub Kotian, SITA/AP-Andrew Medichini)   V nedeľu 8. decembra 2019 odcestuje predseda vlády SR Peter Pellegrini na návštevu Vatikánu V pondelok absolvuje premiér Peter Pellegrini audienciu u pápeža Františka a taktiež sa stretne so štátnym sekretárom kardinálom Pietrom Parolinom. Počas návštevy Vatikánu predseda vlády navštívi aj Pápežské slovenské kolégium sv.…

  Osvetlenie prezidentského paláca je nastavené, svietiť bude nabielo

  Bratislava 6. decembra 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Vladimír Benko)   Prezidentský palác má nastavené nové osvetlenie, väčšinou bude svietiť nabielo. Agentúru SITA o tom informoval v tlačovej správe hovorca prezidentky Zuzany Čaputovej Martin Strižinec. Osvetlenie paláca sa stalo témou počas uplynulých dní. Historická budova žiarila rôznymi farbami, čo niektorí ľudia vnímali ako dúhové…

  Sulík: SaS je za podpísanie Istanbulského dohovoru

  Bratislava 6. decembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Ľudovít Vaniher)   Opozičná SaS je za podpísanie Istanbulského dohovoru. Na tlačovej konferencii to v piatok povedal predseda strany Richard Sulík. V súvislosti s dohovorom si vláda neplní body Akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia na ženách, tvrdí europoslankyňa Lucia Nicholsonová (SaS) „V dohovore možno…

  Arcibiskup Paríža Michel Aupetit: Aj nálepkovanie môže byť cenzúrou

  Paríž 6. decembra 2019 (HSP/TK KBS/RV CZ/Foto:Wikimedia)   „Cenzúra je vo Francúzsku faktom. Ak má niekto iný názor ako väčšina, nesmie hovoriť na verejných miestach. Ak máš iný názor, budeš označený za reakcionára alebo homofóba,“ hovorí parížsky arcibiskup Michel Aupetit V obšírnom rozhovore pre švajčiarsky portál 24heurs.ch sa arcibiskup Aupetit…

  Auto s piatimi mladými ľuďmi z Košíc skončilo prevrátené v rieke Hornád

  Bratislava/Košice 6. decembra 2019 (SITA/HSP/Foto:Facebook)   Hrozivo vyzerajúca nehoda sa stala vo štvrtok v Košiciach na ceste “Pri tuneli“ v smere od Ťahanoviec na Kysak. Auto, v ktorom sa viezlo päť mladých ľudí, skončilo v Hornáde Ako informovala košická krajská polícia, vozidlo zišlo z cesty a skončilo v rieke prevrátené…

  TopDesat

  Zábavné fotografie ti dokážu, že rodičia to majú občas ťažké

  0

  Rodičia to majú občas poriadne ťažké. Tieto zábavné fotografie ti dokážu, že byť rodičom je naozaj veľká zodpovednosť. A prečo je to tak? Pretože rodičom si nonstop - 24 hodín, 7 dní v týždni. Nedá sa to zastaviť ani ukončiť. Keď sa raz rozhodneš pre dieťa, musíš počítač so všetkým,…

  Títo ľudia dnes jednoducho nemali svoj deň

  0

  Každý z nás má lepšie dni a samozrejme aj tie horšie. To čo sa niekedy udeje si jednoducho nevyberáme a musíme tomu čeliť. Títo ľudia taktiež nemali svoj deň. Túto náhodu sa im však podarilo zdokumentovať a zverejniť na internete. Svojím nešťastím tak bavia celý svet a presne to je…

  Toto robia muži, keď sa ich polovičky rozhodnú ísť nakupovať...

  0

  Ktokoľvek tvrdí, že džentlmeni vymreli, s najväčšou pravdepodobnosťou nepočul o instagramovom účte "Miserable Men". Ten zhromažďuje a zverejňuje fotografie manželov a milencov, ktorých polovičky sa rozhodli ísť nakupovať... Každý muž to pozná. Konečne oddych, keď zrazu polovička zavelí - nakupovať. A my, muži, to stále musíme trpieť. Prečo? Aký možný dôvod môže…

  Ako zistíš, že máš obličkové kamene?

  0

  Ľudstvo pozná problém s obličkovými kameňmi už od roku 600 pnl. Muži sú okrem toho viac náchylný na túto chorobu ako ženy. V dnešnej uponáhľanej dobe sa toto ochorenie vyskytuje čím ďalej, tým častejšie. Príznaky môžu byť tiché, ale ak sa kamene pohybujú, príznaky budú vážne a veľmi bolestivé. Preto je dôležité, aby si…

  Život nám niekedy hádže polená pod kolená

  0

  Život nám občas dáva poriadne zabrať. Cítime sa, akoby nám hádzal polená pod kolená. Jediné, čo v takejto situácii môžeme urobiť, je sa poriadne zhlboka nadýchnuť a ostať pokojnými. Veď predsa nikdy nebolo tak zle, aby nemohlo byť ešte horšie. Prípadne nikdy nebolo tak, aby sme sa na tom nemohli…

  10 faktov o Mikulášovi, ktorý nám prináša sladkosti, ale aj zemiaky

  0

  Tak a je to tu. Opäť ubehol skoro celý rok a ty si si to uvedomil práve teraz, keď si vošiel do obchodných centier, prešiel si sa po námestí alebo máš zapnutú televíziu. December. Vianočné piesne dopĺňajú atmosféru hemživých ľudí, ktorí sa snažia vykúpiť všetky zásoby majonézy, vajec a zemiakov. Zasa nastal ten…

  Vo svete IT

  Čína zavádza kontroverzný zákon, pomocou ktorého bude zbierať skeny tváre od svojich občanov

  0

  Čínski zákazníci, ktorí si zakúpia novú SIM kartu, alebo sa zaregistrujú u nového mobilného operátora, si budú musieť nechať oskenovať tvár. Jedná sa o nový zákon, ktorý bol uvedený do platnosti 5.12. 2019. Čína chce týmto zabezpečiť „ochranu osobných práv občanov v kyberpriestore.“ Kontroverzný krok Na jednu stranu sa môže…

  Nokia predstavila chytrú televíziu, ktorá beží na OS Android TV 9.0. Cenou a špecifikáciami konkuruje hlavne spoločnosti Xiaomi

  0

  Spoločnosť Nokia, ktorú skôr poznáme vďaka mobilným telefónom, predstavila svoju prvú chytrú televíziu s  55“ 4K obrazovkou, ktorá podporuje HDR10. Beží na operačnom systéme Android TV 9.0, a záujemcovia za ňu zaplatia 600$. Na tému upozorňuje portál Neowin.net. Chytrá televízia od Nokie je realitou Novo predstavená televízia  disponuje 4K IPS…

  Nová Opera 55 pre Android smartfóny dostáva plne prispôsobiteľný Tmavý režim. Pozrite sa ako vyzerá

  0

  Nová verzia internetového prehliadača Opera 55, ktorá je dostupná už aj v našom regióne, dostala viacero nových funkcionalít so sústredením na prispôsobenie Tmavého režimu. Prispôsobiteľný Tmavý režim Opera po novom umožňuje kompletne si prispôsobiť Tmavý režim. Konkrétne umožňuje automatické zapnutie, v určitom časovom intervale, možnosť úpravy farebnej schémy, ako aj podsvietenia.…

  Teleskop NASA zachytil jedinečný úkaz. Po prvýkrát sa podarilo zaznamenať „výbuch“ kométy

  0

  Satelit americkej NASA, slúžiaci na pozorovanie vzdialených exoplanét, zachytil jedinečný úkaz. Na záberoch možno vidieť výbuch kométy, ktorá sa spontánne zapálila a vybuchla v enormnej explózii. Satelit zachytil časozber tohto úkazu. Jedná sa o video v nízkej kvalite, avšak po prvýkrát máme možnosť pozrieť sa na takúto situáciu. Astronómovia hovoria,…

  Na Androide vyčíňa ďalší spyware, ktorý vytvára screenshoty bez vedomia používateľa. Toto sú zdrojové aplikácie so škodlivým kódom

  0

  Zariadenia s mobilným operačným systémom Android sú opäť vystavené vážnemu bezpečnostnému riziku, ktoré predstavuje nedávno objavený spyware s názvom CallerSpy. Ten sa do zariadení dostáva pomocou „chatovacích“ aplikácií, ktoré sú zverejnené na pochybných stránkach s doménou http://gooogle[.]press/. Na nový spyware poukázal portál TrendMicro.com. Tvári sa ako nevinná chatovacia aplikácia CallerSpy…

  Robotický vysávač Xiaomi Viomi V2 s funkciou mopovania s týmto kupónom kúpiš v skvelej zľave. Doma ho môžeš mať už o pár dní!

  0

  Píše sa rok 2019 a ty sa stále trápiš s ručným vysávaním? Zabudni na to a zaobstaraj si tohto pomocníka, ktorý je vynikajúcim príkladom technológie z 21. storočia. Pokiaľ máš v domácnosti parkety, či kachličky, zabiješ dve muchy jednou ranou. Tento robotický pomocník totižto po boku vysávania môže pomopovať aj…

  TopSpeed

  Najdrahší kľúč od auta na svete

  1

  Aký zmysel má klúč, ktorý je drahší ako väčšina dnešných superáut? Presne tak, úplne žiadny. No aj tak je vždy zaujímavé, keď sa do obyčajnej veci nalejú poriadne peniaze. Bugatti Chiron nie je auto pre ľudí, ktorí považujú cenu za problém. Táto skupina zákazníkov sa chce hlavne ukazovať. Najdrahší kľúč od auta im vyrába…

  VW e-Golf vyrobili už pre stotisíc majiteľov

  12

  Elektromobilita je v rozmachu, každú chvíľu predstavia nový elektromobil. Volkswagen model e-Golf predstavil ešte v roku 2014. Medzičasom plne elektrických áut oznámili a predstavili viacero. Jubilejný VW e-Golf však aj napriek obmedzeniam oslávil presne stotisíceho zákazníka. To na elektrické autá skutočne nie je málo.

  Ďalšie fakty o benzíne E10. Do Felicií ho netankujte

  34

  Od 1. januára 2020 budeme na čerpacích staniciach tankovať nový benzín s označením E10. O jeho ekologickom prínose sme už počuli mnoho, čo však znamená prechod na E10 pre bežných motoristov, ktorých trápia úplne iné veci? A čo bude s benzínom E5? Hľadali sme ďalšie odpovede. 

  Mercedes odporúča palivá OMV MaxxMotion

  4

  Špičkové autá potrebujú kvalitné palivá, prémiový benzín OMV MaxxMotion zase umožňuje najlepšie využiť potenciál motora. Úzka spolupráca medzi spoločnosťami OMV a Mercedes-Benz je preto logickým krokom. Obe značky sa stanú partnermi, pričom spolupráca bude postavená na vzájomnej podpore komunikácie.

  Dieselgate nekončí. VW má po razii znova čo vysvetľovať

  3

  Zdá sa, že mediálne známa aféra Dieselgate nemá konca kraja. Tento týždeň mala nemecká centrála koncernu Volkswagen znova návštevu z nemeckej prokuratúry. Jej pracovníkov zaujímali dokumenty týkajúce sa relatívne nového naftového motora EA288. O čo presne ide, zúčastnené strany taja. Motor EA288 mal pritom slúžiť na „očistenie“ mena fabriky. Zrejme sa tak nestalo.

  Hyundai Sonata už aj vo verzii N-Line. A rovno s motorom 2.5 T-GDi

  0

  Hoci sa Hyundai Sonata zatiaľ do Európy nedostal, automobilka ho prezentuje ako globálny model. Jeho príchod na trhy EU zatiaľ nikto oficiálne nepoprel, aj preto sa o ňom na Starom kontinente hovorí čoraz častejšie. A rozhodne je o čo stáť. Fabrika už testuje aj „ostrú“ Sonatu N-Line. Zaujímavý je aj jej motor –…

  KAMzaKRÁSOU

  Vieš, kde stráviť Vianoce? Vymeň zimný kabát za plavky!

  3

  Pýtate sa, kde stráviť Vianoce tento rok? Čo tak skúsiť nejakú tropickú destináciu? Vianoce v trópoch môžu byť obrovským zážitkom a príjemným únikom pred každoročným sviatočným zhonom a stresom. Dali by ste sa nahovoriť?

  Recept: Zdravé zimné smoothie, ktoré vás zahrejú aj ochránia

  4

  Tieto obľúbené nápoje nie sú ideálne len na letné obdobie. Niektorí z nás si bez nich nevedia predstaviť ráno a iní si ich doprajú len čas od času. No vedeli ste, že sú ideálne aj počas zimného obdobia? Stačí len niektoré letné ingrediencie zameniť za tie zimné a vytvoríte si zdravé smoothie, ktoré…

  Už si vyskúšala kôprový olej? Rozhodne ho budeš milovať!

  2

  Už pravidelne vám prinášame rozličné zaujímavé a najmä užitočné informácie o najrôznorodejších múkach, prírodných sladidlách. semienkach, orieškoch či olejoch. Je ich skutočne mnoho a výber v prípade rozsiahlej ponuky môže byť veľmi náročný. Práve preto vám stále predstavuje nové a nové potraviny, ktoré dokážu v pozitívnom smere ovplyvniť naše telo…

  Čo všetko sa dá prať v práčke? O tomto si možno vôbec netušila!

  2

  Slúži vaša práčka v domácnosti iba na pranie oblečenia? Nebojte sa ju využiť trochu netradičným spôsobom a vyperte v nej napríklad koberčeky do auta alebo topánky. Čo všetko sa dá prať v práčke? Nebojte sa a využite jej schopnosti na maximum!

  Ako používať vône vo Feng Šuej? Ktoré dokážu zmeniť náladu?

  2

  Príjemná vôňa domova priaznivo vplýva na našu celkovú pohodu. Je potešením byť v dome, ktorý dobre vonia. Vo Feng Šuej sa používajú vône a aromaterapia na podporu harmónie a rovnováhy. Vhodne zvolenou vôňou môžeme síriť dobrú náladu, povzbudiť kreativitu, upokojiť alebo povzniesť ducha. Aké vône vo Feng Šuej dokážu navodiť príjemnú atmosféru?  

  Najdivnejšie spôsoby, ako si ľudia zarábajú peniaze: To vážne?!

  8

  Je množstvo profesií, ktoré existujú a ktorým sa ľudia venujú. Na jednej strane existujú také bežné, ktorým sa venuje množstvo ľudí, no natrafiť môžete aj najmodernejšie profesie, akou je napríklad pilot dronov, manažér šťastia a pod. To však ani zďaleka nie je všetko. Ľudia sú totižto vynaliezavé tvory a verte či nie, dokážu…

  Svetlo sveta

  Pápež náhle zrušil blahorečenie arcibiskupa Sheen stanoveného na 21.12.

  0

  Blahorečenie jedného z najviac sledovaných predstaviteľov katolíckej Cirkvi v 20. storočí, arcibiskupa Sheena sa náhle zrušilo. Dôvod má byť požiadavka pôvodne nemenovaných amerických biskupov, ktorí Svätému otcovi navrhli oddialiť tento termín a ešte hlbšie preskúmať život arcibiskupa. Biskup Peorie, ktorý je zodpovedný za blahorečenie reagoval na toto náhle rozhodnutie slovami,…

  Úmrtie: Zomrel Ján Brichta, spolutrpiteľ blahoslaveného Titusa Zemana

  0

  Ján Brichta, účastník tretej výpravy Titusa Zemana, spolu s ním odsúdený, trpiteľ za vieru zomrel vo veku požehnaných 91 rokov vo štvrtok 28. novembra 2019. Saleziánsku rodinu o úmrtí informovala dcéra zosnulého. Označila ho za „saleziána celým svojím životom“. Pohrebné obrady sa budú konať v Katedrále svätého Martina v Bratislave…

  Arcibiskup Paríža Michel Aupetit: Aj nálepkovanie môže byť cenzúrou

  0

  „Cenzúra je vo Francúzsku faktom. Ak má niekto iný názor ako väčšina, nesmie hovoriť na verejných miestach. Ak máš iný názor, budeš označený za reakcionára alebo homofóba,“ hovorí parížsky arcibiskup Michel Aupetit. V obšírnom rozhovore pre švajčiarsky portál 24heurs.ch sa arcibiskup Aupetit vyjadril ku kauze Sylviane Agacinskiovej. Táto francúzska filozofka…

  Grécka pravoslávna cirkev bude v Grécku aj naďalej štátnou cirkvou

  0

  Grécky parlament odmietol zmeny a doplnenia ústavy, ktoré by zaviedli oddelenie Gréckej pravoslávnej cirkvi od štátu. V tejto krajine má štatút štátnej cirkvi. Prezident a ministri prisahajú arcibiskupovi Atén a celého Grécka. Kňazi sú platení zo štátneho rozpočtu. V roku 2018 sa ľavicová vláda Alexisa Tsiprasa ujala iniciatívy na oddelenie…

  O tri mesiace sa otvoria archívy Pia XII. – rozhovor s prof. Hrabovec

  0

  Vo formáte podcast prinášame rozhovor s členkou Pápežského výboru pre historické vedy prof. Emíliou Hrabovec o význame sprístupnenia fondov pontifikátu Pia XII. vo vatikánskych archívoch. Členka Pápežského výboru pre historické vedy prof. Emília Hrabovec sa v závere novembra zúčastnila v Ríme na stretnutí Medzinárodného komitétu historických vied. Členom tejto organizácie je…

  Pápež súhlasil s vrátením relikvie jasličiek do Betlehema

  0

  Medzi najpoprednejšie relikvie v Cirkvi patrí, popri fragmentoch Svätého kríža, tŕňovej koruny, ktorá bola uchovávaná v parížskej katedrále Notre Dame, aj fragment jasličiek, v ktorých bol uchovávaný po svojom narodení Ježiš Kristus. Fragmenty jasličiek sa uchovávali v Ríme potom čo moslimovia dobili v siedmom storočí Jeruzalem. Jasličky boli od siedmeho…

  Armádny Magazín

  Českí poľovníci nesúhlasia so zamietnutím ich žaloby Európskej únie

  0

    Prinášame vyjadrenie Českomoravskej poľovníckej jednoty k rozhodnutiu Súdneho dvora EÚ vo veci žaloby Česká republika vs. Európsky parlament a Rada EÚ proti novelizovanému zneniu doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady o kontrole získavania a vlastnenia zbraní. Česká republika sa žalobou

  Ak chceme vychádzať s Ruskom, nesprávajme sa ako idioti

  0

  5. 12. 2019 / Daniel Veselý. Som vcelku milo potešený tým, že sa reakcia tuzemských novinárov, politikov a užívateľov sociálnych sietí na Novotného klauniády v ruskej štátnej televízii rôzni. Nejde o monolitickú litániu, ako by sa dalo očakávať, hoci táto nafúknutá kauza zbytočne odsáva energiu oveľa dôležitejším problémom, v prvo

  V Košiciach odštartovala zimná liga v dynamickej streľbe

  0

  Dňa 1.12.3019 sa konala v priestoroch obchodného centra Optima, strelecká súťaž 2CS Winter league podľa pravidiel IPSC. Zaujímavosťou tejto súťaže je, že sa strieľajú 4 strelecké situácie podľa pravidiel IPSC v dynamickej streľbe, na jednom mieste. Strelci mohli využiť možnosti , ktoré ponúka aj areál Steam Factory a mnohí prišli…

  Američania vyvíjajú nové super podvodné strelivo

  0

  Tradičné guľky pod vodou rýchlo spomalia, takže sú takmer neúčinné. Metóda známa ako „superkavitácia“ umožňuje objektom letieť vo vode oveľa vyššími rýchlosťami. Tieto guľky by mohli fungovať s existujúcimi zbraňami a mohli by urobiť špeciálne sily ešte smrteľnejšími. Spoločnosť DSG Technologies, vyvíja nové strelivo, ktoré môže letieť  vo vode tým, že

  Najlepší poddôstojník za výcvikový rok 2019 je nadrotmajster Andrej Brzuľa z taktického krídla Sliač

  0

  V priestoroch žilinského 5. pluku špeciálneho určenia sa 3. decembra uskutočnil výber najlepšieho poddôstojníka OS SR za výcvikový rok 2019. Komisia pod vedením Hlavného poddôstojníka OS SR štábneho nadrotmajstra Marcela Kaniaka nakoniec rozhodla, že sa ním stal nadrotmajster Andrej Brzuľa, starší technik – špecialista- inštruktor skupiny obsluhy trenažéra 2. taktickej

  EÚ sa desí slobody vlastných občanov - zamietol českú žalobu proti zbraňovej smernici

  0

  Súdny dvor EU dnes vyniesol rozsudok, ktorým podľa očakávaní ZAMIETOL ČESKÚ ŽALOBU proti zbraňovej smernici. Rozhodnutie súdu nás len utvrdzuje v názore, že EU sa desí slobody vlastných občanov a je zónou umierajúcej demokracie.   ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 3. decembra 2019

  Tvoja Svadba

  Očarujúca bordová svadobná výzdoba: Určite si získa aj teba!

  0

  Rozprávková zimná svadba je pre niektorých splneným snom. Na rozdiel od tradičnej letnej svadby má tá v zime niekoľko zásadných výhod. Máte jasnú predstavu o tom, ako by mala vaša svadba vyzerať? Túžite po niečom originálnom? Bordová svadobná výzdoba bude pre vás jasná voľba.

  Svadba s malým rozpočtom: Ako zorganizovať svadbu snov?

  0

  Túžite po rozprávkovej svadbe, avšak máte obmedzený finančný rozpočet, ktorý nemôžete prekročiť? Aj napriek tomu môže byť váš svadobný deň dokonalý. Svadba s malým rozpočtom nie je žiadny problém. Prinášame vám tipy, vďaka ktorým na svadbe ušetríte a napriek tomu si jeden z najdôležitejších dní svojho života užijete podľa svojich…

  Ako napísať dobrý príhovor? Čo ľudí zaručene dojme?

  0

  Zacinkanie na pohárik počas svadobnej hostiny predchádza tradičnému príhovoru. Kto sa ho zvyčajne ujíma a aké slová zvoliť, aby oko nezostalo suché, úsmevmi sa nešetrilo a osadenstvo bolo patrične dojaté? Svadobný príhovor zvyčajne patrí otcovi nevesty a svedkovi ženícha. Dávno ale toto nepísané pravidlo neplatí do bodky, a tak sa na každej…

  Ako zvládnuť svadbu s pokojom? S našimi tipmi to zvládneš!

  0

  Nevesty sa na svoj veľký deň tešia. Prekážkou by nemal byť ani stres. Všetko sa dá totiž zvládnuť s pokojom. Ako zvládnuť svadbu s kľudom? Prejdite si naše svadobné tipy, ako to docieliť.

  Svadobný šál pre nevestu na zimnú svadbu: Zahreje aj očarí!

  2

  Doposiaľ sa nevesty akosi báli zimných svadieb. Predsa len je vonku zima a zladiť kabátik k svadobným šatám nie je vôbec jednoduché. Dokonca sa zimným svadbám práve kvôli tomu väčšina neviest vyhýba, a to aj napriek tomu, že by v zimnom období ušetrili. Zimná svadba má rovnako ako tá letná čosi do seba. Všetko…

  Najznámejšie svadobné tradície: Staré verzus nové

  2

  Určite ako každá nevesta a ženích, premýšľate nad tým, aké tradície zapojiť práve do vášho svadobného dňa. Nič ale nie je povinnosť. Je to váš deň a ak si ho chcete usporiadať sami podľa seba, nikto sa na vás hnevať nebude. Súboj svadobných tradícií vám pomôže vybrať si tie vaše. Najznámejšie…

  Tvoje Zdravie

  Vylučuje sa počas pôrodu aj sexu: Toto je oficiálny hormón lásky!

  0

  Viete, ktorý hormón v tele môžeme označiť ako oficiálny hormón lásky? Nazýva sa oxytocín a najčastejšie sa spája s pôrodom a s dojčením. Oxytocín je však oveľa silnejší a nemá na svedomí “len” narodenie nového človiečika. Vyskumy ukázali, že sa vylučuje aj pri nadviazaní novej známosti, pri sexe, ale aj…

  Ľudský papilomavírus: Čo by sme mali vedieť o HPV? Ako sa prenáša?

  0

  Ľudský papilomavírus je známy aj pod skratkou HPV. Infekciu týmto vírusom radíme v súčasnej dobe medzi najčastejšie pohlavne prenosné infekcie. Po vstupe do organizmu nemusí vírus spôsobovať veľmi dlhú žiadne zdravotné ťažkosti. Jeho prítomnosť v tele však môže z dlhodobého hľadiska zvyšovať riziko rozvoja mnohých vážnych ochorení, akým je napríklad v prípade…

  Obávaná, ale život zachraňujúca! Čo je kolonoskopia a ako prebieha?

  0

  Nedávno sme vám priniesli článok o tom, čo je gastroskopia a ako prebieha. Toto pomerne obávané vyšetrenie môže byť veľmi nápomocné pri diagnostike mnohých vážnych ochorení tráviacej sústavy. Hoci vyzerá jeho priebeh trochu nepríjemne, spravidla ho pacienti zvládnu veľmi dobre. Podobne obávaným vyšetrením, ak nie ešte viac, je takzvaná kolonoskopia.…

  Ako sa stravovať pri vysokom krvnom tlaku?

  0

  Vysoký krvný tlak predstavuje zdravotný problém, ktorý v dnešnej dobe trápi obrovské množstvo jedincov, a to nielen starších, ale aj stále mladších. Ide o takzvané civlizačné ochorenie. O vysokom tlaku sa pritom často hovorí ako o akomsi tichom zabijakovi. Nebolí, dlho nemusí spôsobovať žiadne ťažkosti, no v skutočnosti ide o…

  Príčiny ženskej neplodnosti: Čo sa ukrýva za problémami s počatím?

  0

  Nedávno sme vám priniesli článok o tom, aké sú príčiny mužskej neplodnosti. V súčasnej dobe je pritom splodenie potomka skutočne častým problémom, pričom o mužský aj ženský problém. Dnes sa pozrieme na to, aké sú príčiny práve ženskej neplodnosti. V prípade, že pár má už rok problém s počatím aj…

  Poznáte účinky cesnakového oleja? Pripravte si ho doma ihneď!

  0

  Cesnak kuchynský, latinsky Allium sativum, je rastlina z čeľade cesnakovité. Jeho domovinou je pravdepodobne centrálna oblasť Ázie. Od nepamäti sa jeho guľovitá cibuľa, zložená z niekoľkých strúčikov prekrytých bielym až purpurovým obalom, využíva nielen ako zelenina a korenina, ale uplatenie našiel aj v tradičnej ľudovej medicíne. Reč je o jednej z najstarších liečivých…