• Prečo sa k problematike EÚ v období pred voľbami do Európskeho parlamentu neotvorili témy, na ktoré občania chcú dostať odpovede a usilovať sa o demokratické rozhodnutie ?

  Publikované 14.07. 2019 o 17:28 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Časť II.

  Podľa bývalého prezidenta SR Andreja Kisku pre demokraciu najväčšiu hrozbu predstavujú dezinformácie a propaganda. Lenže dezinformácie a propagandu organizuje EÚ a vládna moc členských štátov EÚ, pretože problém charakteru a fungovania EÚ obchádzajú a zastierajú rôznymi fintami a nedovolia, aby sa k najzásadnejšej otázke  existencie a politík EÚ mali možnosť vyjadrovať v otvorených celospoločenských diskusiách občania či nebodaj, aby im bola daná možnosť schváliť zmluvy o EÚ a jej fungovaní  alebo daná možnosť vyjadriť sa, či súhlasia, aby EÚ vládla nad členskými krajinami tým, že aj naďalej bude vládnuť a spravovať celé územie na základe nadnárodného práva a nadnárodnej tvorby vôle.

  Je smiešne a zároveň tragické, že tí politici demokratického Západu, a je ich celá plejáda rôznorodých „politických machrov“, ktorí neustále hovoria o hrozbách pre demokraciu, tak títo politici jednoducho nechcú dovoliť svojim občanom, aby boli zapojení do sféry demokratického rozhodovania. Naša Ústava SR hovorí veľmi jednoznačne o účasti občanov na správe vecí verejných. Čo treba urobiť, aby takáto prax politikov a vládnej moci zanikla ?

  Hrozby, buď reálne alebo vymyslené, je potrebné zameniť – nahradiť organizovaním súhlasu občanov k prijímaniu najdôležitejších rozhodnutí v živote spoločnosti. Politici na národnej úrovni majú povinnosť práve z titulu zástupcov občanov dbať o naplňovanie politickej rovnoprávnosti na národnej úrovni a preto majú mať záujem na tom, aby pre demokraciu skutočne najväčšiu hrozbu nepredstavovala EÚ. Túto hrozbu nie je možné zamieňať s nezmyselnými vyhláseniami, že hrozbou pre národ sú vlastenci či ochrancovia národno-štátnych záujmov. Túto lož podporujú aj naši politici a vládni predstavitelia na čele s doterajším prezidentom SR.

  Nedávno sa uskutočnili voľby do Európskeho parlamentu. Niektorí z nás majú nádej, že cez EP je možné EÚ reformovať do podoby medzinárodnej organizácie  rovnoprávnych členských štátov na medzivládnom základe. Táto nádej o reformovateľnosti EÚ je falošná, pretože podmienka skutočne zásadnej reformy EÚ je skrytá v politike a v politických aktivitách národného štátu, v rámci ktorého musí byť splnená podmienka, aby sa k problematike EÚ otvorila celospoločenská diskusia a aby v zásadných otázkach sa žiadal súhlas občanov. Inak povedané, zásadná príprava k reforme EÚ a teda k zásadnej zmene charakteru a fungovania EÚ sa môže a musí uskutočniť v rámci národného štátu.

  Žiaľ, na politickej scéne nie je možné nájsť žiadny politický subjekt a žiadnu politickú osobnosť, ktoré by mali dostatok odvahy zbúrať megalomanskú stavbu aj s jej  „chrbtovou kosťou“ – nadnárodným právom a celým inštitucionálnym systémom vrátane Európskeho parlamentu.  Predstavme si celé skupiny ľudí, ktorí bez výhrad podporujú a bojujú za udržanie EÚ s doteraz platným inštitucionálnym systémom a jeho posilnením a so snahou dokončiť integračný proces ustanovením európskeho super štátu.

  Títo ľudia  v skutočnosti preukazujú, že vôbec nepotrebujú mať k dispozícií svoj vlastný rozum a svoje poznávacie schopnosti a teda nepotrebujú skúmať, aký je charakter a fungovanie EÚ a k čomu existujúce fungovanie EÚ vedie. Títo ľudia ochotne zapierajú svoje vlastné intelektuálne možnosti a schopnosti v mene prisluhovania politike, ktorá vedie členské štáty do záhuby. Už som písal v iných svojich článkoch , že nie je možné z občanov členských štátov EÚ vytvoriť akýsi európsky politický národ.

  George Friedman, šéf inštitútu Stratfor, na otázku reportéra portálu nato-aktuál.cz, či základ, na ktorom bola EÚ vybudovaná, je scestný, odpovedal takto: „Jedným zo zásadných   problémov EÚ bolo, že namiesto obyčajnej zóny voľného obchodu sa snaží byť akýmsi kvazištátom, v ktorom Brusel reguluje všetky aktivity. Naproti tomu sa pozrite na severoamerickú     NAFTA. Ide len o zónu  voľného obchodu, bez hlavného mesta, bez parlamentu pre celú Severnú Ameriku. Je to zóna, v ktorej sa jednoducho obchoduje.“     ( Viď Zem a vek, jún 2019 ).

  Eurooptimisti v rámci skúmania svojich skutočných poznávacích schopnosti by si mali položiť otázku, prečo nám v Európe nestačí, aby EÚ fungovala  ako zóna voľného obchodu a nič viacej, ani nič menej ? Pretože vo svete existujú elity, ktoré nám motajú naše hlavy v tom, že nutne sa musíme podriadiť  globalizácií ako procesu, ktorý je zákonitým vývojom ľudskej spoločnosti. Týmto marxistickým prístupom nás chcú úplne zbaviť reálneho uvažovania a zakryť fakt, že prinútenie k zjednoteniu pod vedením Bruselu je fašistickou totalitnou praktikou.

  V článku „Liberálny svetový poriadok je mýtus“ jeho autor Stacy Little píše: „Globalizáciu a systém nadnárodných inštitúcií vytvorili jedinci, ktorí v rozvoji  takéhoto systému videli svoj vlastný prospech. Za pomoci manipulácií a lstí sa im podarilo vytvoriť ilúziu, že globalizácia je historický opodstatnená…Je možné súhlasiť s tvrdením, že takýto systém bol vybudovaný s cieľom väčšieho obohatenia elít, ktoré stali v pozadí Spojených štátov.“ Autor článku si myslí, že globálny systém , ktorý vytvára veľmi výhodné podmienky pre voľný pohyb kapitálu, sa zbavil všetkých prekážok, ktoré mu stoja v ceste. Touto prekážkou sú národné štáty a prekážku sa podarilo eliminovať cez vznik EÚ.

  Ďalšou prekážkou sú ľudia, ktorí nie sú ochotní robiť politiku podľa pravidiel podriadenosti imperializmu.   Autor v tejto súvislosti uvádza dve mená: Kaddáfi a Kennedy. K prekážkam pre globálny systém imperializmu patria aj tradičné formy kolektívnej identity  ( národ – znovuobjavenie kozmopolitizmu, zničenie inštitúcie rodiny ). Všetko toto zapadá do systému riadeného chaosu, ktorý urýchľuje ničenie ľudstva, v rámci ktorého je dobre bádať aj na úrovni národného štátu, že politika sa vyprázdňuje, prestáva byť vecou verejnou, pretože musí byť ( ! ) podriadená  nejakému objektívnemu procesu globalizácie, ktorý vedie ľudí, politické strany a hnutia, či národné vlády k tomu, aby sa učili pracovať na našom spoločnom sebazničení.

  V rámci akýchsi nových prístupov k politickému riadeniu spoločnosti sa krok za krokom znižuje váha, význam, pôsobnosť všetkých foriem štátnej moci vrátane úradu   prezidenta SR. Riadenie personálnych záležitosti prešlo z úrovne štátnej na nadštátnu   ( mimo štátnu ) a samotné, vraj demokratické voľby, majú za úlohu len vyzdvihnúť do funkcie tých ľudí, ktorých výber je dohodnutý na nadnárodnej úrovni. Učebnicovým príkladom zmeny v riadiacich procesoch bola voľba prezidenta SR či výmena na poste predsedu vlády SR pod heslom Za slušné Slovensko.   Aj tu sa pracovalo s určitými pravidlami podriadenosti imperializmu. Kandidát M. Šefčovič mal významnú úlohu eliminovať kandidáta s prioritami národno-štátnych záujmov.

  Taká entita či štátny mechanizmus ako EÚ podporuje systém  riadeného chaosu, ktorý sa týka  globalizácie. Napriek tomu naša vládna moc neustále zdôrazňuje, že vysiela signály, že EÚ je našim životným priestorom, kde v akejsi spolupráci členských štátov riešime problémy v prospech svojich občanov, na ktorých zvládnutie  vraj nemáme možnosti, sily, schopnosti. Dezinformácie a propaganda  na demokratickom Západe v skutočnosti zastierajú  súvislosti medzi EÚ a globálnym systémom.  O týchto otázkach  potrebujeme mať dostatok rôznych informácií či analýz, ktoré občanom SR môže z iného uhla pohľadu ( ako straníckeho ) sprostredkovať napríklad Ústav politických vied SAV alebo univerzitné pracoviska v SR.

  V Parížskej výzve s názvom „Európa, v ktorú je možné veriť“, ktorú v roku 2017 podpísala skupina intelektuálov z rôznych krajín Európy ( mimo SR ) sa o. i. píše aj toto: V bode 7: „Skutočná Európa je spoločenstvom národov. Máme svoje jazyky, tradície a hranice…Táto jednota v mnohosti sa nám zdá byť prirodzenou…Najčastejšou politickou formou jednoty v mnohosti je impérium, ktoré sa európski králi a účastníci vojen snažili znova vytvoriť v stáročiach po pádu Rímskej ríše. Fascinácia imperiálnou formou pretrváva, ale národný štát prevládol ako politická forma, ktorá spája občianstvo so suverenitou.“

  V bode 19 sa napríklad píše: „Behom poslednej generácie viacej a viacej členov našej vládnucej  triedy sa rozhodlo, že jej vlastný záujem spočíva v urýchlenej globalizácií. Chcú vybudovať nadnárodné inštitúcie, ktoré by boli schopné ovládať bez nepríjemnosti ľudové vlády. Je čím ďalej tým viac jasnejšie, že „demokratický deficit“ v EÚ nie je puhým technickým problémom riešiteľným technický. Naopak, tento deficit je zásadným záujmom, ktorý žiarivo strážia. Nech už si to obhajujú  údajnou ekonomickou nevyhnutnosťou či autonómne sa rozvíjajúcim medzinárodným právom ľudských práv, nadnárodní mandaríni  v inštitúciách EÚ si privlastnili politický život Európy a všetky námietky odbíjajú  technokratickou odpoveďou: Nie je alternatíva! To je mäkká ale silnejúca skutočná tyrania, ktorej čelíme.“

  Čo je potrebné si všimnúť z uvedených citátov Parížskej výzvy ? Že procesy, ktoré sa odohrávajú v rámci EÚ majú ďalekosiahly vplyv na život občanov členských štátov, na fungovanie národného štátu. Signatári výzvy si všimli, že fascinácia imperiálnou formou pretrváva, čo znamená, že sa nachádzame už v konkrétnom politickom rozpoložení, ako zabezpečiť z úrovne Bruselu a EÚ vyhlásenie či ustanovenie európskeho impéria. Strata úplnej suverenity členských štátov sa blíži, pretože nositelia konceptuálnej moci už dávno rozhodli, že moc od národných štátov sa postupne preberie na nadnárodnú úroveň. Signatári výzvy preto jasne upozornili na význam národného štátu pre občanov, pretože národný štát je taká politická forma, ktorá spája občianstvo so suverenitou. Kto je za skutočnú Európu a európsku civilizáciu, musí mať schopnosť uznávať národný štát a bojovať za národno-štátne záujmy.

  Od našich politikov a od médií hlavného prúdu sa občanom nič také nezdôrazňuje. Politika, ktorá sa robí v našej spoločnosti, podobne ako aj v iných štátoch, je organizovaná v záujme cudzej moci a to už celkom jasne vedie k takému správaniu sa politikov, politických strán a hnutí, mimovládnych organizácií, ktoré je možné označiť ako prekračovanie ústavnosti SR.

  Na čele takejto politiky nie je nikto iný ako naši ústavní činitelia v prvom rade, za chrbtom ktorých sa zgrupujú ďalšie skupiny „európskych aktivistov“. Prekračovanie ústavnosti SR v smere k cudzej moci sa berie ako nevyhnutný a hlavný „módny doplnok“ každého politika, ktorý má ambície byť politický aktívnym v prospech európskych záujmov. Takže v súčasnej dobe sme svedkami toho, ako sa z úrovne „osvietených“ politikov robí v spoločnosti politické absurdno.

  Na jednej strane v záujme akejsi spravodlivosti prenasledujeme predstaviteľa ĽS – NS za vypísaniu finančného daru v sume 1.488,- eur, pretože toto číslo je vyjadrením súvislosti, ktoré niekto „múdry“ pospájal s pôsobením fašistov a na strane druhej prekračovanie ústavnosti SR v politických činov našich politikov nikto neberie ako dôvod pre ochranu ústavnosti SR. Je zaujímavé, že prekročenie prahu ústavnosti SR nikto neberie ( aspoň verejne ) za komplot s cudzou mocou, ale najskôr za akýsi moderný proeurópsky kurz, ktorý je potrebné držať a bez ktorého sa nesmie robiť politika. Držanie kurzu si potom od každej národnej vlády vyžaduje, aby v smere k vládnucej triede boli v určitých intervaloch vysielané pozitívne signály. Je zaujímavé, že túto úlohu si hneď s nástupom do prezidentského úradu vzorne splnila aj naša nová prezidentka SR.

  Už som zdôraznil, že taká entita či štátny mechanizmus ako EÚ podporuje systém riadeného chaosu, ktorý sa týka globalizácie. Veľmi dobre je to možné vysledovať z citátu pod bodom 19 Parížskej výzvy. Vládnuce triedy sa rozhodli pre urýchlenú globalizáciu. Globalizácia si však vyžaduje urobiť také opatrenia, aby bolo možné bez nepríjemnosti ovládať ľudové vlády a teda aj samotných občanov. A k tomu je potrebné vybudovať nadnárodnú inštitúcie.

  Signatári výzvy upozornili, že EÚ sa vyznačuje „demokratickým deficitom“, ktorý nie je výsledkom technického problému, ale jasným zámerom, ktorý sa musí strážiť. „Demokratický deficit“ je výsledkom toho, že nadnárodní mandaríni ( úradníci, štátnici ) v inštitúciách EÚ si privlastnili politický život Európy a námietky odbíjajú technokratickou odpoveďou, že alternatíva neexistuje. A v tejto „bezalternatívnej spoločnosti“ z vlastného záujmu chceme ostať, pretože podľa predsedu vlády SR a ďalších politikov, je našim životným priestorom.

  Pred voľbami do EP z môjho pohľadu sa malo vo veľkom diskutovať o otázke možnej reformy EÚ a to najmä z dôvodu, že ešte vo februári 2017 Európsky parlament schválil „Správu o možnom vývoji a úpravách súčasnej inštitucionálnej štruktúry EÚ“, číslo A8 – 0390/2016. Tento dokument svojim obsahom, napriek tomu že vraj EP zastupuje občanov, svedčí o tom, že ide iba o akúsi vnútornú reformu EÚ v prospech posilnenia úlohy EÚ na úkor národných štátov.

  Myslím si, že EP pri prerokovaní a schválení  uvedeného dokumentu vôbec sa žiadnymi záujmami občanov členských štátov EÚ nezaoberal. Tento dokument je najskôr v plnej miere v súlade so všetkými tými nadnárodnými a národnými nositeľmi konceptuálnej moci, ktorí chcú ustanoviť európsky super štát. A jedným z takýchto opatrení k tomuto cieľu je posilnenie inštitucionálneho usporiadania EÚ.

  Hneď na začiatku dokumentu je stanovené, že je potrebné orientovať sa v smere, ako odstrániť nedostatky v riadení EÚ a k tomu sa plánuje rozsiahla a hlboká revízia Lisabonskej zmluvy. Dokument jasne stanovuje, že reforma Únie by nemala priniesť návrat k zvýšenému vplyvu národných vlád a medzivládnej  spolupráce. Píše sa o modernizácií EÚ vytvorením nových nástrojov, nových a účinných európskych kapacít a väčšej demokratizácie rozhodovacieho procesu v rámci EÚ. Pozor, nejde o žiadnu ozajstnú demokraciu !

  To, ako vážne poslanci EP mysleli na nás, občanov členských štátov EÚ, svedčí aj jasné určenie, že vhodným formátom na diskusiu o budúcnosti Únie je samotná EÚ 27. Podľa poslancov EP rozdrobenie diskusie na rôzne formáty či skupiny členských štátov by bolo kontraproduktívne. Z dokumentu je možné pochopiť, že pre úvahy o budúcnosti EÚ a o dohode o vízií pre budúce generácie európskych občanov bude úplne postačovať konvent zástupcov EÚ a členských štátov EÚ.

  Už aj z týchto úvodných ustanovení dokumentu vyplýva, že EÚ nepredstavuje žiadnu medzinárodnú organizáciu národných štátov, ale je, ako sa to už otvorene aj píše, ústavným systémom založeným na zásadách právneho štátu a preto aj samotný EP žiada objasňovať ústavnú povahu EÚ. A to je poriadna politická drzosť !

  Naša vládna moc v súlade s postojmi EP zabezpečila, aby sa o reforme EÚ, ktorej obsahové zameranie bolo schválené uznesením EP z februára 2017, vôbec nediskutovalo s občanmi SR a aby sa nediskutovalo ani v prípade iných predložených návrhov na reformu EÚ, napríklad z pohľadu zástancov národno-štátnych záujmov SR.  Svoju úlohu si v tomto smere nesplnila ani opozícia, pretože nepodnikla žiadne kroky k nastoleniu otázky reformy EÚ na celospoločenskú diskusiu, v ktorej občania mali zohrať rozhodujúcu úlohu.

  Hru na demokraciu v rokoch 2017 až 2018 predstieralo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitosti SR ( MZV a EZ SR ). Najprv v roku 2017 zorganizovalo sériu diskusií na slovenských univerzitách pod názvom „Slovensko diskutuje o EÚ“. V roku 2018 pokračovalo vo formáte Národného konventu  o EÚ s úvodným stretnutím v Bratislave vo februári 2018 a pokračovaním siedmymi diskusnými stretnutiami v regiónoch SR znova v spolupráci so slovenskými univerzitami.

  Podľa štátneho tajomníka MZV a EZ SR Korčoka takýmto spôsobom vraj ministerstvo prispelo k celospoločenskej diskusií o tom, akú Úniu máme a akú ju chceme mať.  Takúto hru na demokraciu pokladám za politickú kamufláž, ktorou sa má zastierať skutočne potrebný formát celospoločenskej diskusie o potrebe reformy EÚ a ktorý nemôže byť redukovaný na jednostranné a nezáväzné posedenia so študentmi a akademickým vedením slovenských univerzít.

  Uznesenie EP z februára 2017 posilňuje moc EÚ ako ústavného ( štátneho ) systému a našej vládnej moci a opozícií vôbec nevadí toto posilňovanie, pretože ešte aj na základe usmernenia z Bruselu robia všetky opatrenia k tomu, aby sme my, občania SR, sa nemohli zorganizovať  k získaniu podstatného vplyvu na rozhodovanie, akú Úniu chceme mať. Vládna moc v otázke skutočne potrebného formátu o celospoločenskej diskusií k otázkam reformy EÚ ukázala svoju neochotu a nekompetentnosť, ktorá opätovne potvrdzuje, že  ústavné právo občanov na účasť na správe veci verejných nie je legislatívne ukotvené a tým ani činnosť štátnych orgánov usmerňovaná a zabezpečovaná.

  Môžem otvorene tvrdiť, že otázka o tom, akú Úniu máme v súčasnom období a akú chceme mať sa zásluhou vládnej moci a bruselského diktátu nikdy nesmie dostať na pódium celospoločenskej diskusie občanov SR, hoci štátny tajomník  MZV a EZ SR konštatoval, že od Národného konventu o EU  potrebujú získať spätnú väzbu od občanov. Lenže spätná väzba od študentov univerzít nemôže  nahradiť vytvorenie demokratických podmienok pre rozhodovanie občanov. Namiesto tejto potrebnej aktivity sa vládna moc zameriava na to, aby cez svoju propagandu dokázala vyvrátiť mýty o EÚ či zmiernili negatívne postoje  občanov k EÚ. S cieľov  Národného konventu o EÚ vyplýva, že tento formát nemá plniť žiadne prejednávanie zásadných otázok spätých s budúcnosťou Únie a nemá a nesmie ani náznakom spochybniť smerovanie Únie a SR v nej.

  Ak štátny tajomník MZV a EZ SR Korčok povie či tvrdí, že informovanosť slovenskej verejnosti o našom členstve v Únií je kľúčová, skutočne rozumie svojmu tvrdeniu ?

  Ako sa dá rozumieť nášmu členstvu v EÚ, ak nikto otvorene nehovorí o tom, v ktorých otázkach a politikách patrí SR pod ktorú jurisdikciu a prečo ? Ako sa dá vysvetliť, prečo SR ako suverénny štát pomáha legitimizovať bruselskú hegemóniu bez súhlasu svojich občanov ?

  Nie je žiadnou náhodou, že ani pred samotnými voľbami do EP sa neotvorila debata o tom, prečo EP vo februári 2017 prijal uznesenie k inštitucionálnemu usporiadaniu EÚ  v takom znení, ktoré posilňuje hegemóniu EÚ a národné  členské štáty sa tomu  majú ( musia ) iba prispôsobovať. Práve z pohľadu EP by otvorená diskusia k reforme EÚ v jej prospech bola kontraproduktívna. A tak pokračuje bieda národnej politiky, v ktorej sa prejavujú iba rôzne akty politického lavírovania medzi  nadnárodnými mocnosťami a ich záujmami a národnými záujmami, v ktorých sa  štátna suverenita postupne stráca a subjektívne záujmy občanov vládnu moc už veľmi netrápia.

  Výsledkom politického lavírovania je okrem iného aj to, že  štát vo formácií verejnej správy sa definitívne vzdal svojho určujúceho postavenia v rôznych dôležitých voľbách, teraz  vrátane volieb do EP. Dovolím si tvrdiť, že  výber kandidátov na poslancov EP a samotná voľba kandidátov na poslancov EP majú byť  vecou verejnou a jednoznačne doménou verejnej správy v Slovenskej republike. Znamená to, že  svoje úlohy v záujme občanov SR  budú plniť štátne orgány a územná samospráva: obce, mesta a samosprávne kraje. Výber kandidátov na poslancov EP má byť vecou verejnou a nie vecou  súkromných firiem ( spoločnosti, agentúr ) a politických strán, ktoré sa zmenili na súkromné politický podnikajúce subjekty.

  Môžeme veriť tvrdeniu, že trinásť europoslancov zo SR v EP tvrdo bojovalo za svoju vlasť, za nás všetkých zo Slovenska ? Ja tomu neverím. Veril by som iba vtedy, ak by sa dalo dokumentovať práve na príklade schváleného uznesenia EP z februára 2017 k súčasnému inštitucionálnemu usporiadaniu EÚ, že europoslanci zo SR sa spoločne rozhodli informovať občanov o rozhodnutí EP a k otázke obsahu dokumentu žiadajú otvoriť v rámci SR celospoločenskú diskusiu s občanmi. Naši europoslanci toto nenavrhli ani našej vládnej moci, nezaoberali sa týmto dokumentom z hľadiska ochrany našej štátnej suverenity a nášho slovenského národa. Z uvedených dôvodov je problémom veriť tomu, že europoslanci za SR, okrem zástupcov za ĽS – NS, budú tvrdo bojovať za svoju vlasť a proti bruselskému diktátu.

  Môžeme my, občania SR, očakávať, že v záležitostiach, ktoré sú predmetom tohto môjho článku, poskytne náležitú pomoc a bude v tomto smere veľmi aktívna novozvolená prezidentka SR Zuzana Čaputová , keďže sa pokladá za hlavu všetkých občanov  a chce byť aktívnou vo vnútornej politike ?  V tomto smere som pesimista, pretože k téme fungovania EÚ stanovisko prezidentky SR je známe od prvých momentov jej vstupu do prezidentského úradu. V rozhovore pre TA SR prezidentka SR bez toho, aby na danú tému mala absolvovaných s rôznymi skupinami občanov rôzne stretnutia, bez zaváhania vyhlásila, že NIE návratu kompetencií národným štátom a je zástancom ĎALŠEJ integrácie.

  Ďalšia integrácia je možná iba ako politická integrácia a teda ustanovenie európskeho super štátu, čo samozrejme súvisí aj s tým, že s touto integráciou nie je možné národným štátom naspäť vrátiť žiadne kompetencie. Môžeme teda očakávať, že ani prezidentka SR, ktorá je povinná v prvom rade brániť ústavnosť SR a nie ústavnosť EÚ, sa do žiadneho procesu, ktorý by mal súvisieť s otázkami reformy EÚ, vôbec nezapojí a nebude ani k uvedenému dokumentu EP iniciovať organizovania celospoločenskej diskusie na národnej úrovni.

  Môžeme si z obsahu rozhovoru pre TA SR všimnúť, že ak prezidentka SR vyjadrila jasné stanovisko k NIE návratu  kompetencií národným štátom a je zástancom ĎALŚEJ  integrácie, tak tento jej postoj je v absolútnom rozpore s tým, čo tvrdí na inom mieste rozhovoru. Doslova povedala: „Lebo ak spolu nehovoríme, nemôžeme diskutovať o tom, na čo máme rozdielne názory. V mojom svete má dialóg dôležité miesto.“

  Téma o charaktere a fungovaní o EÚ je tá najdôležitejšia téma pre občanov SR.  Táto téma si vyžaduje, aby konečne naša vládna moc pod vedením ústavných činiteľov prijali také politicko-organizačné opatrenia, ktoré umožnia pripraviť a zrealizovať na určitú dobu celospoločenskú diskusiu o to, v akej Únií žijeme a akú Úniu chceme mať. Nemôže ísť iba o nezáväznú diskusiu či dialóg, pretože celý problém je spätý s rozhodnutím či máme záujem chrániť ústavnosť Slovenskej republiky alebo budeme podporovať našich politikov v tom, aby sme pošliapali ústavnosť SR a s definitívnou platnosťou podporili a schválili ústavnosť EÚ.

  Prezidentka SR už svoje jasné stanovisko vyriekla, hoci mohla povedať, že v rámci svojej služby občanom je to problematika, ktorá si žiada, aby vládna moc otvorila s občanmi SR dialóg k otázke reformy EÚ, v závere ktorého má byť rozhodnutie občanov, či súhlasia s takou EÚ, ktorá bude spoločenstvom národných štátov alebo chcú takú EÚ, ktorá bude ustanovená ako európsky super štát. Je tu teda problém, ktorý ostáva nevyriešený a otvorený – prezidentka SR chce ďalšiu integráciu bez dialógu s občanmi SR, pričom sa zaradila k dvojici našich ústavných činiteľov, ktorí ešte stále nepochopili, že k žiadnej podpore nadnárodnej tvorby vôle ( z úrovne EÚ ), k odovzdávaniu národnej suverenity Bruselu a k ďalšej integrácií EU v podobe európskeho impéria nikdy nedostali oficiálny súhlas občanov a ich plnú moc.

  Čo očakávajú občania od svojich ústavných činiteľov ? Aby sa prestali byť do hrude a neustále pripomínali, že sa prihlásili k proeurópskej a proatlantickej zahranično- politickej orientácií a spoločnými silami umožnili občanom SR zrealizovať skutočne demokratické rozhodnutie vo veci fungovania EÚ a jej ďalšej integrácie ! Lebo prihlásenie sa ústavných činiteľov a vôbec vládnej moci k uvedenej zahraničnopolitickej orientácií neoprávňuje našich politikov, aby ďalej v zásadných otázkach fungovania EÚ rozhodovali  bez účasti občanov a teda bez demokratického rozhodnutia. Predstavitelia nášho štátu musia vedieť, k čomu môžu dostať od občanov plnú moc a iba na základe tejto plnej moci môžu konať, aby ďalej nepošliapavali ústavnosť SR.

  Ak teda prezidentka SR sa jasne vyjadrila, že NIE návratu kompetencií národným štátom a je zástancom ĎALŠEJ integrácie, tak v tomto smere môže konať iba za situácie, že bude zrealizované demokratické rozhodnutie v rámci nášho národného štátu a od občanov bude k tomuto jej zámeru daná ich PLNÁ MOC. Ak sa tak nestane, potom bude platiť názor Patricka Buchanana, že ľud je menšina terorizovaná elitami, pretože nechcú dovoliť, aby v otázke charakteru a fungovania EÚ  bolo slovenskému národu ako celku umožnené prejaviť svoju vôľu prijatím demokratického rozhodnutia.

  Otázka o ďalšej integrácií je problematika, ktorá sa týka MIERY  TOHO, v akej medzinárodnej organizácií ( aj s možným názvom Európska únia ) môže SR  existovať za takých podmienok, ktoré umožnia, aby v rámci svojej štátnej suverenity mohla presadzovať svoje záujmy bez toho, aby sa do nekonečná musela podriaďovať cudzej moci a jej kritériám. Už spomínaný Patrick Buchanan v jednom svojom článku uviedol, že dnes na Západe ide o súboj kapitálu ( ktorý vlastní rôzne inštitúcie ) a krajiny, ktorej tento kapitál vládne.

  Politické elity si teda musia rozmyslieť, komu majú a komu budú aj naďalej slúžiť. Lebo má platiť, že demokratické voľby v krajine majú slúžiť k tomu, aby politici slúžili občanom, s ktorými je potrebné riešiť otázku politickej rovnoprávnosti a politickej spravodlivosti práve spôsobom, že demokratické rozhodovanie nezanikne, ak je organizované v súčinnosti s občanmi. Ak politici sa usilujú slúžiť iba záujmom kapitálu, tak potom to v praktickom živote vyzerá tak, že presadzujú realizovanie svojej jedine správnej politiky.

  Ak sa objaví nejaká alternatíva, tak sa spustí propaganda, že bude pre náš životný priestor a budúcnosť škodlivá či nebezpečná. Za tejto situácie vládna moc či politické elity vôbec majú na svojej strane dostatočné množstvo argumentov, prečo sa nemôže k otázkam charakteru a fungovania EÚ otvoriť celospoločenská diskusia, prečo je z ich strany lepšie určité otázky pokladať za také, o ktorých sa nesmie diskutovať a podobne. Stále si chcú za každú cenu uchovať pozíciu, že občania nemôžu a nesmú rozhodovať o tom, akú Úniu chcú mať politické elity a vládnuca trieda v Európe.

  Mnohé témy k problematike EÚ sa jednoducho nemôžu otvoriť preto, lebo by to mohlo viesť obyvateľstvo členských štátov EÚ k poznaniu, že skutočná reforma EÚ z pohľadu národného členského štátu je potrebná alebo, že bude výhodnejšie z EÚ vystúpiť. Ak sa na pôde EÚ o jej reforme aj niečo hovorilo či písalo, tak je to iba v intenciách dokumentu, ktorý EP schválil k inštitucionálnemu posilneniu samotnej Únie a ešte viac na úkor národných členských štátov. Existuje dostatok indícií k tomu, aby som mohol zdôrazniť, že v Bruseli nemajú záujem, aby sa k diskusií s obyvateľmi členských štátov otvárali na pretras rôzne témy k fungovaniu EÚ, pretože nositelia konceptuálnej moci so žiadnou reformou v prospech členských štátov nepočítajú.

  EÚ je teda nereformovateľná a bez národných členských štátov poslanci Európskeho parlamentu nebudú mať šancu nič podstatného na fungovaní EÚ zmeniť. V otázke členstva SR v EÚ a fungovania EÚ vôbec naša vládna moc spoločne s väčšinou politických strán a hnutí vytvorili akýsi politický štátno – mocenský kartel, ktorý sa zaviazal ustrážiť SR tak, aby ostal v jadre EÚ, aby od tohto jadra bol usmerňovaný životný priestor krajiny a jej  obyvateľov a aby SR vďačne podporovala všetky kroky EÚ, ktoré budú súvisieť s jej ústavným poriadkom. Tento politický štátno-mocenský kartel nemá iné politické ambície a už teraz sa aktivizujú politickí dobrodruhovia, ktorí po voľbách do NR SR v roku 2020  plánujú dať tejto politike viacej dynamizmu a rozhodnosti.

   

  Koniec záverečnej časti

  Dušan Hirjak

   

   

   

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Kobry budú strážiť rezidenciu srbského prezidenta

  Belehrad 18. augusta 2019 (HSP/Foto: Facebook)   Budovy a majetky vysokých štátnych činiteľov zvyčajne ochraňujú vojaci a policajti, špeciálne jednotky a moderné ochranné systémy. V Srbsku vynašli iný spôsob. Kobry budú strážiť rezidenciu srbského prezidenta. Nebudú to však plazy so skupiny jedovatých hadov, ale... ženy. Sú to príslušníčky bataliónu vojenskej polície špeciálneho určenia Srbskej…

  Potrebujú ďalšiu vraždu?

  Bratislava 18. augusta 2019 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Potrebujú ďalšiu vraždu? Tri fázy prebratia moci liberálmi. V správny čas dá zásadné vyjadrenie aj nastrčená prezidentka. S Blbým a Blbším sa však voľby vyhrať nedajú, ani s ich replikami. „Plán bol jednoduchý. Kúpiť si človeka, ktorý bude vynášať špinu z vyšetrovania. Účelovo…

  Peter Švec: Prisnil sa mi sen – demokracia sa stala vládou väčšiny

  Bratislava 18. augusta 2019 (HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Ak sa parlamentné voľby uskutočnia na konci februára, našu vlasť čaká po horúcom lete aj horúca jeseň a ešte horúcejšia zima. Na druhej strane existuje nádej, že horúci nástup extrémisticko-liberálnych kandidátov na vysoké štátne funkcie schladia svojou nekonečnou nafúkanosťou, aroganciou a nekompetentnosťou samotní adepti. Na…

  54. časť neznámych slovenských dejín: V cudzích službách pred veľkou búrkou

  Bratislava 18. augusta 2019 (HSP/Kresba:Marián Tkáč)   Zatiaľ čo slovenská inteligencia v prvej polovici 19. storočia väčšinovo v ničom nezaostávala za európskymi partnermi, pestovala vlastnú reč – či už v bernolákovskom alebo štúrovskom úze - horšie to bolo so slovenskou šľachtou. Francúzsky diplomat Paul de Bourgoine mohol v roku 1849 napísať toto: „Na Slovensku…

  Na ostrove Gran Canaria opäť horí, evakuovali luxusný hotel

  Madrid 17. augusta 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Alberto Diaz)   Úrady na ostrove Gran Canaria, ktorý je súčasťou španielskych Kanárskych ostrovov, evakuovali v sobotu turisticky vyhľadávaný priesmyk Cruz de Tejeda a priľahlý luxusný hotel po tom, ako v tejto oblasti vypukol ďalší lesný požiar. Tlačová agentúra AFP to uviedla s odvolaním sa na…

  Prečo je súčasný liberalizmus novodobým fašizmom ?

  Bratislava 17. augusta 2019 (HSP/Foto:Sputnik-Natalia Seliverstova)   Všetci liberálni extrémisti, slniečkári a kaviarenski povaľači sa zaprisahávajú, že oni nemajú nič spoločné s fašizmom a slovné spojenie „liberálny fašizmus“ dokonca označujú za oxymorón, pričom zdôrazňujú, že demokracia môže existovať len s prívlastkom - liberálna. Žiadne iné formy demokracie, ako napríklad buržoázna demokracia, ľudová demokracia,…

  Medzi banánmi z Ekvádoru našli 75 kilogramov kokaínu

  Sofia 17. augusta 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Keith Srakocic)   Pracovník skladu v bulharskom prístavnom meste Burgas našiel 75 kilogramov kokaínu, ktorý bol ukrytý medzi banánmi privezenými v Ekvádoru. Tlačová agentúra AFP to uviedla s odvolaním sa na sobotňajšie vyjadrenia miestnej prokuratúry a polície Nálezca upozornil v sobotu ráno políciu na tehličky s drogou,…

  Požiar zničil slum v Dháke, o strechu nad hlavou prišlo 50-tisíc ľudí

  Dháka 17. augusta 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Evan Collis)   Slum v bangladéšskom hlavnom meste Dháka zachvátil obrovský požiar, ktorý pripravil o strechu nad hlavou 50-tisíc ľudí Požiar vypukol v piatok v neskorých hodinách v slume Čalantika, kde zničil okolo 15-tisíc domov. Mnohé mali plastové strechy, čo pomohlo pri šírení plameňov. Žiadne obete…

  Mesto Dolný Kubín rozdá kompostéry za viac ako 118-tisíc eur

  Dolný Kubín 17. augusta 2019 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Dolnokubínska samospráva v nasledujúcich mesiacoch začne bezplatne rozdávať záhradné kompostéry do domácností v rodinných domoch. Na ich nákup získala radnica nenávratný finančný príspevok z Ministerstva životného prostredia SR vo výške 118 257 eur, čo predstavuje 95 percent oprávnených výdavkov projektu. Zvyšné náklady uhradí…

  Stúpenci ruskej politickej opozície uskutočnili na viacerých miestach tiché protesty

  Moskva 17. augusta 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP)   Stúpenci ruskej politickej opozície zorganizovali v sobotu na viacerých miestach v Moskve tiché protesty, na ktorých žiadali prepustenie politických väzňov a slobodné voľby po tom, ako im úrady zakázali zhromaždenie väčšieho rozsahu. Informovala o tom agentúra DPA Organizátori protestov vrátane uväzneného opozičného politika Alexeja…

  Jubilejný Cigánsky Bašavel chce spojiť Rómov a Nerómov

  Bratislava 17. augusta 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Cigánsky Bašavel už desať rokov rúca predsudky o Rómoch. Organizátorom podujatie, ktoré sa uskutoční v sobotu 24. augusta na hrade Devín v Bratislave, je občianske združenie Divé maky. Hlavným programom sú vystúpenia mladých rómskych talentov, ktoré združenie podporuje Dodnes na ročníky Cigánskeho Bašavelu…

  Viete, ako sa máte zachovať, ak človek zaoberajúci sa okultizmom, vám chce niečo darovať? Hoci aj obraz Matky Božej

  Bratislava 17. augusta 2019 (HSP/Foto:Pixabay)   Ďarčeky sa neodmietajú. Ale čo robiť s obrazom Matky Božej, ktorý vám daruje človek zaoberajúci sa okultizmom a čiernou mágiou? Na otázku odpovedá exorcista Ľuboslav Petričko "Mám úctu k obrazom svätých, ale ak som dostala obraz Matky Božej od človeka ktorý sa zaoberá čiernou mágiou a…

  SNS znepokojujú vyhlásenia Merkelovej k utečencom. Žiadajú Lajčáka, aby jeho ministerstvo dôsledne hájilo prijaté pozície SR

  Bratislava 17. augusta 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Markus Schreiber)   Slovenská národná strana (SNS) je „vážne znepokojená“ vyhlásením nemeckej kancelárky Angely Merkelovej k utečencom Merkelová podľa národniarov „bez vytvorenia fungujúcich zberných táborov na africkej pôde a doriešenia otázky ich financovania, nezodpovedne požaduje opätovné zavedenie tzv. európskej misie‘ na záchranu utečencov v Stredozemnom mori.…

  Úrady povolili 27 maloletým opustiť loď s migrantmi v Taliansku

  Rím 17. augusta 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Maurizio Brambatti)   Dvadsaťsedem maloletých bez sprievodu dostalo v sobotu povolenie na opustenie lode Open Arms s viac ako 130 migrantmi na palube, ktorá už 16 dní hľadá bezpečný prístav. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na správy organizácie, ktorá loď prevádzkuje Organizácia Proactiva…

  Poľský turista prežil približne 20-metrový pád v Tatrách

  Bratislava 17. augusta 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Andrej Galica)   Poľský vysokohorský turista prežil približne 20-metrový pád vo Vysokých Tatrách. Na pomoc 22-ročnému Poliakovi zavolali dnes popoludní Horskú záchrannú službe (HZS). Zo Žltej veže vo Veľkej Studenej doline spadol jeden z dvojice turistov. Pre veľmi slabý mobilný signál v oblasti však záchranári nemali…

  Alžbetínsky deň v Bardejovských Kúpeľoch pripomenie cisárovnú Sisi

  Bardejovské Kúpele 17. augusta 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta)   Jedným z vrcholov tohtoročného kultúrneho leta v Bardejovských Kúpeľoch bude 16. ročník Alžbetínskeho dňa. V nedeľu 18. augusta sa v areáli pri Kúpeľnej kolonáde uskutoční pamätný deň na počesť návštevy cisárovnej Alžbety, zvanej Sisi, ktorá v kúpeľoch strávila tri týždne Spomienková slávnosť…

  Slovenská akadémia vied finančne podporí projekty vedcov pôsobiacich v zahraničí. Dostanú plat aj pracovnú zmluvu

  Bratislava 17. augusta 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Fabian Bimmer)   Slovenská akadémia vied (SAV) spustila online registráciu do programu MoRePro. Ide o mobilitný a reintegračný program Slovenskej akadémie vied určený pre slovenských i zahraničných vedcov, ktorí majú záujem uskutočniť svoje projekty na pracoviskách SAV Informuje o tom webová stránka akadémie. SAV očakáva, že…

  Vyšetrujú vraždu v Belej. Muža so sečnou ranou na hlave našli v pivnici

  Bratislava 17. augusta 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-KR PZ Nitra)   Polícia vyšetruje vraždu 55-ročného muža v obci Belá v Novozámockom okrese. Ako pre agentúru SITA potvrdila nitrianská krajská policajná hovorkyňa Renáta Čuháková, policajný vyšetrovateľ začal v prípade trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy. Keďže polícia vypočúva a zaisťuje stopy, bližšie informácie…

  TopDesat

  90-dňoví snúbenci po 90 dňoch - shakespearovská dráma v priamom prenose

  0

  Chantel Everett a Pedro Jimeno - jeden z najvýbušnejších párov, ktorý stál v centre pozornosti reality šou 90-dňoví snúbenci (90 Day fiancé), si fanúšikovia zamilovali, pretože ich neustále dokázal zásobovať vypätými emóciami, divokými hádkami a neustávajúcou drámou. Komplikovaná história ich vzťahu neleží len na ich pleciach, tento príbeh má v…

  Trápi ťa bolesť zubov? Týchto 8 domácich rád ti určite pomôže

  0

  Určite sme už všetci zažili neznesiteľnú bolesť zubov. Podľa prieskumu má viac ako 90 % ľudí zubné kazy. A to je dôvod, prečo sme sa rozhodli, že ti prinesieme osvedčené domáce rady, ktoré ti určite zmiernia bolesť v ťažkých chvíľach. Najmä cez víkendy, lebo ako už býva zvykom, zuby ťa…

  Správne uložená záťaž vozíka môže byť otázka života a smrti

  0

  Jazda s prívesným vozíkom, teda jazda s jazdnou súpravou, nie je to isté, ako jazda sólo. Keď zapojíte prívesný vozík za bežné auto, treba sa pripraviť na rôzne situácie, ktoré bežne nenastanú. Jedným z hlavných faktorov, ktorý ovplyvní jazdu, je hmotnosť a výkon auta. Nielen od toho závisí aj maximálna povolená hmotnosť prívesného vozíka,…

  Chruščov: Nový plán Kremľa a Semičastnyj

  0

  Prefíkaný Komsomolec – Nikita Sergejevič Chruščov, ktorý žil v rokoch 1894 až 1971. Na úvod sa spoločne pozrime na to, čo je Komsomol. Komsomol, to bola v bývalom Sovietskom zväze Mládežnícka organizácia – Komunistický zväz mládeže. Niečo ako v bývalom Československu ČSM – Československý zväz mládeže. Chruščov bol novým plánom Kremľa. Potreboval sa…

  Unikátne zvieratá, ktoré dokazujú, že príroda je umelec!

  0

  Akoby naša planéta nebola dosť krásna, príroda zase raz prekonala sama seba a vytvorila zvieratá s jedinečným vzhľadom. Či už ide o úchvatné farby rýb alebo roztomilé materské znamienka tvaru srdca na kožušine mačky, túto jedinečnosť prijímame a myslíme si, že tieto zvieratá sú niečím výnimočným. Chceli by sme sa s…

  Vďaka svojmu humoru dokázali pobaviť celý internet

  0

  Myslím si, že najlepšia vec pri riešení problému je nájsť v tejto veci aspoň trocha humoru. Vraví sa, že nikdy nie je tak zle, aby nemohlo byť ešte horšie. A aj preto sa ľudia rozhodli, že niektoré ťažké situácie zoberú športovo. Práve vďaka takýmto ľuďom sa potom môže široká verejnosť…

  Vo svete IT

  Pozrite si históriu vlajkových smartfónov od Xiaomi. Ktoré z nich ste mali?

  0

  Spoločnosť Xiaomi vznikla v roku 2010 a  svoj prvý smartfón Xiaomi Mi 1 predstavila v auguste 2011. Od vtedy spoločnosť predstavila desiatky smartfónov, z  toho 7 ďalších zariadení z produktovej línie Mi, ktoré sú vlajkovými zariadeniami spoločnosti. Nižšie si môžete pozrieť, ako sa vlajkové zariadenia spoločnosti Xiaomi vyvíjali z roka…

  V TENAA certifikácii sa objavil Xiaomi Redmi 8. Okrem kompletného dizajnu poznáme aj jeho špecifikácie

  0

  Spoločnosť Redmi, spadajúca pod krídla čínskeho Xiaomi si pre nás chystá ďalší low-end smartfón, ktorý by mohol osloviť obrovské masy. Naznačujú to nedávne uniknuté špecifikácie a fotografie zverejnené na certifikáte TENAA. Pozrime sa teda čo nový smartfón Redmi 8 z výrobne Xiaomi ponúkne budúcim majiteľom. Dizajn zostáva takmer nezmenený Nový…

  Najlepším smartfónom tohto roku podľa expertov z EISA je Huawei P30 Pro

  0

  Ku nedávnemu oceneniu smartfónu Xiaomi Redmi Note 7 sa najnovšie pripája aj vlajková loď spoločnosti Huawei, ktorá si odnáša titul najlepšieho smartfónu za rok 2019-2020. Huawei P30 Pro je bezpochyby jedným z najlepších smartfónov momentálne dostupných na trhu, pričom podľa expertov asociácie EISA z viac ako 61 magazínov z 29…

  Čo stoja produkty Huawei v domácej Číne? Pozrite video Slováka žijúceho v Shanghai

  0

  Približne týždeň dozadu sme Vám priniesli článok, v  rámci ktorého sme Vám ukázali čo stoja Xiaomi produkty v  domácej Číne. Informácie nám umožnil sprostredkovať vloger Jaroslav Kuřtak, Slovák žijúci v  Číne. Čo stoja Huawei produkty v domácej Číne? Jaroslav Kurťák sa však nepozrel len na produkty od spoločnosti Xiaomi, ale aj…

  Xiaomi Mi A3: Najdostupnejší smartfón so vstavaným skenerom odtlačkov prstov v displeji je aktuálne o 1/3 lacnejší

  0

  Modely smartfónov od spoločnosti Xiaomi patria medzi žiadanejšie, a to z dôvodu, že ponúkajú funkcie ktoré by sme len ťažko hľadali v zariadeniach s obdobnou cenovkou, a zároveň ich vyhotovenie je na vyššej úrovni. Dobrým príkladom je aj nedávno predstavený smartfón Xiaomi Mi A3, ktorého hlavným lákadlom je skener odtlačkov…

  Xiaomi Redmi Note 7 je oficiálne najvýhodnejším smartfónom na trhu, potvrdila to asociácia EISA

  0

  Xiaomi Redmi Note 7 je už od jeho samotného predstavenia považovaný za jeden z najlepších smartfónov strednej a vyššej strednej triedy, ktoré sú momentálne dostupné na trhu. Skvelý fotoaparát a dostatok výkonu robí z tohto zariadenia naozaj unikát, ktorý si za svoje pôsobenie na trhu našiel naozaj milióny spokojných zákazníkov.…

  TopSpeed

  Video Mercedes AMG GT63s 4door 4x4 test

  1

  Výkony motorov moderných športových áut sa s príchodom nového desaťročia dostali do závratných výšin. Špeciálne tých áut, ktoré stále majú ambíciu slúžiť aj ako každodenné auto. Napriek stále inteligentnejšej elektronike a asistentom sú mnohí presvedčení, že také auto je nutné mať už len s pohonom oboch náprav. V niektorých špecifických prípadoch…

  Za 10 rokov si elektromobily vyžiadajú o 250 % viac medi

  57

  Rozvoj elektromobility neznamená len zvýšenú aktivitu automobiliek pri vývoji samotných áut. Ich príchodu sa vo väčšej miere musí prispôsobiť aj samotná infraštruktúra, dostupnosť, počet nabíjacích staníc, dostatočný výkon elektrickej prenosovej sústavy a v neposlednom rade aj zabezpečenie dostatku nerastných surovín. A v tom môže byť problém, v horizonte 10 rokov si len širšia…

  Veľká cena Slovenska je naša najstaršia automobilová akcia

  1

  OMV MaxxMotion Veľká cena Slovenska je naším najtradičnejším automobilový podujatím, ktoré má za sebou už zhruba 40 ročníkov. Ostatných 10 sa koná práve tu, na prvom slovenskom permanentnom automotodróme SLOVAKIA RING. Autá najrozmanitejších tried, tvarov a výkonov gumujú rýchlostnú dráhu so sériou tréningov, kvalifikácií, šprintových pretekov, aj tých vytrvalostných.

  Vedci zisťovali, či pomáhajú žlté okuliare jazde v noci

  13

  Každú dekádu sa na vodičov vyvalí elixír lepšieho života za volantom. V  80. rokoch môj otec naletel nezmyselnému ultrafialovému svetielku, ktorého krabičku podobnú audiokazete vložil medzi predné okno a slnečné clonítko. Napájal to zo zapaľovača. Vďaka fialovo-ružovému svetlu som ako chlapec dokázal aj za tmy na diaľku rozoznať, že je…

  Mala "skvelý nápad", zle natankované palivo ťahala vysávačom...

  2

  Minulý týždeň v piatok bola v mestečku Eschborn pri Frankfurte viacerými ľuďmi zalarmovaná núdzová linka s informáciou, že v areáli čerpacej stanice horí auto. Správa tohto druhu je aj pre hasičov ako rozbuška, riziká nikomu podrobnejšie vysvetľovať asi netreba. 55-ročná žena do manželovho VW Passat Variant TDI v zamyslení natankovala…

  Testovanie nadupanej verzie BMW radu 8 Gran Coupe je v plnom prúde

  0

  Malosériový výrobca áut Alpina je známy vďaka špecializácii na úpravy vozidiel BMW. Od predstavenia modernizovaného modelu Alpina B7 prešiel bez mála polrok, a už chystajú novinku s označením B8. Už názov napovedá, čo bude tvoriť základ tohto modelu. Áno, je to BMW radu 8. Alpina sa dokonca rozhodla, že nebude čakať na…

  KAMzaKRÁSOU

  TEST: Osviežujúca voda a hydratačný fluid Bernard Cassière

  0

  Leto sa pomaly ale isto schyľuje ku koncu, no dovolenky ešte ani zďaleka nekončia. Dnes sa už totiž cestuje počas celého roka… S cestovaním úzko súvisí aj balenie kufrov, do ktorých sa zmestí len obmedzený počet vecí a aj kozmetiky. Preto sa nám jednoducho v zbierke zíde kozmetika v cestovných…

  RECEPT: Jednoduché a rýchle broskyňové taštičky z lístkového cesta

  0

  Sezóna šťavnatých broskýň je v plnom prúde. Kto by ich nemiloval? Sú predsa sladké a plné vitamínov. Známe sú mnohé účinky broskýň. Vedeli ste napríklad, že majú protistresové vlastnosti alebo že podporujú udržiavanie dobrej hladiny cukru v krvi? Ak si ich nemôžete nazbierať vo vlastnej záhradke, môžete sa vybrať napríklad na samozber broskýň a priniesť…

  Plus-size svadobné šaty: Poradíme ti, ako v nich vyzerať úžasne!

  0

  Cítiť sa dobre vo svojej koži nech už je akákoľvek by malo byť alfou a omegou vášho života! Nezáleží na tom, či nosíte číslo 34 alebo 46 kým sa cítite dobre. Byť plus-size už nie je hanba, dokonca niektoré modelingové agentúry hľadajú iba modelky s väčšími veľkosťami, aby sa priblížili obyčajným ženám.…

  Prdíky u bábätiek dajú zabrať aj rodičom: Ako ich identifikovať?

  0

  Len sa narodia a už ich čo-to dokáže poriadne potrápiť. Novorodenci sa potýkajú s mnohými strasťami a drobnými boliestkami či nepríjemnými pocitmi, s ktorými sa nevedia vysporiadať inak ako plačom. A my rodičia sme ako inak, zúfalí. Nevieme, čo našim maličkým je a plač zo začiatku jednoducho nevieme identifikovať. Prdíky…

  Cyklistické kraťasy: Máš už túto módnu vychytávku vo svojom šatníku?

  0

  Cyklistické kraťasy sú hitom tejto sezóny. Vidíme ich všade. Chcú ich mať všetky. Sú pohodlné, trendy a zaujmú na prvý pohľad. Módny návrhári ich milujú, celebrity sa ich nevedia nabažiť. Cyklistické kraťasy však nie sú žiadnou novinkou. Pamätám si, keď sme ich ako deti nosili. Von na ihrisko, na opekačky do…

  Najhorší sérioví vrahovia v dejinách: Len pre silné povahy!

  0

  Najhorší sérioví vrahovia sú kombináciou masochistických sklonov, chorých myšlienok a náklonosti k zabíjaniu. Príbehy najhorších sériových vrahov sú desivejší, ako všetky horory, ktoré ste doteraz videli. Žiadne trojmetrové monštrum alebo armáda hladných zombí nevyvolá studený pot a mráz na chrbte ako, keď si prečítate v ranných novinách titulku: Sérioví vrah…

  Svetlo sveta

  V Cirkvi ožíva slávenie omší tvárou k Bohu

  0

  Trnavský arcibiskup Orosch nedávno uverejnil správu, že v kaplnke bude slúžiť tradičnú svätú omšu, ktorá je historicky známa ako „ad orientem.“ Tento druh svätej omše bol v Cirkvi zaužívaný až do II. Vatikánskeho koncilu. Veľká časť Katolíckej Cirkvi len s ťažkosťou prijímala zmeny v slávení svätej omše, ktorej jedným z…

  Svätý Otec František požehnal ružence pre rodiny obetí vojny v Sýrii

  0

  Požehnaním ružencov pre tisíce sýrskych rodín, ktoré vojna pripravila o niektorého z najbližších, pápež František podporil dobročinnú kampaň nadácie ACN – Pomoc trpiacej cirkvi s názvom „Uteš môj ľud“. Pri poludňajšej modlitbe 15. augusta pozval veriacich k modlitbe za pokoj pre Sýriu a Blízky východ. Šesťtisíc ružencov odovzdajú v Sýrii…

  Exorcista Marcin: Ak politici pozvú diabla do národa, v Klokočove im nebudeme vedieť všetkým pomôcť

  0

  „Treba prehovoriť, treba povedať veci tak ako sa majú.“ Týmito slovami začal pred veriacimi v Klokočove svoj príhovor exorcista otec Matúš Marcin upozornil, že sa nachádzame uprostred duchovného boja a každý sa musí rozhodnúť, na ktorej strane bude stáť. „Toto tu nie je len politický boj, ale ide o duchovný…

  Taliani natočili film o biskupovi J. Vojtaššákovi, uvedú ho v Benátkach

  0

  Taliansko 15. augusta (TK KBS) Talianski režiséri Alberto Di Giglio a Luigi Beneschi natočili nový dokumentárny film o Božom sluhovi biskupovi Jánovi Vojtaššákovi. Na príprave filmu spolupracovala Spišské biskupstvo. Film o biskupovi Vojtaššákovi uvedú počas medzinárodného filmového festivalu v Benátkach, ktorý sa uskutoční od 28. augusta do 7. septembra 2019. …

  Masový exodus z Cirkvi – sociologické príčiny

  0

  Rapídny pokles katolíkov na Západe je predmetom mnohých sociologických štúdií, ktoré aj napriek tomu, že nezachycujú duchovný dôvod, ktorý je najpodstatnejší, majú taktiež určitú výpovednú úlohu. Sociologický pohľad, na rozdiel od pohľadu nadprirodzeného, má svoje obmedzenia a preto je dobré ho tiež poznať. Vo svojej knihe Masový exodus, profesor Stephen Bullivant detailne…

  15.8. Sviatok nanebovzatia Panny Márie

  0

  Dnes, 15. augusta slávi Katolícka cirkev sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Je to deň, kedy si uctievame deň, kedy sa skončil pozemský život Panny Márie.  Aj napriek tomu, že tento sviatok je pomerne mladý, už ranná Cirkev si uctievala tajomstvo tohto dňa. Katolícka cirkev učí, že Panna Mária bola po svojej…

  Armádny Magazín

  České ministerstvo obrany nakúpi 71 nákladných automobilov od spoločnosti TATRA TRUCKS

  0

  Vo štvrtok 15. augusta podpísali námestník pre riadenie Sekcie vyzbrojovania a akvizícií MO Filip Říha spolu s podpredsedami predstavenstva TATRA TRUCKS a.s. Petrom Hendrychom a Miloslavom Mahut kúpnu zmluvu na dodanie nákladných terénnych ťažkých a stredných automobilov. [caption id="attachment_4481" align="alignnone" width="640"]

  Aktualizované : Na východe Slovenska prebieha pátracia akcia

  0

  Od stredy prebieha pátracia akcia po nezvestnom mužovi v lesoch v okolí obcí Rozhanovce, Chrastné a Čižatice. 56-ročný Ondrej Gajdoš z obce Chrastné je nezvestný od pondelka. Naposledy bol videný pri autobusovej zastávke v Rozhanovciach. Okolité polia prehľadáva vrtuľník ministerstva vnútra. Akcie sa zúčastňujú príslušníci KR Polície SR, dobrovoľní hasiči…

  Video: Palestínčan zaútočil nožom na policajtov v Jeruzaleme

  0

  Videozáznam vysielané v izraelskej televízii ukazujú, ako sa dvaja mladí muži blížia k policajnému dôstojníkovi blízko vchodu do mešity Al-Aqsa. Mladí muži bodajú policajta, vzápätí ich niekoľkokrát postrelia ďalší dôstojníci. [video wid

  V Indii vyšla správa o nákupe modernizovaných lietadiel MiG-29 za „dumpingové ceny“

  0

  V Indii bola v tlači potvrdená informácia o tom, že pre domáce Vzdušné sily bude v Rusku zakúpená modernizovaná verzia viacúčelových stíhacích lietadiel MiG-29. Samozrejme, názory odborníkov na uvedený obchod sa rôznia. Kritici uzavretia zmluvy sa nechali počuť, že India by sa mala obzerať po „jednoznačne súčasnýc

  Vojenský ordinár na púti v Poľsku

  0

  Na posledných dvoch etapách desaťdňovej 28. pešej vojenskej púte z Varšavy do Čenstochovej sa zúčastnil aj ordinár Ozbrojených síl SR a ozbrojených zborov SR František Rábek. Približne 330 kilometrov prešlo v dňoch 5. až 14. augusta spolu päť stoviek vojakov. [caption id="attachment_4431" align="alignnone" width="640"]

  Video: Bojovníka ISIS v Jemene zrušil namrzený vták

  0

  Hrdinský vták neúnavne utopí pokus bojovníka ISIS o obnovenie lojali

  Tvoja Svadba

  Nočné svadobné fotografie so svetlami: Romantika, ktorá ti vyrazí dych!

  0

  Svadba je o detailoch. O premyslených zákuskoch, kvetoch, pozvánkach a iných maličkostiach, ktoré vytvárajú svadobnú atmosféru. Musíme však povedať, že najdôležitejším prvkom celej svadby je osvetlenie. Žiarovky, sviečky, prskavky sú tým, čo rozžiari svadobnú miestnosť a urobí vaše fotografie perfektnými. Svadobné osvetlenie je tým nevyhnutným prvkom, vďaka ktorému svadba vonku pokračuje aj po západe…

  Najhoršie svadobné faux pas: Toto na svadbe určite nerob!

  0

  Opiť sa pod obraz boží, predvádzať kung-fu na tanečnom parkete alebo flirtovať so ženíchom? Riešiť s partnerom pred všetkými svadobčanmi včerajšiu večernú hádku o ponožkách na pohovke? Sedieť v kostole počas obradu v slnečných okuliaroch? Fotenie so zapnutým zvukom alebo bleskom? Zabudnúť mená nevesty a ženícha? Toto je len niekoľko…

  Dážď na svadbe pre šťastie? Na čo myslieť a čo pripraviť vopred?

  0

  Nie je to nič príjemné. Dážď na svadbe narobí vrásky a prináša so sebou toľko starostí. My si ale dnes povieme ako ho zvládnuť bez starostí a dokonca niektoré jeho vlastnosti využiť v náš prospech. Prečo? Lebo svadba je radostná udalosť, a preto si ju nedáme pokaziť nejakými dažďovými kvapkami.

  Svadobná výzdoba domu, dverí a oplotenia: Tieto nápady ťa inšpirujú

  1

  Svadobná hostina sa vo väčšine prípadov odohráva vo svadobnej sále, hotelovej reštaurácii a tie poriadne divoké bývajú najčastejšie v kultúrnych domoch slovenských obcí či dediniek. Tradične sa ale hostia pred obradom stretávajú u nevesty doma, kde môže prebiehať odobierka alebo len neformálne stretnutie, kde sa nové rodiny spoznávajú predtým, kým sa spoja do…

  Ako sa správne starať o svadobné šaty: Povieme ti, čo robiť a čo nie!

  2

  Vybrali ste si ich a sú nádherné. Vaše svadobné šaty sú dôležité a zároveň krehké. Pri zaobchádzaní s nimi musíte dávať pozor na detaily. Ako sa správne starať o svadobné šaty pred aj po svadbe? Stačí nasledovať niekoľko základných pravidiel a vyhnete sa nepríjemným prekvapeniam aj tomu, aby sa vaše šaty trvalo poškodili.

  Svadobné prípravy: 7 vecí, ktoré nepotrebuješ, ale chceš (veľmi)

  2

  Pri každej svadbe je to tak. Ako prvé vybavíte veľké veci, a potom vás začnú lákať tie malinké. Svadobné prípravy sú v živote každej nevesty dôležité a každá ich vníma inak. Niekto je prísne pragmatický a niekto zase túži po každej drobnosti s prívlastkom „svadobná, svadobné, svadobný“. My vám dnes povieme, prečo niektoré z nich potrebujete.…

  Tvoje Zdravie

  TOP bylinky na kožné problémy: Ktoré zatočia s akné, mastnou pleťou či ekzémom?

  0

  Bylinky si dokážu poradiť s mnohými zdravotnými problémami, a to niekedy i lepšie, ako klasické lieky. Môžu pomôcť potlačiť zažívacie ťažkosti aj upokojiť myseľ a zlepšiť spánok. Rovnako si mnohé z nich dokážu poradiť aj s kožnými ochoreniami a rozličnými problémami s pokožkou. Účinné môžu byť pri liečbe akné a…

  Čo prezrádza jazyk o našom zdraví? Pozor, môže to byť aj závažné ochorenie

  0

  Čo prezrádza jazyk o našom zdraví? Jazyk každého človeka je jedinečný a má odlišné vlastnosti, ktoré odrážajú jeho vnútorné zdravie. Tvar, farba, povlak a textúra jazyka nám môžu napovedať veľa, naznačiť nám, že niečo v našom tele nie je v poriadku a naše telo je v nerovnováhe.

  Rozprávanie sa so sebou: Neuveríte, čo samovrava dokáže!

  0

  Samovrava bola odjakživa odsudzovaná ako niečo neprirodzené, ako niečo nenormálne a človeka, ktorý ju praktizoval považovali skôr za blázna. Dnes je však všetkému inak. Podľa odborníkov je samovrava zdravá a má podľa nich pozitívny vplyv na budovanie osobnosti. Aj rozprávanie sa sám so sebou má svoje pravidlá, ktoré musíte dodržiavať, aby ste z neho profitovali.

  Aké sú prejavy nedostatku vitamínu A? Na tieto si dajte veľký pozor!

  0

  Ak nemá telo dostatok vitamínu A, môže to viesť i k zníženiu produkcie pohlavných hormónov či spomaleniu celkového pohlavného vývoja. Deficit často súvisí s problémami s plodnosťou. Najmä pri testoch na mužoch bol zistený negatívny vplyv nedostatku vitamínu A na produkciu spermií. Medzi ďalšie príznaky deficitu spomínanej látky radíme zníženie…

  Prevencia aterosklerózy: Týchto 5 vecí môžete pre svoje zdravie spraviť i vy!

  0

  Ateroskleróza je charakteristická postupným poškodzovaním vnútornej výstelky stien jednotlivých ciev, pričom v týchto miestach následne dochádza k ukladaniu tukových látok, napríklad cholesterolu. V dôsledku tohto procesu sa vnútorný priemer tepien neustále zužuje. To má následne negatívny vplyv na prietok krvi aj okysličovanie a zásobovanie buniek i tkanív krvou. Riziková je pritom pri ochorení i…

  Ochorenia močových ciest: Poradí si s nimi tento prírodný liek?

  0

  Ochorenia močových ciest bývajú skutočne nepríjemné, neraz veľmi bolestivé a zároveň trápia veľké množstvo ľudí. Veľmi častý je napríklad zápal močových ciest, no mnohí bojujú aj s močovými kamienkami či pieskom. Tradičná ľudová medicína pozná viacero účinných prírodným pomocníkov na boj s chorobami močového ústrojenstva. Takýmto je aj bylinka zvaná zlatobyľ obyčajná,…