• Dušan Hirjak

  Prečo sa k problematike EÚ v období pred voľbami do Európskeho parlamentu neotvorili témy, na ktoré občania chcú dostať odpovede a usilovať sa o demokratické rozhodnutie ?

  Publikované 14.07. 2019 o 17:28 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Časť II.

  Podľa bývalého prezidenta SR Andreja Kisku pre demokraciu najväčšiu hrozbu predstavujú dezinformácie a propaganda. Lenže dezinformácie a propagandu organizuje EÚ a vládna moc členských štátov EÚ, pretože problém charakteru a fungovania EÚ obchádzajú a zastierajú rôznymi fintami a nedovolia, aby sa k najzásadnejšej otázke  existencie a politík EÚ mali možnosť vyjadrovať v otvorených celospoločenských diskusiách občania či nebodaj, aby im bola daná možnosť schváliť zmluvy o EÚ a jej fungovaní  alebo daná možnosť vyjadriť sa, či súhlasia, aby EÚ vládla nad členskými krajinami tým, že aj naďalej bude vládnuť a spravovať celé územie na základe nadnárodného práva a nadnárodnej tvorby vôle.

  Je smiešne a zároveň tragické, že tí politici demokratického Západu, a je ich celá plejáda rôznorodých „politických machrov“, ktorí neustále hovoria o hrozbách pre demokraciu, tak títo politici jednoducho nechcú dovoliť svojim občanom, aby boli zapojení do sféry demokratického rozhodovania. Naša Ústava SR hovorí veľmi jednoznačne o účasti občanov na správe vecí verejných. Čo treba urobiť, aby takáto prax politikov a vládnej moci zanikla ?

  Hrozby, buď reálne alebo vymyslené, je potrebné zameniť – nahradiť organizovaním súhlasu občanov k prijímaniu najdôležitejších rozhodnutí v živote spoločnosti. Politici na národnej úrovni majú povinnosť práve z titulu zástupcov občanov dbať o naplňovanie politickej rovnoprávnosti na národnej úrovni a preto majú mať záujem na tom, aby pre demokraciu skutočne najväčšiu hrozbu nepredstavovala EÚ. Túto hrozbu nie je možné zamieňať s nezmyselnými vyhláseniami, že hrozbou pre národ sú vlastenci či ochrancovia národno-štátnych záujmov. Túto lož podporujú aj naši politici a vládni predstavitelia na čele s doterajším prezidentom SR.

  Nedávno sa uskutočnili voľby do Európskeho parlamentu. Niektorí z nás majú nádej, že cez EP je možné EÚ reformovať do podoby medzinárodnej organizácie  rovnoprávnych členských štátov na medzivládnom základe. Táto nádej o reformovateľnosti EÚ je falošná, pretože podmienka skutočne zásadnej reformy EÚ je skrytá v politike a v politických aktivitách národného štátu, v rámci ktorého musí byť splnená podmienka, aby sa k problematike EÚ otvorila celospoločenská diskusia a aby v zásadných otázkach sa žiadal súhlas občanov. Inak povedané, zásadná príprava k reforme EÚ a teda k zásadnej zmene charakteru a fungovania EÚ sa môže a musí uskutočniť v rámci národného štátu.

  Žiaľ, na politickej scéne nie je možné nájsť žiadny politický subjekt a žiadnu politickú osobnosť, ktoré by mali dostatok odvahy zbúrať megalomanskú stavbu aj s jej  „chrbtovou kosťou“ – nadnárodným právom a celým inštitucionálnym systémom vrátane Európskeho parlamentu.  Predstavme si celé skupiny ľudí, ktorí bez výhrad podporujú a bojujú za udržanie EÚ s doteraz platným inštitucionálnym systémom a jeho posilnením a so snahou dokončiť integračný proces ustanovením európskeho super štátu.

  Títo ľudia  v skutočnosti preukazujú, že vôbec nepotrebujú mať k dispozícií svoj vlastný rozum a svoje poznávacie schopnosti a teda nepotrebujú skúmať, aký je charakter a fungovanie EÚ a k čomu existujúce fungovanie EÚ vedie. Títo ľudia ochotne zapierajú svoje vlastné intelektuálne možnosti a schopnosti v mene prisluhovania politike, ktorá vedie členské štáty do záhuby. Už som písal v iných svojich článkoch , že nie je možné z občanov členských štátov EÚ vytvoriť akýsi európsky politický národ.

  George Friedman, šéf inštitútu Stratfor, na otázku reportéra portálu nato-aktuál.cz, či základ, na ktorom bola EÚ vybudovaná, je scestný, odpovedal takto: „Jedným zo zásadných   problémov EÚ bolo, že namiesto obyčajnej zóny voľného obchodu sa snaží byť akýmsi kvazištátom, v ktorom Brusel reguluje všetky aktivity. Naproti tomu sa pozrite na severoamerickú     NAFTA. Ide len o zónu  voľného obchodu, bez hlavného mesta, bez parlamentu pre celú Severnú Ameriku. Je to zóna, v ktorej sa jednoducho obchoduje.“     ( Viď Zem a vek, jún 2019 ).

  Eurooptimisti v rámci skúmania svojich skutočných poznávacích schopnosti by si mali položiť otázku, prečo nám v Európe nestačí, aby EÚ fungovala  ako zóna voľného obchodu a nič viacej, ani nič menej ? Pretože vo svete existujú elity, ktoré nám motajú naše hlavy v tom, že nutne sa musíme podriadiť  globalizácií ako procesu, ktorý je zákonitým vývojom ľudskej spoločnosti. Týmto marxistickým prístupom nás chcú úplne zbaviť reálneho uvažovania a zakryť fakt, že prinútenie k zjednoteniu pod vedením Bruselu je fašistickou totalitnou praktikou.

  V článku „Liberálny svetový poriadok je mýtus“ jeho autor Stacy Little píše: „Globalizáciu a systém nadnárodných inštitúcií vytvorili jedinci, ktorí v rozvoji  takéhoto systému videli svoj vlastný prospech. Za pomoci manipulácií a lstí sa im podarilo vytvoriť ilúziu, že globalizácia je historický opodstatnená…Je možné súhlasiť s tvrdením, že takýto systém bol vybudovaný s cieľom väčšieho obohatenia elít, ktoré stali v pozadí Spojených štátov.“ Autor článku si myslí, že globálny systém , ktorý vytvára veľmi výhodné podmienky pre voľný pohyb kapitálu, sa zbavil všetkých prekážok, ktoré mu stoja v ceste. Touto prekážkou sú národné štáty a prekážku sa podarilo eliminovať cez vznik EÚ.

  Ďalšou prekážkou sú ľudia, ktorí nie sú ochotní robiť politiku podľa pravidiel podriadenosti imperializmu.   Autor v tejto súvislosti uvádza dve mená: Kaddáfi a Kennedy. K prekážkam pre globálny systém imperializmu patria aj tradičné formy kolektívnej identity  ( národ – znovuobjavenie kozmopolitizmu, zničenie inštitúcie rodiny ). Všetko toto zapadá do systému riadeného chaosu, ktorý urýchľuje ničenie ľudstva, v rámci ktorého je dobre bádať aj na úrovni národného štátu, že politika sa vyprázdňuje, prestáva byť vecou verejnou, pretože musí byť ( ! ) podriadená  nejakému objektívnemu procesu globalizácie, ktorý vedie ľudí, politické strany a hnutia, či národné vlády k tomu, aby sa učili pracovať na našom spoločnom sebazničení.

  V rámci akýchsi nových prístupov k politickému riadeniu spoločnosti sa krok za krokom znižuje váha, význam, pôsobnosť všetkých foriem štátnej moci vrátane úradu   prezidenta SR. Riadenie personálnych záležitosti prešlo z úrovne štátnej na nadštátnu   ( mimo štátnu ) a samotné, vraj demokratické voľby, majú za úlohu len vyzdvihnúť do funkcie tých ľudí, ktorých výber je dohodnutý na nadnárodnej úrovni. Učebnicovým príkladom zmeny v riadiacich procesoch bola voľba prezidenta SR či výmena na poste predsedu vlády SR pod heslom Za slušné Slovensko.   Aj tu sa pracovalo s určitými pravidlami podriadenosti imperializmu. Kandidát M. Šefčovič mal významnú úlohu eliminovať kandidáta s prioritami národno-štátnych záujmov.

  Taká entita či štátny mechanizmus ako EÚ podporuje systém  riadeného chaosu, ktorý sa týka  globalizácie. Napriek tomu naša vládna moc neustále zdôrazňuje, že vysiela signály, že EÚ je našim životným priestorom, kde v akejsi spolupráci členských štátov riešime problémy v prospech svojich občanov, na ktorých zvládnutie  vraj nemáme možnosti, sily, schopnosti. Dezinformácie a propaganda  na demokratickom Západe v skutočnosti zastierajú  súvislosti medzi EÚ a globálnym systémom.  O týchto otázkach  potrebujeme mať dostatok rôznych informácií či analýz, ktoré občanom SR môže z iného uhla pohľadu ( ako straníckeho ) sprostredkovať napríklad Ústav politických vied SAV alebo univerzitné pracoviska v SR.

  V Parížskej výzve s názvom „Európa, v ktorú je možné veriť“, ktorú v roku 2017 podpísala skupina intelektuálov z rôznych krajín Európy ( mimo SR ) sa o. i. píše aj toto: V bode 7: „Skutočná Európa je spoločenstvom národov. Máme svoje jazyky, tradície a hranice…Táto jednota v mnohosti sa nám zdá byť prirodzenou…Najčastejšou politickou formou jednoty v mnohosti je impérium, ktoré sa európski králi a účastníci vojen snažili znova vytvoriť v stáročiach po pádu Rímskej ríše. Fascinácia imperiálnou formou pretrváva, ale národný štát prevládol ako politická forma, ktorá spája občianstvo so suverenitou.“

  V bode 19 sa napríklad píše: „Behom poslednej generácie viacej a viacej členov našej vládnucej  triedy sa rozhodlo, že jej vlastný záujem spočíva v urýchlenej globalizácií. Chcú vybudovať nadnárodné inštitúcie, ktoré by boli schopné ovládať bez nepríjemnosti ľudové vlády. Je čím ďalej tým viac jasnejšie, že „demokratický deficit“ v EÚ nie je puhým technickým problémom riešiteľným technický. Naopak, tento deficit je zásadným záujmom, ktorý žiarivo strážia. Nech už si to obhajujú  údajnou ekonomickou nevyhnutnosťou či autonómne sa rozvíjajúcim medzinárodným právom ľudských práv, nadnárodní mandaríni  v inštitúciách EÚ si privlastnili politický život Európy a všetky námietky odbíjajú  technokratickou odpoveďou: Nie je alternatíva! To je mäkká ale silnejúca skutočná tyrania, ktorej čelíme.“

  Čo je potrebné si všimnúť z uvedených citátov Parížskej výzvy ? Že procesy, ktoré sa odohrávajú v rámci EÚ majú ďalekosiahly vplyv na život občanov členských štátov, na fungovanie národného štátu. Signatári výzvy si všimli, že fascinácia imperiálnou formou pretrváva, čo znamená, že sa nachádzame už v konkrétnom politickom rozpoložení, ako zabezpečiť z úrovne Bruselu a EÚ vyhlásenie či ustanovenie európskeho impéria. Strata úplnej suverenity členských štátov sa blíži, pretože nositelia konceptuálnej moci už dávno rozhodli, že moc od národných štátov sa postupne preberie na nadnárodnú úroveň. Signatári výzvy preto jasne upozornili na význam národného štátu pre občanov, pretože národný štát je taká politická forma, ktorá spája občianstvo so suverenitou. Kto je za skutočnú Európu a európsku civilizáciu, musí mať schopnosť uznávať národný štát a bojovať za národno-štátne záujmy.

  Od našich politikov a od médií hlavného prúdu sa občanom nič také nezdôrazňuje. Politika, ktorá sa robí v našej spoločnosti, podobne ako aj v iných štátoch, je organizovaná v záujme cudzej moci a to už celkom jasne vedie k takému správaniu sa politikov, politických strán a hnutí, mimovládnych organizácií, ktoré je možné označiť ako prekračovanie ústavnosti SR.

  Na čele takejto politiky nie je nikto iný ako naši ústavní činitelia v prvom rade, za chrbtom ktorých sa zgrupujú ďalšie skupiny „európskych aktivistov“. Prekračovanie ústavnosti SR v smere k cudzej moci sa berie ako nevyhnutný a hlavný „módny doplnok“ každého politika, ktorý má ambície byť politický aktívnym v prospech európskych záujmov. Takže v súčasnej dobe sme svedkami toho, ako sa z úrovne „osvietených“ politikov robí v spoločnosti politické absurdno.

  Na jednej strane v záujme akejsi spravodlivosti prenasledujeme predstaviteľa ĽS – NS za vypísaniu finančného daru v sume 1.488,- eur, pretože toto číslo je vyjadrením súvislosti, ktoré niekto „múdry“ pospájal s pôsobením fašistov a na strane druhej prekračovanie ústavnosti SR v politických činov našich politikov nikto neberie ako dôvod pre ochranu ústavnosti SR. Je zaujímavé, že prekročenie prahu ústavnosti SR nikto neberie ( aspoň verejne ) za komplot s cudzou mocou, ale najskôr za akýsi moderný proeurópsky kurz, ktorý je potrebné držať a bez ktorého sa nesmie robiť politika. Držanie kurzu si potom od každej národnej vlády vyžaduje, aby v smere k vládnucej triede boli v určitých intervaloch vysielané pozitívne signály. Je zaujímavé, že túto úlohu si hneď s nástupom do prezidentského úradu vzorne splnila aj naša nová prezidentka SR.

  Už som zdôraznil, že taká entita či štátny mechanizmus ako EÚ podporuje systém riadeného chaosu, ktorý sa týka globalizácie. Veľmi dobre je to možné vysledovať z citátu pod bodom 19 Parížskej výzvy. Vládnuce triedy sa rozhodli pre urýchlenú globalizáciu. Globalizácia si však vyžaduje urobiť také opatrenia, aby bolo možné bez nepríjemnosti ovládať ľudové vlády a teda aj samotných občanov. A k tomu je potrebné vybudovať nadnárodnú inštitúcie.

  Signatári výzvy upozornili, že EÚ sa vyznačuje „demokratickým deficitom“, ktorý nie je výsledkom technického problému, ale jasným zámerom, ktorý sa musí strážiť. „Demokratický deficit“ je výsledkom toho, že nadnárodní mandaríni ( úradníci, štátnici ) v inštitúciách EÚ si privlastnili politický život Európy a námietky odbíjajú technokratickou odpoveďou, že alternatíva neexistuje. A v tejto „bezalternatívnej spoločnosti“ z vlastného záujmu chceme ostať, pretože podľa predsedu vlády SR a ďalších politikov, je našim životným priestorom.

  Pred voľbami do EP z môjho pohľadu sa malo vo veľkom diskutovať o otázke možnej reformy EÚ a to najmä z dôvodu, že ešte vo februári 2017 Európsky parlament schválil „Správu o možnom vývoji a úpravách súčasnej inštitucionálnej štruktúry EÚ“, číslo A8 – 0390/2016. Tento dokument svojim obsahom, napriek tomu že vraj EP zastupuje občanov, svedčí o tom, že ide iba o akúsi vnútornú reformu EÚ v prospech posilnenia úlohy EÚ na úkor národných štátov.

  Myslím si, že EP pri prerokovaní a schválení  uvedeného dokumentu vôbec sa žiadnymi záujmami občanov členských štátov EÚ nezaoberal. Tento dokument je najskôr v plnej miere v súlade so všetkými tými nadnárodnými a národnými nositeľmi konceptuálnej moci, ktorí chcú ustanoviť európsky super štát. A jedným z takýchto opatrení k tomuto cieľu je posilnenie inštitucionálneho usporiadania EÚ.

  Hneď na začiatku dokumentu je stanovené, že je potrebné orientovať sa v smere, ako odstrániť nedostatky v riadení EÚ a k tomu sa plánuje rozsiahla a hlboká revízia Lisabonskej zmluvy. Dokument jasne stanovuje, že reforma Únie by nemala priniesť návrat k zvýšenému vplyvu národných vlád a medzivládnej  spolupráce. Píše sa o modernizácií EÚ vytvorením nových nástrojov, nových a účinných európskych kapacít a väčšej demokratizácie rozhodovacieho procesu v rámci EÚ. Pozor, nejde o žiadnu ozajstnú demokraciu !

  To, ako vážne poslanci EP mysleli na nás, občanov členských štátov EÚ, svedčí aj jasné určenie, že vhodným formátom na diskusiu o budúcnosti Únie je samotná EÚ 27. Podľa poslancov EP rozdrobenie diskusie na rôzne formáty či skupiny členských štátov by bolo kontraproduktívne. Z dokumentu je možné pochopiť, že pre úvahy o budúcnosti EÚ a o dohode o vízií pre budúce generácie európskych občanov bude úplne postačovať konvent zástupcov EÚ a členských štátov EÚ.

  Už aj z týchto úvodných ustanovení dokumentu vyplýva, že EÚ nepredstavuje žiadnu medzinárodnú organizáciu národných štátov, ale je, ako sa to už otvorene aj píše, ústavným systémom založeným na zásadách právneho štátu a preto aj samotný EP žiada objasňovať ústavnú povahu EÚ. A to je poriadna politická drzosť !

  Naša vládna moc v súlade s postojmi EP zabezpečila, aby sa o reforme EÚ, ktorej obsahové zameranie bolo schválené uznesením EP z februára 2017, vôbec nediskutovalo s občanmi SR a aby sa nediskutovalo ani v prípade iných predložených návrhov na reformu EÚ, napríklad z pohľadu zástancov národno-štátnych záujmov SR.  Svoju úlohu si v tomto smere nesplnila ani opozícia, pretože nepodnikla žiadne kroky k nastoleniu otázky reformy EÚ na celospoločenskú diskusiu, v ktorej občania mali zohrať rozhodujúcu úlohu.

  Hru na demokraciu v rokoch 2017 až 2018 predstieralo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitosti SR ( MZV a EZ SR ). Najprv v roku 2017 zorganizovalo sériu diskusií na slovenských univerzitách pod názvom „Slovensko diskutuje o EÚ“. V roku 2018 pokračovalo vo formáte Národného konventu  o EÚ s úvodným stretnutím v Bratislave vo februári 2018 a pokračovaním siedmymi diskusnými stretnutiami v regiónoch SR znova v spolupráci so slovenskými univerzitami.

  Podľa štátneho tajomníka MZV a EZ SR Korčoka takýmto spôsobom vraj ministerstvo prispelo k celospoločenskej diskusií o tom, akú Úniu máme a akú ju chceme mať.  Takúto hru na demokraciu pokladám za politickú kamufláž, ktorou sa má zastierať skutočne potrebný formát celospoločenskej diskusie o potrebe reformy EÚ a ktorý nemôže byť redukovaný na jednostranné a nezáväzné posedenia so študentmi a akademickým vedením slovenských univerzít.

  Uznesenie EP z februára 2017 posilňuje moc EÚ ako ústavného ( štátneho ) systému a našej vládnej moci a opozícií vôbec nevadí toto posilňovanie, pretože ešte aj na základe usmernenia z Bruselu robia všetky opatrenia k tomu, aby sme my, občania SR, sa nemohli zorganizovať  k získaniu podstatného vplyvu na rozhodovanie, akú Úniu chceme mať. Vládna moc v otázke skutočne potrebného formátu o celospoločenskej diskusií k otázkam reformy EÚ ukázala svoju neochotu a nekompetentnosť, ktorá opätovne potvrdzuje, že  ústavné právo občanov na účasť na správe veci verejných nie je legislatívne ukotvené a tým ani činnosť štátnych orgánov usmerňovaná a zabezpečovaná.

  Môžem otvorene tvrdiť, že otázka o tom, akú Úniu máme v súčasnom období a akú chceme mať sa zásluhou vládnej moci a bruselského diktátu nikdy nesmie dostať na pódium celospoločenskej diskusie občanov SR, hoci štátny tajomník  MZV a EZ SR konštatoval, že od Národného konventu o EU  potrebujú získať spätnú väzbu od občanov. Lenže spätná väzba od študentov univerzít nemôže  nahradiť vytvorenie demokratických podmienok pre rozhodovanie občanov. Namiesto tejto potrebnej aktivity sa vládna moc zameriava na to, aby cez svoju propagandu dokázala vyvrátiť mýty o EÚ či zmiernili negatívne postoje  občanov k EÚ. S cieľov  Národného konventu o EÚ vyplýva, že tento formát nemá plniť žiadne prejednávanie zásadných otázok spätých s budúcnosťou Únie a nemá a nesmie ani náznakom spochybniť smerovanie Únie a SR v nej.

  Ak štátny tajomník MZV a EZ SR Korčok povie či tvrdí, že informovanosť slovenskej verejnosti o našom členstve v Únií je kľúčová, skutočne rozumie svojmu tvrdeniu ?

  Ako sa dá rozumieť nášmu členstvu v EÚ, ak nikto otvorene nehovorí o tom, v ktorých otázkach a politikách patrí SR pod ktorú jurisdikciu a prečo ? Ako sa dá vysvetliť, prečo SR ako suverénny štát pomáha legitimizovať bruselskú hegemóniu bez súhlasu svojich občanov ?

  Nie je žiadnou náhodou, že ani pred samotnými voľbami do EP sa neotvorila debata o tom, prečo EP vo februári 2017 prijal uznesenie k inštitucionálnemu usporiadaniu EÚ  v takom znení, ktoré posilňuje hegemóniu EÚ a národné  členské štáty sa tomu  majú ( musia ) iba prispôsobovať. Práve z pohľadu EP by otvorená diskusia k reforme EÚ v jej prospech bola kontraproduktívna. A tak pokračuje bieda národnej politiky, v ktorej sa prejavujú iba rôzne akty politického lavírovania medzi  nadnárodnými mocnosťami a ich záujmami a národnými záujmami, v ktorých sa  štátna suverenita postupne stráca a subjektívne záujmy občanov vládnu moc už veľmi netrápia.

  Výsledkom politického lavírovania je okrem iného aj to, že  štát vo formácií verejnej správy sa definitívne vzdal svojho určujúceho postavenia v rôznych dôležitých voľbách, teraz  vrátane volieb do EP. Dovolím si tvrdiť, že  výber kandidátov na poslancov EP a samotná voľba kandidátov na poslancov EP majú byť  vecou verejnou a jednoznačne doménou verejnej správy v Slovenskej republike. Znamená to, že  svoje úlohy v záujme občanov SR  budú plniť štátne orgány a územná samospráva: obce, mesta a samosprávne kraje. Výber kandidátov na poslancov EP má byť vecou verejnou a nie vecou  súkromných firiem ( spoločnosti, agentúr ) a politických strán, ktoré sa zmenili na súkromné politický podnikajúce subjekty.

  Môžeme veriť tvrdeniu, že trinásť europoslancov zo SR v EP tvrdo bojovalo za svoju vlasť, za nás všetkých zo Slovenska ? Ja tomu neverím. Veril by som iba vtedy, ak by sa dalo dokumentovať práve na príklade schváleného uznesenia EP z februára 2017 k súčasnému inštitucionálnemu usporiadaniu EÚ, že europoslanci zo SR sa spoločne rozhodli informovať občanov o rozhodnutí EP a k otázke obsahu dokumentu žiadajú otvoriť v rámci SR celospoločenskú diskusiu s občanmi. Naši europoslanci toto nenavrhli ani našej vládnej moci, nezaoberali sa týmto dokumentom z hľadiska ochrany našej štátnej suverenity a nášho slovenského národa. Z uvedených dôvodov je problémom veriť tomu, že europoslanci za SR, okrem zástupcov za ĽS – NS, budú tvrdo bojovať za svoju vlasť a proti bruselskému diktátu.

  Môžeme my, občania SR, očakávať, že v záležitostiach, ktoré sú predmetom tohto môjho článku, poskytne náležitú pomoc a bude v tomto smere veľmi aktívna novozvolená prezidentka SR Zuzana Čaputová , keďže sa pokladá za hlavu všetkých občanov  a chce byť aktívnou vo vnútornej politike ?  V tomto smere som pesimista, pretože k téme fungovania EÚ stanovisko prezidentky SR je známe od prvých momentov jej vstupu do prezidentského úradu. V rozhovore pre TA SR prezidentka SR bez toho, aby na danú tému mala absolvovaných s rôznymi skupinami občanov rôzne stretnutia, bez zaváhania vyhlásila, že NIE návratu kompetencií národným štátom a je zástancom ĎALŠEJ integrácie.

  Ďalšia integrácia je možná iba ako politická integrácia a teda ustanovenie európskeho super štátu, čo samozrejme súvisí aj s tým, že s touto integráciou nie je možné národným štátom naspäť vrátiť žiadne kompetencie. Môžeme teda očakávať, že ani prezidentka SR, ktorá je povinná v prvom rade brániť ústavnosť SR a nie ústavnosť EÚ, sa do žiadneho procesu, ktorý by mal súvisieť s otázkami reformy EÚ, vôbec nezapojí a nebude ani k uvedenému dokumentu EP iniciovať organizovania celospoločenskej diskusie na národnej úrovni.

  Môžeme si z obsahu rozhovoru pre TA SR všimnúť, že ak prezidentka SR vyjadrila jasné stanovisko k NIE návratu  kompetencií národným štátom a je zástancom ĎALŚEJ  integrácie, tak tento jej postoj je v absolútnom rozpore s tým, čo tvrdí na inom mieste rozhovoru. Doslova povedala: „Lebo ak spolu nehovoríme, nemôžeme diskutovať o tom, na čo máme rozdielne názory. V mojom svete má dialóg dôležité miesto.“

  Téma o charaktere a fungovaní o EÚ je tá najdôležitejšia téma pre občanov SR.  Táto téma si vyžaduje, aby konečne naša vládna moc pod vedením ústavných činiteľov prijali také politicko-organizačné opatrenia, ktoré umožnia pripraviť a zrealizovať na určitú dobu celospoločenskú diskusiu o to, v akej Únií žijeme a akú Úniu chceme mať. Nemôže ísť iba o nezáväznú diskusiu či dialóg, pretože celý problém je spätý s rozhodnutím či máme záujem chrániť ústavnosť Slovenskej republiky alebo budeme podporovať našich politikov v tom, aby sme pošliapali ústavnosť SR a s definitívnou platnosťou podporili a schválili ústavnosť EÚ.

  Prezidentka SR už svoje jasné stanovisko vyriekla, hoci mohla povedať, že v rámci svojej služby občanom je to problematika, ktorá si žiada, aby vládna moc otvorila s občanmi SR dialóg k otázke reformy EÚ, v závere ktorého má byť rozhodnutie občanov, či súhlasia s takou EÚ, ktorá bude spoločenstvom národných štátov alebo chcú takú EÚ, ktorá bude ustanovená ako európsky super štát. Je tu teda problém, ktorý ostáva nevyriešený a otvorený – prezidentka SR chce ďalšiu integráciu bez dialógu s občanmi SR, pričom sa zaradila k dvojici našich ústavných činiteľov, ktorí ešte stále nepochopili, že k žiadnej podpore nadnárodnej tvorby vôle ( z úrovne EÚ ), k odovzdávaniu národnej suverenity Bruselu a k ďalšej integrácií EU v podobe európskeho impéria nikdy nedostali oficiálny súhlas občanov a ich plnú moc.

  Čo očakávajú občania od svojich ústavných činiteľov ? Aby sa prestali byť do hrude a neustále pripomínali, že sa prihlásili k proeurópskej a proatlantickej zahranično- politickej orientácií a spoločnými silami umožnili občanom SR zrealizovať skutočne demokratické rozhodnutie vo veci fungovania EÚ a jej ďalšej integrácie ! Lebo prihlásenie sa ústavných činiteľov a vôbec vládnej moci k uvedenej zahraničnopolitickej orientácií neoprávňuje našich politikov, aby ďalej v zásadných otázkach fungovania EÚ rozhodovali  bez účasti občanov a teda bez demokratického rozhodnutia. Predstavitelia nášho štátu musia vedieť, k čomu môžu dostať od občanov plnú moc a iba na základe tejto plnej moci môžu konať, aby ďalej nepošliapavali ústavnosť SR.

  Ak teda prezidentka SR sa jasne vyjadrila, že NIE návratu kompetencií národným štátom a je zástancom ĎALŠEJ integrácie, tak v tomto smere môže konať iba za situácie, že bude zrealizované demokratické rozhodnutie v rámci nášho národného štátu a od občanov bude k tomuto jej zámeru daná ich PLNÁ MOC. Ak sa tak nestane, potom bude platiť názor Patricka Buchanana, že ľud je menšina terorizovaná elitami, pretože nechcú dovoliť, aby v otázke charakteru a fungovania EÚ  bolo slovenskému národu ako celku umožnené prejaviť svoju vôľu prijatím demokratického rozhodnutia.

  Otázka o ďalšej integrácií je problematika, ktorá sa týka MIERY  TOHO, v akej medzinárodnej organizácií ( aj s možným názvom Európska únia ) môže SR  existovať za takých podmienok, ktoré umožnia, aby v rámci svojej štátnej suverenity mohla presadzovať svoje záujmy bez toho, aby sa do nekonečná musela podriaďovať cudzej moci a jej kritériám. Už spomínaný Patrick Buchanan v jednom svojom článku uviedol, že dnes na Západe ide o súboj kapitálu ( ktorý vlastní rôzne inštitúcie ) a krajiny, ktorej tento kapitál vládne.

  Politické elity si teda musia rozmyslieť, komu majú a komu budú aj naďalej slúžiť. Lebo má platiť, že demokratické voľby v krajine majú slúžiť k tomu, aby politici slúžili občanom, s ktorými je potrebné riešiť otázku politickej rovnoprávnosti a politickej spravodlivosti práve spôsobom, že demokratické rozhodovanie nezanikne, ak je organizované v súčinnosti s občanmi. Ak politici sa usilujú slúžiť iba záujmom kapitálu, tak potom to v praktickom živote vyzerá tak, že presadzujú realizovanie svojej jedine správnej politiky.

  Ak sa objaví nejaká alternatíva, tak sa spustí propaganda, že bude pre náš životný priestor a budúcnosť škodlivá či nebezpečná. Za tejto situácie vládna moc či politické elity vôbec majú na svojej strane dostatočné množstvo argumentov, prečo sa nemôže k otázkam charakteru a fungovania EÚ otvoriť celospoločenská diskusia, prečo je z ich strany lepšie určité otázky pokladať za také, o ktorých sa nesmie diskutovať a podobne. Stále si chcú za každú cenu uchovať pozíciu, že občania nemôžu a nesmú rozhodovať o tom, akú Úniu chcú mať politické elity a vládnuca trieda v Európe.

  Mnohé témy k problematike EÚ sa jednoducho nemôžu otvoriť preto, lebo by to mohlo viesť obyvateľstvo členských štátov EÚ k poznaniu, že skutočná reforma EÚ z pohľadu národného členského štátu je potrebná alebo, že bude výhodnejšie z EÚ vystúpiť. Ak sa na pôde EÚ o jej reforme aj niečo hovorilo či písalo, tak je to iba v intenciách dokumentu, ktorý EP schválil k inštitucionálnemu posilneniu samotnej Únie a ešte viac na úkor národných členských štátov. Existuje dostatok indícií k tomu, aby som mohol zdôrazniť, že v Bruseli nemajú záujem, aby sa k diskusií s obyvateľmi členských štátov otvárali na pretras rôzne témy k fungovaniu EÚ, pretože nositelia konceptuálnej moci so žiadnou reformou v prospech členských štátov nepočítajú.

  EÚ je teda nereformovateľná a bez národných členských štátov poslanci Európskeho parlamentu nebudú mať šancu nič podstatného na fungovaní EÚ zmeniť. V otázke členstva SR v EÚ a fungovania EÚ vôbec naša vládna moc spoločne s väčšinou politických strán a hnutí vytvorili akýsi politický štátno – mocenský kartel, ktorý sa zaviazal ustrážiť SR tak, aby ostal v jadre EÚ, aby od tohto jadra bol usmerňovaný životný priestor krajiny a jej  obyvateľov a aby SR vďačne podporovala všetky kroky EÚ, ktoré budú súvisieť s jej ústavným poriadkom. Tento politický štátno-mocenský kartel nemá iné politické ambície a už teraz sa aktivizujú politickí dobrodruhovia, ktorí po voľbách do NR SR v roku 2020  plánujú dať tejto politike viacej dynamizmu a rozhodnosti.

   

  Koniec záverečnej časti

  Dušan Hirjak

   

   

   


  Autor v číslach

  Počet článkov: 147
  Celkové hodnotenie: 15.22
  Priemerná čítanosť: 954

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Blaha Korčokovi: Koho záujmy hájite?!

  Bratislava 11. júla 2020 (HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Minister zahraničných vecí Ivan Korčok čelil na zahraničnom výbore ostrej kritike kvôli jeho rozhodnutiu uznať pučistu Juana Guaidóa za prezidenta Venezuely. Najviac mu naložil poslanec Ľuboš Blaha(SMER-SD), ktorý obvinil Korčoka aj celú vládu, že neslúži záujmom Slovenska, ale záujmom Spojených štátov Amerických Minister…

  Česká neziskovka Človek v tiesni sa snažila ovplyvniť hlasovanie o zmenách v Ústave RF, uviedli v Štátnej dume

  Bratislava 11. júla 2020 (HSP/Sputnik/Foto:SITA/AP/Sputnik, Kremlin-Alexei Druzhinin)   Komisia Štátnej dumy pre vyšetrovanie zahraničných zásahov do záležitostí Ruskej federácie odhalila skutočnosti nezákonného vplyvu zahraničných mimovládnych organizácií (MVO) na prípravu a realizáciu Všeruského hlasovania o zmenách ústavy Ruskej federácie. Oznámil to vo štvrtok predseda komisie Vasilij Piskarjov "Fakty o šírení deštruktívnych,…

  Minister obrany Jaroslav Naď: Pre Slovensko je prítomnosť amerických vojakov v Európe kriticky dôležitá. "#We are NATO"

  Bratislava 11. júla 2020 (HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Nový ministrer obrany Jaroslav Naď vyhlásil, že pre Slovensko je kriticky dôležité, aby americkí vojaci boli prítomni v Európe Naď sa najnovšie pochválil svojou návštevou v susednom Poľsku, kde sa stretol s ministrom zahraničných vecí Poľska Jacekom Czaputowiczom a predsedom Výboru pre národnú…

  Ako neprísť o peniaze pri online nákupoch? Držte sa týchto jednoduchých zásad

  Bratislava 11. júla 2020 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Elise Amendola)   Aby ste neprišli o peniaze pri online nákupoch, objednávajte si veci z veľkých známych obchodov alebo výrobcov. Nie je tiež dobré príliš dôverovať uisteniam niektorých online obchodov o tom, že návrat alebo výmena tovaru nie sú možné, oznámil agentúre Prime partner a riaditeľ…

  Podľa prieskumu si väčšina Nemcov za nového kancelára praje Markusa Södera

  Berlín 10. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-John MacDougall)   Väčšina obyvateľov Nemecka si praje, aby ministerský predseda spolkovej krajiny Bavorsko Markus Söder prevzal po Angele Merkelovej mandát spolkového kancelára. Merkelová odstúpi z postu líderky najväčšej európskej ekonomiky na budúci rok Podľa prieskumu, ktorého výsledky v piatok zverejnila nemecká verejnoprávna televízia ZDF, Södera…

  Prírode blízke hospodárenie v lesoch je liekom pre rozpad smrečín, tvrdí Mičovský

  Bratislava 10. júla 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA-Ľudovít Vaniher)   Prírode blízke hospodárenie v slovenských lesoch (PBHL) je liekom pre rozpad smrečín. Vzorom pre Slovensko môže byť v tomto smere starostlivosť o lesy vo Švajčiarsku, Slovinsku, Nemecku alebo Rakúsku. „PBHL zadržiava vodu v krajine, pozitívne ovplyvňuje klímu, nevysušuje pôdu a chráni vzácnu lesnú…

  V rodinnom dome v Ružomberku našli mŕtveho muža, policajti zadržali dvoch ľudí

  Ružomberok 10. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Erika Ďurčová)   Telo 50-ročného muža našli v piatok ráno v rodinnom dome v Ružomberku. V súvislosti s prípadom policajti zadržali 55-ročného muža a 45-ročnú ženu. Informujú o tom na sociálnej sieti "V súčasnej dobe vykonávame prvotné procesné úkony a opatrenia v zmysle Trestného poriadku. Za…

  Členom Pápežskej akadémie spoločenských vied sa stal exšéf ECB Draghi

  Vatikán 10. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Michael Probst)   Pápež František vymenoval bývalého šéfa Európskej centrálnej banky (ECB) Maria Draghiho za člena Pápežskej akadémie spoločenských vied. Oznámil to v piatok Vatikán, informovala tlačová agentúra Reuters Akadémia, think-tank založený v roku 1994 ako sesterská inštitúcia staršej Pápežskej akadémie vied, pravidelne usporadúva medzinárodné sympóziá…

  Veľká Británia má Slovensko na zozname rizikových krajín, Blanár to kritizuje

  Londýn/Bratislava 10. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Kirsty Wigglesworth)   Predseda Zahraničného výboru Národnej rady (NR) SR Juraj Blanár (Smer-SD) v piatok na sociálnej sieti kritizoval ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivana Korčoka (nominant SaS) za to, že Veľká Británia zaradila Slovensko na zoznam rizikových krajín v súvislosti so šírením nového…

  Muž v Nemecku dostal za vraždu šiestich príbuzných 15 rokov

  Berlín 10. júla 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:Pixabay)   Súd v meste Ellwangen na juhu Nemecka uznal 27-ročného muža vinným z vraždy šiestich svojich príbuzných. Zároveň mu v piatok udelil trest 15-rokov odňatia slobody, informovala tlačová agentúra DPA Adrian S. podľa verdiktu v januári tohto roku v meste Rot am See zastrelil svojich…

  Pri Prahe sa zrazili dva vlaky

  Praha 10. júla 2020 (SITA/HSP/Foto:Policie ČR Twitter)   V Běchoviciach pri Prahe sa v piatok popoludní zrazili dva vlaky. Prechádzajúca súprava narazila do vlaku, ktorý prišiel po predchádzajúcej nehode pre cestujúcich z odstaveného Pendolina To predtým zrazilo na trati chodcov. Tri vagóny sa vykoľajili, oznámil Novinkám hovorca pražských hasičov Martin…

  Šesť osôb sa zranilo pri nehode pri obci Horná Strehová

  Bratislava 10. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:HaZZ Facebook)   Šesť osôb sa zranilo pri dopravnej nehode v katastri obce Horná Strehová v okrese Veľký Krtíš. TASR o tom informovala Zuzana Farkasová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ). Pri nehode troch vozidiel zasahovali hasiči z Veľkého Krtíša a Lučenca Ako priblížila, po…

  V Národnom ústave detských chorôb opäť funguje pracovisko na triáž pacientov

  Bratislava 10. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   V Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH) od piatka opäť funguje pracovisko na triáž pacientov. Nachádza sa vo vestibule polikliniky, hneď za vchodom pri registrácii pacientov. Ústav o tom informuje na sociálnej sieti Tento vchod je určený len pre pacientov, sprevádzajúce osoby a návštevy…

  Sudcom Ústavného súdu chce byť 9 uchádzačov, plénum má kandidátov voliť v septembri

  Bratislava 10. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   O post sudcu Ústavného súdu (ÚS) SR sa uchádzajú deviati kandidáti. Sú nimi Stanislav Irsák, Ladislav Juszkó, Michal Matulník, Daniel Krošlák, Robert Šorl, Martina Jánošíková, Štefan Kseňák, Miroslav Babják a Andrea Olšovská. Pre TASR to uviedol predseda parlamentného ústavnoprávneho výboru Milan Vetrák (OĽaNO)…

  Komisia navrhne vláde štyroch kandidátov na dve voľné miesta členov Rady ÚVO

  Bratislava 10. júla 2020 AKTUALIZOVANÉ (SITA/HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   Hodnotiaca komisia pre výber kandidátov na členov Rady Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) navrhne vláde na vymenovanie dvoch členov odvolacieho orgánu úradu, menovaných kabinetom, štyroch najlepších uchádzačov s najvyšším priemerným počtom získaných bodov z možných sto Vláda Igora Matoviča (OĽaNO) si tak…

  Rokovania medzi predstaviteľmi Srbska a Kosova sa obnovia v nedeľu

  Paríž 10. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Christophe Ena)   Rokovania medzi Srbskom a Kosovom sa obnovia v nedeľu prostredníctvom videokonferencie. V piatok o tom informoval zdroj z francúzskej prezidentskej kancelárie, ktorý citovala tlačová agentúra Reuters. Oznam prichádza v čase, keď sa Európska únia usiluje oživiť mierový proces na Balkáne po tom, ako…

  Taliansko zvažuje predĺženie núdzového stavu aj po 31. júli

  Rím 10. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Armando Franca)   Taliansky premiér Giuseppe Conte v piatok naznačil možnosť, že núdzový stav v krajine súvisiaci s pandémiou nového koronavírusu bude koncom júla predĺžený. Informovala o tom agentúra AFP "Existujú podmienky na predĺženie stavu núdze z dôvodu koronavírusu po 31. júli," povedal Conte novinárom v…

  V Indonézii zatkli Francúza podozrivého zo zneužitia 305 detí

  Jakarta 10. júla 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP)   V Indonézii zatkli Francúza pre podozrenie zo sexuálneho zneužitia detí po tom, ako v jeho počítači našli videá týkajúce sa viac ako 300 obetí. V piatok o tom informovala tamojšia polícia s tým, že Francois Camille Abello sa dostal do rúk spravodlivosti koncom minulého…

  TopDesat

  Akú farbu má Slnko pri západe z pohľadu ostatných planét vo vesmíre?

  0

  Pohľad na zapadajúcu ohnivú guľu na nebi je jedinečným pôžitkom našej existencie na Zemi. Aké farby sa ale objavujú na iných planétach v slnečnej sústave pri západe Slnka? Odpoveď závisí od planéty. Na takom Marse slnečné lúče vychádzajú a zapadajú s modrou žiarou. Podľa vedcov sa pri západe slnka mení obloha…

  Rastliny dokážu absorbovať malé kúsky plastov prostredníctvom koreňov

  0

  Problémami plastického znečistenia netrpí iba morský život. Nový výskum zdôraznil, že nanoplasty môžu byť absorbované a internalizované rastlinnými bunkami prostredníctvom koreňov. Aj keď stále nie je jasné, či to má vplyv na úrodu plodín alebo bezpečnosť potravín, preukázalo sa, že absorbcia nanoplastických častíc znižuje biomasu rastliny. To znamená, že zdravie rastlín…

  Čínsky faraón Š´-chuang-ti (2.časť)

  0

  Pokračujeme druhou časťou článku o prekrásnej hrobke zakladateľa dynastie Čchin, ktorá ukrýva ešte stále rozprávkové poklady a záhady, ktoré priťahujú historikov a archeológov z celého sveta. Š´-chuang-tiovi kamenní bojovníci, náhodne nájdení v roku 1974, keď skupina dedinčanov kopala studňu vzdialenú len 1,5 kilometra smerom na východ od pahorka, ktorý údajne ukrýva kráľovskú hrobku, mali slúžiť…

  Skutočný príbeh: Princ Philip mal ťažké detstvo

  0

  Najdlhšie slúžiaci britský monarcha, princ Philip, oslávil tento mesiac 99 rokov. Stále sa usmieva, aj keď v priebehu rokov prišiel o rodinu, zápasil s peniazmi a obetoval veci, ktoré najviac miloval, od svojej kariéry až po priezvisko. Grécke korene a rodinné problémy

  Na Neptúne a Uráne naozaj môžu pršať diamanty

  0

  Urán a Neptún sú pre nás „pozorovateľov“ známi ako ľadoví obri, ale pod ich chladným povrchom sú teploty a tlak také vysoké, že dochádza k neuveriteľným fyzickým reakciám. Vedci sa domnievajú, že tam môžu pršať diamanty. Experimentálne dôkazy o tom, že k tomuto zvláštnemu fenoménu môže skutočne dôjsť, sa uvádzajú v správach z prírody. Vedci použili lineárny…

  Železná maska: Nevyriešiteľná záhada? 1. časť

  0

  Počas panovania kráľa Slnko bol v Bastile záhadný väzeň, ktorý mal tvár ukrytú pod maskou a nikto ju nikdy nevidel. Nikto ho ani nevolal po mene. Jeho a identita a dôvod, pre ktorý sa tam dostal, naďalej zostávajú záhadou. Napriek tomu je pár vecí omnoho jasnejších. Pozrime sa na ne spoločne v rámci článku železná…

  Vo svete IT

  Pozrite sa na začiatky programu Apollo, ktorý nás dostal na Mesiac a na jeho najikonickejšie misie

  0

  Misie Apollo boli projektom americkej NASA, ktorý dostal prvých ľudí na Mesiac. Projekt trval od 60. do ranných 70. rokov. Úspech misie Apollo 11, v roku 1969, znamenal definitívnu porážku Sovietskeho zväzu v takzvanom „vesmírnom závode.“ Na povrchu mesiaca bolo vďaka NASA doteraz 12 ľudí Apollo program sa skladal z 11…

  Xiaomi Haylou LS02 sú kombináciou podareného dizajnu, skvelej ceny a množstva funkcií

  0

  Spoločnosť Xiaomi, respektíve jej podznačka Haylou, len nedávno predstavila nové inteligentné hodinky Haylou LS02, ktoré na medzinárodných trhoch vystupujú aj pod označením Haylou Smart Watch 2. V poradí druhá generácia dostupných hodiniek, ktoré sa náramne svojim vzhľadom podobajú na drahé Apple Watch, ponúka viacero technických a dizajnových vylepšeniami, ktoré si…

  Android 11 nakoniec nepríde s dlho očakávanou funkciou, na ktorú čakala veľká časť používateľov roky

  0

  Najnovšia verzia mobilného operačného systému Android príde na prvé smartfóny už o pár týždňov, no doposiaľ nie je známe, aké funkcie budú nakoniec súčasťou finálnej zostavy operačného systému Android 11. I keď väčšina hlavných funkcií, ktoré boli doposiaľ predstavené a stále sú testované, sa do finálnej verzie dostanú, vývojári doposiaľ…

  Hyundai XCIENT Fuel Cell, prvé ťažké nákladné vozidlo s palivovými článkami na svete, mieri do predaja

  0

  Hyundai prostredníctvom tlačovej správy  oznamuje, že z ich závodov odišlo prvých 10 komerčných vozidiel Hyundai XCIENT Fuel Cell, ktoré putujú do Švajčiarska. Ide vôbec o prvé veľkosériové vyrábané ťažké vozidlá na svete, ktoré je poháňané palivovými článkami. Spoločnosť predpokladá, že do konca roka ich do Švajčiarska dovezie ešte ďalších 40.…

  Pozrite sa, ako prebieha doručenie chytrej televízie Xiaomi Redmi TV MAX 98“: „bežný“ kuriér Vám ju nedonesie!

  0

  Xiaomi ešte v marci predstavilo chytrú televíziu Redmi TV MAX 98“ po boku smartfónu K30 Pro. Ako už z názvu plynie, tak televízie je skutočne obrovskou, 98“ palcov je totiž takmer 250 centimetrov. Na takúto televíziu treba nie len obrovský priestor, ale aj vymyslieť, ako ju doručiť, a to obzvlášť…

  Nový vlajkonosič Xiaomi s procesorom Snapdragon 865+ je údajne na ceste. Očakávať ho môžeme už o pár týždňov

  0

  Druhá polovica roku 2020 bude pre viacerých výrobcov smartfónov akýmsi „vrcholom“ celého kalendárneho roku. Technologické výdobytky, ktoré boli počas roka predstavené často vidíme práve na vlajkových smartfónoch predstavených v druhej polovici daných kalendárnych rokov a nebude tomu inak ani tentokrát. Na zozname sa tradične nachádza väčšina výrobcov, medzi ktorými nájdeme…

  KAMzaKRÁSOU

  Najväčšie beauty a módne prešľapy: Pozor na tieto FAUX PAS!

  0

  Čo môžeme považovať za najväčšie beauty a módne prešľapy v tejto dobe? Čo si iný všímajú najviac a na čo si dávať veľký pozor? Zistite to!

  Čo s bohatou jahodovou úrodou? Máme skvelé tipy, ako spracovať jahody

  0

  Čo s čerstvými jahodami a kedy ich mraziť? Keď hľadáte najlepšie spôsoby, ako spracovať jahody, tak sa inšpirujte. Zistite, čo všetko sa z nich dá pripraviť.

  Domáci hummus 5-krát inak: Skúsiš cviklový, pikantný či sladký?

  0

  Domáci hummus je vraj ten najlepší, dozaista sa mu nevyrovná ten z obchodu. Treba však vyskúšať aj iné varianty tejto chutnej nátierky. Máme pre vás 5 tipov!

  Kde sa okúpať na západnom Slovensku? Prinášame ti prehľad i s cenami

  0

  Letné kúpaliska, rekreačné strediská, aquaparky, vodné nádrže, termálne bazény - ktoré stoja za návštevu? Kde sa okúpať na západnom Slovensku? 

  Domáci obklad na boľavé kĺby: Za vyskúšanie nič nedáš!

  0

  Bolesť kĺbov môže mať rôzne príčiny, no vieme, čo zaručene pomáha na ich zmiernenie. Vyskúšajte domáci obklad na boľavé kĺby podľa babičiek.

  Je kompromis medzi vegetariánstvom a vegánstvom? Zisti, o čo ide!

  0

  Chcete žiť zdravšie a zároveň ohľaduplnejšie k planéte, no vegánstvo sa vám príliš tvrdé? Zistite, či existuje kompromis medzi vegetariánstvom a vegánstvom!

  Svetlo sveta

  Z globálneho otepľovania sa stalo falošné náboženstvo. Svetoznámy aktivista sa ospravedlnil.

  0

  Popredný svetový aktivista v boji proti globálnemu otepľovaniu sa ospravedlnil svetovej verejnosti “za paniku, ktorú za posledné rokoy tejto oblasti enviroaktivisti spôsobil.” Týmito slovami Michael Shellenberger charakterizoval to, čo sa v tejto oblasti deje. Shellenberger poukázal na obrovské finančné zdroje, ktoré sa dostávajú enviroaktivistom a medzičasom jeho článok bol z…

  Svätý Otec František v júlovom úmysle pozýva k modlitbe za rodiny

  0

  Modlime sa, „aby bolo dosť ľudí, ktorí budú s láskou, úctou a dobrými radami sprevádzať rodiny“. To je modlitbový úmysel pápeža Františka na mesiac júl. Svätý Otec zároveň upozorňuje, že rodiny potrebujú osobitnú ochranu zo strany štátov. V krátkom videu Apoštolátu modlitby Svätý Otec v španielčine hovorí: „Rodina potrebuje byť chránená. Je mnoho…

  Kardinál Pell sa rozhodol vydať knihu zo súdneho procesu

  0

  Kardinál Pell sa rozhodol uverejniť knihu myšlienok a spomienok, ktorá vznikla počas jeho 13 mesačného väzenia. Kardinál Pell sa stal obeťou vyfabulovaného procesu zneužívania. Proces bol pozorovateľmi definovaný ako nespravodlivý. V roku 2017 mala byť zaznamenaná výpoveď, podľa ktorej údajne arcibiskup Pell v katedrále Melbourne mal zneužiť chlapca v sakristii kým celý kostol bol…

  V Spišskej Kapitule vysvätili nového pomocného biskupa Jána Kuboša

  0

  Spišská diecéza má nového pomocného biskupa. Stal sa ním rodák z Nižnej na Orave, doterajší farár a dekan v Kežmarku Mons. Ján Kuboš, ktorého do funkcie menoval v marci Svätý Otec František (25. 3. 2020). Vysvätili ho dnes vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule.…

  Nemecko 30 rokov financovalo pedofilný projekt na zneužívanie detí

  0

  Systematicky organizovaný pedofílny projekt, kedy deti bez domova boli dávané do domácnosti pedofilov, ktorí ich mali vychovávať a sexuálne zneužívať ako súčasť údajného výskumu, len dokazuje legalizáciu pedofílie v kruhu svetových elít. Diabolský experiment, ako ho v súčasnosti nazývajú, sa začal realizovať v roku 1970 tzv. Kentlerov projekt, ktorý mal dokázať, že aj pedofilní…

  Predstaviteľ Black lives matter vyzval na zhodenie sôch Ježiša Krista

  0

  Hnutie Black lives matter naberá čoraz silnejšie kontúry rasistického hnutie, ktoré nenávidí ľudí bielej farby pleti. Vo Francúszku dokonca likvidujú sochy vojnového hrdinu a zakladateľa Piatej francúzskej republiky Charlesa de Gaulla s označením, že je rasista. Bol to práve de Gaulle, na ktorého bolo spáchaných osem atentátov z radov stúpencov kolonializmu a de Gaulla…

  Armádny Magazín

  Sovietska S-75 pochovala americký "super bombardér". Video

  0

  USA, 10. júl 2020 (AM) - V polovici 20. storočia vyvinuli v USA mimoriadne rýchly bombardér B-58 Hustler. Tento na svoju dobu inovačný stroj nebol ideálny. Nad jeho chybami ale privierali oči, kým nebola v ZSSR vyvinutá nová raketa zem

  60 ruských bojových vozidiel Terminator-2 získala Alžírska armáda

  0

  Alžírsko, 10. júl 2020 (AM) - Rusko dodalo do Alžírska „60 obrnených vozidiel" protitankovej obrany BMPT-72 Terminator-2 na základe zmluvy zahŕňajúcej „stovky" vozidiel tohto typu, informoval alžírsky vojenský spravodajský server Menadefense. Súčasťou dodávky bol aj simulátor pre výuku pilotovania týchto vozidiel, aby sa zjednodušil proces

  Kalašnikov sa dohodol na výrobe v Arménsku - ročne vyrobia 50 tisíc samopalov AK-103

  0

  Arménsko, 10. júl 2020 (AM) - Arménska spoločnosť začala vyrábať modely slávnych ruských útočných pušiek Kalašnikov, ktoré sa majú dodávať arménskym ozbrojeným silám a predávať do zahraničia. Spoločnosť Neitron tento mesiac začala výrobu v súlade s dohodou dosiahnutou pred dvoma rokmi medzi ruskou spoločnosťou Kalašnikov Koncern a arménsko

  Ruský generál Babakov: Podobné systémy ako je S-500 na svete neexistujú

  0

  Rusko, 10. júl 2020 (AM) - Do výzbroje ruských protilietadlových raketových vojsk sa už dostávajú perspektívne mobilné raketové komplexy S-350 Víťaz a plánujú sa dodávky S-500 Prometheus. O špecifických vlastnostiach novej generácie protilietadlových raketových

  Odolný a lacný Američan - Hi-Point C-9. Video

  0

  USA, 10. júl 2020 (AM) - Hi-Point C-9 luger revolučná pištoľ americkej výroby v kalibri 9x19mm. Robustné a prakticky nezničiteľné telo za bezkonkurenčnú cenu. Testované aj na náboje +P, nastaviteľné mieridlá, vymeniteľné pažbičky, zásobník na 8 rán (v ponuke aj 10 ranový).   [caption id="attachment_20058" align="alignnone" width="640"]

  Odborník porovnal ruskú Angaru a Falcon 9 od Elona Muska

  0

  Rusko, 9. júl 2020 (AM) - Ruská nosná raketa Angara ťažkej triedy Angara-A5 zaostáva len za raketou Falcon 9 od Elona Muska, svojimi technickými charakteristikami však predčí všetky ostatné nosné rakety na svete, vyhlásil bývalý generálny riaditeľ a ge

  Tvoja Svadba

  Metalické doplnky vo svadobnej výzdobe: Stavíš aj ty na tento trend?

  0

  Nesmieme zabudnúť na sladký vrchol vášho veľkého dňa – svadobnú tortu. Správnou kombináciu farieb a ozdôb môžete dosiahnuť priam majstrovské dielo. Metalické torty sú veľmi elegantné a zaujmú na prvý pohľad. Ak nie ste zástancom klasiky a hľadáte niečo modernejšie, určite vsaďte na svadobnú tortu so zlatými pásmi, s rôznymi…

  Neónové nápisy na svadbe: Horúci trend, ktorý musíš mať aj ty!

  0

  Neónové nápisy sú jedným z najhorúcejších svadobných trendov tohto roku. Dokážu krásne oživiť každú svadobnú výzdobu. Necháte sa aj vy inšpirovať?

  Ako využiť jutovinu na svadbe? Inšpiruj sa tými najlepšími nápadmi!

  0

  Je to najhorúcejší trend, ktorý je v kurze už nejaký ten rok. Ako využiť jutovinu na svadbe a mať dokonalú rustikálnu svadbu? Inšpirujte sa skvelými nápadmi!

  TOP vychytávka na rozlúčku so slobodou: Bez tohto sa nezaobídeš!

  0

  Posledná možnosť, ako sa pred svadbou odreagovať a užiť si ten najlepší večer. Pred opicou vás zachráni táto TOP vychytávka na rozlúčku so slobodou!

  Tmavá svadobná výzdoba: Necháš sa zlákať týmto svadobným trendom?

  0

  Neexistuje žiadna elegantnejšia farba ako čierna. Ak chcete pridať vášmu svadobnému dňu nádych sofistikovanosti, potom táto farba, ale i tmavé odtiene, sú tým najlepším riešením. Samozrejme, nemusíte mať čiernu farbu vo všetkých aspektoch vašej svadby, nie sme si istí, či by aj niekto chcel mať čierne kvety a i rúž na perách, stuhy na stoličkách a ešte aj…

  Dekorácie z balónov: Svadobný trend roku 2020, ktorý ťa dostane!

  0

  Dekorácie z balónov sa nám väčšinou spájajú s oslavou narodenín. Tohtoročným hravým a zaujímavým svadobným trendom sú práve dekorácie z balónov.

  Tvoje Zdravie

  Otrava slnkom verzus spálenie: Ako ich rozoznať a ako sa im vyhnúť?

  0

  Príliš dlhý a nechránený pobyt na slnku môže vyvolať oveľa viac ako len obyčajné spálenie pokožky. Otrava slnkom je totiž úplne reálna. Ako sa prejavuje?

  Trápi ťa alergia na prací prostriedok? Možno robíš túto chybu!

  0

  Ako sa prejavuje alergia na prací prostriedok? Prečo k nej dochádza a ako jej predísť? Zistite všetko dôležité o praní a pracích prípravkoch v článku!

  Čím nahradiť maslo? Čo použiť pri pečení a čo natrieť na chlieb?

  0

  Čím nahradiť maslo v rôznych receptoch a pokrmoch? Čo si okrem neho natrieť na chlieb? V článku si predstavíme rozličné zdravšie náhrady klasického masla.

  Ako ušetriť na vitamínoch a ako si ich vybrať správne?

  0

  Niektorí ich užívajú preventívne a niektorí ich užívajú pre podporu zdravia alebo krásy. Ako ušetriť na vitamínoch a výživových doplnkoch a znížiť tak nálady?

  TOP 7 dôvodov, prečo jesť egreše: Rastú aj vo vašej záhradke?

  0

  Viete, prečo jesť egreše? Aké vitamíny či živiny obsahujú a na ktoré systémy ľudského tela majú blahodarný vplyv? Objavte jedinečné účinky chutných egrešov!

  Ako si doplniť horčík? Správnou voľbou je týchto 7 potravín!

  0

  Medzi najlepšími zdrojmi cenného horčíka si dozaista nájde miesto v prvom rade tmavá listová zelenina. Aby nášmu telu nechýbal horčík, vhodné je pravidelne si dopriať napríklad špenát. Zabúdať však netreba ani na ďalšie druhy listovej zeleniny, napríklad rukolu, kel či mangold. Okrem toho sú tieto potraviny i zdrojom viacerých vitamínov…