Demokracia alebo globálny fašizmus?

Demokracia alebo globálny fašizmus?

Dávno sme už precitli z ilúzie, že odstránením zlého socializmu a zavedením dobrej „kapitalistickej demokracie“ sa všetko nasmeruje k lepšiemu, k zlepšeniu životnej úrovne obyvateľstva  a duchovnému zušľachteniu človeka. Verili sme, že „dobrý západ“ nám pomôže a stal sa pravý opak. Zradil nás. My sme mu pomohli oddialiť jeho krach, otvorili trhy pre odbyt jeho tovaru, za babku sme rozpredali naše národné bohatstvo a strategické odvetvia nadnárodným korporáciám a stali sme sa ich sluhami a vazalmi vo vlastnom štáte. Na tomto rozpredaji sa za slušné provízie nabalila hlavne Dzurindova garnitúra a nám ostali oči pre plač. Dobre s nami vybabrali a teraz sa nás snažia otupiť a omámiť, aby sme bez reptania akceptovali, že to tak muselo byť a že bude ešte horšie, na čo sa máme pripraviť. A oni nás na to postupnými krokmi aj pripravujú. Sme ideologickou demagógiou spracovávaní na ďalšie stupňovanie nášho útlaku. Žijeme v ilúzii slobody, za ktorou sa skrýva naše otroctvo. Ako sa hovorí: „spadli sme z blata do kaluže“. Môžeme si za to aj sami? Áno, lebo nerobíme nič proti stupňujúcemu sa okliešťovaniu našich práv a slobôd a neustále narastajúcemu zotročovaniu ako ekonomickému tak aj politickému a duchovnému. Podľahli sme apatii a vtĺkanému nám názoru, že skrátka svet takto beží, nič sa s tým nedá robiť a nič iné nám neostáva, len sa s tým zmieriť. Lenže tlak „zhora“ na degradáciu, dehonestáciu a zotročenie človeka neustále rastie a protitlak „zdola“ je akýsi veľmi slabý a neúčinný. A tieto dva protichodné tlaky „zhora“ a „zdola“ tvoria základnú hybnú silu súčasného sociálneho pohybu západnej spoločnosti, ktorej chabnúca demokracia (tlak zdola) už nie je schopná odolávať stupňujúcemu sa tlaku globálneho fašizmu (tlak zhora). Aby sme mohli ďalej rozvíjať náš pohľad na to, ako sa v súčasnosti ovplyvňujú a preplietajú tieto dve formy moci, dajme si najprv ich definíciu:

Globálny fašizmus je diktátom finančného kapitálu a nadnárodných korporácii, kde bohatstvo a moc sú skoncentrované v rukách úzkej nadnárodnej finančnej elity. Globálny fašizmus je vrcholným štádiom kapitalizmu, ktorého hnacia sila – zisk vedie k tomu, že čoraz väčšie materiálne bohatstvo sa koncentruje v rukách čoraz menšej skupiny ľudí, ktorej zámerom je získať moc nad celým svetom a tak nastoliť Nový Svetový Poriadok (NEW WORLD ORDER, skrátene NWO).

Demokracia je vôľa ľudu, ktorá vychádza z princípu: „Vox populi, vox Dei“, čiže „Hlas ľudu, hlas Boží“. Ak človek vychádza z hlasu svojho svedomia, ktorý je hlasom Božím v ňom samom, podvedome cíti, čo je ľudská dôstojnosť a spravodlivosť, a tak sa snaží o to, aby jeho život a život ostatných bol dôstojný a hodnotný. Vie svojím „sedliackym“ rozumom a ľudským citom správne rozlišovať medzi dobrom a zlom, pravdou a lžou. Ak by pri správe veci verejných tento hlas ľudu (svedomia) prevládal, mohli by sme hovoriť o tom, že žijeme v demokracii. Tlakom mediálnej demagógie je v súčasnosti hlas svedomia do značnej miery zdeformovaný, čím sa oslabuje demokratický protitlak.

Poznanie pravdy oslobodzuje a ukazuje ľuďom cestu k osobnému šťastiu. Ide ale tiež o to, aby nasmerovalo spoločenský pohyb k záchrane a neskôr aj blahu celej spoločnosti. Totiž sily zla globálneho fašizmu majú „diabolsky“ geniálne vypracovanú stratégiu a taktiku ako  postupnými pomalými krokmi neustále stupňovať svoj diktát a prehlbovať naše zotročenie. Preto je nutné, aby demokratické sily takisto mali vypracovanú stratégiu a taktiku, ako postupnými krokmi oslabovať tento silnejúci démonicky tlak zhora a stupňovať demokratický protitlak zdola, aby ho mocní museli rešpektovať a neskôr, aby bola nadvláda finančných elít, nadnárodných korporácií a lokálnej oligarchie výrazne oslabená. Zdá sa to byť utópiou? Áno, avšak ak väčšina národa spozná pravdu, prebudí sa a osvojí si správnu stratégiu a taktiku odporu, tvorivé sily dobra budú rásť a porážať deštrukčné sily zla. Väčšina ľudí do určitej miery pozná alebo tuší, aké sily stoja za narastajúcim tlakom na zotročenie, ba až zničenie človeka, avšak zároveň rezignovala a nevie, ako sa proti ním brániť. Narastá apatia, a to je zlé. Z tejto letargie sa musíme prebrať, lebo inak zahynieme ako národ a európska civilizácia. Už nie je čas otáľať a čakať, že to za nás niekto zvrchu zariadi. Nezariadi, práve naopak. A s Európu to dopadne ešte horšie ako sa to už párkrát stalo, keď oslepla natoľko, že sa na jej teritóriu rozpútalo to najhoršie besnenie zla – krvavé revolúcie, prvá a druhá svetová vojna, lebo neexistovali dostatočne prezieravé a mocné demokratické sily, ktoré by tomu zabránili. Globálny fašizmus rozpútava v Európe zatiaľ maskovanú vojnu, ktorá ju má oslabiť, zničiť a neskôr úplne podriadiť sionistickému fašistickému diktátu s podporou islamského teroru. A európske politické špičky najsilnejších krajín sú len poslušnými bábkami v rukách elity globálneho fašizmu odovzdane a zapredanecky plniac jej vôľu. Na Slovensku bola v tomto duchu vládnou garnitúrou schválená inkvizičná novela zákonov o boji proti extrémizmu, zriadené trestné komando pri NAKA a inkvizičný tribunál pri Špecializovanom trestnom súde.

V západnej Európe kresťanstvo takmer zaniklo, je už iba historickým anachronizmom, a tak sú eliminované sily, ktoré by boli schopné Európu ubrániť pred hrozbou „mierumilovného“ islamu, ktorý sa do Európy cielene valí. Valia sa na nás totiž budúci vládcovia Európy. Sionizmus rozpútal tichú vojnu proti Európe a proti kresťanstvu, ktorá časom prerastie do skutočnej krvavej vojny. A európske politické špičky nielenže pchajú svoje hlavy do piesku, ale svojimi krokmi, falošnými a úlisnými pseudohumanistickými výzvami, diktátom  multikulturalizmu, LGBTI, zákernou mediálnou demagógiou a vyhrážkami odzbrojujú svoje národy a pripravujú na dobrovoľnú porážku. Začal sa plač nad Európou.

Už len slepí nevidia, že ideologický tlak lži a demagógie sa neustále stupňuje a zapredanci z toho ťažia. Sily zla ovládli takmer celý mediálny priestor, majú v rukách neobmedzené finančné zdroje a páky na to, aby korumpovali a dobre platili svojich papagájov. Nazývajú to aj celkom príhodným názvom – informačná vojna. V rámci nej tých, čo si dovolia odporovať, oponovať alebo brániť sa proti mediálnej demagógii, odpornej propagande a vojnovému štvaniu, v lepšom prípade nálepkujú výrazmi ako rasisti, antisemiti, fašisti, xenofóbi, extrémisti, rusofili, slovanofili, nacionalisti, konšpirátori, klerikáli, náboženskí fanatici, atď. Zámer je jasný – vyvolať v ľuďoch obavu, aby neboli označení týmito nálepkami. Slovo ma veľkú moc, a tak aj my sa musíme brániť a takisto môžeme používať výrazy ako: zapredanci, vojnoví štváči, judáši, sorošovci, slniečkári, pravdoláskari, humanitárni bombardéri, ľudskoprávni demagógovia, mediálne hyeny. Keď volajú po informačnej vojne – tak nech ju majú. My sa jej nesmieme báť, práve naopak, musíme ju využívať v zápase o blaho väčšiny, obranu a posilňovanie demokracie a slobody slova. Je nutné, aby demokratické sily boli stále lepšie vyzbrojované informačným arzenálom pre boj za to, čo je prospešné, zachraňujúce a oslobodzujúce, čiže za pravdu. A šance ubrániť sa nie sú beznádejné. Zdanlivo síce všetky tromfy majú v rukách sily lži, a tak sa cítia byť víťazmi. Avšak aj napriek svojej neobmedzenej mediálnej moci sa čudujú, ako je možné, že sa proti ich demagógii vzmáha tak silný odpor.

Keď sme vstupovali do EÚ, tešil som sa, že vstupujeme do organizácie, ktorá reprezentuje záujmy svojich vyspelých európskych národov. Precitnutie je však hrozné. EÚ ako byrokratický aparát Bruselu je nástrojom globálneho sionistického fašizmu, ktorého zámerom je oslabiť a ovládnuť Európu aj s pomocou islamu. Európa je tak zmanipulovaná a oslepená, že úplne stratila pud sebazáchovy. Tak ako pred druhou svetovou vojnou aj teraz jej vládnu zapredanci, a čuduj sa svete, znovu zapredanci fašizmu, tentoraz globálneho. Mníchovská zrada sa opakuje a katastrofa neodvratne blíži. Kým predtým to bola zrada v prospech lokálneho fašizmu a nacizmu v Nemecku, teraz je to zrada v prospech globálneho fašizmu a islamizácii. Brusel sa demaskoval, naplno odhalil svoju zákernú tvár. Väčšina ľudí si to začína uvedomovať, aká zákerná hra je rozohraná, len cíti bezmocnosť a nevie, ako sa brániť. To, čo sa nám predostieralo ako humánna „agenda Bruselu“, sa teraz priamo odhaľuje pred našimi očami. Satan už odhalil svoju tvár a ukázal svoj zámer. Akoby sa nám zároveň vysmieval, že „Ajhľa, tu som a vy už proti mne aj tak nič nezmôžete!“ Riadená a financovaná sionistickými tajnými službami invázia hlavne bojových moslimov, otvorenie a zákaz ochrany Schengenských hraníc je neospravedlniteľným podrazom a zradou na Európe poslušne akceptovanou európskymi politickými špičkami – bábkami v rukách sionizmu. To znamená, že krvavý stret civilizácií európskej a islamskej na pôde Európy sa blíži. Je najvyšší čas uvedomiť si toto nebezpečenstvo a podniknúť voči nemu účinné kroky. Šance sa zvýšili po Trumpom víťazstve, ktorý zmietol zo stola agendu globálneho fašizmu NWO a taktiež ostro vystúpil proti imigrácii moslimov. Ak zvíťazia vlastenecké sily v niektorých štátoch Európy, napríklad vo Francúzsku či Holandsku, fašistické sily Bruselu oslabnú, ba dokonca môže dôjsť aj k rozpadu EÚ, čo za danej situácie je aj žiaduce pre záchranu Európy. Na Slovensku zatiaľ jedinou akcieschopnou silou, ktorá otvorene reprezentuje demokratickú perspektívu, je ĽSNS, a preto sa na ňu útočí zo všetkých strán, hlavne zo strany štandardných politikov a vládnej garnitúry reprezentujúcej mocenské záujmy nadnárodného a národného veľkokapitálu v zmysle agendy  NWO. Úspech v zápase demokratických síl proti totalitným silám bude závisieť od toho, nakoľko sa demokratické sily dokážu účinne brániť a úspešne bojovať v zúriacej informačnej vojne, ktorej sme bezprostrednými svedkami a aktérmi. Našťastie nachádzame sa v súčasnosti už v zlomovom bode zvratu, kedy Rusko ako nová globálna veľmoc sa stalo majákom na ceste k záchrane civilizácie.

Ing. Peter Kohút, CSc.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Peter Kohút

O AUTOROVI

Mojou záľubou okrem kybernetiky, z ktorej mám kandidatúru vied, je teoretická fyziky a filozofia. Objav dialektického princípu jednoty bytia mi umožnil položiť nové základy kozmológie a časticovej fyziky. V poslednom čase zameriavam svoju pozornosť aj na štúdium podstaty vedomia. Publikujem hlavne v zahraničí, moje vedecké a filozofické články je možné nájsť napr. zadaním kľúčových slov: Peter Kohut Universe. Zaujímam sa aj o spoločenský vývoj hlavne z pohľadu jeho dialektiky a skúmam mechanizmy determinujúce civilizačné smerovanie. K mojim mnohým ďalším záľubám patrí hlavne klasická hudba a spev.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 116

Celkové hodnotenie: 23.23

Priemerná čítanosť: 5834

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • POČASIE NA DNES

  FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Ruud triumfoval vo finále turnaja ATP v Ženeve

  0icon

  Nórsky tenista Casper Ruud triumfoval vo finále dvojhry na antukovom turnaji ATP v Ženeve. Druhý nasadený hráč zdolal v sobotnom zápase Čecha Tomáša Macháča 7:5…

  Zoo v Bratislave získala ocenenie za odchov mláďaťa orangutana sumatrianskeho

  0icon

  Zoologická záhrada v Bratislave získala ocenenie za odchov mláďaťa orangutana sumatrianskeho. V súťaži Bílý slon obsadila druhé miesto v kategórii cicavcov.

  Leclerc ukončil sériu Verstappena a získal pole position

  0icon

  Monacký pilot Charles Leclerc sa stal víťazom kvalifikácie na domácej VC Monaka F1. Úradujúci majster sveta Max Verstappen z Red Bullu obsadil šiestu priečku s…

  Pri nehode v okrese Skalica zomrel 48-ročný vodič

  0icon

  Pri dopravnej nehode medzi obcou Petrova Ves a Holíčom v okrese Skalica prišiel o život 48-ročný muž. Vodič Volkswagena pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť. Pri predchádzaní nezvládol…

  Švédsko - Česko 3:7 v semifinále, štvorbodový Nečas

  0icon

  Hokejisti Česka sa stali prvými finalistami majstrovstiev sveta 2024. V sobotnom semifinále na domácom ľade v pražskej O2 Aréne zdolali Švédov 7:3. Zverenci Radima Rulíka…

  Veliteľ práporu Achilles 92. OŠBr informoval o zložitej situácii na fronte

  0icon

  Bratislava 25. mája 2024 (HSP/Foto:Twitter)   "Tam, kde boli naše línie veľmi silne opevnené, Rusi použili navádzané letecké bomby a jednoducho tieto pozície zrovnali so…

  Zdravotný stav premiéra sa zlepšil, potvrdili v sobotu lekári

  0icon

  Zdravotný stav premiéra Roberta Fica (Smer-SD) sa po minulotýždňovom útoku subjektívne zlepšil. Potvrdil to v sobotu tím ošetrujúcich lekárov.

  Británia čelí najväčšej kríze za posledných 70 rokov

  0icon

  Bratislava 25. mája 2024 (HSP/Foto:Pixabay)   Británia čelí najväčšej kríze za posledných 70 rokov. Informovala o tom tlačová agentúra Bloomberg s odvolaním sa na riaditeľa…

  Blanár odcestuje do Bruselu na dvojdňové pracovné rokovania

  0icon

  Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Juraj Blanár už zajtra odcestuje do Bruselu, kde absolvuje dvojdňový pracovný program (26. – 27. mája 2024).

  Šutaj Eštok je pripravený vyvodiť zodpovednosť za pochybenie ochranky

  0icon

  Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) je pripravený vyvodiť zodpovednosť v prípade, že kontrola postupu ochranky počas útoku na premiéra Roberta Fica (Smer-SD) preukáže zlyhania…

  Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

  Peter Lipták

  Miroslav Iliaš

  René Pavlík

  Marek Brna

  Peter Haršáni

  Vášeň v Tebe

  Auto Trendy

  Reklama

  Armádny Magazín

  TopDesať

  FOTO DŇA