• Miroslav Švický „Žiarislav z rodnej cesty“ šíri nehorázne LŽI typu: „Podstatou Vianoc je slávnosť slnovratu! “ a to v značne primitívnej argumentačnej rovine!

  Publikované 26.12. 2018 o 17:30 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  VIANOCE SÚ na PRVOM mieste Sviatkom KRESŤANSKÝM!

  Na tomto fakte nieje možné zmeniť nič, ani písmeno, ani čiarku, pretože podstata tohoto faktu sa dá veľmi jednoducho potvrdiť, dokázať a overiť spôsobom, na ktorý dostačuje už logika detí na vyšších stupňoch ZDŠ!

  Je potom až podivné, prečo tzv.“slovanistickí guruovia“ typu Miroslav Švický – Žiarislav, dokážu vyprodukovať obsahovo niečo tak zavádzajúce a scestné, že rozumnému človeku sa z takejto jednostrannosti a neobjektívnosti doslova musí minimálne „zatočiť hlava“.

  Pokiaľ by títo „guruovia“ v súčasnosti, tak tendenčne a scestne oživujúci naše korene, hlásali tieto svoje polopravdy v chatrčiach pod lesmi, kde by ich nikto nepočul, bolo by to ešte relatívne v poriadku! Ale oni šíria tento jed blúznenia o kultúre, ktorú glorifikujú oveľa viac, ako kresťania glorifikujú „panenku Máriu“, pokiaľ by títo neodvádzali čitateľov a hľadajúcich ľudí na ich duchovnej ceste od skutočnej Pravdy, dalo by sa ešte „prižmúriť oko“ nad touto ich neblahou činnosťou, pôsobiacou často tak spiatočnícky, až primitívne!

  Poďme ale na FAKTY.

  PRAVÝ KRESŤAN má v hlbokej úcte svojich predkov a tradície!

  Ale v úcte môže mať len to, čo vzišlo z tejto činnosti našich predkov ako dobré v spoločenskom, kultúrnom i náboženskom duchu, čo sa potom spravidla ďalej prenáša z generácie na generáciu ako tradícia, resp tradície danej oblasti, regiónu a kultúry.

  Tvrdiť ale, že všetko, po našich predkoch bolo dobré a správne by bolo tak scestné, ako tvrdiť, že ktokoľvek z nás je dokonalý a nepotrebuje sa už ďalej vyvíjať!

  Z tohoto dôvodu glorifikovanie nášho pôvodu, nášho rodu a našej kultúry spôsobom, ako to robia dnešní tzv. „slovanisti“, teda vyznavači „pôvodného“ Slovanstva, je číra fatamorgána, nepochopenie podstaty veci a nezmysel!

  Naši predkovia urobili veľa dobrého, z toho čerpajme, no poučme sa zároveň na tom zlom, pričom toho zlého nebolo málo!

  Slovanské národy v súčasnosti tvoria síce zhruba len 5% populácie na Zemi, no je nesporné, že majú pred sebou veľkú budúcnosť, v zmysle rozvinutia svojej kultúry na stupeň vysoko duchovného druhu, ktorý prinesie nevídaný pozemský i spirituálny rozmach!

  To sa stane ale len vtedy, ak skutočná Pravda bude pilierom každého snaženia tejto mladej, sviežej kultúry na Zemi!

  Jej skrytý potenciál, mladícke sily, krása, ktorú v sebe táto kultúra skrýva, ju predurčujú, aby bola pokračovateľkou tzv. „západnej kultúry, ktorej dochádzajú sily a ktorá predovšetkým zlyhala vo svojom predurčení.

  Západná kultúra sa podobá na starca, zvráskaveného a roztraseného človeka, ktorý je napadnutý chorobami najvšemožnejšieho druhu a ktorý sa už len bezcieľne potáca životom!

  Toto je reálny obraz západného sveta dnes!

  Kdežto mladícka kultúra Slovanov, ktorá ešte nevydala svoje ovocie a plody, sa podobá na človeka sviežeho mladíckeho vzhľadu, ktorý prekypuje energiou, nápadmi, intuíciou a ktorý je nositeľom veľkého duchovného i tvorivého poslania na Zemi.

  Tento „mladý človek“ je predurčený k tomu, aby ako prvý v histórii na planéte Zem, dokázal vybudovať na Zemi život, podobný životu v našom Duchovnom Domove, odkiaľ všetci pochádzame a kam sa raz môžeme prinavrátiť! Môžeme, ale nemusíme. Môžeme aj zblúdiť a celkom padnúť, ale o tom snáď neskôr.

  Pravý kresťan je teda duchovne vysoko rozvinutý človek a z pozície tohoto rozhľadu a chápania všetkých súvislostí si plne uvedomuje obraz toho, čo bolo uvedené vyššie. Pravý kresťan má v úcte našich predkov ako i všetko čisté, čo vytvorili, ale musí sa zároveň vedieť dištancovať od toho, čo bolo v ich konaní falošné a v rozpore s predurčením ich vývojovej cesty!

  Predmetom tohoto pojednania však nieje rozoberať tieto chyby, zabralo by to veľa času a vyplytvalo veľa síl a tak by to stratilo svoj význam a opodstatnenie, pretože je to minulosť, ktorú už nemožno zmeniť, ale môžeme sa z nej dnes poučiť! Na okraj možno len spomenúť, že hlavným rysom, negatívnym rysom našej kultúry, bola nesvornosť kmeňových spoločenkých zriadení, čo malo za následok len trenice medzi sebou, čo následne každý jeden tento kmeň, každé vtedajšie spoločenstvo našich predkov odviedlo od ďalšieho ich skutočného vývoja a rozmachu, pretože tieto vzájomné trennice a boje ich nielen oberali o sily, ale oberali o jasný úsudok a rozhľad najmä vodcovské osobnosti tejto kultúry.

  Vznikali tak špatné rozhodnutia a tieto sa z roka na rok, z generácie na generáciu len kopili a zastavili následne duchovný vývoj tejto kultúry na dlhý čas! Táto kultúra začala stagnovať a je len pochopiteľné, že onedlho doslova tvrdou rukou zasiahol nie príliš šťastný „príchod kresťanstva“! Treba na tomto mieste ale jedným dychom dodať, že kresťanské učenie v tej dobe bolo už značne skrivené a pôvodný zmysel Ježišových slov prevrátený, čím boli napáchané ďalšie duchovné škody na Zemi!

  Ale vráťme sa k hlavnej téme.

  Pravý kesťan má správny pohľad na svojich predkov a zdravý a čistý úsudok si dokáže vytvoriť i ohľadom takej udalosti, ako je Zimný slnovrat.

  Je to astronomicko-fyzikálna udalosť, ktorá má samozrejme i svoje jemnohmotné a „éterické“ pozadie, teda silný energetický vplyv na človeka.

  Obdobie slnovratu je obdobím, v ktorom dochádza na krivke pulzujúcich vesmírnych síl na našej Zemi k obratu z jednej polarity – z polarity zostupných síl, na plolaritu vzostupnú. Počas Letného slnovratu je príliv týchto síl najvyšší a logicky počas zimného slnovratu zasa najmenší.

  Zimné obdobie slúži na regeneráciu nielen prírody, ale aj človeka. Biopole Zeme i človeka sa očisťuje, regeneruje a vyplavuje všetko škodlivé. Počas Zimného slnovratu nastáva akoby „nový deň“, nový cyklus, lebo bod zimného slnovratu je prísľubom, že nový cyklus za práve začína podobne, ako to vidíme „v malom“, keď sa ráno pri brieždení slnečného kotúča začína nový denný cyklus. Na podobnej cyklickej krivke putuje vesmírom i naša slnečná sústava voči jadru galaxie, kde v roku 2012 nastal nový veľký kolobeh na vzostupnej krivke prúdenia životných síl! /Tzv. Platónsky rok!/

  Počas Zimného slnovratu sa slnko akoby „zastaví“ na svojom mieste, ale slnko s týmto „zastavením sa“ nemá v skutočnosti nič spoločné. Je to len pozícia Zeme voči slnku, ktorá vo svojom obehu, náklone a rotácii okolo svojej osi spôsobujje tento zemský cyklus voči slnku, ktorý sa každoročne opakuje.

  Zem v elypse obieha okolo slka a voči slnečnému rovníku má táto elypsa vzostupný a samozrejme i zostupný charakter, čiže vytvára pravidelnú krivku, ktorá z pohľadu pozorovateľa zo Zeme vyvoláva všetky tieto sprievodné úkazy a cykly, ako je Letný a Zimný slnovrat a mnoho ďalšieho.

  Právom teda možno označiť Zimný slnovrat ako bod a deň, v ktorom dovtedy „pribúdajúca temnota“, teda narastajúca a predlžujúca sa tma, prelomí svoj kolobeh pribúdania na kolobeh nový, kde tma začne ubúdať a začne pribúdať „svetlo“, čo sa prejavuje i nárastom slnečného svitu, ktorý sa zasa skončí v bode vrcholu Letného slnovratu, presne o 6 mesiacov.

  Tento rok to bolo teda 21. decembra 2018, kedy došlo k „víťazstvu svetla nad temnotou“ v tomto malom pozemskom cykle. Toto sa opakuje každý rok, ako sa každý deň opakuje svitanie a vo veľkom je to zasa tzv. Platónsky rok, trvajúci približne 26 tisíc pozemských rokov, alebo Veľký galaktický rok, resp. Kolobeh, trvajúci zhruba štvrť miliardy rokov! Je to jeden obeh nášho slnečného systému, okolo jadra našej galaxie!

  Vo vesmíre i na Zemi je neustály pohyb a je nesmierne veľa takých cyklov, ktorým sme bezprostredne vystavení a ktoré zdieľame ako niečo samozrejmé, či už vedome, ale hlavne nevedome, ako napríklad silný Paprsok Lásky, ktorý od istého okamihu každoročne koncom decembra doslova zaplavuje celú Zem!

  Obrazne pri Zimnom slnovrate sa „boh“ Slnka ujíma svojej vlády, teda Apollón, bytostný slnka z pohľadu pozorovateľa na Zemi začne viac a viac osvetľovať náš zemský priestor na Severnej pologuli.

  Stojí ešte za zmienku fakt, že v našich zemepisných šírkach Zimný slnovrat ako i ďalšie cykly oslavujeme z pohľadu trvania Zeme len veľmi krátky čas, je to zhruba 700 tisíc rokov, kedy došlo k poslenému prepólovaniu Zemskej osi.

  Cykly tohto prepólovania sa pohybujú v rozpätí zhruba štvrť milióna rokov, čiže budúce prepólovanie mimoriadne „mešká“. Sú zdroje, ktoré tvrdia, že k novému prepólovaniu môže dôjsť okolo roku 2024, ale tento časový údaj je veľmi sporný. Isté však je, že intenzita magnetického poľa okolo zeme každoročne klesá, čo priamo súvisí s týmto očakávaným, novým prepólovaním Zeme. Toto samozrejme prinsie so sebou i mnohé zmeny a tým aj zmenu priestoru pre slávenie napríklad Zimného slnovratu. Lebo potom sa môže kľudne stať, že koncom decembra nebudeme sláviť Zimný slnovrat, ale napríklad Letný, alebo Jesennú rovnodennoť napríklad. Stačí len trošku viac premýšľať, aby človek pochopil, ako tieto veci fungujú…

  Takže sumárum: Zimný slnovrat na Severnej pologuli má svoj hlboký pozemský i energetický význam a treba si tento deň aj vhodne pripomenúť a uctiť akceptovateľným spôsobom. Naši predkovia pohyb bytostných síl v tomto období vnímali celkom jasne a aj vídali vysokých bytostných služobníkov, ktorí i dnes riadia a udržujú tieto pohyby a cykly v našej prírode i Vesmíre naokolo.

  V tomto smere je teda obdobie Zimného slnovratu ponímané správne. Nieje tiež náhoda, že oveľa, oveľa významnejší sviatok – VIANOCE, spadajú práve do tohoto obdobia, lebo tak, ako sa na Zimný slnovrat akoby „narodí malé svetlo“, tak sa v jeden presný deň obdobia Vianoc narodilo v Zemskom priestore oveľa väčšie Svetlo, dokonca Svetlo Najvyššie!

  Bola to mimoriadna udalosť vtedy, pred zhruba 2000 rokmi, ktorá sa neudiala nikdy predtým, ani na Zemi a ani v žiadnej časti Stvorenia, keď sa Lúč Svetla z Božej Sféry dotkol Zemského povrchu, zachytil sa na ňom a dlhé roky bol pevne so Zemou prepojený!

  Nebol to len vysoko spirituálny dej, ale aj energeticky vysoko frekvenčný dej, ktorý nezahalil len našu planétu, ale celý okolitý vesmírny priestor!

  Malá časť Živého Boha na Nebesiach sa oddelila, preputovala Sférami, aby sa až na ďalekej Zemi zachytila vo formujúcom sa telíčku Ježiša z Nazaretu, ešte kým sa nachádzal v lone svojej matky Márie. Tento Plameň Božského Druhu sa inkarnoval do vyvíjajúceho sa telíčka presne v polovici tehotenstva, čo Mária pocítila ako nesmierny príliv oblažujúcich síl nadpozemského druhu!

  Márii sa následne nenarodil človek, ale Boží Syn! Časť Boha, aby sa mohla na Zemi prejaviť, musela zobrať na seba ten istý záhal v podobe pozemského tela, čiže Ježiš musel naplniť všetky Zákony svojho Otca, aby sa mohol na Zemi manifestovať, teda zviditeľniť a pôsobiť pre naplnenie svojho Poslania!

  Energeticky tak tento Boží Vyslanec privádzal počas svojho pobytu na Zem netušenú Silu z tých Najvyšších Výšin, čím zakotvil na Zemi aj možnosť pre OBNOVU tejto Sily a tým i celkovú záchranu Zeme!

  K obnove tejto Sily dochádza každoročne na sklonku roku, niekoľko dní po Zimnom slnovrate, kedy citliví a jasnovidní jedinci môžu vidieť, ako je celá Zem ponorená do mohutného Paprsku Božej Sily Lásky a Pravdy, korý prináša vysoké duchovné povzbudenie a podporu pre všetkých, ktorí sa tejto Sile aj správne otvoria!

  Veľa ľudí dnes už vníma tento dej podobne, ako tí, ktorí sa zhromaždia v hodine Zimného slnovratu na jeho oslavu a čakajú na prvé brieždenie, na prvé svetlo, na oslavu „nového života a nového cyklu“.

  Je to však dej energeticky veľmi vzdialený a malý dej, voči udalosti, keď ten Mohutný Paprsok z Nebies zahalí „celý náš svet“, nielen v rovine telesnej, ale predovšetkým v rovine duchovnej!

  Zimný slnovrat sa dá vnímať pozemským zrakom a intuíciou, no Paprsok Lásky a Pravdy, ktorý zakotvil na Zemi Ježiš a ktorého Sila každoročne v pulzoch zahaľuje našu Zem presne 29. decembra napoludnie, možno zachytiť, vnímať a načerpať z neho výhradne skrze citové a duchovné ústrojesntvo človeka, pretože sa jedná z pozemského vnímania o tie Najvyššie vybrácie, kedy kľúčový orgán mozgu – tzv. Epifýza, teda šišinka mozgová, je u duchovne založeného človeka rozvibrovaná až na maximum, čo spôsobuje u takéhoto človeka vysoké druhy prežívania, hraničiace až s blaženosťou a šťastím nadpozemského druhu!!

  Preto Zimný slnovrat nieje ani len odleskom, ani len „odvarom“ tejto udalosti, ktorá viditeľne prebieha každoročne v deň 29.decebra, presne v deň, keď sa na Zemi narodil Ježiš!

  To nieje nejaký vymyslený dátum, ale je to bod a okamih, kedy na Zemi zakotvilo Svetlo od Boha! A toto zahalenie Svetlom v dňa 29. decembra je pre citlivých a senzibilných ľudí rovnako viditeľné, ako ranné brieždenie po hlbokej noci. Akurát že oslepujúci JAS tohto zahalenia do Paprsku Lásky a Blaženosť z toho plynúca je i milión krat intenzívnejšia, ako jas a radosť pri rannom brieždení!

  Ako primitívne sa potom musia javiť tvrdenia týchto pošetilcov, tupo tancujúcich okolo ohňa a vítajúcich jeden malý nepatrný cyklus vo Vesmíre, no pritom túto Majestátnu udalosť a jeden z Najväčších dní roka takto slepo prehliadajú, len preto, že nadutosť na ich akože poznanie sa nerovná ničomu inému, ako ropuche, stojacej pred krtovniskom a ktorá, stojac pred ním „vykváka z úst“: „Hora odstúp, nevidíš kto som?“

  Takto úboho a žalostne stoja v skutočnosti Pred Pravdou tí, ktorí sa sami dosadili za rôznych guruov a učiteľov! Našťastie nemajú okolo seba až tak veľa fanatických prívržencov a to je dobrým znamením do budúcnosti!

  Takže toto Svetlo TU muselo zakotviť, aby udržalo spojenie Zeme s Nebesami až do Hodiny Súdu, do Hodiny Veľkej Očisty na Zemi!

  Preto aj Ježiš, ako Bytosť, akú Zem dovtedy na svojom povrchu ešte neniesla, mohol ako jediný vysloviť slová:

  „JA SOM, Som ktorý SOM, Syn Živého BOHA!“

  Nikto iný nemôže o sebe pravdivo vysloviť tieto slová, iba Boží SYN!!

  Nemohol zaprieť svoj Pôvod, pretože prišiel s Poslaním a toto aj splnil, aj keď musel zo Zeme predčasne odísť, proti svojej vôli a proti Vôli Nebeského Otca, pretože bol surovo a zákerne a ešte aj v posmechu zavraždený!!

  Ježiš na Zemi ale zakotvil Pravdu od Boha a aj Lásku od Boha, čím ľuďom ukázal cestu, aby v naplnení týchto Síl v sebe samých očistili svoje srdcia od nízkych energií a pudov a aby takto posilnení nastúpili cestu skutočného duchovného i pozemského vzostupu i vývoja na Zemi!

  Kto čerpá z energie Pravdy a Lásky, je touto energiou naplnený a nabudený natoľko, že z povahy veci samej bude hľadať všetky možnosti, aby sprostredkúval už len svojím bytím aj ostatným ľuďom to, čo tak mocne oslovilo a zasiahlo jeho vnútro!

  Týmto akoby Ježiš samočiine vychoval množstvo svojich nasledovníkov, slúžiacich výhradne Bohu, pre záchranu ľudstva!

  Ježiš je preto právom označovaný KRISTUS, čo v pôvodnom názve znie ako CHRISTOS, v preklade „Pomazaný, tiež Vykupiteľ alebo Spasiteľ“! A vo vyššie naznačenom duchu Ježiš aj spasil svet! Priniesol pravdu a kto z tejto Pravdy aj skutočne čerpá, očistí svoju dušu a tým aj spasí svojho ducha! V žití Ježišových slov teda spočíva záchrana a spása pre každého jedného človeka! Nijak inak!!

  No a prečo názov Vianoce?? V preklade z nemeckého starovýrazu „wihenacht“ resp. dnešný výrazWeihnachten tento pojem znamená „Svätá Noc“, alebo „Sväté noci“! Svätá Noc preto, lebo všetko, čo prichádza bezprostredne od Boha je zároveň aj Sväté. Svätý Boží Syn svojou Obeťou príchodu na Zem posvätil túto Noc na Noc príchodu Svetla, na Svätú NOC!

  Žiadna „veľká noc“, ako sa posmešne o tejto noci vyjadrujú tzv. „slovanisti“, ktorí sa pohŕdavo vyjadrujú i k misii Ježiša podobne, ako ortodoxne veriaci ľudia iných náboženstiev! Dokonca sa neštítia títo duchovní mrzáci a trubadúri ani k tomu, aby Ježiša nezapreli, resp. zapierajú Jeho existenciu na Zemi ako i všetko, čo s Jeho Poslaním súvisí. Na toto je už treba taký stupeň duchovnej slepoty, že len to najväčšie utrpenie a bolesť môže ešte zatriasť a prebudiť tieto duchovné polomŕtvoly z ich oloveného duchovného spánku!

  Preto teraz počúvajte dobre vy všetci, ktorých sa to týka a ktorí tu budete v diskusii bezbreho vypľúvať svoje jedovaté sliny – Na tomto deji, ktorý je opísaný vyššie, na tejto udalosti, ktorá sa stala v presne predurčenom čase, VY už nezmeníte nič, ani to najmenšie! Ale čo sa ešte s istotou naplní, sú bolestivé spätné účinky pre všetkých duchovných mrzákov, šíriacich tieto svoje bludy a dehonestujúce a popierajúce skutočné Vianoce, ktoré sú pre človeka DAROM, ako ten najláskavejší pozdrav Boha Stvoriteľa ľudstvu, po všetky jeho časy!

  Svätý je iba Boh! Svätý zároveň zamená pre človeka Vznešený, Majestátny a VEČNÝ VZOR pre všetko Stvorené. Večný, Najčistejší a Najdokonalejší VZOR a Pôvodca Sily, ktorá oživuje a udržuje všetko živé a stvorené!

  Bez tejto Sily a bez tejto Svätosti by sme nemohli existovať ani na okamih! A ani na okamih by nemohli existovať všetci tí „slovansiti“, mudrlanti a chytráci, blúzniaci o niečom, čoho podstatu nepoznajú a glorifikujúci niečo, čo je tak prirodzené, jednoduché a logické, že sa nad týmto ich detinským počínaním doslova „rozum zastavuje“!

  Výslovná, tupá LOŽ „Žiarislava“, že „podstatou vianoc je slávnosť slnovratu“, ako i jeho ďalšie lži, i lži ostatných podobných poblúdencov, musí byť uvedená na pravú mieru a OZNAČENÁ VEREJNE, aby toto ich škodlivé pôsobenie pre ľudí, nenarobilo ešte viac škody, ako narobili doteraz, alebo ako narobilo falošné kresťanstvo na Zemi, ktoré podobne stojí tesne na hranici vlastného sebazničenia!

  Ľudia, všetci tí, ktorí ste si v sebe uchovali aspoň trošku zdravého cítenia a logického uvažovania, nedajte sa viac balamutiť a klamať, ale skúmajte všetko v jasnom Svetle Pravdy! Sami sa potom presvedčíte, ako veci stoja!

  Dnes sa nachádzame v dobe, kedy už nestačí len veriť a často slepo prijímať cudzie názory, ale žijeme v dobe, kedy viera musí byť nahradená neotrasiteľným presvedčením, teda Poznaním. A poznať všetky potrebné súvislosti dejov, ktorým sme vystavení, je zbraňou istoty v rukách tých, ktorí si vydobili status „pravého ľudstva!“ Takýto duchovne silný jedinec sa potom už nenechá doslova „opiť rožkom“ planým rečiam nejakého politika rovnako, ako náboženským bludom nejakého samozvaného duchovného šarlatána!

  Pokoj ľuďom dobrej vôle!

  LOŽ pána Mira Š: https://www.blog.eugenika.sk/2018/12/21/podstatou-vianoc-je-slavnost-slnovratu/?fbclid=IwAR2qEzdzyFRpUu4sQ5Ma8aR5GuUo4SK15L45dhaIYvjufDfNQ16DiBaYKYs

  V kontraste k niektorým bludom p. Žiarislava – excelentná prednáška pána Emila Páleša: https://www.youtube.com/watch?v=841NDE9mMIw&t=1223s

  A mimoriadne pôsobivé a vážne slová pána MUDr. Ivana Rusnáka, bezprostredne súvisiace s danou témou: https://www.youtube.com/watch?v=AZPHr3vsSKs

  A ešte na záver jedna dôležitá skutočnosť pre tých, ktorí nevedia, či správne vnímajú energiu Vianoc: Tá sa ohlasuje už dni a týždne dopredu, pretože v celom Stvorení sa všetko pripravuje na túto udalosť. Tieto prípravy sprostredkúvajú vlny Sily Lásky, ktorú môže člove pociťovať zasa ako vlny radosti a šťastia vo svojom vnútri.

  Tá mäkkosť a hebkosť citov pri tomto prežívaní, v bázni rozochvené vnútro plné vďaky s dotykom vznešenej Čistoty sa ohlasuje u citlivých ľudí už dávno pred 29. decembrom. Často tieto zvláštne a nesmierne krásne city vyvolávajú i spomienky na detstvo a naše radostné prežívanie Vianoc z tohoto obdobia. Kto je teda schopný ešte rozcítiť sa v tomto duchu, u koho sa už vopred ohlasuje „dych Vianoc“ a kto sa na tieto Sviatky aj vždy veľmi teší, ten ešte nestratil celkom spojenie s Nebesami a ten ešte môže počítať s Darom milosti a Dobroty Božej. Taký nech sa v Deň 29.12. 2018 otvorí Nebesám vo svojom srdci a nech dovolí zahaliť svoje duchovné srdce tými najvznešenejšími citmi a Pokorou…

  No u koho sú už zmysly natoľko otupené, že z týchto dní vníma už len v určitej odovzdanosti to, že môže byť s rodinou a oddychovať v určitej apatii pred televízorom napríklad, ten už citovo natoľko otupel, že i jeho život nemá krajšiu podobu ako to, čomu sa dokáže, resp. nedokáže otvoriť počas Vianoc. Všetko sa však naplní, u každého z nás, presne podľa slov: „Čo človek zasial, to aj zožne!“

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Diplomati USA a oboch Kóreí sa stretli vo Švédsku, pripravujú summit

  Štokholm 21. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Carolyn Kaster)   Diplomati Severnej a Južnej Kórey mali vo Švédsku stretnutia s vyslancami Spojených štátov, keďže pripravujú druhý americko-severokórejský summit "Hostiteľom diskusií za okrúhlym stolom s medzinárodnými odborníkmi bolo Švédsko a Štokholmský medzinárodný ústav pre výskum mieru (SIPRI)," uviedol v pondelok pre tlačovú agentúru DPA…

  Staronový premiér Löfven predstavil svoj nový vládny kabinet

  Štokholm 21. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/TT-Anders Wiklund)   Švédsky premiér Stefan Löfven, ktorý si minulý týždeň zaistil druhé funkčné obdobie v úrade, predstavil v pondelok svoju vládu. V koaličnom kabinete je šesť nových tvárí, informovala agentúra DPA Löfven zároveň predložil parlamentu programové vyhlásenie vlády a povedal, že "Švédsko sa nebude uchádzať…

  Porošenko dúfa, že izraelský parlament uzná hladomor na Ukrajine za genocídu

  Jeruzalem 21. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Emrah Gurel)   Ukrajinský prezident Petro Porošenko počas návštevy Izraela vyjadril nádej, že tamojší parlament uzná hladomor na Ukrajine (z 30. rokov 20. storočia) za genocídu ukrajinského národa Porošenko sa v pondelok stretol s predsedom izraelského parlamentu Julim-Joelom Edelsteinom. Ako informovalo Porošenkovo tlačové oddelenie, ktoré citovala…

  Pri Kerčskom prielive sa vznietili dve lode, hlásia deväť mŕtvych

  Moskva 21. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:Daily Express Twitter)   Deväť námorníkov zahynulo pri pondelňajšom požiari na dvoch obchodných plavidlách v blízkosti Kerčského prielivu spájajúceho Čierne a Azovské more, informovali ruské úrady "Je tam deväť mŕtvych," uviedol pre agentúru AFP Alexej Kravčenko, hovorca ruskej Federálnej agentúry námornej a riečnej dopravy (Rosmorrečflot). Lode…

  Mzda pre prezidentovu manželku. Súhlasia kandidáti na prezidenta s platom pre ich polovičku?

  Bratislava 21. januára 2019 (HSP/Foto: Wikipedia, Facebook)   Poľskí poslanci sa opätovne zaoberajú témou platov pre prezidentovu manželku. Združenie, ktoré sa v danej veci angažuje, tvrdí, že prvá dáma republiky, ktorá sa venuje štátnym povinnostiam, by mala mať ako každá verejná osoba právo na odmenu započítanú do penzie Návrhom poľského združenia…

  Rusko zvažuje odchod z Rady Európy

  Moskva 21. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Ivan Sekretarev)   Rusko zvažuje všetky dostupné možnosti ďalšieho rozvoja svojich vzťahov s Radou Európy (RE), ale v prípade nutnosti aj odchod z tejto organizácie, pokiaľ sa neskončí rozdielne zaobchádzanie s ruskou delegáciou v Parlamentnom zhromaždení RE. Pre tlačovú agentúru TASS to v pondelok uviedol námestník…

  Už aj Beňová pochopila nátlakovosť Denníka N

  Bratislava 21. januára 2019 (HSP/Foto:Facebook)   Poslankyňa Európskeho parlamentu (EP) Monika Beňová zo Smeru-SD na Facebooku skritizovala článok v kontroverznom Denníku N s tým, že v EP nebude hlasovať tak, ako si želá médium, ktoré je v konflikte so Smerom-SD alebo s maďarským premiérom Viktorom Orbánom. Politička na sociálnej sieti…

  Japonský premiér pricestoval do Ruska

  Moskva 21. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Sergei Karpukhin)   Japonský premiér Šinzó Abe pricestoval v pondelok do Moskvy, kde bude rokovať s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Informovala o tom tlačová agentúra TASS s odvolaním sa na diplomatické zdroje Stretnutie Abeho s Putinom sa uskutoční v utorok, pričom pôjde už o 25. kolo…

  Pellegrini: Zákony k brexitu chce vláda do NRSR predložiť v polovici februára

  Bratislava 21. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Braňo Bibel)   V prípade tvrdého brexitu vláda SR predloží všetky potrebné zmeny legislatívy do 15. februára. Národnú radu SR zároveň požiada o skrátené legislatívne konanie. Po rokovaní medzirezortnej koordinačnej skupiny pre brexit o tom informoval premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) Pellegrini skonštatoval, že 15. februára by…

  Mayová odmietla výzvy na odloženie brexitu

  Londýn 21. januára 2019 AKTUALIZOVANÉ (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Frank Augstein)   Britská premiérka Theresa Mayová odmietla výzvy na odloženie odchodu Veľkej Británie z Európskej únie (EÚ) a uviedla, že jej plánom B je získať zelenú od parlamentu zmenením sporných pravidiel, ktoré sa majú týkať hraníc medzi Írskom a Severným Írskom Takzvaná írska poistka…

  Progresívci vysvetlili, prečo nevoliť kandidátov Smeru a SaS. Mistrík už avizuje koniec spájania

  Bratislava 21. januára 2019 (HSP/Foto:SITA-Braňo Bibel)   Po dlhom avizovaní spoločného "demokraticko-opozičného" postupu v prezidentských voľbách a po nedávnom oznámení prezidentského kandidáta vládneho Smeru-SD sa začínajú zákulisné hry medzi liberálmi, progresívcami a ďalšími opozičnými silami. Má niektorý z ich kandidátov vôbec šancu na druhé kolo? Mimoparlamentné Progresívne Slovensko (PS) prichádza do…

  Za lístočky až 8 rokov. Kováčik ku Kočnerovým motákom: "Kategoricky to odmietam". Generálna prokuratúra: Nezúčastníme sa konšpiračných hier denníkov SME, N a Aktuality.sk

  Bratislava 21. januára 2019 (HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Národná kriminálna agentúra (NAKA) rieši lístočky (motáky), ktoré mal údajne posielať z väzenia podnikateľ Marian Kočner s cieľom skontaktovať sa s rôznymi osobami vrátane popredných predstaviteľov špeciálnej a generálnej prokuratúry. Špeciálny prokurátor Kováčik ako aj hovorkyňa Generálnej prokuratúry (GP) to odmietajú, informuje denník Pravda…

  Le Journal du Dimanche: Macronova popularita opäť stúpla, koniec krízy je však ešte ďaleko

  Paríž 21. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Ludovic Marin)   Prieskumy verejnej mienky vo Francúzsku naznačujú, že popularita prezidenta Emmanuela Macrona sa opäť mierne zvýšila. Nespokojnosť ľudí so stavom krajiny a spôsobom vládnutia je však stále vysoká, čo sa prejavuje počas celoštátnych diskusií, ktoré Macron inicioval, i počas pretrvávajúcich protivládnych protestov Podľa výskumu…

  Matovič: Mistrík a Čaputová napokon pozvanie prijali, Mikloško účasť ešte nepotvrdil

  Bratislava 21. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Robert Mistrík a Zuzana Čaputová sa v utorok (22. 1.) stretnú s predstaviteľmi hnutia OĽaNO, ktoré ich zavolalo na pracovný obed. Obaja pozvanie prijali. František Mikloško, s ktorým sa OĽaNO chce tiež stretnúť, zatiaľ účasť nepotvrdil. "Veríme, že František Mikloško napokon príde," povedal…

  Pellegrini: Glváč veľmi podrobne informoval o kontakte so Zsuzsovou, hneď na to, ako k nemu došlo

  Bratislava 21. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Braňo Bibel)   Podpredseda Národnej rady (NR) SR Martin Glváč (Smer-SD) by sa mal k svojej komunikácii s Alenou Zs. obvinenou z objednania vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice vyjadriť v najbližších dňoch. Keďže však ide o otvorený spis, zatiaľ sa na to snaží získať…

  TV JOJ: Polícia preveruje, či Alena Zsuzsová chodila do parlamentu

  Bratislava 21. januára 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Dušan Hein)   Vyšetrovatelia si vyžiadali od Kancelárie Národnej rady SR informácie o návštevách v parlamente. Televíziu JOJ o tom informovala kancelária národnej rady. Policajti preskúmajú zoznam návštev v parlamente, zaujímajú sa o Alenu Zs., obvinenú v prípade vraždy Jána Kuciaka. Informuje o tom portál televízie…

  Švec zvažuje, že nebude kandidovať na prezidenta SR, aby sa do druhého kola nedostali dvaja vyznávači multi-kulti

  Bratislava 21. januára 2019 (HSP/Foto:SITA-Martin Havran)   Kandidát na prezidenta SR a predseda Slovenského Hnutia Obrody Róbert Švec dnes informoval, že zvažuje, že v blížiacich sa prezidentských voľbách nebude kandidovať na prezidenta SR. Vo svojom stanovisku uvádza: „Úlohou nás, slovenských vlastencov je zabrániť tomu, aby Prezidentský palác po Kiskovi okupovali jeho klony:…

  Diplomová práca najlepšieho študenta Matoviča mala byť písaná sestrou kamaráta v Chorvátsku a vlastné závery tvoria štyri strany z 80

  Bratislava 21. januára 2019 (HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Zakladateľ hnutia OĽaNO Igor Matovič patrí k najhlasnejším kritikom vlády a aj v kauze rigoróznej práce predsedu parlamentu Andreja Danka sa neraz ostro vyjadroval o neetickosti a podvádzaní šéfa SNS. Matovič by však mohol vysvetliť aj svoju vlastnú záverečnú diplomovú prácu, ktorá vzbudila…

  TopSpeed

  Tím SOOP Racing bude štartovať na Svetovom finále Sodi World Series

  0

  Tím SOOP Racing je na slovenskej indoor kartingovej scéne už nejaký ten rok. Doteraz sme ich registrovali ako pravidelných slovenských reprezentantov na Majstrovstvách sveta v halových motokárach KWC (Kart World Championship). Minulý rok po prvýkrát štartovali aj v Pohári Národov, KWC Nation Cup, kde sa ako prvý slovenský tím prebojovali do…

  NKÚ potvrdil, že NDS nehospodári správne

  0

  Zákazky od štátu? Čistá paráda. Samozrejme, zvyčajne len v prípadoch, keď ste na vrchu potravinového reťazca. Ak ste dole, niekedy nedostanete ani to, na čo máte nárok. NKÚ – Najvyšší kontrolný úrad pred pár dňami zverejnil tlačovú správu, v ktorej NDS nehospodári správne. Akciovka by mohla byť kontrolovaná efektívne, poviete si.…

  Nový Lexus IS F príde o 3 roky. Čo o ňom už vieme?

  0

  Lexus IS to mal v živote ťažké. V každej generácii to bolo a stále je auto, ktoré nesadne každému. Nebolo, nie je a asi nikdy nebude určené masám. Vždy ponúkal veľa, a tiež som mu vedel vyčítať množstvo maličkostí. Superostrý model F nie je výnimkou. Nový Lexus IS F však má prísť a to je skvelá správa. V kuchyni…

  Off-road drag race? Prečo nie

  2

  Bežný šprint z miesta, alebo drag-race môže časom omrzieť (ako pre koho). Chalani z carwow skúsili trocha odlišný šprint. Off-road drag race skúsili s tromi výkonnými off-roadmi, i keď u dvoch z nich by sa dalo skôr spomenúť slovo SUV. Kto teda na krátkej 100 m dráhe na nespevnenom povrchu môže vyhrať? Mercedes-AMG G63, Porsche Cayenne…

  Mick Schumacher sa stal juniorom pre tím Ferrari

  0

  Syn Michaela Schumachera, Mick Schumacher, kráča v otcových stopách. Po minuloročnej výhre v európskej sérii F3 si zaistil miesto vo Formule 2. Odtiaľ je už iba kúsok do Formuly 1. A tento kúsok sa stal ešte menší. Iba pár dní po narodeninách Michaela Schumachera vyšla včera na svet správa, že…

  Vraj Brexit zasiahne výrobu áut tvrdo v GB aj na Slovensku

  5

  Brexit môže prudko zakývať automobilovou výrobou. Slovensko ako automobilová veľmoc to má tiež nahnuté. Aký bude reálny dopad pre zamestnancov a výrobu si zatiaľ nedovolí nikto presne určiť. Niektoré štáty sa pripravujú, niektoré nečinne čakajú. Čo je lepšie? Jednoznačne si myslím, že chystať zadné dvierka by bolo vhodné. Je totiž najvyšší čas.…

  KAMzaKRÁSOU

  Je sa čoho obávať pri materstve? Dámy, takáto je skutočnosť!

  0

  Rovesníčky už kočíkujú, mama hladká kolísku, ktorú má odloženú ešte po nás a demografi dvíhajú varovný prst, že Slovensko vymiera, keďže detí sa rodí, čím ďalej tým menej, a my si uvedomujeme, že ho adresujú tak trochu aj nám. Máme na to vek, partnera aj hypotékou zaplatenú strechou nad hlavou. Lenže... Je sa…

  Ako odstrániť rosenie okien? Jediný trik, ktorý potrebuješ ovládať!

  1

  Teploty sa vonku viac-menej držia pod nulou, vykurovacia sezóna je v plnom prúde a vám sa vďaka tomu na oknách vytvára rosa. Zo začiatku sa objaví len malá nenápadná rosa na skle alebo na ráme okná, no neskôr sa môže usadiť aj na stenách. Nie je to v podstate žiaden životu ohrozujúci problém,…

  Oman pravý vyrieši mnohé zdravotné ťažkosti. Odhaľ, ktoré!

  0

  Oman pravý obľubuje teplé a slnečné stanovištia. Dokonca i jeho kvet vyzerá ako malé slnko s mnohými žltými lúčmi. Táto bylina však ponúka toho oveľa viac ako len pekné kvety. Ukrýva totiž množstvo cenných látok a hneď v niekoľkých smeroch podporuje ľudské zdravie. Ak sa chcete o tejto bylinke dozviete viac, určite neprehliadnite nasledujúci článok! Prezradíme…

  Chceš byť opäť vo forme? Toto sú najlepšie cviky na pevný zadok

  2

  Ešte stále tu máme január, ktorý sa nesie u mnohých ľudí v znamení nastolenia životných zmien, ktoré si predsavzali na konci starého roka. Výnimkou nebýva predsavzatie zmeny celkového štýlu, alebo dostanie sa do lepšej formy. Začnite od zadu! Toto sú najlepšie cviky na pevný zadok, ktoré zaručene fungujú.

  Ako si udržať zdravý vzťah? Riaď sa heslom: Bez práce nie sú koláče!

  1

  Keď sa istý americký spisovateľ chystal do chomúta, vypýtal si do manželstva pár dobrých rád od svojich čitateľov. Ako neskôr priznal, najviac mu bodla tá, že bez práce ani vo vzťahu nie sú koláče. Nie náhodou. Ako si udržať zdravý vzťah a žiť v harmónii s opačným pohlavím? 

  Video Túžiš po štíhlych a pevných pažiach? Toto sú TOP cviky na ruky!

  1

  Po nevzhľadných ochabnutých rukách netúži asi žiadna z nás. V dobre padnúcom novom tričko predsa dozaista vyzerajú lepšie štíhle a pekne tvarované paže. Ako sa však k nim dopracovať? Veľkú rolu pri tvarovaní postavy hrá jednoznačne stravovanie. Zdravý jedálniček by mal pozostávať zo zdrojov bielkovín, vitamínov i minerálov. Ak sa k vhodnej strave pridá pohyb, dejú…

  TopDesať

  Najdivnejšie detské ihriská. Kto mohol toto vytvoriť?!

  0

  Detské ihriská by mali rozvíjať detskú fantáziu, takže sa pri ich dizajne kladie veľký dôraz na kreativitu. No aj v tomto odbore existujú lepší a horší dizajnéri. Prácu tých horších môžeš vidieť na fotografiách z dnešného príspevku. Nasledujúce ihriská sú naozaj zvláštne. Niekedy stačia zle umiestnené prvky, aby pokazili celý…

  Austrália je výzvou pre každého: Tieto bláznivé fotografie ťa dostanú

  0

  Austrália je nádherná krajina. Množstvo ľudí túži po tom, aby sa raz do tejto krajiny pozreli, a to aspoň na chvíľu. Austrália si však pre svojich obyvateľov a najmä návštevníkov pripravila niekoľko nemilých prekvapení. A nie sú to iba jedovaté hady, ktoré, mimochodom, v tomto článku vôbec nespomenieme. Pripraviť sa…

  Máša a medveď: Známa rozprávka sa dostala do Guinessovej knihy rekordov!

  0

  Epizóda animovaného seriálu Máša a medveď vstúpila do Guinnessovy knihy rekordov. Máša a medveď: Ružová maska si podmanila srdcia 3 miliárd divákov na YouTube. Celkový počet zhliadnutí epizód animovaného seriálu s Mášou na YouTube presahuje 42 miliárd. "K dnešnému dňu sa 17. časť pod názvom Máša a kaša (v slovenčine Máša a medveď:…

  Zúbožená mačka z ulice dostala druhú šancu na život. Takto vyzerá dnes!

  0

  Carmen Weinbergová je zakladateľkou organizácie Friends Friends Project Inc., ktorá pomáha opusteným zvieratám a hľadá im nový domov. To šťastie mala aj mačka menom Cotton. Keď Carmen uvidela Cotton prvýkrát, zabolelo ju srdce. Cotton totiž nemohola otvoriť oči, pretože ich mala plné roztočov. A to ani zďaleka nebolo všetko... Cotton…

  Aj takéto krvilačné beštie sa skrývajú za tabuľkou "Pozor, zlý pes!"

  0

  Pozná to každý znás. Vždy, keď na bráne pred rodinným domom nájdeš tabuľku "Pozor, zlý pes!", pravdepodobne ti mysľou začnú behať rôzne krvilačné beštie s obrovskými tesákmi, ktoré sú pripravené zaútočiť na kohokoľvek, kto sa dostane do nebezpečnej blízkosti brány. No často je to úplne opačne. Tieto strážne zvieratá na teba síce…

  Najroztomilejšie fotografie zvieracích kamarátov PRED a PO

  0

  Fotografie pred a po sú veľmi zábavné a obľúbené na internete. Rodičia často fotografujú svoje deti v detstve a tie sa potom rozhodnú urobiť si rovnakú fotografiu aj v dospelosti. Tieto fotografie sú však trochu iný prípad. Ide o zvieratká, ktoré spolu vyrastali a sú najlepšími kamarátmi od malička až dodnes. Spolu…