• Miroslav Švický „Žiarislav z rodnej cesty“ šíri nehorázne LŽI typu: „Podstatou Vianoc je slávnosť slnovratu! “ a to v značne primitívnej argumentačnej rovine!

  Publikované 26.12. 2018 o 17:30 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  VIANOCE SÚ na PRVOM mieste Sviatkom KRESŤANSKÝM!

  Na tomto fakte nieje možné zmeniť nič, ani písmeno, ani čiarku, pretože podstata tohoto faktu sa dá veľmi jednoducho potvrdiť, dokázať a overiť spôsobom, na ktorý dostačuje už logika detí na vyšších stupňoch ZDŠ!

  Je potom až podivné, prečo tzv.“slovanistickí guruovia“ typu Miroslav Švický – Žiarislav, dokážu vyprodukovať obsahovo niečo tak zavádzajúce a scestné, že rozumnému človeku sa z takejto jednostrannosti a neobjektívnosti doslova musí minimálne „zatočiť hlava“.

  Pokiaľ by títo „guruovia“ v súčasnosti, tak tendenčne a scestne oživujúci naše korene, hlásali tieto svoje polopravdy v chatrčiach pod lesmi, kde by ich nikto nepočul, bolo by to ešte relatívne v poriadku! Ale oni šíria tento jed blúznenia o kultúre, ktorú glorifikujú oveľa viac, ako kresťania glorifikujú „panenku Máriu“, pokiaľ by títo neodvádzali čitateľov a hľadajúcich ľudí na ich duchovnej ceste od skutočnej Pravdy, dalo by sa ešte „prižmúriť oko“ nad touto ich neblahou činnosťou, pôsobiacou často tak spiatočnícky, až primitívne!

  Poďme ale na FAKTY.

  PRAVÝ KRESŤAN má v hlbokej úcte svojich predkov a tradície!

  Ale v úcte môže mať len to, čo vzišlo z tejto činnosti našich predkov ako dobré v spoločenskom, kultúrnom i náboženskom duchu, čo sa potom spravidla ďalej prenáša z generácie na generáciu ako tradícia, resp tradície danej oblasti, regiónu a kultúry.

  Tvrdiť ale, že všetko, po našich predkoch bolo dobré a správne by bolo tak scestné, ako tvrdiť, že ktokoľvek z nás je dokonalý a nepotrebuje sa už ďalej vyvíjať!

  Z tohoto dôvodu glorifikovanie nášho pôvodu, nášho rodu a našej kultúry spôsobom, ako to robia dnešní tzv. „slovanisti“, teda vyznavači „pôvodného“ Slovanstva, je číra fatamorgána, nepochopenie podstaty veci a nezmysel!

  Naši predkovia urobili veľa dobrého, z toho čerpajme, no poučme sa zároveň na tom zlom, pričom toho zlého nebolo málo!

  Slovanské národy v súčasnosti tvoria síce zhruba len 5% populácie na Zemi, no je nesporné, že majú pred sebou veľkú budúcnosť, v zmysle rozvinutia svojej kultúry na stupeň vysoko duchovného druhu, ktorý prinesie nevídaný pozemský i spirituálny rozmach!

  To sa stane ale len vtedy, ak skutočná Pravda bude pilierom každého snaženia tejto mladej, sviežej kultúry na Zemi!

  Jej skrytý potenciál, mladícke sily, krása, ktorú v sebe táto kultúra skrýva, ju predurčujú, aby bola pokračovateľkou tzv. „západnej kultúry, ktorej dochádzajú sily a ktorá predovšetkým zlyhala vo svojom predurčení.

  Západná kultúra sa podobá na starca, zvráskaveného a roztraseného človeka, ktorý je napadnutý chorobami najvšemožnejšieho druhu a ktorý sa už len bezcieľne potáca životom!

  Toto je reálny obraz západného sveta dnes!

  Kdežto mladícka kultúra Slovanov, ktorá ešte nevydala svoje ovocie a plody, sa podobá na človeka sviežeho mladíckeho vzhľadu, ktorý prekypuje energiou, nápadmi, intuíciou a ktorý je nositeľom veľkého duchovného i tvorivého poslania na Zemi.

  Tento „mladý človek“ je predurčený k tomu, aby ako prvý v histórii na planéte Zem, dokázal vybudovať na Zemi život, podobný životu v našom Duchovnom Domove, odkiaľ všetci pochádzame a kam sa raz môžeme prinavrátiť! Môžeme, ale nemusíme. Môžeme aj zblúdiť a celkom padnúť, ale o tom snáď neskôr.

  Pravý kresťan je teda duchovne vysoko rozvinutý človek a z pozície tohoto rozhľadu a chápania všetkých súvislostí si plne uvedomuje obraz toho, čo bolo uvedené vyššie. Pravý kresťan má v úcte našich predkov ako i všetko čisté, čo vytvorili, ale musí sa zároveň vedieť dištancovať od toho, čo bolo v ich konaní falošné a v rozpore s predurčením ich vývojovej cesty!

  Predmetom tohoto pojednania však nieje rozoberať tieto chyby, zabralo by to veľa času a vyplytvalo veľa síl a tak by to stratilo svoj význam a opodstatnenie, pretože je to minulosť, ktorú už nemožno zmeniť, ale môžeme sa z nej dnes poučiť! Na okraj možno len spomenúť, že hlavným rysom, negatívnym rysom našej kultúry, bola nesvornosť kmeňových spoločenkých zriadení, čo malo za následok len trenice medzi sebou, čo následne každý jeden tento kmeň, každé vtedajšie spoločenstvo našich predkov odviedlo od ďalšieho ich skutočného vývoja a rozmachu, pretože tieto vzájomné trennice a boje ich nielen oberali o sily, ale oberali o jasný úsudok a rozhľad najmä vodcovské osobnosti tejto kultúry.

  Vznikali tak špatné rozhodnutia a tieto sa z roka na rok, z generácie na generáciu len kopili a zastavili následne duchovný vývoj tejto kultúry na dlhý čas! Táto kultúra začala stagnovať a je len pochopiteľné, že onedlho doslova tvrdou rukou zasiahol nie príliš šťastný „príchod kresťanstva“! Treba na tomto mieste ale jedným dychom dodať, že kresťanské učenie v tej dobe bolo už značne skrivené a pôvodný zmysel Ježišových slov prevrátený, čím boli napáchané ďalšie duchovné škody na Zemi!

  Ale vráťme sa k hlavnej téme.

  Pravý kesťan má správny pohľad na svojich predkov a zdravý a čistý úsudok si dokáže vytvoriť i ohľadom takej udalosti, ako je Zimný slnovrat.

  Je to astronomicko-fyzikálna udalosť, ktorá má samozrejme i svoje jemnohmotné a „éterické“ pozadie, teda silný energetický vplyv na človeka.

  Obdobie slnovratu je obdobím, v ktorom dochádza na krivke pulzujúcich vesmírnych síl na našej Zemi k obratu z jednej polarity – z polarity zostupných síl, na plolaritu vzostupnú. Počas Letného slnovratu je príliv týchto síl najvyšší a logicky počas zimného slnovratu zasa najmenší.

  Zimné obdobie slúži na regeneráciu nielen prírody, ale aj človeka. Biopole Zeme i človeka sa očisťuje, regeneruje a vyplavuje všetko škodlivé. Počas Zimného slnovratu nastáva akoby „nový deň“, nový cyklus, lebo bod zimného slnovratu je prísľubom, že nový cyklus za práve začína podobne, ako to vidíme „v malom“, keď sa ráno pri brieždení slnečného kotúča začína nový denný cyklus. Na podobnej cyklickej krivke putuje vesmírom i naša slnečná sústava voči jadru galaxie, kde v roku 2012 nastal nový veľký kolobeh na vzostupnej krivke prúdenia životných síl! /Tzv. Platónsky rok!/

  Počas Zimného slnovratu sa slnko akoby „zastaví“ na svojom mieste, ale slnko s týmto „zastavením sa“ nemá v skutočnosti nič spoločné. Je to len pozícia Zeme voči slnku, ktorá vo svojom obehu, náklone a rotácii okolo svojej osi spôsobujje tento zemský cyklus voči slnku, ktorý sa každoročne opakuje.

  Zem v elypse obieha okolo slka a voči slnečnému rovníku má táto elypsa vzostupný a samozrejme i zostupný charakter, čiže vytvára pravidelnú krivku, ktorá z pohľadu pozorovateľa zo Zeme vyvoláva všetky tieto sprievodné úkazy a cykly, ako je Letný a Zimný slnovrat a mnoho ďalšieho.

  Právom teda možno označiť Zimný slnovrat ako bod a deň, v ktorom dovtedy „pribúdajúca temnota“, teda narastajúca a predlžujúca sa tma, prelomí svoj kolobeh pribúdania na kolobeh nový, kde tma začne ubúdať a začne pribúdať „svetlo“, čo sa prejavuje i nárastom slnečného svitu, ktorý sa zasa skončí v bode vrcholu Letného slnovratu, presne o 6 mesiacov.

  Tento rok to bolo teda 21. decembra 2018, kedy došlo k „víťazstvu svetla nad temnotou“ v tomto malom pozemskom cykle. Toto sa opakuje každý rok, ako sa každý deň opakuje svitanie a vo veľkom je to zasa tzv. Platónsky rok, trvajúci približne 26 tisíc pozemských rokov, alebo Veľký galaktický rok, resp. Kolobeh, trvajúci zhruba štvrť miliardy rokov! Je to jeden obeh nášho slnečného systému, okolo jadra našej galaxie!

  Vo vesmíre i na Zemi je neustály pohyb a je nesmierne veľa takých cyklov, ktorým sme bezprostredne vystavení a ktoré zdieľame ako niečo samozrejmé, či už vedome, ale hlavne nevedome, ako napríklad silný Paprsok Lásky, ktorý od istého okamihu každoročne koncom decembra doslova zaplavuje celú Zem!

  Obrazne pri Zimnom slnovrate sa „boh“ Slnka ujíma svojej vlády, teda Apollón, bytostný slnka z pohľadu pozorovateľa na Zemi začne viac a viac osvetľovať náš zemský priestor na Severnej pologuli.

  Stojí ešte za zmienku fakt, že v našich zemepisných šírkach Zimný slnovrat ako i ďalšie cykly oslavujeme z pohľadu trvania Zeme len veľmi krátky čas, je to zhruba 700 tisíc rokov, kedy došlo k poslenému prepólovaniu Zemskej osi.

  Cykly tohto prepólovania sa pohybujú v rozpätí zhruba štvrť milióna rokov, čiže budúce prepólovanie mimoriadne „mešká“. Sú zdroje, ktoré tvrdia, že k novému prepólovaniu môže dôjsť okolo roku 2024, ale tento časový údaj je veľmi sporný. Isté však je, že intenzita magnetického poľa okolo zeme každoročne klesá, čo priamo súvisí s týmto očakávaným, novým prepólovaním Zeme. Toto samozrejme prinsie so sebou i mnohé zmeny a tým aj zmenu priestoru pre slávenie napríklad Zimného slnovratu. Lebo potom sa môže kľudne stať, že koncom decembra nebudeme sláviť Zimný slnovrat, ale napríklad Letný, alebo Jesennú rovnodennoť napríklad. Stačí len trošku viac premýšľať, aby človek pochopil, ako tieto veci fungujú…

  Takže sumárum: Zimný slnovrat na Severnej pologuli má svoj hlboký pozemský i energetický význam a treba si tento deň aj vhodne pripomenúť a uctiť akceptovateľným spôsobom. Naši predkovia pohyb bytostných síl v tomto období vnímali celkom jasne a aj vídali vysokých bytostných služobníkov, ktorí i dnes riadia a udržujú tieto pohyby a cykly v našej prírode i Vesmíre naokolo.

  V tomto smere je teda obdobie Zimného slnovratu ponímané správne. Nieje tiež náhoda, že oveľa, oveľa významnejší sviatok – VIANOCE, spadajú práve do tohoto obdobia, lebo tak, ako sa na Zimný slnovrat akoby „narodí malé svetlo“, tak sa v jeden presný deň obdobia Vianoc narodilo v Zemskom priestore oveľa väčšie Svetlo, dokonca Svetlo Najvyššie!

  Bola to mimoriadna udalosť vtedy, pred zhruba 2000 rokmi, ktorá sa neudiala nikdy predtým, ani na Zemi a ani v žiadnej časti Stvorenia, keď sa Lúč Svetla z Božej Sféry dotkol Zemského povrchu, zachytil sa na ňom a dlhé roky bol pevne so Zemou prepojený!

  Nebol to len vysoko spirituálny dej, ale aj energeticky vysoko frekvenčný dej, ktorý nezahalil len našu planétu, ale celý okolitý vesmírny priestor!

  Malá časť Živého Boha na Nebesiach sa oddelila, preputovala Sférami, aby sa až na ďalekej Zemi zachytila vo formujúcom sa telíčku Ježiša z Nazaretu, ešte kým sa nachádzal v lone svojej matky Márie. Tento Plameň Božského Druhu sa inkarnoval do vyvíjajúceho sa telíčka presne v polovici tehotenstva, čo Mária pocítila ako nesmierny príliv oblažujúcich síl nadpozemského druhu!

  Márii sa následne nenarodil človek, ale Boží Syn! Časť Boha, aby sa mohla na Zemi prejaviť, musela zobrať na seba ten istý záhal v podobe pozemského tela, čiže Ježiš musel naplniť všetky Zákony svojho Otca, aby sa mohol na Zemi manifestovať, teda zviditeľniť a pôsobiť pre naplnenie svojho Poslania!

  Energeticky tak tento Boží Vyslanec privádzal počas svojho pobytu na Zem netušenú Silu z tých Najvyšších Výšin, čím zakotvil na Zemi aj možnosť pre OBNOVU tejto Sily a tým i celkovú záchranu Zeme!

  K obnove tejto Sily dochádza každoročne na sklonku roku, niekoľko dní po Zimnom slnovrate, kedy citliví a jasnovidní jedinci môžu vidieť, ako je celá Zem ponorená do mohutného Paprsku Božej Sily Lásky a Pravdy, korý prináša vysoké duchovné povzbudenie a podporu pre všetkých, ktorí sa tejto Sile aj správne otvoria!

  Veľa ľudí dnes už vníma tento dej podobne, ako tí, ktorí sa zhromaždia v hodine Zimného slnovratu na jeho oslavu a čakajú na prvé brieždenie, na prvé svetlo, na oslavu „nového života a nového cyklu“.

  Je to však dej energeticky veľmi vzdialený a malý dej, voči udalosti, keď ten Mohutný Paprsok z Nebies zahalí „celý náš svet“, nielen v rovine telesnej, ale predovšetkým v rovine duchovnej!

  Zimný slnovrat sa dá vnímať pozemským zrakom a intuíciou, no Paprsok Lásky a Pravdy, ktorý zakotvil na Zemi Ježiš a ktorého Sila každoročne v pulzoch zahaľuje našu Zem presne 29. decembra napoludnie, možno zachytiť, vnímať a načerpať z neho výhradne skrze citové a duchovné ústrojesntvo človeka, pretože sa jedná z pozemského vnímania o tie Najvyššie vybrácie, kedy kľúčový orgán mozgu – tzv. Epifýza, teda šišinka mozgová, je u duchovne založeného človeka rozvibrovaná až na maximum, čo spôsobuje u takéhoto človeka vysoké druhy prežívania, hraničiace až s blaženosťou a šťastím nadpozemského druhu!!

  Preto Zimný slnovrat nieje ani len odleskom, ani len „odvarom“ tejto udalosti, ktorá viditeľne prebieha každoročne v deň 29.decebra, presne v deň, keď sa na Zemi narodil Ježiš!

  To nieje nejaký vymyslený dátum, ale je to bod a okamih, kedy na Zemi zakotvilo Svetlo od Boha! A toto zahalenie Svetlom v dňa 29. decembra je pre citlivých a senzibilných ľudí rovnako viditeľné, ako ranné brieždenie po hlbokej noci. Akurát že oslepujúci JAS tohto zahalenia do Paprsku Lásky a Blaženosť z toho plynúca je i milión krat intenzívnejšia, ako jas a radosť pri rannom brieždení!

  Ako primitívne sa potom musia javiť tvrdenia týchto pošetilcov, tupo tancujúcich okolo ohňa a vítajúcich jeden malý nepatrný cyklus vo Vesmíre, no pritom túto Majestátnu udalosť a jeden z Najväčších dní roka takto slepo prehliadajú, len preto, že nadutosť na ich akože poznanie sa nerovná ničomu inému, ako ropuche, stojacej pred krtovniskom a ktorá, stojac pred ním „vykváka z úst“: „Hora odstúp, nevidíš kto som?“

  Takto úboho a žalostne stoja v skutočnosti Pred Pravdou tí, ktorí sa sami dosadili za rôznych guruov a učiteľov! Našťastie nemajú okolo seba až tak veľa fanatických prívržencov a to je dobrým znamením do budúcnosti!

  Takže toto Svetlo TU muselo zakotviť, aby udržalo spojenie Zeme s Nebesami až do Hodiny Súdu, do Hodiny Veľkej Očisty na Zemi!

  Preto aj Ježiš, ako Bytosť, akú Zem dovtedy na svojom povrchu ešte neniesla, mohol ako jediný vysloviť slová:

  „JA SOM, Som ktorý SOM, Syn Živého BOHA!“

  Nikto iný nemôže o sebe pravdivo vysloviť tieto slová, iba Boží SYN!!

  Nemohol zaprieť svoj Pôvod, pretože prišiel s Poslaním a toto aj splnil, aj keď musel zo Zeme predčasne odísť, proti svojej vôli a proti Vôli Nebeského Otca, pretože bol surovo a zákerne a ešte aj v posmechu zavraždený!!

  Ježiš na Zemi ale zakotvil Pravdu od Boha a aj Lásku od Boha, čím ľuďom ukázal cestu, aby v naplnení týchto Síl v sebe samých očistili svoje srdcia od nízkych energií a pudov a aby takto posilnení nastúpili cestu skutočného duchovného i pozemského vzostupu i vývoja na Zemi!

  Kto čerpá z energie Pravdy a Lásky, je touto energiou naplnený a nabudený natoľko, že z povahy veci samej bude hľadať všetky možnosti, aby sprostredkúval už len svojím bytím aj ostatným ľuďom to, čo tak mocne oslovilo a zasiahlo jeho vnútro!

  Týmto akoby Ježiš samočiine vychoval množstvo svojich nasledovníkov, slúžiacich výhradne Bohu, pre záchranu ľudstva!

  Ježiš je preto právom označovaný KRISTUS, čo v pôvodnom názve znie ako CHRISTOS, v preklade „Pomazaný, tiež Vykupiteľ alebo Spasiteľ“! A vo vyššie naznačenom duchu Ježiš aj spasil svet! Priniesol pravdu a kto z tejto Pravdy aj skutočne čerpá, očistí svoju dušu a tým aj spasí svojho ducha! V žití Ježišových slov teda spočíva záchrana a spása pre každého jedného človeka! Nijak inak!!

  No a prečo názov Vianoce?? V preklade z nemeckého starovýrazu „wihenacht“ resp. dnešný výrazWeihnachten tento pojem znamená „Svätá Noc“, alebo „Sväté noci“! Svätá Noc preto, lebo všetko, čo prichádza bezprostredne od Boha je zároveň aj Sväté. Svätý Boží Syn svojou Obeťou príchodu na Zem posvätil túto Noc na Noc príchodu Svetla, na Svätú NOC!

  Žiadna „veľká noc“, ako sa posmešne o tejto noci vyjadrujú tzv. „slovanisti“, ktorí sa pohŕdavo vyjadrujú i k misii Ježiša podobne, ako ortodoxne veriaci ľudia iných náboženstiev! Dokonca sa neštítia títo duchovní mrzáci a trubadúri ani k tomu, aby Ježiša nezapreli, resp. zapierajú Jeho existenciu na Zemi ako i všetko, čo s Jeho Poslaním súvisí. Na toto je už treba taký stupeň duchovnej slepoty, že len to najväčšie utrpenie a bolesť môže ešte zatriasť a prebudiť tieto duchovné polomŕtvoly z ich oloveného duchovného spánku!

  Preto teraz počúvajte dobre vy všetci, ktorých sa to týka a ktorí tu budete v diskusii bezbreho vypľúvať svoje jedovaté sliny – Na tomto deji, ktorý je opísaný vyššie, na tejto udalosti, ktorá sa stala v presne predurčenom čase, VY už nezmeníte nič, ani to najmenšie! Ale čo sa ešte s istotou naplní, sú bolestivé spätné účinky pre všetkých duchovných mrzákov, šíriacich tieto svoje bludy a dehonestujúce a popierajúce skutočné Vianoce, ktoré sú pre človeka DAROM, ako ten najláskavejší pozdrav Boha Stvoriteľa ľudstvu, po všetky jeho časy!

  Svätý je iba Boh! Svätý zároveň zamená pre človeka Vznešený, Majestátny a VEČNÝ VZOR pre všetko Stvorené. Večný, Najčistejší a Najdokonalejší VZOR a Pôvodca Sily, ktorá oživuje a udržuje všetko živé a stvorené!

  Bez tejto Sily a bez tejto Svätosti by sme nemohli existovať ani na okamih! A ani na okamih by nemohli existovať všetci tí „slovansiti“, mudrlanti a chytráci, blúzniaci o niečom, čoho podstatu nepoznajú a glorifikujúci niečo, čo je tak prirodzené, jednoduché a logické, že sa nad týmto ich detinským počínaním doslova „rozum zastavuje“!

  Výslovná, tupá LOŽ „Žiarislava“, že „podstatou vianoc je slávnosť slnovratu“, ako i jeho ďalšie lži, i lži ostatných podobných poblúdencov, musí byť uvedená na pravú mieru a OZNAČENÁ VEREJNE, aby toto ich škodlivé pôsobenie pre ľudí, nenarobilo ešte viac škody, ako narobili doteraz, alebo ako narobilo falošné kresťanstvo na Zemi, ktoré podobne stojí tesne na hranici vlastného sebazničenia!

  Ľudia, všetci tí, ktorí ste si v sebe uchovali aspoň trošku zdravého cítenia a logického uvažovania, nedajte sa viac balamutiť a klamať, ale skúmajte všetko v jasnom Svetle Pravdy! Sami sa potom presvedčíte, ako veci stoja!

  Dnes sa nachádzame v dobe, kedy už nestačí len veriť a často slepo prijímať cudzie názory, ale žijeme v dobe, kedy viera musí byť nahradená neotrasiteľným presvedčením, teda Poznaním. A poznať všetky potrebné súvislosti dejov, ktorým sme vystavení, je zbraňou istoty v rukách tých, ktorí si vydobili status „pravého ľudstva!“ Takýto duchovne silný jedinec sa potom už nenechá doslova „opiť rožkom“ planým rečiam nejakého politika rovnako, ako náboženským bludom nejakého samozvaného duchovného šarlatána!

  Pokoj ľuďom dobrej vôle!

  LOŽ pána Mira Š: https://www.blog.eugenika.sk/2018/12/21/podstatou-vianoc-je-slavnost-slnovratu/?fbclid=IwAR2qEzdzyFRpUu4sQ5Ma8aR5GuUo4SK15L45dhaIYvjufDfNQ16DiBaYKYs

  V kontraste k niektorým bludom p. Žiarislava – excelentná prednáška pána Emila Páleša: https://www.youtube.com/watch?v=841NDE9mMIw&t=1223s

  A mimoriadne pôsobivé a vážne slová pána MUDr. Ivana Rusnáka, bezprostredne súvisiace s danou témou: https://www.youtube.com/watch?v=AZPHr3vsSKs

  A ešte na záver jedna dôležitá skutočnosť pre tých, ktorí nevedia, či správne vnímajú energiu Vianoc: Tá sa ohlasuje už dni a týždne dopredu, pretože v celom Stvorení sa všetko pripravuje na túto udalosť. Tieto prípravy sprostredkúvajú vlny Sily Lásky, ktorú môže člove pociťovať zasa ako vlny radosti a šťastia vo svojom vnútri.

  Tá mäkkosť a hebkosť citov pri tomto prežívaní, v bázni rozochvené vnútro plné vďaky s dotykom vznešenej Čistoty sa ohlasuje u citlivých ľudí už dávno pred 29. decembrom. Často tieto zvláštne a nesmierne krásne city vyvolávajú i spomienky na detstvo a naše radostné prežívanie Vianoc z tohoto obdobia. Kto je teda schopný ešte rozcítiť sa v tomto duchu, u koho sa už vopred ohlasuje „dych Vianoc“ a kto sa na tieto Sviatky aj vždy veľmi teší, ten ešte nestratil celkom spojenie s Nebesami a ten ešte môže počítať s Darom milosti a Dobroty Božej. Taký nech sa v Deň 29.12. 2018 otvorí Nebesám vo svojom srdci a nech dovolí zahaliť svoje duchovné srdce tými najvznešenejšími citmi a Pokorou…

  No u koho sú už zmysly natoľko otupené, že z týchto dní vníma už len v určitej odovzdanosti to, že môže byť s rodinou a oddychovať v určitej apatii pred televízorom napríklad, ten už citovo natoľko otupel, že i jeho život nemá krajšiu podobu ako to, čomu sa dokáže, resp. nedokáže otvoriť počas Vianoc. Všetko sa však naplní, u každého z nás, presne podľa slov: „Čo človek zasial, to aj zožne!“

  SME POD EKONOMICKÝM TLAKOM LIBERÁLOV
  Vážení čitatelia, Hlavné Správy sú v zúrivej ekonomickej vojne s liberálnym establišmentom. Podporte nás a pomôžte nám vybojovať zápas o konzervatívne hodnoty. Vážime si každé euro.
  č. účtu: SK65 0900 0000 0051 5666 1326

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Do rozhodujúceho súboja o post lídra konzervatívcov idú Johnson a Hunt

  Londýn 20. júna 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Matt Dunham, Frank Augstein)   Britský exminister zahraničných vecí Boris Johnson a súčasný šéf rezortu diplomacie Jeremy Hunt získali vo štvrtok v piatom kole voľby najviac hlasov konzervatívnych poslancov Postúpili tak do záverečnej fázy voľby, v ktorej o budúcom lídrovi konzervatívcov a britskom premiérovi rozhodne do…

  Predstavitelia americkej Demokratickej strany kritizujú demokraciu a školstvo v Maďarsku. Podľa poslanca Gogu "je to výsledok najmä Orbánovho boja proti Sorosovej nadácii Open society"

  Bratislava 20. júna 2019 (HSP/Foto:SITA/AP-Ronald Zak)   Politika maďarského premiéra Viktora Orbána už nevyvádza z koncentrácie len predstaviteľov Európskej únie, ale najnovšie aj vysoko postavených amerických politikov. Poslanec Národnej rady Ľudovít Goga, ktorý je odborníkom strany Sme rodina na zahraničnú politiku, na sociálnej sieti upozornil na komentáre niektorých amerických demokratov na…

  V roku 1968 došlo k masakru... vo Vietname. Kohútik pripomenul fakty, na ktoré by ktosi radšej zabudol

  Praha 20. júna 2019 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Horst Faas,Nick Ut)   Sputnik sa spýtal na názor dvoch známych poslancov na návrh zmeny zákona, aby sa 21. august stal v kalendári významným dňom ako Pamätný deň obetí invázie a následnej okupácie vojskami Varšavskej zmluvy Poslanci všetkých poslaneckých klubov okrem KSČM navrhujú, aby sa 21.…

  Z Poľska do nemeckého obchodného reťazca v ČR, až na Slovensko: Dostalo sa k nám 5000 kg kuracieho mäsa so salmonelou

  Bratislava 20. júna 2019 (HSP/Foto:TASR-Oliver Ondráš)   Ku slovenským spotrebiteľom sa malo dostať nakazené kuracie mäso zo zahraničia v objeme 5-tisíc kilogramov. Informovali o tom Hospodárske noviny Na pulty predajní sa mohlo dostať 5 200 kilogramov chladeného kuracieho mäsa so salmonelou z Českej republiky, ktorého údajne pochádzalo z Poľska. Podľa slovenských veterinárov…

  Odídenci z OĽaNO ponuky dostávajú, o ďalších krokoch mlčia

  Bratislava 20. júna 2019 (SITA/HSP/Foto: TASR-Jakub Kotian)   Štyria poslanci, ktorí odišli z hnutia OĽaNO Elena Červeňáková, Anna Verešová, Soňa Gaborčáková ani Jozef Lukáč zatiaľ nevedia, kam povedú ich kroky a či zotrvajú v politike. Ako uviedla Červeňáková pre agentúru SITA, odísť z hnutia Igora Matoviča bol veľmi ťažký krok.…

  Švédska prokuratúra sa neodvolá proti nevydaniu zatykača na Assangea

  Štokholm 20. júna 2019 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP/PA-Victoria Jones)   Švédska prokuratúra sa neodvolá proti rozhodnutiu nezadržať zakladateľa portálu WikiLeaks Juliana Assangea, ktorý je momentálne v britskom väzení a je tiež podozrivý zo znásilnenia vo Švédsku. Námestníčka generálneho prokurátora Eva-Marie Perssonová vo štvrtok bez uvedenia bližších podrobností uviedla, že plánuje vykonať "určité doplňujúce…

  Podľa Matoviča je v OĽaNO absolútna demokracia. Podľa Blanára odídení poslanci potvrdili, že Matovič iba "osočuje, strieľa od buka do buka, nemá úctu k pravde, pracuje nekoncepčne a nemá záujem, alebo sa bojí ľudí v regiónoch"

  Bratislava 20. júna 2019 (HSP/Foto:SITA-Ľudovít Vaniher, Branislav Bibel)   Šéfovi OĽaNO Igorovi Matovičovi sa tento týždeň opäť podarilo rozbúriť politické vody najmä tým, že do politiky zapojil matku zavraždenej Martiny Kušnírovej, Zlaticu, a aj tým, že jeho stranu opustilo ďalších päť poslancov NR SR, od začiatku volebného obdobia ich už…

  KDH je opäť bližšie k vládnutiu s liberálmi. Hlina sa po troch rokoch ospravedlnil Sulíkovi

  Bratislava 20. júna 2019 (HSP/Foto:TASR-Štefan Puškáš)   Predsedovia KDH a SaS sa niekoľko rokov nerozprávali kvôli tomu, že Alojz Hlina v jednom rozhovore označil slovník Richarda Sulíka na neonacistický. Takáto nálepka Sulíka natoľko urazila, že od Hlinu požadoval ospravedlnenie. To prichádza až teraz a je odstránením poslednej prekážky v spolupráci…

  Bývalý veľvyslanec Francúzska v Damasku: "Vojna v Sýrii je geopolitický Černobyľ"

  Damask 20. júna 2019 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP)   Bývalý veľvyslanec Francúzska v Damasku v rozhovore pre Le Figaro povedal, že vojna v Sýrii je katastrofou nielen pre Blízky východ, ale aj pre celú Európu. Podľa názoru diplomata sú terorizmus a prúdy migrantov priamym následkom tohto vojenského konfliktu, čo zase v mnohých krajinách…

  Varadkar: V EÚ panuje odpor voči ďalšiemu možnému odkladu brexitu

  Londýn 20. júna 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Julien Warnand)   Množstvo členských krajín Európskej únie už podľa írskeho premiéra Lea Varadkara stráca trpezlivosť s Britániou a stavia sa odmietavo voči ďalšiemu odloženiu jej odchodu z Európskej únie, ktorého termín je stanovený na 31. október Varadkar sa takto vyjadril vo štvrtok v Bruseli krátko…

  Trump: Iránci spravili veľmi veľkú chybu, žiadna reakcia nie je vylúčená

  Washington 20. júna 2019 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Evan Vucci)   Americký prezident Donald Trump vo štvrtok odkázal prostredníctvom Twitteru do Teheránu, že "Iránci spravili veľmi veľkú chybu". Reagoval tak na správy, že Irán zostrelil dron americkej armády Trump nešpecifikoval, čo bude po iránskej "chybe" nasledovať, viacerí americkí politici sa však v posledných dňoch…

  Bývalý policajný prezident Gašpar bol v parlamente navštíviť Ľuboša Blahu

  Bratislava 20. júna 2019 (SITA/HSP/Foto:TG)   Bývalý policajný prezident Tibor Gašpar sa chystá založiť bezpečnostný inštitút. K rôznym otázkam sa chce vyjadrovať cez sociálne siete "Chcel by som spustiť bezpečnostný inštitút ako občianske združenie, začať komentovať otázky vnútornej bezpečnosti mojím odborným pohľadom. Prípravné práce nejaké sú,“ povedal pre televíziu JOJ.…

  Danko pripúšťa verejnú voľbu kandidátov na Ústavného súdu

  Bratislava 20. júna 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Pokiaľ nebudú zvolení kandidáti na ústavných sudcov, mohla by byť verejná voľba. Pripustil to predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) Koalícia mala podľa neho vo voľbe kandidátov ústavných sudcov šiestich uchádzačov. "Je ale na slobodnom výbere poslancov, ako budú voliť," povedal Danko…

  Trumpov poradca Bolton odcestuje do Izraela prediskutovať regionálnu bezpečnosť

  Washington 20. júna 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Andrew Harnik)   Poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Bolton odcestuje cez víkend do Izraela na "rozhovory o regionálnej bezpečnosti" s najvyššími ruskými a izraelskými predstaviteľmi, oznámil vo štvrtok Biely dom Bolton sa stretne v nedeľu s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom, potom budú nasledovať rozhovory…

  Poslanci zvolili za kandidáta na sudcu Ústavného súdu Radoslava Procházku

  Bratislava 20. júna 2019 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian, Pavol Zachar)   Poslanci Národnej rady (NR) SR volia vo štvrtok podvečer kandidátov na sudcov Ústavného súdu (ÚS) SR v tajnom hlasovaní. Ide už o štvrtú voľbu. Zvoliť majú chýbajúcich šiestich kandidátov, vyberajú zo 16 uchádzačov Kandidátmi na sudcov Ústavného súdu sú Katarína…

  Portál najmama.sk učí mamičky ako vychovať globalistické dieťa

  Bratislava 20. júna 2019 (HSP/Foto:Pixabay)   Portál najmama.sk, ktorý patrí do portfólia Aktualít sa venuje rôzným radám pre matky, počas tehotenstva, po pôrode, či ako vychovávať deti atď. To je skutočne záslužná činnosť. Problém nastáva, keď sa do toho začína montovať liberálna ideológia. Portál určený mamičkám popisuje ako je potrebné…

  Vučič: Srbsko-kosovský summit Paríži bude na 99 percent zrušený

  Belehrad 20. júna 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Darko Vojinovic)   Srbský prezident Aleksandar Vučič vyjadril vo štvrtok domnienku, že parížsky summit zameraný na oživenie rozhovorov s Kosovom bude na "99 percent" zrušený Očakáva sa, že vedúci predstavitelia Belehradu a Prištiny sa začiatkom júla stretnú v Paríži v snahe obnoviť dialóg zameraný na normalizáciu…

  Poslanci súhlasili s vyslaním vojakov na misie NATO do krajín susediacich s Ruskom. Beblavý hlasovaním určite mnohých prekvapil, a nielen on

  Bratislava 20. júna 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-Zoltan Gergely Kelemen)   Slovenskí vojaci budú naďalej súčasťou Posilnenej predsunutej prítomnosti NATO do Lotyšskej, Litovskej, Estónskej a Poľskej republiky. Poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok vyslovili súhlas s návrhom Ministerstva obrany (MO) SR. Vyslanie vojakov má podľa rezortu obrany demonštrovať jednotu NATO či zabezpečenie…

  TopDesat

  Neutrón: Nebezpečnejší ako ten najtvrdohlavejší diktátor

  0

  Z dejín sú nám známe prípady, keď jednotlivým krajinám či národom vládli ukrutní diktátori. Netrpel len nepriateľ, ale aj pospolitý ľud. Vývojom techniky a objavmi predovšetkým konca 19. storočia a 20. storočia sa tým najnebezpečnejším nestávali diktátori, ale niečo úplne iné- neutrón. Fyzik amerického pôvodu Paul Langevin jedného dňa utešoval študenta, ktorý emigroval…

  Fotografie, ktoré sú po priblížení nesmierne zábavné

  0

  Ak máš rád fotografovanie, tak určite stráviš množstvo svojho času práve tým, že svoje fotografie detailne skúmaš. Mnohokrát sa ti určite stáva, že tvoje fotografie sú po zväčšení a priblížení nesmierne zábavné. Často na nich nájdeš rôzne zábavné momentky, ktoré si si pri fotografovaní ani len nevšimol. Niektoré fotografie si…

  Momentky, ktoré sa podarilo zachytiť v tej správnej chvíli

  0

  Nasledujúce fotografie by sa dali nazvať aj ako "prišiel som, odfotografoval som a vyhral som". Áno, troška sme sa inšpirovali slávnym výrokom. Tieto momentky sa však podarilo zachytiť v ten správny moment. Lepšie sa to spraviť už asi ani nedalo. Mnoho z týchto fotografií je komických a vyčarujú ti úsmev…

  Louis Pasteur: Velikán nielen svojej doby

  0

  Louis Pasteur žil v rokoch 1822 až 1895. Tento pán dokázal, že kvasenie je biologický a nie chemický proces, ako sa to predtým predpokladalo, a že ho spôsobujú mikroorganizmy. Uverili mu však oveľa neskôr. A to až v roku 1885, keď vynašiel vakcínu proti besnote. Pasteur mal – pochopiteľne – aj svojich odporcov. A to nie…

  Tieto neuveriteľné fotografie ťa dostanú svojou skutočnosťou!

  0

  Dnešný internet je plný klamstva, a preto niekedy nevieme rozoznať pravdu od lži. Tieto neuveriteľné fotografie sú však s určitosťou skutočné a neboli upravené. Ako vlastne môžu byť neuveriteľné fotografie skutočné? Jednoducho. Veci na týchto fotografiách vyzerajú tak nereálne, až človek sám podľahne a začne si myslieť, že fotografia bola skutočne upravená. S určitosťou…

  Najnebezpečnejšia profesia sveta: Prečo ročne prídu o život stovky lovcov krabov?

  0

  V Beringovom mori zahynú stovky rybárov ročne. Vodná plocha, ktorá sa rozprestiera medzi americkou Aljaškou na jednej strane a Ruskom na druhej, sa vďaka svojej turbulentnej povahe a zároveň druhovej rozmanitosti stala kulisou najnebezpečnejšej a nejsmrtelnejšej profesie na svete - lovu krabov kráľovských. Podľa štatistík hlbiny pohltia priemerne jedného človeka…

  Vo svete IT

  Globálnemu rebríčku najvýkonnejších smartfónov dominuje OnePlus 7 Pro s malým náskokom pred Xiaomi Mi 9

  0

  Spoločnosť AnTuTu uverejnila rebríček najvýkonnejších smartfónov, v rámci ktorého na prvých 10 pozíciách nájdeme spoločne OnePlus, Xiaomi, LG, Samsung a Huawei. Najviac zástupcov má kórejský gigant Samsung a najvýkonnejším smartfón na trhu je telefón od spoločnosti OnePlus. Najvýkonnejšie smartfóny k 31. máju 2019 Rebríček nižšie neodzrkadľuje najvyššie skóre konkrétneho modelu zariadenia, ale predstavuje priemer…

  Xiaomi znenazdajky ohlasuje, že zajtra predstaví nový selfie smartfón

  0

  V priebehu včerajšieho dňa obehli internet správy týkajúce sa neznámeho zariadenia Xiaomi Mi M1904F3BC, ktoré by mohlo byť prvým smartfónom z dielne Meitu po akvizícii spoločnosťou Xiaomi. Informácie pochádzajú z čínskeho certifikačného úradu TENAA. V priebehu dnešného dňa spoločnosť Xiaomi znenazdajky oznámila, že zajtra predstaví nový smartfón. Bližšie informácie však o ňom nevieme,…

  Huawei rozširuje zoznam smartfónov, ktoré dostanú update na Android Q. Je medzi nimi aj ten Váš?

  0

  Spoločnosť Huawei v prvej polovici februára zverejnila prvý zoznam zariadení, ktoré dostanú update na najnovší operačný systém Android Q. V rámci zoznamu bolo celkovo 7 zariadení. Najnovšie tento zoznam smartfónov sa rozrástol o ďalších 10 telefónov. Oficiálny zoznam zariadení, ktoré dostanú Android Q „Sme presvedčení, že naše najobľúbenejšie zariadenia, vrátane série…

  Známy leaker prezrádza ďalšie špecifikácie zariadenia Samsung Galaxy Note 10

  0

  O zariadení Samsung Galaxy Note 10 moc toho nevieme, a to aj napriek tomu, že posledné dni či týždne sa okolo tohto zariadenia rozpútala širšia debata. Napríklad, počas včerajšieho dňa bol spomenutý dátum oficiálneho predstavenia zariadenia. Konkrétne 7. august. Najnovšie, známy leaker, ktorý si hovorí Ice Universe prostredníctvom sociálnej siete Twitter uverejnil…

  Spoločnosť Vivo ukázala prvú 120W rýhlonabíjačku, s ktorou nabijete smartfón za niekoľko minút

  0

  Hoci dennodenné nabíjanie smartfónov je pre väčšinu z nás rutinou a málo kto sa tomu vyhne, tak aj napriek tomu sa v tejto oblasti robia veľké kroky dopredu, hoci to na prvý pohľad vyzerá presne opaćne. Hlavným problémom je, že smartfóny vo väčšine prípadov vydržia ledva jeden deň, a to aj napriek tomu,…

  Tesla pridáva do svojich automobilov ďalšiu hru, vďaka ktorej bude nabíjanie elektromobilu ozajstnou zábavou

  0

  Elon Musk a jeho uletené nápady v rámci automobilov Tesla pozná zrejme väčšina fanúšikov tejto značky, poprípade samotného Elona. Ak sa v tejto oblasti orientujete, určite viete, že automobily Tesla majú už celkom dlhú dobu predinštalované viaceré hry, ktoré je možné hrať priamo na centrálnom dotykovom paneli. Do zbierky hier…

  TopSpeed

  Šprint Audi R8: Súboj generácií

  1

  Chalanom z carwow sa podarilo zorganizovať zaujímavý súboj. Proti sebe postavili dve generácie Audi R8 a teda štyri rôzne varianty. Šprint Audi R8 odhalí progres najnovšej R8-mičky. Prekvapí však niektorý z troch starších superšportov? Má najnovšia generácia voči predchodcom jednoznačne navrch?

  Prvá jazda: Aké sú BMW X7 a modernizované BMW 7?

  1

  O tom, že v Mníchove pripravujú historicky najväčšie SUV, typ BMW X7, sa hovorilo dobrých 5 rokov predtým, než ho predstavili. Na TOPSPEED.sk sme o ňom písali prvýkrát ešte na jar 2014. Prečo vôbec prišlo? V BMW sa už nemohli prizerať, ako Mercedes-Benz s veľkým SUV GL (teraz GLS) líže smotanu…

  Do akého motora sa oplatí tankovať prémiové palivo?

  10

  Sezóna sa začala, vy ste vytiahli svojho nadupaného štvorkolesového miláčika z garáže a plánujete spoločné trasy? Alebo máte konštrukčne náročnejší motor, ktorý keď mu nedáte napiť po chuti, dá to hneď pocítiť svojím hrubým chodom? Možno sa pýtate, či tankovať prémiové palivo? Práve pre vás sú určené. 

  BMW MPV končí. Nejde k imidžu značky. Mohli sa opýtať :)

  3

  Po rokoch správ, ktoré ortodoxným fanúšikom značky prinášali jednu ranu za druhou je tu konečne taká v ktorú už asi nik nedúfal. Ťažko povedať, kde a kedy to celé začalo. Je isté, že bolo po príchode nového storočia. A neraz sme o tom písali. BMW si desaťročia budovalo imidž športo orientovanej…

  Prichádza ostrejší Alpine A110S. Skvelý Renault, ktorý u nás nekúpite

  0

  Keď príde na diskusie o tom, ktoré je aktuálne najlepšie malé športové auto, väčšine príde na um trojica áut. Večná klasika v podobe Porsche 718 Cayman, nesmierne zábavné BMW M2 Competition a milovaná/nenávidená Toyota Supra. No a potom je tu nečakaný kráľ väčšiny porovnaní. Znovuzrodená Alpine A110, ktorá potešila každého, kto usadol…

  VW T-Cross Euro NCAP zvládol na plný počet hviezdičiek. Koľko bodov získal?

  0

  Tohtoročným opäť príspnejším kritériám komisárov z Euro NCAP sa musela podrobiť aj novinka od VW - malý mestský crossover. VW T-Cross Euro NCAP zvládol na 5 hviezdičiek. To je už dnes vlastne povinnosť, ktorá sa ale nepodarí každému autu. No VW T-Cross šiel ešte ďalej. Ochranu dospelých má podľa hodnotenia na veľmi…

  KAMzaKRÁSOU

  KAMPAŇ MOHITO jar/leto 2019: Prenes sa od stereotypu na ostrov Bali

  4

  KAMPAŇ MOHITO jar/leto 2019 nás odvezie na ďaleký ostrov Bali, ktorý doslova láka k úniku z každodenného stereotypu. Sezóne kraľujú šaty s ľahkou textúrou, geometrické vzory, vyšívané a háčkované prvky i výrazné farby. Bali je ideálnym prostredím pre kampaň, kde móda perfektne kontrastuje s charakteristickými prvkami tropického pralesa, ryžovými poliami i plážami. Dizajnéri…

  Čím je zaujímavé Poľsko? Tieto miesta rozhodne neobíď!

  2

  Zaujímavé Poľsko. Čo vás napadne? Krásna Varšava, poľské trhy, krovky, goralské centrum kultúry a zimné stredisko Zakopane? Naši severní susedia sú smutne preslávení koncentračnými tábormi, v ktorých zahynuli tisíce Židov. Dnes tieto pozostatky nemilosrdných činov nacistov sú veľkou atrakciou a lákajú turistov z celého sveta. Poľsko však nie sú len lacné…

  Downov syndróm: Čo všetko by sme mali vedieť o tomto genetickom ochorení?

  2

  Pod pojmom genetické ochorenia rozumieme choroby, ktoré vznikajú ako následok mutácie, a to na úrovni génu, ktorý je základnou jednotkou genetickej informácie, alebo väčšej časti genómu, ktorý predstavuje súbor všetkých génov v bunke zaisťujúci dedičnosť organizmu. Pri týchto ochoreniach pritom hrajú rolu vonkajšie faktory. Niektoré mutácie sú dedené z generácie na generáciu, mnohé však…

  Vyhraj 4x Declaré Probiotic Skin Solution Mild Cleansing Emulsion

  0

  Stále pátrate po prírodnej pleťovej starostlivosti, ktorá by vašej citlivej pleti prinavrátila rovnováhu, ochránila ju pred dennými negatívnymi vplyvmi a pritom by ju šetrne vyhladila a ošetrila? Značka Declaré napĺňa svoj sen a na základe najnovších zistení z oblasti nutričnej vedy posúva hranice ošetrovania citlivej pleti. Zapojte sa do súťaže a vyskúšajte Mild Cleansing Emulsion…

  Ako podporiť reč u dieťaťa? Inšpiruj sa jednoduchými aktivitami

  1

  Už v minulom článku, ktorý sme zamerali na vývin reči u dieťaťa, sme načrtli problémy, s ktorými sa stretávajú mnohí rodičia malých detí predškolského veku. Niektoré z ťažkostí sa síce dajú riešiť len za pomoci špecialistu, teda väčšinou logopéda, no inokedy stačí dieťa správne zaujať a motivovať, aby sa naštartoval proces učenia nových slov či…

  Svadobný účes z krátkych vlasov: Elegancia v skratke

  2

  Pravdou je, že mnohé ženy si od zásnub dávajú veľký pozor na to, aby náhodou nezablúdili pod kadernícke nožnice. Máme totiž pocit, že musíme mať vlasy čo najdlhšie, aby bol účes skutočne hodný nevesty a svadobných šiat. Svadobný účes z krátkych vlasov ale môže byť rovnako elegantný a romantický. A ak práve vám…

  Svetlo sveta

  Čo sa deje pri konsekrácii chleba a vína?

  0

  Katolícke učenie o Eucharistii hovorí, že chlieb a víno sa konsekráciou kňazom stávajú telom a krvou Ježiša Krista. Táto zmena sa v teológii nazýva odborným pojmom transsubstanciácia. To, čo sa pre dnešnú dobu môže zdať ako komplikované, už v gréckej filozofii bolo podrobne diskutovanou otázkou. Aristoteles (384-322 pred Kr.) vysvetľoval…

  Eucharistický zázrak stojí za rozhodnutím pápeža ustanoviť sviatok Božieho tela a krvi

  0

  Katolíci veria, že víno a chlieb sa pri konsekrácii počas Svätej omši premieňajú doslovne na Kristovo telo, krv a Božstvo. V teológii sa používa pre tento jav pojem “transsubstanciácia.” Znamená to, že kým vonkajší vzhľad zostáva nezmenený, podstata sa za pomoci Boha mení. Toto učenie sa opiera o Písmo a…

  Na záberoch z pohrebu pátra Pia má byť dôkaz o bilokácii

  0

  V archíve talianskej televízie Rai bolo nájdené video z pohrebu sv. pátra Pia, ktoré ma zachytávať brata kapucína Domenica da Cese na pohrebe napriek tomu, že sa v tom čase nachádzal vo svätyni stovky kilometrov vzdialenej od miesta pohrebu pátra Pia. Brat Domenico bol známy, že rovnako ako páter Pio, sa…

  Vatikán poprel, že Benedikt XVI dostal infarkt

  0

  Vatikán poprel informácie, ktoré sa šíria predovšetkým na sociálnych sieťach, že pápež Benedikt XVI mal včera utrpieť stredne ťažký infarkt.   “Tieto informácie sú nepravdivé,“ reagoval Alessandro Gisotti, riaditeľ tlačového strediska Svätej stolice. Arcibiskup Georg Gänswein, osobný tajomník pápeža Benedikta, nazval informácie “fake news.” Počas uplynulých rokoch sa viackrát vynárali…

  Vo štvrtok slávime slávnosť Najsvätejšieho Tela a Krvi

  0

  Vo štvrtok je v Katolíckej cirkvi slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, známy ako Božie telo. V tento deň sú veriaci povinní zúčastniť sa na svätej omši. Sviatok Najsvätejšieho Tela a Krvi je oslavou daru Eucharistie a úcty k Spasiteľovi skutočne prítomnému pod spôsobom chleba a vína vo Sviatosti Oltárnej.…

  Novovysvätený poľský kňaz v poslednom štádiu rakoviny, zomrel

  0

  Mladý poľský kňaz brat Michal Los, ktorý bol v poslednom štádiu rakoviny vysvätený minulý mesiac za kňaza, chorobe podľahol včera v ranných hodinách. “Veríme, že sa stretol so Vzkriesených Kristom, ktorému tak preveľmi chcel slúžiť ako kňaz. Ďakujeme všetkým za modlitby a podporu,” uviedla kongregácia na svojom facebookovom profile. 24.…

  Armádny Magazín

  Jemenskí Houthiovia starým sovietskym guľometom DŠKM zničili najmodernejší americký obrnený automobil Oshkosh M-ATV

  0

  Vojna v Jemene prináša každý deň so sebou množstvo zaujímavostí. Portál RG  priniesol informáciu o tom, že jemenskí Houthiovia (šiíti), ktorí bojujú proti Saudom zlikvidovali starým sovietskym guľometom DŠKM najmodernejší americký obrnený automobil Oshkosh - M-ATV. Americké obrnené jeepy Oskhosh majú nahradiť staršie americké Humwee. Jemenských Houthio

  Na medzinárodných pretekoch v puške podľa pravidiel IPSC bodoval náš zástupca

  0

  Cez víkend sa uskutočnili v Maďarsku medzinárodné preteky v puške podľa pravidiel IPSC. Samotný pretek organizovali Rakušania a boli to otvorené majstrovstva Maďarska a Rakúska. Vzhľadom k tomu že za mesiac a pol začínajú Majstrovstva sveta ktoré budú vo Švédsku sa uvedeného preteku zúčastnila celá európska strelecká špička okrem fínskych…

  Poľská výsadková loď narazila na skalu počas cvičenia NATO v Baltskom mori

  0

  Viac ako tucet krajín NATO plus „partnerské krajiny“ Fínska a Švédska sú uprostred cvičenia BALTOPS, pričom sa na manévroch zúčastňujú desiatky lodí, ponoriek, lietadiel a približne 8 600 vojakov. Ruská armáda vyhlásila, že pozorne monitoruje cvičenia. Pristávacia loď ORP Gniezno - triedy Lublin, počas nedávneho cvičenia utrpela poškodenie svojho trupu

  Britské špeciálne sily sa pripravujú na novú vojnu

  0

  Budú britské špeciálne sily bojovať s Ruskom? Takéto predpoklady boli urobené po zverejnení toho, ako sa mení výcvik špeciálnych jednotiek Veľkej Británie - namiesto boja proti terorizmu budú poctení, aby vykonávali špeciálne operácie ako súčasť rozsiahlej vojny. Ale s kým bude táto vojna? Existuje dôvod domnievať sa, že Rusko s tým nemá nič…

  Ochranka prezidentky pri incidente s Občianskym tribunálom zlyhala

  0

  Pri incidente ktorý sa odohral pred pár týždňami pred domom novozvolenej prezidentky Čaputovej v Pezinku sa ukázalo, že nie všetci členovia Úradu pre ochranu ústavných činiteľov si vedia plniť základné úlohy, ktoré im vyplývajú zo zákona. Členovia tzv. Občianskeho tribunálu svojvoľne bez oprávnenia zamedzili prejazdu limuzíny v ktorej sa nachádzala novozvolená preziden

  DAJTE NÁM ZBRANE, DALI SME SI NA NE! Alebo, odovzdávanie 100 000 podpisov petície proti odzbrojeniu a za ústavné právo na zbraň v Senáte

  0

  Český bojovníci za práva legálnych držiteľov zbraní zrealizovali ďalšiu úspešnú petíciu. Prinášame Vám video z odovzdávania 100 000 podpisov petície proti odzbrojeniu a za ústavné právo na zbraň v Českom Senáte https://www.youtube.com/watch?v=2iipNVZw9EY&feature=youtu.be

  Tvoja Svadba

  Balíček záchrany pre ženícha: Čo v ňom nesmie chýbať?

  0

  To, čo by mala mať po ruke nevesta počas svadobného dňa by vystačilo na celú knihu. Dokonca už zopár svadobných bedekerov vyšlo a stále pribúdajú nové. Ale čo muži? Musíme sa priznať, že niekedy na ženíchov akosi zabúdame. Predsa len, svadobné šaty a nevesta sú stredobodom pozornosti. Balíček záchrany pre ženícha a jeho…

  Svadobné cupcakes: Pochutia si oči, ale aj svadobný hostia!

  0

  Aj keď svadobná torta z cupcakes je už menej moderná, malé chutné košíčky so zaujímavými ozdobami nájdeme v candy bare takmer stále. Svadobné cupcakes sú bohato zdobené, ale môžu byť aj celkom jednoduché.

  Strieborno-sivá svadobná kombinácia: Elegancia v jednom tóne

  0

  Sivú farbu vídavame vo svadobných výzdobách stále častejšie. Jednoducho sa kombinuje so striebrom, ktorého máme na stole veľa. Vyskytuje sa v rôznych svietnikoch, podložkách a vázach a samozrejme aj príbory a rôzny inventár na stole bývajú vo farbe striebra. Kontrastom k takejto výzdobe sú biele obrusy, návleky na stoličky alebo aj samotné biele stoličky.…

  Ľalia vo svadobnej výzdobe: Krásna, ale aj veľmi voňavá

  0

  Sú kvety, ktoré sú krásne a nevoňajú, potom sú také, ktoré voňajú, no sú maličké alebo majú len veľmi krátku sezónu. Ľalia je dostupná počas celého roka, krásne vonia, vyzerá exoticky a dopestovať si ju môžete aj v záhradke. Pre veriacich sa spája s osobou Panny Márie. Symbolizuje čistotu, nevinnosť, cudnosť a cnosť. V starovekom Ríme…

  Malá svadobná kytica: Drobná ozdoba, no veľká radosť

  0

  Svoju vysnívanú svadobnú kyticu si predstavujú nevesty rôzne. Niektoré chcú guľatú kytičku, ktorá bude tuho zviazaná. Iné túžia po kytici z konkrétnych kvetov. Malá svadobná kytica je voľba praktických neviest, no zároveň môže byť krásna a romantická ako akákoľvek veľká kytica. Preferujú ich aj kráľovské nevesty. Meghan, vojvodkyňa zo Sussexu aj Kate,…

  Zasadací poriadok: Ako usadiť rozvedených rodičov

  0

  V dnešnej dobe sú rozvedené manželské páry stále častejšie. Mrzuté je to najmä vtedy, ak musíte elegantne vyriešiť  zasadací poriadok a nechcete pri tom nikoho uraziť. Možno ste si vybrali prvé svadobné šaty, na ktoré ste natrafili a vo vaše obľúbenej reštaurácii mali voľný termín presne vtedy, keď ste si to želali. Ale…

  Tvoje Zdravie

  Prečo začať behať? Pozrite na 7 dobrých dôvodov, prečo začať hneď!

  0

  Nielen zdravá strava, ale aj dostatočný pohyb je pre zdravie nášho organizmu nesmierne dôležitý. Akým pohybovým aktivitám sa však venovať? Verte, že nemusíte každodenne podávať nadpriemerné fyzické výkony, dôležité je hlavne obmedziť sedavý spôsob života, ktorý môže mať výrazne negatívny vplyv na naše zdravie. Skvelé sú prechádzky v prírode, plávanie,…

  Toto sú najčastejšie príznaky celiakie. Neignorujte ich!

  0

  Viete, čo je celiakia? Ide o chronické autoimunitné ochorenie, ktoré postihuje najmä tenké črevo človeka. Charakteristické je precitlivenosťou organizmu na bielkovinu zvanú glutén, ktorá sa nachádza v mnohých obilninách, a to napríklad v pšenici, žite, raži či jačmeni. Pri tejto chorobe dochádza u postihnutého k abnormálnej aktivácii vlastného imunitného systému,…

  TOP zaujímavosti o ľudskom mozgu: Toto ste vedeli?

  0

  Vedeli ste o tom, že nemôžeme poštekliť samých seba práve kvôli nášmu mozgu, ktorý v takomto prípade rozoznáva vlastné a cudzie dotyky a dokáže na ne odlišne reagovať? A že náš mozog nemá potrebné receptory na to, aby cítil bolesť, respektíve, aby sme my cítili bolesť mozgu? Alebo, že má…

  Prečo jesť mandle pravidelne? Týchto 5 ich vlastností vás prekvapí!

  1

  Mandle predstavujú semená mandle obyčajnej, ktorú radíme do čeľade ružovité. Získavajú sa odstránením oplodia z plodov stromu, čiže kôstkovíc. Mandle obyčajné sú pestované v subtrópoch či teplejších oblastiach mierneho pásma, pričom sú príbuzné s broskyňami aj marhuľami. Medzi významných producentov spomínaných orechov patrí Austrália, USA, Španielsko či Turecko a obľúbené…

  Viete, prečo potrebujeme tuky? Zistite, ktoré sú zdravé a ktoré nie!

  0

  Tuky predstavujú spolu s bielkovinami a sacharidmi základné zložky potravy človeka. Všetky tri kategórie pritom majú pre správnu funkciu organizmu veľký význam a nemožno ich zo stravy len tak vylúčiť. Tukov sa však ľudia často boja, a to najmä vtedy, keď sa snažia redukovať svoju hmotnosť. Viete však, prečo potrebujeme tuky?…

  Čaje a ich účinky: Poznáš neuveriteľne zdravý oolong čaj?

  0

  Čaje a ich účinky možno poznajú len naše babičky a tí, ktorí v bylinkách a čajoch vyznajú. Pre mnohých je to len otázka chuti. Ale asi každý z nás si dá šálku horúceho čaju po návrate z guľovačky alebo si rád vychutná poriadne vychladený zelený čaj počas horúcich letných dní. Bylinkový, ovocný,…