Miroslav Švický „Žiarislav z rodnej cesty“ šíri nehorázne LŽI typu: „Podstatou Vianoc je slávnosť slnovratu! “ a to v značne primitívnej argumentačnej rovine!

VIANOCE SÚ na PRVOM mieste Sviatkom KRESŤANSKÝM!

Na tomto fakte nieje možné zmeniť nič, ani písmeno, ani čiarku, pretože podstata tohoto faktu sa dá veľmi jednoducho potvrdiť, dokázať a overiť spôsobom, na ktorý dostačuje už logika detí na vyšších stupňoch ZDŠ!

Je potom až podivné, prečo tzv.“slovanistickí guruovia“ typu Miroslav Švický – Žiarislav, dokážu vyprodukovať obsahovo niečo tak zavádzajúce a scestné, že rozumnému človeku sa z takejto jednostrannosti a neobjektívnosti doslova musí minimálne „zatočiť hlava“.

Pokiaľ by títo „guruovia“ v súčasnosti, tak tendenčne a scestne oživujúci naše korene, hlásali tieto svoje polopravdy v chatrčiach pod lesmi, kde by ich nikto nepočul, bolo by to ešte relatívne v poriadku! Ale oni šíria tento jed blúznenia o kultúre, ktorú glorifikujú oveľa viac, ako kresťania glorifikujú „panenku Máriu“, pokiaľ by títo neodvádzali čitateľov a hľadajúcich ľudí na ich duchovnej ceste od skutočnej Pravdy, dalo by sa ešte „prižmúriť oko“ nad touto ich neblahou činnosťou, pôsobiacou často tak spiatočnícky, až primitívne!

Poďme ale na FAKTY.

PRAVÝ KRESŤAN má v hlbokej úcte svojich predkov a tradície!

Ale v úcte môže mať len to, čo vzišlo z tejto činnosti našich predkov ako dobré v spoločenskom, kultúrnom i náboženskom duchu, čo sa potom spravidla ďalej prenáša z generácie na generáciu ako tradícia, resp tradície danej oblasti, regiónu a kultúry.

Tvrdiť ale, že všetko, po našich predkoch bolo dobré a správne by bolo tak scestné, ako tvrdiť, že ktokoľvek z nás je dokonalý a nepotrebuje sa už ďalej vyvíjať!

Z tohoto dôvodu glorifikovanie nášho pôvodu, nášho rodu a našej kultúry spôsobom, ako to robia dnešní tzv. „slovanisti“, teda vyznavači „pôvodného“ Slovanstva, je číra fatamorgána, nepochopenie podstaty veci a nezmysel!

Naši predkovia urobili veľa dobrého, z toho čerpajme, no poučme sa zároveň na tom zlom, pričom toho zlého nebolo málo!

Slovanské národy v súčasnosti tvoria síce zhruba len 5% populácie na Zemi, no je nesporné, že majú pred sebou veľkú budúcnosť, v zmysle rozvinutia svojej kultúry na stupeň vysoko duchovného druhu, ktorý prinesie nevídaný pozemský i spirituálny rozmach!

To sa stane ale len vtedy, ak skutočná Pravda bude pilierom každého snaženia tejto mladej, sviežej kultúry na Zemi!

Jej skrytý potenciál, mladícke sily, krása, ktorú v sebe táto kultúra skrýva, ju predurčujú, aby bola pokračovateľkou tzv. „západnej kultúry, ktorej dochádzajú sily a ktorá predovšetkým zlyhala vo svojom predurčení.

Západná kultúra sa podobá na starca, zvráskaveného a roztraseného človeka, ktorý je napadnutý chorobami najvšemožnejšieho druhu a ktorý sa už len bezcieľne potáca životom!

Toto je reálny obraz západného sveta dnes!

Kdežto mladícka kultúra Slovanov, ktorá ešte nevydala svoje ovocie a plody, sa podobá na človeka sviežeho mladíckeho vzhľadu, ktorý prekypuje energiou, nápadmi, intuíciou a ktorý je nositeľom veľkého duchovného i tvorivého poslania na Zemi.

Tento „mladý človek“ je predurčený k tomu, aby ako prvý v histórii na planéte Zem, dokázal vybudovať na Zemi život, podobný životu v našom Duchovnom Domove, odkiaľ všetci pochádzame a kam sa raz môžeme prinavrátiť! Môžeme, ale nemusíme. Môžeme aj zblúdiť a celkom padnúť, ale o tom snáď neskôr.

Pravý kresťan je teda duchovne vysoko rozvinutý človek a z pozície tohoto rozhľadu a chápania všetkých súvislostí si plne uvedomuje obraz toho, čo bolo uvedené vyššie. Pravý kresťan má v úcte našich predkov ako i všetko čisté, čo vytvorili, ale musí sa zároveň vedieť dištancovať od toho, čo bolo v ich konaní falošné a v rozpore s predurčením ich vývojovej cesty!

Predmetom tohoto pojednania však nieje rozoberať tieto chyby, zabralo by to veľa času a vyplytvalo veľa síl a tak by to stratilo svoj význam a opodstatnenie, pretože je to minulosť, ktorú už nemožno zmeniť, ale môžeme sa z nej dnes poučiť! Na okraj možno len spomenúť, že hlavným rysom, negatívnym rysom našej kultúry, bola nesvornosť kmeňových spoločenkých zriadení, čo malo za následok len trenice medzi sebou, čo následne každý jeden tento kmeň, každé vtedajšie spoločenstvo našich predkov odviedlo od ďalšieho ich skutočného vývoja a rozmachu, pretože tieto vzájomné trennice a boje ich nielen oberali o sily, ale oberali o jasný úsudok a rozhľad najmä vodcovské osobnosti tejto kultúry.

Vznikali tak špatné rozhodnutia a tieto sa z roka na rok, z generácie na generáciu len kopili a zastavili následne duchovný vývoj tejto kultúry na dlhý čas! Táto kultúra začala stagnovať a je len pochopiteľné, že onedlho doslova tvrdou rukou zasiahol nie príliš šťastný „príchod kresťanstva“! Treba na tomto mieste ale jedným dychom dodať, že kresťanské učenie v tej dobe bolo už značne skrivené a pôvodný zmysel Ježišových slov prevrátený, čím boli napáchané ďalšie duchovné škody na Zemi!

Ale vráťme sa k hlavnej téme.

Pravý kesťan má správny pohľad na svojich predkov a zdravý a čistý úsudok si dokáže vytvoriť i ohľadom takej udalosti, ako je Zimný slnovrat.

Je to astronomicko-fyzikálna udalosť, ktorá má samozrejme i svoje jemnohmotné a „éterické“ pozadie, teda silný energetický vplyv na človeka.

Obdobie slnovratu je obdobím, v ktorom dochádza na krivke pulzujúcich vesmírnych síl na našej Zemi k obratu z jednej polarity – z polarity zostupných síl, na plolaritu vzostupnú. Počas Letného slnovratu je príliv týchto síl najvyšší a logicky počas zimného slnovratu zasa najmenší.

Zimné obdobie slúži na regeneráciu nielen prírody, ale aj človeka. Biopole Zeme i človeka sa očisťuje, regeneruje a vyplavuje všetko škodlivé. Počas Zimného slnovratu nastáva akoby „nový deň“, nový cyklus, lebo bod zimného slnovratu je prísľubom, že nový cyklus za práve začína podobne, ako to vidíme „v malom“, keď sa ráno pri brieždení slnečného kotúča začína nový denný cyklus. Na podobnej cyklickej krivke putuje vesmírom i naša slnečná sústava voči jadru galaxie, kde v roku 2012 nastal nový veľký kolobeh na vzostupnej krivke prúdenia životných síl! /Tzv. Platónsky rok!/

Počas Zimného slnovratu sa slnko akoby „zastaví“ na svojom mieste, ale slnko s týmto „zastavením sa“ nemá v skutočnosti nič spoločné. Je to len pozícia Zeme voči slnku, ktorá vo svojom obehu, náklone a rotácii okolo svojej osi spôsobujje tento zemský cyklus voči slnku, ktorý sa každoročne opakuje.

Zem v elypse obieha okolo slka a voči slnečnému rovníku má táto elypsa vzostupný a samozrejme i zostupný charakter, čiže vytvára pravidelnú krivku, ktorá z pohľadu pozorovateľa zo Zeme vyvoláva všetky tieto sprievodné úkazy a cykly, ako je Letný a Zimný slnovrat a mnoho ďalšieho.

Právom teda možno označiť Zimný slnovrat ako bod a deň, v ktorom dovtedy „pribúdajúca temnota“, teda narastajúca a predlžujúca sa tma, prelomí svoj kolobeh pribúdania na kolobeh nový, kde tma začne ubúdať a začne pribúdať „svetlo“, čo sa prejavuje i nárastom slnečného svitu, ktorý sa zasa skončí v bode vrcholu Letného slnovratu, presne o 6 mesiacov.

Tento rok to bolo teda 21. decembra 2018, kedy došlo k „víťazstvu svetla nad temnotou“ v tomto malom pozemskom cykle. Toto sa opakuje každý rok, ako sa každý deň opakuje svitanie a vo veľkom je to zasa tzv. Platónsky rok, trvajúci približne 26 tisíc pozemských rokov, alebo Veľký galaktický rok, resp. Kolobeh, trvajúci zhruba štvrť miliardy rokov! Je to jeden obeh nášho slnečného systému, okolo jadra našej galaxie!

Vo vesmíre i na Zemi je neustály pohyb a je nesmierne veľa takých cyklov, ktorým sme bezprostredne vystavení a ktoré zdieľame ako niečo samozrejmé, či už vedome, ale hlavne nevedome, ako napríklad silný Paprsok Lásky, ktorý od istého okamihu každoročne koncom decembra doslova zaplavuje celú Zem!

Obrazne pri Zimnom slnovrate sa „boh“ Slnka ujíma svojej vlády, teda Apollón, bytostný slnka z pohľadu pozorovateľa na Zemi začne viac a viac osvetľovať náš zemský priestor na Severnej pologuli.

Stojí ešte za zmienku fakt, že v našich zemepisných šírkach Zimný slnovrat ako i ďalšie cykly oslavujeme z pohľadu trvania Zeme len veľmi krátky čas, je to zhruba 700 tisíc rokov, kedy došlo k poslenému prepólovaniu Zemskej osi.

Cykly tohto prepólovania sa pohybujú v rozpätí zhruba štvrť milióna rokov, čiže budúce prepólovanie mimoriadne „mešká“. Sú zdroje, ktoré tvrdia, že k novému prepólovaniu môže dôjsť okolo roku 2024, ale tento časový údaj je veľmi sporný. Isté však je, že intenzita magnetického poľa okolo zeme každoročne klesá, čo priamo súvisí s týmto očakávaným, novým prepólovaním Zeme. Toto samozrejme prinsie so sebou i mnohé zmeny a tým aj zmenu priestoru pre slávenie napríklad Zimného slnovratu. Lebo potom sa môže kľudne stať, že koncom decembra nebudeme sláviť Zimný slnovrat, ale napríklad Letný, alebo Jesennú rovnodennoť napríklad. Stačí len trošku viac premýšľať, aby človek pochopil, ako tieto veci fungujú…

Takže sumárum: Zimný slnovrat na Severnej pologuli má svoj hlboký pozemský i energetický význam a treba si tento deň aj vhodne pripomenúť a uctiť akceptovateľným spôsobom. Naši predkovia pohyb bytostných síl v tomto období vnímali celkom jasne a aj vídali vysokých bytostných služobníkov, ktorí i dnes riadia a udržujú tieto pohyby a cykly v našej prírode i Vesmíre naokolo.

V tomto smere je teda obdobie Zimného slnovratu ponímané správne. Nieje tiež náhoda, že oveľa, oveľa významnejší sviatok – VIANOCE, spadajú práve do tohoto obdobia, lebo tak, ako sa na Zimný slnovrat akoby „narodí malé svetlo“, tak sa v jeden presný deň obdobia Vianoc narodilo v Zemskom priestore oveľa väčšie Svetlo, dokonca Svetlo Najvyššie!

Bola to mimoriadna udalosť vtedy, pred zhruba 2000 rokmi, ktorá sa neudiala nikdy predtým, ani na Zemi a ani v žiadnej časti Stvorenia, keď sa Lúč Svetla z Božej Sféry dotkol Zemského povrchu, zachytil sa na ňom a dlhé roky bol pevne so Zemou prepojený!

Nebol to len vysoko spirituálny dej, ale aj energeticky vysoko frekvenčný dej, ktorý nezahalil len našu planétu, ale celý okolitý vesmírny priestor!

Malá časť Živého Boha na Nebesiach sa oddelila, preputovala Sférami, aby sa až na ďalekej Zemi zachytila vo formujúcom sa telíčku Ježiša z Nazaretu, ešte kým sa nachádzal v lone svojej matky Márie. Tento Plameň Božského Druhu sa inkarnoval do vyvíjajúceho sa telíčka presne v polovici tehotenstva, čo Mária pocítila ako nesmierny príliv oblažujúcich síl nadpozemského druhu!

Márii sa následne nenarodil človek, ale Boží Syn! Časť Boha, aby sa mohla na Zemi prejaviť, musela zobrať na seba ten istý záhal v podobe pozemského tela, čiže Ježiš musel naplniť všetky Zákony svojho Otca, aby sa mohol na Zemi manifestovať, teda zviditeľniť a pôsobiť pre naplnenie svojho Poslania!

Energeticky tak tento Boží Vyslanec privádzal počas svojho pobytu na Zem netušenú Silu z tých Najvyšších Výšin, čím zakotvil na Zemi aj možnosť pre OBNOVU tejto Sily a tým i celkovú záchranu Zeme!

K obnove tejto Sily dochádza každoročne na sklonku roku, niekoľko dní po Zimnom slnovrate, kedy citliví a jasnovidní jedinci môžu vidieť, ako je celá Zem ponorená do mohutného Paprsku Božej Sily Lásky a Pravdy, korý prináša vysoké duchovné povzbudenie a podporu pre všetkých, ktorí sa tejto Sile aj správne otvoria!

Veľa ľudí dnes už vníma tento dej podobne, ako tí, ktorí sa zhromaždia v hodine Zimného slnovratu na jeho oslavu a čakajú na prvé brieždenie, na prvé svetlo, na oslavu „nového života a nového cyklu“.

Je to však dej energeticky veľmi vzdialený a malý dej, voči udalosti, keď ten Mohutný Paprsok z Nebies zahalí „celý náš svet“, nielen v rovine telesnej, ale predovšetkým v rovine duchovnej!

Zimný slnovrat sa dá vnímať pozemským zrakom a intuíciou, no Paprsok Lásky a Pravdy, ktorý zakotvil na Zemi Ježiš a ktorého Sila každoročne v pulzoch zahaľuje našu Zem presne 29. decembra napoludnie, možno zachytiť, vnímať a načerpať z neho výhradne skrze citové a duchovné ústrojesntvo človeka, pretože sa jedná z pozemského vnímania o tie Najvyššie vybrácie, kedy kľúčový orgán mozgu – tzv. Epifýza, teda šišinka mozgová, je u duchovne založeného človeka rozvibrovaná až na maximum, čo spôsobuje u takéhoto človeka vysoké druhy prežívania, hraničiace až s blaženosťou a šťastím nadpozemského druhu!!

Preto Zimný slnovrat nieje ani len odleskom, ani len „odvarom“ tejto udalosti, ktorá viditeľne prebieha každoročne v deň 29.decebra, presne v deň, keď sa na Zemi narodil Ježiš!

To nieje nejaký vymyslený dátum, ale je to bod a okamih, kedy na Zemi zakotvilo Svetlo od Boha! A toto zahalenie Svetlom v dňa 29. decembra je pre citlivých a senzibilných ľudí rovnako viditeľné, ako ranné brieždenie po hlbokej noci. Akurát že oslepujúci JAS tohto zahalenia do Paprsku Lásky a Blaženosť z toho plynúca je i milión krat intenzívnejšia, ako jas a radosť pri rannom brieždení!

Ako primitívne sa potom musia javiť tvrdenia týchto pošetilcov, tupo tancujúcich okolo ohňa a vítajúcich jeden malý nepatrný cyklus vo Vesmíre, no pritom túto Majestátnu udalosť a jeden z Najväčších dní roka takto slepo prehliadajú, len preto, že nadutosť na ich akože poznanie sa nerovná ničomu inému, ako ropuche, stojacej pred krtovniskom a ktorá, stojac pred ním „vykváka z úst“: „Hora odstúp, nevidíš kto som?“

Takto úboho a žalostne stoja v skutočnosti Pred Pravdou tí, ktorí sa sami dosadili za rôznych guruov a učiteľov! Našťastie nemajú okolo seba až tak veľa fanatických prívržencov a to je dobrým znamením do budúcnosti!

Takže toto Svetlo TU muselo zakotviť, aby udržalo spojenie Zeme s Nebesami až do Hodiny Súdu, do Hodiny Veľkej Očisty na Zemi!

Preto aj Ježiš, ako Bytosť, akú Zem dovtedy na svojom povrchu ešte neniesla, mohol ako jediný vysloviť slová:

„JA SOM, Som ktorý SOM, Syn Živého BOHA!“

Nikto iný nemôže o sebe pravdivo vysloviť tieto slová, iba Boží SYN!!

Nemohol zaprieť svoj Pôvod, pretože prišiel s Poslaním a toto aj splnil, aj keď musel zo Zeme predčasne odísť, proti svojej vôli a proti Vôli Nebeského Otca, pretože bol surovo a zákerne a ešte aj v posmechu zavraždený!!

Ježiš na Zemi ale zakotvil Pravdu od Boha a aj Lásku od Boha, čím ľuďom ukázal cestu, aby v naplnení týchto Síl v sebe samých očistili svoje srdcia od nízkych energií a pudov a aby takto posilnení nastúpili cestu skutočného duchovného i pozemského vzostupu i vývoja na Zemi!

Kto čerpá z energie Pravdy a Lásky, je touto energiou naplnený a nabudený natoľko, že z povahy veci samej bude hľadať všetky možnosti, aby sprostredkúval už len svojím bytím aj ostatným ľuďom to, čo tak mocne oslovilo a zasiahlo jeho vnútro!

Týmto akoby Ježiš samočiine vychoval množstvo svojich nasledovníkov, slúžiacich výhradne Bohu, pre záchranu ľudstva!

Ježiš je preto právom označovaný KRISTUS, čo v pôvodnom názve znie ako CHRISTOS, v preklade „Pomazaný, tiež Vykupiteľ alebo Spasiteľ“! A vo vyššie naznačenom duchu Ježiš aj spasil svet! Priniesol pravdu a kto z tejto Pravdy aj skutočne čerpá, očistí svoju dušu a tým aj spasí svojho ducha! V žití Ježišových slov teda spočíva záchrana a spása pre každého jedného človeka! Nijak inak!!

No a prečo názov Vianoce?? V preklade z nemeckého starovýrazu „wihenacht“ resp. dnešný výrazWeihnachten tento pojem znamená „Svätá Noc“, alebo „Sväté noci“! Svätá Noc preto, lebo všetko, čo prichádza bezprostredne od Boha je zároveň aj Sväté. Svätý Boží Syn svojou Obeťou príchodu na Zem posvätil túto Noc na Noc príchodu Svetla, na Svätú NOC!

Žiadna „veľká noc“, ako sa posmešne o tejto noci vyjadrujú tzv. „slovanisti“, ktorí sa pohŕdavo vyjadrujú i k misii Ježiša podobne, ako ortodoxne veriaci ľudia iných náboženstiev! Dokonca sa neštítia títo duchovní mrzáci a trubadúri ani k tomu, aby Ježiša nezapreli, resp. zapierajú Jeho existenciu na Zemi ako i všetko, čo s Jeho Poslaním súvisí. Na toto je už treba taký stupeň duchovnej slepoty, že len to najväčšie utrpenie a bolesť môže ešte zatriasť a prebudiť tieto duchovné polomŕtvoly z ich oloveného duchovného spánku!

Preto teraz počúvajte dobre vy všetci, ktorých sa to týka a ktorí tu budete v diskusii bezbreho vypľúvať svoje jedovaté sliny – Na tomto deji, ktorý je opísaný vyššie, na tejto udalosti, ktorá sa stala v presne predurčenom čase, VY už nezmeníte nič, ani to najmenšie! Ale čo sa ešte s istotou naplní, sú bolestivé spätné účinky pre všetkých duchovných mrzákov, šíriacich tieto svoje bludy a dehonestujúce a popierajúce skutočné Vianoce, ktoré sú pre človeka DAROM, ako ten najláskavejší pozdrav Boha Stvoriteľa ľudstvu, po všetky jeho časy!

Svätý je iba Boh! Svätý zároveň zamená pre človeka Vznešený, Majestátny a VEČNÝ VZOR pre všetko Stvorené. Večný, Najčistejší a Najdokonalejší VZOR a Pôvodca Sily, ktorá oživuje a udržuje všetko živé a stvorené!

Bez tejto Sily a bez tejto Svätosti by sme nemohli existovať ani na okamih! A ani na okamih by nemohli existovať všetci tí „slovansiti“, mudrlanti a chytráci, blúzniaci o niečom, čoho podstatu nepoznajú a glorifikujúci niečo, čo je tak prirodzené, jednoduché a logické, že sa nad týmto ich detinským počínaním doslova „rozum zastavuje“!

Výslovná, tupá LOŽ „Žiarislava“, že „podstatou vianoc je slávnosť slnovratu“, ako i jeho ďalšie lži, i lži ostatných podobných poblúdencov, musí byť uvedená na pravú mieru a OZNAČENÁ VEREJNE, aby toto ich škodlivé pôsobenie pre ľudí, nenarobilo ešte viac škody, ako narobili doteraz, alebo ako narobilo falošné kresťanstvo na Zemi, ktoré podobne stojí tesne na hranici vlastného sebazničenia!

Ľudia, všetci tí, ktorí ste si v sebe uchovali aspoň trošku zdravého cítenia a logického uvažovania, nedajte sa viac balamutiť a klamať, ale skúmajte všetko v jasnom Svetle Pravdy! Sami sa potom presvedčíte, ako veci stoja!

Dnes sa nachádzame v dobe, kedy už nestačí len veriť a často slepo prijímať cudzie názory, ale žijeme v dobe, kedy viera musí byť nahradená neotrasiteľným presvedčením, teda Poznaním. A poznať všetky potrebné súvislosti dejov, ktorým sme vystavení, je zbraňou istoty v rukách tých, ktorí si vydobili status „pravého ľudstva!“ Takýto duchovne silný jedinec sa potom už nenechá doslova „opiť rožkom“ planým rečiam nejakého politika rovnako, ako náboženským bludom nejakého samozvaného duchovného šarlatána!

Pokoj ľuďom dobrej vôle!

LOŽ pána Mira Š: https://www.blog.eugenika.sk/2018/12/21/podstatou-vianoc-je-slavnost-slnovratu/?fbclid=IwAR2qEzdzyFRpUu4sQ5Ma8aR5GuUo4SK15L45dhaIYvjufDfNQ16DiBaYKYs

V kontraste k niektorým bludom p. Žiarislava – excelentná prednáška pána Emila Páleša: https://www.youtube.com/watch?v=841NDE9mMIw&t=1223s

A mimoriadne pôsobivé a vážne slová pána MUDr. Ivana Rusnáka, bezprostredne súvisiace s danou témou: https://www.youtube.com/watch?v=AZPHr3vsSKs

A ešte na záver jedna dôležitá skutočnosť pre tých, ktorí nevedia, či správne vnímajú energiu Vianoc: Tá sa ohlasuje už dni a týždne dopredu, pretože v celom Stvorení sa všetko pripravuje na túto udalosť. Tieto prípravy sprostredkúvajú vlny Sily Lásky, ktorú môže člove pociťovať zasa ako vlny radosti a šťastia vo svojom vnútri.

Tá mäkkosť a hebkosť citov pri tomto prežívaní, v bázni rozochvené vnútro plné vďaky s dotykom vznešenej Čistoty sa ohlasuje u citlivých ľudí už dávno pred 29. decembrom. Často tieto zvláštne a nesmierne krásne city vyvolávajú i spomienky na detstvo a naše radostné prežívanie Vianoc z tohoto obdobia. Kto je teda schopný ešte rozcítiť sa v tomto duchu, u koho sa už vopred ohlasuje „dych Vianoc“ a kto sa na tieto Sviatky aj vždy veľmi teší, ten ešte nestratil celkom spojenie s Nebesami a ten ešte môže počítať s Darom milosti a Dobroty Božej. Taký nech sa v Deň 29.12. 2018 otvorí Nebesám vo svojom srdci a nech dovolí zahaliť svoje duchovné srdce tými najvznešenejšími citmi a Pokorou…

No u koho sú už zmysly natoľko otupené, že z týchto dní vníma už len v určitej odovzdanosti to, že môže byť s rodinou a oddychovať v určitej apatii pred televízorom napríklad, ten už citovo natoľko otupel, že i jeho život nemá krajšiu podobu ako to, čomu sa dokáže, resp. nedokáže otvoriť počas Vianoc. Všetko sa však naplní, u každého z nás, presne podľa slov: „Čo človek zasial, to aj zožne!“

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Ľuboš Ďurfina

O AUTOROVI

Dar života sme dostali od Boha Stvoriteľa.

Od Boha skutočného a nie takého, akého nám vykresľujú zblúdilé náboženstvá!

Tento Dar chcem pred Bohom obhájiť predovšetkým tým, že budem o Bohu zvestovať v pravdivom svetle, tak, aby to pomohlo prebudiť k skutočnému životu čo najviac duchovne spiacich ľudí.

Riadim sa heslom "Odvážne vpred, je Bohu milé!" a tiež najvyšším prikázaním hľadajúceho:

"Kto sa nenamáha, aby Slovo Pána aj správne pochopil, ten sa previňuje!"

Nemali by sme tiež zabúdať, že človek má predovšetkým povinnosti voči svojmu Bohu a až potom práva! Zodpovedné plnenie povinností, dáva človeku práva a v tomto je zakotvená i veľká dôvera v Boha, pričom dôverovať môže len ten, kto žije svoj život, v čo najintenzívnejšom súzvuku, s Božou Vôľou!

Práve takéto vnímanie reality, by malo byť celoživotným snažením každého z nás...

Milí čitatelia, nech sa i vám darí, v tomto bohumilom úsilí, pre dosiahnutie statusu PRAVÉHO ČLOVEČENSTVA.

Pekný deň všetkým ľuďom dobrej vôle...

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 93

Celkové hodnotenie: 5.53

Priemerná čítanosť: 5381

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Obchodné rozhovory budú pokračovať, lídri EK a Británie si zavolajú v pondelok

  0icon

  Brusel 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Kirsty Wigglesworth, Pool)   Pobrexitové obchodné rozhovory medzi Európskou úniou a Britániou budú po krátkom prerušení pokračovať v nedeľu. Po telefonáte…

  Morvay sa stal v osobnom rekorde majstrom SR v chôdzi na 50 km

  0icon

  Trnava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dušan Hein)   Titul majstra Slovenska v chôdzi na 50 km na národnom šampionáte v Trnave si vybojoval Michal Morvay z…

  Najlepšími atlétmi roka sa stali Duplantis a Rojasová

  0icon

  Paríž 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Matthias Hangst /Pool Via AP,Matt Dunham)   Atlétmi roka sa podľa Svetovej atletiky (World Athletics) stali švédsky žrdkár Armand Duplantis a…

  Slovan Bratislava - AS Trenčín 2:0 v 16. kole

  0icon

  Bratislava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Futbalisti ŠK Slovan Bratislava sú aj naďalej na čele tabuľky vo Fortuna lige. V sobotňajšom zápase zdolali na…

  V nedeľu budú mimoriadne otvorené dve odberové miesta v nemocnici v Petržalke

  0icon

  Bratislava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   V nedeľu 6. decembra budú mimoriadne otvorené dve odberové miesta v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v bratislavskej…

  Stonehenge uzavreli pre turistov, oblasť obsadili demonštranti

  0icon

  Londýn 5. decembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Alastair Grant)   Úrady v sobotu zatvorili anglický monument Stonehenge pre turistov po tom, ako sa v oblasti zhromaždili ľudia protestujúci…

  Požiar v New Yorku zničil historický kostol

  0icon

  New York 5. decembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Yuki Iwamura)   Na newyorskom Manhattane zničil v sobotu ráno požiar historický kostol. Plamene sa začali šíriť pred svitaním z…

  Neapol premenoval štadión na počesť zosnulého Maradonu

  0icon

  Neapol 5. decembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Alessandro Garofalo/LaPresse via AP)   Taliansky futbalový klub SSC Neapol v piatok oficiálne premenoval štadión na počesť bývalého kapitána "partenopei" Diega…

  14 sudcov vyzýva na zachovanie demokracie a právneho štátu a upozorňuje: „Dochádza k porušovaniu základných slobôd občanov SR"

  0icon

  Bratislava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Štrnásť sudcov vyzýva prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, vládu SR, Národnú radu SR a predsedu Súdnej rady SR Jána Mazáka,…

  Stovky ľudí v Berlíne protestovali proti zbrojeniu a výdavkom na obranu

  0icon

  Berlín 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Fabian Sommer/dpa via AP)   Niekoľko stoviek ľudí vytvorilo v sobotu ľudskú reťaz pred budovou nemeckého parlamentu v Berlíne, aby vyjadrili…

  TopDesať

  Sú úsporné žiarovky v skutočnosti škodlivé pre životné prostredie?

  0 icon

  Klasické žiarovky z domácností postupne odchádzajú. Nie je to ale iba reklamný trik, aby sme si priplatili za nové technológie? Sú vôbec také úsporné, ako sa hovorí? To, že sa Európska únia po vzore iných krajín sveta rozhodla postupne skoncovať s obyčajnými žiarovkami, nie je náhoda. Na svetlo premenia iba desatinu…

  Aké potraviny môžu spôsobovať rakovinu?

  0 icon

  Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) každý šiesty človek umrie na rakovinu. Len v roku 2018 si onkologické choroby vyžiadali život 9,6 miliónov ľudí. Približne v jednej tretine prípadov vznikla rakovina kvôli nezdravej strave, tvrdia odborníci. Na aké potraviny by sme si mali pri konzumácii dávať pozor? 1. Sladká smrť

  10 faktov o Mikulášovi, ktorý nám prináša sladkosti, ale aj zemiaky

  0 icon

  Tak a je to tu. Opäť ubehol skoro celý rok a ty si si to uvedomil práve teraz, keď si vošiel do obchodných centier, prešiel si sa po námestí alebo máš zapnutú televíziu. December. Vianočné piesne dopĺňajú atmosféru hemživých ľudí, ktorí sa snažia vykúpiť všetky zásoby majonézy, vajec a zemiakov. Zasa nastal ten…

  900 mŕtvych pri masakre v Jonestowne: 2. časť

  0 icon

  Pokračujeme druhou časťou článku s názvom 900 mŕtvych pri masakre v Jonestowne. Vodca skupiny Chrám ľudu – Jones, po rokoch cestovania našiel „úkryt“ pred prípadnou jadrovou vojnou pre svoj „ľud“ práve v Guyane. Takýto presun však vyžadoval množstvo peňazí, ktoré Jones nemal, a tak sa rozhodol svoju sektu presunúť do Ukiah v Kalifornii. Práve o mieste…

  Človek premenený na vlka a vytie na mesiac: 2. časť

  0 icon

  Pokračujeme druhou časťou článku o histórii spojenia človeka a šelmy, ktorá vyje na mesiac. Ľudia si totiž už od nepamäti spájali zvieratá s ľuďmi, z čoho vznikali rôzny spojenia, ako opičí muž, žena v tele vtáka, či človek premenený na vlka. Vlci sú spájaní aj s bosoráctvom, keďže sa verilo, že sú ťažnými zvieratami stríg a strigôňov.…

  Vo svete IT

  Vesmír opäť ukazuje svoju krásu, no v tomto prípade aj dramatické zmeny, ktoré prekvapujú astronómov

  0 icon

  Astronómom sa podarilo zachytiť unikátny pohľad na rýchlo miznúcu hmlovinu Hen 3-1357, prezývanú aj Stingray nebula, píše portál NASA- Hubblesite. Archívne dáta Hubblovho vesmírneho ďalekohľadu poukazujú na to, že za posledné dve dekády hmlovina výrazne vybledla. Výskumníci zároveň poukazujú na to, že pozorovať tak rapídnu zmenu je naozaj výnimočné. Fotografia…

  Špeciálne kryty, ktoré vás majú ochrániť pred žiarením z routeru, sú nielen zbytočné, ale aj znižujú výkon Wi-Fi

  0 icon

  Vynaliezavosť ľudí vskutku nemá hraníc. Obzvlášť v prípade „výmyslov“, ktoré majú za cieľ zarobiť na ľuďoch s nedostatkom informácií. Portál theverge.com upozorňuje na vcelku kuriózny produkt, ktorý sa začal vo veľkom predávať prostredníctvom rôznych platforiem ako je napríklad Amazon. „Klietky na Wi-Fi“ Portál konkrétne upozorňuje na špeciálne „ochranné“ skrinky, ktoré…

  Samsung má aktívne vyvíjať kamerový čip s rozlíšením 600-megapixelov. Tvrdí to známy leaker informácií

  0 icon

  Ešte v apríli toto roka prišiel známy leaker informácií hovoriaci si „Ice Universe“ s informáciou, že Samsung údajne vyvíja kamerový čip s rozlíšením 600-megapixelov, čo je viac ako rozlíšenie oči. Len pre zaujímavosť, ľudské oko je schopné vidieť rozlíšenie 576-megapixelov. Na tému upozorňuje portál Gizmochina.com. Samsung má aktívne pracovať na…

  Čína úspešne naštartovala experimentálny reaktor, ktorého teplota prevyšuje teplotu slnečného jadra

  0 icon

  Číne sa podarilo úspešne naštartovať ich „Umelé Slnko.“ Ide o jadrový reaktor s názvom HL-2M Tokamak, ktorý je zároveň najväčším a najpokročilejším experimentálnym reaktorom, píše portál Phys. Cieľom Číny je vytvoriť silný zdroj čistej energie. Reaktor využíva magnetické pole na fúziu horúcej plazmy, ktorá môže dosiahnuť teploty, prevyšujúce 150-miliónov °C.…

  YouTube vás pri vkladaní urážlivých komentárov vyzve, či si nerozmyslíte jeho uverejnenie

  0 icon

  Platforma YouTube je aktuálne najpopulárnejším video serverom na svete. Spolu s popularitou služby ruka v ruke ide množstvo ľudí, ktorí sa nesprávajú najslušnejšie. Susan Wojcicki, radiateľka spoločnosti YouTube, zdieľala niekoľko noviniek, ktoré by mali priniesť „viac slušnosti“. Spoločnosť sa rozhodla otestovať novú funkciu, ktorej cieľom je priniesť viac slušnosti a…

  Armádny Magazín

  Hlavný americký generál: USA strácajú čas odstrašovaním Číny - nemáme na vyváženie jej sily

  0 icon

  USA, 5.December 2020 (AM) - "USA strácajú čas odstrašovaním Číny" uviedol hlavný americký generál Stanley McChrystal. Americký generál vo výslužbe varoval, že USA podcenili rastúce vojenské kapacity Číny, a súčasne narastá obava, že na potlačenie tohto prudkého nárastu sa kráti čas a je možné, že prepad vojenských kapacít USA už nebude len…

  Vedia občania, že sa na nich môže vzťahovať branná povinnosť?

  0 icon

  Česko, 5.December 2020 (AM, MOČR) - V novembri dostalo české Ministerstvo obrany od agentúry STEM / MARK výsledky bleskového prieskumu verejnej mienky k tematike prípravy občanov na obranu štát

  Historické okienko: Skryté príčiny Druhej svetovej vojny

  0 icon

  Rusko, 5.December 2020 (AM) - Redakcia ruskej Pravdy o nich hovorila s riaditeľom Ústredia ruských štúdií Moskovskej štátnej univerzity a Inštitútu systémových strategických analýz, historikom, sociológom a publicistom Andrejom Fursovom.   Tvrdíte, že pojmy 1. sv. vojna a 2. sv. vojna už nie sú celkom sp

  Viete, že počas vojny nebol výnimkou ani kanibalizmus? ... a ďalšie menej známe fakty z bojiska druhej svetovej

  0 icon

  Slovensko, 4.December 2020 (AM) - Viete, že...? ...Červená armáda mala počas vojny aj svojské prívlastky? Letectvo – Červení sokoly, delostrelectvo – Bohovia vojny a pechota – Cárovná polí?   ...za bojové zásluhy počas 2. sv. vojny bolo v Červenej armáde vyznamenaných 7 jazdeckých zborov a 17 k

  Svetlo sveta

  Aký je osud kríža, na ktorom bol ukrižovaný Kristus?

  0 icon

  Na svete sa dnes uchovávajú viaceré významné relikvie spojené s utrpením Krista. Najhlavnejší symbol jeho ukrižovania, samotný kríž, bol predmetom záujmu už prvých veriacich. Čo teda vieme o osude kríža, na ktorom skutočne zomrel Kristus? Z obáv pred glorifikáciou a zbožštením Krista sa židia usilovali eliminovať všetky príležitosti pre vytvorenie jeho posmrtného kultu. Z evanjelií…

  Najvyšší súd v USA zablokoval uplatňovanie prísnejších pandemických opatrení na kostoly ako na obchody

  0 icon

  Kým sme na Slovensku svedkami ako náboženské inštitúcie spolupravujú s vládou pri aplikácii reštrikčných opatrení uvalených na bohoslužby, v USA náboženské organizácie zvolili presne opačný prístup a podali v predmetnej veci právnu žalobu. Predmetom žaloby na Najvyššom súde Spojených štátov bolo, aby súd vydal predbežné opatrenie, že nariadenia zamedzujúce ľuďom návštevu bohoslužieb a zároveň neuplatňovanie…

  Prečo nazývame Abrahama „otcom všetkých národov“ alebo „všetkých veriacich“?

  0 icon

  Abrahám je pôvodným menom Abram, čo v preklade znamená „vznešený.“ Je to odrazom vznešenosti ako žil svoj život v chaldeskej krajine, v prosperujúcom meste Ur na území dnešného Iraku, kedy napriek tomu, že bol bohatý, dokázal rozpoznať volanie Boha, aby všetko pohodlie zanechal a vydal sa na Božie volanie do neznáma. Spoločnosť, v ktorej Abram…

  Otec Urbančok: Covid presmeroval ľudí do novodobých chrámov

  0 icon

  Milovaní Bratia a Sestry! Je to už takmer rok, čo sa z Číny dostal COVID pomaly do celého sveta. Následkom neho došlo k historickému precedensu, zrušeniu slávenia verejných svätých omší už niekoľkokrát. Tí veriaci, ktorí žili naozaj životom živej viery a boli si vedomí hodnoty sviatostí, zažili skutočné duchovné utrpenie, tí, ktorí ju až…

  Ako vznikol kult svätého Petra a Pavla

  0 icon

  Kult svätého Petra nevznikol v starokresťanskej tradícii hneď po apoštolovej smrti; jeho rozvoj je nerozlučne spojený s utváraním kultu svätého Pavla, ktorý bol sťatý mečom roku 67 na mieste nazývanom ad Aquas Salvias, na južnom okraji Ríma v blízkosti Ostijskej cesty (Via Ostiense). V období, keď obidvaja podstúpili mučenícku smrť, kresťania predstavovali v Ríme…

 • icon FOTO DŇA