• Miroslav Švický „Žiarislav z rodnej cesty“ šíri nehorázne LŽI typu: „Podstatou Vianoc je slávnosť slnovratu! “ a to v značne primitívnej argumentačnej rovine!

  Publikované 26.12. 2018 o 17:30 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  VIANOCE SÚ na PRVOM mieste Sviatkom KRESŤANSKÝM!

  Na tomto fakte nieje možné zmeniť nič, ani písmeno, ani čiarku, pretože podstata tohoto faktu sa dá veľmi jednoducho potvrdiť, dokázať a overiť spôsobom, na ktorý dostačuje už logika detí na vyšších stupňoch ZDŠ!

  Je potom až podivné, prečo tzv.“slovanistickí guruovia“ typu Miroslav Švický – Žiarislav, dokážu vyprodukovať obsahovo niečo tak zavádzajúce a scestné, že rozumnému človeku sa z takejto jednostrannosti a neobjektívnosti doslova musí minimálne „zatočiť hlava“.

  Pokiaľ by títo „guruovia“ v súčasnosti, tak tendenčne a scestne oživujúci naše korene, hlásali tieto svoje polopravdy v chatrčiach pod lesmi, kde by ich nikto nepočul, bolo by to ešte relatívne v poriadku! Ale oni šíria tento jed blúznenia o kultúre, ktorú glorifikujú oveľa viac, ako kresťania glorifikujú „panenku Máriu“, pokiaľ by títo neodvádzali čitateľov a hľadajúcich ľudí na ich duchovnej ceste od skutočnej Pravdy, dalo by sa ešte „prižmúriť oko“ nad touto ich neblahou činnosťou, pôsobiacou často tak spiatočnícky, až primitívne!

  Poďme ale na FAKTY.

  PRAVÝ KRESŤAN má v hlbokej úcte svojich predkov a tradície!

  Ale v úcte môže mať len to, čo vzišlo z tejto činnosti našich predkov ako dobré v spoločenskom, kultúrnom i náboženskom duchu, čo sa potom spravidla ďalej prenáša z generácie na generáciu ako tradícia, resp tradície danej oblasti, regiónu a kultúry.

  Tvrdiť ale, že všetko, po našich predkoch bolo dobré a správne by bolo tak scestné, ako tvrdiť, že ktokoľvek z nás je dokonalý a nepotrebuje sa už ďalej vyvíjať!

  Z tohoto dôvodu glorifikovanie nášho pôvodu, nášho rodu a našej kultúry spôsobom, ako to robia dnešní tzv. „slovanisti“, teda vyznavači „pôvodného“ Slovanstva, je číra fatamorgána, nepochopenie podstaty veci a nezmysel!

  Naši predkovia urobili veľa dobrého, z toho čerpajme, no poučme sa zároveň na tom zlom, pričom toho zlého nebolo málo!

  Slovanské národy v súčasnosti tvoria síce zhruba len 5% populácie na Zemi, no je nesporné, že majú pred sebou veľkú budúcnosť, v zmysle rozvinutia svojej kultúry na stupeň vysoko duchovného druhu, ktorý prinesie nevídaný pozemský i spirituálny rozmach!

  To sa stane ale len vtedy, ak skutočná Pravda bude pilierom každého snaženia tejto mladej, sviežej kultúry na Zemi!

  Jej skrytý potenciál, mladícke sily, krása, ktorú v sebe táto kultúra skrýva, ju predurčujú, aby bola pokračovateľkou tzv. „západnej kultúry, ktorej dochádzajú sily a ktorá predovšetkým zlyhala vo svojom predurčení.

  Západná kultúra sa podobá na starca, zvráskaveného a roztraseného človeka, ktorý je napadnutý chorobami najvšemožnejšieho druhu a ktorý sa už len bezcieľne potáca životom!

  Toto je reálny obraz západného sveta dnes!

  Kdežto mladícka kultúra Slovanov, ktorá ešte nevydala svoje ovocie a plody, sa podobá na človeka sviežeho mladíckeho vzhľadu, ktorý prekypuje energiou, nápadmi, intuíciou a ktorý je nositeľom veľkého duchovného i tvorivého poslania na Zemi.

  Tento „mladý človek“ je predurčený k tomu, aby ako prvý v histórii na planéte Zem, dokázal vybudovať na Zemi život, podobný životu v našom Duchovnom Domove, odkiaľ všetci pochádzame a kam sa raz môžeme prinavrátiť! Môžeme, ale nemusíme. Môžeme aj zblúdiť a celkom padnúť, ale o tom snáď neskôr.

  Pravý kresťan je teda duchovne vysoko rozvinutý človek a z pozície tohoto rozhľadu a chápania všetkých súvislostí si plne uvedomuje obraz toho, čo bolo uvedené vyššie. Pravý kresťan má v úcte našich predkov ako i všetko čisté, čo vytvorili, ale musí sa zároveň vedieť dištancovať od toho, čo bolo v ich konaní falošné a v rozpore s predurčením ich vývojovej cesty!

  Predmetom tohoto pojednania však nieje rozoberať tieto chyby, zabralo by to veľa času a vyplytvalo veľa síl a tak by to stratilo svoj význam a opodstatnenie, pretože je to minulosť, ktorú už nemožno zmeniť, ale môžeme sa z nej dnes poučiť! Na okraj možno len spomenúť, že hlavným rysom, negatívnym rysom našej kultúry, bola nesvornosť kmeňových spoločenkých zriadení, čo malo za následok len trenice medzi sebou, čo následne každý jeden tento kmeň, každé vtedajšie spoločenstvo našich predkov odviedlo od ďalšieho ich skutočného vývoja a rozmachu, pretože tieto vzájomné trennice a boje ich nielen oberali o sily, ale oberali o jasný úsudok a rozhľad najmä vodcovské osobnosti tejto kultúry.

  Vznikali tak špatné rozhodnutia a tieto sa z roka na rok, z generácie na generáciu len kopili a zastavili následne duchovný vývoj tejto kultúry na dlhý čas! Táto kultúra začala stagnovať a je len pochopiteľné, že onedlho doslova tvrdou rukou zasiahol nie príliš šťastný „príchod kresťanstva“! Treba na tomto mieste ale jedným dychom dodať, že kresťanské učenie v tej dobe bolo už značne skrivené a pôvodný zmysel Ježišových slov prevrátený, čím boli napáchané ďalšie duchovné škody na Zemi!

  Ale vráťme sa k hlavnej téme.

  Pravý kesťan má správny pohľad na svojich predkov a zdravý a čistý úsudok si dokáže vytvoriť i ohľadom takej udalosti, ako je Zimný slnovrat.

  Je to astronomicko-fyzikálna udalosť, ktorá má samozrejme i svoje jemnohmotné a „éterické“ pozadie, teda silný energetický vplyv na človeka.

  Obdobie slnovratu je obdobím, v ktorom dochádza na krivke pulzujúcich vesmírnych síl na našej Zemi k obratu z jednej polarity – z polarity zostupných síl, na plolaritu vzostupnú. Počas Letného slnovratu je príliv týchto síl najvyšší a logicky počas zimného slnovratu zasa najmenší.

  Zimné obdobie slúži na regeneráciu nielen prírody, ale aj človeka. Biopole Zeme i človeka sa očisťuje, regeneruje a vyplavuje všetko škodlivé. Počas Zimného slnovratu nastáva akoby „nový deň“, nový cyklus, lebo bod zimného slnovratu je prísľubom, že nový cyklus za práve začína podobne, ako to vidíme „v malom“, keď sa ráno pri brieždení slnečného kotúča začína nový denný cyklus. Na podobnej cyklickej krivke putuje vesmírom i naša slnečná sústava voči jadru galaxie, kde v roku 2012 nastal nový veľký kolobeh na vzostupnej krivke prúdenia životných síl! /Tzv. Platónsky rok!/

  Počas Zimného slnovratu sa slnko akoby „zastaví“ na svojom mieste, ale slnko s týmto „zastavením sa“ nemá v skutočnosti nič spoločné. Je to len pozícia Zeme voči slnku, ktorá vo svojom obehu, náklone a rotácii okolo svojej osi spôsobujje tento zemský cyklus voči slnku, ktorý sa každoročne opakuje.

  Zem v elypse obieha okolo slka a voči slnečnému rovníku má táto elypsa vzostupný a samozrejme i zostupný charakter, čiže vytvára pravidelnú krivku, ktorá z pohľadu pozorovateľa zo Zeme vyvoláva všetky tieto sprievodné úkazy a cykly, ako je Letný a Zimný slnovrat a mnoho ďalšieho.

  Právom teda možno označiť Zimný slnovrat ako bod a deň, v ktorom dovtedy „pribúdajúca temnota“, teda narastajúca a predlžujúca sa tma, prelomí svoj kolobeh pribúdania na kolobeh nový, kde tma začne ubúdať a začne pribúdať „svetlo“, čo sa prejavuje i nárastom slnečného svitu, ktorý sa zasa skončí v bode vrcholu Letného slnovratu, presne o 6 mesiacov.

  Tento rok to bolo teda 21. decembra 2018, kedy došlo k „víťazstvu svetla nad temnotou“ v tomto malom pozemskom cykle. Toto sa opakuje každý rok, ako sa každý deň opakuje svitanie a vo veľkom je to zasa tzv. Platónsky rok, trvajúci približne 26 tisíc pozemských rokov, alebo Veľký galaktický rok, resp. Kolobeh, trvajúci zhruba štvrť miliardy rokov! Je to jeden obeh nášho slnečného systému, okolo jadra našej galaxie!

  Vo vesmíre i na Zemi je neustály pohyb a je nesmierne veľa takých cyklov, ktorým sme bezprostredne vystavení a ktoré zdieľame ako niečo samozrejmé, či už vedome, ale hlavne nevedome, ako napríklad silný Paprsok Lásky, ktorý od istého okamihu každoročne koncom decembra doslova zaplavuje celú Zem!

  Obrazne pri Zimnom slnovrate sa „boh“ Slnka ujíma svojej vlády, teda Apollón, bytostný slnka z pohľadu pozorovateľa na Zemi začne viac a viac osvetľovať náš zemský priestor na Severnej pologuli.

  Stojí ešte za zmienku fakt, že v našich zemepisných šírkach Zimný slnovrat ako i ďalšie cykly oslavujeme z pohľadu trvania Zeme len veľmi krátky čas, je to zhruba 700 tisíc rokov, kedy došlo k poslenému prepólovaniu Zemskej osi.

  Cykly tohto prepólovania sa pohybujú v rozpätí zhruba štvrť milióna rokov, čiže budúce prepólovanie mimoriadne „mešká“. Sú zdroje, ktoré tvrdia, že k novému prepólovaniu môže dôjsť okolo roku 2024, ale tento časový údaj je veľmi sporný. Isté však je, že intenzita magnetického poľa okolo zeme každoročne klesá, čo priamo súvisí s týmto očakávaným, novým prepólovaním Zeme. Toto samozrejme prinsie so sebou i mnohé zmeny a tým aj zmenu priestoru pre slávenie napríklad Zimného slnovratu. Lebo potom sa môže kľudne stať, že koncom decembra nebudeme sláviť Zimný slnovrat, ale napríklad Letný, alebo Jesennú rovnodennoť napríklad. Stačí len trošku viac premýšľať, aby človek pochopil, ako tieto veci fungujú…

  Takže sumárum: Zimný slnovrat na Severnej pologuli má svoj hlboký pozemský i energetický význam a treba si tento deň aj vhodne pripomenúť a uctiť akceptovateľným spôsobom. Naši predkovia pohyb bytostných síl v tomto období vnímali celkom jasne a aj vídali vysokých bytostných služobníkov, ktorí i dnes riadia a udržujú tieto pohyby a cykly v našej prírode i Vesmíre naokolo.

  V tomto smere je teda obdobie Zimného slnovratu ponímané správne. Nieje tiež náhoda, že oveľa, oveľa významnejší sviatok – VIANOCE, spadajú práve do tohoto obdobia, lebo tak, ako sa na Zimný slnovrat akoby „narodí malé svetlo“, tak sa v jeden presný deň obdobia Vianoc narodilo v Zemskom priestore oveľa väčšie Svetlo, dokonca Svetlo Najvyššie!

  Bola to mimoriadna udalosť vtedy, pred zhruba 2000 rokmi, ktorá sa neudiala nikdy predtým, ani na Zemi a ani v žiadnej časti Stvorenia, keď sa Lúč Svetla z Božej Sféry dotkol Zemského povrchu, zachytil sa na ňom a dlhé roky bol pevne so Zemou prepojený!

  Nebol to len vysoko spirituálny dej, ale aj energeticky vysoko frekvenčný dej, ktorý nezahalil len našu planétu, ale celý okolitý vesmírny priestor!

  Malá časť Živého Boha na Nebesiach sa oddelila, preputovala Sférami, aby sa až na ďalekej Zemi zachytila vo formujúcom sa telíčku Ježiša z Nazaretu, ešte kým sa nachádzal v lone svojej matky Márie. Tento Plameň Božského Druhu sa inkarnoval do vyvíjajúceho sa telíčka presne v polovici tehotenstva, čo Mária pocítila ako nesmierny príliv oblažujúcich síl nadpozemského druhu!

  Márii sa následne nenarodil človek, ale Boží Syn! Časť Boha, aby sa mohla na Zemi prejaviť, musela zobrať na seba ten istý záhal v podobe pozemského tela, čiže Ježiš musel naplniť všetky Zákony svojho Otca, aby sa mohol na Zemi manifestovať, teda zviditeľniť a pôsobiť pre naplnenie svojho Poslania!

  Energeticky tak tento Boží Vyslanec privádzal počas svojho pobytu na Zem netušenú Silu z tých Najvyšších Výšin, čím zakotvil na Zemi aj možnosť pre OBNOVU tejto Sily a tým i celkovú záchranu Zeme!

  K obnove tejto Sily dochádza každoročne na sklonku roku, niekoľko dní po Zimnom slnovrate, kedy citliví a jasnovidní jedinci môžu vidieť, ako je celá Zem ponorená do mohutného Paprsku Božej Sily Lásky a Pravdy, korý prináša vysoké duchovné povzbudenie a podporu pre všetkých, ktorí sa tejto Sile aj správne otvoria!

  Veľa ľudí dnes už vníma tento dej podobne, ako tí, ktorí sa zhromaždia v hodine Zimného slnovratu na jeho oslavu a čakajú na prvé brieždenie, na prvé svetlo, na oslavu „nového života a nového cyklu“.

  Je to však dej energeticky veľmi vzdialený a malý dej, voči udalosti, keď ten Mohutný Paprsok z Nebies zahalí „celý náš svet“, nielen v rovine telesnej, ale predovšetkým v rovine duchovnej!

  Zimný slnovrat sa dá vnímať pozemským zrakom a intuíciou, no Paprsok Lásky a Pravdy, ktorý zakotvil na Zemi Ježiš a ktorého Sila každoročne v pulzoch zahaľuje našu Zem presne 29. decembra napoludnie, možno zachytiť, vnímať a načerpať z neho výhradne skrze citové a duchovné ústrojesntvo človeka, pretože sa jedná z pozemského vnímania o tie Najvyššie vybrácie, kedy kľúčový orgán mozgu – tzv. Epifýza, teda šišinka mozgová, je u duchovne založeného človeka rozvibrovaná až na maximum, čo spôsobuje u takéhoto človeka vysoké druhy prežívania, hraničiace až s blaženosťou a šťastím nadpozemského druhu!!

  Preto Zimný slnovrat nieje ani len odleskom, ani len „odvarom“ tejto udalosti, ktorá viditeľne prebieha každoročne v deň 29.decebra, presne v deň, keď sa na Zemi narodil Ježiš!

  To nieje nejaký vymyslený dátum, ale je to bod a okamih, kedy na Zemi zakotvilo Svetlo od Boha! A toto zahalenie Svetlom v dňa 29. decembra je pre citlivých a senzibilných ľudí rovnako viditeľné, ako ranné brieždenie po hlbokej noci. Akurát že oslepujúci JAS tohto zahalenia do Paprsku Lásky a Blaženosť z toho plynúca je i milión krat intenzívnejšia, ako jas a radosť pri rannom brieždení!

  Ako primitívne sa potom musia javiť tvrdenia týchto pošetilcov, tupo tancujúcich okolo ohňa a vítajúcich jeden malý nepatrný cyklus vo Vesmíre, no pritom túto Majestátnu udalosť a jeden z Najväčších dní roka takto slepo prehliadajú, len preto, že nadutosť na ich akože poznanie sa nerovná ničomu inému, ako ropuche, stojacej pred krtovniskom a ktorá, stojac pred ním „vykváka z úst“: „Hora odstúp, nevidíš kto som?“

  Takto úboho a žalostne stoja v skutočnosti Pred Pravdou tí, ktorí sa sami dosadili za rôznych guruov a učiteľov! Našťastie nemajú okolo seba až tak veľa fanatických prívržencov a to je dobrým znamením do budúcnosti!

  Takže toto Svetlo TU muselo zakotviť, aby udržalo spojenie Zeme s Nebesami až do Hodiny Súdu, do Hodiny Veľkej Očisty na Zemi!

  Preto aj Ježiš, ako Bytosť, akú Zem dovtedy na svojom povrchu ešte neniesla, mohol ako jediný vysloviť slová:

  „JA SOM, Som ktorý SOM, Syn Živého BOHA!“

  Nikto iný nemôže o sebe pravdivo vysloviť tieto slová, iba Boží SYN!!

  Nemohol zaprieť svoj Pôvod, pretože prišiel s Poslaním a toto aj splnil, aj keď musel zo Zeme predčasne odísť, proti svojej vôli a proti Vôli Nebeského Otca, pretože bol surovo a zákerne a ešte aj v posmechu zavraždený!!

  Ježiš na Zemi ale zakotvil Pravdu od Boha a aj Lásku od Boha, čím ľuďom ukázal cestu, aby v naplnení týchto Síl v sebe samých očistili svoje srdcia od nízkych energií a pudov a aby takto posilnení nastúpili cestu skutočného duchovného i pozemského vzostupu i vývoja na Zemi!

  Kto čerpá z energie Pravdy a Lásky, je touto energiou naplnený a nabudený natoľko, že z povahy veci samej bude hľadať všetky možnosti, aby sprostredkúval už len svojím bytím aj ostatným ľuďom to, čo tak mocne oslovilo a zasiahlo jeho vnútro!

  Týmto akoby Ježiš samočiine vychoval množstvo svojich nasledovníkov, slúžiacich výhradne Bohu, pre záchranu ľudstva!

  Ježiš je preto právom označovaný KRISTUS, čo v pôvodnom názve znie ako CHRISTOS, v preklade „Pomazaný, tiež Vykupiteľ alebo Spasiteľ“! A vo vyššie naznačenom duchu Ježiš aj spasil svet! Priniesol pravdu a kto z tejto Pravdy aj skutočne čerpá, očistí svoju dušu a tým aj spasí svojho ducha! V žití Ježišových slov teda spočíva záchrana a spása pre každého jedného človeka! Nijak inak!!

  No a prečo názov Vianoce?? V preklade z nemeckého starovýrazu „wihenacht“ resp. dnešný výrazWeihnachten tento pojem znamená „Svätá Noc“, alebo „Sväté noci“! Svätá Noc preto, lebo všetko, čo prichádza bezprostredne od Boha je zároveň aj Sväté. Svätý Boží Syn svojou Obeťou príchodu na Zem posvätil túto Noc na Noc príchodu Svetla, na Svätú NOC!

  Žiadna „veľká noc“, ako sa posmešne o tejto noci vyjadrujú tzv. „slovanisti“, ktorí sa pohŕdavo vyjadrujú i k misii Ježiša podobne, ako ortodoxne veriaci ľudia iných náboženstiev! Dokonca sa neštítia títo duchovní mrzáci a trubadúri ani k tomu, aby Ježiša nezapreli, resp. zapierajú Jeho existenciu na Zemi ako i všetko, čo s Jeho Poslaním súvisí. Na toto je už treba taký stupeň duchovnej slepoty, že len to najväčšie utrpenie a bolesť môže ešte zatriasť a prebudiť tieto duchovné polomŕtvoly z ich oloveného duchovného spánku!

  Preto teraz počúvajte dobre vy všetci, ktorých sa to týka a ktorí tu budete v diskusii bezbreho vypľúvať svoje jedovaté sliny – Na tomto deji, ktorý je opísaný vyššie, na tejto udalosti, ktorá sa stala v presne predurčenom čase, VY už nezmeníte nič, ani to najmenšie! Ale čo sa ešte s istotou naplní, sú bolestivé spätné účinky pre všetkých duchovných mrzákov, šíriacich tieto svoje bludy a dehonestujúce a popierajúce skutočné Vianoce, ktoré sú pre človeka DAROM, ako ten najláskavejší pozdrav Boha Stvoriteľa ľudstvu, po všetky jeho časy!

  Svätý je iba Boh! Svätý zároveň zamená pre človeka Vznešený, Majestátny a VEČNÝ VZOR pre všetko Stvorené. Večný, Najčistejší a Najdokonalejší VZOR a Pôvodca Sily, ktorá oživuje a udržuje všetko živé a stvorené!

  Bez tejto Sily a bez tejto Svätosti by sme nemohli existovať ani na okamih! A ani na okamih by nemohli existovať všetci tí „slovansiti“, mudrlanti a chytráci, blúzniaci o niečom, čoho podstatu nepoznajú a glorifikujúci niečo, čo je tak prirodzené, jednoduché a logické, že sa nad týmto ich detinským počínaním doslova „rozum zastavuje“!

  Výslovná, tupá LOŽ „Žiarislava“, že „podstatou vianoc je slávnosť slnovratu“, ako i jeho ďalšie lži, i lži ostatných podobných poblúdencov, musí byť uvedená na pravú mieru a OZNAČENÁ VEREJNE, aby toto ich škodlivé pôsobenie pre ľudí, nenarobilo ešte viac škody, ako narobili doteraz, alebo ako narobilo falošné kresťanstvo na Zemi, ktoré podobne stojí tesne na hranici vlastného sebazničenia!

  Ľudia, všetci tí, ktorí ste si v sebe uchovali aspoň trošku zdravého cítenia a logického uvažovania, nedajte sa viac balamutiť a klamať, ale skúmajte všetko v jasnom Svetle Pravdy! Sami sa potom presvedčíte, ako veci stoja!

  Dnes sa nachádzame v dobe, kedy už nestačí len veriť a často slepo prijímať cudzie názory, ale žijeme v dobe, kedy viera musí byť nahradená neotrasiteľným presvedčením, teda Poznaním. A poznať všetky potrebné súvislosti dejov, ktorým sme vystavení, je zbraňou istoty v rukách tých, ktorí si vydobili status „pravého ľudstva!“ Takýto duchovne silný jedinec sa potom už nenechá doslova „opiť rožkom“ planým rečiam nejakého politika rovnako, ako náboženským bludom nejakého samozvaného duchovného šarlatána!

  Pokoj ľuďom dobrej vôle!

  LOŽ pána Mira Š: https://www.blog.eugenika.sk/2018/12/21/podstatou-vianoc-je-slavnost-slnovratu/?fbclid=IwAR2qEzdzyFRpUu4sQ5Ma8aR5GuUo4SK15L45dhaIYvjufDfNQ16DiBaYKYs

  V kontraste k niektorým bludom p. Žiarislava – excelentná prednáška pána Emila Páleša: https://www.youtube.com/watch?v=841NDE9mMIw&t=1223s

  A mimoriadne pôsobivé a vážne slová pána MUDr. Ivana Rusnáka, bezprostredne súvisiace s danou témou: https://www.youtube.com/watch?v=AZPHr3vsSKs

  A ešte na záver jedna dôležitá skutočnosť pre tých, ktorí nevedia, či správne vnímajú energiu Vianoc: Tá sa ohlasuje už dni a týždne dopredu, pretože v celom Stvorení sa všetko pripravuje na túto udalosť. Tieto prípravy sprostredkúvajú vlny Sily Lásky, ktorú môže člove pociťovať zasa ako vlny radosti a šťastia vo svojom vnútri.

  Tá mäkkosť a hebkosť citov pri tomto prežívaní, v bázni rozochvené vnútro plné vďaky s dotykom vznešenej Čistoty sa ohlasuje u citlivých ľudí už dávno pred 29. decembrom. Často tieto zvláštne a nesmierne krásne city vyvolávajú i spomienky na detstvo a naše radostné prežívanie Vianoc z tohoto obdobia. Kto je teda schopný ešte rozcítiť sa v tomto duchu, u koho sa už vopred ohlasuje „dych Vianoc“ a kto sa na tieto Sviatky aj vždy veľmi teší, ten ešte nestratil celkom spojenie s Nebesami a ten ešte môže počítať s Darom milosti a Dobroty Božej. Taký nech sa v Deň 29.12. 2018 otvorí Nebesám vo svojom srdci a nech dovolí zahaliť svoje duchovné srdce tými najvznešenejšími citmi a Pokorou…

  No u koho sú už zmysly natoľko otupené, že z týchto dní vníma už len v určitej odovzdanosti to, že môže byť s rodinou a oddychovať v určitej apatii pred televízorom napríklad, ten už citovo natoľko otupel, že i jeho život nemá krajšiu podobu ako to, čomu sa dokáže, resp. nedokáže otvoriť počas Vianoc. Všetko sa však naplní, u každého z nás, presne podľa slov: „Čo človek zasial, to aj zožne!“

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  TopSpeed

  Šampionát šprintov štartuje v apríli

  0

  15-ty ročník slovenského šprintérskeho šampionátu v sezóne 2019 prinesie päť kôl. Súperi si zmerajú sily v troch základných kategóriách Autá Profi, Autá Street a Motocykle, ktoré sa následne delia na triedy podľa objemu, pohonu či preplňovania. Šampionát šprintov odštartuje spojeným majstrákom na pôde našich južných susedov 7. apríla na letisku…

  Pozor, jazda vo vyhradenom jazdnom pruhu s príplatkom

  2

  Slovo robí chlapa – platí aj o policajtoch.  S prichádzajúcim údajným kolapsom dopravy v bratislavskom Ružinove v súvislosti s prebudovaním kruhovej križovatky Prievoz sa strhla veľká informačná kampaň. Mesto sa snažilo hasiť vznikajúci dopravný požiar ponúkanými dopravnými riešeniami a motoristi sa začali rozhodovať, či auto, motorku alebo bicykel. Pár dní pred uzávierkou polícia…

  Šoférovanie bez dokladov? Vo svete už realita

  16

  Šoférovanie bez dokladov? Pred rokmi absolútny nonsens. Dnes, v elektronickej dobe, sa to pomaly stáva realitou. Niektoré európske krajiny nad tým uvažujú, a dokonca majú pripravené aj právne normy. A nemusíme pritom chodiť ani veľmi ďaleko. Stačí sa pozrieť do susedného Poľska, kde majú pred nami poriadny náskok. 

  Roland Gumpert Nathalie je superšport na metanol

  2

  Nemecká značka predstavila model, ktorý by mohol byť budúcnosťou elektrického pohonu. Roland Gumpert Nathalie je elektrický superšport na metanol. Predstavitelia značky tvrdia, že vďaka metanolu bude mať auto v eco-režime dojazd až 1200 km. Zatiaľ to znie poriadne bláznivo, no poďme pekne po rade.

  Šprint S3 a M140i a Focus RS a A35 AMG a Golf R

  9

  Dnes tu máme ďalšie video z drag race, alebo po slovensky šprintu áut, ktoré sú si vcelku rovnakými súpermi. Šprint S3 a M140i a Focus RS a A35 AMG a Golf R je zaujímavým počinom, v ktorom si zmerajú sily skutočne rovnocenné autá, teda až na poháňanú nápravu. Ale nebudem predbiehať, treba si pozrieť video.

  FCA diesel v autách ešte asi ponúknu. Menia plány

  0

  Zastavenie produkcie naftových motorov v dohľadnej dobe? Automobilky sa pred časom nechali počuť, že práve to je ich stratégia, dalo by sa povedať, že rovno prioritná úloha. Jednou z nich boli aj FCA – Fiat Chrysler Automobiles. Tí chceli úplne zastaviť výrobu naftových motorov v osobných autách do r. 2022. No…

  KAMzaKRÁSOU

  Výber správnych plienok pre bábätko je dôležitý! Aké by mali mať vlastnosti?

  0

  Starostlivosť o malé bábätko býva neraz skutočne náročná. Určite sa však zhodneme na tom, že každá mamička chce pre svoje dieťa v každej situácii jednoducho to najlepšie. A to platí aj pri výbere plienok. Je predsa dôležité, aby drobcovi perfektne sedeli, prinášali mu pocit pohodlia a boli tiež šetrné k…

  Premeny bábik do realistickej podoby: Zručnosť ukrajinskej umelkyne ti vyrazí dych!

  1

  Bábika je typickou hračkou dievčat po celom svete už od útleho detstva. História výroby bábik pritom siaha skutočne ďaleko do minulosti. Už pre 4000 rokmi si tieto hračky vyrábali z hliny starí Gréci aj Egypťania. Bábiky majú bohatú históriu, počas ktorej sa menil ich vzhľad aj materiál, z ktorého boli…

  Ako rýchlo znížiť horúčku? Skús overené triky lepšie ako tabletky!

  2

  Horúčka je akousi reakciou organizmu na infekciu alebo zápal, ktorý sa nachádza v organizme. Avšak, je veľmi dôležité odhadnúť vážnosť situácie, a teda aj vážnosť horúčky. V niektorých prípadoch je potrebné vyhľadať skôr odbornú pomoc a neskúšať žiadne domáce triky. Ak predsalen ste za domácu liečbu, tak máme pre vás overené triky našich starých…

  Je posadnutosť zdravým jedlom nebezpečná? Daj si na ňu veľký pozor

  1

  Najznámejšími poruchami stravovania sa sú bezpochýb anorexia a bulímia, pri ktorých pacienti buď nejedia vôbec, alebo skonzumovanú stravu vyvrátia v snahe nepribrať z nej ani deko. Nie sú však jedinými poruchami príjmu potravy, ktoré môžu ohroziť zdravie človeka, ak sa podcenia. Ortorexia je porucha, ktorá by sa inak dala opísať…

  Ako presádzať orchidey? Osvoj si niekoľko pestovateľských tipov

  5

  Tešili ste sa z krásnych orchideí, ale uhynuli? Netrápte sa. Poradíme, ako sa o ne správne starať. Medzi prvými si zodpovieme otázku - Ako presádzať orchidey?

  Zachovaj chladnú hlavu: Povieme ti, čo nerobiť po diagnostikovaní rakoviny!

  2

  Podceňovať význam a dôležitosť zdravého stravovania môže byť pri liečbe rakoviny veľmi veľkou chybou. Dbať o správnu životosprávu by sme mali v každom prípade, no ak sme chorí, mali by sme si dať na tom skutočne záležať. Práve zmena v stravovaní môže predstavovať pri liečbe rakoviny nemalú pomoc. Z jedálnička…

  TopDesať

  Fotografie, ktoré priam neuveriteľne uchopili čas

  0

  Čas plynie naozaj rýchlo. Vyzerá to, že stredná škola bola práve včera, a potom si zrazu uvedomíš, že už nie si ani na vysokej škole. Zrazu prešlo 10, 20 alebo dokonca 30 rokov od tvojej stužkovej - tak dlho, že sa potrebuješ pozrieť na fotografie, aby si si na to spomenul.…

  Maďarský Černobyľ? Szentkirályszabadja je ďalšie tajomné mesto duchov

  0

  Dvaja Česi cestujú autom po rôznych krajinách a navštevujú neobyčajné miesta. Zábery zo svojich ciest uverejňujú na videách na svojom YouTube kanáli s názvom WeAreCarFans. V ich najnovšom videu sa pozreli do maďarského mesta Szentkirályszabadja, ktoré nápadne pripomína neslávne známe ukrajinské mesto duchov. Dvaja českí cestovatelia zverejnili video o návšteve opusteného…

  Čo je (ne)bezpečná vzdialenosť? Prečo sa ňou zaoberať?

  0

  Koncom desaťročia bolo nedodržanie bezpečnej vzdialenosti v SR 4. najčastejšou príčnou dopravných nehôd. Aká je teda bezpečná vzdialenosť a ako ju "odmerať"? V porovnaní so západnými susedmi, kde je výchova a vzdelávanie vodičov na diametrálne inej úrovni je to ohromne veľa. Prečo sa tento problém dostal tak vysoko? Lebo do prijatia novely zákona…

  Národný park Göreme: Magická perla Turecka zapísaná v zozname UNESCO

  0

  Turecko je v očiach Slovákov predovšetkým obľúbenou letnou destináciou. More je teplé, počasie stále slnečné a služby sú vo väčšine hotelov na vysokej úrovni. Turecko je však oveľa viac, ako len dovolenková destinácia. So svojou rozlohou 783 356 kilometrov štvorcových má rozhodne čo ponúknuť. Medzi inými aj Národný park Göreme a skalné pamiatky v…

  Tieto fotografie ti ukážu, že svet je plný rozdielov

  0

  Náš krásny svet je plný rozdielov, či sa nám to páči, alebo nie. Množstvo vecí je už na prvý pohľad rozdielnych. Preto je užitočné pozrieť sa triezvo na veci, ktoré sa nachádzajú okolo nás. Svet je plný prekvapení a patria k nemu aj takéto zvláštnosti a dokonca aj anomálie, ktoré ti…

  TOP10: Ľudia, ktorých deň sa jednoducho nevydaril

  0

  Aj tebe sa občas stane, že si myslíš, že tvoj deň už nemohol byť horším? Ľudia, ktorých sa týkajú tieto fotografie, by s tebou určite nesúhlasili. Každý deň sa stretávame so situáciami, ktoré nás dokážu priviesť na pokraj nervového zrútenia. Väčšinou pomáha hlboké dýchanie, chvíľa ticha, či počítanie do desať.…