K možnosti použitia zbrane a drona v Dolnej Krupej: „Tu stoj, lebo si pôjdem zobrať zbraň!“

Publikované 30.07. 2018 o 15:12 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

Ak majú novinári údajné právo nalietavať dronom ponad cudzí a súkromný pozemok, údajne vo verejnom záujme, s odkazom na právo verejnosti na informácie, vraj tiež „vo verejnom záujme“ je jedno, či ide o konflikt záujmu s obcou a jej územným plánom, i to, čo sa na pozemku nachádza, predbežne aj to, čo všetko majiteľ objektu voči obci a jej územnému plánu porušil alebo neporušil, má majiteľ právo svoj pozemok a objekt chrániť, s odkazom na jeho osobnú bezpečnosť a bezpečnosť chráneného majetku, čo je zákonom chránený záujem, a tým je aj právo na ochranu jeho súkromia, teda, Jozef Hambálek, vo svojom osobnom a súkromnom záujme, ak je zároveň oprávnený držiteľ a vlastník zbrane, v opore o zákon a právo, ak to v danej situácii nebolo možné inak, a jeho výzva nebola „investigatívnymi filmármi“ vypočutá, mal nadradené právo dron aj zastaviť alebo „zrušiť“.


Toto právo je nad právom majiteľa a používateľa dronu, rozumej: Právo majiteľa objektu  je nad právom ochrany ich majetku, ktorým je dron.
Predstavte si, trebárs, že by poškodenému Kňažkovi do domu vletel dron… jemu tam ale osobne „vletel“ zlodej. 🙂
Oprávnene držaná a v súlade so zákonom použitá zbraň má, ak niet iných, lepších možností, aj po márnej výzve, aby páchateľ vo svojom konaní nepokračoval, vždy dostatočný zastavovací účinok.
Osoba vlastniaca dron vraj ani nebola novinárom (viac nižšie). K porušeniu zákona došlo aj zverejnením záberov (Kuciakove Aktuality) pod rúškom „investigatívy“ a aj „práva na informácie“…
Právo vlastniť zbraň nie je základným ľudským právom, ale nástrojom na ochranu základného ľudského práva, ktorým je právo na život a s ním aj právo na ochranu osobného vlastníctva a majetku a súkromia.
Zákon o strelných zbraniach a strelive zakladá aj ním chránené a vymedzené použitie inštitútov nutnej obrany a krajnej núdze.
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-190
Právo na súkromie je ľudsko-právne chránený záujem, s právnou silou nad vágnym verejným záujmom. Porušenie tohto práva je možné len zákonom. Investigatíva nemá oporu v zákone. Ochranu informačných zdrojov upravuje tlačový zákon.

Poznámka na okraj (hypotéza): Ochrana obydlia a súkromia legálne držanou zbraňou pred útokom na obydlie a súkromie ozbrojeným zborom PZ sa môže stať legitímna, ak sa preukáže, že také prelomenie súkromia bolo nelegálne a v rozpore s chráneným záujmom (viac nižšie).
Typ Kuciakovým Aktualitám: Preventívne by bolo načim preveriť aj skutočné úmysly Sitnianskych rytierov; podozrivo dlho spia. Či vôbec spia, čo robia, či nie sú riadení Kremľom… 🙂
Súčasná slovenská legislatíva dáva dronom zelenú, pokiaľ nemajú kameru:
„Vyhotovenie akéhokoľvek videa alebo fotografie z „vtáčej“ perspektívy, či už na komerčné použitie alebo len pre svoju vlastnú potrebu a potešenie, je možné iba so súhlasom Ministerstva obrany, keďže takáto činnosť je v zmysle § 63 a § 64 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov, považovaná za letecké snímkovanie. A aby toho nebolo málo, zákonodarca letecké snímkovanie považuje za letecké práce, čo v preklade znamená, že okrem povolenia od Ministerstva obrany budete potrebovať ešte povolenie Dopravného úradu, zaevidovanie vášho dronu na Dopravnom úrade, vypracovanie prevádzkovej príručky, ktorú musí schváliť Dopravný úrad a v neposlednom rade vykonanie skúšky spôsobilosti na Dopravnom úrade. A v prípade, ak by sa jednalo o diaľkovo riadený dron alebo model dronu s maximálnou vzletovou hmotnosťou 20 kg a väčšou, musíte mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla.“
https://www.epravo.sk/top/clanky/pravna-regulacia-dronov-v-slovenskej-republike-3941.html
Úniovou legislatívou sa v jej príprave zaoberá Európska komisia (veda, priemysel, súkromné a právnické osoby). Osobitný zreteľ  si vyžaduje použitie dronov armádou, ozbrojenými bezpečnostnými zbormi, hasičmi a záchranármi.
Poznámka: Dron môže byť okrem kamery aj nosičom kadečoho iného. Prevencia je preto na mieste a v súlade s právom.
Jozef Hambálek novinárovi: „Tu stoj, lebo si pôjdem zobrať zbraň.“ Trestné oznámenia nepadli.
„Dňa 25.7.2018 v popoludňajších hodinách sme spozorovali dron lietajúci priamo nad súkromným pozemkom spoločnosti HANGAR 58, s.r.o. Podarilo sa nám nájsť neznámu osobu, ktorá tento dron ovládala. Po mojom predstavení sa ako majiteľ ním monitorovaného pozemku začal dotyčný telefonovať v angličtine a mne odpovedal ruštinou, že nie je novinár. O malú chvíľu prišlo osobné vozidlo zahraničnej ŠPZ. Neznámy spolu s lietajúcim zariadením a vodičom osobného vozidla chceli utiecť, v čom sme sa im do príchodu polície snažili zabrániť. Následne prišla hliadka polície, ktorá oboch pánov predviedla na výsluch ako osoby podozrivé zo spáchania niekoľkých trestných činov a porušení zákona. Predmetné lietajúce a záznamové zariadenia spolu so záznamovými médiami zadržala polícia a taktiež vypočula aj mňa,“  zverejnil svoje stanovisko na facebooku Jozef Hambálek, podnikateľ a prezident motorkárskeho klubu Noční Vlci. Na otázku, prečo vo videu počuť, ako hovorí, že si pôjde zobrať zbraň, nereagoval.
https://plus7dni.pluska.sk/domov/dolnej-krupej-zasahovala-policia
Kuciakove Aktuality.sk zverejnili toto video (zrejme kombinácia novinárskych so zábermi kamery z drona, ktorých pôvodcami boli novinári Radio Free Europe a dron, ktorý bol vybavený kamerou, bol nimi zrejme prenajatý):
https://www.aktuality.sk/clanok/610142/video-sef-slovenskych-nocnych-vlkov-sa-vyhrazal-novinarom/?AT=wgt.category_kategoria-najcitanejsie.c.x…A.
Prirodzene predpokladám, že Hambálekovo oprávnenie pre zbraň bolo políciou na mieste preverené…
Jozefovi Hambálkovi údajne hrozí pokuta 33 200 eur po tom, ako Ministerstvo hospodárstva SR začalo voči nemu správne konanie:
„Účastník konania si nesplnil povinnosť písomne informovať ministerstvo o kategóriách, typoch a množstve znehodnotených výrobkov obranného priemyslu, ktoré vlastní, spolu s údajmi o mieste ich uloženia, a to vždy do 25. dňa nasledujúceho po uplynutí kalendárneho štvrťroka. Na základe toho mu môže byť uložená pokuta,“ odôvodnilo ministerstvo, prečo voči podnikateľovi začalo konať.
Autorská poznámka: Veci vo verejnom záujme, tohto typu „verejného záujmu“ sú prednostne oprávnené riešiť orgány na to zo zákona zriadené…
Novinári a aktivisti a kadejaké súkromné a polo súkromné persóny spravidla narobia viac škôd ako osohu.
Vec aktívne rieši a koná v nej aj anti košpirátor z webu www.konspiratori.sk a rusofób Juraj Smatana. Píše, že snímkovanie  objektu je „vo verejnom záujme“ tu (fejzbúk a jeho osobná stránka):


Odkaz „odborníkovi“ k dvom záujmom proti sebe: Verejný záujem „vedieť, čo nám to tu budujú“ je až v druhom slede za záujmom ochrany súkromia; verejný záujem s právom  na informácie sú definované veľmi vágne, záujem ochrany súkromia je jasný: Môže byť prelomený len v súlade so zákonom a spravidla o ňom rozhoduje súd na návrh prokurátora, na podnet vyšetrovateľa PZ.
Osobná prehliadka, prehliadka obydlia a súkromného objektu vo vlastníctve osoby, osôb, má ľudsko-právny aspekt. Ľudská bytosť má štatút osoby. Kto prekročil jej intímnu zónu (proxemika ako súčasť neverbálnej komunikácie) bez jej súhlasu, kto vstúpil do jej obydlia alebo súkromného objektu bez súhlasu osoby majiteľa obydlia, objektu vo vlastníctve osoby, porušil ľudské práva osoby s jej príslušenstvom a zákon. Toto všetko je možné len v opore o osobitný zákon, alebo osobný súhlas dotknutej osoby vo vzťahu k jej výlučnému osobnému a súkromnému vlastníctvu a majetku.
https://www.facebook.com/smatana?fref=ts
Pojem „verejný záujem“ patrí do rétoriky prostredia a osvetia mimovládnych organizácií a médií, ktoré by radi vyzliekali až do naha kade-koho, pričom oveľa radšej skrývajú svoje príjmy a ich zdroje. Verejný záujem deklarovaný novinármi stojí „na vode“.
Hrozbou pre EÚ a Slovensko v nej je, že konšpirácie sa nenápadne a legálne miešajú s paranojou, a ak sa nepotvrdia alebo nevyvrátia, paranoja sa stane štátnou ideológiou a bude ako psychiatrická choroba zrušená najskôr APA (Asociácia amerických psychiatrov) a potom aj WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) tak, ako homosexualita…
…a k slovu sa dostane diktatúra.
…a stav vecí sa jej začína podobať.
Mimo iné, tiež bez akýchkoľvek pochybností, najmä vo vzťahu k medzinárodnému právu a jeho rozličným metrom (…). Ale to sme tu mimo iné, už mali… (goebelsovská a dnes znova proti ruská propaganda: Čo je ruské, je všetko zlé…) a hlavne, sme poslušní systému matrixu, ktorého sme súčasťou (euro a transatlantický priestor):
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/478462-slovensko-nadalej-povazuje-krym-za-uzemie-ukrajiny-pripomina-rezort-diplomacie/
Jozef Hambálek sa vyhrážať nemal. Dron mal odstreliť. Vo verejnom záujme, ktorým je aj ochrana súkromia, majetku, zdravia a života osôb v súkromnom objekte. Preventívne. Pri bránke sa toho ale vždy navypráva, až hanba (Jára da Cimrman). 🙂
Predbežný záver: Policajti vypočuli obe strany a nezistili „nič“, a žiadna zo strán nepodala trestné oznámenie.
Napriek tomu, že polícia v oficiálnom vyhlásení uviedla, že v centrále Nočných vlkov sa nachádza len muzeálna vojenská technika, poslanec Národnej rady Ján Budaj (OĽaNO) už tretí raz na sociálnej sieti konšpiruje a hovorí o ruskej agresii. Budajovo najnovšie hodnotenie Nočných vlkov: “Bezbrehý obdiv k moci a armáde, násilnícke reči a gestá, hry a hybridné formy vplyvu” je aj ako konšpirácia za čiarou, a nebude mať žiadny vplyv na konanie vo veci pozemku a stavby.
Budaj vidí v Nočných vlkoch ruskú čižmu, Smatana, ako jeho poradca, nástroj hybridnej vojny. Obaja si vo svojich naratívoch a ich fabuláciách priam výborne rozumejú a vzájomne sa dopĺňajú…
Dôvodom na vykonanie štátneho stavebného dohľadu Slovenskou stavebnou inšpekciou Nitra,  je rozpor využívania objektov firmy HANGAR 58 v Dolnej Krupej s územným plánom obce a prípadný rozpor s s predmetom pôvodného stavebného povolenia. Podobných konfliktov záujmov a vecí sú na Slovensku desiatky… ibaže tento je svojou povahou a charakterom „výnimočný“ a bude riešený prednostne pred ostatnými „bežnými“… Lebo na Slovensku je to tak.
Akútnym dôvodom je aj zistenie (Budaj/Smatana), že Slovensko je v ohrození Ruskom a hrozí anexia územia základne v Dolnej Krupej Ruskou federáciou…
„Neprejdú!“ Podpísaní Ján Budaj a Juraj Smatana ako iniciátori podnetu.
Súčasne minister obrany Slovenskej republiky Peter Gajdoš podal na generálnu prokuratúru trestné oznámenie, aby preskúmala činnosť združenia Slovenskí Branci. Práve toto združenie pred niekoľkými týždňami vykonávalo na offroad dráhe v Dolnej Krupej výcvik s využitím funkčného bojového vozidla BVP-1.
Táto kauza má akútny medzinárodno-politický charakter, lebo „Slovensko je vo vážnom „hybridnom“ ohrození Ruskou federáciou.“ Ostatné pozemkovo-vlastnícke, stavebné a reštitučné tituly a kauzy, sa môžu na Slovensku ťahať roky aj desaťročia, ale to „nevadí“… (lebo Slovensko je právny štát). Naozaj?
https://dennikn.sk/blog/1191160/na-zakladnu-nocnych-vlkov-podnet/
Podľa najnovsích konšpiračných iniciatív má byť Dolná Krupá hrozbou pre blízke „jadrové“ Jaslovské Bohunice, skrýšou nájomných vrahov Kuciaka, lebo je blízo Veľkej Mače…
Vyšetrovanie ukáže.
V každom prípade „krídla“ predstavivosti a fantázie nemajú hraníc, čo je dobré aj na to, že bezpečnostné služby a OČTK majú čo robiť a každý podnet, nápad, by mali preveriť…
Však ulica už skanduje, či Krym je-nie je ruský… no, zabráňte jej (im) v tom…
Nedeľné vydanie webu Hlavné správy píše, čo sa v ostatných dňoch udialo (hotová kampaň pre a proti):
https://www.hlavnespravy.sk/krym-je-rusky-dnes-sme-vsetci-nocni-vlci-znelo-v-bratislave-vrah-kuciaka-bol-medzi-nimi/1477248
Vláda mnohé zanedbáva, a krok po kroku stráca dôveru občanov; skôr, než hystéria okolo iniciatívy „Slovenských brancov“ a spájanie sa s pochybnými persónami a spolkami takzvaných „bojovníkov proti hybridným hrozbám“, ktorými sa dokonca nechajú manipulovať a inšpirovať, legitímna a mentálne zvládnuteľná otázka ministrovi obrany a do pléna:
Čo, takto, radšej obnova bývalého, úžasného Zväzu pre spoluprácu s armádou (spojenie branných a športových aktivít so záchranárstvom a civilnou obranou) pod priamou kontrolou vlády a ministerstva obrany?
https://domov.sme.sk/c/20878336/generalny-prokuratura-uz-prijala-gajdosov-podnet-k-slovenskym-brancom.html
Česi si chránia svoje prvo republikové tradície – Sokol, Orel, organizujú každoročné stretnutia so spoločnými cvičeniami a programom pre všetky vekové kategórie, na Slovensku máme „len“ a aspoň skautov…
Mám nostalgiu za úžasnými československými spartakiádami, ktoré nosia ich pamätníci a účastníci vo svojich srdciach…
Ako autor článku nie som pre ani proti veci osobne zainteresovaný, som anti ideologický apolitický, a je mi úplne fu(c)k, a jedno, aký bude mať vec a kauza svoj koniec…
Na druhú stranu, motorkárov vôbec nemusím. Porušujú dopravné predpisy, spôsobujú vedome hluk, provokujú, mám ich za nebezpečných cestných pirátov. Ctím si zákon a ľudské práva. Oni ale na mňa, zákon a moje práva serú. Ani nevedia, čo to je. Jeden ruší aj večerný a nočný pokoj pod našimi oknami. A mestská, aj dopravná polícia PZ sú zväčša nečinné a „bezmocné“. Ticho ich tolerujú…
Smrteľné havárie motorkárov mnou nehnú. To nebýva smola, to býva vedomé konanie s predpokladaným a očakávaným fatálnym koncom. A čo je ešte oveľa horšie, že „berú so sebou“ aj nevinných ostatných účastníkov cestnej premávky, ktorí sa ocitli v nevhodnom čase na nevhodnom mieste…
Na tretiu stranu – mám úctu, rešpekt a obdiv k tým úžasným a „vymakaným“ strojom…
Na stranu štvrtú, nemusím a nemám obdiv, úctu a rešpekt voči Kotlebovcom, pre ich nostalgiu za Slovenským štátom, hoc ich návrhy zákonov plénu národnej rady Slovenska sú podnetné, a strana je často nepríjemným oponentom vládnej koalície. Som „vedený“ inak.
Mám problém so slovenskou justíciou, ktorá sa vo veci nálezu a rozhodnutia o charaktere ĽSNS správa ako cudná panna, ktorá si dáva načas, čo je voči jej voličom a ostatnej spoločnosti krajne nezodpovedné…
…spoločnosť nie je dobré udržiavať v napätí a nečinnosťou „nezávislej justície“ z akýchkoľvek dôvodov, ho umocňovať… to má zjavne zlú odozvu v klesajúcej dôvere v justíciu a právny štát…
V súčasnosti sa ale očakáva proces na špecializovanom súde, proti Mariánovi Kotlebovi, vo veci finančného daru trom rodinám v sume 1488 eur…
Ak najvyšší súd Kotlebovu ĽSNS zruší ako extrémistickú, jej poslanci ostanú v parlamente ako nezávislí, ale bez nároku na štátny príspevok.
Súd už v roku 2006 zrušil Slovenskú pospolitosť.
Pekne pozdravujem. 🙂
Juraj Režo alias notorickyobcan

Ilustračne (zozbierané čriepky):
Jozef Prokeš (a jeho k slovenskej vláde a mimovládkam verzus zvrchovanosť a suverenita Slovenska):
„Absolútne nechápem, prečo vláda a aj parlament schváli štátny rozpočet, kde vyčlení obrovské finančné prostriedky mimovládnym organizáciám, ktoré očividne deštruujú štát a podkopávajú jednotu Slovenskej republiky. Považujem za rozumné podporiť mimovládne organizácie, ktoré realizujú charitatívne akcie. Ak sa chce niekto z tretieho sektora angažovať v politike, tak regulárnym nástrojom sú parlamentné voľby. Nemôžeme finančne podporovať a tolerovať, aby mimovládne organizácie robili politiku bez mandátu od voličov. Vláda a parlament namiesto toho, aby si vzali od neho pozitívny príklad od Viktora Orbána, radšej zo štátneho rozpočtu štedro podporia rozvracačov republiky.
Nechápem vládu SR, ktorá svojím konaním robí zo Slovenska a svojich občanov terč pre ruské rakety. Národ a „alternatívne“ médiá, ktoré sa pomaly ako kvapky spájajú, pôjdu v jednej línii a môžu vytvoriť silný prúd, ktorý zmetie mainstream.“

https://www.hlavnespravy.sk/narod-zmetie-mainstream-jozef-prokes-vlada-sr-svojim-konanim-robi-zo-slovenska-svojich-obcanov-terc-pre-ruske-rakety/1466063
Ak je vo „vzduchu“ dobrá otázka obnovy povinnej vojenskej služby, navrhujem, v prvom slede povolať všetkých proti ruských mimovládnych aktivistov…
…znova budú aj modré knižky? Najmä „na hlavu“? 🙂
A riadnu „mazácku“ vojnu na nich. Ozdravejú. Vyliečila mnohých (za „starých dobrých“ časov…). Pamätníci spomínajú, sťažovali a dnes si sťažujú len chronickí slabosi. Vojenčina nebola ani ekonomickou stratou, ani stratou zápočtu na dôchodok.
Na margo „mimovládnych neziskoviek“ si zapamätajte: Koľko peňazí a priestoru im ponúkne vláda, toľko si vezmú, a budú pýtať ďalej, a dostávať nielen od vlády, čo je úplne totožné a porovnateľné so salámovou metódou dúhy…
Vláda je už jasnou rukojemníčkou „tretieho sektora“.
Ilustračne Arpád Soltész:
https://www.noviny.sk/komentare/356592-poslanec-fico-musi-vyt-s-putinovymi-nocnymi-psami
Denník N ponúka:
https://dennikn.sk/1190447/jedenasty-stalinsky-uder-fasistickej-ochlpenej-oblude/?ref=tit
Neviem, nesvietil som im pri tom, Noční vlci sú vlastne mimo môjho hlavného záujmu, sú ale parketou povinného záujmu kompetentných…
Máme predsa spravodajské služby, prokuratúru a OČTK (a) policajný zbor, ktorý má pomáhať a chrániť…
Iba si tu tak píšem.

Vložené 31.7.2018

SMATANA na svojej stránke (vyššie) 31.7. „vyštartoval“ na fejzbúk s týmto (zdieľaný text, sken príspevku):
https://www.facebook.com/smatana?fref=ts


Neuviedol dátum ani zdroj.
Kto písal výzvu, kde je zverejnená?
Výzva je zrejme preambulou petície.
Na stránke obce sa výzva ani petícia zatiaľ nenachádzajú:
http://obec.dolnakrupa.com/
Vkladateľ skenu (Smatana) textu neuviedol zdroj (sken len promoval ako prílohu k svojmu príspevku).
Výzva je anonymná.
Zrejme spracovaná a podvrhnutá dákou „neziskovkou“.
Mimovládky Open Society Foundations pracujú.
Podľa manuála, príručky.
O existencii osoby z radov občanov obce Dolná Krupá, spôsobilej spracovať takýto text, sa dá pochybovať…
Všimnite si počty lajkov a zdieľaní: Tie persóny si vôbec nepotrebujú overovať zdroje. Nik z nich sa ich ani v komentároch nedožaduje.
Smatana ich manipuluje.
Smatana nie je zdroj.
Ak nebude výzva zverejnená na verejnom webe obce, ide o vážny problém:
Konflikt obecnej samosprávy s obcou, občanov obce, so správcom webu.
Bude obecný majdan? 🙂

Vložené 1.8.2018
obec@dolnakrupa.com
Žiadosť o poskytnutie informácie:
Prosím o stručnú info, či starosta obce a zastupiteľstvo obce Dolná Krupá vie o tejto údajne občianskej iniciatíve a kde je zverejnená (na webe obce sa nenachádza).
Ďakujem.
Juraj Režo
Vysvetlivka:
Výzva (jej sken) zverejnil na svojej fb stránke pán Juraj Smatana tu (neuvádza zdroj):
https://www.facebook.com/smatana?fref=ts
Čakám na odpoveď.

Vkladám odpoveď (1.8.2018):
„Dobrý deň, o predmetnej občianskej iniciatíve vieme, zverejnená bola pravdepodobne na Faceebooku Krupanský gazdovský spolek
/uzavretá spoločnosť/.
S pozdravom Ing. Teofil Mihalovič starosta obce Dolná Krupá.“

Dohľadal som.
Krupanský spolek gazdovský (fb stránka):
https://www.facebook.com/groups/1750430251861937/
Administrátori:
Tomáš Bohunický, Badal Giri
https://www.facebook.com/tomas.bohunicky
Výzva sa nachádza tu (fb stránka Badal Giri) a zverejnená bola 24. júla:
https://www.facebook.com/giribadal

 

 

 

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

Počet obetí zemetrasenia na ostrove Lombok dosiahol 460

Jakarta 15. augusta 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Fauzy Chaniago)   Počet obetí ničivého zemetrasenia, ktoré začiatkom mesiaca zasiahlo turistami vyhľadávaný indonézsky ostrov Lombok, sa zvýšil na najmenej 460 mŕtvych. Škody spôsobené touto prírodnou pohromou podľa očakávaní presiahnu 450 miliónov eur, informovala v stredu Národná agentúra pre zmierňovanie následkov katastrof (BNPB). Zranenia utrpelo takmer…

Nový Zéland prijal zákon o zákaze nákupu bytov cudzincami

Wellington 15. augusta 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Nick Perry)   Novozélandský parlament prijal v stredu zákon, ktorý zakazuje mnohým cudzincom bez trvalého pobytu kupovať v krajine existujúce domy. Vláda pod vedením labouristov tak zavŕšila svoj predvolebný sľub, informovala agentúra Reuters. Novozélandská premiérka Jacinda Ardernová pred vlaňajšími septembrovými voľbami viedla kampaň za zastavenie rastu…

V trebišovskej nemocnici pomáhajú rómskym mamičkám asistentky osvety zdravia

Trebišov 15. augusta 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Roman Hanc)   V trebišovskej nemocnici pracujú od polovice apríla tohto roka dve rómske asistentky osvety zdravia, ktoré ovládajú rómsky jazyk. Na gynekologicko-pôrodníckom a pediatrickom oddelení pomáhajú rómskym mamičkám. Učia ich, ako sa starať o novorodenca, edukujú o hygiene, riešia problémové situácie a ak treba, prekladajú.…

Nahlásenú bombu na súdoch v Bratislave policajti nenašli

Bratislava 15. augusta 2018 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Marko Erd)   Neznámy páchateľ nahlásil predpoludním na súdoch v Bratislave bombu. Polícia momentálne toto oznámenie preveruje priamo na súdoch. Týka sa to aj Najvyššieho súdu SR. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Veronika Slamková.   Nahlásenú bombu na súdoch…

Svitko víťazom Hungarian Baja 2018

Bratislava 15. augusta 2018 (HSP/Foto:Hungarian Baja)   Polovica augusta je v rally komunite pevne spojená so špičkovou súťažou u našich južných susedov. Hungarian Baja s dlhoročnou tradíciou a patrí do svetového seriálu Bajas. Výborne zorganizovaná akcia má na dôstojný priebeh jeden dôležitý predpoklad: vhodnú lokalitu. Vojenský výcvikový priestor, ležiaci nad mestom Veszprém…

Gröhling: Ministerka Lubyová vnáša do situácie so SAV iba chaos

Bratislava 15. augusta 2018 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Ministerstvo školstva nerešpektuje vlastný zákon, vytvára chaos a ministerka situáciu so Slovenskou akadémiou vied (SAV) vôbec nevie riešiť, čo dokazuje aj snaha premiéra Pellegriniho vyriešiť problém za ňu. Myslí si to Branislav Gröhling, poslanec NR SR za SaS a tímlíder strany pre školstvo. „Ministerstvo…

Americké firmy odmietli poskytnúť služby bielym nacionalistom

Washington 15. augusta 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Eric Risberg)   Americké médiá oznámili, že veľké technologické spoločnosti Airbnb, Lyft a Uber sa rozhodli odmietnuť poskytovanie služieb bielym nacionalistom. Vyjadrili sa tak pred začiatkom nedeľňajšieho stretnutia členov  Unite the Right 2 (Spojte pravicu) v americkej metropole Washingtone. Napriek proklamovanej vysokej miere slobody v USA viacero internetových…

Katolíci na Slovensku i v zahraničí slávia Nanebovzatie Panny Márie. Bola telom i dušou vzatá do neba

Bratislava 15. augusta 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Henrich Mišovič)   Katolícka cirkev na Slovensku i v zahraničí slávi 15. augusta mariánsky sviatok, ide o Nanebovzatie Panny Márie. Sviatok Nanebovzatia Panny Márie ustanovil v Ríme pápež Sergius I. (687-701). V Jeruzaleme sa tento deň vyvinul od 5. storočia ako sviatok Zosnutia Matky Božej, a…

Čech prežil nešťastie v Janove: 14. august 2018 je pre neho druhý dátum narodenia. Konateľ firmy prezradil, čo vodiča kamióna asi zachránilo

Janov/Praha 15. augusta 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Antonio Calanni)   České médiá po páde diaľničného mosta v talianskom meste Janov informovali o tom, že pri páde sa nachádzal aj český občan. Akoby zázrakom prežil, a o včerajšku hovorí ako o druhom dátume narodenia. "Zrazu predo mnou zmizla cesta. A nebolo nič, len pád.…

Slovensko poskytne Iraku humanitárnu pomoc vo výške 212.000 eur

Bratislava 15. augusta 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Maya Alleruzzo)   Konvoj s humanitárnou pomocou, v hodnote 212.000 eur do irackého Mosulu vypraví z logistickej základne Ministerstvo vnútra (MV) SR v spolupráci s ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ). Slovensko sa tak snaží promptne reagovať na problémy civilného obyvateľstva a rozvoja mesta Mosul. Na tlačovej konferencii v Bratislave to…

Taliban odstúpil od ochrany Červeného kríža

Kábul 15. augusta 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Rahmat Gul)   Radikálne hnutie Taliban vyhlásilo, že už nebude poskytovať ochranu pracovníkom Červeného kríža v Afganistane. Militanti obviňujú túto neutrálnu humanitárnu organizáciu z toho, že nepomáha talibanským väzňom v Kábule, informovala v stredu stanica BBC. Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK) monitoruje väzenské podmienky a poskytuje…

Jedinečný zásah: Britský snajper guľometom zasiahol afganského veliteľa IS

Kábul 14. augusta 2018 (HSP/Foto: TASR/AP- Rahmat Gul)   Zdá sa, že snajperovi britskej elitnej jednotky SAS sa vydaril najlepší zásah z veľkej vzdialenosti, keď z 2,5 km trafil teroristu v severnom Afganistane, píše Daily Star Spomínaný snajper je seržantom a veteránom z bojov v Iraku a v Sýrii. V júni…

Prelomová zmena daňovej legislatívy!? Štát bude kontrolovať účty všetkým podnikateľom a živnostníkom

Bratislava 15. augusta 2018 (HSP/Foto:TASR)   Štát plánuje rázne zasiahnuť proti nepoctivým podnikateľom a je pripravený obmedziť bankové tajomstvo tak, ako ho poznáme dnes. Pripravovaná reforma daňových zákonov má umožniť finančnej správe či polícii kontrolovať finančné toky na účtoch všetkých firiem a živnostníkov vo všetkých bankových subjektoch pôsobiacich na našom…

Galko: Fico a Danko by mali konečne povedať, čo vedia o únose Vietnamca

Bratislava 15. augusta 2018 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Štátna mašinéria pod taktovkou Smeru-SD, SNS a Mostu-Híd nedokáže občanom vysvetliť ani to, ktorého ústavného činiteľa Slovenská informačná služba (SIS) informovala o svojich poznatkoch, týkajúcich sa únosu vietnamského podnikateľa, uvádzajú predstavitelia strany Sloboda a Solidarita. „Pritom občania sa od riaditeľa SIS Antona Šafárika dozvedeli, že SIS…

Predseda NR SR Danko poslal do Talianska sústrastné telegramy

Bratislava 15. augusta 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) poslal v stredu v súvislosti s utorkovým (14.8.) pádom mosta v Janove sústrastné listy predsedovi talianskej Poslaneckej snemovne Robertovi Ficovi a predsedníčke Senátu Marii Elisabette Albertiovej Casellatiovej. TASR o tom informovala šéfka tlačového odboru Kancelárie NR SR Zuzana Čižmáriková. V listoch vyjadril Danko…

Expert Andrej Suzdaľcev o Konvencii o Kaspickom mori

Aktau 15. augusta 2018 (HSP/ria.ru/srspol.sk/Foto: Facebook)   Podpis Konvencie o štatúte Kaspického mora je obrovským prínosom do medzinárodného práva, nazdáva sa zástupca dekana fakulty svetovej ekonomiky a svetovej politiky Národnej výskumnej univerzity „Vysoká škola ekonomiky“ Andrej Suzdaľcev. V nedeľu, 12. augusta, bol v kazachstanskom Aktau podpísaný (Ruskom, Azerbajdžanom, Kazachstanom, Turkménskom a Ruskom) historický dokument –…

Britská kaviareň obvinená z rasizmu

Londýn 15. augusta 2018 (HSP/Mirror/Foto:TASR/AP-Matt Dunham) - V poslednej dobe sa však na Facebooku množia obvinenia z rasizmu a problémy má aj s niektorými zákazníkmi.…

Vyjadrenie Únie autodopravcov Slovenska k situácii ČESMAD v oblasti ochrany práv autodopravcov

Bratislava 15. augusta 2018 (HSP/Foto:TASR-Roman Hanc)   UNAS je záujmovým združením nezávislých slovenských autodopravcov. Svoju činnosť zameranú na ochranu oprávnených záujmov autodopravcov vyvíja už od 10.12. 2010 Po celý čas svojej existencie sme predkladali návrhy na zlepšenie postavenia autodopravcov, ale aj bežných vodičov na Slovensku. Za ostatné dva roky sme…

TopSpeed

Minister dopravy podpísal s Poľskom stavbu R4 a nik o tom nevie

0

Pod nedávno zverejneným článkom o začatí razenia tunela Prešov sa objavil komentár od anonymného prispievateľa. Uviedol, že v jednom z posledných čísel regionálnych Podduklianských novín je článok o podpise dohody slovenskej a poľskej strany, ktorá má zaručiť stavbu Via Carphatia. U nás mala tento úsek predstavovať rýchlostná cesta R4. 

V Trenčíne padol rekord na 1/4 míle v kategórii Street. Je hlboko pod 10 s

3

Každý fanúšik seriálu Power fest tušil, že finále sezóny 2018 bude husté. Trenčianske kolo započítané aj do českého šampionátu každý rok priláka mnoho extrémnych mašín z domova aj od západných a severných susedov. Tentokrát to bol asi najväčší ohňostroj aký si nadšenec štyroch a dvoch kolies môže v našich končinách môže želať.…

Autonómne systémy sú stále nedokonalé, deklaruje americká IIHS

0

Také tvrdenie určite nepovažujete za žiadnu novinku. Americká inštitúcia poisťovateľov pre bezpečnosť na cestách IIHS spravila štúdiu, v ktorej preverili 5 automobilov od 4 rôznych výrobcov. Výsledky sú zaujímavé, obe autá od Tesly obstáli v rámci poloautonómneho systému udržiavania v pruhu najlepšie. Autonómne systémy teda nefungujú všade rovnako dobre.

BMW zvoláva do servisu autá kvôli EGR

2

Zvolávačky, respektíve zvolávacie akcie na nové výrobky tu boli aj budú. Nevyhnú sa im ani autá. Najnovší prípad zvolávacej akcie prichádza z Mníchova. BMW zvoláva do servisu autá pre možnosť požiaru. Príčina je pritom naozaj málo očakávaná, môže za ňu ventil EGR, ktorý vracia výfukové plyny späť do sania.

Katastrofa: V Janove padol diaľničný most v plnej premávke

5

Dnes o 11:50 sa padol diaľničný most v talianskom prístavnom meste Janov počas plnej prevádzky. Podľa posledných informácii je na mieste 35 mŕtvych a číslo sa môže zväčšovať. Podľa svedectiev sa najskôr zrútil nosný pilier, ktorý so sebou k zemi zobral samotnú vozovku. Morandiniho most otvorili v roku 1967. Navrhol…

Na diaľniciach v Rakúsku zvýšili rýchlosť

16

Pred nedávnom sme informovali, že Francúzi znížili maximálnu povolenú rýchlosť na cestách mimo obce. Rakúšania sa, naopak, vybrali iným smerom. Na vybraných diaľniciach v Rakúsku zvýšili rýchlosť a na 140 km/h. Tento pokus je však len na dobu určitú. Začalo to 1.8.2018 a trvať to bude rok. Následne to majú vyhodnotiť a…

KAMzaKRÁSOU

Stále nevieš, ako zaspať čo najrýchlejšie? Skús techniku 4-7-8!

1

Téma, ako zaspať čo najrýchlejšie, je stále veľmi aktuálna, hlavne počas týchto tropických nocí. Niektorí nemajú problém do pár minút po ľahnutí si zaspať, no nájde sa veľa takých ľudí, ktorí s tým problém majú. Pokiaľ patríte k tej druhej skupine, zbystrite svoju pozornosť! Poradíme vám, ako zaspať čo najrýchlejšie vďaka tejto…

Anton Kuruc radí: Vieš, ako dať do poriadku vlasy po dovolenke?

1

Povedzme si pravdu. Keď sa vrátime z letnej dovolenky, prvé, na čo myslíme, je spánkový deficit a celková regenerácia. Nie raz by sa nám hodilo ešte pár dní navyše na celkový oddych a prípravu do nového pracovného kolotoča. A tak to je aj v prípade našej pokožky a vlasov. Hoci…

Patizón: Zisti, ako táto chutná letná zelenina podporí tvoje zdravie!

2

Patizón patrí do rodiny tekvíc. Sezónou tejto chutnej zeleniny je práve letné obdobie a tak je ideálny čas naservírovať si ho na tanier. Očarí vás svojím netradičným tvarom, skvelou chuťou aj blahodarným vplyvom, ktorý má na ľudský organizmus. Podporuje trávenie a telu doplní mnoho dôležitých látok. Okrem toho má len minimum kalórií, takže…

Vieš, čo nerobiť po jedle? Na tieto veci musíš rýchlo zabudnúť!

1

A čo robíte po dobrom obede vy? Dáte si pohár vody, cigaretku alebo si dobre pospíte? A záleží na tom vôbec? Tak či onak, prezradíme vám, aké sú najčastejšie zlozvyky ľudí, ktoré robia po jedle. Niektoré z nich sú totiž nebezpečné a mali by ste sa im vyhýbať míľovými krokmi. Robíte ich aj…

Modrý čaj: Vieš o tom, že elixír mladosti naozaj existuje?

2

Kto z nás by nechcel začať deň s chutnými výdatnými raňajkami a elixírom mladosti namiesto kávy? Nie, nezbláznili sme sa, ani nemáme v pláne zbytočne fantazírovať. Naopak, elixír mladosti skutočne existuje a dokázali to aj vedci. Modrý čaj je to, čomu môžeme vďačiť za značné spomalenie starnutia a nielen za to. Počula si už o ňom? Že…

Zbav sa chybičiek krásy: Toto sú najlepšie bylinky proti bradaviciam!

1

Niekto má nimi posiatu celú tvár, čo mu spôsobuje nemalé komplexy a frustráciu. Inému vznikla len jedna - drobná, nepatrná a je s ňou absolútne zžitý. Či už patríš do jednej alebo druhej skupiny, isto nám dáš za pravdu, že bradavice ako také nie sú práve lichotivou súčasťou nášho tela. Ak aj nie…

TopDesať

Street art: Umelci ti ukážu jeho naozajstnú silu

0

Street art sa stal obľúbeným najmä v 21. storočí. Jeho naozajstnú silu dokonale demonštrujú nasledujúce fotografie od rôznych umelcov. Pozrite sa na tieto balóny! Uveríš nám však, ak ti povieme, že nie sú naozajstné? Diela umelcov v tomto článku sú tak (ne)skutočné, že by si niekto mohol pokojne myslieť, že…

Lada ležala na dne rieky 11 rokov. Po otvorení dverí nastalo nemilé prekvapenie

0

Lada, ktorá je na videu nižšie, ležala na dne rieky neuveriteľných 11 rokov. Ašak to, čo ukrývala vnútri, šokovalo absolútne všetkých. Ak si myslíš, že auto ponorené na dne rieky je výsledok kriminálnej šarvátky, tak sa mýliš... Automobil objavil miestny amatérsky potápač. Bol to on, kto zavolal záchranné jednotky na miesto činu. No to, čo…

TOP 10: Toto sú tie najzvláštnejšie páry sveta

0

Láska si občas nevyberá. A nevybrala si ani v týchto prípadoch. Nevedno, či zhoda náhod, alebo osud spojil tieto dvojice. S istotou však vieme povedať, že ide o tie najzvláštnejšie páry, aké sa na našej planéte nachádzajú... A možno aj v priľahlom vesmíre [adrotate group="11"] 1. Jolison Fernández da Silva a…

TOP 10: Predpovede z minulosti, ktoré boli totálne mimo

0

Už od začiatku histórie ľudstva nás zaujímali predpovede budúcnosti. A bolo ich naozaj veľa, a dokonca boli niektoré z nich až neuveriteľne presné. Jedným z najznámejších "prorokov" bol Nostradamus, francúzsky lekár a astrológ, ktorý predvídal udalosti ako francúzska revolúcia, obe svetové vojny a dokonca smrť princeznej Diany. Hoci sa jeho príbeh môže zdať neuveriteľný, veľa…

Tragédia v Janove: Kolaps mosta na videu!

0

Kolaps mosta v talianskom Janove nastal vo včerajších obedňajších hodinách. Príčina zatiaľ nie je známa, no ráta sa s viacerými verziami. Diaľničný most sa nachádza na frekventovanej diaľnici v talianskom Janove. Včera sa však stala obrovská tragédia a počas obrovskej premávky sa časť mosta zrútila. Kolaps mosta nastal práve vtedy,…

Vo Veľkej Británii sa objavilo nebezpečné ohnivé tornádo

0

Hasiči, ktorí hasili požiar v britskom grófstve Derbyshire, sa stali svedkami neobvyklého atmosférického javu - prekvapilo ich ohnivé tornádo. Vír sa objavil vedľa horiacej továrne na výrobu plastových debien pre supermarkety. Jeden z hasičov stihol ohnivé tornádo natočiť na video, ktoré následne zverejnil na internete. Tento atmosférický jav vzniká, keď sa spojí…