• K možnosti použitia zbrane a drona v Dolnej Krupej: „Tu stoj, lebo si pôjdem zobrať zbraň!“

  Publikované 30.07. 2018 o 15:12 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Ak majú novinári údajné právo nalietavať dronom ponad cudzí a súkromný pozemok, údajne vo verejnom záujme, s odkazom na právo verejnosti na informácie, vraj tiež „vo verejnom záujme“ je jedno, či ide o konflikt záujmu s obcou a jej územným plánom, i to, čo sa na pozemku nachádza, predbežne aj to, čo všetko majiteľ objektu voči obci a jej územnému plánu porušil alebo neporušil, má majiteľ právo svoj pozemok a objekt chrániť, s odkazom na jeho osobnú bezpečnosť a bezpečnosť chráneného majetku, čo je zákonom chránený záujem, a tým je aj právo na ochranu jeho súkromia, teda, Jozef Hambálek, vo svojom osobnom a súkromnom záujme, ak je zároveň oprávnený držiteľ a vlastník zbrane, v opore o zákon a právo, ak to v danej situácii nebolo možné inak, a jeho výzva nebola „investigatívnymi filmármi“ vypočutá, mal nadradené právo dron aj zastaviť alebo „zrušiť“.


  Toto právo je nad právom majiteľa a používateľa dronu, rozumej: Právo majiteľa objektu  je nad právom ochrany ich majetku, ktorým je dron.
  Predstavte si, trebárs, že by poškodenému Kňažkovi do domu vletel dron… jemu tam ale osobne „vletel“ zlodej. 🙂
  Oprávnene držaná a v súlade so zákonom použitá zbraň má, ak niet iných, lepších možností, aj po márnej výzve, aby páchateľ vo svojom konaní nepokračoval, vždy dostatočný zastavovací účinok.
  Osoba vlastniaca dron vraj ani nebola novinárom (viac nižšie). K porušeniu zákona došlo aj zverejnením záberov (Kuciakove Aktuality) pod rúškom „investigatívy“ a aj „práva na informácie“…
  Právo vlastniť zbraň nie je základným ľudským právom, ale nástrojom na ochranu základného ľudského práva, ktorým je právo na život a s ním aj právo na ochranu osobného vlastníctva a majetku a súkromia.
  Zákon o strelných zbraniach a strelive zakladá aj ním chránené a vymedzené použitie inštitútov nutnej obrany a krajnej núdze.
  http://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-190
  Právo na súkromie je ľudsko-právne chránený záujem, s právnou silou nad vágnym verejným záujmom. Porušenie tohto práva je možné len zákonom. Investigatíva nemá oporu v zákone. Ochranu informačných zdrojov upravuje tlačový zákon.

  Poznámka na okraj (hypotéza): Ochrana obydlia a súkromia legálne držanou zbraňou pred útokom na obydlie a súkromie ozbrojeným zborom PZ sa môže stať legitímna, ak sa preukáže, že také prelomenie súkromia bolo nelegálne a v rozpore s chráneným záujmom (viac nižšie).
  Typ Kuciakovým Aktualitám: Preventívne by bolo načim preveriť aj skutočné úmysly Sitnianskych rytierov; podozrivo dlho spia. Či vôbec spia, čo robia, či nie sú riadení Kremľom… 🙂
  Súčasná slovenská legislatíva dáva dronom zelenú, pokiaľ nemajú kameru:
  „Vyhotovenie akéhokoľvek videa alebo fotografie z „vtáčej“ perspektívy, či už na komerčné použitie alebo len pre svoju vlastnú potrebu a potešenie, je možné iba so súhlasom Ministerstva obrany, keďže takáto činnosť je v zmysle § 63 a § 64 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov, považovaná za letecké snímkovanie. A aby toho nebolo málo, zákonodarca letecké snímkovanie považuje za letecké práce, čo v preklade znamená, že okrem povolenia od Ministerstva obrany budete potrebovať ešte povolenie Dopravného úradu, zaevidovanie vášho dronu na Dopravnom úrade, vypracovanie prevádzkovej príručky, ktorú musí schváliť Dopravný úrad a v neposlednom rade vykonanie skúšky spôsobilosti na Dopravnom úrade. A v prípade, ak by sa jednalo o diaľkovo riadený dron alebo model dronu s maximálnou vzletovou hmotnosťou 20 kg a väčšou, musíte mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla.“
  https://www.epravo.sk/top/clanky/pravna-regulacia-dronov-v-slovenskej-republike-3941.html
  Úniovou legislatívou sa v jej príprave zaoberá Európska komisia (veda, priemysel, súkromné a právnické osoby). Osobitný zreteľ  si vyžaduje použitie dronov armádou, ozbrojenými bezpečnostnými zbormi, hasičmi a záchranármi.
  Poznámka: Dron môže byť okrem kamery aj nosičom kadečoho iného. Prevencia je preto na mieste a v súlade s právom.
  Jozef Hambálek novinárovi: „Tu stoj, lebo si pôjdem zobrať zbraň.“ Trestné oznámenia nepadli.
  „Dňa 25.7.2018 v popoludňajších hodinách sme spozorovali dron lietajúci priamo nad súkromným pozemkom spoločnosti HANGAR 58, s.r.o. Podarilo sa nám nájsť neznámu osobu, ktorá tento dron ovládala. Po mojom predstavení sa ako majiteľ ním monitorovaného pozemku začal dotyčný telefonovať v angličtine a mne odpovedal ruštinou, že nie je novinár. O malú chvíľu prišlo osobné vozidlo zahraničnej ŠPZ. Neznámy spolu s lietajúcim zariadením a vodičom osobného vozidla chceli utiecť, v čom sme sa im do príchodu polície snažili zabrániť. Následne prišla hliadka polície, ktorá oboch pánov predviedla na výsluch ako osoby podozrivé zo spáchania niekoľkých trestných činov a porušení zákona. Predmetné lietajúce a záznamové zariadenia spolu so záznamovými médiami zadržala polícia a taktiež vypočula aj mňa,“  zverejnil svoje stanovisko na facebooku Jozef Hambálek, podnikateľ a prezident motorkárskeho klubu Noční Vlci. Na otázku, prečo vo videu počuť, ako hovorí, že si pôjde zobrať zbraň, nereagoval.
  https://plus7dni.pluska.sk/domov/dolnej-krupej-zasahovala-policia
  Kuciakove Aktuality.sk zverejnili toto video (zrejme kombinácia novinárskych so zábermi kamery z drona, ktorých pôvodcami boli novinári Radio Free Europe a dron, ktorý bol vybavený kamerou, bol nimi zrejme prenajatý):
  https://www.aktuality.sk/clanok/610142/video-sef-slovenskych-nocnych-vlkov-sa-vyhrazal-novinarom/?AT=wgt.category_kategoria-najcitanejsie.c.x…A.
  Prirodzene predpokladám, že Hambálekovo oprávnenie pre zbraň bolo políciou na mieste preverené…
  Jozefovi Hambálkovi údajne hrozí pokuta 33 200 eur po tom, ako Ministerstvo hospodárstva SR začalo voči nemu správne konanie:
  „Účastník konania si nesplnil povinnosť písomne informovať ministerstvo o kategóriách, typoch a množstve znehodnotených výrobkov obranného priemyslu, ktoré vlastní, spolu s údajmi o mieste ich uloženia, a to vždy do 25. dňa nasledujúceho po uplynutí kalendárneho štvrťroka. Na základe toho mu môže byť uložená pokuta,“ odôvodnilo ministerstvo, prečo voči podnikateľovi začalo konať.
  Autorská poznámka: Veci vo verejnom záujme, tohto typu „verejného záujmu“ sú prednostne oprávnené riešiť orgány na to zo zákona zriadené…
  Novinári a aktivisti a kadejaké súkromné a polo súkromné persóny spravidla narobia viac škôd ako osohu.
  Vec aktívne rieši a koná v nej aj anti košpirátor z webu www.konspiratori.sk a rusofób Juraj Smatana. Píše, že snímkovanie  objektu je „vo verejnom záujme“ tu (fejzbúk a jeho osobná stránka):


  Odkaz „odborníkovi“ k dvom záujmom proti sebe: Verejný záujem „vedieť, čo nám to tu budujú“ je až v druhom slede za záujmom ochrany súkromia; verejný záujem s právom  na informácie sú definované veľmi vágne, záujem ochrany súkromia je jasný: Môže byť prelomený len v súlade so zákonom a spravidla o ňom rozhoduje súd na návrh prokurátora, na podnet vyšetrovateľa PZ.
  Osobná prehliadka, prehliadka obydlia a súkromného objektu vo vlastníctve osoby, osôb, má ľudsko-právny aspekt. Ľudská bytosť má štatút osoby. Kto prekročil jej intímnu zónu (proxemika ako súčasť neverbálnej komunikácie) bez jej súhlasu, kto vstúpil do jej obydlia alebo súkromného objektu bez súhlasu osoby majiteľa obydlia, objektu vo vlastníctve osoby, porušil ľudské práva osoby s jej príslušenstvom a zákon. Toto všetko je možné len v opore o osobitný zákon, alebo osobný súhlas dotknutej osoby vo vzťahu k jej výlučnému osobnému a súkromnému vlastníctvu a majetku.
  https://www.facebook.com/smatana?fref=ts
  Pojem „verejný záujem“ patrí do rétoriky prostredia a osvetia mimovládnych organizácií a médií, ktoré by radi vyzliekali až do naha kade-koho, pričom oveľa radšej skrývajú svoje príjmy a ich zdroje. Verejný záujem deklarovaný novinármi stojí „na vode“.
  Hrozbou pre EÚ a Slovensko v nej je, že konšpirácie sa nenápadne a legálne miešajú s paranojou, a ak sa nepotvrdia alebo nevyvrátia, paranoja sa stane štátnou ideológiou a bude ako psychiatrická choroba zrušená najskôr APA (Asociácia amerických psychiatrov) a potom aj WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) tak, ako homosexualita…
  …a k slovu sa dostane diktatúra.
  …a stav vecí sa jej začína podobať.
  Mimo iné, tiež bez akýchkoľvek pochybností, najmä vo vzťahu k medzinárodnému právu a jeho rozličným metrom (…). Ale to sme tu mimo iné, už mali… (goebelsovská a dnes znova proti ruská propaganda: Čo je ruské, je všetko zlé…) a hlavne, sme poslušní systému matrixu, ktorého sme súčasťou (euro a transatlantický priestor):
  https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/478462-slovensko-nadalej-povazuje-krym-za-uzemie-ukrajiny-pripomina-rezort-diplomacie/
  Jozef Hambálek sa vyhrážať nemal. Dron mal odstreliť. Vo verejnom záujme, ktorým je aj ochrana súkromia, majetku, zdravia a života osôb v súkromnom objekte. Preventívne. Pri bránke sa toho ale vždy navypráva, až hanba (Jára da Cimrman). 🙂
  Predbežný záver: Policajti vypočuli obe strany a nezistili „nič“, a žiadna zo strán nepodala trestné oznámenie.
  Napriek tomu, že polícia v oficiálnom vyhlásení uviedla, že v centrále Nočných vlkov sa nachádza len muzeálna vojenská technika, poslanec Národnej rady Ján Budaj (OĽaNO) už tretí raz na sociálnej sieti konšpiruje a hovorí o ruskej agresii. Budajovo najnovšie hodnotenie Nočných vlkov: “Bezbrehý obdiv k moci a armáde, násilnícke reči a gestá, hry a hybridné formy vplyvu” je aj ako konšpirácia za čiarou, a nebude mať žiadny vplyv na konanie vo veci pozemku a stavby.
  Budaj vidí v Nočných vlkoch ruskú čižmu, Smatana, ako jeho poradca, nástroj hybridnej vojny. Obaja si vo svojich naratívoch a ich fabuláciách priam výborne rozumejú a vzájomne sa dopĺňajú…
  Dôvodom na vykonanie štátneho stavebného dohľadu Slovenskou stavebnou inšpekciou Nitra,  je rozpor využívania objektov firmy HANGAR 58 v Dolnej Krupej s územným plánom obce a prípadný rozpor s s predmetom pôvodného stavebného povolenia. Podobných konfliktov záujmov a vecí sú na Slovensku desiatky… ibaže tento je svojou povahou a charakterom „výnimočný“ a bude riešený prednostne pred ostatnými „bežnými“… Lebo na Slovensku je to tak.
  Akútnym dôvodom je aj zistenie (Budaj/Smatana), že Slovensko je v ohrození Ruskom a hrozí anexia územia základne v Dolnej Krupej Ruskou federáciou…
  „Neprejdú!“ Podpísaní Ján Budaj a Juraj Smatana ako iniciátori podnetu.
  Súčasne minister obrany Slovenskej republiky Peter Gajdoš podal na generálnu prokuratúru trestné oznámenie, aby preskúmala činnosť združenia Slovenskí Branci. Práve toto združenie pred niekoľkými týždňami vykonávalo na offroad dráhe v Dolnej Krupej výcvik s využitím funkčného bojového vozidla BVP-1.
  Táto kauza má akútny medzinárodno-politický charakter, lebo „Slovensko je vo vážnom „hybridnom“ ohrození Ruskou federáciou.“ Ostatné pozemkovo-vlastnícke, stavebné a reštitučné tituly a kauzy, sa môžu na Slovensku ťahať roky aj desaťročia, ale to „nevadí“… (lebo Slovensko je právny štát). Naozaj?
  https://dennikn.sk/blog/1191160/na-zakladnu-nocnych-vlkov-podnet/
  Podľa najnovsích konšpiračných iniciatív má byť Dolná Krupá hrozbou pre blízke „jadrové“ Jaslovské Bohunice, skrýšou nájomných vrahov Kuciaka, lebo je blízo Veľkej Mače…
  Vyšetrovanie ukáže.
  V každom prípade „krídla“ predstavivosti a fantázie nemajú hraníc, čo je dobré aj na to, že bezpečnostné služby a OČTK majú čo robiť a každý podnet, nápad, by mali preveriť…
  Však ulica už skanduje, či Krym je-nie je ruský… no, zabráňte jej (im) v tom…
  Nedeľné vydanie webu Hlavné správy píše, čo sa v ostatných dňoch udialo (hotová kampaň pre a proti):
  https://www.hlavnespravy.sk/krym-je-rusky-dnes-sme-vsetci-nocni-vlci-znelo-v-bratislave-vrah-kuciaka-bol-medzi-nimi/1477248
  Vláda mnohé zanedbáva, a krok po kroku stráca dôveru občanov; skôr, než hystéria okolo iniciatívy „Slovenských brancov“ a spájanie sa s pochybnými persónami a spolkami takzvaných „bojovníkov proti hybridným hrozbám“, ktorými sa dokonca nechajú manipulovať a inšpirovať, legitímna a mentálne zvládnuteľná otázka ministrovi obrany a do pléna:
  Čo, takto, radšej obnova bývalého, úžasného Zväzu pre spoluprácu s armádou (spojenie branných a športových aktivít so záchranárstvom a civilnou obranou) pod priamou kontrolou vlády a ministerstva obrany?
  https://domov.sme.sk/c/20878336/generalny-prokuratura-uz-prijala-gajdosov-podnet-k-slovenskym-brancom.html
  Česi si chránia svoje prvo republikové tradície – Sokol, Orel, organizujú každoročné stretnutia so spoločnými cvičeniami a programom pre všetky vekové kategórie, na Slovensku máme „len“ a aspoň skautov…
  Mám nostalgiu za úžasnými československými spartakiádami, ktoré nosia ich pamätníci a účastníci vo svojich srdciach…
  Ako autor článku nie som pre ani proti veci osobne zainteresovaný, som anti ideologický apolitický, a je mi úplne fu(c)k, a jedno, aký bude mať vec a kauza svoj koniec…
  Na druhú stranu, motorkárov vôbec nemusím. Porušujú dopravné predpisy, spôsobujú vedome hluk, provokujú, mám ich za nebezpečných cestných pirátov. Ctím si zákon a ľudské práva. Oni ale na mňa, zákon a moje práva serú. Ani nevedia, čo to je. Jeden ruší aj večerný a nočný pokoj pod našimi oknami. A mestská, aj dopravná polícia PZ sú zväčša nečinné a „bezmocné“. Ticho ich tolerujú…
  Smrteľné havárie motorkárov mnou nehnú. To nebýva smola, to býva vedomé konanie s predpokladaným a očakávaným fatálnym koncom. A čo je ešte oveľa horšie, že „berú so sebou“ aj nevinných ostatných účastníkov cestnej premávky, ktorí sa ocitli v nevhodnom čase na nevhodnom mieste…
  Na tretiu stranu – mám úctu, rešpekt a obdiv k tým úžasným a „vymakaným“ strojom…
  Na stranu štvrtú, nemusím a nemám obdiv, úctu a rešpekt voči Kotlebovcom, pre ich nostalgiu za Slovenským štátom, hoc ich návrhy zákonov plénu národnej rady Slovenska sú podnetné, a strana je často nepríjemným oponentom vládnej koalície. Som „vedený“ inak.
  Mám problém so slovenskou justíciou, ktorá sa vo veci nálezu a rozhodnutia o charaktere ĽSNS správa ako cudná panna, ktorá si dáva načas, čo je voči jej voličom a ostatnej spoločnosti krajne nezodpovedné…
  …spoločnosť nie je dobré udržiavať v napätí a nečinnosťou „nezávislej justície“ z akýchkoľvek dôvodov, ho umocňovať… to má zjavne zlú odozvu v klesajúcej dôvere v justíciu a právny štát…
  V súčasnosti sa ale očakáva proces na špecializovanom súde, proti Mariánovi Kotlebovi, vo veci finančného daru trom rodinám v sume 1488 eur…
  Ak najvyšší súd Kotlebovu ĽSNS zruší ako extrémistickú, jej poslanci ostanú v parlamente ako nezávislí, ale bez nároku na štátny príspevok.
  Súd už v roku 2006 zrušil Slovenskú pospolitosť.
  Pekne pozdravujem. 🙂
  Juraj Režo alias notorickyobcan

  Ilustračne (zozbierané čriepky):
  Jozef Prokeš (a jeho k slovenskej vláde a mimovládkam verzus zvrchovanosť a suverenita Slovenska):
  „Absolútne nechápem, prečo vláda a aj parlament schváli štátny rozpočet, kde vyčlení obrovské finančné prostriedky mimovládnym organizáciám, ktoré očividne deštruujú štát a podkopávajú jednotu Slovenskej republiky. Považujem za rozumné podporiť mimovládne organizácie, ktoré realizujú charitatívne akcie. Ak sa chce niekto z tretieho sektora angažovať v politike, tak regulárnym nástrojom sú parlamentné voľby. Nemôžeme finančne podporovať a tolerovať, aby mimovládne organizácie robili politiku bez mandátu od voličov. Vláda a parlament namiesto toho, aby si vzali od neho pozitívny príklad od Viktora Orbána, radšej zo štátneho rozpočtu štedro podporia rozvracačov republiky.
  Nechápem vládu SR, ktorá svojím konaním robí zo Slovenska a svojich občanov terč pre ruské rakety. Národ a „alternatívne“ médiá, ktoré sa pomaly ako kvapky spájajú, pôjdu v jednej línii a môžu vytvoriť silný prúd, ktorý zmetie mainstream.“

  https://www.hlavnespravy.sk/narod-zmetie-mainstream-jozef-prokes-vlada-sr-svojim-konanim-robi-zo-slovenska-svojich-obcanov-terc-pre-ruske-rakety/1466063
  Ak je vo „vzduchu“ dobrá otázka obnovy povinnej vojenskej služby, navrhujem, v prvom slede povolať všetkých proti ruských mimovládnych aktivistov…
  …znova budú aj modré knižky? Najmä „na hlavu“? 🙂
  A riadnu „mazácku“ vojnu na nich. Ozdravejú. Vyliečila mnohých (za „starých dobrých“ časov…). Pamätníci spomínajú, sťažovali a dnes si sťažujú len chronickí slabosi. Vojenčina nebola ani ekonomickou stratou, ani stratou zápočtu na dôchodok.
  Na margo „mimovládnych neziskoviek“ si zapamätajte: Koľko peňazí a priestoru im ponúkne vláda, toľko si vezmú, a budú pýtať ďalej, a dostávať nielen od vlády, čo je úplne totožné a porovnateľné so salámovou metódou dúhy…
  Vláda je už jasnou rukojemníčkou „tretieho sektora“.
  Ilustračne Arpád Soltész:
  https://www.noviny.sk/komentare/356592-poslanec-fico-musi-vyt-s-putinovymi-nocnymi-psami
  Denník N ponúka:
  https://dennikn.sk/1190447/jedenasty-stalinsky-uder-fasistickej-ochlpenej-oblude/?ref=tit
  Neviem, nesvietil som im pri tom, Noční vlci sú vlastne mimo môjho hlavného záujmu, sú ale parketou povinného záujmu kompetentných…
  Máme predsa spravodajské služby, prokuratúru a OČTK (a) policajný zbor, ktorý má pomáhať a chrániť…
  Iba si tu tak píšem.

  Vložené 31.7.2018

  SMATANA na svojej stránke (vyššie) 31.7. „vyštartoval“ na fejzbúk s týmto (zdieľaný text, sken príspevku):
  https://www.facebook.com/smatana?fref=ts


  Neuviedol dátum ani zdroj.
  Kto písal výzvu, kde je zverejnená?
  Výzva je zrejme preambulou petície.
  Na stránke obce sa výzva ani petícia zatiaľ nenachádzajú:
  http://obec.dolnakrupa.com/
  Vkladateľ skenu (Smatana) textu neuviedol zdroj (sken len promoval ako prílohu k svojmu príspevku).
  Výzva je anonymná.
  Zrejme spracovaná a podvrhnutá dákou „neziskovkou“.
  Mimovládky Open Society Foundations pracujú.
  Podľa manuála, príručky.
  O existencii osoby z radov občanov obce Dolná Krupá, spôsobilej spracovať takýto text, sa dá pochybovať…
  Všimnite si počty lajkov a zdieľaní: Tie persóny si vôbec nepotrebujú overovať zdroje. Nik z nich sa ich ani v komentároch nedožaduje.
  Smatana ich manipuluje.
  Smatana nie je zdroj.
  Ak nebude výzva zverejnená na verejnom webe obce, ide o vážny problém:
  Konflikt obecnej samosprávy s obcou, občanov obce, so správcom webu.
  Bude obecný majdan? 🙂

  Vložené 1.8.2018
  obec@dolnakrupa.com
  Žiadosť o poskytnutie informácie:
  Prosím o stručnú info, či starosta obce a zastupiteľstvo obce Dolná Krupá vie o tejto údajne občianskej iniciatíve a kde je zverejnená (na webe obce sa nenachádza).
  Ďakujem.
  Juraj Režo
  Vysvetlivka:
  Výzva (jej sken) zverejnil na svojej fb stránke pán Juraj Smatana tu (neuvádza zdroj):
  https://www.facebook.com/smatana?fref=ts
  Čakám na odpoveď.

  Vkladám odpoveď (1.8.2018):
  „Dobrý deň, o predmetnej občianskej iniciatíve vieme, zverejnená bola pravdepodobne na Faceebooku Krupanský gazdovský spolek
  /uzavretá spoločnosť/.
  S pozdravom Ing. Teofil Mihalovič starosta obce Dolná Krupá.“

  Dohľadal som.
  Krupanský spolek gazdovský (fb stránka):
  https://www.facebook.com/groups/1750430251861937/
  Administrátori:
  Tomáš Bohunický, Badal Giri
  https://www.facebook.com/tomas.bohunicky
  Výzva sa nachádza tu (fb stránka Badal Giri) a zverejnená bola 24. júla:
  https://www.facebook.com/giribadal

   

   

   

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Diplomati USA a oboch Kóreí sa stretli vo Švédsku, pripravujú summit

  Štokholm 21. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Carolyn Kaster)   Diplomati Severnej a Južnej Kórey mali vo Švédsku stretnutia s vyslancami Spojených štátov, keďže pripravujú druhý americko-severokórejský summit "Hostiteľom diskusií za okrúhlym stolom s medzinárodnými odborníkmi bolo Švédsko a Štokholmský medzinárodný ústav pre výskum mieru (SIPRI)," uviedol v pondelok pre tlačovú agentúru DPA…

  Staronový premiér Löfven predstavil svoj nový vládny kabinet

  Štokholm 21. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/TT-Anders Wiklund)   Švédsky premiér Stefan Löfven, ktorý si minulý týždeň zaistil druhé funkčné obdobie v úrade, predstavil v pondelok svoju vládu. V koaličnom kabinete je šesť nových tvárí, informovala agentúra DPA Löfven zároveň predložil parlamentu programové vyhlásenie vlády a povedal, že "Švédsko sa nebude uchádzať…

  Porošenko dúfa, že izraelský parlament uzná hladomor na Ukrajine za genocídu

  Jeruzalem 21. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Emrah Gurel)   Ukrajinský prezident Petro Porošenko počas návštevy Izraela vyjadril nádej, že tamojší parlament uzná hladomor na Ukrajine (z 30. rokov 20. storočia) za genocídu ukrajinského národa Porošenko sa v pondelok stretol s predsedom izraelského parlamentu Julim-Joelom Edelsteinom. Ako informovalo Porošenkovo tlačové oddelenie, ktoré citovala…

  Pri Kerčskom prielive sa vznietili dve lode, hlásia deväť mŕtvych

  Moskva 21. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:Daily Express Twitter)   Deväť námorníkov zahynulo pri pondelňajšom požiari na dvoch obchodných plavidlách v blízkosti Kerčského prielivu spájajúceho Čierne a Azovské more, informovali ruské úrady "Je tam deväť mŕtvych," uviedol pre agentúru AFP Alexej Kravčenko, hovorca ruskej Federálnej agentúry námornej a riečnej dopravy (Rosmorrečflot). Lode…

  Mzda pre prezidentovu manželku. Súhlasia kandidáti na prezidenta s platom pre ich polovičku?

  Bratislava 21. januára 2019 (HSP/Foto: Wikipedia, Facebook)   Poľskí poslanci sa opätovne zaoberajú témou platov pre prezidentovu manželku. Združenie, ktoré sa v danej veci angažuje, tvrdí, že prvá dáma republiky, ktorá sa venuje štátnym povinnostiam, by mala mať ako každá verejná osoba právo na odmenu započítanú do penzie Návrhom poľského združenia…

  Rusko zvažuje odchod z Rady Európy

  Moskva 21. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Ivan Sekretarev)   Rusko zvažuje všetky dostupné možnosti ďalšieho rozvoja svojich vzťahov s Radou Európy (RE), ale v prípade nutnosti aj odchod z tejto organizácie, pokiaľ sa neskončí rozdielne zaobchádzanie s ruskou delegáciou v Parlamentnom zhromaždení RE. Pre tlačovú agentúru TASS to v pondelok uviedol námestník…

  Už aj Beňová pochopila nátlakovosť Denníka N

  Bratislava 21. januára 2019 (HSP/Foto:Facebook)   Poslankyňa Európskeho parlamentu (EP) Monika Beňová zo Smeru-SD na Facebooku skritizovala článok v kontroverznom Denníku N s tým, že v EP nebude hlasovať tak, ako si želá médium, ktoré je v konflikte so Smerom-SD alebo s maďarským premiérom Viktorom Orbánom. Politička na sociálnej sieti…

  Japonský premiér pricestoval do Ruska

  Moskva 21. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Sergei Karpukhin)   Japonský premiér Šinzó Abe pricestoval v pondelok do Moskvy, kde bude rokovať s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Informovala o tom tlačová agentúra TASS s odvolaním sa na diplomatické zdroje Stretnutie Abeho s Putinom sa uskutoční v utorok, pričom pôjde už o 25. kolo…

  Pellegrini: Zákony k brexitu chce vláda do NRSR predložiť v polovici februára

  Bratislava 21. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Braňo Bibel)   V prípade tvrdého brexitu vláda SR predloží všetky potrebné zmeny legislatívy do 15. februára. Národnú radu SR zároveň požiada o skrátené legislatívne konanie. Po rokovaní medzirezortnej koordinačnej skupiny pre brexit o tom informoval premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) Pellegrini skonštatoval, že 15. februára by…

  Mayová odmietla výzvy na odloženie brexitu

  Londýn 21. januára 2019 AKTUALIZOVANÉ (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Frank Augstein)   Britská premiérka Theresa Mayová odmietla výzvy na odloženie odchodu Veľkej Británie z Európskej únie (EÚ) a uviedla, že jej plánom B je získať zelenú od parlamentu zmenením sporných pravidiel, ktoré sa majú týkať hraníc medzi Írskom a Severným Írskom Takzvaná írska poistka…

  Progresívci vysvetlili, prečo nevoliť kandidátov Smeru a SaS. Mistrík už avizuje koniec spájania

  Bratislava 21. januára 2019 (HSP/Foto:SITA-Braňo Bibel)   Po dlhom avizovaní spoločného "demokraticko-opozičného" postupu v prezidentských voľbách a po nedávnom oznámení prezidentského kandidáta vládneho Smeru-SD sa začínajú zákulisné hry medzi liberálmi, progresívcami a ďalšími opozičnými silami. Má niektorý z ich kandidátov vôbec šancu na druhé kolo? Mimoparlamentné Progresívne Slovensko (PS) prichádza do…

  Za lístočky až 8 rokov. Kováčik ku Kočnerovým motákom: "Kategoricky to odmietam". Generálna prokuratúra: Nezúčastníme sa konšpiračných hier denníkov SME, N a Aktuality.sk

  Bratislava 21. januára 2019 (HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Národná kriminálna agentúra (NAKA) rieši lístočky (motáky), ktoré mal údajne posielať z väzenia podnikateľ Marian Kočner s cieľom skontaktovať sa s rôznymi osobami vrátane popredných predstaviteľov špeciálnej a generálnej prokuratúry. Špeciálny prokurátor Kováčik ako aj hovorkyňa Generálnej prokuratúry (GP) to odmietajú, informuje denník Pravda…

  Le Journal du Dimanche: Macronova popularita opäť stúpla, koniec krízy je však ešte ďaleko

  Paríž 21. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Ludovic Marin)   Prieskumy verejnej mienky vo Francúzsku naznačujú, že popularita prezidenta Emmanuela Macrona sa opäť mierne zvýšila. Nespokojnosť ľudí so stavom krajiny a spôsobom vládnutia je však stále vysoká, čo sa prejavuje počas celoštátnych diskusií, ktoré Macron inicioval, i počas pretrvávajúcich protivládnych protestov Podľa výskumu…

  Matovič: Mistrík a Čaputová napokon pozvanie prijali, Mikloško účasť ešte nepotvrdil

  Bratislava 21. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Robert Mistrík a Zuzana Čaputová sa v utorok (22. 1.) stretnú s predstaviteľmi hnutia OĽaNO, ktoré ich zavolalo na pracovný obed. Obaja pozvanie prijali. František Mikloško, s ktorým sa OĽaNO chce tiež stretnúť, zatiaľ účasť nepotvrdil. "Veríme, že František Mikloško napokon príde," povedal…

  Pellegrini: Glváč veľmi podrobne informoval o kontakte so Zsuzsovou, hneď na to, ako k nemu došlo

  Bratislava 21. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Braňo Bibel)   Podpredseda Národnej rady (NR) SR Martin Glváč (Smer-SD) by sa mal k svojej komunikácii s Alenou Zs. obvinenou z objednania vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice vyjadriť v najbližších dňoch. Keďže však ide o otvorený spis, zatiaľ sa na to snaží získať…

  TV JOJ: Polícia preveruje, či Alena Zsuzsová chodila do parlamentu

  Bratislava 21. januára 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Dušan Hein)   Vyšetrovatelia si vyžiadali od Kancelárie Národnej rady SR informácie o návštevách v parlamente. Televíziu JOJ o tom informovala kancelária národnej rady. Policajti preskúmajú zoznam návštev v parlamente, zaujímajú sa o Alenu Zs., obvinenú v prípade vraždy Jána Kuciaka. Informuje o tom portál televízie…

  Švec zvažuje, že nebude kandidovať na prezidenta SR, aby sa do druhého kola nedostali dvaja vyznávači multi-kulti

  Bratislava 21. januára 2019 (HSP/Foto:SITA-Martin Havran)   Kandidát na prezidenta SR a predseda Slovenského Hnutia Obrody Róbert Švec dnes informoval, že zvažuje, že v blížiacich sa prezidentských voľbách nebude kandidovať na prezidenta SR. Vo svojom stanovisku uvádza: „Úlohou nás, slovenských vlastencov je zabrániť tomu, aby Prezidentský palác po Kiskovi okupovali jeho klony:…

  Diplomová práca najlepšieho študenta Matoviča mala byť písaná sestrou kamaráta v Chorvátsku a vlastné závery tvoria štyri strany z 80

  Bratislava 21. januára 2019 (HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Zakladateľ hnutia OĽaNO Igor Matovič patrí k najhlasnejším kritikom vlády a aj v kauze rigoróznej práce predsedu parlamentu Andreja Danka sa neraz ostro vyjadroval o neetickosti a podvádzaní šéfa SNS. Matovič by však mohol vysvetliť aj svoju vlastnú záverečnú diplomovú prácu, ktorá vzbudila…

  TopSpeed

  Tím SOOP Racing bude štartovať na Svetovom finále Sodi World Series

  0

  Tím SOOP Racing je na slovenskej indoor kartingovej scéne už nejaký ten rok. Doteraz sme ich registrovali ako pravidelných slovenských reprezentantov na Majstrovstvách sveta v halových motokárach KWC (Kart World Championship). Minulý rok po prvýkrát štartovali aj v Pohári Národov, KWC Nation Cup, kde sa ako prvý slovenský tím prebojovali do…

  NKÚ potvrdil, že NDS nehospodári správne

  0

  Zákazky od štátu? Čistá paráda. Samozrejme, zvyčajne len v prípadoch, keď ste na vrchu potravinového reťazca. Ak ste dole, niekedy nedostanete ani to, na čo máte nárok. NKÚ – Najvyšší kontrolný úrad pred pár dňami zverejnil tlačovú správu, v ktorej NDS nehospodári správne. Akciovka by mohla byť kontrolovaná efektívne, poviete si.…

  Nový Lexus IS F príde o 3 roky. Čo o ňom už vieme?

  0

  Lexus IS to mal v živote ťažké. V každej generácii to bolo a stále je auto, ktoré nesadne každému. Nebolo, nie je a asi nikdy nebude určené masám. Vždy ponúkal veľa, a tiež som mu vedel vyčítať množstvo maličkostí. Superostrý model F nie je výnimkou. Nový Lexus IS F však má prísť a to je skvelá správa. V kuchyni…

  Off-road drag race? Prečo nie

  2

  Bežný šprint z miesta, alebo drag-race môže časom omrzieť (ako pre koho). Chalani z carwow skúsili trocha odlišný šprint. Off-road drag race skúsili s tromi výkonnými off-roadmi, i keď u dvoch z nich by sa dalo skôr spomenúť slovo SUV. Kto teda na krátkej 100 m dráhe na nespevnenom povrchu môže vyhrať? Mercedes-AMG G63, Porsche Cayenne…

  Mick Schumacher sa stal juniorom pre tím Ferrari

  0

  Syn Michaela Schumachera, Mick Schumacher, kráča v otcových stopách. Po minuloročnej výhre v európskej sérii F3 si zaistil miesto vo Formule 2. Odtiaľ je už iba kúsok do Formuly 1. A tento kúsok sa stal ešte menší. Iba pár dní po narodeninách Michaela Schumachera vyšla včera na svet správa, že…

  Vraj Brexit zasiahne výrobu áut tvrdo v GB aj na Slovensku

  5

  Brexit môže prudko zakývať automobilovou výrobou. Slovensko ako automobilová veľmoc to má tiež nahnuté. Aký bude reálny dopad pre zamestnancov a výrobu si zatiaľ nedovolí nikto presne určiť. Niektoré štáty sa pripravujú, niektoré nečinne čakajú. Čo je lepšie? Jednoznačne si myslím, že chystať zadné dvierka by bolo vhodné. Je totiž najvyšší čas.…

  KAMzaKRÁSOU

  Je sa čoho obávať pri materstve? Dámy, takáto je skutočnosť!

  0

  Rovesníčky už kočíkujú, mama hladká kolísku, ktorú má odloženú ešte po nás a demografi dvíhajú varovný prst, že Slovensko vymiera, keďže detí sa rodí, čím ďalej tým menej, a my si uvedomujeme, že ho adresujú tak trochu aj nám. Máme na to vek, partnera aj hypotékou zaplatenú strechou nad hlavou. Lenže... Je sa…

  Ako odstrániť rosenie okien? Jediný trik, ktorý potrebuješ ovládať!

  1

  Teploty sa vonku viac-menej držia pod nulou, vykurovacia sezóna je v plnom prúde a vám sa vďaka tomu na oknách vytvára rosa. Zo začiatku sa objaví len malá nenápadná rosa na skle alebo na ráme okná, no neskôr sa môže usadiť aj na stenách. Nie je to v podstate žiaden životu ohrozujúci problém,…

  Oman pravý vyrieši mnohé zdravotné ťažkosti. Odhaľ, ktoré!

  0

  Oman pravý obľubuje teplé a slnečné stanovištia. Dokonca i jeho kvet vyzerá ako malé slnko s mnohými žltými lúčmi. Táto bylina však ponúka toho oveľa viac ako len pekné kvety. Ukrýva totiž množstvo cenných látok a hneď v niekoľkých smeroch podporuje ľudské zdravie. Ak sa chcete o tejto bylinke dozviete viac, určite neprehliadnite nasledujúci článok! Prezradíme…

  Chceš byť opäť vo forme? Toto sú najlepšie cviky na pevný zadok

  2

  Ešte stále tu máme január, ktorý sa nesie u mnohých ľudí v znamení nastolenia životných zmien, ktoré si predsavzali na konci starého roka. Výnimkou nebýva predsavzatie zmeny celkového štýlu, alebo dostanie sa do lepšej formy. Začnite od zadu! Toto sú najlepšie cviky na pevný zadok, ktoré zaručene fungujú.

  Ako si udržať zdravý vzťah? Riaď sa heslom: Bez práce nie sú koláče!

  1

  Keď sa istý americký spisovateľ chystal do chomúta, vypýtal si do manželstva pár dobrých rád od svojich čitateľov. Ako neskôr priznal, najviac mu bodla tá, že bez práce ani vo vzťahu nie sú koláče. Nie náhodou. Ako si udržať zdravý vzťah a žiť v harmónii s opačným pohlavím? 

  Video Túžiš po štíhlych a pevných pažiach? Toto sú TOP cviky na ruky!

  1

  Po nevzhľadných ochabnutých rukách netúži asi žiadna z nás. V dobre padnúcom novom tričko predsa dozaista vyzerajú lepšie štíhle a pekne tvarované paže. Ako sa však k nim dopracovať? Veľkú rolu pri tvarovaní postavy hrá jednoznačne stravovanie. Zdravý jedálniček by mal pozostávať zo zdrojov bielkovín, vitamínov i minerálov. Ak sa k vhodnej strave pridá pohyb, dejú…

  TopDesať

  Najdivnejšie detské ihriská. Kto mohol toto vytvoriť?!

  0

  Detské ihriská by mali rozvíjať detskú fantáziu, takže sa pri ich dizajne kladie veľký dôraz na kreativitu. No aj v tomto odbore existujú lepší a horší dizajnéri. Prácu tých horších môžeš vidieť na fotografiách z dnešného príspevku. Nasledujúce ihriská sú naozaj zvláštne. Niekedy stačia zle umiestnené prvky, aby pokazili celý…

  Austrália je výzvou pre každého: Tieto bláznivé fotografie ťa dostanú

  0

  Austrália je nádherná krajina. Množstvo ľudí túži po tom, aby sa raz do tejto krajiny pozreli, a to aspoň na chvíľu. Austrália si však pre svojich obyvateľov a najmä návštevníkov pripravila niekoľko nemilých prekvapení. A nie sú to iba jedovaté hady, ktoré, mimochodom, v tomto článku vôbec nespomenieme. Pripraviť sa…

  Máša a medveď: Známa rozprávka sa dostala do Guinessovej knihy rekordov!

  0

  Epizóda animovaného seriálu Máša a medveď vstúpila do Guinnessovy knihy rekordov. Máša a medveď: Ružová maska si podmanila srdcia 3 miliárd divákov na YouTube. Celkový počet zhliadnutí epizód animovaného seriálu s Mášou na YouTube presahuje 42 miliárd. "K dnešnému dňu sa 17. časť pod názvom Máša a kaša (v slovenčine Máša a medveď:…

  Zúbožená mačka z ulice dostala druhú šancu na život. Takto vyzerá dnes!

  0

  Carmen Weinbergová je zakladateľkou organizácie Friends Friends Project Inc., ktorá pomáha opusteným zvieratám a hľadá im nový domov. To šťastie mala aj mačka menom Cotton. Keď Carmen uvidela Cotton prvýkrát, zabolelo ju srdce. Cotton totiž nemohola otvoriť oči, pretože ich mala plné roztočov. A to ani zďaleka nebolo všetko... Cotton…

  Aj takéto krvilačné beštie sa skrývajú za tabuľkou "Pozor, zlý pes!"

  0

  Pozná to každý znás. Vždy, keď na bráne pred rodinným domom nájdeš tabuľku "Pozor, zlý pes!", pravdepodobne ti mysľou začnú behať rôzne krvilačné beštie s obrovskými tesákmi, ktoré sú pripravené zaútočiť na kohokoľvek, kto sa dostane do nebezpečnej blízkosti brány. No často je to úplne opačne. Tieto strážne zvieratá na teba síce…

  Najroztomilejšie fotografie zvieracích kamarátov PRED a PO

  0

  Fotografie pred a po sú veľmi zábavné a obľúbené na internete. Rodičia často fotografujú svoje deti v detstve a tie sa potom rozhodnú urobiť si rovnakú fotografiu aj v dospelosti. Tieto fotografie sú však trochu iný prípad. Ide o zvieratká, ktoré spolu vyrastali a sú najlepšími kamarátmi od malička až dodnes. Spolu…