• K možnosti použitia zbrane a drona v Dolnej Krupej: „Tu stoj, lebo si pôjdem zobrať zbraň!“

  Publikované 30.07. 2018 o 15:12 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Ak majú novinári údajné právo nalietavať dronom ponad cudzí a súkromný pozemok, údajne vo verejnom záujme, s odkazom na právo verejnosti na informácie, vraj tiež „vo verejnom záujme“ je jedno, či ide o konflikt záujmu s obcou a jej územným plánom, i to, čo sa na pozemku nachádza, predbežne aj to, čo všetko majiteľ objektu voči obci a jej územnému plánu porušil alebo neporušil, má majiteľ právo svoj pozemok a objekt chrániť, s odkazom na jeho osobnú bezpečnosť a bezpečnosť chráneného majetku, čo je zákonom chránený záujem, a tým je aj právo na ochranu jeho súkromia, teda, Jozef Hambálek, vo svojom osobnom a súkromnom záujme, ak je zároveň oprávnený držiteľ a vlastník zbrane, v opore o zákon a právo, ak to v danej situácii nebolo možné inak, a jeho výzva nebola „investigatívnymi filmármi“ vypočutá, mal nadradené právo dron aj zastaviť alebo „zrušiť“.


  Toto právo je nad právom majiteľa a používateľa dronu, rozumej: Právo majiteľa objektu  je nad právom ochrany ich majetku, ktorým je dron.
  Predstavte si, trebárs, že by poškodenému Kňažkovi do domu vletel dron… jemu tam ale osobne „vletel“ zlodej. 🙂
  Oprávnene držaná a v súlade so zákonom použitá zbraň má, ak niet iných, lepších možností, aj po márnej výzve, aby páchateľ vo svojom konaní nepokračoval, vždy dostatočný zastavovací účinok.
  Osoba vlastniaca dron vraj ani nebola novinárom (viac nižšie). K porušeniu zákona došlo aj zverejnením záberov (Kuciakove Aktuality) pod rúškom „investigatívy“ a aj „práva na informácie“…
  Právo vlastniť zbraň nie je základným ľudským právom, ale nástrojom na ochranu základného ľudského práva, ktorým je právo na život a s ním aj právo na ochranu osobného vlastníctva a majetku a súkromia.
  Zákon o strelných zbraniach a strelive zakladá aj ním chránené a vymedzené použitie inštitútov nutnej obrany a krajnej núdze.
  https://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-190
  Právo na súkromie je ľudsko-právne chránený záujem, s právnou silou nad vágnym verejným záujmom. Porušenie tohto práva je možné len zákonom. Investigatíva nemá oporu v zákone. Ochranu informačných zdrojov upravuje tlačový zákon.

  Poznámka na okraj (hypotéza): Ochrana obydlia a súkromia legálne držanou zbraňou pred útokom na obydlie a súkromie ozbrojeným zborom PZ sa môže stať legitímna, ak sa preukáže, že také prelomenie súkromia bolo nelegálne a v rozpore s chráneným záujmom (viac nižšie).
  Typ Kuciakovým Aktualitám: Preventívne by bolo načim preveriť aj skutočné úmysly Sitnianskych rytierov; podozrivo dlho spia. Či vôbec spia, čo robia, či nie sú riadení Kremľom… 🙂
  Súčasná slovenská legislatíva dáva dronom zelenú, pokiaľ nemajú kameru:
  „Vyhotovenie akéhokoľvek videa alebo fotografie z „vtáčej“ perspektívy, či už na komerčné použitie alebo len pre svoju vlastnú potrebu a potešenie, je možné iba so súhlasom Ministerstva obrany, keďže takáto činnosť je v zmysle § 63 a § 64 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov, považovaná za letecké snímkovanie. A aby toho nebolo málo, zákonodarca letecké snímkovanie považuje za letecké práce, čo v preklade znamená, že okrem povolenia od Ministerstva obrany budete potrebovať ešte povolenie Dopravného úradu, zaevidovanie vášho dronu na Dopravnom úrade, vypracovanie prevádzkovej príručky, ktorú musí schváliť Dopravný úrad a v neposlednom rade vykonanie skúšky spôsobilosti na Dopravnom úrade. A v prípade, ak by sa jednalo o diaľkovo riadený dron alebo model dronu s maximálnou vzletovou hmotnosťou 20 kg a väčšou, musíte mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla.“
  https://www.epravo.sk/top/clanky/pravna-regulacia-dronov-v-slovenskej-republike-3941.html
  Úniovou legislatívou sa v jej príprave zaoberá Európska komisia (veda, priemysel, súkromné a právnické osoby). Osobitný zreteľ  si vyžaduje použitie dronov armádou, ozbrojenými bezpečnostnými zbormi, hasičmi a záchranármi.
  Poznámka: Dron môže byť okrem kamery aj nosičom kadečoho iného. Prevencia je preto na mieste a v súlade s právom.
  Jozef Hambálek novinárovi: „Tu stoj, lebo si pôjdem zobrať zbraň.“ Trestné oznámenia nepadli.
  „Dňa 25.7.2018 v popoludňajších hodinách sme spozorovali dron lietajúci priamo nad súkromným pozemkom spoločnosti HANGAR 58, s.r.o. Podarilo sa nám nájsť neznámu osobu, ktorá tento dron ovládala. Po mojom predstavení sa ako majiteľ ním monitorovaného pozemku začal dotyčný telefonovať v angličtine a mne odpovedal ruštinou, že nie je novinár. O malú chvíľu prišlo osobné vozidlo zahraničnej ŠPZ. Neznámy spolu s lietajúcim zariadením a vodičom osobného vozidla chceli utiecť, v čom sme sa im do príchodu polície snažili zabrániť. Následne prišla hliadka polície, ktorá oboch pánov predviedla na výsluch ako osoby podozrivé zo spáchania niekoľkých trestných činov a porušení zákona. Predmetné lietajúce a záznamové zariadenia spolu so záznamovými médiami zadržala polícia a taktiež vypočula aj mňa,“  zverejnil svoje stanovisko na facebooku Jozef Hambálek, podnikateľ a prezident motorkárskeho klubu Noční Vlci. Na otázku, prečo vo videu počuť, ako hovorí, že si pôjde zobrať zbraň, nereagoval.
  https://plus7dni.pluska.sk/domov/dolnej-krupej-zasahovala-policia
  Kuciakove Aktuality.sk zverejnili toto video (zrejme kombinácia novinárskych so zábermi kamery z drona, ktorých pôvodcami boli novinári Radio Free Europe a dron, ktorý bol vybavený kamerou, bol nimi zrejme prenajatý):
  https://www.aktuality.sk/clanok/610142/video-sef-slovenskych-nocnych-vlkov-sa-vyhrazal-novinarom/?AT=wgt.category_kategoria-najcitanejsie.c.x…A.
  Prirodzene predpokladám, že Hambálekovo oprávnenie pre zbraň bolo políciou na mieste preverené…
  Jozefovi Hambálkovi údajne hrozí pokuta 33 200 eur po tom, ako Ministerstvo hospodárstva SR začalo voči nemu správne konanie:
  „Účastník konania si nesplnil povinnosť písomne informovať ministerstvo o kategóriách, typoch a množstve znehodnotených výrobkov obranného priemyslu, ktoré vlastní, spolu s údajmi o mieste ich uloženia, a to vždy do 25. dňa nasledujúceho po uplynutí kalendárneho štvrťroka. Na základe toho mu môže byť uložená pokuta,“ odôvodnilo ministerstvo, prečo voči podnikateľovi začalo konať.
  Autorská poznámka: Veci vo verejnom záujme, tohto typu „verejného záujmu“ sú prednostne oprávnené riešiť orgány na to zo zákona zriadené…
  Novinári a aktivisti a kadejaké súkromné a polo súkromné persóny spravidla narobia viac škôd ako osohu.
  Vec aktívne rieši a koná v nej aj anti košpirátor z webu www.konspiratori.sk a rusofób Juraj Smatana. Píše, že snímkovanie  objektu je „vo verejnom záujme“ tu (fejzbúk a jeho osobná stránka):


  Odkaz „odborníkovi“ k dvom záujmom proti sebe: Verejný záujem „vedieť, čo nám to tu budujú“ je až v druhom slede za záujmom ochrany súkromia; verejný záujem s právom  na informácie sú definované veľmi vágne, záujem ochrany súkromia je jasný: Môže byť prelomený len v súlade so zákonom a spravidla o ňom rozhoduje súd na návrh prokurátora, na podnet vyšetrovateľa PZ.
  Osobná prehliadka, prehliadka obydlia a súkromného objektu vo vlastníctve osoby, osôb, má ľudsko-právny aspekt. Ľudská bytosť má štatút osoby. Kto prekročil jej intímnu zónu (proxemika ako súčasť neverbálnej komunikácie) bez jej súhlasu, kto vstúpil do jej obydlia alebo súkromného objektu bez súhlasu osoby majiteľa obydlia, objektu vo vlastníctve osoby, porušil ľudské práva osoby s jej príslušenstvom a zákon. Toto všetko je možné len v opore o osobitný zákon, alebo osobný súhlas dotknutej osoby vo vzťahu k jej výlučnému osobnému a súkromnému vlastníctvu a majetku.
  https://www.facebook.com/smatana?fref=ts
  Pojem „verejný záujem“ patrí do rétoriky prostredia a osvetia mimovládnych organizácií a médií, ktoré by radi vyzliekali až do naha kade-koho, pričom oveľa radšej skrývajú svoje príjmy a ich zdroje. Verejný záujem deklarovaný novinármi stojí „na vode“.
  Hrozbou pre EÚ a Slovensko v nej je, že konšpirácie sa nenápadne a legálne miešajú s paranojou, a ak sa nepotvrdia alebo nevyvrátia, paranoja sa stane štátnou ideológiou a bude ako psychiatrická choroba zrušená najskôr APA (Asociácia amerických psychiatrov) a potom aj WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) tak, ako homosexualita…
  …a k slovu sa dostane diktatúra.
  …a stav vecí sa jej začína podobať.
  Mimo iné, tiež bez akýchkoľvek pochybností, najmä vo vzťahu k medzinárodnému právu a jeho rozličným metrom (…). Ale to sme tu mimo iné, už mali… (goebelsovská a dnes znova proti ruská propaganda: Čo je ruské, je všetko zlé…) a hlavne, sme poslušní systému matrixu, ktorého sme súčasťou (euro a transatlantický priestor):
  https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/478462-slovensko-nadalej-povazuje-krym-za-uzemie-ukrajiny-pripomina-rezort-diplomacie/
  Jozef Hambálek sa vyhrážať nemal. Dron mal odstreliť. Vo verejnom záujme, ktorým je aj ochrana súkromia, majetku, zdravia a života osôb v súkromnom objekte. Preventívne. Pri bránke sa toho ale vždy navypráva, až hanba (Jára da Cimrman). 🙂
  Predbežný záver: Policajti vypočuli obe strany a nezistili „nič“, a žiadna zo strán nepodala trestné oznámenie.
  Napriek tomu, že polícia v oficiálnom vyhlásení uviedla, že v centrále Nočných vlkov sa nachádza len muzeálna vojenská technika, poslanec Národnej rady Ján Budaj (OĽaNO) už tretí raz na sociálnej sieti konšpiruje a hovorí o ruskej agresii. Budajovo najnovšie hodnotenie Nočných vlkov: “Bezbrehý obdiv k moci a armáde, násilnícke reči a gestá, hry a hybridné formy vplyvu” je aj ako konšpirácia za čiarou, a nebude mať žiadny vplyv na konanie vo veci pozemku a stavby.
  Budaj vidí v Nočných vlkoch ruskú čižmu, Smatana, ako jeho poradca, nástroj hybridnej vojny. Obaja si vo svojich naratívoch a ich fabuláciách priam výborne rozumejú a vzájomne sa dopĺňajú…
  Dôvodom na vykonanie štátneho stavebného dohľadu Slovenskou stavebnou inšpekciou Nitra,  je rozpor využívania objektov firmy HANGAR 58 v Dolnej Krupej s územným plánom obce a prípadný rozpor s s predmetom pôvodného stavebného povolenia. Podobných konfliktov záujmov a vecí sú na Slovensku desiatky… ibaže tento je svojou povahou a charakterom „výnimočný“ a bude riešený prednostne pred ostatnými „bežnými“… Lebo na Slovensku je to tak.
  Akútnym dôvodom je aj zistenie (Budaj/Smatana), že Slovensko je v ohrození Ruskom a hrozí anexia územia základne v Dolnej Krupej Ruskou federáciou…
  „Neprejdú!“ Podpísaní Ján Budaj a Juraj Smatana ako iniciátori podnetu.
  Súčasne minister obrany Slovenskej republiky Peter Gajdoš podal na generálnu prokuratúru trestné oznámenie, aby preskúmala činnosť združenia Slovenskí Branci. Práve toto združenie pred niekoľkými týždňami vykonávalo na offroad dráhe v Dolnej Krupej výcvik s využitím funkčného bojového vozidla BVP-1.
  Táto kauza má akútny medzinárodno-politický charakter, lebo „Slovensko je vo vážnom „hybridnom“ ohrození Ruskou federáciou.“ Ostatné pozemkovo-vlastnícke, stavebné a reštitučné tituly a kauzy, sa môžu na Slovensku ťahať roky aj desaťročia, ale to „nevadí“… (lebo Slovensko je právny štát). Naozaj?
  https://dennikn.sk/blog/1191160/na-zakladnu-nocnych-vlkov-podnet/
  Podľa najnovsích konšpiračných iniciatív má byť Dolná Krupá hrozbou pre blízke „jadrové“ Jaslovské Bohunice, skrýšou nájomných vrahov Kuciaka, lebo je blízo Veľkej Mače…
  Vyšetrovanie ukáže.
  V každom prípade „krídla“ predstavivosti a fantázie nemajú hraníc, čo je dobré aj na to, že bezpečnostné služby a OČTK majú čo robiť a každý podnet, nápad, by mali preveriť…
  Však ulica už skanduje, či Krym je-nie je ruský… no, zabráňte jej (im) v tom…
  Nedeľné vydanie webu Hlavné správy píše, čo sa v ostatných dňoch udialo (hotová kampaň pre a proti):
  https://www.hlavnespravy.sk/krym-je-rusky-dnes-sme-vsetci-nocni-vlci-znelo-v-bratislave-vrah-kuciaka-bol-medzi-nimi/1477248
  Vláda mnohé zanedbáva, a krok po kroku stráca dôveru občanov; skôr, než hystéria okolo iniciatívy „Slovenských brancov“ a spájanie sa s pochybnými persónami a spolkami takzvaných „bojovníkov proti hybridným hrozbám“, ktorými sa dokonca nechajú manipulovať a inšpirovať, legitímna a mentálne zvládnuteľná otázka ministrovi obrany a do pléna:
  Čo, takto, radšej obnova bývalého, úžasného Zväzu pre spoluprácu s armádou (spojenie branných a športových aktivít so záchranárstvom a civilnou obranou) pod priamou kontrolou vlády a ministerstva obrany?
  https://domov.sme.sk/c/20878336/generalny-prokuratura-uz-prijala-gajdosov-podnet-k-slovenskym-brancom.html
  Česi si chránia svoje prvo republikové tradície – Sokol, Orel, organizujú každoročné stretnutia so spoločnými cvičeniami a programom pre všetky vekové kategórie, na Slovensku máme „len“ a aspoň skautov…
  Mám nostalgiu za úžasnými československými spartakiádami, ktoré nosia ich pamätníci a účastníci vo svojich srdciach…
  Ako autor článku nie som pre ani proti veci osobne zainteresovaný, som anti ideologický apolitický, a je mi úplne fu(c)k, a jedno, aký bude mať vec a kauza svoj koniec…
  Na druhú stranu, motorkárov vôbec nemusím. Porušujú dopravné predpisy, spôsobujú vedome hluk, provokujú, mám ich za nebezpečných cestných pirátov. Ctím si zákon a ľudské práva. Oni ale na mňa, zákon a moje práva serú. Ani nevedia, čo to je. Jeden ruší aj večerný a nočný pokoj pod našimi oknami. A mestská, aj dopravná polícia PZ sú zväčša nečinné a „bezmocné“. Ticho ich tolerujú…
  Smrteľné havárie motorkárov mnou nehnú. To nebýva smola, to býva vedomé konanie s predpokladaným a očakávaným fatálnym koncom. A čo je ešte oveľa horšie, že „berú so sebou“ aj nevinných ostatných účastníkov cestnej premávky, ktorí sa ocitli v nevhodnom čase na nevhodnom mieste…
  Na tretiu stranu – mám úctu, rešpekt a obdiv k tým úžasným a „vymakaným“ strojom…
  Na stranu štvrtú, nemusím a nemám obdiv, úctu a rešpekt voči Kotlebovcom, pre ich nostalgiu za Slovenským štátom, hoc ich návrhy zákonov plénu národnej rady Slovenska sú podnetné, a strana je často nepríjemným oponentom vládnej koalície. Som „vedený“ inak.
  Mám problém so slovenskou justíciou, ktorá sa vo veci nálezu a rozhodnutia o charaktere ĽSNS správa ako cudná panna, ktorá si dáva načas, čo je voči jej voličom a ostatnej spoločnosti krajne nezodpovedné…
  …spoločnosť nie je dobré udržiavať v napätí a nečinnosťou „nezávislej justície“ z akýchkoľvek dôvodov, ho umocňovať… to má zjavne zlú odozvu v klesajúcej dôvere v justíciu a právny štát…
  V súčasnosti sa ale očakáva proces na špecializovanom súde, proti Mariánovi Kotlebovi, vo veci finančného daru trom rodinám v sume 1488 eur…
  Ak najvyšší súd Kotlebovu ĽSNS zruší ako extrémistickú, jej poslanci ostanú v parlamente ako nezávislí, ale bez nároku na štátny príspevok.
  Súd už v roku 2006 zrušil Slovenskú pospolitosť.
  Pekne pozdravujem. 🙂
  Juraj Režo alias notorickyobcan

  Ilustračne (zozbierané čriepky):
  Jozef Prokeš (a jeho k slovenskej vláde a mimovládkam verzus zvrchovanosť a suverenita Slovenska):
  „Absolútne nechápem, prečo vláda a aj parlament schváli štátny rozpočet, kde vyčlení obrovské finančné prostriedky mimovládnym organizáciám, ktoré očividne deštruujú štát a podkopávajú jednotu Slovenskej republiky. Považujem za rozumné podporiť mimovládne organizácie, ktoré realizujú charitatívne akcie. Ak sa chce niekto z tretieho sektora angažovať v politike, tak regulárnym nástrojom sú parlamentné voľby. Nemôžeme finančne podporovať a tolerovať, aby mimovládne organizácie robili politiku bez mandátu od voličov. Vláda a parlament namiesto toho, aby si vzali od neho pozitívny príklad od Viktora Orbána, radšej zo štátneho rozpočtu štedro podporia rozvracačov republiky.
  Nechápem vládu SR, ktorá svojím konaním robí zo Slovenska a svojich občanov terč pre ruské rakety. Národ a „alternatívne“ médiá, ktoré sa pomaly ako kvapky spájajú, pôjdu v jednej línii a môžu vytvoriť silný prúd, ktorý zmetie mainstream.“

  https://www.hlavnespravy.sk/narod-zmetie-mainstream-jozef-prokes-vlada-sr-svojim-konanim-robi-zo-slovenska-svojich-obcanov-terc-pre-ruske-rakety/1466063
  Ak je vo „vzduchu“ dobrá otázka obnovy povinnej vojenskej služby, navrhujem, v prvom slede povolať všetkých proti ruských mimovládnych aktivistov…
  …znova budú aj modré knižky? Najmä „na hlavu“? 🙂
  A riadnu „mazácku“ vojnu na nich. Ozdravejú. Vyliečila mnohých (za „starých dobrých“ časov…). Pamätníci spomínajú, sťažovali a dnes si sťažujú len chronickí slabosi. Vojenčina nebola ani ekonomickou stratou, ani stratou zápočtu na dôchodok.
  Na margo „mimovládnych neziskoviek“ si zapamätajte: Koľko peňazí a priestoru im ponúkne vláda, toľko si vezmú, a budú pýtať ďalej, a dostávať nielen od vlády, čo je úplne totožné a porovnateľné so salámovou metódou dúhy…
  Vláda je už jasnou rukojemníčkou „tretieho sektora“.
  Ilustračne Arpád Soltész:
  https://www.noviny.sk/komentare/356592-poslanec-fico-musi-vyt-s-putinovymi-nocnymi-psami
  Denník N ponúka:
  https://dennikn.sk/1190447/jedenasty-stalinsky-uder-fasistickej-ochlpenej-oblude/?ref=tit
  Neviem, nesvietil som im pri tom, Noční vlci sú vlastne mimo môjho hlavného záujmu, sú ale parketou povinného záujmu kompetentných…
  Máme predsa spravodajské služby, prokuratúru a OČTK (a) policajný zbor, ktorý má pomáhať a chrániť…
  Iba si tu tak píšem.

  Vložené 31.7.2018

  SMATANA na svojej stránke (vyššie) 31.7. „vyštartoval“ na fejzbúk s týmto (zdieľaný text, sken príspevku):
  https://www.facebook.com/smatana?fref=ts


  Neuviedol dátum ani zdroj.
  Kto písal výzvu, kde je zverejnená?
  Výzva je zrejme preambulou petície.
  Na stránke obce sa výzva ani petícia zatiaľ nenachádzajú:
  https://obec.dolnakrupa.com/
  Vkladateľ skenu (Smatana) textu neuviedol zdroj (sken len promoval ako prílohu k svojmu príspevku).
  Výzva je anonymná.
  Zrejme spracovaná a podvrhnutá dákou „neziskovkou“.
  Mimovládky Open Society Foundations pracujú.
  Podľa manuála, príručky.
  O existencii osoby z radov občanov obce Dolná Krupá, spôsobilej spracovať takýto text, sa dá pochybovať…
  Všimnite si počty lajkov a zdieľaní: Tie persóny si vôbec nepotrebujú overovať zdroje. Nik z nich sa ich ani v komentároch nedožaduje.
  Smatana ich manipuluje.
  Smatana nie je zdroj.
  Ak nebude výzva zverejnená na verejnom webe obce, ide o vážny problém:
  Konflikt obecnej samosprávy s obcou, občanov obce, so správcom webu.
  Bude obecný majdan? 🙂

  Vložené 1.8.2018
  obec@dolnakrupa.com
  Žiadosť o poskytnutie informácie:
  Prosím o stručnú info, či starosta obce a zastupiteľstvo obce Dolná Krupá vie o tejto údajne občianskej iniciatíve a kde je zverejnená (na webe obce sa nenachádza).
  Ďakujem.
  Juraj Režo
  Vysvetlivka:
  Výzva (jej sken) zverejnil na svojej fb stránke pán Juraj Smatana tu (neuvádza zdroj):
  https://www.facebook.com/smatana?fref=ts
  Čakám na odpoveď.

  Vkladám odpoveď (1.8.2018):
  „Dobrý deň, o predmetnej občianskej iniciatíve vieme, zverejnená bola pravdepodobne na Faceebooku Krupanský gazdovský spolek
  /uzavretá spoločnosť/.
  S pozdravom Ing. Teofil Mihalovič starosta obce Dolná Krupá.“

  Dohľadal som.
  Krupanský spolek gazdovský (fb stránka):
  https://www.facebook.com/groups/1750430251861937/
  Administrátori:
  Tomáš Bohunický, Badal Giri
  https://www.facebook.com/tomas.bohunicky
  Výzva sa nachádza tu (fb stránka Badal Giri) a zverejnená bola 24. júla:
  https://www.facebook.com/giribadal

   

   

   

  SME POD EKONOMICKÝM TLAKOM LIBERÁLOV
  Vážení čitatelia, Hlavné Správy sú v zúrivej ekonomickej vojne s liberálnym establišmentom. Podporte nás a pomôžte nám vybojovať zápas o konzervatívne hodnoty. Vážime si každé euro.
  č. účtu: SK65 0900 0000 0051 5666 1326

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  V Novom Meste sa päť občanov v žltých vestách domáhalo zrušenia volieb

  Bratislava 25. mája 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR - Milan Drozd)   Volebný okrsok v bratislavskom Ružinove, kde sa v sobotu počas volieb do Európskeho parlamentu (EP) emotívne domáhala voliť Američanka, nebol jediným miestom, kde musela zasahovať polícia. Riešiť situáciu musela aj v Novom Meste, kde sa päť občanov dožadovalo zrušenia volieb "Do volebného okrsku na Mikovíniho…

  Vedci našli prekvapujúci vzťah medzi fúzmi a onkologickými ochoreniami. Pre českých i slovenských mužov je veľmi dôležitý

  Kansas 25. mája 2019 (HSP/Sputnik/Foto:Pexels)   Americkí vedci odhalili spojenie medzi prítomnosťou fúzov na mužskej tvári a znížením rizika onkologických ochorení - rakoviny dolnej pery. Jeho vplyv je podobný vplyvu vlasov na hlave "Zdá sa, že fúzy chránia pery podobne rovnako, ako vlasy chránia hlavu," vysvetlil pre Medicalxpress autor štúdie…

  Dnešné voľby sú podľa Bárányho „pokojné, korektné a nudné“

  Bratislava 25. mája 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Dnešné voľby do Európskeho parlamentu je možné charakterizovať ako „pokojné, korektné a nudné“. Pre médiá to skonštatoval predseda Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Eduard Bárány Komisia sa pritom podľa neho kontinuálne zaoberá obdržanými podnetmi, napríklad v oblasti kampane a…

  Čaputová: Stojíme na križovatke z hľadiska budúcnosti a podoby EÚ, silným elementom sú protieurópske sily. Kiska: Nemali by sme dovoliť, aby nás reprezentovali ľudia, s ktorými nezdieľame rovnaké hodnoty

  Bratislava 25. mája 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR - Michal Svítok)   Stojíme na križovatke z hľadiska budúcnosti a podoby Európskej únie, či bude silnejšia a integrovanejšia, alebo naopak nastane proces oslabovania. Vyhlásila to nastupujúca prezidentka SR Zuzana Čaputová po tom, čo v Pezinku odovzdala svoj hlas vo voľbách do Európskeho parlamentu Čaputová…

  Spice Girls odštartovali comebackové turné

  Bratislava 25. mája 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Matt Crossick/PA via AP)   Britská skupina Spice Girls v piatok v Dubline odštartovala očakávané comebackové turné. Štvorica, bez Victorie Beckham, sa na koncertné pódium vrátila po siedmich rokoch Emma Bunton, Melanie Brown, Melanie Chisholm a Geri Horner sa v dublinskom Croke Park predstavili pred asi…

  Uchádzačov o post lídra konzervatívcov pribúda, ďalším je Hancock

  Londýn 25. mája 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Kirsty Wigglesworth)   Zápas o to, kto nahradí britskú premiérku Theresu Mayovú, sa ešte oficiálne nezačal, ale počet uchádzačov o post rýchlo narastá. Minister zdravotníctva Matt Hancock v sobotu oznámil, že bude kandidovať na post lídra Konzervatívnej strany a tým aj na post britského premiéra. Okrem neho…

  Čo sa to s tým naším školstvom deje? Niekde prednášatelia s kuklami na hlavách, inde sexualizujú deti gender dňami. Na ZŠ v Spišskej Novej Vsi zas predviedli scénku o Hlavných správach, že aj za komunistov by si to bolo ťažko predstaviť

  Spišská Nová Ves 25. mája 2019 (HSP/Foto:TASR-Henrich Mišovič)   Tento týždeň sa na sociálnych sieťach objavil úryvok scénky z jednej zo základných škôl zo Spišskej Novej Vsi, v ktorom sa mali deti zahrať na príslušníkov rodiny a diskutovať o jednotlivých médiách, pričom náš portál mal podľa tejto scénky uverejňovať články,…

  Obyvatelia obce Osadné, známej z rovnomenného filmu, vnímajú EÚ dvojako. Miestny duchovný k europrojektu: "Nemali sme dostatočný lobing, peniaze sa na nás nezvýšili"

  Osadné 25. mája 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR - Tomáš Doboš)   Obyvatelia obce Osadné v Sninskom okrese, kde sa pred viac ako desiatimi rokmi nakrúcal rovnomenný film, v ktorom vycestovali vtedajší starosta i miestny duchovný do Bruselu, aby zalobovali za výstavbu domu smútku i vytvorenie duchovného centra, vnímajú Európsku úniu pozitívne i negatívne. Účasť v sobotných…

  Hamilton víťazom kvalifikácie na VC Monaka

  Monte Carlo 25. mája 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Luca Bruno)   Britský pilot Lewis Hamilton sa stal víťazom sobotňajšej kvalifikácie na nedeľňajšiu Veľkú cenu Monaka formuly 1, šieste podujatie tohtoročného seriálu majstrovstiev sveta Tridsaťštyriročný úradujúci a päťnásobný svetový šampión jazdiaci vo farbách tímu Mercedes utvoril časom 1:10,166 min nové absolútne maximum mestského okruhu…

  František odsúdil rozhodnutia ukončiť tehotenstvá na základe prenatálnych vyšetrení: "Je v poriadku najať si na vyriešenie problému vraha?"

  Vatikán 25. mája 2019 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Andrew Medichini)   Umelé prerušenie tehotenstva nie je možné odpustiť ani v prípade, že je plod vážne chorý alebo mu hrozí smrť. V sobotu sa tak vyjadril pápež František a zároveň vyzval lekárov a kňazov, aby podporovali rodiny, aby takéto tehotenstvá nevzdávali Na konferencii venovanej interrupciám…

  Francúzska polícia pátra po podozrivom v súvislosti s piatkovým výbuchom

  Paríž 25. mája 2019 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Sebastien Erome)   Francúzska polícia pátra po podozrivom v súvislosti s piatkovou explóziou na pešej zóne v Lyone. Incident si vyžiadal 13 prevažne ľahko zranených, pričom 11 z nich bolo ešte v sobotu ráno v nemocnici Polícia v sobotu požiadala o pomoc svedkov a zverejnila fotografiu…

  Zemetrasenie v Japonsku. Pred príletom Trumpa sa triasli budovy v Tokiu

  Tokio 25. mája 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Koji Sasahara, Pool)   Stredne silné zemetrasenie zasiahlo v sobotu východné Japonsko. Budovy sa triasli aj v hlavnom meste Tokio, niekoľko hodín pred príchodom prezidenta USA Donalda Trumpa. Informovala o tom celoštátna televízna stanica NHK Podľa americkej geologickej služby USGS malo zemetrasenie magnitúdu 5. Epicentrum zemetrasenia…

  "Chcete vidieť mŕtvoly?!" Vodič, ktorý si fotil v Nemecku nehodu, dostal od policajta lekciu a pokutu

  Bavorsko 25. mája 2019 (HSP/Foto:Screenshot-Twitter-BR24)   Vodiči si pri čakaní v kolóne fotili smrteľnú nehodu, až ich oslovil dopravný policajt, či by si mŕtveho človeka nechceli prehliadnuť zblízka. Tým ich chcel upozorniť, že ich konanie nie je morálne správne. Za svoje správanie boli aj pokutovaní. Informuje portál Lidovky   Situáciu na videu zachytil spravodajský server…

  Rusko a Vietnam pripisujú veľký význam výnimočným stykom a všestranným strategickým partnerským vzťahom medzi sebou

  Moskva 25. mája 2019 (HSP/Kremlin.ru/Foto:TASR/AP-Evgeniya Novozhenina)   Prezident Ruskej federácie Vladimír Putin prijal v Kremli predsedu vlády Vietnamskej socialistickej republiky Nguyen Xuan Phuca. „Vidieť Vás v Kremli je pre mňa veľkým potešením,“ vyhlásil ruský líder. „Nemusím hovoriť o formálnej stránke našich vzťahov, ktoré majú bezpochyby strategický charakter, sú založené na…

  Šefčovič je zvedavý na volebnú účasť, aj vplyv euroskeptikov: Dobrý europoslanec sa musí vedieť presadiť "v kotli"

  Bratislava 25. mája 2019 (SITA/HSP/Foto:Facebook-Maroš Šefčovič)   Aká bude účasť na Slovensku a aký vplyv získajú euroskeptické a protieurópske strany v novom Európskom parlamente. To bude pri zverejňovaní výsledkov eurovolieb sledovať podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič Povedal to dnes pre novinárov po tom, čo odvolil. Okrem toho,…

  Minulosť sa opakuje: Fíni šokovali hviezdnych Rusov, rozhodol kapitán Anttila

  Bratislava 25. mája 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Petr David Josek)   Hokejisti Fínska sa po troch rokoch opäť predstavia vo finále majstrovstiev sveta. V sobotňajšom popoludňajšom semifinále šampionátu na Slovensku zdolali hviezdami nabitý výber Ruska tesne 1:0. Hrdinom stretnutia sa stal kapitán Marko Anttila, ktorý rozhodol o postupe svojho tímu gólom v 51.…

  Hviezda Hry o tróny vysvetlila, že sa počas prípravy na rolu inšpirovala Hitlerom: "Trénovala som pred oknom a apelovala na okoloidúcich"

  Bratislava 25. mája 2019 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Evan Agostini/Invision/AP)   Britská herečka Emilia Clarkeová uviedla denníku Veriety, že pre jednu z najživších scén seriálu počúvala prejavy diktátorov vrátane Adolfa Hitlera Denník vydal rozhovor Clarkeovej, v ktorom Emilia prehovorila o finále série a zvlášť o najpozoruhodnejšie scéne - keď sa Daenerys, po dobytí Kráľovského…

  V Terchovej varili halušky i ľudia zo zahraničia,na eurovoľby nezabudli

  Terchová 25. mája 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR- Erika Ďurčová)   Medzinárodná súťaž vo varení a jedení bryndzových halušiek prilákala v sobotu do Terchovej 18 tímov zo Slovenska, Česka, Poľska, Srbska, Ruska a Rumunska. Podľa hlavného organizátora Jozefa Miča súťažili v dvoch slovenských a jednom medzinárodnom kole "Urobili sme jedno kolo vyslovene len pre zahraničných. Predsa len sú…

  TopDesat

  Cukor: Príznaky, ktoré ťa zastihnú pri jeho nadmernej konzumácii

  0

  Cukor je jednoducho vynikajúci! A všetko, čo ho obsahuje, je chutné taktiež. Sladký kryštalický cukor je zrejme všade. Väčšina z nás ho miluje a nevieme si tak predstaviť ani jeden deň bez našej obľúbenej sladkosti. Avšak to, čo sa môže javiť ako nevinné potešenie, je skutočne dôvodom mnohých zložitých zdravotných…

  Šťastie, ktoré ti dokáže, že netrvá večne

  0

  Šťastie, ak ho náhodou stretneš, sa nezvykne zdržiavať dlho. Nasledujúce obrázky ti ukážu, ako to vyzerá, keď sa rozhodne odísť. Šťastie býva prchavé. Často sa stáva, že si človek myslí, že ho už má, a presne v tej chvíli sa mu život obráti hore nohami. Preto je oveľa lepšie hľadať…

  Japonsko - krajina, v ktorej je možné všetko

  0

  Japonsko je krajina, ktorú by si mal aspoň raz za život navštíviť. Krásna architektúra, milí ľudia, mnoho turistických pamiatok a odlišný spôsob života, si určite nájdu miesto v tvojom srdci. Japonsko je plné tradícií, ale aj moderných prístrojov, ktoré často predbiehajú aj naše najtrúfalejšie predstavy. Stretneš sa tu s tými…

  Tieto fotografie ti ukážu, aký úžasný môže byť perfekcionizmus

  0

  Množstvo z nás miluje perfekcionizmus. Nie je nič krajšie, ako vidieť veci, ktoré sú dokonale zarovnané a usporiadané. Ak miluješ perfekcionizmus, tak si na tom správnom mieste! V dnešnom príspevku ti totižto ukážeme zopár úžasných fotografií, ktorých hlavnou úlohou  je ti ukázať, ako úžasne môže vyzerať perfekcionizmus v praxi. Takmer…

  Veci, o ktorých sme všetci počuli, no nemali sme to šťastie ich vidieť

  0

  Dokonca aj v 21. storočí existujú veci, ktoré sme nikdy nevideli. A to aj napriek tomu, že sme o nich počuli už mnohokrát. Ako je to vlastne možné? Každý z nás totižto nemá to šťastie vidieť (no pre niektorých je to možno takto lepšie), ako sa lúpe had z kože.…

  Prvá svetová vojna: Do vinobrania doma

  0

  Ľudia na celej planéte medzi sebou odjakživa bojovali. Viedli sa vojny, viedli sa bitky. Častokrát kvôli malichernostiam. Pred prvou svetovou vojnou sa jedna veľmoc vyhrážala druhej. Sľubovali si bleskovú a zdrvujúcu porážku. Boje sa však pretiahli na celé štyri roky. Už roky pred začiatkom prvej svetovej vojny v Európe napätie rástlo. Nenávisť…

  Vo svete IT

  Ďalší smartfón z kuchyne Xiaomi prešiel certifikáciou. Na ceste by mohol byť nový model Xiaomi Mi 9T

  0

  Ako je u Xiaomi zvykom, tak v rámci jednej produktovej rady prináša viacero zariadení. Mohli sme to vidieť pri viacerých modelových radoch, napr. pri Mi 8 smartfónoch, ale aj pri nedávno predstavenej Mi 9-deviatke. Najnovšie to vyzerá tak, že spoločnosť rozšíri modelovú verziu Mi 9 o ďalšie zariadenia, ktoré na konci dňa…

  Na čínsky Huawei sa sype jeden problém za druhým. Najnovšie bol „vykopnutý“ z Wi-Fi aliancie

  0

  Huawei posledné dni musí riešiť jeden problém za druhým. Potom čo ich americká vláda zaradila na „entity list“ (pozn. redakcie: spoločnosti, s ktorými majú americké firmy zakázané obchodovať), tak spoločnosť čelí vážnym problémom, ktoré ohrozujú produkciu nových zariadení. Pár dni dozadu to vyzeralo, že po dočasnom zažehnaní krízy s operačným systémom…

  Po prvýkrát v histórii sa podarilo študentom zhotoviť a vypustiť raketu, ktorá dosiahla hranicu vesmíru!

  0

  Skupina študentov vypustila 21.5.2019 raketu, ktorá je pravdepodobne prvou raketou postavenou a navrhnutou študentmi, ktorá presiahla hranice vesmíru. Tomuto úspechu predchádzala desaťročná neformálna súťaž medzi strojárskymi školami po celom svete, tvrdí USC Rocket Propulsion Laboratory v stanovisku. Píše portál Space.com. Interná analýza ukázala, že toto študentské zariadenie pod názvom Traveler IV…

  Ford a Agility Robotics spájajú sily. Takto by malo vyzerať v budúcnosti doručovanie balíkov – autonómne auto a robot ako poslíček

  0

  Spoločnosť Ford chce byť hnacím motorom v inováciách. Dôkazom toho má byť oznámenie spolupráce so spoločnosťou Agility Robotics, s ktorou chcú vytvoriť autonómne auto s robotom, ktorý bude roznášať balíky. Poslíčkovia s šoféri nemajú vo vízii spoločnosti priestor Americká automobilka Ford prostredníctvom svojho blogu oznámila spoluprácu so spoločnosťou Agility Robotocis, ktorých ambíciou je…

  Facebook by už v budúcom roku mohol spustiť vlastnú digitálnu menu „GlobalCoin“

  0

  Necelý mesiac dozadu sme Vám priniesli informácie o tom, že spoločnosť Facebook oprašuje projekt Libra, ktorý zastrešuje digitálnu menu. Podľa informácií, ktoré sme Vám priniesli, sme sa mali už približovať k ostrému spusteniu tohto masívneho projektu, avšak bez presného termínu. Najnovšie, portál BBC.com prišiel s reportom, v ktorom načrtá konkrétnejší termín. Digitálna…

  Xiaomi Redmi 7A je oficiálne predstavený. Smartfón pre nenáročného používateľa s lákavou cenovkou

  0

  Spoločnosť Xiaomi v priebehu dnešného dňa predstavila smartfón Redmi 7A, ktorý patrí do kategórie najdostupnejších. Jedná sa totiž o smartfón, ktorého cenovka by mala začínať na úrovni 599 Yuanov, čo je po prepočte predstavuje približne 80€ (pozn. redakcie: Xiaomi bude o oficiálnej cene informovať počas predstavenia zariadenia K20). Na predstavenie…

  TopSpeed

  Video Audi A4 quattro B8 4x4 test

  0

  Typ A4 je najmenšie Audi v ponuke výrobcu s klasickým pohonom oboch náprav quattro. Menšie typy ako A3, TT, Q2 a Q3 majú motor naprieč, a teda komerčne označovaný pohon quattro je v skutočnosti haldex. Inými slovami, malé Audiny majú viaclamelovú medzinápravovú spojku, od A4 vyššie je medzi nápravami skvelý…

  Finalisti ankety Európske auto roka 1989

  8

  Porotcovia ankety Európske auto roka si v roku zmien vo východnom bloku Európy a našej nežnej revolúcie 1989 vybrali troch finalistov. Boli nimi Fiat Tipo, Opel Vectra A a Volkswagen Passat B3. Všetky boli v minulosti na našich cestách bežné. Prvé dve však takmer úplne vymizli. Relatívne často však môžete ešte stále…

  CEO Mercedes dostal od BMW na dôchodok darček (v reklame)

  4

  V automobilovom svete funguje istý princíp doťahovania sa, ktorý má zaujímavý podtón v podobe reklamy. Netreba predstavovať mnohé reklamy z celého sveta, v ktorých si zo seba automobilky vzájomne robia srandu. A je tu ďalšia. Aktuálne na tému odchodu dlhoročného CEO Mercedes, Dietera Zetsche. Ten odišiel z čela predstavenstva 22. mája 2019. BMW pripravilo vtipnú reklamu,…

  Kolóny na diaľniciach pre nehody. Dajú sa vodičom zľahčiť?

  13

  Kolóny na diaľniciach pre nehody boli, sú a obávam sa, že budú. Vodiči stojaci v zápche zvyknú mať pociť, že na nich záchranné zložky kašlú. Nie je to tak, sú však oveľa dôležitejšie veci, ako fakt, že niekto sedí v aute a čaká. Ak je už skutočne zle, v horúčavách rozdávajú…

  BMW modely 2020 dostanú nové motory a zvuk pre hybridy

  12

  Každá automobilka pravidelne vylepšuje svoje modely, či už menšími alebo väčšími zmenami. BMW modely 2020 obohatí o nové motory, manuálnu prevodovku pre model Z4 alebo o zvukový signál pre plug-in hybridné modely pri jazde na elektriku. K tomu tiež pridá niektoré nové položky do výbavy.

  Utierky v aute sú pre každého vodiča „must have“

  3

  Máte deti, ktoré rady zapackajú sklo, zašpinia sedadlá, dvere, alebo si k špinavej nehode pomôžete jedlom, či nápojom sami? Prípadne máte v aute toľko prachu, že vám je z toho doslova zle? Utierky v aute sú pre tieto momenty skvelý pomocník. Existujú s určením pre rôzne povrchy. Ale dobre poslúžia aj univerzálne. V ponuke…

  KAMzaKRÁSOU

  Čo je hypokaliémia? Môže ťa až paralyzovať, preto nepodceňuj jej symptómy!

  1

  Nevidíme ich, no prijímame ich každý deň v strave, prípadne prostredníctvom výživových doplnkov. Minerály sú pre procesy v organizme kľúčové a ich nedostatok spôsobuje zdravotné problémy a ťažkosti. Nedostatok draslíka v tele tiež nie je práve ideálny stav. Čo je hypokaliémia a prečo sa jej radšej vyhnúť?

  Neuveriteľné syndrómy, o ktorých vie len málokto! Nebudeš tomu veriť! (II. časť)

  1

  Dnes budeme venovať priestor nezvyčajným a pomerne zriedkavým chorobám, ktoré strpčujú životy ľudí. Verte tomu, že i keď niektoré z nich môžu vyvolať úsmev na tvári, ide však o ťažkosti, ktoré postihnutým ľuďom znepríjemňujú život tak, ako si ani v niektorých momentoch nevieme predstaviť. Neuveriteľné syndrómy s bizarnými prejavmi vás šokujú.

  Počula si už o poldennom pôste? Spoznaj výhody intermittent fasting!

  1

  Najpopulárnejší je v dnešnej dobe práve 16:8. Väčšinou je rozdelený nasledovne: o 7:00 večer prestanete jesť a pôjdete si ľahnúť o 11:00 – takto získate 4 hodiny bez jedla. Ďalších 8 hodín spíte (do 7:00) a už vám zostáva vydržať iba 4 hodiny bez jedenia. Počas tohto pôstu je dôležité piť veľa tekutín. Káva, čaj…

  Vyhraj 4x telové sérum Fascianista SkinNova Body Serum v hodnote 83 €

  2

  Prečo by omladzovanie malo byť zamerané len na tvár? So skrášľujúcim programom FASCIANISTA ponúka Juvena luxusnú omladzujúcu starostlivosť pre celé telo! Unikátna zmes intenzívnych výživných zložiek preniká hlboko do pokožky, kde vďaka exkluzívnej technológii Juvena SkinNovaSC aktivuje každú jednu bunku. Pre vysokoúčinné ošetrenie pokožky tela, skvelý pocit a spevnenie postavy.…

  TEST: Annemarie Börlind 2-fázový hyalurónový shake

  4

  Ak trpíte dehydrovanou pleťou, dá sa s tým niečo robiť, a to celkom promptne. Stačí, ak začnete pleti dávať to, čo potrebuje prostredníctvom kvalitnej pleťovej starostlivosti. My sme pre vás testovali 2-fázový hyalurónový shake Annemarie Börlind, ktorý sľubuje práve chýbajúcu hydratáciu.

  Rôzne druhy vločiek - ako si vybrať tie najlepšie? Zabudni na otrepanú klasiku!

  6

  Keď sa povedia ovsené vločky, každý si hneď predstaví zdravý životný štýl, raňajky v miske s ovsenými vločkami, ovocím, orieškami, prípadne medom a zaliate najlepšie rastlinným mliekom, či jogurtom. Ale čo tie ostatné vločky? Hrajú vedľajšiu úlohu oprávnene, alebo ste ich jednoducho ešte neobjavili v obchode, či zostávate verní klasike? Objavte s nami benefity…

  Svetlo sveta

  Poklady, ktoré získavaš účasťou na Svätej omši

  0

  Najvyššou formou modlitby je účasť na Svätej omši. Svätá omša je centrom života katolíka a jej primát potvrdila aj pri zjavení vo Fatime samotná Panna Mária, ktorá vizionárov upozornila, že Svätá omša má prednosť pred akýmkoľvek jej zjavením. Primát Svätej omše potvrdil Boh už v prvých troch Božích prikázaniach. Sláviť…

  Špičkoví liberáli v západnej Európe začínajú čítať evanjelium, situácia je vážna

  0

  Slovenskí liberáli a žial aj časť kresťanskej politickej scény sa vybíjajú v pohone na „fašistov“, “dezinformátorov” a “konšpirátorov”. Zaradená je samozrejme povinná mediálna paľba na katolíkov v intenzite štýlu Charlie Hebdo. Čo sa liberálom podarilo je devalvácia slova “slušnosť” a “progresívny”. Za obeť zástupného “antifašistického“ odboja DenníkaN padol naposledy skrze političku LePen-ovú…

  Katolícke charizmatické hnutia dostanú jasnejšie pravidlá

  0

  Svätá stolica sa snaží reagovať na rozmáhajúci sa trend hnutí charizmatickýej obnovy v Katolíckej cirkvi. Tieto hnutia sa neraz vyvolávajú otázky, či fungujú v konštitúcii Katolíckej cirkvi a slúžia nielen k hľadaniu emočného zážitku, ale k prehĺbeniu plnosti katolíckej viery v súlade s Magistériom Cirkvi. Svätá stolica ohlásila, že za…

  24. 5. Panna Mária Pomocnica kresťanov

  0

  Pri obrane Európy pred vpádom moslimov, sa rozmohla v Cirkvi zbožnosť k Panne Márii Pomocnici kresťanov. Prvýkrát tento titul nachádzame u sv. Jána Chryzostoma z roku 345. Don Bosco patril k popredným novodobým svätcom, ktorí hlásali úctu k Panne Márii Pomocnice kresťanov a v Turíne jej vystaval aj baziliku. V roku 1572 počas útokov moslimskej Otomanovej ríše, prišlo k priamemu…

  Stanislaw Dzivisz prijal 3500 gréckokatolíkov zo Slovenska

  0

  Gréckokatolícki veriaci zo Slovenska v sobotu 18. mája putovali do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove, kde sa konala ich jubilejná 10. metropolitná púť. Pred samotným začiatkom púte zavítal medzi 3500 gréckokatolíkov emeritný krakovský arcibiskup metropolita kardinál Stanisław Dziwisz, ktorý vo svojom príhovore poukázal na Cirkev ako na neustále sa rozvíjajúce spoločenstvo. „Európa…

  Vatikán: “Ak by požiadal Salvini o požehnanie, nedostal by ho.”

  0

  Salvini sa stal za krátky čas jedným z najpopulárnejších talianskych politikov v povojnovej histórii. Jeho strana Lega bola dlhodobo označovaná za tú, ktorá Taliansku vyvedie z EÚ. Teraz je politickým cieľom Salviniho nie z EÚ vystúpiť, ale „urobiť v EÚ poriadok.“ Salvini rozdeľuje nielen politických oponentov, ale čoraz väčšmi sa dostáva do sporu aj…

  Armádny Magazín

  Roketsan predstavil mestskú bojovú raketu

  0

  CIDA je 90 mm riadená podporná zbraň s krátkym dosahom určená pre operácie v mestskom bojovom prostredí. Turecký Roketsan ju opisuje ako „vylepšenú inteligentnú raketu“, a zverejnil vývoj dvoch nových ľahkých systémov podporovaných zbraní pre bojové operácie v mestskom prostredí: CID

  KTO NAOZAJ VYHRAL VO ŠVAJČIARSKU?

  0

  Švajčiarska priama demokracia umožňuje švajčiarskym občanom rozhodovať aj v zásadných politických otázkach na základe výsledkov občianskeho referenda. V dňoch 18. a 19. mája 2019 referendom švajčiarski občania rozhodovali o zavedení tzv. Európskej zbrojnej "zákazovej" smernici do švajčiarskej legislatívy.

  Českí poľovníci a ostatní majitelia zbraní bojujú spoločne za ústavné právo na zbraň

  0

  Na národnej výstave poľovníctva Natura viva v Lysej nad Labem bola 22. mája 2019 podpísaná dohoda o dlhodobej spolupráci medzi ľudskoprávnou bezpečnostnou organizáciou LIGA LIBE zastrešujúcou vyše 200 tisíc petentov petície proti odzbrojeniu a reprezentujúcu

  Ruské ministerstvo obrany ukázalo nové obrnené auto K-4386 Tajfún

  0

  Najnovšie obrnené auto K-4386 Tajfún, určené na vykonávanie výpočtov mobilných prenosných protilietadlových raketových komplexov MANPADS, sa ukázalo vo Voroncovskom výcvikovom teréne 726. Centra protivzdušnej obrany Ruskej armády. Na testovacom mieste sa testujú dve najnovšie obrnené vozidlá. Uvádza

  Haftarova PVO zostrelila stíhačku F-1 s portugalským pilotom

  0

  Haftarova protivzdušná obrana zostrelila francúzsku stíhačku Dassault Mirage F-1 na palube s portugalským pilotom. Stíhačka F-1 bojovala na strane protihaftarovskej prozápadnej líbyjskej Vlády národnej jednoty, informoval ruský portál topcor. [caption id="attachment_1795" align="alignnone" width="640"]

  Objavila sa prvá snímka ruského ťažkého dronu "Hunter"

  0

  Prvá snímka prototypu ruského ťažkého dronu „Hunter“ ukazuje niekoľko bombardérov Su-57 a Hunter UAV vedľa nich. Súdiac podľa fotografie je veľkosťou porovnateľný s veľkosťou bojového lietadla. [caption id="attachment_1759" align="alignnone" width="1920"]

  Tvoja Svadba

  Salty bar: Slané dobroty na svadbu

  0

  Sladkosti patria k svadobnému stolu akosi automaticky. Milujeme krásne vyzdobený ovocný stôl alebo candby bar resp. sladký stôl. Čokoládové a ovocné koláčiky krásne vyzerajú, voňajú a chutia ešte lepšie. Ale čo tak pripraviť pre svadobných hostí slané pochutiny? Salty bar (slaný bar) resp. snack bar poteší všetkých, ktorí si radi po pár pohárikoch…

  Svadobné stoličky pre nevestu a ženích: Ako ich vyzdobiť?

  0

  Svadba je čarovným dňom, kedy kladieme dôraz na rôzne maličkosti. Svadobné poháre si nechávame špeciálne gravírovať, zháňame svadobné podbradníky, konfety, vešiaky na oblečenie či svadobné ŠPZ-tky. Ako označiť stoličky pre nevestu a ženích? Inšpiráciu nájdete v článku!

  Svadobné poháre pre mladomanželov: Inšpiruj sa ich výzdobou!

  0

  Možno ste si povedali, že vám ich vlastne ani netreba. No ten prvý prípitok je predsa len výnimočný a chcete si ho užiť z pohára, ktorý vám bude váš prvý spoločný deň pripomínať. Svadobné poháre nemusia byť len určené len pre svadobný pár. Pozrime sa spolu na to, ako môžu poháre na…

  Ranunculus: Drobný kvietok pre pôvabné svadobné kytičky

  0

  Babičky ho poznajú aj pod názvom iskerník a pestujú ho vo všemožných farbách a farebných kombináciách. Ranunculus je pomerne drobný kvietok. Má nádhernú hlavičku a je lacnejšou verziou anglickej ruže. Pripomínať môže tiež sladkú šľahačkovú penu alebo ručne robené kvety z papiera. Zaujme ťa: Hortenzia: Geniálna, krásna, romantická a rozprávková zároveň

  Čierna svadobná výzdoba: Zaujímavá a elegantná alebo pochmúrna?

  0

  Ak si chcete ako nevesta ponechať biele šaty, môžete do čiernej obliecť svoje družičky. Budú s vami poriadne kontrastovať a vyzerať neskutočne štýlovo. Povedzme si rovno. Máloktorá družička sa poteší výraznej farbe len preto, aby bola zladená s výzdobou.

  Ako napísať svadobný príhovor: Podľa tohto návodu bude dokonalý

  0

  Najprv pozdravte manželský pár, hostí a na koniec úvodu sa predstavte menom a vzťahom k novomanželom. Napríklad, ak sa poznáte so ženíchom alebo s nevestou od základnej školy alebo sa poznáte len krátko, ale máte skvelý vzťah. Spomenúť môžete to, ako ste sa spoznali, najmä v prípade, ak sa k tomu viaže nejaký vtipný alebo…

  Tvoje Zdravie

  Čo všetko o spermiách musíš vedieť, ak (ne)chceš otehotnieť?!

  0

  Teória toho, ako vzniká dieťa je celkom jednoduchá, v praxi však môžu budúci rodičia prežívať muky. Oplodnenie nie je jadrová veda, no pre niektoré páry to nie je samozrejmosť. V tomto článku zistíte všetko o spermiách, aby ste dokázali zvýšiť šance stať sa rodičmi, prípadne v opačnom prípade ak sa…

  Prečo jesť vajíčka pravidelne? Pre týchto 5 dôvodov si ich zamilujete i vy!

  0

  Vajíčka majú v mnohých kuchyniach a jedálničkoch svoje nezastupiteľné miesto. Využívame ich pri varení aj pečení, alebo si ich vychutnávame vo forme omelety či na tvrdo uvarené. Jedinečné sú však nielen svojou chuťou a všestranným použitím, ale aj tým, čo ponúkajú nášmu zdraviu. Vajcia sú totiž veľmi výživné a obsahujú…

  Ako podporiť liečbu ochorení močových ciest? Skúste tento prírodný liek!

  0

  Čoraz viac jedincov sa pri riešení mnohých zdravotných problémov obracia aj na prírodnejšie spôsoby liečby. Niet sa čomu čudovať, liečivú silu byliniek poznali nielen naše staré matere, ale zmienky o ich používaní pri liečbe rozličných ťažkostí sú staré snáď ako ľudstvo samo. Mnohé byliny sú nápomocné pri tráviacich ťažkostiach, vysokom…

  Čo je helikobakter pylori? Upozorní naň zlé trávenie aj zápcha!

  0

  Liečba helikobaktera by mala začať čo najskôr po nákaze. Práve preto nie je vhodné ignorovať zmeny vo svojom zdravotnom stave. Prvotné prejavy nákazy helikobakterom nemusia byť nijako zvlášť vážne a často bývajú ignorované. Ak však pretrvávajú dlhodobo, je vhodné ich prekonzultovať s lekárom. Medzi typické začiatočné príznaky patrí napríklad stála…

  Ako používať droždie? Tieto triky pre zdravie aj krásu si zamilujete!

  0

  Droždie vám dokáže pomôcť aj s mnohými kozmetickými problémami, ktoré sa týkajú pokožky a pleti. Napríklad pre mastnú a aknóznu pleť je hotovým zázrakom domáca kvasnicová maska. Kúsok droždia vymiešajte s troškou vody alebo mlieka. Musí vám vzniknúť kašička s hustejšou konzistenciou, takže zvolenej tekutiny použite skutočne len máličko. V…

  Trápi vás bolesť a opuch v podpazuší? Môže ísť o zápal potných žliaz!

  0

  Vedeli ste o tom, že priehlbinka v podobe podpazušia, ktorá sa nachádza na spodnej strane ramenného kĺbu, patrí medzi najteplejšie oblasti ľudského tela? Vo veľkej miere sa tu vyskytujú krvné aj lymfatické cievy i značné množstvo lymfatických uzlín či vlasových folikulov, z ktorých vyrastajú chĺpky. Okrem toho sa tu tiež nachádzajú…