K možnosti použitia zbrane a drona v Dolnej Krupej: „Tu stoj, lebo si pôjdem zobrať zbraň!“

Publikované 30.07. 2018 o 15:12 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

Ak majú novinári údajné právo nalietavať dronom ponad cudzí a súkromný pozemok, údajne vo verejnom záujme, s odkazom na právo verejnosti na informácie, vraj tiež „vo verejnom záujme“ je jedno, či ide o konflikt záujmu s obcou a jej územným plánom, i to, čo sa na pozemku nachádza, predbežne aj to, čo všetko majiteľ objektu voči obci a jej územnému plánu porušil alebo neporušil, má majiteľ právo svoj pozemok a objekt chrániť, s odkazom na jeho osobnú bezpečnosť a bezpečnosť chráneného majetku, čo je zákonom chránený záujem, a tým je aj právo na ochranu jeho súkromia, teda, Jozef Hambálek, vo svojom osobnom a súkromnom záujme, ak je zároveň oprávnený držiteľ a vlastník zbrane, v opore o zákon a právo, ak to v danej situácii nebolo možné inak, a jeho výzva nebola „investigatívnymi filmármi“ vypočutá, mal nadradené právo dron aj zastaviť alebo „zrušiť“.


Toto právo je nad právom majiteľa a používateľa dronu, rozumej: Právo majiteľa objektu  je nad právom ochrany ich majetku, ktorým je dron.
Predstavte si, trebárs, že by poškodenému Kňažkovi do domu vletel dron… jemu tam ale osobne „vletel“ zlodej. 🙂
Oprávnene držaná a v súlade so zákonom použitá zbraň má, ak niet iných, lepších možností, aj po márnej výzve, aby páchateľ vo svojom konaní nepokračoval, vždy dostatočný zastavovací účinok.
Osoba vlastniaca dron vraj ani nebola novinárom (viac nižšie). K porušeniu zákona došlo aj zverejnením záberov (Kuciakove Aktuality) pod rúškom „investigatívy“ a aj „práva na informácie“…
Právo vlastniť zbraň nie je základným ľudským právom, ale nástrojom na ochranu základného ľudského práva, ktorým je právo na život a s ním aj právo na ochranu osobného vlastníctva a majetku a súkromia.
Zákon o strelných zbraniach a strelive zakladá aj ním chránené a vymedzené použitie inštitútov nutnej obrany a krajnej núdze.
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-190
Právo na súkromie je ľudsko-právne chránený záujem, s právnou silou nad vágnym verejným záujmom. Porušenie tohto práva je možné len zákonom. Investigatíva nemá oporu v zákone. Ochranu informačných zdrojov upravuje tlačový zákon.

Poznámka na okraj (hypotéza): Ochrana obydlia a súkromia legálne držanou zbraňou pred útokom na obydlie a súkromie ozbrojeným zborom PZ sa môže stať legitímna, ak sa preukáže, že také prelomenie súkromia bolo nelegálne a v rozpore s chráneným záujmom (viac nižšie).
Typ Kuciakovým Aktualitám: Preventívne by bolo načim preveriť aj skutočné úmysly Sitnianskych rytierov; podozrivo dlho spia. Či vôbec spia, čo robia, či nie sú riadení Kremľom… 🙂
Súčasná slovenská legislatíva dáva dronom zelenú, pokiaľ nemajú kameru:
„Vyhotovenie akéhokoľvek videa alebo fotografie z „vtáčej“ perspektívy, či už na komerčné použitie alebo len pre svoju vlastnú potrebu a potešenie, je možné iba so súhlasom Ministerstva obrany, keďže takáto činnosť je v zmysle § 63 a § 64 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov, považovaná za letecké snímkovanie. A aby toho nebolo málo, zákonodarca letecké snímkovanie považuje za letecké práce, čo v preklade znamená, že okrem povolenia od Ministerstva obrany budete potrebovať ešte povolenie Dopravného úradu, zaevidovanie vášho dronu na Dopravnom úrade, vypracovanie prevádzkovej príručky, ktorú musí schváliť Dopravný úrad a v neposlednom rade vykonanie skúšky spôsobilosti na Dopravnom úrade. A v prípade, ak by sa jednalo o diaľkovo riadený dron alebo model dronu s maximálnou vzletovou hmotnosťou 20 kg a väčšou, musíte mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla.“
https://www.epravo.sk/top/clanky/pravna-regulacia-dronov-v-slovenskej-republike-3941.html
Úniovou legislatívou sa v jej príprave zaoberá Európska komisia (veda, priemysel, súkromné a právnické osoby). Osobitný zreteľ  si vyžaduje použitie dronov armádou, ozbrojenými bezpečnostnými zbormi, hasičmi a záchranármi.
Poznámka: Dron môže byť okrem kamery aj nosičom kadečoho iného. Prevencia je preto na mieste a v súlade s právom.
Jozef Hambálek novinárovi: „Tu stoj, lebo si pôjdem zobrať zbraň.“ Trestné oznámenia nepadli.
„Dňa 25.7.2018 v popoludňajších hodinách sme spozorovali dron lietajúci priamo nad súkromným pozemkom spoločnosti HANGAR 58, s.r.o. Podarilo sa nám nájsť neznámu osobu, ktorá tento dron ovládala. Po mojom predstavení sa ako majiteľ ním monitorovaného pozemku začal dotyčný telefonovať v angličtine a mne odpovedal ruštinou, že nie je novinár. O malú chvíľu prišlo osobné vozidlo zahraničnej ŠPZ. Neznámy spolu s lietajúcim zariadením a vodičom osobného vozidla chceli utiecť, v čom sme sa im do príchodu polície snažili zabrániť. Následne prišla hliadka polície, ktorá oboch pánov predviedla na výsluch ako osoby podozrivé zo spáchania niekoľkých trestných činov a porušení zákona. Predmetné lietajúce a záznamové zariadenia spolu so záznamovými médiami zadržala polícia a taktiež vypočula aj mňa,“  zverejnil svoje stanovisko na facebooku Jozef Hambálek, podnikateľ a prezident motorkárskeho klubu Noční Vlci. Na otázku, prečo vo videu počuť, ako hovorí, že si pôjde zobrať zbraň, nereagoval.
https://plus7dni.pluska.sk/domov/dolnej-krupej-zasahovala-policia
Kuciakove Aktuality.sk zverejnili toto video (zrejme kombinácia novinárskych so zábermi kamery z drona, ktorých pôvodcami boli novinári Radio Free Europe a dron, ktorý bol vybavený kamerou, bol nimi zrejme prenajatý):
https://www.aktuality.sk/clanok/610142/video-sef-slovenskych-nocnych-vlkov-sa-vyhrazal-novinarom/?AT=wgt.category_kategoria-najcitanejsie.c.x…A.
Prirodzene predpokladám, že Hambálekovo oprávnenie pre zbraň bolo políciou na mieste preverené…
Jozefovi Hambálkovi údajne hrozí pokuta 33 200 eur po tom, ako Ministerstvo hospodárstva SR začalo voči nemu správne konanie:
„Účastník konania si nesplnil povinnosť písomne informovať ministerstvo o kategóriách, typoch a množstve znehodnotených výrobkov obranného priemyslu, ktoré vlastní, spolu s údajmi o mieste ich uloženia, a to vždy do 25. dňa nasledujúceho po uplynutí kalendárneho štvrťroka. Na základe toho mu môže byť uložená pokuta,“ odôvodnilo ministerstvo, prečo voči podnikateľovi začalo konať.
Autorská poznámka: Veci vo verejnom záujme, tohto typu „verejného záujmu“ sú prednostne oprávnené riešiť orgány na to zo zákona zriadené…
Novinári a aktivisti a kadejaké súkromné a polo súkromné persóny spravidla narobia viac škôd ako osohu.
Vec aktívne rieši a koná v nej aj anti košpirátor z webu www.konspiratori.sk a rusofób Juraj Smatana. Píše, že snímkovanie  objektu je „vo verejnom záujme“ tu (fejzbúk a jeho osobná stránka):


Odkaz „odborníkovi“ k dvom záujmom proti sebe: Verejný záujem „vedieť, čo nám to tu budujú“ je až v druhom slede za záujmom ochrany súkromia; verejný záujem s právom  na informácie sú definované veľmi vágne, záujem ochrany súkromia je jasný: Môže byť prelomený len v súlade so zákonom a spravidla o ňom rozhoduje súd na návrh prokurátora, na podnet vyšetrovateľa PZ.
Osobná prehliadka, prehliadka obydlia a súkromného objektu vo vlastníctve osoby, osôb, má ľudsko-právny aspekt. Ľudská bytosť má štatút osoby. Kto prekročil jej intímnu zónu (proxemika ako súčasť neverbálnej komunikácie) bez jej súhlasu, kto vstúpil do jej obydlia alebo súkromného objektu bez súhlasu osoby majiteľa obydlia, objektu vo vlastníctve osoby, porušil ľudské práva osoby s jej príslušenstvom a zákon. Toto všetko je možné len v opore o osobitný zákon, alebo osobný súhlas dotknutej osoby vo vzťahu k jej výlučnému osobnému a súkromnému vlastníctvu a majetku.
https://www.facebook.com/smatana?fref=ts
Pojem „verejný záujem“ patrí do rétoriky prostredia a osvetia mimovládnych organizácií a médií, ktoré by radi vyzliekali až do naha kade-koho, pričom oveľa radšej skrývajú svoje príjmy a ich zdroje. Verejný záujem deklarovaný novinármi stojí „na vode“.
Hrozbou pre EÚ a Slovensko v nej je, že konšpirácie sa nenápadne a legálne miešajú s paranojou, a ak sa nepotvrdia alebo nevyvrátia, paranoja sa stane štátnou ideológiou a bude ako psychiatrická choroba zrušená najskôr APA (Asociácia amerických psychiatrov) a potom aj WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) tak, ako homosexualita…
…a k slovu sa dostane diktatúra.
…a stav vecí sa jej začína podobať.
Mimo iné, tiež bez akýchkoľvek pochybností, najmä vo vzťahu k medzinárodnému právu a jeho rozličným metrom (…). Ale to sme tu mimo iné, už mali… (goebelsovská a dnes znova proti ruská propaganda: Čo je ruské, je všetko zlé…) a hlavne, sme poslušní systému matrixu, ktorého sme súčasťou (euro a transatlantický priestor):
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/478462-slovensko-nadalej-povazuje-krym-za-uzemie-ukrajiny-pripomina-rezort-diplomacie/
Jozef Hambálek sa vyhrážať nemal. Dron mal odstreliť. Vo verejnom záujme, ktorým je aj ochrana súkromia, majetku, zdravia a života osôb v súkromnom objekte. Preventívne. Pri bránke sa toho ale vždy navypráva, až hanba (Jára da Cimrman). 🙂
Predbežný záver: Policajti vypočuli obe strany a nezistili „nič“, a žiadna zo strán nepodala trestné oznámenie.
Napriek tomu, že polícia v oficiálnom vyhlásení uviedla, že v centrále Nočných vlkov sa nachádza len muzeálna vojenská technika, poslanec Národnej rady Ján Budaj (OĽaNO) už tretí raz na sociálnej sieti konšpiruje a hovorí o ruskej agresii. Budajovo najnovšie hodnotenie Nočných vlkov: “Bezbrehý obdiv k moci a armáde, násilnícke reči a gestá, hry a hybridné formy vplyvu” je aj ako konšpirácia za čiarou, a nebude mať žiadny vplyv na konanie vo veci pozemku a stavby.
Budaj vidí v Nočných vlkoch ruskú čižmu, Smatana, ako jeho poradca, nástroj hybridnej vojny. Obaja si vo svojich naratívoch a ich fabuláciách priam výborne rozumejú a vzájomne sa dopĺňajú…
Dôvodom na vykonanie štátneho stavebného dohľadu Slovenskou stavebnou inšpekciou Nitra,  je rozpor využívania objektov firmy HANGAR 58 v Dolnej Krupej s územným plánom obce a prípadný rozpor s s predmetom pôvodného stavebného povolenia. Podobných konfliktov záujmov a vecí sú na Slovensku desiatky… ibaže tento je svojou povahou a charakterom „výnimočný“ a bude riešený prednostne pred ostatnými „bežnými“… Lebo na Slovensku je to tak.
Akútnym dôvodom je aj zistenie (Budaj/Smatana), že Slovensko je v ohrození Ruskom a hrozí anexia územia základne v Dolnej Krupej Ruskou federáciou…
„Neprejdú!“ Podpísaní Ján Budaj a Juraj Smatana ako iniciátori podnetu.
Súčasne minister obrany Slovenskej republiky Peter Gajdoš podal na generálnu prokuratúru trestné oznámenie, aby preskúmala činnosť združenia Slovenskí Branci. Práve toto združenie pred niekoľkými týždňami vykonávalo na offroad dráhe v Dolnej Krupej výcvik s využitím funkčného bojového vozidla BVP-1.
Táto kauza má akútny medzinárodno-politický charakter, lebo „Slovensko je vo vážnom „hybridnom“ ohrození Ruskou federáciou.“ Ostatné pozemkovo-vlastnícke, stavebné a reštitučné tituly a kauzy, sa môžu na Slovensku ťahať roky aj desaťročia, ale to „nevadí“… (lebo Slovensko je právny štát). Naozaj?
https://dennikn.sk/blog/1191160/na-zakladnu-nocnych-vlkov-podnet/
Podľa najnovsích konšpiračných iniciatív má byť Dolná Krupá hrozbou pre blízke „jadrové“ Jaslovské Bohunice, skrýšou nájomných vrahov Kuciaka, lebo je blízo Veľkej Mače…
Vyšetrovanie ukáže.
V každom prípade „krídla“ predstavivosti a fantázie nemajú hraníc, čo je dobré aj na to, že bezpečnostné služby a OČTK majú čo robiť a každý podnet, nápad, by mali preveriť…
Však ulica už skanduje, či Krym je-nie je ruský… no, zabráňte jej (im) v tom…
Nedeľné vydanie webu Hlavné správy píše, čo sa v ostatných dňoch udialo (hotová kampaň pre a proti):
https://www.hlavnespravy.sk/krym-je-rusky-dnes-sme-vsetci-nocni-vlci-znelo-v-bratislave-vrah-kuciaka-bol-medzi-nimi/1477248
Vláda mnohé zanedbáva, a krok po kroku stráca dôveru občanov; skôr, než hystéria okolo iniciatívy „Slovenských brancov“ a spájanie sa s pochybnými persónami a spolkami takzvaných „bojovníkov proti hybridným hrozbám“, ktorými sa dokonca nechajú manipulovať a inšpirovať, legitímna a mentálne zvládnuteľná otázka ministrovi obrany a do pléna:
Čo, takto, radšej obnova bývalého, úžasného Zväzu pre spoluprácu s armádou (spojenie branných a športových aktivít so záchranárstvom a civilnou obranou) pod priamou kontrolou vlády a ministerstva obrany?
https://domov.sme.sk/c/20878336/generalny-prokuratura-uz-prijala-gajdosov-podnet-k-slovenskym-brancom.html
Česi si chránia svoje prvo republikové tradície – Sokol, Orel, organizujú každoročné stretnutia so spoločnými cvičeniami a programom pre všetky vekové kategórie, na Slovensku máme „len“ a aspoň skautov…
Mám nostalgiu za úžasnými československými spartakiádami, ktoré nosia ich pamätníci a účastníci vo svojich srdciach…
Ako autor článku nie som pre ani proti veci osobne zainteresovaný, som anti ideologický apolitický, a je mi úplne fu(c)k, a jedno, aký bude mať vec a kauza svoj koniec…
Na druhú stranu, motorkárov vôbec nemusím. Porušujú dopravné predpisy, spôsobujú vedome hluk, provokujú, mám ich za nebezpečných cestných pirátov. Ctím si zákon a ľudské práva. Oni ale na mňa, zákon a moje práva serú. Ani nevedia, čo to je. Jeden ruší aj večerný a nočný pokoj pod našimi oknami. A mestská, aj dopravná polícia PZ sú zväčša nečinné a „bezmocné“. Ticho ich tolerujú…
Smrteľné havárie motorkárov mnou nehnú. To nebýva smola, to býva vedomé konanie s predpokladaným a očakávaným fatálnym koncom. A čo je ešte oveľa horšie, že „berú so sebou“ aj nevinných ostatných účastníkov cestnej premávky, ktorí sa ocitli v nevhodnom čase na nevhodnom mieste…
Na tretiu stranu – mám úctu, rešpekt a obdiv k tým úžasným a „vymakaným“ strojom…
Na stranu štvrtú, nemusím a nemám obdiv, úctu a rešpekt voči Kotlebovcom, pre ich nostalgiu za Slovenským štátom, hoc ich návrhy zákonov plénu národnej rady Slovenska sú podnetné, a strana je často nepríjemným oponentom vládnej koalície. Som „vedený“ inak.
Mám problém so slovenskou justíciou, ktorá sa vo veci nálezu a rozhodnutia o charaktere ĽSNS správa ako cudná panna, ktorá si dáva načas, čo je voči jej voličom a ostatnej spoločnosti krajne nezodpovedné…
…spoločnosť nie je dobré udržiavať v napätí a nečinnosťou „nezávislej justície“ z akýchkoľvek dôvodov, ho umocňovať… to má zjavne zlú odozvu v klesajúcej dôvere v justíciu a právny štát…
V súčasnosti sa ale očakáva proces na špecializovanom súde, proti Mariánovi Kotlebovi, vo veci finančného daru trom rodinám v sume 1488 eur…
Ak najvyšší súd Kotlebovu ĽSNS zruší ako extrémistickú, jej poslanci ostanú v parlamente ako nezávislí, ale bez nároku na štátny príspevok.
Súd už v roku 2006 zrušil Slovenskú pospolitosť.
Pekne pozdravujem. 🙂
Juraj Režo alias notorickyobcan

Ilustračne (zozbierané čriepky):
Jozef Prokeš (a jeho k slovenskej vláde a mimovládkam verzus zvrchovanosť a suverenita Slovenska):
„Absolútne nechápem, prečo vláda a aj parlament schváli štátny rozpočet, kde vyčlení obrovské finančné prostriedky mimovládnym organizáciám, ktoré očividne deštruujú štát a podkopávajú jednotu Slovenskej republiky. Považujem za rozumné podporiť mimovládne organizácie, ktoré realizujú charitatívne akcie. Ak sa chce niekto z tretieho sektora angažovať v politike, tak regulárnym nástrojom sú parlamentné voľby. Nemôžeme finančne podporovať a tolerovať, aby mimovládne organizácie robili politiku bez mandátu od voličov. Vláda a parlament namiesto toho, aby si vzali od neho pozitívny príklad od Viktora Orbána, radšej zo štátneho rozpočtu štedro podporia rozvracačov republiky.
Nechápem vládu SR, ktorá svojím konaním robí zo Slovenska a svojich občanov terč pre ruské rakety. Národ a „alternatívne“ médiá, ktoré sa pomaly ako kvapky spájajú, pôjdu v jednej línii a môžu vytvoriť silný prúd, ktorý zmetie mainstream.“

https://www.hlavnespravy.sk/narod-zmetie-mainstream-jozef-prokes-vlada-sr-svojim-konanim-robi-zo-slovenska-svojich-obcanov-terc-pre-ruske-rakety/1466063
Ak je vo „vzduchu“ dobrá otázka obnovy povinnej vojenskej služby, navrhujem, v prvom slede povolať všetkých proti ruských mimovládnych aktivistov…
…znova budú aj modré knižky? Najmä „na hlavu“? 🙂
A riadnu „mazácku“ vojnu na nich. Ozdravejú. Vyliečila mnohých (za „starých dobrých“ časov…). Pamätníci spomínajú, sťažovali a dnes si sťažujú len chronickí slabosi. Vojenčina nebola ani ekonomickou stratou, ani stratou zápočtu na dôchodok.
Na margo „mimovládnych neziskoviek“ si zapamätajte: Koľko peňazí a priestoru im ponúkne vláda, toľko si vezmú, a budú pýtať ďalej, a dostávať nielen od vlády, čo je úplne totožné a porovnateľné so salámovou metódou dúhy…
Vláda je už jasnou rukojemníčkou „tretieho sektora“.
Ilustračne Arpád Soltész:
https://www.noviny.sk/komentare/356592-poslanec-fico-musi-vyt-s-putinovymi-nocnymi-psami
Denník N ponúka:
https://dennikn.sk/1190447/jedenasty-stalinsky-uder-fasistickej-ochlpenej-oblude/?ref=tit
Neviem, nesvietil som im pri tom, Noční vlci sú vlastne mimo môjho hlavného záujmu, sú ale parketou povinného záujmu kompetentných…
Máme predsa spravodajské služby, prokuratúru a OČTK (a) policajný zbor, ktorý má pomáhať a chrániť…
Iba si tu tak píšem.

Vložené 31.7.2018

SMATANA na svojej stránke (vyššie) 31.7. „vyštartoval“ na fejzbúk s týmto (zdieľaný text, sken príspevku):
https://www.facebook.com/smatana?fref=ts


Neuviedol dátum ani zdroj.
Kto písal výzvu, kde je zverejnená?
Výzva je zrejme preambulou petície.
Na stránke obce sa výzva ani petícia zatiaľ nenachádzajú:
http://obec.dolnakrupa.com/
Vkladateľ skenu (Smatana) textu neuviedol zdroj (sken len promoval ako prílohu k svojmu príspevku).
Výzva je anonymná.
Zrejme spracovaná a podvrhnutá dákou „neziskovkou“.
Mimovládky Open Society Foundations pracujú.
Podľa manuála, príručky.
O existencii osoby z radov občanov obce Dolná Krupá, spôsobilej spracovať takýto text, sa dá pochybovať…
Všimnite si počty lajkov a zdieľaní: Tie persóny si vôbec nepotrebujú overovať zdroje. Nik z nich sa ich ani v komentároch nedožaduje.
Smatana ich manipuluje.
Smatana nie je zdroj.
Ak nebude výzva zverejnená na verejnom webe obce, ide o vážny problém:
Konflikt obecnej samosprávy s obcou, občanov obce, so správcom webu.
Bude obecný majdan? 🙂

Vložené 1.8.2018
obec@dolnakrupa.com
Žiadosť o poskytnutie informácie:
Prosím o stručnú info, či starosta obce a zastupiteľstvo obce Dolná Krupá vie o tejto údajne občianskej iniciatíve a kde je zverejnená (na webe obce sa nenachádza).
Ďakujem.
Juraj Režo
Vysvetlivka:
Výzva (jej sken) zverejnil na svojej fb stránke pán Juraj Smatana tu (neuvádza zdroj):
https://www.facebook.com/smatana?fref=ts
Čakám na odpoveď.

Vkladám odpoveď (1.8.2018):
„Dobrý deň, o predmetnej občianskej iniciatíve vieme, zverejnená bola pravdepodobne na Faceebooku Krupanský gazdovský spolek
/uzavretá spoločnosť/.
S pozdravom Ing. Teofil Mihalovič starosta obce Dolná Krupá.“

Dohľadal som.
Krupanský spolek gazdovský (fb stránka):
https://www.facebook.com/groups/1750430251861937/
Administrátori:
Tomáš Bohunický, Badal Giri
https://www.facebook.com/tomas.bohunicky
Výzva sa nachádza tu (fb stránka Badal Giri) a zverejnená bola 24. júla:
https://www.facebook.com/giribadal

 

 

 

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

Lipšic podáva trestné oznámenie na Tótha

Bratislava 23. októbra 2018 (HSP/Foto:SITA-Marko Erd)   Advokát Daniel Lipšic podáva trestné oznámenie na Petra Tótha za trestný čin ohovárania. Informoval o tom na sociálnej sieti Facebook. Lipšic mohol podľa vyjadrení Tótha vynášať informácie z vyšetrovacieho spisu vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej Peter Tóth sa podľa…

Sexuálni extrémisti už nebudú diktovať morálku a zákony: Trump chce vychádzať z vedy a biológie, v zákonoch USA už žiaden transgender, ale len dve pohlavia

Washington 23. októbra 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Jacquelyn Martin)   Jedným z dôvodov, prečo dali americkí voliči v prezidentských voľbách hlas Donaldovi Trumpovi, bola aj jeho konzervatívna názorová línia. Po vymenovaní konzervatívneho sudcu Najvyššieho súdu USA Bretta Kavanaugha prichádza prezident so zákonnou snahou o návrat k len dvom pohlaviam Americké médiá píšu, že Trump má…

Merkelovej zúfalý krok: Pred kľúčovými voľbami v Hesensku obvolávala voličov, aby dali hlas kandidátovi CDU

Bratislava 23. októbra 2018 (HSP/Foto:SITA/AP- Markus Schreiber)   Nemecké médiá priniesli fotografiu symbolizujúcu beznádej kancelárky Angely Merkelovej. Pred dôležitými voľbami v spolkovej republike Hesensko sa rozhodla sama telefonicky kontaktovať voličov, aby ich presvedčila o svojej politike, keďže jej strane CDU hrozil veľký prepad Britský denník Express situáciu komentoval, že nemecká líderka…

Sky News: Našli sa časti tela saudskoarabského novinára Chášukdžího

Ankara 23. októbra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Virginia Mayo)   Našli sa časti tela patriace saudskoarabského novinárovi Džamálovi Chášukdžímu, zavraždenému na konzuláte Saudskej Arábie v tureckom Istanbule. Objavili ich v záhrade domu saudskoarabského generálneho konzula, informovala televízna stanica Sky News. Podľa jedného z nemenovaných zdrojov, na ktoré sa odvoláva, bol novinár rozsekaný na…

Pellegrini: Prezident nedostal správu o prepojení mafie na vládu, dostal 12 čiastkových informácií

Kežmarok  23. októbra 2018 (SITA/HSP/Foto:SITA-Viktor Zamborský)   Premiér Peter Pellegrini nerozumie, prečo sa práve v pondelok prezident SR Andrej Kiska vrátil k nejakému súhrnu správ, ktoré dostal od Slovenskej informačnej služby (SIS). Premiér tvrdí, že prezident nedostal správu o prepojení mafie na vládne špičky, ale 12 informácií, pričom tie sa…

Orbán: Brusel ovládajú v súčasnosti tí, ktorí si želajú európsku ríšu bez národov

Budapešť 23. októbra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Jean-Francois Badias)   Maďarsko si pripomína v utorok začiatok tamojšej revolúcie a boja za slobodu spred 62 rokov Seriál spomienkových podujatí v krajine, ktorý sa začal už v pondelok, vyvrcholil v utorok popoludní pri Dome teroru ústrednými oslavami, na ktorých vystúpil s prejavom maďarský premiér Viktor…

Pri poruche eskalátora v Taliansku sa zranilo 30 futbalových fanúšikov z Ruska

Rím 23. októbra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Alessandra Tarantino)   Viacero ruských futbalových fanúšikov utrpelo v utorok večer zranenia pri poruche eskalátora, ku ktorej došlo v stanici metra v centre talianskej metropoly Rím. Informovala o tom agentúra DPA Predstaviteľ ruskej ambasády v Taliansku agentúre RIA Novosti povedal, že zranených bolo 30 fanúšikov mužstva…

Polícia varuje: Mnohé publikované informácie sťažujú vyšetrovanie dvojnásobnej vraždy. Zurian: Sme presvedčení, že zdrojom informácií nie je Policajný zbor

Bratislava 23. októbra 2018 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Publikované informácie majú podľa polície vplyv na výpovede svedkov Od zadržania osôb obvinených z vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej pravidelne médiá publikujú informácie rôzneho charakteru, pričom mnohé z nich podľa polície zásadným spôsobom sťažujú a komplikujú prácu policajného tímu. Ako ďalej uvádza…

Nicholsonová ukázala odpis maturitného vysvedčenia

Bratislava 23. októbra 2018 (HSP/Foto:Screenshot YouTube)   Opozičná poslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) je jednou z hlavných iniciátoriek "detektívky o rigoróznej práci Andreja Danka" ako sama nazvala kampaň za objasnenie detailov o vysokoškolskom štúdiu predsedu Národnej rady a šéfa SNS. Pochybnosti o tom, či ona sama má vôbec maturitu, sa…

“Iba nevzdelané ženy majú viac detí.” Vyšlú odkaz Macronovi aj slovenské mamičky po jeho nevyberaných slovách?

Bratislava 23. októbra 2018 (HSP/Foto:SITA/AP-Alastair Grant)   Francúzsky prezident Emmanuel Macron pricestuje v piatok 26. októbra na návštevu Slovenska Pre pár dňami sme informovali, že Macron mal na podujatí nadácie miliardára Billa Gatesa pod názvom “Goalkeepers” koncom septembra v New Yorku prejav o vysokej miere pôrodnosti v Afrike. Hovoril o veľkých rodinách…

CNN Türk: V aute konzulátu sa zrejme našli osobné veci novinára Chášukdžího

Istanbul 23. októbra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Metafora Production)   Dva kufre a osobné veci patriace zrejme saudskoarabskému novinárovi Džamálovi Chášukdžímu, ktorého začiatkom októbra zavraždili na saudskoarabskom konzuláte v tureckom meste Istanbul, objavili vyšetrovatelia vo vozidle patriacom konzulátu. Informovala o tom v utorok spravodajská stanica CNN Türk Opustené auto s diplomatickou poznávacou značkou…

Útok na českých vojakov v Afganistane pochádzal "z vlastných radov", tvrdí minister obrany

Praha 23. októbra 2018 (HSP/Foto: TASR/AP- Rahmat Gul)   Tlačová konferencia s českým ministrom obrany Lubomírom Metnarom (ANO) priniesla prekvapivú správu, že pondelkový útok na českých vojakov v Afganistane bol " z vlastných radov od spojencov" Podľa agentúry ČTK, Metnar označil útok za nečakaný a bezprecedentný. Útočník nepochádzal z jednotky, ktorú českí…

Opozícia iniciuje ústavný zákon na zrušenie milostí pre Kočnera v kauze Technopol, ktoré mu udelil prezident Michal Kováč

Bratislava 23. októbra 2018 (TASR/HSP/Foto:SITA-Diana Černáková)   Kauzy podnikateľa Mariána Kočnera sa opäť dostanú aj do pléna Národnej rady. Opozičný poslanec Ľubomír Galko (SaS) avizoval, že v blízkej budúcnosti bude predložený návrh ústavného zákona na zrušenie milostí pre Kočnera Rozhodli sme sa, že podáme návrh ústavného zákona na zrušenie milostí…

Cigániková vyzýva Kalavskú, aby upravila vyhlášku o čakacích listinách

Bratislava 23. októbra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Poslankyňa Národnej rady (NR) SR Jana Cigániková (SaS) vyzvala ministerku zdravotníctva Andreu Kalavskú (nominantka Smeru-SD), aby urobila poriadok v čakacích listinách na operačné zákroky. Súčasné fungovanie je podľa poslankyne nevyhovujúce a dáva priestor na korupciu "Dôrazne vyzývame ministerku Kalavskú, aby upravila vyhlášku o…

Švédska "hrdinka", ktorá bránila deportácii Afganca, bude trestne stíhaná

Göteborg 23. októbra 2018 (HSP/Foto: Facebook)   Švédske úrady vyšetrujú 21-ročnú študentku, ktorý protestovala priamo v lietadle proti deportovaniu neúspešného afganského žiadateľa o azyl Elin Erssonová 23. júla na Facebook natočila svoj protest, počas ktorého stála počas letu z letiska Landvetter v Göteborgu a chcela zabrániť tomu, aby lietadlo vzlietlo. Niekoľko…

Premiér Pellegrini je po dopravnej nehode v poriadku, bude však nosiť golier

Bratislava 23. októbra 2018 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) potvrdil, že mal cestou na utorkové výjazdové rokovanie vlády dopravnú nehodu. Na svoj program v Kežmarku prišiel však načas Ako uviedol, na dnešnú cestu "nezabudne". Vysvetlil, že pri presune do Kežmarku im priamo na vozidlo skočil jeleň. "Zaregistroval…

Vystrašili Kotlebovci Danka? Stiahne radšej návrh definície antisemitizmu, aby nebilo do očí zamietnutie návrhu o antislovakizme?

Bratislava 23. októbra 2018 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann,Jakub Kotian)   Národná rada SR možno vôbec nebude hlasovať o návrhu definície antisemitizmu, ktorý predložil predseda parlamentu a predseda SNS Andrej Danko. Ľudová strana Naše Slovensko totiž predložila rovnaký návrh definície antislovakizmu, v ktorom iba vymenila slovo „Židia“ za slovo „Slováci“. Tento návrh síce…

Bývalý kongresman: USA majú zbrane na desaťnásobné zničenie sveta, ale stále chcú viac, najmä kvôli Číne

Washington 23. októbra 2018 (HSP/RT/Foto:TASR/AP-Dmitri Lovetsky)   Spojené štáty sú plné zbraní a nepotrebujú novú jadrovú výzbroj, povedal bývalý kongresman Ron Paul pre stanicu Russia Today v súvislosti s hrozbou prezidenta Donalda Trumpa, že odstúpi od ďalšej medzinárodnej dohody - Zmluvy o jadrových silách v Európe (INF) Bývalý republikánsky kongresman…

TopSpeed

Nový Ford Focus ST nafotili bez maskovania

1

Fanúšikovia ostrých Fordov pozor! Máme prvé obrázky nového Ford Focus ST! Stále neoficiálne, no Focus ST je tu prakticky v sériovej podobe. Predchádzajúce fotografie ukazovali predprodukčnú verziu s nárazníkmi, ktoré farebne k autu nesedeli. Teraz sa už pozeráme na pokračovanie úspešného príbehu ST v plnej kráse. Auto odfotografovali „špióni“ magazínu Carscoops…

V Číne otvorili najdlhší most. HZMB má až 55 kilometrov!

1

Dnes, 23.10. októbra otvorili najdlhší most HZMB. Je dlhý 55 kilometrov, spája Honkong, Macao a pevninské mesto Ču-chaj. Dajme tomu, že pomenovanie most nie je úplne to správne. Stavbu okrem mostu tvorí 6,7 kilometrový podmorský tunel, 3 umelé ostrovy a 2 trojprúdové diaľnice. Chcete počuť cenovku za túto megastavbu? Je…

Streľba na unikajúce vozidlo. Schvaľujete to?

12

Streľba na unikajúce vozidlo sa v médiách prezentuje čoraz častejšie. Môže sa zdať, že si ľudia - páchatelia viac dovoľujú. Rozoberám to preto, lebo sa to bezprostredne dotýka áut a dopravy. Ako to vnímate? Je správne, keď policajti na unikajúce vozidlo strieľajú? Je správne, keď policajti strieľajú na vozidlo aj v prípade, keď…

Hyundai Santa Fe 4 má jedinečnú elektronickú detskú poistku SEA

1

Nová generácia Hyundai Santa Fe, ktorá na Slovensku práve prichádza do predaja, má niekoľko unikátnych bezpečnostných prvkov. Roztržitým a zábudlivým rodičom a celému okoliu prísne pripomenie ponechané deti alebo zvieratká na zadných sedadlách trúbením obdobne, ako keď auto niekto nepovolaný naruší. Druhý je tiež určený pre ochranu vašich najmenších... Volá sa…

Mercedes One si nerozumie s ekológiou

4

Na finálnu podobu a Mercedesu One, tak znie meno ktoré Project One oficiálne dostal, netrpezlivo čakáme. Hypercar s motorom z F1 bude výnimočný, lenže dostať takúto pohonnú jednotku do bežnej premávky nie je také jednoduché ako sa pôvodne zdalo. Mercedes bojuje s emisiami, pretože motor nebol navrhnutý pre hypercar a nikdy nemal opustiť prostredie Formuly…

Škoda Kodiaq GT smeruje do Číny

0

O tom, že vlajková loď mladoboleslavskej automobilky pláva smerom na východ sme už písali minulý týždeň, dnes pripájame pár ďalších detailov, ktoré sa pomaly objavujú na hladine. Je jasné, že Škoda nezanedbáva „grejt trh“ a preto posiela do Číny  Kodiaq GT. Žiaľ, stále sa uvádza, že nikde inde gétečko neuvidíme.…

KAMzaKRÁSOU

Vieš, aké sú účinky biotínu? Doplň si cenný vitamín krásy aj ty!

0

Vitamínov a minerálnych látok, ktoré sa, okrem iného, starajú aj o krásu človeka, poznáme veľké množstvo. Jedným z nich je i biotín, ktorý je súčasťou vitamínov skupiny B. Stará sa o pokožku, vlasy i nechty. Nie nadarmo sa mu hovorí aj vitamín krásy. Nedostatok tejto látky sa, naopak, môže prejaviť niekoľkými zdravotnými ťažkosťami. V dnešnom článku sa…

Urodilo sa ho viac, než dosť? Skús recept na hroznovú marmeládu!

0

Nepovieme nič nové, keď skonštatujeme, že tento rok nám príroda dopriala takú bohatú úrodu v každej oblasti, ako už dávno nie. A neochudobnila nás ani o úrodu hrozna. Ak teda hrozno pestuješ aj ty a nevieš, ako s toľkými strapcami naložiť, máme pre teba výborný tip. Inšpiruj sa a vyskúšaj tento netradičný recept na hroznovú marmeládu,…

Poznáš pravidlá žehlenia? S týmito trikmi to pôjde ako po masle!

0

Dlhoročné skúsené „žehliarky“ sa teraz zrejme len pousmiali, veď čo už len môže byť žehlenie za vedu?! Súhlasíme – stačí si osvojiť pár správnych ťahov a žehlenie môže ísť doslova odruky a hladko. Na druhej strane, nikdy nemôže byť na škodu zopakovať alebo osvojiť si triky a grify, ktoré dokážu zjednodušiť a zefektívniť…

Vieš, čo pomáha na vredy a nádory? Skoncuj s nimi vďaka prírode!

0

Za celú svoju doterajšiu existenciu prišlo ľudstvo na neuveriteľné množstvo liečivých schopností rastlín. V lekárňach nechávame často aj viac, než pol výplaty za lieky, ktoré sa v mnohých prípadoch dajú ľahko, lacno a častokrát oveľa efektívnejšie nahradiť tým, čo nám ponúka príroda. Jednou takou bylinou je aj tá, ktorú sme sa rozhodli ti dnes…

Podceňujeme ho, no nemali by sme. Pozri sa, aké účinky má kaleráb!

0

Zelenina, ktorá pochádza z Európy, vydrží aj v chladnejších podmienkach a je často prirovnávaná ku kvake? Odpoveď na túto hádanku je kaleráb. Kaleráb často akosi podceňujeme a berieme ho len ako doplnok, ktorý hodíme na vyvarenie v polievke a neskôr vyhodíme. Poďme sa pozrieť na to, aké účinky má kaleráb…

Chceš byť krásna ako nikdy? Pomôže ti domáca maska z tekvice

0

Máte suchú pleť, ktorá potrebuje vzpružiť alebo sa vám nadmerne lámu končeky vlasov a padajú vám snáď každý deň? Tak potom máme pre vás jednu jedinú odpoveď – tekvica! Prestaňte nakupovať zbytočne predražené krémy, pleťové masky či vlasové kondicionéry, ktoré vaše telo zbytočne zaťažujú a výsledný efekt je minimálny. Zistite, ako sa dá…

TopDesať

Fotografie, ktoré sú po priblížení nesmierne zábavné

0

Ak máš rád fotografovanie, tak určite stráviš množstvo svojho času práve tým, že svoje fotografie detailne skúmaš. Mnohokrát sa ti určite stáva, že tvoje fotografie sú po zväčšení a priblížení nesmierne zábavné. Často na nich nájdeš rôzne zábavné momentky, ktoré si si pri fotografovaní ani len nevšimol. Niektoré fotografie si…

Úžasné veci, ktoré ťa prekvapia svojou existenciou

0

Ľudia s dobrou predstavivosťou a dlhoročnými skúsenosťami vytvárajú naozaj úžasné veci. Tieto skvelé nápady určite privíta množstvo z nás. Veď kto by nechcel takú skvelú zubnú pastu, ktorá ma na svojom konci super vychytávku, vďaka ktorej dokážeš využiť aj posledné "kvapky". Poteší taktiež multifunkčná sponka do vlasov alebo špeciálna šálka…

Používate bezpečnostné pásy? Nemusí ich mať každý!

0

V aute sú bezpečnostné pásy najjednoduchším a najefektívnejším mechanizmom, ktorým možno zabrániť zraneniam pri a po zrážke. Nevyžadujú žiadnu špeciálnu technológiu a nachádzajú sa vo všetkých vozidlách. Ich úlohou je zvýšenie bezpečnosti pasažierov a prípadne následné zníženie následkov pri nehode. Je potrebné podotknúť, že používanie bezpečnostných pásov je stanovené aj…

TOP 10 bežných predmetov, ktoré sa hodia na prvú pomoc

0

Nikdy nevieš, čo sa ti môže počas bežného dňa prihodiť. Občas nastanú situácie, kedy nemáš pri sebe svoju súpravu prvej pomoci. Máme pre teba dobrú správu! Prvú pomoc ti totiž môžu podať aj predmety, ktoré sa bežne povaľujú v každej domácnosti. Ktoré to sú a kedy ich použiť?  [adrotate group="11"]…

Rastliny, ktoré ťa môžu zabiť, aj keď sú nádherné

0

Príroda je mocný čarodej. V Spojených štátoch sa každoročne vyskytuje asi 100 000 prípadov, ktoré skončia na pohotovosti v dôsledku otravy rastlinami. Aby si sa náhodou nestal obeťou týchto krásnych zabijakov, máme pre teba pár tipov. Nasledujúce rastliny by si mal radšej z diaľky obísť, aj keď ťa bude lákať ich…

Röntgen: 10 obyčajných vecí, ktoré RTG žiarenie ukazuje v úplne inom svetle

0

Odkedy ľudstvo vynašlo röntgen, skúšali sme zobraziť pod RTG žiarením doslova všetko, čo nám prišlo do rúk. Hoci sa táto technológia využíva predovšetkým ako diagnostická metóda v medicíne, umožňuje nám vidieť každodenné veci alebo činnosti v úplne inom svetle. Rozprávanie, pitie vody či nosenie podpätkov. Röntgen, presnejšie RTG žiarenie, nám…