• Juraj Režo

  Útoky multikulturalistov na zloženie národných futbalových tímov

  Publikované 20.07. 2018 o 16:54 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Francúzska mimovládna organizácia LICRA (Medzinárodná liga proti rasizmu a antisemitismu) sa pustila do Chorvátskej futbalovej reprezentácie za to, že sú všetci hráči belosi. Za príklad im dáva francúzsky tím, ktorý je “multietnický a multifarebný.”
  Takzvané „národné“ mužstvo Francúzska:

  https://www.hlavnespravy.sk/francuzska-antirasisticka-mimovladka-skritizovala-chorvatsky-futbalovy-tim-za-ze-je-prilis-biely/1468130
  Ide o požiadavky blízke nariadeniam, podobným kvótam pre prijímanie migrantov, a takzvaným ženským kvótam v politike, vedúcich funkciách, v rámci ideológie rodových rovností…
  Pozadie kritiky je zrušenie pojmov národný štát a štátotvorný národ, na báze ideológie multikulturalizmu a multi civilizačnej, kultúrnej a náboženskej Európy.
  A s ňou preferovaný občiansky nad národným princípom, ako „žriedlom“ vlastenectva a patriotizmu.
  Kedysi hrdé nacionalistické Francúzsko je dnes vo svojich národných troskách a v národnej agónii…
  Navyše, prebieha dechristinizácia Francúzska; zosadenie kresťanského Boha náhradou za človeka, veriaceho ateistu, voluntaristiského liberála, voľno myšlienkára, ako vyšité z kontextu Veľkej francúzskej revolúcie…
  …a na jeho miesto sa tlačí džihádistický politický islam.
  Toto sa deje v jednom z dvoj „jadier“ budúcej EÚ.
  Francúzsko má „navyše“ Macrona.
  Slovenský, jednoznačne so systémom matrixu EÚ politicky korektný mainstream, včítane „verejnoprávnej“ len veľmi cudne a selektívne informoval o tom, že oslavy francúzskeho svetového pohára vo futbale v Rusku, sa niesli v troch vrstvách nielen radosti, ale s ňou spojeného násilia, a to: autochtónni Francúzi verzus prisťahovalci a Macronove ekonomické a sociálne politiky…
  Francúzska polícia je materiálne aj personálne už „na kolenách“…
  Detto Veľká Británia.
  Má Mayovú.
  Sfarebnieva aj Nemecko, ako druhá časť „dvojjadra“ EÚ…
  Má Merkelovú.
  Tieto, ale aj ostatné západo-európske krajiny a krajiny európskeho severu, „sfarebnievajú“ už od 70-tych rokov…
  Príslušníci autochtónnych, pôvodných národov v ich národno-štátnych celkoch, stávajúci sa už len národnými menšinami, majú možnosť voľby: súhlasiť-nesúhlasiť, prijať-neprijať.
  Útok liberálnych fašistov je vedený aj voči krajinám V-4.
  Mimochodom, Lisabonská zmluva, nič také, čím by bolo možné vymáhať na členských štátoch východnej Európy (EÚ) ich multikulturalizáciu, tobôž rodovú pestrosť dúhy, neobsahuje.
  Pekne pozdravujem. 🙂
  Juraj Režo alias notorickyobcan

  Ilustračné doplnky, fakty, argumenty, realita
  Denník N píše sám na seba a popritom konšpiruje:
  https://dennikn.sk/1183200/testuju-nas-ako-si-privykame-na-krv/?ref=tit1
  Slniečkári neodporúčajú, oni nariaďujú a prikazujú. Skúste sa im postaviť na odpor…
  Pri obsadzovaní „národných“ mužstiev (personalizácia) hrá významnú rolu aj biznis a „trhový mechanizmus“ (obchod s hráčmi a korupcia): Stačí, ak hrá dobre, tak je aj dobre zaplatený; farba pleti nehrá žiadnu rolu, je podradená „národnej“ futbalovej prestíži.
  Biznismeni vo futbale nie sú rasisti. Šli by tým proti sebe. Ide im len o zisky. Peniaze sú u nich až na prvom mieste a hráči sú ich investície a kapitál.
  Majstrovské „národné“ mužstvo Francúzska v Rusku:


  K mierovej olympijskej idei pribudla aj paralelná idea rodovej rovnosti a genderovej vyváženosti.

  Svojou sprísnenou imigračnou politikou a ochrannými politikami a tiež na diktát „ľudsko-právnych“ organizácií reagujú USA (Trump) kontraproduktívne, a Izrael, ten v reakcii na škandalózne proti izraelské „arabské“ islamistické rezolúcie OSN/UNESCO práve prijal zákon, ktorým svoju krajinu definuje ako výlučne židovský štát. Odporcovia zákona, ktorý vraj obmedzuje práva menšín, kvičia, vraj, a je to najmä len 20-percentná arabská menšina: Demokraciáááaaa!
  Každá demokracia ale má a musí mať hranice, za ktoré sa ísť nedá. A práve, podľa týchto „demokratov“, á la arabská a islamská „demokracia“ môže viesť Izrael do pekla. Izrael jej jednoducho a správne povedal: „Stačilo, dosť.“
  Vysvetlivka: Izrael po siedmich rokoch schválil tento zákon, tvrdým návratom k pôvodnej myšlienke z roku 1948, že: Izrael je národný štát všetkých židov, po sústavnej antisemitskej delegitimizácii Izraela, a po dvojročnej ostatnej sérii proti izraelských rezolúcií OSN a UNESCO, a už otvoreným ahistorizmom islamistických Arabov, ktorí s ich spojencami tvrdia, že Jeruzalem dokonca (!) Chrámová hora, nemá nič spoločné so židovstvom…
  https://jeruzalem.sk/svate-mesto/chramova-hora/
  Ide o štrnásty symbolický zákon z radu základných izraelských zákonov, posilňujúcich a chrániacich židovskú štátnosť (obdobou je maďarský balík zákonov Stop Soros).
  Hebrejčina sa stáva jediný oficiálny izraelský jazyk, a arabčina sa stane len jazykom so špeciálnym postavením, a hlavným mestom Izraela sa zákonom stáva celý Jeruzalem a Benjamin Netanjahu k nemu vyhlásil:
  „Opakujem, že to je náš štát. Židovský štát. Je to naša zem a náš jazyk…“ Bodka. Aj za Arabmi, moslimami, OSN a UNESCO.

  Multikulturalisti a ich slniečkári sú nástroje sociálneho inžinieringu a ten ale nerovná sa genetické inžinierstvo; každá ľudská bytosť akejkoľvek farby pleti má svoju farbu, rasu a etnikum, z ktorého vzišla, uložené v genetickom kóde svojho fenotypu, a oboje sú súčasťou všeobecného ľudského genotypu a pestrého, nádherného ľudského fenotypálneho genofondu, ktorý vo svojej podstate túži po mieri, pokoji a súžití v prostredí, z ktorého pochádza.
  Každé cudzie prostredie, v ktorom sa taká ľudská bytosť ocitla, či už dobrovoľne ako hosť, alebo pod vplyvom okolností (útek pred prenasledovaním a vojnou, alebo z ekonomických či klimatických dôvodov), je preň prirodzene cudzím a nepriateľským, a kladie zvýšené nároky na jej adaptáciu a integráciu (prijatie právneho poriadku a kultúry).
  Zmiešavanie rás, etník, národností, kultúr a náboženstiev je možné len dobrovoľne (!), so súhlasom všetkých dotknutých, a nie skupiny nevolených uzurpátorov moci a diktátu, tobôž mimovládneho „neziskového“ sektora.
  Sociálna a integračná prax ale ukazuje, že experimenty multikulturalistov, neo liberálov a pseudo demokratov, ženúcich vzájomne cudzie rasy a etniká do pôvodne rasovo a etnicky, kultúrne a nábožensky rovnorodej autochtónnej Európy, s výnimkou povinnosti ich ľudsko-právnej ochrany podľa Ženevských dohôd (základné ľudské právo na zdravie, život, ochranu a bezpečie), samé o sebe nie sú zárukou mieru a vnútornej bezpečnosti Európy.
  Sociálne, a násilné, tobôž pán boh chráň (!) genetické inžinierstvo (invazívny zásah do genetiky), sú vo svojej podstate aj z pohľadu antropológie (komplex vied o človeku) neakceptovateľné a antihumánne, v rastúcom multi konflikte so základnými ľudskými právami, humánnou bioetikou, a páchnu zločinným genocídiom, zameraných na bielu rasu, jej autochtónnu (domovskú) civilizáciu, kultúru a náboženstvo.
  Takzvané „elity“ Európskej únie vedno s jej islamizáciou ničia a likvidujú Európu. Ich „nová“ Európa nemá budúcnosť.
  Treba ich zastaviť, pokým je ešte ako-tak čas.
  Diagnóza
  : Ľavicový extrémizmus „novej progresívnej ľavice“ neomarxistov vo vedení EÚ…
  Terapia
  : Kontrola činnosti a obmedzenie financovania „ľudsko-právnych“ mimovládok, takzvaných „neziskoviek“ financovaných zo štátneho (vládneho) rozpočtu a zo západného zahraničia, trestne stíhať ako spolitizovanú, extrémistickú a nebezpečnú ľavicovú ideológiu.
  Výzva slovenskej vláde na prijatie už dva krát navrhovaného a odmietnutého zákona o mimovládkach, obdobného, aký prijal Izrael, Rusko, Maďarsko; vzor: Zákon FARA USA.
  Dôvod: Útok na ústavné zriadenie Slovenska, ako národného štátu…

  Iniciácia súdneho konania proti Maďarsku Európskou komisiou, ktoré má vykonať Súdny dvor Európskej únie za balík zákonov Stop Soros, a v ňom aj za zákon o zákaze bývania na verejných priestranstvách a pomoc „ulice“ a „mimovládok“ žiadateľom o azyl, je dôkaz, že EÚ a EK stoja za Sorosom…
  Maďarsko je po Poľsku druhou krajinou V-4 (poťažmo 5 – potenciálne aj Rakúsko) „na koberci“ EÚ…
  Ide totiž o oneskorený proces zablokovaného národno-štátneho identitárstva 19. storočia, zablokovaný jarmom Veľkého Rakúsko-Uhorska, nemeckej Tretej ríše a boľševicko-komunistického Ruska a ZSSR…
  Povinnosť Maďarska do 60 dní odpovedať EK na jej otázku, vo vzťahu k ad hoc pomoci žiadateľom o azyl, je jednoduchá: Takzvaná „ulica“ a „mimovládky“ nie sú oprávnené a právomocné rozhodnúť, ktorý žiadateľ o azyl spĺňa kritériá pre udelenie azylu, vo veci môže rozhodnúť len oprávnený, zo zákona na to zriadený a právomocný orgán, a náležitú ochranu a materiálnu pomoc smie žiadateľom poskytnúť len štát, v zariadeniach na to určených a po nevyhnutne potrebnú dobu (…). A neexistuje žiadna európska legislatíva, okrem Ženevských konvencií a zatiaľ platnej dohody Dublin 3, ktorá prikazuje Maďarsku alebo ktorémukoľvek štátu, nemať právo na vlastnú azylovú politiku a zákony…
  Zopár dobrých tipov na čítanie, premýšľanie a tvorbu vlastného názoru v medzičase:
  Sú Slovania vyvolený národ?
  https://blog.hlavnespravy.sk/6539/slovania-su-vyvoleny-narod-tvrdia-vedci/
  Môj komentár k článku:
  S pojmom „vyvolený národ“ začal židovský Boh…
  V novovekej histórii to mali byť árijskí Germáni…
  Každá rasa, etnikum, národ, majú svoje genetické a fenotypálne zvláštnosti, jedinečnosti, ktoré ich ale neposúvajú nad iné rasy, etniká a národy, patriace do rámca všeobecného ľudského genómu.
  V ľudskom genóme je prostredníctvom jeho fenotypov skrytá jedinečnosť, zvláštnosť a neopakovateľnosť každej ľudskej bytosti.
  Žiadna ľudská bytosť nikdy v minulosti ani v súčasnosti nemala kópiu. Tou môže byť jedine klon originálu.
  Každá ľudská bytosť je originál.
  Nový originál vzniká aj krížením.
  Nič proti výskumu a jeho výsledkom, genetika sa posúva stále dopredu, vďaka Mendelovi, a ak by Darwin vedel, čo v Brne „vyvádza“ Mendel, jeho evolučná teória by vyzerala inak…
  Podstata: Žiadna rasa, etnikum ani národ nie je nadradený iným rasám, etnikám a štátotvorným národom.
  Záver: Nedopusťme, aby ľudské rasy, etniká a národy boli unifikované fašistickou ideológiou a politikami multikulturalizmu.
  Maďarskému národu bola predpovedaná a pripisovaná zvláštna úloha v novodobých dejinách Európskej únie, práve na pozadí ich národovectva a silne znejúceho maďarstva (a kresťanstva).
  Túto úlohu by mali zohrať aj Slovania.
  To je asi tak fšetko.
  Nič viac, nič menej.
  Je to tu.
  Božechráň, ale tento euro aktivizmus je už na hrane potenciálneho euro exitu.
  A ak dôjde k divokému brexitu bez dohody, taký brexit otvorí voľnú cestu národných členských štátov EÚ, k slobodnému individuálnemu obchodu a individuálnym dohodám s Britániou bez viazacích pravidiel strechy a riadiaceho terminálu EÚ…
  …napokon v EÚ vlastne už neplatia žiadne pravidlá, len právo silnejšieho.
  Vo veci imigračných politík zatiaľ „necítiť“ takzvané „nezáväzné“ dohody ako Newyorská dohoda OSN ani Marrákéšska politická deklarácia, ani Globálny pakt OSN o migrácii: Global Compact, ale politický aktivizmus v ich duchu, mocnie…
  Tak, aj to by sme mali…

  Poľský poslanec Právo a spravodlivosť, Dominik Tarczyńsky:
  “Neprijmeme ani jedného moslima, pretože sme to sľúbili voličom, … preto bola zvolená naša vláda, a toto je dôvod, prečo je Poľsko tak bezpečné, a preto sme nemali ani jeden teroristický útok.”
  „Keby migranti inej farby pleti prišli do Prahy či do Varšavy, pravdepodobne by ich tam zbili.“ Na nedávnom uzavretom stretnutí, ktorého záznam unikol do médií, to povedal holandský minister zahraničia Stef Blok. Člen Ľudovej strany pre slobodu a demokraciu (VVD) premiéra Marka Rutteho okrem iného označil multikulturalizmus za skrachovaný koncept.
  Podľa denníka De Volkskrant šéf holandskej diplomacie na uzavretom stretnutí s holandskými zamestnancami medzinárodných organizácií 10. júla hovoril predovšetkým o migrácii a jej riešení. Uviedol okrem iného, že sa v Európskej únii nikdy nemôže presadiť koncept centrálneho rozdeľovania utečencov medzi členské krajiny: „Východoeurópania s tým nebudú nikdy súhlasiť,“ povedal Blok s tým že „…aj keby sa predsa len podarilo členské štáty na východe EÚ presvedčiť, problém by to nevyriešilo. Prejdite sa ulicou vo Varšave alebo v Prahe. Tam nechodia vôbec žiadni farební ľudia. Tí ľudia (migranti) sú počas týždňa preč. Boli by pravdepodobne zbití,“ uviedol šéf holandskej diplomacie a dodal, že cudzinci inej farby pleti nemajú vo východnej Európe žiadne vyhliadky na normálny život. (ČTK, MST – 19. júla 2018)

  Likvidácia rasového, etnického a národného elementa v rasovej, etnickej a národnej genetike, genotype a fenotype jednotlivých rás, etník, národov a ich kultúr je nemožná
  a/ ani sociálnym inžinierstvom (ideológia a politiky multikulturalizmu),
  b/ ani genetickou manipuláciou.
  V možnosti je len výmaz rasovej, etnickej a národnej pamäte. Ako sa to robí, vieme…
  Skutky „nadnárodných“ politických „elít“ a ich snahy o pretvorenie pôvodnej, autochtónnej Európy s rovnorodým rasovým, etnickým a národným zložením jej obyvateľstva na multi rasovú, multi etnickú a multikultúrnu Európu, možno považovať za, alebo, vyberte si
  a/ negramotné bláznovstvo,
  b/ vedomú, úmyselnú genocídu a likvidáciu pôvodných európskych národov.
  Oba prípady majú riešenia:
  a/ preškoliť alebo izolovať od spoločnosti pod dohľadom špecializovaných odborníkov,
  b/ medzinárodný trestný tribunál a spravodlivý súdny proces.
  Na stave vecí sa významne podieľajú neo liberálne médiá slniečkárskeho mainstreamu, ruka v ruke s „tretím, neziskovým sektorom“ v spolupáchateľstve.
  Za útok je primárne zodpovedný vždy agresor. Vládne elity EÚ a slniečkárskych štátov nesú spoluzodpovednosť za takmer pravidelné teroristické útoky tým, že agresorom ich teroristické útoky umožnili…
  A patrí k nim aj najnovší útok nožom a 14 pobodaných, v nemeckom Lübecku zadržanou osobou iránskeho pôvodu…
  Ak má Európska únia pokračovať vo svojej existencii, okamžite by sa mala vrátiť k jej pôvodnej myšlienke len (!) ako združenie nezávislých a suverénnych národných štátov, s ochranou vonkajších vonkajších hraních a Schengenu, vnútornej bezpečnosti autochtónnych občanov Európskej únie, so spoločnou ekonomikou a obchodom. Nič viac ani menej.
  A práve s poukazom na slobodu a demokraciu, o ktorú sa tak vo vnútri EÚ bojuje a kričí, a ktorá je štátom východnej EÚ (V-4) odopieraná, EÚ sa nesmie stať totalitnou diktatúrou, lebo v tom momente končí, a ak kto chce, či nechce, potom vyhrá Putin, lebo „na vine je vždy (aj) Putin“. 🙂
  Ale to by sa EÚ súbežne musela bez zvyšku vedieť a dokázať vyrovnať so „stratenými“ a nedohľadateľnými, nelegálnymi imigrantmi „zmiznutými“ v jej útrobách, a naložiť s nimi podľa medzinárodných konvencií…
  To by sme tiež mali.


  Autor v číslach

  Počet článkov: 288
  Celkové hodnotenie: 12.31
  Priemerná čítanosť: 1110

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Ak bude 79 poslancov na prelomenie veta, Kollár zvolá schôdzu budúci týždeň

  Bratislava 4. augusta 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/NR SR)   Ak bude k dispozícii 79 koaličných poslancov, predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) zvolá schôdzu k vetovaným zákonom v priebehu ďalšieho týždňa. Pre TASR to uviedla Kollárova hovorkyňa Michaela Jurcová. "Ak nebude potvrdená účasť stanoveného počtu poslancov, predseda zvolá schôdzu v pôvodne stanovenom…

  Čína označila výroky USA o špehovaní pomocou aplikácie TikTok za šikanovanie

  Peking 4. augusta 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP)   Čína obvinila v utorok Spojené štáty, že ju v súvislosti s mobilnou aplikáciou TikTok "otvorene šikanujú" po tom, čo americký prezident Donald Trump vyhlásil, že jej prevádzku v USA musí spravovať americká firma. Informovala o tom agentúra AFP "Je to proti zásadám trhového hospodárstva…

  Na Slovensku funguje 57 odberových miest na testovanie COVID-19

  Bratislava 4. augusta 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Na Slovensku k utorku funguje aktuálne 57 odberových miest, na ktorých pracovníci zisťujú prítomnosť nového koronavírusu. Tie reflektujú aktuálne potreby a epidemiologickú situáciu. Vyplýva to z informácií zverejnených na webe korona.gov.sk "Komplexný prehľad mobilných odberových miest v jednotlivých krajoch Slovenska je v pravidelných…

  Pri prestrelke medzi gangmi vo Švédsku zahynulo 12-ročné dievča

  Kodaň 4. augusta 2020 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Pri nedeľňajšej prestrelke vo švédskom mestečku Botkyrka južne od Štokholmu zahynulo iba 12-ročné dievča. Incident pravdepodobne súvisí s mocenským bojom zločineckých skupín usilujúcich sa o kontrolu nad miestnym teritóriom. Tamojšia vláda uviedla, že vinníkov vypátra a potrestá Dievčina bola na mieste nešťastia náhodou. Web…

  Pompeo: „Potrat nie je žiadne ľudské právo! Berie život. Amerika v tomto ohľade nastavuje tón pre zvyšok sveta"

  Bratislava 3. augusta (HSP/Foto:SITA/AP-Ashley Landis)   Mike Pompeo vystúpil počas summitu Family Leadership Summit v Iowe, kde zdieľal rovnaký postoj, ako má Trump a jeho administratíva, a to nesúhlas s pretláčaním myšlienky, že by sa potrat mal stať jedným z ľudských práv  „Potrat jednoducho nie je ľudské právo,“ vyhlásil Pompeo.…

  Minister Budaj dnes odvolá riaditeľa Environmentálneho fondu Petra Kalivodu

  Bratislava 4. augusta 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO) dnes odvolá riaditeľa Environmentálneho fondu (EF) Petra Kalivodu. Šéf envirorezortu to uviedol na dnešnej tlačovej konferencii. Podľa Budaja vnútorný audit na ministerstve životného prostredia (MŽP) odhalil viaceré nedopatrenia, ktoré môžu mať charakter trestnej činnosti Podľa údajov Inštitútu…

  Podľa čínskej virologičky, ktorá imigrovala do USA, COVID-19 pochádza z laboratórií čínskej armády

  Bratislava 4. augusta 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Xinhua,Wang Jianmin)   Čínska virologička Li-Meng Jen vyhlásila, že nový koronavírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 nepochádza z čínskeho mesta Wu-chan, ale vytvorili ho v laboratóriách pod dohľadom tamojšej armády. Okrem toho podľa Taiwan News uviedla, že pre vlastnú výskumnú činnosť musela utiecť do USA Li-Meng Jen tvrdí,…

  Armáda chce v budúcom roku vycvičiť 330 vojakov v zálohe, záujemcovia sa môžu hlásiť do septembra

  Bratislava 4. augusta 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Ozbrojené sily Slovenskej republiky (OS SR) plánujú v budúcom roku vycvičiť celkovo 330 vojakov zaradených do aktívnych záloh. Agentúru SITA o tom informovala Martina Kovaľ Kakaščíková, hovorkyňa ministerstva obrany (MO). Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 25. septembra 2020 prostredníctvom regrutačnej skupiny v krajskom…

  V tíme SR "20" po súbojoch v Česku ďalší pozitívny test na koronavírus

  Bratislava 4. augusta 2020 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   V tíme slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov testy odhalili ďalšiu osobu s ochorením COVID-19. Informáciu priniesol Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) "Máme k dispozícii výsledky testov na prítomnosť koronavírusu SARS-CoV-2 v tele 30 z 33 členov slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov. Spolu…

  Hríb si myslí, že vláda Igora Matoviča hucká vlastných voličov proti novinárom. Viacerým údajne chodia nenávistné správy

  Bratislava 4. augusta 2020 (HSP/Foto:Facebook)   Dlhoročný novinár a šéf redakcie časopisu Týždeň Štefan Hríb vo videu na sociálnej sieti okomentoval vzťah premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) a jeho vlády s médiami. Podľa Hríba, ktorý sa s Matovičom dostal do konfliktu aj počas predvolebnej kampane, vláda vedome hucká verejnosť proti novinárom.…

  O väzbe Jozefa J. v korupčnej kauze Správy štátnych hmotných rezerv sa bude rozhodovať vo štvrtok

  Bratislava 4. augusta 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Najvyšší súd (NS) SR sa bude vo štvrtok (6. 8.) zaoberať sťažnosťou Jozefa J., ktorý je obvinený z pokračovania obzvlášť závažného zločinu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku v kauze korupcie v Správe štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR "Termín verejného zasadnutia v trestnej…

  Pracovná skupina bude analyzovať riziká elektronického hlasovania vo voľbách

  Bratislava 4. augusta 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Na Ministerstve vnútra (MV) SR sa tvorí pracovná skupina, ktorá má posúdiť a analyzovať bezpečnostné riziká elektronického hlasovania vo voľbách do Národnej rady (NR) SR. Vyplýva to z uznesenia zo zasadnutia štátnej volebnej komisie zverejnenom na webe ministerstva. Prvé stretnutie skupiny by malo…

  Pri návrate z týchto krajín nemusíte ísť do karantény

  Bratislava 3. augusta 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Bob Edme)   Od 20. júla 2020 od 7:00 hod. platí uvoľnený hraničný režim pre osoby pri návrate z: Austrálie, Belgicka, Cypru, Česka, Číny (tiež osobitné administratívne oblasti Hongkong a Macao), Dánska (vrátane samosprávneho územia Faerské ostrovy), Estónska, Fínska, Francúzska, Grécka, Holandsko, Chorvátska, Írska, Islandu, Japonska,…

  Tohtoročný rozpočet podľa analytika Rady pre rozpočtovú zodpovednosť výrazne ovplyvňuje pandémia, bežné výdavky stúpli až o pätinu

  Bratislava 4. augusta 2020 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Vývoj verejných financií naďalej zásadne ovplyvňujú karanténne opatrenia a zhoršený ekonomický vývoj v dôsledku pandémie koronavírusu, ako aj vládnymi opatreniami na podporu ekonomiky. Tvrdí to analytik Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) Pavol Majher v reakcii na aktuálny vývoj plnenia hotovostného štátneho rozpočtu Rozpočet sa…

  Aký hlboký je močiar slovenského „deep state“? Autodopravcovia to chceli zmerať, ale na dno nedosiahli

  Bratislava 4. augusta 2020 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Dopravcovia mali ťažké srdce na minulé vlády za zle vytendrované a neefektívne prevádzkované mýto, vysoké mýtne poplatky, neuspokojivé prerozdeľovanie prostriedkov získaných z mýta, a tiež na arogantnú a ignorantskú komunikáciu zo strany úradov. Nová vláda však pokračuje presne rovnako Únia autodopravcov Slovenska (UNAS)…

  Využitie zdrojov z eurofondov na výstavbu nemocnice Rázsochy je stále otvorené

  Bratislava 4. augusta 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Využitie zdrojov z eurofondov na výstavbu novej univerzitnej nemocnice Rázsochy je stále otvorené. Pre agentúru SITA to uviedla hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová. "Nová Univerzitná nemocnica Bratislava v lokalite Rázsochy ostáva jednou z priorít ministerstva zdravotníctva," konštatovala Ako Eliášová dodala, cieľom rezortu…

  Ceny ropy sa zvýšili, stúplo aj zlato

  New York 4. augusta 2020 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Ropa v pondelok uzavrela vyššie. Septembrové dodávky ľahkej americkej ropy zdraželi o 74 centov na 41,01 USD za barel. Októbrové dodávky severomorskej ropy Brent posilnili o 63 centov na 44,15 USD za barel. Veľkoobchodná cena benzínu na americkom trhu tiež stúpla, a to…

  Juraj Šeliga nebude kandidovať za šéfa Za ľudí. Prezradil koho podporí za predsedu strany

  Bratislava 4. augusta 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Ľudovít Vaniher)   Podpredseda Za ľudí a parlamentu Juraj Šeliga nebude na sobotnom (8. 8.) sneme kandidovať za predsedu strany. Uviedol to pre TASR s tým, že podporí do tejto funkcie člena predsedníctva a poslanca Miroslava Kollára. Okrem Kollára kandiduje za šéfku strany aj podpredsedníčka Za…

  TopDesat

  Prečo je potrebné, aby si si pravidelne čistil tvár?

  0

  Tvár sa poškodzuje viac ako ktorákoľvek iná časť tela. Preto je potrebné, aby si sa o ňu staral dodržiavaním dvoch jednoduchých krokov. Ak chceš, aby aj tvoja pleť bola žiarivá a mala všetky prvky dokonalosti, je potrebné ju pravidelne čistiť. Ale pozor! Očista tváre neznamená, že si teraz budeš drhnúť pokožku mydlom…

  Ako telo trávi živiny?

  0

  Prinášame vám ďalší článok o pokrmoch a fungovaní ľudského organizmu vo vzťahu ku živinám. Aby telo mohlo vstrebať živiny, potravu treba najskôr v procese trávenia rozložiť. Väčšina skonzumovanej potravy sa dostane do čriev do niekoľkých hodín, no to, ako dlho sa v nich zdrží, je individuálne. Sacharidy, bielkoviny a tuky sa v rozličných fázach procesu trávenia…

  Toto by si mal vedieť skôr, ako si dáš biele tetovanie

  0

  Biele tetovanie sa stalo novým trendom. Ale táto forma body-art je oveľa jemnejšia v porovnaní s tetovaním čierneho atramentu. Predtým, ako si ho necháš spraviť, je lepšie poznať niektoré fakty a byť si istí, že v budúcnosti bude úplne zodpovedať tvojim očakávaniam.   1. Choď iba k skúseným umelcom

  Aké prínosy má na tvoje zdravie špargľa - najzdravšie jedlo sveta?

  0

  Špargľa by mala byť v našom jedálničku tak často, ako sa len dá, lebo podľa mnohých odborníkov na zdravú výživu je to najzdravšie jedlo sveta. V niektorých krajinách ju ľudia varia, pečú a pripravujú na množstvo spôsobov - u nás však máme pred "kráľovnou zeleniny" stále rešpekt. Špargľa je bohatá…

  Bežné chyby, ktoré robíme pri nanášaní suchého šampónu

  0

  Keď sú naše vlasy naozaj mastné a nemáme čas na ich umývanie, jedinou rýchlou voľbou býva použitie suchého šampónu. Mnoho z nás ho ale používa nesprávne. Mastné a spadnuté vlasy ešte nikomu na kráse nepridali, no niekedy je málo času na ich umytie. Práve šetrenie času je asi najväčšia výhoda suchého šampónu.…

  Sloní muž: Znetvorenie ako nočná mora - 1. časť

  0

  Už od čias staroveku sa v ľudských dejinách objavujú tvory, ktorých výzor akoby popieral ich ľudskú podstatu. Nazývajú ich monštrami, a hoci im v minulosti pripisovali božský pôvod, v súčasnosti sa už vie, že sú len dôsledkom vážnych genetických a chorobných mutácií. V rámci dvojdielneho článku sa spoločne pozrieme na znetvorenie Josepha Merricka, ktorého príbeh…

  Vo svete IT

  Xiaomi Mi 10 Pro Plus ponúkne zadný fotoaparát, ktorý pokryje 1/3 zadného panelu

  0

  Smartfóny prešli za posledných pár rokov naozaj ohromnými technickými i dizajnovými zmenami, ktoré úplne zmenili priemysel a zameranie sa na vybrané technické aspekty. Väčšina výrobcov si v posledných mesiacoch zakladá najmä na stále bohatšej fotografickej výbave, čo sa mnohokrát odzrkadľuje na nezmyselných pretekoch o to, ktorý výrobca ponúkne viac megapixelov.…

  V Amerike prešiel zákon, ktorý umožňuje lietajúcim autám prechádzať po verejných cestách

  0

  Lietajúce autá sú už desaťročia víziou budúcnosti a objavujú sa v mnohých vedecko-fantastických dielach. Momentálne existuje niekoľko konceptov, no ani jeden sa nechystá v dohľadnej dobe prejsť do produkcie. To však nezabránilo štátu v USA, New Hampshire, aby im dalo dopredu zelenú. V stredu prešiel do platnosti nový zákon, ktorý umožňuje lietajúcim autám prechádzať po…

  Cestovanie v čase: Realita alebo vedecko-fantastický výmysel?

  0

  Dilatácia času, alebo inak nazývaná aj spomaľovanie času, je overený poznatok špeciálnej teórie relativity. Píše sa v nej, že časová dilatácia je vlastnosťou samého času, preto sa so vzrastajúcou rýchlosťou spomaľujú všetky fyzikálne procesy. Čo presne to však znamená? Téme sa venuje aj YouTube kanál Second Thought. Cesta do budúcnosti…

  Elektrická kolobežka KUGOO ES2 – skvelý dopravný prostriedok do mesta s neodolateľnou cenou

  0

  Elektrické kolobežky sú neustále narastajúcim trendom v oblasti osobnej dopravy a to najmä vo väčších mestách. Kúpa poriadneho modelu však už roky nie je taká finančne náročná, ako si väčšina z nás myslí. Kvalitnú elektrickú kolobežku s dojazdom 25 km a slušnou maximálkou aktuálne zoženieš už za zhruba 300 eur,…

  O koľko zlacneli minuloročné vlajkové smartfóny? Niektoré čísla vás určite prekvapia

  0

  Smartfóny sa pomaly, ale isto stávajú spotrebnou elektronikou, ktorú veľká časť z nás obmieňa raz za dva roky, v niektorých prípadoch dokonca raz za rok. Kúpa najnovšieho modelu, najmä v cenovej relácii vlajkových lodí je však mnohokrát naozaj drahou záležitosťou. Cena vlajkových modelov však klesá doslova každý mesiac, pričom v…

  „Modlil som sa za bezpečné pristátie astronautov,“ tvrdí Elon Musk po návrate modulu Crew Dragon

  0

  Hlava spoločnosti SpaceX, Elon Musk, privítal astronautov, ktorí sa v nedeľu, 2. augusta, vrátili z Medzinárodnej vesmírnej stanice. Astronautmi bola dvojica Bob Behnken a Doug Hurley, ktorí boli zároveň prvými ľuďmi, ktorí mali možnosť vyskúšať si novú kapsulu spoločnosti SpaceX, Crew Dragon. Po dvojmesačnom pobyte na vesmírnej stanici bezpečne pristáli v zálive…

  Svetlo sveta

  Laický misionár brat Blažej pešo putuje Európou, obetuje sa za pokoj

  0

  Laický misionár zo Sicílie známy ako brat Biagio (Blažej) už niekoľko rokov peši putuje po Európe. Púť, ktorú obetuje za pokoj, musel pred pár mesiacmi prerušiť vo Veľkej Británii kvôli pandémii. V piatok 24. júla sa však z Londýna opäť vydal na cestu. „Cítim túžbu stretnúť každého občana každého národa,…

  Slávnostná spomienka na 1151. výročie kňazského svätenia svätého Gorazda

  0

  Obec Močenok, občianske združenie Krediv a Rímskokatolícky farský úrad sv. Klimenta Močenok Vás pozývajú v nedeľu 2. augusta 2020 do Močenku-Gorazdova na slávenie spomienky 1151. výročia kňazského svätenia svätého Gorazda. Slávnostnú svätú omšu bude o 9:30 hod. celebrovať J. E. Mons. František Rábek, vojenský ordinár. GORAZDOV v dnešnom Močenku je rodiskom…

  Dnes je ekumenický deň smútku a modlitby za Hagia Sophia

  0

  Americkí katolíci a pravoslávni spoločne vyhlásili na dnešný deň smútok nad opätovnou premenou baziliky Hagia Sophia na mešitu. Turecký prezident Recep Erdogan rozhodol, že materský chrám východných kresťanov bude od dnes slúžiť na islamské modlitby. Biskupi USA sa pripojili k iniciatíve gréckej pravoslávnej cirkvi, ktorá vyzvala sa dnes modliť, aby…

  Dnes si Katolícka cirkev pripomína sviatok Panny Márie Karmelskej

  0

  Dnes 16. júla si Katolícka cirkev pripomína sviatok Panny Márie Karmelskej. Pomenovanie sviatku sa vzťahuje na pohorie Karmel v Izraeli a na rehoľu karmelitánov. Hebrejské slovo “karmel” znamená záhrada alebo sad. Vrchy Karmelu ho pripomínajú, keď sa na krátky čas v roku pokryjú zeleňou. V Biblii je pohorie symbolom krásy…

  Lurdy privítajú dnes 16. júla prvú medzinárodnú „e-púť“

  0

  Dnes 16. júla sa koná v Mariánskej svätyni v Lurdoch medzinárodná „e-púť“ s názvom „Lourdes United“. Pre tohtoročné sťažené podmienky z dôvodu zdravotnej prevencie bude mať osobitný charakter bez priamej masovej účasti pútnikov, ale v spojení prostredníctvom médií a internetu. Dátum e-púte 16. júl je dňom výročia posledného zo zjavení…

  Turecko rozhodlo, že Hagia Sofia bude mešitou

  0

  Konštantínopolská Bazilika Božej Múdrosti – Hagia Sofia – sa stane mešitou. Rozhodol o tom v piatok 10. júla dekrétom prezident Turecka po tom, ako Štátna rada zrušila rozhodnutie z roku 1934 o premene miesta kultu na múzeum. Prezident Erdogan oznámil, že 24. júla sa v Hagii Sofii uskutoční prvá moslimská…

  Armádny Magazín

  Ozbrojené sily SR plánujú v budúcom roku vycvičiť celkovo 330 vojakov zaradených do aktívnych záloh

  0

  Slovensko, 4. august 2020 (AM) - Ozbrojené sily SR plánujú v budúcom roku vycvičiť celkovo 330 vojakov zaradených do aktívnych záloh. Záujemcovia, ktorí spĺňajú zákonom stanovené podmienky, sa môžu prihlásiť do 25. septembra 2020 prostredníctvom regrutačnej skupiny v krajskom meste podľa miesta svojho trvalého bydliska. Bližšie informácie o spôsobe prihlasovani

  Obrí Antonov Mrija dopravil americké bojové vozidlá Oshkosh do Izraela. Video

  0

  Izrael, 4. august 2020 (AM) - An-225 "Mrija" prepravné lietadlo ukrajinskej leteckej spoločnosti "Antonov" dodalo dnes do Izraela americké vozidlá Oshkosh pre systémy protivzdušnej obrany Iron Dome.    

  Podpora pechoty: návrat k ťažkým kalibrom?

  0

  Slovensko, 4. august 2020 (AM) - Na prelome sedemdesiatych a osemdesiatych rokov minulého storočia tvorcovia zbraní predpokladali vývoj podporných zbraní ťažších ako tie 20, 25 alebo 30 mm, ktoré väčšinou získali podporu armád. Je pravda, že niekoľko z nich prevzalo kaliber 35 mm, alebo dokonca 40 mm, ale žiad

  Najnovšia francúzska jadrová útočná ponoka SUFFREN dorazila do Toulon-u na záverečné testy

  0

  Francúzsko, 4. august 2020 (AM) - SUFFREN je prvá so šiestich jadrových útočných ponoriek triedy SNA (Sous-marin nucléaire d'attaque) z programu BARRACUDA, ktorá dorazila na námornú základňu v Toulon (južné Francúzsko). Tento príchod do jej domovského prístavu predstavuje

  „Záslužní nástupcovia tradícií“: Putin ocenil „okrídlenú pechotu“ za dokonalý výcvik

  0

  Rusko, 3. august 2020 (AM) - Ruský vodca Vladimir Putin ocenil „okrídlenú pechotu“ za dokonalý výcvik v jeho blahoželaní ruským výsadkárom pri príležitosti osláv Dňa ruských vzdušných výsadkových síl 2. augusta. „Ste hodní nástupcov tradícií,“ poznamenal prezident Ruskej federácie.

  Srbsko upevňuje vojenské vzťahy aj s Pekingom - kupuje nový protilietadlový raketový systém - čínsky S-300

  0

  Srbsko, 3. august 2020 (AM) - Srbská armáda dostane protilietadlový raketový systém FK-3 (RS PVO) vyrobený v Číne. Obstarávanie bolo zazmluvnené a zaplatené podľa výročnej obchodnej správy verejnej spoločnosti Jugoimport-SDPR za posledný rok. Jeden odsek uvádza, že boli uzavreté dovozné zmluvy v hodnote 620,3 milióna ame