Útoky multikulturalistov na zloženie národných futbalových tímov

Francúzska mimovládna organizácia LICRA (Medzinárodná liga proti rasizmu a antisemitismu) sa pustila do Chorvátskej futbalovej reprezentácie za to, že sú všetci hráči belosi. Za príklad im dáva francúzsky tím, ktorý je “multietnický a multifarebný.”
Takzvané „národné“ mužstvo Francúzska:

https://www.hlavnespravy.sk/francuzska-antirasisticka-mimovladka-skritizovala-chorvatsky-futbalovy-tim-za-ze-je-prilis-biely/1468130
Ide o požiadavky blízke nariadeniam, podobným kvótam pre prijímanie migrantov, a takzvaným ženským kvótam v politike, vedúcich funkciách, v rámci ideológie rodových rovností…
Pozadie kritiky je zrušenie pojmov národný štát a štátotvorný národ, na báze ideológie multikulturalizmu a multi civilizačnej, kultúrnej a náboženskej Európy.
A s ňou preferovaný občiansky nad národným princípom, ako „žriedlom“ vlastenectva a patriotizmu.
Kedysi hrdé nacionalistické Francúzsko je dnes vo svojich národných troskách a v národnej agónii…
Navyše, prebieha dechristinizácia Francúzska; zosadenie kresťanského Boha náhradou za človeka, veriaceho ateistu, voluntaristiského liberála, voľno myšlienkára, ako vyšité z kontextu Veľkej francúzskej revolúcie…
…a na jeho miesto sa tlačí džihádistický politický islam.
Toto sa deje v jednom z dvoj „jadier“ budúcej EÚ.
Francúzsko má „navyše“ Macrona.
Slovenský, jednoznačne so systémom matrixu EÚ politicky korektný mainstream, včítane „verejnoprávnej“ len veľmi cudne a selektívne informoval o tom, že oslavy francúzskeho svetového pohára vo futbale v Rusku, sa niesli v troch vrstvách nielen radosti, ale s ňou spojeného násilia, a to: autochtónni Francúzi verzus prisťahovalci a Macronove ekonomické a sociálne politiky…
Francúzska polícia je materiálne aj personálne už „na kolenách“…
Detto Veľká Británia.
Má Mayovú.
Sfarebnieva aj Nemecko, ako druhá časť „dvojjadra“ EÚ…
Má Merkelovú.
Tieto, ale aj ostatné západo-európske krajiny a krajiny európskeho severu, „sfarebnievajú“ už od 70-tych rokov…
Príslušníci autochtónnych, pôvodných národov v ich národno-štátnych celkoch, stávajúci sa už len národnými menšinami, majú možnosť voľby: súhlasiť-nesúhlasiť, prijať-neprijať.
Útok liberálnych fašistov je vedený aj voči krajinám V-4.
Mimochodom, Lisabonská zmluva, nič také, čím by bolo možné vymáhať na členských štátoch východnej Európy (EÚ) ich multikulturalizáciu, tobôž rodovú pestrosť dúhy, neobsahuje.
Pekne pozdravujem. 🙂
Juraj Režo alias notorickyobcan

Ilustračné doplnky, fakty, argumenty, realita
Denník N píše sám na seba a popritom konšpiruje:
https://dennikn.sk/1183200/testuju-nas-ako-si-privykame-na-krv/?ref=tit1
Slniečkári neodporúčajú, oni nariaďujú a prikazujú. Skúste sa im postaviť na odpor…
Pri obsadzovaní „národných“ mužstiev (personalizácia) hrá významnú rolu aj biznis a „trhový mechanizmus“ (obchod s hráčmi a korupcia): Stačí, ak hrá dobre, tak je aj dobre zaplatený; farba pleti nehrá žiadnu rolu, je podradená „národnej“ futbalovej prestíži.
Biznismeni vo futbale nie sú rasisti. Šli by tým proti sebe. Ide im len o zisky. Peniaze sú u nich až na prvom mieste a hráči sú ich investície a kapitál.
Majstrovské „národné“ mužstvo Francúzska v Rusku:


K mierovej olympijskej idei pribudla aj paralelná idea rodovej rovnosti a genderovej vyváženosti.

Svojou sprísnenou imigračnou politikou a ochrannými politikami a tiež na diktát „ľudsko-právnych“ organizácií reagujú USA (Trump) kontraproduktívne, a Izrael, ten v reakcii na škandalózne proti izraelské „arabské“ islamistické rezolúcie OSN/UNESCO práve prijal zákon, ktorým svoju krajinu definuje ako výlučne židovský štát. Odporcovia zákona, ktorý vraj obmedzuje práva menšín, kvičia, vraj, a je to najmä len 20-percentná arabská menšina: Demokraciáááaaa!
Každá demokracia ale má a musí mať hranice, za ktoré sa ísť nedá. A práve, podľa týchto „demokratov“, á la arabská a islamská „demokracia“ môže viesť Izrael do pekla. Izrael jej jednoducho a správne povedal: „Stačilo, dosť.“
Vysvetlivka: Izrael po siedmich rokoch schválil tento zákon, tvrdým návratom k pôvodnej myšlienke z roku 1948, že: Izrael je národný štát všetkých židov, po sústavnej antisemitskej delegitimizácii Izraela, a po dvojročnej ostatnej sérii proti izraelských rezolúcií OSN a UNESCO, a už otvoreným ahistorizmom islamistických Arabov, ktorí s ich spojencami tvrdia, že Jeruzalem dokonca (!) Chrámová hora, nemá nič spoločné so židovstvom…
https://jeruzalem.sk/svate-mesto/chramova-hora/
Ide o štrnásty symbolický zákon z radu základných izraelských zákonov, posilňujúcich a chrániacich židovskú štátnosť (obdobou je maďarský balík zákonov Stop Soros).
Hebrejčina sa stáva jediný oficiálny izraelský jazyk, a arabčina sa stane len jazykom so špeciálnym postavením, a hlavným mestom Izraela sa zákonom stáva celý Jeruzalem a Benjamin Netanjahu k nemu vyhlásil:
„Opakujem, že to je náš štát. Židovský štát. Je to naša zem a náš jazyk…“ Bodka. Aj za Arabmi, moslimami, OSN a UNESCO.

Multikulturalisti a ich slniečkári sú nástroje sociálneho inžinieringu a ten ale nerovná sa genetické inžinierstvo; každá ľudská bytosť akejkoľvek farby pleti má svoju farbu, rasu a etnikum, z ktorého vzišla, uložené v genetickom kóde svojho fenotypu, a oboje sú súčasťou všeobecného ľudského genotypu a pestrého, nádherného ľudského fenotypálneho genofondu, ktorý vo svojej podstate túži po mieri, pokoji a súžití v prostredí, z ktorého pochádza.
Každé cudzie prostredie, v ktorom sa taká ľudská bytosť ocitla, či už dobrovoľne ako hosť, alebo pod vplyvom okolností (útek pred prenasledovaním a vojnou, alebo z ekonomických či klimatických dôvodov), je preň prirodzene cudzím a nepriateľským, a kladie zvýšené nároky na jej adaptáciu a integráciu (prijatie právneho poriadku a kultúry).
Zmiešavanie rás, etník, národností, kultúr a náboženstiev je možné len dobrovoľne (!), so súhlasom všetkých dotknutých, a nie skupiny nevolených uzurpátorov moci a diktátu, tobôž mimovládneho „neziskového“ sektora.
Sociálna a integračná prax ale ukazuje, že experimenty multikulturalistov, neo liberálov a pseudo demokratov, ženúcich vzájomne cudzie rasy a etniká do pôvodne rasovo a etnicky, kultúrne a nábožensky rovnorodej autochtónnej Európy, s výnimkou povinnosti ich ľudsko-právnej ochrany podľa Ženevských dohôd (základné ľudské právo na zdravie, život, ochranu a bezpečie), samé o sebe nie sú zárukou mieru a vnútornej bezpečnosti Európy.
Sociálne, a násilné, tobôž pán boh chráň (!) genetické inžinierstvo (invazívny zásah do genetiky), sú vo svojej podstate aj z pohľadu antropológie (komplex vied o človeku) neakceptovateľné a antihumánne, v rastúcom multi konflikte so základnými ľudskými právami, humánnou bioetikou, a páchnu zločinným genocídiom, zameraných na bielu rasu, jej autochtónnu (domovskú) civilizáciu, kultúru a náboženstvo.
Takzvané „elity“ Európskej únie vedno s jej islamizáciou ničia a likvidujú Európu. Ich „nová“ Európa nemá budúcnosť.
Treba ich zastaviť, pokým je ešte ako-tak čas.
Diagnóza
: Ľavicový extrémizmus „novej progresívnej ľavice“ neomarxistov vo vedení EÚ…
Terapia
: Kontrola činnosti a obmedzenie financovania „ľudsko-právnych“ mimovládok, takzvaných „neziskoviek“ financovaných zo štátneho (vládneho) rozpočtu a zo západného zahraničia, trestne stíhať ako spolitizovanú, extrémistickú a nebezpečnú ľavicovú ideológiu.
Výzva slovenskej vláde na prijatie už dva krát navrhovaného a odmietnutého zákona o mimovládkach, obdobného, aký prijal Izrael, Rusko, Maďarsko; vzor: Zákon FARA USA.
Dôvod: Útok na ústavné zriadenie Slovenska, ako národného štátu…

Iniciácia súdneho konania proti Maďarsku Európskou komisiou, ktoré má vykonať Súdny dvor Európskej únie za balík zákonov Stop Soros, a v ňom aj za zákon o zákaze bývania na verejných priestranstvách a pomoc „ulice“ a „mimovládok“ žiadateľom o azyl, je dôkaz, že EÚ a EK stoja za Sorosom…
Maďarsko je po Poľsku druhou krajinou V-4 (poťažmo 5 – potenciálne aj Rakúsko) „na koberci“ EÚ…
Ide totiž o oneskorený proces zablokovaného národno-štátneho identitárstva 19. storočia, zablokovaný jarmom Veľkého Rakúsko-Uhorska, nemeckej Tretej ríše a boľševicko-komunistického Ruska a ZSSR…
Povinnosť Maďarska do 60 dní odpovedať EK na jej otázku, vo vzťahu k ad hoc pomoci žiadateľom o azyl, je jednoduchá: Takzvaná „ulica“ a „mimovládky“ nie sú oprávnené a právomocné rozhodnúť, ktorý žiadateľ o azyl spĺňa kritériá pre udelenie azylu, vo veci môže rozhodnúť len oprávnený, zo zákona na to zriadený a právomocný orgán, a náležitú ochranu a materiálnu pomoc smie žiadateľom poskytnúť len štát, v zariadeniach na to určených a po nevyhnutne potrebnú dobu (…). A neexistuje žiadna európska legislatíva, okrem Ženevských konvencií a zatiaľ platnej dohody Dublin 3, ktorá prikazuje Maďarsku alebo ktorémukoľvek štátu, nemať právo na vlastnú azylovú politiku a zákony…
Zopár dobrých tipov na čítanie, premýšľanie a tvorbu vlastného názoru v medzičase:
Sú Slovania vyvolený národ?
https://blog.hlavnespravy.sk/6539/slovania-su-vyvoleny-narod-tvrdia-vedci/
Môj komentár k článku:
S pojmom „vyvolený národ“ začal židovský Boh…
V novovekej histórii to mali byť árijskí Germáni…
Každá rasa, etnikum, národ, majú svoje genetické a fenotypálne zvláštnosti, jedinečnosti, ktoré ich ale neposúvajú nad iné rasy, etniká a národy, patriace do rámca všeobecného ľudského genómu.
V ľudskom genóme je prostredníctvom jeho fenotypov skrytá jedinečnosť, zvláštnosť a neopakovateľnosť každej ľudskej bytosti.
Žiadna ľudská bytosť nikdy v minulosti ani v súčasnosti nemala kópiu. Tou môže byť jedine klon originálu.
Každá ľudská bytosť je originál.
Nový originál vzniká aj krížením.
Nič proti výskumu a jeho výsledkom, genetika sa posúva stále dopredu, vďaka Mendelovi, a ak by Darwin vedel, čo v Brne „vyvádza“ Mendel, jeho evolučná teória by vyzerala inak…
Podstata: Žiadna rasa, etnikum ani národ nie je nadradený iným rasám, etnikám a štátotvorným národom.
Záver: Nedopusťme, aby ľudské rasy, etniká a národy boli unifikované fašistickou ideológiou a politikami multikulturalizmu.
Maďarskému národu bola predpovedaná a pripisovaná zvláštna úloha v novodobých dejinách Európskej únie, práve na pozadí ich národovectva a silne znejúceho maďarstva (a kresťanstva).
Túto úlohu by mali zohrať aj Slovania.
To je asi tak fšetko.
Nič viac, nič menej.
Je to tu.
Božechráň, ale tento euro aktivizmus je už na hrane potenciálneho euro exitu.
A ak dôjde k divokému brexitu bez dohody, taký brexit otvorí voľnú cestu národných členských štátov EÚ, k slobodnému individuálnemu obchodu a individuálnym dohodám s Britániou bez viazacích pravidiel strechy a riadiaceho terminálu EÚ…
…napokon v EÚ vlastne už neplatia žiadne pravidlá, len právo silnejšieho.
Vo veci imigračných politík zatiaľ „necítiť“ takzvané „nezáväzné“ dohody ako Newyorská dohoda OSN ani Marrákéšska politická deklarácia, ani Globálny pakt OSN o migrácii: Global Compact, ale politický aktivizmus v ich duchu, mocnie…
Tak, aj to by sme mali…

Poľský poslanec Právo a spravodlivosť, Dominik Tarczyńsky:
“Neprijmeme ani jedného moslima, pretože sme to sľúbili voličom, … preto bola zvolená naša vláda, a toto je dôvod, prečo je Poľsko tak bezpečné, a preto sme nemali ani jeden teroristický útok.”
„Keby migranti inej farby pleti prišli do Prahy či do Varšavy, pravdepodobne by ich tam zbili.“ Na nedávnom uzavretom stretnutí, ktorého záznam unikol do médií, to povedal holandský minister zahraničia Stef Blok. Člen Ľudovej strany pre slobodu a demokraciu (VVD) premiéra Marka Rutteho okrem iného označil multikulturalizmus za skrachovaný koncept.
Podľa denníka De Volkskrant šéf holandskej diplomacie na uzavretom stretnutí s holandskými zamestnancami medzinárodných organizácií 10. júla hovoril predovšetkým o migrácii a jej riešení. Uviedol okrem iného, že sa v Európskej únii nikdy nemôže presadiť koncept centrálneho rozdeľovania utečencov medzi členské krajiny: „Východoeurópania s tým nebudú nikdy súhlasiť,“ povedal Blok s tým že „…aj keby sa predsa len podarilo členské štáty na východe EÚ presvedčiť, problém by to nevyriešilo. Prejdite sa ulicou vo Varšave alebo v Prahe. Tam nechodia vôbec žiadni farební ľudia. Tí ľudia (migranti) sú počas týždňa preč. Boli by pravdepodobne zbití,“ uviedol šéf holandskej diplomacie a dodal, že cudzinci inej farby pleti nemajú vo východnej Európe žiadne vyhliadky na normálny život. (ČTK, MST – 19. júla 2018)

Likvidácia rasového, etnického a národného elementa v rasovej, etnickej a národnej genetike, genotype a fenotype jednotlivých rás, etník, národov a ich kultúr je nemožná
a/ ani sociálnym inžinierstvom (ideológia a politiky multikulturalizmu),
b/ ani genetickou manipuláciou.
V možnosti je len výmaz rasovej, etnickej a národnej pamäte. Ako sa to robí, vieme…
Skutky „nadnárodných“ politických „elít“ a ich snahy o pretvorenie pôvodnej, autochtónnej Európy s rovnorodým rasovým, etnickým a národným zložením jej obyvateľstva na multi rasovú, multi etnickú a multikultúrnu Európu, možno považovať za, alebo, vyberte si
a/ negramotné bláznovstvo,
b/ vedomú, úmyselnú genocídu a likvidáciu pôvodných európskych národov.
Oba prípady majú riešenia:
a/ preškoliť alebo izolovať od spoločnosti pod dohľadom špecializovaných odborníkov,
b/ medzinárodný trestný tribunál a spravodlivý súdny proces.
Na stave vecí sa významne podieľajú neo liberálne médiá slniečkárskeho mainstreamu, ruka v ruke s „tretím, neziskovým sektorom“ v spolupáchateľstve.
Za útok je primárne zodpovedný vždy agresor. Vládne elity EÚ a slniečkárskych štátov nesú spoluzodpovednosť za takmer pravidelné teroristické útoky tým, že agresorom ich teroristické útoky umožnili…
A patrí k nim aj najnovší útok nožom a 14 pobodaných, v nemeckom Lübecku zadržanou osobou iránskeho pôvodu…
Ak má Európska únia pokračovať vo svojej existencii, okamžite by sa mala vrátiť k jej pôvodnej myšlienke len (!) ako združenie nezávislých a suverénnych národných štátov, s ochranou vonkajších vonkajších hraních a Schengenu, vnútornej bezpečnosti autochtónnych občanov Európskej únie, so spoločnou ekonomikou a obchodom. Nič viac ani menej.
A práve s poukazom na slobodu a demokraciu, o ktorú sa tak vo vnútri EÚ bojuje a kričí, a ktorá je štátom východnej EÚ (V-4) odopieraná, EÚ sa nesmie stať totalitnou diktatúrou, lebo v tom momente končí, a ak kto chce, či nechce, potom vyhrá Putin, lebo „na vine je vždy (aj) Putin“. 🙂
Ale to by sa EÚ súbežne musela bez zvyšku vedieť a dokázať vyrovnať so „stratenými“ a nedohľadateľnými, nelegálnymi imigrantmi „zmiznutými“ v jej útrobách, a naložiť s nimi podľa medzinárodných konvencií…
To by sme tiež mali.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Juraj Režo

O AUTOROVI

MOJE OSOBNÉ VYZNANIE LÁSKY K SYSTÉMU
Ako a eko ďalej? Okrídlené „Pravda a láska zvíťazia nad lžou a nenávisťou“ je nenaplnená hypotéza „Veľkého Novembra“.
Výsledok tu máme dnes, v hektike ostatného a ostávajúceho času poslednej voľby:
Žiadna láska. Len nenávisť, lož, zloba a závisť.
Môj odkaz Európskej únii (prebieha v nej invazívna islamizácia kresťanskej Európy):
Pravda je pravda. Lož je lož. Polopravda je lož. Existuje len pravda alebo lož. Relativizácia pravdy je lož.
Pravda: Liberálna demokracia je orwellizmus. Falošný newspeak.
Liberálna demokracia je podliezavý a sladký podvod, mačkažák (falošné mačacie zlato).
Nie je pravou hodnotou. Pravé hodnoty sa tvoria inak.
Nenastoľuje reálnu slobodu, ale diktatúru falošných slobôd práv. Tretiu totalitu. Neoliberálny fašizmus. New world order.
Európa, chráň svoje rodné a kmeňové kresťanstvo, inak prídeš o život!
Európa, nový svetový poriadok nesmie byť tvojím poriadkom, zachovaj si svoj pôvodný.
New world order je vláda reálneho alebo pomyselného Satana, nastoľovaná neo liberálnou demokraciou, ktorá, ak budeš pokračovať v benevolencii voči nej aj islamu, pod false flag základného práva na náboženské vyznanie, ťa zničí a zotročí. A napokon zlikviduje teba, tvoje kresťanstvo aj islam. A nastolí vládu jediného náboženstva NWO, jednej vlády a jednej meny.
Konflikt judaizmus, kresťanstvo verzus islam sa po domnelom víťazstve islamu zmení na konflikt NWO verzus islam.
A musíš si, vybrať, Európa, čo je pre tvoj život dôležitejšie, či tvoje reálne základné ľudské práva s právom na tvoj dobre udržateľný život od počatia po prirodzenú smrť, alebo otroctvo pod systémom a globálnym metasystémom centrálneho matrixu New world order.
Občania Európy a Slovenska, bojujte s orwellizmami a klamlivým, zaliečavým jazykom a sladkými, zaliečavými rečičkami v bežnom živote a najmä v politike, ktorá vás manipuluje aj pripravenými falošnými prieskumami, a aj nimi vás vťahuje do klamlivých politík, a takto pripravené a „predžuté ovce“ vás vo vašej dobrej viere a nádeji, že sa „konečne“ rozhodnete správne (lebo však aj prieskumy..!) vás posiela k volebným urnám a na budúce krvavé jatky...
To je LOŽ! Klamú vás od rána do večera (aj v noci)!
A používajú, zneužívajú proti vám svojich platených užitočných idiotov.
Pekne pozdravujem. :-)
Autor článkov: Juraj Režo alias notorickyobcan

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 288

Celkové hodnotenie: 12.27

Priemerná čítanosť: 1117

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Staronovým prezidentom Ugandy sa stal Yoweri Museveni

  0icon

  Kampala 16. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Nicholas Bamulanzeki)   Dlhoročný ugandský prezident Yoweri Museveni si vo štvrtkových všeobecných voľbách víťazstvom nad mladým opozičným vyzývateľom Bobim Wineom zabezpečil…

  Krajčí po rokovaní vlády: Chceme skríningovo otestovať obyvateľov, rokovanie pokračuje v nedeľu. Pomáhať majú aj vojaci

  0icon

  Bratislava 16. januára 2021 AKTUALIZOVANÉ (SITA/HSP/Foto:TASR - Jakub Kotian)   Štát chce skríningovo pretestovať obyvateľstvo Slovenska. Po sobotňajšom rokovaní vlády to povedal minister zdravotníctva Marek…

  Antigénové testy v harmaneckých papierňach ukázali až 46 percent pozitívnych, PCR testy ani jedného. Matovič: Použili testy, ktoré nemajú nič spoločne s testami používanými pri plošnom testovaní

  0icon

  Bratislava 16. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Ján Krošlák)   V harmaneckých papierňach použili na testovanie zamestnancov testy Eko Test Covid od čínskej firmy Assure Tech z Hangzhou,…

  Naďovi sa nepozdáva, že v diskusných reláciách nebude mať OĽaNO zastúpenie a hovorí o cenzúre. Ticho neostal ani premiér: "Keď médiá pravdu nehľadajú, ale vytvárajú"

  0icon

  Bratislava 16. januára 2021 (HSP/Foto:TASR - Dano Veselský)   Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) v svojom statuse upozornil na to, že žiaden poslanec z hnutia…

  Matovič si stojí za svojím. Plošné testovanie je podľa neho "mimoriadne efektívne", ukazuje pritom na skúsenosť zo závodu Jaguar. Testovanie detí kvôli vychádzkam nebude

  0icon

  Bratislava 16. januára 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:SITA/Alexandra Čunderlíková)   Opakované testovanie zamestnancov automobilky v Nitre v predchádzajúcich desiatich dňoch potvrdilo, že plošné testovanie je mimoriadne efektívny…

  Vo Viedni protestovalo proti pandemickým opatreniam zhruba 10.000 ľudí

  0icon

  Viedeň 16. januára 2021 (TASR/TERAZ/HSP/Foto:TASR/AP-Ronald Zak)   Účastníci protestu, z ktorých mnohí nemali rúška, skandovali okrem iných aj heslá vyzývajúce rakúskeho kancelára Sebastiana Kurza, aby…

  Týždne to bublalo pod povrchom, až to prepuklo otvorene: Sudcovia toho už majú dosť. Posielajú Matovičovi a Kolíkovej odkaz

  0icon

  Bratislava 16. januára 2021 (HSP/Foto:Archív Dana Jelinková Dudzíková)   Pokus Matovičovej junty ovládnuť justíciu narazil na problém: časť sudcov otvorene odmietla účelovú „reformu“ súdnictva aj…

  Škoda nebude sponzorovať MS, ak sa budú konať v Bielorusku

  0icon

  Mladá Boleslav 16. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Nikolai Petrov/BelTA Pool Photo via AP)   Automobilka Škoda Auto nebude sponzorovať majstrovstvá sveta v hokeji, pokiaľ sa budú konať…

  Denník SME opäť šíri HOAX o slabosti Putina a nespokojnosti Rusov. Našťastie z Nemecka prichádza „rozbuška“ Navaľnyj

  0icon

  Bratislava 16. januára 2021 (HSP/Foto:SITA/AP-Navalny instagram account via AP)   Liberálno-korporátny mainstream sa vo svojom zdesení zo slabosti amerického establišmentu a hroziacej občianskej vojny v…

  Australian Open: V karanténe 47 hráčov, aj Stephensová či Kerberová

  0icon

  Melbourne 16. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Morgan Sette/AAP Image via AP)   Celkovo 47 tenistov a tenistiek muselo v Melbourne pred prvým grandslamovým turnajom sezóny Australian Open…

  TopDesať

  2021 bude rokom neuveriteľných astronomických udalostí, ktoré to sú?

  0 icon

  Ak hľadáš koníček, ktorému sa budeš venovať, zatiaľ čo budeš čakať na očkovanie alebo koniec pandémie, pohľad na vesmír nie je zlou voľbou. V roku 2021 sa udeje mnoho vzrušujúcich astronomických udalostí! Väčšina z nasledujúcich astronomických udalostí bude viditeľná po celom svete bez potreby akéhokoľvek špeciálneho vybavenia, aj keď v prípade niektorých určite…

  Bojovníci Katalaunských polí 1. časť

  0 icon

  Vráťme sa hlboko do minulosti - do prvej polovice 5. storočia. Európa bola pustošená hrôzostrašnou armádou Hunov pod vedením neporaziteľného vodcu Attilu. Nedokázal im čeliť nik okrem statočných Galov, ktorí ich ako jediní porazili. Bojovali statočne a odvážne a to dokonca aj po smrti... Dva roky potom, čo sa Attila stal najvyšším…

  Prečo sa po prebudení naťahujeme a zívame?

  0 icon

  Budík  nás upozorňuje , aby sme ráno vstali, ale neprebudí naše telo. A tak sa naťahujeme a zívame. Možno práve preto, že to robíme ako mimovoľný proces, tomu ani nevenujeme pozornosť. Avšak tieto 2 akcie robia pre naše telá oveľa viac, ako len zobudenie. 1. Strečing svaly prestaví

  Ako sa mení Zem? NASA odhalila fotografie, ako sa mení podnebie

  0 icon

  Prírodné katastrofy významne zasiahli milióny ľudí na celom svete. Roztrieštené povodne a zosuvy pôdy pochovali milióny domov a požiare spôsobili zničenie pozemkov. Fotografie NASA ti odhalia viac. Každoročný výskyt prírodných katastrof vyvoláva otázky a odborníci na životné prostredie neustále opakujú, že je to spôsobené ľudskými aktivitami na našej planéte. Aj keď sa…

  Malajzia - zaujímavé fakty o tropickom raji 2. časť

  0 icon

  Malajzia sa svojho času umiestnila na 9. mieste ako najnavštevovanejšia krajina na svete z hľadiska turistických aktivít. Môžeme s istotou povedať, že táto autentická multikultúrna krajina si zaslúži aj tvoju pozornosť, pretože v Malajzii existujú jedinečné veci, ktoré nikde inde na svete nenájdeš. Za spev Despacito ti môžu dať pokutu

  Vo svete IT

  Astronómovia objavili 9-miliárd rokov starú galaxiu v procese umierania

  0 icon

  Vesmír obsahuje obrovské množstvo galaxií, ktoré sa radia do niekoľkých kategórií. Ak sa však pozrieme na ich farbu, vo väčšine prípadov narazíme na dva špecifické druhy, tvrdí YouTube kanál SciShow Space. Ide o výrazne modré, alebo výrazne červené galaxie. Výrazne modré galaxie sú tie, v ktorých dochádza k vzniku nových hviezd. Za ich…

  WhatsApp posúva dátum na prijatie aktualizovaných podmienok. Opäť tak reaguje na mylné informácie

  0 icon

  Chatovacia aplikácia WhatsApp má za sebou naozaj niekoľko výnimočne rušných dní, ktoré spôsobila nečakaná zmena v zásadách ochrany osobných údajov, s ktorými musia používatelia súhlasiť. Po vystrašení niektorých používateľov tejto aplikácie a po zverejnení kadejakých hoaxov však spoločnosť reagovala pomerne promptne, pričom všetky obavy z narušenia súkromia používateľov vyvrátila v…

  Ktoré Samsung smartfóny majú dostupný Android 11, a pre ktoré sa očakáva, že bude ešte neskôr uvoľnený?

  0 icon

  Android 10 dnes už pomaly nájdeme na všetkých zariadeniach, ktoré ho mali dostať. Ešte v septembri minulého roka, Google oficiálne uvoľnil Android 11 pre širokú verejnosť. V praxi to znamenalo, že výrobcovia smartfónov začali postupne s naberaním BETA testerov, aby začali testovať nový Android, pričom už dnes je oficiálne dostupných…

  Základňa na Mesiaci môže byť pre ľudstvo kľúčová: Tu je niekoľko dôvodov prečo

  0 icon

  Nášmu Mesiacu sa opäť dostáva veľa pozornosti. Nenachádza sa len v hľadáčiku americkej vesmírnej agentúry NASA, ktorá rozbieha svoj program Artemis, ale aj v hľadáčiku súkromných spoločností, ktoré sa chcú venovať ťažbe mesačných zdrojov, alebo postaviť na našej prirodzenej družici trvalú základňu. Trvalá prítomnosť ľudí na Mesiaci však nie je momentálne istá.…

  Vo Windows 10 bola objavená závažná chyba, ktorá dokáže „odpáliť“ disk zariadenia

  0 icon

  Portál bleepingcomputer.com poukazuje na novú zraniteľnosť vo Windows 10, ktorá je z kategórie vážnejších. Podľa zistení Jonasa Lyka, môže zadaním jednoduchého príkazu dôjsť k poškodeniu NTFS.  „V súčasnosti je v systéme NTFS obzvlášť nepríjemná chyba. Spustí sa otvorením špeciálneho vytvoreného mena (pozn. redakcie: príkazu) v ľubovoľnom priečinku, kdekoľvek. Zraniteľnosť sa okamžite…

  Armádny Magazín

  Tvrdé boje na hraniciach Turecka - Rusi posilňujú svoju prítomnosť. Video

  0 icon

  Sýria, 16. január 2021 (AM)  - Lietadlá ruských vzdušných síl prenášajú svoje jednotky do zóny tvrdých bojov na hraniciach Sýrie s Tureckom. Rusko oficiálne oznámilo rozmiestnenie spoločných rusko-sýrskych postov v oblasti Ain Isa, po prvýkrát to bolo zverejnené 28. decembra 2020.  

  Izraelský analytik Kedmi pomenoval hrozbu, ktorá by mohla zničiť USA

  0 icon

  Izrael, 16. január 2021 (AM) - Súčasné udalosti v USA sú úsvitom Mccarthyzmu. Toto vyhlásenie urobil izraelský politický analytik Jakov Kedmi a hovoril o ohrození štátu.   Odborník nazval to, čo sa deje v Amerike, Mccarthyzmus - hnutie, ktoré bolo v 50. rokoch sprevádzané politickými represiami. Podľa Kedmiho s tým dnes v USA…

  Nikolaj Starikov: Trumpov Shutdown a Washingtonská dohoda

  0 icon

  Rusko, 16. január 2021 (AM) - Historik a politológ Nikolaj Starikov v éteri autorského programu Anny Šafranovej uviedol, že odpojenie súčasného amerického prezidenta od sociálnych sietí „šokovalo miliardy“ ľudí. Odborník odhalil dôvod „verejného bičovania“ Donalda Tru

  Útok ruského „Jarsu“ neprežijú ani šváby

  0 icon

  Rusko, 16. január 2021 (AM) - Ministerstvo obrany RF minulý rok vyhlásilo, že toho roku budú ďalšie dva pluky raketových vojsk strategického určenia prezbrojené na raketové komplexy „Jars“, pričom jeden bude mať mobilné odpaľovacie zariadenie a dr

  Kto vyzbrojuje svet?

  0 icon

  Francúzsko, 16. január 2021 (AM) - V roku 2019 zaznamenala francúzska letecká spoločnosť Dassault nárast predaja o 105% - výsledky boli do veľkej miery spojené s úspechom ich vlajkovej lode Rafale. Ten sa teší veľkému úspechu po mnohých rokoch od jeho zavedenia do aktívnej služby vo Francúzskej armáde (dodaný v 2001,…

  Svetlo sveta

  MÚDROSŤ

  0 icon

  Naši starí otcovia hovorili: Kto dobre rechnuje, dobre gazduje. A neplatí to len na peniaze, ale predovšetkým na čas. Koľko času vieme premárniť pred televíznou obrazovkou? Čítaním rôznych klebiet v novinách alebo na sociálnych sieťach? A potom cítime, že nás to nejako neuspokojuje a nenapĺňa. Podobnú skúsenosť mal i vojak…

  Prečo sa sviatosti Krstu a Prvého svätého prijímania udeľujú väčšinou v apríli a v máji?

  0 icon

  V rannom kresťanstve sa udeľovali sviatosti Krstu, Prvého svätého prijímania a Birmovania spolu v jeden deň a to za prítomnosti biskupa. Dôvodom bolo, že kresťanmi sa väčšinou stávali dospelí ľudia, ktorí konvertovali buď z judaizmu alebo z rôznych pohanských náboženstiev a k tomuto poznaniu konverzie prišli v pokročilejšom veku. Cirkev sa ich preto snažila v Cirkvi prijať plnými sviatosťami a do…

  Dnes bude Slovensku opäť udelené požehnanie relikviou Kristovej krvi z paluby lietadla – VÝZVA K PRIPOJENIU SA V MODLITBE

  0 icon

  V nedeľu Krstu Krista Pána 10. januára 2021 v popoľudňajších hodinách sa opäť uskutoční let lietadla, na ktorého palube sa bude nachádzať generálny vikár Nitrianskej diecézy Mons. Peter Brodek, ktorý Slovensku udelí požehnanie s relikviou Kristovej krvi, ktorá je uchovávaná v Bazilike sv. Benedikta opáta v Hronskom Beňadiku.  Zverejňujeme jeho slová výzvy,…

  Najväčší pápeži v dejinách SV. LEV VEĽKÝ

  0 icon

  (*asi 400, Toskánsko – † 10. november 461, Rím) Jeho ústami hovoril apoštol Peter.             Pápežsky úrad sa po smrti  Sixta III. (†18. augusta 440)  nachádzal v úplnej inej situácii než v predchádzajúcich storočiach: už nereprezentoval navonok kresťanské spoločenstvá roztrúsene v anonymite po území hlavného mesta Rímskej ríše.  Časy veľkých perzekúcií,  ktoré…

  PATRÓNI LEKÁROV – SVÄTÍ KOZMA A DAMIÁN

  0 icon

  SVÄTÍ KOZMA A DAMIÁN. Boli bratia a dvojičky. Vyštudovali lekárstvo. Zo svojho povolania si neurobili výnosný biznis. Neprofitovali na cudzom nešťastí. Liečili všetkých a nezištne – bezplatne. Mnohí, keď videli ich príklad, stali sa kresťanmi. Pohanskí kňazi ich obžalovali, že robia čary, a tak zvádzajú ľudí, aby sa klaňali kresťanskému…

 • icon FOTO DŇA