• Občania SR potrebujú referendum, ale nie o predčasných voľbách. Alebo – alternatíva k súčasnému ( žalostnému ) politickému dianiu.

  Publikované 10.05. 2018 o 20:02 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Opozičné strany ako SaS a OľaNO si želajú predčasné parlamentné voľby. Je to aj želanie nášho pána prezidenta Andreja Kisku. Dúfajú, že celková politická situácia sa bude vyvíjať tak, že výsledky volieb im umožnia zostaviť vládu. Z tohto dôvodu bola rozbehnutá podpisová kampaň, ktorej výsledky umožnia vyhlásiť referendum o predčasných voľbách. V zásade teda nejde o nič iné, iba o naplnenie túžby po politickej moci, pričom táto túžba je zakrývaná snom o lepšom Slovensku.

  Občania SR potrebujú referendum, ale nie o predčasných parlamentných voľbách. Občania SR potrebujú byť aktívnymi účastníkmi politických procesov, ktoré je potrebné otvoriť, ale nie je to o pochodoch či protestoch za slušné Slovensko či za vyšetrenie vraždy novinára s priateľkou. Občania SR nesmú byť orientovaní a zavádzaní na druhoradé – zástupné otázky, ktoré by mali žiadať v súčasnej dobe riešiť. Personálne otázky sú toho dôkazom a dôkazom je tiež podpisová kampaň za vyhlásenie referenda o predčasných parlamentných voľbách.

  V štáte a spoločnosti už dlhšie pretrváva kríza politických strán a parlamentnej demokracie. Politické strany, ktoré sa uchádzajú o priazeň voličov a prejdú do parlamentného prostredia, si túto krízu neuvedomujú a teda nemajú snahu si ju ani pripustiť. Politicko – spoločenský vývoj doma a v Európe sa posunul v smere, keď občania stratili a strácajú svoj vplyv na život demokratickej spoločnosti, keď sa z nich formujú iba „slobodné“ indivíduá, ktoré okrem voľného pohybu a svojej pracovnej sily nemajú mať žiadny významný politický prejav ako výraz ľudskej dôstojnosti v štáte a spoločnosti. Politické strany, ktoré sa do parlamentu nedostanú, sa „uložia na spánok“ do ďalších parlamentných volieb. Ani ich nenapadne namiesto „spánku“ bojovať za seba a voličov, aby bola zrušená klauzula o hranici pre vstup do parlamentu a aby hľadali taký volebný systém, ktorý posilní vplyv a moc voličov na výber kandidátov na poslancov.

  Orientovať občanov na presadenie referenda o predčasných voľbách znamená iba to, že zo strany opozičných strán je záujem, aby sa doterajší volebný systém zachoval a aby občania – voliči ožili novou nádejou, že budú mať lepších, morálne kvalitnejších politikov. Každý, kto dá svoj podpis do hárku za konanie referenda o predčasných voľbách má zároveň na svedomí aj to, že súhlasí s doterajším volebným systémom pre voľby do NR SR.

  Politické strany SaS a OľaNO verejnosti pomerne dlhú dobu predvádzajú neľútostný politický boj proti korupcií, rozkrádaniu a podobne. Tento boj je založený najskôr na slovných prejavoch, ale bez konkrétnych návrhov zákonných opatrení, ktoré pomôžu korupciu potierať, respektíve jej predchádzať. A na čelných miestach pomysleného akéhosi rebríčka zákonných opatrení boja proti korupcií majú byť zákony súvisiace s prípravou, priebehom a výsledkami parlamentných volieb, ktoré musia dať väčšiu moc občanom – voličom na úkor rôznych politických, ekonomických a finančných štruktúr. To je zásadné !!!

  Ak teda opozičné strany počítajú s tým, aby im občania – voliči presadili predčasné parlamentné voľby, potom je jasné, že ich boj proti korupcií bol celkom falošný a mal za úlohu len to, aby došlo k politickému transféru: občania – voliči svoju pozornosť a sympatie majú presunúť na iné politické subjekty, ktoré tak získajú šancu uchádzať sa o politickú moc v štáte a spoločnosti. Pre opozičné strany nová nádej na lepších a morálne zdatných politikov môže byť určitým prínosom, ale celkove pre štát a spoločnosť nebude mať žiadny posun k lepšiemu – nebude väčšia dôvera k politikom, k štátu, k vládnej moci, pretože absentuje nová vízia politického dobra, ku ktorej štandardné politické strany majú veľký problém dopracovať sa.

  Ak sa za pomoci občanov – voličov presadia predčasné parlamentné voľby, ostanú zachované podmienky pre rôzne aktivity politických, ekonomických, finančných ( a dodávam ) mimovládnych štruktúr, ktoré si aj po rôznych preskupeniach zachovajú dostatočne silný vplyv v parlamentnom prostredí, na úrovni vládnej moci či v ústredných štátnych štruktúrach. Predčasné parlamentné voľby tak budú výlučne v prospech politických strán a ich mecenášov, oligarchizacia politiky nebude rozrušená. Po organizovaných protestoch a pochodoch zo strany mimovládnych organizácií tak občania – voliči budú zneužití nateraz opozičnými politickými stranami a pod vedením prezidenta SR.

  Aké referendum občania – voliči v SR potrebujú, ak by sa už malo konať referendum ?

  Občania SR potrebujú , aby v referende mohli odpovedať na tie najdôležitejšie životné otázky a problémy, ktoré sa doteraz z rôznych dôvodov zastierajú, odkladajú, pokladajú za nepotrebné a podobne. Sú to napríklad:

  A.

  V otázkach vojny a mieru, v snahe zabrániť pripravovanej vojne s Ruskom a s otázkou členstva SR v NATO postaviť dve otázky pre referendum, z ktorých si občan – volič bude môcť vybrať.

  A.1. Chcete, aby Slovenská republika sa v rámci NATO aktívne pripravovala na vojnu s Ruskom ?

  Poznámka: otázka má zmysel, pretože veliteľ vojsk NATO v Európe jasne sa vyjadril, že Európa sa musí pripravovať na vojnu s Ruskom.

  A.2. Chcete, aby Slovenská republika v rámci svojej zahraničnej politiky aktívne presadzovala politiku mierovej spolupráce s Ruskom ?

  B.

  Pri problematike členstva SR v EÚ je v referende dôležité, aby si občania – voliči vybrali smerovanie podľa týchto dvoch otázok:

  B.1. Súhlasíte, aby EÚ dokončila svoju integráciu do podoby definitívneho politického zjednotenia vzniku samostatného európskeho super štátu na čele s Bruselom a s výrazným oslabením zvrchovanosti a štátnej suverenity členských štátov EÚ ?

  B.2. Súhlasíte, aby EÚ bola z iniciatívy jej členských štátov reformovaná do podoby medzivládnej organizácie združujúcej nezávislé členské štáty a teda so zachovaním primeranej zvrchovanosti a štátnej suverenity, upevnenia spoločného trhu spojeného s voľným pohybom tovaru, služieb, kapitálu a ľudí ?

  C.

  Je potrebné posilniť vplyv občanov – voličov na výber a voľbu poslancov do zákonodarného zboru a zároveň aj možnosť ich odvolávania. Aby bolo možné dosiahnuť výber kandidátov na poslancov ako kvalitných a morálne zdatných, bude žiaduce novelizovať príslušné zákony tak, aby podľa nich bolo možné zrealizovať nový volebný systém v praxi. Možné otázky pre referendum:

  C.1. Som za zachovanie doterajšieho volebného systému platného pre voľby do NR SR.

  C.2. Žiadam pripraviť návrhy na novelizáciu všetkých zákonov a nariadení, ktoré súvisia s prípravou, priebehom a výsledkami volieb do NR SR vrátane finančného zabezpečenia tak, aby bol posilnený vplyv občanov na výber, voľbu a prípadné odvolanie poslanca a súčinnosť politických strán s občanmi.

  D.

  Ilegálna masová migrácia do Európy sa stala od roku 2015 skutočnosťou a naberá na svojej intenzite. Bolo zistené, že proces migrácie je pod vedením OSN a v súčinnosti s EÚ a za aktívnej účasti mimovládnych organizácií celkom presne organizovaný. Masová migrácia začala byť postupne legalizovaná a na jeseň 2018 sa predpokladá, že bude Valným zhromaždením OSN schválený Globálny pakt o migrácií.

  Masová migrácia do Európy má svoje jasné ciele, ktoré boli stanovené ešte Kalergiho plánom a neskôr plánmi OSN a EÚ. Masová migrácia do Európy je v rozpore so záujmami obyvateľov členských štátov EÚ. Napriek tomu politici demokratického Západu aj na čele s EÚ postupne realizujú opatrenia, aby došlo k zásadnému premiešaniu obyvateľstva Európy s migrantmi a na názory vlastných občanov neprihliadajú. Sú možné tieto otázky:

  D.1. Nesúhlasím, aby OSN v spolupráci s EÚ a mimovládnymi organizáciami bez súhlasu občanov národného štátu a jeho zákonodarného zboru organizovali masovú migráciu ( prisťahovalectvo ) na základe povinných kvót, jednotnej sociálnej dávky a ďalších výhod. Migračná a azylová politika majú ostať v kompetencií každého členského štátu EÚ.

  D.2. Súhlasím, aby OSN v spolupráci s EÚ a mimovládnymi organizáciami organizovali masovú migráciu ( prisťahovalectvo ) do každého členského štátu EÚ na základe povinných kvót, jednotnej sociálnej dávky a ďalších výhod. Migračná a azylová politika majú byť v kompetencií EÚ.

  E.

  V boji proti korupcií je veľmi dôležitá otázka decentralizácie štátnej moci a správy a tým aj jej finančného zabezpečenia a právomoci. Je potrebné posilniť právomoci miestnej štátnej správy – okresných úradov, ktoré sa musia stať prirodzeným centrom rozvoja okresu ako regiónu a ktoré budú k tomu mať aj primerané finančné zdroje, právomoci a volené orgány. Sú možné tieto otázky:

  E.1. Žiadam, aby Národná rada SR prijala ústavný zákon o decentralizácií štátnej moci a správy v prospech posilnenia pôsobnosti a právomoci miestnej štátnej správy na úrovni okresných úradov.

  E.2. Nesúhlasím, aby NR SR prijala ústavný zákon o decentralizácií štátnej moci a správy v prospech posilnenia pôsobnosti a právomoci miestnej štátnej správy na úrovni okresných úradov.

  F.

  Pripravuje sa zrušenie peňazí v hotovosti. Je to spoločný plán bank a štátov ako USA, Veľká Británia, Nemecko, Švédsko, ktorý sa má stať realitou. Ak bude existovať iba elektronický tok peňazí, tak každý štát bude mať dokonalú kontrolu každého človeka. Ak človek používa na preukazovanie peňazí kreditnú kartu alebo to robí cez internet smartfónom, tak tým len podporuje, aby bolo definitívne pripravené zrušenie peňazí v hotovosti. Každý má právo na rešpektovanie svojho súkromného a rodinného života, obydlia a korešpondencie. Sú možné tieto otázky:

  F.1. Žiadam, aby NR SR prijala ústavný zákon, že zrušenie peňazí v hotovosti je porušením práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života a preto sa zakazuje.

  F.2. Podporujem zrušenie peňazí v hotovosti.

  G.

  Do života každej ľudskej spoločnosti sa už dávnejšie dostala otázka využitia mikročipov. Tento výdobytok modernej vedy a techniky by mal slúžiť v prospech človeka. Lenže vždy je tu možnosť, že výsledok vedy a techniky vedia využiť skupiny podnikavých ľudí cez politikov a dôverčivých ľudí využiť aj v svoj vlastný prospech. Platí to aj pre prípad využitia mikročipov.

  Bolo zistené, že mikročipom je možné ovládať človeka, jeho myslenie a správanie. To je už totalitná zbraň namierená proti slobode človeka, jeho duševným a duchovným schopnostiam. Vo svete už k čipovaniu ľudí postupne dochádza. V SR sa teraz odohráva druhý pokus uzákonenia v rámci veterinárnej starostlivosti povinného čipovanie psov. Je možné toto čipovanie pokladať za prípravu na čipovanie ľudí, pretože je to spôsob, ako psychologický pripraviť vedomie človeka k akceptovaniu mikročipu ako nevyhnutnej príručnej pomôcky, ktorá uľahčí život. Sú možné tieto otázky:

  G.1. Žiadam NR SR , aby prijala ústavný zákon, že čipovanie ľudí je porušením ľudského práva na súkromie, je porušením slobody človeka a preto sa zakazuje.

  G.2. Súhlasím s čipovaním ľudí.

  H.

  Pod vedením EÚ bola aj v SR rozpracovaná politika boja proti extrémizmu. Vytvorili sa legislatívne podmienky k tomu, aby ľudia boli trestaní za názor. Verejnosť bola napríklad oboznámená s tým, že polícia začala trestné stíhanie voči poslancom NR SR Stanislavovi Mizíkovi a Milanovi Mazúrekovi, ktorí boli obvinení z extrémizmu. Ako povedal Oliver Andrásy, postihovať ľudí za názor je choré. S názorom je potrebné polemizovať, ale nie jeho nositeľa policajne stíhať. Naši ústavní činitelia Andrej Kiska a Róbert Fico vyzývali na boj proti extrémistickým názorom a dokonca predseda vlády vyzýval orgány činné v trestnom konaní, aby stíhali extrémistické názory. Samotná politika sa tak stáva extrémistickou a vládna moc túto politiku reprezentuje. Sloboda myslenia a prejavu v SR sú ohrozené. Naše ministerstvo vnútra došlo nejakým spôsobom k poznaniu, že extrémizmus a šírenie propagandy je závažný sociálno – patologický spoločenský fenomén, ktorý je na vzostupe, pričom dopady týchto prejavov sú spôsobilé vážne ohroziť bezpečnosť štátu. A tak vládna moc je pripravená aj ďalej hádzať „kameň nenávisti“ na kohokoľvek, na koho bude ukázané prstom, pretože je presvedčená o svojej pravde a o svojom predurčení postihovať extrémizmus. Vládna moc a jej prisluhovači sú prví, ktorí vynikajú v nenávisti k občanom iného zmýšľania, pričom nie sú schopní vlastnej sebareflexie toho, čo v politike robia. Sú možné tieto otázky:

  H.1. Žiadam vládu SR a NR SR, aby ešte v tomto volebnom období boli zrušené zákonné normy, smernice, nariadenia, organizačné zložky a finančné zdroje, ktoré súvisia s politikou boja proti extrémizmu.

  H.2. Súhlasím s tým, aby vláda SR a NR SR pokračovali v realizácií politiky boja proti extrémizmu.

  Z mojej strany to je niekoľko príkladov tých najzávažnejších tém dnešnej doby. Určite existujú aj ďalšie veľmi dôležité návrhy ( témy ), čomu sa musia politici venovať a to v súčinnosti s občanmi a za ich veľmi aktívnej účasti. V oblasti ekonomicko – sociálneho rozvoja ich nie je problém nájsť a špecifikovať.

  Vzhľadom na určitý časový horizont prijatia politických opatrení si dovoľujem pripomenúť, že je vhodné, aby najbližšie parlamentné voľby boli zorganizované už podľa nového volebného systému a že terajšiu vládu je potrebné aj cez nástroj použitia prípravy a uskutočnenia referenda prinútiť k tomu, aby k otázke nového volebného systému bola usporiadaná celonárodná verejná diskusia. To si však vyžaduje, aby zákonodarný zbor a vládna moc mali záujem, aby sa o novom volebnom systéme rozhodlo za aktívnej účasti občanov – voličov.

  Politická strana Sloboda a solidarita nedávno rozposlala po SR do domácnosti svoj propagačný materiál „Spravme Slovensko lepším“. Strana sa podľa tohto materiálu pokladá za demokratickú opozíciu, ktorá je pripravená prevziať zodpovednosť za Slovensko ( prečo nie za Slovenskú republiku , keď to nie je to isté ? ). Strana je na jednej strane sklamaná z toho, že skutočná zmena vlády bola na dosah a na strane druhej okrem niektorých personálnych zmien ľudia na námestiach po celom Slovensku vraj ukázali, že ulica má ohromnú silu. Slovensko vraj potrebuje zmenu celej vlády. A preto táto politická strana podporuje referendum o predčasných voľbách.

  Sloboda a solidarita pod vedením Richarda Sulíka pokladá predčasné voľby za jediné čestné riešenie, v ktorých občania slobodne vyjadria dôveru politikom. Celú túto propagačnú maškarádu politická strana SaS podopiera vierou, že odkaz zavraždených Jána ( Kuciaka ) a Martiny za pravdu a spravodlivosť zmení Slovensko k lepšiemu. To je už vrchol politickej drzosti takýmto spôsobom manipulovať s vedomím človeka.

  Podľa R. Sulíka a jeho skupiny občanom Slovenska ( Slovenskej republiky ) postačuje k pravde a spravodlivosti zmena celej vlády a teda bude najlepšie, ak budú predčasné voľby a občania vyjadria dostatočnú dôveru politikom z t. z. demokratickej opozície. Predčasné voľby sú občanom predstavované ako jediné čestné riešenie. Takže, zamyslíme sa. Skutočné nám, občanom, demokratická opozícia podsúva na riešenie to najdôležitejšie riešenie – iba vhodiť volebný lístok do urny s tými správnymi menami ? Neexistuje aj iné a oveľa čestnejšie riešenie ? Veď občania slobodne vyjadria dôveru politikom v každých parlamentných voľbách a – NIČ nového sa nedeje ! Sulikovci, bohužiaľ aj v súčasnosti ukázali, že občanov SR pokladajú iba za akýchsi „sezónnych robotníkov“ – použiť voľne dostupnú pracovnú silu na vykonanie volebného aktu vtedy, keď to demokratická opozícia potrebuje. Podobne to platí aj pre politickú stranu OľaNO.

  Takže pozrime sa, čo nám napríklad tieto dve politické strany ako demokratická opozícia, ak vynecháme z toho vládnu koalíciu, úplne zatajili a nepokladali za potrebné to rozvinúť ako hlavnú politickú aktivitu v rokoch 2017 a 2018. Uvediem iba jeden príklad na tej pre osud Slovenskej republiky najdôležitejšej otázke. Je to otázka fungovania Európskej únie. Už vo februári 2017 bol v Európskom parlamente schválený dokument s týmto názvom: Správa o možnom vývoji a úpravách súčasnej inštitucionálnej štruktúry Európskej únie.“ Je to dokument o reforme EÚ, ale s dôrazom na posilnenie právomoci EÚ na úkor členských štátov. Zaujímavé je to, že na úrovni Bruselu sa nepočítalo s tým, aby o reforme EÚ bolo možné otvoriť diskusiu na úrovni v rámci každého národného štátu, ale najskôr že bude postačovať, aby sa na úrovni EÚ uskutočnil konvent zástupcov členských štátov. Presne toto, čo chcel Brusel, naši predstavitelia vládnej moci a rovnako aj demokratickej opozície dodržali.

  Neotvoriť celonárodnú diskusiu k fungovaniu EÚ a o vzťahu národného a nadnárodného, nezapojiť občanov – voličov do tejto diskusie a potom na základe toho v rámci spolurozhodovania s občanmi a rozhodovania vládnej moci prijať záverečný dokument o potrebe reformy EÚ z pohľadu Slovenskej republiky, znamená dopustiť sa najväčšej politickej chyby !!! V budúcnosti sa nám to silne vypomstí, ale kto ponesie za veľké politické chyby zodpovednosť ?

  Ak vládna koalícia urobila celkom vedomé túto politickú chybu, pretože sa v skutočnosti celonárodnej diskusie obáva ako čert kríža, tak demokratická opozícia to mala mať jednoznačne za úlohu v tomto smere zohrať hlavnú úlohu a viesť všetkých občanov k tomu, aby sa o reforme EÚ mohlo konečne ( ! ) vo veľkom a celkom zodpovedne hovoriť aj na národnej úrovni. Nič takého sa neudialo. Namiesto otázky o reforme EÚ sa spustil boj proti korupcií, pozornosť občanov bolo orientovaná iným smerom, až sme došli do absurdnej spoločensko – politickej situácie, že sa občania majú utešovať z odkazu Jána a Martiny a že slušní ľudia sú sklamaní, lebo skutočná zmena vlády bola na dosah ! Toto je už vrchol hlúposti toho, ako sa prezentuje taká politická strana ako SaS.

  Ja ako slušný človek nie som sklamaný z toho, že nedošlo k skutočnej zmene vlády SR, pretože všetky parlamentné sily – mimo ĽS – NS – hrajú v skutočnosti proti nám, občanom a nám len zdôrazňujú, akí sme dôležití pre samotný volebný akt a jeho celkový výsledok. Ja ako slušný človek som sklamaný z toho, že naši zástupcovia v parlamente a aj samotná vládna moc nás, občanov, vyšachovali z našej ústavnej úlohy podieľať sa na správe štátu, konkrétne v tomto prípade zúčastniť sa reformy EÚ – zúčastniť sa celonárodnej diskusie o fungovaní EÚ a mať svoj podiel na prijatí zásadných rozhodnutí pre budúcnosť, hoci k takémuto postupu od nikoho nedostali mandát.

  V roku 2017 a 2018 nešlo a nebola potrebné sa usilovať o zmenu vlády, ale usilovať sa donútiť vládnu moc, aby otázka reformy EÚ a teda jej fungovania bola vládou akceptovaná ako životne dôležitá otázka, ktorá sa mala stať jej hlavnou prioritou a v tomto období už sa mohlo prikročiť k záverečnému posudzovaniu návrhov tých dokumentov, ktoré mali byť predložené na spoločnú diskusiu s ostatnými členskými štátmi.

  Je možné konštatovať, že toto bola príležitosť pre čestné riešenie, ktoré demokratická opozícia nevyužila celkom zámerne a vedomé. Ďalej sa teda pokračuje v politickej praxi, že o budúcnosti Slovenskej republiky rozhodujú tí politici, ktorí v prvom rade majú na pamäti, že nie občania ako nositelia štátnej moci, ale všelijakí nadnárodní mandaríni sú dôležití aj s ich záujmami a potrebami.

  Každá politická strana, pokiaľ sa bude rozhodovať, ako chce manipulovať s vedomím občanov, by si mala osvojiť základnú axiómu skutočne demokratickej politiky: Bez aktívnej spolupráce s občanmi ( nie šaškovaním na námestiach ) a ich účasti na správe veci verejných, sa otázky pravdy a spravodlivosti nedajú riešiť ! Otázky pravdy a spravodlivosti v skutočnosti pre samotnú politiku predstavujú v svojom súhrne problematiku obecného ( spoločného ) dobra. Obecné ( spoločné ) dobro sa však dotýka každého člena našej spoločnosti a preto ani nemôže byť v politike riešené ako odkaz Jána a Martiny.

  Ak SaS hovorí o predčasných voľbách ako o jedinom čestnom riešení, tak potom to nie je pravda, pretože uvedený príklad ukazuje, že čestné riešenie v politike je a musí byť spojené s prácou politikov ako zástupcov občanov a s ich schopnosťou spoločne s občanmi dbať o riešenie najdôležitejších problémov a úloh súčasnosti. Zakrývať a znemožňovať, aby vládna moc spoločne s občanmi riešili otázku reformy EÚ, to si nesmie dovoliť žiadna koalícia a ani opozícia. Zatiaľ neexistujú žiadne indície o tom, že SaS a OľaNO predstavujú takú politickú silu, ktorá bude mať záujem v prípade vládnutia aktívne spolupracovať s občanmi – voličmi a v ich (náš ) spoločný prospech.

  Pre súčasnú politickú situáciu v Slovenskej republike a v Európe ( či vo svete ) nám t. z. demokratická opozícia predkladá vraj jedine čestné riešenie – predčasné voľby. Z odpovedí na položenú otázku: Aké referendum občania – voliči SR potrebujú?, vyplýva, že skutočné čestné riešenie existuje v rovine, ktorá nesúvisí s úplnou zmenou vlády SR, ale najskôr so zmenou určitých politik, ktoré vláda v súčinnosti s občanmi ako zdrojom štátnej moci musí prijať a realizovať.

  Občania SR teda potrebujú v prvom rade mať k dispozícií novú víziu politického dobra. To je priorita, ktorá má mať prednosť pred referendom. Aby bolo možné takúto novú víziu vypracovať a schváliť, musia existovať na politickej scéne ( nie iba v parlamente ) politické strany, ktoré budú ochotné v prvom rade uskutočniť zmeny svojich politik a budú akceptovať základnú axiómu demokratickej politiky aktívne spolupracovať s občanmi a viesť ich k účasti na správe vecí verejných. Nová vízia politického dobra nemôže nemať v svojom obsahu témy, ktoré sa z určitých dôvodov pokladajú za tabu pre občanov SR.

  Politici vládnej koalície, ale aj politici t. z. demokratickej opozície nám dostatočne potvrdili svojim správaním na politickej scéne, že nemajú z určitých dôvodov schopnosti novú víziu politického dobra pre SR vypracovať a nieto ešte o nej sa baviť s občanmi. Preto sa žiada, aby občania SR nečakali na zobudenie sa štandardných politických strán k novým činom. V našej spoločnosti existuje dostatok rozumných a schopných intelektuálov či jednoducho obyčajných občanov, ktorým záleží na budúcnosti SR a preto sa môžu iniciatívne spájať do rôznych dočasných zoskupení, aby návrhy pre víziu politického dobra bolo možné posúdiť a predložiť na celonárodnú diskusiu.

  Nová vízia politického dobra vytvorená za aktívnej účasti občanov SR môže byť základom pre tie politické strany, ktoré sa budú pripravovať na riadne parlamentné voľby a ktoré sa budú chcieť uchádzať o určitú dôveru občanov – voličov. Táto nová vízia už musí zahŕňať aj nový volebný systém, podľa ktorého sa parlamentné voľby pripravia a zrealizujú. Nová vízia politického dobra a nový volebný systém majú vytvoriť podmienky k tomu, aby vznikla vláda, ktorá vždy v prvom rade bude akceptovať v politickej rovine zásadu, že jej najdôležitejším partnerom pre naplnenie cieľov a funkcií štátnej moci a správy sú občania ako zdroj štátnej moci a až v druhom rade rôzne nadnárodné štruktúry, ktoré v konečnom dôsledku majú záujem čo najviac obmedziť či zrušiť zvrchovanosť štátu a štátnu suverenitu.

  Ak sa dáme zlákať na referendum o predčasných voľbách, nepodarí sa nám nastoliť vládnu moc, ktorá ktorá bude pracovať v prospech Slovenskej republiky a jej obyvateľstvo, ale najskôr urobia všetky potrebné politické kroky k tomu, aby sa Slovenská republika po strate zvrchovanosti a štátnej suverenity ocitla v náručí imperiálneho štátu so sídlom v Bruseli, pre ktorý sa staneme iba regiónom s názvom Slovensko, tak ako sa o SR vyjadrujú predstavitelia niektorých politických strán a v ktorom napríklad pod vedením vraj súdržnej a čestnej pravice ( ako SaS a OľaNO ) budú žiť slušní a čestní ľudia.

  Na záver iba tak si dovolím upozorniť, že v dokumente „Spravme Slovensko lepším“, ktorý strana SaS zaslala do našich domácnosti, nie je žiadna zmienka o masovej ilegálnej migrácií a o jej hrozbách pre Európu a jednotlivé národné štáty. Podobne, ako v prípade otázky reformy EÚ, aj v prípade otázky masovej migrácie pravicové strany, ktoré sa pripravujú na prevzatie politickej moci, nerobili a nerobia žiadne zásadné kroky k tomu, aby SR masovú migráciu nepodporila. Pritom uvedená problematika mala dostať absolútnu prioritu už v minulom roku a v tomto roku, pretože na jeseň 2018 sa celé úsilie OSN a EÚ o migrácií má zavŕšiť prijatím dokumentu o potrebe presídľovania obyvateľov cudzích štátov do priestoru EÚ. A zase platí moja poznámka, že nikto sa neunúval navrhnúť referendum k tomu, aby sa občania vyjadrili, či si želajú, aby masová migrácia ( prisťahovalectvo ) bola organizovaná z pozície OSN a EÚ ako ich výlučná právomoc.

  Vyzerá to tak, že ak budeme iba slušní a čestní a budeme doslova veriť súčasným víziám politických strán, ako napríklad strane SaS, tak potom ako naivní občania sa ocitneme tam, kde nás štandardné politické strany chcú mať: pod totalitným jarmom Bruselu a na ceste k strate slobody a spravodlivosti. Lebo týmto smerom sa politický vývoj v SR a v EÚ uberá a pritom je zastieraný aj takou nepatrnou aktivitou ako je prieskum verejnej mienky zo strany agentúry Focus, ktorá zistila, že 74,7 % Slovákov súhlasí s členstvom v EÚ. A je všetko v poriadku, takže trápenie s politikou a v politike ( s občanmi ) odpadá.

  Čo môže tvoriť novú víziu politického dobra ? O náčrt takejto vízie sa pokúsim v ďalšom článku.

  Dušan Hirjak

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Diplomati USA a oboch Kóreí sa stretli vo Švédsku, pripravujú summit

  Štokholm 21. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Carolyn Kaster)   Diplomati Severnej a Južnej Kórey mali vo Švédsku stretnutia s vyslancami Spojených štátov, keďže pripravujú druhý americko-severokórejský summit "Hostiteľom diskusií za okrúhlym stolom s medzinárodnými odborníkmi bolo Švédsko a Štokholmský medzinárodný ústav pre výskum mieru (SIPRI)," uviedol v pondelok pre tlačovú agentúru DPA…

  Staronový premiér Löfven predstavil svoj nový vládny kabinet

  Štokholm 21. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/TT-Anders Wiklund)   Švédsky premiér Stefan Löfven, ktorý si minulý týždeň zaistil druhé funkčné obdobie v úrade, predstavil v pondelok svoju vládu. V koaličnom kabinete je šesť nových tvárí, informovala agentúra DPA Löfven zároveň predložil parlamentu programové vyhlásenie vlády a povedal, že "Švédsko sa nebude uchádzať…

  Porošenko dúfa, že izraelský parlament uzná hladomor na Ukrajine za genocídu

  Jeruzalem 21. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Emrah Gurel)   Ukrajinský prezident Petro Porošenko počas návštevy Izraela vyjadril nádej, že tamojší parlament uzná hladomor na Ukrajine (z 30. rokov 20. storočia) za genocídu ukrajinského národa Porošenko sa v pondelok stretol s predsedom izraelského parlamentu Julim-Joelom Edelsteinom. Ako informovalo Porošenkovo tlačové oddelenie, ktoré citovala…

  Pri Kerčskom prielive sa vznietili dve lode, hlásia deväť mŕtvych

  Moskva 21. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:Daily Express Twitter)   Deväť námorníkov zahynulo pri pondelňajšom požiari na dvoch obchodných plavidlách v blízkosti Kerčského prielivu spájajúceho Čierne a Azovské more, informovali ruské úrady "Je tam deväť mŕtvych," uviedol pre agentúru AFP Alexej Kravčenko, hovorca ruskej Federálnej agentúry námornej a riečnej dopravy (Rosmorrečflot). Lode…

  Mzda pre prezidentovu manželku. Súhlasia kandidáti na prezidenta s platom pre ich polovičku?

  Bratislava 21. januára 2019 (HSP/Foto: Wikipedia, Facebook)   Poľskí poslanci sa opätovne zaoberajú témou platov pre prezidentovu manželku. Združenie, ktoré sa v danej veci angažuje, tvrdí, že prvá dáma republiky, ktorá sa venuje štátnym povinnostiam, by mala mať ako každá verejná osoba právo na odmenu započítanú do penzie Návrhom poľského združenia…

  Rusko zvažuje odchod z Rady Európy

  Moskva 21. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Ivan Sekretarev)   Rusko zvažuje všetky dostupné možnosti ďalšieho rozvoja svojich vzťahov s Radou Európy (RE), ale v prípade nutnosti aj odchod z tejto organizácie, pokiaľ sa neskončí rozdielne zaobchádzanie s ruskou delegáciou v Parlamentnom zhromaždení RE. Pre tlačovú agentúru TASS to v pondelok uviedol námestník…

  Už aj Beňová pochopila nátlakovosť Denníka N

  Bratislava 21. januára 2019 (HSP/Foto:Facebook)   Poslankyňa Európskeho parlamentu (EP) Monika Beňová zo Smeru-SD na Facebooku skritizovala článok v kontroverznom Denníku N s tým, že v EP nebude hlasovať tak, ako si želá médium, ktoré je v konflikte so Smerom-SD alebo s maďarským premiérom Viktorom Orbánom. Politička na sociálnej sieti…

  Japonský premiér pricestoval do Ruska

  Moskva 21. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Sergei Karpukhin)   Japonský premiér Šinzó Abe pricestoval v pondelok do Moskvy, kde bude rokovať s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Informovala o tom tlačová agentúra TASS s odvolaním sa na diplomatické zdroje Stretnutie Abeho s Putinom sa uskutoční v utorok, pričom pôjde už o 25. kolo…

  Pellegrini: Zákony k brexitu chce vláda do NRSR predložiť v polovici februára

  Bratislava 21. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Braňo Bibel)   V prípade tvrdého brexitu vláda SR predloží všetky potrebné zmeny legislatívy do 15. februára. Národnú radu SR zároveň požiada o skrátené legislatívne konanie. Po rokovaní medzirezortnej koordinačnej skupiny pre brexit o tom informoval premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) Pellegrini skonštatoval, že 15. februára by…

  Mayová odmietla výzvy na odloženie brexitu

  Londýn 21. januára 2019 AKTUALIZOVANÉ (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Frank Augstein)   Britská premiérka Theresa Mayová odmietla výzvy na odloženie odchodu Veľkej Británie z Európskej únie (EÚ) a uviedla, že jej plánom B je získať zelenú od parlamentu zmenením sporných pravidiel, ktoré sa majú týkať hraníc medzi Írskom a Severným Írskom Takzvaná írska poistka…

  Progresívci vysvetlili, prečo nevoliť kandidátov Smeru a SaS. Mistrík už avizuje koniec spájania

  Bratislava 21. januára 2019 (HSP/Foto:SITA-Braňo Bibel)   Po dlhom avizovaní spoločného "demokraticko-opozičného" postupu v prezidentských voľbách a po nedávnom oznámení prezidentského kandidáta vládneho Smeru-SD sa začínajú zákulisné hry medzi liberálmi, progresívcami a ďalšími opozičnými silami. Má niektorý z ich kandidátov vôbec šancu na druhé kolo? Mimoparlamentné Progresívne Slovensko (PS) prichádza do…

  Za lístočky až 8 rokov. Kováčik ku Kočnerovým motákom: "Kategoricky to odmietam". Generálna prokuratúra: Nezúčastníme sa konšpiračných hier denníkov SME, N a Aktuality.sk

  Bratislava 21. januára 2019 (HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Národná kriminálna agentúra (NAKA) rieši lístočky (motáky), ktoré mal údajne posielať z väzenia podnikateľ Marian Kočner s cieľom skontaktovať sa s rôznymi osobami vrátane popredných predstaviteľov špeciálnej a generálnej prokuratúry. Špeciálny prokurátor Kováčik ako aj hovorkyňa Generálnej prokuratúry (GP) to odmietajú, informuje denník Pravda…

  Le Journal du Dimanche: Macronova popularita opäť stúpla, koniec krízy je však ešte ďaleko

  Paríž 21. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Ludovic Marin)   Prieskumy verejnej mienky vo Francúzsku naznačujú, že popularita prezidenta Emmanuela Macrona sa opäť mierne zvýšila. Nespokojnosť ľudí so stavom krajiny a spôsobom vládnutia je však stále vysoká, čo sa prejavuje počas celoštátnych diskusií, ktoré Macron inicioval, i počas pretrvávajúcich protivládnych protestov Podľa výskumu…

  Matovič: Mistrík a Čaputová napokon pozvanie prijali, Mikloško účasť ešte nepotvrdil

  Bratislava 21. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Robert Mistrík a Zuzana Čaputová sa v utorok (22. 1.) stretnú s predstaviteľmi hnutia OĽaNO, ktoré ich zavolalo na pracovný obed. Obaja pozvanie prijali. František Mikloško, s ktorým sa OĽaNO chce tiež stretnúť, zatiaľ účasť nepotvrdil. "Veríme, že František Mikloško napokon príde," povedal…

  Pellegrini: Glváč veľmi podrobne informoval o kontakte so Zsuzsovou, hneď na to, ako k nemu došlo

  Bratislava 21. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Braňo Bibel)   Podpredseda Národnej rady (NR) SR Martin Glváč (Smer-SD) by sa mal k svojej komunikácii s Alenou Zs. obvinenou z objednania vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice vyjadriť v najbližších dňoch. Keďže však ide o otvorený spis, zatiaľ sa na to snaží získať…

  TV JOJ: Polícia preveruje, či Alena Zsuzsová chodila do parlamentu

  Bratislava 21. januára 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Dušan Hein)   Vyšetrovatelia si vyžiadali od Kancelárie Národnej rady SR informácie o návštevách v parlamente. Televíziu JOJ o tom informovala kancelária národnej rady. Policajti preskúmajú zoznam návštev v parlamente, zaujímajú sa o Alenu Zs., obvinenú v prípade vraždy Jána Kuciaka. Informuje o tom portál televízie…

  Švec zvažuje, že nebude kandidovať na prezidenta SR, aby sa do druhého kola nedostali dvaja vyznávači multi-kulti

  Bratislava 21. januára 2019 (HSP/Foto:SITA-Martin Havran)   Kandidát na prezidenta SR a predseda Slovenského Hnutia Obrody Róbert Švec dnes informoval, že zvažuje, že v blížiacich sa prezidentských voľbách nebude kandidovať na prezidenta SR. Vo svojom stanovisku uvádza: „Úlohou nás, slovenských vlastencov je zabrániť tomu, aby Prezidentský palác po Kiskovi okupovali jeho klony:…

  Diplomová práca najlepšieho študenta Matoviča mala byť písaná sestrou kamaráta v Chorvátsku a vlastné závery tvoria štyri strany z 80

  Bratislava 21. januára 2019 (HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Zakladateľ hnutia OĽaNO Igor Matovič patrí k najhlasnejším kritikom vlády a aj v kauze rigoróznej práce predsedu parlamentu Andreja Danka sa neraz ostro vyjadroval o neetickosti a podvádzaní šéfa SNS. Matovič by však mohol vysvetliť aj svoju vlastnú záverečnú diplomovú prácu, ktorá vzbudila…

  TopSpeed

  Tím SOOP Racing bude štartovať na Svetovom finále Sodi World Series

  0

  Tím SOOP Racing je na slovenskej indoor kartingovej scéne už nejaký ten rok. Doteraz sme ich registrovali ako pravidelných slovenských reprezentantov na Majstrovstvách sveta v halových motokárach KWC (Kart World Championship). Minulý rok po prvýkrát štartovali aj v Pohári Národov, KWC Nation Cup, kde sa ako prvý slovenský tím prebojovali do…

  NKÚ potvrdil, že NDS nehospodári správne

  0

  Zákazky od štátu? Čistá paráda. Samozrejme, zvyčajne len v prípadoch, keď ste na vrchu potravinového reťazca. Ak ste dole, niekedy nedostanete ani to, na čo máte nárok. NKÚ – Najvyšší kontrolný úrad pred pár dňami zverejnil tlačovú správu, v ktorej NDS nehospodári správne. Akciovka by mohla byť kontrolovaná efektívne, poviete si.…

  Nový Lexus IS F príde o 3 roky. Čo o ňom už vieme?

  0

  Lexus IS to mal v živote ťažké. V každej generácii to bolo a stále je auto, ktoré nesadne každému. Nebolo, nie je a asi nikdy nebude určené masám. Vždy ponúkal veľa, a tiež som mu vedel vyčítať množstvo maličkostí. Superostrý model F nie je výnimkou. Nový Lexus IS F však má prísť a to je skvelá správa. V kuchyni…

  Off-road drag race? Prečo nie

  2

  Bežný šprint z miesta, alebo drag-race môže časom omrzieť (ako pre koho). Chalani z carwow skúsili trocha odlišný šprint. Off-road drag race skúsili s tromi výkonnými off-roadmi, i keď u dvoch z nich by sa dalo skôr spomenúť slovo SUV. Kto teda na krátkej 100 m dráhe na nespevnenom povrchu môže vyhrať? Mercedes-AMG G63, Porsche Cayenne…

  Mick Schumacher sa stal juniorom pre tím Ferrari

  0

  Syn Michaela Schumachera, Mick Schumacher, kráča v otcových stopách. Po minuloročnej výhre v európskej sérii F3 si zaistil miesto vo Formule 2. Odtiaľ je už iba kúsok do Formuly 1. A tento kúsok sa stal ešte menší. Iba pár dní po narodeninách Michaela Schumachera vyšla včera na svet správa, že…

  Vraj Brexit zasiahne výrobu áut tvrdo v GB aj na Slovensku

  5

  Brexit môže prudko zakývať automobilovou výrobou. Slovensko ako automobilová veľmoc to má tiež nahnuté. Aký bude reálny dopad pre zamestnancov a výrobu si zatiaľ nedovolí nikto presne určiť. Niektoré štáty sa pripravujú, niektoré nečinne čakajú. Čo je lepšie? Jednoznačne si myslím, že chystať zadné dvierka by bolo vhodné. Je totiž najvyšší čas.…

  KAMzaKRÁSOU

  Je sa čoho obávať pri materstve? Dámy, takáto je skutočnosť!

  0

  Rovesníčky už kočíkujú, mama hladká kolísku, ktorú má odloženú ešte po nás a demografi dvíhajú varovný prst, že Slovensko vymiera, keďže detí sa rodí, čím ďalej tým menej, a my si uvedomujeme, že ho adresujú tak trochu aj nám. Máme na to vek, partnera aj hypotékou zaplatenú strechou nad hlavou. Lenže... Je sa…

  Ako odstrániť rosenie okien? Jediný trik, ktorý potrebuješ ovládať!

  1

  Teploty sa vonku viac-menej držia pod nulou, vykurovacia sezóna je v plnom prúde a vám sa vďaka tomu na oknách vytvára rosa. Zo začiatku sa objaví len malá nenápadná rosa na skle alebo na ráme okná, no neskôr sa môže usadiť aj na stenách. Nie je to v podstate žiaden životu ohrozujúci problém,…

  Oman pravý vyrieši mnohé zdravotné ťažkosti. Odhaľ, ktoré!

  0

  Oman pravý obľubuje teplé a slnečné stanovištia. Dokonca i jeho kvet vyzerá ako malé slnko s mnohými žltými lúčmi. Táto bylina však ponúka toho oveľa viac ako len pekné kvety. Ukrýva totiž množstvo cenných látok a hneď v niekoľkých smeroch podporuje ľudské zdravie. Ak sa chcete o tejto bylinke dozviete viac, určite neprehliadnite nasledujúci článok! Prezradíme…

  Chceš byť opäť vo forme? Toto sú najlepšie cviky na pevný zadok

  2

  Ešte stále tu máme január, ktorý sa nesie u mnohých ľudí v znamení nastolenia životných zmien, ktoré si predsavzali na konci starého roka. Výnimkou nebýva predsavzatie zmeny celkového štýlu, alebo dostanie sa do lepšej formy. Začnite od zadu! Toto sú najlepšie cviky na pevný zadok, ktoré zaručene fungujú.

  Ako si udržať zdravý vzťah? Riaď sa heslom: Bez práce nie sú koláče!

  1

  Keď sa istý americký spisovateľ chystal do chomúta, vypýtal si do manželstva pár dobrých rád od svojich čitateľov. Ako neskôr priznal, najviac mu bodla tá, že bez práce ani vo vzťahu nie sú koláče. Nie náhodou. Ako si udržať zdravý vzťah a žiť v harmónii s opačným pohlavím? 

  Video Túžiš po štíhlych a pevných pažiach? Toto sú TOP cviky na ruky!

  1

  Po nevzhľadných ochabnutých rukách netúži asi žiadna z nás. V dobre padnúcom novom tričko predsa dozaista vyzerajú lepšie štíhle a pekne tvarované paže. Ako sa však k nim dopracovať? Veľkú rolu pri tvarovaní postavy hrá jednoznačne stravovanie. Zdravý jedálniček by mal pozostávať zo zdrojov bielkovín, vitamínov i minerálov. Ak sa k vhodnej strave pridá pohyb, dejú…

  TopDesať

  Najdivnejšie detské ihriská. Kto mohol toto vytvoriť?!

  0

  Detské ihriská by mali rozvíjať detskú fantáziu, takže sa pri ich dizajne kladie veľký dôraz na kreativitu. No aj v tomto odbore existujú lepší a horší dizajnéri. Prácu tých horších môžeš vidieť na fotografiách z dnešného príspevku. Nasledujúce ihriská sú naozaj zvláštne. Niekedy stačia zle umiestnené prvky, aby pokazili celý…

  Austrália je výzvou pre každého: Tieto bláznivé fotografie ťa dostanú

  0

  Austrália je nádherná krajina. Množstvo ľudí túži po tom, aby sa raz do tejto krajiny pozreli, a to aspoň na chvíľu. Austrália si však pre svojich obyvateľov a najmä návštevníkov pripravila niekoľko nemilých prekvapení. A nie sú to iba jedovaté hady, ktoré, mimochodom, v tomto článku vôbec nespomenieme. Pripraviť sa…

  Máša a medveď: Známa rozprávka sa dostala do Guinessovej knihy rekordov!

  0

  Epizóda animovaného seriálu Máša a medveď vstúpila do Guinnessovy knihy rekordov. Máša a medveď: Ružová maska si podmanila srdcia 3 miliárd divákov na YouTube. Celkový počet zhliadnutí epizód animovaného seriálu s Mášou na YouTube presahuje 42 miliárd. "K dnešnému dňu sa 17. časť pod názvom Máša a kaša (v slovenčine Máša a medveď:…

  Zúbožená mačka z ulice dostala druhú šancu na život. Takto vyzerá dnes!

  0

  Carmen Weinbergová je zakladateľkou organizácie Friends Friends Project Inc., ktorá pomáha opusteným zvieratám a hľadá im nový domov. To šťastie mala aj mačka menom Cotton. Keď Carmen uvidela Cotton prvýkrát, zabolelo ju srdce. Cotton totiž nemohola otvoriť oči, pretože ich mala plné roztočov. A to ani zďaleka nebolo všetko... Cotton…

  Aj takéto krvilačné beštie sa skrývajú za tabuľkou "Pozor, zlý pes!"

  0

  Pozná to každý znás. Vždy, keď na bráne pred rodinným domom nájdeš tabuľku "Pozor, zlý pes!", pravdepodobne ti mysľou začnú behať rôzne krvilačné beštie s obrovskými tesákmi, ktoré sú pripravené zaútočiť na kohokoľvek, kto sa dostane do nebezpečnej blízkosti brány. No často je to úplne opačne. Tieto strážne zvieratá na teba síce…

  Najroztomilejšie fotografie zvieracích kamarátov PRED a PO

  0

  Fotografie pred a po sú veľmi zábavné a obľúbené na internete. Rodičia často fotografujú svoje deti v detstve a tie sa potom rozhodnú urobiť si rovnakú fotografiu aj v dospelosti. Tieto fotografie sú však trochu iný prípad. Ide o zvieratká, ktoré spolu vyrastali a sú najlepšími kamarátmi od malička až dodnes. Spolu…