Občania SR potrebujú referendum, ale nie o predčasných voľbách. Alebo – alternatíva k súčasnému ( žalostnému ) politickému dianiu.

Publikované 10.05. 2018 o 20:02 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

Opozičné strany ako SaS a OľaNO si želajú predčasné parlamentné voľby. Je to aj želanie nášho pána prezidenta Andreja Kisku. Dúfajú, že celková politická situácia sa bude vyvíjať tak, že výsledky volieb im umožnia zostaviť vládu. Z tohto dôvodu bola rozbehnutá podpisová kampaň, ktorej výsledky umožnia vyhlásiť referendum o predčasných voľbách. V zásade teda nejde o nič iné, iba o naplnenie túžby po politickej moci, pričom táto túžba je zakrývaná snom o lepšom Slovensku.

Občania SR potrebujú referendum, ale nie o predčasných parlamentných voľbách. Občania SR potrebujú byť aktívnymi účastníkmi politických procesov, ktoré je potrebné otvoriť, ale nie je to o pochodoch či protestoch za slušné Slovensko či za vyšetrenie vraždy novinára s priateľkou. Občania SR nesmú byť orientovaní a zavádzaní na druhoradé – zástupné otázky, ktoré by mali žiadať v súčasnej dobe riešiť. Personálne otázky sú toho dôkazom a dôkazom je tiež podpisová kampaň za vyhlásenie referenda o predčasných parlamentných voľbách.

V štáte a spoločnosti už dlhšie pretrváva kríza politických strán a parlamentnej demokracie. Politické strany, ktoré sa uchádzajú o priazeň voličov a prejdú do parlamentného prostredia, si túto krízu neuvedomujú a teda nemajú snahu si ju ani pripustiť. Politicko – spoločenský vývoj doma a v Európe sa posunul v smere, keď občania stratili a strácajú svoj vplyv na život demokratickej spoločnosti, keď sa z nich formujú iba „slobodné“ indivíduá, ktoré okrem voľného pohybu a svojej pracovnej sily nemajú mať žiadny významný politický prejav ako výraz ľudskej dôstojnosti v štáte a spoločnosti. Politické strany, ktoré sa do parlamentu nedostanú, sa „uložia na spánok“ do ďalších parlamentných volieb. Ani ich nenapadne namiesto „spánku“ bojovať za seba a voličov, aby bola zrušená klauzula o hranici pre vstup do parlamentu a aby hľadali taký volebný systém, ktorý posilní vplyv a moc voličov na výber kandidátov na poslancov.

Orientovať občanov na presadenie referenda o predčasných voľbách znamená iba to, že zo strany opozičných strán je záujem, aby sa doterajší volebný systém zachoval a aby občania – voliči ožili novou nádejou, že budú mať lepších, morálne kvalitnejších politikov. Každý, kto dá svoj podpis do hárku za konanie referenda o predčasných voľbách má zároveň na svedomí aj to, že súhlasí s doterajším volebným systémom pre voľby do NR SR.

Politické strany SaS a OľaNO verejnosti pomerne dlhú dobu predvádzajú neľútostný politický boj proti korupcií, rozkrádaniu a podobne. Tento boj je založený najskôr na slovných prejavoch, ale bez konkrétnych návrhov zákonných opatrení, ktoré pomôžu korupciu potierať, respektíve jej predchádzať. A na čelných miestach pomysleného akéhosi rebríčka zákonných opatrení boja proti korupcií majú byť zákony súvisiace s prípravou, priebehom a výsledkami parlamentných volieb, ktoré musia dať väčšiu moc občanom – voličom na úkor rôznych politických, ekonomických a finančných štruktúr. To je zásadné !!!

Ak teda opozičné strany počítajú s tým, aby im občania – voliči presadili predčasné parlamentné voľby, potom je jasné, že ich boj proti korupcií bol celkom falošný a mal za úlohu len to, aby došlo k politickému transféru: občania – voliči svoju pozornosť a sympatie majú presunúť na iné politické subjekty, ktoré tak získajú šancu uchádzať sa o politickú moc v štáte a spoločnosti. Pre opozičné strany nová nádej na lepších a morálne zdatných politikov môže byť určitým prínosom, ale celkove pre štát a spoločnosť nebude mať žiadny posun k lepšiemu – nebude väčšia dôvera k politikom, k štátu, k vládnej moci, pretože absentuje nová vízia politického dobra, ku ktorej štandardné politické strany majú veľký problém dopracovať sa.

Ak sa za pomoci občanov – voličov presadia predčasné parlamentné voľby, ostanú zachované podmienky pre rôzne aktivity politických, ekonomických, finančných ( a dodávam ) mimovládnych štruktúr, ktoré si aj po rôznych preskupeniach zachovajú dostatočne silný vplyv v parlamentnom prostredí, na úrovni vládnej moci či v ústredných štátnych štruktúrach. Predčasné parlamentné voľby tak budú výlučne v prospech politických strán a ich mecenášov, oligarchizacia politiky nebude rozrušená. Po organizovaných protestoch a pochodoch zo strany mimovládnych organizácií tak občania – voliči budú zneužití nateraz opozičnými politickými stranami a pod vedením prezidenta SR.

Aké referendum občania – voliči v SR potrebujú, ak by sa už malo konať referendum ?

Občania SR potrebujú , aby v referende mohli odpovedať na tie najdôležitejšie životné otázky a problémy, ktoré sa doteraz z rôznych dôvodov zastierajú, odkladajú, pokladajú za nepotrebné a podobne. Sú to napríklad:

A.

V otázkach vojny a mieru, v snahe zabrániť pripravovanej vojne s Ruskom a s otázkou členstva SR v NATO postaviť dve otázky pre referendum, z ktorých si občan – volič bude môcť vybrať.

A.1. Chcete, aby Slovenská republika sa v rámci NATO aktívne pripravovala na vojnu s Ruskom ?

Poznámka: otázka má zmysel, pretože veliteľ vojsk NATO v Európe jasne sa vyjadril, že Európa sa musí pripravovať na vojnu s Ruskom.

A.2. Chcete, aby Slovenská republika v rámci svojej zahraničnej politiky aktívne presadzovala politiku mierovej spolupráce s Ruskom ?

B.

Pri problematike členstva SR v EÚ je v referende dôležité, aby si občania – voliči vybrali smerovanie podľa týchto dvoch otázok:

B.1. Súhlasíte, aby EÚ dokončila svoju integráciu do podoby definitívneho politického zjednotenia vzniku samostatného európskeho super štátu na čele s Bruselom a s výrazným oslabením zvrchovanosti a štátnej suverenity členských štátov EÚ ?

B.2. Súhlasíte, aby EÚ bola z iniciatívy jej členských štátov reformovaná do podoby medzivládnej organizácie združujúcej nezávislé členské štáty a teda so zachovaním primeranej zvrchovanosti a štátnej suverenity, upevnenia spoločného trhu spojeného s voľným pohybom tovaru, služieb, kapitálu a ľudí ?

C.

Je potrebné posilniť vplyv občanov – voličov na výber a voľbu poslancov do zákonodarného zboru a zároveň aj možnosť ich odvolávania. Aby bolo možné dosiahnuť výber kandidátov na poslancov ako kvalitných a morálne zdatných, bude žiaduce novelizovať príslušné zákony tak, aby podľa nich bolo možné zrealizovať nový volebný systém v praxi. Možné otázky pre referendum:

C.1. Som za zachovanie doterajšieho volebného systému platného pre voľby do NR SR.

C.2. Žiadam pripraviť návrhy na novelizáciu všetkých zákonov a nariadení, ktoré súvisia s prípravou, priebehom a výsledkami volieb do NR SR vrátane finančného zabezpečenia tak, aby bol posilnený vplyv občanov na výber, voľbu a prípadné odvolanie poslanca a súčinnosť politických strán s občanmi.

D.

Ilegálna masová migrácia do Európy sa stala od roku 2015 skutočnosťou a naberá na svojej intenzite. Bolo zistené, že proces migrácie je pod vedením OSN a v súčinnosti s EÚ a za aktívnej účasti mimovládnych organizácií celkom presne organizovaný. Masová migrácia začala byť postupne legalizovaná a na jeseň 2018 sa predpokladá, že bude Valným zhromaždením OSN schválený Globálny pakt o migrácií.

Masová migrácia do Európy má svoje jasné ciele, ktoré boli stanovené ešte Kalergiho plánom a neskôr plánmi OSN a EÚ. Masová migrácia do Európy je v rozpore so záujmami obyvateľov členských štátov EÚ. Napriek tomu politici demokratického Západu aj na čele s EÚ postupne realizujú opatrenia, aby došlo k zásadnému premiešaniu obyvateľstva Európy s migrantmi a na názory vlastných občanov neprihliadajú. Sú možné tieto otázky:

D.1. Nesúhlasím, aby OSN v spolupráci s EÚ a mimovládnymi organizáciami bez súhlasu občanov národného štátu a jeho zákonodarného zboru organizovali masovú migráciu ( prisťahovalectvo ) na základe povinných kvót, jednotnej sociálnej dávky a ďalších výhod. Migračná a azylová politika majú ostať v kompetencií každého členského štátu EÚ.

D.2. Súhlasím, aby OSN v spolupráci s EÚ a mimovládnymi organizáciami organizovali masovú migráciu ( prisťahovalectvo ) do každého členského štátu EÚ na základe povinných kvót, jednotnej sociálnej dávky a ďalších výhod. Migračná a azylová politika majú byť v kompetencií EÚ.

E.

V boji proti korupcií je veľmi dôležitá otázka decentralizácie štátnej moci a správy a tým aj jej finančného zabezpečenia a právomoci. Je potrebné posilniť právomoci miestnej štátnej správy – okresných úradov, ktoré sa musia stať prirodzeným centrom rozvoja okresu ako regiónu a ktoré budú k tomu mať aj primerané finančné zdroje, právomoci a volené orgány. Sú možné tieto otázky:

E.1. Žiadam, aby Národná rada SR prijala ústavný zákon o decentralizácií štátnej moci a správy v prospech posilnenia pôsobnosti a právomoci miestnej štátnej správy na úrovni okresných úradov.

E.2. Nesúhlasím, aby NR SR prijala ústavný zákon o decentralizácií štátnej moci a správy v prospech posilnenia pôsobnosti a právomoci miestnej štátnej správy na úrovni okresných úradov.

F.

Pripravuje sa zrušenie peňazí v hotovosti. Je to spoločný plán bank a štátov ako USA, Veľká Británia, Nemecko, Švédsko, ktorý sa má stať realitou. Ak bude existovať iba elektronický tok peňazí, tak každý štát bude mať dokonalú kontrolu každého človeka. Ak človek používa na preukazovanie peňazí kreditnú kartu alebo to robí cez internet smartfónom, tak tým len podporuje, aby bolo definitívne pripravené zrušenie peňazí v hotovosti. Každý má právo na rešpektovanie svojho súkromného a rodinného života, obydlia a korešpondencie. Sú možné tieto otázky:

F.1. Žiadam, aby NR SR prijala ústavný zákon, že zrušenie peňazí v hotovosti je porušením práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života a preto sa zakazuje.

F.2. Podporujem zrušenie peňazí v hotovosti.

G.

Do života každej ľudskej spoločnosti sa už dávnejšie dostala otázka využitia mikročipov. Tento výdobytok modernej vedy a techniky by mal slúžiť v prospech človeka. Lenže vždy je tu možnosť, že výsledok vedy a techniky vedia využiť skupiny podnikavých ľudí cez politikov a dôverčivých ľudí využiť aj v svoj vlastný prospech. Platí to aj pre prípad využitia mikročipov.

Bolo zistené, že mikročipom je možné ovládať človeka, jeho myslenie a správanie. To je už totalitná zbraň namierená proti slobode človeka, jeho duševným a duchovným schopnostiam. Vo svete už k čipovaniu ľudí postupne dochádza. V SR sa teraz odohráva druhý pokus uzákonenia v rámci veterinárnej starostlivosti povinného čipovanie psov. Je možné toto čipovanie pokladať za prípravu na čipovanie ľudí, pretože je to spôsob, ako psychologický pripraviť vedomie človeka k akceptovaniu mikročipu ako nevyhnutnej príručnej pomôcky, ktorá uľahčí život. Sú možné tieto otázky:

G.1. Žiadam NR SR , aby prijala ústavný zákon, že čipovanie ľudí je porušením ľudského práva na súkromie, je porušením slobody človeka a preto sa zakazuje.

G.2. Súhlasím s čipovaním ľudí.

H.

Pod vedením EÚ bola aj v SR rozpracovaná politika boja proti extrémizmu. Vytvorili sa legislatívne podmienky k tomu, aby ľudia boli trestaní za názor. Verejnosť bola napríklad oboznámená s tým, že polícia začala trestné stíhanie voči poslancom NR SR Stanislavovi Mizíkovi a Milanovi Mazúrekovi, ktorí boli obvinení z extrémizmu. Ako povedal Oliver Andrásy, postihovať ľudí za názor je choré. S názorom je potrebné polemizovať, ale nie jeho nositeľa policajne stíhať. Naši ústavní činitelia Andrej Kiska a Róbert Fico vyzývali na boj proti extrémistickým názorom a dokonca predseda vlády vyzýval orgány činné v trestnom konaní, aby stíhali extrémistické názory. Samotná politika sa tak stáva extrémistickou a vládna moc túto politiku reprezentuje. Sloboda myslenia a prejavu v SR sú ohrozené. Naše ministerstvo vnútra došlo nejakým spôsobom k poznaniu, že extrémizmus a šírenie propagandy je závažný sociálno – patologický spoločenský fenomén, ktorý je na vzostupe, pričom dopady týchto prejavov sú spôsobilé vážne ohroziť bezpečnosť štátu. A tak vládna moc je pripravená aj ďalej hádzať „kameň nenávisti“ na kohokoľvek, na koho bude ukázané prstom, pretože je presvedčená o svojej pravde a o svojom predurčení postihovať extrémizmus. Vládna moc a jej prisluhovači sú prví, ktorí vynikajú v nenávisti k občanom iného zmýšľania, pričom nie sú schopní vlastnej sebareflexie toho, čo v politike robia. Sú možné tieto otázky:

H.1. Žiadam vládu SR a NR SR, aby ešte v tomto volebnom období boli zrušené zákonné normy, smernice, nariadenia, organizačné zložky a finančné zdroje, ktoré súvisia s politikou boja proti extrémizmu.

H.2. Súhlasím s tým, aby vláda SR a NR SR pokračovali v realizácií politiky boja proti extrémizmu.

Z mojej strany to je niekoľko príkladov tých najzávažnejších tém dnešnej doby. Určite existujú aj ďalšie veľmi dôležité návrhy ( témy ), čomu sa musia politici venovať a to v súčinnosti s občanmi a za ich veľmi aktívnej účasti. V oblasti ekonomicko – sociálneho rozvoja ich nie je problém nájsť a špecifikovať.

Vzhľadom na určitý časový horizont prijatia politických opatrení si dovoľujem pripomenúť, že je vhodné, aby najbližšie parlamentné voľby boli zorganizované už podľa nového volebného systému a že terajšiu vládu je potrebné aj cez nástroj použitia prípravy a uskutočnenia referenda prinútiť k tomu, aby k otázke nového volebného systému bola usporiadaná celonárodná verejná diskusia. To si však vyžaduje, aby zákonodarný zbor a vládna moc mali záujem, aby sa o novom volebnom systéme rozhodlo za aktívnej účasti občanov – voličov.

Politická strana Sloboda a solidarita nedávno rozposlala po SR do domácnosti svoj propagačný materiál „Spravme Slovensko lepším“. Strana sa podľa tohto materiálu pokladá za demokratickú opozíciu, ktorá je pripravená prevziať zodpovednosť za Slovensko ( prečo nie za Slovenskú republiku , keď to nie je to isté ? ). Strana je na jednej strane sklamaná z toho, že skutočná zmena vlády bola na dosah a na strane druhej okrem niektorých personálnych zmien ľudia na námestiach po celom Slovensku vraj ukázali, že ulica má ohromnú silu. Slovensko vraj potrebuje zmenu celej vlády. A preto táto politická strana podporuje referendum o predčasných voľbách.

Sloboda a solidarita pod vedením Richarda Sulíka pokladá predčasné voľby za jediné čestné riešenie, v ktorých občania slobodne vyjadria dôveru politikom. Celú túto propagačnú maškarádu politická strana SaS podopiera vierou, že odkaz zavraždených Jána ( Kuciaka ) a Martiny za pravdu a spravodlivosť zmení Slovensko k lepšiemu. To je už vrchol politickej drzosti takýmto spôsobom manipulovať s vedomím človeka.

Podľa R. Sulíka a jeho skupiny občanom Slovenska ( Slovenskej republiky ) postačuje k pravde a spravodlivosti zmena celej vlády a teda bude najlepšie, ak budú predčasné voľby a občania vyjadria dostatočnú dôveru politikom z t. z. demokratickej opozície. Predčasné voľby sú občanom predstavované ako jediné čestné riešenie. Takže, zamyslíme sa. Skutočné nám, občanom, demokratická opozícia podsúva na riešenie to najdôležitejšie riešenie – iba vhodiť volebný lístok do urny s tými správnymi menami ? Neexistuje aj iné a oveľa čestnejšie riešenie ? Veď občania slobodne vyjadria dôveru politikom v každých parlamentných voľbách a – NIČ nového sa nedeje ! Sulikovci, bohužiaľ aj v súčasnosti ukázali, že občanov SR pokladajú iba za akýchsi „sezónnych robotníkov“ – použiť voľne dostupnú pracovnú silu na vykonanie volebného aktu vtedy, keď to demokratická opozícia potrebuje. Podobne to platí aj pre politickú stranu OľaNO.

Takže pozrime sa, čo nám napríklad tieto dve politické strany ako demokratická opozícia, ak vynecháme z toho vládnu koalíciu, úplne zatajili a nepokladali za potrebné to rozvinúť ako hlavnú politickú aktivitu v rokoch 2017 a 2018. Uvediem iba jeden príklad na tej pre osud Slovenskej republiky najdôležitejšej otázke. Je to otázka fungovania Európskej únie. Už vo februári 2017 bol v Európskom parlamente schválený dokument s týmto názvom: Správa o možnom vývoji a úpravách súčasnej inštitucionálnej štruktúry Európskej únie.“ Je to dokument o reforme EÚ, ale s dôrazom na posilnenie právomoci EÚ na úkor členských štátov. Zaujímavé je to, že na úrovni Bruselu sa nepočítalo s tým, aby o reforme EÚ bolo možné otvoriť diskusiu na úrovni v rámci každého národného štátu, ale najskôr že bude postačovať, aby sa na úrovni EÚ uskutočnil konvent zástupcov členských štátov. Presne toto, čo chcel Brusel, naši predstavitelia vládnej moci a rovnako aj demokratickej opozície dodržali.

Neotvoriť celonárodnú diskusiu k fungovaniu EÚ a o vzťahu národného a nadnárodného, nezapojiť občanov – voličov do tejto diskusie a potom na základe toho v rámci spolurozhodovania s občanmi a rozhodovania vládnej moci prijať záverečný dokument o potrebe reformy EÚ z pohľadu Slovenskej republiky, znamená dopustiť sa najväčšej politickej chyby !!! V budúcnosti sa nám to silne vypomstí, ale kto ponesie za veľké politické chyby zodpovednosť ?

Ak vládna koalícia urobila celkom vedomé túto politickú chybu, pretože sa v skutočnosti celonárodnej diskusie obáva ako čert kríža, tak demokratická opozícia to mala mať jednoznačne za úlohu v tomto smere zohrať hlavnú úlohu a viesť všetkých občanov k tomu, aby sa o reforme EÚ mohlo konečne ( ! ) vo veľkom a celkom zodpovedne hovoriť aj na národnej úrovni. Nič takého sa neudialo. Namiesto otázky o reforme EÚ sa spustil boj proti korupcií, pozornosť občanov bolo orientovaná iným smerom, až sme došli do absurdnej spoločensko – politickej situácie, že sa občania majú utešovať z odkazu Jána a Martiny a že slušní ľudia sú sklamaní, lebo skutočná zmena vlády bola na dosah ! Toto je už vrchol hlúposti toho, ako sa prezentuje taká politická strana ako SaS.

Ja ako slušný človek nie som sklamaný z toho, že nedošlo k skutočnej zmene vlády SR, pretože všetky parlamentné sily – mimo ĽS – NS – hrajú v skutočnosti proti nám, občanom a nám len zdôrazňujú, akí sme dôležití pre samotný volebný akt a jeho celkový výsledok. Ja ako slušný človek som sklamaný z toho, že naši zástupcovia v parlamente a aj samotná vládna moc nás, občanov, vyšachovali z našej ústavnej úlohy podieľať sa na správe štátu, konkrétne v tomto prípade zúčastniť sa reformy EÚ – zúčastniť sa celonárodnej diskusie o fungovaní EÚ a mať svoj podiel na prijatí zásadných rozhodnutí pre budúcnosť, hoci k takémuto postupu od nikoho nedostali mandát.

V roku 2017 a 2018 nešlo a nebola potrebné sa usilovať o zmenu vlády, ale usilovať sa donútiť vládnu moc, aby otázka reformy EÚ a teda jej fungovania bola vládou akceptovaná ako životne dôležitá otázka, ktorá sa mala stať jej hlavnou prioritou a v tomto období už sa mohlo prikročiť k záverečnému posudzovaniu návrhov tých dokumentov, ktoré mali byť predložené na spoločnú diskusiu s ostatnými členskými štátmi.

Je možné konštatovať, že toto bola príležitosť pre čestné riešenie, ktoré demokratická opozícia nevyužila celkom zámerne a vedomé. Ďalej sa teda pokračuje v politickej praxi, že o budúcnosti Slovenskej republiky rozhodujú tí politici, ktorí v prvom rade majú na pamäti, že nie občania ako nositelia štátnej moci, ale všelijakí nadnárodní mandaríni sú dôležití aj s ich záujmami a potrebami.

Každá politická strana, pokiaľ sa bude rozhodovať, ako chce manipulovať s vedomím občanov, by si mala osvojiť základnú axiómu skutočne demokratickej politiky: Bez aktívnej spolupráce s občanmi ( nie šaškovaním na námestiach ) a ich účasti na správe veci verejných, sa otázky pravdy a spravodlivosti nedajú riešiť ! Otázky pravdy a spravodlivosti v skutočnosti pre samotnú politiku predstavujú v svojom súhrne problematiku obecného ( spoločného ) dobra. Obecné ( spoločné ) dobro sa však dotýka každého člena našej spoločnosti a preto ani nemôže byť v politike riešené ako odkaz Jána a Martiny.

Ak SaS hovorí o predčasných voľbách ako o jedinom čestnom riešení, tak potom to nie je pravda, pretože uvedený príklad ukazuje, že čestné riešenie v politike je a musí byť spojené s prácou politikov ako zástupcov občanov a s ich schopnosťou spoločne s občanmi dbať o riešenie najdôležitejších problémov a úloh súčasnosti. Zakrývať a znemožňovať, aby vládna moc spoločne s občanmi riešili otázku reformy EÚ, to si nesmie dovoliť žiadna koalícia a ani opozícia. Zatiaľ neexistujú žiadne indície o tom, že SaS a OľaNO predstavujú takú politickú silu, ktorá bude mať záujem v prípade vládnutia aktívne spolupracovať s občanmi – voličmi a v ich (náš ) spoločný prospech.

Pre súčasnú politickú situáciu v Slovenskej republike a v Európe ( či vo svete ) nám t. z. demokratická opozícia predkladá vraj jedine čestné riešenie – predčasné voľby. Z odpovedí na položenú otázku: Aké referendum občania – voliči SR potrebujú?, vyplýva, že skutočné čestné riešenie existuje v rovine, ktorá nesúvisí s úplnou zmenou vlády SR, ale najskôr so zmenou určitých politik, ktoré vláda v súčinnosti s občanmi ako zdrojom štátnej moci musí prijať a realizovať.

Občania SR teda potrebujú v prvom rade mať k dispozícií novú víziu politického dobra. To je priorita, ktorá má mať prednosť pred referendom. Aby bolo možné takúto novú víziu vypracovať a schváliť, musia existovať na politickej scéne ( nie iba v parlamente ) politické strany, ktoré budú ochotné v prvom rade uskutočniť zmeny svojich politik a budú akceptovať základnú axiómu demokratickej politiky aktívne spolupracovať s občanmi a viesť ich k účasti na správe vecí verejných. Nová vízia politického dobra nemôže nemať v svojom obsahu témy, ktoré sa z určitých dôvodov pokladajú za tabu pre občanov SR.

Politici vládnej koalície, ale aj politici t. z. demokratickej opozície nám dostatočne potvrdili svojim správaním na politickej scéne, že nemajú z určitých dôvodov schopnosti novú víziu politického dobra pre SR vypracovať a nieto ešte o nej sa baviť s občanmi. Preto sa žiada, aby občania SR nečakali na zobudenie sa štandardných politických strán k novým činom. V našej spoločnosti existuje dostatok rozumných a schopných intelektuálov či jednoducho obyčajných občanov, ktorým záleží na budúcnosti SR a preto sa môžu iniciatívne spájať do rôznych dočasných zoskupení, aby návrhy pre víziu politického dobra bolo možné posúdiť a predložiť na celonárodnú diskusiu.

Nová vízia politického dobra vytvorená za aktívnej účasti občanov SR môže byť základom pre tie politické strany, ktoré sa budú pripravovať na riadne parlamentné voľby a ktoré sa budú chcieť uchádzať o určitú dôveru občanov – voličov. Táto nová vízia už musí zahŕňať aj nový volebný systém, podľa ktorého sa parlamentné voľby pripravia a zrealizujú. Nová vízia politického dobra a nový volebný systém majú vytvoriť podmienky k tomu, aby vznikla vláda, ktorá vždy v prvom rade bude akceptovať v politickej rovine zásadu, že jej najdôležitejším partnerom pre naplnenie cieľov a funkcií štátnej moci a správy sú občania ako zdroj štátnej moci a až v druhom rade rôzne nadnárodné štruktúry, ktoré v konečnom dôsledku majú záujem čo najviac obmedziť či zrušiť zvrchovanosť štátu a štátnu suverenitu.

Ak sa dáme zlákať na referendum o predčasných voľbách, nepodarí sa nám nastoliť vládnu moc, ktorá ktorá bude pracovať v prospech Slovenskej republiky a jej obyvateľstvo, ale najskôr urobia všetky potrebné politické kroky k tomu, aby sa Slovenská republika po strate zvrchovanosti a štátnej suverenity ocitla v náručí imperiálneho štátu so sídlom v Bruseli, pre ktorý sa staneme iba regiónom s názvom Slovensko, tak ako sa o SR vyjadrujú predstavitelia niektorých politických strán a v ktorom napríklad pod vedením vraj súdržnej a čestnej pravice ( ako SaS a OľaNO ) budú žiť slušní a čestní ľudia.

Na záver iba tak si dovolím upozorniť, že v dokumente „Spravme Slovensko lepším“, ktorý strana SaS zaslala do našich domácnosti, nie je žiadna zmienka o masovej ilegálnej migrácií a o jej hrozbách pre Európu a jednotlivé národné štáty. Podobne, ako v prípade otázky reformy EÚ, aj v prípade otázky masovej migrácie pravicové strany, ktoré sa pripravujú na prevzatie politickej moci, nerobili a nerobia žiadne zásadné kroky k tomu, aby SR masovú migráciu nepodporila. Pritom uvedená problematika mala dostať absolútnu prioritu už v minulom roku a v tomto roku, pretože na jeseň 2018 sa celé úsilie OSN a EÚ o migrácií má zavŕšiť prijatím dokumentu o potrebe presídľovania obyvateľov cudzích štátov do priestoru EÚ. A zase platí moja poznámka, že nikto sa neunúval navrhnúť referendum k tomu, aby sa občania vyjadrili, či si želajú, aby masová migrácia ( prisťahovalectvo ) bola organizovaná z pozície OSN a EÚ ako ich výlučná právomoc.

Vyzerá to tak, že ak budeme iba slušní a čestní a budeme doslova veriť súčasným víziám politických strán, ako napríklad strane SaS, tak potom ako naivní občania sa ocitneme tam, kde nás štandardné politické strany chcú mať: pod totalitným jarmom Bruselu a na ceste k strate slobody a spravodlivosti. Lebo týmto smerom sa politický vývoj v SR a v EÚ uberá a pritom je zastieraný aj takou nepatrnou aktivitou ako je prieskum verejnej mienky zo strany agentúry Focus, ktorá zistila, že 74,7 % Slovákov súhlasí s členstvom v EÚ. A je všetko v poriadku, takže trápenie s politikou a v politike ( s občanmi ) odpadá.

Čo môže tvoriť novú víziu politického dobra ? O náčrt takejto vízie sa pokúsim v ďalšom článku.

Dušan Hirjak

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

Národná koalícia: Chyby vo vyšetrovaní vraždy novinára môžu zmariť snahu polície postaviť vinníka pred súd

Bratislava 25. mája 2018 (HSP/Foto:Michaela Kolimárová)   Hlboké znepokojenie nad nedostatkami pri prvotných úkonoch vyšetrovania vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej vyjadruje politická strana Národná koalícia (NK). Zbabraná obhliadka miesta činu zo strany vyšetrovateľa Krajského riaditeľstva Policajného zboru Trnava, čo potvrdila aj prokuratúra, môže zmariť snahu polície…

Vo Viedni sa stretne komisia pre realizáciu jadrovej dohody s Iránom

Viedeň/Teherán 25. mája 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Ronald Zak)   Diplomati Iránu a piatich svetových mocností sa v piatok stretnú vo Viedni, aby predišli stroskotaniu dohody o iránskom jadrovom programe z roku 2015 po tom, ako sa Spojené štáty rozhodli od nej odstúpiť. Ide o prvé zasadnutie spoločnej komisie pre realizáciu jadrovej dohody…

Orbán: Organizovanie ilegálnej migrácie bude Maďarsko trestať

Budapešť 25. mája 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Tamas Kovacs)   Organizovanie ilegálnej migrácie je trestný čin, pretože znamená pre Maďarsko národnobezpečnostné riziko. Štát je povinný voči takejto činnosti zakročiť: musí ju zakázať a trestať, povedal v pravidelnom piatkovom rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió predseda vlády Viktor Orbán. Podľa jeho slov práve tieto…

Európania sú rozhorčení organizáciou finále Ligy majstrov v Kyjeve

Kyjev 25. mája 2018 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik/Stringer)   Európski futbaloví fanúšikovia, ktorí chcú uvidieť zápas Realu a Liverpoolu, narazili na veľa problémov, a to už dlho pred stretnutím, píše RT. Jedným z nich sú zvýšené ceny leteniek v deň finále. RT uvádza, že letenka z Londýna do Kyjeva pred stretnutím bude stáť…

Plénum zasadne aj v pondelok, rokovať bude bez obedňajšej prestávky

Bratislava 25. mája 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Marko Erd)   Poslanci Národnej rady SR budú musieť prísť do práce netradične aj v pondelok (28.5.). Dohodli sa na tom na grémiu, dôvodom je množstvo bodov, ktoré je ešte potrebné prerokovať na aktuálnej schôdzi. Z pôvodne 95-bodového programu musia poslanci otvoriť ešte 33. V piatok…

Sopka Kilauea stále chrlí popol a lávu

Honolulu 25. mája 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-George F. Lee/Honolulu Star-Advertiser via AP)   Havajská sopka Kilauea naďalej vybuchuje a chrlí popol, ktorý podľa vedcov vystreľuje až do výšky 1828 metrov, no následne sa rozptýli. Vietor tento popol unáša smerom na juhozápad, informovala vo štvrtok agentúra AP. Vulkán naďalej chrlí množstvo sopečných plynov,…

V Nemecku vyhostia azylanta až keď sa dopustí 50 kriminálnych činov

Berlín 25. mája 2018 (HSP/Roman Bednár/Foto:TASR/AP-Markus Schreiber)   Spolková krajina Bádensko-Württembersko odsunula v stredu do Afganistanu 19-ročného delikventa, ktorý sa dopustil v Nemecku až 50 trestných činov. Včera to oznámilo Ministerstvo vnútra v Stuttgarte. O aké trestné činy išlo, to hovorca ministerstva odmietol špecifikovať. Je to neskutočným škandálom a zároveň…

Fico nebude hlasovať za zákon na ochranu nenarodených detí, výhovorku našiel v ústave

Bratislava 25. mája 2018 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Zástupcovia vládneho Smeru-SD avizovali, že nebudú hlasovať za opozičný návrh z dielne ĽSNS o sprísnení zákona o interupciách. Líder strany Robert Fico vo videu na sociálnej sieti bližšie vysvetlil dôvody, prečo Smer nesúhlasí s takýmto návrhom. Niekdajší premiér argumentuje najmä ľudskými právami a…

Bulharská viceprezidentka Iliana Jotová v Nitre: „Bulharsko spája so Slovenskom 1155-ročná história bratov Cyrila a Metoda“

Nitra 25. mája 2018 (HSP/Foto: Ľudmila Synaková)   Do mesta pod Zoborom na pracovnú návštevu prišla viceprezidentka Bulharska Iliana Jotová. Sprevádzala ju mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Bulharskej republiky na Slovensku Jordanka Chobanová.  Delegáciu na mestskom úrade prijal primátor Nitry Jozef Dvonč, ktorý hosťom predstavil mesto Nitra a jeho bohatý kultúrno-spoločenský…

Bulharsko špekuluje o reanimácii „Južného prúdu“ pod názvom „Bulharský prúd“

Sofia 25. mája 2018 (HSP/politikus.ru/Foto:TASR/AP-Valentina Petrova)   Krátko po prijatí nemeckej kancelárky Angely Merkelovej u ruského prezidenta Vladimíra Putina v jeho čiernomorskej rezidencii v Soči sa do Ruska pomerne nečakane unúval aj bulharský prezident Rumen Radev. Okrem rokovaní s premiérom Dmitrijom Medvedevom v Moskve (21. mája) ho taktiež v Soči prijal prezident Putin (22. mája), pričom…

Izrael vyzval EÚ, aby nefinancovala skupiny presadzujúce bojkot židovského štátu

Jeruzalem 25. mája 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Ariel Schalit)   Izrael v piatok apeloval na Európsku úniu, aby zastavila financovanie vyše desiatky európskych a palestínskych mimovládnych organizácií, ktoré podľa názoru židovského štátu podporujú jeho bojkot, píše agentúra AP. Izrael tvrdí, že finančná podpora porušuje vyhlásenú politiku Európskej únie, podľa ktorej sa euroblok postavil…

Cirkev v Rakúsku chystá v krajine na budúci mesiac "Týždeň za život"

Viedeň 25. mája 2018 (HSP/TK KBS/KAP/Foto:TK KBS)   Aké miesto v spoločnosti majú deti, ľudia s postihnutím starší a zomierajúci či nenarodené deti? Takúto otázku si kladie „Týždeň za život“, ktorý od 1. do 7. júna slávi Katolícka cirkev v celom Rakúsku i za jeho hranicami formou farských podujatí. Sväté omše a slávnosti pre rodiny, stretnutia…

Na sýrske letisko pri Homse útočili rakety

Homs 25. mája 2018 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik-Iliya Pitalev)   Systémy protivzdušnej obrany ho zneškodnili Informuje o tom Sýrska štátna agentúra SANA s odkazom na zdroj. Podľa údajov jej vojenského zdroja na jedno z vojenských letísk zaútočili rakety, ale boli zostrelené, bez toho aby zasiahli cieľ. O tom, kto stojí za útokom na vojenský…

Nové nariadenie GDPR poskytne zamestnancom možnosť vyžiadať svoje údaje od šéfa

Brusel 25. mája 2018 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Piatok 25. mája 2018 je z hľadiska ochrany osobných údajov na internete "Dňom D". Do platnosti totiž vstúpilo všeobecné nariadenie Európskej únie o ochrane údajov (GDPR), ktoré okrem iného umožní občanom zmazať svoje osobné údaje, ktoré sú uložené u on-line dodávateľov a prevádzkovateľov sociálnych…

Piatková Noc kostolov otvorí desiatky chrámov na celom Slovensku

Bratislava 25. mája 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Peter Kollár)   Desiatky chrámov, kostolov a modlitební na celom Slovensku sa mimoriadne otvoria pre verejnosť v piatok o 18. h pri príležitosti podujatia Noc kostolov. Informuje o tom Konferencia biskupov Slovenska. Noc kostolov sa pripravuje vo viacerých sakrálnych stavbách, ide predovšetkým o kostoly a kláštory…

V Kanade dvaja muži odpálili bombu v indickej reštaurácii

Toronto 25. mája 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Galit Rodan/The Canadian Press via AP)   Výbuch v indickej reštaurácii v kanadskom meste Mississauga, ktorý si vyžiadal najmenej 15 zranených, majú na svedomí dvaja doposiaľ neznámi páchatelia, ktorí odpálili bombu a vzápätí z miesta ušli. Informuje o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na miestne…

Americkí vojaci strážiaci jadrové zbrane užívali drogy

Wyoming 25. mája 2018 (HSP/Sputnik/Foto:defense.gov)   Skupina amerických vojakov, strážiacich jadrové rakety na leteckej základni Warren v štáte Wyoming, si po dobu niekoľkých mesiacov obstarávala, predávala a užívala drogy vrátane LSD, uvádza agentúra The Associated Press s odkazom na vojenské dokumenty, ktoré má k dispozícii. Agentúra upresňuje, že ide o…

Sto dní pred blahorečením Anny Kolesárovej zverejnili program slávnosti

Košice 25. mája 2018 (HSP/TK KBS/Foto:TK KBS)   O 100 dní sa uskutoční slávnosť blahorečenia Anny Kolesárovej z Vysokej nad Uhom. Koordinačný tím pre prípravu blahorečenia pri tejto príležitosti zverejnil trojdňový program. K dispozícii je na webstránke annakolesarova.sk. Ďalšou novinkou je spustenie účtu na Instagrame.   PROGRAM SLÁVNOSTI BLAHOREČENIA ANNY KOLESÁROVEJ PIATOK…

TopSpeed

Hamburg zakáže dieselové autá už od konca mája

0

Zákaz dieselových áut v nemeckých mestách postupne príde do platnosti a prvým mestom bude prístavný Hamburg. Tam sa rozhodli pre zákaz už od budúceho štvrtka, teda od 31. mája. Hamburg zakáže dieselové autá od emisnej normy Euro 5, vjazd budú mať povolené len najnovšie Euro 6.

BMW s manuálom? Čoraz vzácnejšia kombinácia

2

Aby som nekrivdil iným značkám, u nich je to obdobná situácia a veľkých motorov s manuálom sa zbavujú. I keď u takého konkurenčného Mercedesu ste si V8 s manuálnou prevodovkou nemohli kúpiť už dobrých 30 rokov dozadu a aj viac, u BMW to bolo ešte nedávno možné. Časy sa však menia a tak je BMW s manuálom čoraz menej v obľube. Až…

11 bezpečnostných systémov štandardne pre nové autá od r. 2021

9

Európska únia chce do roku 2050 dosiahnúť optimistický cieľ. Žiadne úmrtia alebo vážne zranenia pri dopravných nehodách. K tomu má dopomôcť aj aktívna a pasívna bezpečnosť áut. Podľa Európskej komisie a magazínu motor1.com, od roku 2021 budú mať všetky novopredané autá v EÚ 11 bezpečnostných systémov v štandardnej výbave. 

Slovensko je v hre o 5. automobilku. O východ SR má záujem aj BMW

22

Minister financií Kažimír včera naznačil v brandži dlhšie verejné tajomstvo, ktoré pre Slovensko môže byť zásadné. Momentálne na Slovensku vyrábajú tri veľké automobilky (VW, PSA a KIA). Haly Jaguar LandRover sú v plnom tempe výstavby pri Nitre a už túto jeseň majú v pláne spustiť výrobu. Správa o tom, že na…

BMW X5 novej generácie už testujú po celom svete

1

I keď je súčasná X5-ka na trhu len necelých 5 rokov, miesto faceliftu si BMW pripravilo novú generáciu. Je to aj kvôli väčšiemu X7, ktoré bude z novej X5-ky vychádzať. BMW X5 novej generácie tak už musia testovať v najrôznejších kútoch sveta, veď oficiálne predstavenie je plánované už na tento rok.

Ford Mach 1 oživia vo veľmi netradičnom štýle

0

Určite vám nemusím predstaviť verzie slávneho Fordu Mustang s prívlastkom Mach 1. Objavoval sa v niektorých starších generáciách, ktoré sú dnes vyhľadávanými youngtimermi. Ford sa však rozhodol oprášiť tento názov a veľmi netradične. Ford Mach 1 budeme totiž stretávať nie s rýdzim športiakom, ale elektrickým „športovým“ SUV.

KAMzaKRÁSOU

Lucia Súkeníková: Recepty našich starých mám (recenzia kuchárky)

0

Ak vezmeme do úvahy nadčasovú múdrosť predchádzajúcich generácií nielen pri riešení zdravotných problémov, ale aj pri kulinárskych schopnostiach, tak môžeme povedať, že sa nám do rúk dostalo bohatstvo. Bohatstvo v podobe tých najlepších receptov na zákusky, múčniky, sviatočné koláčiky, slané pečivo, ovocné múčniky, drobné pečivo, ale aj klasických receptov na halušky, palacinky, lievance…

Vieš, ako sa robí Buddha miska? Máme pre teba podrobný návod

0

Hýria farbami, živinami a keď sa na ne pozriete, potečú vám slinky. Reč je o zdravej Buddha miske, alias Buddha bowl, ktorá prišla do „módy“, alebo skôr jedálničkov po celom svete, vlani. Tento rok však táto nutričná bomba nikde neodchádza a my sme sa rozhodli vás naučiť, ako sa robí Buddha miska v piatich…

Prečo je basmati ryža taká výnimočná? Povieme ti, ako ju pripraviť

0

Ryžu môžeme v našej oblasti považovať za jednu z klasických príloh k jedlu. Hodí sa ku kuracine i bravčovine alebo do chutného zeleninového rizota. V obchodoch si v dnešnej dobe už môžeme vyberať z veľkého množstva rozličných druhov, ktoré sa líšia farbou, tvarom i chuťou. Dnes vám predstavíme basmati ryžu. Tá patrí k najušľachtilejším odrodám ryže vôbec. Povieme vám, ako sa…

Kombucha: Liečivý zázrak alebo len marketingový ťah?

0

Čajová huba, zázračná huba, tibetská huba, kombuča, nápoj nesmrteľnosti alebo elixír mladosti  – pomenovaní má niekoľko. Kombucha spôsobila, ako mnoho iných „superpotravín“, doslova ošiaľ aj v našich končinách. Vyskúšala si ju niekedy? Ak áno, presvedčila si sa o jej avizovaných jedinečných schopnostiach alebo ťa nijako neoslovila? V každom prípade, my sme sa pozreli…

Plánovanie tehotenstva a strava: Tieto živiny ti nesmú chýbať!

0

Plánovanie tehotenstva a strava spolu veľmi úzko súvisia. Prečo? Stravovať sa zdravo a vyvážene nie je dôležité len v tehotenstve, ale aj pred ním. Počas tehotenstva je už strava budúcej mamičky do značnej miery ovplyvnená jej, častokrát nevysvetliteľnými, chuťami. Preto dostatočne vyživ svoje telo ešte predtým, než sa v tebe uhniezdi ten malý…

Čo spôsobuje tvorbu pigmentových škvŕn a ako ich odstrániť?

0

Postupom času sa objavia takmer u každého človeka. Máte už teraz obavy z hyperpigmentácie kože alebo inak povedané, z pigmentových škvŕn? Ako isto viete, tak ľudská koža je náchylná na veľké množstvo problémov. Čo spôsobuje tvorbu pigmentových škvŕn? Od genetiky až po zlú hygienu môže zohrávať hlavnú úlohu v zdravý našej pokožky množstvo faktorov.

TopDesať

10+ fotografií, ktoré posúvajú absurditu na úplne nový level

0

Slovník definuje "absurditu" ako nezmyselnosť, nelogickosť, či rozporuplnosť. Využíva sa v literatúre na dokázanie pointy alebo na vytvorenie určitej atmosféry. No niekedy vidíme absurdity vo svete okolo nás a nemusíme ani utiekať k literatúre. Samozrejme, takýto zoznam absurdných fotografií sme si nemohli nechať iba pre seba a s radosťou sa o…

Takto to môže vyzerať, ak si rozum vezme jeden deň voľno

0

Dnes ti znova dokážeme, že ľudia vedia byť občas naozaj poriadne divní. Niekedy to, čo robíme, stojí naozaj za zamyslenie - napríklad, používať vložky ako papuče, to chce teda poriadnu dávku odvahy (a zrejme aj hlúposti). Po vzhliadnutí nasledujúcich fotografií sa chytíš za hlavu a povieš si, kde len títo…

10 vecí, ktoré by sme rozhodne nemali robiť pred spaním

0

Podľa štatistík má takmer 27 % ľudí trvalé problémy so zaspávaním a 73 % ľudí sa s týmto problémom stretáva občas. Príčiny zlého spánku však nie sú vždy spojené so zdravotnými problémami. Niektoré večerné návyky, ktoré sa nám zdajú celkom normálne, môžu skutočne negatívne ovplyvniť spánok a dokonca spôsobovať nespavosť.…

10+ raritných fotografií, ktoré nám ukazujú svet v úplne inom svetle

0

Časom môže monotónna každodenná rutina otupiť aj tých najrkeatívnejších ľudí. Svet je však krásne miesto, plné vzrušenia v každom kúte. V tomto článku sa pozrieme na fotografie  každodenných objektov, aby sme spolu znova objavili ich krásu a možno dokonca rozšírili tvoje obzory. :) Od pohľadu na divadlo z opačnej strany, ako sme zvyknutí, cez pohľad zvnútra gitary…

10+ dôkazov, že nemáme tušenie, odkiaľ v skutočnosti pochádza naše jedlo

0

Istý otec sa raz spýtal svojej dcérky, či vie, odkiaľ pochádza káva. Jeho dievčatko múdro odpovedalo: "Z plechovky samozrejme!" No vedel by si, odkiaľ pochádza ostatné jedlo? :) Ak sa nad tým zamyslíme, existuje množstvo rôznych potravín s jedinečným pôvodom, ktoré považujeme za samozrejmosť takmer každý deň. Či už je to korenie z inej oblasti…

Rodičia vedia byť niekedy naozaj zvláštni. Tieto fotografie ti zlepšia deň

0

Mamičky a oteckovia sú zdrojom nekonečnej lásky, trpezlivosti, vedomostí, pozornosti a v neposlednom rade aj neuveriteľného množstva vtipov a žartov. Práve vďaka ním bolo naše detstvo také úžasné. Na internete sa objavila séria fotografií, na ktorých sú hlavnými postavami práve rodičia. Tí sa tak trocha odlišujú od priemerných rodičov. A…