Občania SR potrebujú referendum, ale nie o predčasných voľbách. Alebo – alternatíva k súčasnému ( žalostnému ) politickému dianiu.

Publikované 10.05. 2018 o 20:02 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

Opozičné strany ako SaS a OľaNO si želajú predčasné parlamentné voľby. Je to aj želanie nášho pána prezidenta Andreja Kisku. Dúfajú, že celková politická situácia sa bude vyvíjať tak, že výsledky volieb im umožnia zostaviť vládu. Z tohto dôvodu bola rozbehnutá podpisová kampaň, ktorej výsledky umožnia vyhlásiť referendum o predčasných voľbách. V zásade teda nejde o nič iné, iba o naplnenie túžby po politickej moci, pričom táto túžba je zakrývaná snom o lepšom Slovensku.

Občania SR potrebujú referendum, ale nie o predčasných parlamentných voľbách. Občania SR potrebujú byť aktívnymi účastníkmi politických procesov, ktoré je potrebné otvoriť, ale nie je to o pochodoch či protestoch za slušné Slovensko či za vyšetrenie vraždy novinára s priateľkou. Občania SR nesmú byť orientovaní a zavádzaní na druhoradé – zástupné otázky, ktoré by mali žiadať v súčasnej dobe riešiť. Personálne otázky sú toho dôkazom a dôkazom je tiež podpisová kampaň za vyhlásenie referenda o predčasných parlamentných voľbách.

V štáte a spoločnosti už dlhšie pretrváva kríza politických strán a parlamentnej demokracie. Politické strany, ktoré sa uchádzajú o priazeň voličov a prejdú do parlamentného prostredia, si túto krízu neuvedomujú a teda nemajú snahu si ju ani pripustiť. Politicko – spoločenský vývoj doma a v Európe sa posunul v smere, keď občania stratili a strácajú svoj vplyv na život demokratickej spoločnosti, keď sa z nich formujú iba „slobodné“ indivíduá, ktoré okrem voľného pohybu a svojej pracovnej sily nemajú mať žiadny významný politický prejav ako výraz ľudskej dôstojnosti v štáte a spoločnosti. Politické strany, ktoré sa do parlamentu nedostanú, sa „uložia na spánok“ do ďalších parlamentných volieb. Ani ich nenapadne namiesto „spánku“ bojovať za seba a voličov, aby bola zrušená klauzula o hranici pre vstup do parlamentu a aby hľadali taký volebný systém, ktorý posilní vplyv a moc voličov na výber kandidátov na poslancov.

Orientovať občanov na presadenie referenda o predčasných voľbách znamená iba to, že zo strany opozičných strán je záujem, aby sa doterajší volebný systém zachoval a aby občania – voliči ožili novou nádejou, že budú mať lepších, morálne kvalitnejších politikov. Každý, kto dá svoj podpis do hárku za konanie referenda o predčasných voľbách má zároveň na svedomí aj to, že súhlasí s doterajším volebným systémom pre voľby do NR SR.

Politické strany SaS a OľaNO verejnosti pomerne dlhú dobu predvádzajú neľútostný politický boj proti korupcií, rozkrádaniu a podobne. Tento boj je založený najskôr na slovných prejavoch, ale bez konkrétnych návrhov zákonných opatrení, ktoré pomôžu korupciu potierať, respektíve jej predchádzať. A na čelných miestach pomysleného akéhosi rebríčka zákonných opatrení boja proti korupcií majú byť zákony súvisiace s prípravou, priebehom a výsledkami parlamentných volieb, ktoré musia dať väčšiu moc občanom – voličom na úkor rôznych politických, ekonomických a finančných štruktúr. To je zásadné !!!

Ak teda opozičné strany počítajú s tým, aby im občania – voliči presadili predčasné parlamentné voľby, potom je jasné, že ich boj proti korupcií bol celkom falošný a mal za úlohu len to, aby došlo k politickému transféru: občania – voliči svoju pozornosť a sympatie majú presunúť na iné politické subjekty, ktoré tak získajú šancu uchádzať sa o politickú moc v štáte a spoločnosti. Pre opozičné strany nová nádej na lepších a morálne zdatných politikov môže byť určitým prínosom, ale celkove pre štát a spoločnosť nebude mať žiadny posun k lepšiemu – nebude väčšia dôvera k politikom, k štátu, k vládnej moci, pretože absentuje nová vízia politického dobra, ku ktorej štandardné politické strany majú veľký problém dopracovať sa.

Ak sa za pomoci občanov – voličov presadia predčasné parlamentné voľby, ostanú zachované podmienky pre rôzne aktivity politických, ekonomických, finančných ( a dodávam ) mimovládnych štruktúr, ktoré si aj po rôznych preskupeniach zachovajú dostatočne silný vplyv v parlamentnom prostredí, na úrovni vládnej moci či v ústredných štátnych štruktúrach. Predčasné parlamentné voľby tak budú výlučne v prospech politických strán a ich mecenášov, oligarchizacia politiky nebude rozrušená. Po organizovaných protestoch a pochodoch zo strany mimovládnych organizácií tak občania – voliči budú zneužití nateraz opozičnými politickými stranami a pod vedením prezidenta SR.

Aké referendum občania – voliči v SR potrebujú, ak by sa už malo konať referendum ?

Občania SR potrebujú , aby v referende mohli odpovedať na tie najdôležitejšie životné otázky a problémy, ktoré sa doteraz z rôznych dôvodov zastierajú, odkladajú, pokladajú za nepotrebné a podobne. Sú to napríklad:

A.

V otázkach vojny a mieru, v snahe zabrániť pripravovanej vojne s Ruskom a s otázkou členstva SR v NATO postaviť dve otázky pre referendum, z ktorých si občan – volič bude môcť vybrať.

A.1. Chcete, aby Slovenská republika sa v rámci NATO aktívne pripravovala na vojnu s Ruskom ?

Poznámka: otázka má zmysel, pretože veliteľ vojsk NATO v Európe jasne sa vyjadril, že Európa sa musí pripravovať na vojnu s Ruskom.

A.2. Chcete, aby Slovenská republika v rámci svojej zahraničnej politiky aktívne presadzovala politiku mierovej spolupráce s Ruskom ?

B.

Pri problematike členstva SR v EÚ je v referende dôležité, aby si občania – voliči vybrali smerovanie podľa týchto dvoch otázok:

B.1. Súhlasíte, aby EÚ dokončila svoju integráciu do podoby definitívneho politického zjednotenia vzniku samostatného európskeho super štátu na čele s Bruselom a s výrazným oslabením zvrchovanosti a štátnej suverenity členských štátov EÚ ?

B.2. Súhlasíte, aby EÚ bola z iniciatívy jej členských štátov reformovaná do podoby medzivládnej organizácie združujúcej nezávislé členské štáty a teda so zachovaním primeranej zvrchovanosti a štátnej suverenity, upevnenia spoločného trhu spojeného s voľným pohybom tovaru, služieb, kapitálu a ľudí ?

C.

Je potrebné posilniť vplyv občanov – voličov na výber a voľbu poslancov do zákonodarného zboru a zároveň aj možnosť ich odvolávania. Aby bolo možné dosiahnuť výber kandidátov na poslancov ako kvalitných a morálne zdatných, bude žiaduce novelizovať príslušné zákony tak, aby podľa nich bolo možné zrealizovať nový volebný systém v praxi. Možné otázky pre referendum:

C.1. Som za zachovanie doterajšieho volebného systému platného pre voľby do NR SR.

C.2. Žiadam pripraviť návrhy na novelizáciu všetkých zákonov a nariadení, ktoré súvisia s prípravou, priebehom a výsledkami volieb do NR SR vrátane finančného zabezpečenia tak, aby bol posilnený vplyv občanov na výber, voľbu a prípadné odvolanie poslanca a súčinnosť politických strán s občanmi.

D.

Ilegálna masová migrácia do Európy sa stala od roku 2015 skutočnosťou a naberá na svojej intenzite. Bolo zistené, že proces migrácie je pod vedením OSN a v súčinnosti s EÚ a za aktívnej účasti mimovládnych organizácií celkom presne organizovaný. Masová migrácia začala byť postupne legalizovaná a na jeseň 2018 sa predpokladá, že bude Valným zhromaždením OSN schválený Globálny pakt o migrácií.

Masová migrácia do Európy má svoje jasné ciele, ktoré boli stanovené ešte Kalergiho plánom a neskôr plánmi OSN a EÚ. Masová migrácia do Európy je v rozpore so záujmami obyvateľov členských štátov EÚ. Napriek tomu politici demokratického Západu aj na čele s EÚ postupne realizujú opatrenia, aby došlo k zásadnému premiešaniu obyvateľstva Európy s migrantmi a na názory vlastných občanov neprihliadajú. Sú možné tieto otázky:

D.1. Nesúhlasím, aby OSN v spolupráci s EÚ a mimovládnymi organizáciami bez súhlasu občanov národného štátu a jeho zákonodarného zboru organizovali masovú migráciu ( prisťahovalectvo ) na základe povinných kvót, jednotnej sociálnej dávky a ďalších výhod. Migračná a azylová politika majú ostať v kompetencií každého členského štátu EÚ.

D.2. Súhlasím, aby OSN v spolupráci s EÚ a mimovládnymi organizáciami organizovali masovú migráciu ( prisťahovalectvo ) do každého členského štátu EÚ na základe povinných kvót, jednotnej sociálnej dávky a ďalších výhod. Migračná a azylová politika majú byť v kompetencií EÚ.

E.

V boji proti korupcií je veľmi dôležitá otázka decentralizácie štátnej moci a správy a tým aj jej finančného zabezpečenia a právomoci. Je potrebné posilniť právomoci miestnej štátnej správy – okresných úradov, ktoré sa musia stať prirodzeným centrom rozvoja okresu ako regiónu a ktoré budú k tomu mať aj primerané finančné zdroje, právomoci a volené orgány. Sú možné tieto otázky:

E.1. Žiadam, aby Národná rada SR prijala ústavný zákon o decentralizácií štátnej moci a správy v prospech posilnenia pôsobnosti a právomoci miestnej štátnej správy na úrovni okresných úradov.

E.2. Nesúhlasím, aby NR SR prijala ústavný zákon o decentralizácií štátnej moci a správy v prospech posilnenia pôsobnosti a právomoci miestnej štátnej správy na úrovni okresných úradov.

F.

Pripravuje sa zrušenie peňazí v hotovosti. Je to spoločný plán bank a štátov ako USA, Veľká Británia, Nemecko, Švédsko, ktorý sa má stať realitou. Ak bude existovať iba elektronický tok peňazí, tak každý štát bude mať dokonalú kontrolu každého človeka. Ak človek používa na preukazovanie peňazí kreditnú kartu alebo to robí cez internet smartfónom, tak tým len podporuje, aby bolo definitívne pripravené zrušenie peňazí v hotovosti. Každý má právo na rešpektovanie svojho súkromného a rodinného života, obydlia a korešpondencie. Sú možné tieto otázky:

F.1. Žiadam, aby NR SR prijala ústavný zákon, že zrušenie peňazí v hotovosti je porušením práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života a preto sa zakazuje.

F.2. Podporujem zrušenie peňazí v hotovosti.

G.

Do života každej ľudskej spoločnosti sa už dávnejšie dostala otázka využitia mikročipov. Tento výdobytok modernej vedy a techniky by mal slúžiť v prospech človeka. Lenže vždy je tu možnosť, že výsledok vedy a techniky vedia využiť skupiny podnikavých ľudí cez politikov a dôverčivých ľudí využiť aj v svoj vlastný prospech. Platí to aj pre prípad využitia mikročipov.

Bolo zistené, že mikročipom je možné ovládať človeka, jeho myslenie a správanie. To je už totalitná zbraň namierená proti slobode človeka, jeho duševným a duchovným schopnostiam. Vo svete už k čipovaniu ľudí postupne dochádza. V SR sa teraz odohráva druhý pokus uzákonenia v rámci veterinárnej starostlivosti povinného čipovanie psov. Je možné toto čipovanie pokladať za prípravu na čipovanie ľudí, pretože je to spôsob, ako psychologický pripraviť vedomie človeka k akceptovaniu mikročipu ako nevyhnutnej príručnej pomôcky, ktorá uľahčí život. Sú možné tieto otázky:

G.1. Žiadam NR SR , aby prijala ústavný zákon, že čipovanie ľudí je porušením ľudského práva na súkromie, je porušením slobody človeka a preto sa zakazuje.

G.2. Súhlasím s čipovaním ľudí.

H.

Pod vedením EÚ bola aj v SR rozpracovaná politika boja proti extrémizmu. Vytvorili sa legislatívne podmienky k tomu, aby ľudia boli trestaní za názor. Verejnosť bola napríklad oboznámená s tým, že polícia začala trestné stíhanie voči poslancom NR SR Stanislavovi Mizíkovi a Milanovi Mazúrekovi, ktorí boli obvinení z extrémizmu. Ako povedal Oliver Andrásy, postihovať ľudí za názor je choré. S názorom je potrebné polemizovať, ale nie jeho nositeľa policajne stíhať. Naši ústavní činitelia Andrej Kiska a Róbert Fico vyzývali na boj proti extrémistickým názorom a dokonca predseda vlády vyzýval orgány činné v trestnom konaní, aby stíhali extrémistické názory. Samotná politika sa tak stáva extrémistickou a vládna moc túto politiku reprezentuje. Sloboda myslenia a prejavu v SR sú ohrozené. Naše ministerstvo vnútra došlo nejakým spôsobom k poznaniu, že extrémizmus a šírenie propagandy je závažný sociálno – patologický spoločenský fenomén, ktorý je na vzostupe, pričom dopady týchto prejavov sú spôsobilé vážne ohroziť bezpečnosť štátu. A tak vládna moc je pripravená aj ďalej hádzať „kameň nenávisti“ na kohokoľvek, na koho bude ukázané prstom, pretože je presvedčená o svojej pravde a o svojom predurčení postihovať extrémizmus. Vládna moc a jej prisluhovači sú prví, ktorí vynikajú v nenávisti k občanom iného zmýšľania, pričom nie sú schopní vlastnej sebareflexie toho, čo v politike robia. Sú možné tieto otázky:

H.1. Žiadam vládu SR a NR SR, aby ešte v tomto volebnom období boli zrušené zákonné normy, smernice, nariadenia, organizačné zložky a finančné zdroje, ktoré súvisia s politikou boja proti extrémizmu.

H.2. Súhlasím s tým, aby vláda SR a NR SR pokračovali v realizácií politiky boja proti extrémizmu.

Z mojej strany to je niekoľko príkladov tých najzávažnejších tém dnešnej doby. Určite existujú aj ďalšie veľmi dôležité návrhy ( témy ), čomu sa musia politici venovať a to v súčinnosti s občanmi a za ich veľmi aktívnej účasti. V oblasti ekonomicko – sociálneho rozvoja ich nie je problém nájsť a špecifikovať.

Vzhľadom na určitý časový horizont prijatia politických opatrení si dovoľujem pripomenúť, že je vhodné, aby najbližšie parlamentné voľby boli zorganizované už podľa nového volebného systému a že terajšiu vládu je potrebné aj cez nástroj použitia prípravy a uskutočnenia referenda prinútiť k tomu, aby k otázke nového volebného systému bola usporiadaná celonárodná verejná diskusia. To si však vyžaduje, aby zákonodarný zbor a vládna moc mali záujem, aby sa o novom volebnom systéme rozhodlo za aktívnej účasti občanov – voličov.

Politická strana Sloboda a solidarita nedávno rozposlala po SR do domácnosti svoj propagačný materiál „Spravme Slovensko lepším“. Strana sa podľa tohto materiálu pokladá za demokratickú opozíciu, ktorá je pripravená prevziať zodpovednosť za Slovensko ( prečo nie za Slovenskú republiku , keď to nie je to isté ? ). Strana je na jednej strane sklamaná z toho, že skutočná zmena vlády bola na dosah a na strane druhej okrem niektorých personálnych zmien ľudia na námestiach po celom Slovensku vraj ukázali, že ulica má ohromnú silu. Slovensko vraj potrebuje zmenu celej vlády. A preto táto politická strana podporuje referendum o predčasných voľbách.

Sloboda a solidarita pod vedením Richarda Sulíka pokladá predčasné voľby za jediné čestné riešenie, v ktorých občania slobodne vyjadria dôveru politikom. Celú túto propagačnú maškarádu politická strana SaS podopiera vierou, že odkaz zavraždených Jána ( Kuciaka ) a Martiny za pravdu a spravodlivosť zmení Slovensko k lepšiemu. To je už vrchol politickej drzosti takýmto spôsobom manipulovať s vedomím človeka.

Podľa R. Sulíka a jeho skupiny občanom Slovenska ( Slovenskej republiky ) postačuje k pravde a spravodlivosti zmena celej vlády a teda bude najlepšie, ak budú predčasné voľby a občania vyjadria dostatočnú dôveru politikom z t. z. demokratickej opozície. Predčasné voľby sú občanom predstavované ako jediné čestné riešenie. Takže, zamyslíme sa. Skutočné nám, občanom, demokratická opozícia podsúva na riešenie to najdôležitejšie riešenie – iba vhodiť volebný lístok do urny s tými správnymi menami ? Neexistuje aj iné a oveľa čestnejšie riešenie ? Veď občania slobodne vyjadria dôveru politikom v každých parlamentných voľbách a – NIČ nového sa nedeje ! Sulikovci, bohužiaľ aj v súčasnosti ukázali, že občanov SR pokladajú iba za akýchsi „sezónnych robotníkov“ – použiť voľne dostupnú pracovnú silu na vykonanie volebného aktu vtedy, keď to demokratická opozícia potrebuje. Podobne to platí aj pre politickú stranu OľaNO.

Takže pozrime sa, čo nám napríklad tieto dve politické strany ako demokratická opozícia, ak vynecháme z toho vládnu koalíciu, úplne zatajili a nepokladali za potrebné to rozvinúť ako hlavnú politickú aktivitu v rokoch 2017 a 2018. Uvediem iba jeden príklad na tej pre osud Slovenskej republiky najdôležitejšej otázke. Je to otázka fungovania Európskej únie. Už vo februári 2017 bol v Európskom parlamente schválený dokument s týmto názvom: Správa o možnom vývoji a úpravách súčasnej inštitucionálnej štruktúry Európskej únie.“ Je to dokument o reforme EÚ, ale s dôrazom na posilnenie právomoci EÚ na úkor členských štátov. Zaujímavé je to, že na úrovni Bruselu sa nepočítalo s tým, aby o reforme EÚ bolo možné otvoriť diskusiu na úrovni v rámci každého národného štátu, ale najskôr že bude postačovať, aby sa na úrovni EÚ uskutočnil konvent zástupcov členských štátov. Presne toto, čo chcel Brusel, naši predstavitelia vládnej moci a rovnako aj demokratickej opozície dodržali.

Neotvoriť celonárodnú diskusiu k fungovaniu EÚ a o vzťahu národného a nadnárodného, nezapojiť občanov – voličov do tejto diskusie a potom na základe toho v rámci spolurozhodovania s občanmi a rozhodovania vládnej moci prijať záverečný dokument o potrebe reformy EÚ z pohľadu Slovenskej republiky, znamená dopustiť sa najväčšej politickej chyby !!! V budúcnosti sa nám to silne vypomstí, ale kto ponesie za veľké politické chyby zodpovednosť ?

Ak vládna koalícia urobila celkom vedomé túto politickú chybu, pretože sa v skutočnosti celonárodnej diskusie obáva ako čert kríža, tak demokratická opozícia to mala mať jednoznačne za úlohu v tomto smere zohrať hlavnú úlohu a viesť všetkých občanov k tomu, aby sa o reforme EÚ mohlo konečne ( ! ) vo veľkom a celkom zodpovedne hovoriť aj na národnej úrovni. Nič takého sa neudialo. Namiesto otázky o reforme EÚ sa spustil boj proti korupcií, pozornosť občanov bolo orientovaná iným smerom, až sme došli do absurdnej spoločensko – politickej situácie, že sa občania majú utešovať z odkazu Jána a Martiny a že slušní ľudia sú sklamaní, lebo skutočná zmena vlády bola na dosah ! Toto je už vrchol hlúposti toho, ako sa prezentuje taká politická strana ako SaS.

Ja ako slušný človek nie som sklamaný z toho, že nedošlo k skutočnej zmene vlády SR, pretože všetky parlamentné sily – mimo ĽS – NS – hrajú v skutočnosti proti nám, občanom a nám len zdôrazňujú, akí sme dôležití pre samotný volebný akt a jeho celkový výsledok. Ja ako slušný človek som sklamaný z toho, že naši zástupcovia v parlamente a aj samotná vládna moc nás, občanov, vyšachovali z našej ústavnej úlohy podieľať sa na správe štátu, konkrétne v tomto prípade zúčastniť sa reformy EÚ – zúčastniť sa celonárodnej diskusie o fungovaní EÚ a mať svoj podiel na prijatí zásadných rozhodnutí pre budúcnosť, hoci k takémuto postupu od nikoho nedostali mandát.

V roku 2017 a 2018 nešlo a nebola potrebné sa usilovať o zmenu vlády, ale usilovať sa donútiť vládnu moc, aby otázka reformy EÚ a teda jej fungovania bola vládou akceptovaná ako životne dôležitá otázka, ktorá sa mala stať jej hlavnou prioritou a v tomto období už sa mohlo prikročiť k záverečnému posudzovaniu návrhov tých dokumentov, ktoré mali byť predložené na spoločnú diskusiu s ostatnými členskými štátmi.

Je možné konštatovať, že toto bola príležitosť pre čestné riešenie, ktoré demokratická opozícia nevyužila celkom zámerne a vedomé. Ďalej sa teda pokračuje v politickej praxi, že o budúcnosti Slovenskej republiky rozhodujú tí politici, ktorí v prvom rade majú na pamäti, že nie občania ako nositelia štátnej moci, ale všelijakí nadnárodní mandaríni sú dôležití aj s ich záujmami a potrebami.

Každá politická strana, pokiaľ sa bude rozhodovať, ako chce manipulovať s vedomím občanov, by si mala osvojiť základnú axiómu skutočne demokratickej politiky: Bez aktívnej spolupráce s občanmi ( nie šaškovaním na námestiach ) a ich účasti na správe veci verejných, sa otázky pravdy a spravodlivosti nedajú riešiť ! Otázky pravdy a spravodlivosti v skutočnosti pre samotnú politiku predstavujú v svojom súhrne problematiku obecného ( spoločného ) dobra. Obecné ( spoločné ) dobro sa však dotýka každého člena našej spoločnosti a preto ani nemôže byť v politike riešené ako odkaz Jána a Martiny.

Ak SaS hovorí o predčasných voľbách ako o jedinom čestnom riešení, tak potom to nie je pravda, pretože uvedený príklad ukazuje, že čestné riešenie v politike je a musí byť spojené s prácou politikov ako zástupcov občanov a s ich schopnosťou spoločne s občanmi dbať o riešenie najdôležitejších problémov a úloh súčasnosti. Zakrývať a znemožňovať, aby vládna moc spoločne s občanmi riešili otázku reformy EÚ, to si nesmie dovoliť žiadna koalícia a ani opozícia. Zatiaľ neexistujú žiadne indície o tom, že SaS a OľaNO predstavujú takú politickú silu, ktorá bude mať záujem v prípade vládnutia aktívne spolupracovať s občanmi – voličmi a v ich (náš ) spoločný prospech.

Pre súčasnú politickú situáciu v Slovenskej republike a v Európe ( či vo svete ) nám t. z. demokratická opozícia predkladá vraj jedine čestné riešenie – predčasné voľby. Z odpovedí na položenú otázku: Aké referendum občania – voliči SR potrebujú?, vyplýva, že skutočné čestné riešenie existuje v rovine, ktorá nesúvisí s úplnou zmenou vlády SR, ale najskôr so zmenou určitých politik, ktoré vláda v súčinnosti s občanmi ako zdrojom štátnej moci musí prijať a realizovať.

Občania SR teda potrebujú v prvom rade mať k dispozícií novú víziu politického dobra. To je priorita, ktorá má mať prednosť pred referendom. Aby bolo možné takúto novú víziu vypracovať a schváliť, musia existovať na politickej scéne ( nie iba v parlamente ) politické strany, ktoré budú ochotné v prvom rade uskutočniť zmeny svojich politik a budú akceptovať základnú axiómu demokratickej politiky aktívne spolupracovať s občanmi a viesť ich k účasti na správe vecí verejných. Nová vízia politického dobra nemôže nemať v svojom obsahu témy, ktoré sa z určitých dôvodov pokladajú za tabu pre občanov SR.

Politici vládnej koalície, ale aj politici t. z. demokratickej opozície nám dostatočne potvrdili svojim správaním na politickej scéne, že nemajú z určitých dôvodov schopnosti novú víziu politického dobra pre SR vypracovať a nieto ešte o nej sa baviť s občanmi. Preto sa žiada, aby občania SR nečakali na zobudenie sa štandardných politických strán k novým činom. V našej spoločnosti existuje dostatok rozumných a schopných intelektuálov či jednoducho obyčajných občanov, ktorým záleží na budúcnosti SR a preto sa môžu iniciatívne spájať do rôznych dočasných zoskupení, aby návrhy pre víziu politického dobra bolo možné posúdiť a predložiť na celonárodnú diskusiu.

Nová vízia politického dobra vytvorená za aktívnej účasti občanov SR môže byť základom pre tie politické strany, ktoré sa budú pripravovať na riadne parlamentné voľby a ktoré sa budú chcieť uchádzať o určitú dôveru občanov – voličov. Táto nová vízia už musí zahŕňať aj nový volebný systém, podľa ktorého sa parlamentné voľby pripravia a zrealizujú. Nová vízia politického dobra a nový volebný systém majú vytvoriť podmienky k tomu, aby vznikla vláda, ktorá vždy v prvom rade bude akceptovať v politickej rovine zásadu, že jej najdôležitejším partnerom pre naplnenie cieľov a funkcií štátnej moci a správy sú občania ako zdroj štátnej moci a až v druhom rade rôzne nadnárodné štruktúry, ktoré v konečnom dôsledku majú záujem čo najviac obmedziť či zrušiť zvrchovanosť štátu a štátnu suverenitu.

Ak sa dáme zlákať na referendum o predčasných voľbách, nepodarí sa nám nastoliť vládnu moc, ktorá ktorá bude pracovať v prospech Slovenskej republiky a jej obyvateľstvo, ale najskôr urobia všetky potrebné politické kroky k tomu, aby sa Slovenská republika po strate zvrchovanosti a štátnej suverenity ocitla v náručí imperiálneho štátu so sídlom v Bruseli, pre ktorý sa staneme iba regiónom s názvom Slovensko, tak ako sa o SR vyjadrujú predstavitelia niektorých politických strán a v ktorom napríklad pod vedením vraj súdržnej a čestnej pravice ( ako SaS a OľaNO ) budú žiť slušní a čestní ľudia.

Na záver iba tak si dovolím upozorniť, že v dokumente „Spravme Slovensko lepším“, ktorý strana SaS zaslala do našich domácnosti, nie je žiadna zmienka o masovej ilegálnej migrácií a o jej hrozbách pre Európu a jednotlivé národné štáty. Podobne, ako v prípade otázky reformy EÚ, aj v prípade otázky masovej migrácie pravicové strany, ktoré sa pripravujú na prevzatie politickej moci, nerobili a nerobia žiadne zásadné kroky k tomu, aby SR masovú migráciu nepodporila. Pritom uvedená problematika mala dostať absolútnu prioritu už v minulom roku a v tomto roku, pretože na jeseň 2018 sa celé úsilie OSN a EÚ o migrácií má zavŕšiť prijatím dokumentu o potrebe presídľovania obyvateľov cudzích štátov do priestoru EÚ. A zase platí moja poznámka, že nikto sa neunúval navrhnúť referendum k tomu, aby sa občania vyjadrili, či si želajú, aby masová migrácia ( prisťahovalectvo ) bola organizovaná z pozície OSN a EÚ ako ich výlučná právomoc.

Vyzerá to tak, že ak budeme iba slušní a čestní a budeme doslova veriť súčasným víziám politických strán, ako napríklad strane SaS, tak potom ako naivní občania sa ocitneme tam, kde nás štandardné politické strany chcú mať: pod totalitným jarmom Bruselu a na ceste k strate slobody a spravodlivosti. Lebo týmto smerom sa politický vývoj v SR a v EÚ uberá a pritom je zastieraný aj takou nepatrnou aktivitou ako je prieskum verejnej mienky zo strany agentúry Focus, ktorá zistila, že 74,7 % Slovákov súhlasí s členstvom v EÚ. A je všetko v poriadku, takže trápenie s politikou a v politike ( s občanmi ) odpadá.

Čo môže tvoriť novú víziu politického dobra ? O náčrt takejto vízie sa pokúsim v ďalšom článku.

Dušan Hirjak

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

Počet obetí zemetrasenia na ostrove Lombok dosiahol 460

Jakarta 15. augusta 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Fauzy Chaniago)   Počet obetí ničivého zemetrasenia, ktoré začiatkom mesiaca zasiahlo turistami vyhľadávaný indonézsky ostrov Lombok, sa zvýšil na najmenej 460 mŕtvych. Škody spôsobené touto prírodnou pohromou podľa očakávaní presiahnu 450 miliónov eur, informovala v stredu Národná agentúra pre zmierňovanie následkov katastrof (BNPB). Zranenia utrpelo takmer…

Nový Zéland prijal zákon o zákaze nákupu bytov cudzincami

Wellington 15. augusta 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Nick Perry)   Novozélandský parlament prijal v stredu zákon, ktorý zakazuje mnohým cudzincom bez trvalého pobytu kupovať v krajine existujúce domy. Vláda pod vedením labouristov tak zavŕšila svoj predvolebný sľub, informovala agentúra Reuters. Novozélandská premiérka Jacinda Ardernová pred vlaňajšími septembrovými voľbami viedla kampaň za zastavenie rastu…

V trebišovskej nemocnici pomáhajú rómskym mamičkám asistentky osvety zdravia

Trebišov 15. augusta 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Roman Hanc)   V trebišovskej nemocnici pracujú od polovice apríla tohto roka dve rómske asistentky osvety zdravia, ktoré ovládajú rómsky jazyk. Na gynekologicko-pôrodníckom a pediatrickom oddelení pomáhajú rómskym mamičkám. Učia ich, ako sa starať o novorodenca, edukujú o hygiene, riešia problémové situácie a ak treba, prekladajú.…

Nahlásenú bombu na súdoch v Bratislave policajti nenašli

Bratislava 15. augusta 2018 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Marko Erd)   Neznámy páchateľ nahlásil predpoludním na súdoch v Bratislave bombu. Polícia momentálne toto oznámenie preveruje priamo na súdoch. Týka sa to aj Najvyššieho súdu SR. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Veronika Slamková.   Nahlásenú bombu na súdoch…

Svitko víťazom Hungarian Baja 2018

Bratislava 15. augusta 2018 (HSP/Foto:Hungarian Baja)   Polovica augusta je v rally komunite pevne spojená so špičkovou súťažou u našich južných susedov. Hungarian Baja s dlhoročnou tradíciou a patrí do svetového seriálu Bajas. Výborne zorganizovaná akcia má na dôstojný priebeh jeden dôležitý predpoklad: vhodnú lokalitu. Vojenský výcvikový priestor, ležiaci nad mestom Veszprém…

Gröhling: Ministerka Lubyová vnáša do situácie so SAV iba chaos

Bratislava 15. augusta 2018 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Ministerstvo školstva nerešpektuje vlastný zákon, vytvára chaos a ministerka situáciu so Slovenskou akadémiou vied (SAV) vôbec nevie riešiť, čo dokazuje aj snaha premiéra Pellegriniho vyriešiť problém za ňu. Myslí si to Branislav Gröhling, poslanec NR SR za SaS a tímlíder strany pre školstvo. „Ministerstvo…

Americké firmy odmietli poskytnúť služby bielym nacionalistom

Washington 15. augusta 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Eric Risberg)   Americké médiá oznámili, že veľké technologické spoločnosti Airbnb, Lyft a Uber sa rozhodli odmietnuť poskytovanie služieb bielym nacionalistom. Vyjadrili sa tak pred začiatkom nedeľňajšieho stretnutia členov  Unite the Right 2 (Spojte pravicu) v americkej metropole Washingtone. Napriek proklamovanej vysokej miere slobody v USA viacero internetových…

Katolíci na Slovensku i v zahraničí slávia Nanebovzatie Panny Márie. Bola telom i dušou vzatá do neba

Bratislava 15. augusta 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Henrich Mišovič)   Katolícka cirkev na Slovensku i v zahraničí slávi 15. augusta mariánsky sviatok, ide o Nanebovzatie Panny Márie. Sviatok Nanebovzatia Panny Márie ustanovil v Ríme pápež Sergius I. (687-701). V Jeruzaleme sa tento deň vyvinul od 5. storočia ako sviatok Zosnutia Matky Božej, a…

Čech prežil nešťastie v Janove: 14. august 2018 je pre neho druhý dátum narodenia. Konateľ firmy prezradil, čo vodiča kamióna asi zachránilo

Janov/Praha 15. augusta 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Antonio Calanni)   České médiá po páde diaľničného mosta v talianskom meste Janov informovali o tom, že pri páde sa nachádzal aj český občan. Akoby zázrakom prežil, a o včerajšku hovorí ako o druhom dátume narodenia. "Zrazu predo mnou zmizla cesta. A nebolo nič, len pád.…

Slovensko poskytne Iraku humanitárnu pomoc vo výške 212.000 eur

Bratislava 15. augusta 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Maya Alleruzzo)   Konvoj s humanitárnou pomocou, v hodnote 212.000 eur do irackého Mosulu vypraví z logistickej základne Ministerstvo vnútra (MV) SR v spolupráci s ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ). Slovensko sa tak snaží promptne reagovať na problémy civilného obyvateľstva a rozvoja mesta Mosul. Na tlačovej konferencii v Bratislave to…

Taliban odstúpil od ochrany Červeného kríža

Kábul 15. augusta 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Rahmat Gul)   Radikálne hnutie Taliban vyhlásilo, že už nebude poskytovať ochranu pracovníkom Červeného kríža v Afganistane. Militanti obviňujú túto neutrálnu humanitárnu organizáciu z toho, že nepomáha talibanským väzňom v Kábule, informovala v stredu stanica BBC. Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK) monitoruje väzenské podmienky a poskytuje…

Jedinečný zásah: Britský snajper guľometom zasiahol afganského veliteľa IS

Kábul 14. augusta 2018 (HSP/Foto: TASR/AP- Rahmat Gul)   Zdá sa, že snajperovi britskej elitnej jednotky SAS sa vydaril najlepší zásah z veľkej vzdialenosti, keď z 2,5 km trafil teroristu v severnom Afganistane, píše Daily Star Spomínaný snajper je seržantom a veteránom z bojov v Iraku a v Sýrii. V júni…

Prelomová zmena daňovej legislatívy!? Štát bude kontrolovať účty všetkým podnikateľom a živnostníkom

Bratislava 15. augusta 2018 (HSP/Foto:TASR)   Štát plánuje rázne zasiahnuť proti nepoctivým podnikateľom a je pripravený obmedziť bankové tajomstvo tak, ako ho poznáme dnes. Pripravovaná reforma daňových zákonov má umožniť finančnej správe či polícii kontrolovať finančné toky na účtoch všetkých firiem a živnostníkov vo všetkých bankových subjektoch pôsobiacich na našom…

Galko: Fico a Danko by mali konečne povedať, čo vedia o únose Vietnamca

Bratislava 15. augusta 2018 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Štátna mašinéria pod taktovkou Smeru-SD, SNS a Mostu-Híd nedokáže občanom vysvetliť ani to, ktorého ústavného činiteľa Slovenská informačná služba (SIS) informovala o svojich poznatkoch, týkajúcich sa únosu vietnamského podnikateľa, uvádzajú predstavitelia strany Sloboda a Solidarita. „Pritom občania sa od riaditeľa SIS Antona Šafárika dozvedeli, že SIS…

Predseda NR SR Danko poslal do Talianska sústrastné telegramy

Bratislava 15. augusta 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) poslal v stredu v súvislosti s utorkovým (14.8.) pádom mosta v Janove sústrastné listy predsedovi talianskej Poslaneckej snemovne Robertovi Ficovi a predsedníčke Senátu Marii Elisabette Albertiovej Casellatiovej. TASR o tom informovala šéfka tlačového odboru Kancelárie NR SR Zuzana Čižmáriková. V listoch vyjadril Danko…

Expert Andrej Suzdaľcev o Konvencii o Kaspickom mori

Aktau 15. augusta 2018 (HSP/ria.ru/srspol.sk/Foto: Facebook)   Podpis Konvencie o štatúte Kaspického mora je obrovským prínosom do medzinárodného práva, nazdáva sa zástupca dekana fakulty svetovej ekonomiky a svetovej politiky Národnej výskumnej univerzity „Vysoká škola ekonomiky“ Andrej Suzdaľcev. V nedeľu, 12. augusta, bol v kazachstanskom Aktau podpísaný (Ruskom, Azerbajdžanom, Kazachstanom, Turkménskom a Ruskom) historický dokument –…

Britská kaviareň obvinená z rasizmu

Londýn 15. augusta 2018 (HSP/Mirror/Foto:TASR/AP-Matt Dunham) - V poslednej dobe sa však na Facebooku množia obvinenia z rasizmu a problémy má aj s niektorými zákazníkmi.…

Vyjadrenie Únie autodopravcov Slovenska k situácii ČESMAD v oblasti ochrany práv autodopravcov

Bratislava 15. augusta 2018 (HSP/Foto:TASR-Roman Hanc)   UNAS je záujmovým združením nezávislých slovenských autodopravcov. Svoju činnosť zameranú na ochranu oprávnených záujmov autodopravcov vyvíja už od 10.12. 2010 Po celý čas svojej existencie sme predkladali návrhy na zlepšenie postavenia autodopravcov, ale aj bežných vodičov na Slovensku. Za ostatné dva roky sme…

TopSpeed

Minister dopravy podpísal s Poľskom stavbu R4 a nik o tom nevie

0

Pod nedávno zverejneným článkom o začatí razenia tunela Prešov sa objavil komentár od anonymného prispievateľa. Uviedol, že v jednom z posledných čísel regionálnych Podduklianských novín je článok o podpise dohody slovenskej a poľskej strany, ktorá má zaručiť stavbu Via Carphatia. U nás mala tento úsek predstavovať rýchlostná cesta R4. 

V Trenčíne padol rekord na 1/4 míle v kategórii Street. Je hlboko pod 10 s

3

Každý fanúšik seriálu Power fest tušil, že finále sezóny 2018 bude husté. Trenčianske kolo započítané aj do českého šampionátu každý rok priláka mnoho extrémnych mašín z domova aj od západných a severných susedov. Tentokrát to bol asi najväčší ohňostroj aký si nadšenec štyroch a dvoch kolies môže v našich končinách môže želať.…

Autonómne systémy sú stále nedokonalé, deklaruje americká IIHS

0

Také tvrdenie určite nepovažujete za žiadnu novinku. Americká inštitúcia poisťovateľov pre bezpečnosť na cestách IIHS spravila štúdiu, v ktorej preverili 5 automobilov od 4 rôznych výrobcov. Výsledky sú zaujímavé, obe autá od Tesly obstáli v rámci poloautonómneho systému udržiavania v pruhu najlepšie. Autonómne systémy teda nefungujú všade rovnako dobre.

BMW zvoláva do servisu autá kvôli EGR

2

Zvolávačky, respektíve zvolávacie akcie na nové výrobky tu boli aj budú. Nevyhnú sa im ani autá. Najnovší prípad zvolávacej akcie prichádza z Mníchova. BMW zvoláva do servisu autá pre možnosť požiaru. Príčina je pritom naozaj málo očakávaná, môže za ňu ventil EGR, ktorý vracia výfukové plyny späť do sania.

Katastrofa: V Janove padol diaľničný most v plnej premávke

5

Dnes o 11:50 sa padol diaľničný most v talianskom prístavnom meste Janov počas plnej prevádzky. Podľa posledných informácii je na mieste 35 mŕtvych a číslo sa môže zväčšovať. Podľa svedectiev sa najskôr zrútil nosný pilier, ktorý so sebou k zemi zobral samotnú vozovku. Morandiniho most otvorili v roku 1967. Navrhol…

Na diaľniciach v Rakúsku zvýšili rýchlosť

16

Pred nedávnom sme informovali, že Francúzi znížili maximálnu povolenú rýchlosť na cestách mimo obce. Rakúšania sa, naopak, vybrali iným smerom. Na vybraných diaľniciach v Rakúsku zvýšili rýchlosť a na 140 km/h. Tento pokus je však len na dobu určitú. Začalo to 1.8.2018 a trvať to bude rok. Následne to majú vyhodnotiť a…

KAMzaKRÁSOU

Stále nevieš, ako zaspať čo najrýchlejšie? Skús techniku 4-7-8!

1

Téma, ako zaspať čo najrýchlejšie, je stále veľmi aktuálna, hlavne počas týchto tropických nocí. Niektorí nemajú problém do pár minút po ľahnutí si zaspať, no nájde sa veľa takých ľudí, ktorí s tým problém majú. Pokiaľ patríte k tej druhej skupine, zbystrite svoju pozornosť! Poradíme vám, ako zaspať čo najrýchlejšie vďaka tejto…

Anton Kuruc radí: Vieš, ako dať do poriadku vlasy po dovolenke?

1

Povedzme si pravdu. Keď sa vrátime z letnej dovolenky, prvé, na čo myslíme, je spánkový deficit a celková regenerácia. Nie raz by sa nám hodilo ešte pár dní navyše na celkový oddych a prípravu do nového pracovného kolotoča. A tak to je aj v prípade našej pokožky a vlasov. Hoci…

Patizón: Zisti, ako táto chutná letná zelenina podporí tvoje zdravie!

2

Patizón patrí do rodiny tekvíc. Sezónou tejto chutnej zeleniny je práve letné obdobie a tak je ideálny čas naservírovať si ho na tanier. Očarí vás svojím netradičným tvarom, skvelou chuťou aj blahodarným vplyvom, ktorý má na ľudský organizmus. Podporuje trávenie a telu doplní mnoho dôležitých látok. Okrem toho má len minimum kalórií, takže…

Vieš, čo nerobiť po jedle? Na tieto veci musíš rýchlo zabudnúť!

1

A čo robíte po dobrom obede vy? Dáte si pohár vody, cigaretku alebo si dobre pospíte? A záleží na tom vôbec? Tak či onak, prezradíme vám, aké sú najčastejšie zlozvyky ľudí, ktoré robia po jedle. Niektoré z nich sú totiž nebezpečné a mali by ste sa im vyhýbať míľovými krokmi. Robíte ich aj…

Modrý čaj: Vieš o tom, že elixír mladosti naozaj existuje?

2

Kto z nás by nechcel začať deň s chutnými výdatnými raňajkami a elixírom mladosti namiesto kávy? Nie, nezbláznili sme sa, ani nemáme v pláne zbytočne fantazírovať. Naopak, elixír mladosti skutočne existuje a dokázali to aj vedci. Modrý čaj je to, čomu môžeme vďačiť za značné spomalenie starnutia a nielen za to. Počula si už o ňom? Že…

Zbav sa chybičiek krásy: Toto sú najlepšie bylinky proti bradaviciam!

1

Niekto má nimi posiatu celú tvár, čo mu spôsobuje nemalé komplexy a frustráciu. Inému vznikla len jedna - drobná, nepatrná a je s ňou absolútne zžitý. Či už patríš do jednej alebo druhej skupiny, isto nám dáš za pravdu, že bradavice ako také nie sú práve lichotivou súčasťou nášho tela. Ak aj nie…

TopDesať

Street art: Umelci ti ukážu jeho naozajstnú silu

0

Street art sa stal obľúbeným najmä v 21. storočí. Jeho naozajstnú silu dokonale demonštrujú nasledujúce fotografie od rôznych umelcov. Pozrite sa na tieto balóny! Uveríš nám však, ak ti povieme, že nie sú naozajstné? Diela umelcov v tomto článku sú tak (ne)skutočné, že by si niekto mohol pokojne myslieť, že…

Lada ležala na dne rieky 11 rokov. Po otvorení dverí nastalo nemilé prekvapenie

0

Lada, ktorá je na videu nižšie, ležala na dne rieky neuveriteľných 11 rokov. Ašak to, čo ukrývala vnútri, šokovalo absolútne všetkých. Ak si myslíš, že auto ponorené na dne rieky je výsledok kriminálnej šarvátky, tak sa mýliš... Automobil objavil miestny amatérsky potápač. Bol to on, kto zavolal záchranné jednotky na miesto činu. No to, čo…

TOP 10: Toto sú tie najzvláštnejšie páry sveta

0

Láska si občas nevyberá. A nevybrala si ani v týchto prípadoch. Nevedno, či zhoda náhod, alebo osud spojil tieto dvojice. S istotou však vieme povedať, že ide o tie najzvláštnejšie páry, aké sa na našej planéte nachádzajú... A možno aj v priľahlom vesmíre [adrotate group="11"] 1. Jolison Fernández da Silva a…

TOP 10: Predpovede z minulosti, ktoré boli totálne mimo

0

Už od začiatku histórie ľudstva nás zaujímali predpovede budúcnosti. A bolo ich naozaj veľa, a dokonca boli niektoré z nich až neuveriteľne presné. Jedným z najznámejších "prorokov" bol Nostradamus, francúzsky lekár a astrológ, ktorý predvídal udalosti ako francúzska revolúcia, obe svetové vojny a dokonca smrť princeznej Diany. Hoci sa jeho príbeh môže zdať neuveriteľný, veľa…

Tragédia v Janove: Kolaps mosta na videu!

0

Kolaps mosta v talianskom Janove nastal vo včerajších obedňajších hodinách. Príčina zatiaľ nie je známa, no ráta sa s viacerými verziami. Diaľničný most sa nachádza na frekventovanej diaľnici v talianskom Janove. Včera sa však stala obrovská tragédia a počas obrovskej premávky sa časť mosta zrútila. Kolaps mosta nastal práve vtedy,…

Vo Veľkej Británii sa objavilo nebezpečné ohnivé tornádo

0

Hasiči, ktorí hasili požiar v britskom grófstve Derbyshire, sa stali svedkami neobvyklého atmosférického javu - prekvapilo ich ohnivé tornádo. Vír sa objavil vedľa horiacej továrne na výrobu plastových debien pre supermarkety. Jeden z hasičov stihol ohnivé tornádo natočiť na video, ktoré následne zverejnil na internete. Tento atmosférický jav vzniká, keď sa spojí…