Kedy sa na Slovensku dočkáme verejného zdôvodnenia politiky strašenia Ruskom? Časť IX.

Napriek tomu, že pán Daniel Šmihula nevie, prečo sa bezpečné a mierové obdobie skončilo, celkom isto vie, aké dôsledky sa musia z tejto „kozmickej nevedomosti“ vyvodiť. Podľa neho západné spoločenstvo sa musí serióznejšie zaoberať otázkami vlastnej obrany. Myšlienka odvetného násilia proti Rusku je tak spojená s potrebou nevyhnutnej obrany celého západného spoločenstva. Nedajme sa mýliť, že sa hovorí o potrebe obrany. V skutočnosti silná obrana si vždy vyžaduje rast ekonomických zdrojov na obranu, modernizáciu ozbrojených  síl, ľudské a materiálne rezervy  pre ozbrojené sily. Čo všetko sa pripraví pre kvalitnú a rozhodnú obranu, má pre útok na nepriateľa veľký význam.

Aké posolstvo vysiela autor článku „Návrat k drsnej normalite“? Čitateľ či verejnosť má v každom prípade s pokojom prijať oznámenie, že sa skončilo bezpečné a mierové obdobie v Európe. Nie je to žiadna tragédia, preto sa ani nemusíme zaoberať tým, kto sa najviac zaslúžil o to, že násilie a vojna sa môžu vrátiť, najmä ak demokratický Západ spoločnými silami a rafinovanými metódami našiel   nepriateľa, z ktorého ide strach  – Rusko.     Násilie ( vojnové štvanie ) demokratický Západ zaujíma, pretože ním je možné získať hodnoty bezprácne. My, Západ, potrebujeme svoje evolučné výhody znásobiť. Možno, že Rusko prijme naše podmienky spolupráce, ešte mu dáme k tomu čas. Ak Rusko neprijme naše podmienky spolupráce, musíme ho priviesť k rozumu odvetným násilím. Rusko musí pykať za to, čo my, Západ sme narobili Ukrajine. Jedinou rozumnou politikou v tejto zmenenej medzinárodnej situácií je pokračovať v politike strašenia Ruskom  a venovať sa zabezpečeniu aktívnej obrany Západu organizáciou NATO. Je nutné  zvýšiť rozpočty výdavkov na obranu. Obyvateľstvo Európy má počítať s tým, že k obrane patria aj otázky Civilnej ochrany a budovanie vojenských zručnosti u populácie, pričom všetci musíme byť oddaní protiruskej propagande.  Príprava dôslednej obrany si bude vyžadovať, aby jednotlivci a spoločnosť niečo strpeli, snažili sa pomáhať v úsilí o dosiahnutie kvalitnej obrany. Verejnosť si má zvykať na to, že niektoré priority života spoločnosti sa zmenia a budú vnímané ako veľmi nepríjemné. Nárast  výdavkov rozpočtov členských krajín  NATO však nemusí sprevádzať bolestivé úsilie.

Toľko k tomu, ako z môjho pohľadu a obsahu článku sa ukazuje posolstvo k obyvateľstvu Slovenska ( Európy ). Je to smutné posolstvo, je to lživé posolstvo, je to agresívne posolstvo. Ešte je potrebné dodať, že autor článku nezabudol na menšie európske štáty, v ktorých ozbrojené sily tvoria asi 0,3 % celkovej populácie, výdavky na obranu asi 1 % HDP a predpokladaný ekonomický rast okolo 3%. Podľa  autora článku takýto štát má veľmi vysoké vnútorné rezervy na znásobenie vojenskej sily, čo obyvateľstvo nemusí výrazne pocítiť. Posolstvo pre obyvateľov menších krajín Európy je významné. Môžeme sa tešiť z toho, že sa budeme podieľať na obrane demokratického Západu a pritom sa naša životná úroveň nezhorší !

Článok „Návrat k drsnej normalite“ pokladám za perfektnú ukážku toho, ako sa dá prisluhovačmi politikov zdôvodňovať politika vojnového štvania v rámci masmédií, ako sa dá manipulovať vedomie verejnosti tak, aby sa stala pokojnou masou pripravenou prijať taký osud, aký jej ho určia globálne elity či politická elita každej členskej krajiny EÚ. Demokratický Západ sa teda musí iba brániť, organizovať obranu a je zaujímavé, že táto obrana sa týka iba východného krídla Európy, pretože je to najbližšie k hraniciam s Ruskom.

V novinách sa môžeme  často dočítať, že najväčší strach z Ruska majú pobaltské krajiny. Podľa veliteľa amerických síl v Európe Rusko by mohlo pobaltské štáty  dobiť  rýchlejšie, ako vojska NATO  ( rozumej USA ) by tam prišli a ubránili ich. Nikoho z novinárov ( či komentátorov ) nenapadne opýtať sa politikov pobaltských krajín, aké politické opatrenia prijímali a prijímajú k tomu, aby sa posilnili mierové vzťahy medzi pobaltskými krajinami a Ruskom. Skôr sa ukazuje, že politici  Pobaltia, podobne ako aj v iných krajinách východnej Európy,  pracujú iba na konfrontačnej politike s Ruskom.

Článok právnika a politológa Daniela Šmihulu svojim obsahom politiku konfrontácie významne dopĺňa, pretože podľa neho vyvodzovanie dôsledkov z ukončenia bezpečného a mierového obdobia sa má riešiť otázkami vlastnej obrany západného spoločenstva, pričom práve k tomuto ukončeniu demokratický Západ významne prispel. Autor sa ani náznakom nepriblížil k myšlienke, že je potrebné pracovať na systéme zabezpečenia mierovej spolupráce západnej spoločnosti s Ruskom, hľadať nový systém medzinárodnej bezpečnosti.

Bezpečné a mierové obdobie sa skončilo preto, že jednoducho demokratický Západ si vyčlenil Rusko ako možného agresora, z ktorého je potrebné mať strach. Rusko je nepriateľ, ktorého je potrebné zastrašiť. A k tomuto strašeniu sa oficiálne pripojilo aj Slovensko. Návrat k drsnej normalite nie je návratom k bezpečnému a mierovému obdobiu. Medzinárodná bezpečnosť a mier v Európe a vo svete nie je možné riešiť bez Ruska a spolupráce s ním a ani z pozície karateľov, ktorí si uzurpovali ako dvadsať osmička právo „kefovať“ Rusko ako sa len dá.

Nie otázka obrany západného spoločenstva proti Rusku, ale otázka spolupráce s Ruskom pri vytváraní systému medzinárodnej bezpečnosti je dôležitá. Spolupráca s Ruskom však nemôže  byť založená na prístupe, ktorý som už spomínal. NATO sa bude rozprávať s Ruskom, aby ho zastrašilo. Ak by malo západné spoločenstvo vyvodiť dôsledky zo súčasnej situácie, tak by to malo byť organizované tak, aby si prehodnotilo, a celkom kritický, kde v oblasti zahraničnej a európskej politiky robí chyby a prijíma nezmyselné politické rozhodnutia.  Politici demokratického Západu v jednote svojho morálneho bahna zavadzajú verejnosť, pretože jej nechcú ukázať tú správnu cestu vedúcu k bezpečnému a mierovému životu.

Zaoberať sa otázkami obrany demokratického Západu je dôležité najmä pre USA, aby mohli úspešne pokračovať či dokončiť vojenskú kolonizáciu Európy. Pri spolupráci s Ruskom na systéme medzinárodnej bezpečnosti otázky kolonizácie Európy  by sa stali nežiaducimi. Ale aj tak v rámci zabezpečenia obrany  západného spoločenstva by bolo vhodné sa niekoho opýtať, koľko vojakov európskych krajín je umiestnených na  základniach v USA, aby v prípade napadnutia Ruskom mohli brániť obyvateľstvo.

Neustále „kefovanie“ Ruska je založené na argumente podpory separatistov. Rusko je vinné, že na východe krajiny sa bojuje. Demokratický Západ v čele s USA, ktoré zorganizovali  štátny prevrat v Kyjeve tak, aby sa hrot útoku obrátil proti Rusom a Rusku a úplne sa zmenila politika krajiny, hoci v neprospech Ukrajiny a Ruska, tento Západ nemá vraj na ukrajinskej kríze žiadnu vinu či žiadny podiel. Na východe Ukrajiny nejde o nič iné ako o občiansku vojnu, ktorí bola rozpútaná zásluhou štátneho prevratu a príchodu novej kyjevskej moci, v ktorej svoje miesto dostal aj ukrajinský nacionalizmus a reálny fašizmus.

Možno, že sú pravdivé slová Igora Kolomojského, ktoré vraj vyriekol v Haife na počesť Roš Hašanu v septembri 2014. Podľa neho sa urobil s Ukrajincami pokus, ktorým získali ideálnych bojovníkov proti Rusom a Rusku. Tento oligarcha je presvedčený, že vzťahy medzi Ukrajinou a Ruskom sa prerušili asi tak na sto rokov. Teraz už bude ľahko zničiť samotných  Ukrajincov ich odtrhnutím od Ruska, keď sa im budú poskytovať pôžičky na vojnu a potom sa im pre dlh všetko odoberie.

Všimnime si niečo dôležité u dvadsať osmičky EÚ. Namiesto toho, aby  kyjevskú moc prinútili ukončiť občiansku vojnu, tak svoju energiu orientujú len na výčitky, že Rusko podporuje separatistov. Rusko ako „agresor“ na svojom území prijalo cez milión utečencov z východu Ukrajiny. Utečencom je poskytovaná humanitárna pomoc. Demokratický Západ sa do takejto pomoci nehrnie, pretože NATO a USA poskytujú pomoc kyjevskej chunte a ukrajinskej armáde. Veď odporcov kyjevskej chunty je potrebné podľa Kyjeva zničiť. Demokratické právne štáty nikdy neodsúdili kyjevskú moc za to, že vedie občiansku vojnu proti časti obyvateľstva Ukrajiny. Dokonca nikoho z nich nenapadlo navrhnúť pre Ukrajinu sankcie. Náš predseda vlády sa chodí klaňať obetiam teroristických útokov v Paríži a Bruseli, ale obete občianskej vojny na Ukrajine si ešte nestihol všimnúť.  Je to pochopiteľné !

Iba rozvrátená Ukrajina, poštvana proti Rusku, má pre demokratický Západ neoceniteľnú hodnotu, pretože iba týmto rozvratom realizovaným v rámci Majdanu sa podarilo bez GPS nájsť nepriateľa Európy – Rusko. Zo strany demokratického Západu ide tak o nemorálnu, špinavú politiku, ktorej špinavosť sa znásobuje tým, že politické elity pravdu o Ukrajine a ukrajinskej kríže nehovoria, zatĺkajú, skrývajú a ešte k tomu zriaďujú rôzne inštitúcie pre boj s ruskou či proruskou propagandou. Toto zlo je základnou dimenziou dnešného života obyvateľstva Európy a ukazuje, že zahraničná a európska politika EÚ vôbec nie je zárukou bezpečného a mierového života, pretože samotná EÚ je pod silným poručníctvom USA. Agendou EÚ sa riadiace procesy pre štátnu administratívu USA a globálnu elitu podstatne zjednodušili.

Už som spomínal, že systém medzinárodnej bezpečnosti nie je možné budovať a teda aj udržiavať, ak sa bude Rusko pokladať za nepriateľa a ak sa bude ďalej pokračovať vraj v budovaní obrany západného spoločenstva. Aby bolo možné ukončiť občiansku vojnu  na východe Ukrajiny, k tomu je potrebná politická vôľa demokratického Západu a kyjevskej moci. Plánovať víťazstvo ukrajinskej armády či dobrovoľné vzdanie sa Donecka a Luhanska neprestavujú dobre riešenia ukrajinskej ( európskej ? ) krízy.  Existuje efektívny spôsob rýchleho ukončenia občianskej vojny na Ukrajine. Je ním jednostranné ukončenie vojnových aktivít na strane kyjevskej moci a stiahnutie všetkých prokyjevských vojenských skupín do vojenských útvarov či vnútrozemia. V následnom kroku potom začatie oficiálnych konzultácií  o spolunažívaní Donecka a Luhanska s ostatnou časťou Ukrajiny.

Kyjevskú moc môže k ukončeniu občianskej vojny prinútiť iba demokratický Západ na čele s USA. Práve postoj USA je rozhodujúci, pretože kyjevská moc nie je svojprávna, ale je pod velením a riadením štátnej administratívy USA. Predpokladať, že Kyjev musí zobrať východ Ukrajiny pod svoju správu a moc, už nie je reálnou predstavou, s ktorou treba počítať. Keďže Krym sa dobrovoľne, rozhodnutím v referende do štátneho zväzku s Ukrajinou nevráti, z týchto hľadísk živiť nenávisť k Rusku je zo strany demokratickej Európy nezmysel. Je tu jasná výzva pre Brusel: dajte čo najskôr ukončiť občiansku vojnu na Ukrajine !!! A to v jasných termínoch a za jasných podmienok. V záujme prechodu na budovanie systému medzinárodnej bezpečnosti a mieru v Európe a vo svete je to veľmi dôležité.

Výčitka Rusku, že podporuje separatistov na východe Ukrajiny veľa toho nevyrieši, pretože je možno založená na predpoklade, že za absencie pomoci Ruska budú separatisti porazení. To by bolo to najhoršie riešenie situácie na Ukrajine. Existuje preto nepomerne lepšie a veľmi efektívne riešenie a to je jednostranné ukončenie občianskej vojny z rozhodnutia kyjevskej moci. EÚ a OBSE môžu pre tento  prípad určiť tím spoločných pozorovateľov, ako kyjevská moc rešpektuje určití pravidlá a zásady ukončenia vojny a stiahnutie vojenských síl mimo územia bojov hlboko do vnútrozemia. Pri jednostrannom ukončení občianskej vojny automatický odpadne potreba výčitky Rusku, že podporuje separatistov. Čiže neustále opakovaná výčitka Rusku o podpore separatistov je zásadným spôsobom riešiteľná z iniciatívy demokratického Západu, ktorý v tomto prípade by musel byť ochotný zmeniť svoju politiku vo vzťahu k Ukrajine a Rusku. Je na niečo také  demokratický Západ pripravený? Zatiaľ demokratický Západ nie je pripravený zmeniť svoju politiku, pretože v nej sa ešte nezačalo hovoriť úprimne, pravdivo a čestne. Ani summit štátov určených pre vyriešenie ukrajinského konfliktu v tzv. normandskom formáte nič doteraz nevyriešil a minské dohody ostali na papieri. Summit nemôže nič vyriešiť, čo si Kremeľ už jasne všimol, pretože demokratický Západ je rozbehnutý v projekte zabezpečovania obrany a to čo najbližšie k ruským hraniciam.

Dušan Hirjak

Koniec deviatej časti

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Dušan Hirjak

O AUTOROVI

Som na starobnom dôchodku. Niekoľko rokov som pracoval ako tajomník OV SZM v Humennom, ako konštruktér vo Vihorlate, .n.p. Snina, ako predseda Odborovej rady na výstavbe VN Starina, ako tajomník MNV a potom 5 volebných období ako starosta obce Stakčínska Roztoka. V rokoch 1989- 1994 som diaľkovo študoval na PU v Prešove filozofiu. Získal som akademický titul Mgr. a PhDr. Píšem básne ( občas ), rekreačne behám a baví ma venovať sa politickým otázkam. Niekedy som bol radovým členom KSČ a členom ĽM ( počas práce vo Vihorlate 1977-1985 - stranícka úloha ). Manželka Anna je na dôchodku, celý život pracovala v NsP Snina ako ženská sestra. Mám dve dcéry: Tatianu a Natašu. Obidve žijú a pracujú v Bratislave. Mám tri vnúčatá. Žijem v svojom rodinnom dome v Snine.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 157

Celkové hodnotenie: 15.41

Priemerná čítanosť: 957

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Dolná komora francúzskeho parlamentu schválila návrh zákona o bezpečnosti

  0icon

  Paríž 24. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Eric Gaillard)   Dolná komora francúzskeho parlamentu schválila v utorok návrh zákona o bezpečnosti, ktorý by obmedzil právo filmovať alebo fotografovať…

  EÚ si od spoločnosti Moderna objedná 160 miliónov dávok vakcíny

  0icon

  Brusel 24. novembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Olivier Matthys)   Európska únia (EÚ) si od farmaceutickej firmy Moderna objedná 160 miliónov dávok experimentálnej vakcíny proti koronavírusu. Oznámila to…

  Maas dúfa v obnovenie vzťahov medzi EÚ a USA počas Bidenovej vlády

  0icon

  Berlín 24. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Petros Giannakouris, Darko Vojinovic)   Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas vyjadril v utorok nádej na obnovenie vzťahov medzi USA a…

  Víťazstvo Bidena potvrdili aj v štáte Pensylvánia

  0icon

  New York 24. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Carolyn Kaster)   Predstavitelia amerického štátu Pensylvánia oficiálne potvrdili, že víťazom prezidentských volieb v tomto štáte sa stal demokrat Joe…

  Poslanci schválili zrušenie bankového odvodu, ako aj úpravu v rámci odkladu splátok úverov

  0icon

  Bratislava 24. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Bankám od budúceho roka zanikne povinnosť platiť bankový odvod. Vyplýva to zo zákona o zrušení osobitného odvodu bánk…

  Veronika Remišová vyzvala koaličných partnerov na riešenie problémov s chladnou hlavou

  0icon

  Bratislava 24. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Koaliční partneri by mali pri riešení problémov pristupovať s chladnou hlavou, bez zbytočných útokov a s konštruktívnymi riešeniami.…

  Ruská vakcína je podľa predbežných dát účinná na viac ako 91 percent

  0icon

  Bratislava 24. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Alexander Zemlianichenko Jr)   Ruská vakcína proti koronavírusu Sputnik V je účinná na viac ako 91 percent, ukazujú predbežné dáta z…

  EÚ prijala akčný plán pre integráciu a začlenenie migrantov na roky 2021 – 2027

  0icon

  Brusel 24. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Darko Bandic, Thierry Monasse)   Európska komisia (EK) predstavila v utorok akčný plán pre integráciu a začlenenie na roky 2021 –…

  Mikas sa stretol s trénerom Molnárom z Extrémnych premien

  0icon

  Bratislava 24. novembra (HSP/Foto:Facebook)   Potom ako došlo v októbri k zatvoreniu fitnes centier sa na sociálnej sieti ozval známy tréner Maroš Molnár z relácie…

  Ako sa nestať poskokmi Bruselu? Stačí podporiť "prezieravejších" susedov v rámci V4

  0icon

  Bratislava 24. novembra 2020 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Virginia Mayo)   Historik a publicista Vlastimil Vondruška, ktorý je zároveň jedným z najpopulárnejších českých spisovateľov súčasnosti, sa na svojom blogu…

  TopDesať

  Oprava rozbitých vecí môže byť aj poriadna zábava

  0 icon

  Oprava rozbitých vecí nemusí byť iba nuda. Ak sa do toho pustia obyčajní ľudia, ktorí nie sú veľmi zruční, tak môžu vzniknúť podobné komické situácie. Sťahovacie pásky držia pohromade nárazník a karosériu auta, vešiaky v rúre poslúžili miesto roštu a rovnako skvele poslúžila aj prázdna plastová nádoba, z ktorej si…

  Prečo je každá planéta vo vesmíre guľatá?

  0 icon

  Náš vesmír má najmenej jednu sextilionovú planétu. Ale každá jedna zo šesťdesiatich planét vo vesmíre je guľatá. Nie je medzi nimi ani jeden kváder ani žiadna planétka pripomínajúca Toblerone. Žiadna planéta nie je guľatá „od narodenia“. Planéta začína svoj život ako mrak hornín a prachových častích rotujúcich okolo hviezdy. Častice sa…

  Smrť princeznej Diany: 1. časť

  0 icon

  V nedeľu dňa 31. augusta 1997 otriasla v raných hodinách svetom správa o smrti princeznej Diany. Zomrela spoločne so svojím milencom Dodim Al-Fayedom pri autonehode, ktorá sa stala v noci v jednom z parížskych tunelov. Vodič automobilu Henri Paul tiež zomrel. Dianin bodyguard Trevor Rees Jones bol vážne zranený. Nejak tak môže vyzerať XY ďalších ranných…

  Pristátie na Mesiaci a nekončiace konšpirácie. 4. časť

  0 icon

  Bolo pristátie sfalšované? A kde je kráter? Ako mohli prežiť astronauti a zariadenie v module Apollo 11 Van Allenov radiačný pás? A čo mesačné kamene a výprava Wernhera von Brauna na antarktickú expedíciu? To je len výber najčastejších otázok, ktorými rôzni konšpirátori už po desaťročia zaplavujú internet. Prinášame vám štvrtý…

  Kde sa nachádza najdaždivejšie miesto na Zemi?

  0 icon

  Ak  sa niekto spýta, kde je asi najdaždivejšie miesto na Zemi, čo by ťa napadlo ako prvé? Dažďové pralesy alebo možno Anglicko? Prekvapivo to je v Indii. Podľa Guinessovej knihy svetových rekordov je najdaždivejšie miesto, tzn. z najvyššími priemernými ročnými zrážkami, dedina Mawsynram. Nachádza sa na severovýchode Indie a podľa získaných údajov tam…

  Vo svete IT

  Huawei na to pôjde z opačnej strany. Namiesto 5G smartfónov pôjde do 4G. Naznačujú to najnovšie správy

  0 icon

  Minulý rok spoločnosť Huawei oznámila veľké plány spojené so zvýšenou frekvenciou uvoľňovania nových 5G smartfónov. Bohužiaľ, však situácia spojená so sankciami, neumožnila spoločnosti tento cieľ naplniť. Dôvodom je, že Huawei nemôže aktuálne odoberať produkty a služby vyrábané americkými technológiami. V praxi to znamená, že Huawei nemá od koho odoberať procesory…

  10 najlepších hororových filmov, ktoré aktuálne nájdete na Netflixe

  0 icon

  Hororových filmov môžeme nájsť tisíce, ale len máloktoré stoja v skutočnosti za pozretie. A práve preto by sme vám chceli dať do pozornosti niekoľko z nich, ktoré stoja za zvýšenú pozornosť. Pevne veríme, že vo výbere nižšie si nájde každý niečo, čo ho poteší. 1922 1922 je film, ktorý je…

  Nový Xiaomi Mi 11 Pro by mohol prísť s úchvatným WQHD+ displejom, čím sa vyrovná najdrahším konkurentom

  0 icon

  Nová vlajková séria Mi 11 od spoločnosti Xiaomi je pomaly ale isto na ceste, čo sa odráža aj na množstve informácií, ktoré sa dostávajú do povedomia leakerov, technologických redaktorov ako aj fanúšikov značky. O nadchádzajúcej sérii však stále nemáme exaktné informácie, čomu nedopomáha ani zverejnenie najnovších informácií odhalených priamo z…

  Mohlo by ľudstvo v budúcnosti osídliť Europu, jeden z mesiacov Jupitera?

  0 icon

  Jeden z mesiacov Jupitera, Europa, je na našej oblohe len drobnou bodkou svetla, ktorá je v porovnaní s inými, oveľa jasnejšími hviezdami, pomerne nevýrazná. Zároveň je to najmenší mesiac, ktorý bol objavený Galileom v roku 1610. Až koncom 19. storočia sa podarilo odhaliť jeho priemer, ktorý má približne 3100 km. S príchodom 60. rokov minulého…

  Google bude pravdepodobne čeliť ďalšiemu sporu. Stredobodom pozornosti je spôsob zberu údajov o používateľoch

  0 icon

  Po niekoľkých protimonopolných vyšetrovaniach, ktorým musí  Google aktuálne čeliť vo viacerých regiónoch sveta, prichádza ďalšie. Tentokrát na území Veľkej Británie. Na tému upozorňuje portál techxplore.com. Opäť raz dôvodom sú praktiky zbierania údajov o používateľoch. Podľa zverejnených dokumentov, britský protimonopolný dozorný úrad a Úrad pre hospodársku súťaž, začal preverovanie sťažnosti potom,…

  Armádny Magazín

  Viete, že ... osud Židov bol spečatený za 90 minút? a iné menej známe fakty nielen z bojiska druhej svetovej vojny

  0 icon

  Slovensko, 24. november 2020 (AM) –Viete, že...? ...Turecko chcelo v roku 1952 zatvoriť Bosporský prieliv pre sovietske lode? Turecko je v podstate „večným“ nepriateľom Ruska, s ktorým bolo vo vojnovom stave 12-krát. Mnohí dnešní Rusi hovoria, že aj v súčasnej Sýrii sú na opačnej strane barikády, ž

  Komu bude slúžiť Európska armáda, ak vznikne?

  0 icon

  Nemecko, 24. november 2020 (AM) – Nemeckí poslanci za SPD vypracovali projekt na vytvorenie európskej „28. armády“ nezávislej od členských štátov a na čele s novým "európskym komisárom obrany". Armáda, ktorá by sa mohla byť vyjadrením "suverenity". Nemecký denník Die Welt opisuje projekt

  Náhorný Karabach: Jeden azerbajdžanský vojak zomrel, ruský mierotvorca zranený pri výbuchu míny

  0 icon

  Náhorný Karabach, 24. november 2020 (AM) – Dôstojník ruských mierových síl bol zranený pri výbuchu míny v Náhornom Karabachu, jeden azerbajdžanský vojak prišiel o život, ďalší štyri karabašskí záchranári boli zranení. Informuje o tom ministerstvo obrany Ruska.

  USA pokračujú v búraní bezpečnostnej architektúry sveta

  0 icon

  USA, 24. november 2020 (AM) – V noci na 22. november 2020 USA ukončili procedúru vystúpenia zo Zmluvy o otvorenom nebi, čím sú už takmer na konci deštrukčného procesu bezpečnostnej architektúry sveta. Na dokončenie deštrukcie im zostáva už len jediné – nepredĺžiť platnosť zmluvy START 3.   Z

  Irán zabarikádoval Venezuelské nebo: Drony Mohajer-6 budú na ochranu pred votrelcami

  0 icon

  Venezuela, 24. november 2020 (AM) –Prílet dronu Mohajer-6 do Venezuely môže byž varovaním pre USA. Ide o symbolický prílet, pretože Irán uvoľnil licenciu na výrobu svojho dronu vo Venezuele čo znamená pre Madurov "diktátorský" režim posilniť svoju obranu pred démonkratickým režimom z USA. Do akej miery bude tento projekt úspešný ukážu…

  Svetlo sveta

  Otec Urbančok: Blíži sa bibliou predpovedaný koniec sveta ?

  0 icon

  Homília na 25. nedeľu po Turícach – Misál sv. Jána XXIII. Mt 24,15-35 Keď uvidíte ohavnosť spustošenia na svätom mieste, ako predpovedal prorok Daniel – kto číta, nech pochopí: vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr, kto bude na streche, nech nezostupuje vziať si niečo z domu,…

  Arcibiskup Fulton J. Sheen: Nebo nie je až tak ďaleko

  0 icon

  V jednej známej piesni sa hovorí: “Keď som pri tebe, som v nebi.” Nech to znie akokoľvek ľúbivo, toto nie je nebo, o ktoré človek na zemi zápasí. Ak chceme hovoriť o nebi, musíme najskôr pochopiť, prečo nebo je večnosť. Hovoriť o večnosti znamená pochopiť čas. V nebi nie je…

  Očistec je miestom utrpenia, ale zároveň predĺžením Božieho milosrdenstva po smrti

  0 icon

  Pre veľkú väčšinu ľudí je takmer nemožné dosiahnuť na tomto svete dokonalosť. A preto Cirkev hovorí o Očistci. Pre väčšinu z nás je nemožné zomrieť v stave dokonalosti. Ďakujme Bohu, že vo svojom milosrdenstve, nám ľuďom, dal Očistec. Očistec je pre nás rozšírením Božieho milosrdenstva z tohto sveta do nadprirodzeného.…

  Dva spôsoby ako odkláňa diabol cnostných ľudí od svätosti

  0 icon

  Aj ľudia, ktorí žijú cnostným životom sú vystavení boju diabla. Ten dokonca samotnú cnosť vie využiť ako prostriedok a príležitosť na odpadnutie od Boha. V 16 storočí kňaz Lorenzo Scupoli predstavil a rozobral dve diablove stratégie, kedy je cnosť a túžba po dosiahnutí cnosti, využitá diablom na odklonenie duše od…

  Je ľahšie uveriť v prítomnosť Ježiša v Eucharistii alebo, že dieťa v maštali je Bohom?

  0 icon

  Raz na sviatok Zjavenia Pána jeden svätec povedal: „Boh sa nezjavuje ľuďom, ktorým stačí jedna kniha na celý život. Boh sa zjavuje buď úplne jednoduchým ľuďom ako boli pastierikovia alebo mudrcom, ako boli Traja králi. Obe skupiny ľudí totiž vedia, že o Bohu nič nevedia a sú pokorní. Tá tretia kategória ľudí…

 • icon FOTO DŇA