Kedy sa na Slovensku dočkáme verejného zdôvodnenia politiky strašenia Ruskom? Časť I.

Európska únia v spolupráci s NATO a pod vedením USA ďalej napredujú v posilňovaní konfrontačnej politiky strašenia Ruskom. Jasne to vyplýva z článku, ktorý uverejnil denník Pravda dňa 21.mája 2016 od redaktora Andrej Matyšáka. Toto posilňovanie konfrontačnej politiky v reči ministrov zahraničných vecí  28 krajín EÚ dostalo humánnejší názov. Podľa nich ide o posilňovanie východného krídla Severoatlantickej aliancie, ktoré má dokumentovať ochotu a pripravenosť NATO chrániť územnú celistvosť každého člena.

Náš minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák je tomuto posilňovaniu jednoznačne naklonený. Podľa neho aliancia musí s Ruskom komunikovať. Jeho požiadavka na komunikáciu súvisí s otázkou dôvery ( vzájomnej ) a potrebných informácií. Článok redaktora Andreja Matyšáka má v tejto súvislosti priliehavý názov: „NATO sa chce s Ruskom rozprávať. A odstrašiť ho.“

Strašenie Ruskom úspešne pokračuje. Politici členských krajín EÚ sú v tomto jednotní a solidárni. Nám, verejnosti či obyvateľstvu Európy, neustále masírujú vedomie ( mozgy ) tým, že strach z Ruska je opodstatnený, pretože Rusko anektovalo Krym a podporuje separatistov na východe Ukrajiny. Dá sa teda očakávať, že požiadavka EÚ a NATO je veľmi logická: treba byť pripravenými na ochranu územnej celistvosti každého člena. A bezpečnosť obyvateľov je veľmi prospešná záležitosť, takže nie je čo riešiť z hľadiska verejnosti a NATO je potrebné nechať, nech aktívne pracuje. Treba priznať, že vojnoví štváči sa veľmi aktívne pustili do organizovania rôznych aktivít v rámci NATO, aby bolo možné ich výsledky ohlásiť už na summite NATO v júli  vo Varšave.

Rovnako je verejnosť masírovaná aj informáciou, kto sa najviac obáva Ruska. Sú to pobaltské krajiny, Poľsko, Rumunsko, Bulharsko. Slovensko vraj nežiada vojakov na svojom území ( podľa M. Lajčáka ), ale v každom prípade bude podľa jeho slov zapojené do posilňovania východného krídla NATO. Minister zahraničných vecí nám neprezradí, prečo Slovensko nežiada o vojakov na svojom území. Podľa mňa,  Slovensko zatiaľ nemusí žiadať , pretože jeho východným susedom je Ukrajina a nie Rusko. Avšak je tu jasná požiadavka prezidenta SR Andrej Kisku o vybudovanie vojenskej základne NATO aj na našom území. Z tohto dôvodu očakávam, že krajiny NATO na summite vo Varšave budú sa otázkou vojenských základní na východe Európy zaoberať.

Strašenie Ruskom zažil už môj dedo. Strašenie Ruskom neobišlo ani môjho otca. Strašenie Ruskom má patriť aj pre verejnosť tejto doby, v ktorej žijem. Strašenie Ruskom zažívajú moje deti a berú to možno najskôr ako rozprávku. A o strašení Ruskom o niekoľko rokov budú „informovaní“ aj moje vnúčatá. Strašenie Ruskom má svoju históriu, určitú kontinuitu a najskôr súvisí s politickými záujmami určitých krajín, ktoré sú zamerané na destabilizáciu Ruska, na rozbitie krajiny, na využitie jeho prírodných zdrojov, na podriadenie sa Ruska unipolárnemu videniu sveta. Druhá svetová vojna bola jasným pokusom o likvidáciu vtedajšieho ZSSR.

Demokratický Západ sa pýši tým, že jeho občania žijú v liberálnom zriadení, v ktorom sa tešia určitým zaručeným právam, majú slobodu voľby z rôznych možnosti, je im zaručená bezpečnosť osôb a majetku. Napriek tomu, že liberalizmus charakterizuje ústavne obmedzená vláda moc a vláda zákona, postupná angažovanosť politikov v liberálnej politike nadobudla také rozmery, že politika strašenia Ruskom sa stala oficiálnou politikou, hoci podľa spôsobu použitia politickej moci je najskôr v rozpore s koncepciou spravodlivosti orientovanou na práva.

Strašenie Ruskom predstaviteľmi demokratického Západu predstavuje realizáciu určitej politickej koncepcie, u ktorej použitie moci je ( bolo ) svojvoľné, tajné, sprisahanecké a preto nemohlo byť dané na vysvetlenie verejnosti. Skutočné dôvody svojvôle vlády či štátnej administratívy ( niektorých krajín ) sú teda zatajované, pretože neboli by prijaté verejnosťou. Zatajovanie potom núti použitie politickej moci či politického opatrenia vysvetľovať určité udalosti či procesy inými dôvodmi, ktoré sú určené k tomu, aby ich verejnosť v pokoji prijala. Najnázornejším príkladom zo súčasnej doby je príprava a zrealizovanie ukrajinskej krízy pod vedením USA a za pomoci EÚ.

Ak je pravda, že podľa liberálnej teórie sa liberalizmus má stavať proti svojvôli vlády vo všetkých jej podobách, tak potom je jasné, že sa tomuto liberalizmu nepodarilo politiku strašenia Ruskom odstrániť z politickej praxe, ale skôr zo všetkých síl podporovať. Vyzerá to skôr tak, že takáto politiky oslavuje aj svoj úspech. Krízu na Ukrajine pripravil a zrealizoval demokratický Západ, aby sa udalosti spojené so štátnym prevratom odohrali predovšetkým na východe Ukrajiny a aby svoju úlohu zohralo aj územie Krymu.  Zasahovanie demokratického Západu do vnútorných záležitosti Ukrajiny má pre život jej obyvateľov katastrofálne následky, ale na strane druhej bola splnená úloha rozvrátiť vzťahy Ukrajiny s Ruskom a to v prospech demokratického Západu na čele s USA.

Iba zásluhou tohto rozvratu sa môžu v súčasnosti ministri zahraničných vecí  28 krajín EÚ baviť o posilňovaní NATO na východnom krídle, pričom si vôbec nedokážu uvedomiť, že z ich strany ide o také  politické aktivity, ktoré majú znaky vojnového štvania. Politici demokratického Západu pod vedením USA usúdili, že zdôvodňovanie ich politiky  vojnového štvania proti Rusku obyvateľstvu Európy je možné len v intenciách  poukazovania na anexiu Krymu a na podporu separatistov na východe Ukrajiny. Tomuto zdôvodňovaniu dali „zelenú“, pretože sú presvedčení, že to samo obyvateľstvo Európy prijme bez reptania výklad ukrajinskej krízy ako výlučnej záležitosti dvoch bratských susediacich krajín. Ak by to bola v skutočnosti iba záležitosť dvoch susediacich krajín, tak by bola situácia úplne iná: upevnené vzťahy Ukrajiny a Ruska, žiadny Majdan na spôsob štátneho prevratu, žiadna občianska vojna na východe Ukrajiny a žiadne pričlenenie Krymu k Ruskej federácií.

Môžem jednoznačne tvrdiť, že žiadne zdôvodňovanie konfrontačnej politiky Západu s Ruskom nemožno zakladať  na dôvodoch anexie Krymu a podpore separatistov na východe Ukrajiny, pretože Rusko na čele s prezidentom Vladimírom Putinom nebolo organizátorom ukrajinskej krízy. Napriek tomu v konfrontačnej politike  demokratický Západ pokračuje aj naďalej  a ministri zahraničných vecí členských krajín EÚ a NATO  iný spôsob robenia politiky  nemajú v popise práce. Z môjho pohľadu ich správanie nepokladám za prejav nevedomosti, ale za prejav absolútnej poslušnosti záujmom USA a všetkým tým skupinám, ktoré plánujú dostať Rusko na kolena. Pomôcť zorganizovať udalosti na Ukrajine tak, aby bolo možné zo všetkého negatívneho obviniť Rusko a strašiť Európu Ruskom – to svedčí o neľútostnom prístupe politikov demokratického Západu k ľudu Ukrajiny, ktorí svoju politickú moc využili k zaobchádzaniu s ľudom Ukrajiny ako s otrokmi a ktorí v praxi nie prvý krát dokazujú, že liberálna demokracia prekračuje svoje hranice spravodlivosti, ak prosperitu pre svoju komunitu ľudí zabezpečuje na úkor iných krajín. Zaobchádzanie s ľudom Ukrajiny a aj s ľudom Ruska ( vzhľadom na sankcie ) nemožno pokladať zo strany demokratického Západu za čestné a rozumné.

Politika strašenia Ruskom je z geopolitického hľadiska výrazom atlanticizmu či transatlantického spojenectva s jasnou nadvládou USA a NATO. V týchto rokoch spravovať  z hľadiska záujmov USA našu Európu je pomerne jednoduchá záležitosť, pretože inštitúcie a organizácie Európskej únie to umožňujú. Politika strašenia Ruskom má však alternatívu. Naša Európa sa potrebuje stať nezávislou kontinentálnou silou. Má k tomu aj vynikajúci základný predpoklad, ktorý sa však v médiách nespomína a ktorý v politike nedostal svoje miesto pre zdôvodnenie.  Týmto základným predpokladom je práve EÚ a jej inštitúcie a organizácie. Politici si namiesto konfrontačnej politiky môžu zvoliť cestu rozvíjania spojenectva Európy a Ruska. A práve tento prechod nemôžu zvládnuť z rôznych dôvodov. Prechod Európy na vlastnú kontinentálnu silu sa nesmie uskutočniť a teda sa nesmie realizovať ani politika spojenectva Európy a Ruska. Geopolitický sa nesmie nič meniť tak, ako som to naznačil. Práve naopak, summit vo Varšave sa má zaoberať dohodou medzi NATO a EÚ o prehĺbení spolupráce v oblasti boja s hrozbami, ktorým čelí transatlantický región. Podľa článku Andreja Matyšáka   pôjde o posúdenie takých hrozieb ako Rusko, kyberbezpečnosť, migračné toky, situácia na Blízkom východe a v severnej Afrike. Prečo do nového spojenectva Európy a Ruska nechce ísť  vládna moc na Slovensku?  Mala by to vedieť zdôvodniť, ale to nerobí a ani nikto to od nej nevyžaduje.

Otázka, prečo musí byť realizovaná konfrontačná politika s Ruskom, či otázka, prečo sa demokratický Západ nezaoberá nekonfrontačnou politikou s Ruskom, tieto otázky si vyžadujú otvorené verejné zdôvodnenia. Týka sa to všetkých obyvateľov Európy či Slovenska, preto požiadavka verejného zdôvodnenia sa zakladá na verejnom a morálnom princípe. O otázkach vojny a mieru už nie je možné dopustiť, aby bolo rozhodované v komnatách novodobej aristokracie. A už vôbec nie  v komnatách samotného Bruselu. Verejné zdôvodnenie načrtnutých otázok, aby malo svoj význam, má mať vytvorené také podmienky, aby bolo kritické. Je potrebné totiž vypočuť rôzne námietky k zdôvodneniam, vyhľadávať alternatívne návrhy, analyzovať možnosti určitej zmeny a podobne. Lenže tieto podmienky nie sú vytvorené. Môžeme si všimnúť, že v našom parlamente sa poslanci  venujú tesne pred summitom NATO vo Varšave iným problémom. Na programe  týchto dní je boj za odvolanie ministra vnútra z funkcie či samotného predsedu vlády Slovenskej republiky. Je to iba náhoda alebo zámer takto postupovať?

Z môjho pohľadu politici demokratického Západu sa nehrnú do verejného zdôvodnenia, prečo je potrebné nás strašiť Ruskom, resp. prečo sa nevenujú politickým aktivitám spojených s mierovou cestou spolupráce s Ruskom.  Úlohou verejnosti z pohľadu politikov je veriť  oficiálnej propagande a prispôsobovať sa politickým rozhodnutiam. Kto sa však uzatvára pred diskusiou s verejnosťou, pre neho môžu platiť slová amerického politológa Stephena Maceda: „Nemôžeme mať v úcte svoj status rozumných bytosti, ak sa uzatvárame  pred diskusiou s inými ľuďmi o našich najhlbších politických koncepciách, nech sú akékoľvek.“ V tejto súvislosti si spomínam na film o Martinovi Lutherovi ( 1483 – 1546 ), nemeckom cirkevnom reformátorovi, zakladateľovi nemeckého protestantizmu. Zapamätal som si, čo mu bolo povedané pri jednej z dišpút s predstaviteľom pápežskej moci. Citujem: „ Márne čakáš na diskusiu o veciach, o ktorých si jednoznačne povinný veriť!“ Táto výčitka či poučenie adresované Martinovi Lutherovi je aktuálna aj v súčasnej dobe. Politici demokratického Západu si ju jednoznačne osvojili.

Dušan Hirjak

Koniec prvej časti.

 

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Dušan Hirjak

O AUTOROVI

Som na starobnom dôchodku. Niekoľko rokov som pracoval ako tajomník OV SZM v Humennom, ako konštruktér vo Vihorlate, .n.p. Snina, ako predseda Odborovej rady na výstavbe VN Starina, ako tajomník MNV a potom 5 volebných období ako starosta obce Stakčínska Roztoka. V rokoch 1989- 1994 som diaľkovo študoval na PU v Prešove filozofiu. Získal som akademický titul Mgr. a PhDr. Píšem básne ( občas ), rekreačne behám a baví ma venovať sa politickým otázkam. Niekedy som bol radovým členom KSČ a členom ĽM ( počas práce vo Vihorlate 1977-1985 - stranícka úloha ). Manželka Anna je na dôchodku, celý život pracovala v NsP Snina ako ženská sestra. Mám dve dcéry: Tatianu a Natašu. Obidve žijú a pracujú v Bratislave. Mám tri vnúčatá. Žijem v svojom rodinnom dome v Snine.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 178

Celkové hodnotenie: 15.39

Priemerná čítanosť:

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  V Nemecku zadržali 2 bývalých vojakov, ktorí plánovali založiť skupinu žoldnierov

  0icon

  Berlín 20. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Nemecká polícia zadržala v stredu dvoch bývalých vojakov pre obvinenia, že sa pokúsili o vytvorenie "teroristickej" polovojenskej skupiny so…

  Filip k dianiu okolo Zemana: Ani najväčšie hyeny, v dobe keď Havla operovali v Rakúsku, si nedovolili organizovať lov

  0icon

  Praha 20. októbra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:Facebook)   Vojtěch Filip si nebral servítku pred ústa pri komentovaní situácie okolo zdravia prezidenta Miloša Zemana. Ide vraj o pokus…

  Osobitný výbor navrhol obžalovať Stevea Bannona z pohŕdania Kongresom

  0icon

  Washington 20. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-J. Scott Applewhite,SITA/AP-John Raoux)   Americkí zákonodarcovia vyšetrujúci januárový útok na americký Kapitol sa v utorok jednomyseľne zhodli, že politický stratég…

  Gastro prevádzky fungujú v neistote, bez pomoci hrozí podľa AZZZ krach a prepúšťanie

  0icon

  Bratislava 20. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR–Pavel Neubauer)   Slovenské gastropodniky si počas uplynulého obdobia neboli schopné podľa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ) vytvoriť dostatočné…

  Harmonizovaná inflácia v septembri dosiahla 4 %

  0icon

  Bratislava 20. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Rast cien potvrdili aj údaje o harmonizovanej inflácii. V septembri medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien dosiahla…

  Vicepremiérka Remišová obvinila z futbalovej bitky Fica, ale schytala to. Slováci okamžite reagovali

  0icon

  Bratislava 19. októbra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:TASR-Martin Baumann)   Počas futbalového zápasu medzi Spartakom Trnava a Slovanom Bratislava došlo medzi fanúšikmi k bitke. Incident sa premenil v…

  Od pondelka bude desať okresov v čiernej farbe

  0icon

  Bratislava 20. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:HSP)   Od pondelka 25. októbra bude na Slovensku v čiernej farbe desať okresov. V druhom stupni ohrozenia, teda v bordovej…

  Berlínsky starosta sa vyslovil proti ukončeniu stavu epidémie v Nemecku

  0icon

  Berlín 20. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/DPA-Britta Pedersen)   Odchádzajúci starosta nemeckej metropoly Berlín Michael Müller sa v stredu vyslovil proti ukončeniu celoštátneho výnimočného stavu epidémie v…

  Matovič tvrdí, že výhrady Sme rodina k viacerým reformám sú len "turbulencie". Boris Kollár podľa neho nie je ten, kto v koalícii obchoduje. "Skôr je to zvykom u iného koaličného partnera"

  0icon

  Bratislava 20. októbra 2021 (HSP/Foto:SITA-Jana Birošová)   Vicepremiér a minister financií Igor Matovič (OĽaNO) si nemyslí, že šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár blokuje niektoré…

  Objavili sa prvé reakcie na Eternals. Pôjde o najlepšiu marvelovku alebo úplný prepadák?

  0icon

  Hollywood 20. októbra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP - Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)   Dlho očakávaný filmový trhák Eternals by konečne mohol oficiálne uzrieť svetlo sveta 4. novembra.…

  TopDesať

  5 psychologických experimentov, ktoré odhalili krutú pravdu o ľuďoch

  0 icon

  Hoci ako ľudia sme boli vždy fascinovaní fungovaním mysle a dôvodmi nášho správania, až do začiatku 20. storočia bola experimentálna psychológia prakticky neznámym pojmom. Zahŕňajúc celý rad oblastí, od behaviorálnych štúdií po sociálnu dynamiku a zložité biologické procesy vyskytujúce sa v mozgu, starostlivo kontrolované štúdie vykonané v mene experimentálnej psychológie nás naučili toľko…

  Ako dlho môžu byť potraviny zmrazené?

  0 icon

  O jedle sa toho už popísalo veľa. Niet sa čo diviť, keďže čoraz viac a viac ľudí sa zaujíma o to, čo konzumuje, odkiaľ sa to berie, prípadne kto to vyrába a spracúva. Aj my sme vám v rámci článku 8 spôsobov konzervovania priniesli nejaké to info o chladení a…

  Koľko cukru sa nachádza vo vašom jedle a pití?

  0 icon

  Dnešná doba je taká unáhlená a rýchla, že udržiavať svoj životný režim v zdravej rovnováhe môže byť náročné. A tým sa dostávame k cukru, ktorého je v našich potravinách niekedy až priveľa. Spotreba príliš veľkého množstva cukru zvyšuje riziko niekoľkých nebezpečných zdravotných problémov, vrátane obezity, cukrovky typu 2, zvýšeného krvného…

  10+ zaujímavých faktov o káve, ktoré by mal vedieť každý kávičkár

  0 icon

  Káva bola prvýkrát objavená v 15. storočí a dodnes si zachováva svoj status jedného z najpopulárnejších nápojov. Milovníkov kávy sú milióny na celom svete. Káva je vyrobená zo zrelých bobúľ, ktoré sa zbierajú, spracúvajú a sušia. Následne sa káva praží, pomelie a nakoniec sa dostane do našich kávovárov. No nemusíš byť zarytý kávičkár, aby…

  Čo ti chce povedať telo, keď zažiješ deja vu?

  0 icon

  Povedzme, že ideš lyžovať prvýkrát v živote, ale zrazu, keď stúpiš na sneh, máš pocit, že si to už predtým robil. No, práve si zažil deja vu. Aj keď sa to javí ako zriedkavý jav, 60 - 80%  ľudí malo niekedy deja vu. Môže to však znamenať, že tvoje telo vysiela signál, aby ťa…

  Armádny Magazín

  Irán v po rokovaniach so Šojguom v Moskve potvrdil záujem o ruské stíhačky a helikoptéry

  0 icon

  Rusko, 19. október 2021 (AM) –  "Pozície Moskvy a Teheránu sa zhodujú vo väčšine kľúčových problémov globálnej a regionálnej agendy. Spolupráca medzi Ruskom a Iránom sa napriek situácii s COVID-19 naďalej rozvíja, uviedol náčelník generálneho štábu ruských ozbrojených síl Valerij Gerasimov. "Napriek zložit

  Bývalý šéf Pentagonu prehovoril o chybách v školení afganskej armády

  0 icon

  USA, 19. október 2021 (AM, Sputnik) – USA urobili kritické chyby v školení afganskej armády, ktoré prispeli k jej rozpadu, myslí

  Brilantným riadením Amerika kráča ku komunizmu

  0 icon

  USA, 19. október 2021 (AM) – Kaliforniu zmieta vlna lúpeží v obchodoch. V San Franciscu ľudia len vojdú, lopatou prehodia tovar z regálov a odídu. Pracovníci obchodu neriskujú svoje zdravie a nezasahujú do lúpeže. Predajcovia môžu iba zavolať políciu a dívať sa. Neprichádza však ani polícia.

  Americký výsadok na japonské územie mal byť v septembri 1945

  0 icon

  Japonsko, 19. október 2021 (AM) –  6. a 9. augusta 1945 USA atómom zbombardovali japonské mestá Hirošimu a Nagasaki. V roku 2015 bol zverejnený údaj o dovtedy celkovom počte obetí vyše 450 tisíc, pričom na následky ožiarenia trpelo ďalších 183 519 ľudí.

  Ruskej armáde sa v Sýrii vzdalo niekoľko tisíc militantov

  0 icon

  Sýria, 19. október 2021 (AM) – Obrovská skupina militantov, ktorí sa predtým aktívne zúčastňovali teroristických aktivít v južnej Sýrii, sa rozhodla vzdať ruskej armáde výmenou za záruky, že nedôjde k ich prenasledovaniu zo strany Damasku. Militanti, ktorí sa zúčastnili na dobrovoľnej kapitulácii, odovzdali niekoľko desiatok tisíc ručných zbraní a množ

  Svetlo sveta

  Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

  0 icon

  Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

  Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

  0 icon

  Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

  Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

  0 icon

  Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

  Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

  0 icon

  Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

  Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

  0 icon

  The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

 • icon FOTO DŇA