Ak sa praví kresťania nezačnú miešať do politiky, zahynieme!

Oslávili sme najvýznamnejšie kresťanské sviatky – sviatky veľkonočné, kde sme si pripomenuli Ježišovu smrť na kríži a jeho slávne zmŕtvychvstanie, ktorým Ježiš Kristus dokázal, že je pravým Bohom a zároveň nám otvoril cestu do Božieho Kráľovstva, lebo ON je „cesta, pravda a život“ a nik nepríde k Otcovi, ak len nie cez Neho, lebo Syn a Otec sú jedno – Syn je v Otcovi a Otec v Synovi. Je to zrkadlenie SEBA samého v SEBE samom, vnútorný dialóg Boha, ktorý sa navonok prejavuje v jeho večnom tvorivom akte – SLOVE.  Boh je všetko vo všetkom (celé bytie, ktoré si je vedomé seba samého) a všetko je v Ňom. Ako taký však nemôže predstúpiť pred človeka, a preto v osobe Ježiša Krista prijal na seba ľudskú podobu a tvár, cez ktorú sa ukázal človeku a doteraz sa zjavuje a prihovára svojím najvernejším, či už priamo alebo prostredníctvom svojho Ducha Svätého.

Človek je vrcholným tvorivým dielom Boha, a preto Bohu najmilším dieťaťom. Milším a dokonalejším než anjeli. Zahŕňa človeka svojou nekonečnou láskou a aj od človeka očakáva lásku, lásku k Bohu a človeku. Dal však človeku skrz duchovnú (seba vedomú) dušu slobodnú vôľu (na rozdiel od zvierat s ich zvieracou dušou), a očakáva, že akt lásky človeka k Bohu bude aktom dobrovoľným a radostným, a nie vynúteným, lebo len takáto láska dáva zmysel. Pravá láska sa totiž vynútiť nedá! Najvyšším Božím zákonom je zákon lásky. Tento zákon však neznamená „politickú korektnosť“ a falošnú toleranciu voči LŽI a ZLU, ku ktorej nás vyzýva náš nepriateľ pod maskou liberalizmu a sekulárneho ateistického humanizmu. Ježiš Kristus vmietol farizejom do tváre, že ich otcom je diabol a oni konajú jeho skutky. Takisto vyhlásil: „Nedomnievajte sa, že som prišiel dať pokoj na zem; neprišiel som dať pokoj, ale meč“. Je to od Ježiša také nekresťanské, netolerantné a rozbíjajúce jednotu, však? Niektorí ma obvinili, že sám sa považujem za kresťana, avšak správam sa vraj nekresťansky, keď svojimi radikálnymi postojmi len ľudí rozdeľujem v čase, keď je potrebné, aby sme sa zjednocovali. Samozrejme, že tým myslia (aj keď niekedy nevedome), aby sme sa zjednocovali na satanistickej ideológii deštrukcie a zotročenia človeka, ktorú presadzujú mimovládne organizácie financované zo zahraničných sionistických centrál v mene svetovládnych záujmov najbohatších bankárskych klanov a ich nadnárodných korporácií s cieľom nastolenia globálnej fašistickej totality NWO. O žiadnom zjednocovaní so šíriteľmi Lži a Zla nemôže byť ani reči v tomto čase, keď sa jasne oddeľuje zrno od pliev a kúkoľ od zrna, keď  sa urputne bojuje o bytie či nebytie nášho národa a nás Slovákov a kresťanov. Preto všetkých tých, čo sa zúčastňovali na protestoch na povalenie vlády, ktoré organizovali vlastizradné mimovládne organizácie po zinscenovanej vražde Kuciaka a jeho snúbenice, som celkom oprávnene nazval buď satanistami (treťosektoroví zapredaní aktivisti mimovládok) alebo ľuďmi naivnými či prvoplánovými, ktorí ľahko naletia na akúkoľvek manipulačnú LOŽ prisluhovačov Zlého. A toto moje označenie je ešte veľmi jemné vzhľadom na to, čo by nastalo, ak by sa štátny prevrat podaril a k moci sa dostali liberálno-fašistické strany SaS, OĽaNO, Progresívne Slovensko a KDH, ako aj mafiánska pavučina vlastizradných mimovládnych organizácií prerastajúca celý mocenský aparát. Nastala by genocída slovenského národa riadeným navážaním moslimov a černochov v zmysle agendy Dublin IV a fašisticko-inkvizičný teror proti vlastencom a pravým kresťanom v zmysle Istanbulského dohovoru a Žitňanskej novely zákonov o boji proti extrémizmu. Tohto teroru sa dočkáme od tých, čo teraz volajú po našej tolerancii a politickej korektnosti! Fašistické satanistické denníky Dennik N a Sme, ktoré ronia krokodílie slzy, ako je obmedzovaná ich sloboda slova a ako je im krivdené vládou, proti ktorej neustále štvú, sa po prevrate postarajú o to, aby alternatívne média boli zakázané. Súčasne sorošovskí mimovládni zapredaní aktivisti – inkvizítori rozbehnú inkvizičné procesy prenasledovania a zatvárania svojich odporcov (nás kresťanov a vlastencov), ako to ukázali na príklade teroristického prepadnutia a stíhania Rostasa – šéfredaktora časopisu Zem a Vek. Nastolia fašistickú ideologickú totalitu, a kto sa jej bude chcieť vzoprieť, toho hravo odstránia. Bude prísne trestaná:

 • sebaobrana proti genocíde bielej rasy, ktorá bude klasifikovaná ako rasizmus (zámer EÚ a OSN zabezpečiť zhnednutie európskeho obyvateľstva navážaním černochov z Afriky už je ohlásený),
 • sebaobrana proti nastoleniu fašisticko-islamského kalifátu a snaha o vystúpenie z fašistickej EÚ, ktorá bude klasifikovaná ako zločin rozbíjania EÚ,
 • obrana manželstva ako zväzku muža a ženy ako aj snaha o podporu tradičnej rodiny či označovanie homosexuálneho zväzku za hriech sodómie, ktoré budú považované za zločin homofóbie.

Na plné obrátky sa rozbehne ničenie detských duší a zvrátená sexuálna výchova bude direktívne zavedená počnúc materskými školami, kde akýkoľvek nesúhlas s takou výchovou bude perzekvovaný odobratím dieťaťa juvenilnou políciou z dôvodu ohrozovania jeho výchovy. V rámci feminizmu sa zostrí prenasledovanie bielych mužov a presadzovanie národných záujmov bude klasifikované ako zločin nacizmu či fašizmu. Všetky pronárodné a prokresťanské strany a hnutia budú zakázané.

Spomenuté vyššie a ešte aj ďalšie svinstvá, ktoré pripravujú satanisti, nie sú žiadnym šírením poplašnej správy, ale tvrdou realitou, ktorá už teraz terorizuje štáty „vyspelej“ západnej Európy. Na týchto zvrátenostiach a prenasledovaní sa budú podieľať predovšetkým zapredaní aktivisti (bezcitní a bezcharakterní inkvizítori) sionistických mimovládnych organizácií, ktoré ako pavučina  prerastajú našu spoločnosť. Satan už nám doslova šliape po hlave, a my kresťania nič, spíme spánkom spravodlivých a mnohí z nás sa ešte aj aktívne podieľajú na uchopení ich totálnej moci svojou účasťou na nimi organizovanom štátnom prevrate. Netreba si robiť žiadne ilúzie – ich tlak a protesty proti vláde neprestanú a budú sa len stupňovať, kým nedosiahnu svoje diabolské zámery.

Liberálni fašisti a ateistickí pseudohumanisti nás kresťanov veľmi rafinovane (Satan je najrafinovanejšia bytosť) odstavili pod zámienkou, že sme sekulárny štát, ktorý sa neviaže na žiadnu ideológiu či náboženstvo, a preto sa nesmieme miešať do politiky a svoju vieru si musíme nechať len pre seba a pre kostol. Uprázdnený spoločenský priestor tak úplne ovládli svojou ateistickou satanistickou ideológiou sekulárneho pseudohumanizmu, samozrejme zamlčiavajúc, že štát sa nemá viazať ani na ich ideológiu. Výsledky sú viac ako žalostné a doslova devastujúce. Valí sa na nás odvšadiaľ diabolská sionistická demagógia mainstreamových médií (Denník N, Sme, televízia, rozhlas, …), človek je degradovaný na úroveň zvieraťa stojaceho na vrchole slepej evolúcie, zaplavuje nás morálne bahno a ničí duchovný rozklad a propagácia násilia, sexuálnych zvráteností, nezriadeného sexuálneho života a pornografie. Dochádza k ničeniu základov rodiny, útokom na manželstvo muža a ženy, propagácii pasívneho a prázdneho konzumného životného štýlu, nasávaniu brakovej kultúry banality, ohlušujúcej a sluch poškodzujúcej primitívnej hudby, úpadkového vulgárneho umenia. Svet sa už prepadol do takého morálneho bahna, že herec Alain Delon sa vyjadril, že mu nebude ľúto opustiť ho, lebo sa mu hnusí. Podľa ovocia poznáš strom. Podľa ovocia liberalizmu a sekulárneho ateizmu vidíme, že strom je práchnivý a jeho korene hnilé a diabolské. Zničením kresťanstva je západná Európa odsúdená na hlboký úpadok a následný zánik. Štáty V4 ešte tomuto osudu vzdorujú, a tak satanisti útočia na najslabší článok reťaze, ktorým sa im javí Slovensko. Vo svojich aktivitách budú pokračovať aj naďalej. Preto my praví kresťania a vlastenci sa musíme brániť zubami nechtami. Situácia je už natoľko kritická, že je najvyšší čas biť na poplach! A my spíme, ba niektorí sa nechávame nachytať na ich udičku „boja proti korupcii“. To sme ozaj takí slepí, že nevidíme, o čo sa tu hrá? Je čas, aby aj predstavitelia cirkevnej hierarchie začali burcovať na poplach, lebo Satan sa nás už chystá doslova rozdrviť. Počuť síce ich slabý protestný hlas protestu proti ratifikácii Istanbulského dohovoru, ale je to stále málo. Našim ospravedlnením nemôže byť ani to, že pápež František reprezentuje záujmy globálnych mocenských elít, ktorých cieľom je islamizácia Európy a nastolenie fašisticko-islamského kalifátu. S vražednou a nenávistnou ideológiou islamu nie je možné koketovať! Ak by bol František kresťanom, na plné ústa by odhaľoval úklady démonického ZLA, ktoré nás ohrozuje a burcoval by do boja o záchranu Európy. Našťastie, kresťanstvo nestojí na pápežovi, ale na Ježišovi Kristovi a jeho SLOVE.

Je možné kritizovať vládu za všeličo možné, aj za korupciu jej byrokratického aparátu, ale kresťan sa predsa nemôže podieľať na štátnom prevrate, ktorý organizujú služobníci sionistického ZLA. Slovenská vláda nateraz svojím štátnickým postojom odvrátila štátny prevrat. Vyšlo pritom najavo, pod akým tlakom zo strany zahraničných mocenských centrál musela dlhodobo pracovať. Tento tlak sa snažila zmierniť rôznymi ústupkami sorošovským mimovládkam, čo sa však ukázalo ako jej strategická chyba, lebo ich tlak nielen nezmiernila, ale práve naopak, tieto vlastizradné sily ešte posilnili svoje pozície. Ak by však vláda cítila naše odhodlané vlastenectvo, zastávala by sa rozhodnejšie slovenských národných a štátnych záujmov a nezrádzala ich.

Obdiv si zasluhuje boj Kotlebu a členov ĽSNS za záujmy Slovenska, na ktorých však neustále hádžu všetci odporcovia špinu, pričom nik z nich sa im ani zďaleka nevyrovná, čo sa týka ich mravnej výšky a nepodkupnosti korupciou. Mali by mať od nás kresťanov tu najväčšiu podporu, žiaľ, nie je to tak. Aj to je smutnou vizitkou „kresťanov“, ktorí si nevidia ďalej od nosa. Od kresťana Ježiš Kristus očakáva nástojčivé a úprimné hľadanie Pravdy nášho bytia ako aj odhodlaný zápas za Spravodlivosť a proti úkladom Zlého.

Naleteli sme na lož nášho nepriateľa, že je nekresťanské miešať sa do politiky, a že Ježiš nás od toho odrádza. Opak je však pravdou. Keď vyzval apoštolov, aby ohlasovali jeho Slovo všetkým národom – nebola táto jeho výzva politická, ktorá mala doslova zmeniť svet? Neboli prví kresťania šíriaci Evanjelium spoločensky, to znamená politicky veľmi aktívni, dokonca až tak, že za hlásanie radostnej zvesti často krát položili svoj život? A kresťania nakoniec zmenili celú Európu a značnú časť ostatného sveta. Neskôr, pravda, aj kresťanstvo bolo zneužívané a deformované na mocenské záujmy vládnucich vrstiev, ale čo už však mocichtivý a po bohatstve túžiaci človek nezneužije na svoje zvrátené koristné ciele? Napriek tomu Európa vyrástla a rozkvitla na kresťanských základoch, a tak dosiahla vrchol civilizačného pokroku. Ak však súčasní sekulárni humanisti hlásajú, že Európa nemá kresťanské základy, tak majú žiaľ pravdu. Už je z nich úplne vykorenená, a tým vlastne odsúdená na zánik a my bieli Európania na jatky v civilizačnom strete európskej a islamskej civilizácie, ktorý vo svojej réžii pripravujú pre nás sionistické mocenské elity.

Predstavte si, že by masovokomunikačné prostriedky propagovali kresťanské duchovné hodnoty ako šľachetnosť, statočnosť, vysoké morálne hodnoty ako je láska, spravodlivosť, vlastenectvo, národná hrdosť, dobrosrdečnosť, pekný rodinný život, cudnosť, čistota duše, tvorivé snaženie, krása materstva, ochrana nenarodeného dieťaťa, umenie, ktoré povznáša ľudskú dušu, a zároveň odhaľovali úklady satanistického ZLA v spoločnosti. Znie to takmer ako science-fiction v súčasnosti, keď sa v mene „pokroku“ musia tieto tradičné stereotypy povinne búrať. Našťastie, existujú niektoré alternatívne média, ktoré sa o propagáciu týchto vysokých ľudských morálnych hodnôt usilujú. Ak však zvíťazia sily ZLA, tieto média budú zakázané.

Pravý kresťan bojuje svoj vnútorný boj s vášňami ako je pýcha, závisť, nenávisť, zloba, žiarlivosť, pohlavná nenásytnosť, mocichtivosť, pôžitkárstvo, honba za mamonou. Hľadá pravdu a skutočnú radosť v tvorivom snažení, čim smeruje k znovuzrodeniu z Ducha a odpútaniu sa od zotročenia týmto skazeným hmotárskym svetom. Ak dosiahne duchovnú čistotu, uzrie Ježiša Krista, nadviaže s ním tesný dôverný vzťah (blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha) a prijme jeho pozvanie stať sa jeho bojovníkom predovšetkým na poli duchovnom. Títo kresťania sú potom poverovaní Ježišom Kristom úlohami, ktoré sú súčasťou ich životného poslania. Každý z nás bol Bohom poverený svojím špecifickým poslaním, avšak žiaľ, iba niektorí si to uvedomujú a snažia sa toto svoje životné poslanie aj napĺňať. Ak ho kvôli svojej duchovnej lenivosti nenájdu či omámení lákadlami tohto sveta sa mu spreneveria, zbavujú sa dobrovoľne pravého ľudského šťastia a duchovnej radosti. Ježiš Kristus nám v súčasnosti oznamuje, že ľudia hynú pre nedostatok poznania, pre povrchné myslenie, pretože sú leniví hľadať pravdu!“ a nás kresťanov vyzýva k aktívnemu zapájaniu sa do spoločenského zápasu o Pravdu a Spravodlivosť, lebo situácia je kritická, nie však beznádejná. Všetko je v našich rukách. Nakoniec zvíťazíme a zachránime sa, lebo Boh je na našej strane a na Jeho strane je konečné víťazstvo. Kresťanstvo sa tiež obrodí a rozbehne svoje celosvetové víťazné ťaženie. Rusko sa už týmto smerom odhodlane vydalo a v Číne je už 100 miliónov kresťanov, a preto sionistický Satan doslova besnie, čoho svedectvom je aj diplomatické šialenstvo a štvavá kampaň proti Rusku rozbehnutá po zinscenovanej britskými tajnými službami otrave bývalého agenta Skripaľa a založení požiaru v obchodnom centre v Kemerove, ktorý si vyžiadal desiatky mŕtvych vrátane detí. Synagóga Satana sa nakoniec zrúti do priepasti, lebo my odhodlaní  a oduševnení kresťania a vlastenci sa nikdy nevzdáme.

Kresťania, nebojme sa otvorene a smelo hlásiť k Ježišovi Kristovi a byť zvestovateľmi jeho Evanjelia, majúc na pamäti jeho upozornenie: kto by mňa zaprel pred ľuďmi, toho i ja zapriem pred svojím Otcom“.

Ing. Peter Kohút, CSc.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Peter Kohút

O AUTOROVI

Mojou záľubou okrem kybernetiky, z ktorej mám kandidatúru vied, je teoretická fyziky a filozofia. Objav dialektického princípu jednoty bytia mi umožnil položiť nové základy kozmológie a časticovej fyziky. V poslednom čase zameriavam svoju pozornosť aj na štúdium podstaty vedomia. Publikujem hlavne v zahraničí, moje vedecké a filozofické články je možné nájsť napr. zadaním kľúčových slov: Peter Kohut Universe. Zaujímam sa aj o spoločenský vývoj hlavne z pohľadu jeho dialektiky a skúmam mechanizmy determinujúce civilizačné smerovanie. K mojim mnohým ďalším záľubám patrí hlavne klasická hudba a spev.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 116

Celkové hodnotenie: 23.23

Priemerná čítanosť: 5833

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • POČASIE NA DNES

  FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Muža, ktorý sa mal vyhrážať ministrovi a dvom poslancom, vzal súd do väzby

  0icon

  Bratislava 19. mája 2024  (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Obvineného, ktorý sa mal vyhrážať ministrovi vnútra a dvom poslancom Národnej rady SR, vzal súd do väzby pre…

  Verstappen vyhral VC Emilia Romagna pred Norrisom a Leclercom

  0icon

  Imola 19. mája  2024 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Antonio Calanni) Aktualizované 19. mája 2024 o 19:45 Holandský motoristický pretekár Max Verstappen vyhral nedeľnú VC Emilia Romagna seriálu formuly 1.…

  Blanár odmietol umiestnenie nemeckých rakiet na Slovensku

  0icon

  Bratislava 19. mája 2024 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD) sa vyjadril k nápadu nemeckých predstaviteľov na rozmiestnenie rakiet na území Slovenska,…

  Vo veku 78 zomrel podnikateľ Jozef Majský

  0icon

  Bratislava 19. mája 2024 (HSP/Foto:TASR-Štefan Puškáš)   Informáciu o úmrtí Jozefa Majského v nedeľu potvrdil jeho syn Jozef Majský ml. Známy veľkopodnikateľ čelil stíhaniu za…

  Zverev druhýkrát víťazom turnaja ATP Masters 1000 v Ríme

  0icon

  Rím 19. mája  2024 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Andrew Medichini)   Nemecký tenista Alexander Zverev sa stal druhýkrát v kariére víťazom dvojhry na turnaji ATP Masters 1000 v Ríme.…

  Chcú rozložiť naše hodnoty a zničiť Slovensko

  0icon

  Bratislava 19. mája 2024 (HSP/Foto:Pixabay)   Toto napísal v komentári Peter Bárdy z Aktualít: „To, čomu sme čelili pred sto rokmi, je tu opäť. A…

  Andrej Danko mal byť aktérom incidentu na čerpacej stanici v deň atentátu na Fica

  0icon

  Bratislava 19. mája 2024 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Médiá v uplynulých dňoch priniesli správy o incidente podpredsedu NR SR a šéfa SNS Andreja Danka na čerpacej…

  Muž, ktorý pred nemocnicou kričal a schvaľoval atentát, dostal tri mesiace

  0icon

  Banská Bystrica 19. mája 2024  (TASR/HSP/Foto:TASR - Ján Krošlák)   Na nepodmienečný trest odňatia slobody v trvaní troch mesiacov odsúdil v nedeľu Okresný súd v…

  Martikán s medailou po troch rokoch, získal bronz v 3xC1

  0icon

  Tacen 19. mája 2024  (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Slovenskí vodní slalomári získali v nedeľu na ME v slovinskom Tacene bronz v tímovej súťaži C1. Matej Beňuš, Michal…

  Matúš Šutaj Eštok na poslednú chvíľu neprišiel do diskusie TV Markíza

  0icon

  Bratislava 19. mája 2024 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Dnes sa mala v komerčnej televízii Markíza uskutočniť debata Na telo, ktorej hosťami mali byť minister vnútra Matúš…

  Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

  Pavel Jacz

  Peter Haršáni

  Marek Brna

  Erik Majercak

  Gustáv Murín

  Vášeň v Tebe

  Auto Trendy

  Reklama

  Armádny Magazín

  TopDesať

  FOTO DŇA