HOVNO alebo českí katolícki laici a ich pravá farba a tiež hnednúce Slovensko…

Publikované 20.02. 2018 o 09:06 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

Nekonkurujem raperovi Rytmusovi ani Pišťanekovi a Taragelovi v ich Sekerou a nožom. O slobodu slova v „tiež krásnej literatúre“ a masovej pop kultúre nemám záujem. Ak by aj, bez šance. Stále vypredané…
Takzvaní umelci masovej pop kultúry toto slovo používajú ako nástroj umenia. Zvyšujú si tak svoju popularitu. Sú preto celebrity. Môj článok ale nie je hudba ani román, nie som ani celebrita, nachádza sa v rubrike politika. Takže sorry ako.
Pri verejnom pomenovaní toho, čo poznáme ako odpadový produkt trávenia, majúci zvyčajne hnedú farbu a páchne, som sa pristihol pri niečom, čo napáda čoraz viacerých z nás, známe ako autocenzúra. Ibaže tí, o ktorých vám následne budem písať, ňou netrpia, sú voči nej imúnni… (deficit svedomia príznačný pre patické osobnosti).
Ak by titulkou článku mal byť pohoršený dáky jazykový puritán, alebo istý lepkavý troller a spamer, vydávajúci sa za slušného a cudného kresťana, čo na mňa zvoláva rakovinu, a čo najskoršiu smrť, bosorák, čo mi svojimi exkrementmi posral a zasmradil dve diskusie pod mojimi článkami, disqus znesie fšetko, ale nie fšetko znesú OČTK a právny poriadok SR, a to, čo znesú, by tiež nemali, lebo na každého by mal byť rovnaký meter, ten mal by prednostne protestovať pod oknami bytu, domu alebo na koncerty Patrika Vrbovského (Rytmus) alebo pod okná Pišťanka a Taragela (román) a jeho vydavateľov ctihodných Panta Rhei, Martinus… alebo spísať petíciu.
Časť tohto slovníka Rytmusa a literárnych „umelcov“ používam v plnom a úplnom súlade so štandardnou lexikou, slovnou zásobou slovenčiny. Tak, to by sme mali, teraz poďme k veci.

ThLic. Dominik kardinál Duka OP, občianskym menom Jaroslav Duka, k koncu svojho mandátu sa blížiaci dominikánsky duchovný, 36. arcibiskup pražský a prímas český, je osobný ostrov a záštita málo početnej skupiny pravých českých kresťanov. Patrí k intelektuálnej a duchovnej aristokracii českého národa. Ten pán, ktorému má ísť o mandát, má dokonalý prehľad o domácej, zahraničnej politike a vždy ma obohatí vo veciach ducha a pravého kresťanstva…
A mám nad čím týždeň premýšľať…
Jeho predchodcovi kardinálovi Vlkovi bol Vatikánom mandát predĺžený, kardinálovi Dukovi by mal byť na základe žiadosti, petície katolíckych laikov, ukončený…

Katolícki laici sú hnedí slniečkári a vítači ktorí sa dovolávajú na nimi dezinterpretované kresťanstvo a jeho učenie o láske k blížnym svojim. Mýlia verejnú mienku ostatných tým, že sú medzi nimi aj ľudia aj s akademickými titulmi. Nikoho nezastupujú, okrem seba, ako ľudsky, spoločensky a politicky úplne bezvýznamná skupinka zlovoľných mentálnych pomätencov a pseudo kresťanov…
Je známe, že najmä jedno odborové aj akademické vzdelanie ešte nezakladá to, čomu sa vraví múdrosť, čo bolo experimentálne a empiricky prezentované aj na prípade prezidentského kandidáta Jiřího Drahoše. Čosi podobné, ako sa postupne tvorí a rysuje prezidentská kandidátka, ktorá sa vyjasní na jeseň, sa udeje aj na Slovensku…
Bude to zábava podobná českej, v slovenskom prevedení…
Už tí, čo sa už teraz hlásia za prezidentov, zväčša nemajú zmysel pre sebareflexiu reálne sebahodnotenie, iba márne „skúšajú“ a znehodnocujú majestát inštitútu prezidenta ako hlavy štátu, ktorá má byť reprezentantom intelektuálnej a duchovnej elity národného štátu a má mať s nepriestrelný osobný étos.
Voľby českého prezidenta napriek útoku na tieto prezidentské atribúty skončili ako jedine mali, väčšinoví múdri Česi si zvolili správne, v rámci českej prezidentskej tradície, Slováci to také isté, zatiaľ, nemajú, dôvod: Slovensko žiadnu prezidentskú tradíciu a prezidentskú líniu nemá, preto niet sa čoho pridŕžať. Na Slovensku vládne seba hľadajúca divočina, nie ustálená reálna kultúra. Je dôvod na obavy. Sa uvidí…

Vatikán sa najmä po nástupe pontifikátu pápeža Františka vnútorne štiepi na „ešte“ kresťanov tradicionalistov a pápežencov neomarxistov „novej progresívnej kresťanskej ľavice“. Katolícki „laici“ a takzvaní „tiež odborníci“ na kresťanstvo a teológiu sa aktivisticky podieľajú na rozdelení a vnútornom rozvrate Vatikánu zvonka, na báze ľudských práv a reálnej hnedej, farbe toho, čo som zmienil v úvode. A hnedé SME sa s hnedým nadšením chytá príležitosti (a cituje len vybrané verejnosť manipulujúce pasáže):
„Pápežovi Františkovi píšeme o tom, že nás trápi nacionalistické až nahnedlé smerovanie českej katolíckej cirkvi pod vedením kardinála Duku,“ povedal jeden z iniciátorov petície katolíckych laikov, filozof Jan Bierhanzl.
Signatári petície ďalej píšu: „Prekáža nám jeho snaha o novú jednotu trónu a oltára, podpora niektorých pravicových populistov – prezidenta Zemana alebo Tomia Okamuru, predtým Václava Klausa.“
Ďalšou výčitkou je, že Duka sa pridal k vlne odporu voči utečencom. Na rozdiel od pápeža, ktorý zdôrazňuje nielen solidaritu s ľuďmi na úteku pred vojnou, ale požaduje legalizáciu nelegálnej imigrácie, a Európu má za starú, neplodnú Sáru, ktorú oplodnia a obohatia utečenci, Dominik Duka vyzdvihuje potrebu chrániť hranice, a je vlastenec.
Vlastenectvo, národovectvo je dnes bezmála trestné, je spájané s nacionalizmom, dokonca s neonacizmom, ktorý má už priam pejoratívne konotácie…
https://svet.sme.sk/c/20762702/ceska-cirkev-hnedne-tvrdia-katolicki-laici-a-pisu-papezovi.html?ref=trz
„Skupina českých katolíků napsala dopis papežovi Františkovi s tím, aby neprodlužoval mandát současnému pražskému arcibiskupovi a jmenoval někoho nového. Kdo je muž, který mluví za iniciativu? Křesťanský laik a filozof Jan Bierhanzl je vědeckým pracovníkem Akademie věd ČR a zároveň také odborným asistentem pro obor francouzská filosofie na Univerzitě Karlově. Už před třemi lety se ozval na protest proti Dukově podpoře prezidenta Miloše Zemana.“
Jan Bierhanzl pokračuje:
„Co nám naopak u vrcholných představitelů české církve chybí, jsou témata, která do globální církve vnáší papež František: důraz na ekologii a na nezastupitelnou roli církve v otázce sociálních práv všech lidí (především těch, kdo kvůli válce nebo suchu museli opustit své domovy), v boji proti strukturálním nerovnostem, které s sebou přináší kapitalismus,“ zdůvodnil dále sepsání „stížnosti“.
Teda iniciátorom petície po 28-mich rokoch zrazu vadí kapitalizmus? Veď najmä oni zaň štrngali kľúčmi v novembri 1989 na námestiach…
Takže proti kapitalizmu treba bojovať neomarxizmom? Ozvala sa nová „progresívna“ ľavica? A na Slovensku to je a bude nová politická strana Progresívne Slovensko?
Zdroj: https://www.lidovky.cz/nesouhlasim-s-papalasskym-stylem-duky-rika-krestansky-laik-a-filozof-posilajici-vyzvu-vatikanu-izl-/zpravy-domov.aspx?c=A180213_145022_ln_domov_sk
Prezident Miloš Zeman v reakcii na petíciu o nepredĺžení mandátu kardinálovi biskupovi Dukovi v TV Barrandov (Týden s prezidentem, vo štvrtok 15.2.2018) oznámil, že osobne požiada Vatikán o jej predĺženie; persóny organizujúce túto petíciu a jej petenti sú bezvýznamné nuly, ktoré pre českú spoločnosť nič dobré neurobili…
A boh ich trestá už tu na Zemi odňatím zdravého rozumu a úsudku.
Tak, ako ich slovenských pendantov…

Na Slovensku ale žiaľ, pod vplyvom bratislavskej pseudo intelektuálskej kaviarne (pendant pražskej kaviarne) a mimovládnych „neziskoviek“ evanjelické krídlo cirkvi mäkne, poddáva sa im, ľavicovatie a chytá farby nahnedlej dúhy…
Zo strany laikov ide o stúpencov katolíckeho neomarxistu a novo ľavičiara pápeža Františka…
Ondrej Prostredník, ktorý aj s dúhovou „ombudsmankou“ reční na dúhových pochodoch, môže pôsobiť ako vysokoškolský pedagóg, vyučujúci na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského, aj ako propagátor a hlásateľ genderovej a dúhovej ideológie, ktorú hlása svojim študentom, budúcim evanjelickým farárom a ďalej, ako vedec teológ ďalej rozvíja svoju „vedeckú“ progresívnu „teológiu rodu“.
Aj v rozpore s Ústavou SR, Článkom 1 odsekom 1: „Slovensko sa neviaže na žiadnu ideológiu ani náboženstvo.“
A takým je aj Istanbulský dohovor.
Aj kampaň #METOO.
A takým je aj osobný dúhový aktivizmus verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej, v rozpore so zákonon o verejnom ochrancovi práv, a ním vymedzenými kompetenciami a právomocami dúhovej ombudsmanky, ktorá alebo nevie, alebo odmieta, že „práva“ dúhy nie sú základné ľudské práva nemajú oporu o nič, len o bludy rodovej ideológie…
A túto Prostredník vnáša do kresťanského evanjelického protestantského učenia.

http://www.academia.edu/18996423/Teol%C3%B3gia_rodu_Theology_of_Gender_ako_pr%C3%ADspevok_k_prekon%C3%A1vaniu_rodovo_podmienenej_nerovnosti
Odkiaľsi-kamsi sa začali posúvať aj katolícke noviny, na čo upozornil prísny katolík Ján Čarnogurský:https://www.hlavnespravy.sk/jan-carnogursky-kam-kracaju-katolicke-noviny/1316554
Kresťanstvo je nesporne najdemokratickejším monoteistickým náboženstvom, aké kedy ľudstvo poznalo, čo tu a odo mňa mnohí, mnohé, čítate všeobecne po prvý raz… takto flagrantne kresťanstvo nehodnotil v médiách, v mainstreame tobôž žiadny autor…
Pravé, reálne (!) kresťanstvo plne rešpektuje slobodnú vôľu a ľudské práva všetkých ľudí bez rozdielu. Je vzorom rovnosti práv, slobôd, povinností, zodpovednosti a rovnakého zaobchádzania, čoho nie je reálne schopný žiadny systém svetských vecí. Je teokraciou. Nie ale absolútnou vládou Allaha. Allah a islam nemá s kresťanstvom ani židovstvom nič spoločné.
Kresťanstvo nepozná žiadnu ideológiu, politiku, pojmy ľavica ani pravica. Je v celom rozsahu, cez a skrze svoj hodnotový systém, plne humánne náboženstvo pre všetkých ľudí.

Kardinálov tajomník v reakcii na petíciu napísal:
„Jestli někdo hnědne, jsou to mnohdy lidé sepisující petice v duchu ‚nejlepších‘ tradic hnědé a rudé totality. Možná si ani neuvědomují, že skutečnými dědici svazu mládeže a podobných organizací jsou myšlenkově právě oni,“ napsal Badal na svém profilu. Na něm mimo jiné uvádí, že jím zveřejněné komentáře nereprezentují stanovisko katolické církve.
Kdyby signatáři sdělili laskavě svá jména, možná bychom s překvapením zjistili, že ne zcela jsou to katolíci, že se mnohdy jedná o notorické petičníky a že je k dopisu nevede ani tak obava o osud církve, jako touha po zviditelnění. Namísto aby rozjímali nad svými hříchy, posílají udavačský dopis do Vatikánu,“ napísal ďalej vo svojom vyjadrení (tamtiež).
Ale o tom denník SME nenapísal (neprevzal) ani čiarku.
Pán prezident, opakujem, pán prezident (!) Miloš Zeman, prezident Českej republiky (aj „môj“ prezident) sa na petentoch dobre zabával…
Súčasného pražského arcibiskupa sa zastali viaceré české osobnosti, z politikov trebárs poslanec Jan Skopeček alebo europoslanec Tomáš Zdechovský…
Ale „slobodný a nezávislý“ denník SME „len informuje“…
Michal Havran by tohto významného českého vlastenca a duchovného intelektuálneho aristokrata, českú národnú elitu, nazval ako Vajanského „zaprdeným hlupákom“ alebo tak nejak…
Havran páchne Vajanského prdom.
Stíhaný nie je ale Havran ale na Havrana reagujúci Rostas.
Arpád Soltész  (ako Slovákov) „bielou spodinou“.
Oboch môžem nazvať ako chcem.
Ibaže oboch mám „na háku“.
A Rostas má tento raz pravdu.

Že by „zafungovala“ autocenzúra? Akože „pre istotu“? Čo ak by…
Treba predvídať budúcnosť:


Iba si neprajem, aby sa na Slovensku vytvárali skupiny a skupinky, tvoriace čo len v náznakoch akékoľvek hnedé fasces..! Hoc aj len v pseudo intelektuálskych skôr mentálne vymletých  bratislavských kaviarňach a s nimi spojených pseudo ľudsko-právnych mimovládkach!
Pseudo teológovia a „post osvietenskí“ filozofi nebudú revidovať a prepisovať kresťanské Písmo! Bratislavocentristická kaviareň nebude kresťanom a ostatnému Slovensku, a už aj cez Progresívne Slovensko, čo si má myslieť, aké má vyznávať hodnoty a ako sa má správať..!
Slovensko si svoju relatívnu slobodu vybojovalo v ťažkých časoch dvoch totalít (hnedej a červenej) a nepraje si tretiu ani pod zaliečavým rúškom pravicového alebo ľavicového liberalizmu. Ľudia majú právo na názor vo veciach verejných a spoločných!
Je neprípustné, aby jedni mohli beztrestne nálepkovať druhých za ich názor a presvedčenie, a viesť proti nim fašistickú represiu!
Nové Norimberské zákony sa na Slovensku písať nebudú!
Slovensko ostane normálne a slobodné!


Zdieľané z osobnej fb stránky JUDr. Štefana Harabina:
„Milí fanúšikovia,
píše zrejme budúci kandidát na prezidenta, žiaľ pán Rostas má pravdu.
Európskou úniou hlásaný právny štát v praxi vidíme v priamom prenose.
EÚ proti Slovensku neaktivuje príslušný článok týkajúci sa nedostatkov v oblasti práva tak ako proti Poľsku.
Prečo?“

Nože počúvajte ten cirkus (prehovor JUDr Harabina nižšie)!
„A toto že je právny štát!? Prečo nekoná Európska komisia?“
Štefan Harabin pokračuje:
„Nie je náhodou Slovensko v tomto smere pozitívne diskriminované oproti Poľsku?
Praktikuje, alebo nepraktikuje EÚ selektívny eurofašizmus zámerne?“
(Napísal mi pán Štefan Harabin, zvažujúci svoju prezidentskú kandidatúru na jeseň t.r.).
S poukazom a odkazom aj na tieto reálie (článok Zem a Vek):
http://zemavek.sk/soltesz-slovaci-su-cvarga/
Osobná fb stránka Štefana Harabina:
https://www.facebook.com/search/top/?q=%C5%A1tefan%20harabin
Ján Benčík a Árpád Soltész

Ako je možné, že Havran za „zaprdeného Vajanského“ a Soltész „za bielu luzu“ stíhaní nie sú, lebo majú právo na slobodu slova a názor, odstíhaný bol Marek Baláž z Handlovej, lebo on nemá právo na názor a presvedčenie, a stíhaný je Tibor Eliot Rostas, lebo pred Havranom bránil Svetozára Hurbana Vajanského a Štúrovcov, ..?
Koľko metrov a na koho má slovenský „právny štát“?
Pre Sheilu si mali prísť dva autobusy plné kukláčov…
http://www.tvnoviny.sk/domace/1865304_sheila-sz-ktora-mocila-na-koran-skoncila-opat-v-policajnej-cele
Rudolf Steigauf, odsúdený za extrémizmus, z piatich rokov nepo (OS Revúca) dva roky podmienečne so skúšobnou dobou na 5 rokov (KS B. Bystrica).
Nekvalifikovaný, zbabraný súd.
JE SLOVENSKO PRÁVNY ŠTÁT?
TA3 je súkromná televízia. STV je verejnoprávna. TA3 informovala, STV odignorovala.
Komu slúži „verejnoprávna“ RTVS? Správy TA3 (záznam):
https://www.ta3.com/clanok/1122316/policia-pri-banalnej-udalosti-nerespektovala-rozhodnutie-sudu.html
A ako je možné, že PZ nerešpektuje rozsudok Najvyššieho súdu SR a ďalej šikanuje občianku Slovenska (pokuta a zákaz činnosti za údajný dopravný priestupok)?
Priamo od JUDr. Štefana Harabina (zmienený „cirkus“). Na Slovensku prebieha príšerná politizácia dohľadového, dozorového (prokuratúra) policajného a justičného trestného systému, nože, však si vyberte a prejdite (vpravo) niektoré zo záznamov informačnej vojny z druhej polovice februára…
https://www.youtube.com/watch?v=n-44xVlVix8&list=PLOF3691C4MB8WIurAECiIq4aCKb_khBz9&index=1
V prípade poškodenej z Gelnice, keď KR PZ nerešpektuje právny názor Najvyššieho súdu, lebo sa s ním nestotožňuje, toto sa bude točiť hore-dole ďalšie tri roky; poškodená verzus krajský a najvyšší súd, prípadne ESĽP Štrasburg, Slovensko dostane pokutu a úhradu súdnych trov, poškodená odškodnenie a nik za to nebude zodpovedný a trestne stíhaný? Hmm…


Tu i tam, občas, čítam si a listujem v kanonizovanom Písme, ktoré mi je mojou jedinou teológiou aj tradíciou a zdrojom univerzálnych všeľudských hodnôt.
A Jánovu Apokalypsu (Zjavenie). A tam čosi aj o tom, že pozemská pápežova cirkev nie je to pravé orechové ako cirkev Ježišova a preto bude selektívne zničená, aj s jej hnedými laikmi…
Nikde nič nehlásam, neprednášam, len si tu tak potichu premýšľam a nahlas píšem… pri plnom vedomí a zodpovednosti.
A rešpektujem fakt, že ako ľudské bytosti sme dostali darom IQ, EQ, mentálnu výbavu a intelekt (nie všetci a v rovnakej miere a kvalite, niekomu bolo dané menej, niekomu viac, ale všetci sme dietky božie…) schopnosť vzdelávania, samostatného aktívneho kritického myslenia, reflexie a sebareflexie, schopnosť odlíšiť dobré od zlého, slobodnú vôľu a svedomie.
Tak si ich užívajme. Všetci po svojom. A v miere, aká nám bola daná…
Pekne pozdravujem. 🙂
Autor článku: Juraj Režo alias notorickyobcan

 

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

Pellegrini má nový návrh na ministra vnútra. "Dúfam ale, že to nie je nebezpečný precedens, kedy prezident nerešpektuje parlamentnú demokraciu"

Bratislava 20. marca 2018 (HSP/Foto: TASR )   Premiér Pellegrini v nominácii vymenil Ráža za Druckera    "Odborníci na ústavné právo sa budú zaoberať tým, či pán prezident môže konať tak, ako konal. Môžem dúfať, že na Slovensku sa týmto nezakladá nebezpečný precedens, kedy hlava štátu prestane rešpektovať parlamentnú väčšinu.…

Pri streľbe na strednej škole v Marylande dvaja ranení; útočník je mŕtvy

Washington 20. marca 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Alex Brandon)   Dvaja študenti utrpeli v utorok zranenia, keď iný študent spustil streľbu na strednej škole v meste Great Mills v americkom štáte Maryland. Strelca vyhlásili po prevoze do nemocnice za mŕtveho. Informácie poskytol miestny šerif Timothy Cameron, na ktorého sa odvolala rozhlasová stanica National…

Strana Priama Demokracia odovzdala do NR SR výzvu všetkým predsedom poslaneckých klubov, predsedovi NR SR a informovala o tom rovnako prezidenta SR a Petra Pellegriniho, ktorý je poverený zostavením vlády.

Bratislava 20. marca 2018 (HSP/Foto:Priama demokracia)   Strana Priama Demokracia navrhla, aby poslanci NR SR využili svoje ústavné  právo, neignorovali ho a  rozhodli o návrhu prijatia  uznesenia za vypísanie referenda o predčasných voľbách. „V pondelok 19.03.2018 sme v podateľni NR SR odovzdali výzvu pre všetkých poslancov NR SR kde poslancov vyzývame, aby…

Trump zatelefonoval Putinovi a zablahoželal mu k znovuzvoleniu

Moskva 20. marca 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Evan Vucci)   Kremeľ v utorok oznámil, že americký prezident Donald Trump zatelefonoval ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi a zablahoželal mu k znovuzvoleniu. Kremeľ vo vyhlásení uviedol, že obaja prezidenti v utorok hovorili o potrebe koordinovať snahy v obmedzovaní pretekov v zbrojení a o nutnosti užšej spolupráce…

Nechcú ani Druckera. Matovič: On nie je človekom, ktorý dokáže vrátiť dôveru ľudí v políciu

Bratislava 20. marca 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smer-SD) je síce sympatický muž, avšak ako človek, ktorý opakovane obhajoval Roberta Kaliňáka aj pri jeho najväčších kauzách, určite nie je tým, kto dokáže vrátiť dôveru ľudí v políciu. Uviedol to predseda hnutia OĽaNO Igor Matovič. "Slovensko dnes…

Drucker:Rozhodnutie som urobil napriek želaniu zostať v rezorte zdravotníctva

Bratislava 20. marca 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Marko Erd)   Rozhodnutie prijať ponuku dezignovaného premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) a strany Smer-SD na post ministra vnútra urobil súčasný minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smer-SD) napriek svojmu želaniu zostať v rezorte zdravotníctva. Drucker to uviedol vo svojom stanovisku. "Chcel som pokračovať v zmenách, ktoré som…

Prezident sa stretol so zástupcami "slušného Slovenska". Organizátori už nežiadajú predčasné voľby za každých okolností

Bratislava 20. marca 2018 (HSP/Foto: screenshot video)   Prezident a najmä organizátori vo svojich vyhláseniach dookola opakovali, že chcú dôveryhodnú vládu, že potrebujeme obnoviť dôveru vláde. Karolína Farská napokon uviedla, že politici "majú teraz šancu vytvoriť vládu, ktorá bude dôveryhodná" aj bez predčasných volieb Prezident sa dnes stretol s organizátormi…

Poľsko odpovedalo na kritiku Bruselu, za reformami v súdnictve si stojí

Varšava/Brusel 20. marca 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Alik Keplicz)   Poľská vláda odmietla v utorok obvinenia Európskej únie a v odpovedi do Bruselu konštatovala, že v krajine nevidí riziko systémového ohrozenia právneho štátu. Argumenty, ktoré poľská strana využila v odpovedi, sú podľa informácií bruselského spravodajcu televízie TVN24 veľmi podobné tým, ktoré obsahuje tzv.…

V Texase vyšetrujú už piaty bombový útok - nastal v stredisku FedExu

Austin 20. marca 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Eric Gay)   Vyšetrovatelia pátrajúci po podozrivom sériovom bombovom útočníkovi v hlavnom meste amerického štátu Texas presunuli v utorok pozornosť z Austinu na distribučné stredisko kuriérskej spoločnosti FedEx neďaleko mesta San Antonio, kde uprostred noci explodoval balík na bežiacom páse a spôsobil menšie zranenia zamestnankyni. Hoci…

Kalavská: K ministerskej pozícii mám prirodzený rešpekt

Bratislava 20. marca 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Marko Erd)   Štátna tajomníčka ministerstva zdravotníctva Andrea Kalavská má k ministerskej pozícii prirodzený rešpekt. Uviedla to vo svojom vyhlásení potom, čo dezignovaný premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) navrhol na post ministra vnútra súčasného šéfa rezortu zdravotníctva Tomáša Druckera (nominant Smeru-SD). Ministerstvo zdravotníctva by po ňom mala…

Karin Kneisslová nariadila návrat zdiskreditovaného atašé z Izraela

Viedeň 20. marca 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Ronald Zak)   Šéfka rakúskej diplomacie Karin Kneisslová nariadila neodkladne povolať do vlasti atašé rakúskeho veľvyslanectva v Izraeli Jürgena-Michaela Kleppicha, aby objasnil a súčasne sa podrobil právnemu preskúmaniu okolností, ktoré viedli k jeho obvineniu z extrémizmu v rakúskych médiách. Informovala o tom tlačová agentúra APA v…

Ruská informátorka zavraždenej maltskej novinárky sa vzdala polícii

Atény 20. marca 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Jon Borg)   Od novembra bol vydaný európsky zatýkací rozkaz na medzinárodne hľadanú informátorku maltskej novinárky Daphne Caruanovej Galiziovej, zavraždenej vlani v októbri. Hľadaná ruská občianka Marija Jefimovová sa v utorok vzdala gréckej polícii obávajúc sa o svoj život. Práve Ruska mala poskytnúť zavraždenej zásadné informácie…

Hrnko: Drucker je schopný manažér, je to dobrý výber

Bratislava 20. marca (TASR/HSP/Foto:TASR-Marko Erd)   Ak sa dezignovaný premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) a prezident SR Andrej Kiska skutočne dohodli, že novým ministrom vnútra bude Tomáš Drucker, je to veľmi pozitívne. Pre TASR to uviedol podpredseda SNS a šéf Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Anton Hrnko (SNS). "Tomáš…

Slobodomurári sa otvárajú verejnosti. BBC získala prístup do záhadnej Veľkej lóže Škótska

Edinburg 20. marca 2018 (HSP/Sputnik/Foto:wikimedia)   Utajený charakter slobodomurárov už po stáročia fascinuje. Veľká lóža Škótska sa rozhodla poodhaliť zákulisie tajného bratstva a vysvetliť ale aj zbanalizovať tvrdením, že slobodomurári "nie sú tak záludní alebo démonickí, ako sa o nich často tvrdí", píšu noviny Mirror. Cirkev však má voči tomuto…

Varovný štrajk ochromil nielen MHD, hlavne v Porúrí nepracovali tisícky

Kolín nad Rýnom 20. marca 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/DPA-Marcel Kusch)   Do varovných štrajkov verejných zamestnancov v Nemecku sa v utorok zapojilo viac ako 26.000 ľudí. Odborári protestnou akciou výrazne ochromili časti verejných služieb v Severnom Porýní-Vestfálsku, a to hlavne v Porúrí. V mestách ako Essen, Dortmund, Bochum alebo Duisburg nepremávali ani…

Juncker vyzval Putina na spoluprácu na obnove bezpečnosti v Európe

Brusel 20. marca 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Boris Grdanoski)   Na spoluprácu na obnove bezpečnosti v Európe vyzval v liste adresovanom staronovému ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker. Ako vyplýva z oficiálnych utorkových informácií unijných zdrojov v Bruseli, Juncker v písomnosti zdôraznil, že pozitívne vzťahy medzi Európskou úniou a Ruskou…

Severokórejský vodca Kim Čong-un zagratuloval Putinovi k volebnému víťazstvu

Moskva 20. marca 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Wong Maye-E)   Severokórejský vodca Kim Čong-un zagratuloval ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi k zvoleniu na ďalšie šesťročné funkčné obdobie v najvyššom štátnom úrade. Informovala o tom v utorok agentúra TASS s odvolaním sa na severokórejskú štátnu tlačovú agentúru KCNA. "Kim Čong-un tlmočil svoje srdečné gratulácie ruskému…

Blaha po rozhodnutí Kisku nevymenovať vládu Pellegriniho: Zachráňme republiku pred pučistami z Prezidentského paláca!

Bratislava 20. marca 2018 (HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Poslanec SMERu Ľuboš Blaha sa tvrdo pustil do prezidenta Kisku po tom, čo odmietol vymenovať novú vládu Petra Pellegriniho. Podľa Blahu na to prezident nemá právo a svojim rozhodnutím úmyselne porušil Ústavu Slovenskej republiky. Taktiež popiera vôľu väčšiny a parlamentnú demokraciu, keď si…

TopSpeed

Test jazdenky: Honda Accord 8g (2008 - 2015)

2

Hľadáte klasický sedan, alebo priestrannejšie kombi strednej triedy a nepotrpíte si vyslovené na dynamickú stránku auta? Hľadáte spoľahlivosť, kvalitu, vyššie výbavy a agresívnejší vzhľad? Možno by ste mali svoj zoznam rozšíriť o jedného z japonských zástupcov. Môže to byť aj Honda Accord 8g, ktorú nám do testu zapožičala spoločnosť AAA AUTO. 

Modernizovaný Ford Mustang má až 450 koní a špeci tlmiče

9

Kultový a legendárny „pony car“ Ford Mustang prichádza v modernizovanej podobe aj do Európy. Fastback aj kabrio dostanú športovejší vzhľad. Neostane len pri ňom. Ford vylepšil zavesenie kolies unikátnou technológiou, motory a tiež asistenčné systémy vodiča. Faceliftovaný zástupca pravoverných športových áut je v predaji už aj na Slovensku. 

VW Arteon kombi naozaj príde. Bude aj 6-valec?

10

VW Arteon má asi najkrajší dizajn súčasných Volkswagenov, aspoň z môjho pohľadu. No myslím, že mu chýbajú dve veci. Motor, ktorý má viac ako 4 valce a karoséria kombi, ktorú v Európe stále obľubuje dosť motoristov. VW Arteon kombi skutočne príde, Shooting Brake by mali dokonca predstaviť už koncom tohto roka. A čo tak ešte VR6?

Bude elektrický VW I.D. R najrýchlejšie EV na Pikes Peak?

2

Volkswagen to myslí s ofenzívou elektromobilov vážne. Keďže ideálne laboratórium na vyskúšanie extrémov je motoršport, tak tam práve mieria. Nebude to však Formula E, ani Electric GT, Nemci si vybrali tie rovno tie najslávnejšie preteky do vrchu, Pikes Peak. Elektrický špeciál  VW I.D. R pripravujú a na štart sa postavia už tento…

Vitara - skvelý pomocník k rodinnému domu

23

S príchodom Gitary, ako nové Suzuki Vitara familiárne voláme, sa mi otvorili celkom nové možnosti. Ani jedno z áut, ktoré mám k dispozícii nedokáže to, čo Gitara. Iste nemusím vysvetľovať, že rodinný dom nie sú len radosti, ale aj starosti a nové problémy. Zrazu každý týždeň treba previezť niečo neštandardne ťažšie,…

Qashqai doslova zostrelil malý nákladiak z cesty. Vážna dopravná nehoda

21

Áno, vážna dopravná nehoda, ktorá sa obišla bez život ohrozujúcich zranení. Pri pohľade na diaľničnú zrážku je to ako zázrakom. Ako sa z nepríjemného pohľadu poučiť? Už aj malá nepozornosť dokáže zapríčiniť potenciálne tragickú nehodu. Prečo to vodič Nissanu Qashqai namieril rovno do “kufra“ nákladiaku, je nepochopiteľné. Po predbiehganí na diaľnici…

KAMzaKRÁSOU

Pľúcnik lekársky: To je pomoc nielen pre tvoje pľúca!

0

Pľúcnik lekársky je tým pravým pomocníkom v starostlivosti  o dýchacie cesty, tak ako jeho názov napovedá. Táto liečivá bylinka toho totiž dokáže ešte oveľa viac. Pôsobí protizápalovo a blahodarne vplýva aj na trávenie, štítnu žľazu či pokožku. Rastlina je zaujímavá aj svojím vzhľadom. Jej pekné kvety totiž postupne menia svoju farbu z ružovej na fialovú…

Poznáš kontaktné rodičovstvo? Priblíž sa k svojmu dieťatku!

0

Termín kontaktné rodičovstvo nemá nijaký pevne určený súbor pravidiel, je to skôr prístup k výchove detí už od najmenších novorodeniatok. Predpokladom je mať otvorené srdce a myseľ pre individuálne potreby detí. A tiež sa nebáť počúvať svoju rodičovskú intuíciu a nestrácať záujem spoznávať svoje vlastné dieťa a čítať jeho signály.

Máš problémy s prehĺtaním? Dávaj pozor, môže to byť naozaj vážne!

0

Máte problémy s prehĺtaním? Ťažko sa vám prehĺta, bolí vás, keď jete a často sa pritom rozkašlete? Spozornite, môže ísť o vážny problém. Príčiny, prečo máte problém sa normálne najesť či dokonca prehltnúť vlastné sliny, sú rôzne. Našťastie, väčšinou nesúvisia s vážnym ochorením. Napriek tomu neliečená dysfágia môže viesť k…

Video Jarný trenčkot ako základ šatníka: Inšpiruj sa aj ty!

0

Jarný trenčkot býva neodmysliteľnou súčasťou šatníka mnohých žien. Tento neutrálny kúsok pristane tak mladým dievčatám ako aj starším dámam, tak štíhlym ženám ako aj tým s pár kilami navyše. Máme pred sebou obdobie, kedy čaká jarný trenčkot jeho päť minút slávy. Pozri sa, ako ho nosiť a vyzerať neodolateľne!

Tampóny a syndróm toxického šoku: Aká je skutočná pravda?

0

Každá žena sa už určite stretla s pojmom syndróm toxického šoku. Spája sa predovšetkým s používaním menštruačných tampónov. Ale úprimne – skutočne ide o hrozbu pre ženy, ktoré tampóny používajú alebo netreba robiť paniku? Čítaj a dozvieš sa, aká je pravda!

Vyhrajte 4x novú vôňu Christina Aguilera Definition (v hodnote 20 €)

0

Majster pafumér Guillaume Flavigny zo spoločnosti Givaudan vytvoril v spolupráci s Christinou výraznú a sofistikovanú vôňu, vyjadrenú prostredníctvom dynamických kontrastov. Christina Aguilera Definition zachytáva unikátnu kombináciu žiarivého ovocia, ženských kvetín a zmyselného pižma – pozostáva z dokonalej rovnováhy jemných a výrazných tónov.  

TopDesať

Ako vyzerá koniec sveta? Je krajší, ako by sa mohlo zdať

0

"Po mnohých rokoch snívania som sa konečne dostal až na koniec sveta - do Patagónie," hovorí rumunský fotograf Doru Oprisan. A ako ten koniec sveta vlastne vyzerá? "Čo ma najviac prekvapilo, bola hojnosť intenzívnych farieb. Ani neviem, ako by som mohol opísať spôsob, ako sa celá obloha ráno rozsvietila do žiarivých farieb v…

Deti a zvieratá zachytené na týchto dokonalých fotografiách

0

Nie je žiadnym tajomstvom, že mnoho ľudí považuje svojich domácich miláčikov za členov rodiny. Podľa štúdie, ktorú urobila univerzita v Cambridgi, deti majú tendenciu hľadať podporu u svojich domácich miláčikov. Vieš si predstaviť túto zaujímavú kombináciu? Ak nie tak nevadí, dnes ti totiž ukážeme fotografie na ktorých sú zachytené práve…

10 dôkazov, že váha nie je meradlom sexepílu

0

Väčšina z nás sa v súvislosti so svojou postavou zauíma iba o váhu. No v skutočnosti váha nie je tým najlepším meradlom progresu... Tieto premeny ti to dokážu. Ak sa naozaj staráš o svoje telo, potom by si sa rozhodne nemal riadiť iba váhou. Je všeobecne známe, že 1 kilogram tuku má…

Pracovná plocha na počítači: Geniálne nápady na tapety

0

Každý deň presedíme hodiny pri počítačoch, tak prečo by sme naše oči nemohli pobaviť ešte pred tým, čo ich unavíme? Na to dokonale poslúži pracovná plocha s ktorou sa dá naozaj kreatívne pracovať. Boredpanda zozbierala tieto fotografie pracovných plôch. Niektoré sú kreatívne, iné zasa geniálne a vtipné, ktoré mali naštvať…

Najbohatší ľudia - toto je nový rebríček miliardárov!

0

Pri slovnom spojení "najbohatší ľudia na planéte" sa zrejme väčšine z nás vyjaví jedno meno, ktoré sa v tomto rebríčku pravidelne objavuje na popredných miestach. No podľa časopisu Forbes nastali mierne zmeny v poradí. 10. Larry Ellison - 58,5 miliardy $ [caption id="attachment_24450" align="aligncenter" width="1000"]

Absurdné vynálezy: Niektoré z nich používame dodnes

0

Je úžasné vidieť, ako sa ľudia už v minulosti snažili vymýšľať novinky, ktoré mali pomôcť k bezpečnosti, prípadne iba ku komfortu. Niektoré tieto novinky sú však poriadne absurdné vynálezy. Zopár z nich sa zachovalo až do dnes, no trocha v upravenej podobe. Raz však Albert Einstein povedal: "Ak na prvý…