HOVNO alebo českí katolícki laici a ich pravá farba a tiež hnednúce Slovensko…

Publikované 20.02. 2018 o 09:06 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

Nekonkurujem raperovi Rytmusovi ani Pišťanekovi a Taragelovi v ich Sekerou a nožom. O slobodu slova v „tiež krásnej literatúre“ a masovej pop kultúre nemám záujem. Ak by aj, bez šance. Stále vypredané…
Takzvaní umelci masovej pop kultúry toto slovo používajú ako nástroj umenia. Zvyšujú si tak svoju popularitu. Sú preto celebrity. Môj článok ale nie je hudba ani román, nie som ani celebrita, nachádza sa v rubrike politika. Takže sorry ako.
Pri verejnom pomenovaní toho, čo poznáme ako odpadový produkt trávenia, majúci zvyčajne hnedú farbu a páchne, som sa pristihol pri niečom, čo napáda čoraz viacerých z nás, známe ako autocenzúra. Ibaže tí, o ktorých vám následne budem písať, ňou netrpia, sú voči nej imúnni… (deficit svedomia príznačný pre patické osobnosti).
Ak by titulkou článku mal byť pohoršený dáky jazykový puritán, alebo istý lepkavý troller a spamer, vydávajúci sa za slušného a cudného kresťana, čo na mňa zvoláva rakovinu, a čo najskoršiu smrť, bosorák, čo mi svojimi exkrementmi posral a zasmradil dve diskusie pod mojimi článkami, disqus znesie fšetko, ale nie fšetko znesú OČTK a právny poriadok SR, a to, čo znesú, by tiež nemali, lebo na každého by mal byť rovnaký meter, ten mal by prednostne protestovať pod oknami bytu, domu alebo na koncerty Patrika Vrbovského (Rytmus) alebo pod okná Pišťanka a Taragela (román) a jeho vydavateľov ctihodných Panta Rhei, Martinus… alebo spísať petíciu.
Časť tohto slovníka Rytmusa a literárnych „umelcov“ používam v plnom a úplnom súlade so štandardnou lexikou, slovnou zásobou slovenčiny. Tak, to by sme mali, teraz poďme k veci.

ThLic. Dominik kardinál Duka OP, občianskym menom Jaroslav Duka, k koncu svojho mandátu sa blížiaci dominikánsky duchovný, 36. arcibiskup pražský a prímas český, je osobný ostrov a záštita málo početnej skupiny pravých českých kresťanov. Patrí k intelektuálnej a duchovnej aristokracii českého národa. Ten pán, ktorému má ísť o mandát, má dokonalý prehľad o domácej, zahraničnej politike a vždy ma obohatí vo veciach ducha a pravého kresťanstva…
A mám nad čím týždeň premýšľať…
Jeho predchodcovi kardinálovi Vlkovi bol Vatikánom mandát predĺžený, kardinálovi Dukovi by mal byť na základe žiadosti, petície katolíckych laikov, ukončený…

Katolícki laici sú hnedí slniečkári a vítači ktorí sa dovolávajú na nimi dezinterpretované kresťanstvo a jeho učenie o láske k blížnym svojim. Mýlia verejnú mienku ostatných tým, že sú medzi nimi aj ľudia aj s akademickými titulmi. Nikoho nezastupujú, okrem seba, ako ľudsky, spoločensky a politicky úplne bezvýznamná skupinka zlovoľných mentálnych pomätencov a pseudo kresťanov…
Je známe, že najmä jedno odborové aj akademické vzdelanie ešte nezakladá to, čomu sa vraví múdrosť, čo bolo experimentálne a empiricky prezentované aj na prípade prezidentského kandidáta Jiřího Drahoše. Čosi podobné, ako sa postupne tvorí a rysuje prezidentská kandidátka, ktorá sa vyjasní na jeseň, sa udeje aj na Slovensku…
Bude to zábava podobná českej, v slovenskom prevedení…
Už tí, čo sa už teraz hlásia za prezidentov, zväčša nemajú zmysel pre sebareflexiu reálne sebahodnotenie, iba márne „skúšajú“ a znehodnocujú majestát inštitútu prezidenta ako hlavy štátu, ktorá má byť reprezentantom intelektuálnej a duchovnej elity národného štátu a má mať s nepriestrelný osobný étos.
Voľby českého prezidenta napriek útoku na tieto prezidentské atribúty skončili ako jedine mali, väčšinoví múdri Česi si zvolili správne, v rámci českej prezidentskej tradície, Slováci to také isté, zatiaľ, nemajú, dôvod: Slovensko žiadnu prezidentskú tradíciu a prezidentskú líniu nemá, preto niet sa čoho pridŕžať. Na Slovensku vládne seba hľadajúca divočina, nie ustálená reálna kultúra. Je dôvod na obavy. Sa uvidí…

Vatikán sa najmä po nástupe pontifikátu pápeža Františka vnútorne štiepi na „ešte“ kresťanov tradicionalistov a pápežencov neomarxistov „novej progresívnej kresťanskej ľavice“. Katolícki „laici“ a takzvaní „tiež odborníci“ na kresťanstvo a teológiu sa aktivisticky podieľajú na rozdelení a vnútornom rozvrate Vatikánu zvonka, na báze ľudských práv a reálnej hnedej, farbe toho, čo som zmienil v úvode. A hnedé SME sa s hnedým nadšením chytá príležitosti (a cituje len vybrané verejnosť manipulujúce pasáže):
„Pápežovi Františkovi píšeme o tom, že nás trápi nacionalistické až nahnedlé smerovanie českej katolíckej cirkvi pod vedením kardinála Duku,“ povedal jeden z iniciátorov petície katolíckych laikov, filozof Jan Bierhanzl.
Signatári petície ďalej píšu: „Prekáža nám jeho snaha o novú jednotu trónu a oltára, podpora niektorých pravicových populistov – prezidenta Zemana alebo Tomia Okamuru, predtým Václava Klausa.“
Ďalšou výčitkou je, že Duka sa pridal k vlne odporu voči utečencom. Na rozdiel od pápeža, ktorý zdôrazňuje nielen solidaritu s ľuďmi na úteku pred vojnou, ale požaduje legalizáciu nelegálnej imigrácie, a Európu má za starú, neplodnú Sáru, ktorú oplodnia a obohatia utečenci, Dominik Duka vyzdvihuje potrebu chrániť hranice, a je vlastenec.
Vlastenectvo, národovectvo je dnes bezmála trestné, je spájané s nacionalizmom, dokonca s neonacizmom, ktorý má už priam pejoratívne konotácie…
https://svet.sme.sk/c/20762702/ceska-cirkev-hnedne-tvrdia-katolicki-laici-a-pisu-papezovi.html?ref=trz
„Skupina českých katolíků napsala dopis papežovi Františkovi s tím, aby neprodlužoval mandát současnému pražskému arcibiskupovi a jmenoval někoho nového. Kdo je muž, který mluví za iniciativu? Křesťanský laik a filozof Jan Bierhanzl je vědeckým pracovníkem Akademie věd ČR a zároveň také odborným asistentem pro obor francouzská filosofie na Univerzitě Karlově. Už před třemi lety se ozval na protest proti Dukově podpoře prezidenta Miloše Zemana.“
Jan Bierhanzl pokračuje:
„Co nám naopak u vrcholných představitelů české církve chybí, jsou témata, která do globální církve vnáší papež František: důraz na ekologii a na nezastupitelnou roli církve v otázce sociálních práv všech lidí (především těch, kdo kvůli válce nebo suchu museli opustit své domovy), v boji proti strukturálním nerovnostem, které s sebou přináší kapitalismus,“ zdůvodnil dále sepsání „stížnosti“.
Teda iniciátorom petície po 28-mich rokoch zrazu vadí kapitalizmus? Veď najmä oni zaň štrngali kľúčmi v novembri 1989 na námestiach…
Takže proti kapitalizmu treba bojovať neomarxizmom? Ozvala sa nová „progresívna“ ľavica? A na Slovensku to je a bude nová politická strana Progresívne Slovensko?
Zdroj: https://www.lidovky.cz/nesouhlasim-s-papalasskym-stylem-duky-rika-krestansky-laik-a-filozof-posilajici-vyzvu-vatikanu-izl-/zpravy-domov.aspx?c=A180213_145022_ln_domov_sk
Prezident Miloš Zeman v reakcii na petíciu o nepredĺžení mandátu kardinálovi biskupovi Dukovi v TV Barrandov (Týden s prezidentem, vo štvrtok 15.2.2018) oznámil, že osobne požiada Vatikán o jej predĺženie; persóny organizujúce túto petíciu a jej petenti sú bezvýznamné nuly, ktoré pre českú spoločnosť nič dobré neurobili…
A boh ich trestá už tu na Zemi odňatím zdravého rozumu a úsudku.
Tak, ako ich slovenských pendantov…

Na Slovensku ale žiaľ, pod vplyvom bratislavskej pseudo intelektuálskej kaviarne (pendant pražskej kaviarne) a mimovládnych „neziskoviek“ evanjelické krídlo cirkvi mäkne, poddáva sa im, ľavicovatie a chytá farby nahnedlej dúhy…
Zo strany laikov ide o stúpencov katolíckeho neomarxistu a novo ľavičiara pápeža Františka…
Ondrej Prostredník, ktorý aj s dúhovou „ombudsmankou“ reční na dúhových pochodoch, môže pôsobiť ako vysokoškolský pedagóg, vyučujúci na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského, aj ako propagátor a hlásateľ genderovej a dúhovej ideológie, ktorú hlása svojim študentom, budúcim evanjelickým farárom a ďalej, ako vedec teológ ďalej rozvíja svoju „vedeckú“ progresívnu „teológiu rodu“.
Aj v rozpore s Ústavou SR, Článkom 1 odsekom 1: „Slovensko sa neviaže na žiadnu ideológiu ani náboženstvo.“
A takým je aj Istanbulský dohovor.
Aj kampaň #METOO.
A takým je aj osobný dúhový aktivizmus verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej, v rozpore so zákonon o verejnom ochrancovi práv, a ním vymedzenými kompetenciami a právomocami dúhovej ombudsmanky, ktorá alebo nevie, alebo odmieta, že „práva“ dúhy nie sú základné ľudské práva nemajú oporu o nič, len o bludy rodovej ideológie…
A túto Prostredník vnáša do kresťanského evanjelického protestantského učenia.

http://www.academia.edu/18996423/Teol%C3%B3gia_rodu_Theology_of_Gender_ako_pr%C3%ADspevok_k_prekon%C3%A1vaniu_rodovo_podmienenej_nerovnosti
Odkiaľsi-kamsi sa začali posúvať aj katolícke noviny, na čo upozornil prísny katolík Ján Čarnogurský:https://www.hlavnespravy.sk/jan-carnogursky-kam-kracaju-katolicke-noviny/1316554
Kresťanstvo je nesporne najdemokratickejším monoteistickým náboženstvom, aké kedy ľudstvo poznalo, čo tu a odo mňa mnohí, mnohé, čítate všeobecne po prvý raz… takto flagrantne kresťanstvo nehodnotil v médiách, v mainstreame tobôž žiadny autor…
Pravé, reálne (!) kresťanstvo plne rešpektuje slobodnú vôľu a ľudské práva všetkých ľudí bez rozdielu. Je vzorom rovnosti práv, slobôd, povinností, zodpovednosti a rovnakého zaobchádzania, čoho nie je reálne schopný žiadny systém svetských vecí. Je teokraciou. Nie ale absolútnou vládou Allaha. Allah a islam nemá s kresťanstvom ani židovstvom nič spoločné.
Kresťanstvo nepozná žiadnu ideológiu, politiku, pojmy ľavica ani pravica. Je v celom rozsahu, cez a skrze svoj hodnotový systém, plne humánne náboženstvo pre všetkých ľudí.

Kardinálov tajomník v reakcii na petíciu napísal:
„Jestli někdo hnědne, jsou to mnohdy lidé sepisující petice v duchu ‚nejlepších‘ tradic hnědé a rudé totality. Možná si ani neuvědomují, že skutečnými dědici svazu mládeže a podobných organizací jsou myšlenkově právě oni,“ napsal Badal na svém profilu. Na něm mimo jiné uvádí, že jím zveřejněné komentáře nereprezentují stanovisko katolické církve.
Kdyby signatáři sdělili laskavě svá jména, možná bychom s překvapením zjistili, že ne zcela jsou to katolíci, že se mnohdy jedná o notorické petičníky a že je k dopisu nevede ani tak obava o osud církve, jako touha po zviditelnění. Namísto aby rozjímali nad svými hříchy, posílají udavačský dopis do Vatikánu,“ napísal ďalej vo svojom vyjadrení (tamtiež).
Ale o tom denník SME nenapísal (neprevzal) ani čiarku.
Pán prezident, opakujem, pán prezident (!) Miloš Zeman, prezident Českej republiky (aj „môj“ prezident) sa na petentoch dobre zabával…
Súčasného pražského arcibiskupa sa zastali viaceré české osobnosti, z politikov trebárs poslanec Jan Skopeček alebo europoslanec Tomáš Zdechovský…
Ale „slobodný a nezávislý“ denník SME „len informuje“…
Michal Havran by tohto významného českého vlastenca a duchovného intelektuálneho aristokrata, českú národnú elitu, nazval ako Vajanského „zaprdeným hlupákom“ alebo tak nejak…
Havran páchne Vajanského prdom.
Stíhaný nie je ale Havran ale na Havrana reagujúci Rostas.
Arpád Soltész  (ako Slovákov) „bielou spodinou“.
Oboch môžem nazvať ako chcem.
Ibaže oboch mám „na háku“.
A Rostas má tento raz pravdu.

Že by „zafungovala“ autocenzúra? Akože „pre istotu“? Čo ak by…
Treba predvídať budúcnosť:


Iba si neprajem, aby sa na Slovensku vytvárali skupiny a skupinky, tvoriace čo len v náznakoch akékoľvek hnedé fasces..! Hoc aj len v pseudo intelektuálskych skôr mentálne vymletých  bratislavských kaviarňach a s nimi spojených pseudo ľudsko-právnych mimovládkach!
Pseudo teológovia a „post osvietenskí“ filozofi nebudú revidovať a prepisovať kresťanské Písmo! Bratislavocentristická kaviareň nebude kresťanom a ostatnému Slovensku, a už aj cez Progresívne Slovensko, čo si má myslieť, aké má vyznávať hodnoty a ako sa má správať..!
Slovensko si svoju relatívnu slobodu vybojovalo v ťažkých časoch dvoch totalít (hnedej a červenej) a nepraje si tretiu ani pod zaliečavým rúškom pravicového alebo ľavicového liberalizmu. Ľudia majú právo na názor vo veciach verejných a spoločných!
Je neprípustné, aby jedni mohli beztrestne nálepkovať druhých za ich názor a presvedčenie, a viesť proti nim fašistickú represiu!
Nové Norimberské zákony sa na Slovensku písať nebudú!
Slovensko ostane normálne a slobodné!


Zdieľané z osobnej fb stránky JUDr. Štefana Harabina:
„Milí fanúšikovia,
píše zrejme budúci kandidát na prezidenta, žiaľ pán Rostas má pravdu.
Európskou úniou hlásaný právny štát v praxi vidíme v priamom prenose.
EÚ proti Slovensku neaktivuje príslušný článok týkajúci sa nedostatkov v oblasti práva tak ako proti Poľsku.
Prečo?“

Nože počúvajte ten cirkus (prehovor JUDr Harabina nižšie)!
„A toto že je právny štát!? Prečo nekoná Európska komisia?“
Štefan Harabin pokračuje:
„Nie je náhodou Slovensko v tomto smere pozitívne diskriminované oproti Poľsku?
Praktikuje, alebo nepraktikuje EÚ selektívny eurofašizmus zámerne?“
(Napísal mi pán Štefan Harabin, zvažujúci svoju prezidentskú kandidatúru na jeseň t.r.).
S poukazom a odkazom aj na tieto reálie (článok Zem a Vek):
http://zemavek.sk/soltesz-slovaci-su-cvarga/
Osobná fb stránka Štefana Harabina:
https://www.facebook.com/search/top/?q=%C5%A1tefan%20harabin
Ján Benčík a Árpád Soltész

Ako je možné, že Havran za „zaprdeného Vajanského“ a Soltész „za bielu luzu“ stíhaní nie sú, lebo majú právo na slobodu slova a názor, odstíhaný bol Marek Baláž z Handlovej, lebo on nemá právo na názor a presvedčenie, a stíhaný je Tibor Eliot Rostas, lebo pred Havranom bránil Svetozára Hurbana Vajanského a Štúrovcov, ..?
Koľko metrov a na koho má slovenský „právny štát“?
Pre Sheilu si mali prísť dva autobusy plné kukláčov…
http://www.tvnoviny.sk/domace/1865304_sheila-sz-ktora-mocila-na-koran-skoncila-opat-v-policajnej-cele
Rudolf Steigauf, odsúdený za extrémizmus, z piatich rokov nepo (OS Revúca) dva roky podmienečne so skúšobnou dobou na 5 rokov (KS B. Bystrica).
Nekvalifikovaný, zbabraný súd.
JE SLOVENSKO PRÁVNY ŠTÁT?
TA3 je súkromná televízia. STV je verejnoprávna. TA3 informovala, STV odignorovala.
Komu slúži „verejnoprávna“ RTVS? Správy TA3 (záznam):
https://www.ta3.com/clanok/1122316/policia-pri-banalnej-udalosti-nerespektovala-rozhodnutie-sudu.html
A ako je možné, že PZ nerešpektuje rozsudok Najvyššieho súdu SR a ďalej šikanuje občianku Slovenska (pokuta a zákaz činnosti za údajný dopravný priestupok)?
Priamo od JUDr. Štefana Harabina (zmienený „cirkus“). Na Slovensku prebieha príšerná politizácia dohľadového, dozorového (prokuratúra) policajného a justičného trestného systému, nože, však si vyberte a prejdite (vpravo) niektoré zo záznamov informačnej vojny z druhej polovice februára…
https://www.youtube.com/watch?v=n-44xVlVix8&list=PLOF3691C4MB8WIurAECiIq4aCKb_khBz9&index=1
V prípade poškodenej z Gelnice, keď KR PZ nerešpektuje právny názor Najvyššieho súdu, lebo sa s ním nestotožňuje, toto sa bude točiť hore-dole ďalšie tri roky; poškodená verzus krajský a najvyšší súd, prípadne ESĽP Štrasburg, Slovensko dostane pokutu a úhradu súdnych trov, poškodená odškodnenie a nik za to nebude zodpovedný a trestne stíhaný? Hmm…


Tu i tam, občas, čítam si a listujem v kanonizovanom Písme, ktoré mi je mojou jedinou teológiou aj tradíciou a zdrojom univerzálnych všeľudských hodnôt.
A Jánovu Apokalypsu (Zjavenie). A tam čosi aj o tom, že pozemská pápežova cirkev nie je to pravé orechové ako cirkev Ježišova a preto bude selektívne zničená, aj s jej hnedými laikmi…
Nikde nič nehlásam, neprednášam, len si tu tak potichu premýšľam a nahlas píšem… pri plnom vedomí a zodpovednosti.
A rešpektujem fakt, že ako ľudské bytosti sme dostali darom IQ, EQ, mentálnu výbavu a intelekt (nie všetci a v rovnakej miere a kvalite, niekomu bolo dané menej, niekomu viac, ale všetci sme dietky božie…) schopnosť vzdelávania, samostatného aktívneho kritického myslenia, reflexie a sebareflexie, schopnosť odlíšiť dobré od zlého, slobodnú vôľu a svedomie.
Tak si ich užívajme. Všetci po svojom. A v miere, aká nám bola daná…
Pekne pozdravujem. 🙂
Autor článku: Juraj Režo alias notorickyobcan

 

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

Poslanci dnes majú po troch dňoch diskusií hlasovať o novele zákona o politických stranách

Bratislava 20. septembra 2018 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   SNS chce cez pozmeňujúci návrh presadiť, aby sa meno člena štatutárneho orgánu strany nemohlo nachádzať v jej názve Poslanci Národnej rady SR dnes majú po troch dňoch diskusií hlasovať o novele zákona o politických stranách. K návrhu predložili viaceré pozmeňujúce návrhy opoziční poslanci,…

Britský veľvyslanec v SR vo štvrtok odovzdá cenu Ľubomírovi Feldekovi

Bratislava 20. septembra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska si 25. výročie nadviazania diplomatických vzťahov so Slovenskou republikou pripomenie udelením Ceny veľvyslanca. Vo štvrtok ju na slávnostnej recepcii dostane slovenský básnik, prozaik, dramatik a prekladateľ Ľubomír Feldek. "Pán Feldek sa na Slovensku zaslúžil o…

V Nemecku na mieste protestu proti výrubu vzácneho lesa zahynul novinár

Berlín 20. septembra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/DPA-Christophe Gateau)   Jeden z novinárov pokrývajúcich sledovaný protest ochrancov prírody proti výrubu lesa v nemeckej spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko zahynul v stredu pri páde z veľkej výšky. Tlačová agentúra DPA o tom informovala s odvolaním sa na oficiálne zdroje. Policajný hovorca Paul Kemen označil prípad…

Victoria Beckham nebola v škole populárna

Bratislava 20. septembra 2018 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Joel Ryan)   Interpretka tiež uviedla, že pre ňu nebolo nikdy nič jednoduché. Anglická speváčka a módna návrhárka Victoria Beckham v škole nebola populárna. Interpretka, ktorá sa preslávila v skupine Spice Girls, to prezradila v rozhovore pre magazín Glamour. "Objavte, kto ste. Hovorím to od čias,…

Dopúšťa sa Maďarsko telesného týrania migrantov? Alebo ide len o lživé obvinenia EÚ-pozorovateľov?

Budapešť 20. septembra 2018 (HSP/Roman Bednár/Foto:SITA/AP-Jean-Francois Badias)   Viktor Orbán sa ako prvý a hneď od začiatku postavil nebojácne proti utečeneckej politike kancelárky Merkelovej, a to v čase keď sa ešte naplno opájala svojimi „úspechmi“ a dávala sa servilne oslavovať Obamom, Clintonovou a ďalšími ako novodobá, druhá matka Tereza. Vtedy…

Lídri oboch Kóreí absolvovali výstup na posvätnú horu Pektu

Pchjongjang 20. septembra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Pyongyang Press Corps Pool via AP)   Juhokórejský prezident Mun Če-in a severokórejský vodca Kim Čong-un podnikli vo štvrtok na záver trojdňového summitu oboch Kóreí neobvyklý výstup na horu Pektu. Severná Kórea považuje túto sopku, ležiacu na hranici medzi Čínou a KĽDR, za posvätnú. Informovali o…

Čo sa stalo predtým, ako prezident Finančnej správy František Imrecze podal demisiu?

Bratislava 20. septembra 2018 (HSP/Foto:HSP-Ivan Lehotský)   František Imrecze, prezident Finančnej správy SR, nečakane oznámil, že odchádza z funkcie. Stalo sa tak na zasadnutí výboru Národnej rady SR pre financie a rozpočet, na ktorom Imrecze poslancom vysvetľoval, aká je pravda o medializovanej záležitosti ohľadne údajných colných podvodov, na ktoré mal…

Sauli Niinistö: Zo strany Ruska niet ohrozenia

Moskva 20. septembra 2018 (HSP/kp.ru/srspol.sk/Foto:TASR/AP/Lehtikuva-Jussi Nukari )   Ruský senátor Alexej Puškov, ktorý okomentoval slová fínskeho prezidenta Sauli Niinistö, že zo strany Ruska niet nijakého ohrozenia, poukázal na to, že Fínsko sa nesnaží v NATO a na Západe „vylepšiť si svoje postavenie“  za cenu šírenia výmyslov. Sauli Niinistö vraj nevidí nijaké hrozby…

Zranených z posledného incidentu v Sailsbury pustili z nemocnice

Salisbury 20. septembra 2018 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik-Alexey Filippov)   Muž a žena, ktorí boli zranení počas posledného incidentu v Salisbury, boli prepustení z nemocnice, ako uviedla polícia Wiltshire County na Twitteri. "Obaja, ktorí boli odvezení do nemocnice po incidente v centre mesta v nedeľu večer, boli prepustení. Neberieme tento incident ako podozrivý,"…

„Padajúce rakety a výbuchy nad morom“: Svedkovia prehovorili o izraelskom útoku na Latakiu

Lakatia 20. septembra 2018 (HSP/Sputnik/Foto:Screenshot Youtube)   Svedkovia popísali izraelský nálet na Latakiu v Sýrii, pri ktorom videli ako bolo ruské lietadlo Il-20 tragicky zostrelené protilietadlovou raketou. Keď hovorili pre agentúru RT Ruptly, obyvatelia uviedli, že videli padajúce rakety a obrovské výbuchy. Miestny muž Ammar Altounji vyhlásil, že incident sa…

Pápež zablahoželal Rímskej židovskej obci k trom významným sviatkom

Vatikán 20. septembra 2018 (HSP/TK KBS/RV/Foto:TK KBS)   „Zo srdca vám prajem, aby nadchádzajúce oslavy oživili spomienku na prijaté dobrá od Najvyššieho, aby boli pre židovské komunity vo svete zdrojom ďalších milostí a duchovnej útechy.“ Toto prianie vyjadril pápež František v blahoprajnom telegrame zaslanom Najvyššiemu rabínovi Ríma Riccardovi Di Segnimu…

Čistému je všetko čisté. Vladyka Milan Chautur: Tej ženy mi je ľúto. Pobozkať a objať dieťa je čosi normálne

Bratislava 20. septembra 2018 (HSP/Foto: grkat.ke)   Vladyka Milan Chautur sa vyjadril k obvineniam z údajného sexuálneho obťažovania a celkovo k mediálnym útokom na cirkev v posledných týždňoch. Uviedol, že situácia sa už pomaly dostáva na úroveň Írska, kde sa liberálom darí rozbíjať cirkev. Pred dvoma dňami vyvolal rozruch rozhovor s…

Keď sa výrobca pálenky rozhodne vychovávať národ k multikulturalizmu a sekundujú mu slniečkari a mimovládkari

Bratislava 20. septembra 2018 (HSP/Foto:Pixabay)   V pondelok bola na tlačovej konferencii v Bratislave predstavená nová kampaň značky Absolut pod názvom „Slovensko žije všetkými farbami“, ktorej súčasťou bol aj prieskum miery akceptovania cudzincov občanmi. Cieľom kampane má byť, aby si čo najviac Slovákov uvedomilo, že farba pleti neurčuje to, kým…

EÚ: Európa nemôže zneužívať migračnú krízu na politický boj, musí spolupracovať

Salzburg 20. septembra 2018 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Kerstin Joensson)   Európski lídri by mali prestať zneužívať problém migrácie pre politický zisk, a namiesto toho by mali spolupracovať s africkými krajinami ako s rovnocennými partnermi za účelom zastavenia prílevu migrantov. Zhodli sa na tom vysoko postavení predstavitelia EÚ v stredu na neformálnom summite EÚ…

Kto má šancu pripraviť o kreslo „večného“ primátora Bardejova Hanuščáka? Porazí ho Andrej Gmitter?

Bardejov 20. septembra 2018 (HSP/Foto:HSP)   Bardejovu - perle východného Slovenska, mestu s najkrajším námestím, kúpeľmi a čarovnou prírodou, šéfuje už skoro 20 rokov Boris Hanuščák. Mnohí v meste si myslia, že po tak dlhej dobe mu už chýbajú nové myšlienky a hlavne ťah na bránu. Vedenie mesta je pre neho už rutinou…

Bono z U2: Pápež je "zdesený" zo sexuálneho zneužívania v cirkvi

Vatikán 20. septembra 2018 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Andrew Medichini)   Podľa frontmana írskej rockovej skupiny U2 Bona je pápež František "zdesený" zo sexuálneho zneužívania v katolíckej cirkvi. Spevák sa v stredu stretol s Františkom v súkromní vo vatikánskom hoteli, kde pápež žije. Diskutovali spolu o rôznych témach - napríklad o "divokej beštii, akou…

Rusko preštuduje izraelské dáta súvisiace so zostrelením ruského lietadla

Moskva 20. septembra 2018 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Alexander Zemlianichenko, Pool)   Ruský prezident Vladimir Putin prijal v stredu ponuku Izraela o poskytnutí podrobných informácií o izraelskom leteckom útoku v Sýrii, ktorý vyvolal paľbu zo strany Sýrie, pri ktorej došlo k zostreleniu ruského prieskumného lietadla. S odvolaním sa na vyjadrenia Kremľa o tom informovala…

USA opäť označili Irán za hlavného podporovateľa terorizmu vo svete

Washington 20. septembra 2018 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Jacquelyn Martin)   Irán zostáva vedúcim "štátnym sponzorom" terorizmu vo svete, zatiaľ čo celosvetový počet teroristických útokov naďalej klesá. Ministerstvo zahraničných vecí Spojených štátov to uviedlo v stredu vo svojej výročnej správe, o ktorej informovala tlačová agentúra AP. Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa v správe obviňuje…

TopSpeed

Ferrari Monza SP1 a SP2, limitka s najsilnejším V12

0

Ferrari pri predstavení novej stratégie ukázalo aj prvé autá modelového radu Icona. Nové Ferrari Monza SP1 a SP2 majú pripomínať ikonické pretekárske stroje z konca 40-tych a potom 50-tych rokov minulého storočia, napríklad Ferrari 166 MM, 750 Monza a 860 Monza. Dizajnérsky na toto obdobie odkazuje hlavne absenciou strachy a čelného skla. Pod retro dizajnom…

Prvý Česko-slovenský Hyundai i30N Meet 29.9. Slovakiaring

1

Ak by ste mali vybrať auto, ktoré za posledný rok urobilo najväčšiu dieru do sveta, ktoré by ste vybrali? Za mňa by to bol určite Hyundai i30 N. Donedávna nepredstaviteľná kombinácia Hyundai a športovosť sa dali dohromady a vyšiel z nej doslova zázrak. Stavaný bol na prekonanie Golfu GTI, avšak tam zďaleka…

Ferrari potvrdilo nástupcu LaFerrari, hybridy, V6 a SUV

0

Ferrari predstavilo stratégiu na najbližších pár rokov. Ekologická vlna už dorazila aj do Maranella, automobilka naskakuje na hybridizáciu portfólia, chvalabohu to nebudú všetky autá. Do roku 2022 chcú mať 60 % áut s hybridným pohonom. To veľmi nepoteší Tifosov, ale snáď to tých zvyšných 40 % zachráni. Automobilka ale verí, že…

Bude maximálna rýchlosť na rakúskych diaľniciach 140 km/h?

2

Pred zhruba mesiacom sme priniesli informáciu, že na rakúskych diaľniciach sa zmenila maximálna rýchlosť. Na dvoch diaľniciach u našich susedov navýšili maximálnu povolenú rýchlosť na 140 km/h. Je to v štádiu skúmania dopadov. Tá mala trvať iba rok. Bol to akýsi pilotný projekt. Po krátkej chvíli tu máme prvé ohlasy od kompetentných.

Cena diaľničnej známky ani v r.2019 neporastie. Máme sa tešiť?

6

Cena diaľničnej známky na Slovensku sa už niekoľko rokov nemení. Chvala bohu, je adekvátna neúplnosti cestnej siete. Vodiči zaplatia za diaľničné známky aj na rok 2019 rovnakú cenu. Ročnú diaľničnú známku si môžu zakúpiť v hodnote 50 eur, mesačnú (30-dňovú) za 14 eur a 10-dňovú za 10 eur. Ročná diaľničná…

Chceš si požičať Porsche? V USA skúšajú Porsche sharing

6

Ak sa vám pošťastilo splniť si automobilový sen, je jedno, aký veľký, drahý či len skromný, určite ste zavolali dobrému kamarátovi, a pozvali ho na jazdu. Ten pocit: Toto ti musím ukázať! Predstavte si, podobne sú na tom mnohí majitelia ikonickej značky, a nosia v sebe naliehavú potrebu sa o tú ohromnú radosť a…

KAMzaKRÁSOU

Vyhraj 3x balíček produktov Lacalut sensitive - pre citlivé zuby!

0

Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, prečo mávame rôzne problémy s našimi zubami? Síce pravda nie je veľmi príjemná, ale za všetky problémy si poväčšine môžeme sami.  Aj keď sa mnohí vyhovárame na genetiku a na našich rodičov, je to vždy lepšie zvaliť na niekoho iného, ako uznať, že vinníkmi sme skutočne len…

Pozor, vírusová faryngitída útočí: Zisti, ako ju odlíšiš od angíny!

0

Spolu s daždivým počasím, studenými ránami a melancholickou náladou, nám príchod jesene prináša aj obdobie chrípok. Posledné roky sa nám často stáva, že symptómy, ktoré pociťujeme, nevieme ani poriadne zaradiť a preto nevieme, či sme len prechladnutí, máme chrípku či niečo vážnejšie. Odhaľte základné príznaky, ktoré má vírusová faryngitída a spoznajte tiež najlepší…

Prepeličie vajíčka: Pozri sa, čo obsahujú a prečo ich používať!

0

Prepeličie vajíčka sú vysoko cenené vďaka svojej nutričnej hodnote. Už to je pomerne veľký dôvod, prečo ich zaradiť do svojho jedálnička, čo povieš? A to je len začiatok, pretože tých dôvodov je oveľa viac. V dnešnom článku si prejdeme všetky benefity týchto vajíčok, pozrieme sa im pod škrupinku, aby sme zistili, čo…

Domáce masky bez chémie: Jablková, mandľová a šípková, ktorú skúsiš?

1

Ktorá z nás by nechcela byť krásna, avšak ani nie tak s pomocou mnohých vrstiev mejkapu, ale prirodzene - vďaka zdravej pleti? Či už si nositeľkou normálnej, suchej, zmiešanej, mastnej, citlivej, problematickej, aknóznej,... jedným slovom akejkoľvek pleti, máme pre teba návod na prípravu domácich masiek, ktoré obsahujú samé zdravie a žiadnu chémiu. Domáce…

Xylénové pižmo: Len prenikavá vôňa alebo aj nebezpečná hrozba?

0

Xylénové pižmo (Musk xylene) je pojem, dobre známy predovšetkým tým, ktorí sa čo i len trošku orientujú v kozmetike, najmä parfumérstve. Okrem parfumov býva častou syntetickou prísadou aj prípravkov na zmäkčenie textilu, rôznych osviežovačov vzduchu alebo čistiacich prostriedkov. Pižmo mnohí poznáme aj pod pojmom mošus. Ale napadlo by ti túto zložku tých…

Recept na tekvicové rizoto trochu inak: Toto mu dodá šmrnc!

1

Tekvicová sezóna je v plnom prúde a ako v prípade cukiet, aj tekvice sa každá dobrá gazdinka snaží zužitkovať čo najlepšie, najzdravšie a najpestrejšie. Preto ti dnes prinášame návod na prípravu skutočnej tekvicovej lahôdky, ktorú si okamžite obľúbiš. Recept na tekvicové rizoto počíta s tekvicou hokkaido a ryžu, ako hlavnú zložku bežného rizota, dnes nahradíme bulgurom.…

TopDesať

PRED A PO: Tieto fotografie ťa chytia za srdce

0

V našich životoch sa dejú malé aj veľké zmeny. Dokonca tie malé si niekedy zaslúžia viac našej pozornosti, ako tie veľké. Tieto fotografie ťa chytia za srdce. Poukazujú na veci, ktoré sa veľmi rýchlo zmenili. Či už sú tie zmeny pozitívne, alebo negatívne, mali by sme pamätať najmä na to,…

Máš zlý deň? Nezúfaj, títo ľudia ťa určite tromfli

0

Máš dnes zlý deň? Nezúfaj! Títo ľudia ťa s určitosťou dokázali tromfnúť. A to v tak veľkom štýle, že pri týchto fotografiách zabudneš na svoje vlastné problémy. "Mám zlý deň." Fráza, ktorú mnoho z nás používa tak 5 - 6 krát do týždňa. Je pondelok, musím do práce, mám zlý deň.…

Svet bez moderných technológií: Takto vyzerala Európa v roku 1904

0

My v redakcii sa chopíme každej šance vidieť niečo, čo sme ešte nevideli. Napríklad staré, historické fotografie. Tie majú zaručene svoj šmrnc. Obzvlášť, ak ležali vyše 90 rokov bez povšimnutia a obzvlášť, ak ukazujú, ako vyzerala Európa v roku 1904, ešte ako svet bez moderných technológií. Pred 25 rokmi Bill…

Ľudské reflexy: 10 vecí, o ktorých ani nevieme, že ich robíme

0

Nezáleží na tom, akej farby je tvoja pokožka, alebo kde si sa narodil. Nezáleží ani na tom, či si bohatý, chudobný, mladý, alebo starý. Každý človek na svete má vrodené inštinktívne správanie, takzvané reflexy. Vedci ešte stále skúmajú reflexy a rozvíjajú rôzne hypotézy o ich funkcii. Mnoho inštinktov však naďalej zostáva evolučným tajomstvom.…

Šialenci zachytení na týchto bláznivých fotografiách

0

Šialenci - ľudia, ktorých môžeme stretnúť takmer kdekoľvek. Najčastejšie ich však stretávame na ulici. Zopár z nich taktiež nájdeme v práci a škole. No a ak takéhoto šialenca nevidíš, je veľmi pravdepodobné, že tým šialencom si práve ty. Tieto bláznivé fotografie ti dokážu, že šialenci sa nachádzajú takmer kdekoľvek. Títo…

Medveď ako masér, či presun budovy: 10 historických fotografií

0

Lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť. Ak by sme ti povedali, že niektorí kočovní cigáni mali na masáže zviera (konkrétne medveď), zrejme by si nám neuveril. Zrejme by si nám neveril ani vtedy, ak by sme ti opisovali presun budovy spred viac ako 30 rokov. Preto tu máme týchto 10…