HOVNO alebo českí katolícki laici a ich pravá farba a tiež hnednúce Slovensko…

Publikované 20.02. 2018 o 09:06 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

Nekonkurujem raperovi Rytmusovi ani Pišťanekovi a Taragelovi v ich Sekerou a nožom. O slobodu slova v „tiež krásnej literatúre“ a masovej pop kultúre nemám záujem. Ak by aj, bez šance. Stále vypredané…
Takzvaní umelci masovej pop kultúry toto slovo používajú ako nástroj umenia. Zvyšujú si tak svoju popularitu. Sú preto celebrity. Môj článok ale nie je hudba ani román, nie som ani celebrita, nachádza sa v rubrike politika. Takže sorry ako.
Pri verejnom pomenovaní toho, čo poznáme ako odpadový produkt trávenia, majúci zvyčajne hnedú farbu a páchne, som sa pristihol pri niečom, čo napáda čoraz viacerých z nás, známe ako autocenzúra. Ibaže tí, o ktorých vám následne budem písať, ňou netrpia, sú voči nej imúnni… (deficit svedomia príznačný pre patické osobnosti).
Ak by titulkou článku mal byť pohoršený dáky jazykový puritán, alebo istý lepkavý troller a spamer, vydávajúci sa za slušného a cudného kresťana, čo na mňa zvoláva rakovinu, a čo najskoršiu smrť, bosorák, čo mi svojimi exkrementmi posral a zasmradil dve diskusie pod mojimi článkami, disqus znesie fšetko, ale nie fšetko znesú OČTK a právny poriadok SR, a to, čo znesú, by tiež nemali, lebo na každého by mal byť rovnaký meter, ten mal by prednostne protestovať pod oknami bytu, domu alebo na koncerty Patrika Vrbovského (Rytmus) alebo pod okná Pišťanka a Taragela (román) a jeho vydavateľov ctihodných Panta Rhei, Martinus… alebo spísať petíciu.
Časť tohto slovníka Rytmusa a literárnych „umelcov“ používam v plnom a úplnom súlade so štandardnou lexikou, slovnou zásobou slovenčiny. Tak, to by sme mali, teraz poďme k veci.

ThLic. Dominik kardinál Duka OP, občianskym menom Jaroslav Duka, k koncu svojho mandátu sa blížiaci dominikánsky duchovný, 36. arcibiskup pražský a prímas český, je osobný ostrov a záštita málo početnej skupiny pravých českých kresťanov. Patrí k intelektuálnej a duchovnej aristokracii českého národa. Ten pán, ktorému má ísť o mandát, má dokonalý prehľad o domácej, zahraničnej politike a vždy ma obohatí vo veciach ducha a pravého kresťanstva…
A mám nad čím týždeň premýšľať…
Jeho predchodcovi kardinálovi Vlkovi bol Vatikánom mandát predĺžený, kardinálovi Dukovi by mal byť na základe žiadosti, petície katolíckych laikov, ukončený…

Katolícki laici sú hnedí slniečkári a vítači ktorí sa dovolávajú na nimi dezinterpretované kresťanstvo a jeho učenie o láske k blížnym svojim. Mýlia verejnú mienku ostatných tým, že sú medzi nimi aj ľudia aj s akademickými titulmi. Nikoho nezastupujú, okrem seba, ako ľudsky, spoločensky a politicky úplne bezvýznamná skupinka zlovoľných mentálnych pomätencov a pseudo kresťanov…
Je známe, že najmä jedno odborové aj akademické vzdelanie ešte nezakladá to, čomu sa vraví múdrosť, čo bolo experimentálne a empiricky prezentované aj na prípade prezidentského kandidáta Jiřího Drahoše. Čosi podobné, ako sa postupne tvorí a rysuje prezidentská kandidátka, ktorá sa vyjasní na jeseň, sa udeje aj na Slovensku…
Bude to zábava podobná českej, v slovenskom prevedení…
Už tí, čo sa už teraz hlásia za prezidentov, zväčša nemajú zmysel pre sebareflexiu reálne sebahodnotenie, iba márne „skúšajú“ a znehodnocujú majestát inštitútu prezidenta ako hlavy štátu, ktorá má byť reprezentantom intelektuálnej a duchovnej elity národného štátu a má mať s nepriestrelný osobný étos.
Voľby českého prezidenta napriek útoku na tieto prezidentské atribúty skončili ako jedine mali, väčšinoví múdri Česi si zvolili správne, v rámci českej prezidentskej tradície, Slováci to také isté, zatiaľ, nemajú, dôvod: Slovensko žiadnu prezidentskú tradíciu a prezidentskú líniu nemá, preto niet sa čoho pridŕžať. Na Slovensku vládne seba hľadajúca divočina, nie ustálená reálna kultúra. Je dôvod na obavy. Sa uvidí…

Vatikán sa najmä po nástupe pontifikátu pápeža Františka vnútorne štiepi na „ešte“ kresťanov tradicionalistov a pápežencov neomarxistov „novej progresívnej kresťanskej ľavice“. Katolícki „laici“ a takzvaní „tiež odborníci“ na kresťanstvo a teológiu sa aktivisticky podieľajú na rozdelení a vnútornom rozvrate Vatikánu zvonka, na báze ľudských práv a reálnej hnedej, farbe toho, čo som zmienil v úvode. A hnedé SME sa s hnedým nadšením chytá príležitosti (a cituje len vybrané verejnosť manipulujúce pasáže):
„Pápežovi Františkovi píšeme o tom, že nás trápi nacionalistické až nahnedlé smerovanie českej katolíckej cirkvi pod vedením kardinála Duku,“ povedal jeden z iniciátorov petície katolíckych laikov, filozof Jan Bierhanzl.
Signatári petície ďalej píšu: „Prekáža nám jeho snaha o novú jednotu trónu a oltára, podpora niektorých pravicových populistov – prezidenta Zemana alebo Tomia Okamuru, predtým Václava Klausa.“
Ďalšou výčitkou je, že Duka sa pridal k vlne odporu voči utečencom. Na rozdiel od pápeža, ktorý zdôrazňuje nielen solidaritu s ľuďmi na úteku pred vojnou, ale požaduje legalizáciu nelegálnej imigrácie, a Európu má za starú, neplodnú Sáru, ktorú oplodnia a obohatia utečenci, Dominik Duka vyzdvihuje potrebu chrániť hranice, a je vlastenec.
Vlastenectvo, národovectvo je dnes bezmála trestné, je spájané s nacionalizmom, dokonca s neonacizmom, ktorý má už priam pejoratívne konotácie…
https://svet.sme.sk/c/20762702/ceska-cirkev-hnedne-tvrdia-katolicki-laici-a-pisu-papezovi.html?ref=trz
„Skupina českých katolíků napsala dopis papežovi Františkovi s tím, aby neprodlužoval mandát současnému pražskému arcibiskupovi a jmenoval někoho nového. Kdo je muž, který mluví za iniciativu? Křesťanský laik a filozof Jan Bierhanzl je vědeckým pracovníkem Akademie věd ČR a zároveň také odborným asistentem pro obor francouzská filosofie na Univerzitě Karlově. Už před třemi lety se ozval na protest proti Dukově podpoře prezidenta Miloše Zemana.“
Jan Bierhanzl pokračuje:
„Co nám naopak u vrcholných představitelů české církve chybí, jsou témata, která do globální církve vnáší papež František: důraz na ekologii a na nezastupitelnou roli církve v otázce sociálních práv všech lidí (především těch, kdo kvůli válce nebo suchu museli opustit své domovy), v boji proti strukturálním nerovnostem, které s sebou přináší kapitalismus,“ zdůvodnil dále sepsání „stížnosti“.
Teda iniciátorom petície po 28-mich rokoch zrazu vadí kapitalizmus? Veď najmä oni zaň štrngali kľúčmi v novembri 1989 na námestiach…
Takže proti kapitalizmu treba bojovať neomarxizmom? Ozvala sa nová „progresívna“ ľavica? A na Slovensku to je a bude nová politická strana Progresívne Slovensko?
Zdroj: https://www.lidovky.cz/nesouhlasim-s-papalasskym-stylem-duky-rika-krestansky-laik-a-filozof-posilajici-vyzvu-vatikanu-izl-/zpravy-domov.aspx?c=A180213_145022_ln_domov_sk
Prezident Miloš Zeman v reakcii na petíciu o nepredĺžení mandátu kardinálovi biskupovi Dukovi v TV Barrandov (Týden s prezidentem, vo štvrtok 15.2.2018) oznámil, že osobne požiada Vatikán o jej predĺženie; persóny organizujúce túto petíciu a jej petenti sú bezvýznamné nuly, ktoré pre českú spoločnosť nič dobré neurobili…
A boh ich trestá už tu na Zemi odňatím zdravého rozumu a úsudku.
Tak, ako ich slovenských pendantov…

Na Slovensku ale žiaľ, pod vplyvom bratislavskej pseudo intelektuálskej kaviarne (pendant pražskej kaviarne) a mimovládnych „neziskoviek“ evanjelické krídlo cirkvi mäkne, poddáva sa im, ľavicovatie a chytá farby nahnedlej dúhy…
Zo strany laikov ide o stúpencov katolíckeho neomarxistu a novo ľavičiara pápeža Františka…
Ondrej Prostredník, ktorý aj s dúhovou „ombudsmankou“ reční na dúhových pochodoch, môže pôsobiť ako vysokoškolský pedagóg, vyučujúci na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského, aj ako propagátor a hlásateľ genderovej a dúhovej ideológie, ktorú hlása svojim študentom, budúcim evanjelickým farárom a ďalej, ako vedec teológ ďalej rozvíja svoju „vedeckú“ progresívnu „teológiu rodu“.
Aj v rozpore s Ústavou SR, Článkom 1 odsekom 1: „Slovensko sa neviaže na žiadnu ideológiu ani náboženstvo.“
A takým je aj Istanbulský dohovor.
Aj kampaň #METOO.
A takým je aj osobný dúhový aktivizmus verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej, v rozpore so zákonon o verejnom ochrancovi práv, a ním vymedzenými kompetenciami a právomocami dúhovej ombudsmanky, ktorá alebo nevie, alebo odmieta, že „práva“ dúhy nie sú základné ľudské práva nemajú oporu o nič, len o bludy rodovej ideológie…
A túto Prostredník vnáša do kresťanského evanjelického protestantského učenia.

http://www.academia.edu/18996423/Teol%C3%B3gia_rodu_Theology_of_Gender_ako_pr%C3%ADspevok_k_prekon%C3%A1vaniu_rodovo_podmienenej_nerovnosti
Odkiaľsi-kamsi sa začali posúvať aj katolícke noviny, na čo upozornil prísny katolík Ján Čarnogurský:https://www.hlavnespravy.sk/jan-carnogursky-kam-kracaju-katolicke-noviny/1316554
Kresťanstvo je nesporne najdemokratickejším monoteistickým náboženstvom, aké kedy ľudstvo poznalo, čo tu a odo mňa mnohí, mnohé, čítate všeobecne po prvý raz… takto flagrantne kresťanstvo nehodnotil v médiách, v mainstreame tobôž žiadny autor…
Pravé, reálne (!) kresťanstvo plne rešpektuje slobodnú vôľu a ľudské práva všetkých ľudí bez rozdielu. Je vzorom rovnosti práv, slobôd, povinností, zodpovednosti a rovnakého zaobchádzania, čoho nie je reálne schopný žiadny systém svetských vecí. Je teokraciou. Nie ale absolútnou vládou Allaha. Allah a islam nemá s kresťanstvom ani židovstvom nič spoločné.
Kresťanstvo nepozná žiadnu ideológiu, politiku, pojmy ľavica ani pravica. Je v celom rozsahu, cez a skrze svoj hodnotový systém, plne humánne náboženstvo pre všetkých ľudí.

Kardinálov tajomník v reakcii na petíciu napísal:
„Jestli někdo hnědne, jsou to mnohdy lidé sepisující petice v duchu ‚nejlepších‘ tradic hnědé a rudé totality. Možná si ani neuvědomují, že skutečnými dědici svazu mládeže a podobných organizací jsou myšlenkově právě oni,“ napsal Badal na svém profilu. Na něm mimo jiné uvádí, že jím zveřejněné komentáře nereprezentují stanovisko katolické církve.
Kdyby signatáři sdělili laskavě svá jména, možná bychom s překvapením zjistili, že ne zcela jsou to katolíci, že se mnohdy jedná o notorické petičníky a že je k dopisu nevede ani tak obava o osud církve, jako touha po zviditelnění. Namísto aby rozjímali nad svými hříchy, posílají udavačský dopis do Vatikánu,“ napísal ďalej vo svojom vyjadrení (tamtiež).
Ale o tom denník SME nenapísal (neprevzal) ani čiarku.
Pán prezident, opakujem, pán prezident (!) Miloš Zeman, prezident Českej republiky (aj „môj“ prezident) sa na petentoch dobre zabával…
Súčasného pražského arcibiskupa sa zastali viaceré české osobnosti, z politikov trebárs poslanec Jan Skopeček alebo europoslanec Tomáš Zdechovský…
Ale „slobodný a nezávislý“ denník SME „len informuje“…
Michal Havran by tohto významného českého vlastenca a duchovného intelektuálneho aristokrata, českú národnú elitu, nazval ako Vajanského „zaprdeným hlupákom“ alebo tak nejak…
Havran páchne Vajanského prdom.
Stíhaný nie je ale Havran ale na Havrana reagujúci Rostas.
Arpád Soltész  (ako Slovákov) „bielou spodinou“.
Oboch môžem nazvať ako chcem.
Ibaže oboch mám „na háku“.
A Rostas má tento raz pravdu.

Že by „zafungovala“ autocenzúra? Akože „pre istotu“? Čo ak by…
Treba predvídať budúcnosť:


Iba si neprajem, aby sa na Slovensku vytvárali skupiny a skupinky, tvoriace čo len v náznakoch akékoľvek hnedé fasces..! Hoc aj len v pseudo intelektuálskych skôr mentálne vymletých  bratislavských kaviarňach a s nimi spojených pseudo ľudsko-právnych mimovládkach!
Pseudo teológovia a „post osvietenskí“ filozofi nebudú revidovať a prepisovať kresťanské Písmo! Bratislavocentristická kaviareň nebude kresťanom a ostatnému Slovensku, a už aj cez Progresívne Slovensko, čo si má myslieť, aké má vyznávať hodnoty a ako sa má správať..!
Slovensko si svoju relatívnu slobodu vybojovalo v ťažkých časoch dvoch totalít (hnedej a červenej) a nepraje si tretiu ani pod zaliečavým rúškom pravicového alebo ľavicového liberalizmu. Ľudia majú právo na názor vo veciach verejných a spoločných!
Je neprípustné, aby jedni mohli beztrestne nálepkovať druhých za ich názor a presvedčenie, a viesť proti nim fašistickú represiu!
Nové Norimberské zákony sa na Slovensku písať nebudú!
Slovensko ostane normálne a slobodné!


Zdieľané z osobnej fb stránky JUDr. Štefana Harabina:
„Milí fanúšikovia,
píše zrejme budúci kandidát na prezidenta, žiaľ pán Rostas má pravdu.
Európskou úniou hlásaný právny štát v praxi vidíme v priamom prenose.
EÚ proti Slovensku neaktivuje príslušný článok týkajúci sa nedostatkov v oblasti práva tak ako proti Poľsku.
Prečo?“

Nože počúvajte ten cirkus (prehovor JUDr Harabina nižšie)!
„A toto že je právny štát!? Prečo nekoná Európska komisia?“
Štefan Harabin pokračuje:
„Nie je náhodou Slovensko v tomto smere pozitívne diskriminované oproti Poľsku?
Praktikuje, alebo nepraktikuje EÚ selektívny eurofašizmus zámerne?“
(Napísal mi pán Štefan Harabin, zvažujúci svoju prezidentskú kandidatúru na jeseň t.r.).
S poukazom a odkazom aj na tieto reálie (článok Zem a Vek):
http://zemavek.sk/soltesz-slovaci-su-cvarga/
Osobná fb stránka Štefana Harabina:
https://www.facebook.com/search/top/?q=%C5%A1tefan%20harabin
Ján Benčík a Árpád Soltész

Ako je možné, že Havran za „zaprdeného Vajanského“ a Soltész „za bielu luzu“ stíhaní nie sú, lebo majú právo na slobodu slova a názor, odstíhaný bol Marek Baláž z Handlovej, lebo on nemá právo na názor a presvedčenie, a stíhaný je Tibor Eliot Rostas, lebo pred Havranom bránil Svetozára Hurbana Vajanského a Štúrovcov, ..?
Koľko metrov a na koho má slovenský „právny štát“?
Pre Sheilu si mali prísť dva autobusy plné kukláčov…
http://www.tvnoviny.sk/domace/1865304_sheila-sz-ktora-mocila-na-koran-skoncila-opat-v-policajnej-cele
Rudolf Steigauf, odsúdený za extrémizmus, z piatich rokov nepo (OS Revúca) dva roky podmienečne so skúšobnou dobou na 5 rokov (KS B. Bystrica).
Nekvalifikovaný, zbabraný súd.
JE SLOVENSKO PRÁVNY ŠTÁT?
TA3 je súkromná televízia. STV je verejnoprávna. TA3 informovala, STV odignorovala.
Komu slúži „verejnoprávna“ RTVS? Správy TA3 (záznam):
https://www.ta3.com/clanok/1122316/policia-pri-banalnej-udalosti-nerespektovala-rozhodnutie-sudu.html
A ako je možné, že PZ nerešpektuje rozsudok Najvyššieho súdu SR a ďalej šikanuje občianku Slovenska (pokuta a zákaz činnosti za údajný dopravný priestupok)?
Priamo od JUDr. Štefana Harabina (zmienený „cirkus“). Na Slovensku prebieha príšerná politizácia dohľadového, dozorového (prokuratúra) policajného a justičného trestného systému, nože, však si vyberte a prejdite (vpravo) niektoré zo záznamov informačnej vojny z druhej polovice februára…
https://www.youtube.com/watch?v=n-44xVlVix8&list=PLOF3691C4MB8WIurAECiIq4aCKb_khBz9&index=1
V prípade poškodenej z Gelnice, keď KR PZ nerešpektuje právny názor Najvyššieho súdu, lebo sa s ním nestotožňuje, toto sa bude točiť hore-dole ďalšie tri roky; poškodená verzus krajský a najvyšší súd, prípadne ESĽP Štrasburg, Slovensko dostane pokutu a úhradu súdnych trov, poškodená odškodnenie a nik za to nebude zodpovedný a trestne stíhaný? Hmm…


Tu i tam, občas, čítam si a listujem v kanonizovanom Písme, ktoré mi je mojou jedinou teológiou aj tradíciou a zdrojom univerzálnych všeľudských hodnôt.
A Jánovu Apokalypsu (Zjavenie). A tam čosi aj o tom, že pozemská pápežova cirkev nie je to pravé orechové ako cirkev Ježišova a preto bude selektívne zničená, aj s jej hnedými laikmi…
Nikde nič nehlásam, neprednášam, len si tu tak potichu premýšľam a nahlas píšem… pri plnom vedomí a zodpovednosti.
A rešpektujem fakt, že ako ľudské bytosti sme dostali darom IQ, EQ, mentálnu výbavu a intelekt (nie všetci a v rovnakej miere a kvalite, niekomu bolo dané menej, niekomu viac, ale všetci sme dietky božie…) schopnosť vzdelávania, samostatného aktívneho kritického myslenia, reflexie a sebareflexie, schopnosť odlíšiť dobré od zlého, slobodnú vôľu a svedomie.
Tak si ich užívajme. Všetci po svojom. A v miere, aká nám bola daná…
Pekne pozdravujem. 🙂
Autor článku: Juraj Režo alias notorickyobcan

 

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

Záborská: KDH a NOVA by mohli v eurovoľbách spojiť sily

Bratislava 18. júna 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   KDH a NOVA by mohli v budúcoročných voľbách do Európskeho parlamentu spojiť sily. Myslí si to slovenská europoslankyňa Anna Záborská. KDH by mohlo podľa jej slov na diskusiu o tejto téme využiť nadchádzajúci snem. "KDH a NOVA majú k sebe blízko hodnotovo aj…

V Poľsku havaroval autobus s dôchodcami; dvaja mŕtvi a 27 zranených

Varšava 18. júna 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Slawomir Kowalski)   Dve osoby prišli v pondelok o život a najmenej 27 ďalších utrpelo zranenia po tom, čo v strednom Poľsku havaroval autobus s dovolenkujúcimi dôchodcami. S oznámením sa na miestne úrady o tom informovala agentúra AP. Autobus viezol približne 50 ľudí. Išlo o poľských…

V súvislosti s emisnou kauzou zadržali v Nemecku šéfa Audi Stadlera

Wolfsburg 18. júna 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Matthias Schrader)   V súvislosti s emisnou kauzou zadržali v Nemecku šéfa automobilky Audi Ruperta Stadlera. Potvrdila to v pondelok spoločnosť Volkswagen, ktorá je materským koncernom Audi. Informácie o Stadlerovom zadržaní prichádzajú len týždeň potom, ako prokuratúra v Mníchove oznámila, že rozšírila vyšetrovanie v emisnej kauze…

Merkelová pristúpila na Seehoferovu lehotu ohľadne hraničných kontrol

Berlín 18. júna 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Markus Schreiber)   Nemecká kancelárka Angela Merkelová akceptovala dvojtýždňovú lehotu, ktorú stanovil minister vnútra Horst Seehofer vo vzájomnom spore ohľadne azylovej politiky. Agentúra DPA o tom informovala po pondelkových rokovaniach predsedníctiev Merkelovej Kresťanskodemokratickej únie Nemecka (CDU) a sesterskej Kresťanskosociálnej únie Bavorska (CSU) na čele so Seehoferom.…

Perly z besedy o dezinformačných médiách v podaní komentátora SME Schutza, aktivistu Benčíka, mimovládkarky Masarikovej a novinára z Korzára Vrábeľa

Bratislava 17. júna 2018 (HSP/Foto:Screenshot:Video)   V akom stave sú slovenské médiá? Aký majú vplyv sociálne siete, blogy a youtube, ktoré každému umožňujú stať sa amatérskym novinárom? A aký vplyv majú rôzne "alternatívne médiá", fake news, propaganda, dezinformácie? Ako v dnešnom svete rozoznať pravdu a existuje vôbec? Diskusie na tieto…

V južnom Londýne zahynuli pod vlakom traja ľudia; ich smrť je záhadou

Londýn 18. júna 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/PA-Yui Mok)   Traja ľudia prišli v pondelok ráno v britskej metropole Londýn záhadne o život pod kolesami vlaku. O prípade informovali v pondelok príslušníci britskej dopravnej polície, ktorí po príchode na miesto nešťastia spoločne so záchranármi konštatovali smrť troch ľudí. Incident sa stal v pondelok…

Matica slovenská sa ostro ohradzuje proti nepravdám poslanca Dostála o spolupráci s polovojenskými a extrémistickými skupinami

Bratislava 18. júna 2018 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Nové vedenie Matice slovenskej sa ostro ohradzuje proti nepravdivým tvrdeniam poslanca NR SR Ondreja Dostála, ktorý podľa medializovaných informácií na štvrtkovej Hodine otázok v NR SR vyhlásil, že Matica slovenská na viacerých akciách a aktivitách spolupracuje so Slovenskými brancami. Rovnako je klamstvom, že by…

Novinárka Holcová šíri o vražde Kuciaka domnienku: "Niekedy mi napáda, že polícia už vie, kto to urobil a teraz potrebujú vyšetrovanie nejak rozdrobiť"

Praha 18. júna 2018 (HSP/Foto:Facebook)   Česká investigatívna reportérka Pavla Holcová uviedla, že niekedy si myslí, že slovenská polícia pozná vraha jej kolegu Jána Kuciaka, no na prípad môžu byť vyvíjané veľké politické tlaky. Predstavila aj jednu z málo známych vyšetrovacích verzií, že za dvojnásobnou vraždou vo Veľkej Mači stojí mafia…

Časť Rusov nesúhlasí so zvyšovaním veku pre odchod do dôchodku

Moskva 18. júna 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Ďurčo)   Viac ako milión Rusov už podpísalo petíciu proti zvýšeniu veku pre odchod do dôchodku. Ako pre rozhlasovú stanicu Echo Moskvy uviedol Oleg Šein, viceprezident odborovej organizácie Ruská konfederácia práce (KTR), argumenty vlády v prospech tohto návrhu zákona "znejú nepresvedčivo". Šein dodal, že v…

Poslanci majú podľa návrhu Kataríny Cséfalvayovej vyjadriť znepokojenie nad rastúcim extrémizmom

Bratislava 18. júna 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Národná rada (NR) SR vyjadruje hlboké znepokojenie nad rastúcimi prejavmi extrémizmu, neznášanlivosti a nenávisti v našej spoločnosti. Tieto prejavy vyvrcholili v poslednom období vo viacerých násilných prípadoch. Je smutné, že často boli vedené voči slabším, starším, ženám, cudzincom alebo inak odlišným ľuďom. Takýto…

Dostál kritizoval limity pre strany, Bernaťák hovorí o transparentnosti

Bratislava 18. júna 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Limity na počet členov politických strán nie sú potrebné, myslí si opozičný poslanec Ondrej Dostál z klubu SaS. Súhlasí, že nie je správne, aby strana mala iba štyroch členov a aby sa strany kupovali, ale nemyslí si, že to treba vynucovať zákonom. Pochybuje…

Mainstremové médiá sa nevedia zmieriť s tým, že Hlavné správy sú dôveryhodnejšie ako oni. Napadol nás ďalší fake newsový plátok

Bratislava 18. júna 2018 (HSP/Foto:HSP)   To, že boli Hlavné správy agentúrou Reuters vyhodnotené ako najdôveryhodnejšie internetové spravodajské médium nedá spať našej mainstreamovej konkurencii. Určite, okrem toho, že si museli ísť nasadiť antidepresíva, sa intenzívne zamýšľajú nad tým, čo ďalej. Ale nemyslite si, že dôjdu k nejakej sebareflexii. Napríklad, že…

Švajčiari sú verní hotovosti

Bern 18. júna 2018 (HSP/Sputnik/Foto: Pixabay)   Asi 70 % celkového objemu vnútorných platieb pripada na hotovosť, o čom svedčia výsledky prieskumu Švajčiarskej národnej banky. Respondenti to vysvetľujú tým, že hotovosť berú všade, že je to pohodlné, že sa počíta rýchlejšie a úspornejšie (bez zrážok príznačných pre iné spôsoby platieb), informuje portál swissinfo.ch.…

Kalavská: V systéme ambulantnej pohotovosti je pokrytých vyše 80 % bodov

Bratislava 18. júna 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Väčšina ambulantných pohotovostí, ktorú začnú od júla fungovať po novom, bude zabezpečená. Pokrytých má byť 80 až 85 percent siete pohotovostí. V pondelok to po stretnutí so zástupcami lekárov a nemocníc deklarovala ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smer-SD). Ministerka vysvetlila, že po tom,…

Popletená Hanzelová by aj chcela aj nemôže odpovedať na otázky Hlavných správ

Bratislava 18. júna 2018 (HSP/Foto:Facebook)   Redaktorka spravodajstva RTVS Zuzana Kovačič Hanzelová, ktorá bola s ďalšími kolegami odídená z verejnoprávnej televízie kvôli svojim jednostranným, nevyváženým reportážam, sa zamotala do svojich úvah po tom, čo ju náš reportér Ivan Lehotský oslovil a požiadal o odpovede na otázky Hanzelovej sa nepáči, že Hlavné…

Iránsky prezident Hasan Rúhání navštívi v júli Švajčiarsko a Rakúsko

Viedeň 18. júna (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Presidency Office, Rouzbeh Jadidoleslam)   Iránsky prezident Hasan Rúhání navštívi začiatkom júla Švajčiarsko a Rakúsko. Informovala o tom v pondelok agentúra DPA s tým, že jeho cesta prichádza v čase, keď sa Európa usiluje zachrániť jadrovú dohodu s Teheránom, od ktorej nedávno odstúpili Spojené štáty. Rúhání pobudne…

České firmy zúfalo zháňajú "ajťákov," ponúkajú platy vyššie ako bankárom

Praha 18. júna 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Alexander Zemlianichenko)   České firmy zháňajú pracovníkov prakticky vo všetkých priemyselných odvetviach. Sú však aj také oblasti, kde dopyt ide do krajnosti. Týka sa to aj špecialistov na informačné technológie. Tým ponúkajú firmy aj vyššie mzdy, než v priemere poberajú bankári. "Najväčší nedostatok ľudí vládne v…

Do boja proti Matečnej sa zápája aj odsúdený Mikuláš Vareha. Poznáme stanovisko ministerky na jeho obvinenia

Košice 18. júna 2018 (HSP/Foto:TASR-Dušan Hein)   Generálna prokuratúra SR sa má zaoberať podaním, ktoré hovorí o podozrení zo spáchania trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa. Podľa denníka Korzár je autorom podania bývalý veľkopodnikateľ Mikuláš Vareha, ktorý si odpykáva trest v Sabinove. Vareha v oznámení uvádza, že zneužitia právomoci verejného činiteľa sa…

TopSpeed

Máme veľmi zlé cesty, zaostávame aj za krajinami 3. sveta

10

Na zlé cesty na Slovensku sa motoristi sťažujú ešte od čias Československa. Je to už taký motoristický šport. No je plne opodstatnený, nejednému vodičovi totiž zlé cesty zásadne skrátili životnosť auta, či dokonca spôsobili veľmi drahé a oveľa častejšie opravy podvozkových častí. 

Slovenský Okruhový Pohár pokračoval na Pannonia Ringu

3

Slovenský Okruhový Pohár mal po prvých pretekoch dvojmesačnú prestávku. Prestávka ale skončila vo štvrtok 7. júna 2018 kedy pretekári opäť naštartovali motory, aby si zmerali sily na technickom maďarskom okruhu Pannonia Ring. Trať s dĺžkou 4740 m vyhovuje hlavne menším autám, ktoré vďaka charakteru okruhu veľmi nepociťujú nedostatok výkonu.

LMP1 končia, vo WEC ich nahradia hypercars

3

Vytrvalostné pretekanie prototypov pod hlavičkou FIA ide dole vodou. Z najvyššej kategórie LMP1 postupne odišli takmer všetky automobilky, zostala len Toyota. Aby tam Toyota Gazoo Racing nebola sama, dopĺňa ich niekoľko súkromných tímov. Tam to ale nekončí, namiesto dvoch sezón 2018 a 2019 máme jednu supersezónu. Po nej LMP1 končia. 

Aké je vhodné auto pre otca?

13

Ste v situácii, že po rokoch strávených za volantom praktického rodinného MPV či kombi chcete niečo živšie, rýchlejšie a obratnejšie? Prípadne by ste chceli pre terén niečo skutočne chlapské? Aké auto pre otca vám odporúčajú známi a rodina a čo by ste, chceli vy? Pri príležitosti Dňa otcov pripravila medzinárodná sieť autocentier AAA AUTO…

Ako čistiť olejovú vaňu motora zvnútra a prečo?

7

Určite ste už videli niekoľko obrázkov alebo videí, v ktorých je zobrazené zakarbónované vnútro motora. V dnešnej časti AUTOvKELLY sme sa rozhodli zanedbaný motor aspoň trochu mechanicky očistiť. S agresívnymi rozpúšťadlami nikdy neviete, aký kúsok sa dostane do olejového čerpadla a jeho upchatie môže znamenať pre motor fatálne následky. Ako…

Nové BMW 8 predstavili s dvoma motormi. Jeden je dízel

6

O novinke BMW 8 sa už napísalo toľko článkov, že lepšiu reklamu si BMW ani priať nemohlo. Iste, boli tu aj negatívne správy, ako uniknuté foto prototypu s nie práve vkusnými detailmi, aj smrteľná nehoda prototypu. Dizajnovo je to lepšie ako sa zdalo a za nehodu auto nemôže. Nové BMW 8 tak…

KAMzaKRÁSOU

Saturejka záhradná: Pozri, ktoré neduhy ti pomôže rýchlo odstrániť!

1

Saturejka záhradná je liečivá bylinka, ktorá vám pomôže zatočiť s viacerými zdravotnými problémami. Je účinná pri tráviacich ťažkostiach i vysokom krvnom tlaku. Okrem toho je však skvelým pomocníkom i v kuchyni. Drvená saturejka sa používa ako korenina k mäsu či do polievok. V nasledujúcom článku vám prezradíme všetky dôležité informácie o tejto užitočnej rastline.

Toto potrebuješ ovládať: Ako predísť mikrospánku a únave za volantom?

3

Dovolenková sezóna už je v plnom prúde, a to sa ešte oficiálne ani nezačalo leto. Je bežné, že do bližších destinácií, ako Česko, Maďarsko, Taliansko či Chorvátsko, sa vyberáme autom, preto sme sa rozhodli dať dokopy zopár užitočných rád, tipov a inšpirácií, ako sa môžeš udržať v bdelom stave počas šoférovania, ak sa chystáš…

Písanie denníka: Spoznaj blahodarné účinky tohto rituálu!

2

Aj ty si sa pri tejto téme pousmiala s nostalgickou spomienkou na detstvo a skorú mladosť, kedy bolo pre teba všetko také nové, nepoznané, tajomné či emotívne, že si sa s tým všetkým musela bezpodmienečne zveriť svojmu denníčku? A čo tak vrátiť sa k tomu? Písanie denníka totiž odporúča desať z desiatich psychológov – a toto sú…

Samozber marhúľ: Kde na Slovensku kúpiš najlepšie marhule zo sadu?

2

Samozber marhúľ, ako prakticky akéhokoľvek iného ovocia, sa stáva čoraz obľúbenejšou aktivitou Slovákov. Ak patríš medzi nich a rada by si si túto sezónu pripravila domáci marhuľový džem alebo kompót, pozri sa, kde, v rámci Slovenska, si môžeš nazbierať marhule zo sadu a koľko ťa to bude stáť!

Recept na jahodový džem: Keď ho ochutnáš, iný už pripravovať nebudeš!

4

Leto začína vtedy, keď sa v obchodoch alebo na trhoch začnú objavovať jahody. Naozaj, nie je nič lepšie, ako vychutnať si tie sladké červené plody po dlhej zime. Dokonca si ich môžeme nazbierať aj sami na samozberných miestach. Ozaj, boli ste si ich už nazbierať? Ak neviete, čo s nimi, tak…

Vyhrajte morský kolagén Inca Collagen v hodnote 45 €

6

Vedeli ste, že kolagén je veľkým pomocníkom v zdraví, ale aj v kráse? Ak nie, tak ste na správnom mieste, kde sa dozvedáte množstvo noviniek a zaujímavostí, ktoré vám denne prinášame. Ak ste doposiaľ nepočuli o jeho účinkoch, tak sa zapojte do súťaže o morský kolagén Inca Collagen v hodnote 45 €! 

TopDesať

10 pesničiek, ktoré ťa rozveselia za každých okolností

0

Každý z nás má občas dni, kedy sa jednoducho nedarí a zdá sa, že už nič nemôže byť horšie. No netreba klesať na duchu a radšej sa počas takých dní sústreď na veci, ktoré ťa rozveselia. Ako napríklad týchto 10 pesničiek. :) Napriek tomu, že každý z nás má v…

TOP 10 skvelých zliav na internete

0

Nákupy na internete sa stávajú čoraz častejšími a niet divu. Prečo sa brodiť preplneným nákupným strediskom alebo čakať v obrovskom rade, aby ste si niečo kúpili? Určite si radšej v pohodlí domova prezriete ponuku svojho najobľúbenejšieho obchodu a nakúpite si pomocou pár klikov. My sme si pre teba na dnes pripravili TOP…

Každý otec je hrdina. A tu je hneď niekoľko dôkazov

0

Otec je svojim spôsobom hrdina. Či už sa jedná o záchranu, alebo o obyčajnú pomoc. dieťa stále vie, že na svojho otca sa môže obrátiť. A to, že otcovia sú hrdinovia ti dnes aj pomocou týchto pohyblivých obrázkov dokážeme. Uvidíš, čo všetko sú ochotní otcovia urobiť pre svoje ratolesti. Neboj sa,…

Príroda to vytvárala 320 miliónov rokov. Partia mladíkov to zničila v priebehu pár sekúnd

0

Vietor, dážď a ľad vytesávali Brimham Rocks v Yorkshire v Spojenom kráľovstve posledných 320 miliónov rokov. No to, čo príroda budovala milióny rokov, zničila partia mladíkov v preiebeho niekoľkých sekúnd. "V piatok 1. júna bola približne o 20:45 hodine videná skupina piatich mladých ľudí, ktorá tlačila skalu na vrchole jedného z útesov," tvrdí…

Dôkaz, že naši starí rodičia robia tento svet krajší

0

Možno to poznáš aj ty zo svojej vlastnej skúsenosti. Starí rodičia vedia byť poriadne zábavní, ale aj zaujímaví, hlavne ak začnú rozprávať o svojich príhodách z detstva. Nie sú tu však iba na zábavu, ale sú tu predovšetkým aj na to, aby nám ukázali, že náš svet môže byť stále…

Neuveriteľné premeny: Títo ľudia dokázali nemožné

0

Zhodenie nadbytočných kilogramov sa môže často zdať ako vopred prehratá bitka. No výsledky takéhoto boja môžu zmeniť život od základov. Dnes sa pozrieme na ľudí, ktorí dokázali neuveriteľné premeny. Ťažké životné obdobia, stres, zaneprázdnenosť: to všetko sú časté výhovorky, prečo sa vyhnúť prvému kroku v dosiahnutí životnej premeny. Minulý rok až 45 % Američanov v prieskume…