BR OSN svojim alibizmom ohrozuje svetový mier…Zločiny biolaboratórií USA sú potvrdené…

Rusko a Čína hlasovali za dokument, zatiaľ čo Veľká Británia, Spojené štáty a Francúzsko hlasovali proti. Zostávajúci členovia Bezpečnostnej rady – Albánsko, Brazília, Gabon, Ghana, India, Írsko, Keňa, Mexiko, Nórsko a Spojené arabské emiráty – sa zdržali hlasovania.

Delegáti, ktorí sa zdržali hlasovania tvrdia, že obvineniam zo strany Ruskej federácie chýbajú dôkazy. Plnohodnotné usvedčujúce dôkazy zo strany Ruska boli pritom predložené. Delegáti štátov, ktorí sa zdržali hlasovania boli teda ovplyvnení politikmi vlastných štátov v područí USA, alebo sa snažia vytĺcť z problému politický kapitál formou bežne používanou vo vysokej politike. Medzi ne patrí napríklad prísľub USA, že poskytnú štátu politické alebo ekonomické výhody za hlasovania v prospech USA. Sem sa počíta aj zdržanie sa hlasovania.

Pritom Rusko nežiadalo veľa. Návrhom uznesenia by 15-členná rada rozhodla o zriadení komisie na prešetrenie sťažnosti Ruskej federácie v súvislosti s činnosťou biologických laboratórií na území Ukrajiny, ako aj o predložení správy vyšetrovania do 30. novembra 2022 obsahujúcu odporúčania s následným informovaním štátov, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru, na svojej deviatej konferencii, ktorá sa bude konať v Ženeve 28. novembra – 16. decembra 2022.

Podľa návrhu by BR OSN mala požiadať generálneho tajomníka o podporu na vykonávanie Dohovoru o biologických zbraniach.  Podľa článku 6. dohovoru zmluvné štáty spolupracujú pri vykonávaní akéhokoľvek vyšetrovania, ktoré môže orgán začať v súlade s ustanoveniami Charty Organizácie Spojených národov na základe sťažnosti doručenej Rade.

Je príznačné že delegát Spojených štátov označil ruské tvrdenia za klamstvá. Dnes už celý svet vie, že USA mali minimálne 30 vojenských laboratórií na Ukrajine, vo svete 336, z toho okolo 50 v susedských štátoch  Ruska. Rusi chceli iba dosiahnuť, aby nezávislá komisia BR OSN preverila skutočný stav a povedala svetu ako to v skutočnosti je. Dosiahla by tak svetové zlegalizovanie možnej pravdivosti svojich tvrdení, čo je pre USA neprijateľné. V tom okamihu by ich odsúdila celá svetová verejnosť.

Postoj zástupcov Francúzska a Veľkej Británie neprekvapuje. Tieto štáty sa vyprofilovali ako hlavní sluhovia Západu  v Európe slúžiace militaristickej politike USA. Transparentnosť vyšetrovania o amerických vojenských laboratóriách bola zamietnutá hlavne z toho dôvodu, že vyšetrovanie ich činnosti by preukázalo americké zločiny!!!

Hlasovanie a rozhodovanie členov BR OSN malo byť nezávislé od situácie na Ukrajine. Keby aj neboli predložené relevantné dôkazy ruskou stranou, bolo psou povinnosťou BR OSN voči ľudstvu preveriť podozrenia na činnosť nebezpečných vojenských laboratórií USA. Činnosť členov BR OSN je morálnym zlyhaním predstaviteľov, ktorí majú dbať nad bezpečnosťou sveta.

Ministerstvo obrany Ruska už skôr oznámilo, že Pentagon presúva programy biologických zbraní, ktoré neboli ukončené na území Ukrajiny, do iných krajín postsovietskeho priestoru a východnej Európy. Budú aj na Slovensku nebezpečné americké laboratóriá vyvíjajúce patogénne látky ako zbrane hromadného ničenia? Vazalská rektálna politika vlády SR  k tomu vytvára všetky predpoklady…

Pozrime sa ako došlo k odhaleniu nezákonných aktivít USA:

Ukrajinskí poslanci „Opozičnej platformy pre život“ Renat Kuzmin a Viktor Medvedčuk poslali Volodymyrovi Zelenskému žiadosť o vyjadrenie sa k 15 americkým biologickým laboratóriám na Ukrajine, ktoré sú pod dohľadom Pentagonu. Kuzmin 14. apríla 2020 zverejnil text tejto žiadosti na svojej FB stránke. Hovorí sa v nej, že počas práce týchto laboratórií na Ukrajine sa vyskytli ohniská rôznych vírusov, ktoré boli sprevádzané úmrtiami. V laboratóriách pracujú výlučne americkí zamestnanci a ich činnosť je platená z rozpočtu ministerstva obrany USA. Laboratóriá sa nachádzajú v Ľvove, Užhorode, Ternopole, Vynnicii, Charkove, Odese, Chersone, Kyjeve a v blízkosti Krymu a Luhanska…Dokument poukazuje na to, že na Ukrajine už bolo zaznamenaných mnoho úmrtí vojakov a civilov. Poslanci vyslovili podozrenie, že dochádza k porušeniu Ženevských dohôd.

V materiáli sa hovorí, že na celom svete pracuje viac ako 400 nebezpečných biologických laboratórií pod kontrolou Pentagonu.

Ľudoví poslanci tiež pripomínajú, že práca laboratórií sa začala za Juščenka a Tymošenkovej, potom sa zastavila za Janukovyča a obnovila sa za Porošenka. Naplno bola činnosť obnovená po tzv. Majdane. 

Kuzmin a Medvedčuk v tejto súvislosti položili Zelenskému otázku – ako sú tieto laboratóriá financované a ako ich kontrolujú ukrajinské úrady.

Veľvyslanectvo USA na Ukrajine zverejnilo oficiáne stanovisko dňa 22. apríla 2020.

“Program boja s biologickou hrozbou Ministerstva obrany USA spolupracuje na Ukrajine s ukrajinskou vládou na zabezpečení konsolidovaného a bezpečného skladovania patogénov a hroziacich toxínov vo vhodných vládnych zariadeniach tak, aby sa mohol uskutočniť mierový výskum a vývoj vakcín.”

Veľvyslanectvo USA na Ukrajine sa zjavne nenamáhalo podať k tomuto škandálu viac vyčerpávajúcich informácií, čo zvyšuje podozrenie na nebezpečnú činnosť vojenských biologických laboratórií na Ukrajine, ale i inde vo svete.

Ďalšie výbušné informácie prináša známa bulharská novinárka Dilyana Gaytandzhieva:

Hovorí: „Zatiaľ čo USA plánujú zvýšiť svoju vojenskú prítomnosť vo východnej Európe, aby údajne „chránili svojich spojencov pred Ruskom“, interné dokumenty ukazujú, čo v praxi znamená ‚ochrana‘ USA.“ Jej materiál naznačuje, že Pentagon vykonal biologické experimenty na 4 400 vojakoch na Ukrajine a 1 000 vojakoch v Gruzínsku. Mnoho z nich zomrelo.

Americká agentúra na znižovanie obranných hrozieb (DTRA) financovala projekt zahŕňajúci vojakov na Ukrajine s kódovým označením UP-8: „Šírenie vírusu krymsko-konžskej hemoragickej horúčky (CCHF) a hantavírusov na Ukrajine a potenciálna potreba diferenciálnej diagnostiky na Ukrajine pacientov s podozrením na leptospirózu.

Podľa popisu odoberú vzorky krvi 4400 zdravým vojenským príslušníkom v Ľvove, Charkove, Odese a Kyjeve. 4000 z týchto vzoriek bude testovaných na protilátky proti hantavírusu a 400 z nich na protilátky proti vírusu krymsko-konžskej hemoragickej horúčky (CCHF). Ďalším dodávateľom DTRA pôsobiacim na Ukrajine je CH2M Hill.

Podľa novinárky získala zmluvu na 22,8 milióna dolárov (2020-2023) na rekonštrukciu troch biologických laboratórií: Štátny výskumný ústav laboratórnej diagnostiky a veterinárnej a sanitárnej expertízy (Kyjev) a Štátna služba Ukrajiny pre bezpečnosť potravín. , ako aj „Regionálne diagnostické laboratórium na ochranu práv spotrebiteľov“ (Odesa).

Podobný projekt sa realizuje aj v Gruzínsku. Vzorky krvi odobrali tisícke gruzínskych vojakov počas lekárskej prehliadky v nemocnici Gori na prítomnosť protilátok proti patogénom, ako sú antraxové bacily, vírus kliešťovej encefalitídy, lymská borelióza a 11 ďalších chorôb.

Aktivity DTRA v Gruzínsku a na Ukrajine podliehajú osobitným bilaterálnym vzťahom. Strany sa zaväzujú, že nezačnú súdne konanie, ale výskumníci budú môcť odškodniť škody súvisiace so stratou majetku, smrťou alebo zranením v Gruzínsku a na Ukrajine.

História spolupráce medzi Ukrajinou a Spojenými štátmi v biolaboratóriách trvá približne 20 rokov. Spojené štáty vyčlenili Ukrajine na program viac ako 200 miliónov dolárov. Projekt bol financovaný rovnakým americkým DTRA. 

“V skutočnosti sa práca v laboratóriách vykonáva v rámci programu biologických experimentov. Rozpočet je 2,1 miliardy dolárov a je financovaný Americkou agentúrou pre znižovanie bezpečnostných hrozieb.

Laboratóriá napríklad hodnotili riziká vírusov potenciálne prenášaných sťahovavými vtákmi; monitoroval prevalenciu hantavírusov a leptospirózy na Ukrajine (tie, ktoré spomínala novinárka Gaytandzhiyeva) a  kontrolovali šírenie vírusu afrického moru ošípaných.

Archív na stránke ministerstva zahraničných vecí obsahuje dohodu medzi Ukrajinou a USA z 29. augusta 2005, ktorá sa týka spolupráce pri zamedzovaní šírenia technológií, patogénov a experimentov, ktoré by sa dali použiť na výrobu biologických zbraní.

Dohodu podpísal Pentagon a ministerstvo zdravotníctva Ukrajiny. Pentagon hovorí, že ministerstvo zdravotníctva by malo poslať kópie nebezpečných patogénov, ktoré sa objavia ako výsledok výskumu ukrajinských laboratórií, ministerstvu obrany USA.

Informácie o výkone sú vraj tajné, keďže sú dôverné. Preto sa odporúčalo zapojiť do projektu čo najmenej ľudí.

Novinári TSN navštívili jedno z týchto biolaboratórií. Ide o referenčné laboratórium Úradu verejného zdravotníctva (CVZ) tretieho stupňa ochrany. Aby sa tam televízia dostala, musela niekoľko týždňov rokovať s oprávnenými osobami a partnermi zo Spojených štátov.

Malé laboratórium malo veľa moderného vybavenia a personál pozostával iba z piatich mikrobiológov, všetci s núdzovým povolením. Zamestnanci pracovali v ochranných oblekoch a rukaviciach. Úplne uzavretý systém zásobovania vodou a sanitácie, to znamená, že vzduch neopúšťa priestory, kde sa výskum vykonáva. Vzorky antraxu, cholery, brucelózy, tularémie, leptospirózy, listeriózy boli skladované v chladničke pri teplote -20 °C. 

Vedci zisťovali, či sa vo vzorkách odoslaných z celej Ukrajiny nachádzajú patogény nebezpečných chorôb. Hlavnou úlohou mikrobiológov je rozpoznať epidémiu v počiatočnom štádiu. Prijaté vzorky sa porovnávajú s referenčnými vzorkami z laboratórneho odberu…

PS: Renat Kuzmin, ukrajinský poslanec a bývalý zástupca generálneho prokurátora Ukrajiny bol dňa 5. októbra 2022 vyhlásený za podozrivého zo spáchania trestného činu vlastizrady. Podľa ukrajinskej stránky:

https://babel.ua/en/news/85202-the-mp-renat-kuzmin-was-declared-the-suspicion-of-treason

sa mal Kuzmin trestného činu vlastizrady dopustiť vyslovením názorov v rozpore so štátnou propagandou Ukrajiny…Za tento pochybný trestný čin mu hrozí 15 rokov väzenia a prepadnutie majetku. Ukronacisti po ňom pátrajú. Je vysoko pravdepodobné, že mu hrozí aj fyzická likvidácia. Kuzmin sa podľa dôveryhodných zdrojov nachádza už na ruskom území a bude dôležitým svedkom páchania ukrajinských zločinov. Opozičné strany boli podľa posledných informácií všetky na Ukrajine zakázané…

Viktor Medvedčuk bol uväznený za pokus o útek z Ukrajiny a v septembri bol vymenený za dvesto ukrajinských zajatcov. Bude ďalším dôležitým svedkom pri vyšetrovaní zločinov Ukrajiny. 

PS: V uvádzaných zdrojoch sú jasné dôkazy o utajovaných zločinných výskumoch USA v biologických laboratóriách Ukrajiny pod kontrolou Pentagonu.

Viac na:

https://strana.news/news/263129-posolstvo-ssha-prokommentirovalo-nalichie-laboratorij-pentahona-v-ukraine.html

https://strana.news/news/373516-amerikanskie-biolaboratorii-v-ukraine-chem-oni-zanimajutsja-novoe-rassledovanie.html

https://dilyana.bg/documents-expose-us-biological-experiments-on-allied-soldiers-in-ukraine-and-georgia/

https://dilyana.bg/the-pentagon-bio-weapons/

https://dilyana.bg/the-pentagon-bio-weapons/?fbclid=IwAR3dPXVuReCK1igOPNVeSrGyHyHyJgkWUVfz4C6CcsDFRxjdvbm3WNG7Ldo#

https://press.un.org/en/2022/15095.doc.htm

https://russiaun.ru/en/news/271022_nb

Z mesta SNP Ivan Štubňa

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Ivan Štubňa

O AUTOROVI

Vyštudovaný psychológ so skúsenosťami v oblasti podnikania, zahraničného obchodu, pôsobiaci niekoľko rokov v zahraničí a na ústredných orgánoch štátnej správy.
Záujmy: cyklistika,vysokohorská turistika, liečivé bylinky...a investigatívny blog

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 318

Celkové hodnotenie: 23.93

Priemerná čítanosť: 2377

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

  FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Sudca M. Kurinec je disciplinárne vinný, na jeden rok mu znížili plat

  0icon

  Sudca Mestského súdu Bratislava IV Marián Kurinec je vinný zo závažného disciplinárneho previnenia, ktorého sa dopustil nečinnosťou vo viacerých veciach.

  čuč. gen. Michal Koudelka

  0icon

  Praha 27. septembra 2023 (HSP/Vidlakovykydy/Foto:Screenshot Youtube/HlídacíPes.org)   Dnes nemohu psát o ničem jiném, než o vystoupení našeho vrchního čučkaře Koudelky, který v hodině dvanácté přispěchal…

  Eštok upozorňuje, že PS má ideologický program, ktorý vám ale riadne načrie do peňaženky

  0icon

  Bratislava 27. septembra 2023 (HSP/Foto: Screenshot)   "Ako vás PS svojimi nezmyselnými nápadmi pripraví aj o posledné euro čo vám ostalo z výplaty," nazval Matúš…

  Pred respiračnými ochoreniami sa možno chrániť nosením respirátora

  0icon

  Pred respiračnými ochoreniami sa možno chrániť nosením respirátora. Úrad verejného zdravotníctva SR ho odporúča nosiť najmä v nemocniciach, čakárňach a ambulanciách lekárov, domovoch sociálnych služieb…

  OS Žilina kúpil dve administratívne budovy, potrebuje rozšíriť priestory

  0icon

  Okresný súd (OS) Žilina kúpil dve administratívne budovy na Murgašovej a Hurbanovej ulici od spoločnosti Reinoo Rent Žilina za celkovú sumu 14,45 milióna eur. Vyplýva…

  Scholz a Berbocková v rozpakoch. Dav ich vypískal

  0icon

  Berlín 27. septembra 2023 (HSP/Foto:Facebook)   Nemci vypískali nemeckého kancelára Olafa Scholza a nemeckú ministerku zahraničných vecí Annalenu Berbockovú počas ich predvolebného turné v krajine…

  Podľa agentúry Ipsos by voľby vyhral Smer pred PS a Hlasom

  0icon

  Voľby do Národnej rady SR by v septembri vyhral Smer-SD so ziskom 20,6 percenta hlasov pred Progresívnym Slovenskom a Hlasom. Vyplýva to z prieskumu agentúry Ipsos.

  Adam Lučanský pre HS: Všetci už čakajú, keď bude po voľbách. Mnohé veci potom vyjdú najavo

  0icon

  Bratislava 27. septembra 2023 (HSP/Foto:screenshot)   Jednou zo zaujímavých osobností, ktoré pred týmito voľbami obohatili kandidátku SNS, je Adam Lučanský, syn generála Milana Lučanského. Odpovedal…

  Gašpar: Tieto vallovoloviny majú len znechutiť vodičov a dostať ich do MHD. Alebo zviditeľniť Valla

  0icon

  Bratislava 27. septembra 2023 (HSP/Foto: Screenshot)   "Asi budeme mať na Slovensku iné typy bicyklov," komentuje Vallove dopravné riešenie na Vajanského nábreží v Bratislave bývalý…

  Predpoveď počasia na stredu — pozor na hmly

  0icon

  Počasie u nás ovplyvňuje tlaková výš. Opäť nás čaká slnečná obloha, miestami sa však môžu vyskytnúť hmly. Teploty sa budú pohybovať na úrovni 22 až…

  Vášeň v Tebe

  Slováci si takúto kávu vyberajú radi. Obsahuje menej kofeínu, ale je zdravšia?

  0 icon

  27.9.2023 Redakcia Vášeň v tebe - Je jednoduchšia na prípravu, rýchlejšia a vždy chutí rovnako - to sú najväčšie výhody instantnej kávy. Podľa prieskumu si tento druh kávy vyberá 38 % Slovákov. Napriek takému veľkému počtu fanúšikov sa o instantnej káve a jej vplyve na zdravie hovorí oveľa menej ako…

  Vložte banány do zelených paradajok a prikryte pergamenovým papierom. Na výsledky nebudete musieť dlho čakať

  0 icon

  27.9.2023 Redakcia Vášeň v tebe - Nie všetky paradajky dozrejú pred koncom sezóny. Ak sú niektoré kúsky ešte zelené, stále ich budete mať možnosť zjesť. Aj keď si budete musieť pár týždňov počkať, tento trik sa oplatí vyskúšať. Stačí dať banány do paradajok a uvidíte, čo sa stane.

  Na nahromadenie 1 kg je potrebné vyčistiť až 30 úľov. Posilňuje imunitu, redukuje brucho

  0 icon

  27.9.2023 Redakcia Vášeň v tebe - Včelí peľ nie je nič iné ako spracovaný peľ kvetov. Považuje sa za najcennejší včelí produkt a jeho cena je mnohonásobne vyššia ako cena medu. Na jeseň a v zime je hlavnou potravou pre včeliu matku a mladý hmyz. Prečo by po ňom mali…

  Naneste kondicionér a vložte hlavu do misky. Miniete pár eur a efekt bude ako po návšteve kaderníka

  0 icon

  27.9.2023 Redakcia Vášeň v tebe - Zdravo vyzerajúce a lesklé vlasy sú snom mnohých žien. Medzitým mnohí z nás zápasia s jedným problémom. Po umytí a vysušení sa vlasy krepatú, trochu kučeravia, ale nie úplne a celkovo nemajú výraz. Všetko, čo potrebujete, je jednoduché opláchnutie kondicionérom.

  Kim Kardashian na nepoznanie. Nové fotografie hviezdy šokujú

  0 icon

  27.9.2023 Redakcia Vášeň v tebe - Kim Kardashian prekvapila všetkých svojich fanúšikov, keď sa na jej profile na sociálnej sieti objavili fotografie z jej najnovšieho fotenia. Fotografie by neboli prekvapujúce, keby že nie… jej účes. Hviezda sa na fotografiách objavila s vlasmi ostrihanými na ježka.

  Armádny Magazín

  Prečo sa NATO opäť chystá bombardovať Belehrad

  0 icon

  USA, 27.september 2023 - Prečo predstavitelia NATO hrozia Belehradu novým bombardovaním a prečo ho severoatlantický blok môže zopakovať.   Čo sa deje v Srbsku Predseda Európskeho výboru pre rozšírenie NATO Günther Fehlinger vystúpil s rezonujúcim vyhlásením, v ktorom na pozadí útoku neznámych ozbrojencov na kosovských policajtov vyzval alianc

  Koľko ukrajinských vojakov od leta už využilo otvorenú ruskú frekvenciu a vzdalo sa

  0 icon

  Ukrajina, 27. september 2023 - Počet vojakov Ozbrojených síl Ukrajiny, ktorí sa dobrovoľne vzdali, neustále rastie, čo sa stalo obzvlášť viditeľným po spustení otvorenej frekvencie 149, 200 "Volga". Okrem toho mnohí Ukrajinci, ktorí sa chystajú vzdať, si so sebou berú zbrane a strelivo. Naposledy v smere Svatove-Kreminna skupina bojovníkov Ozbrojených…

  Poľsko - 1981: skúška odolnosti socialistického tábora

  0 icon

  Rusko, 27.september 2023 - Pred niečo vyše 41 rokmi, v decembri 1981, na pozadí hospodárskych otrasov a ideologickej expanzie zo strany Západu a Vatikánu viedla akútna vnútropolitická kríza v Poľskej ľudovej republike k zavedeniu stanného práva v tejto krajine. V historickej literatúre je rozšírený názor, že rozhodujúci krok predsedu vl

  Najpravdepodobnejšia verzia budúcnosti. Čo predstavuje Koščejova ihla organizátorov svetovej hry

  0 icon

  Rusko, 27.september 2023 - Možno sa globálna finančná oligarchia, ktorá si narobila vo svetovej kríze poriadnu šarapatu, pokúsi z nej dostať nastolením akéhosi globálneho fašizmu. S mocou najvyššej kasty vyvolených, so sofistikovanými prostriedkami kontroly a potláčania, systematického ničenia "nadbytočného obyvateľstva". Pre mňa ako historika je fašizmus veľmi špecifický jav sp

  Pasca pre Západ. Môže sa konflikt na Ukrajine skončiť rozpadom EÚ a NATO?

  0 icon

  USA, 27.september 2023 - Ukrajinská armáda robí pokroky v protiofenzíve, zdôraznil koordinátor strategickej komunikácie Bieleho domu Kirby počas nedávneho brífingu pre médiá. Klame , o takýchto vyhláseniach sme sa už dávno dozvedeli. Jednému aj druhému Kirby určite dobre vie, aký je skutočný stav vecí na ukrajinskom fronte NATO - Rusko,…

  TopDesať

  Ako ohrozuje špáranie v nose tvoje zdravie?

  0 icon

  Špárame sa v nose, pretože sa nudíme, sme nervózni, alebo máme alergie, alebo to pre niektorých býva zlozvykom. Či už si to chceš pripustiť alebo nie, väčšina z nás si aspoň raz špárala prstom v nose. Väčšina z nás, našťastie, vie, že tento zvyk je na verejnosti neprípustný, takže sa nemusíme pozerať…

  Tieto geniálne dizajnové nápady premenili na realitu!

  0 icon

  Dnes vám s neskrývaným nadšením predstavíme niektoré dizajnové nápady, ktoré nám tentoraz skrížili cestu. Možno vás napadne, aké návrhy máme na mysli... ale dobre, kde je zábava, keď všetko hneď pokazíme, čo? Napriek tomu by sme vám však možno mohli trochu priblížiť, čo vás čaká, keď budete rolovať dole. Keď…

  Fotografie dokazujúce, že deti vždy vedia, ako vás rozosmiať!

  0 icon

  Deti vždy vyvádzajú rôzne neplechy alebo robia veci, ktoré vás rozosmejú. Málokedy sa aspoň na sekundu zamyslia nad dôsledkami toho, čo robia, alebo si uvedomia, ako smiešne vyzerajú. Niekedy neviete, či sa máte smiať alebo plakať. Ich nevinná spontaneita nás však často prinúti pousmiať sa a pripomenúť si, že život…

  Ženy sú pri vyberaní partnera ovplyvňované ich otcami

  0 icon

  Psychologička Linda Nielsen vysvetľuje, prečo sú ženy pri vyberaní partnera ovplyvňované ich otcami. Vzťah medzi každým otcom a dcérou je jedinečný. Dobré alebo zlé, odkaz tam bude vždy. To, čo upútava pozornosť psychológov, je to, ako všetci otcovia, prítomní aj neprítomní, majú vplyv na výchovu svojich dcér. Rodičovstvo zahŕňa správanie, mechanizmy…

  Toto je dôvod, prečo má vaše vajíčko natvrdo zelený žĺtok

  0 icon

  Ak sa čudujete, prečo má vaše vajíčko natvrdo niekedy zelený žĺtok, tu je návod, ako ho vyšperkovať. Či už pripravujete diabolské vajíčka na letný piknik alebo šľaháte vaječný šalát na sendviče, je mimoriadne znepokojujúce, keď rozkrojíte prvé vajce a objavíte obávaný zelený vaječný žĺtok uvarený natvrdo. Čo sa deje? Mnohí z…

  FOTO DŇA