Výzva vojakom a všetkým ozbrojeným silám Slovenskej republiky!!!

Postavte sa na odpor podľa článku 32 Ústavy SR voči politikom, ktorí zrádzajú záujmy Slovenska a vťahujú ho do vojny proti Rusku…

V roku 2021 vláda SR prijala strategický dokument pod názvom „Obranná stratégia Slovenskej republiky“.

V tomto dokumente sa vláda SR prihlásila k pokračovaniu svojho členstva v NATO  a k spolupráci s týmto zločineckým paktom. Do NATO Slovenskú republiku vtiahla zapredanecká vláda Mikuláša Dzurindu po zmanipulovanom referende. Občania SR svoj súhlas na vstup do NATO nedali!!!

Tvrdenie v Obrannej stratégii, že:

Ku kolektívnej obrane v rámci NATO neexistuje pre Slovenskú republiku lepšia alternatíva a že pre SR je spojenectvo s inými členskými štátmi NATO životne dôležité je lož!

Podľa Charty OSN je jedným z cieľov medzinárodného spoločenstva zachovať medzinárodný mier a bezpečnosť a pre tento cieľ robiť účinné kolektívne opatrenia, aby sa predišlo ohrozeniu mieru, odstránilo sa jeho ohrozenie a potlačil každý útočný čin alebo iné porušenie mieru, a v zhode so zásadami spravodlivosti a medzinárodného práva uskutočňovať mierovými prostriedkami úpravu alebo riešenie sporov alebo situácií, ktoré by mohli viesť k porušeniu mieru.

Dlhodobo sme svedkami flagrantného porušovania medzinárodného práva Spojenými štátmi americkými  a ich satelitov, vyvolávania vojen, beztrestného vraždenia ľudí po celom svete, destabilizácie štátov, vyvolávania  regionálnych nepokojov a konfliktov po celom svete.  USA tieto svoje aktivity vykonávajú aj s inými členskými štátmi NATO, ktoré využívajú na medzinárodné krytie svojich zločinov. NATO nie je kolektívny orgán obrany, ale útočný pakt riadený USA, ktoré takto zneužívajú armády iných štátov na presadzovanie svojho hegemonistického cieľa. NATO nie je zárukou zabezpečenia celosvetového mieru, ale naopak všeobecnou hrozbou a globálnym bezpečnostným rizikom pre všetky krajiny sveta!

Po rozpade Varšavskej zmluvy v roku 1991 bola narušená vojenská rovnováha vo svete. Predstavitelia bývalého Sovietskeho zväzu na čele s Gorbačovom  mali úprimný záujem skoncovať s tzv. obdobím studenej vojny a začať budovať nový spravodlivejší svet bez zbraní, ktoré by ohrozovali existenciu Zeme. Rozhovory medzi USA a Sovietskym zväzom na túto tému prebiehali už od roku 1986. Gorbačov a Reagan niekoľkokrát rokovali o novom usporiadaní sveta. Výsledkom boli udalosti „demokratizácie“ krajín tzv. Východného bloku koncom 80-tych a začiatkom 90-tych rokov. Gorbačov vtedy veril ústnemu prísľubu predstaviteľov USA, že NATO sa nebude rozširovať smerom na Východ. Bola to dopredu plánovaná lož. Gorbačov sa dopustil chyby. Mal trvať na písomnej dohode, o nerozširovaní sa NATO. Rozpadom Varšavskej zmluvy sa NATO posilnilo a okupácia Európy americkými vojskami sa začala rozširovať aj na iné krajiny Európy vrátane Slovenska.

Následné udalosti rozpadu Sovietskeho zväzu, kríza v Rusku, v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu, na Blízkom východe, agresia USA a NATO voči bývalej Juhoslávii, rozklad západného Balkánu a iné udalosti vo svete potvrdili agresívnu podstatu NATO a v plnej nahote ukázali o čo vlastne USA ide a na čo je organizácia NATO zneužívaná.

Postupné rozširovanie sa NATO má za cieľ dosiahnuť definitívnu parcelizáciu Ruska medzi USA a západné štáty, ktoré by si rozdelili nerastné bohatstvo Ruska, ktoré je z tohto pohľadu najbohatšie na svete. Rozkradnutie nerastného bohatstva, zničenie a poroba štátu Rusko je už dlhé desiatky rokov nesplniteľným zločineckým cieľom západných štátov.

Rolu fašistického Nemecka dnes hrá USA s prisluhovačmi agresívnej organizácie NATO. USA sa rozhodli, že vyprovokujú k vojne Rusko pod tzv. False Flag (falošná vlajka), čo je nepriateľská akcia, ktorou môže byť napríklad vojenský útok, chemický útok a má vyzerať  akoby ju spáchal niekto iný ako ten, čo je za ňu zodpovedný. Bojiskom má byť Ukrajina a Európa.

USA jednoducho spáchajú proti Ukrajine vojenskú teroristickú akciu s množstvom mŕtvych tzv. „collateral damage“ ako to cynicky nazývajú Američania, obvinia z útoku Rusov a Ukrajina môže rozpútať vojnu proti Rusku za podpory NATO. Nebolo by to po prvý krát, čo by USA tento spôsob začiatku vojny použili. Stalo sa tak napríklad aj po zinscenovaných udalostiach v Račaku, následkom čoho NATO začalo bombardovanie bývalej Juhoslávie v roku 1999. 

USA a nimi riadený pakt NATO sa dlhodobo pripravuje na túto vojnu rozmiestňovaním vojenských základní v krajinách bývalého sovietskeho vplyvu vrátane Ukrajiny, vyzbrojovaní armád štátov, s ktorými sa počíta vo vojne s Ruskom, zázemnej a logistickej prípravy z predpokladaných oblastí útoku a pod. USA zatiaľ poslali zbrane na Ukrajinu za cca 2 miliardy dolárov!!! Jasný dôkaz o tom, že na Ukrajine plánujú vyprovokovať bratovražednú vojnu.

Prečo USA vyhrocujú bezpečnostnú situáciu vo svete až tak, že hrozí tretia svetová vojna? Hlavné dôvody sú nasledovné:

USA sa dostávajú do ekonomickej krízy, vyvrcholením čoho môžu byť sociálne nepokoje postupne vo všetkých štátoch USA a hroziaci vnútorný kolaps USA.

USA historicky väčšinou všetky hospodárske krízy riešili vyvolávaním regionálnych vojen vo svete a následne si tieto územia podriaďovali, lúpili ich nerastné bohatstvo, robili ich závislými na dodávkach svojich produktov vrátane dodávok zbraní. 

Vo svete silnejú tendencie nahradenia amerického dolára eurom za predaj ropy a nahradenie používania dolára ako svetovej rezervnej meny inou menou.  Dolár by sa tak významne oslabil. Tento proces sa už začal.

USA sa začali zaoberať šialenou myšlienkou, ktorá nemôže mať úspech. USA plánujú prostredníctvom armády získať kontrolu nad globálnou ekonomikou.

USA sú oslabené hospodársky aj vojensky. Nie sú schopné držať krok s Ruskom, Japonskom a Čínou. Strácajú pozíciu svetového diktátora. Paradoxne vnútorný kolaps USA by síce znamenal dočasné hospodárske spomalenie sveta, ale zároveň by znamenal významný posun k zabezpečeniu svetového mieru.

Je vysoká pravdepodobnosť, že USA sa pripravujú vyprovokovať a zaútočiť proti Rusku z minimálne troch-štyroch oblastí: Ukrajina, Čierne more, pobaltské štáty. Do úvahy prichádza okupácia Kaliningradu, čo by spustilo konflikt s nedoziernymi následkami. Logistiku zabezpečujú aj nelegálne vojenské americké organizácie pôsobiace na Ukrajine, ktoré majú na svedomí Američanmi naplánovaný prevrat na Ukrajine, tragické“ Majdanské udalosti“ a posledné udalosti v Kazachstane.

Letecké útoky môžu byť plánované z území, kde sa nachádzajú alebo sa budú nachádzať jadrové zbrane USA. Už dnes je v západnej Európe rozmiestnených cca 150 jadrových rakiet!!!

Ide predovšetkým o Nemecko, Taliansko, Belgicko, Holandsko, Turecko, Poľsko. A že by Slovensko? Táto možnosť je pravdepodobná pretože sa pripravuje podpis zradcovskej dohody, ktorú pripravili Naď a Korčok pod názvom „Dohoda o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických“. Ide o okupačnú dohodu, ktorou SR stráca suverenitu,  nezávislosť a vystavuje SR v prípade vojnového konfliktu hrozbe priameho vojenského ohrozenia!!! Jej podpis sa rovná vlastizrade!!!

SR dnes  svoju armádu používa v rozpore so záujmami SR. Záujmy SR v oblasti pôsobenia armády nie sú napríklad činnosti vykonávané v Afganistane, ktorý USA rozvrátili a nakoniec museli hanebne porazení z tejto krajiny odísť.  Afganistan pritom ponechali v stave horšom ako pred vojnou. Záujmy SR nie sú ani pri vykonávaní činnosti armády SR v oblasti pobaltských štátov. Tieto aktivity sú nelegálne, pretože neslúžia na zabezpečenie mieru, ale naopak na vyhrocovanie medzinárodného napätia s rizikom vyvolania vojnového konfliktu.

Objektívna skutočnosť je, že:

Rusko nie je krajinou, ktorá by ohrozovala agresiou iné štáty tak, ako to robia USA, NATO a niektoré iné západné štáty.

Rusko má plné právo brániť svoju existenciu pred americkými zločincami a inými lokajskými štátmi, ktorí sú Američanmi úmyselne vťahovaní do vojenského konfliktu.

USA ani NATO nemôžu vojensky poraziť Rusko. Rusko má dostatočné vojenské kapacity na to, aby porazilo USA aj NATO. Ak sú Američania šokovaní z výzbroje Ruska, ktorú Rusko dalo svetu na vedomie, akú výzbroj má k dispozícii Rusko o čom iný svet nevie?

Európa si musí uvedomiť, že nemôže hrať donekonečna rolu amerického vazala. Táto rola je pre Európu deštruktívna a nedôstojná.

Ak USA vyvolajú vojnu na Ukrajine s Ruskom, paradoxne NATO sa rozpadne!!! Prečo?

Jednoducho preto, lebo niet pochýb o tom, že Rusko vojnu bleskovo vyhrá. Rusko je schopné zasadiť také údery, že v priebehu niekoľkých dní zlomí akýkoľvek odpor, akéhokoľvek nepriateľa. Občianska odozva v štátoch NATO o vystúpení z NATO bude masívna a bude viesť ku krachu NATO a ku krachu niektorých proamerických lokajských režimov.

Občania SR majú dostatok vlasteneckého cítenia a vždy v stave ohrozenia sa pridajú na stranu síl bojujúcich proti medzinárodnej agresii. Dnes sme síce rukojemníkmi vlády, ktorá zapredáva Slovensko, ale vedomie vlastencov na Slovensku dozrieva a ich trpezlivosť tiež.

Slovensko má historickú skúsenosť s fašizmom, ale i s bojom proti nemu. Treba sa postaviť aj proti súčasným fašizoidným praktikám USA a NATO. Máme trpkú skúsenosť s Mníchovským diktátom a zradou Západu. Ale máme aj slávnu kapitolu dejín písanou SNP a bojom za slobodu. Dnes si slobodu opäť musíme vybojovať, ak máme byť štátom, ktorý bude pre iné štáty rešpektovaný ako rovnocenný partner a nie sluha.

Občania SR vedia, že v ozbrojených silách SR sú aj čestní a poctiví vojaci, ktorí nemajú záujem bojovať a strácať životy v Američanmi vyvolanom konflikte s Ruskom. Vedia, že sú vťahovaní do budúcej agresie voči štátu, ktorý si bráni svoju existenciu. Preto nemajú povinnosť počúvať nezmyselné príkazy politikov, ktorí slúžia záujmom USA a nie SR. Činnosť vlády SR a ministra obrany SR v otázkach obrany vlasti ohrozuje vitálne záujmy SR.   

Slovenská vláda zneužíva svoje postavenie, nerešpektuje Ústavu SR, zákony SR, Chartu OSN, Dohovor o ľudských právach a iné mierové medzinárodné dokumenty. Preto je čas, aby vojaci vypovedali poslušnosť prozápadným bábkam a začali brániť SR tak, ako im to prikazuje Ústava SR, ich vojenská česť a vojenská prísaha, ktorá znie:

„Slávnostne prisahám, že budem verný Slovenskej republike. Sľubujem, že budem zodpovedne plniť úlohy, ktoré ozbrojeným silám vyplývajú z Ústavy Slovenskej republiky, ústavných zákonov, zákonov a budem vykonávať vojenské rozkazy. Budem čestným, statočným a disciplinovaným vojakom. Som pripravený brániť slobodu, nezávislosť, zvrchovanosť, územnú celistvosť Slovenskej republiky a nedotknuteľnosť jej hraníc. Na to som pripravený vynaložiť všetky svoje sily a schopnosti a nasadiť aj svoj život. Tak prisahám!“

Vyzývam vojakov, aby dôsledne začali plniť prísahu danú občanom SR a nerešpektovali tých predstaviteľov vlády, ktorí im v tom bránia svojimi činmi. Vykonávanie vojenských rozkazov v rozpore s prísahou nie je zaväzujúce a vojak ich plniť nesmie. Naopak, má právo a povinnosť sa týmto rozkazom vzoprieť!!!

Dnes sme na historickej križovatke, kedy sme vyčerpali všetky prostriedky zabezpečenia demokratického poriadku v SR. Súčasná vláda je hluchá, slepá, a neschopná plniť svoje úlohy. Preto je čas postaviť sa na odpor podľa článku 32  Ústavy SR, ktorý  znie:

„Občania majú právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených v tejto ústave, ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené“.

Budúcnosť sveta nie je v permanentných vojenských konfliktoch, v ničení životného prostredia, v zabíjaní ľudí pre získanie prevahy, v deštrukcii štátov, ale v mierovom súžití všetkých národov sveta, vzájomnej úcte, rešpektovaní práv, v tvorivej a úprimnej spolupráci a v budovaní sveta, v ktorom bude prevládať mier, láska a porozumenie medzi národmi.

Z mesta SNP

Ivan Štubňa

Viac na:

https://blog.hlavnespravy.sk/26717/bezpecnostna-strategia-sr-je-pamflet-ohrozujuci-suverenitu-a-bezpecnost-slovenska/

https://blog.hlavnespravy.sk/20653/za-co-bojovali-polske-eskadry-smrti-na-ukrajine/

https://blog.hlavnespravy.sk/29054/yankeeovia-na-slovensku-nie-ste-vitani-yankees-go-home-a-berte-si-zo-sebou-korcoka-aj-nada/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Ivan Štubňa

O AUTOROVI

Vyštudovaný psychológ so skúsenosťami v oblasti podnikania, zahraničného obchodu, pôsobiaci niekoľko rokov v zahraničí a na ústredných orgánoch štátnej správy.
Záujmy: cyklistika,vysokohorská turistika, liečivé bylinky...a investigatívny blog

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 203

Celkové hodnotenie: 24.87

Priemerná čítanosť: 2254

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

  FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Na Slovensko sa rúti hrozivá plynová kríza a Matovič so Sulíkom sa ohadzujú pubertálnymi sms-kami, znie kritika z opozície

  0icon

  Bratislava 7. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Minister financií Igor Matovič a líder SaS Richard Sulík premenili koaličnú krízu na osobný boj. V médiách si…

  Minister obrany Naď zvažuje odchod z politiky, je z nej znechutený

  0icon

  Bratislava 7. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR – Miroslava Mlynárová)   Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) zvažuje odchod z politiky, podľa vlastných slov je z nej znechutený.…

  Prehľad toho najdôležitejšieho z diania na Ukrajine

  0icon

  Bratislava 7. augusta 2022 AKTUALIZOVANÉ (HSP/Foto:TASR/AP-Evgeniy Maloletka,Screenshot)   V tomto článku vás budeme v priebehu dňa informovať o najdôležitejších udalostiach na frontoch Ukrajiny z pohľadu…

  Prežije európsky priemysel závislý od plynu túto zimu a hrozí nám že budú domácnosti mrznúť?

  0icon

  Bratislava 7. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR-František Iván)   V čase, keď sa Európa zbavuje ruského paliva a preteká sa v zabezpečení dostatočného množstva zemného plynu a…

  Sulík reaguje na informácie Utajeného svedka: So Sujom som nikdy v živote nerokoval!

  0icon

  Bratislava 6. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   To som nebol ja, ktorý upravoval zákon na podnet fašistov z ĽSNS. Ani som hodiny nesedel s Beluským,…

  Kurt Volker predpovedá EÚ superťažké časy a boje na Ukrajine aj na budúci rok v lete

  0icon

  Bratislava 7. augusta 2022 (HSP/Foto:Twitter)   Bývalý osobitný vyslanec USA na Ukrajine Kurt Volker optimisticky uviedol, že vojna bude pokračovať nielen do konca roka 2022,…

  Zástupkyňa vedúceho ministerstva obrany Ukrajiny Anna Maljarová chce zaviesť 11. smrteľný hriech

  0icon

  Bratislava 7. augusta 2022 (HSP/Foto:Twitter)   Komentáre vojenských expertov k činnosti ukrajinských ozbrojených síl počas aktívnej fázy vojny by mali byť uznané za 11. smrteľný…

  Mám ze Zdeňka radost

  0icon

  Bratislava 7. augusta 2022 (HSP/Vidlakovykydy/Foto:Facebook)   Článok z kategórie Česky   Můj dnešní článek je reklama na Zdeňka Svěráka. To abyste viděli, že nejsem jednostranně…

  Belousovová k fotografii Kolíkovej: Rovnoprávnosť žien neznamená, že sa budeme správať a vyzerať ako muži

  0icon

  Bratislava 6. augusta 2022 (HSP/Foto:Facebook)   Prestížny módny časopis Vogue zverejnil elektronickú titulku časopis s fotografiou manželky ukrajinského prezidenta Olenou Zelenskou. Fotografie však nezožali len…

  Elon Musk môže firmu Twitter stále kúpiť, má ale podmienku

  0icon

  Bratislava 7. augusta 2022 (HSP/Foto:Facebook)   Elon Musk tvrdí, že prevzatie Twitteru by sa mohlo uskutočniť za pôvodných podmienok, ak spoločnosť predloží metódu, ako náhodne…

  Armádny Magazín

  Kde zmizol terorista č.2? Afganské úrady nenašli telo na mieste amerického útoku na vodcu al-Kájdy

  0 icon

  USA, 7.august 2022 (AM) – Afganské úrady nenašli telo na mieste amerického raketového útoku na vodcu al-Kájdy Ajmána al-Zavahrího v afganskom hlavnom meste Kábul, uviedol hovorca Talibanu Zabihulláh Mudžáhid. Taliban predtým uviedol, že nemá žiadne informácie o mieste pobytu Ajmana al-Zaw

  Zelenského pobúrila Amnesty International o porušovaní vojnových zákonov jeho armádou. Sky News odhalili jeho západný kult osobnosti

  0 icon

  Ukrajina, 7.august 2022 (AM) – Medzinárodná organizácia Amnesty Inernational oznámila, že ukrajinské ozbrojené sily porušujú zákony vedenia vojny umiestnením delostreleckých zariadení v obytných štvrtiach. Takáto pozícia pobúrila Vladimíra Zelenského do špiku kostí. Amnesty International sa tak podľa ukrajinského prezidenta snaží „amnestovať“ činy Ruska,

  Čínska armáda nereaguje na telefonáty generálneho štábu USA

  0 icon

  Čína, 7.august 2022 (AM) – Zástupcovia amerického vojenského velenia sa počas vyostrujúcej sa situácie okolo Taiwanu opakovane pokúšali dostať k čínskym kolegom, no na telefonáty neodpovedajú. Píše o tom publikácia Politico. Hovorca Bieleho domu John Kirby včera povedal, že americká a čínska armáda m

  Izraelský expert Jakov Kedmi uviedol živý príklad degradácie západného vojensko-priemyselného komplexu

  0 icon

  Izrael, 7.august 2022 (AM) – Na Západe sa snažia pochopiť a vysvetliť, prečo nedokážu Kyjevu poskytnúť potrebné množstvo zbraní , aby Ozbrojené sily Ukrajiny mohli na fronte skutočne zvrátiť vývoj. Vojenský expert, bývalý šéf izraelskej rozviedky Jakov Kedmi, v rozhovore s ruským vedcom a politológom Jevgenijom Satanovským n

  Kto sú plánovači a tvorcovia významných udalostí vysvetľuje nová kniha Rímsky klub

  0 icon

  Slovensko, 6.august 2022 (AM) – Aby sme mohli začať chápať svetové udalosti, musíme si uvedomiť, že mnohé tragické a výbušné udalosti 20. storočia sa nestali samy od seba, ale že boli naplánované podľa dobre pripraveného plánu. Kto boli plánovačmi a tvorcami významných udalostí vysvetľuje nová kniha

  FOTO DŇA