Výzva vojakom a všetkým ozbrojeným silám Slovenskej republiky!!!

Postavte sa na odpor podľa článku 32 Ústavy SR voči politikom, ktorí zrádzajú záujmy Slovenska a vťahujú ho do vojny proti Rusku…

V roku 2021 vláda SR prijala strategický dokument pod názvom „Obranná stratégia Slovenskej republiky“.

V tomto dokumente sa vláda SR prihlásila k pokračovaniu svojho členstva v NATO  a k spolupráci s týmto zločineckým paktom. Do NATO Slovenskú republiku vtiahla zapredanecká vláda Mikuláša Dzurindu po zmanipulovanom referende. Občania SR svoj súhlas na vstup do NATO nedali!!!

Tvrdenie v Obrannej stratégii, že:

Ku kolektívnej obrane v rámci NATO neexistuje pre Slovenskú republiku lepšia alternatíva a že pre SR je spojenectvo s inými členskými štátmi NATO životne dôležité je lož!

Podľa Charty OSN je jedným z cieľov medzinárodného spoločenstva zachovať medzinárodný mier a bezpečnosť a pre tento cieľ robiť účinné kolektívne opatrenia, aby sa predišlo ohrozeniu mieru, odstránilo sa jeho ohrozenie a potlačil každý útočný čin alebo iné porušenie mieru, a v zhode so zásadami spravodlivosti a medzinárodného práva uskutočňovať mierovými prostriedkami úpravu alebo riešenie sporov alebo situácií, ktoré by mohli viesť k porušeniu mieru.

Dlhodobo sme svedkami flagrantného porušovania medzinárodného práva Spojenými štátmi americkými  a ich satelitov, vyvolávania vojen, beztrestného vraždenia ľudí po celom svete, destabilizácie štátov, vyvolávania  regionálnych nepokojov a konfliktov po celom svete.  USA tieto svoje aktivity vykonávajú aj s inými členskými štátmi NATO, ktoré využívajú na medzinárodné krytie svojich zločinov. NATO nie je kolektívny orgán obrany, ale útočný pakt riadený USA, ktoré takto zneužívajú armády iných štátov na presadzovanie svojho hegemonistického cieľa. NATO nie je zárukou zabezpečenia celosvetového mieru, ale naopak všeobecnou hrozbou a globálnym bezpečnostným rizikom pre všetky krajiny sveta!

Po rozpade Varšavskej zmluvy v roku 1991 bola narušená vojenská rovnováha vo svete. Predstavitelia bývalého Sovietskeho zväzu na čele s Gorbačovom  mali úprimný záujem skoncovať s tzv. obdobím studenej vojny a začať budovať nový spravodlivejší svet bez zbraní, ktoré by ohrozovali existenciu Zeme. Rozhovory medzi USA a Sovietskym zväzom na túto tému prebiehali už od roku 1986. Gorbačov a Reagan niekoľkokrát rokovali o novom usporiadaní sveta. Výsledkom boli udalosti „demokratizácie“ krajín tzv. Východného bloku koncom 80-tych a začiatkom 90-tych rokov. Gorbačov vtedy veril ústnemu prísľubu predstaviteľov USA, že NATO sa nebude rozširovať smerom na Východ. Bola to dopredu plánovaná lož. Gorbačov sa dopustil chyby. Mal trvať na písomnej dohode, o nerozširovaní sa NATO. Rozpadom Varšavskej zmluvy sa NATO posilnilo a okupácia Európy americkými vojskami sa začala rozširovať aj na iné krajiny Európy vrátane Slovenska.

Následné udalosti rozpadu Sovietskeho zväzu, kríza v Rusku, v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu, na Blízkom východe, agresia USA a NATO voči bývalej Juhoslávii, rozklad západného Balkánu a iné udalosti vo svete potvrdili agresívnu podstatu NATO a v plnej nahote ukázali o čo vlastne USA ide a na čo je organizácia NATO zneužívaná.

Postupné rozširovanie sa NATO má za cieľ dosiahnuť definitívnu parcelizáciu Ruska medzi USA a západné štáty, ktoré by si rozdelili nerastné bohatstvo Ruska, ktoré je z tohto pohľadu najbohatšie na svete. Rozkradnutie nerastného bohatstva, zničenie a poroba štátu Rusko je už dlhé desiatky rokov nesplniteľným zločineckým cieľom západných štátov.

Rolu fašistického Nemecka dnes hrá USA s prisluhovačmi agresívnej organizácie NATO. USA sa rozhodli, že vyprovokujú k vojne Rusko pod tzv. False Flag (falošná vlajka), čo je nepriateľská akcia, ktorou môže byť napríklad vojenský útok, chemický útok a má vyzerať  akoby ju spáchal niekto iný ako ten, čo je za ňu zodpovedný. Bojiskom má byť Ukrajina a Európa.

USA jednoducho spáchajú proti Ukrajine vojenskú teroristickú akciu s množstvom mŕtvych tzv. „collateral damage“ ako to cynicky nazývajú Američania, obvinia z útoku Rusov a Ukrajina môže rozpútať vojnu proti Rusku za podpory NATO. Nebolo by to po prvý krát, čo by USA tento spôsob začiatku vojny použili. Stalo sa tak napríklad aj po zinscenovaných udalostiach v Račaku, následkom čoho NATO začalo bombardovanie bývalej Juhoslávie v roku 1999. 

USA a nimi riadený pakt NATO sa dlhodobo pripravuje na túto vojnu rozmiestňovaním vojenských základní v krajinách bývalého sovietskeho vplyvu vrátane Ukrajiny, vyzbrojovaní armád štátov, s ktorými sa počíta vo vojne s Ruskom, zázemnej a logistickej prípravy z predpokladaných oblastí útoku a pod. USA zatiaľ poslali zbrane na Ukrajinu za cca 2 miliardy dolárov!!! Jasný dôkaz o tom, že na Ukrajine plánujú vyprovokovať bratovražednú vojnu.

Prečo USA vyhrocujú bezpečnostnú situáciu vo svete až tak, že hrozí tretia svetová vojna? Hlavné dôvody sú nasledovné:

USA sa dostávajú do ekonomickej krízy, vyvrcholením čoho môžu byť sociálne nepokoje postupne vo všetkých štátoch USA a hroziaci vnútorný kolaps USA.

USA historicky väčšinou všetky hospodárske krízy riešili vyvolávaním regionálnych vojen vo svete a následne si tieto územia podriaďovali, lúpili ich nerastné bohatstvo, robili ich závislými na dodávkach svojich produktov vrátane dodávok zbraní. 

Vo svete silnejú tendencie nahradenia amerického dolára eurom za predaj ropy a nahradenie používania dolára ako svetovej rezervnej meny inou menou.  Dolár by sa tak významne oslabil. Tento proces sa už začal.

USA sa začali zaoberať šialenou myšlienkou, ktorá nemôže mať úspech. USA plánujú prostredníctvom armády získať kontrolu nad globálnou ekonomikou.

USA sú oslabené hospodársky aj vojensky. Nie sú schopné držať krok s Ruskom, Japonskom a Čínou. Strácajú pozíciu svetového diktátora. Paradoxne vnútorný kolaps USA by síce znamenal dočasné hospodárske spomalenie sveta, ale zároveň by znamenal významný posun k zabezpečeniu svetového mieru.

Je vysoká pravdepodobnosť, že USA sa pripravujú vyprovokovať a zaútočiť proti Rusku z minimálne troch-štyroch oblastí: Ukrajina, Čierne more, pobaltské štáty. Do úvahy prichádza okupácia Kaliningradu, čo by spustilo konflikt s nedoziernymi následkami. Logistiku zabezpečujú aj nelegálne vojenské americké organizácie pôsobiace na Ukrajine, ktoré majú na svedomí Američanmi naplánovaný prevrat na Ukrajine, tragické“ Majdanské udalosti“ a posledné udalosti v Kazachstane.

Letecké útoky môžu byť plánované z území, kde sa nachádzajú alebo sa budú nachádzať jadrové zbrane USA. Už dnes je v západnej Európe rozmiestnených cca 150 jadrových rakiet!!!

Ide predovšetkým o Nemecko, Taliansko, Belgicko, Holandsko, Turecko, Poľsko. A že by Slovensko? Táto možnosť je pravdepodobná pretože sa pripravuje podpis zradcovskej dohody, ktorú pripravili Naď a Korčok pod názvom „Dohoda o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických“. Ide o okupačnú dohodu, ktorou SR stráca suverenitu,  nezávislosť a vystavuje SR v prípade vojnového konfliktu hrozbe priameho vojenského ohrozenia!!! Jej podpis sa rovná vlastizrade!!!

SR dnes  svoju armádu používa v rozpore so záujmami SR. Záujmy SR v oblasti pôsobenia armády nie sú napríklad činnosti vykonávané v Afganistane, ktorý USA rozvrátili a nakoniec museli hanebne porazení z tejto krajiny odísť.  Afganistan pritom ponechali v stave horšom ako pred vojnou. Záujmy SR nie sú ani pri vykonávaní činnosti armády SR v oblasti pobaltských štátov. Tieto aktivity sú nelegálne, pretože neslúžia na zabezpečenie mieru, ale naopak na vyhrocovanie medzinárodného napätia s rizikom vyvolania vojnového konfliktu.

Objektívna skutočnosť je, že:

Rusko nie je krajinou, ktorá by ohrozovala agresiou iné štáty tak, ako to robia USA, NATO a niektoré iné západné štáty.

Rusko má plné právo brániť svoju existenciu pred americkými zločincami a inými lokajskými štátmi, ktorí sú Američanmi úmyselne vťahovaní do vojenského konfliktu.

USA ani NATO nemôžu vojensky poraziť Rusko. Rusko má dostatočné vojenské kapacity na to, aby porazilo USA aj NATO. Ak sú Američania šokovaní z výzbroje Ruska, ktorú Rusko dalo svetu na vedomie, akú výzbroj má k dispozícii Rusko o čom iný svet nevie?

Európa si musí uvedomiť, že nemôže hrať donekonečna rolu amerického vazala. Táto rola je pre Európu deštruktívna a nedôstojná.

Ak USA vyvolajú vojnu na Ukrajine s Ruskom, paradoxne NATO sa rozpadne!!! Prečo?

Jednoducho preto, lebo niet pochýb o tom, že Rusko vojnu bleskovo vyhrá. Rusko je schopné zasadiť také údery, že v priebehu niekoľkých dní zlomí akýkoľvek odpor, akéhokoľvek nepriateľa. Občianska odozva v štátoch NATO o vystúpení z NATO bude masívna a bude viesť ku krachu NATO a ku krachu niektorých proamerických lokajských režimov.

Občania SR majú dostatok vlasteneckého cítenia a vždy v stave ohrozenia sa pridajú na stranu síl bojujúcich proti medzinárodnej agresii. Dnes sme síce rukojemníkmi vlády, ktorá zapredáva Slovensko, ale vedomie vlastencov na Slovensku dozrieva a ich trpezlivosť tiež.

Slovensko má historickú skúsenosť s fašizmom, ale i s bojom proti nemu. Treba sa postaviť aj proti súčasným fašizoidným praktikám USA a NATO. Máme trpkú skúsenosť s Mníchovským diktátom a zradou Západu. Ale máme aj slávnu kapitolu dejín písanou SNP a bojom za slobodu. Dnes si slobodu opäť musíme vybojovať, ak máme byť štátom, ktorý bude pre iné štáty rešpektovaný ako rovnocenný partner a nie sluha.

Občania SR vedia, že v ozbrojených silách SR sú aj čestní a poctiví vojaci, ktorí nemajú záujem bojovať a strácať životy v Američanmi vyvolanom konflikte s Ruskom. Vedia, že sú vťahovaní do budúcej agresie voči štátu, ktorý si bráni svoju existenciu. Preto nemajú povinnosť počúvať nezmyselné príkazy politikov, ktorí slúžia záujmom USA a nie SR. Činnosť vlády SR a ministra obrany SR v otázkach obrany vlasti ohrozuje vitálne záujmy SR.   

Slovenská vláda zneužíva svoje postavenie, nerešpektuje Ústavu SR, zákony SR, Chartu OSN, Dohovor o ľudských právach a iné mierové medzinárodné dokumenty. Preto je čas, aby vojaci vypovedali poslušnosť prozápadným bábkam a začali brániť SR tak, ako im to prikazuje Ústava SR, ich vojenská česť a vojenská prísaha, ktorá znie:

„Slávnostne prisahám, že budem verný Slovenskej republike. Sľubujem, že budem zodpovedne plniť úlohy, ktoré ozbrojeným silám vyplývajú z Ústavy Slovenskej republiky, ústavných zákonov, zákonov a budem vykonávať vojenské rozkazy. Budem čestným, statočným a disciplinovaným vojakom. Som pripravený brániť slobodu, nezávislosť, zvrchovanosť, územnú celistvosť Slovenskej republiky a nedotknuteľnosť jej hraníc. Na to som pripravený vynaložiť všetky svoje sily a schopnosti a nasadiť aj svoj život. Tak prisahám!“

Vyzývam vojakov, aby dôsledne začali plniť prísahu danú občanom SR a nerešpektovali tých predstaviteľov vlády, ktorí im v tom bránia svojimi činmi. Vykonávanie vojenských rozkazov v rozpore s prísahou nie je zaväzujúce a vojak ich plniť nesmie. Naopak, má právo a povinnosť sa týmto rozkazom vzoprieť!!!

Dnes sme na historickej križovatke, kedy sme vyčerpali všetky prostriedky zabezpečenia demokratického poriadku v SR. Súčasná vláda je hluchá, slepá, a neschopná plniť svoje úlohy. Preto je čas postaviť sa na odpor podľa článku 32  Ústavy SR, ktorý  znie:

„Občania majú právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených v tejto ústave, ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené“.

Budúcnosť sveta nie je v permanentných vojenských konfliktoch, v ničení životného prostredia, v zabíjaní ľudí pre získanie prevahy, v deštrukcii štátov, ale v mierovom súžití všetkých národov sveta, vzájomnej úcte, rešpektovaní práv, v tvorivej a úprimnej spolupráci a v budovaní sveta, v ktorom bude prevládať mier, láska a porozumenie medzi národmi.

Z mesta SNP

Ivan Štubňa

Viac na:

https://blog.hlavnespravy.sk/26717/bezpecnostna-strategia-sr-je-pamflet-ohrozujuci-suverenitu-a-bezpecnost-slovenska/

https://blog.hlavnespravy.sk/20653/za-co-bojovali-polske-eskadry-smrti-na-ukrajine/

https://blog.hlavnespravy.sk/29054/yankeeovia-na-slovensku-nie-ste-vitani-yankees-go-home-a-berte-si-zo-sebou-korcoka-aj-nada/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Ivan Štubňa

O AUTOROVI

Vyštudovaný psychológ so skúsenosťami v oblasti podnikania, zahraničného obchodu, pôsobiaci niekoľko rokov v zahraničí a na ústredných orgánoch štátnej správy.
Záujmy: cyklistika,vysokohorská turistika, liečivé bylinky...a investigatívny blog

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 171

Celkové hodnotenie: 24.16

Priemerná čítanosť: 2234

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

  FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Komentované udalosti týždňa: Čaputová zradila Slovensko - jej interpretačná doložka má hodnotu toaletného papiera. Proamerickí agenti útočia na Žilinku za návštevu Ruska

  0icon

  Bratislava 21. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann,Facebook)   Prinášame vám najdôležitejšie udalosti týždňa Čaputová zradila Slovensko - jej interpretačná doložka má hodnotu toaletného papiera Prezidentka SR…

  Ako súvisí najnovšia situácia na Ukrajine s pripravovanou vazalskou zmluvou o odovzdaní našich vojenských letísk Američanom?

  0icon

  Bratislava 22. januára 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Afghan Ministry of Defense Press Office via AP)   Možno je to náhoda. A možno nie. V každom prípade sa tu…

  Aké esá má v Rusko v rukáve v pokri proti Západu

  0icon

  Moskva 22. januára 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Denis Balibouse,Pixabay,TASR/AP-Olivier Matthys)   Moskva a Washington pokračujú v dôležitých rokovaniach o bezpečnostných zárukách pre Rusko. Čo sa však stane, ak…

  Slováci v sčítaní zvíťazili!

  0icon

  Bratislava 22. januára 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   Slovenskú národnosť si v sčítaní obyvateľstva 2021 uviedlo o takmer 4 % viac obyvateľov ako spred desiatich rokov. Vtedy…

  Povinné očkovanie proti covidu: Je ešte stále u nás aktuálnou témou?

  0icon

  Bratislava 22. januára 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-David Goldman,TASR-Pavel Neubauer)   Je ešte povinné očkovanie na Slovensku stále aktuálnou témou? Alebo už môžeme očakávať, že politici po takom…

  Naď s primátormi miest hovoril aj o letisku Sliač v súvislosti s dohodou medzi Slovenskom a USA. "Potrebujeme poznať odpovede," hovorí primátor. Čo na to minister?

  0icon

  Banská Bystrica 21. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Ján Krošlák)   Primátor Banskej Bystrice a primátorky Zvolena a Sliača sa v piatok v Banskej Bystrici stretli s ministrom…

  Premiér: O trojtýždňových prázdninách pre variant omikron sa zatiaľ neuvažuje. Napriek tomu sme sa dostali do humanitárnej krízy

  0icon

  Bratislava 21. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Vláda SR zatiaľ neuvažuje o zavedení trojtýždňových prázdnin pre žiakov v súvislosti s variantom omikron a zhoršujúcou sa…

  Navždy nás opustil spoluzakladateľ samostatnej a demokratickej slovenskej štátnosti Pavol Hrivík

  0icon

  Bratislava 22. januára 2022 (HSP/Foto:Archív)   V piatok (21. januára 2022) v skorých ranných hodinách nás navždy opustil spoluzakladateľ modernej slovenskej štátnosti bývalý poslanec Federálneho…

  Ženevská schôdzka Blinkena s Lavrovom sa skončila skôr, než bolo plánované. Ministri hodnotia a naznačujú, čo bude ďalej

  0icon

  Ženeva 21. januára 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Alex Brandon, Russian Foreign Ministry Press Service)   Vo švajčiarskej Ženeve sa v piatok krátko po 11.00 h začalo rokovanie…

  Francúzska Ústavná rada schválila "prísny covidpas". Nezaočkovaných prakticky vykážu z verejného života

  0icon

  Paríž 21. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Andrew Medichini)   Nový covidpas, ktorý prakticky vykáže nezaočkovaných ľudí vo Francúzsku z verejného života, v piatok schválila Ústavná rada, najvyššia…

  TopDesať

  Fascinujúce mesto Jeruzalem: 3. časť

  0 icon

  Pokračujeme treťou časťou článku o Jeruzaleme a jeho najimpozantnejších stavieb v nadväznosti na tri najväčšie vierovyznania. Jeruzalem má už stáročia veľký význam pre národy rôznych kultúr a náboženstiev. Na nemeckej rytine zo 16. storočia je mesto znázornené ako stred sveta, kde sa stretávajú tri kontinenty. Vráťme sa však naspät do…

  Neobvyklé spôsoby, ako dokážeš rýchlejšie zaspať

  0 icon

  Ak trpíš nespavosťou, máme niekoľko neznámych, šikovných tipov, ktoré ti pomôžu „oklamať“ mozog a rýchlejšie zaspať. Skús napríklad na chvíľu stlačiť prsty na nohách a potom ich uvoľniť. Toto cvičenie uvoľní napätie v tvojom tele. Ďalšou metódou je prehranie celého tvojho dňa v hlave. Podľa odborníkov ti to pomôže zabudnúť na všetky starosti a uvoľnená myseľ…

  Kde je najchladnejšie miesto v chladničke?

  0 icon

  Popri televízore a počítači je práve chladnička všeobecne považovaná za jeden z troch najvýznamnejších vynálezov 20. storočia - aspoň tak to tvrdia prieskumy verejnej mienky. Čo všetko máš v chladničke ty? Celé tisícročia si ľudstvo v snahe chladiť potraviny a nápoje pomáhalo prirodzene chladnými priestormi, ako boli jaskyne či pivnice. Už…

  TOP10: Veci, ktoré sú menej zdravé, ako si si myslel

  0 icon

  Mnohí z nás počuli o určitých potravinách fakty, ktoré sme považovali za pravdivé - až neskôr zistíme, že išlo o mýtus. Rovnako ako napríklad skutočnosť, že obmedzenie kalórií a dodržiavanie bezlepkovej diéty môžu tvojmu zdraviu spôsobiť viac škody ako úžitku. Je to dosť náročné snažiť sa udržiavať si zdravú váhu a jesť…

  Staroveké mesto Tachte Sulejman: 3. časť

  0 icon

  Prinášame tretie pokračovanie článku o starovekom meste tachte Sulejman, zoroastrovcoch a ich náboženstve, ktoré sa po nástupe na trón Ardašíra I z kňazskej triedy - respektíve dynastie Sásánovcov, stalo v Iráne štátnym náboženstvom. Pokračujme tam, kde sme v rámci druhej časti skončili. Niektoré ohne planuli pod šírym nebom na vrcholkoch…

  Armádny Magazín

  Alexander Rogers: Kto potrebuje, aby Rusko „útočilo“?

  0 icon

  Rusko, 22. januára 2022 (AM) – Opäť v televízii niektoré nervózne postavy kričia \"Rusko musí naliehavo zaútočiť!\". Ako sangvinik (teda pokojný psychologický typ) neznesiem kričiacich ľudí, neviem si v tomto smere pomôcť. A ako logik/analytik nemám rád, keď sa snažia vyvíjať tlak na emócie.   Mal som takého priateľa, keď som…

  Objavil sa ukrajinský „Buk“, ktorý zostrelil malajzijské lietadlo nad Donbasom. Video

  0 icon

  Ukrajina, 22. januára 2022 (AM) - Pred pár hodinami pri bieloruských hraniciach objavili ukrajinský protilietadlový raketový systém „Buk-M1“, ktorý podľa svedkov odpálil protilietadlovú raketu na malajzijské osobné dopravné lietadlo Boeing 777 nad Donbasom. Svedčí o tom aj taktické číslo na bojovom vozidle – „312“.   https://twitter.com/i/status/148453292676

  Česko ako vojnový štváč? Vláda chce predať Ukrajine zbrane a muníciu

  0 icon

  Česko, 22. januára 2022 (AM, Sputnik) – Česká vláda hazarduje s vojnou na Ukrajine. Po vojakoch chce Fialov kabinet poslať do vojnovej krajiny zbrane a muníciu. K

  Izraelský analytik Kedmi o vývoji udalostí v hypotetickej vojenskej konfrontácii medzi Ruskom a Ukrajinou

  0 icon

  Izrael, 21. januára 2022 (AM) – Izraelský expert Jakov Kedmi počas rozhovoru s novinárom a televíznym moderátorom Vladimirom Solovjovom hovoril o vývoji hypotetickej vojenskej konfrontácie medzi Ruskom a Ukrajinou.   Podľa bývalého šéfa spravodajskej služby Nativ kolektívny Západ nebude zámerne tlačiť Ukrajinu do otvorenej vojens

  Ukrajinské bezpečnostné sily ostreľovali predmestie Donecka. Video

  0 icon

  Donecká republika, 21. januára 2022 (AM) – Ukrajinské bezpečnostné sily vypálili vo štvrtok desať mín na predmestie Donecka , povedal novinárom v Spoločnom centre pre kontrolu a koordináciu prímeria predstaviteľ Doneckej ľudovej republiky.   https://twitte

  Svetlo sveta

  Kde sa nachádzajú Traja králi dnes?

  0 icon

  Po narodení Ježiša nám Sväté písmo predkladá príbeh, ako králi alebo inak nazývaní aj mudrci z východu, prišli do Betlehema, aby sa Kristovi poklonili. Nový zákon kladie dôraz na skutočnosť, že na základe hviezdy na oblohe muži prišli až do Betlehema. Biblia nehovorí koľko týchto kráľov bolo ani z akej…

  Arcibiskup Sheen: Matka Božia je Bohorodička

  0 icon

  Dnes Vám budem rozprávať o našej svätej Matke. A začnem Lurdami. Lurdy sú mestečkom na juhu Francúzska, kde sa v minulom storočí zjavila Panna Mária. Bol som tam 30 krát. Nikdy nezabudnem na prvú moju návštevu tohto pútnického mesta. V tom čase som študoval v Belgicku na univerzite, ako mladý…

  Prečo si Cirkev na Vianoce pripomína sv. Štefana a evanjelistu Jána?

  0 icon

  Pre veriaci ľud je častokrát ťažko pochopiteľné, prečo počas oktávy na Vianoce hneď po oslávení Narodenia Pána, Cirkev predkladá na oslavu martýra sv. Štefana a evanjelistu sv. Jána. Ako prišlo k tomu, že najveselšie sviatky roku sa veľmi rýchlo menia na pripomienku umučenia človeka? Je opodstatnené, aby sv. Štefan ako…

  26.12. Svätý Štefan, mučeník pri obhajobe pravého učenia Cirkvi

  0 icon

  Svätý Štefan je považovaný v Katolíckej Cirkvi sa prvého mučeníka, ktorého sviatok sa slávi 26.12. Tento deň boli totiž nájdene relikvie svätého Štefana. Stalo sa tak na základe videnia, ktoré mal v roku 415 kňaz menom Lucian. V roku 439 relikvi boli prenesené do nového kostola postaveného pri Damašskej bráne v Jeruzaleme. Krížiaci volali…

  Narodenie Ježiša Krista – vianočné sviatky a okruh ich slávenia

  0 icon

  Na Vianoce kresťania slávia narodenie Ježiša Krista. Sú to sviatky Božieho vtelenia, sviatky vykúpenia, pokoja a lásky. Vianoce oslávia na celom svete dve miliardy veriacich. Presný dátum narodenia Pána známy nie je. Slávenie 25. decembra ako narodenie Ježiša je doložené po prvý raz z roku 336 v Ríme. Na základe…

  FOTO DŇA