Antivakcinátori

MUDr. Peter Lipták vakcinátor prezývaný “antivakcinátor” je zaočkovaný proti všetkým detským chorobám, potom proti tetanu a záškrtu, proti hepatitíde A aj B, proti zápalu pľúc a aj proti moru (s ním bojoval Hippokrates). Tu sa zaočkoval proti chrípke v tejto sezóne 2021-2022 a zaradil sa tak k 2% zaočkovaných obyvateľov. Teraz nástojčivo čaká na bezpečnú a účinnú vakcínu proti kovidu. Zatiaľ sa musí chrániť pravidelnou konzumáciou ivermektínu 2x týždenne, dávkou účinnou proti delte aj omikronu. Počas svojej viac ako 35 ročnej praxe zaočkoval desaťtisíce pacientov proti chrípke, proti zápalu pľúc, proti tetanu, hepatitídam A aj B a proti moru. Dnes už jeden z nestorov očkovania dospelých na Slovensku. Foto archív autora

 

Dnes je populárny taký moderný termín “antivakcinátor”. Tak si poďme vysvetliť čo to je antivakcinátor a kto sú dnes skutoční antivakcinátori.
Očkovanie je imunoterapia a ja sa tomuto druhu liečby, ktorá je základným kameňom prevencie venujem na svojej ambulancii intenzívne už viac ako 30 rokov.
Som všeobecný lekár pre dospelých a preto moja doména je očkovanie, konkrétne proti chrípke, proti zápalu pľúc, proti tetanu a tiež proti kovidu.
Tento rok som podal svojim pacientom 488 vakcín proti chrípke, 218 proti zápalu pľúc a 69 proti tetanu.
Čo sa dotýka očkovania proti chrípke v priemere mám cca 2400 kapitovaných pacientov a každoročne sa mi darilo doteraz zaočkovať proti chrípke cca 800 pacientov, to jest som mal celkovú preočkovanosť proti chrípke 30% a v kategórii pacientov nad 60 rokov to bolo až 90%. Celoštátny priemer bol v posledných rokoch necelé 4%.
Toho roku veľa aj mojich pacientov očkovanie proti chrípke odmietlo s tým, že boli zaočkovaní proti COVID-19 2x alebo aj 3x. Z médií už vlastne ani o inom očkovaní nie je počuť a tak isto z vlády, MZ SR či z kruhov vládnych odborníkov ani nič iné neznie. Pravdepodobne takto pacienti a ich rodiny získavajú dojem, že očkovanie proti kovidu je druh univerzálneho očkovania proti všetkým chorobám. Tento rok som preto proti chrípke zaočkoval iba necelých 500 pacientov. Deficit 300 pacientov bol najmä v domovoch dôchodcov, kde za svojich rodičov rozhodujú často ich deti a tieto si v dnešnej situácii neželali očkovanie proti chrípke. Aj keď je očkovanie proti chrípke a aj proti zápalu pľúc, vzhľadom k riziku komunitného šírenia, definované vo vyhláške ako povinné, tak som prianie detí samozrejme rešpektoval a vyhol som sa násilnému očkovaniu. No množia sa aj prípady odmietnutia očkovania proti tetanu, ktorý očkujeme v tridsiatke a potom preočkovanie je v 45, 60, 75 a 90 roku veku. Ani tu neočkujem násilne  ale vôľu pacientov rešpektujem a trpezlivo vysvetľujem. S ľútosťou konštatujem, že stále viac ľudí keď počuje dnes slovo očkovanie tak im naskakuje husia koža a znovu zdôrazňujem, že lekár musí svojim pacientom často význam očkovania dlhšie trpezlivo vysvetľovať. Nečudo, že strach narastá. Veď sa hovorí o očkovaní proti kovidu, ako o druhu násilného očkovania dokonca v jednomesačných intervaloch. Dobrovoľne nasilu, povinne. V tejto súvislosti som už v minulých blogoch písal, že po takomto znásilnení vakcínou môže vzniknúť u pacientov posttraumatická stresová porucha, ktorá sa môže rozvinúť aj do závažnejšieho ochorenia. Avšak vidíme, že vládna moc si z porušovania ľudských práv a zákonov ťažkú hlavu nerobí. Netuší, že posilňuje negatívne emócie verejnosti, ktoré sa premietajú proti očkovaniu vo všeobecnosti? Podľa môjho názoru to robia premyslene a úmyselne.
Uviedol som situáciu v mojej ambulancii. Aká však musí byť bieda s očkovaním proti chrípke, proti zápalu pľúc aj proti tetanu v ostatných ambulanciách všeobecných lekárov a pediatrov. Veď mnohí z nich ordinujú, s podporou médií, vlády, SLK a ÚDZS od jari aj dnes vytrvalo iba po telefóne, alebo cez okno, iní zasa ošetrujú iba zaočkovaných proti COVID-19, čím porušujú nielen svoju prísahu, ale aj platné zákony.
Tandem Čaputová Matovič a ich Hegero-Lengvarského vláda dnes dosiahli v očkovaní nejeden míľnik.
Zo štátnych peňazí nakúpili na jar cca 10 000 000 experimentálnych vakcín proti variante alfa COVID-19 na realizáciu experimentu firmy Pfizer zo zámoria, teda štandardne by to malo byť podávanie tejto experimentálnej látky osobám, ktoré sa firme podarí na Slovensku do experimentu dobrovoľne získať, po informovaní o riziku, spravidla za nejakú finančnú odmenu, s tým, že firma v experimente zisťuje účinnosť a bezpečnosť použitia jej produktu na ľuďoch a bezpečnosť experimentu obvykle garantuje firma. A podľa výsledkov experimentu sa buď táto liečebná metóda zavedie do praxe, alebo sa zavrhne ako neúčinná alebo nebezpečná. V prípade, že dôjde k poškodeniu zdravia alebo k úmrtiu v súvislosti s týmto experimentom tak výrobca finančne odškodňuje postihnutých alebo pozostalých podľa dopredu dohodnutých podmienok a samozrejme takýto smrteľný experiment sa musí okamžite zastaviť. Ale prečo tento experiment zahraničnej firmy financuje štát? A ako je možné, že štát nakúpil z verejných zdrojov také obrovské množstvo nepreverenej vakcíny, ktorá je dokonca dnes už zastaraná a nechráni proti novým mutáciám vírusu? Veď dnes tu máme už omicron!  Pre koho je vakcína proti alfa variante? Preto aby naplnili obchodnú dohodu s farmaceutickou firmou sú do tohto experimentu ľudia nasilu hnaní vládou, drastickým obmedzovaním ľudských práv nezaočkovaných? A účinnosť a bezpečnosť vakcíny pritom negarantuje výrobca, lež samotná laická verejnosť, konkrétni očkovaní ľudia si aj účinnosť a aj bezpečnosť musia garantovať sami, ako keby oni tú vakcínu vyrobili a mali z jej predaja zisky. Majú znášať tak všetky následky experimentu farmaceutickej firmy cudzieho štátu. Najprv ich donútia aby písomne prevzali zodpovednosť za účinnosť a predovšetkým aj za bezpečnosť vakcíny a až potom ich zaočkujú postupom, ktorý je v rozpore s v SR platnou vyhláškou o očkovaní, teda nezákonne. To čo podpisujú pacienti nie je štandardný informovaný súhlas. Chýbajú v ňom informácie o všetkých známych rizikách a naopak v časti záruk, nie je uvedený štandardný text, že výrobca bude znášať odškodnenie v prípade nežiadúcich reakcií, ale je tam uvedené, že následky si ponesie každý sám bez akéhokoľvek odškodnenia.
A očkovanie proti chrípke, ktoré tu máme desaťročia zavedené ako veľmi účinné a veľmi bezpečné, kde zodpovednosť za toto povinné očkovanie nesie výrobca a tiež štát, tak tu štát nekúpil ani 1 kus vakcíny a nijako sa neusiluje zaočkovať indikovaných pacientov a to ani pacientov v domovoch dôchodcov, kde je toto očkovanie podľa platnej vyhlášky povinné. Výpadok v tomto očkovaní tento rok je asi taký, že dosiahneme cca 2% zaočkovanosť proti chrípke. O takom poklese sa antivaxerom ani nesnívalo.  Dokonca firma Sanofi Pasteur, najväčší výrobca humánnych vakcín na svete, už má toho dosť a po tohtoročnom fiasku, keď z dodanej vakcíny musí na svoje náklady vyhodiť viac ako polovicu, odchádza zo slovenského trhu a tak na budúci rok sa splní konečne spoločný sen antivaxerov a tejto vlády, ktorá bude môcť povedať, že by chceli nakúpiť vakcíny pre povinné očkovanie proti chrípke ale nemajú od koho.
Takže poďme k záveru. Očkujúci lekár, vaxer je ten, ktorý očkuje vakcínami, t.j. látkami, ktoré sú účinné a bezpečné. Iba takéto látky je možno použiť aj pri plošnom, populačnom očkovaní. Príkladom je očkovanie proti chrípke, proti zápalu pľúc, proti tetanu ale aj povinné očkovanie detí podľa očkovacieho kalendára.
Každému kto je za očkovanie musí byť jasné, že pri každom očkovaní sa zvažujú prínosy a riziká a očkovať možno iba ak prínosy vysoko prevýšia riziká, najmä u dobre liečiteľných infekčných ochorení ako je aj kovid. V prípade očkovania proti kovidu tomu tak nie je. Lekári, ktorí očkujú v tomto prípade nie sú očkujúci lekári, ktorí zohľadňujú zdravotný prospech pacienta, ale mechanickí píchači v prospech politiky vládnej moci. Pri koncipovaní skutočného štátneho očkovacieho programu sa musia vždy zvažovať tri faktory:
1. Charakteristika ochorenia a dostupnosť účinnej liečby
Počet ochorení je na úrovni 1/10 počtu ochorení na chrípku. Dnes sa udáva počet pozitívne testovaných 1000-2000 na jeden milión, epidémia pri chrípke bola vyhlasovaná pri 1600-1800 chorých na 100 000 obyvateľov. Koľko by bolo v čase chrípkovej epidémie pozitívne testovaných na vírus chrípky? Prečo stále testujeme klinicky zdravých nepresnými PCR a antigénovými testami? Kovid sa stále nelieči systematicky v ambulanciách, ale až v nemocniciach. Pritom máme ambulantné liečebné postupy, ktoré majú potenciál znížiť počet úmrtí a počet hospitalizácií na kovid až 10x, ale my už cca dva roky nechávame týchto pacientov zomierať bez adekvátnej medicínskej pomoci. Dokonca aj v nemocniciach u nás zomiera 2x až 3x viac pacientov ako v iných štátoch. Stále liečime neúčinným remdesivirom. V nemocniciach sme doslova nechali vyčerpať personál. Dokonca v čase zvýšenej potreby lôžok, my rušíme 11 000 nemocničných lôžok. Lengvarský toto naše zdravotníctvo postavil už celkom na hlavu. V tomto bode je čo naprávať, ochorenie kovid je z epidemiologických hľadísk umelo nadhodnocované a to bohužiaľ aj úmyselnou dezorganizáciou liečebných prístupov.
2. Bezpečnosť
Viac ako 30 000 úmrtí po kovid vakcínach v EÚ a viac ako 1 mil závažných nežiadúcich reakcií iba v EÚ nemožno prehliadnuť. Počul som, že keby za socializmu po vakcíne proti tetanu zomrel čo i len jeden pacient, tak by sa ihneď zastavilo očkovanie proti tetanu v celej Varšavskej zmluve. Áno, žili sme v takom systéme, kde si vážili život každého človeka na rozdiel od dnešného, kde na jednej strane zomierajú po očkovaní desaťtisíce ľudí a na druhej strane astronomicky rastú zisky jednotlivým boháčom,ktorí to celé organizujú. A ak sa má preočkovávať Pfizerom raz na niekoľko mesiacov, či dokonca raz za mesiac, tak sa logicky budú nežiadúce účinky tiež kumulovať a ohrozenie každého sa bude veľmi stupňovať.
3. Účinnosť
Aká účinnosť, keď sa uvažuje o očkovaní každé tri mesiace, dokonca zaznievajú hlasy o očkovaní každý mesiac? Podľa tohto je jasné, že toto tzv. nekonečné očkovanie nevedie k posilneniu, ale k strate imunity. V chudobných štátoch kde sa neočkuje, napríklad v Afrike, nie je kovid a my, v najbohatších štátoch sveta, sa budeme proti kovidu očkovať 12x do roka? A budeme riskovať aj zmnohonásobenie už dnes neakceptovateľného počtu nežiadúcich reakcií?
Vaxeri a antivaxeri
O tom, že skutočný lekár vaxer zvažuje najprv všetky prínosy a riziká kým zaočkuje príslušnou vakcínou pacienta, sme už hovorili. O to viac to platí pri zavádzaní populačného očkovania.
Ale kto je dnes skutočný antivaxer?
Jednak máme klasických antivaxerov, ktorí ako v minulosti, tak aj dnes vystupovali proti každému očkovaniu. Ale potom sa tu objavila veľká skupina skrytých antivaxerov. Sú to ľudia, ktorí sa tvária ako vaxeri, ale robia praktické kroky, ktorými likvidujú doteraz existujúci systém očkovania detí aj dospelých.
Kto už zlikvidoval očkovanie proti chrípke a likviduje  aj očkovanie proti zápalu pľúc,  tetanu a tiež detský očkovací program? Antivakcínou, ktorá sa má podávať á 3 mesiace alebo najlepšie každý mesiac?
Nuž podľa praktických výsledkov najvplyvnejší antivakcinátori presadzujúci antivakcínu sú jednoznačne Lengvarský, Mikas, Krištúfková, Prokopová… Z politikov sú najaktívnejší antivakcinátori Čaputová, Heger, Matovič…
Toto sú ľudia ktorí dnes účinne likvidujú za socializmu vybudovaný systém očkovania detí aj dospelých na Slovensku. Bohužiaľ nielen systém očkovania, ale aj celý zdravotný systém.
Všetci klasickí antivakcinátori im môžu bozkávať ručičky a nožičky. To o čo sa oni usilovali desaťročia, títo dokázali za necelé dva roky.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Peter Lipták

O AUTOROVI

Som lekár s 37-ročnou praxou v prvom kontakte s pacientmi - obyčajný pešiak medicíny. Všímam si následky, rozmýšľam o ich príčinách a hľadám súvislosti.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 155

Celkové hodnotenie: 25.7

Priemerná čítanosť: 4717

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • POČASIE NA DNES

  FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Polícia zadržala ženu a muža, ktorí v Bratislave šoférovali pod vplyvom alkoholu

  0icon

  Bratislava 24. júna 2024 (TASR/HSP/Foto:Facebook-Polícia SR-Bratislavský kraj)   Bratislavská polícia v uplynulých dňoch riešila dva prípady šoférov pod vplyvom alkoholu. V hlavnom meste zadržala 65-ročnú…

  Schranz medzi najlepšími strelcami aj po 10. hracom dni

  0icon

  Slovenský futbalista Ivan Schranz bol s dvoma gólmi aj po desiatom hracom dni ME najlepší strelec šampionátu spoločne s Jamalom Musialom a Niclasom Füllkrugom z…

  ŠÚKL sťahuje z trhu jednu šaržu lieku na liečbu problémov s prištítnymi žľazami

  0icon

  Bratislava 24. júna 2024 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) sťahuje z trhu jednu šaržu lieku Cinacalcet Reddy 30 mg. Používa sa pri…

  Predpoveď počasia na pondelok

  0icon

  Bratislava 24. júna 2024 (TASR/HSP/Foto:TASR-Radovan Stoklasa) Aktualizované 24. júna 2024 o 12:23 h. Počasie u nás ovplyvňuje výbežok tlakovej výše. Slnečno. Teploty 23 až 28…

  Banská Bystrica získala milióny na rozsiahlu obnovu dvoch ZŠ

  0icon

  Po rozsiahlej obnove viacerých materských škôl získala Banská Bystrica na rozsiahlu obnovu dvoch základných škôl - ZŠ Golianova a ZŠ Slovenského národného povstania (SNP) vyše…

  V Policajnom zbore realizujú na podporu duševného zdravia rôzne prednášky

  0icon

  Policajný zbor (PZ) sa zaoberá aj duševným zdravím svojich príslušníkov. Na podporu sa realizujú rôzne prednášky a druhy psychologického vzdelávania. Pre policajtov sú k dispozícii…

  SaS odmieta rušenie jedného volebného obvodu, zmenu považuje za účelovú

  0icon

  Bratislava 24. júna 2024 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Strana SaS nesúhlasí s rušením jedného volebného obvodu. Argumentuje prepadom veľkého počtu hlasov a ich nerovnosťou. Za snahou…

  Cyklistické preteky Okolo Slovenska prinesú čiastočné dopravné obmedzenia

  0icon

  Medzinárodné cyklistické preteky Okolo Slovenska, ktoré sa uskutočnia od stredy (26. 6.) do nedele (30. 6.) prinesú čiastočné obmedzenia v doprave. Týkať sa budú prevažne…

  Vláda nekoná vo veci zahraničných agentov dostatočne razantne

  0icon

  Bratislava 24. júna 2024 (HSP/Foto:TASR/AP-Zurab Tsertsvadze)   Mohli sme mať oproti západu konečne v niečom prvenstvo – konkrétne v prijatí zákona o tzv. „zahraničných agentoch“. Nevydalo, predbehla nás…

  Kaliňák: Drahí liberálni experti, sranda bokom

  0icon

  Bratislava 24. júna 2024 (HSP/ Facebook/ Foto: Screenshot Facebook video)   Uplynulý týždeň bol zverejnený prieskum dôveryhodnosti slovenských médií a výsledky boli naozaj katastrofálne: dôvera…

  Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

  Ivan Štubňa

  Gustáv Murín

  Andrej Sablič

  Erik Majercak

  Milan Šupa

  Vášeň v Tebe

  Auto Trendy

  Reklama

  Armádny Magazín

  TopDesať

  FOTO DŇA