Na okraj Františkovej návštevy – 3. časť: Čo sme počuli a čo nie?

Posol z Ríma sa stretol so všeobecným nadšením médií, skoro ako tzv. pandémia. Návštevu pápeža Františka považujú takmer všetci naši europoslanci za prínosnú a výnimočnú. Hlava katolíckej cirkvi podľa nich ukázala, že Slovensko nie je bezvýznamnou krajinou v srdci Európy, a zviditeľnila spoločenské témy, ktoré politici prehliadajú. Na počudovanie sa možno väčšmi ako katolíci, tešili liberáli a ateisti, ako by bol František celebritou najmä neznabohov a ateistov. Z čoho to plynie? Z jeho typického úškľabku, či z obsahu jeho vystúpení? Dali sme si námahu a zistili sme, ktoré slová vo svojich deviatich oficiálnych prejavoch použil najčastejšie. Pátrali sme po desiatich slovách či slovných spojeniach. Tu je poradie: sloboda 83 – jednota, bratstvo, solidarita a dialóg 73 – Ježiš 40 – chlieb 21 – chudoba 8 – spravodlivosť 7 – hriech 5 – pandémia 3 – Ukrižovaný 2. Špecifické „postavenie“ mala Panna Mária (Matka Božia), ktoré v šaštínskej homílii použil 22-krát a mimo Šaštína iba raz – na záver homílie v Prešove takto: „Na Kalvárii stála s Jánom Matka Božia.“

Môžeme teda nazvať posolstvo hlavy katolíckej cirkvi, s ktorým k nám prišiel, posolstvom o slobode, jednote, bratstve, solidarite a dialógu? Zatiaľ, čo tieto výrazy použil 156-krát, svojho „šéfa“, ktorého tu zastupuje, Ježiša, priamo spomenul 42-krát. Podľa tohto kritéria išlo zrejme viacej o návštevu „politickú“ ako „pastoračnú“. Nečudo, že nejeden veriaci má z nej zmiešané či rozpačité pocity. Čítal som aj názor, že prišiel vymývať mozgy davom a chystať pôdu pre migrantov. Napokon aj ateista Marec si všimol, že „kto, ako veľmi a v akého Boha verí, alebo dokonca s akou odnožou konkrétnej viery sa stotožňuje, je pápežovi pomerne jedno.“ Žeby sa potvrdilo, že fundamentálna úloha, poslanie katolíckej cirkvi „bojovať za spásu duší“, sa od čias II. vatikánskeho koncilu akosi „vyparuje“?

Naši cirkevní predstavitelia sú z Františka nadšení. Podľa predsedu KBS Stanislava Zvolenského svojimi slovami a gestami rozsieval dobro. Podľa hovorcu KBS návšteva zanechala pocity veľkej radosti, zároveň tiež množstvo krásnych podnetov na uvažovanie. Podľa arcibiskupa Cyrila Vasiľa pápežova púť bola povzbudením k zmene spoločnosti silou Evanjelia. „Bol to úžasný zážitok, sme nadšení a spokojní,“ vyjadril sa arcibiskup Ján Babjak. Pritom František nepovedal vlastne nič nové, čo by z jeho úst už nebolo vyšlo. Jeho príhovory neboli len pre „slovenskú cirkev,“ a ani len pre Slovensko. Tie cirkevné prvky v jeho rečiach boli pre „všeobecnú cirkev” a tie politické, ktorých bola väčšina, pre strednú Európu, konkrétne pre štáty V4. Napokon tu sú slová riaditeľa Tlačového strediska Svätej stolice Mattea Bruniho ešte pred 34. medzinárodnou cestou pápeža: „(Ide o) púť do srdca Európy, počas ktorej sa pápež dotkne otázok týkajúcich sa celého kontinentu.“ Áno, Slovensko je srdcom Európy, a tu, medzi „svojimi“ sa mu ľahšie dávali rady. U nás je ešte stále relatívne dostatočný počet veriacich, ale máme tu aj vládnucich liberálov, ba libertariánov, naskladaných tak, ako zatiaľ nikde inde na okolí. Len dúfajme, že za svoju podporu sa odvďačia tým, že si všimnú Františkovu kritiku rozdeľovania, vytvárania get: „Kontrasty a silné slová nepomáhajú. Dávať ľudí do get nič nerieši.“ Páni Heger a Lengvarský, platí to aj pre rozdeľovania Slovákov na očkovaných a neočkovaných! A všimli ste si, vážení páni, že František vôbec nemal náhubok? Čo tým vlastne porušil? Zrejme nič.

Ukázalo sa, že Františkova „láska k slobode“ je až taká veľká, že ňou chce zaplaviť katolícku cirkev. Prosím, toto povedal v bratislavskej Katedrále sv. Martina biskupom a kňazom: „Cirkvi, ktorá nedáva priestor dobrodružstvu slobody – aj v duchovnom živote – hrozí to, že sa stane rigidnou a zatvorenou. Niektorí sú na to možno zvyknutí; ale mnohých iných – najmä v mladších generáciách – neláka ponuka viery, ktorá im nenechá vnútornú slobodu, nepriťahuje ich cirkev, kde musia všetci rovnako myslieť a slepo poslúchať … Preto vás povzbudzujem, aby ste ich formovali k slobode od rigidnej religiozity. Vyjsť z tohoto a nechajte ich rásť v slobode!“

Nie všetkému sme porozumeli: „Ako môžeme snívať o Európe slobodnej od ideológií, ak nemáme odvahu postaviť Ježišovu slobodu pred potreby jednotlivých skupín veriacich?“ A niektoré výroky si protirečili. V Prešove odznelo: „Svedok kríža si nepamätá krivdy z minulosti a nenarieka nad prítomnosťou,“ pričom deň predtým na Rybnom námestí v Bratislave sme počuli: „Pamäť nemôže a nesmie ustúpiť zabudnutiu, lebo trvalý úsvit bratstva nebude bez toho, aby sa spolu najskôr neprežila a nezahnala temnota noci.“

Už skôr sme uviedli, že „dôveryhodnosť“ Františkových reči znižuje viac ako 40-percentná nepresnosť v počte židovských obetí. Prečítal text, že počas druhej svetovej vojny „bolo zabitých viac než stotisíc slovenských židov,“ pričom samotní židia na synagóge na Heydukovej ulici hovoria o 70 tisícoch a rovnakým číslom disponuje aj Ústav pamäti národa. K tejto kauze sa pod čiarou rozvinula diskusia, z ktorej hodno odcitovať názor spočiatku veľmi kritického „Petra“: „Čo sa týka zahynutých Židov z vtedajšieho i dnešného územia Slovenskej republiky… a) boli vysťahovaní na nátlak Nemecka a na tento nátlak boli vysťahovaní aj z iných krajín. Tento nátlak sa prejavil aj v pomníchovskom Česko-Slovensku. Aj vtedajšia česko-slovenská vláda neopovážila sa úplne nesplniť požiadavku Nemecka a preto napr. prepustila Židov zo štátnych služieb; b) Nemecko oznámilo slovenským činiteľom, že vysťahuje Židov do východných oblastí vtedajšieho Poľska, kde si vytvoria vlastnú domovinu s možnosťou žiť podľa svojich zvykov; c) Slovenskí činitelia sa obávali, že odmietnutia tejto (i iných požiadaviek) Nemecka by malo za následok obsadeniu Slovenska Nemeckom. To by nebolo dobré nielen pre Slovákov, ale aj pre Židov, ako to názorne ukázal vývoj po povstaní v r. 1944; d) Cirkevní činitelia sa opakovane postavili proti protižidovským opatreniam, vrátane ich vysťahovaniu; e) S vysťahovaním Židov Tiso nemal nič spoločného, nebolo to v jeho právomoci. Naopak, mnohých zachránil pred vysťahovaním; f) Po preniknutí správ, že vysťahovaní Židia hynú, slovenská vláda sa snažila tieto správy preveriť. Pretože Nemecko túto previerku neumožnilo, slovenská vláda, vraj na podnet Tisa, vysťahovanie Židov zastavila a neobnovila ho napriek nátlaku Nemecka; g) Vysťahovanie Židov obnovilo Nemecko po povstaní v r. 1944. Aj z toho vidno, že pre Nemecko to bol jeden z jeho hlavných cieľov.“

A „Palo Holesa“ doplnil: „… Tiso odmietol podpísať zákon o odsune a vymohol si v ňom, že môže udeľovať výnimky z odsunu. Tých výnimiek udelil 9.000 rodinám, čo predstavuje minimálne 30.000 ľudí. Za to mu tí vďační postavili v Jeruzaleme pomník – podobne mu spravili ďakovnú tabuľu aj zachránení americkí piloti. Treba ešte skonštatovať, že likvidáciu židov sme nevymysleli my, ale viedenského Rotschilda vnuk, po ľavobočkovi Heidlerovi/Hitlerovi (ako píše historik Dr. Príhoda), ktorého financovali, okrem iných fašistov na Západe a v USA, aj predkovia Bushovcov (satanistov zo Skull and bones Yallskej univerzity), bankári George Walker a Prescott Bush… Všetci títo fašisti však len realizovali plán na ovládnutie sveta svojich sionských mudrcov. Po zistení, že nemeckí satanisti našich činovníkov klamali, chcel Tiso odstúpiť, avšak rabín ho prosil, aby zostal, pretože ich nebude mat kto chrániť. Slávne SNP spustili agenti Abwehru tak, že zorganizovali vraždu generála Otta so sprievodom partizánmi, aby mohli prísť na Slovensko „robiť poriadky“ a mohli sa dostať k našim zásobám potravín, benzínu a vojenského materiálu (prof. Vnuk našiel v nemeckých archívoch vyúčtovanie agentov za šnaps, ktorým ožierali partizánov)… O Tisom zachránených deťoch pred odsunom do Nemecka vieme od svedka, ktorý to povedal v STV v priamom prenose… Tiso mal švagra žida, ktorý mal v Bratislave obchod, skade mu donášali pomaranče, ktoré mal veľmi rád.“

Vráťme sa teraz k otázke, o čom František otvorene nehovoril:  o imigrantoch, potratoch, o agende LGBTI. No pokiaľ ide o imigrantov, zrejme myslel práve na nich, keď citoval onen „ústretový verš“ z Chalupkovej burcujúcej poémy „Morho!“. A okrem toho na Luníku IX hmlisto odznelo: „Ďakujem za všetku prácu s tými, ktorí sú na okraji. Myslím aj na utečencov a väzňov.“ Pritom jeho názory na tieto agendy sú známe, a tým, že u nás ich obišiel, ešte neznamená, že sa zmenili. Ak smieme však do „slovenských“ rečí Františka zaradiť aj jeho vyhlásenia na palube lietadla, ktorým sa vracal do Ríma, k očkovaniu proti Covidu-19 – ktoré už predtým označil za „úkon lásky“ – sa vyjadril takto: „Je to trochu divné, pretože ľudstvo sa vo svojich dejinách s vakcínami priatelilo, očkovalo sa proti osýpkam, detskej obrne … táto vyhrotenosť možno plynie skôr z neistoty, nielen z pandémie. Teda z rozdielov medzi vakcínami a tiež povestí o tom, že niektoré vakcíny sú len o málo viac ako destilovaná voda, a to všetko vyvolalo strach. Iní sú presvedčení o nebezpečnosti očkovania, ktorým údajne do organizmu vstupuje vírus… niektorí ľudia hovoria, že vakcíny neboli dostatočne preverené.“ Na otázku, či môžu dostať sväté prijímanie politici, ktorí podporili potratové zákony, odpovedal, že nikdy nikomu neodmietol podať eucharistiu, a že prijímať nemôžu iba exkomunikovaní, nepokrstení alebo vzdialení ľudia. „Potrat je viac ako problém, je to vražda. Kto podstupuje alebo koná potrat, vraždí, o tom niet pochýb… Tretí týždeň od počatia už sú utvorené všetky orgány, všetky, aj DNA… je to ľudský život… Toho, kto to nemôže pochopiť, by som sa opýtal: Je správne zabiť ľudský život, aby sa tak vyriešil nejaký problém? Je správne najať si nájomného vraha na usmrtenie ľudského života?… Z toho dôvodu je cirkev v tejto otázke tak tvrdá, pretože keby niečo také akceptovala, znamenalo by, že sa zmieruje s každodennou vraždou.“ Rezolúciu zo Štrasburgu, ktorá vyzýva na uznanie homosexuálnych manželstiev, neodmietol: „Manželstvo je sviatosť, nie je v moci Cirkvi meniť sviatosti, ktoré Pán ustanovil… Je dôležité, že štáty majú možnosť občiansky ich podporiť, zabezpečiť im dedičstvo, zdravotnú starostlivosť atď., ale manželstvo je manželstvo. To neznamená, že ich odsudzujeme – sú to naši bratia a sestry, máme ich sprevádzať… všetci sme si rovní, Pán je dobrý, želá si spásu všetkých ľudí, ale prosím, nech Cirkev nemusí zapierať svoju pravdu.“ A replika na to: “Tým popiera trest Boži vykonaný na Sodome a Gomore za sodomiu, a to bez toho, aby – ako najvyšší dušpastier – sodomitov vyzval na skončenie ich praktík, spojených s ťažkým hriechom.”

Pokiaľ ide o znalosť „slovenských realít“, je samozrejmé, že  niekto ho o nich informoval. Napríklad v Tatrách nikdy nebol a ospieval ich, z Chalupku mu ponúkli len onen „zmierlivý verš“, ktorý platí iba vtedy, ak hosť prichádza s dobrým úmyslom (a takí imigranti, ničiaci ulice západných miest, predsa nie sú). Ponúkli mu aj slovenské príslovie v súvislosti s jeho obľúbeným „chlebom“: „Viem, že máte príslovie: Kto do teba kameňom, ty doňho chlebom“. K chlebu, jedlu, hádam ešte toto: pred jeho príchodom dostali sa do našich kostolov brožúrky, v ktorých je Františkova každodenná modlitba na spôsob Tomáša Morusa. Začína sa takto: „Daj mi, Pane, dobré trávenie a k tomu niečo na zjedenie“. Aj preto sa na chvíľu ocitol v kuchyni jezuitov v Prešove? A ocenil aj slovenský zvyk núkať hostí chlebom a soľou?

František chce meniť Slovensko, chvályhodne chce, aby sme sa nebáli spovedí, aby sme chlieb nehromadili, ale delili, aby sme si odpúšťali a všetci sa spájali, aby sme nezabúdali na korene, čím myslel rodičov a starých rodičov: „Plní virtuálnych správ riskujeme, že stratíme svoje skutočné korene.“ Zatiaľ čo Ján Pavol II. nás nabádal „Nebojte sa!“, František vyzval „Nezastavujte sa!“ A ak už chceme porovnávať, tak rozdiel nebol len v kvantite – na Františka prišlo násobne menej veriacich, ale aj v tom, že vtedy kňazi dávali Božie telo do úst, teraz natŕčali veriaci ruky, ktorými sa práve pustili zábradlia, a kňazi im podávali do tých rúk hostie akoby na bežiacom pase. Niektorí teológovia sú neúprosní: Prijímanie na ruku je znesvätením eucharistie pod zámienkou zabránenia šíreniu covidu.

Na otázku, na koho asi František myslel, keď v bratislavskej Katedrále sv. Martina povedal „niečo, čo sa stalo pred nejakým časom, ide o list od biskupa, v ktorom hovorí o nunciovi: – Boli sme 400 rokov pod Turkami a trpeli sme, potom 50 rokov pod komunistami a trpeli sme, ale sedem rokov s týmto nunciom bolo horších ako obe tieto veci! – Niekedy sa sám seba pýtam: koľko ľudí môže povedať to isté o svojom biskupovi alebo farárovi? Koľko ľudí? Nie, bez slobody, bez otcovstva to nejde“ – pokúsime sa odpovedať nabudúce.

Dňa 20. septembra 2021.

 

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Marián Tkáč

O AUTOROVI

Ekonóm, publicista, viceguvernér NBS pri jej zakladaní, podpísaný na prvej sérii slovenských bankoviek v roku 1993, predseda Matice slovenskej v rokoch 2010-2017

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 49

Celkové hodnotenie: 17.26

Priemerná čítanosť:

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Desať rokov od Kaddáfího smrti túžia mnohí po návrate stability

  0icon

  Tripolis 20. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:Wikimedia,Pixabay)   Desať rokov po smrti niekdajšieho diktátora Muammara Kaddáfího túži mnoho obyvateľov Líbye po návrate stability z éry jeho dlhoročného…

  Zoznam psychotropných látok sa má rozšíriť. Reexport humánnych liekov by sa mal obmedziť

  0icon

  Bratislava 20. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Zoznam psychotropných a omamných látok sa má rozšíriť. Vyplýva to z novely zákona o omamných látkach, psychotropných látkach…

  Kollár aj dnes vykázal opozičného poslanca Petra Krupu z rokovacej sály

  0icon

  Bratislava 20. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Predseda Národnej rady SR (NR SR) Boris Kollár (Sme rodina) aj dnes vykázal opozičného poslanca Petra Krupu (ĽSNS)…

  Sociálna poisťovňa vypláca viac materských dávok ako tehotenských, mamičky na tehotenskú dávku zrejme zabúdajú

  0icon

  Bratislava 20. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Novú tehotenskú dávku dostalo zo Sociálnej poisťovne v období od mája do septembra tohto roka priemerne mesačne takmer 19-tisíc…

  V Nemecku zadržali 2 bývalých vojakov, ktorí plánovali založiť skupinu žoldnierov

  0icon

  Berlín 20. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Nemecká polícia zadržala v stredu dvoch bývalých vojakov pre obvinenia, že sa pokúsili o vytvorenie "teroristickej" polovojenskej skupiny so…

  Filip k dianiu okolo Zemana: Ani najväčšie hyeny, v dobe keď Havla operovali v Rakúsku, si nedovolili organizovať lov

  0icon

  Praha 20. októbra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:Facebook)   Vojtěch Filip si nebral servítku pred ústa pri komentovaní situácie okolo zdravia prezidenta Miloša Zemana. Ide vraj o pokus…

  Osobitný výbor navrhol obžalovať Stevea Bannona z pohŕdania Kongresom

  0icon

  Washington 20. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-J. Scott Applewhite,SITA/AP-John Raoux)   Americkí zákonodarcovia vyšetrujúci januárový útok na americký Kapitol sa v utorok jednomyseľne zhodli, že politický stratég…

  Gastro prevádzky fungujú v neistote, bez pomoci hrozí podľa AZZZ krach a prepúšťanie

  0icon

  Bratislava 20. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR–Pavel Neubauer)   Slovenské gastropodniky si počas uplynulého obdobia neboli schopné podľa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ) vytvoriť dostatočné…

  Harmonizovaná inflácia v septembri dosiahla 4 %

  0icon

  Bratislava 20. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Rast cien potvrdili aj údaje o harmonizovanej inflácii. V septembri medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien dosiahla…

  Vicepremiérka Remišová obvinila z futbalovej bitky Fica, ale schytala to. Slováci okamžite reagovali

  0icon

  Bratislava 19. októbra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:TASR-Martin Baumann)   Počas futbalového zápasu medzi Spartakom Trnava a Slovanom Bratislava došlo medzi fanúšikmi k bitke. Incident sa premenil v…

  TopDesať

  5 psychologických experimentov, ktoré odhalili krutú pravdu o ľuďoch

  0 icon

  Hoci ako ľudia sme boli vždy fascinovaní fungovaním mysle a dôvodmi nášho správania, až do začiatku 20. storočia bola experimentálna psychológia prakticky neznámym pojmom. Zahŕňajúc celý rad oblastí, od behaviorálnych štúdií po sociálnu dynamiku a zložité biologické procesy vyskytujúce sa v mozgu, starostlivo kontrolované štúdie vykonané v mene experimentálnej psychológie nás naučili toľko…

  Ako dlho môžu byť potraviny zmrazené?

  0 icon

  O jedle sa toho už popísalo veľa. Niet sa čo diviť, keďže čoraz viac a viac ľudí sa zaujíma o to, čo konzumuje, odkiaľ sa to berie, prípadne kto to vyrába a spracúva. Aj my sme vám v rámci článku 8 spôsobov konzervovania priniesli nejaké to info o chladení a…

  Koľko cukru sa nachádza vo vašom jedle a pití?

  0 icon

  Dnešná doba je taká unáhlená a rýchla, že udržiavať svoj životný režim v zdravej rovnováhe môže byť náročné. A tým sa dostávame k cukru, ktorého je v našich potravinách niekedy až priveľa. Spotreba príliš veľkého množstva cukru zvyšuje riziko niekoľkých nebezpečných zdravotných problémov, vrátane obezity, cukrovky typu 2, zvýšeného krvného…

  10+ zaujímavých faktov o káve, ktoré by mal vedieť každý kávičkár

  0 icon

  Káva bola prvýkrát objavená v 15. storočí a dodnes si zachováva svoj status jedného z najpopulárnejších nápojov. Milovníkov kávy sú milióny na celom svete. Káva je vyrobená zo zrelých bobúľ, ktoré sa zbierajú, spracúvajú a sušia. Následne sa káva praží, pomelie a nakoniec sa dostane do našich kávovárov. No nemusíš byť zarytý kávičkár, aby…

  Čo ti chce povedať telo, keď zažiješ deja vu?

  0 icon

  Povedzme, že ideš lyžovať prvýkrát v živote, ale zrazu, keď stúpiš na sneh, máš pocit, že si to už predtým robil. No, práve si zažil deja vu. Aj keď sa to javí ako zriedkavý jav, 60 - 80%  ľudí malo niekedy deja vu. Môže to však znamenať, že tvoje telo vysiela signál, aby ťa…

  Armádny Magazín

  Irán v po rokovaniach so Šojguom v Moskve potvrdil záujem o ruské stíhačky a helikoptéry

  0 icon

  Rusko, 19. október 2021 (AM) –  "Pozície Moskvy a Teheránu sa zhodujú vo väčšine kľúčových problémov globálnej a regionálnej agendy. Spolupráca medzi Ruskom a Iránom sa napriek situácii s COVID-19 naďalej rozvíja, uviedol náčelník generálneho štábu ruských ozbrojených síl Valerij Gerasimov. "Napriek zložit

  Bývalý šéf Pentagonu prehovoril o chybách v školení afganskej armády

  0 icon

  USA, 19. október 2021 (AM, Sputnik) – USA urobili kritické chyby v školení afganskej armády, ktoré prispeli k jej rozpadu, myslí

  Brilantným riadením Amerika kráča ku komunizmu

  0 icon

  USA, 19. október 2021 (AM) – Kaliforniu zmieta vlna lúpeží v obchodoch. V San Franciscu ľudia len vojdú, lopatou prehodia tovar z regálov a odídu. Pracovníci obchodu neriskujú svoje zdravie a nezasahujú do lúpeže. Predajcovia môžu iba zavolať políciu a dívať sa. Neprichádza však ani polícia.

  Americký výsadok na japonské územie mal byť v septembri 1945

  0 icon

  Japonsko, 19. október 2021 (AM) –  6. a 9. augusta 1945 USA atómom zbombardovali japonské mestá Hirošimu a Nagasaki. V roku 2015 bol zverejnený údaj o dovtedy celkovom počte obetí vyše 450 tisíc, pričom na následky ožiarenia trpelo ďalších 183 519 ľudí.

  Ruskej armáde sa v Sýrii vzdalo niekoľko tisíc militantov

  0 icon

  Sýria, 19. október 2021 (AM) – Obrovská skupina militantov, ktorí sa predtým aktívne zúčastňovali teroristických aktivít v južnej Sýrii, sa rozhodla vzdať ruskej armáde výmenou za záruky, že nedôjde k ich prenasledovaniu zo strany Damasku. Militanti, ktorí sa zúčastnili na dobrovoľnej kapitulácii, odovzdali niekoľko desiatok tisíc ručných zbraní a množ

  Svetlo sveta

  Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

  0 icon

  Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

  Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

  0 icon

  Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

  Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

  0 icon

  Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

  Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

  0 icon

  Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

  Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

  0 icon

  The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

 • icon FOTO DŇA