Dúhový aktivizmus verejnej ochrankyne práv a slovenská ústava

Publikované 19.01. 2018 o 10:46 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

Je Slovensko reálne demokratický právny štát a dodržiava vo veciach rodovej ideológie a dúhy vlastnú ústavu?
Z povahy veci osobného dúhového aktivizmu verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej mimo a nad rámec zákona o verejnom ochrancovi práv, ponúkam nasledovný text vo veci klasifikácie konania ombudsmanky a možnosti riešení, určený pre dobrovoľných občianskych aktivistov…
Vopred upozorňujem – nejde o nič, predbežne ani o život, len o kus, časťou spoločnosti uctievanej farebnej handry, vo farbách dúhy a dúhových symbolík…
Odkazujem vás nielen na svoj predošlý článok, ale aj na diskusiu k článku, téme a podnetu anonymného diskutéra („mám rád“ anonymných diskutérov), ktorému som v diskusii vo svojom komentári na jeho priamy podnet, prisľúbil svoj verejne publikovaný názor a teda, poďme  k veci:
https://blog.hlavnespravy.sk/2697/duhovy-aktivizmus-verejnej-ochrankyne-prav/
Svojím článkom som voľne a vecne reagoval na tento článok, ako informačný zdroj:
https://www.hlavnespravy.sk/dovodom-odchodu-mladych-zo-slovenka-su-aj-problemy-komunity-lgbti-tvrdi-liberalna-ombudsmanka-patakyova/1261148#comment-3688044257
Diskutér Stephfooo pod prvým aj druhým článkom, ktoré ste si všetci vo svojom ale aj verejnom spoločenskom záujme primerane pozorne prečítali, pretože vždy a všade diskutujete aj vo verejnom spoločenskom záujme, a ide vám vždy o verejné a spoločné dobro a dobro spoločnosti, v ktorej a o ktorej diskutujete, nie o osobe autora alebo iných diskutérov, ale k veci a téme, ten diskutér vložil do oboch diskusií sken  odpovede verejnej ochrankyne práv na jeho vlastný osobný podnet, akože inak, vo verejnom spoločenskom záujme:

Dostal odpoveď v súlade so zákonom. Hmm…
Dúhová ochrankyňa teda veľmi dobre vie, čo patrí a čo nepatrí do kompetencií a pôsobnosti verejného ochrancu práv a kancelárie verejného ochrancu práv…

Fakty a názory znalcov
Na základe nedávno medializovaných informácií že používanie určitých symbolov ako sú napr. určité cifry, môže byť podkladom pre vznesenie obvinenia aj používanie a verejná propagácia dúhovej vlajky.
Osobu Mariána. K. polícia obvinila z trestného činu extrémizmu. Dopustiť sa ho mal tým, že sociálne slabším rodinám rozdával šeky na sumu 1488 EUR. Cifry 14 a 88 sú známe ako symbol prívržencov nacizmu.
Na základe právneho pravidla „de similibus ad similia eadem ratione procedentum est“ to znamená, že „v podobných prípadoch treba postupovať tým istým spôsobom“ odkaz na: K. Rebro Latinské právnicke výroky a výrazy, IURA Edition 1995, str. 95; viď aj zásada rovnakého zaobchádzania
Diskutér Stephfooo podal podnet na úrad VOP vo veci pokračujúceho konania verejnej ochrankyne práv, t. č. Prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD., pretože sa domnieva, že jej konanie bolo a je v rozpore s právnym poriadkom, resp. s princípmi demokratického a právneho štátu, a to pre podozrenie zo spáchania trestného činu extrémizmu, vecne: prejavu sympatií k hnutiu, smerujúcemu k potlačeniu práv a slobôd podľa § 422 ako verejný prejav sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd (voľne prevzaté z diskusie).
Verejná ochrankyňa práv vo svojej proti právnej činnosti pokračuje naďalej aj obhajobou svojho osobného dúhového aktivizmu ako súčasti jej náplne zo zákona o VOP.
Trestný zákon
„Kto verejne alebo na mieste verejnosti prístupnom, najmä používaním zástav, odznakov, rovnošiat alebo hesiel, prejavuje sympatie k skupine, hnutiu alebo ideológii, ktorá smeruje alebo v minulosti smerovala k potlačeniu základných práv a slobôd osôb, alebo ktorá hlása rasovú, etnickú, národnostnú, náboženskú nenávisť alebo nenávisť voči inej skupine osôb, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.“
Som až udivený a „zaskočený“ sám sebou, že o dúhovej vlajke som neuvažoval ako o symbolike ideológie a hnutí, potláčajúcich práva a slobody iných, pričom o nich píšem, a mojou parketou sú ľudské práva a slobody…
K svojmu údivu zo seba samého pridávam:
Je neuveriteľné, aká je infekčná memetika zákerná…
Vie nakaziť aj právnikov a ústavných právnikov…
Tobôž laickú verejnosť.
A byť nevdojak aj „pozadím“ aj pre aktivistické a trendistické nálezy súdnych znalcov v odbore, prokuratúry a rozhodnutia súdov…
V opore o nič, alebo o vlastnú neznalosť veci, nízku alebo žiadnu ostražitosť, lebo mnohými dobrými úmyslami, aj cesta do pekiel býva dláždená…
Rýchlo som samým sebou „zatriasol“, a nepotreboval som na to anjela, ako kedysi  Mohamed, najväčší prorok, mením svoj názor a pokračujem a píšem, čo mi už sám vlastný rozum diktuje (triezvy a „čistý“ nie v opojení a tranze):
Diskutér Stephfooo (odpovedal som mu, že vyvesenie a používanie dúhovej vlajky nemožno označiť ako trestný čin) reaguje:
„Prečinu prejavu sympatie hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných ľudských práv a slobôd sa uvedená Prof. JUDr. M. P., PhD. podľa dostupných dôkazov dopustila vyvesením dúhovej vlajky na mieste verejnosti prístupnom. Totiž, tak ako „Čísla 14 a 18 sú totiž známe (sic) ako symboly používané prívržncami nacizmu“ (RTVS Rádiožurnál 28.júla 2017 o 18:00), obdobným spôsobom sa dá zdokumentovať a preukázať že dúhová zástava je známa ako symbol extrémistu Tomáša Müntzera, ktorý vyvolával ozbrojené vzbury proti zavedenému spoločenskému poriadku a ktorý bol Komunistickou Stranou Nemecka (Dutsche Kommunistische Partei, DKP) oslavovaný a považovaný za vzor. Teda Müntzera adorovala strana šíriaca ideológiu ktorá v minulosti nielen že smerovala k potlačeniu základných práv a slobôd osôb, ale ktorej stúpenci tieto základné práva a slobody už aj aktívne a preukázateľne potláčali.
Veta „Kto verejne alebo na mieste verejnosti prístupnom, najmä používaním zástav, odznakov, rovnošiat alebo hesiel, prejavuje sympatie k skupine, hnutiu alebo ideológii, ktorá smeruje alebo v minulosti smerovala k potlačeniu základných práv a slobôd osôb, alebo ktorá hlása rasovú, etnickú, národnostnú, náboženskú nenávisť alebo nenávisť voči inej skupine osôb, potrestá sa odňatím slobody“ implikuje že vyvesenie vlajky je trestný čin ak táto vlajka reprezentuje „skupinu, hnutie alebo ideológiu, ktorá smeruje alebo v minulosti smerovala k potlačeniu základných práv a slobôd osôb.“

Stephfooo pokračuje:
„Teda ak používanie čísla 1488 teda symbolu môže byť klasifikované ako trestný čin, potom podľa tohoto paragrafu aj vyvesenie vlajky môže byť trestný čin, a otázka stojí na tom či skupina, hnutie alebo ideológia, ktorej sa touto vlajkou prejavuje sympatia, smeruje alebo v minulosti smerovala k potlačeniu základných práv a slobôd osôb.“
Dospel som k záveru:
Ponúkam možné riešenie, lebo sťažnosť osoby diskutéra Stephfooo adresovaná priamo verejnej ochrankyni práv bola „ombudsmankou“ zamietnutá s odôvodnením, že:
Sťažnosť nemôže preverovať orgán, úrad, proti ktorému sťažnosť smeruje.

Stephfoo ostal stáť a domnieva sa, že v právnom priestore sa nemá kam pohnúť, lebo jeho podnet nemá kto riešiť. Zistil to aj vo svojej veci (stavebný úrad).
Vážení, vážené „prostredníctvom predsedajúceho predsedajúceho“ 🙂 konštatujem, že:
Slovensko nemá správny súd, nepozná pojem „super úradník“, nemá ani Úrad pre štátnu službu, lebo ho zrušila Dzurindova vláda ako nadbytočný!
Aby mohla pokračovať v privatizácii!
A Dzurinda sa vracia do politiky, aj so svojou karmou!

Použijem teda (!) princíp Occamovej britvy, ako najjednoduchšie dostupné riešenie v súlade s obmedzenými možnosťami, ktoré poskytuje slovenský právny poriadok.
Mimochodom, Slovensko je najjednoduchšou a najprimitívnejšou parlamentnou demokraciou, akú poznám.
V možnosti sú dve riešenia v jednom:
1. Podnet (otázka) pre GPSR
2. Petícia pre NR SR a Úrad vlády SR

Plus tretia inštančná možnosť:
3. Ústavný súd SR
Teda
a/ podanie na Generálnu prokuratúru SR ako podnet vo veci návrhu na preverenie zákonnosti dúhového aktivizmu VOP a charakteru dúhovej vlajky,
b/ petícia adresovaná Národnej rade Slovenska a Úradu vlády Slovenskej republiky vo veci a proti dúhovému aktivizmu VOP,
c/ podanie na ústavný súd je koncovou inštanciou sporu v otázke dúhového aktivizmu verejnej ochrankyne práv na Slovensku.
Ústavný súd spravidla koná na návrh, nie je súčasťou siete všeobecných a špecializovaných slovenských súdov, ústavný súd je nad súdnou, výkonnou a zákonodarnou mocou ako strážca ústavnosti a dodržiavania a výkladu ústavy, zákonnosti, zákonných a pod zákonných (nižších) právnych noriem, ľudských práv a slobôd.
Ústavný súd Slovenskej republiky je nezávislý súdny orgán ochrany ústavnosti.
Postavenie Ústavného súdu, sudcov Ústavného súdu, upravuje Ústava SR.

Podnet pre Generálnu prokuratúru:
Žiadam o prevererenie, či dúhová vlajka neopatrí k symbolom hnutí, potláčajúcich slobody a práva iných.
Zároveň o preskúmanie dúhového aktivizmu “ombudsmanky“, či jej konanie nie je v rozpore s Čl 1 odsek 1, druhá veta:
„Slovensko sa neviaže na žiadne náboženstvo ani ideológiu“ v časti ideológia.
A či v danom prípade nejde o šírenie a podporu rodovej ideológie progresívnej novej ľavice radikálnych neomarxistov a teda pokračujúci trestný čin.
A či Anketa Homofób roka nie je prinajmenej totalitná (fašizmus), pretože svojou povahou pripomína Norimberské zákony v časti označovanie a značkovanie (nálepkovanie) budúcich sociálne vylúčených, nežiaducich a nechcených jednou „menšinou“ nálepkou „Homofób roka“ a to za slobodu slova, názoru a presvedčenia, hoc aj racionálne podloženú…
K veci už len poznámka: Zaplatí George Soros Slovensku aj výstavbu nových väzníc, aj pre homofóbov, lebo Slovensko nestíha, nemá, nedá, a vo výkone služby vo väzenstve chýba už asi dvesto príslušníkov služobného personálu ZVJS SR?

K spracovaniu petície ma viedol podnet diskutujúceho pod článkami (dva odkazy vyššie) ktoré znovu odporúčam prečítať, aby ste vedeli o čom je reč…
Ako naložíte s nasledovným obsahom, je na komkoľvek, kto z vás bude mať záujem v praxi a reálne naplniť pojem občiansky aktivizmus…
Preambula a text petície (o čom je, a petit – čo sa má petíciou dosiahnuť):
My, podpísaní občania a občianky Slovenskej republiky, touto petíciou žiadame Národnú  radu a Vládu Slovenskej republiky o vykonanie opatrení veci výkonu právomocí verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej nad a mimo rámec zákonných poverení (zákon o verejnom ochrancovi práv) a Ústavy Slovenskej republiky.
1. Verejná ochrankyňa práv svojím osobným súkromným teplým aktivizmom porušuje Ústavu SR a zákon o verejnom ochrancovi práv
a/ vyvesením dúhovej vlajky z okna úradu verejného ochrancu práv po dobu konania dúhového pride,
b/ osobnou agitáciou za neexistujúce práva dúhy, ktorá sa vydáva za údajne utláčanú, diskriminovanú údajnú „sexuálnu“ menšinu, ktorej sú údajne odopierané jej základné ľudské práva,
pričom taká menšina neexistuje a nebola ako menšina ľudsko-právne definovaná a také základné ľudské práva, založené na právach menšín neexistujú.
Pojem „sexuálna menšina“ je ľudsko-právny blud a nezmysel.
2. Verejná ochrankyňa práv koná nad a mimo rámec Medzinárodného Dohovoru, Listiny, Charty práv Európskej únie, Ústavy a zákonov Slovenskej republiky,
čoho sa dopúšťa na dúhovom pride aj inak,
čím koná a vo svojej činnosti pokračuje
a/ nad rámec a mimo zákonných poverení a kompetencií, uložených zákonom o verejnom ochrancovi práv,
b/ čím zároveň významne porušuje dikciu Ústavy SR  a Čl.1 odsek 1 Ústavy Slovenskej republiky a jeho druhú vetu: „Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo.“
Verejná ochrankyňa porušuje Ústavu SR Čl.1 odsek 1 v časti ideológia (rodová ideológia).
3. Svojím osobným dúhovým aktivizmom a konaním vedome a úmyselne zneisťuje
a/ slobodné a demokratické ústavné zriadenie Slovenskej republiky
b/ podkopáva základy právneho štátu,
a zároveň uvádza do omylu
a/ príslušníkov dúhy,
b/ ľudsko-právne „neziskovky“,
c/ ľudsko-právne laickú občiansku verejnosť,
d/ médiá…

Je tu dôvodné podozrenie, že dúhová vlajka je symbolom ideológie a hnutí potláčajúcich práva a slobody iných…
To je ale parketa pre Generálnu prokuratúru SR a Ministerstvo vnútra, a ich odborníkov a znalcov na extrémizmus…

Zdrojom spoločenského napätia a rozkolu spoločnosti nie je len osobný súkromný aktivizmus verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej (robila to aj jej predchodkyňa Jana Dubovcová), je ním aj Ministerstvo zahraničia SR a ambasáda MZ SR v Budapešti, ale robí to aj Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (agenda Odboru rodových rovností a rovnakých príležitostí) Ministerstvo spravodlivosti (agenda výboru pre práva osôb, hlásiacich sa k dúhe a agenda ratifikácie Istanbulského dohovoru).
Na pozadí týchto činností bola vypracovaná Celoštátna vládna stratégia ochrany a podpory ľudských práv a osobitný Akčný plán ochrany a podpory osôb, hlásiacich sa k dúhe.

Rodovú ideológiu majú vo svojich agendách pseudo ľudsko-právne „neziskovky“, prisaté na dotácie z vládneho rozpočtu a milodary „filantropa“ Georga Sorosa a jeho Open Society Foundation…
Persóny z mimovládok saturujú novo vzniknuté liberálne politické strany, prostredníctvom nich sa infilturujú do parlamentu a píšu tam “svoje“ naše zákony… (a v budúcnosti, po parlamentných voľbách 2020 to môže to byť aj ústava!).
A preberajú moc nad slovenskou vládou a Slovenskom…
Poznámka: Je neuveriteľné, ako funguje Overtonovo okno a aká je nebezpečná infekčná memetika…
Dúhoví aktivisti a ich „neziskovky“ nedávno „chytili“ ako „dobrého anjela“ do klobúka aj prezidenta SR (ten, akoby sa práve vrátil z Mesiaca, vyzýva na verejnú spoločenskú diskusiu, ktorá už dávno beží a už bezmála prerastá do občianskej vojny).
Oba spôsoby manipulácie majú vplyv aj na nálezy prokuratúry a rozhodnutia aktivistických a trendistických súdov…
Súdny trendizmus a aktivizmus k nám do Európy a EÚ prišiel z USA. V opore o nič.

Preambula petície bola spracovaná v opore o Ústavu a príslušné zákony Slovenskej republiky:
1. Listina základných práv a slobôd (tvorí jadro Ústavy SR):
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1991-23
2. Ústava SR:
https://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/40221/1/2
3. Zákon o verejnom ochrancovi práv:
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2001-564

Doplnkové dokumenty a poznámky
(mimo rámec textu preambuly petície):
1. Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv v SR:
http://www.radavladylp.gov.sk/celostatna-strategia-ochrany-a-podpory-ludskych-prav-v-sr/
2. Akčný plán Ministerstva spravodlivosti SR ochrany a podpory práv osôb LGBTI na roky 2016-19 (pripomienky):
https://www.hfi.sk/legislativa/256-pripomienky-hfi-k-akcnemu-planu-pre-lgbti-ludi
3. Istanbulský dohovor, súvislosti, väzby a výstupy:
http://moznostvolby.sk/dohovor-rady-europy-o-predchadzani-nasiliu-na-zenach-a-domacemu-nasiliu-a-o-boji-proti-nemu-i-cele-znenie/
S Istanbulským dohovorom a kampaňou za jeho ratifikáciu Slovenskom, súvisí a naň nadväzuje a oň sa opiera aj humbug okolo #MeToo Campaign 2017, zameranej proti sexuálnemu obťažovanie (sexual harassment)…
https://rinj.org/metoo/?gclid=CjwKCAiA4vbSBRBNEiwAMorERyZAgP6vgBpnY4fl3WDxlEb_Id9ndyQRelDORXcOLaOViYjKcaSZ-RoCC6kQAvD_BwE
Najúčinnejším a najlepším prostriedkom proti sexuálnemu obťažovaniu alebo výslovnému sexuálnemu násiliu je čador, burka, burkina alebo nikáb.
Alebo papierové vrece a na hlavu vydlabaná tekvica.
A ak nepomôže ani to, tak tvár, milé obťažované dámy, rozožratá kyselinou.
A budete mať pokoj…
V Bruseli a v Srassburgu sa na tom intenzívne pracuje.
Významný pokrok už dosiahli Nemci a Francúzi v „jadre“ EÚ…
Alebo konvertujte.
Tie poškodené už mali dávno.
A pozdravujem feministky.
Tiež jedna z obetí sexuálneho násilia:
„K filmu som sa dostala cez posteľ. Bola som pri tom ale sexuálne obťažovanááchjóój!!!“
Slovensko sa nepotrebuje podrobiť tejto kampani. Ani Istanbulskému dohovoru. Proti akémukoľvek násiliu má svoje legislatívne nástroje. Stačí ich dôsledne využívať.
6. https://www.hlavnespravy.sk/dovodom-odchodu-mladych-zo-slovenka-su-aj-problemy-komunity-lgbti-tvrdi-liberalna-ombudsmanka-patakyova/1261148#comment-3688044257
7. https://blog.hlavnespravy.sk/2697/duhovy-aktivizmus-verejnej-ochrankyne-prav/
Objem dokumentov a pracovných dokumentov v rámci informačnej prípravy na legislatívne procesy v oblasti ochrany a podpory dúhy rastie takou rýchlosťou, akú zvládajú štátni úradníci Slovenska, je dôkaz, že Slovensko je „právny štát“ s perfektne pracujúcim byrokratickým aparátom aj v časti práva údajne diskriminovaných a utláčaných „sexuálnych menšín“ (dúha).
Štát ale nedefinuje a neartikuluje, čo je „sexuálna menšina“. Lebo taká menšina nebola nikdy a nikde ľudsko-právne definovaná.
Je tu už ale dôvodná a akútna obava, že ide o nastoľovanie fašizmu a vlády jednej „menšiny“ nad ostatnou drvivou a na okraj záujmu spoločnosti vytláčanou väčšinou (tou, ktorá preferuje tradičnú, osvedčenú rodinu, založenú manželstvom muža a ženy).
Ibaže objem dokumentov pre ostatných nositeľov základných ľudských práv, trebárs inak hendikepovaných osôb a skupín, viazne…
Poznámky
K petícii je možné prepracovať sa priamo, skupinou dobrovoľných aktivistov alebo založením občianskeho združenia.
Cesta cez novo založené občianske združenie je zdĺhavá a čas sa kráti. Tento aktivizmus je možný iniciatívou už existujúcich občianskych združení…
Ak vám záleží na slobodnom, demokratickom, nie dúhovo fašistickom a totalitnom Slovensku, a na spôsobe jeho ďalšieho „integračného“ smerovania do euro a transatlantických štruktúr (orwellizmus a newspeak), budete konať…
V záujme spoločnej budúcnosti a existencie Slovenska.
Väčšina príslušníkov dúhy nesúhlasí s agendami ich „ochrancov“, za ktorých sa vydávajú dúhové „neziskovky“.
Dúhové pochody sú saturované dúhovými turistami zo zahraničia, ktorí sú platení tamojšími a našimi „neziskovkami“ a sú im preplácané cestovné, ubytovacie a stravovacie náklady.
Dúhové pochody majú budiť dojem početnej a rastúcej masovosti.
Príslušníci a priaznivci dúhy nevedia, netušia, že sú používaní a zneužívaní mimovládnym neomarxistickým „neziskovým“ dúhovým sektorom novej neomarxistickej ľavice, ako ich rukojemníci a novodobý diskriminovaný, utláčaný,údajne na okraj spoločnosti vytláčaný a sociálne vylúčený dúhový proletariát, tlačený do prostredia subkultúry…
Sú výživnou stravou pre molocha a ľudožrúta – „progresívnu“ novú ľavicu neomarxistov…
Mediálnou manipuláciou, Overtonovým oknom a infekčnou memetikou zmagorený takzvaný normálny hetero štandard zväčša a často ani len netuší, o čom je reč, a čo sa deje…

Ponúkam jednoduché ale prácne riešenie, zodpovedajúce Occamovej britve:
Proti manipulácii sa dá demanipuláciou.
Proti indoktrinácii de-indoktrináciou.
Proti Overtonovmu oknu antropologickou pravdou, nie sociálno-filozofickou, neomarxistickou a neodarwinistickou rodovou ideológiou a pseudo pravdami, vydávanými za vedeckú pravdu.
Proti infekčnej virálnej a bakteriálnej memetickej nákaze sa dá a má ochranným očkovaním, antibiotikami a antivirotikami.
A otužovaním.
Dajte si ľadovú sprchu a pusťte sa už konečne do roboty.
Začnite už konečne premýšľať vlastnými hlavami, lebo toto sa od vás žiada, a aby bolo jasno, čo:
Vaše aktívne, samostatné a kritické myslenie!
Buďte ostražití a konajte.

Celej dúhe a jej, ich „ombudsmanke“ treba vysvetliť, že manželstvo ani registrované partnerstvo nie sú základné ľudské práva ale akcesorické práva, a Ústava SR a zákon o rodine definujú manželstvo ako zväzok muža a ženy.
A „ombudsmanke“, aby sa pridŕžala zákona o verejnom ochrancovi práv a rešpektovala ústavu SR a právny poriadok Slovenskej republiky…
Elektronickú petíciu možno vyhotoviť a aktivovať tu:
https://www.peticie.com/online?gclid=CjwKCAiAhfzSBRBTEiwAN-ysWNy5uDoATe35wTBxNMhE2oWaujksxEeNCP65ZDiosjOUKDplbh64URoCa8wQAvD_BwE
Jej spustenie treba oznamovať elektronickou poštou, prostredníctvom webu, sociálnych sietí a tam v novinkách, na stránkach, zdieľaním na osobných profiloch a četom.
Urobte niečo viac, prekročte svoj tieň, vyjdite zo seba a nad seba, a nebuďte pred voľbami NULY, pri volebných urnách JEDNOTKY a po nich znova NULY.
Potrebná bude ale aj papierová forma (papier formát A4, tlač, podpisové hárky, ich distribúcia osobne alebo poštou, dobrovoľní aktivisti).
Máte vlastný rozum a slobodnú vôľu, užite si ich a rozhodnite sa.
Založte si petičný výbor a pracujte.
Nedostanete za to ani cent.
Nie ste mimovládne „neziskovky“.
Ale môžete byť.
Zatiaľ.
Iba času ubúda.
Žijeme v etape post demokratickej spoločnosti.
Máte možnosť zabrániť vzniku a nástupu tretej totality.
Pekne pozdravujem. 🙂
Autor článku: Juraj Režo alias notorickyobcan
Pozdravuje vás  aj verejná ochrankyňa práv:

Z dôvodu nedostatku miesta a iných viditeľných možností (nemôžem vymetať všetky blogoviská a weby), vkladám sem spracované súbežné poznatky v tejto veci, ktorá úzko súvisí s vecou dúhového ľudsko-právneho aktivizmu verejnej ochrankyne práv, prinajmenej vo veci svojvoľného aktivizmu:
Už roky sledujem nie stav ľudských práv na Slovensku, o ňom píšem spravidla inde, ale aj stav prístupu ústavných činiteľov k nim a výkonu svojich ústavných poverení…
Mienim ich osobné záujmy v konflikte s verejným spoločenským záujmom…
Koho a čie záujmy sledujú a zastupujú…
Mienim ich odborné a kvalifikačné predpoklady a kompetencie…
Kde sa tam vzali a kto ich tam nominoval a dosadil…
Kto všetko sedí v parlamentnom výbore pre ľudské práva…
Kto všetko sedí v kadejakých pod výboroch pre ľudské práva a čo tam vyvádza…
A ako sa k tomu majú a z toho bordelu profitujú ľudsko-právne „neziskovky“…
Kto všetko a čo vyvádza v úradníckych kreslách na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny a ministerstve spravodlivosti…
Ľudia, bdejte, to je horor…
Toto treba zastaviť!
Augiášov chliev vyčistiť!
Otázka:
KAM TÍTO ČINOVNÍCI ŤAHAJÚ SLOVENSKO?
Chcú ľudí zblázniť??!
Poslankyňa Natália Blahová je jednou z výrazne nekompetentných persón nielen ako členka strany SaS, ale aj vo veciach svojho ľudsko-právneho aktivizmu, v oblasti práv detí v ich najlepšom osobnom a spoločenskom záujme…
Prečo sa k ľudským právam vyjadruje aj Blahovej kamoška a spoluposlankyňa, pologramotná Lucia Nicholsonová?
Viera Tomanová (postkomunistická „socialistka“) „kope za seba a pre seba“, ktorá po Mečiarovi „zdedila“ Smer…, veď si spomeňte aj na už jej „sociálne podniky“, ako sa zúrivo trhala a hádzala o zem o funkciu detskej ombudsmanky…
Viete, ľudia, o koľko prachov tam ide..?
Viete, koľko ide a kdesi sa stráca v kancelárii vládneho splnomocnenca Ábela Ravasza pre integráciu Rómov..?
Už 26-ty rok sa o Rómoch len tára v priamom prenose, pozri aj Ravasz, Krajniak,  v ďalšej Téme dňa… a aký a kto z toho, z tých ich „debatných krúžkov“ má..?
A toto len tak beztrestne, a bez hanby a nekoncepčne (vina padá aj na TA3!):
https://www.ta3.com/clanok/1120243/bezpecnost-v-osadach-a-okoli.html
Veď toto všetko je problematika ľudských práv, pre boha živého, takto sa to nedá..!
Veď to je aj ponižovanie ľudskej dôstojnosti a urážka občanov, divákov..!
Nebyť predsedu ĽSNS sediaceho v danom čase a momente hlasovania o členstve uchádzačov, politických nominantov do parlamentného výboru pre ľudské práva, tak v ňom sedí aj úplne nekompetentná a z neznalá problematiky ľudských práv Simona Petrík:
https://www.youtube.com/watch?v=rP0In1zkLXg
Ak ste sledovali alebo nesledovali Tému dňa TA3 zo 16.1. 2017, však ak chcete si pozrite:
https://www.ta3.com/clanok/1120172/ochrana-deti-na-slovensku.html
A k tomu, ak chcete, si prečítajte:
https://www.hlavnespravy.sk/z-vystupenia-poslankyne-blahovej-sas-onemela-aj-psychologicka-v-studiu/1280202
Tak, aj to by sme mali…
Čo príde na rad ďalšie..?
Pýtam sa ako Juraj Režo

 

 

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

Slováci vyhrali v hokejovom zápase legiend nad Českom 8:7, rozhodol Kroták

Poprad 20. októbra 2018 (TASR/HSP/Foto: TASR- Oliver Ondráš)   Víťazstvom tímu Slovenska nad Českom 8:7 sa skončil sobotňajší zápas hokejových legiend v Poprade. O víťazný gól sa postaral domáci Arne Kroták Tímy sa stretli pri príležitosti 100. výročia vzniku Česko-slovenskej republiky. V slovenskom výbere nechýbali majstri sveta z Göteborgu 20O2 Miroslav…

OĽANO na odbornej konferencii predstavilo riešenia pre Žilinský kraj

Žilina 20. októbra 2018 (HSP/Foto: TASR- Pavol Ďurčo)   Hnutie OĽaNO predstavilo na odbornej konferencii "Riešenia pre Slovensko: za lepší život v Žilinskom kraji" riešenia v oblasti dopravy, ale aj zdravotníctva, zamestnanosti a rodiny Dopravná situácia je v Žilinskom kraji neúnosná. Každodenné kolóny a zápchy výrazne komplikujú život jeho obyvateľom. To však má negatívny…

Strašné sršne dobývajú Európu. Ako sa pred nimi chrániť?

Moskva 20. októbra 2018 (HSP/Sputnik/Foto: TASR- František Iván)   V poslednej dobe sa v mediách objavili desivé správy o náraste populácie nebezpečného druhu sršňa - ázijského sršňa, inak osy čínskej. Sputnik sa spýtal známeho ruského zootechnika včelára, doktora poľnohospodárskych vied, profesora Ivana Nikolakeviča Madebejkina, nakoľko sršeň ohrozuje ľudí a ako sa…

Čepelová postúpila do finále turnaja v čínskom Su-čou

Su-čou 20. októbra 2018 (SITA/HSP/Foto: TASR/AP- The Canadian Press, Jacques Boissinot)   Slovenská tenistka Jana Čepelová postúpila do finále dvojhry na turnaji ITF v čínskom meste Su-čou (dotácia 100 000 USD, tvrdý povrch vonku) 25-ročná Košičanka si v sobotnom semifinále poradila s ukrajinskou sedmičkou "pavúka" Angelinou Kalininovou 6:7 (5), 6:1, 7:6 (2).…

Koľko Američanov považuje Rusko za nepriateľa USA?

Washington 20. októbra 2018 (HSP/Foto: TASR-Lukáš Grinaj)   Z výsledkov prieskumu vydavateľstva Economist a inštitútu verejnej mienky YouGov vyplýva odpoveď na otázku, koľko Američanov považuje Rusko za nepriateľa USA.  Prieskum (14. – 16. 10.) medzi 1500 Američanmi ukázal, že 34 % Američanov považuje Rusko za nepriateľa USA a 2 % za spojenca USA,…

Parlament Moldavska odmietol zaradiť do ústavy článok o európskej integracii a vstupe krajiny do EÚ

Kišiňov 20. októbra 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-John McConnico)   Poslanci moldavského parlamentu nepodporili iniciatívu Demokratickej strany a odmietli zaradiť do ústavy článok o európskej integracii a vstupe krajiny do Európskej únii. V prvom a druhom čítaní za európskú integráciu hlasovalo iba 54 poslancov, ale na zavedenie zmien do ústavy krajiny je potrebných 67 hlasov Svoje sklamanie…

Námestník šéfa ruskej diplomacie Riabkov kritizuje USA v kauze Chusiajnovová

Moskva 20. októbra 2018 (TASR/HSP/Foto: Facebook)   Obvinenie Spojených štátov, že Ruska Jelena Chusiajnovová pomáhala v sociálnych médiách ovplyvňovať kampaň pred blížiacimi sa voľbami v USA, je hanebné, vyhlásil v sobotu námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov Proti Chusiajnovovej vzniesla v piatok žalobu americká prokuratúra, ktorá tvrdí, že táto…

Grécky premiér víta súhlas macedónskeho parlamentu so zmenou názvu krajiny

Atény 20. októbra 2018 (TASR/HSP/Foto: TASR/AP- Petros Giannakouris)   Grécky premiér Alexis Tsipras v sobotu privítal súhlas macedónskeho parlamentu s navrhovanou zmenou názvu krajiny a označil to za rozhodujúci krok smerom k ukončeniu desaťročí sporov medzi dvoma susediacimi štátmi. Informovala o tom agentúra Reuters Tsipras komentoval najnovší vývoj v Macedónsku, kde…

Polícia uskutočnila nočnú raziu v nemeckom meste Marl a jeho okolí

Marl/Berlín 20. októbra 2018 (TASR/HSP/Foto: TASR/DPA/Bildfunk- Paul Zinken)   Nemecké bezpečnostné zložky uskutočnili v noci na sobotu za účasti kolegov z finančnej a colnej stráže veľkú raziu zameranú proti zločineckým klanom v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko, počas ktorej sa sústredili na shisha bary, čajovne a stávkové kancelárie Informovali o tom Západonemecký…

Radnica Moskvy zrušila povolenie na akciu na pamiatku obetí stalinských represií

Moskva 20. októbra 2018 (TASR/HSP/Foto: Public domain) Moskovské úrady odvolali svoje povolenie pre tohtoročné zhromaždenie na pamiatku obetí stalinistických represií, ktoré sa na Lubianskom námestí v blízkosti sídla bývalej tajnej služby KGB malo konať 29. októbra Ako náhradné miesto moskovská radnica ponúkla organizátorom námestie pri Kameni smútku na Triede Andreja…

Ústredný výkonný výbor ČSSD vyjadril dôveru lídrovi strany Janovi Hamáčkovi

Hradec Králové/Praha 20. októbra 2018 (TASR/HSP/Foto: TASR- Martin Baumann)   Ústredný výkonný výbor Českej strany sociálnodemokratickej (ČSSD) vyjadril v sobotu na zasadaní v meste Hradec Králové veľkou väčšinou hlasov dôveru predsedovi strany, českému vicepremiérovi a ministrovi vnútra Janovi Hamáčkovi. O dôvere prvému podpredsedovi strany Jiřímu Zimolovi sa napokon nehlasovalo. Informácie priniesol…

Mečiar: Danko pracuje len na sebe, iba pre vlastný prospech a kariéru a neštíti sa preto vykonať aj špinavé veci

Bratislava 20. októbra 2018 (HSP/Foto: TASR- Radovan Stoklasa; Jana Birošová)   Prvé augustové týždne sa médiá predháňali, kto skôr prinesie prevratnú správu v súvislosti s rozhodnutím bývalého trojnásobného premiéra a zakladateľa Slovenskej republiky Vladimíra Mečiara o jeho opätovnom návrate do veľkej politiky Expredseda vlády začal riešiť stav slovenských politických strán ešte v decembri minulého roka,…

V Bostone vydražili raritný meteorit z Mesiaca

Boston 20. októbra 2018 (SITA/AP/Foto: screenshot z YouTube)   Istý zberateľ z Vietnamu sa stal novým majiteľom raritného meteoritu pochádzajúceho z Mesiaca, ktorý v piatok dražili v americkom Bostone Ako informovala aukčná spoločnosť RR Auction, meteorit nakoniec vydražili za 612 500 amerických dolárov (v prepočte okolo 530 000 eur). Pôvodne pritom…

Na mieste pádu ruského cvičného vojenského lietadla sa našli dva fragmenty tela

Moskva 20. októbra 2018 (TASR/HSP/Foto: TASR/AP- Dmitry Lovetsky)   Na mieste pádu cvičného vojenského lietadla typu L-39 Albatros ruských vzdušných síl, ktoré sa vo štvrtok zrútilo do Azovského mora, boli nájdené dva fragmenty tela Informovala o tom agentúra TASS s odvolaním sa na zdroj v ruskom vojenskom letectve, podľa ktorého pátranie…

Ako sa zmenil internet? Zabezpečuje vám súkromie?

Svet 20. októbra 2018 (HSP/Foto: Pixabay)   Sir Tim Berners-Lee, britský vedec, programátor a vizionár, ktorý dostal rytiersky titul za svoje „zásluhy o celosvetové rozšírenie a rozvoj internetu“, zasvätil posledných 30 rokov rozvoju internetových štandardov. Bol to práve on, kto v roku 1989 ako zamestnanec CERN-u vytvoril protokol HTTP a je…

Voľby v Afganistane majú prvých ranených, hlasovanie sa predlžuje

Kábul 20. októbra 2018 (TASR/HSP/Foto: TASR/AP- Rahmat Gul)   Dvaja policajti utrpeli zranenia, keď sa pokúšali zneškodniť podomácky vyrobené výbušné zariadenie, nájdené neďaleko hlasovacej miestnosti v severozápadnej časti afganského hlavného mesta Kábul. Píše o tom agentúra AP s odvolaním sa na oznámenie šéfa obvodnej polície Obyvatelia Afganistanu začali v sobotu hlasovať…

Hrabko: Marian Kočner tvrdil, že na Kollára má aj iné veci, ako zverejnil

Bratislava 20. októbra 2018 (TASR/HSP/Foto: TASR- Pavel Neubauer)   Kontroverzný podnikateľ Marian K., ktorý v minulosti obviňoval Borisa Kollára z kontaktov s mafiánmi, tvrdil, že má proti nemu aj veci, ktoré zatiaľ nezverejnil. V diskusii na TABLET.TV to povedal publicista Juraj Hrabko "Ja poznám Mariana K. z kauzy Gamatex. Jediný raz…

Pedologovia búrajú mýty. Ľudia si vlastnou činnosťou privodili ekologickú katastrofu

Moskva 20. októbra 2018 (HSP/Sputnik/Foto: TASR/AP- TANJUG)   Dokonca aj počas života rastliny a ich bunky drevnatejú a v tejto forme sa zachovávajú tisíce rokov. Chemická analýza ukazuje, akému vplyvu podliehala pôda a o čo sa zaujímali kmene, ktoré tu žili. O tom, ako pedologovia pomáhajú obnoviť životné prostredie a porozumieť…

TopSpeed

Porovnanie konfigurátorov: BMW

0

Máme tu ďalšiu časť v seriáli o porovnávaní konfigurátorov. Tentokrát sa zameriame na značku BMW, trocha exkluzívne Bentley alebo Aston Martin som skutočne preskočil. Porovnanie konfigurátorov v tomto prípade nemá reálnu odozvu, málokto na Slovensku si pôjde kúpiť nové Bentley a bude riešiť konfigurátor. BMW je v dnešnej dobe už naozaj tak veľkosériová značka, že…

Hennessey Jeep Grand Cherokee má byť najrýchlejšie šprintujúce SUV

5

Jeep Grand Cherokee Trackhawk je jedno z najbláznivejších SUV na svete. 6,2l V8 ponúka bláznivých 527 kW (707 k) a 873 Nm, ktoré poháňajú všetky štyri kolesá. Na 96 km/h (60 mph) vystrelí za 3,5 sekundy a ručička tachometra sa zastaví na 289 km/h. Ako vám iste z týchto čísel…

Ako sa stavia sen. Peugeot 405 Mi16. Časť 9

3

Peugeot 405 Mi16 svoju pozornosť pravidelne dostáva. Je na ňom stále dosť práce. Veľké veci išli rýchlo, nasledujú piplačky. Pomaly sa však chystá odstrojenie karosérie a smer klampiar. Aby bol na to Peugeot pripravený, čaká nás ešte pár spoločných hodín. 

AAA AUTO čaká historické predaje, budúci rok chce mať 50 pobočiek

18

Sieť autocentier AAA AUTO, prevádzkovaná skupinou AURES Holdings, za prvé tri kvartály tohto roka predala 64 000 vozidiel a s celkovými tohtoročnými predajmi plánovanými na úrovni 84 000 áut by mala bez problémov prekonať svoj desať rokov starý rekord. V budúcom roku bude predajný cieľ ešte ambicióznejší. Pomôcť by k…

Rišo Gonda ukončí sezónu International GT Open v Barcelone

0

Rišo Gonda naposledy potešil slovenských fanúšikov na Veľkej Cene Slovenska. Ešte pred ňou sa však spoločne s pretekárom DTM, Joelom Erikssonom, zúčastnil zastávky International GT Open v belgickom SPA. Podujatie v Monze Rišo a jeho tím vynechal, no teraz sa spoločne s tímom Šenkýř Motorsport zúčastní na veľkom finále v…

BMW X7 skutočne prichádza s nevkusne veľkými ľadvinkami

14

Keď sme pred niekoľkými mesiacmi videli prvé neoficiálne foto najväčšieho SUV od BMW, tajne sme verili, že tie predné ľadvinky sú len vtip. BMW ide cestou ich zväčšovania na každom type, no toto je priveľký skok. Ako je už niekoľko týždňov zrejmé, BMW X7 vpred iné nebude. Zvýrazňujú ich v…

KAMzaKRÁSOU

Rast mliečnych zubov: Zisti, ako uľaviť drobcovi od bolesti!

0

Bolesť zubov je jedna z najhorších bolestí, to vie každý. A všetko to začína s prvým prerezávaním mliečnych zubov. Pamätáte si na bolesť, ktorú vám spôsoboval rast zubov múdrosti, poprípade vám ešte spôsobuje? Tak si predstavte aké to bolo, keď sa vám prerezávalo niekoľko zubov naraz. Ako zvládnuť túto bolesť u vášho dieťaťa, keď…

Nevieš, ako sa zbaviť jesennej depresie? Zajedz ju týmito jedlami!

1

Jesenná depresia patrí k nenápadným nepriateľom, ktorí sú zákernejší, než chrípka a to hneď z niekoľkých dôvodov. Nielenže nás dokáže nenápadne a rýchlo chytiť, ale aj pomerne dlho sa nás drží. Málo slnka, daždivé dni a chladné počasie dokážu pokaziť náladu oveľa viac, než hocičo iné. Viete, ako sa voči nej brániť? Poradíme vám skvelé…

Chémia ide bokom: Skús tieto domáce pleťové masky z avokáda!

2

Zdá sa, že nebyť našej pohodlnosti, kozmetický priemysel by vôbec nemusel existovať. :-) Myslíme to, samozrejme, s veľkou dávkou nadhľadu, avšak pravdou zostáva, že veľa prípravkov na starostlivosť o pokožku, tvár, vlasy či nechty, si vieme pripraviť aj samy, podomácky, z bežne používaných potravín a surovín. A výnimkou nie je ani avokádo. To sa nám…

Vredy predkolenia: Prečo sa nespoliehať na babské rady a mastičky?

2

Vzniku tejto nepríjemnosti predchádza hromadenie krvi v žilách dolných končatín a z toho prameniace bolestivé opuchy, ktoré poznáme ako vredy predkolenia. Dnes ti preto prezradíme, kto patrí do rizikovej skupiny, ako sa toto ochorenie prejavuje, ako sa lieči a aj to, čo môžeš ty sama spraviť pre to, aby si mu predišla. Vredy predkolenia…

Vieš, že kruhy sú už OUT? Povieme ti, aké náušnice sú v móde ​

2

Keď hovoríme o doplnkoch, my ženy ich nemáme nikdy dosť, podobne ako topánok a kabeliek... a všeličoho iného. Ako ste na tom s náušnicami? Ak aj vám vypadávajú zo zásuviek a rôznych iných skrýš, ste na pravom mieste. Len tu sa totiž dozviete, aké náušnice sú v móde túto jeseň…

Súťaž o darčekový poukaz na thajskú orientálnu masáž Aroma oil

1

Doľahla už aj na vás? Únava, vďaka ktorej vaša produktivita klesá a nálada tiež? Alebo na vás pôsobí stres z práce alebo okolia? Tak v tom prípade máte skvelý dôvod na to, aby ste „vypli“ a užili si relax a ničnerobenie, vďaka ktorému si takpovediac dobijete baterky a prídete na iné myšlienky. Nepochybujeme o tom, že každý…

TopDesať

Historické zábery, ktoré vyvolajú smútok aj obdiv zároveň

0

Zrejme si už videl mnohé historické zábery, tieto sú však plné emócií, ktoré neuvidíš každý deň. Hovoria príbehy, ktoré ťa prinútia vidieť minulosť v inom svetle. Top 10 ti prináša zbierku fotografií, ktoré v učebniciach dejepisu určite neuvidíš. [adrotate group="11"] Rozhovor pápeža Jána Pavla II. so zločincom, ktorý sa ho…

Vizitky pre kreatívnych: Vďaka týmto vizitkám budeš vyčnievať z davu

0

Prvé vizitky sa objavili v 15. storočí v Číne. Obsahovali informácie o ich majiteľovi. Dnešné vizitky sa však premenili na také malé umelecké diela. Ich majitelia sa predbiehajú v tom, kto z nich vytvorí čo najkreatívnejšiu vizitku. Možno nám neuveríš, no dokonca existuje aj súťaž o tú najkreatívnejšiu vizitku na…

Neobyčajný príbeh o chlapcovi, ktorý si ako 17-ročný postavil nukleárny reaktor

0

Príbeh Davida Charlesa Hahna (1976 - 2016) nepatrí do kategórie obyčajných. David bol od svojho raného detstva fascinovaný chémiou a vedou. Uskutočňoval množstvo chemických experimentov len tak, pre zábavu. Nikto však v skutočnosti neočakával, že jedného dňa postaví na záhrade svojich rodičov plne funkčný nukleárny reaktor. V roku 1994 v kôlni vedľa domu svojej…

Vynálezy budúcnosti, ktoré môžeš používať už dnes!

0

Veda a technológia sa vyvíjajú tak rýchlo, že je prakticky nemožné sledovať všetky nové vynálezy, ktoré sa objavujú. Veci, o ktorých sme nemohli ani snívať, teraz vstupujú do nášho života rýchlosťou svetla. Bionické šošovky, ktoré dokážu zmeniť realitu, neviditeľné dáždniky a 3D pero, ktorým nakreslíš hmatateľné predmety. Vynálezy budúcnosti môžeš…

Fotografie pred a po čistení: Výsledok je úžasný!

0

Čistenie môže byť niekedy poriadna zábava! Tieto fotografie sú toho jasným dôkazom. Práve pomocou vody a rôznych saponátov môžeš zistiť, že tvoj záhradný stôl v skutočnosti nie je zelený, prípadne zistíš, že tvoja izba je dostatočné veľká - stačí si v nej občas upratať. Tieto fotografie ti ukážu, ako vyzerali…

Veľká mapa jedla: Toto sú typické jedlá v krajinách sveta

0

Jedlo je jednou z najzaujímavejších vecí, ktoré môžeš spoznávať na potulkách svetom. Niektorí ľudia cestujú práve s cieľom vyskúšať nové a nezvyčajné chute. Ak máš podobné ambície, možno ti pomôže táto mapa jedla, ktorá ukazuje typické jedlá v krajinách alebo regiónoch celého sveta. Inšpiruj sa! Každý vie, že tie pravé cestoviny by si mal…