Dúhový aktivizmus verejnej ochrankyne práv a slovenská ústava

Publikované 19.01. 2018 o 10:46 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

Je Slovensko reálne demokratický právny štát a dodržiava vo veciach rodovej ideológie a dúhy vlastnú ústavu?
Z povahy veci osobného dúhového aktivizmu verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej mimo a nad rámec zákona o verejnom ochrancovi práv, ponúkam nasledovný text vo veci klasifikácie konania ombudsmanky a možnosti riešení, určený pre dobrovoľných občianskych aktivistov…
Vopred upozorňujem – nejde o nič, predbežne ani o život, len o kus, časťou spoločnosti uctievanej farebnej handry, vo farbách dúhy a dúhových symbolík…
Odkazujem vás nielen na svoj predošlý článok, ale aj na diskusiu k článku, téme a podnetu anonymného diskutéra („mám rád“ anonymných diskutérov), ktorému som v diskusii vo svojom komentári na jeho priamy podnet, prisľúbil svoj verejne publikovaný názor a teda, poďme  k veci:
https://blog.hlavnespravy.sk/2697/duhovy-aktivizmus-verejnej-ochrankyne-prav/
Svojím článkom som voľne a vecne reagoval na tento článok, ako informačný zdroj:
https://www.hlavnespravy.sk/dovodom-odchodu-mladych-zo-slovenka-su-aj-problemy-komunity-lgbti-tvrdi-liberalna-ombudsmanka-patakyova/1261148#comment-3688044257
Diskutér Stephfooo pod prvým aj druhým článkom, ktoré ste si všetci vo svojom ale aj verejnom spoločenskom záujme primerane pozorne prečítali, pretože vždy a všade diskutujete aj vo verejnom spoločenskom záujme, a ide vám vždy o verejné a spoločné dobro a dobro spoločnosti, v ktorej a o ktorej diskutujete, nie o osobe autora alebo iných diskutérov, ale k veci a téme, ten diskutér vložil do oboch diskusií sken  odpovede verejnej ochrankyne práv na jeho vlastný osobný podnet, akože inak, vo verejnom spoločenskom záujme:

Dostal odpoveď v súlade so zákonom. Hmm…
Dúhová ochrankyňa teda veľmi dobre vie, čo patrí a čo nepatrí do kompetencií a pôsobnosti verejného ochrancu práv a kancelárie verejného ochrancu práv…

Fakty a názory znalcov
Na základe nedávno medializovaných informácií že používanie určitých symbolov ako sú napr. určité cifry, môže byť podkladom pre vznesenie obvinenia aj používanie a verejná propagácia dúhovej vlajky.
Osobu Mariána. K. polícia obvinila z trestného činu extrémizmu. Dopustiť sa ho mal tým, že sociálne slabším rodinám rozdával šeky na sumu 1488 EUR. Cifry 14 a 88 sú známe ako symbol prívržencov nacizmu.
Na základe právneho pravidla „de similibus ad similia eadem ratione procedentum est“ to znamená, že „v podobných prípadoch treba postupovať tým istým spôsobom“ odkaz na: K. Rebro Latinské právnicke výroky a výrazy, IURA Edition 1995, str. 95; viď aj zásada rovnakého zaobchádzania
Diskutér Stephfooo podal podnet na úrad VOP vo veci pokračujúceho konania verejnej ochrankyne práv, t. č. Prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD., pretože sa domnieva, že jej konanie bolo a je v rozpore s právnym poriadkom, resp. s princípmi demokratického a právneho štátu, a to pre podozrenie zo spáchania trestného činu extrémizmu, vecne: prejavu sympatií k hnutiu, smerujúcemu k potlačeniu práv a slobôd podľa § 422 ako verejný prejav sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd (voľne prevzaté z diskusie).
Verejná ochrankyňa práv vo svojej proti právnej činnosti pokračuje naďalej aj obhajobou svojho osobného dúhového aktivizmu ako súčasti jej náplne zo zákona o VOP.
Trestný zákon
„Kto verejne alebo na mieste verejnosti prístupnom, najmä používaním zástav, odznakov, rovnošiat alebo hesiel, prejavuje sympatie k skupine, hnutiu alebo ideológii, ktorá smeruje alebo v minulosti smerovala k potlačeniu základných práv a slobôd osôb, alebo ktorá hlása rasovú, etnickú, národnostnú, náboženskú nenávisť alebo nenávisť voči inej skupine osôb, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.“
Som až udivený a „zaskočený“ sám sebou, že o dúhovej vlajke som neuvažoval ako o symbolike ideológie a hnutí, potláčajúcich práva a slobody iných, pričom o nich píšem, a mojou parketou sú ľudské práva a slobody…
K svojmu údivu zo seba samého pridávam:
Je neuveriteľné, aká je infekčná memetika zákerná…
Vie nakaziť aj právnikov a ústavných právnikov…
Tobôž laickú verejnosť.
A byť nevdojak aj „pozadím“ aj pre aktivistické a trendistické nálezy súdnych znalcov v odbore, prokuratúry a rozhodnutia súdov…
V opore o nič, alebo o vlastnú neznalosť veci, nízku alebo žiadnu ostražitosť, lebo mnohými dobrými úmyslami, aj cesta do pekiel býva dláždená…
Rýchlo som samým sebou „zatriasol“, a nepotreboval som na to anjela, ako kedysi  Mohamed, najväčší prorok, mením svoj názor a pokračujem a píšem, čo mi už sám vlastný rozum diktuje (triezvy a „čistý“ nie v opojení a tranze):
Diskutér Stephfooo (odpovedal som mu, že vyvesenie a používanie dúhovej vlajky nemožno označiť ako trestný čin) reaguje:
„Prečinu prejavu sympatie hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných ľudských práv a slobôd sa uvedená Prof. JUDr. M. P., PhD. podľa dostupných dôkazov dopustila vyvesením dúhovej vlajky na mieste verejnosti prístupnom. Totiž, tak ako „Čísla 14 a 18 sú totiž známe (sic) ako symboly používané prívržncami nacizmu“ (RTVS Rádiožurnál 28.júla 2017 o 18:00), obdobným spôsobom sa dá zdokumentovať a preukázať že dúhová zástava je známa ako symbol extrémistu Tomáša Müntzera, ktorý vyvolával ozbrojené vzbury proti zavedenému spoločenskému poriadku a ktorý bol Komunistickou Stranou Nemecka (Dutsche Kommunistische Partei, DKP) oslavovaný a považovaný za vzor. Teda Müntzera adorovala strana šíriaca ideológiu ktorá v minulosti nielen že smerovala k potlačeniu základných práv a slobôd osôb, ale ktorej stúpenci tieto základné práva a slobody už aj aktívne a preukázateľne potláčali.
Veta „Kto verejne alebo na mieste verejnosti prístupnom, najmä používaním zástav, odznakov, rovnošiat alebo hesiel, prejavuje sympatie k skupine, hnutiu alebo ideológii, ktorá smeruje alebo v minulosti smerovala k potlačeniu základných práv a slobôd osôb, alebo ktorá hlása rasovú, etnickú, národnostnú, náboženskú nenávisť alebo nenávisť voči inej skupine osôb, potrestá sa odňatím slobody“ implikuje že vyvesenie vlajky je trestný čin ak táto vlajka reprezentuje „skupinu, hnutie alebo ideológiu, ktorá smeruje alebo v minulosti smerovala k potlačeniu základných práv a slobôd osôb.“

Stephfooo pokračuje:
„Teda ak používanie čísla 1488 teda symbolu môže byť klasifikované ako trestný čin, potom podľa tohoto paragrafu aj vyvesenie vlajky môže byť trestný čin, a otázka stojí na tom či skupina, hnutie alebo ideológia, ktorej sa touto vlajkou prejavuje sympatia, smeruje alebo v minulosti smerovala k potlačeniu základných práv a slobôd osôb.“
Dospel som k záveru:
Ponúkam možné riešenie, lebo sťažnosť osoby diskutéra Stephfooo adresovaná priamo verejnej ochrankyni práv bola „ombudsmankou“ zamietnutá s odôvodnením, že:
Sťažnosť nemôže preverovať orgán, úrad, proti ktorému sťažnosť smeruje.

Stephfoo ostal stáť a domnieva sa, že v právnom priestore sa nemá kam pohnúť, lebo jeho podnet nemá kto riešiť. Zistil to aj vo svojej veci (stavebný úrad).
Vážení, vážené „prostredníctvom predsedajúceho predsedajúceho“ 🙂 konštatujem, že:
Slovensko nemá správny súd, nepozná pojem „super úradník“, nemá ani Úrad pre štátnu službu, lebo ho zrušila Dzurindova vláda ako nadbytočný!
Aby mohla pokračovať v privatizácii!
A Dzurinda sa vracia do politiky, aj so svojou karmou!

Použijem teda (!) princíp Occamovej britvy, ako najjednoduchšie dostupné riešenie v súlade s obmedzenými možnosťami, ktoré poskytuje slovenský právny poriadok.
Mimochodom, Slovensko je najjednoduchšou a najprimitívnejšou parlamentnou demokraciou, akú poznám.
V možnosti sú dve riešenia v jednom:
1. Podnet (otázka) pre GPSR
2. Petícia pre NR SR a Úrad vlády SR

Plus tretia inštančná možnosť:
3. Ústavný súd SR
Teda
a/ podanie na Generálnu prokuratúru SR ako podnet vo veci návrhu na preverenie zákonnosti dúhového aktivizmu VOP a charakteru dúhovej vlajky,
b/ petícia adresovaná Národnej rade Slovenska a Úradu vlády Slovenskej republiky vo veci a proti dúhovému aktivizmu VOP,
c/ podanie na ústavný súd je koncovou inštanciou sporu v otázke dúhového aktivizmu verejnej ochrankyne práv na Slovensku.
Ústavný súd spravidla koná na návrh, nie je súčasťou siete všeobecných a špecializovaných slovenských súdov, ústavný súd je nad súdnou, výkonnou a zákonodarnou mocou ako strážca ústavnosti a dodržiavania a výkladu ústavy, zákonnosti, zákonných a pod zákonných (nižších) právnych noriem, ľudských práv a slobôd.
Ústavný súd Slovenskej republiky je nezávislý súdny orgán ochrany ústavnosti.
Postavenie Ústavného súdu, sudcov Ústavného súdu, upravuje Ústava SR.

Podnet pre Generálnu prokuratúru:
Žiadam o prevererenie, či dúhová vlajka neopatrí k symbolom hnutí, potláčajúcich slobody a práva iných.
Zároveň o preskúmanie dúhového aktivizmu “ombudsmanky“, či jej konanie nie je v rozpore s Čl 1 odsek 1, druhá veta:
„Slovensko sa neviaže na žiadne náboženstvo ani ideológiu“ v časti ideológia.
A či v danom prípade nejde o šírenie a podporu rodovej ideológie progresívnej novej ľavice radikálnych neomarxistov a teda pokračujúci trestný čin.
A či Anketa Homofób roka nie je prinajmenej totalitná (fašizmus), pretože svojou povahou pripomína Norimberské zákony v časti označovanie a značkovanie (nálepkovanie) budúcich sociálne vylúčených, nežiaducich a nechcených jednou „menšinou“ nálepkou „Homofób roka“ a to za slobodu slova, názoru a presvedčenia, hoc aj racionálne podloženú…
K veci už len poznámka: Zaplatí George Soros Slovensku aj výstavbu nových väzníc, aj pre homofóbov, lebo Slovensko nestíha, nemá, nedá, a vo výkone služby vo väzenstve chýba už asi dvesto príslušníkov služobného personálu ZVJS SR?

K spracovaniu petície ma viedol podnet diskutujúceho pod článkami (dva odkazy vyššie) ktoré znovu odporúčam prečítať, aby ste vedeli o čom je reč…
Ako naložíte s nasledovným obsahom, je na komkoľvek, kto z vás bude mať záujem v praxi a reálne naplniť pojem občiansky aktivizmus…
Preambula a text petície (o čom je, a petit – čo sa má petíciou dosiahnuť):
My, podpísaní občania a občianky Slovenskej republiky, touto petíciou žiadame Národnú  radu a Vládu Slovenskej republiky o vykonanie opatrení veci výkonu právomocí verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej nad a mimo rámec zákonných poverení (zákon o verejnom ochrancovi práv) a Ústavy Slovenskej republiky.
1. Verejná ochrankyňa práv svojím osobným súkromným teplým aktivizmom porušuje Ústavu SR a zákon o verejnom ochrancovi práv
a/ vyvesením dúhovej vlajky z okna úradu verejného ochrancu práv po dobu konania dúhového pride,
b/ osobnou agitáciou za neexistujúce práva dúhy, ktorá sa vydáva za údajne utláčanú, diskriminovanú údajnú „sexuálnu“ menšinu, ktorej sú údajne odopierané jej základné ľudské práva,
pričom taká menšina neexistuje a nebola ako menšina ľudsko-právne definovaná a také základné ľudské práva, založené na právach menšín neexistujú.
Pojem „sexuálna menšina“ je ľudsko-právny blud a nezmysel.
2. Verejná ochrankyňa práv koná nad a mimo rámec Medzinárodného Dohovoru, Listiny, Charty práv Európskej únie, Ústavy a zákonov Slovenskej republiky,
čoho sa dopúšťa na dúhovom pride aj inak,
čím koná a vo svojej činnosti pokračuje
a/ nad rámec a mimo zákonných poverení a kompetencií, uložených zákonom o verejnom ochrancovi práv,
b/ čím zároveň významne porušuje dikciu Ústavy SR  a Čl.1 odsek 1 Ústavy Slovenskej republiky a jeho druhú vetu: „Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo.“
Verejná ochrankyňa porušuje Ústavu SR Čl.1 odsek 1 v časti ideológia (rodová ideológia).
3. Svojím osobným dúhovým aktivizmom a konaním vedome a úmyselne zneisťuje
a/ slobodné a demokratické ústavné zriadenie Slovenskej republiky
b/ podkopáva základy právneho štátu,
a zároveň uvádza do omylu
a/ príslušníkov dúhy,
b/ ľudsko-právne „neziskovky“,
c/ ľudsko-právne laickú občiansku verejnosť,
d/ médiá…

Je tu dôvodné podozrenie, že dúhová vlajka je symbolom ideológie a hnutí potláčajúcich práva a slobody iných…
To je ale parketa pre Generálnu prokuratúru SR a Ministerstvo vnútra, a ich odborníkov a znalcov na extrémizmus…

Zdrojom spoločenského napätia a rozkolu spoločnosti nie je len osobný súkromný aktivizmus verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej (robila to aj jej predchodkyňa Jana Dubovcová), je ním aj Ministerstvo zahraničia SR a ambasáda MZ SR v Budapešti, ale robí to aj Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (agenda Odboru rodových rovností a rovnakých príležitostí) Ministerstvo spravodlivosti (agenda výboru pre práva osôb, hlásiacich sa k dúhe a agenda ratifikácie Istanbulského dohovoru).
Na pozadí týchto činností bola vypracovaná Celoštátna vládna stratégia ochrany a podpory ľudských práv a osobitný Akčný plán ochrany a podpory osôb, hlásiacich sa k dúhe.

Rodovú ideológiu majú vo svojich agendách pseudo ľudsko-právne „neziskovky“, prisaté na dotácie z vládneho rozpočtu a milodary „filantropa“ Georga Sorosa a jeho Open Society Foundation…
Persóny z mimovládok saturujú novo vzniknuté liberálne politické strany, prostredníctvom nich sa infilturujú do parlamentu a píšu tam “svoje“ naše zákony… (a v budúcnosti, po parlamentných voľbách 2020 to môže to byť aj ústava!).
A preberajú moc nad slovenskou vládou a Slovenskom…
Poznámka: Je neuveriteľné, ako funguje Overtonovo okno a aká je nebezpečná infekčná memetika…
Dúhoví aktivisti a ich „neziskovky“ nedávno „chytili“ ako „dobrého anjela“ do klobúka aj prezidenta SR (ten, akoby sa práve vrátil z Mesiaca, vyzýva na verejnú spoločenskú diskusiu, ktorá už dávno beží a už bezmála prerastá do občianskej vojny).
Oba spôsoby manipulácie majú vplyv aj na nálezy prokuratúry a rozhodnutia aktivistických a trendistických súdov…
Súdny trendizmus a aktivizmus k nám do Európy a EÚ prišiel z USA. V opore o nič.

Preambula petície bola spracovaná v opore o Ústavu a príslušné zákony Slovenskej republiky:
1. Listina základných práv a slobôd (tvorí jadro Ústavy SR):
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1991-23
2. Ústava SR:
https://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/40221/1/2
3. Zákon o verejnom ochrancovi práv:
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2001-564

Doplnkové dokumenty a poznámky
(mimo rámec textu preambuly petície):
1. Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv v SR:
http://www.radavladylp.gov.sk/celostatna-strategia-ochrany-a-podpory-ludskych-prav-v-sr/
2. Akčný plán Ministerstva spravodlivosti SR ochrany a podpory práv osôb LGBTI na roky 2016-19 (pripomienky):
https://www.hfi.sk/legislativa/256-pripomienky-hfi-k-akcnemu-planu-pre-lgbti-ludi
3. Istanbulský dohovor, súvislosti, väzby a výstupy:
http://moznostvolby.sk/dohovor-rady-europy-o-predchadzani-nasiliu-na-zenach-a-domacemu-nasiliu-a-o-boji-proti-nemu-i-cele-znenie/
S Istanbulským dohovorom a kampaňou za jeho ratifikáciu Slovenskom, súvisí a naň nadväzuje a oň sa opiera aj humbug okolo #MeToo Campaign 2017, zameranej proti sexuálnemu obťažovanie (sexual harassment)…
https://rinj.org/metoo/?gclid=CjwKCAiA4vbSBRBNEiwAMorERyZAgP6vgBpnY4fl3WDxlEb_Id9ndyQRelDORXcOLaOViYjKcaSZ-RoCC6kQAvD_BwE
Najúčinnejším a najlepším prostriedkom proti sexuálnemu obťažovaniu alebo výslovnému sexuálnemu násiliu je čador, burka, burkina alebo nikáb.
Alebo papierové vrece a na hlavu vydlabaná tekvica.
A ak nepomôže ani to, tak tvár, milé obťažované dámy, rozožratá kyselinou.
A budete mať pokoj…
V Bruseli a v Srassburgu sa na tom intenzívne pracuje.
Významný pokrok už dosiahli Nemci a Francúzi v „jadre“ EÚ…
Alebo konvertujte.
Tie poškodené už mali dávno.
A pozdravujem feministky.
Tiež jedna z obetí sexuálneho násilia:
„K filmu som sa dostala cez posteľ. Bola som pri tom ale sexuálne obťažovanááchjóój!!!“
Slovensko sa nepotrebuje podrobiť tejto kampani. Ani Istanbulskému dohovoru. Proti akémukoľvek násiliu má svoje legislatívne nástroje. Stačí ich dôsledne využívať.
6. https://www.hlavnespravy.sk/dovodom-odchodu-mladych-zo-slovenka-su-aj-problemy-komunity-lgbti-tvrdi-liberalna-ombudsmanka-patakyova/1261148#comment-3688044257
7. https://blog.hlavnespravy.sk/2697/duhovy-aktivizmus-verejnej-ochrankyne-prav/
Objem dokumentov a pracovných dokumentov v rámci informačnej prípravy na legislatívne procesy v oblasti ochrany a podpory dúhy rastie takou rýchlosťou, akú zvládajú štátni úradníci Slovenska, je dôkaz, že Slovensko je „právny štát“ s perfektne pracujúcim byrokratickým aparátom aj v časti práva údajne diskriminovaných a utláčaných „sexuálnych menšín“ (dúha).
Štát ale nedefinuje a neartikuluje, čo je „sexuálna menšina“. Lebo taká menšina nebola nikdy a nikde ľudsko-právne definovaná.
Je tu už ale dôvodná a akútna obava, že ide o nastoľovanie fašizmu a vlády jednej „menšiny“ nad ostatnou drvivou a na okraj záujmu spoločnosti vytláčanou väčšinou (tou, ktorá preferuje tradičnú, osvedčenú rodinu, založenú manželstvom muža a ženy).
Ibaže objem dokumentov pre ostatných nositeľov základných ľudských práv, trebárs inak hendikepovaných osôb a skupín, viazne…
Poznámky
K petícii je možné prepracovať sa priamo, skupinou dobrovoľných aktivistov alebo založením občianskeho združenia.
Cesta cez novo založené občianske združenie je zdĺhavá a čas sa kráti. Tento aktivizmus je možný iniciatívou už existujúcich občianskych združení…
Ak vám záleží na slobodnom, demokratickom, nie dúhovo fašistickom a totalitnom Slovensku, a na spôsobe jeho ďalšieho „integračného“ smerovania do euro a transatlantických štruktúr (orwellizmus a newspeak), budete konať…
V záujme spoločnej budúcnosti a existencie Slovenska.
Väčšina príslušníkov dúhy nesúhlasí s agendami ich „ochrancov“, za ktorých sa vydávajú dúhové „neziskovky“.
Dúhové pochody sú saturované dúhovými turistami zo zahraničia, ktorí sú platení tamojšími a našimi „neziskovkami“ a sú im preplácané cestovné, ubytovacie a stravovacie náklady.
Dúhové pochody majú budiť dojem početnej a rastúcej masovosti.
Príslušníci a priaznivci dúhy nevedia, netušia, že sú používaní a zneužívaní mimovládnym neomarxistickým „neziskovým“ dúhovým sektorom novej neomarxistickej ľavice, ako ich rukojemníci a novodobý diskriminovaný, utláčaný,údajne na okraj spoločnosti vytláčaný a sociálne vylúčený dúhový proletariát, tlačený do prostredia subkultúry…
Sú výživnou stravou pre molocha a ľudožrúta – „progresívnu“ novú ľavicu neomarxistov…
Mediálnou manipuláciou, Overtonovým oknom a infekčnou memetikou zmagorený takzvaný normálny hetero štandard zväčša a často ani len netuší, o čom je reč, a čo sa deje…

Ponúkam jednoduché ale prácne riešenie, zodpovedajúce Occamovej britve:
Proti manipulácii sa dá demanipuláciou.
Proti indoktrinácii de-indoktrináciou.
Proti Overtonovmu oknu antropologickou pravdou, nie sociálno-filozofickou, neomarxistickou a neodarwinistickou rodovou ideológiou a pseudo pravdami, vydávanými za vedeckú pravdu.
Proti infekčnej virálnej a bakteriálnej memetickej nákaze sa dá a má ochranným očkovaním, antibiotikami a antivirotikami.
A otužovaním.
Dajte si ľadovú sprchu a pusťte sa už konečne do roboty.
Začnite už konečne premýšľať vlastnými hlavami, lebo toto sa od vás žiada, a aby bolo jasno, čo:
Vaše aktívne, samostatné a kritické myslenie!
Buďte ostražití a konajte.

Celej dúhe a jej, ich „ombudsmanke“ treba vysvetliť, že manželstvo ani registrované partnerstvo nie sú základné ľudské práva ale akcesorické práva, a Ústava SR a zákon o rodine definujú manželstvo ako zväzok muža a ženy.
A „ombudsmanke“, aby sa pridŕžala zákona o verejnom ochrancovi práv a rešpektovala ústavu SR a právny poriadok Slovenskej republiky…
Elektronickú petíciu možno vyhotoviť a aktivovať tu:
https://www.peticie.com/online?gclid=CjwKCAiAhfzSBRBTEiwAN-ysWNy5uDoATe35wTBxNMhE2oWaujksxEeNCP65ZDiosjOUKDplbh64URoCa8wQAvD_BwE
Jej spustenie treba oznamovať elektronickou poštou, prostredníctvom webu, sociálnych sietí a tam v novinkách, na stránkach, zdieľaním na osobných profiloch a četom.
Urobte niečo viac, prekročte svoj tieň, vyjdite zo seba a nad seba, a nebuďte pred voľbami NULY, pri volebných urnách JEDNOTKY a po nich znova NULY.
Potrebná bude ale aj papierová forma (papier formát A4, tlač, podpisové hárky, ich distribúcia osobne alebo poštou, dobrovoľní aktivisti).
Máte vlastný rozum a slobodnú vôľu, užite si ich a rozhodnite sa.
Založte si petičný výbor a pracujte.
Nedostanete za to ani cent.
Nie ste mimovládne „neziskovky“.
Ale môžete byť.
Zatiaľ.
Iba času ubúda.
Žijeme v etape post demokratickej spoločnosti.
Máte možnosť zabrániť vzniku a nástupu tretej totality.
Pekne pozdravujem. 🙂
Autor článku: Juraj Režo alias notorickyobcan
Pozdravuje vás  aj verejná ochrankyňa práv:

Z dôvodu nedostatku miesta a iných viditeľných možností (nemôžem vymetať všetky blogoviská a weby), vkladám sem spracované súbežné poznatky v tejto veci, ktorá úzko súvisí s vecou dúhového ľudsko-právneho aktivizmu verejnej ochrankyne práv, prinajmenej vo veci svojvoľného aktivizmu:
Už roky sledujem nie stav ľudských práv na Slovensku, o ňom píšem spravidla inde, ale aj stav prístupu ústavných činiteľov k nim a výkonu svojich ústavných poverení…
Mienim ich osobné záujmy v konflikte s verejným spoločenským záujmom…
Koho a čie záujmy sledujú a zastupujú…
Mienim ich odborné a kvalifikačné predpoklady a kompetencie…
Kde sa tam vzali a kto ich tam nominoval a dosadil…
Kto všetko sedí v parlamentnom výbore pre ľudské práva…
Kto všetko sedí v kadejakých pod výboroch pre ľudské práva a čo tam vyvádza…
A ako sa k tomu majú a z toho bordelu profitujú ľudsko-právne „neziskovky“…
Kto všetko a čo vyvádza v úradníckych kreslách na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny a ministerstve spravodlivosti…
Ľudia, bdejte, to je horor…
Toto treba zastaviť!
Augiášov chliev vyčistiť!
Otázka:
KAM TÍTO ČINOVNÍCI ŤAHAJÚ SLOVENSKO?
Chcú ľudí zblázniť??!
Poslankyňa Natália Blahová je jednou z výrazne nekompetentných persón nielen ako členka strany SaS, ale aj vo veciach svojho ľudsko-právneho aktivizmu, v oblasti práv detí v ich najlepšom osobnom a spoločenskom záujme…
Prečo sa k ľudským právam vyjadruje aj Blahovej kamoška a spoluposlankyňa, pologramotná Lucia Nicholsonová?
Viera Tomanová (postkomunistická „socialistka“) „kope za seba a pre seba“, ktorá po Mečiarovi „zdedila“ Smer…, veď si spomeňte aj na už jej „sociálne podniky“, ako sa zúrivo trhala a hádzala o zem o funkciu detskej ombudsmanky…
Viete, ľudia, o koľko prachov tam ide..?
Viete, koľko ide a kdesi sa stráca v kancelárii vládneho splnomocnenca Ábela Ravasza pre integráciu Rómov..?
Už 26-ty rok sa o Rómoch len tára v priamom prenose, pozri aj Ravasz, Krajniak,  v ďalšej Téme dňa… a aký a kto z toho, z tých ich „debatných krúžkov“ má..?
A toto len tak beztrestne, a bez hanby a nekoncepčne (vina padá aj na TA3!):
https://www.ta3.com/clanok/1120243/bezpecnost-v-osadach-a-okoli.html
Veď toto všetko je problematika ľudských práv, pre boha živého, takto sa to nedá..!
Veď to je aj ponižovanie ľudskej dôstojnosti a urážka občanov, divákov..!
Nebyť predsedu ĽSNS sediaceho v danom čase a momente hlasovania o členstve uchádzačov, politických nominantov do parlamentného výboru pre ľudské práva, tak v ňom sedí aj úplne nekompetentná a z neznalá problematiky ľudských práv Simona Petrík:
https://www.youtube.com/watch?v=rP0In1zkLXg
Ak ste sledovali alebo nesledovali Tému dňa TA3 zo 16.1. 2017, však ak chcete si pozrite:
https://www.ta3.com/clanok/1120172/ochrana-deti-na-slovensku.html
A k tomu, ak chcete, si prečítajte:
https://www.hlavnespravy.sk/z-vystupenia-poslankyne-blahovej-sas-onemela-aj-psychologicka-v-studiu/1280202
Tak, aj to by sme mali…
Čo príde na rad ďalšie..?
Pýtam sa ako Juraj Režo

 

 

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

Počet obetí zemetrasenia na ostrove Lombok dosiahol 460

Jakarta 15. augusta 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Fauzy Chaniago)   Počet obetí ničivého zemetrasenia, ktoré začiatkom mesiaca zasiahlo turistami vyhľadávaný indonézsky ostrov Lombok, sa zvýšil na najmenej 460 mŕtvych. Škody spôsobené touto prírodnou pohromou podľa očakávaní presiahnu 450 miliónov eur, informovala v stredu Národná agentúra pre zmierňovanie následkov katastrof (BNPB). Zranenia utrpelo takmer…

Nový Zéland prijal zákon o zákaze nákupu bytov cudzincami

Wellington 15. augusta 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Nick Perry)   Novozélandský parlament prijal v stredu zákon, ktorý zakazuje mnohým cudzincom bez trvalého pobytu kupovať v krajine existujúce domy. Vláda pod vedením labouristov tak zavŕšila svoj predvolebný sľub, informovala agentúra Reuters. Novozélandská premiérka Jacinda Ardernová pred vlaňajšími septembrovými voľbami viedla kampaň za zastavenie rastu…

V trebišovskej nemocnici pomáhajú rómskym mamičkám asistentky osvety zdravia

Trebišov 15. augusta 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Roman Hanc)   V trebišovskej nemocnici pracujú od polovice apríla tohto roka dve rómske asistentky osvety zdravia, ktoré ovládajú rómsky jazyk. Na gynekologicko-pôrodníckom a pediatrickom oddelení pomáhajú rómskym mamičkám. Učia ich, ako sa starať o novorodenca, edukujú o hygiene, riešia problémové situácie a ak treba, prekladajú.…

Nahlásenú bombu na súdoch v Bratislave policajti nenašli

Bratislava 15. augusta 2018 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Marko Erd)   Neznámy páchateľ nahlásil predpoludním na súdoch v Bratislave bombu. Polícia momentálne toto oznámenie preveruje priamo na súdoch. Týka sa to aj Najvyššieho súdu SR. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Veronika Slamková.   Nahlásenú bombu na súdoch…

Svitko víťazom Hungarian Baja 2018

Bratislava 15. augusta 2018 (HSP/Foto:Hungarian Baja)   Polovica augusta je v rally komunite pevne spojená so špičkovou súťažou u našich južných susedov. Hungarian Baja s dlhoročnou tradíciou a patrí do svetového seriálu Bajas. Výborne zorganizovaná akcia má na dôstojný priebeh jeden dôležitý predpoklad: vhodnú lokalitu. Vojenský výcvikový priestor, ležiaci nad mestom Veszprém…

Gröhling: Ministerka Lubyová vnáša do situácie so SAV iba chaos

Bratislava 15. augusta 2018 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Ministerstvo školstva nerešpektuje vlastný zákon, vytvára chaos a ministerka situáciu so Slovenskou akadémiou vied (SAV) vôbec nevie riešiť, čo dokazuje aj snaha premiéra Pellegriniho vyriešiť problém za ňu. Myslí si to Branislav Gröhling, poslanec NR SR za SaS a tímlíder strany pre školstvo. „Ministerstvo…

Americké firmy odmietli poskytnúť služby bielym nacionalistom

Washington 15. augusta 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Eric Risberg)   Americké médiá oznámili, že veľké technologické spoločnosti Airbnb, Lyft a Uber sa rozhodli odmietnuť poskytovanie služieb bielym nacionalistom. Vyjadrili sa tak pred začiatkom nedeľňajšieho stretnutia členov  Unite the Right 2 (Spojte pravicu) v americkej metropole Washingtone. Napriek proklamovanej vysokej miere slobody v USA viacero internetových…

Katolíci na Slovensku i v zahraničí slávia Nanebovzatie Panny Márie. Bola telom i dušou vzatá do neba

Bratislava 15. augusta 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Henrich Mišovič)   Katolícka cirkev na Slovensku i v zahraničí slávi 15. augusta mariánsky sviatok, ide o Nanebovzatie Panny Márie. Sviatok Nanebovzatia Panny Márie ustanovil v Ríme pápež Sergius I. (687-701). V Jeruzaleme sa tento deň vyvinul od 5. storočia ako sviatok Zosnutia Matky Božej, a…

Čech prežil nešťastie v Janove: 14. august 2018 je pre neho druhý dátum narodenia. Konateľ firmy prezradil, čo vodiča kamióna asi zachránilo

Janov/Praha 15. augusta 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Antonio Calanni)   České médiá po páde diaľničného mosta v talianskom meste Janov informovali o tom, že pri páde sa nachádzal aj český občan. Akoby zázrakom prežil, a o včerajšku hovorí ako o druhom dátume narodenia. "Zrazu predo mnou zmizla cesta. A nebolo nič, len pád.…

Slovensko poskytne Iraku humanitárnu pomoc vo výške 212.000 eur

Bratislava 15. augusta 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Maya Alleruzzo)   Konvoj s humanitárnou pomocou, v hodnote 212.000 eur do irackého Mosulu vypraví z logistickej základne Ministerstvo vnútra (MV) SR v spolupráci s ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ). Slovensko sa tak snaží promptne reagovať na problémy civilného obyvateľstva a rozvoja mesta Mosul. Na tlačovej konferencii v Bratislave to…

Taliban odstúpil od ochrany Červeného kríža

Kábul 15. augusta 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Rahmat Gul)   Radikálne hnutie Taliban vyhlásilo, že už nebude poskytovať ochranu pracovníkom Červeného kríža v Afganistane. Militanti obviňujú túto neutrálnu humanitárnu organizáciu z toho, že nepomáha talibanským väzňom v Kábule, informovala v stredu stanica BBC. Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK) monitoruje väzenské podmienky a poskytuje…

Jedinečný zásah: Britský snajper guľometom zasiahol afganského veliteľa IS

Kábul 14. augusta 2018 (HSP/Foto: TASR/AP- Rahmat Gul)   Zdá sa, že snajperovi britskej elitnej jednotky SAS sa vydaril najlepší zásah z veľkej vzdialenosti, keď z 2,5 km trafil teroristu v severnom Afganistane, píše Daily Star Spomínaný snajper je seržantom a veteránom z bojov v Iraku a v Sýrii. V júni…

Prelomová zmena daňovej legislatívy!? Štát bude kontrolovať účty všetkým podnikateľom a živnostníkom

Bratislava 15. augusta 2018 (HSP/Foto:TASR)   Štát plánuje rázne zasiahnuť proti nepoctivým podnikateľom a je pripravený obmedziť bankové tajomstvo tak, ako ho poznáme dnes. Pripravovaná reforma daňových zákonov má umožniť finančnej správe či polícii kontrolovať finančné toky na účtoch všetkých firiem a živnostníkov vo všetkých bankových subjektoch pôsobiacich na našom…

Galko: Fico a Danko by mali konečne povedať, čo vedia o únose Vietnamca

Bratislava 15. augusta 2018 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Štátna mašinéria pod taktovkou Smeru-SD, SNS a Mostu-Híd nedokáže občanom vysvetliť ani to, ktorého ústavného činiteľa Slovenská informačná služba (SIS) informovala o svojich poznatkoch, týkajúcich sa únosu vietnamského podnikateľa, uvádzajú predstavitelia strany Sloboda a Solidarita. „Pritom občania sa od riaditeľa SIS Antona Šafárika dozvedeli, že SIS…

Predseda NR SR Danko poslal do Talianska sústrastné telegramy

Bratislava 15. augusta 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) poslal v stredu v súvislosti s utorkovým (14.8.) pádom mosta v Janove sústrastné listy predsedovi talianskej Poslaneckej snemovne Robertovi Ficovi a predsedníčke Senátu Marii Elisabette Albertiovej Casellatiovej. TASR o tom informovala šéfka tlačového odboru Kancelárie NR SR Zuzana Čižmáriková. V listoch vyjadril Danko…

Expert Andrej Suzdaľcev o Konvencii o Kaspickom mori

Aktau 15. augusta 2018 (HSP/ria.ru/srspol.sk/Foto: Facebook)   Podpis Konvencie o štatúte Kaspického mora je obrovským prínosom do medzinárodného práva, nazdáva sa zástupca dekana fakulty svetovej ekonomiky a svetovej politiky Národnej výskumnej univerzity „Vysoká škola ekonomiky“ Andrej Suzdaľcev. V nedeľu, 12. augusta, bol v kazachstanskom Aktau podpísaný (Ruskom, Azerbajdžanom, Kazachstanom, Turkménskom a Ruskom) historický dokument –…

Britská kaviareň obvinená z rasizmu

Londýn 15. augusta 2018 (HSP/Mirror/Foto:TASR/AP-Matt Dunham) - V poslednej dobe sa však na Facebooku množia obvinenia z rasizmu a problémy má aj s niektorými zákazníkmi.…

Vyjadrenie Únie autodopravcov Slovenska k situácii ČESMAD v oblasti ochrany práv autodopravcov

Bratislava 15. augusta 2018 (HSP/Foto:TASR-Roman Hanc)   UNAS je záujmovým združením nezávislých slovenských autodopravcov. Svoju činnosť zameranú na ochranu oprávnených záujmov autodopravcov vyvíja už od 10.12. 2010 Po celý čas svojej existencie sme predkladali návrhy na zlepšenie postavenia autodopravcov, ale aj bežných vodičov na Slovensku. Za ostatné dva roky sme…

TopSpeed

Minister dopravy podpísal s Poľskom stavbu R4 a nik o tom nevie

0

Pod nedávno zverejneným článkom o začatí razenia tunela Prešov sa objavil komentár od anonymného prispievateľa. Uviedol, že v jednom z posledných čísel regionálnych Podduklianských novín je článok o podpise dohody slovenskej a poľskej strany, ktorá má zaručiť stavbu Via Carphatia. U nás mala tento úsek predstavovať rýchlostná cesta R4. 

V Trenčíne padol rekord na 1/4 míle v kategórii Street. Je hlboko pod 10 s

3

Každý fanúšik seriálu Power fest tušil, že finále sezóny 2018 bude husté. Trenčianske kolo započítané aj do českého šampionátu každý rok priláka mnoho extrémnych mašín z domova aj od západných a severných susedov. Tentokrát to bol asi najväčší ohňostroj aký si nadšenec štyroch a dvoch kolies môže v našich končinách môže želať.…

Autonómne systémy sú stále nedokonalé, deklaruje americká IIHS

0

Také tvrdenie určite nepovažujete za žiadnu novinku. Americká inštitúcia poisťovateľov pre bezpečnosť na cestách IIHS spravila štúdiu, v ktorej preverili 5 automobilov od 4 rôznych výrobcov. Výsledky sú zaujímavé, obe autá od Tesly obstáli v rámci poloautonómneho systému udržiavania v pruhu najlepšie. Autonómne systémy teda nefungujú všade rovnako dobre.

BMW zvoláva do servisu autá kvôli EGR

2

Zvolávačky, respektíve zvolávacie akcie na nové výrobky tu boli aj budú. Nevyhnú sa im ani autá. Najnovší prípad zvolávacej akcie prichádza z Mníchova. BMW zvoláva do servisu autá pre možnosť požiaru. Príčina je pritom naozaj málo očakávaná, môže za ňu ventil EGR, ktorý vracia výfukové plyny späť do sania.

Katastrofa: V Janove padol diaľničný most v plnej premávke

5

Dnes o 11:50 sa padol diaľničný most v talianskom prístavnom meste Janov počas plnej prevádzky. Podľa posledných informácii je na mieste 35 mŕtvych a číslo sa môže zväčšovať. Podľa svedectiev sa najskôr zrútil nosný pilier, ktorý so sebou k zemi zobral samotnú vozovku. Morandiniho most otvorili v roku 1967. Navrhol…

Na diaľniciach v Rakúsku zvýšili rýchlosť

16

Pred nedávnom sme informovali, že Francúzi znížili maximálnu povolenú rýchlosť na cestách mimo obce. Rakúšania sa, naopak, vybrali iným smerom. Na vybraných diaľniciach v Rakúsku zvýšili rýchlosť a na 140 km/h. Tento pokus je však len na dobu určitú. Začalo to 1.8.2018 a trvať to bude rok. Následne to majú vyhodnotiť a…

KAMzaKRÁSOU

Stále nevieš, ako zaspať čo najrýchlejšie? Skús techniku 4-7-8!

1

Téma, ako zaspať čo najrýchlejšie, je stále veľmi aktuálna, hlavne počas týchto tropických nocí. Niektorí nemajú problém do pár minút po ľahnutí si zaspať, no nájde sa veľa takých ľudí, ktorí s tým problém majú. Pokiaľ patríte k tej druhej skupine, zbystrite svoju pozornosť! Poradíme vám, ako zaspať čo najrýchlejšie vďaka tejto…

Anton Kuruc radí: Vieš, ako dať do poriadku vlasy po dovolenke?

1

Povedzme si pravdu. Keď sa vrátime z letnej dovolenky, prvé, na čo myslíme, je spánkový deficit a celková regenerácia. Nie raz by sa nám hodilo ešte pár dní navyše na celkový oddych a prípravu do nového pracovného kolotoča. A tak to je aj v prípade našej pokožky a vlasov. Hoci…

Patizón: Zisti, ako táto chutná letná zelenina podporí tvoje zdravie!

2

Patizón patrí do rodiny tekvíc. Sezónou tejto chutnej zeleniny je práve letné obdobie a tak je ideálny čas naservírovať si ho na tanier. Očarí vás svojím netradičným tvarom, skvelou chuťou aj blahodarným vplyvom, ktorý má na ľudský organizmus. Podporuje trávenie a telu doplní mnoho dôležitých látok. Okrem toho má len minimum kalórií, takže…

Vieš, čo nerobiť po jedle? Na tieto veci musíš rýchlo zabudnúť!

1

A čo robíte po dobrom obede vy? Dáte si pohár vody, cigaretku alebo si dobre pospíte? A záleží na tom vôbec? Tak či onak, prezradíme vám, aké sú najčastejšie zlozvyky ľudí, ktoré robia po jedle. Niektoré z nich sú totiž nebezpečné a mali by ste sa im vyhýbať míľovými krokmi. Robíte ich aj…

Modrý čaj: Vieš o tom, že elixír mladosti naozaj existuje?

2

Kto z nás by nechcel začať deň s chutnými výdatnými raňajkami a elixírom mladosti namiesto kávy? Nie, nezbláznili sme sa, ani nemáme v pláne zbytočne fantazírovať. Naopak, elixír mladosti skutočne existuje a dokázali to aj vedci. Modrý čaj je to, čomu môžeme vďačiť za značné spomalenie starnutia a nielen za to. Počula si už o ňom? Že…

Zbav sa chybičiek krásy: Toto sú najlepšie bylinky proti bradaviciam!

1

Niekto má nimi posiatu celú tvár, čo mu spôsobuje nemalé komplexy a frustráciu. Inému vznikla len jedna - drobná, nepatrná a je s ňou absolútne zžitý. Či už patríš do jednej alebo druhej skupiny, isto nám dáš za pravdu, že bradavice ako také nie sú práve lichotivou súčasťou nášho tela. Ak aj nie…

TopDesať

Street art: Umelci ti ukážu jeho naozajstnú silu

0

Street art sa stal obľúbeným najmä v 21. storočí. Jeho naozajstnú silu dokonale demonštrujú nasledujúce fotografie od rôznych umelcov. Pozrite sa na tieto balóny! Uveríš nám však, ak ti povieme, že nie sú naozajstné? Diela umelcov v tomto článku sú tak (ne)skutočné, že by si niekto mohol pokojne myslieť, že…

Lada ležala na dne rieky 11 rokov. Po otvorení dverí nastalo nemilé prekvapenie

0

Lada, ktorá je na videu nižšie, ležala na dne rieky neuveriteľných 11 rokov. Ašak to, čo ukrývala vnútri, šokovalo absolútne všetkých. Ak si myslíš, že auto ponorené na dne rieky je výsledok kriminálnej šarvátky, tak sa mýliš... Automobil objavil miestny amatérsky potápač. Bol to on, kto zavolal záchranné jednotky na miesto činu. No to, čo…

TOP 10: Toto sú tie najzvláštnejšie páry sveta

0

Láska si občas nevyberá. A nevybrala si ani v týchto prípadoch. Nevedno, či zhoda náhod, alebo osud spojil tieto dvojice. S istotou však vieme povedať, že ide o tie najzvláštnejšie páry, aké sa na našej planéte nachádzajú... A možno aj v priľahlom vesmíre [adrotate group="11"] 1. Jolison Fernández da Silva a…

TOP 10: Predpovede z minulosti, ktoré boli totálne mimo

0

Už od začiatku histórie ľudstva nás zaujímali predpovede budúcnosti. A bolo ich naozaj veľa, a dokonca boli niektoré z nich až neuveriteľne presné. Jedným z najznámejších "prorokov" bol Nostradamus, francúzsky lekár a astrológ, ktorý predvídal udalosti ako francúzska revolúcia, obe svetové vojny a dokonca smrť princeznej Diany. Hoci sa jeho príbeh môže zdať neuveriteľný, veľa…

Tragédia v Janove: Kolaps mosta na videu!

0

Kolaps mosta v talianskom Janove nastal vo včerajších obedňajších hodinách. Príčina zatiaľ nie je známa, no ráta sa s viacerými verziami. Diaľničný most sa nachádza na frekventovanej diaľnici v talianskom Janove. Včera sa však stala obrovská tragédia a počas obrovskej premávky sa časť mosta zrútila. Kolaps mosta nastal práve vtedy,…

Vo Veľkej Británii sa objavilo nebezpečné ohnivé tornádo

0

Hasiči, ktorí hasili požiar v britskom grófstve Derbyshire, sa stali svedkami neobvyklého atmosférického javu - prekvapilo ich ohnivé tornádo. Vír sa objavil vedľa horiacej továrne na výrobu plastových debien pre supermarkety. Jeden z hasičov stihol ohnivé tornádo natočiť na video, ktoré následne zverejnil na internete. Tento atmosférický jav vzniká, keď sa spojí…