Dúhový aktivizmus verejnej ochrankyne práv a slovenská ústava

Publikované 19.01. 2018 o 10:46 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

Je Slovensko reálne demokratický právny štát a dodržiava vo veciach rodovej ideológie a dúhy vlastnú ústavu?
Z povahy veci osobného dúhového aktivizmu verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej mimo a nad rámec zákona o verejnom ochrancovi práv, ponúkam nasledovný text vo veci klasifikácie konania ombudsmanky a možnosti riešení, určený pre dobrovoľných občianskych aktivistov…
Vopred upozorňujem – nejde o nič, predbežne ani o život, len o kus, časťou spoločnosti uctievanej farebnej handry, vo farbách dúhy a dúhových symbolík…
Odkazujem vás nielen na svoj predošlý článok, ale aj na diskusiu k článku, téme a podnetu anonymného diskutéra („mám rád“ anonymných diskutérov), ktorému som v diskusii vo svojom komentári na jeho priamy podnet, prisľúbil svoj verejne publikovaný názor a teda, poďme  k veci:
https://blog.hlavnespravy.sk/2697/duhovy-aktivizmus-verejnej-ochrankyne-prav/
Svojím článkom som voľne a vecne reagoval na tento článok, ako informačný zdroj:
https://www.hlavnespravy.sk/dovodom-odchodu-mladych-zo-slovenka-su-aj-problemy-komunity-lgbti-tvrdi-liberalna-ombudsmanka-patakyova/1261148#comment-3688044257
Diskutér Stephfooo pod prvým aj druhým článkom, ktoré ste si všetci vo svojom ale aj verejnom spoločenskom záujme primerane pozorne prečítali, pretože vždy a všade diskutujete aj vo verejnom spoločenskom záujme, a ide vám vždy o verejné a spoločné dobro a dobro spoločnosti, v ktorej a o ktorej diskutujete, nie o osobe autora alebo iných diskutérov, ale k veci a téme, ten diskutér vložil do oboch diskusií sken  odpovede verejnej ochrankyne práv na jeho vlastný osobný podnet, akože inak, vo verejnom spoločenskom záujme:

Dostal odpoveď v súlade so zákonom. Hmm…
Dúhová ochrankyňa teda veľmi dobre vie, čo patrí a čo nepatrí do kompetencií a pôsobnosti verejného ochrancu práv a kancelárie verejného ochrancu práv…

Fakty a názory znalcov
Na základe nedávno medializovaných informácií že používanie určitých symbolov ako sú napr. určité cifry, môže byť podkladom pre vznesenie obvinenia aj používanie a verejná propagácia dúhovej vlajky.
Osobu Mariána. K. polícia obvinila z trestného činu extrémizmu. Dopustiť sa ho mal tým, že sociálne slabším rodinám rozdával šeky na sumu 1488 EUR. Cifry 14 a 88 sú známe ako symbol prívržencov nacizmu.
Na základe právneho pravidla „de similibus ad similia eadem ratione procedentum est“ to znamená, že „v podobných prípadoch treba postupovať tým istým spôsobom“ odkaz na: K. Rebro Latinské právnicke výroky a výrazy, IURA Edition 1995, str. 95; viď aj zásada rovnakého zaobchádzania
Diskutér Stephfooo podal podnet na úrad VOP vo veci pokračujúceho konania verejnej ochrankyne práv, t. č. Prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD., pretože sa domnieva, že jej konanie bolo a je v rozpore s právnym poriadkom, resp. s princípmi demokratického a právneho štátu, a to pre podozrenie zo spáchania trestného činu extrémizmu, vecne: prejavu sympatií k hnutiu, smerujúcemu k potlačeniu práv a slobôd podľa § 422 ako verejný prejav sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd (voľne prevzaté z diskusie).
Verejná ochrankyňa práv vo svojej proti právnej činnosti pokračuje naďalej aj obhajobou svojho osobného dúhového aktivizmu ako súčasti jej náplne zo zákona o VOP.
Trestný zákon
„Kto verejne alebo na mieste verejnosti prístupnom, najmä používaním zástav, odznakov, rovnošiat alebo hesiel, prejavuje sympatie k skupine, hnutiu alebo ideológii, ktorá smeruje alebo v minulosti smerovala k potlačeniu základných práv a slobôd osôb, alebo ktorá hlása rasovú, etnickú, národnostnú, náboženskú nenávisť alebo nenávisť voči inej skupine osôb, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.“
Som až udivený a „zaskočený“ sám sebou, že o dúhovej vlajke som neuvažoval ako o symbolike ideológie a hnutí, potláčajúcich práva a slobody iných, pričom o nich píšem, a mojou parketou sú ľudské práva a slobody…
K svojmu údivu zo seba samého pridávam:
Je neuveriteľné, aká je infekčná memetika zákerná…
Vie nakaziť aj právnikov a ústavných právnikov…
Tobôž laickú verejnosť.
A byť nevdojak aj „pozadím“ aj pre aktivistické a trendistické nálezy súdnych znalcov v odbore, prokuratúry a rozhodnutia súdov…
V opore o nič, alebo o vlastnú neznalosť veci, nízku alebo žiadnu ostražitosť, lebo mnohými dobrými úmyslami, aj cesta do pekiel býva dláždená…
Rýchlo som samým sebou „zatriasol“, a nepotreboval som na to anjela, ako kedysi  Mohamed, najväčší prorok, mením svoj názor a pokračujem a píšem, čo mi už sám vlastný rozum diktuje (triezvy a „čistý“ nie v opojení a tranze):
Diskutér Stephfooo (odpovedal som mu, že vyvesenie a používanie dúhovej vlajky nemožno označiť ako trestný čin) reaguje:
„Prečinu prejavu sympatie hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných ľudských práv a slobôd sa uvedená Prof. JUDr. M. P., PhD. podľa dostupných dôkazov dopustila vyvesením dúhovej vlajky na mieste verejnosti prístupnom. Totiž, tak ako „Čísla 14 a 18 sú totiž známe (sic) ako symboly používané prívržncami nacizmu“ (RTVS Rádiožurnál 28.júla 2017 o 18:00), obdobným spôsobom sa dá zdokumentovať a preukázať že dúhová zástava je známa ako symbol extrémistu Tomáša Müntzera, ktorý vyvolával ozbrojené vzbury proti zavedenému spoločenskému poriadku a ktorý bol Komunistickou Stranou Nemecka (Dutsche Kommunistische Partei, DKP) oslavovaný a považovaný za vzor. Teda Müntzera adorovala strana šíriaca ideológiu ktorá v minulosti nielen že smerovala k potlačeniu základných práv a slobôd osôb, ale ktorej stúpenci tieto základné práva a slobody už aj aktívne a preukázateľne potláčali.
Veta „Kto verejne alebo na mieste verejnosti prístupnom, najmä používaním zástav, odznakov, rovnošiat alebo hesiel, prejavuje sympatie k skupine, hnutiu alebo ideológii, ktorá smeruje alebo v minulosti smerovala k potlačeniu základných práv a slobôd osôb, alebo ktorá hlása rasovú, etnickú, národnostnú, náboženskú nenávisť alebo nenávisť voči inej skupine osôb, potrestá sa odňatím slobody“ implikuje že vyvesenie vlajky je trestný čin ak táto vlajka reprezentuje „skupinu, hnutie alebo ideológiu, ktorá smeruje alebo v minulosti smerovala k potlačeniu základných práv a slobôd osôb.“

Stephfooo pokračuje:
„Teda ak používanie čísla 1488 teda symbolu môže byť klasifikované ako trestný čin, potom podľa tohoto paragrafu aj vyvesenie vlajky môže byť trestný čin, a otázka stojí na tom či skupina, hnutie alebo ideológia, ktorej sa touto vlajkou prejavuje sympatia, smeruje alebo v minulosti smerovala k potlačeniu základných práv a slobôd osôb.“
Dospel som k záveru:
Ponúkam možné riešenie, lebo sťažnosť osoby diskutéra Stephfooo adresovaná priamo verejnej ochrankyni práv bola „ombudsmankou“ zamietnutá s odôvodnením, že:
Sťažnosť nemôže preverovať orgán, úrad, proti ktorému sťažnosť smeruje.

Stephfoo ostal stáť a domnieva sa, že v právnom priestore sa nemá kam pohnúť, lebo jeho podnet nemá kto riešiť. Zistil to aj vo svojej veci (stavebný úrad).
Vážení, vážené „prostredníctvom predsedajúceho predsedajúceho“ 🙂 konštatujem, že:
Slovensko nemá správny súd, nepozná pojem „super úradník“, nemá ani Úrad pre štátnu službu, lebo ho zrušila Dzurindova vláda ako nadbytočný!
Aby mohla pokračovať v privatizácii!
A Dzurinda sa vracia do politiky, aj so svojou karmou!

Použijem teda (!) princíp Occamovej britvy, ako najjednoduchšie dostupné riešenie v súlade s obmedzenými možnosťami, ktoré poskytuje slovenský právny poriadok.
Mimochodom, Slovensko je najjednoduchšou a najprimitívnejšou parlamentnou demokraciou, akú poznám.
V možnosti sú dve riešenia v jednom:
1. Podnet (otázka) pre GPSR
2. Petícia pre NR SR a Úrad vlády SR

Plus tretia inštančná možnosť:
3. Ústavný súd SR
Teda
a/ podanie na Generálnu prokuratúru SR ako podnet vo veci návrhu na preverenie zákonnosti dúhového aktivizmu VOP a charakteru dúhovej vlajky,
b/ petícia adresovaná Národnej rade Slovenska a Úradu vlády Slovenskej republiky vo veci a proti dúhovému aktivizmu VOP,
c/ podanie na ústavný súd je koncovou inštanciou sporu v otázke dúhového aktivizmu verejnej ochrankyne práv na Slovensku.
Ústavný súd spravidla koná na návrh, nie je súčasťou siete všeobecných a špecializovaných slovenských súdov, ústavný súd je nad súdnou, výkonnou a zákonodarnou mocou ako strážca ústavnosti a dodržiavania a výkladu ústavy, zákonnosti, zákonných a pod zákonných (nižších) právnych noriem, ľudských práv a slobôd.
Ústavný súd Slovenskej republiky je nezávislý súdny orgán ochrany ústavnosti.
Postavenie Ústavného súdu, sudcov Ústavného súdu, upravuje Ústava SR.

Podnet pre Generálnu prokuratúru:
Žiadam o prevererenie, či dúhová vlajka neopatrí k symbolom hnutí, potláčajúcich slobody a práva iných.
Zároveň o preskúmanie dúhového aktivizmu “ombudsmanky“, či jej konanie nie je v rozpore s Čl 1 odsek 1, druhá veta:
„Slovensko sa neviaže na žiadne náboženstvo ani ideológiu“ v časti ideológia.
A či v danom prípade nejde o šírenie a podporu rodovej ideológie progresívnej novej ľavice radikálnych neomarxistov a teda pokračujúci trestný čin.
A či Anketa Homofób roka nie je prinajmenej totalitná (fašizmus), pretože svojou povahou pripomína Norimberské zákony v časti označovanie a značkovanie (nálepkovanie) budúcich sociálne vylúčených, nežiaducich a nechcených jednou „menšinou“ nálepkou „Homofób roka“ a to za slobodu slova, názoru a presvedčenia, hoc aj racionálne podloženú…
K veci už len poznámka: Zaplatí George Soros Slovensku aj výstavbu nových väzníc, aj pre homofóbov, lebo Slovensko nestíha, nemá, nedá, a vo výkone služby vo väzenstve chýba už asi dvesto príslušníkov služobného personálu ZVJS SR?

K spracovaniu petície ma viedol podnet diskutujúceho pod článkami (dva odkazy vyššie) ktoré znovu odporúčam prečítať, aby ste vedeli o čom je reč…
Ako naložíte s nasledovným obsahom, je na komkoľvek, kto z vás bude mať záujem v praxi a reálne naplniť pojem občiansky aktivizmus…
Preambula a text petície (o čom je, a petit – čo sa má petíciou dosiahnuť):
My, podpísaní občania a občianky Slovenskej republiky, touto petíciou žiadame Národnú  radu a Vládu Slovenskej republiky o vykonanie opatrení veci výkonu právomocí verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej nad a mimo rámec zákonných poverení (zákon o verejnom ochrancovi práv) a Ústavy Slovenskej republiky.
1. Verejná ochrankyňa práv svojím osobným súkromným teplým aktivizmom porušuje Ústavu SR a zákon o verejnom ochrancovi práv
a/ vyvesením dúhovej vlajky z okna úradu verejného ochrancu práv po dobu konania dúhového pride,
b/ osobnou agitáciou za neexistujúce práva dúhy, ktorá sa vydáva za údajne utláčanú, diskriminovanú údajnú „sexuálnu“ menšinu, ktorej sú údajne odopierané jej základné ľudské práva,
pričom taká menšina neexistuje a nebola ako menšina ľudsko-právne definovaná a také základné ľudské práva, založené na právach menšín neexistujú.
Pojem „sexuálna menšina“ je ľudsko-právny blud a nezmysel.
2. Verejná ochrankyňa práv koná nad a mimo rámec Medzinárodného Dohovoru, Listiny, Charty práv Európskej únie, Ústavy a zákonov Slovenskej republiky,
čoho sa dopúšťa na dúhovom pride aj inak,
čím koná a vo svojej činnosti pokračuje
a/ nad rámec a mimo zákonných poverení a kompetencií, uložených zákonom o verejnom ochrancovi práv,
b/ čím zároveň významne porušuje dikciu Ústavy SR  a Čl.1 odsek 1 Ústavy Slovenskej republiky a jeho druhú vetu: „Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo.“
Verejná ochrankyňa porušuje Ústavu SR Čl.1 odsek 1 v časti ideológia (rodová ideológia).
3. Svojím osobným dúhovým aktivizmom a konaním vedome a úmyselne zneisťuje
a/ slobodné a demokratické ústavné zriadenie Slovenskej republiky
b/ podkopáva základy právneho štátu,
a zároveň uvádza do omylu
a/ príslušníkov dúhy,
b/ ľudsko-právne „neziskovky“,
c/ ľudsko-právne laickú občiansku verejnosť,
d/ médiá…

Je tu dôvodné podozrenie, že dúhová vlajka je symbolom ideológie a hnutí potláčajúcich práva a slobody iných…
To je ale parketa pre Generálnu prokuratúru SR a Ministerstvo vnútra, a ich odborníkov a znalcov na extrémizmus…

Zdrojom spoločenského napätia a rozkolu spoločnosti nie je len osobný súkromný aktivizmus verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej (robila to aj jej predchodkyňa Jana Dubovcová), je ním aj Ministerstvo zahraničia SR a ambasáda MZ SR v Budapešti, ale robí to aj Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (agenda Odboru rodových rovností a rovnakých príležitostí) Ministerstvo spravodlivosti (agenda výboru pre práva osôb, hlásiacich sa k dúhe a agenda ratifikácie Istanbulského dohovoru).
Na pozadí týchto činností bola vypracovaná Celoštátna vládna stratégia ochrany a podpory ľudských práv a osobitný Akčný plán ochrany a podpory osôb, hlásiacich sa k dúhe.

Rodovú ideológiu majú vo svojich agendách pseudo ľudsko-právne „neziskovky“, prisaté na dotácie z vládneho rozpočtu a milodary „filantropa“ Georga Sorosa a jeho Open Society Foundation…
Persóny z mimovládok saturujú novo vzniknuté liberálne politické strany, prostredníctvom nich sa infilturujú do parlamentu a píšu tam “svoje“ naše zákony… (a v budúcnosti, po parlamentných voľbách 2020 to môže to byť aj ústava!).
A preberajú moc nad slovenskou vládou a Slovenskom…
Poznámka: Je neuveriteľné, ako funguje Overtonovo okno a aká je nebezpečná infekčná memetika…
Dúhoví aktivisti a ich „neziskovky“ nedávno „chytili“ ako „dobrého anjela“ do klobúka aj prezidenta SR (ten, akoby sa práve vrátil z Mesiaca, vyzýva na verejnú spoločenskú diskusiu, ktorá už dávno beží a už bezmála prerastá do občianskej vojny).
Oba spôsoby manipulácie majú vplyv aj na nálezy prokuratúry a rozhodnutia aktivistických a trendistických súdov…
Súdny trendizmus a aktivizmus k nám do Európy a EÚ prišiel z USA. V opore o nič.

Preambula petície bola spracovaná v opore o Ústavu a príslušné zákony Slovenskej republiky:
1. Listina základných práv a slobôd (tvorí jadro Ústavy SR):
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1991-23
2. Ústava SR:
https://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/40221/1/2
3. Zákon o verejnom ochrancovi práv:
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2001-564

Doplnkové dokumenty a poznámky
(mimo rámec textu preambuly petície):
1. Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv v SR:
http://www.radavladylp.gov.sk/celostatna-strategia-ochrany-a-podpory-ludskych-prav-v-sr/
2. Akčný plán Ministerstva spravodlivosti SR ochrany a podpory práv osôb LGBTI na roky 2016-19 (pripomienky):
https://www.hfi.sk/legislativa/256-pripomienky-hfi-k-akcnemu-planu-pre-lgbti-ludi
3. Istanbulský dohovor, súvislosti, väzby a výstupy:
http://moznostvolby.sk/dohovor-rady-europy-o-predchadzani-nasiliu-na-zenach-a-domacemu-nasiliu-a-o-boji-proti-nemu-i-cele-znenie/
S Istanbulským dohovorom a kampaňou za jeho ratifikáciu Slovenskom, súvisí a naň nadväzuje a oň sa opiera aj humbug okolo #MeToo Campaign 2017, zameranej proti sexuálnemu obťažovanie (sexual harassment)…
https://rinj.org/metoo/?gclid=CjwKCAiA4vbSBRBNEiwAMorERyZAgP6vgBpnY4fl3WDxlEb_Id9ndyQRelDORXcOLaOViYjKcaSZ-RoCC6kQAvD_BwE
Najúčinnejším a najlepším prostriedkom proti sexuálnemu obťažovaniu alebo výslovnému sexuálnemu násiliu je čador, burka, burkina alebo nikáb.
Alebo papierové vrece a na hlavu vydlabaná tekvica.
A ak nepomôže ani to, tak tvár, milé obťažované dámy, rozožratá kyselinou.
A budete mať pokoj…
V Bruseli a v Srassburgu sa na tom intenzívne pracuje.
Významný pokrok už dosiahli Nemci a Francúzi v „jadre“ EÚ…
Alebo konvertujte.
Tie poškodené už mali dávno.
A pozdravujem feministky.
Tiež jedna z obetí sexuálneho násilia:
„K filmu som sa dostala cez posteľ. Bola som pri tom ale sexuálne obťažovanááchjóój!!!“
Slovensko sa nepotrebuje podrobiť tejto kampani. Ani Istanbulskému dohovoru. Proti akémukoľvek násiliu má svoje legislatívne nástroje. Stačí ich dôsledne využívať.
6. https://www.hlavnespravy.sk/dovodom-odchodu-mladych-zo-slovenka-su-aj-problemy-komunity-lgbti-tvrdi-liberalna-ombudsmanka-patakyova/1261148#comment-3688044257
7. https://blog.hlavnespravy.sk/2697/duhovy-aktivizmus-verejnej-ochrankyne-prav/
Objem dokumentov a pracovných dokumentov v rámci informačnej prípravy na legislatívne procesy v oblasti ochrany a podpory dúhy rastie takou rýchlosťou, akú zvládajú štátni úradníci Slovenska, je dôkaz, že Slovensko je „právny štát“ s perfektne pracujúcim byrokratickým aparátom aj v časti práva údajne diskriminovaných a utláčaných „sexuálnych menšín“ (dúha).
Štát ale nedefinuje a neartikuluje, čo je „sexuálna menšina“. Lebo taká menšina nebola nikdy a nikde ľudsko-právne definovaná.
Je tu už ale dôvodná a akútna obava, že ide o nastoľovanie fašizmu a vlády jednej „menšiny“ nad ostatnou drvivou a na okraj záujmu spoločnosti vytláčanou väčšinou (tou, ktorá preferuje tradičnú, osvedčenú rodinu, založenú manželstvom muža a ženy).
Ibaže objem dokumentov pre ostatných nositeľov základných ľudských práv, trebárs inak hendikepovaných osôb a skupín, viazne…
Poznámky
K petícii je možné prepracovať sa priamo, skupinou dobrovoľných aktivistov alebo založením občianskeho združenia.
Cesta cez novo založené občianske združenie je zdĺhavá a čas sa kráti. Tento aktivizmus je možný iniciatívou už existujúcich občianskych združení…
Ak vám záleží na slobodnom, demokratickom, nie dúhovo fašistickom a totalitnom Slovensku, a na spôsobe jeho ďalšieho „integračného“ smerovania do euro a transatlantických štruktúr (orwellizmus a newspeak), budete konať…
V záujme spoločnej budúcnosti a existencie Slovenska.
Väčšina príslušníkov dúhy nesúhlasí s agendami ich „ochrancov“, za ktorých sa vydávajú dúhové „neziskovky“.
Dúhové pochody sú saturované dúhovými turistami zo zahraničia, ktorí sú platení tamojšími a našimi „neziskovkami“ a sú im preplácané cestovné, ubytovacie a stravovacie náklady.
Dúhové pochody majú budiť dojem početnej a rastúcej masovosti.
Príslušníci a priaznivci dúhy nevedia, netušia, že sú používaní a zneužívaní mimovládnym neomarxistickým „neziskovým“ dúhovým sektorom novej neomarxistickej ľavice, ako ich rukojemníci a novodobý diskriminovaný, utláčaný,údajne na okraj spoločnosti vytláčaný a sociálne vylúčený dúhový proletariát, tlačený do prostredia subkultúry…
Sú výživnou stravou pre molocha a ľudožrúta – „progresívnu“ novú ľavicu neomarxistov…
Mediálnou manipuláciou, Overtonovým oknom a infekčnou memetikou zmagorený takzvaný normálny hetero štandard zväčša a často ani len netuší, o čom je reč, a čo sa deje…

Ponúkam jednoduché ale prácne riešenie, zodpovedajúce Occamovej britve:
Proti manipulácii sa dá demanipuláciou.
Proti indoktrinácii de-indoktrináciou.
Proti Overtonovmu oknu antropologickou pravdou, nie sociálno-filozofickou, neomarxistickou a neodarwinistickou rodovou ideológiou a pseudo pravdami, vydávanými za vedeckú pravdu.
Proti infekčnej virálnej a bakteriálnej memetickej nákaze sa dá a má ochranným očkovaním, antibiotikami a antivirotikami.
A otužovaním.
Dajte si ľadovú sprchu a pusťte sa už konečne do roboty.
Začnite už konečne premýšľať vlastnými hlavami, lebo toto sa od vás žiada, a aby bolo jasno, čo:
Vaše aktívne, samostatné a kritické myslenie!
Buďte ostražití a konajte.

Celej dúhe a jej, ich „ombudsmanke“ treba vysvetliť, že manželstvo ani registrované partnerstvo nie sú základné ľudské práva ale akcesorické práva, a Ústava SR a zákon o rodine definujú manželstvo ako zväzok muža a ženy.
A „ombudsmanke“, aby sa pridŕžala zákona o verejnom ochrancovi práv a rešpektovala ústavu SR a právny poriadok Slovenskej republiky…
Elektronickú petíciu možno vyhotoviť a aktivovať tu:
https://www.peticie.com/online?gclid=CjwKCAiAhfzSBRBTEiwAN-ysWNy5uDoATe35wTBxNMhE2oWaujksxEeNCP65ZDiosjOUKDplbh64URoCa8wQAvD_BwE
Jej spustenie treba oznamovať elektronickou poštou, prostredníctvom webu, sociálnych sietí a tam v novinkách, na stránkach, zdieľaním na osobných profiloch a četom.
Urobte niečo viac, prekročte svoj tieň, vyjdite zo seba a nad seba, a nebuďte pred voľbami NULY, pri volebných urnách JEDNOTKY a po nich znova NULY.
Potrebná bude ale aj papierová forma (papier formát A4, tlač, podpisové hárky, ich distribúcia osobne alebo poštou, dobrovoľní aktivisti).
Máte vlastný rozum a slobodnú vôľu, užite si ich a rozhodnite sa.
Založte si petičný výbor a pracujte.
Nedostanete za to ani cent.
Nie ste mimovládne „neziskovky“.
Ale môžete byť.
Zatiaľ.
Iba času ubúda.
Žijeme v etape post demokratickej spoločnosti.
Máte možnosť zabrániť vzniku a nástupu tretej totality.
Pekne pozdravujem. 🙂
Autor článku: Juraj Režo alias notorickyobcan
Pozdravuje vás  aj verejná ochrankyňa práv:

Z dôvodu nedostatku miesta a iných viditeľných možností (nemôžem vymetať všetky blogoviská a weby), vkladám sem spracované súbežné poznatky v tejto veci, ktorá úzko súvisí s vecou dúhového ľudsko-právneho aktivizmu verejnej ochrankyne práv, prinajmenej vo veci svojvoľného aktivizmu:
Už roky sledujem nie stav ľudských práv na Slovensku, o ňom píšem spravidla inde, ale aj stav prístupu ústavných činiteľov k nim a výkonu svojich ústavných poverení…
Mienim ich osobné záujmy v konflikte s verejným spoločenským záujmom…
Koho a čie záujmy sledujú a zastupujú…
Mienim ich odborné a kvalifikačné predpoklady a kompetencie…
Kde sa tam vzali a kto ich tam nominoval a dosadil…
Kto všetko sedí v parlamentnom výbore pre ľudské práva…
Kto všetko sedí v kadejakých pod výboroch pre ľudské práva a čo tam vyvádza…
A ako sa k tomu majú a z toho bordelu profitujú ľudsko-právne „neziskovky“…
Kto všetko a čo vyvádza v úradníckych kreslách na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny a ministerstve spravodlivosti…
Ľudia, bdejte, to je horor…
Toto treba zastaviť!
Augiášov chliev vyčistiť!
Otázka:
KAM TÍTO ČINOVNÍCI ŤAHAJÚ SLOVENSKO?
Chcú ľudí zblázniť??!
Poslankyňa Natália Blahová je jednou z výrazne nekompetentných persón nielen ako členka strany SaS, ale aj vo veciach svojho ľudsko-právneho aktivizmu, v oblasti práv detí v ich najlepšom osobnom a spoločenskom záujme…
Prečo sa k ľudským právam vyjadruje aj Blahovej kamoška a spoluposlankyňa, pologramotná Lucia Nicholsonová?
Viera Tomanová (postkomunistická „socialistka“) „kope za seba a pre seba“, ktorá po Mečiarovi „zdedila“ Smer…, veď si spomeňte aj na už jej „sociálne podniky“, ako sa zúrivo trhala a hádzala o zem o funkciu detskej ombudsmanky…
Viete, ľudia, o koľko prachov tam ide..?
Viete, koľko ide a kdesi sa stráca v kancelárii vládneho splnomocnenca Ábela Ravasza pre integráciu Rómov..?
Už 26-ty rok sa o Rómoch len tára v priamom prenose, pozri aj Ravasz, Krajniak,  v ďalšej Téme dňa… a aký a kto z toho, z tých ich „debatných krúžkov“ má..?
A toto len tak beztrestne, a bez hanby a nekoncepčne (vina padá aj na TA3!):
https://www.ta3.com/clanok/1120243/bezpecnost-v-osadach-a-okoli.html
Veď toto všetko je problematika ľudských práv, pre boha živého, takto sa to nedá..!
Veď to je aj ponižovanie ľudskej dôstojnosti a urážka občanov, divákov..!
Nebyť predsedu ĽSNS sediaceho v danom čase a momente hlasovania o členstve uchádzačov, politických nominantov do parlamentného výboru pre ľudské práva, tak v ňom sedí aj úplne nekompetentná a z neznalá problematiky ľudských práv Simona Petrík:
https://www.youtube.com/watch?v=rP0In1zkLXg
Ak ste sledovali alebo nesledovali Tému dňa TA3 zo 16.1. 2017, však ak chcete si pozrite:
https://www.ta3.com/clanok/1120172/ochrana-deti-na-slovensku.html
A k tomu, ak chcete, si prečítajte:
https://www.hlavnespravy.sk/z-vystupenia-poslankyne-blahovej-sas-onemela-aj-psychologicka-v-studiu/1280202
Tak, aj to by sme mali…
Čo príde na rad ďalšie..?
Pýtam sa ako Juraj Režo

 

 

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

Briti našli "Šípkovú Ruženku"

Etiópia 21. februára 2018 (HSP/Sputnik/Foto:twitter)   Britskí archeológovia počas vykopávok na severe Etiópie našli hrob s pozostatkami šľachtickej ženy, ktorú pomenovali „Šípkovou Ruženkou“. Vek pozostatkov je prinajmenšom 2000 rokov. Ženu pochovali spolu s kozmetickými potrebami, taktiež boli v hrobe nájdené klenotnícke výzdoby, rímske bronzové zrkadlo a nádoba na voňavky. Tieto…

Sergeja M. a spol. odsúdili za pokus o vraždu bosa Petra Čongrádyho

Bratislava 21. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann )   Sergeja M. a ďalších obžalovaných senát Okresného súdu Bratislava I odsúdil v stredu za pokus o vraždu bosa bratislavskej skupiny sýkorovcov Petra Čongrádyho alias Čongiho. Súd hlavného obžalovaného Ukrajinca Sergeja M. odsúdil na výnimočný súhrný trest 23 rokov. Správu aktualizujeme.  

GBC: Na Gibraltáre zadržali Slovákov podozrivých z podvodu, ministerstvo zahraničia o nich informácie nemá

Gibraltár 21. februára 2018 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Dvaja slovenskí štátni príslušníci žijúci v Španielsku boli obvinení zo sprisahania, uvádza gibraltársky portál GBC. 52-ročný Anton Gorog a 49-ročný Pavel Samson, akcionári aj riaditelia obchodnej spoločnosti v Ocean Village, boli podľa zverejnených informácií zatknutí gibraltárskou políciou na základe sťažnosti sekretariátu vládnych programov…

The Huffington Post: Najnebezpečnejšia štvrť na Zemi sa nachádza v Moskve. Zostavený rebríček tvrdí iné

Moskva 21. februára 2018 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Alexander Zemlianichenko)   Nedávno portál The Huffington Post vytvoril rebríček najnebezpečnejších oblastí Zeme. Tretie miesto v ňom obsadila štvrť Moskvy Goljanovo. Podľa menovaného portálu je nebezpečnejšia len rómska štvrť Stolipinovo v bulharskom Plovdivu (2. miesto) a hlavné mesto Kolumbie Bogota. Redakcia The Huffington Post dôrazne doporučila,…

Potečie krv? Semifinále Ruska s Českom sa blíži

Pjongčang 21. februára 2018 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Jae C. Hong)   Česká hokejová reprezentácia sa v semifinále hokejového turnaja na Olympijských hrách v Pjongčangu stretne s Ruskom, čo pre Rusov bude omnoho ťažší zápas než s Nórskom. Takýto názor pred novinármi vyjadril prezident Federácie hokeja Ruska (FHR) Vladislav Treťjak. V stredu ruskí hokejisti…

O Paulíne Fialkovej, ktorá sa zrútila na strelnici, píšu aj české médiá. Utešoval ju aj slovenský prezident Kiska

Pjongčang 21. februára 2018 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Nešťastnej biatlonistky, ktorá na olympiáde po neúspešnej streľbe "potopila" svoj tím sa verejne zastal aj prezident Andrej Kiska. „Chcem jej takto na diaľku odkázať: Hlavu hore. To sa stáva. Taký je šport. Nejde o život,“ informuje aj český portál Echo24.cz Tento kolaps našej…

Zviera už nemá byť na Slovensku vecou, psy sa budú povinne čipovať

Bratislava 21. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Sergei Grits)   Zviera sa už viac nemá na Slovensku považovať za vec. Zaviesť sa tiež majú opatrenia proti množiteľom, povinné čipovanie psov i opatrenia proti týraniu zvierat. Novinky prináša novela zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorú v stredu schválila vláda. Materiál prináša zmeny aj v Občianskom…

DĽR: Zákonom o reintegrácii Donbasu sa Ukrajina dostala do slepej uličky

Kyjev 21. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Ivan Sekretarev)   Predseda "najvyššej rady" samozvanej Doneckej ľudovej republiky (DĽR) Denis Pušilin v stredu vyslovil predpoklad, že zákon o reintegrácii Donbasu neochráni lídrov Ukrajiny od trestu za násilie páchané na civilistoch tohto regiónu. Informovala o tom v stredu proseparatistická tlačová agentúra DAN. Pušilin takto reagoval…

EÚ odkazuje maďarskému mestu: Nemôžete byť hlavným mestom európskej kultúry, máte príliš veľa šťastných bielych ľudí, krížov, kostolov a málo imigrantov

Székesfehérvár 21. februára 2018 (HSP/Foto:Screenshot:YouTube)   Nemôžete byť hlavným mestom európskej kultúry, odkázala porota EÚ maďarskému Székesfehérváru. Maďarské mesto Székesfehérvár sa prihlásilo do súťaže o titul "Európske mesto roku" a spolu s ďalšími siedmymi uchádzačmi sa dostalo až do semifinále. Mesto pre porotu pripravilo propagačné video, ktoré ukazuje najkrajšie časti mesta,…

Nadnárodná obchodná spoločnosť kritizuje Facebook a Google, hrozí zastavením inzercie

Svet 21. februára 2018 (HSP/Foto:unilever.sk)   Nadnárodná spoločnosť Unilever, ktorá patrí k najväčším svetovým inzerentom na sociálnych sieťach, pohrozila serverom Facebook a YouTube, že na nich nebude propagovať svoje výrobky, keď nezabezpečia zastavenie šírenia fake news, nenávisti, sexizmu. Ide tak o jeden z prvých prípadov, keď samotní inzerenti dbajú na čistotu…

Juncker zreorganizoval svoj tím, jeho kabinetu bude prvýkrát šéfovať žena

Brusel 21. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Ng Han Guan)   Predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker urobil v stredu zmeny v tíme svojich najbližších spolupracovníkov. Za nového generálneho tajomníka Komisie vymenoval doterajšieho šéfa svojho kabinetu Martina Selmayra, na ktorého miesto nastúpila Clara Martínezová Alberolová. Informovala o tom na svojej stránke Európska komisia.…

Z miesta havárie iránskeho dopravného lietadla vyzdvihli prvé telá obetí

Teherán 21. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Morteza Salehi/Tasnim News Agency via AP)   Záchranári vyzdvihli v stredu prvé telá obetí havárie dopravného lietadla iránskej spoločnosti Aseman so 66 ľuďmi na palube, ktoré sa v nedeľu zrútilo v hornatej oblasti na juhu Iránu. Informovala o tom agentúra DPA. Guvernér provincie Isfahán pre iránsku…

Talianom sa nepáči, že Whirlpool presúva výrobu na Slovensko, hovoria o "nelegálnej štátnej pomoci"

Rím 21. februára 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Richard Vogel) Pravidlá Európskej únie pomáhajú chudobnejším krajinám získavať pracovné miesta na úkor väčších krajín, uviedlo v utorok talianske ministerstvo priemyslu, ktoré reagovalo na plány nadnárodného výrobcu chladničiek Embraco (značka Whirlpool) presunúť výrobu z Talianska na Slovensko. Uvádza agentúra Reuters. Spoločnosť Embraco, ktorá sídli v Brazílii…

Počas aktuálnej chrípkovej sezóny sa zistilo 22 prípadov tzv. prasacej chrípky

Bratislava 21. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Bela Szandelszky)   Od začiatku aktuálnej chrípkovej sezóny 2017/2018 sa na Slovensku potvrdilo 22 prípadov chrípky typu A/H1pdm09. Počas minulého týždňa sa tzv. prasacia chrípka potvrdila u štyroch ľudí. "Keďže ide o celkom bežný chrípkový vírus, preventívne opatrenia sú identické ako v prípade iných chrípkových vírusov,"…

Svetoznámy slovenský mím slávi v Nemecku úspechy s predstavením Krížová cesta

Mníchov 21. februára 2018 (HSP/Foto: screenshot YouTube)   Milan Sládek, slovenský mím žijúci v Nemecku, sa svojím pantomimickým predstavením "Krížová cesta (Der Kreuzweg)" sa s veľkých úspechom už aj po minulé roky predstavil vo viacerých nemeckých mestách Sládek sa so svojím výkonom v 14 zastaveniach predstavil už aj v marci…

Lev v čínskej zoo si kvôli hladu odhryzol chvost

Čína 21. februára 2018 (HSP/Sputnik/Foto:youtube)   Namiesto kráľa zvierat uvideli návštevníci v čínskej zoologickej záhrade vyhladnutého leva. Na šokujúcich záberoch je vidieť, že zvieraťu chýba kúsok chvosta. Odhryzol si ho snáď sám? Zvieratá na videu zo zoologickej záhrady Taiyuan v čínskej provincie Šan-si sú skutočne vyhladnuté. Turisti obviňujú zoologickú záhradu…

Predsedníctvo vo V4 je jednou zo slovenských diplomatických priorít

Bratislava 21. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Jednou z hlavných priorít slovenskej diplomacie na roky 2018 a 2019 bude predsedníctvo vo V4, ktoré Slovensko prevezme v júli tohto roka. Vyplýva to z materiálu, ktorý v stredu schválila vláda. Cieľom piateho slovenského predsedníctva v zoskupení bude okrem iného "ukázať, že členstvo…

SR prispeje na riešenie príčin nelegálnej migrácie vyše 8 miliónmi eur

Bratislava 21. februára 2018 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Darko Vojinovic)   Slovensko prispeje do Núdzového zvereneckého fondu EÚ na odstraňovanie príčin nelegálnej migrácie prispeje sumou 8,75 milióna eur. Vyplýva to z materiálu, ktorý v stredu schválila vláda. Príspevok V4 v celkovej výške 35 miliónov eur má smerovať najmä do Líbye. Použijú sa na…

TopSpeed

Je skryté meranie rýchlosti len obyčajným príjmom pre štát?

2

Porušovanie MPR-ky je jedným z najčastejších priestupkov, ktoré páchajú vodiči na cestách. Okrem iného je tento priestupok ľahko zadokumentovateľný a dokázateľný. Existujú totiž rôzne merače rýchlosti, z ktorých niektoré vedia pracovať aj za zhoršených poveternostných podmienok. Policajti vykonávajú meranie rýchlosti preto, aby zvyšovali bezpečnosť na cestách. Aspoň to je jeden…

Trojvalec Volvo? Bohužiaľ už onedlho realita

10

Pamätáte si na doby, keď bol najmenším motorom v prémiových autách štvorvalec, a aj to len v najspodnejších motorizáciách? Tie časy sú však preč. Na vlnu downsizingu naskočilo Volvo s jeho štvorvalcovými dvojlitrami, teraz pokračujú s o valec menším motorom. Trojvalec Volvo bude mať svoj prvý debut v najmenšom SUV XC40.

Techrules Ren RS je čínsky diesel-elektrický hypercar s 1305 k

3

Čínska spoločnosť Techrules pripravuje na autosalón v Ženeve zaujímavé prekvapenie. Zobrali niečo, čo sa už dlho používa na železnici a preniesli to do sveta rýchlych kolies. Stroj Ren RS, ktorý predstavia na autosalóne má nezvyčajný pohon, ide totiž o diesel-elekrický hypercar. Číňania postavili hypercar len na jazdu na okruhu a len pre jedného,…

Nové španielske SUV bude SEAT Tarraco

0

Španieli už dávnejšie ohlasovali príchod tretieho SUV, čím by dorovnali prevahu niektorých značiek na poli SUV. Ešte minulý rok spustili hlasovanie o mene tretieho SUV modelu, ktorý ste mohli vybrať aj vy. Nové španielske SUV však svoje meno už pozná, bude ním SEAT Tarraco. A ako je u značky pravidlom, bude sa…

4 rady ako nepoškodiť auto počas lyžovačky

3

"Budúci rok si na 100% kúpim truhlu. Lyže už nebudem prepravovať v interiéri! Poškodil som si plasty v kufri a kožu na sedadlách." Tú vetu už povedalo mnoho z nás po tom, ako sme lyže prepravovali voľne umiestnené v batožinovom priestore tak, že časť trčala cez sklopené zadné sedadlá do…

V Bratislave opravia cesty a chodníky. Ide o tieto úseky

4

Tento rok opravia v Bratislave cesty a chodníky. Do opráv celkovo investujú 16 miliónov eur. 7 miliónov pôjde z rozpočtu hlavného mesta a 9 miliónov eur dodá vláda vo forme dotácie. Celkovo opravia 100 km jazdných pruhov. A "jazdných pruhov" neznamená 100 km ciest ako takých.

KAMzaKRÁSOU

Vyhrajte balíček úžasných produktov Puravida Bio v hodnote 41,40 €

2

Myslíte si, že na trhu existuje veľké množstvo výrobcov, ktorý spotrebiteľom predávajú široké spektrum kozmetiky a iných výrobkov? Súhlasíme! A rovnako medzi nimi nájdete aj veľké množstvo spoločností, ktoré na našom trhu ponúkajú prírodné produkty. Avšak, koľko z nich sa môže popýšiť vysoko kvalitnými produktmi, ktoré by uspokojovali vaše požiadavky? My…

Vatové tyčinky do uší: Zabudni na ich používanie! Dôvod ťa zaskočí

5

Vatové tyčinky do uší - tak univerzálny pomocník, a predsa sú škodlivé! Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, prečo? Používame ich všetci – muži, ženy, deti. Dokonca ich vieme využívať aj úplne inak. Doupravujeme si nimi rozmazaný rúž, otlačenú riasenku, či nedokonalú linku. Avšak, výrobcom sú predurčené na čistenie uši. Prečo ich…

Škodia odličovacie obrúsky našej pleti? Povieme ti pravdu!

4

Odličovacie obrúsky sú jednoduché na použitie, rýchle a vhodné pre lenivé ženy, no pravdepodobne to nie je najzdravšia voľba. Určite to je však zdravšie, ako spať s tvárou plnou makeupu, ktorý nám upcháva póry, zbiera nečistoty a koniec koncov nám môže spôsobiť nepríjemné zápaly a vrásky. Mnohé z nás sa snažia…

Prečo pestovať aloe vera? Takto ho využiješ pre zdravie i krásu!

4

Aloe vera patrí medzi pomerne známe a rozšírené rastliny. Do povedomia sa dostalo nielen netradičným zjavom no i svojimi pozitívnymi účinkami na ľudský organizmus. Je obľúbenou ingredienciou napríklad v rozličných kozmetických produktoch a nachádza sa dokonca i v nápojoch. Aloe vera je skvelé na vonkajšie i vnútorné použitie. Výbornou správou je, že vypestovať si ho môžete i doma.…

Afrodiziakum: Nakopni svoj sexuálny apetít týmito potravinami!

5

Neviete ako oživiť váš vzťah? Nudí vás partner alebo ste naopak príliš unavená na milostné hrátky? Povinnosti a starosti nám môžu niekedy popliesť hlavu oveľa viac ako náš milovaný. Presne v týchto chvíľach siahnite po niektorom z jedlých pomocníkov. Afrodiziakum, super potravina, ktorá vám zlepší náladu a ochutí život. Majte pre každý…

Video Nikto nie je dokonalý: Ženy odhaľujú svoje akné na Instagrame!

3

O prirodzenej ženskej kráse sa toho nahovorilo veľa, no len niekoľko žien má v skutočnosti v súčasnosti guráž vyjsť von a ukázať svetu, aká je ich tvár bez makeupu. A práve tieto ženy s takouto gurážou sa rozhodli viac nemlčať a ukázať svetu svoju pravú tvár. Preto možno vidíte akné na Instagrame, kde ho odhaľujú…

TopDesať

Včelí úľ priamo v obývačke? Spoločnosť z USA prišla s geniálnym riešením

0

Ako pravdepodobne vieš, populácia včiel je v konzistentnom poklese už dlhší čas a za hlavné príčiny sa považuje moderné priemyselné poľnohospodárstvo. Spoločnosť pôvodom zo Spojených štátov ale prišla so zaujímavým riešením, vďaka ktorému budeš môcť mať včelí úľ priamo v obývacej izbe. Výhyn včiel je zlou správou pre všetkých ľudí na…

3D kresby, ktoré vyzerajú veľmi realisticky

0

Vždy mu vravievali, že ma obrovský talent na kreslenie, no on to dlhé roky ignoroval. Reč je o 32-ročnom chlapovi zo Srbska, ktorý si nakoniec aj tak našiel cestu k maľovaniu. Začal totižto vytvárať 3D kresby, ktoré vyzerajú neuveriteľne realisticky. Ako sám vraví, svoj talent ignoroval a kresbám sa venuje…

Takto to vyzerá, ak je hlavou rodiny kreatívny otec s vášňou pre fotografiu a Photoshop

0

"Volám sa John Wilhelm. Narodil som sa v roku 1970 v Winterthur v Švajčiarsku, kde žijem spolu so svojou ženou a mojimi štyrmi deťmi (3 dcéry a 1 syn). A som kreatívny." "Fotografovanie bolo v mojom živote vždy dôležité. Môj otec bol skúseným hobby-fotografom a založil najmenej dve miestne fotografické…

Fotografie, ktoré poriadne potrápia tvoju hlavu

0

Už si niekedy videl mačku s guľometom? Pravdepodobne nie a zrejme ťa sklameme, pretože ju neuvidíš ani dnes. Na prvý pohľad ti však pri pohľade na túto fotografiu napadne, že ona má pri sebe naozaj strelnú zbraň. Týmto sa ti snažíme naznačiť, že dnes ti ukážeme fotografie, ktoré poriadne potrápia…

10 silných ilustrácií, ktoré ťa prinútia zamyslieť sa

0

Jeden obrázok znamená viac ako tisíc slov... Takto sa cítia ľudia po zhliadnutí ilustrácií tajomného japonského umelca Avogada6, ktoré prinútia zamyslieť sa naozaj každého. Tajomný ilustrátor a video-editor si nepraje zverejniť akékoľvek osobné údaje o svojom živote. "Som obyčajný človek, ktorý má rád chémiu," píše na svojom Twitterovom profile, ale jeho diela hovoria samé za seba.…

Inšpirácie na perfektné fotografie. Niektoré sú však nebezpečné

0

Niektorí riskujú svoj život, iní si neuvedomujú ani to nebezpečenstvo, ktoré im hrozí pri takejto nebezpečnej činnosti. To všetko robia kvôli sledovanosti na svojich instagramových a facebookových účtoch. Je naozaj fascinujúce, kam sa títo niektorí ľudia vyšplhali. Dnes ti teda prinášame inšpirácie na perfektné fotografie, ktoré určite záujmu aj tvojich…