• Dúhový aktivizmus verejnej ochrankyne práv a slovenská ústava

  Publikované 19.01. 2018 o 10:46 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Je Slovensko reálne demokratický právny štát a dodržiava vo veciach rodovej ideológie a dúhy vlastnú ústavu?
  Z povahy veci osobného dúhového aktivizmu verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej mimo a nad rámec zákona o verejnom ochrancovi práv, ponúkam nasledovný text vo veci klasifikácie konania ombudsmanky a možnosti riešení, určený pre dobrovoľných občianskych aktivistov…
  Vopred upozorňujem – nejde o nič, predbežne ani o život, len o kus, časťou spoločnosti uctievanej farebnej handry, vo farbách dúhy a dúhových symbolík…
  Odkazujem vás nielen na svoj predošlý článok, ale aj na diskusiu k článku, téme a podnetu anonymného diskutéra („mám rád“ anonymných diskutérov), ktorému som v diskusii vo svojom komentári na jeho priamy podnet, prisľúbil svoj verejne publikovaný názor a teda, poďme  k veci:
  https://blog.hlavnespravy.sk/2697/duhovy-aktivizmus-verejnej-ochrankyne-prav/
  Svojím článkom som voľne a vecne reagoval na tento článok, ako informačný zdroj:
  https://www.hlavnespravy.sk/dovodom-odchodu-mladych-zo-slovenka-su-aj-problemy-komunity-lgbti-tvrdi-liberalna-ombudsmanka-patakyova/1261148#comment-3688044257
  Diskutér Stephfooo pod prvým aj druhým článkom, ktoré ste si všetci vo svojom ale aj verejnom spoločenskom záujme primerane pozorne prečítali, pretože vždy a všade diskutujete aj vo verejnom spoločenskom záujme, a ide vám vždy o verejné a spoločné dobro a dobro spoločnosti, v ktorej a o ktorej diskutujete, nie o osobe autora alebo iných diskutérov, ale k veci a téme, ten diskutér vložil do oboch diskusií sken  odpovede verejnej ochrankyne práv na jeho vlastný osobný podnet, akože inak, vo verejnom spoločenskom záujme:

  Dostal odpoveď v súlade so zákonom. Hmm…
  Dúhová ochrankyňa teda veľmi dobre vie, čo patrí a čo nepatrí do kompetencií a pôsobnosti verejného ochrancu práv a kancelárie verejného ochrancu práv…

  Fakty a názory znalcov
  Na základe nedávno medializovaných informácií že používanie určitých symbolov ako sú napr. určité cifry, môže byť podkladom pre vznesenie obvinenia aj používanie a verejná propagácia dúhovej vlajky.
  Osobu Mariána. K. polícia obvinila z trestného činu extrémizmu. Dopustiť sa ho mal tým, že sociálne slabším rodinám rozdával šeky na sumu 1488 EUR. Cifry 14 a 88 sú známe ako symbol prívržencov nacizmu.
  Na základe právneho pravidla „de similibus ad similia eadem ratione procedentum est“ to znamená, že „v podobných prípadoch treba postupovať tým istým spôsobom“ odkaz na: K. Rebro Latinské právnicke výroky a výrazy, IURA Edition 1995, str. 95; viď aj zásada rovnakého zaobchádzania
  Diskutér Stephfooo podal podnet na úrad VOP vo veci pokračujúceho konania verejnej ochrankyne práv, t. č. Prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD., pretože sa domnieva, že jej konanie bolo a je v rozpore s právnym poriadkom, resp. s princípmi demokratického a právneho štátu, a to pre podozrenie zo spáchania trestného činu extrémizmu, vecne: prejavu sympatií k hnutiu, smerujúcemu k potlačeniu práv a slobôd podľa § 422 ako verejný prejav sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd (voľne prevzaté z diskusie).
  Verejná ochrankyňa práv vo svojej proti právnej činnosti pokračuje naďalej aj obhajobou svojho osobného dúhového aktivizmu ako súčasti jej náplne zo zákona o VOP.
  Trestný zákon
  „Kto verejne alebo na mieste verejnosti prístupnom, najmä používaním zástav, odznakov, rovnošiat alebo hesiel, prejavuje sympatie k skupine, hnutiu alebo ideológii, ktorá smeruje alebo v minulosti smerovala k potlačeniu základných práv a slobôd osôb, alebo ktorá hlása rasovú, etnickú, národnostnú, náboženskú nenávisť alebo nenávisť voči inej skupine osôb, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.“
  Som až udivený a „zaskočený“ sám sebou, že o dúhovej vlajke som neuvažoval ako o symbolike ideológie a hnutí, potláčajúcich práva a slobody iných, pričom o nich píšem, a mojou parketou sú ľudské práva a slobody…
  K svojmu údivu zo seba samého pridávam:
  Je neuveriteľné, aká je infekčná memetika zákerná…
  Vie nakaziť aj právnikov a ústavných právnikov…
  Tobôž laickú verejnosť.
  A byť nevdojak aj „pozadím“ aj pre aktivistické a trendistické nálezy súdnych znalcov v odbore, prokuratúry a rozhodnutia súdov…
  V opore o nič, alebo o vlastnú neznalosť veci, nízku alebo žiadnu ostražitosť, lebo mnohými dobrými úmyslami, aj cesta do pekiel býva dláždená…
  Rýchlo som samým sebou „zatriasol“, a nepotreboval som na to anjela, ako kedysi  Mohamed, najväčší prorok, mením svoj názor a pokračujem a píšem, čo mi už sám vlastný rozum diktuje (triezvy a „čistý“ nie v opojení a tranze):
  Diskutér Stephfooo (odpovedal som mu, že vyvesenie a používanie dúhovej vlajky nemožno označiť ako trestný čin) reaguje:
  „Prečinu prejavu sympatie hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných ľudských práv a slobôd sa uvedená Prof. JUDr. M. P., PhD. podľa dostupných dôkazov dopustila vyvesením dúhovej vlajky na mieste verejnosti prístupnom. Totiž, tak ako „Čísla 14 a 18 sú totiž známe (sic) ako symboly používané prívržncami nacizmu“ (RTVS Rádiožurnál 28.júla 2017 o 18:00), obdobným spôsobom sa dá zdokumentovať a preukázať že dúhová zástava je známa ako symbol extrémistu Tomáša Müntzera, ktorý vyvolával ozbrojené vzbury proti zavedenému spoločenskému poriadku a ktorý bol Komunistickou Stranou Nemecka (Dutsche Kommunistische Partei, DKP) oslavovaný a považovaný za vzor. Teda Müntzera adorovala strana šíriaca ideológiu ktorá v minulosti nielen že smerovala k potlačeniu základných práv a slobôd osôb, ale ktorej stúpenci tieto základné práva a slobody už aj aktívne a preukázateľne potláčali.
  Veta „Kto verejne alebo na mieste verejnosti prístupnom, najmä používaním zástav, odznakov, rovnošiat alebo hesiel, prejavuje sympatie k skupine, hnutiu alebo ideológii, ktorá smeruje alebo v minulosti smerovala k potlačeniu základných práv a slobôd osôb, alebo ktorá hlása rasovú, etnickú, národnostnú, náboženskú nenávisť alebo nenávisť voči inej skupine osôb, potrestá sa odňatím slobody“ implikuje že vyvesenie vlajky je trestný čin ak táto vlajka reprezentuje „skupinu, hnutie alebo ideológiu, ktorá smeruje alebo v minulosti smerovala k potlačeniu základných práv a slobôd osôb.“

  Stephfooo pokračuje:
  „Teda ak používanie čísla 1488 teda symbolu môže byť klasifikované ako trestný čin, potom podľa tohoto paragrafu aj vyvesenie vlajky môže byť trestný čin, a otázka stojí na tom či skupina, hnutie alebo ideológia, ktorej sa touto vlajkou prejavuje sympatia, smeruje alebo v minulosti smerovala k potlačeniu základných práv a slobôd osôb.“
  Dospel som k záveru:
  Ponúkam možné riešenie, lebo sťažnosť osoby diskutéra Stephfooo adresovaná priamo verejnej ochrankyni práv bola „ombudsmankou“ zamietnutá s odôvodnením, že:
  Sťažnosť nemôže preverovať orgán, úrad, proti ktorému sťažnosť smeruje.

  Stephfoo ostal stáť a domnieva sa, že v právnom priestore sa nemá kam pohnúť, lebo jeho podnet nemá kto riešiť. Zistil to aj vo svojej veci (stavebný úrad).
  Vážení, vážené „prostredníctvom predsedajúceho predsedajúceho“ 🙂 konštatujem, že:
  Slovensko nemá správny súd, nepozná pojem „super úradník“, nemá ani Úrad pre štátnu službu, lebo ho zrušila Dzurindova vláda ako nadbytočný!
  Aby mohla pokračovať v privatizácii!
  A Dzurinda sa vracia do politiky, aj so svojou karmou!

  Použijem teda (!) princíp Occamovej britvy, ako najjednoduchšie dostupné riešenie v súlade s obmedzenými možnosťami, ktoré poskytuje slovenský právny poriadok.
  Mimochodom, Slovensko je najjednoduchšou a najprimitívnejšou parlamentnou demokraciou, akú poznám.
  V možnosti sú dve riešenia v jednom:
  1. Podnet (otázka) pre GPSR
  2. Petícia pre NR SR a Úrad vlády SR

  Plus tretia inštančná možnosť:
  3. Ústavný súd SR
  Teda
  a/ podanie na Generálnu prokuratúru SR ako podnet vo veci návrhu na preverenie zákonnosti dúhového aktivizmu VOP a charakteru dúhovej vlajky,
  b/ petícia adresovaná Národnej rade Slovenska a Úradu vlády Slovenskej republiky vo veci a proti dúhovému aktivizmu VOP,
  c/ podanie na ústavný súd je koncovou inštanciou sporu v otázke dúhového aktivizmu verejnej ochrankyne práv na Slovensku.
  Ústavný súd spravidla koná na návrh, nie je súčasťou siete všeobecných a špecializovaných slovenských súdov, ústavný súd je nad súdnou, výkonnou a zákonodarnou mocou ako strážca ústavnosti a dodržiavania a výkladu ústavy, zákonnosti, zákonných a pod zákonných (nižších) právnych noriem, ľudských práv a slobôd.
  Ústavný súd Slovenskej republiky je nezávislý súdny orgán ochrany ústavnosti.
  Postavenie Ústavného súdu, sudcov Ústavného súdu, upravuje Ústava SR.

  Podnet pre Generálnu prokuratúru:
  Žiadam o prevererenie, či dúhová vlajka neopatrí k symbolom hnutí, potláčajúcich slobody a práva iných.
  Zároveň o preskúmanie dúhového aktivizmu “ombudsmanky“, či jej konanie nie je v rozpore s Čl 1 odsek 1, druhá veta:
  „Slovensko sa neviaže na žiadne náboženstvo ani ideológiu“ v časti ideológia.
  A či v danom prípade nejde o šírenie a podporu rodovej ideológie progresívnej novej ľavice radikálnych neomarxistov a teda pokračujúci trestný čin.
  A či Anketa Homofób roka nie je prinajmenej totalitná (fašizmus), pretože svojou povahou pripomína Norimberské zákony v časti označovanie a značkovanie (nálepkovanie) budúcich sociálne vylúčených, nežiaducich a nechcených jednou „menšinou“ nálepkou „Homofób roka“ a to za slobodu slova, názoru a presvedčenia, hoc aj racionálne podloženú…
  K veci už len poznámka: Zaplatí George Soros Slovensku aj výstavbu nových väzníc, aj pre homofóbov, lebo Slovensko nestíha, nemá, nedá, a vo výkone služby vo väzenstve chýba už asi dvesto príslušníkov služobného personálu ZVJS SR?

  K spracovaniu petície ma viedol podnet diskutujúceho pod článkami (dva odkazy vyššie) ktoré znovu odporúčam prečítať, aby ste vedeli o čom je reč…
  Ako naložíte s nasledovným obsahom, je na komkoľvek, kto z vás bude mať záujem v praxi a reálne naplniť pojem občiansky aktivizmus…
  Preambula a text petície (o čom je, a petit – čo sa má petíciou dosiahnuť):
  My, podpísaní občania a občianky Slovenskej republiky, touto petíciou žiadame Národnú  radu a Vládu Slovenskej republiky o vykonanie opatrení veci výkonu právomocí verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej nad a mimo rámec zákonných poverení (zákon o verejnom ochrancovi práv) a Ústavy Slovenskej republiky.
  1. Verejná ochrankyňa práv svojím osobným súkromným teplým aktivizmom porušuje Ústavu SR a zákon o verejnom ochrancovi práv
  a/ vyvesením dúhovej vlajky z okna úradu verejného ochrancu práv po dobu konania dúhového pride,
  b/ osobnou agitáciou za neexistujúce práva dúhy, ktorá sa vydáva za údajne utláčanú, diskriminovanú údajnú „sexuálnu“ menšinu, ktorej sú údajne odopierané jej základné ľudské práva,
  pričom taká menšina neexistuje a nebola ako menšina ľudsko-právne definovaná a také základné ľudské práva, založené na právach menšín neexistujú.
  Pojem „sexuálna menšina“ je ľudsko-právny blud a nezmysel.
  2. Verejná ochrankyňa práv koná nad a mimo rámec Medzinárodného Dohovoru, Listiny, Charty práv Európskej únie, Ústavy a zákonov Slovenskej republiky,
  čoho sa dopúšťa na dúhovom pride aj inak,
  čím koná a vo svojej činnosti pokračuje
  a/ nad rámec a mimo zákonných poverení a kompetencií, uložených zákonom o verejnom ochrancovi práv,
  b/ čím zároveň významne porušuje dikciu Ústavy SR  a Čl.1 odsek 1 Ústavy Slovenskej republiky a jeho druhú vetu: „Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo.“
  Verejná ochrankyňa porušuje Ústavu SR Čl.1 odsek 1 v časti ideológia (rodová ideológia).
  3. Svojím osobným dúhovým aktivizmom a konaním vedome a úmyselne zneisťuje
  a/ slobodné a demokratické ústavné zriadenie Slovenskej republiky
  b/ podkopáva základy právneho štátu,
  a zároveň uvádza do omylu
  a/ príslušníkov dúhy,
  b/ ľudsko-právne „neziskovky“,
  c/ ľudsko-právne laickú občiansku verejnosť,
  d/ médiá…

  Je tu dôvodné podozrenie, že dúhová vlajka je symbolom ideológie a hnutí potláčajúcich práva a slobody iných…
  To je ale parketa pre Generálnu prokuratúru SR a Ministerstvo vnútra, a ich odborníkov a znalcov na extrémizmus…

  Zdrojom spoločenského napätia a rozkolu spoločnosti nie je len osobný súkromný aktivizmus verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej (robila to aj jej predchodkyňa Jana Dubovcová), je ním aj Ministerstvo zahraničia SR a ambasáda MZ SR v Budapešti, ale robí to aj Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (agenda Odboru rodových rovností a rovnakých príležitostí) Ministerstvo spravodlivosti (agenda výboru pre práva osôb, hlásiacich sa k dúhe a agenda ratifikácie Istanbulského dohovoru).
  Na pozadí týchto činností bola vypracovaná Celoštátna vládna stratégia ochrany a podpory ľudských práv a osobitný Akčný plán ochrany a podpory osôb, hlásiacich sa k dúhe.

  Rodovú ideológiu majú vo svojich agendách pseudo ľudsko-právne „neziskovky“, prisaté na dotácie z vládneho rozpočtu a milodary „filantropa“ Georga Sorosa a jeho Open Society Foundation…
  Persóny z mimovládok saturujú novo vzniknuté liberálne politické strany, prostredníctvom nich sa infilturujú do parlamentu a píšu tam “svoje“ naše zákony… (a v budúcnosti, po parlamentných voľbách 2020 to môže to byť aj ústava!).
  A preberajú moc nad slovenskou vládou a Slovenskom…
  Poznámka: Je neuveriteľné, ako funguje Overtonovo okno a aká je nebezpečná infekčná memetika…
  Dúhoví aktivisti a ich „neziskovky“ nedávno „chytili“ ako „dobrého anjela“ do klobúka aj prezidenta SR (ten, akoby sa práve vrátil z Mesiaca, vyzýva na verejnú spoločenskú diskusiu, ktorá už dávno beží a už bezmála prerastá do občianskej vojny).
  Oba spôsoby manipulácie majú vplyv aj na nálezy prokuratúry a rozhodnutia aktivistických a trendistických súdov…
  Súdny trendizmus a aktivizmus k nám do Európy a EÚ prišiel z USA. V opore o nič.

  Preambula petície bola spracovaná v opore o Ústavu a príslušné zákony Slovenskej republiky:
  1. Listina základných práv a slobôd (tvorí jadro Ústavy SR):
  http://www.zakonypreludi.sk/zz/1991-23
  2. Ústava SR:
  https://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/40221/1/2
  3. Zákon o verejnom ochrancovi práv:
  http://www.zakonypreludi.sk/zz/2001-564

  Doplnkové dokumenty a poznámky
  (mimo rámec textu preambuly petície):
  1. Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv v SR:
  http://www.radavladylp.gov.sk/celostatna-strategia-ochrany-a-podpory-ludskych-prav-v-sr/
  2. Akčný plán Ministerstva spravodlivosti SR ochrany a podpory práv osôb LGBTI na roky 2016-19 (pripomienky):
  https://www.hfi.sk/legislativa/256-pripomienky-hfi-k-akcnemu-planu-pre-lgbti-ludi
  3. Istanbulský dohovor, súvislosti, väzby a výstupy:
  http://moznostvolby.sk/dohovor-rady-europy-o-predchadzani-nasiliu-na-zenach-a-domacemu-nasiliu-a-o-boji-proti-nemu-i-cele-znenie/
  S Istanbulským dohovorom a kampaňou za jeho ratifikáciu Slovenskom, súvisí a naň nadväzuje a oň sa opiera aj humbug okolo #MeToo Campaign 2017, zameranej proti sexuálnemu obťažovanie (sexual harassment)…
  https://rinj.org/metoo/?gclid=CjwKCAiA4vbSBRBNEiwAMorERyZAgP6vgBpnY4fl3WDxlEb_Id9ndyQRelDORXcOLaOViYjKcaSZ-RoCC6kQAvD_BwE
  Najúčinnejším a najlepším prostriedkom proti sexuálnemu obťažovaniu alebo výslovnému sexuálnemu násiliu je čador, burka, burkina alebo nikáb.
  Alebo papierové vrece a na hlavu vydlabaná tekvica.
  A ak nepomôže ani to, tak tvár, milé obťažované dámy, rozožratá kyselinou.
  A budete mať pokoj…
  V Bruseli a v Srassburgu sa na tom intenzívne pracuje.
  Významný pokrok už dosiahli Nemci a Francúzi v „jadre“ EÚ…
  Alebo konvertujte.
  Tie poškodené už mali dávno.
  A pozdravujem feministky.
  Tiež jedna z obetí sexuálneho násilia:
  „K filmu som sa dostala cez posteľ. Bola som pri tom ale sexuálne obťažovanááchjóój!!!“
  Slovensko sa nepotrebuje podrobiť tejto kampani. Ani Istanbulskému dohovoru. Proti akémukoľvek násiliu má svoje legislatívne nástroje. Stačí ich dôsledne využívať.
  6. https://www.hlavnespravy.sk/dovodom-odchodu-mladych-zo-slovenka-su-aj-problemy-komunity-lgbti-tvrdi-liberalna-ombudsmanka-patakyova/1261148#comment-3688044257
  7. https://blog.hlavnespravy.sk/2697/duhovy-aktivizmus-verejnej-ochrankyne-prav/
  Objem dokumentov a pracovných dokumentov v rámci informačnej prípravy na legislatívne procesy v oblasti ochrany a podpory dúhy rastie takou rýchlosťou, akú zvládajú štátni úradníci Slovenska, je dôkaz, že Slovensko je „právny štát“ s perfektne pracujúcim byrokratickým aparátom aj v časti práva údajne diskriminovaných a utláčaných „sexuálnych menšín“ (dúha).
  Štát ale nedefinuje a neartikuluje, čo je „sexuálna menšina“. Lebo taká menšina nebola nikdy a nikde ľudsko-právne definovaná.
  Je tu už ale dôvodná a akútna obava, že ide o nastoľovanie fašizmu a vlády jednej „menšiny“ nad ostatnou drvivou a na okraj záujmu spoločnosti vytláčanou väčšinou (tou, ktorá preferuje tradičnú, osvedčenú rodinu, založenú manželstvom muža a ženy).
  Ibaže objem dokumentov pre ostatných nositeľov základných ľudských práv, trebárs inak hendikepovaných osôb a skupín, viazne…
  Poznámky
  K petícii je možné prepracovať sa priamo, skupinou dobrovoľných aktivistov alebo založením občianskeho združenia.
  Cesta cez novo založené občianske združenie je zdĺhavá a čas sa kráti. Tento aktivizmus je možný iniciatívou už existujúcich občianskych združení…
  Ak vám záleží na slobodnom, demokratickom, nie dúhovo fašistickom a totalitnom Slovensku, a na spôsobe jeho ďalšieho „integračného“ smerovania do euro a transatlantických štruktúr (orwellizmus a newspeak), budete konať…
  V záujme spoločnej budúcnosti a existencie Slovenska.
  Väčšina príslušníkov dúhy nesúhlasí s agendami ich „ochrancov“, za ktorých sa vydávajú dúhové „neziskovky“.
  Dúhové pochody sú saturované dúhovými turistami zo zahraničia, ktorí sú platení tamojšími a našimi „neziskovkami“ a sú im preplácané cestovné, ubytovacie a stravovacie náklady.
  Dúhové pochody majú budiť dojem početnej a rastúcej masovosti.
  Príslušníci a priaznivci dúhy nevedia, netušia, že sú používaní a zneužívaní mimovládnym neomarxistickým „neziskovým“ dúhovým sektorom novej neomarxistickej ľavice, ako ich rukojemníci a novodobý diskriminovaný, utláčaný,údajne na okraj spoločnosti vytláčaný a sociálne vylúčený dúhový proletariát, tlačený do prostredia subkultúry…
  Sú výživnou stravou pre molocha a ľudožrúta – „progresívnu“ novú ľavicu neomarxistov…
  Mediálnou manipuláciou, Overtonovým oknom a infekčnou memetikou zmagorený takzvaný normálny hetero štandard zväčša a často ani len netuší, o čom je reč, a čo sa deje…

  Ponúkam jednoduché ale prácne riešenie, zodpovedajúce Occamovej britve:
  Proti manipulácii sa dá demanipuláciou.
  Proti indoktrinácii de-indoktrináciou.
  Proti Overtonovmu oknu antropologickou pravdou, nie sociálno-filozofickou, neomarxistickou a neodarwinistickou rodovou ideológiou a pseudo pravdami, vydávanými za vedeckú pravdu.
  Proti infekčnej virálnej a bakteriálnej memetickej nákaze sa dá a má ochranným očkovaním, antibiotikami a antivirotikami.
  A otužovaním.
  Dajte si ľadovú sprchu a pusťte sa už konečne do roboty.
  Začnite už konečne premýšľať vlastnými hlavami, lebo toto sa od vás žiada, a aby bolo jasno, čo:
  Vaše aktívne, samostatné a kritické myslenie!
  Buďte ostražití a konajte.

  Celej dúhe a jej, ich „ombudsmanke“ treba vysvetliť, že manželstvo ani registrované partnerstvo nie sú základné ľudské práva ale akcesorické práva, a Ústava SR a zákon o rodine definujú manželstvo ako zväzok muža a ženy.
  A „ombudsmanke“, aby sa pridŕžala zákona o verejnom ochrancovi práv a rešpektovala ústavu SR a právny poriadok Slovenskej republiky…
  Elektronickú petíciu možno vyhotoviť a aktivovať tu:
  https://www.peticie.com/online?gclid=CjwKCAiAhfzSBRBTEiwAN-ysWNy5uDoATe35wTBxNMhE2oWaujksxEeNCP65ZDiosjOUKDplbh64URoCa8wQAvD_BwE
  Jej spustenie treba oznamovať elektronickou poštou, prostredníctvom webu, sociálnych sietí a tam v novinkách, na stránkach, zdieľaním na osobných profiloch a četom.
  Urobte niečo viac, prekročte svoj tieň, vyjdite zo seba a nad seba, a nebuďte pred voľbami NULY, pri volebných urnách JEDNOTKY a po nich znova NULY.
  Potrebná bude ale aj papierová forma (papier formát A4, tlač, podpisové hárky, ich distribúcia osobne alebo poštou, dobrovoľní aktivisti).
  Máte vlastný rozum a slobodnú vôľu, užite si ich a rozhodnite sa.
  Založte si petičný výbor a pracujte.
  Nedostanete za to ani cent.
  Nie ste mimovládne „neziskovky“.
  Ale môžete byť.
  Zatiaľ.
  Iba času ubúda.
  Žijeme v etape post demokratickej spoločnosti.
  Máte možnosť zabrániť vzniku a nástupu tretej totality.
  Pekne pozdravujem. 🙂
  Autor článku: Juraj Režo alias notorickyobcan
  Pozdravuje vás  aj verejná ochrankyňa práv:

  Z dôvodu nedostatku miesta a iných viditeľných možností (nemôžem vymetať všetky blogoviská a weby), vkladám sem spracované súbežné poznatky v tejto veci, ktorá úzko súvisí s vecou dúhového ľudsko-právneho aktivizmu verejnej ochrankyne práv, prinajmenej vo veci svojvoľného aktivizmu:
  Už roky sledujem nie stav ľudských práv na Slovensku, o ňom píšem spravidla inde, ale aj stav prístupu ústavných činiteľov k nim a výkonu svojich ústavných poverení…
  Mienim ich osobné záujmy v konflikte s verejným spoločenským záujmom…
  Koho a čie záujmy sledujú a zastupujú…
  Mienim ich odborné a kvalifikačné predpoklady a kompetencie…
  Kde sa tam vzali a kto ich tam nominoval a dosadil…
  Kto všetko sedí v parlamentnom výbore pre ľudské práva…
  Kto všetko sedí v kadejakých pod výboroch pre ľudské práva a čo tam vyvádza…
  A ako sa k tomu majú a z toho bordelu profitujú ľudsko-právne „neziskovky“…
  Kto všetko a čo vyvádza v úradníckych kreslách na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny a ministerstve spravodlivosti…
  Ľudia, bdejte, to je horor…
  Toto treba zastaviť!
  Augiášov chliev vyčistiť!
  Otázka:
  KAM TÍTO ČINOVNÍCI ŤAHAJÚ SLOVENSKO?
  Chcú ľudí zblázniť??!
  Poslankyňa Natália Blahová je jednou z výrazne nekompetentných persón nielen ako členka strany SaS, ale aj vo veciach svojho ľudsko-právneho aktivizmu, v oblasti práv detí v ich najlepšom osobnom a spoločenskom záujme…
  Prečo sa k ľudským právam vyjadruje aj Blahovej kamoška a spoluposlankyňa, pologramotná Lucia Nicholsonová?
  Viera Tomanová (postkomunistická „socialistka“) „kope za seba a pre seba“, ktorá po Mečiarovi „zdedila“ Smer…, veď si spomeňte aj na už jej „sociálne podniky“, ako sa zúrivo trhala a hádzala o zem o funkciu detskej ombudsmanky…
  Viete, ľudia, o koľko prachov tam ide..?
  Viete, koľko ide a kdesi sa stráca v kancelárii vládneho splnomocnenca Ábela Ravasza pre integráciu Rómov..?
  Už 26-ty rok sa o Rómoch len tára v priamom prenose, pozri aj Ravasz, Krajniak,  v ďalšej Téme dňa… a aký a kto z toho, z tých ich „debatných krúžkov“ má..?
  A toto len tak beztrestne, a bez hanby a nekoncepčne (vina padá aj na TA3!):
  https://www.ta3.com/clanok/1120243/bezpecnost-v-osadach-a-okoli.html
  Veď toto všetko je problematika ľudských práv, pre boha živého, takto sa to nedá..!
  Veď to je aj ponižovanie ľudskej dôstojnosti a urážka občanov, divákov..!
  Nebyť predsedu ĽSNS sediaceho v danom čase a momente hlasovania o členstve uchádzačov, politických nominantov do parlamentného výboru pre ľudské práva, tak v ňom sedí aj úplne nekompetentná a z neznalá problematiky ľudských práv Simona Petrík:
  https://www.youtube.com/watch?v=rP0In1zkLXg
  Ak ste sledovali alebo nesledovali Tému dňa TA3 zo 16.1. 2017, však ak chcete si pozrite:
  https://www.ta3.com/clanok/1120172/ochrana-deti-na-slovensku.html
  A k tomu, ak chcete, si prečítajte:
  https://www.hlavnespravy.sk/z-vystupenia-poslankyne-blahovej-sas-onemela-aj-psychologicka-v-studiu/1280202
  Tak, aj to by sme mali…
  Čo príde na rad ďalšie..?
  Pýtam sa ako Juraj Režo

   

   

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  V severosýrskom meste Manbidž pri útoku na príslušníkov Američanmi vedenej koalície zahynulo 16 ľudí

  Damask 16. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/ANHA)   Dvaja americkí vojaci a 14 ďalších osôb prišlo v stredu o život pri samovražednom útoku namierenom na koaličné sily vedené USA v severosýrskom meste Manbidž. Na základe informácií mimovládnej organizácie Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) o tom napísala agentúra Reuters Podľa SOHR…

  Českí politici: Palachov čin zostáva varovaním, jeho odkaz platí aj dnes

  Praha 16. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:screenshot YouTube)   Česko si v stredu pripomína 50 rokov od upálenia študenta Jana Palacha. Politici oslovení portálom Novinky.cz sa vo všeobecnosti zhodujú, že jeho odkaz platí aj dnes a jeho čin zostáva akýmsi varovaním Čin Jana Palacha je podľa premiéra Andreja Babiša (ANO) jedným z…

  Ušakov: Trump nie je agentom Kremľa, je to hlúposť

  Moskva 16. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Jacquelyn Martin)   Poradca ruského prezidenta pre zahraničnú politiku Jurij Ušakov v stredu označil za "hlúposť" tvrdenia, že americký prezident Donald Trump je agentom Ruska "Je to hlúposť, tu niet čo komentovať," uviedol Ušakov na žiadosť novinárov, aby sa vyjadril k tvrdeniam týkajúcim sa údajných Trumpových…

  Cameron pre BBC: Neľutujem vypísanie referenda o brexite, podporujem Mayovú

  Londýn 16. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Matt Dunham)   Bývalý britský premiér David Cameron v stredu uviedol, že podporuje snahy premiérky Theresy Mayovej o zaistenie dohody o odchode z EÚ, ktorú Británia dosiahla s Bruselom V rozhovore pre britskú spravodajskú spoločnosť BBC tiež uviedol, že neľutuje vypísanie referenda, v ktorom sa v…

  Mariana Kočnera vypočujú v prípade prípravy likvidácie Šufliarskeho

  Bratislava 16. januára 2019 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Dušan Hein)   Podnikateľa Mariana K., ktorý je v súčasnosti v sprísnenej kolúznej väzbe v tzv. kauze televíznych zmeniek, vypočujú v prípade prípravy fyzickej likvidácie prvého námestníka generálneho prokurátora SR pre trestný úsek Petra Šufliarskeho "S touto osobou som nemal nikdy blízky vzťah, rodinný, priateľský,…

  Ak materské školy pýtajú doplatok na obed od rodičov, porušujú dohodu, tvrdí Tomáš

  Bratislava 16. januára 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Marko Erd)   Ak sa nájdu materské školy, ktoré pýtajú ešte nejaké centy od rodičov navyše ako doplatok za obed, je to porušenie dohody medzi vládou a Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS). Tvrdí to jeden z predkladateľov návrhu o obedoch zadarmo poslanec NR SR za…

  V Juhoafrickej republike chceli uprednostniť zdravotníkov tmavej pleti, projekt zlyhal

  Durban 16. januára 2019 (HSP/Foto: Pixabay)   V Juhoafrickej republike chcú vzdelať a pripraviť do praxe 100 nových lekárov-špecialistov s tým, že nebudú bielej pleti, ale tmavej, aby "napravili historickú rasovú nerovnováhu", ale projekt sa dostal pod paľbu kritiky práve kvôli svojmu rasistickému poňatiu Podľa Daily Mail, oddelenie zdravotníctva v juhoafrickej provincii…

  Brexit ovplyvní najmä rozpočet na Spoločnú poľnohospodársku politiku EÚ, tvrdí Matečná

  Bratislava 16. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Diana Černáková)   Ak Spojené kráľovstvo odíde z EÚ, pre poľnohospodárov to bude znamenať predovšetkým menej peňazí na Spoločnú poľnohospodársku politiku (CAP). Zostávajúce členské krajiny vrátane Slovenska budú musieť počítať so zvýšením národným zdrojov na spolufinancovanie európskych programov, ale aj so zvýšenou administratívou Uviedol to Michal…

  Katalóg trestných tabu, alebo ako si polícia vynucuje politickú korektnosť. Na čo sa ešte rodič môže sťažovať a na čo už nie?

  Praha 16. januára 2019 (HSP/Foto: Pixabay)   Jan Vučka na českom portáli Echo24 upozorňuje, že "česká polícia vynucuje politickú korektnosť hrozbou uväznenia". Jeho slová sú reakciou na správu o zamietnutí ústavnej sťažnosti proti podmienenému zastaveniu trestného stíhania s jednoročnou skúšobnou dobou. Istý rodič totiž napísal e-mail riaditeľke materskej škôlky o…

  "Nekúpime si lístok do kina na film, ktorý neuvidíme": Rusko odmietlo zaplatiť príspevok Parlamentnému zhromaždeniu Rady Európy

  Bratislava 16. januára 2019 (HSP/Sputnik/Foto:TASR-Štefan Puškáš)   Ruská federácia nebude platiť príspevok Rade Európy v roku 2019, vyhlásil to dnes ráno podpredseda Štátnej dumy (dolná komora dolná komora Federálneho zhromaždenia) Petr Tolstoj "Rusko si nebude kupovať lístok do kina na film, ktorý neuvidí, a nebude teda platiť za svoju neúčasť,"…

  Sme čoraz viac chorí? Štát pozná univerzálny liek: Zaviesť novú daň!

  Bratislava 16. januára 2019 (HSP/Foto:Pixabay)   Analytici ministerstiev zdravotníctva a financií usporiadali tlačovú besedu, na ktorej prezentovali štatistiku, že Slovensko sa dostalo na popredné miesta v spotrebe cukru, čo sa prejavuje aj na zdraví populácie. Navrhli aj riešenia – jedným z nich je napríklad zaviesť daň na cukor Na tlačovej…

  S komunikáciou s obvinenou sa podľa Mosta-Híd musí vyrovnať Glváč

  Bratislava 16. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Diana Černáková)   So záležitosťou týkajúcou sa komunikácie s Alenou Zs., obvinenou z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, sa musí podľa Mosta-Híd vyrovnať sám podpredseda Národnej rady SR Martin Glváč (Smer-SD). Informovala o tom hovorkyňa strany Klára Debnár Alena Zs. mala…

  Pápež povzbudil Pochod za život v Paríži o výhrade vo svedomí lekárov

  Paríž 16. januára 2019 (HSP/TK KBS/RV/Foto:TK KBS/marchforlife)   V Paríži sa v nedeľu 20. januára uskutoční už 13. ročník Pochodu za život. Organizátorov, medzi ktorými sú aj rozličné katolícke združenia, povzbudil prostredníctvom apoštolského nuncia vo Francúzsku Mons. Luigiho Venturu v krátkom posolstve pápež František Tohtoročný parížsky pochod za život, ktorý…

  Ukrajinský analytik "upokojil" domácu verejnosť: Do prezidentských volieb na Ukrajine zo strany Ruska nehrozí žiaden útok

  Kyjev 16. januára 2019 (HSP/Foto:Screenshot:YouTube ZIK)   Ukrajinskí politici a médiá stále strašia verejnosť tým, že Rusko každú chvíľu môže napadnúť Ukrajinu. Tých varovaní bolo neúrekom, ale v priebehu piatich rokov k žiadnemu úroku nedošlo. Občas zaznievajú aj čiastočne odlišné vyhlásenia. Napríklad, ukrajinský analytik Dmitrij Snegirev „upokojil“ domácu verejnosť, keď povedal, že…

  Samovražedný atentátnik zaútočil na vojenskú hliadku Američanmi vedenej koalície

  Damask 16. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Hassan Ammar)   Auto naložené výbušninami explodovalo v stredu pri meste Manbidž na severe Sýrie po tom, ako ho samovražedný atentátnik nasmeroval na vojenskú hliadku Američanmi vedenej koalície. Na základe informácií mimovládnej organizácie Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) o tom napísala agentúra DPA Explóziu…

  Bolsonaro uvoľnil pravidlá držby zbraní

  Rio de Janeiro 16. januára 2019 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Raimundo Pacco)   Nový brazílsky prezident Jair Bolsonaro podpísal v utorok dekrét, ktorý umožní Brazílčanom dostať sa ľahšie k vlastným strelným zbraniam. Je to prvá z mnohých očakávaných zmien týkajúcich sa vlastníctva strelných zbraní v krajine, ktorá v celkovom počte vrážd zastáva nelichotivé prvé…

  Francúzsko urýchľuje prípravy pre prípad brexitu bez dohody

  Paríž 16. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Michel Euler)   Francúzsko urýchli svoje prípravy na vystúpenie Británie z EÚ bez dohody. Pristupuje k tomu po tom, ako britský parlament v utorok veľkou väčšinou hlasov odmietol dohodu o tzv. brexite, ktorú na rokovaniach s EÚ dosiahla vláda premiérky Theresy Mayovej Podľa agentúry AFP to…

  Ukrajinský minister obrany poďakoval Lajčákovi

  Bratislava 16. januára 2019 (HSP/Sputnik/Foto: TASR-Pavel Neubauer)   Ukrajinský minister obrany Stepan Poltorak informoval o stretnutí s predsedom OBSE a hlavou slovenského ministerstva zahraničných vecí Miroslavom Lajčákom. Rokovali o situácii na Donbase a o spolupráci medzi ministerstvami obrany oboch krajín "Dnes som mala stretnutie s ministrom zahraničných vecí Slovenska Miroslavom…

  TopSpeed

  Dopraváci na Morave vyfasovali zabavené Audi RS6!

  6

  Téma na čom jazdia policajti služobne je pre verejnosť vždy mimoriadne zaujímavá. O to viac, ak sú to perly automobilového priemyslu. U nás medzi elitu niekedy patrila BMW M5 E60, či viaceré Audi S4 B7. Samozrejme, skvostov je v garážach polície oveľa viac. No už dlho neboli obmenené. Dnes podobné…

  Diaľničná patrola mala v r. 2018 najviac práce v okolí Bratislavy

  0

  Diaľničná patrola bola počas celého roka 2018 maximálne vyťažená. Spolu šestnásť vozidiel NDS najazdilo viac ako 2,3 milióna kilometrov. Najviac zásahov zaznamenali v Bratislavskom kraji. Diaľničná patrola len tu za uplynulý rok najazdila takmer 150 tisíc km. Môže za to niekoľko faktorov.

  Saleen S7-R GT1 znie aj po rokoch úžasne

  1

  Nie je to tak dávno, čo plecháčom na okruhoch kraľovali autá GT1. Boli to prekrásne mašiny, kde automobilky a tímy poslali na trať to najlepšie, čo bolo možné. Mohli sme tak obdivovať veľké 12, 10, či 8-valce. Nebola núdza o extrémne drahé stroje ako McLaren F1 GTR, alebo o niekoľko rokov neskôr…

  Nissan Leaf Nismo RC je elektrický pretekár

  2

  Prednedávnom sme priniesli informácie o špeciálnej edícii bežného Leafu, ktorej okrem predĺženia dojazdu zvýšili aj celkový výkon. Nissan Leaf Nismo RC je však z iného súdku. Pretekársky elektromobil totiž skrýva zaujímavé dynamické parametre, ktoré však bohužiaľ na bežnú cestu určené nebudú. Napriek tomu je zaujímavé sledovať, že svet moršportu sa neuberá pozornosťou len už trošku…

  Volkswagen si nedá pokoj. Hrozí zvolávanie motorov VW 1,2 TDI

  1

  Tak sa nám tá situácia s podvodnými emisiami akosi nechce stále upokojiť. Nemecký federálny úrad pre automobilovú dopravu (KBA) po čase zvažuje, že nariadi opätovné zvolávanie motorov VW. Dôvod je stále ten istý - podozrenia s manipulovanými výsledkami emisných kontrol. Nové informácie v nedeľu priniesli noviny Bild am Sonntag. Tentoraz sa…

  Audi RS4 a BMW M3 GTS, kto z koho?

  5

  Kanál carwow má v poslednej dobe vyhradené miesto pre staršie Audi a BMW. Niekoľko za sebou idúcich duelov práve týchto dvoch automobiliek o tom niečo naznačuje. Keďže viacero z týchto áut má svojich hrdých majiteľov aj na Slovensku, je dôvod ukázať vám akciu, ktorú v našich končinách nie je pre viaceré dôvody veľmi reálne zrealizovať,…

  KAMzaKRÁSOU

  Známe osobnosti a Ples v opere 2019: Ako hodnotia 19. ročník?

  3

  Priestory historickej budovy Slovenského národného divadla v sobotu opäť patrili dobročinnému Plesu v opere, ktorý aj tento rok oficiálne otvoril plesovú sezónu na Slovensku. Počas 19.ročníka tohto významného podujatia nechýbali ani známe osobnosti z oblasti kultúry, umenia, športu a významné mená filantropie. Ako trávili večer plný dobročinnosti, kultúry a umenia? Známe…

  Vieš, čo je laryngitída? Zisti, ako sa prejavuje a lieči!

  1

  Ochorenie zvané laryngitída je pomerne bežné a často sa vyskytuje napríklad u detí. Radíme ho medzi choroby dýchacej sústavy človeka, pričom môže mať infekčný aj neinfekčný pôvod. Medzi symptómy, ktoré toto ochorenie sprevádzajú, radíme okrem iných aj zachrípnutý hlas, suchý kašeľ či sťažené dýchanie. V článku sa dozviete, čo je laryngitída, akými príznakmi…

  Ženský pohľad na: Jeep Compass 2.0 l - SUV vhodné do mesta

  1

  Nový model Jeep Compass patrí do segmentu kompaktných SUV (ako Nissan Qashqai, Škoda Karoq, VW T-Roc...). Ide o druhú generáciu s vylepšeným atraktívnym dizajnom a najnovšími technológiami. Kategória SUV je rýchlo rastúca a predpokladá sa, že do roku 2020 jej podiel na predaji bude takmer 20 percent. Pozrime sa teda bližšie na jeho prednosti.

  Video VIDEOTEST: Vitabrid Scalp Shampoo s technológiou Vitabrid

  3

  Ten nepríjemný pocit, keď si oblečiete čierne tričko, sveter alebo rolák a ten je zrazu posiaty malými bielymi vločkami, ktoré síce pripomínajú snehové vločky, ale ani z ďaleka nimi nie sú. Ten pocti, keď si prehrabnete prstami vo svojej hrive a zrazu vám ostanú dlane plné vlasov. Ten pocit, keď už ani pohľad…

  Pavlovovej torta s mascarpone: Napeč ako ozajstná cukrárka!

  5

  Vyzerá skvele a zvládnu ju pripraviť aj amatérske cukrárky! Homemade Pavlovovej torta s mascarpone krémom vás a vašich blízkych navyše dostane znamenitou chuťou a ľahkou konzistenciou a kreatívnejšie duše ocenia aj možnosť experimentovať pri jej zdobení. Prinášame vám osvedčený recept na Pavlovovej tortu, ako sa tiež tento zákusok zvykne nazývať,…

  Vyhraj 4x ENVY pleťové sérum pre špeciálne potreby pleti

  2

  Pleťové sérum má ľahučkú textúru a vďaka svojim vlastnostiam dokáže preniknúť do hlbších vrstiev pokožky, a tým pôsobí z jej vnútra. Je účinnejšie ako pleťový krém, pretože obsahuje vyššiu koncentráciu aktívnych zložiek. To z pleťového séra robí nástroj na cielené riešene problémov s pleťou. A presne takéto je aj ENVY pleťové sérum, ktoré môžete u nás…

  TopDesať

  Kokaín, či stabilizátory nálady: Vieme, čo všetko sa nachádza v našej strave?

  0

  V dnešnej dobe má človek na výber naozaj z veľkého množstva pochutín. O tom či sú zdravé alebo nezdravé sa dá vyčítať z obalu alebo zistiť na internete. Kedysi však ľudia moc na výber nemali, a tak siahali po tom, čo bolo najznámejšie. Aj za cenu toho, že do tela…

  Smutný rebríček: Tieto krajiny zažívajú najvyššiu mieru vrážd

  0

  Krajiny s najvyššou mierou násilných úmrtí ťa môžu prekvapiť. Je známe, že moderný svet je všetko, len nie bezpečné miesto. Aj napriek tomu je šokujúce názorne vidieť, ako nebezpečný môže byť svet naozaj. V dnešnom zozname sa pozrieme do všetkých kútov sveta cez medzinárodnú štatistiku o vraždách. Na základe počtu vrážd na 100 000 obyvateľov za rok…

  7 geniálnych vecí, ktoré si si vo filme Harry Potter určite nevšimol

  0

  Knihy či filmy o čarodejníkovi menom Harry Potter pozná snáď asi každý. Existuje však 7 skrytých súvislostí, ktoré si vo filme určite prehliadol. A že to nie sú len také obyčajné veci, sa môžeš presvedčiť sám. :) [adrotate skupina = "11"] 1. Zmätená profesorka Trelawneyová Harry Potter sa narodil v

  Jednoduché triky, ktoré fungujú na tých najjednoduchších veciach

  0

  Občas nám dajú zabrať aj obyčajné jednoduché veci. Ak máš chvíľku čas, tak ti ukážeme zopár jednoduchých riešení, ktoré sa ti zídu (raz určite áno). Tieto nenáročné triky totižto väčšinou použiješ pri obyčajných veciach. Práve tieto jednoduché triky ti možno otvoria oči a ty zistíš, že celý život robíš určité…

  10 odvážnych žien, ktoré navždy zmenili svet

  0

  Mnohé štúdie ukazujú, že práve ženy sú tým silnejším pohlavím. Už v maternici predbiehajú mužské pohlavie v rýchlosti vývinu, sú schopné žiť dlhšie ako muži aj v extrémnych podmienkach (epidémie, hladomory),... No naprieč históriu sú to práve ženy, ktoré to často mali omnoho ťažšie ako muži. Dokonca ani nemali právo voliť! Existujú…

  10+ silných ilustrácií, ktoré ukazujú každodenné utrpenie zvierat

  0

  Človek, ako tvor inteligentný, by mal dbať o zvieratá a ochraňovať tieto slabšie bytosti, ktoré sa o seba možno nedokážu postarať samé. No situácia vo svete je často opačná a ľudia zvieratá hlúpo zneužívajú pre svoj vlastný (finančný) prospech. Na utrpenie zvierat sa v rámci Inktober 2018 rozhodla upozorniť aj…