Dúhový aktivizmus verejnej ochrankyne práv a slovenská ústava

Publikované 19.01. 2018 o 10:46 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

Je Slovensko reálne demokratický právny štát a dodržiava vo veciach rodovej ideológie a dúhy vlastnú ústavu?
Z povahy veci osobného dúhového aktivizmu verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej mimo a nad rámec zákona o verejnom ochrancovi práv, ponúkam nasledovný text vo veci klasifikácie konania ombudsmanky a možnosti riešení, určený pre dobrovoľných občianskych aktivistov…
Vopred upozorňujem – nejde o nič, predbežne ani o život, len o kus, časťou spoločnosti uctievanej farebnej handry, vo farbách dúhy a dúhových symbolík…
Odkazujem vás nielen na svoj predošlý článok, ale aj na diskusiu k článku, téme a podnetu anonymného diskutéra („mám rád“ anonymných diskutérov), ktorému som v diskusii vo svojom komentári na jeho priamy podnet, prisľúbil svoj verejne publikovaný názor a teda, poďme  k veci:
https://blog.hlavnespravy.sk/2697/duhovy-aktivizmus-verejnej-ochrankyne-prav/
Svojím článkom som voľne a vecne reagoval na tento článok, ako informačný zdroj:
https://www.hlavnespravy.sk/dovodom-odchodu-mladych-zo-slovenka-su-aj-problemy-komunity-lgbti-tvrdi-liberalna-ombudsmanka-patakyova/1261148#comment-3688044257
Diskutér Stephfooo pod prvým aj druhým článkom, ktoré ste si všetci vo svojom ale aj verejnom spoločenskom záujme primerane pozorne prečítali, pretože vždy a všade diskutujete aj vo verejnom spoločenskom záujme, a ide vám vždy o verejné a spoločné dobro a dobro spoločnosti, v ktorej a o ktorej diskutujete, nie o osobe autora alebo iných diskutérov, ale k veci a téme, ten diskutér vložil do oboch diskusií sken  odpovede verejnej ochrankyne práv na jeho vlastný osobný podnet, akože inak, vo verejnom spoločenskom záujme:

Dostal odpoveď v súlade so zákonom. Hmm…
Dúhová ochrankyňa teda veľmi dobre vie, čo patrí a čo nepatrí do kompetencií a pôsobnosti verejného ochrancu práv a kancelárie verejného ochrancu práv…

Fakty a názory znalcov
Na základe nedávno medializovaných informácií že používanie určitých symbolov ako sú napr. určité cifry, môže byť podkladom pre vznesenie obvinenia aj používanie a verejná propagácia dúhovej vlajky.
Osobu Mariána. K. polícia obvinila z trestného činu extrémizmu. Dopustiť sa ho mal tým, že sociálne slabším rodinám rozdával šeky na sumu 1488 EUR. Cifry 14 a 88 sú známe ako symbol prívržencov nacizmu.
Na základe právneho pravidla „de similibus ad similia eadem ratione procedentum est“ to znamená, že „v podobných prípadoch treba postupovať tým istým spôsobom“ odkaz na: K. Rebro Latinské právnicke výroky a výrazy, IURA Edition 1995, str. 95; viď aj zásada rovnakého zaobchádzania
Diskutér Stephfooo podal podnet na úrad VOP vo veci pokračujúceho konania verejnej ochrankyne práv, t. č. Prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD., pretože sa domnieva, že jej konanie bolo a je v rozpore s právnym poriadkom, resp. s princípmi demokratického a právneho štátu, a to pre podozrenie zo spáchania trestného činu extrémizmu, vecne: prejavu sympatií k hnutiu, smerujúcemu k potlačeniu práv a slobôd podľa § 422 ako verejný prejav sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd (voľne prevzaté z diskusie).
Verejná ochrankyňa práv vo svojej proti právnej činnosti pokračuje naďalej aj obhajobou svojho osobného dúhového aktivizmu ako súčasti jej náplne zo zákona o VOP.
Trestný zákon
„Kto verejne alebo na mieste verejnosti prístupnom, najmä používaním zástav, odznakov, rovnošiat alebo hesiel, prejavuje sympatie k skupine, hnutiu alebo ideológii, ktorá smeruje alebo v minulosti smerovala k potlačeniu základných práv a slobôd osôb, alebo ktorá hlása rasovú, etnickú, národnostnú, náboženskú nenávisť alebo nenávisť voči inej skupine osôb, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.“
Som až udivený a „zaskočený“ sám sebou, že o dúhovej vlajke som neuvažoval ako o symbolike ideológie a hnutí, potláčajúcich práva a slobody iných, pričom o nich píšem, a mojou parketou sú ľudské práva a slobody…
K svojmu údivu zo seba samého pridávam:
Je neuveriteľné, aká je infekčná memetika zákerná…
Vie nakaziť aj právnikov a ústavných právnikov…
Tobôž laickú verejnosť.
A byť nevdojak aj „pozadím“ aj pre aktivistické a trendistické nálezy súdnych znalcov v odbore, prokuratúry a rozhodnutia súdov…
V opore o nič, alebo o vlastnú neznalosť veci, nízku alebo žiadnu ostražitosť, lebo mnohými dobrými úmyslami, aj cesta do pekiel býva dláždená…
Rýchlo som samým sebou „zatriasol“, a nepotreboval som na to anjela, ako kedysi  Mohamed, najväčší prorok, mením svoj názor a pokračujem a píšem, čo mi už sám vlastný rozum diktuje (triezvy a „čistý“ nie v opojení a tranze):
Diskutér Stephfooo (odpovedal som mu, že vyvesenie a používanie dúhovej vlajky nemožno označiť ako trestný čin) reaguje:
„Prečinu prejavu sympatie hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných ľudských práv a slobôd sa uvedená Prof. JUDr. M. P., PhD. podľa dostupných dôkazov dopustila vyvesením dúhovej vlajky na mieste verejnosti prístupnom. Totiž, tak ako „Čísla 14 a 18 sú totiž známe (sic) ako symboly používané prívržncami nacizmu“ (RTVS Rádiožurnál 28.júla 2017 o 18:00), obdobným spôsobom sa dá zdokumentovať a preukázať že dúhová zástava je známa ako symbol extrémistu Tomáša Müntzera, ktorý vyvolával ozbrojené vzbury proti zavedenému spoločenskému poriadku a ktorý bol Komunistickou Stranou Nemecka (Dutsche Kommunistische Partei, DKP) oslavovaný a považovaný za vzor. Teda Müntzera adorovala strana šíriaca ideológiu ktorá v minulosti nielen že smerovala k potlačeniu základných práv a slobôd osôb, ale ktorej stúpenci tieto základné práva a slobody už aj aktívne a preukázateľne potláčali.
Veta „Kto verejne alebo na mieste verejnosti prístupnom, najmä používaním zástav, odznakov, rovnošiat alebo hesiel, prejavuje sympatie k skupine, hnutiu alebo ideológii, ktorá smeruje alebo v minulosti smerovala k potlačeniu základných práv a slobôd osôb, alebo ktorá hlása rasovú, etnickú, národnostnú, náboženskú nenávisť alebo nenávisť voči inej skupine osôb, potrestá sa odňatím slobody“ implikuje že vyvesenie vlajky je trestný čin ak táto vlajka reprezentuje „skupinu, hnutie alebo ideológiu, ktorá smeruje alebo v minulosti smerovala k potlačeniu základných práv a slobôd osôb.“

Stephfooo pokračuje:
„Teda ak používanie čísla 1488 teda symbolu môže byť klasifikované ako trestný čin, potom podľa tohoto paragrafu aj vyvesenie vlajky môže byť trestný čin, a otázka stojí na tom či skupina, hnutie alebo ideológia, ktorej sa touto vlajkou prejavuje sympatia, smeruje alebo v minulosti smerovala k potlačeniu základných práv a slobôd osôb.“
Dospel som k záveru:
Ponúkam možné riešenie, lebo sťažnosť osoby diskutéra Stephfooo adresovaná priamo verejnej ochrankyni práv bola „ombudsmankou“ zamietnutá s odôvodnením, že:
Sťažnosť nemôže preverovať orgán, úrad, proti ktorému sťažnosť smeruje.

Stephfoo ostal stáť a domnieva sa, že v právnom priestore sa nemá kam pohnúť, lebo jeho podnet nemá kto riešiť. Zistil to aj vo svojej veci (stavebný úrad).
Vážení, vážené „prostredníctvom predsedajúceho predsedajúceho“ 🙂 konštatujem, že:
Slovensko nemá správny súd, nepozná pojem „super úradník“, nemá ani Úrad pre štátnu službu, lebo ho zrušila Dzurindova vláda ako nadbytočný!
Aby mohla pokračovať v privatizácii!
A Dzurinda sa vracia do politiky, aj so svojou karmou!

Použijem teda (!) princíp Occamovej britvy, ako najjednoduchšie dostupné riešenie v súlade s obmedzenými možnosťami, ktoré poskytuje slovenský právny poriadok.
Mimochodom, Slovensko je najjednoduchšou a najprimitívnejšou parlamentnou demokraciou, akú poznám.
V možnosti sú dve riešenia v jednom:
1. Podnet (otázka) pre GPSR
2. Petícia pre NR SR a Úrad vlády SR

Plus tretia inštančná možnosť:
3. Ústavný súd SR
Teda
a/ podanie na Generálnu prokuratúru SR ako podnet vo veci návrhu na preverenie zákonnosti dúhového aktivizmu VOP a charakteru dúhovej vlajky,
b/ petícia adresovaná Národnej rade Slovenska a Úradu vlády Slovenskej republiky vo veci a proti dúhovému aktivizmu VOP,
c/ podanie na ústavný súd je koncovou inštanciou sporu v otázke dúhového aktivizmu verejnej ochrankyne práv na Slovensku.
Ústavný súd spravidla koná na návrh, nie je súčasťou siete všeobecných a špecializovaných slovenských súdov, ústavný súd je nad súdnou, výkonnou a zákonodarnou mocou ako strážca ústavnosti a dodržiavania a výkladu ústavy, zákonnosti, zákonných a pod zákonných (nižších) právnych noriem, ľudských práv a slobôd.
Ústavný súd Slovenskej republiky je nezávislý súdny orgán ochrany ústavnosti.
Postavenie Ústavného súdu, sudcov Ústavného súdu, upravuje Ústava SR.

Podnet pre Generálnu prokuratúru:
Žiadam o prevererenie, či dúhová vlajka neopatrí k symbolom hnutí, potláčajúcich slobody a práva iných.
Zároveň o preskúmanie dúhového aktivizmu “ombudsmanky“, či jej konanie nie je v rozpore s Čl 1 odsek 1, druhá veta:
„Slovensko sa neviaže na žiadne náboženstvo ani ideológiu“ v časti ideológia.
A či v danom prípade nejde o šírenie a podporu rodovej ideológie progresívnej novej ľavice radikálnych neomarxistov a teda pokračujúci trestný čin.
A či Anketa Homofób roka nie je prinajmenej totalitná (fašizmus), pretože svojou povahou pripomína Norimberské zákony v časti označovanie a značkovanie (nálepkovanie) budúcich sociálne vylúčených, nežiaducich a nechcených jednou „menšinou“ nálepkou „Homofób roka“ a to za slobodu slova, názoru a presvedčenia, hoc aj racionálne podloženú…
K veci už len poznámka: Zaplatí George Soros Slovensku aj výstavbu nových väzníc, aj pre homofóbov, lebo Slovensko nestíha, nemá, nedá, a vo výkone služby vo väzenstve chýba už asi dvesto príslušníkov služobného personálu ZVJS SR?

K spracovaniu petície ma viedol podnet diskutujúceho pod článkami (dva odkazy vyššie) ktoré znovu odporúčam prečítať, aby ste vedeli o čom je reč…
Ako naložíte s nasledovným obsahom, je na komkoľvek, kto z vás bude mať záujem v praxi a reálne naplniť pojem občiansky aktivizmus…
Preambula a text petície (o čom je, a petit – čo sa má petíciou dosiahnuť):
My, podpísaní občania a občianky Slovenskej republiky, touto petíciou žiadame Národnú  radu a Vládu Slovenskej republiky o vykonanie opatrení veci výkonu právomocí verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej nad a mimo rámec zákonných poverení (zákon o verejnom ochrancovi práv) a Ústavy Slovenskej republiky.
1. Verejná ochrankyňa práv svojím osobným súkromným teplým aktivizmom porušuje Ústavu SR a zákon o verejnom ochrancovi práv
a/ vyvesením dúhovej vlajky z okna úradu verejného ochrancu práv po dobu konania dúhového pride,
b/ osobnou agitáciou za neexistujúce práva dúhy, ktorá sa vydáva za údajne utláčanú, diskriminovanú údajnú „sexuálnu“ menšinu, ktorej sú údajne odopierané jej základné ľudské práva,
pričom taká menšina neexistuje a nebola ako menšina ľudsko-právne definovaná a také základné ľudské práva, založené na právach menšín neexistujú.
Pojem „sexuálna menšina“ je ľudsko-právny blud a nezmysel.
2. Verejná ochrankyňa práv koná nad a mimo rámec Medzinárodného Dohovoru, Listiny, Charty práv Európskej únie, Ústavy a zákonov Slovenskej republiky,
čoho sa dopúšťa na dúhovom pride aj inak,
čím koná a vo svojej činnosti pokračuje
a/ nad rámec a mimo zákonných poverení a kompetencií, uložených zákonom o verejnom ochrancovi práv,
b/ čím zároveň významne porušuje dikciu Ústavy SR  a Čl.1 odsek 1 Ústavy Slovenskej republiky a jeho druhú vetu: „Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo.“
Verejná ochrankyňa porušuje Ústavu SR Čl.1 odsek 1 v časti ideológia (rodová ideológia).
3. Svojím osobným dúhovým aktivizmom a konaním vedome a úmyselne zneisťuje
a/ slobodné a demokratické ústavné zriadenie Slovenskej republiky
b/ podkopáva základy právneho štátu,
a zároveň uvádza do omylu
a/ príslušníkov dúhy,
b/ ľudsko-právne „neziskovky“,
c/ ľudsko-právne laickú občiansku verejnosť,
d/ médiá…

Je tu dôvodné podozrenie, že dúhová vlajka je symbolom ideológie a hnutí potláčajúcich práva a slobody iných…
To je ale parketa pre Generálnu prokuratúru SR a Ministerstvo vnútra, a ich odborníkov a znalcov na extrémizmus…

Zdrojom spoločenského napätia a rozkolu spoločnosti nie je len osobný súkromný aktivizmus verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej (robila to aj jej predchodkyňa Jana Dubovcová), je ním aj Ministerstvo zahraničia SR a ambasáda MZ SR v Budapešti, ale robí to aj Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (agenda Odboru rodových rovností a rovnakých príležitostí) Ministerstvo spravodlivosti (agenda výboru pre práva osôb, hlásiacich sa k dúhe a agenda ratifikácie Istanbulského dohovoru).
Na pozadí týchto činností bola vypracovaná Celoštátna vládna stratégia ochrany a podpory ľudských práv a osobitný Akčný plán ochrany a podpory osôb, hlásiacich sa k dúhe.

Rodovú ideológiu majú vo svojich agendách pseudo ľudsko-právne „neziskovky“, prisaté na dotácie z vládneho rozpočtu a milodary „filantropa“ Georga Sorosa a jeho Open Society Foundation…
Persóny z mimovládok saturujú novo vzniknuté liberálne politické strany, prostredníctvom nich sa infilturujú do parlamentu a píšu tam “svoje“ naše zákony… (a v budúcnosti, po parlamentných voľbách 2020 to môže to byť aj ústava!).
A preberajú moc nad slovenskou vládou a Slovenskom…
Poznámka: Je neuveriteľné, ako funguje Overtonovo okno a aká je nebezpečná infekčná memetika…
Dúhoví aktivisti a ich „neziskovky“ nedávno „chytili“ ako „dobrého anjela“ do klobúka aj prezidenta SR (ten, akoby sa práve vrátil z Mesiaca, vyzýva na verejnú spoločenskú diskusiu, ktorá už dávno beží a už bezmála prerastá do občianskej vojny).
Oba spôsoby manipulácie majú vplyv aj na nálezy prokuratúry a rozhodnutia aktivistických a trendistických súdov…
Súdny trendizmus a aktivizmus k nám do Európy a EÚ prišiel z USA. V opore o nič.

Preambula petície bola spracovaná v opore o Ústavu a príslušné zákony Slovenskej republiky:
1. Listina základných práv a slobôd (tvorí jadro Ústavy SR):
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1991-23
2. Ústava SR:
https://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/40221/1/2
3. Zákon o verejnom ochrancovi práv:
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2001-564

Doplnkové dokumenty a poznámky
(mimo rámec textu preambuly petície):
1. Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv v SR:
http://www.radavladylp.gov.sk/celostatna-strategia-ochrany-a-podpory-ludskych-prav-v-sr/
2. Akčný plán Ministerstva spravodlivosti SR ochrany a podpory práv osôb LGBTI na roky 2016-19 (pripomienky):
https://www.hfi.sk/legislativa/256-pripomienky-hfi-k-akcnemu-planu-pre-lgbti-ludi
3. Istanbulský dohovor, súvislosti, väzby a výstupy:
http://moznostvolby.sk/dohovor-rady-europy-o-predchadzani-nasiliu-na-zenach-a-domacemu-nasiliu-a-o-boji-proti-nemu-i-cele-znenie/
S Istanbulským dohovorom a kampaňou za jeho ratifikáciu Slovenskom, súvisí a naň nadväzuje a oň sa opiera aj humbug okolo #MeToo Campaign 2017, zameranej proti sexuálnemu obťažovanie (sexual harassment)…
https://rinj.org/metoo/?gclid=CjwKCAiA4vbSBRBNEiwAMorERyZAgP6vgBpnY4fl3WDxlEb_Id9ndyQRelDORXcOLaOViYjKcaSZ-RoCC6kQAvD_BwE
Najúčinnejším a najlepším prostriedkom proti sexuálnemu obťažovaniu alebo výslovnému sexuálnemu násiliu je čador, burka, burkina alebo nikáb.
Alebo papierové vrece a na hlavu vydlabaná tekvica.
A ak nepomôže ani to, tak tvár, milé obťažované dámy, rozožratá kyselinou.
A budete mať pokoj…
V Bruseli a v Srassburgu sa na tom intenzívne pracuje.
Významný pokrok už dosiahli Nemci a Francúzi v „jadre“ EÚ…
Alebo konvertujte.
Tie poškodené už mali dávno.
A pozdravujem feministky.
Tiež jedna z obetí sexuálneho násilia:
„K filmu som sa dostala cez posteľ. Bola som pri tom ale sexuálne obťažovanááchjóój!!!“
Slovensko sa nepotrebuje podrobiť tejto kampani. Ani Istanbulskému dohovoru. Proti akémukoľvek násiliu má svoje legislatívne nástroje. Stačí ich dôsledne využívať.
6. https://www.hlavnespravy.sk/dovodom-odchodu-mladych-zo-slovenka-su-aj-problemy-komunity-lgbti-tvrdi-liberalna-ombudsmanka-patakyova/1261148#comment-3688044257
7. https://blog.hlavnespravy.sk/2697/duhovy-aktivizmus-verejnej-ochrankyne-prav/
Objem dokumentov a pracovných dokumentov v rámci informačnej prípravy na legislatívne procesy v oblasti ochrany a podpory dúhy rastie takou rýchlosťou, akú zvládajú štátni úradníci Slovenska, je dôkaz, že Slovensko je „právny štát“ s perfektne pracujúcim byrokratickým aparátom aj v časti práva údajne diskriminovaných a utláčaných „sexuálnych menšín“ (dúha).
Štát ale nedefinuje a neartikuluje, čo je „sexuálna menšina“. Lebo taká menšina nebola nikdy a nikde ľudsko-právne definovaná.
Je tu už ale dôvodná a akútna obava, že ide o nastoľovanie fašizmu a vlády jednej „menšiny“ nad ostatnou drvivou a na okraj záujmu spoločnosti vytláčanou väčšinou (tou, ktorá preferuje tradičnú, osvedčenú rodinu, založenú manželstvom muža a ženy).
Ibaže objem dokumentov pre ostatných nositeľov základných ľudských práv, trebárs inak hendikepovaných osôb a skupín, viazne…
Poznámky
K petícii je možné prepracovať sa priamo, skupinou dobrovoľných aktivistov alebo založením občianskeho združenia.
Cesta cez novo založené občianske združenie je zdĺhavá a čas sa kráti. Tento aktivizmus je možný iniciatívou už existujúcich občianskych združení…
Ak vám záleží na slobodnom, demokratickom, nie dúhovo fašistickom a totalitnom Slovensku, a na spôsobe jeho ďalšieho „integračného“ smerovania do euro a transatlantických štruktúr (orwellizmus a newspeak), budete konať…
V záujme spoločnej budúcnosti a existencie Slovenska.
Väčšina príslušníkov dúhy nesúhlasí s agendami ich „ochrancov“, za ktorých sa vydávajú dúhové „neziskovky“.
Dúhové pochody sú saturované dúhovými turistami zo zahraničia, ktorí sú platení tamojšími a našimi „neziskovkami“ a sú im preplácané cestovné, ubytovacie a stravovacie náklady.
Dúhové pochody majú budiť dojem početnej a rastúcej masovosti.
Príslušníci a priaznivci dúhy nevedia, netušia, že sú používaní a zneužívaní mimovládnym neomarxistickým „neziskovým“ dúhovým sektorom novej neomarxistickej ľavice, ako ich rukojemníci a novodobý diskriminovaný, utláčaný,údajne na okraj spoločnosti vytláčaný a sociálne vylúčený dúhový proletariát, tlačený do prostredia subkultúry…
Sú výživnou stravou pre molocha a ľudožrúta – „progresívnu“ novú ľavicu neomarxistov…
Mediálnou manipuláciou, Overtonovým oknom a infekčnou memetikou zmagorený takzvaný normálny hetero štandard zväčša a často ani len netuší, o čom je reč, a čo sa deje…

Ponúkam jednoduché ale prácne riešenie, zodpovedajúce Occamovej britve:
Proti manipulácii sa dá demanipuláciou.
Proti indoktrinácii de-indoktrináciou.
Proti Overtonovmu oknu antropologickou pravdou, nie sociálno-filozofickou, neomarxistickou a neodarwinistickou rodovou ideológiou a pseudo pravdami, vydávanými za vedeckú pravdu.
Proti infekčnej virálnej a bakteriálnej memetickej nákaze sa dá a má ochranným očkovaním, antibiotikami a antivirotikami.
A otužovaním.
Dajte si ľadovú sprchu a pusťte sa už konečne do roboty.
Začnite už konečne premýšľať vlastnými hlavami, lebo toto sa od vás žiada, a aby bolo jasno, čo:
Vaše aktívne, samostatné a kritické myslenie!
Buďte ostražití a konajte.

Celej dúhe a jej, ich „ombudsmanke“ treba vysvetliť, že manželstvo ani registrované partnerstvo nie sú základné ľudské práva ale akcesorické práva, a Ústava SR a zákon o rodine definujú manželstvo ako zväzok muža a ženy.
A „ombudsmanke“, aby sa pridŕžala zákona o verejnom ochrancovi práv a rešpektovala ústavu SR a právny poriadok Slovenskej republiky…
Elektronickú petíciu možno vyhotoviť a aktivovať tu:
https://www.peticie.com/online?gclid=CjwKCAiAhfzSBRBTEiwAN-ysWNy5uDoATe35wTBxNMhE2oWaujksxEeNCP65ZDiosjOUKDplbh64URoCa8wQAvD_BwE
Jej spustenie treba oznamovať elektronickou poštou, prostredníctvom webu, sociálnych sietí a tam v novinkách, na stránkach, zdieľaním na osobných profiloch a četom.
Urobte niečo viac, prekročte svoj tieň, vyjdite zo seba a nad seba, a nebuďte pred voľbami NULY, pri volebných urnách JEDNOTKY a po nich znova NULY.
Potrebná bude ale aj papierová forma (papier formát A4, tlač, podpisové hárky, ich distribúcia osobne alebo poštou, dobrovoľní aktivisti).
Máte vlastný rozum a slobodnú vôľu, užite si ich a rozhodnite sa.
Založte si petičný výbor a pracujte.
Nedostanete za to ani cent.
Nie ste mimovládne „neziskovky“.
Ale môžete byť.
Zatiaľ.
Iba času ubúda.
Žijeme v etape post demokratickej spoločnosti.
Máte možnosť zabrániť vzniku a nástupu tretej totality.
Pekne pozdravujem. 🙂
Autor článku: Juraj Režo alias notorickyobcan
Pozdravuje vás  aj verejná ochrankyňa práv:

Z dôvodu nedostatku miesta a iných viditeľných možností (nemôžem vymetať všetky blogoviská a weby), vkladám sem spracované súbežné poznatky v tejto veci, ktorá úzko súvisí s vecou dúhového ľudsko-právneho aktivizmu verejnej ochrankyne práv, prinajmenej vo veci svojvoľného aktivizmu:
Už roky sledujem nie stav ľudských práv na Slovensku, o ňom píšem spravidla inde, ale aj stav prístupu ústavných činiteľov k nim a výkonu svojich ústavných poverení…
Mienim ich osobné záujmy v konflikte s verejným spoločenským záujmom…
Koho a čie záujmy sledujú a zastupujú…
Mienim ich odborné a kvalifikačné predpoklady a kompetencie…
Kde sa tam vzali a kto ich tam nominoval a dosadil…
Kto všetko sedí v parlamentnom výbore pre ľudské práva…
Kto všetko sedí v kadejakých pod výboroch pre ľudské práva a čo tam vyvádza…
A ako sa k tomu majú a z toho bordelu profitujú ľudsko-právne „neziskovky“…
Kto všetko a čo vyvádza v úradníckych kreslách na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny a ministerstve spravodlivosti…
Ľudia, bdejte, to je horor…
Toto treba zastaviť!
Augiášov chliev vyčistiť!
Otázka:
KAM TÍTO ČINOVNÍCI ŤAHAJÚ SLOVENSKO?
Chcú ľudí zblázniť??!
Poslankyňa Natália Blahová je jednou z výrazne nekompetentných persón nielen ako členka strany SaS, ale aj vo veciach svojho ľudsko-právneho aktivizmu, v oblasti práv detí v ich najlepšom osobnom a spoločenskom záujme…
Prečo sa k ľudským právam vyjadruje aj Blahovej kamoška a spoluposlankyňa, pologramotná Lucia Nicholsonová?
Viera Tomanová (postkomunistická „socialistka“) „kope za seba a pre seba“, ktorá po Mečiarovi „zdedila“ Smer…, veď si spomeňte aj na už jej „sociálne podniky“, ako sa zúrivo trhala a hádzala o zem o funkciu detskej ombudsmanky…
Viete, ľudia, o koľko prachov tam ide..?
Viete, koľko ide a kdesi sa stráca v kancelárii vládneho splnomocnenca Ábela Ravasza pre integráciu Rómov..?
Už 26-ty rok sa o Rómoch len tára v priamom prenose, pozri aj Ravasz, Krajniak,  v ďalšej Téme dňa… a aký a kto z toho, z tých ich „debatných krúžkov“ má..?
A toto len tak beztrestne, a bez hanby a nekoncepčne (vina padá aj na TA3!):
https://www.ta3.com/clanok/1120243/bezpecnost-v-osadach-a-okoli.html
Veď toto všetko je problematika ľudských práv, pre boha živého, takto sa to nedá..!
Veď to je aj ponižovanie ľudskej dôstojnosti a urážka občanov, divákov..!
Nebyť predsedu ĽSNS sediaceho v danom čase a momente hlasovania o členstve uchádzačov, politických nominantov do parlamentného výboru pre ľudské práva, tak v ňom sedí aj úplne nekompetentná a z neznalá problematiky ľudských práv Simona Petrík:
https://www.youtube.com/watch?v=rP0In1zkLXg
Ak ste sledovali alebo nesledovali Tému dňa TA3 zo 16.1. 2017, však ak chcete si pozrite:
https://www.ta3.com/clanok/1120172/ochrana-deti-na-slovensku.html
A k tomu, ak chcete, si prečítajte:
https://www.hlavnespravy.sk/z-vystupenia-poslankyne-blahovej-sas-onemela-aj-psychologicka-v-studiu/1280202
Tak, aj to by sme mali…
Čo príde na rad ďalšie..?
Pýtam sa ako Juraj Režo

 

 

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

Národná koalícia: Chyby vo vyšetrovaní vraždy novinára môžu zmariť snahu polície postaviť vinníka pred súd

Bratislava 25. mája 2018 (HSP/Foto:Michaela Kolimárová)   Hlboké znepokojenie nad nedostatkami pri prvotných úkonoch vyšetrovania vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej vyjadruje politická strana Národná koalícia (NK). Zbabraná obhliadka miesta činu zo strany vyšetrovateľa Krajského riaditeľstva Policajného zboru Trnava, čo potvrdila aj prokuratúra, môže zmariť snahu polície…

Vo Viedni sa stretne komisia pre realizáciu jadrovej dohody s Iránom

Viedeň/Teherán 25. mája 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Ronald Zak)   Diplomati Iránu a piatich svetových mocností sa v piatok stretnú vo Viedni, aby predišli stroskotaniu dohody o iránskom jadrovom programe z roku 2015 po tom, ako sa Spojené štáty rozhodli od nej odstúpiť. Ide o prvé zasadnutie spoločnej komisie pre realizáciu jadrovej dohody…

Orbán: Organizovanie ilegálnej migrácie bude Maďarsko trestať

Budapešť 25. mája 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Tamas Kovacs)   Organizovanie ilegálnej migrácie je trestný čin, pretože znamená pre Maďarsko národnobezpečnostné riziko. Štát je povinný voči takejto činnosti zakročiť: musí ju zakázať a trestať, povedal v pravidelnom piatkovom rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió predseda vlády Viktor Orbán. Podľa jeho slov práve tieto…

Európania sú rozhorčení organizáciou finále Ligy majstrov v Kyjeve

Kyjev 25. mája 2018 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik/Stringer)   Európski futbaloví fanúšikovia, ktorí chcú uvidieť zápas Realu a Liverpoolu, narazili na veľa problémov, a to už dlho pred stretnutím, píše RT. Jedným z nich sú zvýšené ceny leteniek v deň finále. RT uvádza, že letenka z Londýna do Kyjeva pred stretnutím bude stáť…

Plénum zasadne aj v pondelok, rokovať bude bez obedňajšej prestávky

Bratislava 25. mája 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Marko Erd)   Poslanci Národnej rady SR budú musieť prísť do práce netradične aj v pondelok (28.5.). Dohodli sa na tom na grémiu, dôvodom je množstvo bodov, ktoré je ešte potrebné prerokovať na aktuálnej schôdzi. Z pôvodne 95-bodového programu musia poslanci otvoriť ešte 33. V piatok…

Sopka Kilauea stále chrlí popol a lávu

Honolulu 25. mája 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-George F. Lee/Honolulu Star-Advertiser via AP)   Havajská sopka Kilauea naďalej vybuchuje a chrlí popol, ktorý podľa vedcov vystreľuje až do výšky 1828 metrov, no následne sa rozptýli. Vietor tento popol unáša smerom na juhozápad, informovala vo štvrtok agentúra AP. Vulkán naďalej chrlí množstvo sopečných plynov,…

V Nemecku vyhostia azylanta až keď sa dopustí 50 kriminálnych činov

Berlín 25. mája 2018 (HSP/Roman Bednár/Foto:TASR/AP-Markus Schreiber)   Spolková krajina Bádensko-Württembersko odsunula v stredu do Afganistanu 19-ročného delikventa, ktorý sa dopustil v Nemecku až 50 trestných činov. Včera to oznámilo Ministerstvo vnútra v Stuttgarte. O aké trestné činy išlo, to hovorca ministerstva odmietol špecifikovať. Je to neskutočným škandálom a zároveň…

Bulharská viceprezidentka Iliana Jotová v Nitre: „Bulharsko spája so Slovenskom 1155-ročná história bratov Cyrila a Metoda“

Nitra 25. mája 2018 (HSP/Foto: Ľudmila Synaková)   Do mesta pod Zoborom na pracovnú návštevu prišla viceprezidentka Bulharska Iliana Jotová. Sprevádzala ju mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Bulharskej republiky na Slovensku Jordanka Chobanová.  Delegáciu na mestskom úrade prijal primátor Nitry Jozef Dvonč, ktorý hosťom predstavil mesto Nitra a jeho bohatý kultúrno-spoločenský…

Bulharsko špekuluje o reanimácii „Južného prúdu“ pod názvom „Bulharský prúd“

Sofia 25. mája 2018 (HSP/politikus.ru/Foto:TASR/AP-Valentina Petrova)   Krátko po prijatí nemeckej kancelárky Angely Merkelovej u ruského prezidenta Vladimíra Putina v jeho čiernomorskej rezidencii v Soči sa do Ruska pomerne nečakane unúval aj bulharský prezident Rumen Radev. Okrem rokovaní s premiérom Dmitrijom Medvedevom v Moskve (21. mája) ho taktiež v Soči prijal prezident Putin (22. mája), pričom…

Fico nebude hlasovať za zákon na ochranu nenarodených detí, výhovorku našiel v ústave

Bratislava 25. mája 2018 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Zástupcovia vládneho Smeru-SD avizovali, že nebudú hlasovať za opozičný návrh z dielne ĽSNS o sprísnení zákona o interupciách. Líder strany Robert Fico vo videu na sociálnej sieti bližšie vysvetlil dôvody, prečo Smer nesúhlasí s takýmto návrhom. Niekdajší premiér argumentuje najmä ľudskými právami a…

Izrael vyzval EÚ, aby nefinancovala skupiny presadzujúce bojkot židovského štátu

Jeruzalem 25. mája 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Ariel Schalit)   Izrael v piatok apeloval na Európsku úniu, aby zastavila financovanie vyše desiatky európskych a palestínskych mimovládnych organizácií, ktoré podľa názoru židovského štátu podporujú jeho bojkot, píše agentúra AP. Izrael tvrdí, že finančná podpora porušuje vyhlásenú politiku Európskej únie, podľa ktorej sa euroblok postavil…

Adela Vinczeová: Všetkým ste fuk

Bratislava 25. mája 2018 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Adela Vinczeová priniesla vo svojom novom blogu pohľad na to, ako by sa mal človek sám posudzovať. Známa moderátorka tvrdí, že človek by to nemal s vážnosťou a tlakom na svoju osobu preháňať. Čo považuje za čaro skutočnej existencie?   "Hovorí sa, že…

Cirkev v Rakúsku chystá v krajine na budúci mesiac "Týždeň za život"

Viedeň 25. mája 2018 (HSP/TK KBS/KAP/Foto:TK KBS)   Aké miesto v spoločnosti majú deti, ľudia s postihnutím starší a zomierajúci či nenarodené deti? Takúto otázku si kladie „Týždeň za život“, ktorý od 1. do 7. júna slávi Katolícka cirkev v celom Rakúsku i za jeho hranicami formou farských podujatí. Sväté omše a slávnosti pre rodiny, stretnutia…

Na sýrske letisko pri Homse útočili rakety

Homs 25. mája 2018 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik-Iliya Pitalev)   Systémy protivzdušnej obrany ho zneškodnili Informuje o tom Sýrska štátna agentúra SANA s odkazom na zdroj. Podľa údajov jej vojenského zdroja na jedno z vojenských letísk zaútočili rakety, ale boli zostrelené, bez toho aby zasiahli cieľ. O tom, kto stojí za útokom na vojenský…

V Česku je okolo Marrakešskej deklarácie poprask – u nás podozrivé ticho

Praha 25. mája 2018 (HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   V poslaneckej snemovni Parlamentu ČR vystúpil jej podpredseda Tomio Okamura s návrhom hlasovať za jednovetné a jednoznačné uznesenie v tomto znení: „Migračná a azylová politika Českej republiky musí zostať v plnej rozhodovacej kompetencii Českej republiky.“ „Nie je to nič komplikované, myslím že je…

Nové nariadenie GDPR poskytne zamestnancom možnosť vyžiadať svoje údaje od šéfa

Brusel 25. mája 2018 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Piatok 25. mája 2018 je z hľadiska ochrany osobných údajov na internete "Dňom D". Do platnosti totiž vstúpilo všeobecné nariadenie Európskej únie o ochrane údajov (GDPR), ktoré okrem iného umožní občanom zmazať svoje osobné údaje, ktoré sú uložené u on-line dodávateľov a prevádzkovateľov sociálnych…

Piatková Noc kostolov otvorí desiatky chrámov na celom Slovensku

Bratislava 25. mája 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Peter Kollár)   Desiatky chrámov, kostolov a modlitební na celom Slovensku sa mimoriadne otvoria pre verejnosť v piatok o 18. h pri príležitosti podujatia Noc kostolov. Informuje o tom Konferencia biskupov Slovenska. Noc kostolov sa pripravuje vo viacerých sakrálnych stavbách, ide predovšetkým o kostoly a kláštory…

V Kanade dvaja muži odpálili bombu v indickej reštaurácii

Toronto 25. mája 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Galit Rodan/The Canadian Press via AP)   Výbuch v indickej reštaurácii v kanadskom meste Mississauga, ktorý si vyžiadal najmenej 15 zranených, majú na svedomí dvaja doposiaľ neznámi páchatelia, ktorí odpálili bombu a vzápätí z miesta ušli. Informuje o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na miestne…

TopSpeed

Hamburg zakáže dieselové autá už od konca mája

0

Zákaz dieselových áut v nemeckých mestách postupne príde do platnosti a prvým mestom bude prístavný Hamburg. Tam sa rozhodli pre zákaz už od budúceho štvrtka, teda od 31. mája. Hamburg zakáže dieselové autá od emisnej normy Euro 5, vjazd budú mať povolené len najnovšie Euro 6.

BMW s manuálom? Čoraz vzácnejšia kombinácia

2

Aby som nekrivdil iným značkám, u nich je to obdobná situácia a veľkých motorov s manuálom sa zbavujú. I keď u takého konkurenčného Mercedesu ste si V8 s manuálnou prevodovkou nemohli kúpiť už dobrých 30 rokov dozadu a aj viac, u BMW to bolo ešte nedávno možné. Časy sa však menia a tak je BMW s manuálom čoraz menej v obľube. Až…

11 bezpečnostných systémov štandardne pre nové autá od r. 2021

9

Európska únia chce do roku 2050 dosiahnúť optimistický cieľ. Žiadne úmrtia alebo vážne zranenia pri dopravných nehodách. K tomu má dopomôcť aj aktívna a pasívna bezpečnosť áut. Podľa Európskej komisie a magazínu motor1.com, od roku 2021 budú mať všetky novopredané autá v EÚ 11 bezpečnostných systémov v štandardnej výbave. 

Slovensko je v hre o 5. automobilku. O východ SR má záujem aj BMW

22

Minister financií Kažimír včera naznačil v brandži dlhšie verejné tajomstvo, ktoré pre Slovensko môže byť zásadné. Momentálne na Slovensku vyrábajú tri veľké automobilky (VW, PSA a KIA). Haly Jaguar LandRover sú v plnom tempe výstavby pri Nitre a už túto jeseň majú v pláne spustiť výrobu. Správa o tom, že na…

BMW X5 novej generácie už testujú po celom svete

1

I keď je súčasná X5-ka na trhu len necelých 5 rokov, miesto faceliftu si BMW pripravilo novú generáciu. Je to aj kvôli väčšiemu X7, ktoré bude z novej X5-ky vychádzať. BMW X5 novej generácie tak už musia testovať v najrôznejších kútoch sveta, veď oficiálne predstavenie je plánované už na tento rok.

Ford Mach 1 oživia vo veľmi netradičnom štýle

0

Určite vám nemusím predstaviť verzie slávneho Fordu Mustang s prívlastkom Mach 1. Objavoval sa v niektorých starších generáciách, ktoré sú dnes vyhľadávanými youngtimermi. Ford sa však rozhodol oprášiť tento názov a veľmi netradične. Ford Mach 1 budeme totiž stretávať nie s rýdzim športiakom, ale elektrickým „športovým“ SUV.

KAMzaKRÁSOU

Lucia Súkeníková: Recepty našich starých mám (recenzia kuchárky)

0

Ak vezmeme do úvahy nadčasovú múdrosť predchádzajúcich generácií nielen pri riešení zdravotných problémov, ale aj pri kulinárskych schopnostiach, tak môžeme povedať, že sa nám do rúk dostalo bohatstvo. Bohatstvo v podobe tých najlepších receptov na zákusky, múčniky, sviatočné koláčiky, slané pečivo, ovocné múčniky, drobné pečivo, ale aj klasických receptov na halušky, palacinky, lievance…

Vieš, ako sa robí Buddha miska? Máme pre teba podrobný návod

0

Hýria farbami, živinami a keď sa na ne pozriete, potečú vám slinky. Reč je o zdravej Buddha miske, alias Buddha bowl, ktorá prišla do „módy“, alebo skôr jedálničkov po celom svete, vlani. Tento rok však táto nutričná bomba nikde neodchádza a my sme sa rozhodli vás naučiť, ako sa robí Buddha miska v piatich…

Prečo je basmati ryža taká výnimočná? Povieme ti, ako ju pripraviť

0

Ryžu môžeme v našej oblasti považovať za jednu z klasických príloh k jedlu. Hodí sa ku kuracine i bravčovine alebo do chutného zeleninového rizota. V obchodoch si v dnešnej dobe už môžeme vyberať z veľkého množstva rozličných druhov, ktoré sa líšia farbou, tvarom i chuťou. Dnes vám predstavíme basmati ryžu. Tá patrí k najušľachtilejším odrodám ryže vôbec. Povieme vám, ako sa…

Kombucha: Liečivý zázrak alebo len marketingový ťah?

0

Čajová huba, zázračná huba, tibetská huba, kombuča, nápoj nesmrteľnosti alebo elixír mladosti  – pomenovaní má niekoľko. Kombucha spôsobila, ako mnoho iných „superpotravín“, doslova ošiaľ aj v našich končinách. Vyskúšala si ju niekedy? Ak áno, presvedčila si sa o jej avizovaných jedinečných schopnostiach alebo ťa nijako neoslovila? V každom prípade, my sme sa pozreli…

Plánovanie tehotenstva a strava: Tieto živiny ti nesmú chýbať!

0

Plánovanie tehotenstva a strava spolu veľmi úzko súvisia. Prečo? Stravovať sa zdravo a vyvážene nie je dôležité len v tehotenstve, ale aj pred ním. Počas tehotenstva je už strava budúcej mamičky do značnej miery ovplyvnená jej, častokrát nevysvetliteľnými, chuťami. Preto dostatočne vyživ svoje telo ešte predtým, než sa v tebe uhniezdi ten malý…

Čo spôsobuje tvorbu pigmentových škvŕn a ako ich odstrániť?

0

Postupom času sa objavia takmer u každého človeka. Máte už teraz obavy z hyperpigmentácie kože alebo inak povedané, z pigmentových škvŕn? Ako isto viete, tak ľudská koža je náchylná na veľké množstvo problémov. Čo spôsobuje tvorbu pigmentových škvŕn? Od genetiky až po zlú hygienu môže zohrávať hlavnú úlohu v zdravý našej pokožky množstvo faktorov.

TopDesať

10+ fotografií, ktoré posúvajú absurditu na úplne nový level

0

Slovník definuje "absurditu" ako nezmyselnosť, nelogickosť, či rozporuplnosť. Využíva sa v literatúre na dokázanie pointy alebo na vytvorenie určitej atmosféry. No niekedy vidíme absurdity vo svete okolo nás a nemusíme ani utiekať k literatúre. Samozrejme, takýto zoznam absurdných fotografií sme si nemohli nechať iba pre seba a s radosťou sa o…

Takto to môže vyzerať, ak si rozum vezme jeden deň voľno

0

Dnes ti znova dokážeme, že ľudia vedia byť občas naozaj poriadne divní. Niekedy to, čo robíme, stojí naozaj za zamyslenie - napríklad, používať vložky ako papuče, to chce teda poriadnu dávku odvahy (a zrejme aj hlúposti). Po vzhliadnutí nasledujúcich fotografií sa chytíš za hlavu a povieš si, kde len títo…

10 vecí, ktoré by sme rozhodne nemali robiť pred spaním

0

Podľa štatistík má takmer 27 % ľudí trvalé problémy so zaspávaním a 73 % ľudí sa s týmto problémom stretáva občas. Príčiny zlého spánku však nie sú vždy spojené so zdravotnými problémami. Niektoré večerné návyky, ktoré sa nám zdajú celkom normálne, môžu skutočne negatívne ovplyvniť spánok a dokonca spôsobovať nespavosť.…

10+ raritných fotografií, ktoré nám ukazujú svet v úplne inom svetle

0

Časom môže monotónna každodenná rutina otupiť aj tých najrkeatívnejších ľudí. Svet je však krásne miesto, plné vzrušenia v každom kúte. V tomto článku sa pozrieme na fotografie  každodenných objektov, aby sme spolu znova objavili ich krásu a možno dokonca rozšírili tvoje obzory. :) Od pohľadu na divadlo z opačnej strany, ako sme zvyknutí, cez pohľad zvnútra gitary…

10+ dôkazov, že nemáme tušenie, odkiaľ v skutočnosti pochádza naše jedlo

0

Istý otec sa raz spýtal svojej dcérky, či vie, odkiaľ pochádza káva. Jeho dievčatko múdro odpovedalo: "Z plechovky samozrejme!" No vedel by si, odkiaľ pochádza ostatné jedlo? :) Ak sa nad tým zamyslíme, existuje množstvo rôznych potravín s jedinečným pôvodom, ktoré považujeme za samozrejmosť takmer každý deň. Či už je to korenie z inej oblasti…

Rodičia vedia byť niekedy naozaj zvláštni. Tieto fotografie ti zlepšia deň

0

Mamičky a oteckovia sú zdrojom nekonečnej lásky, trpezlivosti, vedomostí, pozornosti a v neposlednom rade aj neuveriteľného množstva vtipov a žartov. Práve vďaka ním bolo naše detstvo také úžasné. Na internete sa objavila séria fotografií, na ktorých sú hlavnými postavami práve rodičia. Tí sa tak trocha odlišujú od priemerných rodičov. A…